Sunteți pe pagina 1din 55

MOTOR

Antetul firmei Adresa: Luna de Sus, Cluj, Romania Telefon: 0732980883 Fax: 03 !11 08 "ersoana: S#e$lana %osne&u$a 'mail: s#e$lana(mosne&u$a)*da+mo$ors(ro ,e-: .$$*://000(*da+mo$ors(ro

Analiza diagnostic a managementului resurselor umane la SC PDA MOTORS SRL DOMENIUL DE ACTI ITATE!SER ICE AUTO" DEALARI AUTO MOTO

Cu#rins I$ II$ 2(1( 2(2( 2(3( Sursele folosite #entru culegerea informa%iilor&datelor umane Resursele umane ale or&ani1a2iei 3r&ani1area fun42iunii de resurse umane #g$ '

Resursele umane ale organiza%iei (i func%iunea de resurse #g$ ) *&( *&( 12

5e*ar$amen$ul de resurse umane 6 *ar$ener s$ra$e&i4 al or&ani1a2iei *&( 12 2(3(1 Anali1a in$era42iunii fun42iunii de resurse umane 4u 4elelal$e *&( 1! ( fun42iuni ale or&ani1a2iei 2(3(2 Rolul de*ar$amen$ului de resurse umane *&( 17 *&( 17 *&( 17 *&( 17 #g$ *+ #g$ *+ #g$ *#g$ ./ *&( 20 *&( 20 #g$ .* *&( 21 *&( 22 *&( 23 *&( 2! *&( 2! #g$ .3 #g$ .+ *&( 28 *&( 29 *&( 29

III$ 3(1( 3(2( I $ $ I$ II$

( Asigurarea cu resurse umane "lanifi4area resurselor umane Re4ru$area, sele42ia 8i in$e&rarea resurselor umane Proiectarea" analiza (i re#roiectarea #osturilor Instruirea (i dez,oltarea resurselor umane E,aluarea #erforman%elor resurselor umane Moti,are (i recom#ensare 7(1( %o$i#area resurselor umane 7(2( Re4om*ensarea resurselor umane Analiza rezultatelor MRU A-sen$eismul Flu4$ua2ia resurselor umane Anali1a 4orela2iilor de e4.ili-ru 8i efi4ien29 8(3(1( :ndi4a$ori sin$e$i4i 8(3(2( Corela2ii de efi4ien29

III $ 8(1( 8(2( 8(3(

I0$ 0$ 0I$

Analiza #ie%ei for%ei de munc1 din #ers#ecti,a anga2atorului Concluzii (i recomand1ri Dificult1%i 4nt5m#inate ;i-lio&rafie Anexe

I$ Sursele folosite #entru culegerea informatiilor Lu4rarea de fa$a re*re1in$a s$udiul asu*ra mana&emen$ului resurselor umane din 4adrul or&ani1a$iei SC( "5A %3T3RS S(R(L 4are are 4a si o-ie4$ *rin4i*al de a4$i#i$a$e 4omer4iali1area de au$o$urisme noi, *iese si a44esorii( S$udiul a fos$ reali1a$ la sediul

firmei *e *erioada mar$ie+mai 2009( %e$odele 4ali$a$i#e folosi$e *en$ru anali1a de dia&nos$i4 a mana&emen$ului resurselor umane au fos$ $ra$a$e 4a a4$e de urm9rire 8i des4riere sis$ema$i49 a modali$a$ilor de fun4$ionare si de asi&urare a resurselor umane din 4adrul or&ani1a$iei( 5emersul <n$re*rins ofer9 <n$r+o manier9 s$ru4$ura$9, modali$a$ea de formulare a <n$re-9rilor din in$er#iul semis$ru4$ura$, s$udierea si anali1a do4umen$elor de e#iden$a, anali1a fiselor de *os$ a an&aja$iilor, anali1a re&is$relor de s$a$is$i4a, s$udierea *ie$ei lo4ale de for$a de mun4a( "en$ru reali1area a4es$ui s$udiu, #om folosi informa2iile 4ulese *rin in$ermediul &.idului de in$er#iu, informa$ii 4e $in de rolul de*ar$amen$ului de resurse umane, de asi&urarea si fun4$ionarea resurselor umane, de *roie4$area si anali1a *os$urilor, de ins$ruirea si re4om*ensarea an&ajarea dar si de mo$i#area a4es$ora =Anexa 1>( ?.idul de in$er#iu a fos$ a*li4a$ 4onsilierului juridi4 si dire4$orului exe4u$i#+ *ersoanele res*onsa-ile 4u or&ani1area si 4unoas$erea a4$i#i$a$ilor s*e4ifi4e ale resurselor umane si 4u s$imulearea 4oo*erarii o*$ime in$re 4om*ar$imen$ele firmei( 5is4u$iile reali1a$e 4u 4onsilierul juridi4 si dire4$orul exe4u$i# s+au axa$, in *rin4i*al *e asi&urarea si fun4$ionarea resurselor umane din 4adrul or&ani1a$iei SC( "5A %3T3RS SRL( A4es$e dis4u$ii au dura$ 70 de minu$e 4u fie4are *ersoana in *ar$e res*onsa-ila 4u asi&urarea si fun4$ionarea resurselor umane din 4adrul or&ani1a$iei( 3 al$a me$oda folosi$a *en$ru anali1a de dia&nos$i4 a mana&emen$ului resurselor umane es$e o-ser#a$ia dire4$a folosi$a 4u s4o*ul de a sur*rinde din in$erior rela$iile de 4omuni4are, 4oo*erarea din$re an&aja$ii dar si 4om*e$i$ia exis$en$a la ni#elul de*ar$amen$ului de sales( "ar$i4i*and la reuniuni, seminarii de ins$ruire a an&aja$ilor, am 4ons$a$ 4a an&ajarea si u$ili1area de *ersoane in 4adrul firmei 4are a*re4ia1a re1ul$a$ele *e 4are a4es$ea le furni1ea1a a de#eni$ *un4$ul 4en$ral in mana&emen$ul resurselor umane(

II$ Resursele umane ale organizatiei si functiunea de resurse umane


Resursele umane ale or&ani1a2iei S$ru4$ura *ersonalului *e 4a$e&orii so4io+*rofesionale 7

:@5:CAT3R: To$al an&aja2i,

A@ 2007 22

A $o$al

din A@ 2008 21

A din $o$al

din 4are: 1. Muncitori + dire4$ *rodu4$i#i +indire4$ *rodu4$i#i 2.Personal tehnic, economic, administrativ, juridic, etc. + in&ineri + su-in&ineri + mai8$ri + $e.ni4ieni +*ersonal e4onomi4 +*ersonal adminis$ra$i# + al2ii =s*e4ifi4a2i 4are> 3.Personal ctor de

22(7 A 27,2A

23,8A 28,7A

1 + + + 3 2

!,7A

13, A 13,7 A

1 + + + 3 3

!,7A

1!,2A 9,7A

13, A

1!,2A

conducere(dire executiv, director general) 4.efi echi !, roject manageri, etc.1


1

de "irou,

!,7! A

!,7A

S$ru4$ura an&aja2ilor du*9 #e4.imea <n mun49 8i <n 4adrul or&ani1a2iei :@5:CAT3 A@ 2007 R: Be4.imea <n mun49 Personal de conducere + mai *u2in de 7 ani + <n$re 7 8i 10 ani + <n$re 10 8i 30 ani + *es$e 30 ani efi de echi !, "irou, roject manageri, etc. + mai *u2in de 7 ani + <n$re 7 8i 10 ani + <n$re 10 8i 30 ani + *es$e 30 de ani Personaltehnic,economic, administrativ, juridic, etc. + mai *u2in de 7 ani A@ 2008

+ 5ire4$or &eneral 5ire4$or exe4u$i# 5ire4$or #an1ari +

5ire4$or &eneral 5ire4$or exe4u$i# 5ire4$or #an1ari +

%ana&er 1onal + + +

%ana&er 1onal + + +

Consilier juridi4 e4onomie &enerala e4onomie &enerala A&en$ marCe$in& Asis$en$ mana&er 's$ima$or li4i$a$ii :n&iner

Consilier juridi4 e4onomie &enerala e4onomie &enerala A&en$ marCe$in& 's$ima$or li4i$a$ii :n&iner

Referen$ e4onomis$ in Referen$ e4onomis$ in Referen$ e4onomis$ in Referen$ e4onomis$ in

+ <n$re 7 8i 10 ani + <n$re 10 8i 30 ani + *es$e 30 ani Muncitori

+ + +

+ mai *u2in de 7 ani

"a1ni4 'le4$ri4ian au$o A&en$ #an1ari A&en$ #an1ari A&en$ #an1ari A&en$ #an1ari

"a1ni4 'le4$ri4ian au$o A&en$ #an1ari A&en$ #an1ari A&en$ #an1ari A&en$ #an1ari Sofer %e4ani4 au$o "a1ni4 Femeie de ser#i4iu A&en$ #an1ari

+ <n$re 7 8i 10 ani + <n$re 10 8i 30 ani

Sofer %e4ani4 au$o "a1ni4 Femeie de ser#i4iu A&en$ #an1ari + 5ire4$or &eneral 5ire4$or exe4u$i# 5ire4$or #an1ari + + +

+ *es$e 30 ani Be4.imea <n or&ani1a2ie Personal de conducere + mai *u2in de 7 ani

5ire4$or &eneral 5ire4$or exe4u$i# 5ire4$or #an1ari

+ <n$re 7 8i 10 ani + <n$re 10 8i 30 ani + *es$e 30 ani efi de echi !, "irou, roject manageri, etc. + mai *u2in de 7 ani + <n$re 7 8i 10 ani + <n$re 10 8i 30 ani + *es$e 30 ani Personaltehnic, economic, administrativ, juridic, etc.

%ana&er 1onal + + +

%ana&er 1onal

+ mai *u2in de 7 ani

Consilier juridi4 e4onomie &enerala e4onomie &enerala A&en$ marCe$in& Asis$en$ mana&er 's$ima$or li4i$a$ii :n&iner

Consilier juridi4 e4onomie &enerala e4onomie &enerala A&en$ marCe$in& 's$ima$or li4i$a$ii :n&iner

Referen$ e4onomis$ in Referen$ e4onomis$ in Referen$ e4onomis$ in Referen$ e4onomis$ in

+ <n$re 7 8i 10 ani + <n$re 10 8i 30 ani + *es$e 30 ani Muncitori + mai *u2in de 7 ani

+ + + "a1ni4 'le4$ri4ian au$o A&en$ #an1ari A&en$ #an1ari A&en$ #an1ari A&en$ #an1ari Sofer %e4ani4 au$o "a1ni4 Femeie de ser#i4iu A&en$ #an1ari + + + $o$al9 7 ani <n %ai *u$in de 7 ani 1

+ + + "a1ni4 'le4$ri4ian au$o A&en$ #an1ari A&en$ #an1ari A&en$ #an1ari A&en$ #an1ari Sofer %e4ani4 au$o "a1ni4 Femeie de ser#i4iu A&en$ #an1ari + + + ani %ai *u$in de 7 ani 0

+ <n$re 7 8i 10 ani + <n$re 10 8i 30 ani + *es$e 30 ani Be4.imea medie =ani> Be4.imea medie

or&ani1a2ie =ani> :ndi4e de s$a-ili$a$e =A>

S$ru4$ura an&aja2ilor *e #Drs$e 8i sexe :@5:CAT3R: Personal de conducere + femei + -9r-a2i efi de echi !, "irou, roject manageri + femei + -9r-a2i Personal tehnic, economic, administrativ, juridic, etc. + femei + -9r-a2i Muncitori + femei + -9r-a2i T3TAL Personal de conducere + su- 27 ani + <n$re 27 8i 37 ani + <n$re 37 8i !7 ani + <n$re !7 8i 77 ani + *es$e 77 ani efi de echi !, "irou, roject manageri + su- 27 ani + <n$re 27 8i 37 ani + <n$re 37 8i !7 ani + <n$re !7 8i 77 ani + *es$e 77 ani Personal tehnic, economic, administrativ, juridic, etc. + su- 27 ani + <n$re 27 8i 37 ani + <n$re 37 8i !7 ani + <n$re !7 8i 77 ani + *es$e 77 ani Muncitori + su- 27 ani + <n$re 27 8i 37 ani + <n$re 37 8i !7 ani + <n$re !7 8i 77 ani + *es$e 77 ani T3TAL A@ 2007 1 2 + 1 A@ 2008 1 2 + 1

1 + 1 10 22 + 2 1 + + + 1 + + +

7 1 + 1 10 21 + 2 1 + + + 1 + + +

3 ! + + + 2 1 2 + 22

2 ! + + + 2 1 2 + 21

10

S$ru4$ura *ersonalului <n fun42ie de ni#elul s$udiilor S$ru4$ura *ersonalului s$udii medii "ersonal de 4ondu4ere 1 Eefi de e4.i*9, -irou, *roje4$ mana&eri + "ersonal $e.ni4, e4onomi4, adminis$ra$i#, + juridi4, e$4( %un4i$ori 11 @i#elul de s$udii S$udii mas$er su*erioare 1 + ! + 1 1 3 + S$udii do4$orale + + + +

.$.$ Organizarea func%iunii de resurse umane #$. P%& M'(')#.#)* 4u*rinde urma$oarele de*ar$amen$e: 1( 2( 3( !( 7( ( de*ar$amen$ul sales de*ar$amen$ul $e.ni4 de*ar$amen$ul e4onomi4 de*ar$amen$ul juridi4 de*ar$amen$ul adminis$ra$i# de*ar$amen$ul de in$re$inere

7( de*ar$amen$ finan4iar 8( de*ar$amen$ul de :T(

A4eas$a or&ani1a$iei nu de$ine un de*ar$amen$ se*ara$ de resurse umane( A4eas$a or&ani1a$iei nu de$ine un de*ar$amen$ se*ara$ de resurse umane( :n anexa #or fii e#iden$ia$e or&ani1area si modul de su-ordonare in 4adrul or&ani1a$iei( :n 4adrul fie4arui de*ar$amen$ exis$a mai mul$e se4$ii, in fu4$ie de *onderea de*ar$amen$ului in 4adrul

11

or&ani1a$iei( "u$em o-ser#a din 4adrul or&ani&ramei 4a nu exis$a o s$ru4$urare a$a de ri&uroasa si de 4om*lexa a de*ar$amen$elor( Resursele umane din 4adrul or&ani1a$iei Ocu#a%ie&func%ie C3@S:L:'R FGR:5:C 5:R'CT3R 'H'CGT:B Profesie Furis$ Furis$

3r&ani1a$ia are un num9r de 2 *ersoane res*onsa-ile 4u fun4$ionarea si asi&urarea resurselor umane si anume: 4onsilierul juridi4 si dire4$orul exe4u$i#( A4$i#i$92i aferen$e de*ar$amen$ului de resurse umane Nr$ de #ersoane res#onsa6ile din Acti,it1%i de resurse umane :n$o4mire 4on$ra4$ indi#idual de mun4a, in$o4mire a4$e adi$ionale, reali1area unor *lanuri de a an&ajare, reali1area si anali1area si$ua$iilor de *ersonal, in$o4mirea fiselor de *os$( "lanifi4area resurselor umane: re4ru$are, sele4$are, ins$ruire, e#aluarea *erforman$elor( 1 1 cadrul de#artamentului

Referentul economist in e4onomie &enerala are 4u*rins in fisa *os$ului 4a$e#a a$ri-u$ii s*e4ifi4e mana&emen$ului resurselor umane si anume: in$o4mirea fiselor de salarii si in$o4mirea fiselor de li4.idare(

.$7$ De#artamentul de resurse umane 8 #artener strategic al organiza%iei .$7$*$ Analiza interaciunii funciunii de resurse umane cu celelalte funciuni ale organizaiei

12

S$im 4u $o$ii 4a ni4i or&ani1a$iile ni4i oamenii nu sun$ masini *erfe4$e si fara &reseala( Cred 4a fie4are or&ani1a$iei in *ar$e are *ro-lemele ei $i*i4e mai mari sau mai mi4i( "u$em s*une 4a in urma dis4u$iilor *ur$a$e 4u *ersoanele res*onsa-ile in asi&urarea si fun4$onarea resurselor umane din 4adrul or&ani1a$iei am iden$ifi4a$, 4a$e#a *ro-leme esen$iale exis$en$e in rela$iile de mun4a: a> re$i4en$a *ersonalului asu*ra ini$ia$i#elor de*ar$amen$ului de resurse umane -> li*sa unei -une 4omuni4ari in$re an&aja$i 4> 4omuni4area 4are are lo4 la in$er#ale mari de $im* in$re an&aja$i firmei si 4ei res*onsa-ili 4u asi&urarea si fun4$ionarea resurselor umane d> neluarea in 4onsiderare a ideilor an&aja$ilor e> res*onsa-ili$a$i im*re4ise, ne4lare f> li*sa unei 4ola-orarii in$re an&aja$i in re1ol#area unor sar4ini &> neanun$area din $im* a a-andonarii unor a4$i#i$a$ii( Toa$e a4es$e *ro-leme exis$en$e in 4adrul or&ani1a$iei *o$ fii re1ol#a$e *rin$r+o serie de a4$i#i$a$i 4are $in de man&emen$ul $radi$ional: *lanifi4are, or&ani1are, luare de de4i1ii si 4on$rolare a a4$i#i$a$ilor desfasura$e( 5e asemenea *ersoanle res*onsa-ile in asi&urarea resurselor umane $re-uie sa adminis$re1e si sa 4ondu4a resursa umana: sa mo$i#e1e, sa <ndrume,sa sfa$uias4a,sa solu$ione1e e#en$ulale 4onfli4$e din$re an&aja$i,sa *erfe4$ione1e, sa forme1e si sa in$re$ina rela$ii de 4ola-oarare 4u *ersonele din in$eriorul or&ani1a$iei( La -a1a a4$i#i$a$ii mana&erialei s$a ar$a 4omuni4arii in$re an&aja$i si ar$a o-$inerii de informa$ii a$un4i 4and se im*ar$ sar4ini sau res*onsa-ili$a$( Sin&ura 4ale de a re1ol#a *ro-lemele or&ani1a$iei s$a la <ndemDna 4onsilierului juridi4 si a dire4$orului exe4u$i# de a in$era4$iona 4u *ersonalul si de a im-una$a$ii rela$iile de 4oo*erare si de 4omuni4are(

.$7$.$ Rolul de#artamentului de resurse umane Lu4rarea de fa29 <8i *ro*une *re1en$area unei *9reri *ersonale 4u *ri#ire rolul mana&emen$ului de resurse umane <n 4adrul or&ani1a2iei( Fun4$iunile *rin4i*ale si de -a1a ale mana&emen$ului resurselor umane sun$ re*re1en$a$e de re4ru$area *ersonalului,

13

sele4$ia si res*e4$i# ins$ruirea si mo$i#area a4es$uia( 5e4i1iile sun$ lua$e $inand 4on$ de *un4$ul de #edere al *ersoanei res*onsa-ile in asi&urarea si fun4$ioanrea resurselor umane( '4.ili-rul dinami4 al or&ani1a$iei 4ondi$ionea1a fun4$ionarea si de1#ol$area sa *rofi$a-ila 4are im*li4a de fa*$ a-ordarea resurselor umane in s$ransa in$erde*enden$a 4u 4elelal$e resurse si anume: ma$eriale si informa$ionale( 5esi nu exis$a un de*ar$amen$ de resurse umane in 4adrul or&ani1a$iei, exis$a doua *ersoane 4are isi asuma sar4inile o*era$ionale si s$ra$e&i4e si anume 4onsilierul juridi4 si dire4$orul exe4u$i#( A$ri-u$iile de mana&emen$ul resurselor umane re#ine in mare *ar$e unor *ersoane, 4e 4umulea1a si al$e a$ri-u$ii le&a$e de e#iden$a *rimara 4on$a-ila sau de reali1area unor sar4ini 4e $in de domeniul juridi4( As*e4$ul o*era$ional si s$ra$e&i4 au 4a si rol im-una$a$irea 4on$inua a a4$i#i$a$ii an&aja$iilor in s4o*ul reali1arii o-ie4$i#elor or&ani1a$ionale dar si fun4$ionarea o*$ima a or&ani1a$iei( :n a4es$ sens, 4onsilierul juridi4 si dire4$orul exe4u$i# *reiau res*onsa-ili$a$ile *ro4esului de resurse umane, im*li4andu+se in fie4are a4$iune, dis4u$and 4u an&aja$ii *ro&resele o-$inu$e de a4es$ia si re4om*ensand re1ul$a$ele o-$inu$e( A*li4area 4u su44es al mana&emen$ului resurselor umane are 4a si *ilon 4en$ral exis$en$a unui sis$em de e#aluare a *erforman$elor, a unui sis$em de s$imulare si de re4om*ensare a an&aja$iilor din 4adrul firmei( Rolul *rin4i*al a 4onsilierului juridi4 si al dire4$orului exe4u$i# es$e a4ela de a furni1a *ri4e*ere si ex*erien$a, in a4es$ domeniu as$fel in4a$ sa fie o-$inu$e *erforman$e o*$ime si si&ure( Coo*erarea din$re an&aja$i es$e .o$ara$oare *en$ru su44esul or&ani1a$ional( As$fel *u$em s*une 4a, res*onsa-ili$a$ea 4onsilierului juridi4 si a dire4$orului exe4u$i# $ine de re4ru$area si an&ajarea *ersonalului *e -a1a de 4om*e$en$a, ela-orarea *ro&ramelor de *erfe4$ionare si de 4alifi4are a de4#a$e,e#aluarea *erforman$elor, ela-orarea *lanurilor de s$imulare a an&aja$ilor, in$e&rarea ra*ida a noilor an&aja$ii si reali1area unor *ro&rame de $rainin&, ela-orarea *ro&ramelor de 4ariera( 'le defines4 *re4is rela$iile de lu4ru as$fel in4a$ sa exis$e rela$ii de 4oo*erare dar sa exis$e si 4om*e$i$ie mai ales in de*ar$amen$ul de sales( A4orda asis$en$a fie4arui ni#el de 4ondu4ere, orien$and si de1#ol$and *lanuri de a4$i#i$a$e 4are *ermi$ folosirea efi4ien$a a resurselor umane( :n a4es$ s4o*, 4onsilierul juridi4 de#ine in 4adrul firmei, un 4onsul$an$ in$ern, un *romo$or in resurse umane, un mijlo4i$or al informarii si al *re&a$irii *rofesionale, un 4on$rolor al a4$i#i$a$iilor desfasura$e la ni#elul $u$uror de*ar$amen$elor

1!

din 4adrul firmei SC( "5A %3T3RS SRL( "e lan&a 4unos$ii$ele mana&eriale *e 4are le are *ersoana res*onsa-ila 4u resursele umane in$runes$e anumi$e 4ali$a$ii: *erse#eren$a, 4a*a4i$a$e de sensi-ili1are a 4erlorla$ii, s*iri$ de e4.i*a si de lu4ru, o*era$i# in luarea de4i1iilor, -un ne&o4ia$or, e$4( "erforman2a 8i 4om*e$i$i#i$a$ea a4es$ei or&ani1a2ii de*inde <n mare m9sur9 de 4on2inu$ul 8i 4ali$a$ea mana&emen$ului resurselor umane, <ndeose-i de 4ali$a$ea mana&erilor, de 4ei 4are 4oordonea19 8i &es$ione19 a4$i#i$a$ile <n or&ani1a2ie( "rin 4on$inu$ul sau, *ersoana res*onsa-ila 4u asi&urarea resurselor umane in 4adrul a4es$ei firme urma$oarele urma$oarele a-ordea1a urma$oarele elemen$e: 1( anali1a si$ua$iei exis$en$e <n 4adrul or&ani1a$iei, *ri#ind *os$urile de lu4ru si resursele de *ersonal 2( *re#i1iunile le&a$e de ne4esarul de *ersonal al or&ani1a$iei 3( ada*$area, *e $ermen s4ur$, mediu si lun& a ne4esarului de *ersonal !( ins$ruirea si mo$i#area lui( :n urma a*li4arii &.idului de in$er#iu, am 4ons$a$ 4a se *ra4$i4a un mana&emen$ de *ersonal *unand a44en$ *e ins$ruirea si mo$i#area an&aja$ilor, as$fel in4a$ sa o-$ina re1ul$a$e 4are sa fie 4onforme 4u o-ie4$i#ele or&ani1a$iei( 3amenii nou an&aja2i sun$ <n#92a2i 4are sun$ re&ulile 8i s$andardele or&ani1a2iei, iar *en$ru a4eas$a es$e folosi$ un $i* de *ro&ram de in$e&rare sau orien$are( 'i sun$ aju$a2i s9 <8i a4$uali1e1e 4a*a4i$92ile, a$i$udinile 8i 4om*e$en2ele &enerale, adu4Dndu+le la ni#elul 4onsidera$ *o$ri#i$ <n or&ani1a2ie *rin in$ermediul ins$ruirii 8i de1#ol$9rii an&aja2ilor( Sun$ s$a-ili$e salariile 4onsidera$e 4ore4$e *en$ru oamenii 4u anumi$e a-ili$92i 8i res*onsa-ili$92i ale *os$ului, *re4um 8i *ro4edura *o$ri#i$9 de e#aluare a *erforman2elor *rin 4are 4ondu4erea *oa$e lua de4i1ii 4ore4$e de a4ordare a re4om*enselor oferi$e suforma salariului( 3 modali$a$e *rin4i*ala de #alorifi4are a re1ul$a$elor e#aluarii *ersonalului o re*re1in$a *romo#area sa( :n urma dis4u$iilor *ur$a$e 4u 4onsilierul juridi4, am 4ons$a$ 4a modali$a$ea *rin4i*ala a mana&emen$ului de *ersonal es$e 4ea le&a$a de #alorifi4area re1ul$a$elor e#aluarii *ersonalului *en$ru *romo#area sa( Cu al$e 4u#in$e, in 4adrul firmei se *romo#ea1a 4u *riori$a$e a4ei salaria$i 4are, $inand 4on$ de ni#elul lor de *re&a$ire a4$ual, de re4e*$i#i$a$ea la nou, de 4a*a4i$a$ea de efor$, de *re&a$irea de -a1a, de 4a*a4i$a$ea de ada*$are, de sim$ul *re#i1ional, *re1in$a *o$en$ial a4$ual sau la$en$, de na$ura sa 4ores*unda 4erin$elor mai 4om*lexe ale unor *os$uri

17

su*erioare( Se *une a44en$ in *rin4i*al *e ins$ruirea, *e mo$i#area si re4om*ensarea an&aja$ilor as$fel in4a$ sa isi adu4a o im*or$an$a 4on$ri-u$ie la inde*linirea o-ie4$i#elor sis$emului de mana&emen$( III$ Asigurarea cu resurse umane 7$*$ Planificarea resurselor umane A#Dnd <n #edere e#olu2ia *ie2elor <n 4eea 4e *ri#es4 #Dn19rile, 4ondu4erea firmei a o-ser#a$ ne4esi$a$ea an&ajarii de *ersonal in *lus, *en$ru a *u$ea r9s*unde 4ererii(5u*9 4e se iden$ifi49 noi an&aja2i, *ersoana din 4adrul firmei 4are se o4u*9 4u/8i de resurse umane or&ani1ea19 o 8edin29 4u *ersoanele din 4ondu4erea firmei *en$ru a fi dis4u$a$e 4D$e#a *un4$e foar$e im*or$an$e 4um ar fi res*onsa-ili92ile 8i o-li&a2iile *e 4are le 4ere noul *ersonal( Toa$e a4es$e lu4ruri sun$ s$a-ili$e de 4omun a4ord, #olumul de mun49 4e $re-uie reali1a$, iar o *ar$e din a4es$ #olum #a mer&e s*re noul an&aja$, i se s$a-ile8$e *ro&ramul de lu4ru, 4ondi2ii de mun49, *ro$e42ia s9n9$92ii, se4uri$a$ea <n mun49(

7$.$ Recrutarea selec%ia (i integrarea resurselor umane 5u*9 4um am *u$u$ o-ser#a , find o firm9 mi49 nu -enefi4ia19 de de*ar$amen$ de resurse umane, as$fel <n re4ru$area an&aja2ilor se #a o4u*a 4ondu4erea, <n *rin4i*al dire4$orul( "rin4i*alele me$ode folosi$e de 49$re firm9 <n 4eea 4e *ri#e8$e an&aj9rile sun$ 4ele ui$li1a$e de 49$re marea majori$a$e: se d9 anun2 <n 1iarele lo4ale+4u *riori$a$e "ia2a, deasemenea sun$ u$ili1a$e si$+uri de *rofil( 5u*9 4are sun$ sele4$a$e 4ele 4are 4ores*und 4erin2elor im*use de 49$re firm9, de o-i4ei un num9r des$ul de mare *en$ru a #edea 4D$ mai mul$e *rofiluri 8i *ra4$i4 *en$ru a a#ea de unde ale&e( Gm9$orul *as es$e sele42ia <n 4adrul in$er#iului a *ersoanei *o$ri#i$e( Grm9$orul *as il re*re1in$99 an&ajarea *ersoanei 8i <n8$iin2area ei <n 4eea 4e *ri#e8$e o-li&a2iile 8i sar4inile *e 4are le are 8i al$e *ro4eduri 4e 2in de re&ulamen$ul in$ern, de res*onsa-ili$a$ea 4onsilierului juridi4 8i dire4$orul juridi4( I $ Proiectarea" analiza (i re#roiectarea #osturilor

Anali1ele *os$ului se reali1ea19 anual 4u s4o*ul l9r&irii *os$ului, a4ordarea de noi res*onsa-ili$92ii, 4Dnd i se a4ord9 un al$ *os$ 4onform *erforman2elor sale sau 4Dnd an&aja$ul de#ine inefi4ien$ 8i se re4ur&e la ro$a2ia *os$urilor(( Metoda clasificarii #e #uncte + 4ons$9 <n a*re4ierea difi4ul$92ilor *os$ului *rin$r+un num9r de *un4$e 4are re1ul$9 din <nsumarea *un4$elor aferen$e fa4$orilor de difi4ul$a$e sau de 4om*lexi$a$e a a4$i#i$92ii =<ndemDnarea, res*onsa-ili$a$ea, efor$ul, 4ondi2iile *os$uluiI res*osa-ili$a$ea re#ine 4onsilierului juridi4 Am a$a8a$ la Anexa fi8ele *os$urilor exis$en$e <n firm9, *re4um 8i 4erin2ele aferen$e(

$ Instruirea (i dez,oltarea resurselor umane A4$i#i$a$ea de ins$ruire se reali1ea1a a$a$ la lo4ul de mun4a, 4a$ si in afara a4es$uia( 1(:ns$ruirea la lo4ul de mun4a: +4ons$and in ex*li4a$ii #er-ale sau demons$ra$ii *ra4$i4e *e 4are noii an&aja$i le *rimes4 de la dire4$orul exe4u$i#I + reali1a$a *rin ins$ruirea in 4adrul *os$ului( @oul an&aja$ *e$re4e o *erioada de 2 sa*$amani 4u unul din$re #ii$orii 4ole&i *en$ru a+si insusi modul de o*erare la lo4ul de mun4a( +reali1a$a *rin dele&area sar4inilor de 4a$re su*eriorul dire4$ al noului an&aja$( 2(:ns$ruire in afara lo4ului de mun4a+ Trainin&+uri or&ani1a$e de firme s*e4iali1a$e din afara or&ani1a$iei( 5omenii =$eme de $rainin&+ uri 4are au fos$ 2inu$e *en$ru an&aja2i> Ban1ari A@ 2007 0 1 A@ 2008 @um9r de $rainin&+uri @r( an&aja2i 4are au *ar$i4i*a$ la $rainin& A@ 2007 A@ 2008 0 7

I$ E,aluarea #erforman%elor #rofesionale

17

3-ie4$i#ele e#aluarii sun$: +5e a 4ore4$a o serie de *ro-leme la ni#elul or&ani1a2iei 8i/ sau <n *erforman2a an&aja2ilorI +5e a iden$ifi4a ne#oile de ins$ruireI +5es4o*erirea unor 4om*e$en2e, a*$i$udini 8i a-ili$92i ne4unos4u$e *Dn9 <n momen$ul e#alu9rii( '#aluarea es$e a$a$ formala 4a$ si informala( '#aluarea informala 4ons$a in dis4u$ii li-ere in$re an&aja$i si mana&er *en$ru iden$ifi4area e#en$ualele *ro-leme 4u 4are se 4onfrun$a an&aja$ii si in4er4area de a le solu$iona( '#aluarea formala se reali1ea1a o da$a *e an 4u aju$orul 4.es$ionarelor si a $es$elor de *ersonali$a$e( C.es$ionarul de e#aluare ofera *remisele redu4erii su-ie4$i#ismului e#aluarii, ni#elul *erforman$elor an&aja$ilor re1ul$and din 4om*ararea re1ul$a$elor o-$inu$e de a4es$ia 4u s$andardele de *erforman$a s$a-ili$e an$erior( '#aluarea es$e reali1a$a de 4a$re mana&erul ierar.i4 dire4$ al 4elui e#alua$ si de 4a$re 4omisiile de e#aluare =mana&erul dire4$ si al$i mana&eri din or&ani1a$ie>( A#an$ajul major al e#aluarii de 4a$re mana&erul ierar.i4 dire4$ 4ons$a in fa*$ul 4a a4es$a se afla in 4ea mai -una *o1i$ie *en$ru a a*re4ia *erforman$a su-ordona$ilor dire4$i( A4$i#i$a$ea de e#aluare a *erforman$elor es$e esen$iala in de4i1iile de *romo#are si salari1are( An&aja$ii 4u re1ul$a$e -une in urma e#aluarii sun$ re4om*ensa$i *rin$r+un -onus la salar( Cei 4u re1ul$a$e medii sau sla-e nu sun$ *enali1a$i insa *ierd a4es$e -onusuri( Res*onsa-il 4u reali1area a4$i#i$a$ii de e#aluare a *erforman$elor es$e dire4$orul &eneral( II$ Moti,are si recom#ensare 7(1( %o$i#area resurselor umane :n 4a1ul firmei SC( "5A %3T3RS SRL(, mana&erul 4unoas$e dire4$ de la an&aja$i ne#oile a4es$ora, in4er4and *e 4a$ *osi-il sa le sa$isfa4a( 'l a or&ani1a$ o masa fes$i#a la Janul Jaidu4ilor dedi4a$a s$ri4$ an&aja$ilor( :n *lus, fie4are an&aja$ a a#u$ *ar$e de o 1i s*e4iala la S*a, unde s+au *u$u$ relaxa( A4es$ea sun$ doar 4a$e#a exem*le de mo$i#are a an&aja$ilorI 4ondu4erea so4ie$a$ii fiind foar$e *reo4u*a$a de an&aja$ii sai, in4er4and sa le ofere a4es$ora si 4li*e de relaxare *en$ru 4a

18

mun4a din 4adrul firmei sa fie mai usoara si an&aja$ii sa mun4eas4a din *la4ere si nu numai din o-li&a$ie( 7(2( Re4om*ensarea resurselor umane Sis$emul de re4om*ensare al an&aja$ilor din 4adrul or&ani1a$iei es$e unul foar$e a$ra4$i#( Re4om*ensarea dire4$a *resu*une un salariul de -a1a si su*limen$e la salariul de -a1a( Su*limen$ele la salariul de -a1a se refera la s*oruri *en$ru orele su*limen$are, *en$ru mun4a in $ure sau in fun4$ie de #e4.ime( Comisioanele sun$ deasemenea su*limen$e a4orda$e a&en$ilor de #an1ari( Se mai a4orda su*limen$e la salariul de -a1a si 4elor 4are reuses4 sa+si a$in&a o-ie4$i#ele, *rin a4es$ lu4ru dand do#ada de *erse#eren$a( Ca re4om*ensare indire4$a salaria$ii *rimes4 masina de ser#i4iu, $elefon mo-il, -enefi4ia1a de asi&urare *e #ia$a, de un *lan de *ensii si li se mai ofera si -ile$e de #a4an$a(

III Analiza rezultatelor MRU

+$*$ A6senteismul Categorii Ra$a &eneral9


2

Ra$a a-sen$eismului =A> 9ormula de calcul AN AN .//3 .//+ 2 Kile a-sen29 an&aja2i/$o$al 0(10 0(07

Kilele de a-sen29 4u*rind 1ilele 4ores*un19$oare 4on4ediilor medi4ale <n 4a1 de -oal9, a44iden$e de mun49 8i -oli *rofesionale, 4on4ediu de ma$erni$a$e, 4on4ediu de s$udii *l9$i$, 4on4ediu f9r9 *la$9, 1ile li-ere *en$ru e#enimen$e familiale deose-i$e =49s9$oria salaria$ului, na8$erea sau 49s9$oria unui 4o*il, de4esul so2ului, so2iei sau al unei rude de *Dn9 la &radul :: al salaria$ului>, a-sen2e mo$i#a$e 8i a-sen2e nemo$i#a$e, <n$reru*eri ale lu4rului neim*u$a-ile salaria$ului =li*s9 de ma$erii *rime, 4omen1i, e$4(>, &re#e(

19

Ra$a *en$ru mun4i$ori Ra$a *en$ru *ersonal $e.ni4, e4onomi4, adminis$ra$i#, juridi4, e$4( Ra$a *en$ru *ersonal de 4ondu4ere Ra$a *en$ru 8efi de e4.i*9, -irou, *roje4$ mana&eri

1ile mun49 dis*oni-ile3 an&aja2i Kile a-sen29 mun4i$ori/ $o$al 1ile mun49 dis*oni-ile mun4i$ori Kile a-sen29 *ersonal $e.ni4, e4onomi4, adminis$ra$i#, juridi4, e$4(/ $o$al 1ile mun49 dis*oni-ile *ersonal $e.ni4, e4onomi4, adminis$ra$i#, juridi4, e$4( Kile a-sen29 *ersonal de 4ondu4ere/ $o$al 1ile mun49 dis*oni-ile *ersonal de 4ondu4ere Kile a-sen29 8efi de e4.i*9, -irou, *roje4$ mana&eri, e$4(/ $o$al 1ile mun49 dis*oni-ile 8efi de e4.i*9, -irou, *roje4$ mana&eri, e$4(

0(0 0(038

0(03 0(02

A-sen$eism <n #aloare a-solu$9 8i *e 4au1e Num1r zile #e cauze AN : din AN : din .//3 total .//+ total ;oal9 21 8(13 17 7(91 A44iden$e de mun49 0 0 0 0 %a$erni$a$e 0 0 0 0 Con4ediu de s$udii *l9$i$ 0 0 0 0 Con4ediu f9r9 *la$9 0 0 0 0 '#enimen$e familiale 0 0 0 0 deose-i$e = de4es <n familie, 49s9$orie, na8$ere> Ln#oiri =A-sen2e mo$i#a$e> 2(33 2 0(79 A-sen2e nemo$i#a$e 0 0 0 0 Ln$reru*eri ale lu4rului 0 0 0 0 neim*u$a-iKAle salaria$ului =li*s9 4omen1i, ma$erii *rime, e$4(> Kile de &re#9 0 0 0 0 T3TAL 27 10(! 17 (7
To$al 1ile de mun49 dis*oni-ileM $o$al 1ile 4alendaris$i4e din 4are se s4ad 1ilele de re*aus s9*$9mDnal =sDm-9$a 8i dumini4a>, 1ilele de s9r-9$ori le&ale, 4on4ediile de odi.n9 =4al4ula$9 4a medie>(
3

20

+$.$ 9luctua%ia resurselor umane Ca$e&orii Ra$a &eneral9 Formula de 4al4ul "le49ri #olun$are! ale an&aja2ilor/ 'fe4$i# mediu de *ersonal7 Ra$a *en$ru "le49ri #olun$are mun4i$ori/'fe4$i# mun4i$ori mediu de mun4i$ori Ra$a *en$ru "le49ri #olun$are *ersonal $e.ni4, *ersonal e4onomi4, adminis$ra$i#, juridi4, e$4( $e.ni4, / 'fe4$i# mediu de *ersonal $e.ni4, e4onomi4, e4onomi4, adminis$ra$i#, juridi4,e$4( adminis$ra$i#, juridi4, e$4( Ra$a *en$ru "le49ri #olun$are *ersonal de *ersonal de 4ondu4ere /'fe4$i# mediu *ersonal 4ondu4ere de 4ondu4ere Ra$a *en$ru "le49ri #olun$are 8efi de e4.i*9, 8efi de e4.i*9, -irou, *roje4$ mana&eri, e$4( /'fe4$i# -irou, *roje4$ mediu 8efi de e4.i*9, -irou, *roje4$ mana&eri mana&eri, e$4( Ra$a flu4$ua2iei =A> A@ 2007 A@ 2008 0 0 0 0(1! 0 0

0 0

0 0

@um9r *ersoane, *e 4au1e Salariu nesa$isf949$or Con2inu$ul mun4ii @e<n2ele&eri 4u su*eriorii ierar.i4i %u$area domi4iliului Al$ele =s*e4ifi4a2i>
N An&aja$ii nu au fos$ 4.es$iona$i la *le4are (

Flu4$ua2ia <n #aloare a-solu$9 8i *e 4au1e A@ 2007 A din $o$al A@ 2008 A din $o$al

+$7$ Analiza corela%iilor de ec;ili6ru (i eficien%1 +$7$*$ Indicatori sintetici


! 7

"le49ri #olun$are M $ransfer la 4erere, demisie, li4.idare 4u a4ordul *9r2ilor

'fe4$i# mediu de *ersonalM media ari$me$i49 sim*l9 a efe4$i#ului salaria2ilor din fie4are lun9 =*ersoanele 4u 4on$ra4$ indi#idual de mun49/ra*or$ de ser#i4iu *e dura$9 de$ermina$9 sau nede$ermina$9, in4lusi# lu4r9$orii se1onieri, mana&erul sau adminis$ra$orul>, nu doar 4ei *re1en2i la mun49 <n *erioada res*e4$i#9( :n 4a1ul <n 4are or&ani1a2ia nu are informa2iile aferen$e a4es$ui $a-el =deoare4e nu in$er#ie#ea19/4.es$ionea19 an&aja2ii la *le4area din or&ani1a2ie>, se #a s*e4ifi4a a4es$ lu4ru 8i nu se #a 4om*le$a $a-elul(

21

:@5:CAT3R: Cifra de afa4eri =CA>, lei @um9r mediu de an&aja2i7 Producti,itatea medie anual1 C.el$uieli de na$ur9 salarial9 C;eltuieli salariale la */// lei cifr1 de afaceri
$& =lei/an&aja$> + ma

A@ 2007 73!27!1 22 2!2871(8 1000 0(18

:ndi4a$ori sin$e$i4i A@ 2008 5iferen2e !177321 + 1187!20 21 +1 1979 7( +!!88!(2 1700 700 0(3 0(18

Productivitatea valoric!: , =

unde : CA M 4ifra de afa4eri @ma M num9r mediu de an&aja2i


73!27!1 = 2!2871(8 22 !177321 = = 1979 7( 21

,2007 = ,2008

$heltuieli salariale la 1--- lei cifr! de afaceri


$ .#
1000 lei

$ .# 1000 $&

unde: $ .# M 4.el$uieli salariale la 1000 lei 4ifr9 de afa4eri CJS M 4.el$uieli de na$ur9 salarial9, adi49 #eni$urile lunare -ru$e ale an&aja2ilor CA M 4ifra de afa4eri
1000 lei $ .# 2007 =

1000 lei

1000 1000 = 0(18 73!27!1 1700 1000 = 0(3 !177321

1000 lei $ .# 2008 =

@um9rul mediu de an&aja2i re*re1in$9 media ari$me$i49 sim*l9 re1ul$a$9 din suma efe4$i#elor lunare de salaria2i #rezen%i la munc1 6 in4lusi# 1ilele de s9r-9$ori le&ale 8i de re*aus s9*$9mDnal 6 <m*9r2i$9 la 4ele 12 luni din an( Ln efe4$i#ul lunar al salaria2ilor lua$ <n 4al4ulul num9rului mediu se 4u*rind 8i salaria2ii afla2i <n in4a*a4i$a$e $em*orar9 de lu4ru =4on4ediu medi4al> *e *erioada 4Dnd a4e8$ia sun$ *l9$i2i din fondul de salarii, 8i 4ei afla2i <n 4on4ediu de odi.n9( Nu se cu#rind: salaria2ii afla2i <n 4on4edii f9r9 *la$9, <n &re#9, de$a8a2i de lu4ru <n s$r9in9$a$e, <n ma$erni$a$e,e$4( Ln 1ilele de re*aus s9*$9mDnal, s9r-9$ori le&ale 8i al$e 1ile nelu4r9$oare se ia <n 4al4ul 4a efe4$i# 1ilni4 num9rul salaria2ilor din 1iua *re4eden$9, mai *u2in 4ei al 49ror 4on$ra4$ a <n4e$a$ <n a4eas$9 1i( Salaria2ii 4are nu sun$ an&aja2i 4u norm9 <n$rea&9 se in4lud <n num9rul mediu, *ro*or2ional 4u $im*ul de lu4ru *re#91u$ <n 4on$ra4$ul de mun49 =de ex( 4el 4are lu4rea19 jum9$a$e de norm9 se ia <n 4al4ulul efe4$i#ului 1ilni4 4u 0,7 <n lo4 de #aloarea 1>(

22

+$7$.$ Corela%ii de eficien%1 Corela%ia glo6al1 4ntre dinamica cifrei de afaceri" num1rului de anga2a%i (i #roducti,it1%ii muncii Corela%ia s#ecific1 dintre dinamica #roducti,it1%ii muncii (i cea a salariului mediu Corela%ia s#ecific1 dintre dinamica cifrei de afaceri" a fondului de salarii (i a num1rului de anga2a%i Corela%ia glo6al1 4ntre dinamica cifrei de afaceri" num1rului de anga2a%i (i #roducti,it1%ii munciI 8 indicatorul de efect! ICA <indicele cifrei de afaceri= $&n / $& = 100 $&n 1 Gnde: :CA M indi4ele modifi49rii 4ifrei de afa4eri de la anul an$erior la anul 4uren$ CAn M 4ifra de afa4eri <n anul 4uren$ CAn+1M 4ifra de afa4eri <n anul an$erior + din li*sa de informa$ii *e anul 200 + in anul 2008, 4ifra de afa4eri a scazut 4u 22(2A(

/ $& 2007 = 0

/ $& 2008 =

!177321 100 = 77(8 A 73!27!1

8 indicatorul de efort! IN <indicele num1rului de anga2a%i=


/+ = +n 100 + n 1

Gnde: / + Mindi4ele modifi49rii num9rului mediu de an&aja2i de la anul an$erior la anul 4uren$ @nM num9r mediu de an&aja2i <n anul 4uren$ @n+1Mnum9r mediu de an&aja2i <n anul an$erior Nin anul 200 au fos$ 2 an&aja$iI
/ + 2007 = / + 2008 = 22 100 = 1100A 2 21 100 = 97(!7A 22

23

+in anul 2007 numarul an&aja$ilor a 4res4u$ de 11 ori fa$a de 200 I +in anul 2008 numarul an&aja$ilor a scazut 4u !(77A fa$a de 2007I I> 8 indicatorul de eficien%1! I> <indicele #roducti,it1%ii muncii=
/, = ,n 100 ,n 1

Gnde:

/ , Mindi4ele modifi49rii *rodu4$i#i$92ii mun4ii de la anul an$erior la anul

4uren$ Wn M*rodu4$i#i$a$ea mun4ii <n anul 4uren$

Wn 1

M*rodu4$i#i$a$ea mun4ii <n anul an$erior

/ , 2007 = 0 ? nu 4unoas$em informa$iile din 200 ne4esare 4al4ululuiI 1979 7( 7 / , 2008 = 100 = 81(71 : 2!2871(8

in anul 2008 *rodu4$i#i$a$ea mun4ii a s4a1u$ 4u 18(!8 A fa$a de anul *re4eden$(

/ $& 2008 O100 / , 2008 @100 / + 2008 O100

Corela$ia 4are se s$a-iles$e in$re 4ei $rei indi4a$ori: de efor$, de efe4$ si de efi4ien$a es$e 4orela$ia de ran& 11, 4u influen$e ne&a$i#e a$a$ *en$ru *rodu4$ie 4a$ si *en$ru *rodu4$i#i$a$e(4orela$ia ideala *en$ru in$re*rindere ar fi / + 2008 O100, / $& 2008 P100 si / , 2008 P100(

Corela%ia s#ecific1 dintre dinamica #roducti,it1%ii muncii (i cea a salariului mediu Indicele #roducti,it1%ii muncii 0 / 0 = n (100 0n 1 Gnde: ,n M*rodu4$i#i$a$ea mun4ii <n anul 4uren$ ,n+1M*rodu4$i#i$a$ea mun4ii <n anul an$erior
/ , 2007 = 0 ? nu 4unoas$em informa$iile din 200 ne4esare 4al4ulului 1979 7( 7 / , 2008 = 100 = 81(71 A 2!2871(8

2!

Indicele salariului mediu


/ #m = #mn (100 #mn 1

Gnde: Smn8 Msalariul mediu <n anul 4uren$ I Smn+1 Msalariul mediu <n anul an$erior(
/ #m 2007 = 0 + nu 4unoas$em informa$iile din 200 ne4esare 4al4ulului 1700 / #m 2008 = 100 = 170 A 1000
/ #m 2008 > / , 2008 Q 4orela$ie 4u influen$a ne&a$i#a, ea 4ondu4and la majorarea

*onderii 4.el$uielilor salariale in 4os$urile de *rodu4$ie( Corela%ia s#ecific1 dintre dinamica cifrei de afaceri" a fondului de salarii (i a num1rului de anga2a%i Indicele cifrei de afaceri <ICA= $&n / $& = (100 $&n 1 Gnde: CAn M 4ifra de afa4eri <n anul 4uren$ CAn+1M 4ifra de afa4eri <n anul an$erior
/ $& 2007 = 0

+din li*sa de informa$ii *e anul 200

/ $& 2008 =

!177321 100 = 77(8 A 73!27!1

Indicele fondului de salarii <I9s=


/ 1s = 1s n (100 1s n 1

Gnde: Fsn M fondul de salarii <n anul 4uren$I Fsn+1 M fondul de salarii <n anul an$erior(

/ 1s 2007 = 0 + din li*sa de informa$ii *e anul 200 1700 / 1s 2008 = 100 = 170 A 1000
8

Salariul mediu -ru$ M #eni$urile -ru$e ale an&aja2ilor ra*or$a$e la num9rul mediu de an&aja2i din anul res*e4$i#(

27

Indicele num1rului de anga2a%i <IN=


/+ = +n 100 + n 1

Gnde: @nM num9r de an&aja2i <n anul 4uren$ @n+1Mnum9r de an&aja2i <n anul an$erior
/ + 2007 = / + 2008 22 100 = 1100A 2 21 = 100 = 97(!7A 22

/ $& 2008 O / 1s 2008 P / + 2008 Q4orela$ie nefa#ora-ila( C.el$uielile salariale 4res4 in $im* 4e

4ifra de afa4eri s4ade( Gn al$ as*e4$ nefa#ora-il es$e 4a , 4.el$uielile salariale 4res4 4.iar da4a numarul de an&aja$i s4ade(

I0$ Analiza #ietei fortei de munca din #ers#ecti,a anga2atorului :n 4eea 4e *ri#es$e *ro4urarea de resurse umane an&aja$orul nu in$am*ina *ro-lemeI in firma fiind ne#oie in numar a*roxima$i# e&al de *ersoane 4u s$udii su*erioare 4a$ si de *ersoane 4u 4alifi4are medie sau su- medie( 5in *un4$ de #edere al salariilor *l9$i$e *e *lan lo4al 4om*ara$i# 4u 4el de la ni#elul <n$re*rinderilor 4on4uren$e es$e a*roxima$i# e&al, un salariu mediu fiind de 1000 ron in anul 2007 si ajun&and la 1700 ron in anul 2008( :n mare *ar$e mana&erul 4unoas$e numeri4 for2a de mun49 =*ersoanele an&aja$e 8i 4ele 4are sun$ <n 49u$area unui lo4 de mun49 > si ra$a somajului din 1ona( 'l es$e deasemenea la 4uren$ 4u *rin4i*alele *rofesii soli4i$a$e *e *lan lo4al

0$ Concluzii (i recomand1ri 2

:n urma s$udiului efe4$ua$ la firma SC "5A %3T3RS SRL am ajuns la 4on4lu1ia 4a anul 2008 a fos$ un an nefa#ora-il *en$ru firma( Conform dis4u$iilor a#u$e 4u 4ondu4erea firmei, in anul 2009 #or a#ea lo4 dis*oni-ili1ari da$ori$a numarului mi4 de 4omen1i, firma fiind in si$ua$ie 4ri$i4a(

0I$ Dificultati intam#inate 5in 4au1a difi4ul$92ilor <n$Dm*ina$e <n anali1a de dia&nos$i4 al mana&emen$ului resurselor umane, s$udiul s+a 4on4en$ra$ in *rin4i*al *e me$odele 4ali$a$i#e u$ili1a$e si anume: in$er#iul semis$ru4$ura$ si o-ser#a$ia *ar$i4i*a$i#a( Ln 4ole4$area da$elor u$ili1a$e <n lu4rarea de fa29, am a*li4a$ *rin4i*iile de -a19 8i *ar2ial, a4olo unde a fos$ *osi-il( Re$i4en$ele #eni$e din *ar$ea 4ondu4erii nu ne+au *ermis sa a#em a44es la da$ele le&a$e de a-sen$eism, de flu4$ua$ia de *ersonal, da$e 4onsidera$e 4onfiden$iale( Re&ulamen$ele in$erne ale or&ani1a$iei, 4on$ra4$ul de 4onfiden$iali$a$e semna$ de 4a$re *ersonal ne+a im*iedi4a$ de asemenea sa 4ule&em informa$iile ne4esare anali1ei( Gn al$ im*edimen$ al s$udiului nos$ru a 4ons$a$ in li*sa a4ordarii $im*ului ne4esar ras*underii la in$re-arile din 4adrul &.idului de in$er#iu( Li*sa anumi$or re&is$re, do4umen$e de e#iden$a si de s$a$is$i4a ne+a in&reuna mun4a in a ne forma o ima&ine de ansam-lu in 4eea 4e *ri#es$e asi&urarea si fun4$iunea resurselor umane in 4adrul firmei( "en$ru 4ule&erea informa$iilor le&a$e de *ersonal, am fos$ ne#oi$e sa 4erem a4ordul fie4arui sef de de*ar$amen$ in *ar$e( Al$e -ariere *e 4are le+am in$am*ina$ in mun4a noas$ra *e $eren au fos$ le&a$e de 4omuni4area si 4oo*erarea 4u sefii fie4arui de*ar$amen$ in *ar$e(

27

"ro#o4ariile si -arierele in$am*ina$e in reali1area anali1ei de dia&nos$i4 au fos$ difi4il de &es$iona$, remedia$ , deoare4e a44esul la da$ele ne4esare a fos$ 4ondi$iona$ in mare *ar$e de *rin4i*iile si re&ulile de ordine in$erioara 4arora nu ne *u$em o*une(

Ai6liografie! 1( Curs de %ana&emen$ul resurselor umane, Conf( dr( Codru2a 3soian 2( 5a$ele s$a$is$i4e ne+au fos$ *use la dis*o1i$ie de 4a$re 5ire4$orul 'xe4u$i#, Cris$ina Al-u( AneBe 1 6 :n$er#iu SC "5A %3T3RS SRL 2 6 3r&ani&rama firmei 3 6 Fi8ele de *os$: + %ana&er &eneral + 5ire4$or &eneral + A&en$ #an1ari + 5ire4$or + "a1ni4 + Femeie de esr#i4iu

28

A@'HA 1 C;id de inter,iu II$ Resursele umane ale organiza%iei (i func%iunea de resurse umane .$7$*$Analiza interac%iunii func%iunii de resurse umane cu celelalte func%iuni ale organiza%iei 1(B9 sun$ aduse la 4uno8$in29 informa2iile *ri#ind *lanifi4area *rodu42iei 8i *ro&ramele de a4$i#i$a$eR 5a 2( Cunoa8$e2i din $im* s4.im-9rile $e.nolo&iei sau ale *ro4edurilor de fa-ri4a2ieR 5a 3( Ba sun$ aduse la 4uno8$in29 *re#i1iunile e#olu2iei #olumului de a4$i#i$a$eR 5a !( Cunoa8$e2i din $im* in$en2ia de lansare de noi *roduse/ser#i4ii, e$4(R 5a 7( Cunoa8$e2i din $im* a-andonarea unor $i*uri de a4$i#i$92iR 5a ( Sun$e2i la 4uren$ 4u informa2iile finan4iare=resurse, 4.el$uieli> din 4adrul or&ani1a2ieiR 5a .$7$.$ Rolul de#artamentului de resurse umane 1( Ln 4ali$a$e de mana&er de resurse umane a#e2i sen1a2ia 49 sun$e2i mem-ru al e4.i*ei de 4ondu4ere doar de form9R @u 2( Ln or&ani1a2ia d#s( de4i1iile mana&eriale im*or$an$e se ado*$9 f9r9 s9 se 4ear9 *un4$ul de #edere al de*ar$amen$ului de resurse umane sau f9r9 s9 se 2in9 seama de a4es$aR @u

29

3( Ln de4ursul a4$i#i$92ii d#s( a2i in$ra$ de mul$e ori <n 4onfli4$e 4u al2i mana&eri din or&ani1a2ie *e su-ie4$e referi$oare la mana&emen$ul resurselor umane din 4adrul or&ani1a2ieiR Ln 4e sensR "u$e2i s9 ne da2i un exem*luR @u !( To* mana&emen$ul alo49 *rea *u2ine resurse 8i in$eres a4$i#i$92ii de*ar$amen$ului de resurse umaneR @u( 7( ;u&e$ul de 4are dis*une de*ar$amen$ul de resurse umane es$e e4.i$a-il 4om*ara$i# 4u -u&e$ele 4elorlal$e de*ar$amen$e din 4adrul or&ani1a2ieiR @u *rea( ( Rolul de*ar$amen$ului de resurse umane es$e de: "ar$ener de afa4eri Consul$an$ in$ern *ri#ind a4$i#i$92ile de resurse umane x 'x*er$ o*era2ional A#o4a$ul an&aja2ilor A#o4a$ul an&aja$orilor 7( Ln 4ali$a$ea d#s( de mana&er al de*ar$amen$ului de resurse umane *ar$i4i*a2i a4$i# la ela-orarea s$ra$e&iei or&ani1a2ionaleR @u( 8( B9 4onfrun$a2i 4u un 4om*or$amen$ ne<n4re19$or al $o* mana&emen$ului <n 4eea 4e *ri#e8$e in#es$i2ia <n oameniR 5ar <n a4$i#i$a$ea de*ar$amen$uluiR @u( 9( 'xis$9 o s$ra$e&ie de resurse umane in$e&ra$9 <n s$ra$e&ia &eneral9 a or&ani1a2ieiR Care sun$ a4es$eaR @u *rea( III$ Asigurarea cu resurse umane 7$*$ Planificarea resurselor umane 1( Ln fun42ie de *re#i1iunile *ri#ind e#olu2ia a4$i#i$92ii se 4al4ulea19 ne4esarul de resurse umane =4an$i$a$i# 8i 4ali$a$i#>R @u( 2( A4es$e *re#i1iuni 2in seama de flu4$ua2ie 8i a-sen$eismR 5a( 3( A4es$e *re#i1iuni sun$ reajus$a$e <n fun42ie de noile 4on$ra4$e <n4.eia$eR 5a( !( 'xis$9 s4enarii al$erna$i#e *en$ru urm9$oarele si$ua2ii: + 4re8$erea #olumului de a4$i#i$a$eR 5a( + s49derea #olumului de a4$i#i$a$eR 5a( 7( 'xis$9 un sis$em informa2ional 4om*u$eri1a$ 4are s9 4u*rind9 o -a19 de da$e des*re an&aja2i 4u informa2ii des*re *re&9$irea, *erforman2ele, a*$i$udinile, 4ali$92ile 8i a-ili$92ile a4es$oraR 5a( ( Ce da$e sun$ in4luse <n -a1ele de da$e exis$en$e <n or&ani1a2ieR @ume( "renume, nr( Con$ra4$, a4$e dosar, #e4.ime, e$4( 7$.$ Recrutarea (i selec%ia resurselor umane 1( Ln ma$erie de re4ru$are 8i sele42ie, or&ani1a2ia are o *oli$i49 mai 4urDnd: Res$ri4$i#9 =<nlo4uiri limi$a$e la *le49rile din or&ani1a2ie> 5es4.is9/rea4$i#9 =re4ru$9ri <n fun42ie de ne#oile le&a$e de a4$i#i$92ile 4uren$e 8i de *ers*e4$i#9> x

30

"ros*e4$i#9/*roa4$i#9 =re4ru$9ri 8i an&aj9ri *en$ru 4re8$erea *o$en2ialului or&ani1a2iei *e $ermen mediu 8i lun&> 2( Ce $i* de *o*ula2ie es$e *refera$9 a$un4i 4Dnd se re4ru$ea19 4andida2iiR Tineri a-sol#en2i x "rofesioni8$i ex*erimen$a2i x

3( Care sun$ me$odele de re4ru$are ado*$a$e de 49$re or&ani1a2ieR "u-li4i$a$ea =Anun2 <n *res9> x A&en2ii s*e4iali1a$e de re4ru$are 8i sele42ie Re2eaua de 4uno8$in2e 3fi4iul for2elor de mun49 Folosirea 4onsilierilor *en$ru re4ru$are :ns$i$u2ii de <n#929mDn$ Candida$uri dire4$e x Fo8$ii an&aja2i TDr&uri de for29 de mun49 A&en2ii de SJead Jun$ersT :n$erne$ul x

!( Ln 4a1ul a*ari2iei unui *os$ #a4an$ de 4ondu4ere, se *refer9 sursele in$erne de re4ru$are =din in$eriorul or&ani1a2iei> sau surse ex$erne =de *e *ia2a for2ei de mun49>R Am-ele( 7( Se *ro4edea19 sis$ema$i4 la anali1a *os$urilor #a4an$e 8i *e -a1a re1ul$a$elor anali1ei se reali1ea19 *rofilul 4andida$ului 4ores*un19$orR 5a( ( Care sun$ e$a*ele sele42iei resurselor umaneR Sele4$are 4#, *ro&ramare in$er#iu 1, sele4$are du*a in$er#iul 2, *ro&ramamre in$er#iul 2, an&ajare 4andidda$ o*$im( 7( Ce se <n$Dm*l9 4u 4andida2ii res*in8iR "rimes4 o s4risoare formal9 de res*in&ere Sun$ informa2i <n le&9$ur9 4u mo$i#ele res*in&erii lor x @imi4, *ur 8i sim*lu nu mai sun$ 4on$a4$a2i 8( Cum se *ro4edea19 *en$ru in$e&rarea noilor an&aja2iR "re1en$area or&ani1a2iei, <n &eneral =$urul or&ani1a2iei> x Trimi$erea dire4$9 <n 4om*ar$imen$ul sau e4.i*a din 4are #a fa4e *ar$e Furni1area unui manual al or&ani1a2iei x 9( Se remi$e <n mod sis$ema$i4 fie49rui an&aja$ un exem*lar al Re&ulamen$ului de or&ani1are 8i fun42ionareR da 10( Se remi$e <n mod sis$ema$i4 fie49rui an&aja$ fi8a *os$ului *e 4are a fos$ an&aja$R 5a( 11( Eeful dire4$ al noului an&aja$: Se o4u*9 *ersonal s9+i *re4i1e1e a4es$uia 4e se a8$ea*$9 de la el x Las9 4ole&ilor de mun49 ai a4es$uia &rija de a+l informa x 12( "en$ru noii an&aja2i, indiferen$ de ni#elul ierar.i4, se *ro4edea19 la o *erioad9 de an&ajare de *ro-9: Ln mod sis$ema$i4 x

31

5u*9 4a1 13( Care es$e *erioada o-i8nui$9 de *ro-9R 30 1ile 4onform 4odului mun4ii( 1!( Ln 4a1ul unei *erioade de an&ajare de *ro-9: Sun$ -ine defini$e 8i 4omuni4a$e an&aja$ului dura$a a4es$ei *erioade 8i 4ri$eriile de e#aluare x @oul an&aja$ es$e l9sa$ Ss9 se des4ur4eT *en$ru a #edea de 4e es$e <n s$are

17( Ln 4a1ul <n 4are *erioada de an&ajare de *ro-9 a 4ondus la 4on4lu1ia 49 noul an&aja$ nu #a fi re2inu$ <n 4adrul 4om*aniei sau <n 4a1ul <n 4are au fos$ dis*oni-ili1a2i an&aja2i: : se ex*li49 <n mod de$alia$ an&aja$ului mo$i#eleR x An&aja$ul es$e aju$a$ s9 se reorien$e1e *rofesional sau s9+8i &9seas49 o al$9 sluj-9R

1 ( Cine are res*onsa-ili$a$ea re4ru$9rii, sele42iei 8i in$e&r9rii noilor an&aja2iR 5e*ar$amen$ul de resurse umane x Eeful ierar.i4 dire4$ al noului an&aja$ x To* mana&emen$ul Al2ii =s*e4ifi4a2i>

I $ Proiectarea" analiza (i re#roiectarea #osturilor 1( 'xis$9 fi8e de *os$ *en$ru $oa$e *os$urile din 4adrul or&ani1a2ieiR 5a( 2( Cum se reali1ea19 fi8ele de *os$ <n 4adrul or&ani1a2ieiR Se reali1ea19 anali1a *os$urilor Se foloses4 modele $i*i1a$e de fi8e de *os$ x Se 4om*le$ea19 fi8ele de *os$ exis$en$e 4u noi sar4ini 8i res*onsa-ili$92i x 3( CDnd s+a reali1a$ ul$ima da$9 o anali19 a *os$urilor din 4adrul or&ani1a2iei 8i <n 4e s4o*R @u s$iu( !( Care sun$ me$odele de anali19 a *os$urilor folosi$e: :n$er#iul C.es$ionarul 3-ser#area 7( CDnd se reali1ea19 re*roie4$9ri ale *os$urilor 8i <n 4e s4o*R @u *rea au lo4( ( Care sun$ $e.ni4ile de *roie4$are/re*roie4$are a *os$urilor u$ili1a$e: A( Te.ni4i de *roie4$are/re*roie4$are indi#idual9 S*e4iali1area *os$urilor Ro$a2ia *os$urilor L9r&irea *os$urilor x Lm-o&92irea *os$urilor ;( Te.ni4i de *roie4$are/re*roie4$are de &ru* '4.i*ele de lu4ru x ?ru*urile de lu4ru au$onome Cer4ul 4ali$92ii 7( Res*onsa-ili$a$ea *en$ru a4$i#i$92ile de *roie4$are/re*roie4$are 8i anali19 a *os$urilor <n 4adrul or&ani1a2iei re#ine: 5e*ar$amen$ului de resurse umane x Eefilor de de*ar$amen$e/e4.i*e

32

To* mana&emen$ului x 8( Fi8ele de *os$ sun$ <n$o4mi$e de: 5e*ar$amen$ul de resurse umane x Eefii de*ar$amen$elor/e4.i*elor To* mana&emen$ An&aja2ii <8i <n$o4mes4 fi8a *os$ului 4are a*oi es$e su*er#i1a$9 de 8eful ierar.i4 dire4$ Al2ii =an&aja2i, 4onsul$an2i, e$4(> S*e4ifi4a2i 4ine(

$ Instruirea (i dez,oltarea resurselor umane 1( 3r&ani1a2ia 4onsider9 de1#ol$area 4om*e$en2elor an&aja2ilor s9i un o-ie4$i# *riori$arR 5a( 2( :ns$ruirea 8i *erfe42ionarea resurselor umane es$e *ri#i$9 4a: 3 in#es$i2ie s$ra$e&i49 x Gn 4os$ 3 o-li&a2ie 4eru$9 de le&isla2ie 3( Se *ro4edea19 anual la o e#aluare a ne#oilor de ins$ruire *le4Dnd de la: Anali1a or&ani1a2iei Anali1a *os$urilor 8i a *erforman2elor an&aja2ilor x 5is4u2ii 4u an&aja2ii !( Se s$a-iles4 4on4re$ o-ie4$i#ele ins$ruiriiR 5a( 7( Se ela-orea19 un *lan de formare 8i *erfe42ionare a resurselor umaneR 5a( ( Se *ro4edea19 anual la o e#aluare a a42iunilor de ins$ruire 8i a re1ul$a$elor o-2inu$e <n 4eea 4e *ri#e8$e <m-un9$92irea *erforman2elor an&aja2ilorR 7( Cine are res*onsa-ili$a$ea de a reali1a *lanul de ins$ruire, de a s$a-ili o-ie4$i#ele, ne#oile 8i 4ine e#aluea19 re1ul$a$ele ins$ruiriiR To* mana&emen$(

I$ E,aluarea #erforman%elor anga2a%ilor 1( Se s$a-iles4 o-ie4$i#ele e#alu9rii *erforman2elorR 5a( 2( 3-ie4$i#ele e#alu9rii *erforman2elor sun$: 5e a 4ore4$a o serie de *ro-leme la ni#elul or&ani1a2iei 8i/ sau <n *erforman2a an&aja2ilor x 5e a s$a-ili re4om*ensele ma$eriale ale an&aja2ilor 5e a iden$ifi4a ne#oile de ins$ruire x "lanifi4area 4arierei *rofesionale a an&aja2ilor Fa4ili$area *lanifi49rii, re4ru$9rii 8i sele42iei resurselor umane 5es4o*erirea unor 4om*e$en2e, a*$i$udini 8i a-ili$92i ne4unos4u$e *Dn9 <n momen$ul e#alu9rii x Al$ele 3( 'xis$9 4.es$ionare de e#aluare diferen2ia$e <n fun42ie de a4es$e o-ie4$i#eR @u( !( '#alu9rile sun$ s$ru4$ura$e 8i au lo4 la un anumi$ momen$ <n $im*R 5a( 7( "e lDn&9 e#alu9rile formale exis$9 8i e#alu9ri informale <n sensul R da( ( Care es$e fre4#en2a e#alu9rilorR 3da$a *e an 49 mana&erul dis4u$9 diferi$e *ro-leme 4u 4are se 4onfrun$9 an&aja2ii din su-ordine 8i modul <n 4are a4es$ea *o$ fi re1ol#a$e sau 4ore4$a$e

33

7( Se e#aluea19 formal $o2i an&aja2ii or&ani1a2iei sau doar o *ar$e din$re a4e8$iaR 5a, $o$i( 8( Care sun$ 4a$e&oriile de e#alua$ori 4are efe4$uea19 e#aluarea *erforman2elorR %ana&erul/8eful ierar.i4 dire4$ x Su-ordona2ii 4elui e#alua$ Cole&ii 4elui e#alua$ Comisiile de e#aluare =8eful dire4$ 8i al2i mana&eri din or&ani1a2ie> x Au$oe#aluarea '#alua$ori ex$erni or&ani1a2iei Clien2ii or&ani1a2iei Sis$em informa2ional de e#aluare Feed+-a4C+ul de 3 00

9( Cri$eriile 8i s$andardele de *erforman29 sun$ s$a-ili$e diferen2ia$ *en$ru fie4are 4a$e&orie de *os$uriR 5a( 10( Care es$e me$oda de e#aluareR 11( 'xis$9 indi4a$ori de m9surare a 4an$i$92ii 8i 4ali$92ii re1ul$a$elor o-2inu$e de an&aja2iR @u( 12( A4$i#i$a$ea de e#aluare a *erforman2elor es$e formal9 8i nesemnifi4a$i#9 <n de4i1iile de *romo#are 8i salari1are sau es$e esen2ial9 <n a4es$e de4i1iiR 's$e esen$iala( 13( Cum se refle4$9 re1ul$a$ele e#alu9rilor <n de4i1iile de re4om*ensare/san42ionare a an&aja2ilorR 1!( Care es$e <n &eneral o*inia an&aja2ilor 4u *ri#ire la 4ore4$i$udinea 8i efi4ien2a e#alu9rilorR II$ Moti,are (i recom#ensare 3$*$ Moti,area resurselor umane 1( %ana&erii 4unos4 &radul de sa$isfa42ie 8i mo$i#a2ie *en$ru mun49 a an&aja2ilorR 5a( 2( %ana&erii 4unos4 ne#oile an&aja2ilorR 5a( 3( :nforma2iile de mai sus se o-2in formal *rin in$ermediul unui 4.es$ionar 4are se a*li49 <n 4adrul or&ani1a2iei, sau informal *rin dis4u2ii 4u a4e8$iaR :nformal( !( Care sun$ $e.ni4ile de mo$i#are folosi$e <n 4adrul or&ani1a2ieiR Clima$ul or&ani1a2ional + 4a mo$i#a$or x Salariul + 4a mo$i#a$or x "roie4$area =re*roie4$area> *os$ului + 4a mo$i#a$or S$a-ilirea o-ie4$i#elor + 4a mo$i#a$or Al$e $e.ni4i mo$i#a2ionale =de1#ol$area resurselor umane( *ro&ramul de lu4ru flexi-il, s9*$9mDna de lu4ru 4om*rima$9, 4o$9 *ar$e din *rofi$ul firmei, salari1area diferen2ia$9 <n fun42ie de 4alifi4are,e$4(>

3$.$ Recom#ensarea resurselor umane 1( @i#elul mediu al salariului din or&ani1a2ie fa29 de salariul la ni#el de ramur9 =or&ani1a2ii similare> es$e: Su*erior iden$i4 inferior x 2( "rin4i*iul fundamen$al <n salari1are es$e <n fun42ie de: mun4a de*us9 x

3!

re1ul$a$ele o-2inu$e 3( Ln afara re4om*enselor dire4$e =salariu, s*oruri 8i adaosuri la salariu, salariu de meri$> 8i a -enefi4iilor o-li&a$orii =-enefi4ii de asi&ur9ri so4iale + -enefi4ii *ri#ind *la$a $im*ului nelu4ra$, e$4(>, an&aja2ii -enefi4ia19 8i de -enefi4ii o*2ionale =*rime de #a4an29 8i *rime s*e4iale, dis4oun$+uri sau &ra$ui$92i, *ar$i4i*are la *rofi$, 4um*9rare de a42iuni,asi&ur9ri de s9n9$a$e sau #ia29, al$e -enefi4ii>R 5a( !( Se fa4 diferen2ieri <n re4om*ensele a4orda$e <n$re 4a$e&orii de an&aja2iR 5e$alia2i( @u *rea( I0$ Analiza #ie%ei for%ei de munc1 din #ers#ecti,a anga2atorului 1( 3r&ani1a2ia <8i *oa$e *ro4ura u8or resursele umane ne4esare a4$i#i$92ii sale: <n 4an$i$a$ea ne4esar9R da 4u 4alifi4area ade4#a$9R da 2( @i#elul salariilor *l9$i$e *e *lan lo4al 4om*ara$i# 4u 4el de la ni#elul ramurii *rofesionale sau al <n$re*rinderilor 4on4uren$e es$e: iden$i4 4u al a4es$oraR mai mareR mai mi4R H 3( Care es$e num9rul =a*roxima$i#> al for2ei de mun499 din 1ona/jude2ul unde <8i desf98oar9 a4$i#i$a$eaR !( Care es$e ra$a 8omajului <n 1ona/jude2ul unde <8i desf98oar9 a4$i#i$a$eaR 7, A 7( Care es$e e#olu2ia num9rului de 8omeriR :n 4res$ere( ( Care sun$ *rin4i*alele meserii 8i *rofesii soli4i$a$e *e *lan lo4alR :n&ineri, jurisi$i, e4onomis$i, mai ales 4ei 4u s$udii su*erioare in4lusi# *roas*e$i a-sol#en$i(

A@'HA 2

For2a de mun49M *ersoane 4are sun$ an&aja$e 8i lu4rea19 4el *u2in o or9 *e s9*$9mDn9 U *ersoanele 4are

nu lu4rea19 8i <8i 4au$9 un lo4 de mun49

37

5ire4$or &eneral

5e*( Lo&is$i4a

5e*( Adminis$ra$i#

5e*( Te.ni4

5e*( Sales

5e*( '4onomi4

5e*( Finan4iar

5e*( :T

5e*( :n$re$inere

A@'HA 3 5'@G%:R'A "3STGLG:: 5:R'CT3R ?'@'RAL R'LAV:: :'RARJ:C': 3

es$e su-ordona$: Consiliului de Adminis$ra2ie =CA> R'LAV:: FG@CV:3@AL': A*ro-9 *ro4edurile de im*or$an29 &eneral9 *en$ru or&ani1area 8i derularea *ro4eselor *rin4i*ale la ni#el de firm9( Ln a4es$ sens, are rela2ii 4u: 5ire4$orii R'LAV:: 5' R'"R'K'@TAR': re*re1in$9 firma fa29 de or&anele de 4on$rol de s*e4iali$a$e, <n rela2ia 4u furni1orii, 4lien2ii, *ersoanele/or&ani1a2iile din 2ar9 8i din s$r9in9$a$e 4u 4are in$r9 <n 4on$a4$ <n in$eres de ser#i4iu(
SCOPUL POSTULUI: Titularul postului are rolul de a asigura conducerea, organizarea i funcionarea firmei cu eficien ma im prin ela!orarea strategiilor de dez"oltare, identificarea oportunitilor, anga#area resurselor financiare, te$nologice i umane necesare% Coordoneaz acti"itatea directorilor i managerilor pe funciuni: cercetare, producie, comercial, financiar&conta!il, resurse umane%

ATR:;GV:: "R:@C:"AL' =8i sar4ini aferen$e>: 1( S$a-ile8$e o-ie4$i#ele de de1#ol$are ale firmei, <n 4on4ordan29 4u s$ra$e&ia ela-ora$9 de Consiliul de Adminis$ra2ie S$a-ile8$e anual, <m*reun9 4u 5ire4$orii de*ar$amen$elor din su-ordine, o-ie4$i#ele &enerale de de1#ol$are *e 12, 2! 8i 3 de luni Comuni49 o-ie4$i#ele 8i urm9re8$e 4a a4es$ea s9 fie 4omuni4a$e <n$re&ului *ersonal %oni$ori1ea19 $rimes$rial/semes$rial/anual &radul de reali1are a o-ie4$i#elor S$a-ile8$e o-ie4$i#e *ersonale 8i *en$ru $o*+mana&emen$ <n s$ri4$9 4on4ordan29 4u o-ie4$i#ele firmei 2( A*ro-9 -u&e$ul 8i re4$ifi49rile a4es$uia "ar$i4i*9 la ela-orarea -u&e$ului, anali1ea19 *ro*unerile <nain$a$e, o*erea19 4ore42iile ne4esare 8i a*ro-9 -u&e$ul final A*ro-9 sis$emul de ra*or$are folosi$ *en$ru urm9rirea reali19rii -u&e$ului 3( :den$ifi49 o*or$uni$92i de afa4eri %oni$ori1ea19 *ia2a 8i iden$ifi49 $endin2ele de de1#ol$are :den$ifi49 modali$92i de de1#ol$are a ser#i4iilor oferi$e de firm9 <n 4on4ordan29 4u $endin2ele *ie2ei

37

:den$ifi49 8i a$ra&e resursele ne4esare *en$ru im*lemen$area noilor idei de afa4eri !( Re*re1in$9 firma <n rela2iile *ro$o4olare 4u furni1orii, 4lien2ii 8i al$e or&anisme/or&ani1a2ii 4u im*a4$ real/*o$en2ial asu*ra re1ul$a$elor firmei Asi&ur9 o -un9 ima&ine a firmei *e *ia29 "ar$i4i*9 la <n$Dlniri de afa4eri 4u furni1ori, 4lien2i, or&anisme finan4iare 8i ins$i$u2ii &u#ernamen$ale din 2ar9 8i din s$r9in9$a$e 5e1#ol$9 rela2ii *o1i$i#e 4u *ersoane+4.eie <n #ederea <n$9ririi *o1i2iei firmei 7( Asi&ur9 mana&emen$ul firmei Comuni49 mana&emen$ului #alorile 8i o-ie4$i#ele s$ra$e&i4e ale firmei S$a-ile8$e o-ie4$i#ele mana&erilor din su-ordine, $ermenele+limi$9 8i modali$92ile de m9surare a &radului de reali1are a o-ie4$i#elor A*ro-9 *ro4edurile de in$eres &eneral ale firmei =a*ro#i1ionare, #Dn1are, dis$ri-u2ie, finan4iare, ser#i4e, resurse umane> "ar$i4i*9 la ela-orarea 8i im*lemen$area sis$emelor de ra*or$are 8i a sis$emului de 4ali$a$e 5e1#ol$9 mijloa4e de mo$i#are a *ersonalului din su-ordine :den$ifi49 ne#oile de re4ru$are 8i *ar$i4i*9 la sele42ia, in$e&rarea 8i de1#ol$area mana&emen$ului firmei "ar$i4i*9 la *ro&ramele de ela-orare 8i a4$uali1are a fi8elor de *os$ ale mana&erilor din su-ordine '#aluea19 *eriodi4 a4$i#i$a$ea mana&erilor din su-ordine @e&o4ia19 8i 4on4ilia19 si$ua2iile 4onfli4$uale a*9ru$e <n rela2iile in$er*ersonale A*ro-9 *lanifi4area 4on4ediilor de odi.n9 *en$ru an&aja2ii din su-ordine Asi&ur9 res*e4$area normelor in$erne de fun42ionare de 49$re *ersonalul din su-ordine S$a-ile8$e m9suri de efi4ien$i1are a a4$i#i$92ii *ersonalului din su-ordine ( Asi&ur9 re2eaua de rela2ii ne4esar9 de1#ol$9rii a4$i#i$92ii firmei '#aluea19 *o$en2ialul furni1orilor 8i al 4lien2ilor S$a-ile8$e *osi-ile 49i de 4ola-orare 8i de4ide asu*ra *ar$eneria$elor s$ra$e&i4e 'la-orea19 *lanuri de afa4eri 8i le im*lemen$ea19

38

5e1#ol$9 rela2ii *o1i$i#e 4u *ersonalul firmei <n #ederea mo$i#9rii 8i a 4re8$erii &radului de im*li4are <n a4$i#i$a$ea firmei R'S"3@SA;:L:TWV:L' "3STGLG:: Le&a$ de a4$i#i$92ile s*e4ifi4e, r9s*unde de: Cali$a$ea rela2iei 4u furni1orii 8i 4lien2ii Folosirea efi4ien$9 a resurselor firmei Res*e4$area o-li&a2iilor firmei fa29 de furni1ori, 4lien2i, or&anele finan4iare 8i or&anismele &u#ernamen$ale Asi&urarea dre*$urilor -9ne8$i ale *ersonalului an&aja$ al firmei 4onform 4lau1elor 4on$ra4$uale 8i le&isla2iei mun4ii Lnde*linirea la $ermen 8i <n 4onformi$a$e 4u dis*o1i2iile le&ale a o-li&a2iilor fa29 de -9n4i, furni1ori 8i 4lien2i Le&a$ de fun42iile mana&eriale, r9s*unde de: Coordonarea efi4ien$9 a *ersonalului din su-ordine G$ilarea 4ores*un19$oare a su-ordona2ilor 4u e4.i*amen$ele 8i 4onsuma-ilele ne4esare Cali$a$ea *re&9$irii *rofesionale a an&aja2ilor din su-ordine Le&a$ de dis4i*lina mun4ii, r9s*unde de: Lm-un9$92irea *ermanen$9 a *re&9$irii sale *rofesionale 8i de s*e4iali$a$e Res*e4$area *re#ederilor norma$i#elor in$erne 8i a *ro4edurilor de lu4ru Se im*li49 <n #ederea solu2ion9rii si$ua2iilor de 4ri19 4are afe4$ea19 firma AGT3R:TAT'A "3STGLG:: 5e4ide asu*ra noilor dire42ii de de1#ol$are S$a-ile8$e *lanurile de #Dn19ri 8i *rofi$ A*ro-9 -u&e$ele 8i 4ore42iile ne4esare Semnea19 do4umen$ele de an&ajare, 4ola-orare 8i <n4e$are a rela2iilor de mun49 Semnea19 de4i1iile de modifi4are a fun42iei/salariului *en$ru an&aja2ii firmei Semnea19 or&ani&rama 8i nomen4la$orul de fun42ii al firmei Semnea19 4on$ra4$e 4u furni1orii, 4lien2ii 8i *ar$enerii s$ra$e&i4i 39

A*ro-9 *ro4edurile de in$eres &eneral ale firmei Semnea19 refera$e de in#es$i2ii, s$a$ele de *la$9 8i ra*oar$ele finan4iare ale firmei Soli4i$9 ra*oar$e de a4$i#i$a$e 8i ia m9surile ne4esare <n #ederea 4re8$erii efi4ien2ei a4$i#i$92ii firmei G$ili1ea19 e4.i*amen$e/4onsuma-ile/ma$eriale, ma8ina 8i 4al4ula$orul *use la dis*o1i2ie de firm9 S$a-ile8$e *riori$a$ea exe4u$9rii sar4inilor *en$ru *ersonalul din su-ordine A*ro-9 re4om*ense/*enali19ri, *relun&irea/<n4e$area a4$i#i$92ii du*9 *erioada de *ro-9 a an&aja2ilor A*ro-9/res*in&e 4ereri ale *ersonalului din su-ordine

S"'C:F:CAV::L' "3STGLG:
@:B'L 5' STG5::: s$udii su*erioare CGRSGR: 5' "R'?WT:R': mana&emen$, finan2e, #Dn19ri, le&isla2ie 'H"'R:'@VW: L@ S"'C:AL:TAT': minim 7 ani "' "3ST: minim 3 ani CG@3ET:@V' @'C'SAR': Cuno8$in2e *ri#ind *ro4esul de #Dn1are Cuno8$in2e *ri#ind $e.ni4i de ne&o4iere Cuno8$in2e de mana&emen$ %i4rosof$ 3ffi4e Cunoa8$erea <n *rofun1ime a *ie2ei lo4ale Cunoa8$erea &eneral9 a mediului de afa4eri romDnes4 Cuno8$in2e minime de 4on$a-ili$a$e *rimar9 Cunoa8$erea le&isla2iei <n domeniu A"T:TG5:@: E: 5'"R:@5'R: @'C'SAR': A*$i$udine &eneral9 de <n#92are A*$i$udini de 4omuni4are

!0

A*$i$udinea de a lu4ra 4u do4umen$e "lanifi4are 8i or&ani1are a o*era2iilor 8i a4$i#i$92ilor A-ili$92i de ne&o4iere A4ordare 8i $ransmi$ere de informa2ii C'R:@V' "'@TRG 'H'RC:TAR': :n$eli&en29 de ni#el su*erior S*iri$ or&ani1a$ori4 '4.ili-ru emo2ional Ca*a4i$a$e de a e#alua 8i a lua de4i1ii Ca*a4i$a$e de a lu4ra 4u oamenii Re1is$en29 mare la s$res G8urin29, 4lari$a$e 8i 4oeren29 <n ex*rimare "un4$uali$a$e CARACT'R:ST:C: 5' "'RS3@AL:TAT': &Dndire s$ra$e&i49, s*on$anei$a$e, s*iri$ *ra4$i4, informarea, aju$orarea 8i de1#ol$area al$ora, so4ia-ili$a$e, $a4$, ama-ili$a$e, 4ondu4erea 8i 4on$rolul oamenilor, am-i2ie, <n4redere <n sine, a4$i#ism, ener&ie, fluen29 #er-al9(

!1

5'@G%:R'A "3STGLG:: 5:R'CT3R BX@KWR: E: %ARY'T:@? R'LAV:: :'RARJ:C': 's$e su-ordona$: 5ire4$orului ?eneral Are <n su-ordine: + %ana&er #Dn19ri + %ana&er marCe$in& R'LAV:: FG@CV:3@AL': s$a-ile8$e *rin *ro4eduri 8i indi4a2ii me$odolo&i4e: a= 4um $re-uie exe4u$a$e #Dn19rile 8i o*era2iunile s*e4iale *en$ru *rodusele firmei( Ln a4es$ sens, are rela2ii 4u: - %ana&er :m*or$+'x*or$ - %ana&er Adminis$ra$i# - %ana&er :T - %ana&er 5is$ri-u2ie do4umen$ele 8i <nsemnele 4are re*re1in$9 ima&inea firmei( Ln a4es$ sens, are rela2ii 4u: $oa$e 4om*ar$imen$ele firmei R'LAV:: 5' C3LA;3RAR': 4u 5ire4$orii 5e*ar$amen$elor firmei R'LAV:: 5' R'"R'K'@TAR': re*re1in$9 firma fa29 de or&anele de 4on$rol de s*e4iali$a$e =3fi4iul *en$ru "ro$e42ia Consuma$orului, 3fi4iul Con4uren2ei>, fa29 de furni1ori, 4lien2i, media, *re4um 8i <n rela2ia 4u *ersoanele 8i or&ani1a2iile 4u 4are in$r9 <n 4on$a4$ <n in$eres de ser#i4iu(
SCOPUL POSTULUI: Titularul postului are rolul de a ela!ora i implementa politicile comerciale 'n "ederea creterii profitului firmei rezultat din "(nzarea de produse i ser"icii specifice firmei) organizeaz, coordoneaz i "erific funcionarea sistemelor de "(nzri, respecti" de promo"are a produselor i ser"iciilor comercializate%

ATR:;GV:: "R:@C:"AL': 1( 'la-orea19 8i urm9re8$e reali1area *lanului de #Dn19ri 8i *rofi$

!2

Anali1ea19 $endin2ele *ie2ei 8i *ro*une 5ire4$orului ?eneral o-ie4$i#e de #Dn19ri 8i *rofi$ S$a-ile8$e o-ie4$i#ele mana&erilor din su-ordine <n 4on4ordan29 4u o-ie4$i#ele de*ar$amen$ului "ro*une 5ire4$orului ?eneral *oli$i4a de *re2uri 8i asi&ur9 a*li4area a4es$eia :den$ifi49 fa4$ori 4are <m*iedi49 reali1area *lanului 8i *ro*une 49i de o*$imi1are/ajus$ea19 fore4as$+uri A*ro-9 *oli$i4a de a-ordare a li4i$a2iilor :ni2ia19 4ola-or9ri =s$ra$e&i4e> 4u firme *u$erni4e din domeniu im*li4a$e <n *roie4$e Grm9re8$e a4o*erirea na2ional9 4u o re2ea de dis$ri-u2ie efi4ien$9 "ro*une 8i im*lemen$ea19 m9suri de redu4ere a 4os$urilor 2( 'la-orea19 8i urm9re8$e reali1area *lanului de marCe$in& "ar$i4i*9 a4$i# la s$a-ilirea 4ondi2iilor &enerale ale 4ola-or9rii 4u furni1orii Grm9re8$e im*lemen$area *lanurilor 8i a re&ulilor de lu4ru s*e4ifi4e Asi&ur9 4on4ordan2a <n$re o-ie4$i#ele de marCe$in& 4u 4ele de #Dn19ri 8i *rofi$ Grm9re8$e reali1area o-ie4$i#elor de marCe$in& 8i ia m9surile 4ore4$i#e ne4esare 3( :den$ifi49 dire42ii de de1#ol$are 8i *ro*une *romo#area de *roduse/solu2ii noi :den$ifi49 a*ari2ia de *roduse/solu2ii noi <n domeniu Consul$9 mana&emen$ul 4u *ri#ire la *osi-ili$a$ea in$e&r9rii solu2iilor noi "ro*une 5ire4$orului ?eneral in$e&rarea de noi *roduse/ser#i4ii <n ofer$a firmei Con$a4$ea19 furni1orii *o$en2iali 8i urm9re8$e im*lemen$area solu2iilor !( Asi&ur9 4ali$a$ea ser#i4iilor *re+#Dn1are %oni$ori1ea19 8i 4on$ri-uie la 4ali$a$ea ser#i4iilor oferi$e de &ru*a de #Dn19ri 'la-orea19/im*lemen$ea19 *ro&rame de m9surare a sa$isfa42iei 4lien2ilor, *ro*une m9suri de <m-un9$92ire Grm9re8$e res*e4$area o-li&a2iilor 4on$ra4$uale 49$re 4lien2i Asi&ur9 re1ol#area 4erin2elor 4lien2ilor, 4on4omi$en$ 4u sus2inerea in$ereselor firmei 7( 3*$imi1ea19 s$o4urile de marf9 S$a-ile8$e me$ode/re&uli *en$ru a asi&ura ne4esarul de marf9 <n 4onformi$a$e 4u *lanul de #Dn19ri !3

A#i1ea19 4omen1ile ex$erne %oni$ori1ea19 8i 4on$ri-uie la redu4erea s$o4urilor 4u mi84are len$9 8i eliminarea 4elor f9r9 mi84are S$a-ile8$e me$ode/re&uli *en$ru minimi1area *ierderilor da$ora$e s$o4urilor f9r9 mi84are ( Condu4e 8i or&ani1ea19 a4$i#i$a$ea de*ar$amen$ului S$a-ile8$e sar4inile salaria2ilor din su-ordine 8i *riori$92ile <n exe4u$area a4es$or sar4ini "ar$i4i*9 la *ro&ramele de ela-orare 8i a4$uali1are a fi8elor de *os$ ale salaria2ilor din su-ordine '#aluea19 *eriodi4 a4$i#i$a$ea salaria2ilor din su-ordine @e&o4ia19 8i 4on4ilia19 si$ua2iile 4onfli4$uale a*9ru$e <n rela2iile in$er*ersonale "ro*une re4om*ensarea/san42ionarea *ersonalului din su-ordine 4onform norma$i#elor in$erne A*ro-9 *lanifi4area 4on4ediilor de odi.n9 *en$ru an&aja2ii din su-ordine Asi&ur9 res*e4$area normelor in$erne de fun42ionare ale firmei de 49$re *ersonalul din su-ordine R'S"3@SA;:L:TWV:L' "3STGLG:: Le&a$ de a4$i#i$92ile s*e4ifi4e, r9s*unde de: Reali1area o-ie4$i#elor de #Dn19ri 8i *rofi$ *en$ru *rodusele de*ar$amen$ului A*li4area 8i res*e4$area s$ru4$urii de *re2uri a*ro-a$e de 5ire4$orul ?eneral Res*e4$area modelelor de 4on$ra4$ a#i1a$e de juris$ul firmei 8i 5ire4$orul ?eneral Cali$a$ea ra*or$9rilor 49$re 5ire4$orul ?eneral Cali$a$ea ser#i4iilor *re+#Dn1are Cali$a$ea s$o4ului 8i minimi1area s$o4ului f9r9 mi84are Res*e4$area -u&e$ului a*ro-a$ *en$ru a42iunile de #Dn1are 8i marCe$in& 8i a al$or -u&e$e alo4a$e Luarea m9surilor *en$ru <n4asarea efi4ien$9 a 4on$ra#alorii m9rfii li#ra$e Res*e4$area s$andardelor 4u *ri#ire la ima&inea firmei 8i a -randurilor 4omer4iali1a$e Res*e4$area le&isla2iei s*e4ifi4e domeniului s9u de a4$i#i$a$e Le&a$ de fun42iile mana&eriale, r9s*unde de: !!

Coordonarea efi4ien$9 a *ersonalului din su-ordine 8i res*e4$area de 49$re a4es$a a re&lemen$9rilor in$erne G$ilarea 4ores*un19$oare a su-ordona2ilor 4u resursele ne4esare 4onform normelor in$erne Cali$a$ea *re&9$irii *rofesionale a an&aja2ilor din su-ordine Le&a$ de dis4i*lina mun4ii, r9s*unde de: Lm-un9$92irea *ermanen$9 a *re&9$irii sale *rofesionale 8i de s*e4iali$a$e "9s$rarea 4onfiden2iali$92ii informa2iilor 8i a do4umen$elor le&a$e de firm9 G$ili1area resurselor exis$en$e ex4lusi# <n in$eresul firmei Res*e4$area *re#ederilor norma$i#elor in$erne 8i a *ro4edurilor de lu4ru *ri#i$oare la *os$ul s9u Ado*$9 *ermanen$ un 4om*or$amen$ <n m9sur9 s9 *romo#e1e ima&inea 8i in$eresele firmei Se im*li49 <n #ederea solu2ion9rii si$ua2iilor de 4ri19 4are afe4$ea19 firma AGT3R:TAT'A "3STGLG:: Semnea19 s$orn9ri/anul9ri de fa4$uri, refera$e de a4ordare 4omisioane 49$re $er2i <n urma #Dn19rilor s*e4iale, do4umen$e jus$ifi4a$i#e *en$ru efe4$uarea 4.el$uielilor =<n limi$ele s$a-ili$e de 5ire4$orul ?eneral>, al$e do4umen$e s*e4ifi4e de*ar$amen$ului Soli4i$9 4onsul$an29 ex$ern9 <n *ro-lemele deose-i$e le&a$e de #Dn19ri 8i marCe$in& Soli4i$9 a4$uali19ri ale si$e+ului 0e- al firmei Soli4i$9 de*ar$amen$ului informa$i4 ra*oar$e/si$ua2ii s*e4ifi4e de*ar$amen$ului *e 4are <l 4ondu4e G$ili1ea19 e4.i*amen$e/4onsuma-ile/ma$eriale, ma8ina, no$e+-ooC+ul 8i $elefonul *use la dis*o1i2ie de firm9 S$a-ile8$e *riori$a$ea exe4u$9rii sar4inilor *en$ru su-ordona2i, ado*$9 m9suri de efi4ien$i1are a a4$i#i$92ii a4es$ora S$a-ile8$e alo4area ma8inilor afla$e <n do$area de*ar$amen$ului "ro*une re4om*ense/*enali19ri, *relun&irea/<n4e$area a4$i#i$92ii du*9 *erioada de *ro-9 a su-ordona2ilor

!7

A*ro-9/res*in&e 4ererile de 4on4ediu *en$ru su-ordona2i

S"'C:F:CAV::L' "3STGLG:
@:B'L 5' STG5::: s$udii su*erioare e4onomi4e CGRSGR: 5' "R'?WT:R': #Dn19ri, marCe$in&, mana&emen$ 'H"'R:'@VW: L@ S"'C:AL:TAT': ex*erien29 <n #Dn19ri minim 7 ani "' "3ST: minim 2 ani ex*erien29 *e *os$ asem9n9$or CG@3ET:@V' @'C'SAR': Te.ni4i de #Dn1are dire4$9 8i indire4$9 Te.ni4i de ne&o4iere Canale de informare media %ana&emen$ 3*erare "C 6 %S 3ffi4e Lim-a en&le19 =4i$i$, s4ris, #or-i$> Cunoa8$erea <n *rofun1ime a *ie2ei lo4ale Cunoa8$erea &eneral9 a mediului de afa4eri romDnes4 Te.ni4i 8i ins$rumen$e finan4iar+4on$a-ile Cunoa8$erea le&isla2iei <n domeniu A"T:TG5:@: E: 5'"R:@5'R: @'C'SAR': A*$i$udine &eneral9 de <n#92are A-ili$92i de 4omuni4are A-ili$92i de ne&o4iere C'R:@V' "'@TRG 'H'RC:TAR': :n$eli&en29 de ni#el su*erior S*iri$ or&ani1a$ori4

'4.ili-ru emo2ional Ca*a4i$a$e de a e#alua 8i a lua de4i1ii *rom*$e Ca*a4i$a$e de a lu4ra 4u oamenii Re1is$en29 mare la s$res G8urin29, 4lari$a$e 8i 4oeren29 <n ex*rimare "un4$uali$a$e CARACT'R:ST:C: 5' "'RS3@AL:TAT': orien$are s*re *rofi$, s*iri$ *ra4$i4,

<n4redere <n sine, *erse#eren29, a4$i#ism, ener&ie, fluen29 #er-al9, 4rea$i#i$a$e, in$eres *en$ru informarea/aju$orarea 8i de1#ol$area al$ora, so4ia-ili$a$e, $a4$, ama-ili$a$e, <n4lina2ie *en$ru 4ondu4erea 8i 4on$rolul oamenilor(

!7

*$Denumirea com#artimentului!A5%:@:STRAT:B .$ Denumirea #ostului! AS:ST'@T %A@A?'R 7$ Numele si #renumele salariatului! @G%' S: "R'@G%' SALAR:AT D$ Se su6ordoneaza! %ana&eruluiI '$ Numele sefului ierar;ic! @G%' S: "R'@G%' S'F :'RARJ:C )$ Su6ordoneaza! @umai da4a es$e 4a1ul +$ Relatii functionale! + 4u $oa$e en$i$a$ile din uni$a$e, 4el *u$in la ni#elul re*re1en$an$ilor a4es$ora -$ Pregatirea si eB#erienta! S$udii: +a-sol#en$ al unei forme de in#a$amand su*erioareI A*$i$udini: +in$eli&en$a =&andire lo&i4a, memorie>I +4ore4$i$udine, serio1i$a$e, a$i$udine *rin4i*iala in rela$iile 4u oameniiI A$i$udini: + sin4er, dis*us la 4ola-orare */$ Autoritate si li6ertate organizatorica! 5a4a es$e 4a1ul **$ Res#onsa6ilitati si sarcini! !8

4unos$in$e -une o*erare "C %S3ffi4e 6 ,3R5, 'HC'L, na#i&are in$erne$ + lim-a en&le1a s4ris/#or-i$ + 4a*a4i$a$e de or&ani1are a $im*ului, sar4inilor si lo4ului de mun4a + 4a*a4i$a$ea de a se 4on4en$ra *e reali1area mai mul$or sar4ini in a4elasi $im* + 4a*a4i$a$e de a res*e4$a $ermene limi$a + a$en$ie 4a$re de$alii + *la4ere si a-ili$a$e de a in#a$a lu4ruri noi + res*onsa-ili$a$e, ordine, 4ore4$i$udine si serio1i$a$e + inde*linirea a4$i#i$a$ilor 1ilni4e de se4re$aria$ + *reluarea si dire4$ionarea a*elurilor $elefoni4e + *rimirea #i1i$a$orilor si anun$area *ersoanelor de 4on$a4$ din so4ie$a$e + asi&urarea *ro$o4olului in 4adrul in$alnirilor, in 4onformi$a$e 4u 4erin$ele 1ilni4e + *reluarea, inre&is$rarea, dis$ri-uirea la 4om*ar$imen$ele im*li4a$e, indosariere si ar.i#area 4ores*onden$ei si a mesajelor *rimi$e din *ar$ea *ar$enerilor, 4lien$ilor si a 4elorlal$i an&aja$i + reda4$area 4ores*onden$ei de afa4eri ne4esara desfasurarii a4$i#i$a$ii 1ilni4e + asi&urarea $ransmi$erii do4umen$elor *rin *os$a, fax, e+mail + a4$uali1area -a1ei de da$e do4umen$e + re1er#ari .o$el *ar$eneri ex$erni, e$4( + ela-orarea si reda4$area do4umen$elor si si$ua$iilor 4eru$e de mana&emen$ + asi&urarea su*or$ului adminis$ra$i# *en$ru $oa$e de*ar$amen$ele firmei

!9

"3STGL: Sofer C'R:@V': +s4oala de 4ondu4a$ori au$o 4a$e&oria ;UCU'I +ex*erien$a de 4el *u$in 3 =$rei> ani in 4ondu4erea de au$o#e.i4ule in $rafi4 in$erna$ional de marfaI +4unos$in$e minime de me4ani4a au$o( R'LAT:: :'RARJ:C': *os$ul se afla in su-ordinea dire4$a a sefului de -irou(

3;L:?AT::: 1(es$e o-li&a$ sa se *re1in$e la ser#i4iu la ora fixa$a in *ro&ram, odi.ni$, in $inu$a 4ores*un1a$oare si sa res*e4$e *ro&ramul s$a-ili$ 2(*ar$i4i*a la *re&a$irea *ro&ramului si la ins$ru4$ajele @TS si "S:I 3(#a 4unoas$e si #a res*e4$a *re#ederile le&ale 4u *ri#ire la 4ir4ula$ia *e drumurile *u-li4e, in $rafi4 in$ern si in$erna$ional de marfuriI !(nu *arases$e lo4ul de mun4a de4a$ in 4a1uri deose-i$e si numai 4u a*ro-area sefului de -irouI 7(nu #a 4ondu4e au$o#e.i4ulul in s$are de e-rie$a$e sau o-osi$I (soferului ii es$e in$er1is sa $rans*or$ al$e marfuri inafara 4elor $re4u$e in do4umen$ele de $rans*or$I 7(soferul #a res*e4$a 4u s$ri4$e$e i$inerariul si ins$ru4$iunile *rimi$e de la seful de -irouI 8(soferului ii es$e in$er1is sa #or-eas4a in numele firmei 4u ori4e 4lien$ al a4es$eia fara a#i1ul *reala-il al sefului 4oordona$orI

70

9(a$a$ la *le4are 4a$ si la sosirea din 4ursa, #erifi4a s$area $e.ni4a a au$o#e.i4ului, in4lusi#e an#elo*ele( 5u*a #erifi4are in$o4mes$e im*reuna 4u seful 4oordona$or un *ro4es #er-al de 4ons$a$are, *e 4are il semnea1a si il *re1in$a ;iroului Au$oI 10(la sosirea din 4ursa *reda sefului dire4$ Foaia de "ar4urs 4om*le$a$a 4ores*un1a$or, inso$i$a de de4on$ul jus$ifi4a$i# de 4.el$uieli si dia&rama $a.o&rafI 11(la in4.eierea unei 4urse #erfi4a: +4onfirmarea *rimirii $rans*or$ului de 4a$re -enefi4iarul $re4u$ in do4umen$ele de $rans*or$ *rin a*li4area s$am*ilei si semna$urii a4es$uia in ru-ri4a s*e4ial des$ina$a a4es$ui s4o*I +in4.iderea fara re1er#e a 4arne$ului T:R de 4a$re #ama de des$ina$ie( 12(in $im*ul o*era$iunii de in4ar4are a 4om*ar$imen$elor *en$ru marfa, soferul are urma$oarele o-li&a$ii: +sa su*ra#e&.e1e dis*unerea 4ore4$a a marfii *e *la$forma au$o#e.i4ulului as$fel in4a$ sa nu fie de*asi$a sar4ina maxima admisi-ila *e axeI +sa fixe1e si sa asi&ure in4ar4a$ura =4u 4.i$u4i, si*4i de lemn, 4en$uri de an4orare sau al$e ma$eriale> as$fel in4a$ $rans*or$ul a4es$eia sa se efe4$ue1e in 4ondi$ii de maxima si&uran$a(

71

:5'@T:F:CAR'A "3STGLG: : SF'%':' 5' S'RB:C:GT

5'SCR:'R'A "3STGLG: : + exe4u$a lu4r9ri de 4ur92enie in imo-ilul + exe4u$a lu4r9ri su*limen$are ne4esare men$inerii 4ura$eniei si e#a4uarii &unoiului menajer din imo-ilul =in4lusi# su-solul imo-ilului> ::: C3%"'T'@T' "'RS3@AL': Z sa ai-9 <nsu8iri de *ersonali$a$e :serio1i$a$e/res*onsa-ili$a$e, loiali$a$e ,.o$9rDre, ada*$a-ili$a$e, au$o4on$rol, a$i$udine *o1i$i#a, sa ai-9 4ali$92i *si.i4e ne4esare =s*iri$ de o-ser#a2ie, r9-dare, #i$e1a de rea42ie, 4a*a4i$a$e de orien$are in s*a2iu, 4a*a4i$a$e de 4omuni4are, dDr1enie e$4(>I Z nu sun$ res$ri4$ii 4u *ri#ire la sex, dar s9 *oa$9 mDnui $om-eroanele *en$ru &unoiul menajer Z sa nu ai-9 an$e4eden$e *enaleI Z sa semne1e si sa a44e*$e 4on$ra4$ul de 4onfiden2iali$a$e si de mun4a( :B "3K:V:A :@ 3R?A@:?RA%A S: R'LAV:: 3R?A@:KAV:3@AL' : a( ierar.i4e =*e #er$i4al9> + se su-ordonea19 adminis$ra$orului B SF'RA 5' RAS"G@5'R' S: C3%"'T'@TA: Z es$e dire4$ r9s*un19$or de <nde*linirea <n$o4mai a a$ri-u2iilor si *re#ederilor sar4inilor de ser#i4iu s$a-ili$e in *re1en$a fisa Z es$e dire4$ r9s*un19$or de *9s$rarea -unurilor ma$eriale sau de al$a na$ura *e 4are le are in &es$iuneI Z r9s*unde nemijlo4i$ *e4uniar, adminis$ra$i# sau *enal, du*9 4a1, da4a *rin neres*e4$area sar4inilor de ser#i4iu s$a-ili$e *rin *re1en$a fisa, adu4e dire4$ sau indire4$ *rejudi4iile ma$eriale sau de al$a na$ura aso4ia2iei sau mem-rilor a4es$eia(

72

B: ATR:;GT::: Z sa ma$ure 1ilni4 .olul si s4ara imo-ilului, Z sa s*ele 4el *u2in o da$a *e s9*$9mDn9 .olul si s4ara sediului Z sa ma$ure sau/si sa s*ele .olul, s4ara imo-ilului ori de 4a$e ori es$e ne#oie =4el *u2in o da$a *e 1i> *en$ru a <nde*9r$a urmele de noroiul de*us 4a urmare a in$em*eriilor Z sa 8$ear&9 *raful si *Dn1ele de *9ianjen din .olul si s4ara sediului ori de 4a$e ori es$e ne#oie in #ederea men2inerii as*e4$ului de 4ur92enie a imo-iluluiI Z sa s*ele &eamurile imo-ilului ori de 4a$e ori es$e ne#oie in #ederea men2inerii as*e4$ului de 4ur92enie a sediuluiI +sa *ar$i4i*e <m*reun9 4u re*re1en$an2ii firmei de *res$9ri ser#i4ii de salu-ri$a$e la des49r4area &unoiului menajerI Z sa desfunde ori de 4a$e ori es$e ne#oie $u-ula$ura de e#a4uare a &unoiuluiI Z sa asi&ure 4ur92enia din 1ona s*a2iului #erde aferen$a imo-ilului =sa $und9 iar-a, s9 ude s*a2iul #erde, sa s$rDn&9 ori de 4a$e es$e ne#oie .Dr$iile, 4ren&ile, frun1ele, e$4( de *e s*a2iul #erde> Z da49 *rime8$e -ani are dre*$ul de a+8i a4.i1i2iona sin&ur ma$erialele ne4esare desf98ur9rii a4$i#i$92ii 4u o-li&a2ia de a se <n4adra <n *lafonul s$a-ili$ 8i de a jus$ifi4a 4.el$uielile f94u$e 4u do4umen$e le&ale =4onform le&isla2iei <n #i&oare, ex( : fa4$ur9 fis4al9 8i 4.i$an29>I Z s9 manifes$e dis*oni-ili$a$e 49$re dialo&, re4e*$i#i$a$e, 4alm, $a4$ in rela2iile de ser#i4iu 4e se s$a-iles4 4u *ersoane din aso4ia2ie sau #i1i$a$oriI Z sa r9s*und9 la $oa$e soli4i$9rile #eni$e din *ar$ea adminis$ra$orului sau *re8edin$ele aso4ia2iei *en$ru <nde*linirea unor sar4ini 4onforme fisei *os$uluiI Z sa manifes$e &rij9 deose-i$9 in mDnuirea si u$ili1area ma$erialelor si e4.i*amen$elor *e 4are le are in *rimire *en$ru a e#i$a a#arierea, dis$ru&erea sau *ierderea lorI Z sa fie 4ins$i$ , loial si dis4i*lina$ dDnd do#ada in $oa$e <m*rejur9rile de o a$i$udine 4i#ili1a$a si 4ore4$a fa$a de $oa$e *ersoanele 4u 4are #ine in 4on$a4$I Z sa res*e4$e ins$ru42iunile de folosire a as4ensorului si sa anun2e de <nda$9 ori4e defe42iune la so4ie$a$ea 4are asi&ura <n$re2inerea as4ensorului 4a$ 8i adminis$ra$orul iar in li*sa a4es$uia *re8edin$ele aso4ia2iei B:: R'STR:CT:: :

73

Z nu exe4u$a ni4i o sar4ina su*limen$ara le&a$a de a4$i#i$a$ea sa de4D$ da4a ea #ine de la *ersoanele au$ori1a$e si da4a #ine *e 4ale ierar.i4a si se <n4adrea19 in *re#ederile le&aleI Z sa asi&ure *9s$rarea se4re$ului *rofesional *ri#ind, a4$i#i$92ile 4e se desf98oar9 in 4adrul aso4ia2iei de *ro*rie$ariI Z es$e s$ri4$ in$er1isa 4onsumarea de -9u$uri al4ooli4e <nain$e de in$rarea in ser#i4iu sau *e $im*ul ser#i4iului I Z la *le4area din imo-il, indiferen$ de mo$i#, $re-uie sa lase e4.i*amen$ul 4ura$ iar 4elelal$e mijloa4e *e 4are le+a folosi$ in -una s$are( B::: C3@5:T:: 5' 5'SFASGRAR' A ACT:B:TAT:: :

a( *ro&ram 6 nenorma$ *Dn9 la asi&urarea 4ur92eniei s$a-ili$e de fisa *os$ului =nu mai mul$ de 8 ore *e 1i>I -( Salari1area 64onform .o$9rDrii adun9rii &enerale

Fun4$ia: "a1ni4 de noa*$e BDrs$a: Be4.imea : A$ri-u$ii : 1( Asi&ura *a1a uni$a$ii *e $im*ul no*$ii 2( 'xe4u$a rondul de *a1a <n <n$re& *erime$rul 3( :n$er1i4e a44esul *ersoanelor s$raine <n in4in$a s4olii 4u ex4e*$ia 4elor au$ori1a$e !( :a *rimele masuri <n 4a1 de in4endiu sau 4alami$a$i, *rin 4on$a4$area ser#i4iului de *om*ieri si sefilor ierar.i4i I 7( Anun$a 4ondu4erea s4olii des*re e#enimen$ele deose-i$e si masurile lua$eI ( 'xe4u$a <n$o4mai dis*o1i$iile 4ondu4erii *en$ru -una desfasurare a ser#i4iului de *a1a I 7( 5e*is$ea1a ori4e *ersoana 4are adu4e daune lo4alului , <n #ederea re4u*erarii *a&u-elor I 8( "e $im* fri&uros su*ra#e&.ea1a ins$ala$ia de <n4al1ire, #erifi4a *eriodi4 fun4$ionarea 4en$ralei $ermi4e *en$ru a *re#eni e#en$ualele a#arii, s4ur&eri de a*a din sis$em e$4( 9( Ras*unde ma$erial de de$eriorarea unor -unuri *e $im*ul ser#i4iului sau I 10( Res*e4$a normele de *ro$e4$ie a mun4ii si de *re#enire a in4endiilor I

7!

11( Ras*unde de asi&urarea se4uri$a$ii $u$uror <n4a*erilor , 12( Are o-li&a$ia de a fa4e rondul $u$uror s*a$iilor *en$ru a #erifi4a ins$ala$ia de <n4al1ire si e#en$ualele defe4$iuni( 13( :nde*lines$e si al$e sar4ini s$a-ili$e de 4ondu4erea

77