Sunteți pe pagina 1din 98

UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TRGU-MURE

Constantin Palade

DREPT CIVIL
O li!a"ia #i$il% int&od'#e&e
- note de #'&s -

Prelegerile susinute n anul 1974 la Cursul postuniversitar de regretatul profesor universitar doctor Ioan Albu,

acultatea de drept Clu!"#apoca funda$entele pre%entelor cursuri&

sunt
())(

CUPRINS
Ca*itol'l I No"i'nea de o li!a"ie

1. Definiie 2. Terminologie 3. Trsturile caracteristice ale noiunii de obligaie civil


Ca*itol'l al II-lea St&'#t'&a o li!a"iei #i$ile

1. Noiunea de structur a obligaiei. 2. Subiecii obligaiei. - persoanele fizice persoanele !uridice Statul - determinarea subiecilor - terminologie 3. "biectul obligaiei - noiune - terminologie - cerinele prestaiei
3

- natura patrimonial sau nepatrimonial a prestaiei - clasificarea prestaiilor #. $oninutul obligaiei - noiune - dreptul creditorului de a pretinde prestaia ce i se cuvine - %ndatorirea debitorului de a %ndeplini prestaia datorat &. Sanciunea obligaiei - noiune - mi!loace de constr'ngere a debitorului la e(ecutarea prestaiei datorate - mi!loace de e(ecutare a prestaiei %n caz de refuz al creditorului de a o primi
Ca*itol'l al III-lea Deli+ita&ea o li!a"iilo&

1. )reliminarii 2. "bligaiile negative *i pozitive 3. "bligaia civil *i alte %ndatoriri de drept civil a+ obligaii reale b+ obligaii rezultate din raporturi de vecintate

Ca*itol'l al IV-lea Clasi,i#a&ea o li!a"iilo&

1. Noiune 2. $riterii de clasificare a obligaiilor - clasificarea obligaiilor dup izvoarele lor


- obligaii contractuale cvasicontrac-tuale delictuale *i cvasidelictuale

- obligaii contractuale cvasicontractuale delictuale cvasidelictuale *i legale - obligaii contractuale *i legale - obligaii contractuale *i e(tracontractuale - obligaii izvor'te din acte !uridice *i din fapte !uridice - clasificarea obligaiilor dup obiectul lor - obligaii de a da de a face *i de a nu face - obligaii pozitive *i negative - obligaii de rezultat *i de mi!loace - obligaii pecuniare *i %n natur - obligaii con!uncte alternative *i facultative - obligaii cu e(ecutare instantanee *i cu e(ecutare succesiv %n timp
&

- obligaiile care privesc calitile personale ale debitorului - clasificarea obligaiilor afectate de modaliti obligaii simple *i obligaii comple(e - obligaii comple(e obligaii cu termen obligaii condiionale - clasificarea obligaiilor dup sanciunea lor - obligaii civile *i obligaii naturale
Ca*itol'l al V-lea I-$oa&ele o li!a"iilo&

1. 2. 3. #. &.

Definiie ,ibertatea actelor !uridice civile $ontractul -ctul !uridic unilateral .aptele !uridice licite a+ /estiunea intereselor altei persoane b+ )lata lucrului nedatorat c+ 0mbogirea fr !ust cauz 1. 2spunderea civil delictual a+ 2spunderea pentru fapt proprie b+ 2spunderea pentru fapt proprie a persoanelor !uridice c+ 2spunderea prinilor pentru faptele copiilor lor minori
1

d+ 2spunderea cadrelor didactice e+ 2spunderea comitenilor pentru faptele prepu*ilor f+ 2spunderea pentru pre!udiciile cauzate de lucruri g+ 2spunderea pentru pre!udiciile cauzate de animale

Ca*itol'l I

NO.IUNEA DE O/LIGA.IE
01 De,ini"ie2
Obligaia este raportul juridic n temeiul cruia o persoan, numit creditor, are dreptul de a pretinde de la o alt persoan, numit debitor, o anumit prestaie, pe care aceasta este ndatorat a o ndeplini. "bligaia evoc deci sub aspect activ un creditor *i o crean sub aspect pasiv un debitor *i o datorie iar sub ambele sale aspecte legtura !uridic dintre creditor *i debitor adic un raport !uridic. $reana este un drept un bun incorporal o valoare care face parte din patrimoniul creditorului fiind un element activ al acestuia iar datoria este o %ndatorire care face parte din patrimoniul debitorului fiind un element pasiv al acestuia. Definirea obligaie se poate face fie de la creditor ctre debitor fie de la debitor ctre creditor. Definirea obligaiei de la creditor ctre debitor pe care o preferm poate fi motivat astfel4 a*a cum patrimoniul se define*te prin latura sa activ *i numai corelativ prin latura sa pasiv datoriile tot astfel ar trebui definite toate drepturile patrimoniale adic at't cele reale c't *i cele de crean. 5ar definirea obligaiei de la debitor ctre creditor poate fi motivat prin aceea c astfel se evideniaz mai pregnant ideea c at't na*terea c't *i realizarea dreptului de crean constau %n fapta debitorului de a da a face sau a nu face ceva %n folosul creditorului. .ie c se porne*te de la creditor spre debitor fie c se porne*te de la debitor ctre creditor definirea complet a obligaiei s e(prime ambele laturi ale raportului !uridic de obligaie adic at't
6

latura activ c't *i latura pasiv at't dreptul de crean al creditorului c't *i datoria debitorului. Definiiile care enun e(pres numai dreptul creditorului sau numai datoria debitorului sunt deficitare. Definiia asupra creia ne-am oprit caut s rspund cerinelor definirii complete a obligaiei %ntruc't enun e(pres ambele laturi ale raportului !uridic de obligaie

(1 Te&+inolo!ie
O li!a"ie 7timologic termenul de obligaie vine de la ob-ligare obligatio care %nsemna a lega %n vederea unui anumit scop care %n dreptul roman evoca la %nceput %nlnuirea debitorului aservirea acestuia fa de creditor iar mai t'rziu raportul !uridic legtura !uridic 8vinculum iuris+ %n temeiul creia creditorul putea cere debitorului sub sanciunea constr'ngerii 8adstringimur+ s dea s fac sau s nu fac ceva 8dare facere non facere+. 0n dreptul civil contemporan termenul de obligaie este folosit %ndeob*te %ntr-un triplu %neles *i anume4 %ntr-un %neles larg propriu-zis pentru a desemna raportul !uridic de obligaie cu ambele sale laturi4 activ creana creditorului *i pasiv datorit debitorului9 %ntr-un %neles restr'ns pentru a desemna numai latura pasiv a raportului de obligaie adic datoria debitorului *i %n %nelesul de %nscris constatator al unei obligaii 8instrumentum+. C&edito& 3i de ito& ,a raportul !uridic de obligaie subiectul activ se nume*te creditor fiindc a avut %ncredere8credere+ %n persoana debitorului iar subiectul pasiv se nume*te debitor fiindc datoreaz 8debet+ creditorului o anumit prestaie. 0n dreptul roman creditorul era numit *i reus credendi iar debitorul reus de bendi9 iar cum reus %nseamn p'r't aceste denumiri artau c la nevoie creditorul %l putea p'r% pe debitor9 cu timpul reus a fost rezervat numai pentru al desemna pe debitor.

C&ean"% 3i dato&ie 2aportul !uridic de obligaie confer creditorului un drept de crean numit prescurtat crean *i impune corelativ debitorului o prestaie de a da sau de a face ceva sau o abinere de a nu face ceva prestaie *i abinere numite %ntr-un cuv'nt datorie. O li!a"ie1 4ndato&i&e 0n limba rom'n termenii de obligaie *i %ndatorire sunt sinonimi. Termenului de %ndatorire i se atribuie %ns %nelesuri mai variate dec't celui de obligaie at't %n vorbirea curent c't *i %n terminologia !uridic. 0n unele domenii este preferat termenul de obligaie de e(emplu %n dreptul civil iar %n alte domenii este preferat termenul de %ndatorire de e(emplu %n dreptul constituional. ;nii autori fac distincie %ntre obligaie ca termen specific de desemnare a obligaiilor de drept civil care formeaz instituia !uridic a obligaiilor *i %ndatorire !uridic sau datorie !uridic termen generic de desemnare a numeroase %ndatoriri !uridice generale *i particulare. -stfel sunt denumite %ndatoriri generale cele care incub fiecruia fa de toi de e(emplu %ndatorirea de a nu aduce atingere drepturilor altora sau %ndatorirea de a nu comite infraciuni *i sunt denumite %ndatoriri particulare cele care incumb numai anumitor persoane de e(emplu %ndatoririle dintre soi sau %ndatoririle dintre prini *i copii. D&e*t de #&ean"%1 D&e*t *e&sonal )rin tradiie roman unii autori denumesc drepturile de crean *i drepturi personale spre a le delimita astfel mai pregnant de drepturile reale. 0n dreptul roman clasic creditorul avea %n caz de nee(ecutare a obligaiei dreptul de al stp'ni pe debitor 8de a-i lua libertatea de al %ntemnia *i c<iar a-l vinde+ adic un drept asupra persoanei debitorului un drept personal 8de la persona+ numit ius in persojnam ce putea fi aprat printr-o aciune personal numit actio in personam. 0n dreptul civil modern nu i se mai recunoa*te %ns creditorului nici un drept asupra persoanei debitorului ci numai
1=

dreptul de a urmri la nevoie bunurile sale. Debitorul nu se mai anga!eaz *i nu mai rspunde fa de creditor cu persoana sa ci numai cu patrimoniul su. -ceasta %nseamn c dreptul de crean se e(ercit %mpotriva debitorului dar c acest drept nu mai poart asupra persoanei sale ci numai asupra bunurilor sale. De aceea nici denumirea drepturilor de crean ca drepturi personale nu mai corespunde coninutului acestor drepturi. 5ar aciunile prin care se valorific drepturile de crean de*i denumite prin tradiie tot aciuni personale nu mai au %nelesul din dreptul roman de urmrire la nevoie a persoanei debitorului. Denumirea drepturilor de crean ca drepturi personale este anacronic *i neavenit cel puin pentru urmtorul argument4 - %n accepiunea larg a cuv'ntului personal toate drepturile subiective patrimoniale *i nepatrimoniale sunt personale %ntruc't toate aparin unor persoane *i toate impun altora %ndatorirea de a le respecta. De,ini"ia &o+an% a o li!a"iei 0n dreptul roman %nt'lnim *i cea mai evocatoare definiie a obligaiei pentru societatea sclavagist. Dup faimoasa definiie din 5nstitutele lui 5ustinian %ndeob*te citat 8cu toate c este deficitar %ntruc't prive*te obligaia numai pasiv de la debitor ctre creditor+ obligatio est iuris vinculum quo, necessitate ad strin gimur alicujus solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura9 8legtura de drept %n temeiul cruia suntem constr'n*i s pltim un lucru dup dreptul cetii noastre9 iar %n traducere larg complinit %nseamn legtura de drept %n temeiul creia o persoan numit debitor trebuie sub sanciunea constr'ngerii s dea s fac sau s nu fac ceva fa de o alt persoan numit creditor.

51T&%s%t'&ile #a&a#te&isti#e ale no"i'nii de o li!a"ie


Trsturile caracteristice ale obligaiei sunt %n numr de dou *i anume4 vinculum iuris care evoc legtura !uridic dintre creditor *i debitor 8ob > ligo+ adstringimur care evoca posibilitatea de
11

constr'ngere a debitorului la %ndeplinirea silit a prestaiei datorate 8ob > stringo+. Vinculujm iuris desemna la %nceput legtura !uridic *i material %n temeiul creia creditorul avea dreptul de a pretinde de la debitor prestaia sau abinerea ce i se datora *i la nevoie dreptul de a pune stp'nire pe debitorul neplatnic de a-l %ntemnia %n %nc<isoarea sa privat dac nici astfel datoria nu era pltit de a-l vinde ca sclav. ?ai t'rziu creditorul *i debitorul au fost numii subiect de drept iar legtura !uridic dintre ei a fost numit raport !uridic sau raport de drept. -dstringimur desemna la %nceput at't aciunea pe care creditorul o avea %mpotriva debitorului spre a-l constr'nge la e(ecutarea prestaiei datorate c't *i dreptul de a dispune de persoana debitorului neplatnic. $u timpul %ns constr'ngerea debitorului s-a restr'ns la aciunea %n !ustiie pe care creditorul o poate intenta %mpotriva debitorului *i care la nevoie poate fi urmat dup !udecat de e(ecuia silit a bunurilor debitorului neplatnic.

12

Ca*itol'l al II-lea

STRUCTURA O/LIGA.IEI CIVILE


01 No"i'nea de st&'#t'&% a o li!a"iei
Denumirea de structur a obligaiei evoc elementele componente *i inerente totodat oricrui raport !uridic de obligaie. $onform unei concepii tradiionale pe care o urmm %n lucrarea de fa elementele structurale ale raportului !uridic de obligaie sunt4 subiecii obiectul coninutul *i sanciunea9 iar conform unei concepii mai recente elementele structurale ale raportului !uridic de obligaie sunt numai subiecii obiectul *i coninutul acestuia. $uprinderea sanciunii printre elementele structurale ale obligaiei evideniaz faptul c %n marea lor ma!oritate obligaiile civile pot fi e(ecutate la nevoie *i silit iar necuprinderea sanciunii printre elementele structurale ale obligaiei evideniaz faptul c sunt *i unele obligaii care nu pot fi e(ecutate silit ci numai voluntar 8acestea sunt a*a numitele obligaii naturale incomplete sau imperfecte+. 0ntr-o concepie singular se susine c elementele eseniale ale oricrui raport !uridic de obligaie sunt4 creditorul debitorul *i prestaia9 %n ce prive*te sanciunea se apreciaz c %ntruc't aceasta intervine doar %n cazul %n care debitorul nu %ndepline*te de bun voie prestaia sau abinerea la care s-a %ndatorat ea este %n realitate o garanie conferit de lege creditorului %n vederea e(ecutrii silite la nevoie a obligaiei.

(1 S' ie#"ii o li!a"iei


01 Pe&soanele ,i-i#e1 Pe&soanele 6'&idi#e1 Stat'l
13

)ot fi subieci sau pri ale unui raport !uridic de obligaie toi subiecii de drept civil adic at't persoanele fizice c't *i persoanele !uridice. 2aporturile !uridice de obligaii pot intervenii dup caz %ntre persoane fizice %ntre persoane !uridice sau %ntre persoane fizice *i persoane !uridice. Statul poate fi *i el subiect de obligaii civile %ns numai c'nd @particip nemi!locit %n nume propriu ca subiect de drepturi *i obligaiiA 8art.2& din decretul nr.31 din 3= ianuarie 1:&# privitor la persoanele fizice *i persoanele !uridice+. (1Dete&+ina&ea s' ie#"ilo& ,a raporturile !uridice de obligaii regula este c at't subiectul activ creditorul c't *i subiectul pasiv debitorul se determin adic se individualizeaz %n momentul na*terii acestor raporturi. )rin e(cepie sunt *i raporturi !uridice de obligaii la care %n momentul na*terii lor numai unul din subieci este determinat cellalt fiind doar determinabil. -*a este de e(emplu oferta de recompens adresat publicului la care numai debitorul adic ofertantul este determinat %n momentul emiterii ofertei pe c'nd creditorul va fi determinat ulterior %n persoana aceluia care va satisface cerinele ofertei. 51 Te&+inolo!ie Subiecii sau prile raportului !uridic de obligaie sunt4 subiectul activ numit creditor *i subiectul pasiv numit debitor. ,a obligaiile unilaterale una dintre pri are calitatea de creditor iar cealalt de debitor 8de e(emplu la donaie donatarul este creditor iar donatorul este debitor+ pe c'nd la obligaiile bilaterale fiecare dintre pri are deopotriv calitatea de creditor *i debitor 8de e(emplu la v'nzare > cumprare v'nztorul este creditor %n privina preului *i debitor %n privina bunului v'ndut iar cumprtorul este simetric invers creditor %n privina bunului cumprat *i debitor %n privina preului datorat+. ,a obligaiile pure *i simple din punctul de vedere al subiecilor e(ist numai dou persoane 8de e(emplu la v'nzarecumprare un singur v'nztor *i un singur cumprtor+ pe c'nd la obligaiile comple(e din punctul de vedere al subiecilor e(ist mai multe persoane 8de e(emplu la v'nzare-cumprare fie mai muli v'nztori fie mai muli cumprtori fie deopotriv mai muli
1#

v'nztori *i mai muli cumprtori+. -stfel la obligaiile solidare c'nd e(ist mai muli creditori 8solidaritatea activ+ ei se numesc *i cocreditori 8de e(emplu c'nd la acela*i contract de v'nzarecumprare e(ist mai muli v'nztori fiecare dintre ei fiind %n drept de a pretinde plata %ntregului pre al v'nzrii+ iar c'nd e(ist mai muli debitori 8solidaritatea pasiv+ ei se numesc *i codebitori 8de e(emplu c'nd la acela*i contract de v'nzare > cumprare e(ist mai muli cumprtori fiecare dintre ei fiind obligat la plata %ntregului pre al v'nzrii+. Denumirile de creditor *i debitor sunt generice %n %nelesul c indiferent de izvorul lor toate obligaiile constau %n raporturi !uridice la care subiecii au calitile corelative de creditor *i debitor 8ca la raportul de donaie+ sau deopotriv calitatea de creditor *i calitatea de debitor 8ca la raportul de v'nzare > cumprare+. ,a diferitele specii de obligaii %ns calitile de creditor *i de debitor sunt evocate doar implicit prin termenii specifici unora sau altora dintre aceste obligaii de e(emplu4 la obligaiile rezultate din contractul de donaie termenii de donator *i donatar la obligaiile rezultate din contractul de v'nzare > cumprare termenii de v'nztor *i cumprtor la obligaiile rezultate din gestiunea de afaceri termenii de gerat *i gerant iar la obligaiile rezultate din %mbogirea fr !ust cauz termenii de srcit *i %mbogit.

51O ie#t'l o li!a"iei


01 No"i'ne "biectul raportului !uridic de obligaie %l constituie prestaia adic conduita pe care creditorul o poate pretinde de la debitor *i pe care acesta este %ndatorat s-o %ndeplineasc conduit sau comportament care const %n aciunea sau inaciunea debitorului de a da de a face sau de a nu face ceva %n folosul creditorului 8sau a persoanei ori persoanelor desemnate de ctre creditor+. "biectul obligaiei const %n ceea ce creditorul poate pretinde de la debitor *i acesta trebuie s %ndeplineasc. (1 Te&+inolo!ie

1&

;nii autori evoc obiectul obligaiei prin termenul unic de prestaie consider'nd c aceasta poate fi nu numai pozitiv de a da sau de a face ceva ci *i negativ de a nu face ceva pe c'nd ali autori %l evoc prin doi termeni prin cel de prestaie pentru %ndatorirea debitorului de a da sau de a face ceva *i prin cel de abinere pentru %ndatorirea acestuia de a nu face ceva. )entru a evoca *i terminologic c prestaia poate fi dup caz de a da de a face sau de a nu face ceva %n limba!ul !uridic se folose*te at't e(primarea felurilor prestaiei c't *i e(primarea obiectului prestaiei. 7ste de observat c prin cea de-a doua e(primare se evideniaz faptul c obiectul prestaiei %l constituie ori fapta pozitiv a debitorului de a da sau de a face ceva ori fapta sa negativ de a nu face ceva. 0n acest fel se face o distincie de vdit nuanare !uridic %ntre obiectul obligaiei care este unic prestaia *i obiectul prestaiei care poate fi triplu de a da de a face sau de a nu face ceva. 51 Ce&in"ele *&esta"iei )entru a putea forma obiectul unui raport !uridic de obligaie prestaia trebuie s %ndeplineasc anumite cerine. Dintre aceste cerine unele privesc toate prestaiile iar altele numai prestaia de a da ori numai prestaiile de a face sau de a nu face ceva. A& Cerinele co$une prestaiilor de a da, de a face 'i de a nu face& a+ )restaia trebuie s aib natur !uridic. .aptul de a da de a face sau de a nu face ceva valoreaz prestaie numai atunci c'nd are loc %ntre persoane care au calitile corelative de creditor *i de debitor adic %n cadrul unor raporturi !uridice de obligaii nu %ns *i atunci c'nd un asemenea fapt are loc %n cadrul altor relaii sociale dec't cele !uridice. -stfel darul fcut unui prieten cu ocazia zilei sale onomastice constituie o fapt de a da cedarea locului %n tramvai unei persoane %n v'rst constituie o fapt de a face iar renunarea din proprie iniiativ la ora de pian pentru ca vecinul bolnav s se poat odi<ni constituie o fapt de a nu face %ns aceste fapte nu sunt prestaii de natur !uridic deoarece ele nu au loc %n cadrul unor obligaii !uridice ci %n cadrul unor obligaii ne!uridice.
11

b+ )restaia trebuie destinat creditorului 8sau persoanei ori persoanelor desemnate de ctre creditor+. )entru a fi valabil prestaia trebuie s fie prevzut %n folosul cuiva adic ea trebuie s fie destinat dup caz uneia sau mai multor persoane ori c<iar publicului. -*a cum rezult din %ns*i definiia obligaiei prestaia este de principiu destinat creditorului care are *i dreptul de a o pretinde de la debitor. 0ns %n dreptul civil modern se admite stipulaia pentru altul nimic nu se opune ca prile unui raport !uridic s atribuie prestaia care formeaz obiectul acelui raport unei tere persoane ca %n cazul asigurrii fcute %n folosul mo*tenitorilor asiguratului. De asemenea nimic nu se opune ca prestaia s fie destinat publicului ca %n cazul %n care proprietarul unei case >muzeu %n care a trit un mare scriitor o doneaz uniunii Scriitorilor cu clauza 8sarcina+ de a fi pus la dispoziia publicului vizitator. 0n ce prive*te prestaiile destinate publicului trebuie fcut distincie %ntre prestaiile care formeaz obiectul unor rapoarte !uridice de obligaii ca %n e(emplu de mai sus *i ofertele de prestaii fcute %n vederea %nc<eierii unor raporturi !uridice de obligai de e(emplu e(punerea mrfurilor %n vitrinele magazinelor staionarea ta(iurilor %n staiile de ta(imetre sau ofertele de prestri de servicii fcute publicului de ctre %ntreprinderile specializate %n asemenea activiti. c+ )restaia trebuie s prezinte interes pentru creditor 8sau pentru persoana ori persoanele desemnate de ctre creditor+. )restaia trebuie s prezinte un anumit interes material sau moral pentru creditor 8sau dac este cazul pentru tera sau terele persoane crora li se cuvine prestaia. $erina ca prestaia s prezinte interes este e(primat uneori *i prin formula c prestaia trebuie s prezinte utilitate *i anume4 fie o utilitate material 8de e(emplu obinerea preului real al lucrului v'ndut *i nu a unui pre doar simbolic+ fie o utilitate moral 8ca e(emplu de asemenea utilitate se d satisfacia creditorului rezultat din asumarea de ctre vecinul su a obligaiei de a nu desc<ide aparatul de radio %ntre anumite ore+. d+ )restaia trebuie s fie posibil. 2ostul prestaiei este acela de a fi %ndeplinit dup caz prin a da a face sau a nu face ceva. De aceea prestaia trebuie s fie posibil adic susceptibil de a fi
13

%ndeplinit e(ecutat. )restaia care nu poate fi %ndeplinit este numit prestaie imposibil9 ea %mpiedic na*terea valabil a raportului !uridic de obligaie 8imposibilium nulla obligatio+ %ntruc't nimeni nu se poate obliga la imposibil 8ultra posse nemo obligatur+. Trebuie %ns s fie vorba de imposibilitate absolut 8obiectiv+ adic de o prestaie pe care nimeni nu o poate %ndeplini *i nu de o imposibilitate relativ 8subiectiv+ adic de o prestaie pe care numai o anumit sau anumite persoane nu o pot %ndeplini. 5mposibilitatea poate fi material ca %n cazul v'nzrii unui bun care la data v'nzrii era distrus sau !uridic cum ar fi v'nzarea unui bun al crui proprietar este %nsu*i cumprtorul. e+ )restaia trebuie s fie determinat sau determinabil. )entru a putea fi %ndeplinit prestaia trebuie s fie nu numai posibil ci *i precizat stabilit cunoscut. $reditorul trebuie s *tie ce poate pretinde de la debitor iar debitorul trebuie s *tie ce datoreaz creditorului. De aceea prestaia trebuie s fie determinat sau cel puin determinabil. )restaia este determinat c'nd %n momentul na*terii raportului de obligaie fapta la care debitorul s-a %ndatorat este precizat astfel4 la prestaia de a da un corp cert prin individualizarea acestuia prin el %nsu*i de e(emplu v'nzarea casei din ora*ulB stradaB numrulB9 la prestaia de a da un bun de gen prin indicarea caracterelor sale generice care s permit individualizarea sa viitoare de e(emplu un autoturism Dacia 13== ce urmeaz s fie livrat cumprtorului BBB.9 la prestaia de a face prin indicarea abinerii asumate de e(emplu %ndatorirea de a nu cldi pe un teren anumit. )restaia este determinabil c'nd %n momentul na*terii raportului de obligaie sunt stabilite 8de ctre pri sau prin lege %n mod e(pres sau tacit+ doar indicii de referin sau criterii de determinare %n viitor a prestaiei de e(emplu4 e(pertizele de specialitate la fi(area preului la unele bunuri de o valoare deosebit %n unele contracte cum este clauza %ntreinerii care impune debitorului prin ea %ns*i %ndatorirea de a presta cele necesare traiului creditorului %ntreinerii9 pierderea suferit la evaluarea pre!udiciului material %n cadrul rspunderii civile contractuale *i a celei delictuale9 sau limita %mbogirii *i cea a srcirii la aprecierea folosului pe care %mbogitul trebuie s-l %napoieze srcitului %n caz de %mbogire fr temei legitim.
16

0n fine determinarea prestaiilor care poart asupra unor sume de bani trebuie fcut %n moneda naional 8a*a cum de drept comun prevd %ndeob*te legislaiile naionale. )rin e(cepie prestaiile %n bani pot fi fi(ate *i %ntr-o moned strin c'nd legea prevede %n mod e(pres aceast posibilitate. f+ )restaia trebuie s fie licit *i conform cu regulile de convieuire social. )entru a fi valabil prestaia trebuie s fie licit *i corespunztoare cu regulile de convieuire social. Ci aceasta %ntruc't orice prestaie d na*tere unui drept subiectiv iar drepturile subiective sunt recunoscute *i ocrotite de lege numai %n msura %n care ele nu contravin ordinii de drept *i normelor de via ale societii socialiste 8art. &$. civ. Ci art.1 din Decretul nr. 31D1:&#+. -*a de e(emplu sunt ilicite potrivnice legii prestaiile urmtoare4 ca prestaie de a da v'nzarea unei succesiuni viitoare9 ca prestaie de a face asumarea obligaiei de a plti o dob'nd superioar celei legale9 iar ca prestaie de a nu face asumarea obligaiei de a nu %ndeplini %ndatoririle familiale. (& Cerinele specifice prestaiei de a da& a+ /'n'l t&e 'ie s% e7iste. Eunul asupra cruia poart prestaia de a da adic de a transfera sau de a constitui un drept real trebuie s e(iste %n momentul na*terii raportului !uridic de obligaie 8ceea ce este cazul mai ales la obligaiile de a da izvor'te din contracte la care ne%ndeplinirea condiiei ca bunul s e(iste antreneaz sanciunea nulitii absolute9 de e(emplu lipsa bunului v'ndut determinat %n individualizarea sa care a %ncetat de a mai e(ista la data %nc<eierii contractului de v'nzare-cumprare duce la nulitatea acestuia+. 0n ce prive*te ine(istena bunului ea poate fi o ine(isten material ca %n cazul %n care casa v'ndut n-a e(istat nicic'nd sau de*i a e(istat ea nu mai e(ist la data v'nzrii fiind %ntre timp distrus de incendiu sau poate fi o imposibilitate !uridic ca %n cazul %n care s-a v'ndut un bun care nu se afl %n circuitul civil. $erina e(istenei bunului nu se opune ca obiectul obligaiei s-l constituie bunuri viitoare c'nd prile raportului !uridic convin %n acest fel. 0n timpurile noastre obligaiile al cror obiect %l constituie bunuri viitoare sunt foarte numeroase *i ele se refer la bunuri
1:

diverse de gen *i certe mobile *i imobile de e(emplu4 mrfuri ce urmeaz a fi produse recolte viitoare locuine ce urmeaz a fi construite opere artistice literare *i *tiinifice ce urmeaz a fi %ntocmite. b+ /'n'l t&e 'ie s% se a,le 8n #i&#'it'l #i$il . Eunul asupra cruia poart prestaia de a da trebuie s se afle %n circuitul civil sau cum se mai spune %n comerul !uridic. Nu pot forma obiectul valabil al obligaiilor bunurile care prin natura lor sau prin dispoziiile legii sunt %n afara circuitului civil 8 res extra commercium+9 iar alte bunuri pot forma obiectul obligaiilor numai %n condiiile speciale ale legilor care reglementeaz circulaia lor !uridic. -semenea bunuri fie c nu se pot afla %n circuitul civil fie c sunt scoase din acest circuit fie c de*i se afl %n circuitul civil sunt supuse unor regimuri speciale de circulaie !uridic. $'teva e(emple de bunuri %n afara circuitului civil4 - Eunurile care prin natura lor nu sunt susceptibile de a fi apropiate spre a forma obiectul unor drepturi subiective patrimoniale reale sau de crean. 7(emplele clasice sunt a*a-numitele bunuri comune tuturor 8res comunes omnium+ ca apa aerul *i lumina soarelui. -ceste bunuri au fost sunt *i vor fi bunuri comune ale tuturor oamenilor bunuri comune ale societii bunuri sociale %ntruc't fr ele viaa ar %nceta cu desv'r*ire. 7ste %ns totodat de observat c %n timpurile noastre datorit dezvoltrii impetuoase a *tiinei *i te<nicii bunuri ca apa aerul *i lumina soarelui sunt susceptibile %ntr-o anumit msur de apropiere 8apa mrilor *i oceanelor este captat desalinizat *i folosit ca ap potabil aerul este captat comprimat *i folosit %n industrie iar lumina soarelui a %nceput *i ea s fie captat *i se pare c va deveni principala surs de energie %ntr-un viitor nu prea %ndeprtat+ ceea ce face ca odat apropiate aceste bunuri s poat fi *i introduse %n circuitul civil. - ;nele dintre bunurile prevzute de art. 13& din $onstituia 2om'niei ca apele pdurile 8nu %ns *i produsele acestora+ cile de comunicaii *.a. care sunt scoase din circuitul civil %ntruc't pot forma numai obiectul proprietii publice a statului. - Eunurile scoase din circuitul civil din considerente morale sociale sau politice de e(emplu succesiunile nedesc<ise stupefiantele sau decoraiile.
2=

- Eunurilor a cror circulaie este supus unor regimuri speciale bunurile care prezint un anumit pericol ca armele *i otrvurile *.a. c+ /'n'&ile t&e 'ie s% a*a&"in% a#el'ia #a&e t&ans,e&% sa' #onstit'ie d&e*t'l &eal as'*&a 'n'l'i. Eunul asupra cruia poart prestaia de a da trebuie s aparin aceluia care transfer dreptul de proprietate asupra bunului respectiv aceluia care constituie un drept real principal ori accesoriu asupra bunului ca dreptul de uz sau dreptul de ipotec %ntruc't numai astfel prestaia este susceptibil de e(ecutare. Din aceast condiie rezult, per a contrario regula c nimeni nu poate %nstrina ceea ce nu-i aparine 8 nemo dat quod non habet; nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet +. De aceea %nstrinarea bunului altuia este %n principiu nevalabil. Spunem c numai %n principiu deoarece uneori %nstrinarea bunului altuia este valabil. 0n ce prive*te bunurile determinate doar prin caracterele lor generice problema %nstrinrii bunului altuia nu prezint interes *i practic nici nu se pune %ntruc't debitorul %l poate dob'ndi %n vederea e(ecutrii obligaiei sale de la orice proprietar de asemenea bunuri. 0n ce prive*te %ns bunurile individuale determinate problema %nstrinrii bunului altuia prezint interes %ntruc't debitorul nu-l poate dob'ndi dec't de la proprietarul acestuia. Dac debitorul %*i asum obligaia de a %nstrina %n viitor un bun individual determinat ce aparine altuia *tiind c bunul nu este al su obligaia va fi valabil9 ea se poate analiza fie ca o obligaie afectat de condiia suspensiv ca debitorul s dob'ndeasc bunul de la proprietar %n vederea e(ecutrii obligaiei fie ca o obligaie dubl aceea de a dob'ndi bunul de proprietar *i apoi %l va transmite creditorului obligaia va fi e(ecutat %n natura sa specific9 iar %n cazul %n care debitorul nu va putea dob'ndi bunul de proprietar obligaia va trebui e(ecutat prin ec<ivalent adic prin plata de daune interese compensatorii. Dac debitorul %*i asum obligaia de a %nstrina imediat un bun individual determinat ce aparine altuia *tiind c bunul nu este al su obligaia nu va fi valabil.

21

Dac debitorul %*i asum obligaia de a %nstrina bunul individual determinat ce aparine altuia %n credina gre*it c bunul este al su obligaia nu va fi valabil. (& Cerin) specific) prestaiilor de a face 'i de a nu face * fapta trebuie s) fie a aceluia care a pro$is"o. 2egula este c nimeni nu poate promite dec't fapta sa proprie *i aceasta %ntruc't nimeni nu poate deveni debitor dec't prin voina sa proprie. )rin e(cepie %n caz de reprezentare convenional prin contractul de mandat mandatarul promite fapta mandantelui %n temeiul %mputernicirii pe care acesta o d mandatarului de a-l reprezenta. Nu constituie %ns o asemenea e(cepie promisiunea de portefort 8promesse de porte-fort+ %ntruc't la aceasta promitentul nu promite fapta altuia ci fapta sa proprie adic de a se face forte 8se porter fort+ spre a-l determina pe altul s efectueze o anumit prestaie s %nc<eie sau s ratifice un anumit act. 91 Nat'&a *at&i+onial% sa' ne*at&i+onial% a *&esta"iei $onform unei concepii pentru a putea forma obiectul unui raport !uridic de obligaie prestaia trebuie s aib o natur patrimonial pe c'nd conform altei concepii prestaia poate avea *i o natur nepatrimonial 8ceea ce se e(emplific prin asumarea obligaiei de a retrage public ofensa adus unei persoane sau a obligaiei de a nu face e(erciii de pian la anumite ore din zi spre a nu tulbura lini*tea unui vecin. $u privire la aceste concepii este de observat c prestaia de a da poate avea numai natur patrimonial pe c'nd prestaiile de a face *i de a nu face pot avea at't natur patrimonial c't *i natur nepatrimonial. 0ns c<iar prestaiile nepatrimoniale de a face *i de a nu face se sc<imb %n caz de nee(ecutare %n natura lor specific %n dezdunri adic %n prestaii patrimoniale. :1 Clasi,i#a&ea *&esta"iilo&
22

)restaiile care formeaz obiectul obligaiilor sunt multiple *i variate. De aceea prestaiile sunt susceptibile de numeroase clasificri dintre care mai importante ne apar cele care urmeaz4 - prestaii de a da de a face *i de a nu face9 - prestaii pozitive *i negative9 - prestaii de rezultat *i de mi!loace9 - prestaii pecuniare *i %n natur9 - prestaii con!uncte alternative *i facultative9 - prestaii unice 8cu e(ecutare instantanee+ cu e(ecutare succesiv %n timp.

91 Con"in't'l o li!a"iei
01 No"i'ne $oninutul raportului !uridic de obligaie const %n dreptul creditorului de a pretinde *i %n %ndatorirea debitorului de a %ndeplinii prestaia datorat. 7ste deci de observat c obiectul obligaiei %l constituie %ns*i prestaia iar coninutul obligaiei %l constituie dreptul creditorului de a pretinde %ndeplinirea prestaiei *i %ndatorirea corelativ a debitorului de a o %ndeplini. Dac deci obiectul obligaiei const %ntr-o anumit conduit coninutul obligaiei const %n dreptul creditorului de a pretinde *i %n %ndatorirea debitorului de a %ndeplinii acea conduit. (1 D&e*t'l #&edito&'l'i de a *&etinde *&esta"ia #e i se #'$ine $reditorul are dreptul de a pretinde prestaia de la debitor la scaden care poate fi data na*terii raportului !uridic de obligaie 8ceea ce constituie regula la prestaia de a da+ sau o dat ulterioar 8ceea ce la prestaia de a face rezult din %ns*i natura prestaiei+. Dreptul creditorului se stinge prin e(ecutarea prestaiei de ctre debitor 8fie de bunvoie fie silit+ %ntruc't astfel acest drept devine fr obiect. 51 4ndato&i&ea de ito&'l'i de a 8nde*lini *&esta"ia dato&at%

23

,a scaden debitorul trebuie s e(ecute %ntocmai prestaia datorat creditorului. 0n caz contrar debitorul se e(pune !udecii e(ecuiei silite asupra bunurilor sale *i suportrii pagubelor *i c<eltuielilor cauzate creditorului.

:1 San#"i'nea o li!a"iei
01 No"i'ne Sanciunea sau mai e(act spus sanciunile obligaiei constau4 pe de o parte %n mi!loacele pe care legea le pune la %ndem'na creditorului %n vederea realizrii la nevoie a creanei sale prin constr'ngerea debitorului la e(ecutare9 pe de alt parte %n mi!loacele pe care legea le pune la %ndem'na debitorului %n vederea e(ecutrii la nevoie a prestaiei pe care o datoreaz c<iar %mpotriva voinei creditorului. (1 Mi6loa#e de #onst&;n!e&e a de ito&'l'i la e7e#'ta&ea *&esta"iei dato&ate ?i!loacele pe care legea le pune la %ndem'na creditorului spre a-l constr'nge pe debitor s-*i e(ecute prestaia scadent sunt urmtoarele4 a+ punerea %n %nt'rziere a debitorului c'nd legea prevede necesitatea acestui act de somare a debitorului la plata 8ceea ce de drept comun se face printr-o notificare pe care creditorul o adreseaz debitorului prin intermediul e(ecutorului !udectoresc sau prin %ns*i aciunea %n !ustiie introdus %n vederea e(ecutrii aciune care valoreaz *i ca punere %n %nt'rziere a debitorului9 b+ aciunea %n !ustiie pe care creditorul o poate intenta %mpotriva debitorului %n vederea constr'ngerii acestuia prin !ustiie la e(ecutarea prestaiei datorate9 c+ obligarea debitorului de ctre instana de !udecat c'nd este cazul la plata de daune cominatorii 8care constau %n sume de bani pentru fiecare zi de %nt'rziere p'n la e(ecutarea %n natur a obligaiei *i care la e(ecutare se cuvin debitorului+ daune moratorii
2#

8care constau %n sume de bani cuvenite creditorului cu titlul de reparare a pre!udiciului suferit datorit %nt'rzierii %n e(ecutare+ sau amenzi 8care constau %n sume de bani cuvenite statului %n cazurile anume prevzute de lege pentru fiecare zi de %nt'rziere p'n la e(ecutarea prestaiei9 d+ %n fine dup obinerea <otr'rii !udectore*ti definitive 8*i investirea acesteia cu formul e(ecutorie c'nd legea o pretinde+ creditorul o poate trece la e(ecuia silit asupra bunurilor debitorului. 51 Mi6loa#e de e7e#'ta&e a *&esta"iei 8n #a- de &e,'- al #&edito&'l'i de a o *&i+i $reditorul are %ndatorirea de a primi prestaia ce i se cuvine *i de a face totodat ceea ce %i incumb pentru ca debitorul s-*i poat %ndeplini prestaia 8de e(emplu c'nd %ntr-un contract de v'nzare de produse agricole s-a prevzut c acestea vor fi predate la o dat anumit la domiciliul productorului cumprtorul va fi obligat s se prezinte la acea dat *i %n acel loc pentru a prelua produsele cumprate+. Dac %ns creditorul refuz primirea prestaiei ce i se cuvine posibilitile de e(ecutare depind de natura prestaiei. 0n ce prive*te prestaia de a da o sum de bani legea prevede un mi!loc special de e(ecutare care const %n oferta real de plat pe care debitorul o adreseaz creditorului prin intermediul e(ecutorului !udectoresc consemnarea sumei la $.7.$. *i validarea consemnrii de ctre instana de !udecat. 0n ce prive*te prestaia de a nu face ea este prin natura sa susceptibil de e(ecutare %mpotriva voinei creditorului. 5ar %n ce prive*te prestaiile de a da un bun altele dec't o sum de bani *i de a face refuzul de primire al creditorului %l va pune de drept %n %nt'rziere cu toate consecinele sancionatoare pe care le antreneaz %nt'rzierea 8amenzi penalizri daune-interese+.

2&

Ca*itol'l al III-lea

DELIMITAREA O/LIGA.IILOR
01 P&eli+ina&ii
T&%s%t'&ile distin#ti$e ale o li!a"iilo&2 "bligaiile de care ne ocupm sunt cunoscute sub denumirea generic de obligaii civile 8denumire convenional %ntruc't dreptul civil reglementeaz *i alte %ndatoriri numite adesea legislativ sau doctrinar tot obligaii+. 7le prezint %n opinia noastr urmtoarele trsturi distinctive4 sunt obligaii care i au i!vorul n actele i faptele juridice anume prev!ute de lege; sunt obligaii care constau n raporturi juridice la care prile au calitile corelative de creditor i debitor; i sunt obligaii care formea!, n cadrul dreptului civil, instituia juridic a obligaiilor 8numit *i dreptul obligaiilor+. )rin %ntrunirea acestor trsturi apreciem c obligaiile reglementate de dreptul civil %n cadrul instituiei !uridice a obligaiilor pot fi delimitate fa de alte numeroase %ndatoriri !uridice sau ne!uridice numite %ndeob*te tot obligaii. Delimitarea obligaiilor ce formeaz instituia !uridic a obligaiilor nu este %ntotdeauna simpl. " dificultate const %n faptul c termenul de obligaie este generic el fiind folosit nu numai pentru a desemna obligaiile civile din cadrul instituiei !uridice a obligaiilor ci *i pentru alte obligaii
21

reglementate de dreptul civil ca *i pentru obligaiile reglementate de ctre alte ramuri de drept dec't dreptul civil.

(1 O li!a"iile ne!ati$e 3i *o-iti$e


P&e#i-a&e " c<estiune prealabil delimitrii obligaiilor care formeaz instituia !uridic a obligaiilor const %n precizarea felurilor obligaiilor negative sau pasive *i a domeniilor lor de aplicare. Se poate considera c e(ist trei feluri de asemenea obligaii *i anume4 - obligaia negativ general de a respecta drepturile subiective ale altora9 - obligaia negativ de a respecta drepturile civile absolute9 - obligaia negativ de a nu face corelativ unui drept de crean. a< O li!a"ia ne!ati$% !ene&al% de a &es*e#ta d&e*t'&ile s' ie#ti$e ale alto&a2 -ceast obligaie pasiv este de esena ordinii de drept o cerin sine qua non pentru e(ercitarea oricrui drept subiectiv. 7a prive*te toate drepturile subiective recunoscute *i ocrotite %n sistemul de drept fr deosebire de ramura de drept care le reglementeaz. 0n adevr dac nu ar fi ocrotite *i aprate %n caz de %nclcare drepturile subiective %n totalitatea lor nu ar avea nici valoare *i nici diferen !uridic. 7ste ceea ce conduce %n mod implicit *i la formularea obligaiei generale de a nu sv'r*i acte sau fapte care ar st'n!eni e(erciiul drepturilor subiective ale altora. 0n privina drepturilor patrimoniale obligaia negativ general de a respecta drepturile subiective ale altora se manifest difereniat *i anume4 - la drepturile reale e(ist o situaie !uridic obiectiv raportat la atributele pe care diferitele drepturi reale le confer potrivit legii titulaturilor lor situaie pe care persoanele nedeterminate trebuie s-o respecte9 - la drepturile de crean e(ist o situaie subiectivizat raportat la prestaii %n %nelesul c debitorul trebuie s %ndeplineasc prestaia
23

datorat creditorul trebuie s-o primeasc iar persoanele nedeterminate au %ndatorirea de a nu sv'r*i nimic de natur s %mpiedice e(ecutarea prestaiei. < O li!a"ia ne!ati$% de a &es*e#ta d&e*t'&ile #i$ile a sol'te2 -ceast obligaie pasiv s-a formulat %n doctrina !uridic cu privire la dou categorii de drepturi singurele drepturi civile calificate %ndeob*te ca absolute %n %nelesul de drepturi opozabile tuturor erga omnes *i anume4 drepturile nepatrimoniale *i drepturile patrimoniale reale. 0n ce prive*te obligaia negativ de a respecta drepturile reale ale altora 8numit %n doctrin obligaie negativ general sau obligaie pasiv universal+ ea s-a formulat cu scopul vdit de a se demonstra ca nu numai drepturile de crean ci *i drepturile reale presupun raporturi !uridice %ntre persoane. Deosebirea const %n aceea c la dreptul de crean raportul !uridic intervine %ntre un anumit creditor ca subiect activ *i un anumit debitor ca subiect pasiv pe c'nd la dreptul real raportul !uridic intervine %ntre titularul dreptului ca subiect activ *i toate celelalte persoane ca subieci pasivi nedeterminai urm'nd ca subiectul pasiv s fie determinat numai %n caz de %nclcare a dreptului real %n persoana celui care a sv'r*it %nclcarea. #< O li!a"ia ne!ati$% de a n' ,a#e #o&elati$% 'n'i d&e*t de #&ean"% $lasificare clasic dup obiectul lor a obligaiilor civile care formeaz instituia !uridic a obligaiilor este aceea care distinge obligaiile dup cum ele sunt de a da de a face sau de a nu face. "bligaia de a nu face const %n %ndatorirea debitorului de a se abine de la sv'r*irea unor fapte pe care dac nu s-ar fi %ndatorat le-ar fi putut sv'r*i. -ceast obligaie negativ se deosebe*te de obligaiile negative precedente prin determinarea de la %nceput a subiectului pasiv %n persoana debitorului *i prin coninutul ei care este precizat *i care const %n abinerea debitorului de la sv'r*irea unor fapte permise de lege.
26

51 O li!a"ia #i$il% 3i alte 8ndato&i&i de d&e*t #i$il


7(ist unele %ndatoriri reglementate de dreptul civil ce sunt numite %ndeob*te tot obligaii %ns care nu fac parte din instituia !uridic a obligaiilor9 sunt denumite generic obligaii reale *i drepturile de crean reale. 7(ist de asemenea unele obligaii re!ultate din raporturile de vecintate care trebuie calificate difereniat dup cum ele corespund unor restr'ngeri legale aduse dreptului de proprietate unor drepturi reale unor drepturi de crean sau unor simple stri de fapt. -t't %n privina obligaiilor reale c't *i %n privina obligaiilor rezultate din raporturile de vecintate %n doctrina !uridic %nt'lnim calificri *i denumiri diferite. a< O li!a"ii &eale O li!a"ii s#&i*tae in &e+ -ceste obligaii numite uneori obligaii reale iar alteori obligaii opozabile terilor corespund unor drepturi de crean *i sunt totodat str'ns legate de stp'nirea unor bunuri. -*a este de e(emplu obligaia celui care dob'nde*te proprietatea asupra unui bun %nc<iriat de a-i respecta *i asigura locatarului folosina bunului p'n la e(pirarea contractului de %nc<iriere %nc<eiat de ctre antecesorul su %n drept fostul proprietar al bunului %nc<iriat9 altfel spus %n acest caz un raport obligaional cel de locaiune este impus noului proprietar al bunului %n temeiul unei obligaii contractuale scriptae in rem asumat de ctre vec<iul proprietar al bunului %nc<iriat *i apoi %nstrinat %nainte de e(pirarea %nc<irierii. -ceast obligaie este prevzut %n mod e(pres de art. 1##1 $. civ. care dispune4 Fdac locatarul vinde lucrul %nc<iriat sau arendat cumprtorul este dator s respecte locaiunea fcut %nainte de v'nzare %ntruc't a fost fcut prin un act autentic sau prin un act privat dar cu dat cert afar numai c'nd desfiinarea ei din cauza v'nzrii s-ar fi prevzut %n %nsu*i contractul de locaiuneA.
2:

Se spune c o asemenea obligaie este opozabil terilor %ntruc't orice dob'nditor al bunului %nc<iriat trebuie s respecte locaiunea consimit de ctre antecesorul su. O li!a"ii *&o*te& &e+ -ceste obligaii numite *i obligaii reale de a face sau sarcini reale decurg din stp'nirea unor bunuri oblig numai %n legtur cu acele bunuri adic propter rem *i se transmit odat cu transmiterea acelor bunuri. -semenea obligaii reale de a face pot rezulta fie din lege fie din voina prilor. "bligaia pe care o au potrivit legii toi deintorii de terenuri 8fr deosebire dup cum ei le stp'nesc cu titlu de proprietate sau alt drept real ori ca simplii stp'nitori de fapt posesori sau detentori+ de a efectua lucrrile necesare conservrii solului este o obligaie real de a face legal ce se transmite la dob'nditorii subsecveni ai terenurilor fr a fi necesar formalitatea publicitii prin transcriere sau %ntbulare. "bligaia pe care *i-o asum proprietarul fondului aservit cu ocazia constituirii unei servitui de trecere de a efectua lucrrile necesare e(erciiului servituii este o obligaie real de a face convenional care se transmite de asemenea fr a fi necesar vreo publicaie la dob'nditorii subsecveni ai fondului aservit. 7(istena categoriei obligaiilor propter rem este controversat. $onform unei opinii obligaiile propter rem constituie o categorie <ibrid de obligaii. $onform unei alte opinii obligaiile propter rem %*i gsesc sorgintea %nc %n dreptul roman %n a*a-numita obligatio rei %ns %n dreptul civil actual aceste obligaii constituie un concept st'ngaci menit s masc<eze e(istena unei categorii distincte de drepturi reale drepturile reale in faciendo care implic %ndeplinirea de ctre titularii lor de obligaii reale de a face. "pinia dominant este aceea conform creia obligaiile propter rem constituie o categorie distinct de obligaii care %*i gse*te locul %ntre drepturile reale *i drepturile de crean. 0n ce prive*te domeniul de aplicare a obligaiilor propter rem %n doctrina !uridic s-au manifestat dou tendine4 o tendin restrictiv conform creia obligaiile reale pot e(ista numai %n legtur cu drepturile reale ca accesorii ale acestora *i o tendin
3=

e(tensiv pe care o %mprt*im conform creia obligaiile reale pot e(ista ori de c'te ori stp'nirea sau dob'ndirea unor bunuri implic %ndeplinirea unor obligaii de a face. < O li!a"ii &e-'ltate din &a*o&t'&ile de $e#in%tate )rin denumirea de raporturi de vecintate avem %n vedere > a*a cum fac deopotriv legea practica !udiciar *i doctrina !uridic > numai unele relaii de vecintate *i anume4 relaiile dintre proprietari titularii de alte drepturi reale principale posesori sau orice ali deintori de terenuri *i de alte imobile %nvecinate privitoare la bunurile astfel situate. "apoartele de vecintate pot fi juridice sau de fapt. "aporturile juridice de vecintate pot rezulta fie din lege fie din voina prilor. "apoartele de vecintate i!vor#te din lege constau %n a*anumitele servitui naturale 8ca servitutea de scurgere a apelor naturale servitutea izvoarelor dreptul de grniuire dreptul de %ngrdire *.a. prevzute de art. &36-&6& $. civ.+ *i servitui legale 8ca servitutea de vedere servitutea de trecere pentru folosirea unui loc %nfundat distana plantaiilor distana dintre anumite construcii *.a. prevzute de art.&61-11: $. civ.+. 7(ist acord deplin %n literatura de specialitate %n sensul c ceea ce legea nume*te servitui naturale *i servitui legale nu sunt %n realitate servitui ci restr#ngeri legale aduse dreptului de proprietate sau %ntr-o alt formulare obligaii impuse de lege proprietarilor nvecinai n vederea promovrii ntre ei de relaii normale de vecintate. 7ste evident c aceste obligaii nu fac parte din instituia !uridic a obligaiilor %ntruc't ele nu constau %n raporturi !uridice la care prile au calitile corelative de creditor *i debitor ci constau %n raporturi !uridice la care prile au dup caz calitile de proprietari titulari de alte drepturi reale principale posesori sau detentori de bunuri imobile %nvecinate.

31

Ca*itol'l al IV-lea

CLASI=ICAREA O/LIGA.IILOR
01 No"i'ne
"bligaiile civile sunt numeroase *i variate. 7ste ceea ce a condus cu necesitate la anumite delimitri *i diviziuni la anumite clasificri dintre care unele rezult din lege iar altele au fost formulate %n doctrina !uridic. $lasificrile obligaiilor sunt de natur a contribui la cunoa*terea *i aprofundarea importanei instituii a obligaiilor la sesizarea asemnrilor *i deosebirilor de structur *i de regim !uridic ce e(ist %ntre diferitele categorii de obligaii civile.

2. C&ite&ii de #lasi,i#a&e a o li!a"iilo&


"bligaiile civile se pot clasifica dup mai multe criterii4 dup criteriul izvoarelor criteriul subiecilor criteriul obiectului criteriul modalitilor *i criteriul sanciunii obligaiilor. Dup aceste criterii %nfi*m clasificrile %ndeob*te %nt'lnite %n doctrina !uridic precum *i unele clasificri noi. Clasi,i#a&ea o li!a"iilo& d'*% i-$oa&ele lo&

32

)otrivit clasificrii dup izvoarele lor pe care le reinem %n cele ce urmeaz obligaiile sunt4 obligaii contractuale cvasicontractuale delictuale *i cvasidelictuale9 obligaii contractuale cvasicontractuale delictuale *i cvasidelictuale *i legale9 obligaii izvor'te din acte !uridice din fapte !uridice licite *i ilicite.

01 O li!a"ii #ont&a#t'ale> #$asi#ont&a#t'ale> deli#t'ale 3i #$asideli#t'ale ;rm'nd diviziunile $odului civil francez din 16=# $odului civil rom'n din 161& a reglementat izvoarele obligaiilor sub denumirile de contracte sau convenii cvasicontracte delicte *i cvasidelicte 8art. :#2-1==3+. De aici *i clasificarea cvadripartit a obligaiilor %n4 obligaii contractuale adic cele rezultate din contracte care sunt acte !uridice bilaterale sau multilaterale %nc<eiate %n scopul de a crea a modifica sau a stinge raporturi !uridice de obligaii4 obligaii cvasicontractuale adic cele rezultate din fapte licite voluntare *i unilaterale ca gestiunea de afaceri *i plata nedatorat9 obligaii delictuale adic cele rezultate din fapte ilicite cauzatoare de pre!udicii sv'r*ite cu intenie din culp intenional9 *i obligaii cvasidelictuale adic cele rezultate din fapte ilicite cauzatoare de pre!udicii sv'r*ite fr intenie din culp neintenionat. -ceast clasificare a obligaiilor preluat neinspirat din $nstitutele lui 5ustinian a fost pe drept cuv'nt criticat mai ales datorit urmtoarelor deficiene4 a+ clasificarea este incomplet deoarece ea nu cuprinde actul !uridic unilateral *i %mbogirea fr temei legitim care sunt de asemenea izvoare distincte de obligaii9 b+ denumirea de cvasicontract este inexact %ntruc't de*i ea pare a evoca o apropiere de contract 8a crui specific este acordul de voine+ %n realitate a*a-numitele cvasicontracte gestiunea de afaceri *i plata nedatorat sunt manifestri unilaterale de voin9
33

c+ noiunea de cvasidelict este inutil %ntruc't 8spre deosebire de dreptul penal %n care se face distincie dup cum fapta care prezint pericol social s-a sv'r*it cu intenie sau din culp+ %n dreptul civil autorul faptei ilicite este inut la repararea integral a pre!udiciului cauzat fr a deosebi dup cum fapta a fost sv'r*it cu intenie sau fr intenie adic din negli!en sau impruden9 %n alte cuvinte rspunderea civil pentru fapta ilicit este anga!at fr a deosebi dup cum rspunderea este delictual sau cvasidelictual. -ceste deficiene au condus doctrina !uridic la numeroase sugestii de clasificare mai *tiinific a izvoarelor obligaiilor. (1O li!a"ii #ont&a#t'ale> #$asi#ont&a#t'ale> deli#t'ale 3i #$asideli#t'ale 3i le!ale 0mprt*ind clasificarea izvoarelor %n contracte cvasicontracte delicte *i cvasidelicte unii autori adaug la acestea *i legea ca izvor distinct de obligaii& -dugarea legii ca izvor de obligaii s-a motivat prin aceea c spre deosebire de obligaiile izvor'te din contracte cvasicontracte delicte *i cvasidelicte care iau na*tere prin fapta omului licit sau ilicit obligaii la care legea nu face dec't s le recunoasc e(istena *i fora lor obligatorie sunt *i obligaii care se nasc din lege fr intervenia faptei omului. -semenea obligaii legale sunt considerate de e(emplu obligaiile ce incumb proprietarilor de imobile din raporturile de vecintate. -ceast clasificare a obligaiilor comport obiecii temeinice. "bservm c obligaiile legale la care se face referire nu se %ncadreaz %n noiunea obligaiilor civile care formeaz instituia !uridic a obligaiilor *i care presupun raporturi !uridice la care prile au calitile corelative de creditor *i debitor 8%n e(emplul dat obligaiile pe care legea le prevede corespund instituiei proprietii *i nicidecum instituiei obligaiilor9 sunt obligaii impuse de lege proprietarilor %nvecinai %n vederea promovrii %ntre ei de relaii normale de vecintate+. ,egea nu este nici izvor propriu-zis de obligaii *i nici un izvor distinct de celelalte izvoare de obligaii ci ea este suportul normativ al tuturor izvoarelor obligaiilor %ntruc't spre a fi valabile toate obligaiile trebuie s ia na*tere %n conformitate cu legea.
3#

51O li!a"ii #ont&a#t'ale 3i le!ale Dup unii autori izvoarele obligaiilor se reduc la contract *i lege ceea ce s-a motivat prin aceea c nimeni nu poate fi obligat !uridice*te dec't dac el vrea sau dac legea dispune astfel9 c deci nimeni nu poate deveni debitor %ntr-un raport !uridic de obligaie dec't prin voina sa e(primat %n contract sau prin voina legiuitorului e(primat %n dispoziiile legale care prevd faptele ce pot da na*tere la obligaii civile. )rin obligaii legale se %neleg cele nscute din alte izvoare prevzute de lege dec't contractele *i anume din prevederile legii adic sunt obligaii legale pree(istente. $lasificarea obligaiilor %n contractuale *i legale a provocat obiecii care au dus la izolarea sa doctrinar. 0n realitate tot legea este aceea care recunoa*te *i contractului calitatea de izvor de drept9 c deci obligaiile contractuale sunt *i ele legale. 91O li!a"ii #ont&a#t'ale 3i e7t&a#ont&a#t'ale ;nii autori %mpart obligaiile %n contractuale *i e(tracontractuale. Terminologic aceast clasificare a obligaiilor se deosebe*te de cea precedent numai prin aceea c obligaiile legale sunt numite e(tracontractuale. $lasificarea obligaiilor %n contractuale *i e(tracontractuale este mult prea simpl pentru a putea semnala deosebirile de regim !uridic ce e(ist %n multitudinea obligaiilor e(tracontractuale.

:1O li!a"ii i-$o&;te din a#te 6'&idi#e 3i din ,a*te 6'&idi#e 0n doctrina !uridic mai recent rom'neasc *i strin marea ma!oritate a autorilor adopt clasificarea obligaiilor %n obligaii izvor'te din fapte !uridice *i obligaii izvor'te din acte !uridice9 iar %n cadrul fiecreia dintre aceste categorii se fac subclasificri care difer adesea de la un autor la altul.
3&

0n literatura rom'n de drept civil s-a sugerat ca4 obligaiile izvor'te din acte !uridice s fie grupate dup cum ele rezult din contracte din acte administrative sau din acte !uridice unilaterale9 iar obligaiile izvor'te din fapte !uridice s fie grupate dup cum ele rezult din fapte ilicite cauzatoare de pre!udicii %n %mbogirea fr !ust temei din gerarea de ctre o persoan a intereselor altei persoane sau din plata unei prestaii nedatorate. $lasificarea bipartit a obligaiilor dup cum ele izvorsc din acte !uridice sau din fapte !uridice are calitatea evident de a corespunde generalizrilor ce se fac la nivelul sistemului de drept conform crora toate raporturile !uridice aparintoare tuturor ramurilor de drept se nasc fie din acte !uridice fie din fapte !uridice. Clasi,i#a&ea o li!a"iilo& d'*% s' ie#"ii lo& O li!a"ii si+*le 3i #o+*le7e +in punct de vedere al subiecilor, raportul !uridic de obligaie poate fii si$plu, ceea ce de regul) este ca%ul, sau co$ple,& 2aportul de obligaie este simplu c'nd are un singur creditor *i un singur debitor *i este comple( sau plural c'nd are fie mai muli creditori *i un singur debitor fie mai muli debitori *i un singur creditor fie deopotriv mai muli creditori *i mai muli debitori. De aceea *i obligaiile se clasific din punctul de vedere al subiecilor %n obligaii simple *i obligaii complexe sau plurale. Cate!o&ii de o li!a"ii #o+*le7e Din punctul de vedere al subiecilor obligaiile comple(e se pot %nfi*a %n categoriile urmtoare4 obligaii divizibile *i indivizibile9 obligaii solidare *i in solidum9 *i obligaii principale *i accesorii. O li!a"ii di$i-i ile 3i indi$i-i ile ,a obligaiile simple care au un singur creditor *i un singur debitor delimitarea %n obligaii divizibile *i indivizibile nu prezint interes %ntruc't potrivit legii acestea trebuie e(ecutate c<iar dac
31

prin obiectul lor sunt divizibile ca *i cum ar fi indivizibile. Dimpotriv la obligaiile comple(e delimitarea %n obligaii divizibile *i indivizibile prezint interes %ntruc't ne arat de la caz la caz dac aceste obligaii se divid sau nu se divid %ntre creditori *i %ntre debitori. $lasificarea obligaiilor %n divizibile *i indivizibile %nt'lnit doar la c'iva autori o privim %n cele ce urmeaz ca general %n sensul c ea cuprinde toate obligaiile comple(e din punctul de vedere al subiecilor %ntruc't %n realitate toate acestea sunt ori divizibile ori indivizibile 8ceea ce %nseamn c %n categoria obligaiilor indivizibile includem nu numai obligaiile numite indivizibile de lege ci *i celelalte obligaii comple(e care nu se divid adic obligaiile solidare *i in solidum. -. Obligaii divi!ibile. Sunt numite divi!ibile, conjuncte sau disjuncte, obligaiile cu pluralitate de creditori de debitori sau at't de creditori c't *i de debitori care conform legii se divid pe plin drept activ *i pasiv astfel %nc't fiecare creditor poate pretinde numai partea sa din crean *i fiecare debitor datoreaz numai partea sa din datorie9 fiecare creditor con!unct %l va putea urmri pe debitor numai pentru cota sa parte din crean *i fiecare debitor con!unct va putea fi urmrit numai pentru cota sa parte din datorie. "bligaiile divizibile pot lua na*tere4 fie de la %nceput ab initio 8ca %n cazul v'nzrii unui bun comun c'nd fiecare coproprietar v'nztor va putea pretinde de la cumprtor numai preul fostei sale cote-pri din bun9 *i invers %n cazul v'nzrii unui bun proprietate e(clusiv la mai muli cumprtori c'nd fiecare cumprtor va datora v'nztorului numai preul cotei-pri din bun pe care a cumprat-o+ fie prin transformarea unei obligaii simple %ntr-o obligaie comple( 8ca %n cazul decesului creditorului care las mai muli mo*tenitori iar creana se divide %ntre ei fiecare put'ndu-l urmri pe debitor numai pentru cota-parte ce i-a revenit din crean9 *i invers %n cazul decesului debitorului care las mai muli mo*tenitori c'nd datoria se divide %ntre ei proporional cu prile lor ereditare astfel %nc't fiecare mo*tenitor va datora creditorului numai cota-parte ce i-a revenit din datorie+. E. Obligaii indivi!ibile. -ceste obligaii sunt susceptibile de un %neles restr'ns *i un %neles larg.
33

0n %neles restr'ns sunt indivizibile obligaiile al cror obiect este indivizibil fie prin natura sa fie prin convenia prilor nefiind susceptibil de e(ecutare fracionat. 0n primul caz indivizibilitatea este natural de e(emplu obligaia de a da un animal sau obligaia de a nu face. 0n cel de-al doilea caz indivizibilitatea este convenional *i ea afecteaz numai e(ecutarea obligaiei 8 indivi!ibilitate solutione tantum%, de e(emplu c'nd la un contract de %mprumut prile prevd ca plata s fie indivizibil. 0n ambele cazuri indivizibilitatea poate fi activ cu pluralitate de creditori sau pasiv cu pluralitate de debitori. Dac la o obligaie prestaia este indivizibil 8fie prin natura sa fie prin convenia prilor+ *i e(ist totodat o pluralitate de creditori fiecare dintre ei %i va putea cere debitorului e(ecutarea integral a prestaiei 8art. 1=1# $. civ.+. Dac la o obligaie prestaia este indivizibil 8fie prin natura sa fie prin convenia prilor+ *i e(ist totodat o pluralitate de debitori fiecare dintre ei va fi inut la e(ecutarea integral a prestaiei 8art. 1=12 $. civ.+. 0n %neles larg apreciem c sunt indivizibile toate obligaiile care trebuie e(ecutate nefracionat fr a deosebi dup cum o asemenea e(ecutare rezult din natura prestaiilor din convenia prilor adic din acte !uridice bilaterale din acte !uridice unilaterale sau din lege. 0n acest %neles larg n noiunea de obligaii indivi!ibile includem4 obligaiile indivi!ibile n neles restr#ns, propriu&!ise; obligaiile solidare; obligaiile in solidum. $. "egula divi!ibilitii *i excepia indivi!ibilitii. 0n cadrul obligaiilor cu o pluralitate de subieci obligaiile divizibile constituie regula iar obligaiile indivizibile e(cepia %n sensul c ori de c'te ori o obligaie plural nu este indivizibil > prin natura prestaiei printr-o clauz a actului !uridic din care izvor*te obligaia sau printr-o dispoziie a legii > ea va fi divizibil. De aceea s-a spus c obligaiile con!uncte sau dis!uncte adic divizibile constituie dreptul comun al obligaiilor comple(e. O li!a"ii solida&e 3i in solid'+
36

)rivite prin prisma clasificrii precedente obligaiile solidare *i in solidum fac parte din categoria obligaiilor indivizibile. -. Obligaii solidare. Sunt numite solidare obligaiile cu o pluralitate de creditori de debitori sau at't de creditori c't *i de debitori care conform legii nu se divid nici activ *i nici pasiv ci fiecare creditor poate pretinde %ntreaga crean *i fiecare debitor datoreaz %ntreaga datorie. Solidaritatea poate fi activ adic %ntre creditori pasiv adic %ntre debitori sau deopotriv activ *i pasiv adic at't %ntre creditori c%t *i %ntre debitori. 'olidaritatea activ. Trsturile distincte ale solidaritii active sunt urmtoarele4 - une*te mai muli creditori care sunt prezumai de lege c *i-au dat mandat reciproc de reprezentare fa de debitor pentru a pretinde *i primi de la acesta %ntreaga crean9 - plata integral a datoriei fcut de ctre debitor oricruia dintre creditori la cerere sau din proprie iniiativ %l libereaz fa de toi creditorii9 - creditorul care a primit %ntreaga crean are dreptul numai la cota sa parte din aceasta fiind obligat s remit celorlali creditori cotele lor pri9 - creditorii sunt considerai c se reprezint reciproc numai %n privina actelor ce le sunt profitabile ca punerea %n %nt'rziere a debitorului %ntreruperea prescripiei e(tinctive sau realizarea creanei nu %ns *i %n privina actelor ce le sunt pgubitoare ca remiterea de datorie sau tranzacia. $azurile de solidaritate activ sunt rare %n practic dac nu c<iar ine(istente. -cestea %ntruc't %n dreptul civil modern solidaritatea activ nu prezint interes4 pentru creditori solidaritatea se rezum la mandatul reciproc prezumat de lege %n privina conservrii *i realizrii creanei de ctre oricare dintre ei ceea ce se poate realiza mai lesnicios pe calea unui mandat convenional %ntre creditori de a se reprezenta reciproc fa de debitor.
3:

'olidaritatea pasiv. Trsturile distinctive ale solidaritii pasive numit *i solidaritate perfect, sunt urmtoarele4 - poate lua na*tere fie dintr-un act !uridic contract sau testament fie din lege 8ca %n cazul persoanelor care au %mprumutat acela*i lucru *i care conform legii rspund solidar pentru restituirea lucrului+9 -une*te mai muli debitori prin aceea c fiecare dintre ei are obligaia de a-i plti creditorului %ntreaga datorie 8ceea ce %nseamn c fiecare codebitor se afl %n legtur obligaional distinct cu creditorul+9 - codebitorii sunt prezumai de lege c *i-au dat mandat reciproc de reprezentare fa de creditor %n vederea e(ecutrii obligaiei9 - creditorul poate pretinde %ntreaga crean de la oricare dintre codebitori fr ca cel urmrit s-i poat cere ca s-*i %ndrepte aciunea *i %mpotriva celorlali codebitori9 - plata integral fcut de ctre unul dintre codebitori %i libereaz fa de creditor *i pe ceilali codebitori9 - solidaritatea %nceteaz prin plata integral a datoriei 8%ntruc't legea o prevede numai %n folosul creditorului9 - dup satisfacerea creditorului c'nd este cazul obligaia se dis!unge de drept %ntre codebitori %n raport cu cotele-pri ce le revin din datorie9 astfel dac unul dintre codebitori a ac<itat %ntreaga datorie pentru a-*i recupera ceea ce a pltit peste cota sa parte va trebui s se %ndrepte %mpotriva celorlali codebitori %ns de la fiecare dintre ei va putea pretinde numai cota-parte ce-i revine din totalitatea datoriei. $azurile de solidaritate pasiv sunt frecvente %n practic ceea ce se e(plic prin avanta!ele pe care aceasta le ofer creditorului *i anume4 el poate urmri pe oricare dintre codebitori *i nu trebuie s suporte eventuala insolvabilitate a vreunuia dintre ei. E. "bligaii Fin solidumA. 7(istena acestei categorii de obligaii cu o pluralitate de debitori care se aseamn cu solidaritatea pasiv este controversat. $onform unei prime opinii tradiionale %ntruc't solidaritatea nu se prezum ci e(ist numai c'nd ea este e(pres stipulat de pri sau prevzut de lege se consider per a contrario c ori de c'te ori
#=

e(ist mai muli debitori %ndatorai fiecare la plata %ntregii datorii fr ca solidaritatea s fie prevzut obligaiile nu sunt solidare ci in solidum. 0n privina efectelor se spune c obligaiile in solidum produc efectul principal al solidaritii pasive care const %n %ndatorirea fiecruia dintre codebitori de a plti %ntreaga datorie 8efect prevzut de art. 1=3: 1=#2 *i 1=#3 $. civ.+9 %ns nu produc *i efectul secundar al acesteia care const in mandatul reciproc de reprezentare dintre codebitori %n vederea e(ecutrii obligaiei 8a stingerii sau a %mpuinrii obligaiei cum se e(prima art. 1=&1 $. civ.+. $azurile de obligaii civile in solidum la care se refer doctrina !uridic rom'n obligaia comitetului *i a prepusului fa de victima pre!udiciului cauzat de ctre prepus prin fapta sa ilicit cu ocazia %ndeplinirii funciilor ce i-au fost %ncredinate de ctre comitet. $onform unei a doua opinii negativiste categoria obligaiilor in solidum este artificial *i inutil %ntruc't4 legea reglementeaz o singur solidaritate pasiv *i nu una perfect *i alta imperfect. 0n fine conform unei a treia opinii %ntrezrit la unii autori *i pe care o promovm obligaiile in solidum trebuie privite ca o categorie distinct de obligaii cu o pluralitate de debitori *i nu ca o form a solidaritii pasive. Trsturile distinctive ale acestor obligaii ne apar a fi urmtoarele4 - sunt obligaii ce pot rezulta din lege sau din alte acte !uridice 9 - sunt obligaii cu o pluralitate de debitori care un fac parte din categoriile obligaiilor divizibile invizibile sau solidare9 - sunt obligaii la care fiecare dintre codebitori rspunde fa de creditor pentru plata %ntregii datorii9 - sunt obligaii la care codebitorul care a pltit %ntreaga datorie are %n unele cazuri iar %n altele nu are un drept de regres %mpotriva celorlali codebitori. O li!a"ii *&in#i*ale 3i a##eso&ii -ceasta clasificare particular prive*te obligaiile %ntre care e(ist un raport de accesorietate de ata*are a unei obligaii fa de alta %n a*a fel %nc't o obligaie cea accesorie este asumat sau prevzut %n vederea %ndeplinirii unei alte obligaii cea principal.
#1

" asemenea cone(iune %ntre dou obligaii e(ist de e(emplu %n cazul garantrii unei obligaii prin fide!usiune. 0n acest caz debitorul are fa de creditor o obligaie principal iar el este un debitor principal, pe c'nd fide!usorul are fa de creditor o obligaie accesorie, el fiind un debitor subsidiar, %ntruc't va fi obligat la plat numai dac debitorul principal mu va plti el %nsu*i datoria. O li!a"ii t&ans+isi ile 3i net&ans+isi ile -ceasta posibil clasificare general a obligailor este de natur s scoat in eviden deosebirile ce e(ist %ntre obligaiile la care subiecii iniiali pot fi %nlocuii *i obligaiile la care o asemenea %nlocuire nu poate avea loc. 0n aceast privin regula este c obligaiile sunt transmisibile, at't %ntre vii itervivos 8pe calea cesiunii de crean a cesiunii de datorie *i a subrogaiei personale+ c't *i pentru cauz de moarte mortis causa 8pe calea succesiunii legale si a succesiunii testamentare+. Numai prin excepie unele obligaii sunt netransmisibile. -*a sunt obligaiile rezultate din contracte intuitupersonae 8la %nc<eierea crora consideraia persoanei cocontractante este determinat+ cum este de e(emplu contract de mandat . Clasi,i#a&ea o li!a"iilo& d'*% o ie#t'l lo& $lasificrile obligaiilor dup obiectul lor pe care le reinem %n cele ce urmeaz sunt4 obligaii de a da de a face *i de a nu face9 obligaii pozitive *i negative9 obligaii de rezultat *i de mi!loace9 obligaii pecuniare *i %n natur9 obligaii unice succesive *i continue9 obligaii care privesc calitile personale posibilitile materiale sau deopotriv calitile personale *i posibilitile materiale ale debitorului. O li!a"ii de a da> de a ,a#e 3i de a n' ,a#e $lasificarea tradiional a obligaiilor dup obiectul lor transmis %n dreptul civil modern din dreptul roman clasificarea
#2

anume prevzut de lege 8art. 1=33 > 1=== $. civ.+este aceea care face distincie %ntre obligaiile de a da de a face *i de a nu face. -. Obligaia de a da. "bligaia de a da 8dare+ const %n %ndatorirea de a transmite sau constitui un drept real asupra unui bun corp cert sau de gen cu titlul oneros 8datio+ sau cu titlu gratuit 8donatio+. "bligaia de a da are deci ca obiect o prestaie po!itiv de a transmite sau de a constitui un drept real. E. Obligaia de a face. "bligaia de a face 8facere+ const %n %ndatorirea de a %ndeplinii orice alt fapt dec't aceea de a transmite sau a constitui un drept real ca predarea sau restituirea unui bun punerea %n posesie sau locaiune construirea sau repararea unei case efectuarea unui transport sau a unui serviciu acordarea de %ngri!iri medicale sau de asisten !uridic *. a. . "bligaia de a face are deci ca obiect orice alt prestaie po!itiv dec't aceea de a transmite sau de a constitui un drept real. $. Obligaia de a nu face. "bligaia de a nu face 8non facere+ const %n datoria de abinere de la sv'r*irea unor fapte pe care %n lipsa acestei obligaii cel %ndatorat le-ar fi putut face de e(emplu la contractul de editere obligaia autorului de a nu ceda unei alte edituri dreptul de reproducere *i difuzare a operei contractate de!a cu o anumit editur. "bligaia de a nu face are deci ca obiect o abinere sau cum i se mai spune o prestaie negativ, care restr'nge faptele debitorului. D. (istincii privind executarea obligaiilor ce a da, a face i a nu face. Deosebirile dintre a da a face *i a nu face se manifest mai ales %n posibilitile diferite de e(ecutare a lor. a+)xecutarea n timp a obligaiilor. 0n ce prive*te obligaia de a da ea este n principiu, de executare imediat, de drept, din momentul na terii sale 8instantanee+. $onform principiului consensualismului care c'rmuie*te %nc<eierea actelor !uridice %n dreptul civil modern at't %nc<eierea actelor c't *i transmiterea sau constituirea %ntre pri de drepturi egale au loc deodat %n momentul realizrii acordului de voine al prilor9
#3

%n alte cuvinte la actele !uridice consensuale al cror obiect %l constituie transmiterea sau constituirea de drepturi reale at't caracterul lor consensual c%t *i caracterul lor translativ sau constitutiv opereaz concomitent %n momentul realizrii consensului prilor 8concomiten ce rezult din dispoziiile art. :31 *i 12:& $. civ.+. De aceea obligaia de a da un bun corp cert nscut dintr-un act !uridic consensual se consider e(ecutat de drept %n c<iar momentul na*terii sale ceea ce implicit %l scute*te pe debitor de e(ecutare. Dac %ns bunul n-a fost n-a fost predat la data %nc<eierii actului !uridic obligaia debitorului se dis!unge %n trei obligaii distincte *i anume4 a+obligaia propriu-zis de a da adic de a se transmite sau a constitui dreptul real asupra bunului e(ecutat de!a de drept din momentul %nc<eierii actului !uridic9 b+ obligaia de a conserva *i pstra bunul p'n la predare obligaie de a face ce urmeaz s fie e(ecutat9 c+ obligaia de a preda bunul obligaie tot de a face ce urmeaz *i ea s fie e(ecutat 8dis!ungere care %n dreptul civil rom'n opereaz %n temeiul dispoziiilor art. :31 *i 1=3# alin. 1 $. civ.+. )rin e(cepie de la regula c obligaia de a da este de e(ecutare imediat regul impus de principiul consensualismului actelor !uridice e(ecutarea obligaiei de a da se poate plasa la o dat posterioar %nc<eierii actului !uridic fie %n temeiul legii fie %n temeiul conveniei prilor situaii %n care e(ecutarea reclam %ndeob*te fapta de a da a debitorului. 0n dreptul civil rom'n asemenea situaii de e(cepie sunt cele care urmeaz. - 0n cazul obligailor de a da bunuri determinate doar prin caracterele lor generice a cror e(ecutare are loc numai prin individualizarea bunurilor. - 0n cazul obligaiilor de a da bunuri viitoare a cror e(ecutare poate avea loc numai dup producerea bunurilor. - 0n cazul obligaiei de a da un bun individual determinat a crei e(ecutare este afectat prin %nelegerea prilor de un termen suspensiv.

##

- 0n cazul obligaiei alternative de a da bunuri individual determinate a crei e(ecutare are loc numai %n momentul alegerii bunului ce urmeaz s-i fie transmis creditorului. - 0n cazul asumrii obligaiei de a da bunul altuia a crei e(ecutare presupune ca debitorul s dob'ndeasc mai %nt'i el %nsu*i bunul de la proprietarul acestuia. - 0n cazul transmisiunilor sau constituirilor de drepturi reale imobiliare %n regiunile de carte funciar care conform legii pot avea loc numai prin efectuarea %nscrierilor %n aceste registre de publicitate. - 0n orice alte cazuri %n care legea sau actele !uridice prevd e(ecutarea unor obligaii de a da la o dat posterioar aceleia a na*terii lor. "bligaia de a da este uneori de e(ecutare unic dintr-o dat ca %n cazul %nstrinrii unor bunuri indivizibile prin natura lor *i c<iar %n cazul %nstrinrii unor bunuri divizibile dac prile convin ca e(ecutarea s se fac o singur dat 8 solutione tantum+. -lteori %ns obligaia de a da este de executare succesiv la date prestabilite ca %n cazul livrrii de mrfuri %n contractele de furnizare sau de livrare. 0n ce prive*te obligaia de a face ea poate fi de executare unic, cum este restituirea unui bun corp cert %mprumutat sau de executare succesiv, dup caz la intervale de timp mai mari sau mai mici ca %n cazul acordrii de %ngri!iri medicale iar uneori c<iar de executare continu, ca %n cazul asigurrii fr %ntrerupere a condiiilor de locuit pe durata contractului de %nc<iriere a locuinelor. 5ar %n ce prive*te obligaia de a nu face ea este prin concepie de executare continu, %ntruc't orice fapt a debitorului potrivnic abinerii datorate fie ea c<iar izolat duce la %nclcarea acestei obligaii. b+ )xecutarea de drept a obligaiilor, executarea de ctre debitor i executarea de ctre o alt persoan. "bligaiile de a da de a face *i e a nu face se mai disting %ntre ele dup cum e(ecutarea lor presupune numai fapta debitorului pot fi e(ecutate *i de ctre o alt persoan sau e(ecutarea lor are loc de drept fr a necesita nici fapta debitorului *i nici pe cea a altei persoane. 0n aceast privin la obligaia de a da distingem urmtoarele ipoteze4
#&

a+ dac obiectul obligaiei izvor'te dintr-un act !uridic consensual este un corp cert e(ecutarea are loc de drept %n temeiul acordului de voine al prilor fr a fi nevoie de fapta de a da a debitorului9 b+ dac e(ecutarea urmeaz s aib loc la o dat posterioar %nc<eierii actului !uridic din care a luat na*tere obligaia e(ecutarea acesteia necesit %ndeob*te fapta debitorului de a da de e(emplu la %nstrinarea de bunuri de gen sau de bunuri viitoare *i c<iar la %nstrinarea de bunuri certe dac obligaia de a da este afectat de un termen suspensiv. ,a obligaia de a face se pot distinge dou ipoteze *i anume4 a+de regul e(ecutarea obligaiei necesit fapta debitorului %ntruc't asemenea obligaii au %n vedere mai ales posibilitile materiale intelectuale *i morale ale debitorului9 ele sunt adesea obligaii intuitu personae, ne transmisibile ca %n cazul obligaiei mandatarului de a duce la %ndeplinire mandatul asumat sau %n cazul obligaiei unui pictor de a face portretul creditorului9 b+ prin e(cepie unele obligaii de a face sunt susceptibile de a fi e(ecutat fie de ctre creditor ca %n cazul reparrii locuinei %nc<iriate de ctre locatar %n locul proprietarului fie de ctre un ter ca %n cazul %n care creditorul accept ca lucrarea la care s-a %n datorat debitorul s fie efectuat de ctre altcineva. 5ar la obligaia de a nu face, e(ecutare necesit cu e(clusivitate fapta de a se abine a debitorului9 tocmai de aceea aceast e nu este susceptibil de a fi e(ecutat de altcineva %n locul debitorului. c+ *osibiliti de constr#ngere a debitorului la executarea obligaiilor. )xecutarea n natur i executarea prin echivalent a obligaiilor. "bligaiile de a da de a face *i de a nu face se disting %ntre ele *i dup cum debitorul roate fi silit la e(ecutarea %n natur a prestaiei datorate sau numai la plata ec<ivalentului bnesc al acesteia. 0n aceast privin este observat c la nevoie debitorul poate fi silit s execute orice obligaie la care este ndatorat, cu distincia %ns c debitorul poate fi silit la executarea n natur, adic la prestarea e(act a ceea ce este dator numai %n privina unora dintre obligaii pe c'nd %n privina altora el poate fi silit numai la e(ecutarea
#1

prin ec<ivalent adic la plata de daune&interese, ec<ivalentul %n bani a prestaiei datorate. ,a obligaia de a da, problema constr'ngerii debitorului la e(ecutare nu se pune c'nd obiectul obligaiei %l constituie o prestaie de a da un corp cert %ntruc't %n acest caz e(ecutarea opereaz %n principiu de drept %n temeiul acordului de voine al prilor9 problema se pune %ns c'nd obiectul obligaiei %l constituie o prestaie a crei e(ecutare necesit fapta editorului de a da caz %n care acesta poate fi constr'ns la e(ecutarea %n natur a obligaiei de e(emplu la obligaia de a livra bunuri de gen. ,a obligaiile de a face i de a nu face , %n caz de nee(ecutare debitorul poate fi constr'ns numai la e(ecutarea lor prin ec<ivalent. 0n aceast privin legea dispune c Forice obligaie de a face sau de a nu face se sc<imb %n dezdunri %n caz de nee(ecutare din partea debitoruluiA. 0n alte cuvinte n ca! de neexecutare, obligaiile de a face i de a nu face se transform, conform legii, n obligaii de a plti daune&interese. 7ste %ns de adugat c *i %n caz de nee(ecutare din partea debitorului unele obligaii de a face i de a nu face pot fi executate n natura lor specific. -stfel creditorul poate fi autorizat de !ustiie ca pe c<eltuiala debitorului s %ndeplineasc el %nsu*i obligaia de a face nee(ecutat de ctre debitor 8art.1=33 $. civ.+ precum tot astfel poate fi autorizat s distrug ceea ce sa construit de debitor prin %nclcarea obligaiei sale de a nu face. O li!a"ii *o-iti$e 3i ne!ati$e $lasificarea doctrinar a obligaiilor %n pozitive *i negative constituie o variant a clasificrii obligaiilor %n cele de a da de a face *i de nu face. Sunt pozitive %ntruc't presupun o prestaie obligaiile de a da *i de a face sunt negative %ntru c't presupun o absteniune obligaiile de a nu face. O li!a"ii de &e-'ltat 3i de +i6loa#e

#3

+.Obligaii de re!ultat. "bligaii de rezultat numite de ctre uni autori *i obligaii determinate, sunt cele care au ca obiect un rezultat pe care debitorul este inut s-l realizeze %n folosul creditorului 8sau al persoanei desemnate de acesta +. -*a sunt de e(emplu4 obligaia v'nztorului de a transmite bunul v'ndut *i obligaia corelativ a cumprtorului de a plti preul v'nzrii 8obligaii de a da+ obligaia cru*ului de a efectua transportul contractat 8obligaie de a face+ sau obligaia autorului unei opere de a nu ceda altei edituri dreptul de reproducere *i difuzare a operei contractate de!a cu o anumit editur 8obligaie de a nu face+. E. Obligaii de mijloace. "bligaii de mi!loace numite de ctre uni autori obligaii de pruden i de diligen, sunt cele care au ca obiect diligena pe care debitorul este inut s-o depun %n vederea deinerii de ctre creditor 8sau persoana desemnat de ctre aceasta+ a unui anumit rezultat fr %ns ca debitorul s fie %ndatorat s realizeze sau s garanteze realizarea acelui rezultat. -*a sunt de e(emplu obligaiile contractuale 8de a face+ ce urmeaz4 obligaia avocatului de a promova *i susine o aciune %n revendicare obligaia medicului de a da %ngri!iri unui bolnav %n vederea %nsnto*irii sale ca *i obligaia celui care s-a %ndatorat s pregteasc un candidat la un concurs sau la un e(amen. "bligaiile izvor'te din contracte se calific %n obligaii de rezultat sau obligaii de mi!loace prin %ns*i voina prilor contractate9 voina prilor este aceea care define*te felul contractului %nc<eiat *i felul sau felurile obligaiilor contractuale astfel asumate9 iar cum contractele sunt diferite *i tot astfel *i obligaiile izvor'te din ele trebuie observat de la contract la contract *i uneori c<iar %n cuprinsul aceluia*i contract dac prile au %neles s-*i asume obligaii de rezultat sau obligaii de mi!loace ori deopotriv obligaii de rezultat *i de mi!loace9 o asemenea dualitate %nt'lnim de e(emplu la contractele de depozit *i de locaiune care cuprind %n cei prive*te pe depozitar *i pe locatar at't obligaii de conservare *i pstrare a unor bunuri 8obligaii de mi!loace+ c't *i obligaii de restituire a acelor bunuri 8obligaii de rezultat+. "bligaiile izvor'te din fapte licite pot fi *i ele dup caz fie de mi!loace fie de rezultat9 a*a sunt de e(emplu obligaiile ce izvorsc din gestiunea de afaceri %n situaia %n care o ter persoan
#6

din iniiativ proprie conduce victima unui accident acas *i %i acord %ngri!irile necesare9 fapta terei persoane 8gerantului+ constituie o obligaie de mi!loace iar %ndatorirea victimei accidentului 8gerantului+ de a suporta c<eltuielile astfel ocazionate constituie o obligaie de rezultat. "bligaiile izvor'te din fapte !uridice ilicite9 adic %n temeiul rspunderii civile delictual sunt de asemenea susceptibile de delimitate %n obligaii de mi!loace *i obligaii de rezultat9 a*a de e(emplu se consider c %n cadrul rspunderii civile pentru pre!udiciile cauzate prin fapta proprie e(ist obligaii de pruden *i de diligen pe c'nd %n cadrul rspunderii civile pentru pre!udiciile cauzate de lucrurile pe care le avem sub paz e(ist obligaii de rezultat. "bligaiile de a face pot fi %ns deopotriv de rezultat *i de mi!loace9 a*a de e(emplu obligaia avocatului de a redacta un contract este de rezultat pe c'nd obligaia sa de a intenta *i susine o aciune posesorie numele !ustiiabilului care la anga!at e o obligaie de mi!loace. ,a obligaiile de rezultat rspunderea debitorului pentru nee(ecutare este anga!at obiectiv prin simplul fapt c rezultatul promis n-a fost atins9 creditorul nu trebuie s fac dovada culpei debitorului ci numai a faptului c rezultatul avut %n vedere n-a fost obinut9 cupa debitorului este pre!umat prin lipsa rezultatului9 iar prezumia de culp %i anga!eaz rspunderea pentru nee(ecutarea obligaiei de care nu va putea fi e(onerat dec't fc'nd dovada c neobinerea rezultatului se datoreaz unor cauze strine ce nu-i sunt imputabile. ,a obligaiile de mi!loace rspunderea pentru nee(ecutare este anga!at numai dac debitorul n-a depus diligena la care s-a %ndatorat9 la aceste obligaii debitorul este inut la diligen *i ca atare numai lipsa sa de diligen %i poate anga!a rspunderea9 faptul c rezultatul urmrit n-a fost atins nu conduce la prezumia de culp ca la obligaiile de rezultat ci culpa debitorului trebuie dovedit9 creditorul trebuie s fac dovada c debitorul su n-a depus diligena cuvenit c deci el rspunde pentru nee(ecutarea obligaiei de diligen datorat. O li!a"ii *e#'nia&e 3i 8n nat'&%
#:

Delimitarea obligaiilor dup cum obiectul lor %l constituie sume de bani sau alte bunuri s-a impus ateniei mai ales %n con!unctura economic *i monetar contemporan. Deosebirile principale dintre obligaiile %n bani *i obligaiile de o alt natur sunt cele care urmeaz. - "biectul obligaiilor pecuniare %l constituie o varietate a bunurilor de gen banii sau monedele pe c'nd obiectul obligaiilor %n natur %l pot constitui at't bunurile de gen 8determinate numai prin caracterele lor generice+ altele dec't banii c't *i bunurile certe 8individual determinate+. - "bligaiile pecuniare sunt numai de a da pe c'nd obligaiile %n natur pot fi deopotriv de a da de a face *i de a nu face. - "bligaiile pecuniare sunt numai de rezultat pe c'nd obligaiile %n natur pot fi at't de rezultat c't *i de mi!loace. - ,a obligaiile pecuniare dunele moratorii sau de %nt'rziere 8adic daunele-interese datorate de ctre debitor pentru repararea pre!udiciilor cauzate prin %nt'rzierea sa %n e(ecutare+ nu trebuie dovedite %ntruc't ele sunt anume stabilite fie de ctre pri sub forma clauzei penale fie de lege sub forma dob'nzi legale9 dimpotriv la obligaiile %n natur daunele moratorii trebuie dovedite *i sunt stabilite de ctre instanele de !udecat. - "bligaiile pecuniare sunt fr e(cepie susceptibile de e(ecutare silit %n specificul lor9 %ntruc't se nasc ca obligaii %n bani trebuie e(ecutate %n bani *i pot fi astfel e(ecutate fr concursul debitorului9 dimpotriv obligaiile %n natur nu pot fi de regul e(ecutate silit %n specificul lor - %ntruc't tot de regul e(ecutarea lor presupune fapta debitorului - ci numai prin ec<ivalentul lor bnesc. - ,a obligaiile pecuniare debitorul nu poate invoca niciodat cauze de e(onerare de rspundere pe c'nd obligaiile de alt natur debitorul poate de regul invoca e(onerare de rspundere pentru cauze strine ce nu-i sunt imputabile ca fora ma!or sau cazul fortuit. - 0n fine obligaiile pecuniare sunt supuse fluctuaiilor monetare ceea ce ridic numeroase probleme economice *i !uridice pe c'nd obligaiile %n natur sunt insensibile la asemenea fluctuaii. Obligaiile pecuniare i fluctuaiile monetare. ,ominalismul monetar i problema reevalurii creanelor. $odul civil rom'n din
&=

161& a consacrat nominalismul monetar conform cruia %n obligaiile pecuniare puterea de plat a banilor rm'ne nesc<imbat c<iar dac puterea lor de cumprare s-a sc<imbat de la na*terea obligaiilor p'n la data scadenei debitorul fiind dator numai cu suma nominalizat %n obligaie iar creditorul fiind %ndatorat a primi acea sum. $odul nostru civil prevede nominalismul monetar cu privire la contractul de %mprumut de sume de bani %n art. 1&36 care dispune4 F"bligaiunea ce rezult din un %mprumut %n bani este totdeauna pentru aceea*i sum numeric artat %n contractA. 0nt'mpl'ndu-se o sporire sau o scdere a preului monetar %nainte de a sosi epoca plii debitorul trebuie s restituie suma numeric %mprumutat *i nu este obligat a restitui aceast sum dec't %n speciile afltoare %n curs %n momentul plii.A $u toate c nominalismul monetar este prevzut numai %n privina contractului de %mprumut de bani at't %n practica !udiciar c't *i %n doctrina !uridic s-a considerat %n mod constant c nominalismul monetar constituie o regul ce se aplic la toate obligaiile pecuniare. 0n perioada de instabilitate monetar aplicarea nominalismului monetar poate avea consecine pgubitoare pentru una dintre pri %n obligaiile lor pecuniare. 0n dreptul civil european *i mai ales %n cel francez s-au ridicat dou probleme *i anume4 problema dac instanele judectore ti sunt sau nu sunt n drept s admit aciunile prin care se cere reevaluarea creanelor a cror valoare real s&a diminuat; i problema dac sunt sau nu sunt admisibile cau!ele contractuale de reevaluare a creanelor a cror valoare real s&a diminuat n timpul dintre ncheierea contractelor i executarea lor. ,a %nceput au fost considerate ca inadmisibile at't aciunile %n !ustiie c't *i clauzele contractuale privitoare la reevaluarea creanelor cu motivarea c nu se pot admite derogri de la regula nominalismului monetar %ntruc't aceasta ar fi imperativ de ordine public. ?ai t'rziu s&a admis chiar reevaluarea legal a creanelor, ns numai n ca!uri limitate, i numai cu titlu de excepie fa de nominalismul monetar.

&1

0n practica judiciar rom#n se pun probleme de evaluare bneasc iar %n cadrul acestora se ridic uneori *i aspecte de reevaluare bneasc. -*a de e(emplu c'nd repararea pre!udiciului %n cazul rspunderii civile delictuale se face %n bani instanele de !udecat evalueaz despgubirile bne*ti la preurile din ziua pronunrii <otr'rii de admitere a aciunii %n reparaie *i nu la preurile din ziua producerii pre!udiciului %ntruc't numai %n acest fel reparaia este adecvat *i integral adic de natur a repune victima %n situaia anterioar comiterii faptei ilicite care a cauzat pre!udiciul. FSe izbute*te astfel s se acorde o despgubire integral %n cazul %n care %n rstimpul dintre fapta ilicit pgubitoare *i pronunarea <otr'rii preurile au crescut sau dimpotriv %n cazul c'nd preurile au sczut %mpiedic'ndu-se astfel prefacerea parial a reparaiei fie %ntr-un beneficiu fie %n pierdereA. 5nstanele recurg la reevaluarea creanelor nscute din fapte ilicite pgubitoare. O li!a"ii #on6'n#te> alte&nati$e 3i ,a#'ltati$e Sunt numite simple obligaiile care cuprind o singur prestaie *i sunt comple(e obligaiile care cuprind dou sau mai multe prestaii. 0n practica !udiciar *i o bun parte a doctrinei !uridice se consider c alturi de obligaiile alternative mai e(ist %nc dou categorii de obligaii cu obiecte multiple *i anume4 obligaiile con!uncte *i obligaiile facultative. -. Obligaii conjuncte. Sunt numite con!uncte sau conjunctive obligaiile la care debitorul datoreaz cumulativ aceluia*i creditor dou sau mai multe prestaii pe care trebuie s le e(ecute %n totalitatea lor *i deodat 8de e(emplu debitorul se oblig a da creditorului la aceea*i dat 1== Gg mere *i 1== Gg pere+. " obligaie con!unct se poate analiza fie ca o singur obligaie cu mai multe obiecte fie ca o pluralitate de obligaii fiecare dintre ele av'nd un obiect distinct.

&2

E. Obligaii alternative. Sunt numite alternative obligaiile care cuprind dou sau mai multe prestaii dintre care %ns numai una singur trebuie e(ecutat 8de e(emplu debitorul se oblig a da creditorului fie 1== Gg mere fie 1== Gg pere+. 0ndrituirea de a alege prestaia ce urmeaz a fi e(ecutat aparine debitorului afar de cazul %n care s-a stipulat e(pres c alegerea o va face creditorul. Dac alegerea urma s-o fac debitorul *i acesta nu a fcut-o p'n la data scadenei opiunea trece la creditor care %l va putea urmrii silit pe debitor la alegere pentru oricare dintre prestaii. 0n toate cazurile obligaiile alternative se sting prin e(ecutarea doar a uneia dintre prestaii ceea ce este de esena acestei obligaii plurale. Nici creditorul nu poate pretinde debitorului *i nici debitorul nu poate impune creditorului ca e(ecutarea s se fac prin plata unor fraciuni din fiecare prestaie. $. Obligaii facultative. Sunt numite facultative obligaiile la care debitorul se oblig la o singur prestaie %ns i se las facultatea de a se putea libera *i prin e(ecutarea unei alte prestaii determinate 8de e(emplu debitorul se oblig a da creditorului 1== de Gg mere cu clauza c %n locul acestora poate da 1== Gg pere+. "bligaiile facultative trebuie privite ca av'nd un singur obiect adic o singur prestaie ce-a de-a doua sau subsecvent prestaie fiind doar o posibilitate acordat debitorului %n vederea %nlesnirii e(ecutrii obligaiei. O li!a"ii #' e7e#'ta&e instantanee 3i #' e7e#'ta&e s'##esi$% 8n ti+* )rivite sub aspectul e(ecutrii lor %n timp a duratei %n care sunt %ndeplinite prestaiile obligaiile sunt susceptibile de categorisire *i anume4 obligaii cu e(ecutare instantanee *i cu e(ecutare succesiv %n timp. -plicarea acestei clasificri generale este deosebit de evident la obligaiile de a da de a face *i a nu face. -. Obligaii cu executare instantanee; Sunt acele obligaii care trebuie e(ecutate o singur dat fr a deosebi dup cum este
&3

vorba de obligaii care au ca obiect numai o prestaie sau obligaii care au ca obiect dou sau mai multe prestaii. E. Obligaii cu executare succesiv n timp . Sunt obligaiile care urmeaz s fie e(ecutate e*alonat %n timp fie periodic regulat 8ca %n cazul obligaiei locatarului de a plti lunar c<iria aferent pentru locuina %nc<iriat din fondul locativ de stat+ fie neregulat 8ca %n cazul obligaiei medicului de a acorda %ngri!iri bolnavului la solicitarea acestuia+.

O li!a"ii #a&e *&i$es# #alit%"ile *e&sonale> *osi ilit%"ile +ate&iale sa' deo*ot&i$% #alit%"ile *e&sonale 3i *osi ilit%"ile +ate&iale ale de ito&'l'i -ceast clasificare particular prive*te obligaiile pozitive adic obligaiile de a da *i de a face 8nu %ns *i obligaiile negative de a nu face+. +. Obligaii care privesc calitile personale ale debitorului. Sunt asemenea obligaii cele care au ca obiect prestaii a cror %ndeplinire face apel la aptitudinile deprinderile pregtirea e(periena sau alte %nsu*iri ale debitorului. -*a sunt de e(emplu obligaia pe care *i-o asum un pianist renumit de a susine un concert obligaia unui pictor de a face portretul creditorului sau obligaia unui om de *tiin de a scrie o lucrare de specialitate. De regul aceste obligaii sunt intuitu personae. 7le pot fi e(ecutate %n natura lor specific numai de ctre debitor 8nu *i de ctre o ter persoan sau de ctre creditor +9e(ecutarea lor silit poate avea loc numai prin ec<ivalent bnesc. Sunt obligaiile transmisibile. -. Obligaii care privesc posibilitile materiale ale debitorului.
&#

-ceste obligaii vizeaz *i ele o anumit activitate a debitorului %ns nu %n legtur cu %nsu*irile sale ci %n legtur cu patrimoniul su. -*a sunt de e(emplu obligaia de a da un bun corp cert proprietate a debitorului obligaia de a plti o sum de bani sau renunarea la un drept patrimonial 8ca %n cazul remiterii gratuite a unei datorii+. De regul aceste obligaii pot fi e(ecutate nu numai de ctre debitor ci *i de ctre o alt persoan9 e(ecutarea silit poate avea loc %n natura lor specific sunt obligaii transmisibile deopotriv %ntre vii 8 iter vivos+ *i pentru cauz de moarte 8mortis causa+. ,a obligaiile care privesc calitile personale ale debitorului rspunderea acestuia se va aprecia %n limitele calitilor sale pe c'nd la obligaiile care privesc posibilitile materiale ale debitorului rspunderea acestuia nu este limitat la resursele sale patrimoniale de la data asumrii obligaiei sau de la data scadenei acesteia. -stfel dac un pianist s-a %ndatorat s susin un numr de concerte %n urma crora %ns impresarul n-a realizat %ncasrile scontate datorit numrului redus de spectatori rspunderea pianistului va putea fi anga!at numai atunci c'nd valoarea concertelor a fost vdit inferioar posibilitilor sale artistice ceea ce e(plic *i dezinteresul publicului pentru concerte. Dimpotriv dac debitorul datoreaz o sum de bani el va rspunde pentru plata acesteia c<iar dac valoarea activului su patrimonial este inferioar c'timei datoriei. Clasi,i#a&ea o li!a"iilo& a,e#tate de +odalit%"i O li!a"ii si+*le 3i o li!a"ii #o+*le7e )rivite din punct de vedere al modalitilor ce le pot afecta obligaiile sunt simple 8sau pure *i simple+ c'nd cuprind numai elemente structurale ale raportului !uridic de obligaie adic subiecii obiectul coninutul *i sanciunea *i sunt comple(e c'nd pe l'ng aceste elemente cuprind *i elemente ca termenul *i condiia. Cate!o&ii de o li!a"ii #o+*le7e
&&

0ntruc't modalitile care pot afecta obligaiile sunt termenul *i condiia %nseamn c obligaiile comple(e sunt obligaiile cu termen *i obligaiile condiionale. ,egea reglementeaz obligaiile condiionale *i obligaiile cu termen %n cadrul contractului 8art. 1==#-1=2& $. civ.+. Nu %ncape %ns %ndoial c pot fi afectate de modaliti nu numai obligaiile contractuale ci *i cele e(tracontractuale. O li!a"ii #' te&+en 0n principiu orice obligaie poate fi afectat de termen. Termenul este un eveniment viitor *i cert %n privina realizrii sale de care depinde e(igibilitatea unei obligaii. .ermenul cert i termenul incert. Termenul este %ntotdeauna un eveniment cert sigur %n privina realizrii sale9 %ns %n privina datei realizrii el poate fi at't cert sigur dinainte cunoscut 8de e(emplu %i voi presta %ntreinere %ncep'nd cu data de 1 iunie 2==2+ c't *i incert nesigur necunoscut dinainte 8de e(emplu %i voi presta %ntreinere pe tot timpul vieii adic p'n la data morii+. .ermenul suspensiv i termenul extinctiv . Termenul este suspensiv c'nd are ca efect am'narea e(ecutrii unei obligaii 8de e(emplu %i voi presta %ntreinere %ncep'nd cu data de 1 iunie 2==2 > termen suspensiv cert+ *i este e(tinctiv c'nd are ca efect stingerea e(ecutrii unei obligaii 8de e(emplu %i voi presta %ntreinere p'n la data de 1 iunie 2==2 - termen e(tinctiv cert+. 7fectele termenului >at't ale celui suspensiv c't *i ale celui e(tinctiv > se produc de la data %ndeplinirii sale. .ermenul legal, termenul judiciar i termenul convenional. Dup cum o arat cu claritate aceste denumiri termenul este legal c'nd este prevzut de lege este !udiciar c'nd este fi(at de instana de !ude cat *i este convenional c'nd este stabilit %ntr-un acut !uridic. -eneficiul termenului. Termenul poate fi prevzut fi(at sau stipulat %n interesul debitorului 8 ca de e(emplu termenul de graie acordat de ctre instana de !udecat debitorului aflat %n %nt'rziere %n vederea e(ecutrii obligaiei+ %n interesul creditorului 8ca %n contractul de depozit+ sau deopotriv %n interesul debitorului *i %n interesul creditorului 8ca %n contractul de %mprumut cu dob'nd+.
&1

O li!a"ii #ondi"ionale 0n principiu orice obligaie poate fi afectat de condiie. "bligaiile afectate de condiii se numesc obligaii condiionale iar drepturile la care dau na*tere aceste obligaii se numesc drepturi condiionale. /ondiii valabile i condiii nevalabile. 2egula este c obligaiile pot fi afectate de orice fel de condiii cazuale potestative sau mi(te cu e(cepia condiiilor imposibile ilicite *i imorale care conform legii sunt lovite de nulitate. - /ondiia ca!ual este cea a crei realizare depinde de <azard de %nt'mplare 8de e(emplu te voi transporta m'ine la Eucure*ti cu autoturismul meu dac nu va ploua+. - /ondiia potestativ este cea a crei realizare depinde de voina prilor raportului !uridic de obligaie *i ea poate fi4 condiie potestativ pur c'nd depinde fie de voina creditorului 8de e(emplu %i voi vinde casa mea dac vrei s-o cumperi+ fie de voina debitorului 8de e(emplu voi cumpra casa ta dac voi vrea9 aceast condiie fiind nevalabil+9 condiie potestativ simpl c'nd depinde de voina uneia dintre pri *i de o %mpre!urare e(terioar 8de e(emplu %i voi vinde casa mea dac m voi muta la Eucure*ti+. - /ondiia mixt este cea de a crei realizare depinde de voina uneia dintre pri si de voina unei tere persoane 8de e(emplu %i voi vinde casa mea dac te vei cstori+. /ondiia suspensiv i condiia re!olutorie. Dup efectele pe care le produce condiia poate s fie suspensiv sau rezolutorie. $ondiii suspensiv este cea de a crei realizare depinde na*terea unei obligaii 8de e(emplu %i voi vinde casa mea dac vei obine titlul de doctor %n drept+ iar condiia rezolutorie este cea de a crei realizare depinde stingerea unei obligaii 8de e(emplu %i v'nd casa mea din $lu!-Napoca %ns dac voi reu*i la concursul de profesori din $lu!-Napoca v'nzarea nu va fi rezolvit+. )fectele condiiei. 7fectele condiiei - at't ale celei suspensive c't *i ale celei rezolutorii - trebuie privite %n trei situaii diferite4 & 'ituaia de incertitudine cu privire la reali!area condiiei 0pendente conditione%. -t'ta timp c't realizarea condiiei este %ndoielnic efectele sale sunt urmtoarele4 %n cazul condiiei
&3

suspensive %ntre creditor *i debitor e(ist din momentul %nc<eierii actului !uridic o legtur %n temeiul creia creditorul are un drept condiional iar debitorul o %ndatorire condiional %ns obligaia nu e(ist ia urm'nd a se na*te sau a nu se na*te dup cum condiia se va %ndeplini sau nu se va %ndeplini9 %n cazul condiiei rezolutorii obligaia ia na*tere din momentul %nc<eierii actului !uridic *i se e(ecut din acest moment ca *i cum ar fii o obligaie pur *i simpl %ns e(istena sa se afl sub semnul incertitudinii. & 'ituaia de certitudine re!ultat din nereali!area condiiei 0deficiente condiione%. De regul despre o nerealizare a condiiei poate fi vorba numai dac realizarea ei trebuia s aib loc %ntr-o perioad limitat de timp adic p'n la o anumit dat fr %ns ca %n acest timp s se fi realizat. 7fectele nerealizrii condiiei sunt urmtoarele4 %n cazul condiiei suspensive legtura !uridic dintre creditor *i debitor ca *i dreptul condiional *i %ndatorirea condiional %nceteaz cu efect retroactiv ca *i cum n-ar fi e(istat9 %n cazul condiiei rezolutorii obligaia se consolideaz cu efect retroactiv ca *i cum ar fi fost de la %nceput o obligaie pur *i simpl. - 'ituaia de certitudine re!ultat din reali!area condiiei0eveniente conditione%. 7fectele realizrii condiiei sunt urmtoarele4 %n cazul condiiei suspensive obligaia se consolideaz cu efect retroactiv9 ea devine dintr-o obligaie condiional o obligaie pur *i simpl ceea ce %nseamn *i c dreptul condiional *i %ndatorirea condiional devin actuale9 %n cazul condiiei rezolutorii obligaia se stinge cu efect retroactiv. "etroactivitatea condiiei. Spre deosebire de termen care produce efecte de la data %ndeplinirii sale condiia > at't cea suspensiv c't *i cea rezolutorie > produce efecte de la data na*terii obligaiei afectat de condiie. ,egea prevede principiul retroactivitii condiiei 8art. 1=1& $. civ.+ %ns cum acesta nu este de ordine public prile raportului !uridic de obligaie pot %nltura efectul retroactiv al condiiei. Clasi,i#a&ea o li!a"iilo& d'*% san#"i'nea lo& $lasificrile obligaiilor dup sanciunea lor pe care le considerm c prezint interes sunt %n numr de dou *i anume4
&6

clasificarea %n obligaii civile *i naturale9 *i clasificarea %n obligaii care pot fi e(ecutate silit %n natura lor specific *i obligaii care pot fi e(ecutate silit numai prin ec<ivalentul lor bnesc. O li!a"ii #i$ile 3i nat'&ale "bligaiile obi*nuite care pe l'ng subieci obieci *i coninut cuprind %n structura lor *i sanciunea ceea ce face ca ele s poat fi realizate la nevoie pe calea aciunii %n !ustiie *i a e(ecuiei silite sunt numite obligaii civile; iar obligaiile din a cror structur lipse*te sanciunea ceea ce face ca ele s nu poat fi realizate pe calea aciunii %n !ustiie *i a e(ecuiei silite ci numai prin e(ecutarea lor de bun voie sunt numite obligaii naturale. -. +pariia i evoluia obligaiilor naturale. "bligaiile naturale au aprut %nc %n dreptul roman drept %n care alturi de obligaiile civile care puteau fi e(ecutate prin constr'ngere au fost recunoscute %n mod treptat din ce %n ce mai numeroase cazuri de obligaii numite naturalis obligationes care erau datorate dar nu se puteau pretinde 8debetum, sed non exigitur%, %ns a cror e(ecutare voluntar era valabil plata astfel fcut nefiind supus repetiiunii 8naturalis obligatio manet, et ideo solutum repeti non potest%. 0n dreptul civil obligaiile naturale sunt considerate %ndeob*te ca obligaii civile imperfecte, iar domeniul lor de aplicare este limitat. E. .erminologie. Drepturile de obligaii civile i obligaii naturale, preluate %n terminologia dreptului civil modern din dreptul roman sunt vdit nepotrivite. 0n doctrina !uridic s-au sugerat *i alte denumiri cum sunt cele de obligaii n!estrate cu aciune n justiie i obligaii nen!estrate cu aciune n justiie sau obligaii civile perfecte i obligaii civile imperfecte.

&:

Ca*itol'l al V-lea

I-$oa&ele o li!a"iilo&
01 De,ini"ie
$onform art1 :#2-1==3 din $odul civil rom'n %n vigoare izvoarele obligaiilor sunt4 contractele, cvasicontractele, delictele i cvasidelictele. 0n doctrina !uridic rom'n actual s-a impus clasificarea general a i!voarelor obligaiilor in acte juridice i fapte juridice, iar %n cuprinsul fiecreia dintre aceste dou categorii de izvoare au fost sugerate clasificri ale actelor juridice i clasificri ale faptelor juridice. 5at o clasificare a actelor *i faptelor !uridice care constituie izvoare de obligaii *i anume4 coontractele, actele juridice unilaterale, %n cazurile anume prevzute de lege mbogirea fr temei legitim, plata ndatorat i gestiunea de afaceri, faptele ilicite, cauzatoare de pre!udicii. -ceast sistematizare include toate izvoarele posibile ale obligaiilor civile evideniaz prioritatea pe care actele !uridice *i %ndeosebi contractele o au %n cadrul izvoarelor obligaiilor *i indic criteriul de determinare a actelor !uridice unilaterale *i a actelor
1=

administrative care constituie izvoare de obligaii civile *i anume legea.

(1 Li e&tatea a#telo& 6'&idi#e #i$ile


0n dreptul rom'n libertatea actelor !uridice civile prezint caracteristici determinate de realitile politice sociale *i economice ale societii rom'ne*ti contemporane. 7a este conceput %ntr-un cadru legal care urmre*te punerea de acord *i satisfacerea deopotriv a intereselor personale *i a intereselor generale ale societii. +. .erminologie. 1ibertate civil. 1ibertatea actelor juridice civile. 1ibertatea contractual. -ceste noiuni se afl %n raport de subordonare. Denumirea de libertate civil, mai puin utilizat sinonim cu denumirea de capacitate juridic civil, desemneaz aptitudinea persoanelor fizice *i !uridice de a avea *i e(ercita drepturile civile ce le sunt recunoscute de lege *i de a-*i asuma tot %n limitele legii obligaii civile prin acte !uridice 8art. #-& *i 3#-3& din Decretul nr. 31 din 3= ianuarie 1:&# privitor la persoanele fizice *i !uridice+. Denumirea libertatea actelor juridice civile, aspect al libertii civile desemneaz posibilitatea de a %nc<eia orice acte !uridice civile prevzute sau neprevzute de lege %ns permise de aceasta de a le stabili coninutul *i efectele de a le modifica *i de a le desface. Denumirea de libertate contractual, numit *i libertatea conveniilor, este folosit prin tradiie %n %nelesul larg de libertate a actelor !uridice civile %n %neles adoptat %n mod implicit *i de $odul civil rom'n %n vigoare. Denumire de libertate contractual este dreptul de a %nc<eia contracte a le stabili coninutul *i efectele a le modifica *i a le desface. E. /oninutul libertii actelor juridice civile. ,ibertatea actelor !uridice civile prive*te numai actele aparintoare dreptului
11

civil prin care se realizeaz drepturile civile subiective prevzute de lege. "eferindu&se n general la drepturile civile subiective, (ecretul nr. 2343567 prevede c acestea le sunt recunoscute persoanelor fi!ice 8n scopul de a se satisface interesele personale, materiale i culturale, n acord cu interesul ob tesc, potrivit legi i regulilor de convieuire socialist9 0art. 3%; iar persoanelor juridice le 8sunt recunoscute n scopul de a se asigura cre terea nencetat a bunstrii materiale i al nivelului cultural al oamenilor muncii, prin de!voltarea puterii economice a rii9 0art. :%. Decretul prevede de asemenea c drepturile civile Fsunt ocrotite de legeA *i c Fele pot fi e(ercitate numai potrivit cu scopul lor economic *i socialA 8art. 3+. -ceste dispoziii se %mbin cu dispoziiile urmtoare din $odul civil4 Fnu se poate deroga prin conversaii sau prin dispoziii particulare la legile care intereseaz ordinea public *i bunele moravuriA 8art. &+9 Fobligaii fr cauz sau fondat pe o cauz fals sau nelicit nu poate avea nici un efectA 8art. :11+9 Fcauza este nelicit c'nd este pro<ibit de legi c'nd este contrarie bunelor moravuri *i ordinii publiceA 8art. :16+9 Fconveniile legal fcute au putere de lege %ntre prile contractanteA 8art. :1: alin. 1+. Din cuprinsul dispoziiilor legale menionate rezult de lege lat , coninutul libertii actelor juridice civile adic posibilitatea sv#r iri actelor juridice civile, permise de lege. $. 1imitele libertii actelor juridice civile. Ordinea public. (ispo!iiile legale imperative. ,ormele de convieuire social. $riteriile de apreciere a valabilitii actelor !uridice civile sunt4 - s nu aduc atingere ordini publice - s nu %ncalce dispoziiile legale imperative - s nu %nfr'ng regulile de convieuire social -ctele !uridice civile care dep*esc aceste limite sunt lovite de nulitate absolut. Ordinea public. $onceptul de ordine public desemneaz totalitatea principiilor regulilor *i dispoziiilor legate imperative care statornicesc ordinea politic ordinea economic ordinea social a societii rom'ne*ti. De aceea ordinea public este numit *i ordinea politic, economic i social.
12

Dispoziiile legale care intereseaz ordinea public sunt fr e(cepie de ordine public. 7le sunt enunate %n $onstituie *i sunt dezvoltate %n diferitele ramuri ale sistemului dreptului rom'n. (ispo!iiile legale imperative. .ac parte din aceast categorie dispoziiile imperative ale legilor care nu au o legtur direct cu ordinea public. -*a sunt de e(emplu dispoziiile privitoare la elementele eseniale ale actelor !uridice la forma autentic a unor acte !uridice *. a. . "egulile de convieuire social. ,egea enun doar noiunea regulilor de convieuire social adic de convieuire social 8de unde *i denumirea prescurtat de reguli de convieuire social+. ;n rol deosebit %n precizarea noiunii regulilor de convieuire social a revenit *i revine %n continuare practici !udiciare. -*a de e(emplu s-a decis4 c Fin cazul %n care contrar regulilor de convieuire social un contract a profitat de ignorana sau de starea de constr'ngere %n care s-a aflat cellalt spre a obine avanta!e disproporionate fa de prestaia care a primit-o acesta din urm convenia respectiv nu va putea fi considerat valabil %ntruc't ea sa %ntemeiat pe o cauz imoralA 9 c Fliberalitatea nu va fi valabil dec't dac voina de a gratifica a fost determinat de un mobil care s nu contravin regulilor de convieuire socialA9 sau c sunt lovite de nulitate conveniile prin care se urmre*te fi* sau disimulat stabilirea continuarea sau reluarea relaiilor din concubina!. D. ;undamentarea libertii actelor juridice civile. 0n dreptul rom'n libertatea contractual *i libertatea actelor !uridice %n general se deduc din voina omului din a*a-numita teorie a autonomiei voinei. $adrul legal al acestei liberti %l constituie drepturile i ndatoririle fundamentale ale cetenilor consacrate n /onstituie, din ansamblul crora fac parte *i drepturile civile subiective, prevzute *i dezvoltate de legislaia civil. ,ibertatea voinei %n contracte *i %n alte acte !uridice civice este recunoscut %ntr-un anumit cadru legal menit s ocroteasc interesele personale ale celor care sv'r*esc acte !uridice %n acord cu interesele generale ale societii.

13

51 Cont&a#t'l
$ontractul continu s fie *i %n dreptul rom'n izvorul principal de obligaii civile prin care se realizeaz circulaia bunurilor prestrile de servicii *i %n general satisfacerea trebuinelor materiale *i spirituale ale oamenilor. -. (efinirea contractului. $odul civil rom'n define*te contractul astfel4 Facordul %ntre dou sau mai multe persoane spre a constitui sau a distinge %ntre d'n*ii un raport !uridicA 8art. :#2+9 definiia este %ns incomplet %ntruc't ea nu arat c prin contract poate fi *i modificat un raport !uridic. 0n literatura de specialitate s-au formulat de asemenea definiii ale contractului9 astfel potrivit unei definiii Fcontractul sau convenia este acordul %ntre dou sau mai multe persoane %n scopul de a produce efecte !uridiceA9 aceast definiie nu arat %ns care anume sunt efectele !uridice pe care le produce contractul9 potrivit unei alte definii efectele !uridice ale contractului constau %n Fa na*te modifica transmite sau stinge raporturi !uridiceA9 este %ns de observat c de drept comun numai obligaiile sunt susceptibile de a fi transmise9 contractele *i raporturile !uridice la care acestea dau na*tere pot fi transmise doar %n cadrul reorganizrii persoanelor !uridice9 %n fine definiia asupra creia ne oprim este urmtoarea4 Fcontractul este actul !uridice care const %n acordul de voine %nc<eiat %ntre dou sau mai multe persoane %n scopul de a crea modifica sau stinge raporturi !uridiceA. E. )lementele contractului. $erinele de fond ale contractului numite *i elemente eseniale sau structurale %ntruc't prive*te validitatea contractului sunt conform art. :#6 $. civ. 8care %ns folose*te denumirea de Fcondiii esenialeA+4 capacitatea de a contracta consimm'ntul prilor obiectul *i cauza9 la acestea se adaug %n privina unor contracte ca donaia sau v'nzareacumprarea unor bunuri cerina de form a solemnitii 8de unde *i denumirile de contracte formale sau solemne+9 solemnitatea const de regul %n forma intelectualizat a %nscrisurilor autentice. 5ar elementele

1#

neeseniale nestructurale sau accidentale ale contractului sunt %n dreptul comun condiia *i termenul. 0n materia elementelor contractului sunt de remarcat %ndeosebi contribuiile practicii !udiciare *i ale literaturii de specialitate referitoare la cauz *i la nulitatea contractelor. $. /au!a n contracte. $ontribuiile privitoare la dezvoltarea teoriei cauzei s-au concretizat %n ad'ncirea teoriei moderne a cauzei *i adaptarea acesteia la e(igenele dreptului rom'n. $odul civil prevede Fcauza licitA printre Fcondiiile eseniale pentru validitatea unei conveniiA 8art. :#6+. Totodat prin dispoziiile art. :11 sunt enunate cele trei cerine ale cauzei *i anume4 s e(iste s fie real *i s fie licit9 prin dispoziiile art. :13 se instituie o prezumie legal de e(isten a cauzei9 iar prin dispoziiile art. :16 se stabile*te care este %nelesul noiunii de cauz ilicit cu precizarea c ea include *i cauza imoral. 0n te(tele codului nu %nt'lnim %ns o definiie a cauzei9 este ceea ce a fcut printre altele ca %n literatura !uridic s se poarte numeroase discuii at't cu privire la utilitatea cauzei ca element structural al contractului c't *i cu privire la %nelesul acesteia. Din analiza procesului psi<ologic de formare a voinei !uridice *i din evidenierea diferitelor etape pe care el le parcurge se poate conc<ide c elementul cauz este etapa final a acestui proces *i c ea const %n scopul a crei realizare se urmre*te prin %nc<eierea contractului9 %n alte cuvinte cauza %*i gse*te e(presia %n rezultatul final urmrit de ctre pri prin %nc<eierea contractului9 %ns cauza este una dintre cerinele ce trebuie %ndeplinite la %nc<eierea contractului9 deci cu toate c efectiv se va realiza doar %n viitor scopul trebuie s e(iste ca reprezentare mintal %n c<iar momentul %nc<eierii contractului %ntruc't scopul este acela care determin prile s contracteze. $onform acestei concepii cauza cuprinde acele reprezentri mintale ale prilor care le-au determinat s contracteze adic at't scopul imediat c't *i scopul mediat %n vederea realizrii crora au consimit s %nc<eie contractul. Distincia dintre cele dou scopuri nu %nseamn o scindare a coninutului cauzei ci %nvedereaz doar msura diferit %n care elementele psi<ologice care preced formarea contractului sunt reinute
1&

ca determinate la %nc<eierea acestuia constituind astfel un mi!loc te<nic menit s permit aprecierea conformitii contractului cu normele imperative ale legii cu ordinea public *i regulile de convieuire social. 7ste ceea ce instanele noastre de !udecat au fcut %n nenumrate r'nduri vdind astfel utilitatea practic a concepiei dreptului nostru civil asupra cauzei. 'copul imediat al consimm'ntului este un element abstract obiectiv *i invariabil %n cadrul aceleia*i categorii de contracte care rezult din %ns*i natura contractului *i const4 %n considerarea prestaiei celeilalte pri %n contractele sinalagmatice cu titlul oneros9 %n intenia liberal %n contractele cu titlu gratuit9 %n considerarea remiterii bunului %n contractele reale. 'copul mediat al consimm'ntului este un element concret subiectiv *i valabil de la caz la caz c<iar %n cadrul aceleia*i categorii de contracte9 acesta %nseamn c spre deosebire de scopul imediat scopul mediat nu rezult din natura contractului ci trebuie dovedit de fiecare dat9 av'nd %ns %n vedere pe deoparte caracterul personal *i subiectiv al scopului mediat iar pe de alt parte necesitatea asigurrii securitii circuitului civil s-a impus precizarea c %n contractele cu titlul oneros mobilul concret *i subiectiv poate fi inclus %n noiunea de caz numai %n msur %n care este menionat e(pres %n actul !uridic ca o cerin esenial a acestuia %n msura %n care se refer la anumite %nsu*iri ale contraprestaiei sau ale celeilalte pri *i a fost cunoscut ori a trebuit %n %mpre!urrile date s fie cunoscut de ctre cealalt parte. D. ,ulitatea contractului. 0ncercarea de a oferii cele mai adecvate mi!loace pentru asigurarea legalitii %n toate domeniile vieii !uridice a dus la intensificarea preocuprilor pentru gsirea de soluii noi conforme cu principiile dreptului rom'n *i %n una dintre cele mai controversate probleme ale dreptului civil aceea a nulitii contractului9 acesta mai ales datorit faptului c %n $odul civil nu e(ist dispoziii de principiu referitoare la materia nulitilor iar puinele prevederi referitoare la anumite cazuri de nulitate sunt adeseori lacunare ori insuficient de clare. 5deea fundamental a acestei concepii este evitarea pe c't posibil a desfiinrii contractului *i prin urmare meninerea lui ori de c'te ori este oportun. ;tilitatea *i eficiena unei asemenea concepii este vizibil impus de raiuni de ordin social *i economic care cer o c't
11

mai deplin securitate *i stabilitate a circuitului !uridic civil. De aceea %n dreptul civil rom'n actual nulitatea este considerat ca o sanciune menit s asigure concordana dintre scopul legii *i efectele actului !uridic sanciune care intervine atunci c'nd actul a fost %nc<eiat cu %nclcarea unor anumite dispoziii legale. Nulitatea nu se mai %ndreapt %mpotriva contractului %n sine ci numai %mpotriva acelor efecte ale sale care contrazic scopul dispoziiei legale %n clcate cu ocazia %nc<eierii contractului9 ca urmare nulitatea devine un mi!loc te<nic de stabilire a preeminenei ordinii de drept %n domeniul actelor !uridice civile *i o modalitate de meninere a ec<ilibrului dintre ordinea public *i libertatea contractual. Din aceast idee primordial a concepiei asupra nulitii se desprind multiple consecine de ordin teoretic *i practic care pot s influeneze substanial at't conturarea teoretic a conceptului de nulitate c't *i soluiile practicii !udiciare. +stfel, o prim asemenea consecin este aceea a admisibilitii ca regul a nulitii pariale i numai prin excepie a nulitii totale, adic numai atunci c#nd clau!ele ilicite sau imorale ale unui contract constituie ns i cau!a impulsiv sau determinat a acestuia. )ste ceea ce s&a preconi!at n literatura de specialitate, i prin ideea existenei unei pre!umii privind caracterul parial al nulitii; existena pre!umiei s&a justificat, printre altele, i prin dispo!iiile art. 5<= i 5<> /. civ. ,privitoare la cau!a contractelor; s& a spus c ntruc#t cau!a contractului este pre!umat a fi licit, o anumit clau! ilicit nu poate fi, p#n la proba contrar clau! a contractului, i, prin urmare, nu poate antrena nulitatea total a acesteia. .otodat, s&au fcut i unele sugestii referitoare la o mai precis conturare a conceptului de nulitate parial; s&a artat c, pentru a putea vorbi de o astfel de nulitate, este necesar ca, n sine, contractul s se menin i s produc efectele specifice naturii sale; dar c trebuie s aib loc o 8ajustare9 a sa, astfel nc#t el s fie pus n concordan cu prevederile legii; ajustarea ar urma s se reali!e!e fie prin nlturarea unor clau!e sau pri neeseniale ori accesorii, fie prin reducerea cuantumului altor clau!e. $u toate c nulitatea este conceput ca o sanciune civil ceea ce ar prea s impun ca ea s intervin numai %n ipotezele %n care este e(pres prevzut de lege %n dreptul nostru este unanim recunoscut
13

e(istene unor nuliti virtuale adic a unor nuliti care nu sunt e(pres prevzute de vreun te(t de lege9 este ceea ce s-a !ustificat %n literatura de specialitate tocmai prin aceea c fiind o sanciune %ndreptat %mpotriva unor anumite efecte ale actului !uridic %nc<eiat cu %nclcarea legi ea va trebui s intervin ori de c'te ori se produc asemenea efecte. $u privire la distincia dintre nulitile relative *i cele absolute pot fi semnalate *i unele aspecte care privesc regimul !uridic al acestora *i care se %nscriu %n concepia dreptului nostru civil actual asupra nulitii9 a*a de e(emplu sfera persoanelor %ndreptite s invoce nulitatea relativ a fost lrgit prin recunoa*terea acestui drept %n anumite cazuri *i procurorului iar nulitatea absolut nu mai este considerat iremediabil %ntruc't se apreciaz c un contract sancionat cu o asemenea nulitate poate fi validat %n principiu prin %ndeplinirea subsecvent a cerinei de valabilitate care a fost nesocotit cu ocazia %nc<eierii lui.

91 A#t'l 6'&idi# 'nilate&al


;na din problemele dificile ale dreptului civil rom'n care se cere rezolvat este fr %ndoial *i aceea a actului !uridic unilateral ca izvor de obligaii civile. )remisele rezolvrii acestei probleme ni se par a fi rspunsurile pe care legea practica !udiciar *i literatura de specialitate le vor da la dou %ntrebri *i anume4 %ntrebarea dac este posibil ca actului !uridic unilateral s dea na*tere la raporturi de obligaii a*a cum dau na*tere celelalte izvoare de obligaii sau numai la obligaii %n sarcina autorului su9 *i %ntrebarea care anume sunt actele !uridice unilaterale care constituie izvoare de obligaii civile. -. Obligaii care pot i!vor din acte juridice unilaterale. 0n literatura !uridic rom'n de drept civil nu s-a elucidat c<estiunea dac actele !uridice unilaterale pot da na*tere la raporturi de obligaii sau numai la anga!amente unilaterale %ns aceast de-a doua concepie se poate totu*i desprinde cu claritate. )rincipiul libertii actelor !uridice civile pretinde ca obligaiile s poat fi asumate nu numai prin contracte ci *i prin acte
16

!uridice unilaterale %ns egalitatea prilor %n raporturile !uridice civile se opune ca o parte a raportului !uridic s impun obligaii celeilalte pri prin manifestarea unilateral de voin se pot asuma obligaii se poate asuma calitatea de debitor ceea ce face ca pe o asemenea manifestare de voin s se poat grefa o alt manifestare de voin *i astfel s se nasc un raport !uridic de obligaie. ;n e(emplu tipic de act !uridic unilateral prin care se asum o astfel de obligaie este promisiunea public de recompens neprevzut de lege %ns a crei valabilitate a fost recunoscut %n practica !udiciar9 prin aceasta promitentul ofer o recompens %n sc<imbul unei prestaii determinate9 promisiunea poate fi fcut cu termen sau fr termen9 promisiunea cu termen oblig la meninerea ei numai p'n la %mplinirea acestuia9 promisiunea fr termen de*i %n principiu este irevocabil poate fi revocat cu aceia*i publicitate cu care a fost fcut %ns numai c't timp cineva n-a %ndeplinit prestaia solicitat de promitent cci %ndeplinirea d na*tere la raportul !uridic de obligaie. "bservm deci c actul juridic unilateral este un i!vor de obligaii civile n nelesul c autorul acestuia poate s&i asume o obligaie care, cu concursul altei pers, duce la na terea unui raport juridic de obligaie. Sunt %ns *i acte juridice unilaterale care par a da na tere la raporturi juridice de obligaii. -*a de e(emplu testamentul prin care se las un legat cu titlu particular al crui obiect const %ntr-o sum de bani confer legatarului calitatea implicit de creditor iar mo*tenitorului obligat la plata legatului calitatea implicit de debitor. 7ste %ns de observat c un asemenea raport de obligaie nu are o e(isten de sine stttoare9 el este o consecin a devoluiunii succesorale testamentare9 calitile de creditor *i debitor decurg din calitile de legatar *i mo*tenitor9 legatul nu va putea fi pltit dec't %n limitele activului succesoral net9 iar dac succesiunea este deficitar raportul de obligaie nici nu ia na*tere. E. +ctele juridice unilaterale care pot fi i!voare de obligaii. Dezacordul din literatura !uridic rom'n cu privire la actele !uridice unilaterale care pot de na*tere la obligaii civile este dintre cele mai evidente.
1:

Dup o prere sunt asemenea acte !uridice urmtoarele4 testamentul 8prin care testatorul las legate particulare al cror obiect %l constituie bunuri generic determinate sau prin care se impune alte obligaii legatarilor sau mo*tenitorilor+9 acceptarea succesiunii 8prin care succesorul va fi obligat *i la plata sarcinilor succesiunii care sunt obligaii ce se nasc direct %n persoana sa+9 renunarea la drepturi 8c'nd aceasta d na*tere la obligaii noi+9 oferta de a %nc<eia un contract9 promisiunea public de recompens oferta de a grupa ipotecile *i privilegiile ce greveaz un imobil9 *i titlurile de credit la ordin sau la purttor. Dup o alt prere actele !uridice unilaterale care pot da na*tere la obligaii civile sunt urmtoarele4 promisiunea public de recompens9 promisiunea public de premiere a unei lucrri %n caz de reu*it la un concurs9 oferta de purg a imobilului ipotecat9 gestiunea intereselor altuia9 *i contractul %n folosul altuia.

:1 =a*te 6'&idi#e li#ite


a< Gesti'nea inte&eselo& altei *e&soane De,ini"ie. /estiunea intereselor altei persoane este o operaie care const n aceea c o persoan intervine, prin fapta sa voluntar i unilateral, i sv#r e te acte materiale, sau juridice n interesul altei persoane, fr a fi primit mandat din partea acesteia din urm 8art. :63 $. civ.+. )ersoana care intervine prin fapta sa voluntar se nume*te gerant 8negotiorum gestor+ iar persoana pentru care se acioneaz se nume*te gerat. 7(emplul clasic %n aceast materie este acela al proprietarului unui imobil ce lipse*te pentru o perioad timp %n care se ive*te o stricciune la imobilul su reparat de un ter. -ceast persoana a gerat interesele proprietarului. )rin fapta unilateral *i voluntar a geratului se na*te un raport !uridic civil %n temeiul cruia rezult drepturi *i obligaii teoretice %ntre pri adic %ntre gerant *i gerat. $ondiiile gestiunii de afaceri. $u privire la aceste condiii distingem4 -. "biectul gestiunii9 E. ;tilitatea ei9 $. -titudinea prilor fa de actele de gestiune.
3=

-. $u privire la obiectul gestiunii este de observat c el poate consta at't %n acte materiale cum ar fi spre e(emplu repararea unui anumit bun al geratului c't *i %n acte !uridice cum ar fi spre e(emplu plata unor ta(e ori a unor impozite sau c<iar anga!area celui care afecteaz reparaia. -ceste acte !uridice pot fi %nc<eiate de gerant %n nume propriu dar cu intenia ca ele s profite geratului. 0n principiu se admite ca actele de gestiune efectuate de gerant nu trebuie s dep*easc limitele unui act de administrare. Noiunea actului de administrare %n cadrul gerrii intereselor altei persoane urmeaz s fie privit nu ca un act de punere %n valoare a unui bun singular fr a se a!unge %n %nstrinarea lui ci trebuie raportat la %ntreg patrimoniul geratului. -*a fiind vinderea de ctre gerant a unor bunuri a geratului supuse pieirii sau stricciunii de*i acte de dispoziie raportate la patrimoniul geratului capt semnificaia unor acte de administrare astfel c ele pot fi %nc<eiate de gerant. ?ai mult in practica !udectoreasc sfera actelor pe care le poate %nc<eia gerantul pe contul geratului a fost e(tins *i la alte acte de dispoziie. Dup cum subliniaz Tribunalul Suprem gerarea intereselor altuia nu poate privi numai acte de conservare *i administrarea a bunurilor proprietarului gerat ci ele se pot referi F*i la e(ecutarea obligaiilor personale cu caracter patrimonial ale celui gerat pe care acesta era dator s le %ndeplineasc %n baza unor obligaii legale cum este cea privitoare la %ntreinerea copiilorA. -*adar conc<iz'nd cu privire la natura !uridic a actelor care pot forma obiect al gerrii intereselor altuia putem spune c noiunea de gerare trebuie s capete un %neles e(tensiv deoarece pe de o parte te(tul art. :63 $. civ. nu prevede nici o %ngrdire iar pe de alta interesele celui gerat pe care gerantul le rezolv pot %mbrca forme multiple *i variate uneori fiind legate *i de asigurarea intereselor altor persoane aflate c<iar %n nevoie cum este cazul persoanelor %ndreptite a primii %ntreinere de la girat. Hotr'toare va fi *i aprecierea ce se va purta cu privire la utilitatea actului de gestiune sv'r*it de gerant. E. " alt condiie pe care trebuie s-o %ndeplineasc gestiunea este aceea ca ea s fie util geratului s-i fie folositoare %n sensul c
31

prin sv'r*irea ei de cele mai multe ori s-a evitat o pierdere patrimonial. -ceast utilitate se apreciaz la momentul la care operaiunea a fost sv'r*it fiind fr relevan spre e(emplu distrugerea ulterioar a bunului din caz fortuit sau de for ma!or. $. $e-a de-a treia condiie a gerrii intereselor altuia prive*te atitudinea prilor fa de actele de gestiune. Din acest punct de vedere trebuie s distingem4 a+ geratul trebuie s fie complet strin de operaia pe care gerantul o sv'r*e*te %n interesul su s nu aib cuno*tin de ea. 0ntradevr art. :63 $. civ. prevede c gerarea se face Ffr *tirea proprietaruluiA. Dac geratul ar cunoa*te operaiunea respectiv acesta s-ar putea interpreta ca un mandat tacit adic am fi %n prezena unui contract de mandat *i nu %n prezena unui simplu act de gestiune. De aici rezult *i alt consecin anume aceea c raportul !uridic se va na*te independent dac geratul are sau nu are capacitatea de e(erciiu9 intereseaz numai utilitatea actului sv'r*it %n contul su a*a dup cum am vzut mai sus. 0n sf'r*it este de observat c gestiunea nu se poate face %mpotriva voinei geratului. Dac geratul se opune actului gerantul nu mai poate s-l sv'r*easc. b+ la r'ndul su gerantul trebuie s acioneze cu intenia de a gera interesele altuia. Dac el acioneaz cu convingerea c sv'r*e*te acte pentru sine nu ne aflm %n prezena unei gestiuni de afaceri. -stfel %n ipoteza %n care persoana efectueaz reparaii la un bun pe care-l crede al su ea va putea cere restituirea c<eltuielilor fcute de la adevratul proprietar al bunului dar nu pe temeiul gerrii intereselor altuia ci pe un alt temei !uridic acela al %mbogirii fr !ust cauz. Tot cu privire la atitudinea gerantului fa de actele de gestiune se impun %nc dou observaii4 - pentru e(istena gestiunii de afaceri nu se cere ca gerantul s acioneze e(clusiv %n interesul altei persoane9 el poate foarte bine s lucreze concomitent at't %n interes propriu c't *i %n interesul altei persoane. ;n e(emplu %n acest sens e acela al coproprietarului care face anumite lucrri de interes comun asupra bunului ce formeaz
32

obiectul coproprietii celorlali coproprietari9

fr o %nsrcinare prealabil din partea

- actele de gestiune trebuie efectuate cu intenia de a obliga pe girat la restituirea c<eltuielilor ocazionate de %ndeplinirea lor. Dac geratul nu ar fi obligat la restituire am fi %n prezena unui act !uridic cu titlul gratuit liberalitate sau act dezinteresat dup caz. $apacitatea prilor. $'t prive*te pe gerant acesta sv'r*ind acte %n contul altei persoane trebuie s aib capacitatea de e(erciiu sau cum se spune %n mod curent %n literatura de specialitate s aib capacitatea de a contracta. /eratul nu trebuie s %ndeplineasc nici o condiie de capacitate cci poate fi at't o persoan deplin capabil c't *i o persoan lipsit de capacitate sau cu capacitate de e(erciiu restr'ns. -ceasta deoarece gerantul acioneaz fr *tirea geratului independent de vreo manifestare de voin a acestuia din urm dar pentru administrarea intereselor sale. 7fectele gestiunii intereselor altei persoane. Dac sunt %ntrunite condiiile analizate se va na*te un raport !uridic %ntre gerant *i gerat raport ce cuprinde %n coninutul su drepturi *i obligaii reciproce. -. "bligaiile gerantului a+)otrivit art. :63-:66 $. civ. gerantul are mai %nt'i obligaia de a continua gestiunea %nceput p'n ce gerantul sau mo*tenitorii si vor fi %n msur s o preia. -*adar gerantul care %ncepe s efectueze acte de gestiune din proprie iniiativ pentru o alt persoan nu poate abandona efectuarea lor. 0n msura %n care %ns continuarea gestiunii ar deveni pre!udiciabil pentru el gerantul poate s-o %ntrerup fr a fi inut rspunztor de acesta. b+ " a doua obligaie a gerantului este aceea ca %n efectuarea actelor de gestiune s depun diligena unui bun proprietar 8art.:6: $. civ.+ 0n raport cu aceast obligaie a gerantului trebuie apreciat *i eventuala s vin %n %ndeplinirea actelor de gestiune. -stfel a*a dup cum rezult din interpretarea dispoziiilor art. ::= $. civ. %n msura %n
33

care intervenia sa a fost necesar rspunderea gerantului pentru un eventual pre!udiciu cauzat geratului prin %ndeplinirea actelor de gestiune va fi anga!at numai %n ipoteza %n care vina sa %mbrac forma dolului adic a inteniei. )er a contrario putem trage concluzia c %n msura %n care intervenia sa nu a fost necesar el va fi inut s rspund indiferent de gradul vinei. c+ " alt obligaie a gerantului este aceea de a da socoteal geratului cu privire la operaiunile efectuate pentru ca acesta din urm s fie %n msur s aprecieze asupra lor. d+ 0n sf'r*it este de observat faptul c prin activitatea care o desf*oar %n interesul geratului gerantul se poate obliga *i fa de teri. 0n ipoteza %n care gerantul %nc<eie acte !uridice %n nume propriu cu terii dar de care urmeaz s beneficieze geratul cum ar fi spre e(emplu un contract privind efectuarea unor reparaii el va rspunde fa de teri pentru obligaiile asumate indiferent dac gestiunea a fost sau nu util pentru gerat. 0n adevr terii trebuie s fie aprai deoarece ei nu au cuno*tin de faptul c gerantul acioneaz pentru altcineva. E. "bligaiile geratului a+ ?ai %nt'i geratul va fi obligat a indemniza pe gerant pentru toate c<eltuielile necesare *i utile pe care el le-a fcut 8art. ::1 partea a doua $. civ.+ deci nu *i pe cele voluptarii. Dat fiind faptul c aceast obligaie a geratului se na*te dincolo de orice manifestare de voin din partea sa c<eltuielile necesare *i utile fcute de gerant vor fi restituite numai dac gestiunea ca operaie !uridic este util pentru gerat9 )recizm c tot %n temeiul unei gestiuni de afaceri se poate pretinde restituirea c<eltuielilor fcute de ctre cocontractant %n ipoteza anumitelor contracte sinalagmatice imperfecte adic acelor contracte care %n momentul %nc<eierii sunt unilaterale dar pe parcursul e(ecutrii lor se na*te o obligaie *i %n sarcina creditorului fa de debitorul contactual. ;n e(emplu este contractul de depozit cu titlu gratuit depozitarul face anumite c<eltuieli cu privire la bunul depozitat c<eltuieli ce vor trebui restituite de ctre deponent. )entru restituire depozitarul poate intenta o aciune izvor'nd din gestiunea de afaceri. FEeneficiul gestiunii de afaceri poate fi acordat oricui 8c<iar
3#

*i unui cocontractant+ %n msura %n care acesta a acionat voluntar %n contul altuia de %ndat ce s-a stabilit c intervenia sa a fost oportun.A b+ .a de teri geratul va fi inut s e(ecute toate obligaiile din actele %nc<eiate %n numele su de gerant 8art. ::1 partea 5 $. civ.+. 0n ipoteza %n care geratul a ratificat gestiunea retroactiv acesta se va converti intr-un contract de mandat4 rati<abitio mandato aeIuiparatur. -ceasta %nseamn c %ntregii operaii !uridice i se vor aplica regulile mandatului. /eratul devenind mandant va fi inut de toate actele pe care giratul le-a %nc<eiat %n numele su. )roba gestiunii intereselor altei persoane. $u privire la proba gestiunii de afaceri va trebui s distingem dup cum obiectul ei const %n fapte materiale sau acte !uridice. -*a fiind c'nd operaiunile pe care gerantul le-a efectuat au fost fapte materiale ele vor putea fi dovedite prin orice mi!loc de prob. Dac dimpotriv aceste operaii au fost acte !uridice atunci se aplic regulile cu privire la proba actelor !uridice. Ja trebui %ns s observm c %n aceasta din urm ipotez geratul nu a participat la actele %nc<eiate de gerant %n numele su. -*a fiind el este un ter fa de aceste astfel c va putea s le dovedeasc prin orice mi!loc de prob. Strict vorbind din punctul de vedere al dovezii geratul apare ca un ter fa de acele acte nu %ns *i din punctul de vedere al efectelor cci el este beneficiarul lor. Nat'&a 6'&idi#% a !esti'nii inte&eselo& altei *e&soane . )entru a determina natura !uridic a gestiunii de afaceri va trebui s pornim comparaiile pe care putem s le facem %ntre aceast instituie !uridic *i alte instituii cu care ea se %nrude*te. -. ?estiunea intereselor altei persane i mbogirea fr just cau!. 0n principiu se poate afirma c gestiunea intereselor altei persoane se %ntemeeaz ca *i %mbogirea fr !ust cauz pe un principiu de ec<itate potrivit cu care nimeni nu poate s-*i sporeasc propriul su patrimoniu %n detrimentul altei persoane. 7ste motivul pentru care geratul este obligat de a dezduna un gerant pentru c<eltuieli pe care acesta le-a fcut %n contul su. Nu mai puin observm c %ntre cele dou instituii e(ist *i deosebiri. -stfel4
3&

a+ la gestiunea intereselor altei persoane se restituie c<eltuielile fcute de gerant indiferent de avanta!ele obinute de gerat c<iar dac ele au fost inferioare c<eltuielilor9 la mbogirea fr just cau! limita restituirii este sporirea efectiv a patrimoniului celui care se %mboge*te %n detrimentul celuilalt9 b+ la gestiunea intereselor altei persoane, eventuala mrire a patrimoniului geratului sau evitarea unei pierderi are un temei juridic, acesta fiind dat de voina gerantului de a se obliga9 la mbogirea fr just temei nu apare un asemenea temei9 c+ gestiunea intereselor altei persoane este %ntotdeauna rodul manifestrii unilaterale de voin a gerantului9 mbogirea fr just cau! poate lua na*tere *i prin fapta unui ter sau din caz fortuit sau de for ma!or. E. ?estiunea intereselor altei persoane i contractul de mandat. Dat fiind faptul c efectele actelor sv'r*ite de gerant se vor rsfr'nge asupra geratului se poate face o apropiere %ntre gestiunea intereselor altei persoane i contractul de mandat. Totu*i %ntre cele dou instituii e(ist *i importante deosebiri4 a+ mandatarul lucreaz %n baza %mputernicirii primite de la mandant c<iar dac mandatul este tacit9 gerantul acioneaz fr *tirea geratului c<iar dac el *tie dar nu aprob gestiunea nu vom fi %n prezena unui contract de mandat9 b+ mandatul este un contract anume un contract intuitu personae. -*a fiind el %nceteaz la moarte uneia din pri. Dimpotriv la gestiunea intereselor altei persoane gerantul este obligat s continue gestiunea p'n ce mo*tenitorii vor fi %n msur s o preia9 c+ %n e(ecutarea mandatului mandatarul rspunde indiferent de forma vinei, %n ipoteza %n care nu acioneaz corespunztor9 c<iar dac *i gerantul este obligat s acioneze cu diligena unui bun gospodar %n ipoteza %n care intervenia sa a fost necesar el va rspunde numai dac vina mbrac forma inteniei 0dolului%9 d+ geratul va fi obligat numai %n msura utilitii gestiunii *i c'nd mandatarul oblig %ntotdeauna pe mandant %n limitele puterilor ce i-au fost conferite9
31

e+ mandatarul poate renuna la mandat %n ipoteza %n care continuarea sa ar fi de natur s-l pre!udicieze. ?erantul %ns am vzut c este obligat s duc la bun sf'r*it gestiunea %nceput. $. -lteori s-a supus c gestiunea de afaceri este un act !uridic de formaie unilateral anume raportul !uridic ar lua na*tere prin manifestare unilateral de voin a gerantului. -ceast e(plicaie nu poate fi primit deoarece gerantul nu acioneaz cu intenia de a se obliga obligaiile se nasc %n temeiul legii. .a de toate acestea conc<idem c gestiunea intereselor altei persoane este un izvor distinct de obligaii cu condiii *i efecte proprii un fapt licit ce urmeaz a fi reglementat ca atare *i %n viitoarea noastr legislaie civil. < Plata l'#&'l'i nedato&at De,ini"ie 3i &e!le+enta&e1 0n dreptul civil prin plat se %nelege executarea unei obligaii indiferent de obiect. A&t10)?( C1 civ. 5nstituie principiul potrivit cu care @ orice plat impune o datorie9. -*adar plata ca operaie !uridic presupune e(istena unei obligaii care trebuie stins. Dac o asemenea obligaie nu e(ist *i eventual s-a fcut o plat ea nu este valabil sv'r*it fiind lipsite de cau!. Se spune c %n acest caz s-a fcut o plat nedatorat care ar trebui s fie restituit. 0ntr-adevr 8ceea ce s&a pltit fr s fie debit este supus repetiiunii9 dispune art. 1=:2 $. civ. )utem defini a*adar plata nedatorat ca fiind executarea de ctre o persoan a unei obligaii la care nu era inut i pe care a fcut&o fr intenia de a plti datoria altuia. $el care a efectuat o asemenea plat se nume*te solvens iar cel care a primit-o se nume*te accipiens. )rin efectuarea unei pli nedatorate se na*te un raport !uridic %n cadrul cruia solvensul devine creditorul unei obligaii de restituire a ceea ce el a pltit iar accipiensul este debitorul aceleia*i obligaii. 0ntr-adevr potrivit art. ::3 $. civ. Facela care din eroare crez'ndu-se debitor a pltit o datorie are drept de repetiiune %n contra creditoruluiA. Te(tul consacr a*adar dreptul la restituire ce aparine solvensului. ,a r'ndul su art. ::2 $. civ. instituie obligaia
33

de restituire a accipiensului4 F$el ce din eroare sau cu *tiin prime*te ceea ce nu-i debit este obligat a-l restituia celuia de la care la primitA. @ntinderea obligaiei de restituire a accipiensului este reglementat de art. ::#-::3 $. civ. Condi"iile *l%"ii nedato&ate1 )entru a se na*te raportul !uridic temeiul cruia accipiensul va fi obligat la restituirea ctre solvens a ceea ce a primit este necesar %ntrunirea mai multor condiii. -. *restaia pe care solvensul a e(ecutat-o trebuie s fi avut semnificaia operaiei !uridice a unei pli s fi fost fcut a*adar cu titlu de plat 0solutio%, indiferent de obiectul ei4 o sum de bani un bun individual determinat sau un bun determinat prin caractere generice. 0n cazul %n care plata a constat %n e(ecutarea unei obligaii de a face > de e(emplu confecionarea unui bun de ctre un me*te*ugar cu materialul clientului considerm alturi de ali autori c restituirea nu se va mai putea face %n cadrul plii nedatorate ci %n cadrul %mbogirii fr !ust cauz. Dac prestaia nu s-a fcut cu titlu de plat ci cu un alt titlu obligaia de restituire se va na*te pe un alt temei !uridic de e(emplu un contract. -. (atoria %n vederea creia s-a fcut plata s nu e(iste din punct de vedere !uridic %n raporturile dintre solvens *i accipiens 8indebitum%. Nu ne intereseaz dac datoria nu a e(istat niciodat > c'nd spre e(emplu un mo*tenitor plte*te un legat despre care nu *tia c ulterior a fost revocat > sau a e(istat dar fusese stins prin plat sau prin alt mod de stingere a obligaiilor. 0n legtur cu aceast condiie se impun c'teva precizri. " prim precizare 4 este posibil ca plata unei datorii existente > valabil din punct de vedere !uridic > s dea totu i na tere unei obligaii de restituire, anume %n ipoteza %n care plata unei asemenea datorii nu a fost fcut creditorului ci altei persoane. Spre e(emplu depozitarul unui bun %l restituie din eroare altei persoane dec't deponentul9 sau plata este efectuat de o alt persoan dec't adevratul debitor 4 un codebitor neobligat solidar plte*te mai mult dec't partea sa.
36

" a doua precizare 4 c#nd solvensul plte te n executarea unei obligaii civile imperfecte 8naturale+ el nu va putea pretinde restituirea. @2epetiiunea nu este admis %n privina obligaiilor naturale care au fost e(ecutate de bun voieA dispune art. 1=:2 $. civ & 0n sf'r*it cel care plte te n temeiul unui contract nul sau re!olvit are drept la restituire deoarece at't nulitatea c't *i rezoluiunea au efect retroactiv deci obligaia apare ca *i c'nd nu a e(istat niciodat iar prile urmeaz a fi repuse %n situaia anterioar. )lata s fi fost fcut din eroare. -ceasta %nseamn c solvensul a avut credina c este debitor al accipiensului. 0ntr-adevr art. ::3 $. civ. prevede c are dreptul de a cere restituirea @acela care din eroare crez'ndu-se debitor a pltit o datorieA 8subl. ns.%. Dac solvensul plte*te *tiind c nu este debitor plata astfel efectuat poate fi interpretat sau ca o liberalitate pe care o face adevratului debitor sau ca o gestiune a intereselor altei persoane, el acion'nd ca gerant %n contul adevratului debitor care apare ca gerant. $u eroarea se asimileaz *i dolul care este o eroare provocat prin manopere dolosive. 7roarea poate fi de fapt sau de drept. Dovada ei se poate face prin orice mi!loc de prob. 7(ist totu*i situaii %n care pentru a se na*te obligaia de restituire nu se cere condiia erorii solvensului. " prim situaie este aceea %n care un debitor %*i ac<it datoria ctre creditorul su pierde c<itana liberatorie prin care se poate dovedi efectuarea plii datorate iar creditorul %i pretinde s plteasc a doua oar. )entru a evita urmrirea silit debitorul plte*te din nou deci efectueaz o plat nedatorat pentru obligaia de!a stins. Dac va gsi c<itana a doua plat apare ca fiind lipsit de cauz *i va fi supus repetiiunii de i nu fusese fcut din eroare. " a doua situaie %n care nu se cere condiia erorii solvensului este aceea a restituirii plii efectuate %n temeiul unei obligaii lovite de nulitate absolut. 0ntr-adevr c<iar dac debitorul a pltit *tiind c obligaia asumat este nul el are dreptul s pretind restituirea deoarece prile trebuie puse %n situaia anterioar %nc<eierii actului. -stfel sanciunea nulitii ar fi eludat prin e(ecutarea cu *tiin a unor obligaii nule. Dac obligaia este lovit de nulitate relativ care poate fi confirmat e(ecutarea ei cu *tiin poate cpta semnificaia unei
3:

confirmri e(plicite a actului !uridic astfel c solvensul nu va mai putea pretinde restituirea. -ceea*i soluie se impune *i pentru actul !uridic lovit de nulitate absolut care %n mod e(ecepional *i pentru actul !uridic lovit de nulitate absolut care %n mod e(cepional poate fi confirmat 4 este cazul donaiei nule pentru vicii de form confirmat e(prees sau tacit prin e(ecutarea ei de ctre mo*tenitorii donatorului 8 art. 1113 $. civ.+. E,e#tele *l%"ii nedato&ate1 $a urmare e efecturii plii nedatorate se na*te obligaia pentru accipiens de a restitui solvensului cee ce a primit ca titlu de plat. -*adar principalul efect este obligaia de restituire ce incumb accipiensului. ,a r'ndul su a*a dup cum vom vedea *i solvensul poate avea anumite obligaii fa de accipiens. 3.Obligaiile accipiensului. 0n privina obligaiei de restituire care se na*te %n sarcina accipiensului trebuie s distingem dup felul prestaiei primite > un bun individual determinat sau sume de bani ori bunuri determinate prin caractere generice *i dup cum accipiensul a fost de bun sau de rea&credin. )recizm c obligaia de restituire e(ist at't %n sarcina accipiensului de bun credin c't *i in sarcina celui de rea-credin. Euna sau reaua-credin a accipiensului interesea! ns pentru determinarea ntinderii ei. +. Obligaiile accipiensului de bun&credin. -ccipiensul este de bun-credin atunci c'nd nu a *tiut c plata ce 5 s-a fcut este nedatorat. Euna lui credin este prezumat 8 -ona fides praesumitur+. )otrivit dispoziiilor $odului civil el va fi obligat s restituie numai %n limitele %mbogirii sale. -*a fiind el este inut4 a+ s restituie lucrul dar va pstra fructele ca orice posesor de bun credin 8art. ::# $.civ.+9 b+ dac a %nstrinat lucrul s restituie numai preul primit *i nu valoarea lui 8art. ::1 alin. 2 $.civ.+9 c+ dac lucrul a pierit %n mod fortuit el va fi liberat de obligaiunea de restituire 8art. ::& alin. 2 $. civ.+9

6=

-. Obligaiile accipiensului de rea&credin. -ccipiensul este de rea-credin atunci c'nd de*i *tia c nu 5 se datoreaz plata o prime*te. 7l va fi inut 4 a+ s restituie at't lucrul primit c't *i fructele percepute 8art. ::# $. civ.+9 b+ dac a %nstrinat lucrul s restituie valoarea lucrului %n momentul introducerii aciunii %n !ustiie indiferent de preul pe care l-a primit 8art. ::1. $.civ+9 c+dac lucrul a pierit %n mod fortuit s restituie valoarea acestuia din momentul cererii de restituire afar numai dac va face dovada c lucrul ar fi pierit *i la solvens 8art. ::# $. civ.+. @n toate ca!urile dac plata a constat %ntr-o sum de bani sau %ntr-o cantitate de bunuri determinate prin caractere genetice accipiensul va trebui s restituie aceea*i sum sau aceea*i cantitate de bunuri de aceea*i calitate. Subliniem faptul c atunci c'nd plata nedatorat a constat %n a da un bun individual determinat aciunea %n restituire va avea caracterul unei adevrate sanciuni de revendicare. Se admite c aceast aciunea va putea fi intentat *i %mpotriva terului dob'nditor al bunului cruia i l-a %nstrinat accipiensul. Terul dob'nditor %ns va putea s se apere invoc'nd %n favoarea sa art. 1:=: $. civ. dac este vorba de bunuri mobile corporale sau uzucapiunea dac este vorba despre imobile sau construcii. :. Obligaiile solvensului. )lata lucrului nedatorat poate da na*tere la obligaii *i %n sarcina solvensului. -stfel potrivit art. ::3 $. civ. el va fi inut s restituie at't accipiensului de bun-credin c't *i celui de rea-credin c<eltuielile fcute cu conservarea lucrului sau cele care au dus la o sporire a valorii sale. -stfel spus solvensul va restitui c<eltuielile necesare *i utile. 7l nu va restitui %ns c<eltuielile voluptuarii. Cine *oate #e&e &estit'i&ea@ 7vident c %n primul r'nd solvensul este cel care poate cere restituirea. Se admite c aciunea %n restituire a plii nedatorate poate fi e(ercitat *i de ctre creditorii chirografari ai solvensului pe calea unei aciuni oblice.
61

0n ipoteza %n care o plat datorat a fost fcut altei persoane dec't adevratului creditor am vzut c pentru debitor ea apare ca nedatorat astfel c va putea cere restituirea. +devratul creditor %ns nu va putea cere restituirea unei asemena pli dar va avea mpotriva accipiensului o aciune i!vor#nd din mbogirea fr just cau!. Te&+ene de *&es#&i*"ie1 -ciunea %n repetiiune este o aciune patrimonial astfel c ea va putea fi intentat %n termene de prescripie de drept comun. -ceste termene %ncep s curg din momentul efecturii plii. Ca-'&i 8n #a&e n' e7ist% o li!a"ia de &estit'i&e a *l%"ii nedato&ate1 Sunt anumite situaii %n care de*i s-a fcut o plat nedatorat din punct de vedere !uridic ea nu este spups restituirii. -cestea sunt urmtoarele 4 1. 0n cazul obligaiilor civile imperfecte 8naturale+ ac<itate de bunvoie de ctre debitor 8art. 1=:2 $. civ.+. " astfel de obligaie este spre e(emplu obligaia debitorului de a ac<ita o datorie cu privire la care a intervenit prescripia. )otrivit art. 2= alin. 1 al Decretului nr. 113D1:&6 @Debitorul care a e(ecutat obligaia dup ce dreptul la aciune al creditorului s-a prescris nu are dreptul s cear %napoierea prestaiei c<iar dac la data e(ecutrii nu *tia c termenul prescripiei s-a %mplinitA9 2. $'nd plata s-a efectuat %n temeiul unui contract nul pentru cauz moral grav. Solvensul nu va putea cere restituirea unei asemenea pli c<iar dac contractul este desfiinat *i prile trebuie puse %n situaia anterioar %nc<eierii lui deoarece el ar urma s invoce ca temei al restituirii caracterul imoral al propriei sale atitudini. "r nemo auditur priam turpitudinem allegans. 3. $'nd plata a fost efectuat pe temeiul unnui contract anulabil pentru cauz de incapacitate a uneia dintre pri. Solvensul nu va avea aciune %n restituire a prii nedatorate ci aciune izvor'nd din %mbogirea fr cauz !ust deoarece incapabilul restituie %ntotdeauna numai la limita %mbogirii sale. 8art. 1=:6 *i 111# $.civ.+9 #. 0n sf'r*it c'nd plata datorat a fost fcut de o alt persoan dec't debitorul iar accipiens a distrus cu bun-credin titlul constatator al creanei sale. )lata fcut de o alt persoan dec't adevratul debitor este nedatorat *i solvensul poate cere restituirea de
62

la accipiensul-creditor. )otrivit art. ::3 alin. 3 $. civ. dac acesta crez'nd c a primit plata de la adevratul debitor distruge cu bun credin titlul constatator al creanei sale obligaia lui de restituire ctre solvens %nceteaz. 5poteza este urmtoarea 4 e(ist un raport !uridic obligaional valabil dar creditorul prime*te plata de la o alt persoan dec't de la adevratul debitor9 el crede %ns c 5-a pltit adevratului debitor astfel c distruge titlul constatator al creanei sale. Euna sa credin e(teriorizat printr-un fapt material > distrugerea titlului constatator al creanei > paralizeaz aciunea de restituire a solvensului %mpotriva sa. Solvensul va avea %ns %mpotriva adevratului debitor o aciune izvor'nd din %mbogirea fr !ust cauz 8art. ::3. )artea final $. civ.+. Nat'&a 6'&idi#% a *l%"ii nedato&ate1 -ceast problem este controversat %n literatura de specialitate. -stfel unii autor consider c nu e(ist deosebire principial %ntre %mbogirea fr !ust temei *i plata nedatorat 9 deosebirea const numai %n aceea c %n acest caz 8al plii nedatorate > nota ns.+ prestaia fcut fr temei s-a fcut cu titlul de plat. -li autori consider c plata nedatorat se aseamn cu %mbogirea fr temei legitim numai %n ipoteza accipiensului de bun credin care este obligat s restituie %n limita %mbogirii sale. 0n cazul accipiensului de rea-credin aceea*i autori socotesc c plata nedatorat se aseamn cu rspunderea civil delictual deoarece solvensul va fi indemnizat %n %ntregime. De aici ei conc<id %n sensul c plata nedatorat constituie o instituie distinct cu condiii *i efecte specifice. 0n practica !udectoreasc s-a observat %ns pe drept cuv'nt c instituirea plii nedatorate nu se %ntemeiaz pe ideea de vinovie 8culp+ din partea accipiensului ceea ce adugm noi exclude deci asemnarea cu rspunderea civil delictual ci pe %mbogirea fr !ust temei. 0n ce ne prive*te %mprt*im prima opinie *i aceea a practicii !udectore*ti. 0ntr-adevr considerm c %n principal nu e(ist deosebiri eseniale %ntre plata lucrului nedatorat *i %mbogirea fr !ust cauz9 obligaia de restituirea a accipiensului e(ist tocmai pentru c plata ce i-a fost fcut este lipsit de cauz. 0ntinderea
63

diferit a obligaiei de restituire dup cu accipiensul este de bun sau rea-credin nu este de natur s ne conduc la alt concluzie. #< 4+ o!%"i&ea ,%&% 6'st% #a'-% P&e#i-%&i *&eli+ina&e1 ;n alt fapt !uridic licit considerat de unanimitatea literaturii !uridice ca izvor distinct de obligaii *i consacrat ca atare de practica !udectoreasc este mbogirea fr just cau!. $eea ce trebuie s subliniem este faptul c %n $odul civil rom'n %n vigoare nu gsim un te(t care s consacre principiul restituirii %mbogirii fr !ust cauz ca izvor de obligaii de sine stttor. Nu mai puin %ns %n $odul civil gsim te(te care fac aplicarea acestui principiu prin aceea c se instituie o obligaie de restituire atunci c'nd are loc mrirea patrimoniului unei persoane pe seama patrimoniului altei persoane. -stfel4 potrivit art. #6# $. civ. proprietarul culege fructele dar are %ndatorirea de a plti semnturile arturile *i munca depus de alii9 potrivit art. #:3 $. civ. proprietarul care a ridicat o construcie pe terenul su cu material strin este dator s plteasc contravaloarea materialelor9 potrivit art. #:# $. civ. constructorul pe terenul altuia indiferent dac este de bun sau de rea-credin va trebui indemnizat de proprietarul terenului care reine construcia9 restituirea c<eltuielilor fcute de ctre o persoan ce a conservat un anumit bun4 accipiens 8art. ::3 $. civ.+9 depozitar 8art. 1116 $. civ.+9 creditor ga!ist 8art. 11:1 $. civ.+ etc. Desigur e(ist diverse situaii %n care patrimoniul unei persoane se poate mri pe seama patrimoniului altei persoane dar aceast mrire este rezultatul unui act sau fapt !uridic recunoscut de lege. $u alte cuvinte e(ist un temei !uridic pentru acea mrire respectiv mic*orare a patrimoniului. -*a spre e(emplu donatorul %*i mre*te patrimoniul su cu bunul pe care-l prime*te de la donator dar la baza acestei %mpre!urri st contractul de donaie act !uridic de formaie bilateral9 uzucapantul dob'nde*te proprietatea bunului imobil prin faptul !uridic al uzucapiunii dar legea este cea care consacr aceast posibilitate pentru diverse raiuni9 la fel %n ipoteza dob'ndirii bunurilor mobile corporale prin posesia de bun-credin %n temeiul art. 1:=: $. civ. .
6#

7(ist %ns situaii %n care are loc o mrire a patrimoniului unei persoane fr ca pentru aceasta s e(iste un temei legitim precum4 %mbuntirile pe care le face un c<iria* la imobilul %nc<iriat9 reinerea alocaie de stat de ctre un printe copilul fiind %ncredinat *i afl'ndu-se %n %ntreinerea celuilalt printe. 0n toate aceste cazuri *i %n altele similare practica !udectoreasc a fcut aplicaia principiului restituirii %mbogirii fr temei legitim. $eea ce trebuie menionat %n mod deosebit este faptul c aceast categorie %n dreptul nostru se %ntemeiaz pe principiile etici valorile morale deosebite care nu pot permite mrirea fr o cauz legal a patrimoniului unei persoane %n detrimentul alteia. -*a fiind obligaia de restituire a %mbogirii fr temei legitim apare *i ca un mi!loc de aprare a dreptului de proprietate privat %n condiiile %n care nu e(ist alte mi!loace !uridice pentru aprarea acestor drepturi subiective. Din punct de vedere terminologic %n literatura de specialitate categoria pe care o cercetm este desemnat %n mod diferit. -stfel se vorbe*te despre F%mbogirea fr !ust cauzA F%mbogirea fr !ust temeiA F%mbogirea fr temei legitimA. De asemenea s-a propus *i utilizarea formulei Frestituirea bunurilor deinute 8reinute+ fr temei legitimA. De,ini"ie. )utem defini %mbogirea fr !ust cauz ca fiind faptul !uridic prin care patrimoniul unei persoane este mrit pe seama patrimoniului altei persoane fr ca pentru aceasta s e(iste un temei !uridic. Din acest fapt !uridic se na*te obligaia pentru cel care %*i vede mrit patrimoniul su de a restitui %n limita mririi ctre cel care *i-a diminuat patrimoniul. -cestuia din urm i se recunoa*te posibilitatea intentrii unei aciuni %n !ustiie prin care pretinde restituirea aciune care se nume*te actio de in rem verso. Condi"iile *ent&' intenta&ea a#"i'nii 8n &estit'i&e . )ractica !udectoreasc *i literatura de specialitate au precizat condiiile pentru care poate fi intentat aciunea %n restituire art'nd c acestea pot fi4 materiale *i !uridice. -. $ondiiile ale intentrii aciunii %n restituire sunt4
6&

a+ mrirea unui patrimoniu prin dob'ndirea unei valori apreciabile %n bani. -ceasta poate s constea %n primul r'nd %n sporirea unor elemente active ale patrimoniului unei persoane prin dob'ndirea unui bun a unei sume de bani sau a unei creane %mbuntirea unui lucru al proprietarului de ctre o alt persoan sau folosirea de un bun aparin'nd altuia. 0n al doilea r'nd se admite c mrirea unui patrimoniu poate rezulta *i din mic*orarea datoriilor sale din %nlturarea unor pagube sau evitarea unor c<eltuieli9 b+ mic*orarea unui patrimoniu ca o consecin a mririi altuia. ?ic*orarea se produce %n patrimoniul celui care devine ca urmare a acestui fapt titularul aciunii de restituire. 7a poate s constea %n diminuarea unor elemente active ale patrimoniului sau %n efectuarea unor c<eltuieli care nu au fost restituite9 c+ e(istena unei legturi %ntre sporirea unui patrimoniu *i diminuarea celuilalt %n sensul c ambele fenomene s fie efectul unei cauze unice. Nu se cere o legtur cauzal %ntre mrirea unui patrimoniu *i mic*orarea celuilalt cci o astfel de legtur poate fi conceput numai %ntre o fapt *i rezultatul ei pe c'nd mrirea unui patrimoniu *i mic*orarea celuilalt au o caut unic un fapt !uridic sau un eveniment. E. $ondiiile !uridice ale intentrii aciunii de restituire sunt4 a+ absena unei cauze legitime a mririi patrimoniului unei persoane %n detrimentul alteia9 s nu e(iste un temei legitim pentru aceasta. Nu avem %n vedere noiunea de cauz a actului !uridic ci avem %n vedere ine(istena unui temei al mririi unui patrimoniu *i al mic*orrii celuilalt. $u privire la aceast condiie c'teva precizri se impun. ?ai %nt'i este de observat c mrirea unui patrimoniu *i mic*orarea celuilalt pot avea ca temei un contract. -stfel c<iria*ul convine cu proprietarul c anumite %mbuntiri pe care le-a adus imobilului %nc<iriat s-i rm'n acestuia9 sau o persoan se %nelege s
61

gospodreasc cu o alt persoan creia s-i acorde *i %ngri!iri medicale. 0n al doilea r'nd dup cum am artat mrirea unui patrimoniu *i diminuarea %n mod corespunztor a altui patrimoniu pot avea ca temei o dispoziie legal4 dob'ndirea proprietii unui bun prin uzucapiune sau prin posesia de bun credin 8art. 1:=: $. civ.+. De asemenea debitorul liberat de a-*i e(ecuta obligaia ca urmare a %mplinirii termenului de prescripie e(tinctiv nu poate fi considerat c i-a mrit patrimoniul fr temei legitim. 0n sf'r*it *i o <otr're !udectoreasc poate constitui un temei pentru mrirea unui patrimoniu. $'nd nici unul dintre aceste temeiuri nu e(ist *i totu*i s-a creat un dezec<ilibru patrimonial se recunoa*te dreptul la aciune al celui care *i-a mic*orat patrimoniul %mpotriva celui care *i l-a mrit9 b+ absena oricrui alt mod !uridic pentru recuperarea de ctre cel care *i-a mic*orat patrimoniul a pierderii suferite9 %n acest sens se vorbe*te despre caracterul subsidiar al aciunii de restituire %ntemeiat pe %mbogirea fr !ust cauz. Dup cum s-a spus cel srcit are drept la actio de im rem verso numai atunci c'nd el nu are *i nici nu a avut o alt cale de drept nici o alt aciune %n !ustiie pentru valorificarea dreptului su la reparaiune. -stfel proprietarul unui bun individual determinat poate cere restituirea lui de la cel la care se gse*te pe calea aciunii %n revendicare *i nu pe aceea a unei aciuni de in rem verso. De asemenea aceast aciune nu poate fi intentat nici pentru determinarea unei pri s-*i e(ecute anumite obligaii contractuale sau e(ecutare necorespunztoare. )ractica !udectoreasc a subliniat pe drept cuv'nt c Faciunea din contract e(clude aciunea pentru %mbogire fr !ust temeiA. -cestea sunt condiiile pentru a se intenta actio de in rem verso. "bservm c nu se cere nici o condiie de capacitate a prilor9 aceasta pentru c obligaia de restituire se na*te independent de vreo manifestare de voin din partea lor. $'t prive*te proba %ntr-o actio de in rem verso urmeaz a se aplica regulile de drept comun %n materie. Subliniem c %n principiu fiind vorba de fapte !uridice dovada lor se poate face cu orice mi!loc
63

de prob. 0n msura %n care se va invoca un act !uridic urmeaz a se aplica regulile cu privire la proba actelor !uridice 8art. 11:1 $. civ.+. E,e#tele 8+ o!%"i&ii ,%&% 6'st% #a'-% . $a urmare a crerii dezec<ilibrului patrimonial prin mrire unui patrimoniu %n detrimentul altuia se na*te un raport !uridic obligaional %n temeiul cruia cel al crui patrimoniu s-a mrit devine debitorul obligaiei de restituire ctre cel care %n mod corespunztor *i-a mic*orat patrimoniu *i care devine la r'ndul su creditor al aceleia*i obligaii. 0n principiu restituirea trebuie s se fac %n natur. -tunci c'nd aceasta nu mai este cu putin urmeaz a se face restituirea prin ec<ivalent. "bligaia de restituire are o dubl limit4 a+ cel care *i-a mrit patrimoniul nu poate fi obligat s restituie dec't %n msura cre*terii patrimoniului su iar aceast cre*tere trebuie apreciat la momentul intentrii aciunii. )e cale de consecin %n ipoteza %n care bunul cu care s-a mrit patrimoniul a pierit %n mod fortuit p'n %n momentul intentrii aciunii obligaia de restituire %nceteaz. Dac lucrul a fost v'ndut va trebui restituit valoarea lui in momentul introducerii aciunii9 b+cel care *i-a mic*orat patrimoniul nu poate pretinde mai mult dec't diminuarea patrimoniului su cci altfel s-ar %mbogii fr temei legitim. Sau cum s-a precizat %n practica !udectoreasc F!usta aplicare a principiului 8%mbogiri fr temei legitim > nota ns.+ impune ca obligaia de restituire a p'r'tului s nu dep*easc %mbogirea lui efectiv iar indisolubil legat de aceasta s nu dep*easc valoarea cu care a fost mic*orat patrimoniul reclamantuluiA. P&es#&i*"ia a#"i'nii. -ciunea de restituire este supus termenelor generale de prescripie de 3 ani %n raporturile dintre persoanele fizice. )otrivit art. 6 alin. 2 din Decretul nr. 113D1:&6 pentru aciunile izvor'nd din %mbogirea fr !ust temei termenul de prescripie %ncepe s curg din momentul %n care cel ce *i-a mic*orat patrimoniul a cunoscut sau trebuia s cunoasc at't faptul mririi altui patrimoniu c't *i pe cel care a beneficiat de aceast mrire *i %mpotriva cruia se %ndreapt cu aciunea %n restituire.
66

Nat'&a 6'&idi#% a 8+ o!%"i&ii ,%&% 6'st% #a'-% . )entru a determina natura !uridic a %mbogirii fr temei legitim va trebui s plecm de la constatarea c raportul !uridic la care ea d na*tere %*i are izvorul %ntr-un fapt !uridic %n sens restr'ns. 7ste %ns vorba despre un fapt !uridic licit ce const a*a dup cum am artat %n aciunea ori evenimentul care a dus la mrirea unui patrimoniu pe seama altui patrimoniu fr ca pentru aceasta s e(iste un temei legitim din care ia na*tere obligaia de restituire %n sarcina celui al crui patrimoniu s-a mrit. -*a fiind %mbogirea fr !ust temei se deosebe*te de rspunderea civil delictual pe de o parte iar pe de o parte pentru c mrirea patrimoniului nu presupune vina celui care o prime*te iar pe de alt parte pentru c obligaia de restituire a acestuia este dup cum am vzut limitat.

A1 R%s*'nde&ea #i$il% deli#t'al%


De,ini"ie 0n dreptul rom'n rspunderea civil delictual prezint importan at't prin rostul su nemi!locit de restabilire prin reparaiune a drepturilor subiective %nclcate prin fapte ilicite pgubitoare c't *i prin rostul su mi!locit de ocrotire a personalitii umane. 2spunderea civil delictual continu a fi reglementat %n principal de dispoziiile generale ale art. ::6 > 1==3 din $. civil. 2om'n din 161& te(te care de*i au rmas nesc<imbate %n coninutul lor normativ au fost adaptate pe cale de interpretare la cerinele societii rom'ne*ti deopotriv %n privina coninutului lor social > economic *i %n privina finalitii lor. )ractica !udiciar a contribuit la dezvoltarea rspunderii civile delictuale prin numeroase soluii %nnoitoare iar literatura !udiciar a fundamentat teoretic aceste soluii *i a promovat concepte *i teze de vdit actualitate soluii concepte *i teze care privesc toate aspectele acestei rspunderi de la funciile *i domeniul su de aplicare la legturile sale cu celelalte forme ale rspunderii !uridice la felurile *i condiiile rspunderii delictuale *i p'n la realizarea dreptului la
6:

reparaie pentru cauzarea de pre!udicii patrimoniale *i nepatrimoniale prin fapte ilicite. ,atura juridic a rspunderii delictuale. 0n literatura !uridic se consider %ndeob*te c rspunderea delictual este o sanciune civil cu caracter reparator *i nu o pedeaps, cum a fost la %nceput *i cum a continuat s fie timp %ndelungat9 aceasta nu e(clude %ns anumite situaii %n care sanciunea rspunderii civile delictuale se completeaz cu pedepse administrative penale *.a. /. ;unciile i principiile rspunderii delictuale. .unciile *i principiile cluzitoare ale rspunderii delictuale %n dreptul rom'n realist formulate %n literatura noastr de specialitate sunt de natur a evidenia rolul *i importana deosebit a acestei rspunderi %n cadrul rspunderii sociale %n general *i a celei !uridice %n special. 2spunderea delictual %ndepline*te dou funcii principale *i anume4 o funcie preventiv A educativ, prin rolul su formativ prin influena pe care aceast rspundere o are asupra con*tiinei oamenilor *i o funcie reparatorie, de aprare a drepturilor subiective %nclcate prin repunerea lor %n starea anterioar %nclcrii. Sub aspect te<nic rspunderea delictual a fost definit ca Fobligaia celui care a cauzat altuia un pre!udiciu printr-o fapt ilicit e(tracontractual care %i este imputabil de a repara paguba astfel pricinuit9 iar obligaia de reparare *i respectiv operaia de reparare sunt de esena *i de specificul rspunderii civile delictuale. )rincipiile cluzitoare ale rspunderii delictuale menite a asigura conform legii realizarea funciilor acestei rspunderi sunt urmtoarele4 principiul reparrii integrale a prejudiciului, prin care Fse %nelege %nlturarea tuturor consecinelor duntoare ale unui fapt ilicit *i culpabil fie ele patrimoniale sau nepatrimoniale adic repararea %n %ntregime a pre!udiciului %n scopul restabilirii pe c't posibil a situaiei anterioare producerii acestuiaA9 principiul reparrii n natur a prejudiciului, care ca *i %n materia rspunderii civile contractuale prevaleaz fa de repararea prin ec<ivalent a pre!udiciului9 repararea %n natur a pre!udiciilor cauzate prin fapte ilicite const dup caz %n Frestituirea bunurilor *i a valorilor sustrase %nlocuirea unor bunuri distruse cu altele de acela*i fel efectuarea unor
:=

reparaii te<nice *.a.A9 %ns ori de c'te ori repararea %n natur nu este posibil se va recurge la repararea prejudiciului printr&un echivalent bnesc *i situaii %n care repararea prejudiciului are loc deopotriv n natur i prin plata unei sume de bani ca %n cazul sustragerilor de autove<icule9 %ntr-un asemenea caz repararea are loc prin restituirea autove<iculului *i plata %n bani a uzurii acestuia a eventualelor deteriorri *.a. =o&+ele &%s*'nde&ii deli#t'ale2 a- .)spunderea pentru fapta proprie. Din dispoziiile art. ::6 >::: $. civ. rezult c rspunderea delictual pentru fapta proprie presupune e(istena a trei elemente obiective pre!udiciul fapta ilicit *i raportul de cauzalitate dintre fapta ilicit *i pre!udiciul *i e(istena unui element subiectiv culpa celui care a cauzat pre!udiciul. $u privire la toate aceste elemente sau cerine sunt de semnalat contribuii semnificative dintre care amintim pe cele care urmeaz4 - cu privire la prejudiciu4 s-a adoptat concepia larg *i realist conform creia pre!udiciul poate rezulta nu numai din %nclcarea unui drept subiectiv ci *i din lezarea unui interes legitim9 sau precizat formele posibile ale pre!udiciilor 8patrimoniale *i nepatrimoniale9 cauzate persoanei *i bunurilor sale9 cauzate avutului public *i avutului personal9 individuale *i colective instantanee *i succesive9 temporare *i permanente etc.+ s-au stabilit cerinele necesare pentru ca pre!udiciul s poat fi reparat 8de a fi cert direct personal *i %nc nereparat pe o alt cale !uridic+ s-au delimitat pre!udiciile susceptibile de reparare %n natur fa de pre!udiciile care pot fi reparate numai printr-o despgubire bneasc9 s-au indicat cazurile-tip %n care la stabilirea despgubirii se iau %n considerare *i unele venituri ale victimei ca pensia *i a!utorul social astfel %nc't cuantumul despgubirii s reprezinte numai diferena p'n la acoperirea integral a pre!udiciului s-au acceptat cazurile %n care despgubirea acordat poate fi modificat este sistat ori se stinge *.a.9 - cu privire la fapta ilicit4 const %ntr-o conduit uman comisiv sau omisiv pgubitoare *i ilicit 8%n %nelesul specific de ilicit civil delictual+9 c %n anumite cazuri caracterul ilicit al faptei
:1

poate fi %nlturat 8legitim aprare starea de necesitate permisiunea legii ordinul superiorului consimm'ntul victimei e(erciiul normal al unui drept subiectiv etc.+9 *i c e(erciiul abuziv al unui drept subiectiv 8adic prin deturnarea de la scopul %n vederea cruia a fost prevzut de lege+ va fi sancionat dup caz fie prin lipsirea sa de ocrotire legal fie ca delict civil9 - cu privire la raportul de cauzalitate dintre fapta ilicit *i pre!udiciu4 practica !udiciar a statuat c raportul de cauzalitate dintre fapta ilicit *i rezultatul pgubitor al acesteia trebuie s fie e(presia unei necesiti *i nu a unei %nlnuiri %nt'mpltoare de evenimente9 *i c acest raport constituie un tot cauzal indivizibil alctuit at't din faptele ce formeaz cauza necesar c't *i din condiiile cauzale adic din faptele care fac posibil aciunea cauzal9 - cu privire la culp4 sub aspect terminologic pentru a indica elementul subiectiv al rspunderii $odul civil folose*te e(presiile4 gre eal 8art. ::6+ neglijen i impruden 8art. :::+9 prin tradiie aceste e(presii sunt reunite %n termenul generic de culp %n %nelesul de culp civil delictual9 acesta este termenul statornicit %n practica noastr !udiciar *i cu precdere folosit %n literatura !uridic de drept civil9 cum %ns %n materie penal ca *i %n alte materii fapta ilicit intenional este numit dol iar %n cea neintenional culp un renumit *i regretat teoretician al dreptului civil a folosit ca termen general pe acela de gre eal, F%n delictul civil poate fi intenional dolul sau neintenional4 culpa9 iar %n cutarea unei terminologii unitare pentru toate formele de rspundere !uridic din %ntregul sistem de drept s-a sugerat adoptarea termenilor ec<ivaleni de vin au vinovie folosii de altfel *i %n alte ramuri de drept ca dreptul penal *i dreptul muncii. b- .)spunderea pentru fapta proprie a persoanelor !uridice& 2spunderea delictual a persoanelor !uridice rezult din dispoziiile de drept comun %n materie ale art. ::6 > ::: 1=== alin. 1 *i 3 *i 1==1 > 1==2 $. civ. *i dispoziiile speciale ale art. 3& din Decretul nr. 31D1:&#. $onform acestor dispoziii legale rspunderea delictual a persoanelor !uridice poate fi4 o rspundere pentru fapta proprie o rspundere pentru fapta altuia adic a prepu*ilor persoanelor !uridice sau o rspundere pentru pre!udiciile cauzate de lucrurile edificiile ori
:2

animalele ce le aparin. 2spunderea pentru fapta proprie a persoanelor !uridice prezint %n dreptul rom'n dou trsturi specifice prevzute de art. 3& din Decretul 31D1:&# *i anume4 - prima trstur4 rspunderea persoanelor !uridice este anga!at ori de c'te ori organele lor sv'r*esc fapte ilicite cauzatoare de pre!udicii %ns numai dac au fost %ndeplinite cu prile!ul e(ercitrii funciilor lor. - cea de-a doua trstur4 persoanele fizice care compun organele persoanelor !uridice rspund *i ele pentru faptele lor cauzatoare de pre!udicii at't fa de persoanele !uridice c't *i fa de victimele pre!udiciilor. c- .)spunderea p)rinilor pentru faptele copiilor lor $inori& Dispoziia art. 1=== alin. 2 $. civ. potrivit creia Ftatl *i mama dup moartea brbatului sunt responsabili de pre!udiciul cauzat de copiii lor minori ce locuiesc cu d'n*iiA concordant cu fosta instituie a puterii printe*ti din dreptul nostru anterior a primit o interpretate e(tensiv *i mai e(igent conform cu drepturile *i %ndatoririle printe*ti din cuprinsul instituiei ocrotirii printe*ti reglementat de art. :3 > 112 din $odul familiei. 0n esen %n dreptul nostru actual4 tatl *i mama au dreptul *i %ndatoriri egale fata de copiii lor ceea ce %nseamn c ei sunt egali *i %n privina rspunderii pentru faptele ilicite cauzatoare de pre!udicii sv'r*ite de ctre copiii lor minori9 numai %n cazurile anume prevzute de lege rspunderea va veni unui singur printe 8decesul sau declararea !udectoreasc a morii celuilalt printe %ncredinarea spre cre*tere *i educare a copilului din afara cstoriei sau a copilului din cstorie %n caz de divor *.a.+9 iar prinii sunt rspunztori fr a deosebi dup cum copiii lor sunt din cstorie din afara cstoriei ori %nfiai. $erinele sau elementele constitutive ale acestei forme delictuale pentru fapta altuia sunt pe de-o parte cerinele generale *i anume4 e(istena pre!udiciului a faptei ilicite a minorului *i a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicit *i pre!udiciu 8mai puin culpa minorului %ntruc't nu se cere ca fapta pgubitoare s fi fost sv'r*it cu discernm'nt+9 pe de alt parte cerinele speciale *i anume4 copilul s fie minor *i s aib locuina la prinii si ori c'nd este cazul la printele care e(ercit ocrotirea printeasc.
:3

0n ce prive*te fundamentarea rspunderii e(ist acord deplin %n practica !udiciar *i %n literatura de specialitate c rspunderea se %ntemeiaz pe o prezumie relativ de culp a prinilor9 %n ce prive*te %ns coninutul aceste prezumii at't practica !udiciar c't *i literatura de specialitate au evoluat de la o interpretare restrictiv conform creia gre*eala prinilor ar consta numai %n lipsa de supraveg<ere a copilului la o interpretare e(tensiv conform creia gre*eala prinilor const de o potriv %n lipsa de supraveg<ere de cre*tere *i educare corespunztoare a copilului9 aceast din urm interpretare este fr %ndoial concordant cu necesitatea integrrii funciei educative a familiei %n procesul educaional general %n vederea formrii tinerei generaii pentru via. d- .)spunderea cadrelor didactice. $u privire la dispoziia art. 1=== alin. # $. civ. conform creia institutorii artizani sunt responsabili Fde pre!udiciul cauzat de elevii *i ucenicii lor %n tipul ce se gsesc sub a lor supraveg<ereA sunt de semnalat doar c'teva soluii ale practicii !udiciare *i unele consideraii teoretice referitoare la rspunderea cadrelor didactice. 2spunderea cadrelor didactice pentru faptele elevilor form special de a rspunde pentru fapta altuia presupune %ndeplinirea4 pe de o parte a cerinelor generale ale rspunderii adic e(istena pre!udiciului a faptei ilicite a elevului *i a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicit *i pre!udiciu9 pe de alt parte a cerinelor speciale ale acestei rspunderi iar fapta ilicit pgubitoare s fi fost sv'r*it %n timp ce elevul se afla sau trebuia s se afle sub supraveg<erea profesorului9 rspunderea se %ntemeiaz pe o prezumie relativ de culp care const %n ne%ndeplinirea sau %ndeplinirea necorespunztoare de ctre profesor a %ndatoririi sale de supraveg<ere a elevului. 0n practica !udiciar *i %n literatura de specialitate s-a pus problema dac rspunderea cadrelor didactice este sau nu este susceptibil de o aplicare concomitent cu rspunderea prinilor. 0ntr-o prim interpretare s-a apreciat c aplicarea concomitent a celor dou rspunderi este e(clus %ntruc't dac *i c't timp elevul se afla sau trebuia s se afle sub supraveg<erea profesorului nu este posibil *i aplicare rspunderii prinilor9 c deci rspunderea prinilor apare 8%n cadrul rspunderii pentru fapta altuia+
:#

ca o rspundere general care se va aplica numai c'nd nu este aplicabil rspunderea special a profesorului 8 specialia generalibus derogant, non generalia specialibus+. 0ntr-o a doua interpretare se apreciaz c cele dou rspunderi sunt susceptibile de o aplicare concomitent9 aceast interpretare are ca suport premisa coninutului diferit al celor dou prezumii de culp4 Fpe c't vreme rspunderea profesorului se %ntemeiaz pe lipsurile %n supraveg<erea elevului rspunderea prinilor se %ntemeiaz pe ne%ndeplinirea ori %ndeplinirea necorespunztoare a nu numai a %ndatoririi de supraveg<ere dar *i a aceleia privind educarea ori cre*terea copilului minorA9 totodat adoptarea soluiei aplicrii concurente ale celor dou rspunderi este de natur s promoveze %ndatoririle educaionale ale familiei. " alt precizare care s-a fcut %n practica noast !udiciar este aceea c rspunderea cadrelor didactice se refer la pre!udiciile pe care elevul le-a cauzat altor persoane *i nu la pre!udiciile pe care %nsu*i elevul *i le-a cauzat din vina sa printr-o autoaccidentare %n timp ce se afla sub supraveg<erea profesorului. e- .)spunderea co$itenilor pentru faptele prepu'ilor& Dispoziia art. 1=== alin. 3 $. civ. conform creia FcomiteniiA sunt responsabili Fde pre!udiciul cauzat de prepu*ii lor %n funciile ce li sau %ncredinatA prive*te cea mai frecvent form a rspunderii pentru fapta altuia. 0n condiiile economice *i sociale din societatea rom'neasc raporturile de prepu*enie s-au amplificat *i diversificat 8ca de altfel %n general %n societile contemporane+ ceea ce a solicitat *i solicit instanele noastre !udectore*ti cu rezolvarea a numeroase cauze de rspundere a comitenilor *i a prepu*ilor. S-a format astfel o bogat practic !udiciar care pe l'ng soluiile tradiionale cuprinde *i multe soluii noi precum *i o vast *i contributiv literatur de specialitate. 2spunderea comitenilor pentru faptele prepu*ilor necesit %ndeplinirea4 pe de o parte a cerinelor generale ale rspunderii a faptei ilicite a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicit *i pre!udiciu *i a culpei prepusului9 pe de alt parte a cerinelor speciale ale acestei rspunderi adic e(istena raportului de prepu*enie *i sv'r*irea faptei ilicite de ctre prepus %n funcia sau funciile ce i s-au %ncredinat.
:&

$erinele speciale ale acestei rspunderi au fost %ndeaproape precizate %n practica !udiciar *i %n literatura de specialitate. $u privire la cerina raportului de prepu*enie4 s-au definit calitile de comitent *i prepus9 din dispoziia art. 1=== alin. 3 $. civ. 2ezult implicit c este comitent persoana care prime*te funciile ce i s-au %ncredinat. $u privire la cerina e(pres prevzut de lege ca prepusul s fi sv'r*it fapta ilicit F%n funciile %ncredinateA 8art. 1=== alin. 3 $. civ.+ at't %n practica !udiciar c't *i %n literatura de specialitate s-au e(primat dou interpretri principale *i anume4 o interpretare e(tensiv mai cuprinztoare dec't formula legii F%n funciile %ncredinateA interpretare dominant timp %ndelungat conform creia %n vederea ocrotirii c't mai eficiente a victimelor fapta prepusului trebuie s aib o cone(iune o legtur cu funciile care i-au fost %ncredinate %ns c4 Frspunderea comitentului este anga!at c'nd prepusul a lucrat pentru comitent %n marginile scopului %n vederea %mplinirii cruia i-au fost conferite funciile c<iar fr a avea instruciunile comitentului sau c<iar %mpotriva acestor instruciuni ori clc'nd pro<ibiia e(pres a comitentuluiA9 sau %ntr-o alt formulare4 Fdac prepusul sv'r*e*te fapta %n cadrul atribuiilor de serviciu c<iar dac %ndepline*te aceste atribuii %n afara orelor legale de munc cu nerespectarea regulilor prevzute pentru acea munc cu nepricepere %n mod necorespunztor negli!ent sau imprudentA9 *i o interpretare restrictiv %ndreptat F spre o restr'ngere a rspunderii comitentului numai la faptele ce au o legtur direct > *i nu ocazional %nt'mpltoare > cu funcia %ncredinatA9 sau cum s-a mai spus Frspunderea comitentului nu poate avea loc dac fapta ilicit *i pgubitoare a prepusului de*i sv'r*it %n timpul e(ercitrii funciei nu se dovede*te a fi aflat %ntr-o corelaie necesar cu acea funcie *i totodat nu a e(istat nici cel puin aparena comiterii faptei %n interesul comitentuluiA9 aceasta este interpretarea la care s-a oprit %n ultimul timp prin dou decizii de vdit orientare *i suprema noast instan. .undamentarea rspunderii comitenilor pentru faptelor prepu*ilor a evoluat %n dreptul rom'n deopotriv %n practica !udiciar *i %n literatura de specialitate de la concepia subiectiv a %ntemeierii rspunderii pe elementul subiectiv al culpei comitentului la concepia obiectiv independent de culpa acestuia %ntemeiat pe ideea de
:1

garanie adic pe obligaia comitentului de a garanta repararea pre!udiciului suferit de victim prin fapta culpabil a prepusului su. Teoriile principale prin care literatura de specialitate a cutat s fundamenteze rspunderea comitenilor pentru faptele prepu*ilor sunt urmtoarele4 - teoria prezumiei legale absolute de culp a comitentului 8 in eligendo i in vigilando+9 - teoria considerrii culpei prepusului ca fiind culpa comitentului %nsu*i9 teoria reprezentrii legale a comitentului de ctre prepus %ntemeiat pe ideea de mandat9 - teoria rspunderii fr culp a comitentului %ntemeiat pe ideea riscului de activitate9 - teoria rspunderii fr culp %ntemeiat pe ideea de garanie la care a subscris %n marea ei ma!oritate *i literatura noastr de specialitate. f- .)spunderea pentru pre!udiciile cau%ate de lucruri. Dup cum am artat %n capitolul precedent cu ocazia e(punerii rspunderii delictuale $odul civil rom'n prevede un singur caz de rspundere pentru lucruri acela cauzat prin ruina edificiului 8art. 1==2+9 %nmulirea continu a lucrurilor cauzatoare de pre!udicii necunoscute *i nebnuite la data edictrii codului a condus !urisprudena *i doctrina !uridic la interpretarea dispoziiei introductive la art. 1=== ca e(prim'nd regula general privitoare la rspunderea pentru lucruri. $a urmare dispoziia art.1=== alin. 1 $. civ. conform creia Fsuntem asemenea responsabili de pre!udiciul cauzatB de lucrurile ce sunt sub paza noastrA constituie *i %n dreptul civil rom'n actual sediul reglementrii pentru pre!udiciile cauzate de lucruri. 0n aplicarea acestui lapidar te(t legal la !urisprudena *i doctrina !uridic rom'n anterioar s-au adugat contribuii substaniale ale practicii !udiciare *i doctrinei !uridice rom'ne*ti. $erinele rspunderii pentru lucruri sunt urmtoarele4 - e(istena unui pre!udiciu acesta s fi fost cauzat de un lucru 8Fde fapta lucruluiA+ - e(istena unui raport de cauzalitate %ntre activitatea sau inactivitatea lucrului *i pre!udiciu.
:3

$u privire la aceste cerine4 s-a fcut distincie %ntre lucrurile susceptibile s antreneze rspunderea %n temeiul dispoziiei art. 1=== alin. 1 $.civ. *i cele pentru care e(ist rspunderi speciale9 s-a determinat persoana rspunztoare cu a!utorul noiunilor de Fpaz !uridicA *i Fpaznic !uridicA9 s-a decis c formula legii Flucrurile ce sunt sub paza noastrA se refer la Fpaza !uridicA adic la e(ercitarea asupra lucrului a unei puteri independente de direcie de control *i de supraveg<ere *i nu la Fpaza materialA a lucrului9 c deci persoana rspunztoare este Fpaznicul !uridicA al lucrului adic proprietarul lucrului titularii unora dintre drepturile reale posesorul *i c<iar simplul detentor precar. .undamentarea rspunderii pentru lucruri cu privire la care nu s-a a!uns %nc la o unitate de vederi nici %n practica !udiciar *i nici %n literatura de specialitate tinde a evolua de la concepia subiectiv %ntemeiat pe culp la concepia obiectiv independent de culp. 0n concepia subiectiv iniial s-a spus c te(tul art.1=== alin. 3 instituie o prezumie relativ de culp a paznicului !uridic al lucrului culpa %n paz 8ceea ce %i permitea s %nlture prezumia ori de c'te ori dovedea lipsa sa de culp+9 apoi s-a spus c acest te(t legal instituie o prezumie absolut de culp 8ceea ce permite paznicului !uridic s se e(onereze de rspundere numai dac dovede*te c pre!udiciul s-a produs datorit unei cauze strine de activitatea sa *i de lucrul aflat sub paza sa ca fora ma!or fapta unui ter sau fapta victimei pre!udiciate+. 0n concepia obiectiv care se impune din ce %n ce mai mult s-au sugerat temeiuri diferite pentru fundamentarea rspunderii paznicului !uridic al lucrului *i anume4 prezumia de responsabilitate ideea de risc *i ideea de garanie privind riscul de activitate. 0n fine %ntr-o opinie recent se face urmtoarea distincie4 se consider c de lege lat, rspunderea pentru lucruri se %ntemeiaz pe un temei mi(t subiectiv-obiectiv pe ideea de garanie fa de teri grefat pe ideea de culp prezumat a paznicului !uridic9 %ns c Fafirmarea ferm a principiului rspunderii obiective %n viitoarea legislaie civil este !ustificat de necesitile vieii sociale *i va fi de natur s %nc<eie cursul unor divergene de opinii de ordin teoretic *i practic.

:6

g- Ca%uri speciale de r)spundere pentru pre!udiciile cau%ate de lucruri1 Dup cum s-a artat pe l'ng lucrurile ce cad sub incidena rspunderii prevzute de art. 1=== alin.1 $. civ. e(ist *i Flucruri care prin insuficienta lor stp'nire de ctre om prin mediul plin de prime!dii %n care evolueaz prin aria larg %n care pot provoca pagube *i prin timpul %ndelungat %n care acestea se pot produce reclam regimuri speciale de rspundere care s in seama *i de dificultatea pentru victime %n asemenea condiii de a dovedi culpa celui care are %n paz asemenea lucruri *i c<iar raportul de cauzalitate dintre activitatea lor *i pagubele pricinuite. 0n dreptul rom'n sunt reglementate dou asemenea cazuri speciale *i anume4 rspunderea pentru pre!udiciile cauzate de aeronave reglementat de $odul aerian din 3= decembrie 1:&3 *i rspunderea pentru pagubele nucleare reglementat de ,egea nr. 11 din 3= octombrie 1:3#. /- .)spunderea pentru pre!udiciile cau%ate de ani$alele. " contribuie de seam a practicii noastre !udiciare prive*te rspunderea pentru animalele slbatice. ,egea nr. 21 din 12 noiembrie 1:31 privind economia v'natului *i v'ntoarei prevede c fondurile de v'ntoare se administreaz 8%n principal+ de ctre inspectoratele silvice !udeene calitate %n care ele rspund de daunele cauzate de ctre animalele slbatice ce constituie v'natul. 2spunderea a fost %ns difereniat4 pentru animalele slbatice aflate %n locuri %nc<ise *i scpate din aceste locuri s-a decis c inspectoratele silvice rspund %n temeiul art. 1==1 $. civ. %ntruc't au paza lor !uridic9 iar pentru animalele aflate %n libertate cu privire la care nu au paza !uridic inspectoratele silvice rspund %n temeiul art. ::6-::: $. civ. deci numai dac victima pre!udiciului va dovedi culpa inspectoratului const'nd %n ne%ndeplinirea de ctre acesta a %ndatoririlor sale legale de gospodrire a v'natului care implic *i luarea de msuri %n vederea evitrii producerii de ctre animalele slbatice de pre!udicii.

::