Sunteți pe pagina 1din 18

1 |www.untrr.ro www.e-rovinieta.

ro
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 79/2012 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a anumitor dispoziii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativ
i combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat


F
e
b
r
u
a
r
y

2
,

2
0
1
2


REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 79/2012 AL COMISIEI
din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de punere n aplicare a anumitor dispoziii ale
Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativ i
combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat
(reformare)
COMISIA EUROPEAN,
avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,
avnd n vedere Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind
cooperarea administrativ i combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat (
1
), n
special articolele 14, 32, 48, 49 i articolul 51 alineatul (1),
(
1
)JO L 268, 12.10.2010, p. 1.
ntruct:
(1)n vederea mbuntirii i a suplimentrii instrumentelor de combatere a fraudei, Regulamentul
(CE) nr. 1798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativ n
domeniul taxei pe valoarea adugat i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92 (
2
) a fost
reformat i abrogat prin Regulamentul (UE) nr. 904/2010. Normele prevzute de Regulamentul
(UE) nr. 904/2010 trebuie s se reflecte ca atare n actele de punere n aplicare a Regulamentului
(UE) nr. 904/2010.
(
2
)JO L 264, 15.10.2003, p. 1.
(2)Regulamentul (CE) nr. 1925/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a anumitor dispoziii ale Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 al Consiliului
privind cooperarea administrativ n domeniul taxei pe valoarea adugat (
3
) a suferit modificri
substaniale. Dat fiind c urmeaz s se efectueze noi modificri n urma adoptrii Regulamentului
(UE) nr. 904/2010 i n scopul de a dispune de un set unic de norme referitoare la schimbul de
informaii, acest regulament trebuie reformat, din motive de claritate, mpreun cu Regulamentul
(CE) nr. 1174/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de implementare a
articolelor 34a i 37 din Regulamentul (CE) nr. 1798/2003 al Consiliului cu privire la rambursrile
taxei pe valoarea adugat prevzute n Directiva 2008/9/CE a Consiliului (
4
).
(
3
)JO L 331, 5.11.2004, p. 13.
(
4
)JO L 314, 1.12.2009, p. 50.
(3)Pentru a nlesni schimbul de informaii ntre statele membre, este necesar s se specifice
categoriile exacte de informaii care urmeaz s fie schimbate fr o cerere prealabil, precum i
frecvena cu care aceste schimburi de informaii urmeaz s aib loc i modalitile practice
relevante. n msura n care intenioneaz s se abin de la participarea la acest schimb, statele
membre trebuie s ntiineze Comisia n acest sens, n conformitate cu articolul 14 alineatul (1)
din Regulamentul (UE) nr. 904/2010.
2 |www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 79/2012 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a anumitor dispoziii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativ
i combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat


F
e
b
r
u
a
r
y

2
,

2
0
1
2

(4)n temeiul articolului 51 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010, comunicarea informaiilor ntre
autoritile fiscale se realizeaz, n msura posibilului, prin mijloace electronice. Prin urmare,
trebuie stabilite modalitile practice i tehnice necesare.
(5)Este necesar s se stabileasc modaliti practice pentru furnizarea de informaii legate de
regulile de facturare, cotele taxei pe valoarea adugat (TVA) aplicabile n cadrul regimurilor
speciale pentru persoanele impozabile nestabilite i informaiile suplimentare codificate transmise
electronic, menionate la articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12
februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adugat,
prevzut n Directiva 2006/112/CE, ctre persoane impozabile stabilite n alt stat membru dect
statul membru de rambursare (
5
).
(
5
)JO L 44, 20.2.2008, p. 23.
(6)Pentru a se garanta c statele membre pot face uz efectiv de posibilitile de a solicita
informaiile prevzute de anumite dispoziii ale Directivei 2008/9/CE, este necesar s se precizeze
codurile armonizate care trebuie aplicate atunci cnd are loc schimbul informaiilor pertinente,
inclusiv mijloacele prin care trebuie s se fac acest schimb, n conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 904/2010.
(7)Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2008/9/CE prevede c statul membru de rambursare poate
cere solicitantului s furnizeze informaii suplimentare codificate pe cale electronic, completnd
codurile enunate la articolul 9 alineatul (1) din aceeai directiv, n msura n care aceste
informaii sunt necesare n virtutea unei restricii a dreptului la deducere, conform Directivei
2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea
adugat (
6
), sau cu scopul implementrii unei derogri acordate de statul membru de rambursare
n virtutea articolelor 395 sau 396 din respectiva directiv.
(
6
)JO L 347, 11.12.2006, p. 1.
(8)n temeiul articolului 48 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010, autoritile
competente ale statului membru de rambursare comunic pe cale electronic autoritilor
competente din celelalte state membre orice informaie pe care o solicit n temeiul articolului 9
alineatul (2) din Directiva 2008/9/CE.
(9)n acest scop, trebuie stabilite modalitile tehnice de transmitere a informaiilor suplimentare
solicitate de ctre statele membre n conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Directiva
2008/9/CE. Trebuie precizate n special codurile care sunt utilizate pentru transmiterea acestor
informaii. Codurile prevzute n anexa III la prezentul regulament au fost elaborate de Comitetul
permanent pentru cooperare administrativ (SCAC) pe baza informaiilor solicitate de statele
membre n scopul aplicrii articolului 9 alineatul (2) din Directiva 2008/9/CE.
(10)Solicitanilor li se poate cere s furnizeze o descriere a activitilor lor economice cu ajutorul
codurilor armonizate, conform articolului 11 din Directiva 2008/9/CE. n acest scop, trebuie s se
fac uz de codurile utilizate n mod curent, prevzute la articolul 2 alineatul (1) litera (d) din
Regulamentul (CE) 1893/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 20 decembrie 2006
de stabilire a Nomenclatorului statistic al activitilor economice NACE a doua revizuire i de
modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum i a anumitor regulamente
CE privind domenii statistice specifice (
1
).
3 |www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 79/2012 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a anumitor dispoziii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativ
i combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat


F
e
b
r
u
a
r
y

2
,

2
0
1
2

(
1
)JO L 393, 30.12.2006, p. 1.
(11)Articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 prevede c, la cererea autoritii solicitante,
autoritatea solicitat notific destinatarului toate instrumentele i deciziile emise de autoritile
administrative i care se refer la aplicarea legislaiei privind TVA pe teritoriul statului membru n
care autoritatea solicitant i are sediul.
(12)Dac un stat membru de rambursare solicit statului membru de stabilire notificarea
solicitantului n legtur cu instrumentele i deciziile sale, emise n scopul aplicrii Directivei
2008/9/CE, este necesar ca, din motive de protecie a datelor, aceast notificare s poat fi
efectuat prin intermediul reelei comune de comunicaii (CCN) i al interfeei comune a sistemelor
(CSI), definite la articolul 2 alineatul (1) litera (q) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010.
(13)Trebuie stabilite, ntre altele, normele de punere n aplicare a articolului 48 din Regulamentul
(UE) nr. 904/2010 n ceea ce privete instituirea cooperrii administrative i a schimbului de
informaii referitoare la normele privind locul de prestare a serviciilor, regimurile speciale i
procedura de rambursare a taxei pe valoare adugat.
(14)n fine, este necesar s se stabileasc o list cu datele statistice necesare pentru evaluarea
Regulamentului (UE) nr. 904/2010.
(15)Msurile prevzute n prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent
pentru cooperare administrativ,
ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:
-****-
Art. 1: Obiect
Prezentul regulament stabilete normele de punere n aplicare a articolelor 14, 32, 48, 49 i a
articolului 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010.
Art. 2: Categorii de informaii schimbate fr cerere prealabil
Categoriile de informaii care fac obiectul unui schimb automat, n conformitate cu articolul 13 din
Regulamentul (UE) nr. 904/2010, sunt urmtoarele:
1.informaii privind comercianii nestabilii;
2.informaii privind noile mijloace de transport.
Art. 3: Subcategorii de informai schimbate fr cerere prealabil
(1)n ceea ce privete comercianii nestabilii, informaiile care fac obiectul schimbului automat sunt
urmtoarele:
a)informaiile referitoare la alocarea numerelor de identificare n scopuri de TVA persoanelor
impozabile, stabilite n alt stat membru;
b)informaiile referitoare la rambursrile de TVA ctre persoanele impozabile care nu sunt stabilite
n statul membru de rambursare, ci sunt stabilite ntr-un alt stat membru n conformitate cu
Directiva 2008/9/CE.
4 |www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 79/2012 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a anumitor dispoziii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativ
i combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat


F
e
b
r
u
a
r
y

2
,

2
0
1
2

(2)n ceea ce privete noile mijloace de transport, informaiile care fac obiectul schimbului automat
sunt urmtoarele:
a)informaiile referitoare la livrrile scutite n conformitate cu articolul 138 alineatul (2) litera
(a) din Directiva 2006/112/CE de noi mijloace de transport definite la articolul 2 alineatul (2)
literele (a) i (b) din directiva menionat, efectuate de persoane considerate persoane
impozabile n conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din aceeai directiv, care sunt
identificate n scopuri de TVA;
b)informaiile referitoare la livrrile scutite n conformitate cu articolul 138 alineatul (2) litera
(a) din Directiva 2006/112/CE de nave i aeronave noi, definite la articolul 2 alineatul (2)
literele (a) i (b) din directiva menionat, efectuate de persoane impozabile, identificate n
scopuri de TVA, altele dect cele menionate la litera (a), ctre persoane neidentificate n
scopuri de TVA;
c)informaiile referitoare la livrrile scutite n conformitate cu articolul 138 alineatul (2) litera
(a) din Directiva 2006/112/CE de autovehicule terestre noi definite la articolul 2 alineatul (2)
literele (a) i (b) din directiva menionat, efectuate de persoane impozabile identificate n
scopuri de TVA, altele dect cele menionate la litera (a), ctre persoane neidentificate n
scopuri de TVA.
Art. 4: Notificarea abinerii de la participarea la schimbul de informaii fr cerere prealabil
Pn la 20 mai 2012, Comisiei i este notificat de fiecare stat membru, n scris, decizia sa,
adoptat n conformitate cu articolul 14 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr.
904/2010, cu privire la abinerea de la participarea la schimbul automat al uneia sau mai multor
categorii sau subcategorii de informaii prevzute la articolele 2 i 3 din prezentul regulament.
Comisia informeaz n consecin celelalte state membre cu privire la categoriile de informaii n
cazul crora se abine un stat membru.
Art. 5: Frecvena transmiterii informaiilor
n situaiile n care este utilizat sistemul de schimb automat, informaiile privind categoriile i
subcategoriile prevzute la articolul 2, respectiv 3, sunt furnizate de ndat ce devin disponibile i,
n orice caz, n termen de trei luni de la sfritul trimestrului calendaristic n care aceste informaii
devin disponibile.
Art. 6: Transmiterea comunicrilor
(1)Informaiile comunicate n temeiul Regulamentului (UE) nr. 904/2010 se transmit, n msura
posibilului, numai pe cale electronic prin reeaua CCN/CSI, cu urmtoarele excepii:
a)cererea de notificare prevzut la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 i
instrumentul sau decizia a cror notificare se solicit;
b)documentele originale prezentate n conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr.
904/2010.
(2)Autoritile competente ale statelor membre pot conveni s transmit pe cale electronic
informaiile menionate la alineatul (1) literele (a) i (b).
Art. 7: Informarea persoanelor impozabile
5 |www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 79/2012 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a anumitor dispoziii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativ
i combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat


F
e
b
r
u
a
r
y

2
,

2
0
1
2

(1)Statele membre furnizeaz informaiile cu privire la facturare enumerate n anexa I la prezentul
regulament n conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 prin intermediul
portalului web creat de Comisie.
(2)Comisia pune portalul web menionat la alineatul (1) la dispoziia acelor state membre care aleg
s publice urmtoarele informaii suplimentare:
a)informaii cu privire la stocarea facturilor enumerate n anexa II;
b)informaiile suplimentare codificate transmise electronic, solicitate de statele membre n
temeiul articolului 9 alineatul (2) din Directiva 2008/9/CE;
c)pn la 31 decembrie 2014, cota normal de impozitare menionat la articolul 42 al
doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 904/2010;
d)de la 1 ianuarie 2015, cota de impozitare aplicabil prestrilor de servicii de
telecomunicaii, servicii de radiodifuziune i televiziune i servicii furnizate pe cale
electronic menionate la articolul 47 al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr.
904/2010.
Art. 8: Informaii schimbate n cadrul rambursrii TVA
Atunci cnd un stat membru de rambursare notific altor state membre faptul c impune furnizarea
de informaii suplimentare codificate pe cale electronic, conform articolului 9 alineatul (2) din
Directiva 2008/9/CE, aceste informaii se transmit cu ajutorul codurilor prevzute n anexa III la
prezentul regulament.
Art. 9: Descrierea activitii economice care face obiectul schimbului n cadrul rambursrii
TVA
Atunci cnd un stat membru de rambursare cere solicitantului o descriere a activitii sale
economice, conform articolului 11 din Directiva 2008/9/CE, aceste informaii se furnizeaz cu
ajutorul codurilor de nivel patru din NACE Rev. 2, conform articolului 2 alineatul (1) litera (d) din
Regulamentul (CE) nr. 1893/2006.
Art. 10: Notificarea instrumentelor i a deciziilor cu privire la o rambursare de TVA
Atunci cnd un stat membru de rambursare solicit statului membru de stabilire al unui destinatar
s notifice destinatarului instrumentele i deciziile cu privire la o rambursare n temeiul Directivei
2008/9/CE, respectiva cerere de notificare poate fi transmis prin reeaua CCN/CSI, definit la
articolul 2 alineatul (1) litera (q) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010.
Art. 11: Date statistice
Lista cu datele statistice menionat la articolul 49 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010
este prevzut n anexa IV.
nainte de data de 30 aprilie a fiecrui an, fiecare stat membru transmite Comisiei, prin mijloace
electronice, datele statistice menionate la primul paragraf, folosind modelul prevzut n anexa IV.
Art. 12: Comunicarea msurilor naionale
6 |www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 79/2012 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a anumitor dispoziii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativ
i combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat


F
e
b
r
u
a
r
y

2
,

2
0
1
2

Comisiei i sunt comunicate de statele membre textele actelor cu putere de lege sau actelor
administrative pe care le aplic n domeniul reglementat de prezentul regulament.
Comisia comunic aceste msuri celorlalte state membre.
Art. 13: Abrogare
Se abrog Regulamentele (CE) nr. 1925/2004 i (CE) nr. 1174/2009.
Trimiterile la regulamentele abrogate se interpreteaz ca trimiteri la prezentul regulament i se
citesc n conformitate cu tabelul de coresponden din anexa VI.
Art. 14: Intrarea n vigoare
Prezentul regulament intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.
-****-
Adoptat la Bruxelles, 31 ianuarie 2012.
Pentru Comisie
Preedintele
Jose Manuel BARROSO
ANEXA I: Informaii detaliate cu privire la facturare n conformitate cu articolul 32 din
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
1.Emiterea facturilor
- Articolul 221 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE - opiunea de a impune emiterea de facturi
Q1.n ce alte circumstane se impune emiterea de facturi?
Q2.Dac se impune emiterea de facturi, sunt acestea facturi simplificate sau complete?
- Articolul 221 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE - opiunea de a impune emiterea de facturi
pentru serviciile financiare i serviciile de asigurri care fac obiectul unei scutiri
Q3.Se impune emiterea unei facturi pentru serviciile financiare i serviciile de asigurri care fac
obiectul unei scutiri?
Q4.Dac da, este necesar o factur simplificat sau una complet?
- Articolul 221 alineatul (3) din Directiva 2006/112/CE - opiunea de a nu impune emiterea unei
facturi pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii care fac obiectul unei scutiri
Q5.n cazul n care exist, pentru ce livrri de bunuri/prestri de servicii care fac obiectul unei
scutiri nu se impune emiterea unei facturi?
7 |www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 79/2012 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a anumitor dispoziii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativ
i combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat


F
e
b
r
u
a
r
y

2
,

2
0
1
2

2.Termenul de emitere a unei facturi
- Articolul 222 din Directiva 2006/112/CE - opiunea de a impune termene n care s se emit
facturile
Q6.Exist un termen limit pentru emiterea facturilor pentru alte livrri de bunuri/prestri de servicii
dect livrrile intracomunitare de bunuri i prestarea transfrontalier de servicii care fac obiectul
taxrii inverse?
Q7.Dac da, n ce termen trebuie s se emit o factur?
3.Facturile centralizatoare
- Articolul 223 din Directiva 2006/112/CE - termenul de emitere a facturilor centralizatoare
Q8.Pot fi emise facturi centralizatoare pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii n cazul crora
TVA devine exigibil n cursul unei perioade mai lungi de o lun calendaristic? Se exclud livrrile
intracomunitare i prestarea transfrontalier de servicii care fac obiectul taxrii inverse.
Q9.Dac da, care este acest termen?
4.Autofacturile
- Articolul 224 din Directiva 2006/112/CE - opiunea ca facturile s fie emise de client n numele i
pe seama persoanei impozabile
Q10.Exist o cerin ca autofacturile s se emit n numele i pe seama persoanei impozabile care
efectueaz livrarea/prestarea?
5.Externalizarea operaiunilor de facturare ctre pri tere din afara UE
- Articolul 225 din Directiva 2006/112/CE - opiunea de a impune condiii terilor din afara UE care
emit facturi n numele unor furnizori din UE
Q11.Exist condiii care se impun la externalizarea operaiunilor de facturare ctre teri stabilii n
afara UE?
Q12.Dac da, care sunt condiiile impuse?
6.Coninutul facturilor
- Articolul 227 din Directiva 2006/112/CE - obligaia de a meniona numrul de identificare n
scopuri de TVA al clientului
Q13.Se impune indicarea pe factur a numrului de identificare n scopuri de TVA al clientului n
alte cazuri dect pentru livrrile intracomunitare de bunuri sau pentru livrrile/prestrile cu taxare
invers?
Q14.Dac da, n ce situaii se impune indicarea pe factur a numrului de identificare n scopuri de
TVA al clientului?
- Articolul 230 din Directiva 2006/112/CE - moneda folosit n factura TVA
8 |www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 79/2012 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a anumitor dispoziii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativ
i combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat


F
e
b
r
u
a
r
y

2
,

2
0
1
2

Q15.Atunci cnd valoarea TVA este convertit n moneda naional cu ajutorul ratei de schimb a
Bncii Centrale Europene, este necesar notificarea?
- Articolul 239 din Directiva 2006/112/CE - utilizarea unui numr de nregistrare fiscal
Q16.Se aloc un numr de identificare n scopuri de TVA n cazul n care furnizorul sau clientul nu
efectueaz achiziii intracomunitare, vnzri la distan sau livrri intracomunitare?
- Articolul 240 din Directiva 2006/112/CE - utilizarea unui numr de identificare n scopuri de TVA
i a unui numr de nregistrare fiscal
Q17.n cazul n care se aloc att un numr de identificare n scopuri de TVA, ct i un numr de
nregistrare fiscal, n ce situaii trebuie s figureze pe factur unul sau ambele numere?
7.Facturile pe suport de hrtie i facturile electronice
- Articolul 235 din Directiva 2006/112/CE - facturi electronice emise din afara UE
Q18.Exist condiii impuse facturilor electronice emise dintr-o ar ter?
Q19.Dac da, care sunt aceste condiii?
8.Facturile simplificate
- Articolul 238 din Directiva 2006/112/CE - utilizarea facturilor simplificate
Q20.n ce situaii se permite utilizarea facturilor simplificate?
- Articolul 226b din Directiva 2006/112/CE - informaiile care trebuie s figureze pe o factur
simplificat
Q21.Ce informaii trebuie s figureze pe o factur simplificat?
ANEXA II: Informaiile privind stocarea facturilor pe care statele membre le pot furniza prin
intermediul portalului web
- Articolul 245 din Directiva 2006/112/CE - locul de stocare
Q1.Dac locul de stocare este n afara teritoriului statului membru, se impune notificarea
respectivului loc de stocare?
Q2.Dac da, n ce mod trebuie realizat aceast notificare?
Q3.Se pot stoca facturile pe suport de hrtie n afara teritoriului statului membru?
- Articolul 247 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE - perioada de stocare
Q4.Care sunt perioadele de stocare a facturilor?
- Articolul 247 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE - forma de stocare
Q5.Facturile pe suport de hrtie pot fi stocate electronic?
Q6.Facturile electronice pot fi stocate pe suport de hrtie?
9 |www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 79/2012 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a anumitor dispoziii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativ
i combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat


F
e
b
r
u
a
r
y

2
,

2
0
1
2

Q7.Trebuie pstrate datele ce garanteaz autenticitatea originii i integritatea coninutului facturilor
stocate electronic n cazul utilizrii semnturilor electronice sau a EDI?
- Articolul 247 alineatul (3) din Directiva 2006/112/CE - stocarea ntr-o ar ter
Q8.Se pot stoca facturile ntr-o ar ter?
Q9.Dac da, exist condiii?
ANEXA III: Coduri utilizate la transmiterea de informaii n temeiul articolului 48 alineatul (2)
din Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Cod 1. Combustibil
1.1. Combustibil destinat mijloacelor de transport
cu o mas mai mare de 3 500 kg, altele dect
mijloacele de transport pentru pasageri pltitori
1.1.1. Benzin
1.1.2. Motorin
1.1.3. GPL
1.1.4. Gaz natural
1.1.5. Biocarburant
1.2. Combustibil destinat mijloacelor de transport
cu o mas mai mic sau egal cu 3 500 kg,
altele dect mijloacele de transport pentru
pasageri pltitori
1.2.1. Benzin
1.2.2. Motorin
1.2.3. GPL
1.2.4. Gaz natural
1.2.5. Biocarburant
1.2.6. PKW (Personenkraftwagen)
1.2.7. LKW (Lastkraftwagen)
1.3. Combustibil destinat mijloacelor de transport
pentru pasageri pltitori
1.3.1. Benzin
1.3.2. Motorin
1.3.3. GPL
1.3.4. Gaz natural
1.3.5. Biocarburant
1.4. Combustibil destinat n mod specific
vehiculelor utilizate la examenele de conducere
auto

1.5. Produse petroliere utilizate pentru lubrifierea
mijloacelor de transport sau a motoarelor

1.6. Combustibil achiziionat n scopul revnzrii
1.7. Combustibil destinat mijloacelor de transport
de marf

1.8. Combustibil destinat autovehiculelor pentru
transportul de persoane i autovehiculelor
polivalente
1.8.1. Utilizate exclusiv n scop comercial
1.8.2. Utilizate parial pentru activiti comerciale
de transport de persoane, pentru cursurile de
coal auto sau activiti de nchiriere
1.8.3. Utilizate parial n alte scopuri dect cele
de la punctul 1.8.2
1.9. Combustibil destinat motocicletelor,
rulotelor, ambarcaiunilor de agrement sau
sportive i aeronavelor cu masa mai mic de 1
550 kg
1.9.1. Utilizate pentru activiti comerciale de
transport de persoane, pentru cursurile de
coal auto sau activiti de nchiriere
1.9.2. Utilizate n scop comercial
1.10. Combustibil destinat mainilor i
tractoarelor agricole
1.10.1. Benzin
1.10.2. Motorin
1.10.3. GPL
1.10.4. Gaz natural
10 |www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 79/2012 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a anumitor dispoziii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativ
i combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat


F
e
b
r
u
a
r
y

2
,

2
0
1
2

1.10.5. Biocarburant
1.11. Combustibil destinat autovehiculelor pentru
transportul de persoane cu mai puin de 9 locuri
sau autovehiculelor de nchiriat
1.11.1. Benzin
1.11.2. Motorin
1.11.3. GPL
1.11.4. Gaz natural
1.11.5. Biocarburant
1.12. Combustibil destinat mijloacelor de
transport de persoane, altele dect cele de la
punctele 1.8 i 1.9

1.13. Combustibil destinat mijloacelor de
transport pentru care nu exist nicio restricie n
privina dreptului de deducere

1.14. Combustibil destinat mijloacelor de
transport supuse unei restricii n privina
dreptului de deducere

Cod 2. nchirierea mijloacelor de transport
2.1. nchirierea mijloacelor de transport cu o
mas mai mare de 3 500 kg, altele dect
mijloacele de transport pentru pasageri pltitori

2.2. nchirierea mijloacelor de transport cu o
mas mai mic sau egal cu 3 500 kg, altele
dect mijloacele de transport pentru pasageri
pltitori
2.2.1. Pe o perioad de timp continu care
depete 6 luni
2.2.2. Pe o perioad de timp continu care nu
depete sau este egal cu 6 luni
2.2.3. PKW (Personenkraftwagen)
2.2.4. LKW (Lastkraftwagen)
2.3. nchirierea mijloacelor de transport pentru
pasageri pltitori
2.3.1. Pe o perioad de timp continu care
depete 6 luni
2.3.2. Pe o perioad de timp continu care nu
depete sau este egal cu 6 luni
2.4. nchirierea mijloacelor de transport de marf
2.5. nchirierea autovehiculelor pentru
transportul de persoane i a autovehiculelor
polivalente
2.5.1. Utilizate exclusiv n scop comercial
2.5.2. Utilizate parial pentru activiti comerciale
de transport de persoane sau pentru cursurile de
coal auto
2.5.3. Utilizate parial n alte scopuri dect cele
de la punctul 2.5.2
2.6. nchirierea motocicletelor, a rulotelor, a
ambarcaiunilor de agrement sau sportive i a
aeronavelor cu masa mai mic de 1 550 kg
2.6.1. Utilizate pentru activiti comerciale de
transport de persoane sau pentru cursurile de
coal auto
2.6.2. Utilizate n alte scopuri comerciale
2.7. nchirierea autovehiculelor din categoria M1,
destinate transportului de persoane

2.8. nchirierea mijloacelor de transport de
persoane cu mai mult de 9 locuri

2.9. nchirierea mijloacelor de transport de
persoane cu mai puin de 9 locuri
2.9.1. Utilizate pentru operaiuni comerciale
2.9.2. Utilizate pentru alte operaiuni dect cele
comerciale
2.10. nchirierea mijloacelor de transport pentru
care nu exist nicio restricie n privina dreptului
de deducere

11 |www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 79/2012 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a anumitor dispoziii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativ
i combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat


F
e
b
r
u
a
r
y

2
,

2
0
1
2

2.11. nchirierea mijloacelor de transport supuse
unei restricii n privina dreptului de deducere

2.12. nchirierea mijloacelor de transport altele
dect cele de la punctele 2.5 i 2.6

Cod 3. Cheltuieli legate de mijloace de transport (altele dect bunurile i serviciile prevzute la
codurile 1 i 2)
3.1. Cheltuieli legate de mijloacele de transport
cu o mas mai mare de 3 500 kg, altele dect
mijloacele de transport pentru pasageri pltitori
3.1.1. Achiziionarea mijloacelor de transport cu
o mas mai mare de 3 500 kg, altele dect
mijloacele de transport pentru pasageri pltitori
3.1.2. ntreinerea mijloacelor de transport cu o
mas mai mare de 3 500 kg, altele dect
mijloacele de transport pentru pasageri pltitori
3.1.3. Achiziionarea i instalarea accesoriilor
pentru mijloacele de transport cu o mas mai
mare de 3 500 kg, altele dect mijloacele de
transport pentru pasageri pltitori
3.1.4. Parcarea sau staionarea mijloacelor de
transport cu o mas mai mare de 3 500 kg, altele
dect mijloacele de transport pentru pasageri
pltitori
3.1.5. Alte cheltuieli legate de mijloacele de
transport cu o mas mai mare de 3 500 kg, altele
dect mijloacele de transport pentru pasageri
pltitori
3.2. Cheltuieli legate de mijloacele de transport
cu o mas mai mic sau egal cu 3 500 kg,
altele dect mijloacele de transport pentru
pasageri pltitori
3.2.1. Achiziionarea mijloacelor de transport cu
o mas mai mic sau egal cu 3 500 kg, altele
dect mijloacele de transport pentru pasageri
pltitori
3.2.2. ntreinerea mijloacelor de transport cu o
mas mai mic sau egal cu 3 500 kg, altele
dect mijloacele de transport pentru pasageri
pltitori
3.2.3. Achiziionarea i instalarea accesoriilor
pentru mijloacele de transport cu o mas mai
mic sau egal cu 3 500 kg, altele dect
mijloacele de transport pentru pasageri pltitori
3.2.4. Parcarea sau staionarea mijloacelor de
transport cu o mas mai mic sau egal cu 3
500 kg, altele dect mijloacele de transport
pentru pasageri pltitori
3.2.5. Alte cheltuieli legate de mijloacele de
transport cu o mas mai mic sau egal cu 3
500 kg, altele dect mijloacele de transport
pentru pasageri pltitori
3.2.6. PKW (Personenkraftwagen)
3.2.7. LKW (Lastkrafiwagen)
3.3. Cheltuieli legate de mijloacele de transport
pentru pasageri pltitori
3.3.1. Achiziionarea mijloacelor de transport
pentru pasageri pltitori
3.3.2. ntreinerea mijloacelor de transport pentru
pasageri pltitori
3.3.3. Achiziionarea i instalarea accesoriilor
pentru mijloacele de transport pentru pasageri
pltitori
12 |www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 79/2012 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a anumitor dispoziii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativ
i combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat


F
e
b
r
u
a
r
y

2
,

2
0
1
2

3.3.4. Parcarea sau staionarea mijloacelor de
transport pentru pasageri pltitori
3.3.5. Alte cheltuieli legate de mijloacele de
transport pentru pasageri pltitori
3.4. Cheltuieli legate de mijloacele de transport
de marf
3.4.1. Achiziionarea mijloacelor de transport de
marf
3.4.2. ntreinerea mijloacelor de transport de
marf
3.4.3. Parcarea sau staionarea mijloacelor de
transport de marf
3.4.4. Cheltuieli legate de mijloacele de transport
de marf, altele dect cele de la punctele 3.4.1,
3.4.2 i 3.4.3
3.5. ntreinerea autovehiculelor pentru
transportul de persoane i a autovehiculelor
polivalente
3.5.1. Utilizate exclusiv n scop comercial
3.5.2. Utilizate parial pentru activiti comerciale
de transport de persoane, pentru cursurile de
coal auto sau activiti de nchiriere
3.5.3. Utilizate parial n scopuri comerciale,
altele dect cele de la punctul 3.5.2
3.6. ntreinerea motocicletelor, a rulotelor, a
ambarcaiunilor de agrement sau sportive i a
aeronavelor cu masa mai mare de 1 550 kg
3.6.1. Utilizate pentru activiti comerciale de
transport de persoane, pentru cursurile de
coal auto sau activiti de nchiriere
3.6.2. Utilizate n alte scopuri comerciale
3.7. Cheltuieli, altele dect ntreinerea, parcarea
i staionarea autovehiculelor pentru transportul
de persoane i a autovehiculelor polivalente
3.7.1. Utilizate exclusiv n scop comercial
3.7.2. Utilizate parial pentru activiti comerciale
de transport de persoane, pentru cursurile de
coal auto sau activiti de nchiriere
3.7.3. Utilizate parial n alte scopuri dect cele
de la punctul 3.7.2
3.8. Cheltuieli, altele dect ntreinerea, parcarea
i staionarea legate de motociclete, rulote,
ambarcaiuni de agrement sau sportive i
aeronave cu masa mai mare de 1 550 kg
3.8.1. Utilizate pentru activiti comerciale de
transport de persoane, pentru cursurile de
coal auto sau activiti de nchiriere
3.8.2. Utilizate n alte scopuri comerciale
3.9. Achiziionarea autovehiculelor din categoria
M1, destinate transportului de persoane

3.10. Achiziionarea, asamblarea i instalarea de
accesorii pentru autovehiculele din categoria M1,
destinate transportului de persoane

3.11. Cheltuieli legate de mijloacele de transport
de persoane cu mai mult de 9 locuri sau de
mijloacele de transport de marf

3.12. Cheltuieli legate de mijloacele de transport
de persoane cu mai puin de 9 locuri, utilizate
pentru operaiuni comerciale

3.13. Cheltuieli legate de mijloacele de transport
pentru care nu exist nicio restricie n privina
dreptului de deducere

3.14. Cheltuieli legate de mijloacele de transport
supuse unei restricii n privina dreptului de
deducere

3.15. ntreinerea mijloacelor de transport de
13 |www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 79/2012 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a anumitor dispoziii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativ
i combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat


F
e
b
r
u
a
r
y

2
,

2
0
1
2

persoane, altele dect autovehiculele pentru
transportul de persoane i autovehiculele
polivalente, motocicletele, rulotele i
ambarcaiunile de agrement sau sportive i
aeronavele cu masa mai mare de 1 550 kg
3.16. Cheltuieli legate de parcarea sau
staionarea mijloacelor de transport de pasageri

3.17. Cheltuieli, altele dect ntreinerea,
parcarea sau staionarea legate de mijloace de
transport, altele dect autovehiculele pentru
transportul de pasageri, autovehiculele
polivalente, motocicletele, rulotele,
ambarcaiunile de agrement sau sportive i
aeronavele cu masa mai mare de 1 550 kg

Cod 4. Taxele rutiere i taxele de drum
4.1. Taxe de drum aplicabile mijloacelor de
transport cu o mas mai mare de 3 500 kg,
altele dect mijloacele de transport pentru
pasageri pltitori

4.2. Taxe de drum aplicabile mijloacelor de
transport cu o mas mai mic sau egal cu 3
500 kg, altele dect mijloacele de transport
pentru pasageri pltitori
4.2.1. PKW (Personenkraftwagen)
4.2.2. LKW (Lastkraftwagen)
4.3. Taxe de drum aplicabile mijloacelor de
transport pentru pasageri pltitori

4.4. Taxe de drum aplicabile tuturor mijloacelor
de transport care traverseaz Great Belt Bridge
(podul Great Belt)

4.5. Taxe de drum aplicabile tuturor mijloacelor
de transport care traverseaz Oresund Bridge
(podul Oresund)

4.6. Taxe de drum aplicabile mijloacelor de
transport pentru pasageri pltitori cu mai mult de
9 locuri

4.7. Taxe de drum aplicabile mijloacelor de
transport pentru pasageri pltitori cu mai puin
de 9 locuri

4.8. Taxe de drum aplicabile autovehiculelor
utilizate n cadrul unei conferine, al unui trg, al
unei expoziii sau al unui congres
4.8.1. Pentru organizatorul evenimentului
4.8.2. Pentru participanii la eveniment, atunci
cnd cheltuiala este facturat direct de ctre
organizator
Cod 5. Cheltuielile de cltorie, cum ar fi costul curselor de taxi i cel al transportului n comun
5.1. Pentru persoana impozabil sau un angajat
al persoanei impozabile

5.2. Pentru o persoan, alta dect persoana
impozabil sau un angajat al persoanei
impozabile

5.3. Pentru persoana impozabil sau un angajat
al persoanei impozabile, n cadrul unei
conferine, al unui trg, al unei expoziii sau al
unui congres
5.3.1. Pentru organizatorul evenimentului
5.3.2. Pentru participanii la eveniment, atunci
cnd cheltuiala este facturat direct de ctre
organizator
14 |www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 79/2012 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a anumitor dispoziii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativ
i combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat


F
e
b
r
u
a
r
y

2
,

2
0
1
2

Cod 6. Cazare
6.1. Cheltuieli cu cazarea pentru persoana
impozabil sau un angajat al persoanei
impozabile

6.2. Cheltuieli cu cazarea pentru o persoan,
alta dect persoana impozabil sau un angajat
al persoanei impozabile

6.3. Cheltuieli cu cazarea pentru persoana
impozabil sau un angajat al persoanei
impozabile care particip la conferine n
domeniul su de activitate

6.4. Cheltuieli cu cazarea pentru persoana
impozabil sau un angajat al persoanei
impozabile, n cadrul unei conferine, al unui
trg, al unei expoziii sau al unui congres
6.4.1. Pentru organizatorul evenimentului
6.4.2. Pentru participanii la eveniment, atunci
cnd cheltuiala este facturat direct de ctre
organizator
6.5. Cheltuieli cu cazarea pentru un angajat al
persoanei impozabile care efectueaz livrri de
bunuri sau prestri de servicii

6.6. Cheltuieli cu cazarea pentru subcontractare
6.7. Cheltuieli cu cazarea, altele dect cele de la
punctele 6.5 i 6.6

Cod 7. Alimente, buturi i servicii de restaurant
7.1. Alimente i buturi furnizate de hoteluri,
baruri, restaurante i pensiuni, inclusiv micul
dejun
7.1.1. Pentru persoana impozabil sau un
angajat al persoanei impozabile
7.1.2. Pentru o persoan, alta dect persoana
impozabil sau un angajat al persoanei
impozabile
7.2. Alimente i buturi furnizate n cadrul unei
conferine, al unui trg, al unei expoziii sau al
unui congres
7.2.1. Pentru organizatorul evenimentului
7.2.2. Pentru participanii la eveniment, atunci
cnd cheltuiala este facturat direct de ctre
organizator
7.3. Alimente i buturi pentru un angajat al
persoanei impozabile care efectueaz livrri de
bunuri sau prestri de servicii

7.4. Servicii de restaurant achiziionate pentru
subcontractare

7.5. Achiziionare de alimente, buturi i servicii
de restaurant, altele dect cele de la punctele
7.2, 7.3 i 7.4

Cod 8. Accesul la trguri i expoziii
8.1. Pentru persoana impozabil sau un angajat
al persoanei impozabile

8.2. Pentru o persoan, alta dect persoana
impozabil sau un angajat al persoanei
impozabile

Cod 9. Cheltuielile cu articole de lux, cu activiti recreative i de divertisment
9.1. Achiziionarea de alcool
9.2. Achiziionarea de tutun prelucrat
9.3. Cheltuieli pentru recepii i divertisment 9.3.1. n scop publicitar
9.3.2. Fr scop publicitar
15 |www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 79/2012 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a anumitor dispoziii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativ
i combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat


F
e
b
r
u
a
r
y

2
,

2
0
1
2

9.4. Cheltuieli pentru ntreinerea ambarcaiunilor
de agrement

9.5. Cheltuieli pentru opere de art, obiecte de
colecie i antichiti

9.6. Cheltuieli cu articole de lux, cu activiti
recreative i de divertisment, n scop publicitar

9.7. Cheltuieli cu articole de lux, cu activiti
recreative i de divertisment, altele dect cele de
la punctele 9.1, 9.2 i 9.3

Cod 10. Altele
10.1. Unelte
10.2. Reparaii efectuate n perioada de garanie
10.3. Prestarea de servicii legate de educaie
10.4. Lucrri asupra unui bun 10.4.1. Lucrri asupra unui bun imobil
10.4.2. Lucrri asupra unui bun imobil destinat
locuirii
10.4.3. Lucrri asupra unui bun mobil, altele
dect cele corespunztoare codului 3
10.5. Achiziionarea sau nchirierea de bunuri 10.5.1. Achiziionarea sau nchirierea de bunuri
imobile
10.5.2. Achiziionarea sau nchirierea de bunuri
imobile destinate locuirii sau cu scop recreativ
sau de divertisment
10.5.3. Achiziionarea sau nchirierea de bunuri
mobile n legtur cu sau utilizate n bunuri
imobile destinate locuirii, sau cu scop recreativ
sau de divertisment
10.5.4. Achiziionarea sau nchirierea de bunuri
mobile, altele dect cele menionate la codul 2
10.6. Furnizarea de ap, gaz sau electricitate
printr-o reea de distribuie

10.7. Cadouri de mic valoare
10.8. Cheltuieli de birou
10.9. Participarea la trguri i seminare, instruire
i formare
10.9.1. Trguri
10.9.2. Seminare
10.9.3. Instruire
10.9.4. Formare
10.10. Cheltuieli forfetare legate de eptel sau
de produsele agricole

10.11. Cheltuieli potale pentru trimiteri n afara
spaiului UE

10.12. Cheltuieli de fax i telefon legate de
cazare

10.13. Bunuri i servicii achiziionate de un agent
de cltorie n beneficiul direct al cltorului

10.14. Bunuri achiziionate n vederea revnzrii,
altele dect cele de la punctul 1.6

10.15. Servicii achiziionate n vederea
revnzrii, altele dect cele de la punctele 6.6 i
7.4

16 |www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 79/2012 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a anumitor dispoziii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativ
i combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat


F
e
b
r
u
a
r
y

2
,

2
0
1
2

10.16. Lucrri asupra unui bun 10.16.1. Lucrri asupra unui bun imobil utilizat ca
reedin sau cu scop recreativ sau de
divertisment
10.16.2. Lucrri asupra unui bun imobil, altele
dect cele de la punctul 10.16.1
10.16.3. Lucrri asupra unui bun mobil, n
legtur cu sau utilizat ntr-un bun imobil de la
punctul 10.16.1
10.16.4. Lucrri asupra unui bun mobil, altele
dect cele de la punctul 10.16.3
10.17. Cheltuieli cu bunurile 10.17.1. Cheltuieli cu bunurile imobile destinate
locuirii sau cu scop recreativ sau de divertisment
10.17.2. Cheltuieli cu bunurile imobile, altele
dect cele de la punctul 10.17.1

ANEXA IV: Model pentru comunicarea din partea statelor membre ctre Comisie,
menionat la articolul 49 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 904/2010
Statul membru:
Anul:
Partea A: Statistici pentru fiecare stat membru n parte:
Articolele 7-12 Articolul 15 Articolul 16 Articolul 25
Rubrica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cereri de
informaii
primite
Cereri de
informaii
trimise
Rspunsuri
primite cu
ntrziere +
neprimite nc
Rspunsuri
primite n
termen de o
lun
Notificri
primite n
temeiul
articolului 12
Informaii
primite
prompt
Informaii
trimise
prompt
Cereri de
feedback
primite
Feedback
trimis
Cereri de
feedback
trimise
Feedback
primit
Cereri de
notificare
administrativ
primite
Cereri de
notificare
administrativ
trimise
AT

BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
EL
ES
FI
FR
GB
HU
IE
IT
LT
LU
17 |www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 79/2012 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a anumitor dispoziii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativ
i combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat


F
e
b
r
u
a
r
y

2
,

2
0
1
2

LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
Total
Partea B: Alte statistici globale:
Statistici privind comercianii
14 Numrul de comerciani care au declarat
achiziii intracomunitare n timpul anului
calendaristic

15 Numrul de comerciani care au declarat
vnzri intracomunitare de bunuri i/sau
de servicii n timpul anului calendaristic

Statistici privind controalele i anchetele
16 Numrul situaiilor n care s-a recurs la
articolul 28 din Regulamentul (UE) nr.
904/2010 (Prezena n birourile
administrative i participarea la anchetele
administrative n alte state membre)

17 Numrul de controale simultane realizate
la iniiativa statului membru [articolele 29
i 30 din Regulamentul (UE) nr.
904/2010]

18 Numrul de controale simultane la care a
participat statul membru [articolele 29 i
30 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010]

Statistici privind schimbul automat de informaii pentru care nu s-a trimis o cerere [Regulamentul
(UE) nr. 79/2012 al Comisiei (reformare)]
19 Numrul de numere de identificare n
scopuri de TVA alocate persoanelor
impozabile care nu sunt stabilite n statul
membru [articolul 3 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) nr. 79/2012]

20 Volumul de informaii referitoare la
mijloacele de transport noi [articolul 3
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.
79/2012] transmise altor state membre

Rubrici opionale (text liber)
21 Orice alt schimb (automat) de informaii
care nu este vizat de rubricile de mai sus

22 Beneficiile i/sau rezultatele cooperrii
administrative


18 |www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 79/2012 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de
punere n aplicare a anumitor dispoziii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativ
i combaterea fraudei n domeniul taxei pe valoarea adugat


F
e
b
r
u
a
r
y

2
,

2
0
1
2

ANEXA V: Regulamente abrogate
Regulamentul (CE) nr. 1925/2004 al Comisiei
(JO L 331, 5.11.2004, p. 13)
Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 al Comisiei
(JO L 362, 20.12.2006, p. 1)
Regulamentul (CE) nr. 1174/2009 al Comisiei
(JO L 314, 1.12.2009, p. 50)
ANEXA VI: Tabel de coresponden
Regulamentul (CE) nr.
1925/2004
Regulamentul (CE) nr.
1174/2009
Prezentul regulament
Articolul 1 Articolul 1
Articolul 2 -
Articolul 3 punctele 1 i 2 Articolul 2 punctele 1 i 2
Articolul 3 punctele 3, 4 i 5 -
Articolul 4 alineatele (1) i (2) Articolul 3 alineatele (1) i (2)
Articolul 4 alineatele (3), (4) i
(5)
-
Articolul 5 primul paragraf Articolul 4
Articolul 5 al doilea paragraf -
Articolul 6 Articolul 5
Articolul 7 Articolul 6
Articolul 8 -
Articolul 9 Articolul 11
Articolul 10 Articolul 12
Articolul 11 Articolul 14
Anex Anexa IV
Articolul 1 Articolul 8
Articolul 2 Articolul 9
Articolul 3 Articolul 10
Anex Anexa III
Publicat n Jurnalul Oficial cu numrul 29L din data de 1 februarie 2012
Uniunea European, http://eur-lex.europa.eu. Numai legislaia Uniunii Europene publicat pe
suport de hrtie n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerat autentic.

S-ar putea să vă placă și