Sunteți pe pagina 1din 14

Romano-moldo-valahii-numele etnic al Tarilor Romane

Procesul de formare a poporului roman si a limbii romane se incheie in sec. VIII-IX. Numele sub care apare poporul roman in izvoarele medievale, sustine istoricul roman de origine sasa Adolf Armbruster, este cel de valah.Prima mentiune documentara a romanilor a fost prin etniconul medieval de valachus si se refera la populatia valaha!romaneasca" din sudul #unarii.#upa #inu $.%iurescu, prima stire despre vlahi este consemnata de cronicarul bizantin %eorgios &edrenos in '(). Asa si neamul acesta, de carele scriem, al tarilor acestora, numele vechiu si mai direptu, scrie moldoveanul *iron $ostin,ieaste ruman, adica ramlean, de la +oma Am ramas romani, spunea moldoveanul Nicolae Iorga, pentru ca ne-am putut desparti de amintirea +omei ,ugen -tanescu afirma ca termenul de roman poarta o semnificatie etnico-unitara, ca roman-romanesc ,in sensul etnic general, demonstreaza o comunitate etnica si de limba de pe intreg teritoriul locuit de romani si se foloeste sub numele roman , limba romaneasca , neam romaneac ,cu variantele lui popor romanesc , semintia romaneasca si alte forme. Numele etnic roman ,spune lingvistul Vasile Arvinte,se trage din latinescul romanus.#enumirea de romanus s-a pastrat numai in limba romana.$ercetatorul Ale.andru Niculescu, in studiul Romanitateromanitate,afirma ca inca romanii din Imperiul /izantin vorbeau romaneste atit la sud,cit si la nordul #unarii si ca aceste fenomene ar fi putut avea loc in sec VII-IX ,ca forta pricipala a limbii romane consta in capacitatea ei de asimilare a elementelor straine,nonlatine ,ca romanizarea a fost urmata de romanizare . *elchisedec demonstreaza ca ma0oritatea domnitorilor *oldovei au scris carti,zapise,urice, si alte documente in romaneste:-tefan al II-lea 1omsa in 2)33,+adu *ihnea in 2)34,*oise *ovila in 2)56, Vasile 7upu,dupa care,practic,incepe epoca limbii romane. ,piscopul accentueaza ca pe timpul lui Vasile-Voda romanismului i s-a dat mai multa intindere,prin infiintarea de scoala si de tipografie si ca indemnator la dezvoltarea romanismului, si a0utoriu la infiintarea tipografiei Vasile Voda a avut pe

Petru *ovila,de origine moldava si fiu de domn .#at fiind ca utilizarea frecventa a termenilor roman-romanesc in *oldova demonstreaza ca moldovenii erau constienti de apartenenta lor la natiunea romana ,mai reproducem din $ronica 8usilor unele documente domnesti scrise in romaneste: *Anul 2)94.Carte romaneasca de 0udecata de la Vasile 7upu: ;Anul 2)9<.=apis romanesc,prin care un zares din /unesti vinde o razesie spatarului #arie>?@, si tot in acest an Vasile 7upu prin uric romanesc intareste dreptul de proprietate al ,piscopiei pe mosia $aracerilor? ;Anul 2)49. %heorghe -tefan da ordin romanesc catre parcalabii de Aalciu si dregatorul de 8usi... ;Anul 2)4<. %herghe %hica prin procura romaneasca opreste soltuzii,pargarii si targovetii de 8usi de a nu invalui satele ,piscopiei cu angarii ;Anul 2)66. -tefan-Voda,prin carte romaneasca catre camatarii de husi scuteste doua crasme ale ,piscopiei . ;Anul 2)62.Acelasi domn da $arte romaneasca pentru scutirea poslusnicilor ,piscopiei s.a.m.d.7ista poate fi continuata. $a domnitorii *oldovei,semnind scrisorile,uricele,hrisoavele si alte documente, scrise in limba materna, erau constienti de faptul ca ea e anume cea romaneasca, ne-o demonstreaza hrisovul lui %rigore %hica din 34 decembrie 2(9<.,l a domnit in *oldova in patru rinduri!2(3)2(55:2(54-2(5':2(5'-2(92:2(9(-2(9<".Prin acest hrisov domnitorul pune la cale problema scolilor din *oldova.Aceste scoli,conform hrisovului, sunt romanesti, si nu moldovnesti,iar limba predata in ele este romana ,si nu moldovneasca.Asadar,oficial, inca la 2(9<,domnitorul *oldovei,prin hrisovul sau, numea scolile romanesti,iar limba in care se invata-romana. -crierile in limba romana,desi rar, au inceput sa apara cel putin din a doua 0umatate a sec.XV-lea, apoi cu o mai mare frecventa,odata cu eliminarea limbii slavone din biserica,din administratie si diplomatie. #ar termenul roman cu semnificatie etnico-unitara apare pentru prima data in scris inca la 25 martie 29<',intr-un act al Cancelariei lui Stefan cel Mare. Pentri problema pusa in fata noastra este importanta afirmatia istoricului ,ugen -tanescu ca cele mai multe atestari!ale numelui roman in forma sa

cu 6 "se gasesc anume in tipariturile si cronicile moldovenesti din sec.XVII-lea cu toate ca ele nu lipsesc din te.tile muntenesti? . 1ermenul roman cu sens etnic apare in *oldova si in continuare. -i moldovenii botosaneni ne spun ca nici ei nu se considerau in sec.XVII-lea altfel decit romani.Ne vom convinge, in paragrafele urmatoare, ca o data cu aparitia cronicilor si scrierilor romanilor moldoveni-%rigore Breche,*iron $ostin,Nicolae $ostin si altii- frecventa folosirii numelui propriu roman cu semnificatie etnico-unitara pentru toate cele trei tari romanesti,inclusiv pentru *oldova,este in crestere.,.-tanescu constatind acest lucru,ziceC #e la sfirsitul veacului al XV-lea pina la sfirsitul veacului al XVII-lea are loc sub forma caracteristica a constiintei unitatii de neam si de limba o intensificare a constiintei de neam romanesc,prin insasi frecventa folosirii numelui propriu al poporului 7ingvistul Vasile Arvinte a0unge la concluzia ca formele roman si ruman sunt autentic populare si ca vechimea lor urca pina la 7atina populara ,ca istoria numelui etnic roman isi are punctual de plecare inca din perioada dominatiei romane la #unarea de Dos.In concluzie putem reproduce ferma convingere a lingvistului V. Arvinte ca in cele cinci secole de e.istenta a statului moldovenesc,romanii de aici n-au incetat a se numi pe ei insusi romani,iar limba lor- limba romaneasca .,ste un adevar de care ne vom convinge si in continuare. Valah!voloh,vlah"-valahi!volohi,vlahi" este numele dat romanilor,inclusiv celor moldoveni,de catre alte popoare.Aceasta este convingerea ma0oritatii cercetatorilor straini si romani,inclusiv a celor moldoveni.In opinia lui #inu $.%iurescu, prima stire sigura despre vlahi este consemnata de cronicarul bizantin %eorgios &edrenos.$ronicarul consta ca la anul '() #avid,fratele tarului bulgar -amuil,este ucis,la locul ste0arii frumosi ,de niste vlahi carausi .$onform acestei surse,oficialitatile de la $onstantinopol prin vlahi desemnau comunitatile de limba 7atina,continuitoare ale populatiilor de limba latina din Peninsula /alcanica ,iar teritoriile locuite de vlahi,erau denumite in izvoarele bizantine lahii-Vlahia *are.Vlahia *ica,Vlahia de -us . Numele etnic roman!ruman" si numele etnic vlah!valah,voloh" , care denumesc acelasi popor,sunt identice,numai ca primul-roman a fost o perioada numai pentru uz intern,pe cind cel de al doilea- vlah pentru uz e.tern.

+omanii insisi nu si-au spus nicicind vlahi!valahi,volohi"cu e.ceptia cazurilor cind carturarii scriau diferite acte,documente, scrisori etc.,destinate strainilor,in limbile germana,latina sau slavona.In aceste cazuri romanii,inclusive cei moldoveni,foloseau etnonimul valah!voloh,vlah" si derivatele acestuia- Valahia !Vlahia" , limba valaha etc.1ara locuita de valahi,adica de romani,a fost numita de straini Valahia!Vlahia",iar limba lor-7imba valaha.Numele geografic Vlahia !Valahia-/lachia" este echivalentul numelui geographic +omania .1ermenul Valahia cu sens de 1ara +omaneasca,in care era domn *ircea cel /atrin,se intilneste si in $oncelaria acestuia,numai ca in documentele intocmite in limba 7atina.-e intilneste el si in $ancelaria lui -tefan cel *are,mai ales in e.presii de limbi straine, in ma0oritatea cazurilor-latinaC per *aiorem Valachiam , in *agna Valachia , *aior Valachia , per eandem Valachiam . -i domnitorul *oldovei Vasile 7upu folosea in scrierile sale adresate strainilor e.presia limba valaha .7a 39 mai 2)95,intr-o scrisoare de recomandare catre cardinalul de la Propaganda Aide pentru un preot, domnitorul scriaC Io Vasile,voievod intregii *oldovei>?@,recomanda pe parintele /artholomeo /asseti ,care a alcatuit o carte>?@in limba valaha !in lingua valaca ".*ai tirziu,si in $ancelaria domnitorului *oldovei #uca-Voda,intilnim e.presia limba valaha intr-o scrisoare adresata strainilor.7a 3) ianuarie 2)(2 acesta roaga fratia de la 7iov de a tipari acolo o !saltire si o Ca"anie in limba valaha, dar cu litere slave pentru poporul simplu .,.emple de acestea vom intilni pe parcurs mai multe.Acum amintim pe marele carturar roman moldovean #imitrie $antemir,care in a sa Historia Moldo-Vlachia , scrisa in limba latina pentru Academia din /erlin, a folosit pentru romani termenul de valahi ,iar in Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor,care este de fapt o traducere talmacita in limba romana a lucrarii Historia Moldo-Vlachica,el foloseste peste tot etnonimul romani . Aaptul ca strainii,care in ,vul *ediu au scris ma0oritatea covarsitoare a marturiilor despre romani,nu puteau prinde o subtilitate atit de fina ca cea care tine de pronuntarea si scrierea termenilor roman si roman ,precum si faptul ca scrisul in romaneste a aparut destul de tirziu,nu ne scuteste de anumite greutati in elucidarea temei

noastre.Aparitia scrisului in limba romana a fost conditionata de introducerea limbii materne a romanilor in /iserica Ertodo.a,limba slavona fiind respinsa.Er, strainii puteau afla despre numele pe care si l-au dat romanii lor insisi din intilnirile pe viu cu acestea sau din scrisorile in limba romana,de altfel foarte rare.In romaneste scriau cancelariile domnesti,scriau cetateni particulari sau grupuri de cetateni romani,nu e.istau insa tiparnite,nu se tipareau carti. $u toate acestea,numele etnic intern de roman-romani treptat se facea cunoscut lumii incon0uratoare.7a inceput strainii foloseau numele etnic intern al romanilor in paralel cu cel etnic e.tern de valah-valahi .-e facea aceasta asociere,probabil,pentru a e.plica cititorului ca romanii si valahii sunt acelasi popor. $el tirziu in sec.al IX-lea ambele nume !intern si e.tern" roman si valah ale aceleiasi etnii sunt puse alaturi facindu-se astfel o indentificare,o asociere intre ele. Bn e.emplu de asociere a numelui intern roman si a celui e.tern valah ne poate servi scrisoare Papei $lement al VI-lea,adresata la 2( octombrie 2594 lui 7udovic de An0oF,in care Papa anunta despre niste valahi romani ce au adoptat credinta catolica. #eci,a spune valah-valahi si G roman-romani inseamna a spune acelasi lucru. Vecinii romanilor, constientizind identitatea acestor doua nume, au trecut cu timpul de la numele etnic de valahi la cel de romani .Ambele nume au aceeasi semnificatie etnica si aceeasi conotatie geografica.Numele etnic intern roman-romani a cistigat competitia in fata echivalentului sau pentru uz e.tern valah-valahi .Acest adin dispare cu timpul,precum dispare si denumirea identica a limbii romane H limba valaha .

Marturii,privind denumirea interna si e#terna a Tarilor Romane


Numele geografic +omania inseamna tara locuita de romani, tara tuturor romanilor,statul national romanesc si provine de la numele pe care romanii si l-au dat lor insisi din cele mai vechi timpuri. ,.ista si parerea ca numele geografic +omania a aparut prin intermediul derivatului romanie cu sens de romanime, de totalitate a romanilor, de teritoriu locuit de poporul roman.$onceptul de romani ,

spune Vasile Arvinte, a inceput sa denumeasca idea de +omanism, de sentiment national al romanilor,si sa inglobeze >?@ si conceptual general de romanime,totalitatea celor care vorbesc aceasi limba,au aceeasi origine si aceleasi idealuri .1ermenul +omania , afirma el, a e.istat prin denumirile de C1ara +omaneasca sau *untenia, +omania *ica sau Eltenia, +omania Austriaca sau 1ransilvania, *oldo-+omania sau *oldova impreuna cu *untenia. #enumirea de +omania este consemnata intr-un document unguresc din anul 29(9,din timpul lui *atei $orvinul,regele Bngariei,si al lui -tefan cel *are,domnitorul *oldovei.Pentru a infrina poftele razboinice ale regelui Bngariei,*atei $orvinul,magnatii clericali ai /isericii romano-catolice si nobilii feudali din Bngaria il oblige pe acesta sa nu poarte razboaie dupa bunul plac timp de cinci ani si numai atunci poate chema sub arme ostile claselor privilegiate >?@, daca regale sau tara ar fi atacate din afara.,ste evident ca ungurii,cunoscind bine autoritatea si influenta lui -tfan cel *are in *untenia si in Aedeal,dindu-si seama de originea etnica comuna,cea romanica,a locuitorilor *unteniei, *oldovei si 1ransilvaniei,il numeau pe domnitorul *oldovei Pasa al +omaniei.Aici termenul +omania ar insemna 1ara tuturor romanilor,insa ar insemna si *oldova. In multele nume date de straini *oldovei elemental national,cel de valah!roman" se contine in termenul de Vlahie !Valachia",pe cind cel territorial H in *oldo-, *auro-, *inor!*aior-" , +oso-.Polonezii i-au zis *oldovei Valachia numai ca au avut sa concretizeze fundamental etnic al statului .Insisi locuitorii *oldovei nu faceau acest lucru doar din motivul ca ei, considerindu-se de aceiasi etnie cu fratii lor din *untenia si 1ransilvania, nu aveau nevoie sa mentioneze acest adevar vadit in denumirea statului lor .1otusi,cind o cere situatia, ei mentioneaza originea comuna a celor trei state romanesti.-a ne amintim de felul in care -tefan cel *are a numit *untenia H 7Ialtra Valachia : sau cum primarii din $ampulung si -uceava, ambii din *oldova,ii cer in vara lui 24'4 primarului /istritei din 1ransilvania Dohannes /udaJer sa permita trecerea neggustorilor si a persoanelor cu treburi din *oldova in 1ransilvania sau *untenia, asa cum *oldova iaste o tara c-alalta ,altfel zis ca 1ransilvania sau *untenia,si ca trebuie sa lasati cum au fost obiceaiul mai

de-nainte vreame,paci si tocmeale bune . E tara c-alalta inseamna ca si *oldova este o tara-sora, o tara cu locuitori de aceasi origine etnica,o tara romaneasca,ca si 1ransilvania si *untenia. Asadar,numele geografic +omania , insemnind tara locuita de romani,1ara tuturor romanilor sau a unei parti a acestora,statul national romanesc si continind numele pe care romanii si l-au luat pentru ei insisi,provine de la numele etnic roman-romani si a avut forma sa precedenta de +omania.Anume +omania care cuprindea arealul carpatodanubiano-pontic,adica arealul #aciei antice.$u termenul +omania adesea era denumita si *oldova. Am mentionat mai inainte ca prin Valahia, Valachia, Vlahia strainii au denumit teritoriile populate de valahi !romani".$onform opiniei lui P.Panaitescu,faptul ca *oldova era adesea numita in titlul domnitorilor din veacul al XV-lea,in hrisoavele lor slavone, ininscriptii de pe broderii H Moldovlahia, demonstreaza ca domnii si poporul aveau constiinta ca aceasta tara era romaneasca, era o *oldova romaneasca >?@,ca *oldova era si ea o lahie,adica o Romanie. *Numele etnic propriu de roman-romani,ruman-rumani,ca si denumirea de limba romana, au aparut in mi0locul poporului roman inainte de sec.VIII-IX.+omanii au pastrat cu sfinntenie numele lor etnic. * Termenul roman,avind un sens etnic unitarF,este mai vechi decit termenii particulari, cu semnificatie geografica,de localizareCmoldovean,muntean,basarabean,oltean s.a.m.d., care au aparut incepind cu sec. al XIV-lea. * E perioada foarte indelungata !apro.imativ un mileniu" poporul roman a avut si al doilea nume H cel de valah-, care, fiind dat de straini,era un nume dat de uz e.tern. Ambele nume au semnificatie etnica si sunt identice.Afirmatia unor istorici,precum ca valahii n-au fost insisi romani, ci au fost cei mai apropiati stramosi ai popoarelor romanice de est, nu rezida.Valahii nu sint stramosii romanilor inclusive a celor moldoveni, ei sunt romanii insisi.$ spune valah-valahi sau roman-romani inseamna a spune acelasi lucru.Bn sir intreg de istorici straini si autohtoni ne conving ca numele roman si valah sunt identice si constituie numele poporului roman. *Numele entice roman si valah ale poporului roman s-au pastrat in denumirile statelor create de elCValahia !cu diferite semen de

dinstictie",1ara +omaneasca, +omania.Aorma precedenta a termenului +omania a fost +omania .$u timpul numele etnic intern romanromani si denumirile limba romana si Romania cistiga in fata echivalentelor lor pentru uz e.tern valah-valahi,limba valaha si alahia.Aceasta din urma ranin pentru istorie. *In numele *oldovalahia ,cu care adesea era denumita moldova,erau puse doua semnificatiiCcea etnica si geografica, de localizare a etnonimului valahi . *oldovalahia era o *oldova romaneasca , o +omanie moldovneasca tot asa cum Bngrovlahia era o +omanie dinspre unguri sau +omanie munteneasca . * In evul mediu nu se cunostea o natiune moldovneasca,un etnonim popor moldovnesc sau un glotonim limba moldovneasca care ar fi fost diferite de cele valahe !romane". ; 1ermenii moldovean-moldoveni nu contin semnificatii entice,ci numai geografice ,regionale,de localizare a etnonimului.#enumirea *oldova este geografica, regionala sin u reda fundamental etnic al statului

+omanitatea si +omanismul
#esi descendenta romana a romanilor,inclusiv a celor moldoveni, a fost fundamental demonstrate de istoricii si lingvistii autohtoni si de cei straini, e necesar totusi sa revenim la unele probleme,care pentru lumea civilizata sunt de mult depasite.$u toate ca marturiile privind romanitatea moldovenilor cuprind in special secolele XV-XVI- lea !in aceasta perioada sursele straine ne dau ma0oritatea informatiilor despre romanii moldoveni",vom e.amina si unele marturii anterioare si ulterioare acestei perioade. %ardizi vorbeste despre romani, care sunt un neam de Ram .$omparind afirmatia sa cu cea facuta cu 0umate de mileniu mai tirziu de %rigore Breche in 7etopisetul 1arii *oldovei, si anume ca in 1ara Ardealului nu locuiesc numai unguri, ce si sasi peste sama de multi si romani peste tot locul,de mai multu-i tara latita de romani decatu de unguri , ca romanii din 1ara Bngureasca,Ardeal si *aramures de la un loc santu cu moldovenii si toti de la Ram se tra% ,

ne convingem ca ele demonstreaza originea romanica a romanilor, inclusive a celor moldoveni.Problema originii entice a romanilor in general sia celor moldoveni in particular a trezit interes din cele mai vechi timpuri. *!apa de la Roma,&rban al -lea,!25)3-25(6",organizind o cruciada antiotomana,la 39 iulie 25(6,in care il numeste pe domnitorul *oldovei 7atcu !25)4-25(4" ?duce al partii moldovenesti de natiune valaha !? du. *oldaviensis partium seu nations Kalachiae ".Asadar,tinind cont de cele mentionate anterior, si anume ca notiunile valah-valahi , limba valaha , paminturi valahe etc. sunt identice cu notiunile romanromani , limba romana , paminturi romanesti etc.,putem afirma ca acum )66 de ani, in a doua 0umatate a sec. al XIV-lea,$ancelaria Papala si, deci,intreaga lume catolica stia ca *oldova este populate numai de o parte a natiunii valahe , adica de o parte a natiunii romane.#esigur,$ancelaria Papala cunostea ca celelalte parti ale natiunii valahe erau in *untenia si 1ransilvania.Prin urmare, avem inca o dovada in favoarea unitatii de neam a moldovenilor cu muntenii si transilvanenii. *!apa pius al ''-lea,mentiona Valahia se intinde din 1ransilvania pina la Nistru,#unare si *area Neagra. *ulti istorici straini ne vorbesc ca valahii sau romanii si 1ara +omaneasca sau c1ara Valaha sunt aceeasi,iam putea enumera peC(an )as*i,episcope de +ne"no, $ntonio !ossevino !2433-2)22" el ziceC ? Vechiul neam al romanilor,care-si zic pina astazi romani si acre coboara fie din coloniile romanilor,fie din cei care erau osinditi l amunca in minele de metal.7imba lor dovedeste,de altfel, aceasta descendenta romana.,i locuiesc si 1ara +omaneasca si *oldova . ,iccolo -arsi :romanii au intemeiat aceasta tara,de aceea romanii se bucura sa fie numiti romani . -e cunoaste ca datorita victoriilor antiotomane obtinute de marii domnitori romani *ircea cel /atrin,Vlad 1epes,-tefan cel *are,Petru +ares si altii,1arile +omane H *oldova si 1ara +omaneasca- au devenit in sec XIV-XVI cunoscute lumii intregi,dar mai ales ,uropei.,le constituiau un obiect de interes politic,economic,militarF,religios si cultural. Pe noi ne intereseaza aici scrierile care contin marturii privind originea etnica a bastinasilor din Principatele +omane-*oldova,*untenia si 1ransilvania-privind comunitatea etnica si lingvistica a locuitorilor acestor trai,constiinta nationala a romanilor, in special a celor moldoveni. $a moldovenii se considerau frati de singe cu muntenii si cu

transilvanenii si de aceeasi origine etnica,anume romanica,si isi ziceau cu totii romani,nu incape indoiala. #esi din sec. al XV-lea pina la prima 0umatate a sec XVIII-lea numele etnic e.tern de valahi era deseori folosit in parallel cu cel intern romani ,totusi,cu timpul,numele propriu de romani prevaleaza in scrierile strainilor.$oncluzia generala care se poate trage si de pe urma altor marturii de-ale strainilor,poate fi formulate astfelCmoldovenii tot timpul si-au cunoscut originea lor etnica-de la +oma , ei se considerau romani si limbii lor materne i se spunea limba romaneasca. Istoricul Adolf Armbruster a acordat o deosebita atentie problemei originii romanilor,inclusiv a celor moldoveni in Romanitatea romanilor.Istoria unei idei. Pentru savant originea romana a romanilor si etnogeneza romanilor sunt deplin dovedite .Armbruster mentioaneaza ca scopul de baza al lucrarii sale este urmarirea cronologica si analiza marturiilor privind evolutia ideii romanitatii la romaniI, care includeC idea unitatii de neam a romanilor din intreg teritoriu locuit de ei: idea latinitatii limbii romane s.a .$onstient de faptul ca alte cercetari ar putea adduce unele rectificari si imbunatatiri in tratarea problemei e.aminate, Adolf este convins ca adevarul est eunul singurC Romanii s-au considerat si au fost constienti intodeauna ca popor de obarsie romana.,l conchide ca anume aceasta marturisire este prima manifestare a constiintei poporului nou constituit. *ai mult,istoricul considera ca sfirsitul procesului de formare etnica si lingvistica a poporului roman coincide cu perioada dmniei impartaului $onstantin al VII-lea,adica sec. X-lea. Asadar,de pe la mi0. sec al X-lea ,poporul roman,fiind de0a format,era constient de originea sa romana.,ste important sa accentuam ca in lucrarea mentionata savantul rezerva un paragraph aparte pentru demonstrarea romanitatii moldovenilor.$onform celor relatate de el in acest paragraph,romanitatea moldovenilor,adica a romanilor moldoveni,poate fi demonstrate prin sterile pastrate privind rivalitatea dintre Bngaria si Polonia in sec.al XV-lea,aparuta din cauza *oldovei.Aiecare dintre aceste tari dorea sa-si sporeasca influenta asupra *oldovei.Armbruster ne spune ca in acea perioada esista o afirmare autohtona a constiintei unitatii de neam la romani .,ste vorba de scrisoarea lui -tefan cel *are din < mai 29(< catre senatul Venetian,in

care domnitorul *oldovei,stiind ca tara lui este o Valahie !o 1ara +omaneasca",considera ca o alta Valahie este *untenia,o alta 1ara +omaneasca,adica o tara-sora,in care locuieste un popor de aceeasi origine etnica cu poporul pe care il cirmuieste el.1ot el a demonstrate ca originea romana a moldovenilor si a tuturor romanilor,n-a fosto descoperire a umanistilor,ci o e.punere a viziunii moldovenilor insisi privind descendenta lor din ostasi si colonisti romani.Aceasta dovedeste prezenta constiintei originii romane la moldoveni.+eproducem unele concluzii traseC +omanii sunt mostenitori directi ai +omei. +omanii se faleau cu originea lor romana $onstiinta romanitatii romanilor este de natura autohtona. 1raditia autohtona a ideii si constiintei romanitatii la romani se bazeaza inainte de toate pe numele propriu purtat de ei,etnicon ce se regaseste atit in denumirile e.terne aplicate romanilor.cit si in numeroase nume de persoane,precum si in toponimia prezenta pe intre teritoriu locuit de romani. Cunoasterea ori%inii lor romane de catre romanii insisi sta la ba"a tuturor traditiilor e#terne ale romanitatii romanilor.!rincipalele marturii asupra cunosterii ori%inii romane a romanilor provin de la autori care au intretinut un contact nemi.locit cu romanii. Pentru sasii transilvani,care sau aflat in contact neintrerupt cu populatia autohtona romaneasca incepind chiar din faza colonizarii sasilor in sudul si sud-estul 1ransilvaniei,romanii sunt urmasii directi ai colonistilor romani, adusi de Traian in /acia invinsa.0i si-au pastrat limba lor )atina,datinele,obiceiurile,credintele,porturile,ba chiar anumite trasaturi psihice si indeletniciri romane.Ma.oritatea acestor eruditi sasi arata ca romanii insisi aveau o puternica constiinta de neam sin u se numeau altfel decit romani. Asadar,*oldovenii,ca si celelalte vlastrae ale poporului roman,sunt de origine romana.Informatiile istoriografiei sovietice ca moldovenii ar fi de origine slava nu pot avea nici o credibilitate. **ldova din ,vul *ediu era pt straini o 1ara Valaha ca si Valahia !*untenia",iar locuitorii ei erau aceiasi valahi ca in tara-sora.

*Moldovenii sunt de nationalitate romana,ei isi zic romani si vorbesc romaneste. *Termenii moldovenesc1cu semnificatie etnica2 si valah sau moldovalah si roman sunt identici atit din punct de vedere etnic,cit si sub aspect lin%vistic. -e poate conchide cu ma.ima certitudine ca e.ista o interferenta totala si milenara intre termenii ce deriva de la *oldova-moldovean si cei ce deriva Valahia-valah . *oldoveanul e acelasi valah,adica roman:limba moldovneasca e aceiasi limba valaha,adica romana.$onstietizarea faptului ca termenii valah-valahi cu semnificatie etnica generala pentru toti locuitorii Principatelor +omane si termenii roman-romani cu aceeasi semnificatie,dupa izvoarele straine sunt identice,s-a produs catre finele sec.XVIII-lea H IX-lea.Incepind cu sec al XIX-lea,lumea intreaga,inclusive cea savanta,ii recunoaste pe moldoveni,inclusive pe cei din /asarabia si 1ransnistria,ca o parte a natiunii romane.Romanii au locuit neintrerupt pe teritoriul pe care ei s-au constituit ca natiune,inclusive pe cel de la rasarit de !rut.In baza marturiilor descoperite in izvoare straine,conchidem ca pe parcursul celui de al doilea mileniu poporul din teritoriile #aciei antice,avind doua nume entice general identicemoldoveni,munteni,ardeleni,basarabeni,bucovineni s.a.m.d.-,si-a pastrat unitatea de origine,de limba,de religie,de traditii si obiceiuri: a pastrat amintirea +omei in numele sau etnic de roman ,in limba vorbita de el, care este limba romana,si in numele tarii-+omania.+omanitatea si dainuirea poporului roman in teritoriile in care el s-a plamadit si s-a cristalizat nu pot fi negate. *oldovenii,ca de altfel si celelalte ramuri ale poporului roman,in ,vul *ediu au fost in acelasi timp romani si valahi.Astazi ei sunt romani si pentru straini si limba vorbita de ei poarta un singur nume-limba romana.

Moldova 3 lea%an al Romanismului


Pina astazi uni pseudosavanti si falsificatori ai istoriei insista asupra faptului ca,chipurile ,+omania ar fi o tara multinationala si ca locuitorii *oldovei istorice ar apartine unei natiuni moldovenesti si unui popor moldovenesc si s-ar numi moldoveni sub aspect etnic ,iar limba vorbita de ei s-ar numi moldoveneasca si n-ar fi identica cu cea romana.Pentru a

demonstra contrastul,vom apela in continuare laun sir de izvoare istorice moldovenesti,marturii ale multor personalitati proeminente care s-au nascut,au trait si au activate pe parcursul a cinci secole anume in *oldova istorica si in 1ransnistria si care, considerindu-se ei insisi romani,s-au pronuntat in problema tuturor romanilor,a limbii vorbite de ei si a tarii lor+omania. Ne-am convins ca marturiile strainilor asupra originii romane a romanilor, asupra comunitatii lingvistice si de neam a moldovenilor,muntenilor si ardelenilor,asupra unitatii teritoriului national romanilor apartin unor personalitati care intretineau contacte cu populatia autohtona din 1arile +omane,inclusin din *oldova.Informatiile obtinute de la bastinasi fac dovada unei constiinte puternice a originii lor romanice . 1ermenul roman cu semnificatie etnico-unitara este atestata la 25 martie 29<' intr-un act al cancelariei lui -tefan cel *are,adica in *oldova. #in afirmatiile cronicarilor moldoveniC %r.Breche ca Rumanii,cati se afla locuitori in 1ara Bngureasca si la Ardeal,si la *aramorusu,de la un loc sunt moldoveni si tot de la +am se trag : ale lui *iron $ostin,ca numele cel mai adevarat,authentic,de la primul descalecat din 1raian este roman sau romanus,care nume acest popor l-a pastrat intotdeauna>?@:ruman este un nume schimbat in curgerea anilor din roman >?@:un alt nume ei insisi nu au primit intre dinsii niciodata . Istoricul ,ugen -tanescu are dreptate cind afirma ca de la sf. Veacului al XV-lea pina la sf. Veacului al XVII-lea are loc, sub forma caracteristica a constiintei unitatii de neam si de limba, o intensificare a constiintei de neam romanesc,prin insasi frecventa folosirii numelui propriu a poporului .Aceasta concluzie este cu atit mai importanta,cu cit ea este facuta indeosebi pentru *oldova si demonstraza romanismul ei din timpuri stravechi. Problemelor ce tin de originea romana a romanilor,de unitatea de neam si de limba a locuitorilor celor trei Principate +omane,de apartenenta moldovenilor la +omanism au fost abordate cu o deosebita seriozitate de catre romanii moldoveni %r.Breche,*iron $ostin,Nicolae $ostin si #imitrie $antemir.,i,alaturi de romanul muntean $onstantin $ontacuzino,sunt, pe drept cuvint,fondatorii stiintifici ai romanismului. Grigore Ureche !24'6-2)9(" cronicar roman moldovean,este primul roman moldovean care a sustinut idea originii romane a romanilor !toti de

la +am se trag " si aceea a romanitatii moldovenilor.$ronicarul subliniaza ca in 1ara Ardealului nu lacuiescu numai unguri,ci si sasi peste sama de multi si romani peste tot locul,de mai multu-I tara latita de romani de catu de unguri >?@.+umanii,cati se afla lacuitorii la 1ara Bngureasca si Ardeal si la *aramorosu, de la un loc santu cu moldovenii si toti de la +am se trag . Breche utilizeaza in Letopiset termenii