Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT DIDACTIC

DATA: 03. 12. 2013 CLASA a I-a B PROFESOR: Epure Mihai-Traian DURATA: ! "e #in DISCIPLI$A: FORMAREA ABILITATILOR DE COMU$ICARE TEMA: Rea%i&area pr'nun(iei )'re)(e a *une(e%'r "e+i)i(are prin i#i(are SUBIECTUL: Repe(a )e *pun eu, -*une(e%e .p/ *i .0/1 SCOPUL: F'r#area pri)eperi%'r *i "eprin"eri%'r "e pr'nun(ie )'re)(a

OBIECTIV GENERAL: Diferentierea sunetelor p si b in emitere in epen enta! in silabe ire"te si in ire"te! "u#inte "are "ontin sunetele p si b! "u#inte paronime! propo$itii "u a"este "u#inte% OBIECTIVE O&ERATIONALE: 'sa pronunte "ore"t sunetele p si b% 'sa re"unoas"a #i$ual si au iti# sunetele in silabe! "u#inte! propo$itii% 'sa es"opere iferentele e arti"ulatie intre p si b% (ETODE )I &ROCEDEE DIDACTICE: "on#ersatia! emonstratia arti"ulatorie! e*pli"atia! e*er"itiul! "omparatia% (I+LOACE DIDACTICE: o,lin a lo,ope i"a! ima,ini "u obie"te a "aror enumire "ontine sunetele p si b! material #erbal! plansa! alfabetul-

DESFASURAREA ACTIVITATII Nr. Etapele crt. activitatii 1. Pregatirea activitatii 2min. Timp Desfasurarea activitatii Pregatirea materialului didactic, aerisirea salii de clasa, dezinfectarea oglinzilor logopedice, asezarea copiilor la locurile lor. conversatia demonstratia articulatorie e"ercitiul frontala Metode si procedee didactice Evaluare

2.

Reactualizarea 1!min. Realizarea catorva e"ercitii de articularii corecte a incalzire a aparatului fono# sunetelor t si d articulator. Realizarea unor e"ercitii de dezvoltare a auzului fonematic. E"ercitii de pronuntie a unor cuvinte ce contin sunetul $%

&.

Diri'area activitatii 2(min. )e pronunta sunetul p , apoi terapeutice sunetul * , avand gri'a ca su*iectul sa realizeze corect diferenta de articulare si sa constientizeze diferentele prin palparea laringelui in timpul emiterii sunetelor.

demonstratia articulatorie conversatia e"plicatia comparatia

individuala

)e vor pronunta sila*e ce contin conversatia sunetele p si * in toate e"plicatia pozitiile, iar su*iectul va tre*ui sa le reproduca. +e"., pa#*a, apa#a*a, comparatia ap#a*'ocul didactic )e vor utilize fise cu imagini pentru a constientiza diferentele de articulare. )e vor repeta prin vor*ire reflectata cuvinte ce contin sunetele p si * . +e". pot#*ot,

pata#*ata, por#*or, pir#*ir, par#*ar, para#*ara, corp# cor*, pol#*ol)e vor prezenta apoi copiilor cuvinte pe care vor tre*ui sa le repete. .i se va solicita sa precizeze in care cuvinte se aude sunetul p si in care se aude sunetul * , precum si pozitia pe care o ocupa in cuvant. )e vor formula propozitii pe *aza acestor cuvinte. )e vor imparti copiilor 'etoane cu imagini si li se va cere sa le aran'eze pe doua coloane separate, in functie de sunetele pe care le contin cuvintele care le denumesc. Elevii vor fi a'utati si indrumati in realizarea acestei sarcini. Pe tot parcursul activitatii se vor face corectarile de pronuntie care se impun. /. %sigurarea retentiei 0min )e vor repeta serii de cuvinte paronime, corect, precizandu#se sensul fiecarui cuvant. )e vor alcatui apoi propozitii cu aceste cuvinte. demonstratia articulatorie e"plicatia individuala

!.

Evaluare

2min.

)e vor face aprecieri generale conversatia asupra desfasurarii activitatii. 1or evaluativa fi evidentiati copiii care au manifestat interes, au fost activi si au raspuns corect.

finala

ANE.E

EXERCITIU CUVINTE CE CONTIN SUNETELE P SI B

1. Unde se aude B si unde se aude P? La inceput sau la mijloc?


bar"/ 0mbar"at p/ ure 0mp/ urit

b/tr1n

0mb/tr1nit

baie

0mb/iat

bun

0mbunat

bolna#

0mboln/#it

IMAGINI CU SUNETUL P

IMAGINI CE CONTIN SUNETUL B