Sunteți pe pagina 1din 23

REFERAT 1

CREAREA DIAGRAMELOR IN WORD SI EXCEL CUPRINS:


Cap. 1 - Programul Microsoft Office 1.1. Introducere 1.2. Istoric Cap. 2 Prezentarea Procesorului De Texte ord 2.1. Introducere 2.2. Meniurile procesorului de texte ord 2!1! Cap. " Prezentarea Procesorului #xcel 2!1! ".1. Introducere ".2. #lemente caracteristice Cap. $ %ealizarea Diagramelor in ord si #xcel - 2!1! $.1. %ealizarea diagramelor in ord $.2. %ealizarea diagramelor in #xcel $.2.1. Introducere $.2.2. Tipuri de diagrame $.2.". #tapele realizarii unei diagrame $.2.$. #xemple de diagrame. Cerinte obligatorii: pagina & format '$( marginile& stanga "cm( dreapta 2cm( sus si )os 1(*cm titlul& caractere de 1+( stilul 'rial( ,oldit( centrat( culoare neagra. textul& caractere de 12( stilul Times -e. %oman( culoare neagra( scris cu diacritice( aliniat stanga-dreapta in antet se /a trece in stanga numele scolii( centrat numele si prenumele autorului 0numele din ,uletin1( in dreapta ( clasa in su,sol se trece in stanga numele referatului si la centru numarul paginii - se aplica paginilor o ,ordura du,la( de culoare neagra - se aplica un fundal cu numele( prenumele si clasa 0tip atermar21 - cuprinsul

%#3#%'T TIC

1. PROGRAMUL MICROSOFT OFFICE 1.1. INTRODUCERE Microsoft Office reprezinta un pac4et de aplicatii 0programe1 care ne permite di/erse utilizari& WORD5 procesor de texte .#ste o aplicatie pentru prelucrarea textelor si aran)area lor su, forma de tiparitura& ,rosura( pliant( carte etc. EXCEL5 pentru gestionarea folilor de calcul . permite prelucrarea datelor organizate su, forma de ta,ele0foi de calcul1 si afisarea su, forma de diagrame a datelor din ta,el. POWER POINT5 aplicati de grafica 0diapoziti/e1( pentru realizarea prezentarilor pe calculator( care pot inlocui sau completa o prezentare /er,ala de informatii. ACCESS5sistemul de gestiune a ,azelor de date.. permite gestionarea datelor organizate su, forma de ,aze de date. MICROSOFT OUTLOOK5 permite organizarea corespondentei si planificarea acti/itatilor. PUBLISHER5 pentru crearea pu,licatiilor speciale( cum ar fi ,rosuri( foi /olante0fluturasi1 si carti de /izita. 1.2. ISTORIC #xista mai multe /ariante ale M6 Office( primele fiind /ersiunile&$.!( $."( 78( 2!!!( 9P( 2!!" ( M6 Office 2!!8. cel mai actual fiind ( M6 Office 2!1!.

%#3#%'T TIC

2. PRE ENTAREA PROCESORULUI DE TE!TE "ORD. 2.1. INTRODUCERE. MICROSOFT "ORD este un procesor de texte eficient si complet ec4ipat( care ne furnizeaza toate instrumentele necesare pentru a realiza documente de foarte multe tipuri& de la documente simple0note si sc4ite1( pana la documente complexe 0,uletine informati/e (pagini :TM; pentru Internet1. 'ceasta aplicatie ne permite sa realizam urmatoarele o#eratii: -crearea si corectarea documetelor< -lucrul cu mai multe documente< -tiparirea documentelor< -operatii de cautare si inlocuire< - formatarea documentului la ni/el de caracter si paragraf si administrarea unor stiluri de formatare predefinite sau definite de utilizator< -formatarea documentulu la ni/el de pagina0margini( aran)area in pagina( numerotarea paginilor(crearea de anteturi si su,soluri sau note de su,sol si sfarsit1< -administrarea unor sa,loane de documente< -inserarea ta,elelor in documente si administrarea lor0creare( modificare( formatare1< -aran)area textului in coloane< -administrarea corespondentei< -crearea si folosirea macrocomenzilor. E$ten%ia a%o&iata 'i%ierelor a()ini%trate (e a#li&atia "or( e%te *.(o&$. Pentru a lansa in executie programul ord 2!1! tre,uie sa urmam cati/a pasi& 11. pe suprafata de lucru indo.s8 ( executam clic pe Start+ All Progra)%+ MICROSOFT OFFICE+ MS. "or( 2,1, 2- clic pe pictograma "or(. #ste afisata fereastra de aplicatie ord. 2.2. MENIURILE PROCESORULUI MS."ORD 2,1, Meniurile procesorului de texte ord sunt& -File5 contine optiuni pentru lucrul cu fisiere document0=.doc sau =.docx1 sau sa,loane de documente0dot.1 pe care le creaza si le actualizeaza ord< optiuni pentru operatii de sal/are( printare( securitate a documentului( etc. -.ie/5 contine optiuni pentru a sta,ili modul de afisare a documentului si de configurare a ferestrei de aplicatie( organizarea ferestrelor document ale aplicatiei. -In%ert5 contine optiuni pentru inserarea si formatarea in documentul acti/( in pozitia cursorului( a diferitelor entitati0ta,ele( picture( clip art( sa,loane( smart art( (iagra)e( antet si su,sol( sim,oluri( etc.1< Din meniul In%ert putem insera diagrame0c4art1. Procesorul ord face apel la aplicatia #xcel pentru realizarea diagramelor( de aceea /om dez/lota aceasta optiune in cadrul aplicatiei #xcel. 01o)e5 contine optiuni pentru formatarea textelor0caractere( paragrafe1< selectare< decupare( lipire( copiere< gasire( inlocuire< -Page La2o3t 5 contine optiuni pentru setarea paginii( fundal( aran)area in pagina( etc.<

%#3#%'T TIC

"

-Re'eren&e% 5 contine optiuni pentru realizarea cuprinsului( introducerea notelor de su,sol( citate si ,i,liografie( index( capturi( etc.< -Mailing% 5 contine optiuni pentru crearea si im,inarea corespondentei( plicuri( etic4ete( etc.< - Re4ie/ 5 contine optiuni pentru corectie gramaticala( translator( comentarii( masuri de protectie<

5. PRE ENTAREA APLICATIEI DE CALCUL TA6ELAR E!CEL. 5.1. INTRODUCERE #9C#; este un program de calcul ta,elar care ne ofera urmatoarele operatii& -organizarea si prelucrarea datelor su, forma de ta,ele< -lucrul cu mai multe ta,ele< -tiparirea ta,elelor< -operatii cu ,locuri de texte< -operatii de cautare si inlocuire< -formatarea ta,elului0dupa stiluri de formatare predefinite sau definite de utilizator1< -formatarea documentului la ni/el de pagina < -crearea forularelor de introducerea datelor< -sortarea datelor din ta,ele pe ,aza unui criteriu definit< - realizarea ce calcule stratistice si su,totaluri cu /alorile din ta,el< -inserarea o,iectelor in ta,el0imagini( sunete( ecuatii( diagrame1< -crearea si folosirea macrocomenzilor( etc. E$ten%ia a%o&iata 'i%ierelor &3 tabele+ a()ini%trate (e a#li&atia E$&el + e%te $l%. ;ansarea in executie se face din ,utonul Start+ All Progra)%( clic pe MS O''i&e 2,1, 0 E$&el 5.2. MENIURILE PROCESORULUI MS. E!CEL 2,1, Meniurile procesorului de calcul ta,elar #xcel sunt& -File5 contine optiuni pentru lucrul cu fisiere 0=.xls sau =.xlsx1< optiuni pentru operatii de sal/are( desc4idere( printare( securitate a datelor( etc. 01o)e5 contine optiuni pentru formatarea caracterelor( paragrafelor( a numerelor( a celulelor< inserare( sortare( selectare< decupare( lipire( copiere< gasire( inlocuire< -In%ert5 contine optiuni pentru inserarea in documentul acti/( in pozitia cursorului( a diferitelor entitati0foaie de lucru( ta,el( picture( clip art( sa,loane( smart art( (iagra)e( antet si su,sol( sim,oluri( etc.1< -Page La2o3t 5 contine optiuni pentru setarea paginii( fundal( modul de printare( aran)area in pagina( etc.< -For)3la% 5 contine optiuni pentru introducerea functiilor< -Data 5 contine optiuni pentru importul datelor( sortare( filtrare( /alidare( su,total( etc.< - Re4ie/ 5 contine optiuni pentru corectie gramaticala( translator( comentarii( masuri de protectie a foilor de lucru< -.ie/5 contine optiuni pentru a sta,ili modul de afisare a documentului si de configurare a ferestrei de aplicatie( organizarea modului de /izualizare a foilor de lucru.

%#3#%'T TIC

5.5. ELEMENTELE CARACTERISTICE #lementele caracteristice aplicatiei de calcul ta,elar sunt& -'oile (e &al&3l 0spreads4eet15reprezinta metoda de organizare a datelor su, forma de ta,el< -regi%tr3 (e l3&r30.or2,oo215contine mai multe foi de calcul< -(ate5 continutul unei celule reprezinta o data.exista mai multe tipuri de date& tipul numeric( tipul text( tipul data calendaristica si timp( tipul logic< -re'erirea &el3lei5in cadrul unei formule( poate fi folosit continutul celulei< -'or)3le5formula este precedata de semnul 7. 0'3n&tii7 formule de calcul predefinite. 5 N3)e8'3n&tie9li%ta8(e8arg3)ente-. #xista mai multe tipuri de functii& functii matematice( statistice( financiare( date calendaristice( calcule in ,aza de date( prelucrarea sirurilor de caractere( e/aluari. -tabel3l #i4ot5este util atunci cand a/em un /olum foarte mare de date pe care este greu sa le sintetizam si sa le analizam manual. -a'i%area (atelor in 'or)at gra'i&5diagrame plane sau in spatiu0" D1. -gra'i&a in 'oile (e l3&r35 plasarea elementelor grafice&linii( sageti si casete in foaia de lucru. :. REALI AREA DIAGRAMELOR IN "ORD SI IN E!CEL. :.1. REALI AREA DIAGRAMELOR IN "ORD. Procesorul ord cuprinde multe tipuri de diagrame si de reprezentari grafice. Daca a/em #xcel instalat (exista posi,ilitatea de a crea diagrame #xcel in ord( facand clic in meniul In%ert 0 &;art 0sau Microsoft >rap4 C4art1. Diagramele pe care le cream se /or incorpora in ord( iar datele din acesta se stoc4eaza intr-o foaie de lucru #xcel care este incorporata in fisierul din ord. Deoarece realizarea diagramelor in ord face apel la mecanismul din #xcel(/oi detalia crearea diagramelor in cadrul aplicatiei #xcel. :.2. REALI AREA DIAGRAMELOR IN E!CEL :.2.1. INTRODUCERE Diagramele permit crearea unei reprezentari grafice a datelor dintr-o foaie de lucru. Diagramele se pot utiliza pentru a face datele mai usor de asimilat pentru persoanele care parcurg foile de lucru tiparite. Diagrama poate fi amplasata in aceeasi foaie de lucru care contine datele reprezentate in diagrama 0diagrama inglo,ata1 sau intr-o foaie de lucru separata 0foaie tip diagrama1.Diagrama inglo,ata este tiparita alaturi de foaia de lucru( diagrama pe o foaie de lucru este tiparita independent. ;a modificarea datelor( in am,ele cazuri( diagrama /a fi actualizata automat.6e poate( de asemenea pu,lica o diagrama pe o pagina e,. Pentru a incepe realizarea unei diagrame care /a contine reprezentarea datelor din foaia de calcul curenta( se utilizeaza aplicatia expert- C4art izard . Pentru a crea o diagrama( tre,uie mai intai introduse datele pe foaia de lucru. 'poi se selecteaza datele respecti/e ?i se utilizeaz@ #xpertul diagram@0 izard1 pentru a Ancepe procesul de alegere a tipului diagramei si a diferitelor optiuni pentru diagrame. In #xcel putem crea numeroase tipuri de diagrame diferite. Tipul de diagrame selectat depinde de natura datelor pe care incercam sa le reprezentam si de modul in care dorim sa prezentam datele respecti/e.

%#3#%'T TIC

:.2.2. TIPURI DE DIAGRAME Principalele ti#3ri (e (iagra)e 0cu destinatia lor1 sunt& =(iagra)e &ir&3lare- pentru a prezenta relatia dintre componentele unui intreg. =(iagra)e &3 bare- pentru a compara /alorile inregistrate la un anumit moment de timp. = (iagra)e (e ti# &oloane- asemanatoare cu diagramele cu ,are ( folosite pentru a scoate in e/identa diferentele dintre diferitele elemente. =(iagra)a &3 linii - pentru a scoate in e/identa tendintele si sc4im,arile de /alori in timp. = (iagra)a (e (i%trib3tie asemanatoare cu o diagrama cu linii( folosita pentru a scoate in e/identa diferentele dintre doua seturi de /alori. =(iagra)a &3 %3#ra'ete asemanatoare diagramei cu linii( folosita pentru a scoate in e/identa modificarea in timp a unor /alori. =(iagra)a ti# ra(ar =(iagra)a ti# #3n&te5 foosita pentru a indica legatura dintre maimulte serii de /alori Ma)oritatea acestor diagrame prezinta si /ersiuni tridimensionale.( ceea ce permite distingerea si mai ,una a diferitelor seturi de date.

%#3#%'T TIC

Tipuri de diagrame& coloana(,ara( linie( suprafata( suprafata "D(radar.

Com,inatie de diagrame care utilizeaza tipurile de diagrame coloana si linie .

Diagra)e <n&or#orate . O diagrama incorporata este considerata un o,iect cu reprezentare grafica ?i este sal/ata ca o parte a foii de lucru pe care este creata. 6e utilizeaza diagramele incorporate daca se doreste afisarea sau listarea uneia sau mai multor diagrame impreuna cu datele foii de lucru.

%#3#%'T TIC

Foi (iagra)a O foaie diagrama este o foaie separata An cadrul registrului de lucru care are propriul sau nume de foaie. 6e utilizeaza o foaie diagrama atunci cand se doreste /izualizarea sau editarea de diagrame mari sau complexe( separat de datele foii de lucru sau atunci cand se doreste pastrarea de spatiu pe ecran pe masura ce se lucreaza pe foaia de lucru.

:.2.5. ETAPELE REALI ARII UNEI DIAGRAME. %ealizarea diagramelor presupune parcurgerea urmatorilor pasi& 1-Reali=area tabel3l3i. 6e introduc datele< selectam tipul de margini( tipul de date text pentru cap ta,el si numeric pentru restul ta,elului(etc . 2-Alegerea ti#3l3i (e (iagra)a in functie de rolul acesteia. 5-Sele&tarea =onei #e &are (ori) %a o re#re=enta) gra'i&. :- E(itarea legen(ei %i a eti&;etelor. Pentru construirea diagramei se /or folosi urmatoarele o,iecte& - ona (iagra)ei&cuprinde intreaga diagrama ( inclusi/ legenda si titlul. - ona gra'i&3l3i-sunt reprezentate seriile de date prin puncte( linii( ,are(coloane(arce de cerc.este marginita de axe si cuprinde marca)ele datelor( etic4etele datelor(etc. -A$ele $ %i 20si z daca diagrama este reprezentata "-D1 pe axa Ox sunt reprezentate &ategoriile (e (ate( iar pe axa OB sunt reprezentate 4alorile (atelor.#xceptie fac graficele circulare0 care nu au axe1( diagramele de tip ,are 0care in/erseaza axele1( diagramele de tip puncte0folosesc am,ele axe pentru reprezentarea /alorilor1. -Eti&;etele a$elor 0'xis title15 nume care se ataseaza axelor -Mar&a>e (e #e a$a0Tic2 -mar215linii scurte care intersecteaza axa si pun in e/identa inter/alele in care este impartita axa. -Eti&;ete (e )ar&a>e (e #e a$e0tic2-mar2 la,els15sunt nume sau /alori atasate marca)elor de pe axa

%#3#%'T TIC

-Mar&a>e (e (ate0 Data mar2er15sunt reprezentarile in diagrama ale datelor din seria de date 0 puncte( linii( dreptung4iuri( arce de cerc1. -Seria (e 4alori grup de /alori folosite pentru reprezentarea dupa o axa.poate fi luata dintr-un rand sau dintr-o coloana a ta,elului sau a unei foi de calcul. -Eti&;etele (atei0Data la,els1 5sunt /alori care se ataseaza elementelor cu care este construita diagrama 0,are( felii( puncte1 pentru a stii exact ce /aloare reprezinta. -Legen(a 5 este plasata in afara zonei graficului si se utilizeaza pentru identificarea partilor diagramei.ea precizeaza corespondenta dintre culoare sau modul de umplere si numele datei. -Titl3l 0C4art Title1 in partea superioara a diagramei. -Caroia>3l 0>ridline15retea de linii transate pe /erticala siDsau pe orizontala( care imparte graficul in mai multe zone. -Linia (e ten(inte0Trendline15 reprezentare grafic aa tendintei de e/olutie a datelor.-u poate fi folosita in diagrame "D sau in cele de tip circular. -6arele (e erori 0#rror ,ars15,are grafice incluse in diagrame pentru a exprima erorile care apar in reprezentarea datelor. -u este o,ligatoriu sa includem in diagrama linia de tendinte( ,arele de erori( titlul diagramei( legenda( etic4etele axelor( sau etic4etele datelor( altfel diagrama /a de/eni greu de citit si de interpretat. ?-A)#la%area (iagra)ei & -in foaia de calcul care contine datele si /a fi tiparita impreuna cu datele -intr-o foaie de calcul separata ( din acelasi registru( care /a fi tiparita separat de datele din foaia de calcul. Dupa ce am construit diagrama o putem modifica( redimensiona( muta sau reformata 0nu putem redimensiona o diagrama care se afla singura pe o foaie de lucru1. Diagramele sunt apelate /izual si permit utilizatorilor sa o,ser/e cu usurinta comparatii( modele( e/olutii si tendinte in date( fiind foarte utile in si a/and o larga aplica,ilitate inclusi/ in domeniul sanitar( farmaceutic. :.:. E!EMPLE DE DIAGRAME. '1 6ITE'TI' F'-G'%I;O% #6TIM'T# 6I ' C#;O% %#';# I- T%IM#6T%E; I #6TIM' T I'-E'%I# *!!! 3#H%E'%I# **!! M'%TI# **!! TOT'; 1+!!! %#'; $*!! +!!! +*!! 18!!!

%#3#%'T TIC

VANZARI TRIMESTRUL I
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
R IE U A

VALOARE RON

ESTIMAT REAL REAL

R IE

IE

R T

M A

IA N

B R

LUNILE

H1 #FO;ETI' T#MP#%'TE%II CO%PO%';# I- E%M' 'DMI-I6T%'%II D# -#O-PI%#9. -#OPI%#9 GIE' 1 GIE' 2 GIE' "
40 39.5 39 38.5 38 37.5 37 36.5 36 0 5 10 15 20 ZIUA 1 TEMPERATURA ZIUA 2 TEMPERATURA ZIUA 3 TEMPERATURA

O%' T#MP#%'TE%' T#MP#%'TE%' T#MP#%'TE%'

8 "7. C "C. * "C. *

O T

U A

7 "7. $ "C. " "C. 2

11 "C. + "C. C "C

1" "C. $ "7. $ "8. 7

1* "C "7 "8. +

18 "8. 7 "7. 2 "8. "

17 "C "7 "8

C1 6ITE'TI' 6TOCE%I;O% DI- 3'%M'CI#. STOC 6AR6ITURICE M#DIC'M#-T 6TOC P%#TDHEC T:IOP#-T:'; * 8$ 3#-T'-I; 2 "1" 6E;3#-T'-I; $ C$ C';IP6O; 2 87 %#3#%'T TIC 1! P%#TD6TOC "8! +2+ ""+ 1*C

#TOMID'T %#CO3O; TOT';

+ " 22

$* 7*

28! 2C* 2!$*

ST OC BA RBIT URICE
MEDICAMENT

TOTAL RECOFOL ETOMIDAT CALYPSOL SULFENTANIL FENTANYL THIOPENTHAL 0 5 10 15 20 25 S !" #1

NR. UNITATI

@@D1 '3#CTIE-I;# POPE;'TI#I.

C#;#

M'I

3%#CF#-T#

';# '3#CTIE-I %#-';# 2J 7J 2CJ "1J

'3#CTIE-I %#6PI%'TO%I I COPII +J 'DE;TI 1!J F'%6T-ICI 1$J 3EM'TO%I 8!J

'3#CTIE-I PE;MO-'%# 2J CJ 1!J C!J

'3#CTIE-I C'%DIOF'6CE;'%# "J 18J "2J $*J

AFECTIUNILE POPULATIEI
AFECTIUNI RESPIRATORII AFECTIUNI PULMONARE AFECTIUNI CARDIO$ASCULA RE AFECTIUNI RENALE AFECTIUNI DI%ESTI$E

%#3#%'T TIC

11

REFERAT 2 6A E DE DATE @ACCESS CUPRINS 1. 6A E DE DATE Introducere. Istoric. 2. SISTEME DE GESTIONARE A 6A ELOR DE DATE 9SG6D-. 2.1. Definitie.#xemple de 6>HD. 2.2. 3unctiile 6>HD. 5. PROIECTAREA 6A ELOR DE DATE ".1. Modele de ,aze de date. ".2. Principii de proiectare a ,azelor de date. ".". Tipuri de date utilizate in ,azele de date. ".$. Pasii urmati in proiectarea unei ,aze de date. ".*. Operatii cu ,aze de date. ".+. #xemplu de ,aza de date. ".+.1. Ta,ele. ".+.2. 3ormularul de incarcare a HD. ".+.". %aport. 1.1 1.2 Cerinte obligatorii: pagina & format '$( marginile& stanga "cm( dreapta 2cm( sus si )os 1(*cm titlul& caractere de 1+( stilul 'rial( ,oldit( centrat( culoare neagra. textul& caractere de 12( stilul Times -e. %oman( culoare neagra( scris cu diacritice( aliniat stanga-dreapta in antet se /a trece in stanga numele scolii( centrat numele si prenumele autorului 0numele din ,uletin1( in dreapta ( clasa in su,sol se trece in stanga numele referatului si la centru numarul paginii - se aplica paginilor o ,ordura du,la( de culoare neagra - se aplica un fundal cu numele( prenumele si clasa 0tip atermar21 - cuprinsul

1. INTRODUCERE 1.1.DEFINITIE: Haza de date reprezinta o colectie de date integrata( ,ine structurata( a/and o descriere cat mai exacta a structurii si a relatiilor dintre date. Microsoft 'ccess este o puternica aplicatie de date relationale( care permit crearea unor ,aze de date simple sau complexe.

6pre deose,ire de #xcel( 'ccess /a permite sa stocam si sa administram /olume mari de date( organizate An unitati numite inregistrari. In sens exact o ,aza de date reprezinta o colectie de informatii stocate ( date corelate intre ele si memorate pe suport extern 0dispoziti/ de stocare1. Cel mai simplu si uzual exemplu de ,aza de date este cartea de telefon. 1.2. ISTORIC Termenul de ,az@ de date apare An 17+8 ?i reprezint@ o colecKie de informaKii corelate despre su,iectul studiat( relaKiile logice dintre aceste informaKii ?i te4nicile de prelucrare corespunz@toare 0sortare( reg@sire( apreciere( ?tergere( ad@ugare( inserare( modificare1. ;a inceputul anilor 7!( firma Microsoft Corporation a lansat aplicati a'ccess( aplicatie care se ,azeaza in mare parte pe logica de stocare a sistemului 3oxPro. .er%i3ni: 'ccess 2.!. (8( 78( 2!!!(2!!2(2!!"( M6 Office 'ccess 2!!8( M6 Office 'ccess 2!1!. 2. SISTEME DE GESTIONARE A 6A ELOR DE DATE9SG6D-. 2.1. DEFINITIE: SG6D reprezinta un sistem de programe care faciliteaza si super/izeaza introducerea de informatii in ,aze de date( actualizarea si extragerea din ,aza( controlul si autorizarea accesului la date.#l reprezinta o interfata intre utilizator si sistemul de operare. Orice 6>HD contine& -lim,a)ul de descriere a datelor 0;DD15 permite descrierea st*ucturii HD (a componentei( a relatiilor dintre componente( a drepturilor de acces a utilizatorilor la HD< -lim,a)ul de cereri 0;C15lim,a)ul in care se scriu programele pentru realizarea prelucrarii datelor< -lim,a)ul de prelucrare a datelor 0;PD15permite operatii aasupra HD ( cum ar fi incarcarea HD( inserarea (stergerea( cautarea sau modificarea unui element( realizarea de statistici. 'dministrarea HD presupune coordonarea lucrarilor de proiectare aHD( securitatea 0protectia1 informatiei( dez/oltarea HD. 'ceste functii sunt indeplinite de catre 'dministratorul HD 0'HD1. #l defineste o,iectele sistemului ( ela,oreaza principiile de protectie a datelo( raspunde de alegerea si implementarea 6>HD( asigura functionarea normala a sistemului . De proiectarea unei HD se ocupa &analisti( programatori( administratori de retele. E!EMPLE DE SG6D. Cele mai raspandite sunt & -Oracle -Informix -6B,ase -MB6L; -Inter,ase 0A&&e%%.

2.2. FUNCTIILE SG6D.

En 6>HD tre,uie sa indeplineasca urmatoarele functii& -(e (e%&riere (care rezida An definirea structurii datelor( a relatiilor dintre acestea si a conditilor de acces la informatile continute in ,aza de date< -(e a&t3ali=are( care presupune inserarea( redactarea ?i suprimarea datelor< -(e interogare a 6D( care permite o,tinerea diferitor informatii din HD conform unor criterii de cautare< -(e obtinere (e (ate noi( care consta in prelucrarea informatiei initiale in scopul o,tinerii unor totaluri( medii etc.< -(e intretinere( care consta in crearea copiilor de rezer/a( compactarea HD si repararea ei An cazul deteriorarii< -(e %e&3ritate a (atelor( care rezida in prote)area HD impotri/a accesului neautorizat si in atri,uirea drepturilor de acces. 5. PROIECTAREA 6A ELOR DE DATE Proiectarea unei HD se face prin alegerea unui model de HD. 5.1. MODELE DE 6A E DE DATE. Infunctie de modul de organizare a informatiilor( exista mai multe tipuri de ,aze de date& -modelul ierar4ic0 ar,orescent1 -modelul retea -modelul relational. Mo(el3l ierar;i&5 cu a)utorul modelului conceptual ierar4ic( sc4ema ,azei de date poate fi reprezentata su, forma unui ar,ore An care nodurile exprima colectii de date( iar ramurile reflecta relatiile de asociere Antre inregistrarile colectiilor de date superioare si inferioare. 'ccesul la inregistrarile colectiilor de date inferioare se face prin tra/ersarea ar,orelui( adica se parcurg toate colectiile aflate in su,ordonare ierar4ica dintre colectia radacina si colectia cercetata. Enui element superior ii pot corespunde unul sau mai multe elemente inferioare( iar unui element inferior Ai corespunde un singur element superior. In modelul ierar4ic se foloseste notiune a de element /irtual( care inlocuieste du,lura unui element prin adresa elementului respecti/( fiecare lement apare astfel o singura data in ,aza de date. Mo(el3l retea5modelul retea se aseamana cu cel ierar4ic( diferenta constand in aceea ca unui element inferior ii pot corespunde unul sau mai multe elemente superioare. Intr-o retea ( nodurile corespund entitatilor si relatiile sunt reprezentate prin sageti intre noduri& sageti simple si sageti du,le. Operatiile cele mai frec/ente pentru modelul retea se impart in doua categorii& -cautarea unor elemente ale unor entitati cu anumite proprietati sau cautarea unor informatii prin utilizarea legaturilor intre entitati< -na/igarea in reteaua de date. Mo(el3l relational7 este cel mai raspandit model de ,aze de date. 'cest model are o singura structura de date&ta,elul sau relatia. 'ccess creaza o categorie speciala de ,aze de date( numite ba=e (e (ate relationale 0HD%1. O ,aza de date realtionale imparte informatiile in su,-seturi diferite. 3iecare su,-set grupeaza informatiile in functie de o anumita tema( ca de exemplu informatii despre pacienti( despre /anzare( despre produse. In 'ccess aceste su,-seturi de date se gasesc in ta,ele indi/iduale .

'ccess permite sta,ilirea de relatii intre ta,ele. 'ceste relatii se ,azeaza pe un camp care este comun unei perec4i de ta,ele.3iecare ta,el tre,uie sa contina un camp numit &;eie #ri)ara . C4eia primara tre,uie sa identifice in mod unic fiecare inregistrare din tael. 'sadar( campul c4eie primara este( in mod caracteristic( un camp care atri,uie o /aloare numerica unica fiecarei inregistrari 0fara duplicate in ta,elul respecti/1. De exemplu (un ta,el numit Clienti 0Customer1 poate contine un camp Identificator Client 0Customer ID1 care identifica fiecare client pe ,aza unei /alori numerice unice- de exemplu codul numeric personal0C-P1. Pana si o ,aza de date simpla este alcatuita din numeroase ta,ele corelate. PRINCIPII DE PROIECTARE A 6A EI DE DATE 6tructura ,azei de date poate fi considerata ca modul in care /a arata ta,elul fara nicio informatie in el 0aspectul ta,elului1. Pentru a descrie structura ta,elului tre,uie sa stim& -numarul de campuri 0coloane 1 din ta,el< -numele campurilor 0titlurile coloanelor1< -tipul de date al fiecarui camp. Inainte de a crea o ,aza de date( este foarte importanta planificarea ei. Cand planifici o ,aza de date tre,uie sa tii cont de urmatoarele aspecte& aceasta nu este conceputa numai pentru a introduce date( ci si pentru /izualizarea si raportarea datelor incluse in diferite ta,ele care alcatuiesc ,aza de date. Deter)inarea tabelelor. Te4nic /or,ind (a/em ne/oie de un singur ta,el pentru a alcatui o HD.Deoarece 'ccess este un program de ,aze de date relationale( este conceput pentru manipularea unui numar mare de ta,ele si pentru crearea de relatii intre acestea. De exemplu intr-o HD care tine e/identa pacientilor pot fi incluse urmatoarele ta,ele& -pacienti -zile de spitalizare -analize efectuate -costuri totale(etc Deter)inarea 'or)3larelor: 3ormularele sunt utilizate pentru introducerea datelor inregistrare dupa inregistrare. Deter)inarea interogarilor: Interogarile sunt folosite pentru a o,tine informatii utile de care a/em ne/oie dupa informatiile stocate in ,aza noastra de date( ex& daca pacientul este sau nu asigurat( analize efectuate( costuri etc. Deter)inarea ra#oartelor: En raport este utilizat pentru pu,licarea datelor din HD. 'cesta insereaza datele intruna sau mai multe pagini( intr-un format usor de citit.. %apoartele sunt menite a fi tiparite( spre deose,ire de ta,ele si formulare( care sunt de o,icei pe ecran. De exemplu( dorim un raport despre pacientii su, 1C ani sau unul despre pacientii care sufera de ,oli cronice. En raport poate extrage date din diferite ta,el simultan( poate efectua calcule cu aceste date si poate prezenta rezultate frumos formatate( foarte utile pentru cei care nu stau alaturi de noi in fata calculatorului. ;ansarea in executie a programului 'ccess se face in functie de modul in care lam instalat& =clic pe Start( apoi optiunea All Progra)%( apoi clic pe Mi&ro%o't O''i&e A&&e%% 2,,5. = prin crearea unei pictograme de acces rapid0 Create S;ort&3t1< efectuam du,lu clic pe pictograma respecti/a . 5.2.

O,tinem o fereastra asemanatoare cu cea din figura de mai )os&

3igura 1 Crearea A a&&e%area 3nei ba=e (e (ate Crearea unei ,aze de date Microsoft 'ccess 2!!" se realizeaza fie pornind de la o ,aza de date ,lan2( fie de la un sa,lon de ,aza de date pus la dispozitie de aplicatia Microsoft 'ccess 2!!". Crearea 3nei ba=e (e (ate blanB 'ccess 2!!" consta in& -in caseta de dialog File Ne/ Databa%e( la optiunea Sa4e in: se selecteaza locatia unde /a fi sal/at fisierul ,azei de date< denumirea fisierului ,azei de date este introdusa la optiunea File na)e( iar sal/area pe disc are loc la apasarea ,utonului Create. Pentr3 a &rea o ba=a (e (ate no3a+ An zona O#en a ferestrei 0figura 11 alegem optiunea Create a ne/ 'ile+ iar in caseta urmatoare - optiunea 6lanB Databa%e. Putem( de asemenea( utiliza comenzile de creareDaccesare a ,azelor de date din meniul File.

3igura 2 . Pentru a desc4ide o ,aza de date existenta An zona O#en a ferestrei reprezentate An figura 1 executam un clic pe denumirea uneia din ,azele de date utilizate recent sau selectam optiunea More pentru a accesa o ,aza de date amplasata pe un dispoziti/ de memorie auxiliara. In caseta de dialog care apare indicam numele ,azei de date.

3igura " 0de ex.( HIH;1 si localizarea ei 0discul( dosarul1.O,tinem o fereastra An care sunt disponi,ile cele 8 clase de o,iecte 'ccess. COMPONENTELE FERESTREI ACCESS.

3igura $ 3ereastra Data,ase 0figura $1 furnizeaza o lista cu pictograme( situate in partea stanga( pentru obie&tele A&&e%%: -tabele9 Table%-0o,iect definit de utilizator in care sunt stocate datele primare<

-interogari 9C3erie%-0o,iect care ne permite /izualizarea informatiilor o,tinute prin prelucrarea datelor din unul sau mai multe ta,ele si Dsau interogari0ne permite sa punem intre,ari ,azei de date< raspunsul se poate folosi la manipualrea datelor din ta,el( precum stergerea inregistrarilor sau /izualizarea acelor date din ta,el care satisfac numai anumite criterii1<ifd modul de definire si rezultatul actiunii interogarile pot fi& interogari de selectie( de sortare( de excludere a unor inregistrari din HD(de o,tinere a unor informatii rezultante in campuri noi 0ex. aflarea costului spitalizarii dupa numarul de zile de internare si plata asigurarilor de sanatate1( de o,tinere a unor totaluri sau medii si interogari incrucisate. 0'or)3lare 9For)%-0utilizat la introducerea (editarea si /izualizarea datelor din ta,el( inregistrare dupa inregistrare < 0ra#oarte 9Re#ort%-0permite rezumarea informatiilor din ,aza de date intr-un format corespunzator pentru tiparire < 0#agini (e a&&e% la (ate 9 Page%-0 o,iect care include un fisier :TM;si alte fisiere suport in /ederea furnizarii accesului la date prin intermediul ,ro.ser-ului InternetD 0)a&ro&o)en=i 9Ma&ro%-0o,iect care contine o definitie structurata a uneia sau mai multor actiuni pe care 'ccess le realizeaza ca raspuns la un e/eniment< 0)o(3le 9)o(3le%-0o,iect care contine proceduri definite de utilizator si scrise in lim,a)ul de programare Fisual Hasic. 'ceste o,iecte distincte sunt cele care /or compune ,aza de date.3iecare o,iect tre,uie a/ut in /edere la planificarea unei noi ,aze de date. Hutoanele din ,ara cu instrumente sunt utiliza,ile numai daca am creat sau desc4is o ,aza de date.'ccess este diferit de celelalte aplicatii Office prin faptul ca dispune de o ,ara cu instrumente pentru fiecare o,iect din ,aza de date.. in unele cazuri( pentru fiecare o,iect exista mai multe ,are cu instrumente( de exemplu( ta,ele 'ccess au doua ,are de instrumente & -Table Data%;eet 0foaia de date a ta,elului 15 pune la dispozitie instrumente care faciliteaza introducerea si manipularea datelor din ta,el < -Table De%ign 0proiectarea ta,elului15 permite manipularea parametrilor de proiectare a ta,elului. En ta,el este alcatuit din randuri si coloane. 'ccess stoc4eaza fiecare consemnare in ,aza de date in propriul sau rand<aceasta se numeste inregi%trare. 3iecare inregistrare contine informatii precise referitoare la datele inregistrate in ,aza de date. 3iecare inregistrare este impartita in componente diferite de informatii( denumite campuri. 3iecare &a)# este reprezentat intr-o coloana separata din ta,el.3iecare camp contine o informatie distincta( iar toate campurile dintr-un rand alcatuiesc o anumita inregistrare. Crearea 3nei ba=e (e (ate A&&e%% 2,,5 #e ba=a 3n3i %ablon se realizeaza printr-o aplicatie .izard inclusa in Microsoft 'ccess 2!!". Operatia consta in& -desc4iderea panoului de sarcini Ne/ File prin selectia comenzii Ne/E din meniul File< s4ortcut-ul pentru aceasta operatie este CTRLMN< -din panoul de sarcini Ne/ File( grupul de optiuni Te)#late%( se selecteaza referinta 4Bperlin2 On )2 &o)#3terE< -in caseta de dialog Te)#late%( se selecteaza etic4eta Databa%e% care permite accesul la sa,loanele de ,aze de date incluse in aplicatia Microsoft 'ccess 2!!"< ,utonul Te)#late% on O''i&e Online permite /erificarea existentei altor sa,loane pe site-ul .e, Microsoft< -selectarea tipului de sa,lon dorit si sal/area fisierului ,azei de date in caseta de dialog File Ne/ Databa%e prin apasarea ,utonului OF< sunt introduse locatia fisierului in optiunea Sa4e in: si denumirea sa la optiunea File na)e< -se lanseaza aplicatia .izard Databa%e "i=ar( care permite setarea caracteristicilor ,azei de date prin parcurgerea pasilor predefiniti.

'plicatia Data,ase izard -modificarea o,iectelor din ,aza de date 0Table%, C3erie%, For)%, Re#ort%, Page%, Ma&ro%, Mo(3le%, Fa4orite%1 din Databa%e "in(o/. 'ccesul la datele stocate in ta,ele si utilizarea lor se realizeaza prin optiunile predefinite in fereastra Main S/it&;boar(.

Dupa ce am desc4is o ,aza de date ( putem crea diferite o,iecte in oricare din clasele nominalizate. Dar deoarece fiecare din clasele C3erie%+ For)%+ Re#ort%+ Page%+ Ma&ro% Gi Mo(3le% se definesc in ,aza ta,elelor( acestea tre,uie create in primul rind. Cu alte cu/inte( daca o HD nu contine cel putin un ta,el( crearea altor clase de o,iecte de/ine lipsita de sens.

Pentru a crea un ta,el nou selectam clasa de o,iecte Table%( apoi actionam ,utonul . Caseta de dialog Ne/ Table care apare ne ofera * moduri de definire a structurii ta,elului.

Moduri de definire a structurii unui ta,el Daca selectam optiunea De%ign .ie/ si actionam ,utonul OF+ o,tinem o fereastra in care definim campurile ta,elului si caracteristicile lor.

Definirea campurilor ta,elului. Cara&teri%ti&ile &a)#3rilor Pentru fiecare camp al ta,elului se specifica " caracteristici( ?i anume& N Fiel( Na)e 0denumirea campului( o,ligatoriu1< N Data T2#e 0tipul campului( o,ligatoriu1< N De%&ri#tion 0descrierea campului( optional1.

Stabilirea &;eilor #ri)are Daca /alorile unui camp sunt unice 0nu se repeta1( putem semnala acest lucru( pentru a e/ita introducerea accidental@aa dou@ /alori identice. 'ceasta procedura poart@ denumirea de %tabilire a &;eii #ri)are. C4eia primara poate fi sta,ilita si pe cate/a campuri. Pentru a sta,ili c4eia primara( selectam campul respecti/( apoi executam un clic pe ,utonul din ,ara cu instrumente. Ca rezultat( in partea din stanga a campului respecti/ apare semnul c4eii. Dupa inc4eierea procedurii de descriere a campurilor si de sta,ilire a c4eii primare( sal/am ta,elul 0descrierea lui1( selectand comanda Sa4e din meniul File si indicand numele ta,elului. Daca nu am sta,ilit o c4eie primara 0acest lucru nu este o,ligatoriu1( sistemul ne /a a/ertiza( sugerandu-ne sta,ilirea c4eii pe un camp de tip A3toN3)ber. Pentru a confirma( actionam ,utonul He%. In acest caz sistemul sta,ileste automat c4eia primara pe un camp 'uto-um,er 0dac@ el exista1 sau creeaza suplimentar un asemenea camp 0dac@ el nu exista1( sta,ilind pe el c4eia primara. Pentru a renunta la sta,ilirea c4eii primare( actionam ,utonul -o. ions and tutorials for ITOC de/elopment In&;i(erea A re(e%&;i(erea ba=ei (e (ate Inc4iderea unei ,aze de date poate fi facuta prin executarea comenzii Clo%e din meniul File sau prin actionarea ,utonului din ,ara de titlu a ,azei de date. De regula( la inc4idere( sistemul sal/eaza automat ,aza de date impreuna cu toate o,iectele pe care le contine. Inc4iderea unei ,aze de date nu Anseamna si inc4iderea aplicatiei M6 'ccess( astfel incat putem desc4ide o alta ,aza de date sau crea o ,aza de date noua( in modul descris mai sus. O ,aza de date este memorata in unul sau mai multe fisiere.3isierul care contine ,aza de date /a a/ea extensia .)(b . Ie%irea (in A&&e%% Iesirea din M6 'ccess poate fi facuta in unul din urmatoarele moduri& -se apasa com,inatia de taste AltIF:D -se executa comanda E$it din meniul FileD -se actioneaza ,utonul din ,ara de titlu a aplicatiei. 5.5. TIPURI DE DATE UTILI ATE IN 6D.

Tipurile de date utilizate la definirea campurilor intr-o ta,ela 'ccess 2!!" sunt& 0Te$t& este tipul de date implicit< este stocat orice tip de caracter( inclusi/ cifre< proprietatea Fiel( Si=e sta,ileste numarul maxim de caractere care se stoc4eaza si are /alori cuprinse intre ! si 2** de pozitii0numere care nu urmeaza a fi utilizate in calcule1< 0Me)o& este un tip similar cu tipul Te$t( dar stoc4eaza pana la +$.!!! de caractere< 0N3)ber& este utilizat pentru stocarea /alorilor numerice< proprietatea Fiel( Si=e precizeaza dimensiunea si tipul /alorii numerice< 0DateATi)e& este tipul de date utilizat pentru stocarea unei date calendaristice /alide si a timpului orar< formatul de reprezentare a datei calendaristice si a timpului orar este precizat in proprietatea For)at< 0C3rren&2& este utilizat pentru stocarea /alorilor monetare in /ederea efectuarii de calcule si comparatii monetare0diferite /alute1< 0A3ton3)ber& este tipul de date utilizat pentru stocarea unei /alori unice asociata pentru fiecare inregistrare adaugata in ta,el< numeroteaza in mod sec/ential fiecare inregistrare<

0He%ANo& este utilizat pentru stocarea unei /alori din maxim doua posi,ile& tr3e sau 'al%e, 2e% sau no, on sau o'' conform setarii din proprietatea For)at< 0OLE 9Ob>e&t LinBing an( E)ble((ing7 legarea %i inglobarea obie&telor- & este tipul de date utilizat pentru stocarea unui o,iect O;# : foaie de calcul E$&el, document "or(, imagine( sunet( animatie inserat prin comanda Ob>e&tE din meniul In%ert< 012#erlinB9;i#erlegat3ra-& este tipul de date utilizat pentru stocarea unei 4iperlegaturi catre o locatie a unui alt o,iect din ,aza de date( document O''i&e sau pagina "eb< 4iperlegatura se insereaza prin comanda 12#erlinBE din meniul In%ert< permite trecerea de la campul curent la informatii situate intr-un alt fisier< 0LooB3# "i=ar(& acest tip de camp isi allege /alorile dintr-un alt ta,le<permite executia aplicatiei .izard LooB3# "i=ar( care asista utilizatorul in operatia de con/ersie a campului intr-unul de tip loo2up< initial( campul tre,uie sa ai,a asociat tipul de date Te$t( N3)ber sau He%ANo.

'plicatia ;oo2up 5.:.

izard.

PASII URMATI IN PROIECTAREA UNEI 6A E DE DATE

1. Crearea ta,elelor& -sta,ilirea numarului de coloane( dimensiunea0numarul de caractere1 si tipul datelor0text( num,er(dateDtime( currencB etc1 2. Definirea c4eilor primare -pentru a e/ita introducerea accidentala a doua sau mai multe /alori identice alegem o c4eie primara. #x& intr-un ta,el cu pacienti putem alege codul numeric personal0C-P1 drept c4eie primara( C-P-ul fiind unic. " 6pecificarea /alorilor implicite.#x& /aloarea TF'-ului de 7J pentru ma)oritatea medicamentelor poate fi /aloare implicita . $. 6ta,ilirea unor conditii de /alidare pentru /aloarea fiecarui camp. *. #ditarea formularului pentru ac4izitia de date0incarcarea ,azei de date1. +. #ditarea rapoartelor utilizate pentru consultarea ,azei de date0ex&sortam din HD numai pacientii cu /arsta pana in 1C ani( sau pe cei care nu sunt asigurati( lista medicamentelor compensate etc1. 8. Interogarea HD-extragerea anumitor informatii din HD ( astfel incat sa o,tinem un grup restrans pe care il scoatem cu un titlu0o lista restransa1. #tape&

a1selectam o parte din HD pe ,aza unei conditii logice( o,tinand o HD mai redusa< ,1sortarea5 indicam campul dupa care se face sortarea si ordinea 0alfa,etica( dupa /arsta(etc1< c1filtrarea- se aplica diferite filtre care au ca rol eliminarea unor inregistrari 0a unor linii din ta,el1( o,tinand o reducere a HD pe /erticala. d1 'plicarea de masti0mascarea1 anumitor coloane 5se o,tine scurtarea HD pe orizontala. e1'lte operatii&su,totaluri( medii aritmetice( medii geometrice( functii financiare( interogari incrucisate(etc. C. Mecanisme de intretinere a 6>HD0 ,ac2-up5sal/area periodica a datelor in functie de importanta lor( repararea HD5cu c4ei de control( reindexarea5sc4im,area continutului prin eliminarea unei pagini-se executa periodic1 si de securitate a 6>HD0prote)area HD impotri/a unui operator neautorizat sau impotri/a pierderii accidentale de date1. E!EMPLEJJ