Sunteți pe pagina 1din 6

11.10.2013 Notiuni generale referitoare la procedura civila Prin justitie = sentiment de echitate In sens larg, judecatorul imparte justitie.

In sens restrans = ansamblul institutiilor prin care se realizeaza justitia (instante, magistrati, auxiliarii justitiei. Justitia e un serviciu public. Dpdv etimologic procesul reprezinta evolutie, desfasurare a unui eveniment. Procesul civil presupune o evolutie in timp din momentul in care e sesizata instanta pana la hotararea judecatoreasca. Sesizarea instantei Principiul: judecata nu se poate sesiza singura (memo jude sine actore); in consecinta persoana care invoca incalcarea dreptului este reclamantul cel ce sesizeaza instanta. De aici rezulta ca reclamantul este cel care alege instanta. Tot reclamantului ii revine sarcina probei. Reclamantul stabileste cadrul procesual (cine e reclamant, cine e parat), obiectul procesului, temeiul juridic al cererii de drept in cauza. Exceptii de la principiu: Punerea sub interdictie ( la divort): instanta se pronunta din oficiu asupra drepturilor parintesti, domiciliul copilului, pensia de intretinere; se pronunta asupra partii civile referitoare la persoana fara capacitate de exercitiu. Dezbaterile in proces presupun: Citarea paratului; Desfasurarea procesului pe baza mai multor principii: (art 5-25 NCPC)

Principiile procesului civil: 1) Principiul contradictorialitatii (art. 14) este un drept al partilor si o obligatie a instantei. Este un principiul natural al instantei si presupune ca problema, cerere trebuie sa fie solutionata dupa ascultarea partilor. Acest principiu se aplica in: - reglementarea cererii de ch in jud si a intampinarii; - citarea partilor; - incuviintarea probelor; - comunicarea hotararii judecatoresti; Exceptii: poprire asiguratorie, suspendarea provizorie a executarii silite, ordonanta presedentiala
1

2) Principiul dreptului la aparare (art 13) este un principiu reglementat si in Constitutie (art 24) Exista doua sensuri a dreptului la aparare: - Sens larg (garantii si drepturi procesuale); - Sens restrans (posibilitatea de a angaja un aparator). Acest principiu se realizeaza in sens larg: 1. Prin principiile de organizare si act a instantelor de judecata: legalitatea, ... etc. 2. Prin incompatibilitatea, recuzarea, stramtorarea 3. Prin rolul activ al judecatorului 4. Existenta a doua grade de jurisdictie Gradul de jurisdictie este diferit de nivelul de instanta. Gradul de jurisdictie inseamna de cate ori se solutioneaza procesul pe fond (fond si apel). 5. Dispozitii procedurale (citarea si infatisarea partilor) etc. Dreptul la apel trebuie facut cu buna credinta, nu trebuie facut abuz. 3) 4) Principiul rolului activ al judecatorului (art 22) Principiul disponibilitatii (art 9) In sens material: dreptul partii de a dispune de obiectul procesului De a dispune de mijloacele procesuale acordate de lege

Exceptii: exista legitimare procesuala activa (procura, actiunea tutelara) 5) dreptul de a introduce terti in procesul civil dreptul de a ataca sau nu hotararea judecatoreasca dreptul de a cere executarea silita a hotararii Principiul publicitatii (art 17) sedintele de judecata sunt publice, exceptand cazurile prevazute de lege. 6) Prinicpiul oralitatii (art 15) 7) Principiul accesului liber la justitie (art 5) 8) Principiul dreptului la un proces echitabil, in termen optim si prevazut (art 6 din NCPC, art 22 din Constitutie, art 6 paragraful 1 din CEDO) 9) Principiul nemijlocirii (art 20) se exprima si in dispozitiile din NCPC. Obligatiile partii de a depune copii certificate de pe inscrisuri art 150 NCPC. Desi se depun copii certificate, partea trebuie sa aiba inscrisul original, pentru confruntare. Exceptie: comisia rogatorie (adunarea probelor de alta instanta) 10) Principiul continuitatii (art 29) Exceptii: - adunarea probelor de o instanta necompetenta (art 137) - stramutarea (art 140 vechiul CPC)

Hotararea judecatoreasca Hotararea judecatoareasca este actul final prin care se finalizeaza procesul, reprezentand ratiunea de a fi a procesului civil. Hotararea e atat un comandament, in sensul ca se bucura de imperioasa (forta statului in exercitiul ei), fiind in acelasi timp un rationament (se obtine ca urmare a unei dezbateri, este motivata pentru a fi inteleasa si accentuata de parti si pentru a putea fi verificata de instantele superioare). Procesul civil este acea activitate desfasurare despre instante, parti, organele de executare si alte parti sau organe ce participa la infaptuirea justitie de organele judecatiresti, in vederea realizarii sau stabilirii drepturilor si intereselor civile deduse judecatii si executarii silite a hotararii judecatoresti sau a altor titluri executorii conform procedurii legale. Normele de procedura civila sunt normele care reglementeaza modul de judecare a cauzelor civile si punerea in executare a titlurilor executorii. Clasificare: 1) in functie de obiectul de reglementare: - norme de organizare judecatoreasca (alcatuirea instantelor, functionarea si organizarea acestora, desemnarea judecatorilor si statutul lor, compunerea completelor de judecata; cele ce reglementeaza incomat, stramutarea ...) Legea 304/2004 privind organizarea judecatoreasca. - Normele de competenta reglementeaza atributiile instanteor de judecata fata de alte organe ale statului: competenta generala; intre instantele de grad diferit: competenta materiala; intre instantele de acelasi grad: competenta teritoriala. - Norme de procedura propriu-zisa: Norme de procedura contencioasa (se tinde la stabilirea unui drept potrivnic) Norme de procedura necontencioasa (nu se tinde la --- = ---) Exemplu: solicitarea unei inscrieri/infintarea unei asociatii etc. Norme de executare silita Observatie: norma de competenta este diferita de norma de compunere a instantei (norme de organizare) 2) 3) a) b) In functie de intinderea campului de aplicare: Norme generale (se aplica peste tot) Norme speciale (se aplica in materia expres prevazuta de lege) In functie de conduita pe care o prescriu: Norme imperative (impun conduita ce consta in actiune) caracter obligatoriu Norme dispozitive (se poate deroga) De la normele imperative partile nu pot deroga, de la dispozitiile Sanctiunea : normele imperative: nulitatea absoluta, decaderea, perimarea normele dispozitive: nulitatea relativa

c) posibilitatea partilor de a acoperi sau nu prin vointa lor incalcarea normei: normei imperative NU, normele dispozitive DA d) cine poate invoca incalcarea normei. Norma imperativa interesata (procuror, instanta din oficiu). Norma dispozitiva numai de partea ocrotita prin norma respectiva. e) Cand si cat timp poate fi invocata incalcarea: - Norma imp. oricand (chiar si direct in cai de atac) - Norma disp numai intr-un termen si niciodata calea de atac Actiunea normelor de procedura civila Asupra persoanei (art 8 NCPC); In timp (art 24-27 NCPC) In spatiu (art 28) 25.10.2013 Actiunea civila (art 29 NCPC) 1) Actiunea civila nu poate fi conceputa decat in legatura cu protectia drepturilor subiective civile de care insa este distincta, precum si a unor interese protejate de lege, pentru care calea justitiei este obligatorie. 2) Actiunea cuprinde un ansamblu de mijloace procesuale, cum ar fi: cererea de chemare in judecata, administrarea probelor, mijloacele de aparare, masurile asiguratorii, caile de atac, etc. 3) Actiunea este uniforma, una si aceeasi, adica cuprinde aceleasi mijloace procesuale indiferent de de dreptul ce se valorifica. Cu toate acestea, actiunea este influentata de dreptul subiectiv dobandind natura si caracteristicile acestuia. 4) In momentul in care titularul dreptului subiectiv civil sau al caruia legea ii recunoaste legitimarea procesuala activa, apeleaza la actiune, ea se individualizeaza si devine proces. Elementele actiunii civile: 1) 2) 3) 1) Partile Obiectul Cauza Partile avand in vedere raportul dintre actiunea civila si drepturile subiective, actiunea presupune existenta titularului subiectiv civil, deci subiectul activ al raportului juridic dedus judecatii. Pe de alta parte, existand o incalcare/nerealizare a drepturilor subiective civile, este necesara existenta subiectului pasiv al raportului juridic dedus judecatii. Intr-o actiune civila este nevoie de existenta a cel putin doua persoane. Daca aceste persoane indeplinesc conditiile necesare pentru exercitiul actiunii civile, anume: Afirmarea unui drept Existenta unui interes Capacitate procesuala
4

Calitate procesuala, acele persoane devin parti in procesul civil Aceste parti au denumiri specifice, particulare:

Reclamant parat; Contestator intimat (fond); Petent intimat; Apelant intimat; Creditor debitor;

Observatie: prin parti nu intelegem si reprezentatia, ci doar persoanele raportului juridic dedus judecatii. Au calitatea de parte in procesul civil si persoanele si organele carora legea le recunoaste legitimarea procesuala activa. Exemplu: procuror (art 92, 93 NCPC) In procesul civil pot interveni si alte persoane, tertii, fie din initiativa partilor sau a tertilor. 2) Obiectul actiunii civile In momentul introducerii actiunii civile aceasta devine proces, iar obiectul procesului il constituie ceea ce partile inteleg sa supuna judecatii. Obiectul actiunii civile se concretizeaza in raport de mijloace procesului folosit, de exemplu: pretentia reclamantului. Pentru exceptiile procesuale, obiectul il constituie incalcarea normelor de drept procesual civil (exceptie de necompetenta); Pentru masurile asiguratoriim obiectul este conservarea/indisponibilizarea bunului; Obiectul cailor de atac il constituie desfiintarea hotararea judecatoresti atacate.

Conditiile obiectului actiunea civile obiectul trebuie sa fie: a) Licit; b) Determinat; c) Civil; 3) Cauza actiunii civile reprezinta scopul catre care se indreapta vointa celui care reclama sau se apara, scop ce exprima si caracterizeaza vointa juridica a acestuia de a afirma pretentia in justitie, scop explicat cu imprejurarea si motive speciale ce au determinat partea sa actioneze. Diferenta intre: Cauza petendi Cauza debendi (cauza raportului juridic dedus judecatii)

Intr-o actiune in revendicare, cauza petendi este reprezentata de scopul reclamantului de a intra in posesia bunului revendicat; iar cauza debendi este izvorul dreptului de proprietate (succesiune, uzucapiune etc.) Observatie: cauza debendi intereseaza puterea de lucru judecat si litispendenta. Conditiile de valabilitate a cauzei: 1) Aceasta trebuie sa existe (problema interesului). 2) Sa fie reala, adica pornirea actiunea sa fie determinata de scopul pe care titularul dreptului urmareste sa-l obtina prin hotararea judecatoreasca. Exemplu: actiunea in revendicare are drept scop intrarea in posesia bunului atunci cand ea este formulata pentru a sustrage un dun de la executare, cauza e falsa. 3) Sa fie licita si morala.