Sunteți pe pagina 1din 1

II.

2 NELINIARITATE
tiin a neliniarit ii a rezultat sub forma sa prezent n urma dezvolt rii decisive a domeniilor analitice, numerice i experimentale. Scopul acesteia este de a oferi concepte i metode necesare descrierii unificate a unor clase aparte (ns numeroase) de fenomene prin care sistemele simple, deterministe dau na tere unui comportament complex asociat cu apari ia unor structuri spa iale sau evenimente evolutive. Astfel de sisteme se ntlnesc ntr-un num r mare de domenii cum ar fi mecanica clasic , fizica statistic , dinamica fluidelor, chimia, optica, fizica atomic i molecular , fizica plasmei, tiin ele mediului, tiin ele economice i sociale, ingineria Legile fundamentale ale fizicii microscopice, cum ar fi ecua iile lui Newton sau ecua ia lui Schrdinger, sau cele ale fizicii macroscopice, descrise de ecua iile Navier-Stokes sau de legea ac iunii maselor, nu sunt potrivite pentru n elegerea sau formularea complexit ii induse de evolu ia sistemelor neliniare. Prin contrast, atractorii, fractalii i multifractalii, formele normale, exponen ii Lyapunov, entropia i func iile de corela ie ne ofer o posibilitate de investigare a unui domeniu n care modul de abordare clasic d gre . Un sistem natural suspus unor anumite condi ii externe bine definite, va urma o anumit cale de evolu ie, o mic schimbare a acestor condi ii reflectndu-se ntr-o mic schimbare a modului de r spuns al sistemului. Aceast p rere, mpreun cu consecin ele sale, reproductibilitatea i predictibilitatea nelimitat , a condus treptat la ideea unui mediu liniar!: un mediu n care efectele observate sunt strict legate de fenomenele de care sunt cauzate printr-un set de legi care, n final, se reduc la o simpl propor ionalitate. Aceast abordare ns , nu poate descrie dect par ial comportamentul lumii nconjur toare. n realitate, n marea majoritate a fenomenelor naturale, observ m devieri calitative majore de la legea propor ionalit ii. Un comportament similar cu cel descris anterior este considerate a fi neliniar!. O diferen major ntre liniar! i neliniar! rezult imediat din aplicabilitatea principiului superpozi iei: ntr-un sistem liniar efectul rezultant a dou cauze diferite reprezint de fapt suprapunerea efectelor celor dou cauze, luate individual. ntr-un sistem neliniar, adunarea a dou ac iuni elementare poate induce efecte dramatice noi, care reflect manifestarea unor interac iuni ntre elementele constituente. Acest lucru poate conduce la apari ia unor structuri i evenimente nea teptate, cum ar fi tranzi ii bru te, multitudini de st ri, formarea de pattern!-uri sau evolu ii neregulate i impredictibile n spa iu i timp, cunoscute i sub denumirea de haos determinist. Neliniaritatea reprezint deci tiin a evolu iei i a complexit ii [35]. sau biologia, att n contextul fundamental ct i n cel al investiga iilor aplicate.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com