Sunteți pe pagina 1din 1

Model Cerere amanare expertiza contabila

Expert contabil
_____________________________
Carnet nr. ________/____________
Adresa/Sediul social
Catre,
Judecatoria ___________/ Parchetul de pe langa Tribunalul ____________
Dosar nr._______ /_________
Complet nr.
Termen _______________
Domnule Presedinte,
Subsemnatul ___________________, domiciliat
in_____________________, cu sediul in
________________, in calitate de expert desemnat in dosarul nr. _______________ aflat pe rolul
acestei instante, in cauza ce are ca obiect___________________________________________ formulez
prezenta
CERERE DE AMANARE A JUDECARII CAUZEI
Intrucat expertiza pe care am fost desemnat sa o efectuez prezinta o complexitate deosebita. Astfel,
pentru lamurirea situatiei, trebuie verificat si analizat un volum mare de documente (aferent anilor
____________).
In calitate de expert desemnat trebuie sa efectuez urmatoarele lucrari pentru a putea raspunde la
obiectivele formulate, astfel (se mentioneaza lucrarile necesar a fi parcurse):
________________________
________________________
Mentionez ca am luat contact cu partile solicitand o serie de documente, iar convocarea pentru
efectuarea expertizei a fost stabilita la data ___________. Am solicitat ca, in limita posibilitatilor sa se
depuna diligentele necesare pentru obtinerea evidentelor, precum si orice alte documente care ar putea
ajuta la definitivarea exprtizei.
Anexez Procesul verbal de predare/primire documente incheiat in data de _____________ precum si
adresele de convocare a partilor impreuna cu conformarile de primire.
Avand in vedere motivatiile de mai sus, va solicit sa incuviintati cererea formulata de
subsemnatul(tii)/(a) si sa dispuneti fixarea unui nou termen de judecata.
IN DREPT:
Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82 Cod procedura civila.
SEMNATURA
Expert contabil,

S-ar putea să vă placă și