Sunteți pe pagina 1din 4

APLICATII SOFTWARE - Eseu -

Prin termenul de software se intelege ansamblul programelor, procedurilor si rutinelor care controleaza functionarea eficienta a elementelor hard. Un sistem de calcul nu poate sa prelucreze date fara sa fie programat. Un program consta dintr-o succesiune de instructiuni ce converg catre solutia problemei ce trebuie sa fie rezolvata. Ansamblul programelor care alcatuiesc componenta software pot fi impartite inca de la inceput in doua categorii: o Progarme de sistem coordoneaza modul in care lucreaza componentele sistemului si ofera asistenta in functionarea programelor se aplicatii. Se spune ca ele alcatuiesc software de baza. Programele de sitem sunt proiectate astfel incat sa faciliteze utilizarea eficienta a resurselor sistemului de calcul si sa ofere instrumente pentru dezvoltarea de executie a

programelor de aplicatii. Aceste programe sunt elaborate pentru anumite tipuri de sisteme de calcul si nu se pot folosi pe alte tipuri. Ele sunt furnizate de catre producatorii sistemelor de calcul sau de catre firme specializate. Programele de sistem se refera in principal la sistemul de operare. o Programe de aplicatii (software de aplicatii)- executa sarcini de prelucrare care duc in mod direct la obtinerea rezultatelor rezolvarii unor probleme formulate de catre utilizatori. Ele justifica gama larga de utilizari posibile a unui calculator. Exemplele de aplicatii pot fi foarte numeroase: editarea si procesarea textelor, elaborarea rapoartelor statistice, financiar-contabile si bancare, proiectarea asistata constructiva si tehnologica, prelucrarea de imagini si sunet, modelarea si simularea sistemelor dinamice, gestiunea bazelor de date si multe altele. Executia propriu-zisa a unui program de calcul este un proces complex, la derularea caruia participa atat hard-ul, cat si o parte din softul unui calculator. Softul de sistem este constituit din acele programe care coordoneaza diferite parti ale sistemului de calcul, pentru ca acesta sa execute alte programe(pe cele de aplicatii) rapid si eficient. Programele de sistem reprezinta un mediator intre programele de aplicatii si hard-ul calculatorului, urmarind in acelasi timp si degrevarea operatorului uman de o intreaga gama de sarcini de rutina.

Sistemul de operare (SO)- ansamblu de proceduri manuale si module de program de sistem prin care se administreaza resursele sistemului de calcul(procesoare, memorie, periferice, informatii ) ce asigura utilizarea eficienta, in comun, a acestor resurse si ofera utilizatorului o interfata cat mai comoda pentru utilizarea sistemului de calcul.

Aplicatiile informatice sunt reprezentate de acele programe ce sunt realizate pentru utilizatori cu scopul de a folosi calculatorul intr-o problema specifica si pentru a indeplini o anumita sarcina ( procesare de text, facurare, aplicatii grafice). Exista diferite programe fiecare avand o functie specifica, de exemplu: Programe de comunicatii Yahoo Messenger, Outlook Express ( cu ajutorul acestor programe se pot trimite mesaje si comunica cu diferite persoane indiferent de localizarea geografica a acestora). Programe de manipulare si gestiune a fisierelor- MS-DOS, Linux, Windows Explorer (cu ajutorul acestor programe se pot crea, sterge sau redenumi fisiere). Programe de navigare pe WEB- Mozilla Firefox, Internet Explorer (cu ajutorul acestor programe puteti accesa diferite pagini de Internet). Programele de procesare text- WordPro, StarOffice, Document, Microsoft Word (cu aceste programme se pot accesa informatiile sub forma de text, avand posibilitatea de editare, salvare si imprimare a documentului). Programele de calcul tabelar- Microsoft Exeel, Lotus 1-2-3, StarOffice Spreadsheet ( aceste programe permit manipularea datelor numerice existente in tabele de calcul). Programele de gestiune a bazelor de date- Visual FoxPro, Microsoft Access, Oracle (aceste program organizeaza colectii mari de date, pentru ca informatia sa fie disponibila utilizatorului prin realizarea interogarilor si a extragerilor de date). Altele, folosite in demenii diverse, specializate- Adobe Illustrator, Quark Express.

Aplicatiile software care pot fi folosite la birou sau acasa se pot enumera: o Program de procesare de text : Word, WordPerfect, AmiPro; o Program de baze de date: Access, Filemarker Pro; o Pragram de calcul tabelar: Excel. Lotus 1-2-3; o Program de prezentari: PowerPoint, Freelance; o Program de posta electronica: Outlook Express, Microsoft Outlook o Program de navigare pe Internet: Internet Explorer; o Program de contabilitate : Ciel, NeoSys ; o Program de salarii : Ciel, NeoManager.

Etapele realizarii aplicatiilor software: Realizarea unei aplicatii software reprezinta o actiune complexa care imbina un mare numar de activitati eterogene ( de analiza, de proiectare, de programare, implementare si exploatare), cu un pronuntat caracter creativ si la care coopereaza mai multe unitati organizatorice. In plus, reclama resurse umane, materiale si financiare insemnate, pe o perioada considerabila de timp. Folosirea eficienta a acestor resurse, in scopul obtinerii unei aplicatii performante a impus ordonarea acestui proces complex intr-o succesiune bine stabilita de etape si subetape si utilizarea unor metode si tehnici adecvate.

Etapele standard ale realizarii unui program sunt: 1. semnalarea necesitatii unui program ( etapa de analiza ) realizare stiudiu de fezabilitate pentru a vedea aria de aplicabilitate, cerintele, conditiile pa care trebuie sa le indeplineasca programul; 2. proiectarea programului (etape de design ) realizarea bazelor de date, definirea modelului de ansamblu al aplicatiei tinand seama de cerintele si restrictiile stabilite in etapa anterioara si planificarea realizarii esalonate a acesteia pe componente; 3. realizarea programului- etapa de limbaje de programare adegvate; 4. testarea- programului- (etapa de testing ) in aceasta etapa programul este implementat in paralel cu cel deja existent sau serealizeaza testarea lui in cadrul unei sectii sau a unui departament; programare (programming) folosind tehnici si

5. implementarea programului- odata testat si eventual imbunatatit, programul este gata pentru implementare, de data aceasta in totalitate, fara a mai necesita un alt program in paralel; 6. verificare- studierea modului in care programul respectiv raspunde tuturor cerintelor beneficiarului; 7. intretinere- actualizare, perfectionare, modificare in functie de schimvarea conditiilor reale.

CONCLUZIE:

Software este totalitatea programelor care asigura functionarea corecta a elementelor hardware. Software este un sistem de programe pentru computere si procedurile de aplicare a lor furnizate o data cu computereul sau alcatuite din utilizatori. Software - componente logice, care creeaza impresia de inteligenta a calculatorului . Software - Sistemul de operare (SO) - Programe de aplicatii Software - programe de sistem-sistemul de operare- controleaza alocarea resurselor in calculator - programe de aplicatii- destinate rezolvarii unor probleme specifice unei aplicatii