Sunteți pe pagina 1din 14

m 


 

 
 
   
 
CUPRINS
CE ESTE PH-UL?
În anul 1909 Söre Peter Lauritz Sörensen (1868-1939)     

 
  
a introdus noţiunea de pH sub denumirea !
 " 
" 
de potenţial de hidrogen#   

  #

› 

  
› 

  
› 
   
  


 
  ë 

NOŢIUNI GENERALE DE PH

 
este o valoare numerică pe o scală de la 0 la 14 care
arată d    $ gradul de aciditate sau de
alcalinitate a unei soluţii. Valoarea 7 a pH-ului indica o soluţie
neutră, pH-ul cu valoarea sub 7 indica o soluţie acidă, iar cel
peste 7 reprezintă o soluţie bazică.

- %    $ $ 


este egal cu
logaritmul zecimal cu semn schimbat al concentraţiei molare al
ionilor de hidroniu, H3O+ si se numeşte potenţial de hidrogen.

!
&'(" ) !
&")
PH-UL ÎN PRACTICĂ
! *
  $ * 
+ 
 
 ,- #
.  ,-  ,· 
 / $ *
 / 
 
 $ #0/ 
 / $,*
 
 $ -* +#
R 
!
" # !
 $ %!
&' 
( %!
) $ %!
* 

Xå 
  
mĂSURAREA PH-ULUI
măsurarea pH-ului se poate realiza prin 2 metode:
a)  
 $ 
b) 
$ *

a  $$ constă în introducerea hîrtiei indicatoare in soluţia al cărei


pH dorim să-l aflam. Hîrtia de pH este poroasă si îmbibata cu o soluţie ce
conţine un amestec de indicatori coloraţi. O picatură de substanţă cu pH
necunoscut colorează hîrtia, iar culoarea obţinută se compară cu o scală de
culori caracteristice pentru diferite valori ale pH-ului.
mĂSURAREA PH-ULUI

- b) A doua metodă constă în utilizarea unui pH-metru şi se bazează pe


existenţa a doi electrolizi: un electrod de lucru (indicator) şi un electrod de
referinţă.

- 12 *  $   


  / 

$,
 #*  
 
- -*  /   
 -*/ $   
  * $/ #
-

pH ± metru cu 2 electrozi pH ± metru cu un electrod


SET COmPLET DE mĂ
mĂSURARE A
PH--ULUI
PH
 
 
  
 
Voate procesele vitale din organism se
desfăşoară la valori exacte ale pH-ului.

Sîngele uman are pH-ul între 7,38 si ,52. De


aceea, el este uşor bazic şi în aceste
condiţii celulele sîngelui îşi pot îndeplini
funcţiile lor.

Dacă pH-ul sîngelui îşi modifică valoarea,


există riscul morţii:
- prin comă, dacă pH-ul este mai mic de 7;
- - prin tetanizare, dacă pH-ul este mai mare
de 7,8;

(tetanie- contracţie puternică involuntară a muşchilor)


ROLUL PH-
PH-ULUI ÎN ALImENTAŢ
ALImENTAŢIE

Pentru a ne menţine starea de sănătate , avem nevoie de alimente care să conţină


cele trei categorii de macronutrienţi: proteine de origine vegetală si animală, carbohidraţi
şi lipide .
În plus, organismul nostru mai are nevoie de vitamine şi minerale.Necesarul zilnic
din aceste substanţe îl obţinem printr-o dietă foarte diversificată ,compusă din carne,
legume, cereale, lactate, fructe,dulciuri
Sucul gastric, sîngele, vinul, carnea, legumele sau fructele, într-un cuvînt, orice
substanţă din mediul intern sau extern poate fi calificată din punct de vedere chimic
drept alcalină sau acidă.
PH-UL IN ALImENTATIE
Rxistă alimente acidogene, care scad pH-ul.Citricele sunt acide, dar
după ce sunt digerate au un efect alcalin asupra mediului intern. Nu sunt
acidogene, ci din contra, alcaline.Lamîile şi portocalele scad aciditatea
mediului intern.
Produsele de origine animală au un efect acid asupra organismului
din cauza proteinelor pe care le conţin. Unele grăsimi au de asemenea
efect acidifiant asupra mediului intern.
Foarte multe băuturi carbogazoase(de tip cola) conţin acid fosforic
şi de aceea , consumate în cantităţi mari, de peste doi litri zilnic, au
efecte puternic acidifiante asupra mediului intern al organismului. O altă
categorie de alimente acidogene sunt carbohidraţii rafinaţi, prelucraţi în
exces, de tipul zaharozei sau glucozei.
SĂNĂTATEA NU ESTE TOTUL, DAR
FĂRĂ SĂNĂTATE TOTUL ESTE NImIC!

Dacă
 $ , apar bolile şi demineralizarea,
deoarece neutralizarea acizilor se face cu epuizarea rezervelor de
minerale din organism. Aciditatea mărită este o consecinţă a
consumului exagerat de carne, făină albă, zahăr, ulei rafinat,
cereale modificate.

›  consumul de legume crude şi fierte, sucuri naturale, supe,


cartofi, migdale, suplimente cu calciu şi magneziu, detoxifierea
organismului de cel puţin doua ori pe an, exerciţii fizice. Printr-o
bună oxigenare putem trăi mai mult, mai activ, mai sănătos!
APLICAŢII ALE PH-
PH-ULUI
Un număr important de procese tehnologice, în diferite domenii ale industriei, sunt
influenţate de valoarea pH-ului mediului de reacţie.
†    creme, şampoane, săpunuri cu pH inferior valorii 7;
†   ! pH are valoarea 5,1 numai aşa bere este limpede;
† !  măsurarea pH-ului solurilor este adeseori foarte utilă în practică şi în
cercetările agrochimice;
†  # 
  
 * $* 
 / 
/3 
  *       

 * $  
 /

    
 #! 

 45
 
,-*  */   
  3 *
 
 * $
   *#.  
45 
 

 2 
 ,/ 
*#%     

 
$ $ * /45  *   #
† !  # ex. aspirina tamponată ce are pH = 8;
,,
,,RE
REŢ
ŢETA PENTRU STĂ
STĂPÎNIREA CHImIEI,,
CHImIEI,,

o % $  2 $ 
: studierea chimiei.

o › # 50 ml noţiuni de chimie, 70 g bunăvoinţă, o panglică de conştiinţa,


hărnicie pentru eprubetă, catalizatorul "determinare".

o a #  mojar, cristalizor, eprubetă, spatulă, bec Veclu.

o (  Se spală eprubeta cu "hărnicie". Se adaugă în eprubetă, peste resturile de


hărnicie jumatate din bunăvoinţă şi 40 ml de noţiuni de chimie. Soluţia obţinută se
încălzeşte la flacară mică. Într-un mojar se mărunţeşte foarte bine restul de bunăvoinţă.
Panglica de conştiinţă se arde în flacără albastră şi substanţa rezultată se pune în
cristalizor. Peste aceasta se pune restul de 10 ml noţiuni. Se adaugă catalizatorul şi se
aşteaptă mult i bine până să reac·ioneze. Peste "produsul" de reac·ie se pune
bunăvoin·ă mojarată i se amestecă încet până când se ob·ine o pastă.

 · Rste indicat să consuma·i de trei ori pe săptămână pasta ob·inută unsă pe
pâine arsă i să înghi·i·i câte o picătură din solu·ia fierbinte în fiecare weekend.

S-ar putea să vă placă și