Sunteți pe pagina 1din 4

Exemple de Ph-metre, spectrofotometre, cromatografe si electroforeze

HI 4222 Ph-metru de laborator pentru pH/ISE cu 2 canale HI 4222 este un ph-metru profesional de laborator pentru msurtori de pH, ORP, ISE i temperatur. Calibrare pH manual, automat i semiautomat n ! pun"te. #un"$ie pentru fi%area pe afia& a primei "itiri stabile Calibrare ISE manual n ! pun"te, "u 'alori ().*, *, *), *)), *))) ppm+ i ! 'alori personali,ate, "u sau fr "ompensare termi" - alarme re.labile ! moduri de nre.istrare/ automat, "u0fr 1utoHold2 manual, "u0fr 1utoHold2 1utoHold. P3n la *)) de loturi de memorie 1fiare re,ultate sub form .rafi"a online i offline

HI 22 ! Phmetru sta"ionar PH-metrele sta$ionare HI 2212 i HI 2213 sunt ideale pentru utili,atorii "are urmres" ob$inerea unor re,ultate de mare pre"i,ie pe anumite domenii de pH. Calibrarea pH a aparatelor este automat i poate fi efe"tuat n 4 pun"te, folosind "ele mai potri'ite solu$ii tampon din "ele ! memorate (pH 5.)*, 6.76, 8.)*, 9.*7, *).)*+. :e asemenea, phmetru HI --*- i HI --*4 permite utili,atorilor definirea manual a - 'alori pH pentru "alibrare, 'alori "3t mai apropiate de domeniul utili,at. 1"este instrumente sunt dotate "u domeniu e%tins pentru temperatur (de la --) la *-);C+, fun"$ie <=P, "ompensare termi" manual sau automat i domeniu de msurare n m> (doar HI --*4+.

pH 2# pH-metru sta"ionar cu calibrare automat$ pH 20 este un pH-metru sta$ionar simplu, uor de folosit, proie"tat pentru apli"a$ii "are ne"esit efe"tuarea ,ilni", rapid i efi"ient, a msurtorilor de pH. 1paratul este re"omandat, de asemenea, pentru utili,are n domeniul edu"a$ional, pentru familiari,area studen$ilor "u instrumentele de msur. 1paratul are un domeniu de msur de la ) la *5 pH, "u o re,olu$ie de ).)* pH. Pro"edura de "alibrare pH este automat i poate fi efe"tuat n * sau - pun"te.Citirile de pH pot fi "ompensate "u temperatura manual (?@C+ sau automat (1@C+. Compensarea termi" automat se efe"tuea, folosind sonda de temperatur op$ional HI 866-. Instrumentul dispune de fun"$ie HO=: pentru fi%area pe displaA a "itirilor n 'ederea notrii a"estora.

Phmetru sta"ionar pH/m% pentru aplica"ii de control a calit$"ii HI 2211 este un phmetru sta$ionar "u mi"ropro"esor "are msoar 'alori de pH, m> i temperatur. 1paratul este dotat "u un dispalA =C: de mari dimensiuni "are permite afiarea simultan a 'alorilor de pH0m> i temperatur. Instrumentul poate fi "alibrat n * sau - pun"te folosind ! solu$ii tampon standard. Bn timpul pro"esului de "alibrare, pe e"ranul =C: sunt afiate mesa&e "are .hidea, utili,atorul pe tot par"ursul pro"edurii. Compensarea termi" a msurtorilor de pH se fa"e automat sau manual "u 'alori "uprinse ntre --) i *-)CC. HI --** poate de asemenea efe"tua "itiri pe domeniul m>, pentru msurtori ISE sau ORP. Printre alte "ara"teristi"i ale instrumentului sunt in"luse fun"$ia de memorare i indi"atorul de stabilitate a msurtorilor.

HI 2216 Instrument de masur$ sta"ionar pentru pH/ISE HI --*6 este un instrument de msur profesional pentru pH, ORP i temperatur. ?surtorile pot fi efe"tuate "u o re,olu$ie de ).))* pH. 1paratul efe"tuea, i msurtori ISE (ion-sele"ti'i+ dire"t n ppm. Cu HI --*6, "alibrarea pH poate fi efe"tuat n p3n la ! pun"te, "u 8 'alori tampon memorate (pH *.67, 5.)*, 6.76, 8.)*, 9.*7, *).)*, *-.5!+ i - personali,ate. 1fia& =C: de mari dimensiuni. :omeniu e%tins pentru temperatur. Port DSE. 1"urate$e ridi"at n msurarea temperaturii. Bnre.istrarea datelor pentru "ir"a -)) de probe. Phmetru HI --*6 este li'rat "u ele"trod pH HI **4*E, sond de temperatur HI 866-, pli"uri "u solu$ii tampon pH 5 i pH 8 (-) ml fie"are+, solu$ie re n"r"are ele"trod HI 8)8*S, suport ele"trod HI 865)5F, adaptor *- >"" i instru"$iuni de utili,are. HI 3220 Phmetru pentru pH/m%/&' cu 'alibration 'hec() Dn "anal de intrare Sistem e%"lusi' de a'erti,area Calibration Che"GH ?esa&e de .hidare afiate pe displaA pentru o "alibrare e%a"t ! pun"te de"alibrare "u 8 'alori standard i ! personal,ate ?surtori pe domeniul m>relati'i :isplaA =C: "u iluminare Bnre.istrare manual a datelor pentru "ir"a 5)) de probe 1uto HO=: pentru fi%area "itirii pe displaA Cone"tare PC prin port DSE #un"$ie <=P pentru 'i,uali,area datelor de "alibrare 1'erti,are IOutside Calibration Ran.eJ sele"tabil de "tre utili,ator 1'erti,are ICalibration time outJ sele"tabil de "tre utili,ator

HI 9126 Phmetru portabil pentru pH/*+P cu 'alibration 'hec() Phmetru HI 9*-6 fa"e parte din noua .enera$ie de pHmetre profesionale, "u mare a"urate$e i uor de folosit. Proie"tat "a un instrument portabil, a"esta furni,ea, re,ultate pre"ise de laborator. HI 9*-6 este dotat "u tehnolo.ie H1FF1 Calibration Che"GH K un sistem "e monitori,ea, bulbul de pH i &on"$iunea de referin$ a ele"trodului de fie"are dat "3nd instrumentul este "alibrat. Bn "a,ul n "are bulbul de pH este murdar, sistemul Calibration Che"GH a'erti,ea, utili,atorul asupra ne"esit$ii efe"turii unei pro"eduri suplimentare de "ur$are. 1fia&ul "u "ristale li"hide i ni'ele multiple permite 'i,uali,area simultan a 'alorilor de pH, a temperaturii ( n ;C sau ;#+, a .rafi"ului de stare a ele"trodului i a .hidului de operare. Phmetru asist utili,atorii n timpul pro"edurii de "alibrare prin afiarea pe e"ran a unor mesa&e "lare de a&utor. Instrumentul este de asemenea dotat "u o serie de modalit$i de dia.nosti"are pentru mbunt$irea "alit$ii i fiabilit$ii msurtorilor. Calibrarea este efe"tuat automat n * sau - pun"te "u 8 'alori tampon standard i - 'alori personali,ate. HI 9*-6 poate fi de asemenea folosit pentru msurtori ORP pe domeniu m> "u o re,olu$ie de ).* m>. Instrumentul este pre',ut "u sistem de pre'enire a erorilor "au,ate de des"r"area bateriei K EEPS (EatterA Error Pre'ention SAstem+ K sistem "are n"hide automat phmetru portabil n "a,ul n "are ni'elul bateriilor este prea s",ut i ar putea .enera "itiri eronate.

Spectrofotometre ,%/ %IS

SPECOR:L P=DS

SPECOR:L S 6))

SPECOR:L P=DS pentru @este de :isolu$ie

1""esorii pentru #otometre D>0>is

Echipamente de Electroforeza - H-.+/S-S 2 S'/0

Sistem automat pentru ele"trofore,a pe .el de a.aro, - model -)*), "ompa"t, monoblo". Echipamente de Electroforeza - 1E2S'/0

Sistem semiautomat pentru ele"trofore, "u densitometru.