Sunteți pe pagina 1din 31

ALEJO CARPENTIER Concert Baroc

traducere, prefa i note de Dan Munteanu Contrapunctul a dou Lumi n anul 1346 Fra Pieruzzo din Assisi a fondat pe lng biserica San Francesco della Vigne un azil pentru copiii prsi i !i ca s adune su"ele necesare #ntre inerii orfanilor$ cer!ea #n fiecare zi lng podul denu"it apoi Piet%& 'ci$ #n bogata !i puternica Vene ie$ capitalis"ul ei ti"puriu crease de atunci clasa sracilor ( popolani) unii dintre ei$ nea*nd "i+loace s #ntre in !i s creasc "ai "ul i copii$ prseau sau c,iar ucideau fetele& -e aceea$ #nainte de #nfiin area azilului della Piet%$ care a fost ur"at de altele$ se gseau zilnic copii$ #ndeosebi fete$ #neca i #n canalele lagunei$ sau prsi i pe lng *reo biseric&. /01 n curnd$ statul a luat asupra sa #ngri+irea fetelor de la aceste a!ez"inte$ care$ a*nd sediul #n sacristia bisericii se nu"eau scole& 2u"rul lor crescuse repede !i unele a+unseser la o "are reputa ie sub denu"irea de Ospetale delle Mendicanti$ del'Incurabili !i Ospedaletto sau S. S. Giovanni e Paolo$ #n afar de Piet%&. /01 Fetele intrate aici !i nu"ite #n dialect *ene ian ospealiere #n* au #n special "uzica) de aceea erau selec ionate !i #"pr ite #n figlie di co"un$ care nu a*eau #nsu!iri "uzicale !i figlie di coro$ dintre care cele "ai talentate !i "ai "uncitoare a+ungeau la rangul "ult in*idiat de pri*ileggiate& 3uzicienele trebuiau s se supun unei discipline se*ere de #n* "nt$ sub supra*eg,erea unor "aestre$ denu"ite$ dup specialitatea lor$ aestre di coro$ di violino$ di cornetto etc$ !i care purtau pe lng nu"ele lor !i un epitet dedus de la instru"entul ce practicau4 M!a "ucietta dalia viola sau M!a Cattarina dall cornetto&. /01 Pietro 5ong,i a fi6at pe pnz$ #n culori *ii$ un "o"ent de *izit la "nstire #n care$ prin odaia larg !i lu"inoas a *orbitorului$ trec nobili elegan i$ negustori cu "run i!uri atrgtoare$ *ale i purttori de "isi*e !i copii cu ppu!i #n bra e& -up zbrele$ tinere surori #"brcate #n *e!"inte coc,ete$ z"besc gra ios) !i tot prin zbrele de fier for+at$ precu" *ede" #ntr7un tablou de Francesco 8uardi$ pri*eau despr ite de public$ din balconul #nalt #n care erau instalate$ cnd cntau #n zilele de srbtoare !i de du"inic&. /01 2u"rul lor total la un concert se ridica de obicei la 49 de e6ecutante& 5a poarta bisericii$ auditoriul$ ca la orice sal de concert$ pri"ea un progra" cu libretul oratoriului ce se e6ecuta !i nu"ele interpretelor principale& :inerii se #ng,esuiau s ocupe un loc ct "ai potri*it$ de unde s le poat *edea c,iar de la distan $ printre gratiile #nflorate$ !i s le tri"it un se"n printr7o tuse se"nificati* ori un strnut$ sau s le scrie un sonet #n care endecasilabul abia putea s cuprind cldura senti"entelor care7i ani"au& -ar$ #n slile de concert ale scolei$ fetele !i clugri ele care le supra*eg,eau glu"eau *esele #n inter*alul concertelor$ #"pr eau rcoritoare !i aruncau pri*iri iscoditoare elegan ilor tineri care !edeau roi #n fa a gratiilor artistic for+ate&.1 Aici a*ea s asculte cltorul sosit din 3e6ic cel "ai original !i cutre"urtor concert baroc ce7ar fi putut fi ascultat de *eacuri ( de!i *eacurile nu !i7au a"intit ni"ic !i e pcat pentru c "erita #n egal "sur s fie auzit !i *zut&. ;i tot aici$ #n Vene ia$ la teatrul Sant<Angelo a*ea s pri*easc !i s asculte opera Mote#u a de Antonio Vi*aldi !i s se re*olte #n fa a acestei baroce. interpretri a istoriei& -ar ce #nse"na barocul european pentru Stpn$ pentru bogatul proprietar de "ine de argint din 'o=oac>n$ din i"ensitatea continentului a"erican?

ntr7un cunoscut eseu publicat #n 1@66A$ 'arpentier propune o sc,i de sintez a latino7 a"ericanului prin definirea conte6telor. proprii acestuia B#n concep ie sartrianC !i conc,ide c$ #n esen $ A"erica 5atin este cea "ai perfect sintez de tip baroc& ;i dac pe fa ada unei biserici din 3isiones$ apare zugr*it un #nger cntnd la "aracase #n "i+locul unei orc,estre celeste$ iar 8uantana"era.$ cntec popular cubanez$ cntat #n #ntreg continentul$ con ine ele"ente "elodice din *ec,ea Do"ance de 8erineldo. din E*ul "ediu spaniol$ #n *re"e ce "area cronic a cuceririi Fndiilor scris de Gernal -iaz de 'astililo poate fi socotit cel "ai *eridic ro"an ca*aleresc ce s7a scris *reodat ( ro"an ca*aleresc #n care geniile rului erau teuli *izibili !i palpabili$ ani"alele necunoscute erau autentice$ ora!e ne!tiute puteau fi ad"irate cu ade*rat !i balaurii puteau fi *zu i #n rurile !i "un ii ne"ai#ntlni i$ scufunda i #n zpezi !i p#cle.$ se poate afir"a c A"erica 5atin$ acest continent i"ens$ prin tot ceea ce #nc nu a fost descoperit$ prin coe6isten a *rstelor istorice$ a credin elor !i culturilor$ prin di"ensiunile sale$ este baroc) esen a o"ului latino7a"erican !i a p"ntului care l7a rodit este barocul& -ar nu barocul contorsiunilor europene$ ci un altul iz*ort din copacii no!tri$ din le"nria altarelor cu cioplituri decadente !i portrete caligrafice$ ba c,iar cu trzii ur"e de neoclasicis") baroc creat de ne*oia de a nu i lucrurile0.3 A"erica 5atin este un continent #nc nedescoperit din punct de *edere spiritual ( afir" 'arpentier #ntr7un eseu despre realul "iraculos& Este un creuzet #n care se contopesc credin e$ obiceiuri$ realit i ce #nc n7au fost definite !i care constituie$ de fapt$ realitatea de zi cu zi& Prin *irginitatea peisa+ului$ prin for"area !i ontologia sa$ prin prezen a faustic a indianului !i a negrului$ prin re*ela ia pe care a constituit7o recenta sa descoperire$ prin fecundul a"estec de rase pe care l7a produs$ A"erica e departe de a7!i fi epuizat tezaund de "itologii& ;i ce este istoria #ntregii A"erici$ dac nu o cronic a realului "iraculos?. Har realul "iraculos nu este altce*a dect o "odalitate baroc4 barocul continentului latino7a"erican& Aceast realitate trebuie descoperit !i descifrat$ dar pentru a putea ptrunde dincolo de aparen e$ pentru a surprinde "iracolul.$ s"burele "agic al realit ii #ncon+urtoare$ trebuie s se a+ung la o e6altare a spiritului& 0 3iraculosul #ncepe s se "anifeste fr ec,i*oc atunci cnd pro*ine dintr7o nea!teptat "odificare a realit ii$ dintr7o re*ela ie pri*ilegiat a realit ii$ dintr7o ilu"inare neobi!nuit sau e6tre" de fa*orabil a neobser*atelor bog ii ale realit ii$ dintr7o a"plificare a scrilor !i categoriilor realit ii$ percepute cu o intensitate deosebit$ #n *irtutea unei e6altri a spiritului ce conduce la un tip de stare li"it.& 3e6icanul descoper *alen ele necunoscute ale propriilor sale "eleaguri odat cu distan area$ ase"eni lui 'arpentier& 'ea "ai "are *irtute a unei lungi !ederi #n Europa ( scrie 'arpentier #ntr7un articol din 1@3@ ( trebuie s fie aceea c ne #n*a s *ede" propriile noastre ri pentru a putea scrie "ai bine despre ele !i pentru ele.$ iar 3e6icanul afir" dup lungul su se+our #n Ftalia4 Ineori e ne*oie s te #ndeprtezi de lucruri$ s tra*ersezi un ocean$ ca s *ezi lucrurile de aproape.& 3e6icanul$ nepotul unor oa"eni nscu i #n 'ol"enar de Jre+a i Villa"anriKue del :a+o$ nscut #n E6tre"adura !i botezat #n 3eddellin$ ca Lern>n 'ortMs.$ porne!te #ns spre Europa$ nu din dorin a de7a redescoperi ori de7a #n elege esen a p"tntulul latino7a"erican$ ci dintr7o dorin de cunoa!tere$ din necesitatea de a reface # rebours dru"ul strbtut de str"o!ii si$ din ne*oia de autoidentificare spiritual !i cultural$ prin cunoa!terea !i identificarea originilor& -ac Pri"ul 3agistrat din $ecursul la etod are nostalgia lu"ii de aici Ba EuropeiC #n co"para ie cu lu"ea de acolo$ 3e6icanul si"te ne*oia s cunoasc lu"ea de aici !i de7abia dup aceea *a putea co"para !i analiza cele dou lu"i& Aceast #ntoarcere #n spa iu$ #ncercare de #n elegere a prezentului prin trecut$ #nsea"n o #ntoarcere #n ti"p !i i"plicit lic,efierea ti"pului real$ obiecti*$ #ntr7un ti"p unic$ subiecti*& -e fapt$ ti"pul #ntregii durate a e6isten ei ci*iliza iei u"ane pe p"nt.$ pentru c o"ul$ #n concep ia autorului$ este$ de "ulte ori$ acela!i la diferite *rste istorice !i situndu7l #n trecut$ #l ur"ri"$ de fapt$ #n prezent.&

3e6icanul$ #"preun cu Vi*aldi$ Laendel !i Scarlatti stau de *orb #n fa a "or"ntului lui Stra*insN= sau asist la #n"or"ntarea lui Oagner$ iar negrul Filo"eno$ dup ce7!i conduce Stpnul la gar$ se duce s asculte un concert dat de Ar"strong& ;i dac pe *re"ea ,ug,eno ilor$ Sal*ador 8olo"Pn fusese acla"at ( pentru faptele sale de *ite+ie ( de satiri$ fauni$ sil*ani$ centauri !i naiade i i i de prin plantade goia*e din 'uba$ iar flautele$ fluierele$ dairelele !i ta"burinele se a"estecau #ntr7un uni*ersal concert cu acele tipinaguas fcute de indigeni din trtcu e$ de ce Vi*aldi$ Laendel !i Scarlatti #"preun cu fetele de la Ospedale s nu fi putut cnta un concerto grosso cu aco"pania"ent de percu ie e6ecutat de negrul Filo"eno$ iar Stra*insN= s nu li se par celo3 trei "uzicieni destul de de"odat #n crea ia sa& Planurile nu se contopesc$ ci se #"perec,eaz doar$ #ntr7o a"bi*alen ontologic$ dup cu" generalul !i indi*idualul se #"bin$ dar r"n totu!i distincte& :recerea la si"bol se face cu u!urin $ cci posibilitatea este cuprins #n #ns!i orientarea de te"e !i "oti*e4 fiecare "oti* i fiecare unitate te"atic posed o *aloare poten ial de si"bol& /01 :otodat$ printr7un paralelisni te"poral$ prin si"ultaneitatea epocilor proiectate asupra unui feno"en concret$ ia na!tere planul se"nifica iilor figurate& Vzut prin pris"a coinciden elor cu generalul$ cu constantele istorice$ feno"enul nu "ai poate a*ea legturi foarte strnse cu o structur istoric concret !i de*ine purttorul unui #n eles general.4& -ac ti"pul poate stabili legturi #ntre trecut !i prezent prin identificarea feno"enului analizat cu constantele uni*ersale$ #n sc,i"b$ spa iul nu poate fi lic,efiat !i diferen ele #ntre lu"ea de acolo BA"ericaC !i lu"ea de aici BEuropaC sunt puse #n e*iden #n "od pregnant& 'onfruntarea celor dou lu"i apare #n aproape toate ro"anele lui 'arpentier B Secolul lu inilor, % pr&ia acestei lu i, $ecursul la etodC$ zugr*it #n nuan e diferite dup cu" a e*oluat #ns!i atitudinea scriitorului fa de #n elegerea realit ii latino7a"ericane& n Decursul la "etod accentul se pune pe aspectul politic al confruntrii #ntre 5u"ea 2ou !i 5u"ea Vec,e& n Concertul baroc$ scriitorul ur"re!te cu precdere conflictul dintre cele dou realit i #n sfera spiritualului$ a culturii& Este ilustrat aici$ poate cu "ai "ult pregnan dect #n toate celelalte opere ale sale$ ideea c opozi ia dintre cele dou lu"i se "anifest$ "ai ales$ #n acest do"eniu$ datorit decala+elor de ni*el de dez*oltare$ a distan elor sociale !i culturale& 0 'nd AndrM 3asson a *rut s picteze pdurile tropicale din insula 3artinica$ cu incredibilul ei , i! de plante !i obscena pro"iscuitate a unor fructe$ "iraculosul ade*r al te"ei 17a de*orat pe pictor$ lsndu7l aproape neputincios #n fa a ,rtiei albe& ;i7a fost ne*oie de un pictor din A"erica$ cubanezul Oilfredo 5a"$ care s ne dez*luie "agia *egeta iei tropicale$ for"ele create de natura noastr$ fr opreli!ti ( cu toate "eta"orfozele !i si"biozele lor ($ #n tablouri "onu"entale$ de e6presie unic #n pictura conte"poran. ( scrie 'arpentier #ntr7unui din eseurile saleQ& ;i dac #ntr7un concerto grosso$ cei trei "ari$ Vi*aldi$ Laendel !i Scarlatti #l las s i"pro*izeze pe negrul Filo"eno un ade*rat concert pentru instru"ente de percu ie de7a lungul a treizeci !i dou de "suri$ cu bun*oin #ndulcit de #ndelungi liba ii$ dar "ai ales cu ad"ira ia !i curiozitatea proprie oa"enilor #n fa a ineditului$ #n sc,i"b$ sunt incapabili s ptrund esen a po*e!tii lui 3ontezu"a despre cucerirea 3e6icului !i nu *d #n ea dect un subiect bun pentru o oper) dar !i aceasta$ #n a!a fel$ #nct s #ncap. ct "ai perfect #n "odelele europene ale epocii& A!a cu" 3asson era incapabil s picteze pdurile tropicale "artinic,eze$ Vi*aldi era incapabil s scrie o oper care s e6pri"e spiritul i realit ile unei lu"i pe care n7o cunoa!te i n7o #n elege& n A"erica totul e fantas"agorie4 po*e!ti cu Eldorado !i Potosi$ ora!e fanto"$ bure i care *orbesc$ berbeci cu lini ro!ie$ A"azoane fr o !i Jre+oni care "ntnc iezui i&. ( spune Printele Antonio Vi*aldi cnd 3e6icanul$ furios$ #i repro!eaz c toat opera 3otezu"a este fals& -e7abia acu"$ 3e6icanul att de "ndru de ascenden a sa european$ #n elege c apar ine altei lu"i$ unei lu"i diferite$ situat pe alt "eridian nu nu"ai geografic$ ci$ "ai ales$ spiritual&

#n fa a A"ericii artificiale a poetului de duzin 8iusti$ a" #ncetat s " "ai si"t spectator$ ca s de*in actor ( spune el /01 ;i dintr7o dat "7a" si" it$ parc$ #n afara #nt"plrilor$ e6otic #n acest loc$ nepotri*it cu a"bian a$ departe de "ine #nsu"i !i de tot ce este cu ade*rat al "eu /01 3 #ntorc la "ine c,iar #n noaptea asta& Eu a" ne*oie de alt aer care$ #n*luindu7"$ s " dltuiasc !i s7"i dea for"&. 5u"ea 2ou #nc nu a fost descoperit din punct de *edere spiritual ( crede 'arpentier odat cu persona+ul su4 Via a noastr pare po*este oa"enilor de aici pentru c au pierdut si" ul fantasticului& Ei denu"esc fantastic tot ceea ce e #ndeprtat$ ira ional$ situat #n trecut ( spune 3e6icanul& 2u #n eleg c fantasticul se afl #n *iitor& Jrice *iitor este fantastic.0 -ar 3e6icanul nu este #n stare s gseasc o solu ie$ e incapabil s re"edieze aceast stare de lucruri !i prefer s se retrag #n lu"ea din care a descins& E con!tient de necesitatea unor sc,i"bri funda"entale dar nu poate crede #n "i+loacele radicale de a sc,i"ba fa a lucrurilor& Se reafir" aici o "ai *ec,e tez a scriitorului potri*it creia *ia a o"ului este fr #ndoial perfectibil !i de aceea o"ul este "ereu$ ciclic$ eroul unei dra"e al crei deznod"nt are "enirea de a ne apropia tot "ai "ult de perfec iune& 'el ce #!i asu"$ #n "od con!tient$ aceast responsabilitate este negrul Filo"eno& Pentru el$ ti"pul nu este i"aterial$ nu se lic,efiaz !i nu poate a!tepta Sfr!itul Vre"urilor& Pe acest P"nt destul de #"pu it uneori.$ dar nici att de nede"n de recuno!tin .$ Filo"eno crede$ cu iz de sentin *oltairian$ c o"ul trebuie s7!i *ad de treburile lui #ntr7o "i!care ciclic pe o spiral ascendent& A" putea spune c acest Concert baroc Bscris #n acela!i an cu $ecursul la etod !i a*nd "ulte trsturi co"une cu acesta din ur"C este un ade*rat ro"an de tez al scriitorului) c poate fi considerat cea "ai des*r!it ilustrare att sub raportul fidelit ii$ ct !i sub raportul realizrii artistice$ a tezelor lui 'arpentier cu pri*ire la realul "iraculos !i$ #n genere$ a #ntregii sale estetici& A+i"gnd Fa ulti"a pagin$ cititorul ar putea fi tentat s se #ntrebe dac a citit un ro"an cu ade*rat$ sau a inut #n "n o bi+uterie baroc$ ale crei sclipiri !i #ncrcate cizeluri # i fur oc,iul !i te e6taziaz& Pentru a defini aceast carte7bi+uterie$ apel" tot la 'arpentier4 0 ro"anul #ncepe s fie "are ro"an BProust$ RafNa$ Ho=ce&&C cnd #nceteaz s "ai se"ene cu un ro"an) adic$ atunci cnd$ nscut dintr7o anu"it literatur$ dep!e!te aceast literatur$ dnd na!tere$ prin dina"ica sa proprie$ unei literaturi posibile$ noi$ intind spre noi a"bian e$ #nzestrat cu "i+loace de cercetare !i e6plorare ce se pot "aterializa ( nu se #nt"pl #ntotdeauna ( #n realizri dinuitoare& :oate "arile ro"ane ale epocii noastre au #nceput prin a7l face s e6cla"e pe cititor4 STsta nu7i ro"anUV.6 -an 3unteanu 0C'nta&i cu veselie0 Psal"ul W1 F -e argint cu itele sub iri$ furculi ele fine) de argint farfuriile #n care un copac cizelat #n argint #n conca*itatea arginturilor$ se adpa din se*a fripturilor) de argint fructierele$ din trei platouri rotunde suprapuse$ #ncununate cu o rodie de argint) de argint cupele de *in ciocnite de "e!teri argintari) de argint farfuriile pentru pe!te cu o pltic tiat pe un fundal de alge) de argint solni ele$ de argint cle!tii de spart nuci$ de argint p,relele$ de argint linguri ele #"podobite cu ini iale0 i toate acestea erau #ng,i ite #ncet$ fr grab$ cu gri+$ ca argintul s nu ating argintul$ de *tuitele #ntuneci"i ale cuferelor de le"n$ de lzile #n a!teptare$ de sipete cu #ncuietori solide$ sub pri*irea stpnului care$ #n ,alat de cas$ fcea doar s sune argintul$ din cnd #n cnd$ urinnd cu "iestrie$ cu un +et precis$ abundent !i percutant$ #ntr7o oal de noapte

de argint$ al crei fund era ornat cu un "ali ios oc,i de argint$ repede orbit de o spu" ce sfr!ea$ reflectnd atta argint$ prin a prea ea #ns!i argintat& ( Aici ce r"ne ( spunea Stpnul ( !i sici ce se ia&. ;i ceea ce se lua$ era !i argint ( ni!te *ase "ai "ici$ un ser*iciu de pa,are !i$ bine#n eles$ oala de noapte cu oc,iul de argint ($ dar "ai degrab c"!i de "tase$ c,ilo i de "tase$ ciorapi de "tase$ "tsuri c,ineze!ti$ por elanuri +aponeze ( ser*iciul de cafea$ cine !tie dac n7o s7o be" #ntr7o deosebit de agreabil co"panie ($ !i pelerine de 3anila purtate pe #ntinsele "ri ale Apusului& FrancisKuillo$ legat la cap ca un balot de rufe$ cu o bas"a albastr ca s7i in pe obrazul st#ng ni!te buruieni cu *irtu i t"duitoare$ pentru c i se u"flase o "sea$ i"it#ndu7!i Stp#nul$ !i pi!#ndu7se odat cu Stp#nul$ nu #n oal de noapte de argint$ ci #ntr7un ucal de p"#nt$ u"bla !i el de colo7colo$ din patio pe teras$ din antreu #n saloane$ #ng#n#nd ca la slu+ba bisericeasc 4 Aici ce r"#ne&&& Aici ce se ia&. ;i$ la apusul soarelui$ fur aran+ate at#t de bine platourile !i argintria$ por elanurile c,ineze!ti !i +aponeze$ pelerinele !i "tsurile$ pstrate #n tala!$ loc de so"n ad#nc$ ori gata pentru prea lunga cltorie$ #nc#t Stp#nul$ cu scufie !i ,alat #nc$ de!i era ceas de straie "ai prezentabile ( dar azi nu se a!teptau *izite protocolare de r"as7 bun ($ *z#nd c toate cuferele$ sipetele$ lzile !i gea"antanele erau #nc,ise$ #l in*it pe ser*itor s bea cu el un pa,ar de *in& Apoi$ p!ind #ncet$ printre lucruri #"pac,etate$ "obile acoperite cu ,use$ se duse s pri*easc tablourile ce r"seser ag ate #nc pe pere i& Fat$ un portret al nepoatei clugri $ #n ras alb$ cu "tnii lungi$ strlucitoare$ acoperit de flori ( de!i cu o pri*ire poate prea arztoare ( #n ziua nun ii ei cu -o"nul& #n fa $ #ntr7o ra" neagr$ ptrat$ un portret al stp#nului casei$ e6ecutat cu o linie a desenului at#t de "agistral caligrafic$ #nc#t prea c artistul #l desenase dintr7o singur "i!care ( #nc#lcit #n ea #ns!i$ #nc,is #n *olute$ desf!ur#ndu7se apoi ca s se #nc#lceasc din nou ( fr s fi ridicat penelul lat de pe p#nz& -ar tabloul "re iei era acolo$ #n salonul rezer*at balurilor !i recep iilor$ *izitelor de etic,et cu ciocolat !i atoleX, care po*estea$ prin opera unui pictor european ce se aflase #n trecere prin 'o=oac>n$ cel "ai i"portant e*eni"ent din istoria rii& In 3ontezu"a #ntre ro"an !i aztec$ aduc#nd a 'ezar #n pene de (uet#alW era a!ezat pe un tron #ntre stilul pontifical !i cel din 3ic,oac>n$ sub un baldac,in #nl at pe dou ,alebarde$ a*#nd alturi$ #n picioare$ pe un 'uau,te"oc@ ne,otr#t$ cu c,ipul unui t#nr :ele"ac cu oc,ii un pic "igdala i& n fa a lui$ Lern>n 'ortMs cu pelerin scurt de catifea !i #ncins cu spad ( cu ciz"a pus cu arogan pe pri"a treapt a tronului i"perial ( sttea ne"i!cat #ntr7o dra"atic ipostaz cuceritoare& n spate$ Fra= Gartolo"M de Jl"edo$ #n rasa ordinului 3ercedes$ ridica un crucifi6 cu un gest du!"nos$ #n ti"p ce -oYa 3arina19$ cu sandale !i bluz din pr ile Zucat>n7ului$ cu bra ele desfcute$ !i o "i"ic bine*oitoare prea c traduce seniorului de :enoc,titl>n ce spunea Spaniolul& :otul #n culori de ulei foarte su"bre$ pe gustul italienesc de acu" "ul i ani ( cerul bol ilor acolo$ cu prbu!irea :itanilor$ se desc,idea$ acu"$ #n li"pezi"i de cer ade*rat !i arti!tii #ntrebuin au palete #nsorite ( cu u!i #n fund$ ale cror draperii erau date la o parte de indieni curio!i$ a*izi s se strecoare pe "area scen a e*eni"entelor$ ce preau desprin!i din *reo #nse"nare de cltorie prin inuturile :artariei&&& 3ai #ncolo$ #ntr7un "ic salon ce ducea spre +il ul pentru brbierit$ se i*eau trei c,ipuri datorate penelului prea renu"itei $osalba pittora, artist *ene ian ale crei opere prosl*eau$ #n culori esto"pate$ griuri$ rozuri$ albastru !ters$ *erde "arin$ fru"use ea fe"eilor cu at#t "ai fru"oase$ cu c#t s#nt "ai distante& )rei fru oase vene&iene, a!a se intitula pastelul Dosalbei !i stp#nul #!i spunea c *ene ienele acelea nu7i "ai preau at#t de distante$ de *re"e ce$ #n cur#nd$ le *a cunoa!te pe curtezanele ( argintul nu7i lipsea pentru asta ( at#t de sl*ite de o serie de cltori #n scrierile lor !i c$ #n scurt *re"e$ se *a a"uza !i el cu acel licen ios *oc al astrolabului, cu care se distrau "ul i pe acolo ( dup cu" i se po*estise ( +oc ce consta #n a te pli"ba pe canalele str#"te$ ascuns #ntr7o gondol cu baldac,in$ discret #ntredesc,is$ ca s surprinzi clipa de neaten ie a fru"oaselor care$ !tiindu7se obser*ate$ de!i afi!au cea "ai

pur inocen $ #!i aran+au decolteul$ art#ndu7!i uneori$ #n fug$ dar nu at#t de #n fug #nc#t s nu po i pri*i #n *oie$ "rul trandafiriu al unui s#n&&& Stp#nul se #ntoarse #n 3arele Salon$ citind #n trecere$ #n ti"p ce ostenea alt cup de *in$ disti,ul din Lora iu$ spat din porunca lui pe pragul de sus al uneia dintre u!i$ aluzie ironic la adresa *ec,ilor prieteni negustori ( fr s71 uite pe notar$ pe inspectorul pentru "suri !i greut i !i pe pop$ traductor al lui 5actan iu 11 ( pe care$ #n lipsa unor persoane de condi ie !i "ai pline de "erite$ #i pri"ea s +oace cr i !i s desfunde #"preun fiole proaspt sosite din Europa4 Se spune c +i virtutea btr,nului Cato se ,ncl#ea uneori cu vin.1A n coridorul psrilor ador"ite se auzir pa!i #nbu!i i& Sosea *izitatoarea nocturn$ #n*luit #n !aluri$ #ndurerat$ pl#ns$ co"ediant #n a!teptarea darului de despr ire ( un splendid colier de aur !i argint cu pietre care la pri"a *edere preau *eritabile$ dar oricu" trebuia s se duc "#ine la un bi+utier ca s afle c#t *aloreaz ($ cer#nd$ #ntre lacri"i !i srutri$ un *in "ai bun dec#t sta$ pentru c sta din caraf$ pe care #l beau acu"$ de!i se spune c e *in de Spania$ a*ea dro+die !i e "ai bine s nu7l agi i$ ea se pricepe$ sta7i *in bun s te speli undeva$ ca s7o spune" cu *orbele porcoase ce7i colorau a"uzantul *ocabular$ c,iar dac Stp#nul !i ser*itorul #l ddeau pe g#t ca ni!te prostnaci !i se ineau de "ari degusttori ( de parc te7ai fi nscut #n palat de cristal$ tu$ pe care te7a" pus +os cu fustele7n cap #n noaptea aia$ tu care "turai curtea !i cur ai !tiule i de poru"b$ c#nd a "urit casta !i buna "ea so ie$ dup ce pri"ise sf#nta #"prt!anie !i binecu*#ntarea papal &&& ;i$ cu" FrancisKuillo$ dup ce "ulsese cea "ai tinuit bute din pi*ni $ le adusese tot ceea ce era ne*oie pentru a le #n"uia *orba !i a le #nclzi sufletul$ *izitatoarea nocturn #!i slobozi # ele din corset !i se a!ez picior peste picior cu cea "ai "are neru!inare$ #n *re"e ce "#na Stp#nului i se rtcea printre dantelele +upoanelor$ #n cutarea cldurii acelor se-rete cose13 cntate de -ante& Slu+itorul$ pentru a fi #n ton cu at"osfera$ #!i lu luta de Parac,o !i #ncepu un cntec #ntru cinstirea Stpnului #nainte de a trece la cntece de ini" albastr ce po*esteau despre fru"oase ingrate$ suspinele celor prsi i$ fe"eia ce7a" iubit atta care7a plecat pentru totdeauna !i sufr$ sufr$ sufr de atta iubire$ pn ce Stpnul$ obosit de *ec,iturile alea$ lund7o pe genunc,i pe *izitatoarea nocturn$ porunci altce*a$ "ai "odern$ ce*a din ce se #n* a la !coala unde lec iile #l costau o groaz de bani& ;i #n i"ensitatea casei de piatr *ulcanic$ sub bol ile decorate cu #ngera!i trandafirii$ printre cuferele ce r"n !i cele ce se iau ( ticsite de ibrice !i talgere de argint$ pinteni de argint$ c,eutori de argint$ racle de argint$ glasul ser*itorului fcu s se aud$ cu accentul caracteristic locuitorilor de pe coast$ un refren italian ( foarte oportun #ntr7o ase"enea zi ( pe care7l #n* ase de la "aestru cu o sear #nainte4 ./, dolente partita, ./, dolente partita014 -ar$ deodat$ rsun gongul de la intrarea principal& 8lasul cntre ului se frnse$ #n ti"p ce Stpnul$ cu "na stinse sunetul lutei4 Vezi cine e0 -ar nu lsa pe ni"eni s intre c sunt stul de *izite de r"as7bun de trei zile #ncoace0. Scr ir #ndeprtate bala"ale$ cine*a ceru scuze #n nu"ele celor care #l #nso eau$ se g,ici un "ul u"esc.$ se auzi un gri+uliu s nu71 treze!ti.C !i un noapte bun. #n cor& ;i slu+itorul se #ntoarse cu un lung sul de ,rtie de fabrica ie olandez$ unde$ #n scriere rond$ u!or de citit$ se #n!irau co"isioanele !i cererile de ulti" or ( care le *in #n "inte oa"enilor #n clipa cnd e!ti gata de plecare ( adresate cltorului de ctre prieteni !i a"ici de petrecere& Esen de l"ie berga"ot$ "andolin cu incrusta ii de sidef #n stil cre"onez ( pentru fiica sa ( !i un butoia! de "arrasKuino de [ara *roia inspectorul pentru "suri !i greut i& -ou felinare #n stil bolognez pentru trsur$ cerea FYigo$ "e!terul argintar ( gndindu7se$ cu siguran $ s le foloseasc drept "odel pentru un nou articol ce7ar putea fi pe placul lu"ii de aici& In e6e"plar din Bibliot/eca Orientalis a caldeanului Asse"ino$ bibliotecar

la Vatican$ cerea paro,ul$ #n afar de cte*a "onede ro"ane. ( #n fine$ dac n7o s coste prea scu"pU ( pentru colec ia lui nu"is"atic !i$ dac e posibil$ un baston de c,i,li"bar polonez cu "ciulie aurit Bpoate s nu fie c,iar de aurC$ din cele care se *indeau #n ni!te tocuri lungi cptu!ite cu catifea staco+ie& 2otarul dorea ce*a ciudat4 ni!te cr i de +oc necunoscute aici$ denu"ite inc/iate in*entate$ dup cu" se spunea$ de pictorul 3ic,elangelo$ ca s7i #n*e e arit"etica pe copii !i care$ #n loc s aib clasicele figuri4 caro$ pic$ trefl$ cup$ a*eau desenate pe ele Soarele$ 5una$ stele$ un Pap$ un -ia*ol$ 3oartea$ un Spnzurat$ 2ebunul ( cartea fr nici un punct ( !i :r"bi ele Hudec ii de Apoi$ ce puteau anun a un substan ial :riu"f& B'r i de g,icit !i de descntec. ( insinua fe"eia care$ ascultnd lista #!i scotea br rile !i ciorapii&C -ar cea "ai nosti" era rug"intea Hudectorului E"Mrito4 cerea pentru cabinetul lui de curiozit i$ nici "ai "ult$ nici "ai pu in dect o colec ie de "ostre de "ar"ur italian$ insistnd ca aceasta s cuprind ( dac e posibil ( cipolinul$ turc,inul$ o "ar"ur ase"ntoare cu "ozaicul$ "ar"ura galben de Siena$ fr s uit" "ar"ura de Penteli *rstat$ cea ro!ie de 2u"idia$ foarte folosit #n antic,itate !i cine !tie$ poate *reo buc ic de lu"a!el cu ur"e de scoici #n ner*uri !i dac nu consider c abuzeaz de atta a"abilitate$ o "ic lespede de serpentin ( *erde$ *erzui$ pestri ca cea folosit la unele construc ii din Dena!tere& A!a ce*a nu poate cra nici un ,a"al egiptean$ din cei luda i de Aristofan pentru for a lorU E6cla" Stpnul& -oar n7o s u"blu cu o "ie de cufere #n spate& 27au dect s " pupe to i$ c eu n7a" de gnd s7"i pierd ti"pul #n cltorie cutnd in7folii rare$ pietre ne"ai#ntlnite ori balsa"ul lui Ferabr>s& Singurul cruia #i *oi satisface dorin ele o s fie profesorul tu de "uzic$ FrancisKuillo) sta #"i cere nu"ai lucruri "odeste !i u!or de adus4 sonate$ concerte$ si"fonii$ oratorii ( "ult ar"onie !i loc pu in #n gea"antan& ;i7acu"$ cnt "ai departe$ fiule0. ./, dolente partita, ./, dolente partita0 ;i pe ur"$ . un -iro sol di bell1 occ/i lucenti$ pe care nu !i71 a"intea prea bine& -ar cnd ser*itorul #!i sfr!i "adrigalul$ lundu7!i oc,ii de pe lut$ *zu c e singur) Stpnul !i *izitatoarea cea de sear intraser #n odaia cu sfin i #nr"a i #n argint ca s oficieze bucuriile despr irii #n patul cu #ncrusta ii de argint$ la lu"ina lu"inrilor groase #n sfe!nice #nalte de argint& FF Stpnul se #n*rtea printre cuferele #ngr"dite #ntr7un !opron ( a!ezndu7se pe cte unul$ "i!cnd ni el altul ( ru"egndu7!i furia #n frnturi de "onolog$ #n care "nia alterna cu descura+area& A*eau dreptate anticii cnd spuneau c bog iile nu #nsea"n fericire !i c aurul7de fapt$ argintul ( nu putea ni"ic #n fa a unor necazuri se"nate de ursit pe dru"ul spinos al fiecrui suflet o"enesc& -e la plecarea din Veracruz$ asupra corbiei se abtuser toate *nturile lu"ii$ care pe ,r ile alegorice u"fl obra+ii geniilor rului$ du!"ani ai oa"enilor "rii& 'u pnzele sf!iate$ coca a*ariat !i puntea #n buc i$ corabia a+unsese #n cele din ur" #ntr7un port pri"itor$ ca sa gseasc La*ana #ndoliat de o #nfiortoare epide"ie de febr galben& Aici ( a!a cu" ar fi spus 5ucre iu ( fiecare$ plin de7a lui ",nire$ #!i #ngropa pe7ai si dup putin . B De $eru 2atura$ 'artea VF1Q$ preciza cltorul erudit$ cnd cita aceste *orbe din "e"orieC& ;i de aceea$ #n parte fiindc trebuia reparat corabia !i rea!ezat #ncrctura ( prost aran+at$ de la #nceput$ de doc,erii *eracruzani ($ dar$ "ai ales pentru c era #n elept s ancoreze departe de a!ezarea biciuit de nenorocire$ se aflau #n aceast Villa de Degla$ a crei sr"an realitate de sat #ncon+urat de pilcuri de "anglieri$ fcea s creasc$ #n a"intire$ prestigiul ora!ului lsat #n ur"$ ce se #nl a cu scnteierea cupolelor$ siluetele so"ptuoase ale bisericilor$ i"ensitatea palatelor (

!i "ozaicurile florale ale fa adelor$ frunzele de acant ale altarelor$ bi+uteriile tabernacolelor$ policro"ia policandrelor ( ase"eni unui fabulos Ferusali" zugr*it pe7o catapeteas" de altar& Aici$ #n sc,i"b$ erau uli i #nguste$ cu cscioare scunde$ ale cror ferestre$ #n loc s aib grila+e din fier for+at$ se desc,ideau #n spatele unor gratii *opsite prost #n alb$ sub acoperi!uri care$ #n 'o=oacn de7abia de7ar fi slu+it la cote e de psri sau cocini de porci& ;i totul era #"pietrit #ntr7o ar!i de brutrie$ "irosind a n"ol !i blceal de porci$ du,oare de scroaf !i blegar de *it$ zpu!eal cotidian ce te fcea s preasl*e!ti$ nostalgic$ transparen a di"ine ilor "e6icane$ cu *ulcani ce ddeau iluzia c snt+ att de aproape$ #nct piscurile lor preau c se afl la +u"tate de or de dru"$ celui ce conte"pla splendoarea strlucirii lor albe deta!ndu7se pe albastrul i"enselor *itralii& ;i aici poposiser$ cu lzi$ cufere$ baloturi !i co!ni e$ pasagerii corbiei bolna*e$ a!teptnd sa i se *indece rnile$ #n *re"e ce$ #n ora!ul din fa $ #nl at "ndru deasupra apelor portului$ do"nea tcerea sinistr a por ilor #nc,ise de epide"ie& nc,ise erau saloanele de dans$ de -uarac/a16 unduitoare$ cu "ulatrele ce7!i ofereau trupul sub dantela +upoanelor scrobite& nc,ise casele de pe strzile 3ercaderes$ Jbrapid$ Jficios$ unde se prezentau adesea ( de!i asta nu era ce*a deosebit de nou (orc,estre de pisici "ecanice$ concerte interpretate la sticle u"plute cu ap$ curcani ce dansau forlana1X fai"o!ii 8e"eni de 3alta !i psrele care #n afar de faptul c erau dresate s cnte "elodiile la "od$ # i ofereau #n cioc !i bile ele unde era scris destinul fiecruia& ;i ca !i cu" -o"nul ar fi *rut$ din ti"p #n ti"p$ s pedepseasc "ultele pcate ale acestui ora! pala*ragiu$ #ng"fat !i indolent$ asupra lui cdea$ ca din senin$ cnd se a!tepta "ai pu in$ suflarea bleste"at a febrei ce pro*enea ( dup prerea unor pricepu i ( din putregaiul ce u"plea "la!tinile din apropiere$ #nc o dat rsunase cu "nie acel Dies Irae !i oa"enii #l acceptau ca pe o nou preu"blare$ de rutin$ ine*itabil$ a Larabalei 3or ii) partea proast$ #ns$ era c FrancisKuillo$ dup ce tre"urase trei zile$ #!i dduse sufletul #ntr7o ,orcial #necat de snge& 'u c,ipul "ai galben dect pucioasa de la spi erie$ l7au *rt #ntr7un co!ciug !i l7au dus la un ci"itir unde sicriele erau puse unele peste altele de7a cur"ezi!ul$ ca le"nele #n sti*$ pentru c$ #n p"nt$ nu "ai era loc pentru to i cei adu!i de peste tot0 ;i iat71 pe Stpn fr ser*itor$ de parc un Stpn fr slug ar "ai fi stpn ade*rat$ *zndu7!i ratat$ din lips de slu+itor !i de lut "e6ican$ "area intrare #n scen$ re"arcabila apari ie pe care *isase c !i7o *a face pe "eleagurile pe unde a*ea s a+ung$ bogat$ nespus de bogat$ #"pr ind argintul$ unul dintre nepo ii celor ce plecaser de pe acele tr"uri ( sraci de n7a*eau dup ce bea ap ( cu" se spune ( pentru a7!i cuta norocul pe p"ntul A"ericii& Fat$ #ns$ c #n ,anul de unde pleac$ #n fiecare di"inea $ cru ele spre Haruco$ aten ia i7a fost atras de un negru liber$ priceput la eslat !i #ngri+it ani"alele care$ #n clipele de rgaz$ c"d nu se ocupa de *ite$ ciupea corzile unei c,itare obosite$ sau dup poft$ cnta ire*eren ioase cnticele despre clugri preacur*ari !i cur*i!tine zglobii$ aco"paniindu7se cu o tob sau$ alteori+ btnd rit"ul refrenelor cu o perec,e de furc,e i de barc$ al cror sunet$ cnd erau lo*i i$ se aude ( ciocan izbit de "etal ( #n atelierele argintarilor "e6icani& 'ltorul$ ca s7!i ostoiasc nerbdarea de7a continua tra*ersarea$ se a!eaz #n fiecare sear$ #n ograda din spate$ s71 asculte& ;i7!i spune c7n ziua de azi$ cnd e la "od ca seniorii foarte boga i s aib pa+i negri ( se pare c ,arapi din !tia au aprut de+a #n capitalele Fran ei$ Ftaliei$ Goe"iei$ ba c,iar !i #n #ndeprtata -ane"arc unde reginele$ dup cu" se !tie$ #!i o"oar so ii cu otra* ce$ ase"eni unei "uzici cu puteri infernale$ le ptrunde #n urec,i$ nu i7ar pica ru s71 ia cu el pe cru a!$ #n* ndu71$ bine#n eles$ o serie de lucruri pe care le ignor$ dup ct se pare& l #ntreab pe ,angiu dac indi*idul e biat cinstit$ cu frica lui -u"nezeu !i co"portare fru"oas !i i se rspunde c nu e altul s71 #ntreac #n tot trgul !i c$ pe deasupra$ !tie s citeasc$ poate s scrie scrisori "ai si"ple !i se zice c,iar c !tie s cnte dup note& Fntr deci #n *orb cu Filo"eno ( cci a!a se nu"e!te cru a!ul ( !i afl c e strnepotul unui negru Sal*ador care$ #n ur" cu un *eac a fost eroul unei att de ne"aipo"enite ispr*i$ #nct un poet din partea

locului$ pe nu"e Sil*estre de Galboa$ a cntat7o #ntr7o lung !i bine rit"at od intitulat Pild de rbdare0 ntr7o zi0 ( dup spusele biatului ($ arunc ancora #n apele portului 3anzanillo$ acolo unde o nesfr!it perdea de copaci se7ntinde pe r" !i ascunde oc,iului rul ce7ar putea *eni pe "are$ o brigantin sub co"anda lui 8ilbert 8iron$ eretic francez$ din cei ce nu cred #n Fecioare !i sfin i$ cpitan al unei !lea,te de luterani$ a*enturieri de tot soiul$ din cei care$ la fel ca "ul i al ii$ gata oricnd s prade$ s +efuiasc ori s se ocupe de contraband$ bntuiau apele Floridei !i 3area 'araibilor$ inndu7se de netrebnicii& Ganditul de 8iron afl c prin pr ile Zarei$ la cte*a leg,e de coast$ se afla #n trecere$ *izitndu7!i dioceza$ bunul Fra= Huan de las 'abezas Alta"irano$ episcop al acestei insule$ ce "ai #nainte se nu"ea Fe"andina ( pentru c$ atunci cnd a zrit7o pri"a oar 3arele A"iral -on 'ristofor$ #n Spania do"nea un rege Fe"ando$ cu ni"ic "ai pre+os dect regina$ a!a spuneau oa"enii pe *re"ea aceea$ poate din pricin c datoria unui rege e s stea deasupra reginei !i #n c,estiile astea de alco*$ pn la ur" ni"eni nu !tie cine e deasupra !i cine dedesubt$ iar treaba cu dac brbatul s fie deasupra sau dedesubt e o c,estie care0. 'ontinu7 i istoria$ biete ( #l #ntrerupse cltorul ( fr s te pierzi #n di*aga ii !i ocoli!uri) c e ne*oie de "ulte do*ezi !i parado*ezi ca s sco i la lu"in ade*rul&. A!a o s fac. ( zice biatul& ;i ridiendu7!i bra ele !i "i!endu7!i "inile ca pe ni!te ppu!i$ cu degetele "ari !i cele "ici #n c,ip de "nu e$ continu s po*esteasc cele #nt"plate plin de *ia $ ase"eni unui co"ediant talentat ce7!i scoate persona+ele din buzunare !i le pune s +oace pe o scen i"aginar& BA!a po*estesc !i unii co"edian i prin blciuri$ #n 3e6ic ( se gndea cltorul ( "rea a istorie a lui 3ontezu"a !i Lern>n 'ortMs&.C& Lug,enotul afl c Sfntul Pstor al Fe"andinei #nnopta #n Zara !i pleac dup el$ ur"at de tl,arii si$ cu pctosul gnd de7a71 rpi !i de7a cere un pre bun pentru rscu"prare& A+unge #n trg #n zorii zilei$ #i gse!te pe locuitori dor"ind$ pune "na pe *irtuosul prelat fr "ulte polite uri !i fasoane !i cere pentru eliberarea lui$ un tribut ( enor" pentru oa"enii aceia sr"ani ( de dou sute de duca i$ o sut de arrobas1W de carne !i slnin !i o "ie de piei de ani"ale$ pe lng alte lucruri "ai "runte pe care le pofteau pcto!enia !i bestialitatea unor ase"enea pira i& Gie ii trgo*e i strng cele cerute pentru e6orbitanta rscu"prare !i Episcopul este redat paro,iei sale$ unde e pri"it cu "are alai !i "ult bucurie ( de care *o" po*esti "ai trziu pe #ndelete.$ precizeaz biatul #nainte de a7!i #ngro!a *ocea !i a7!i co"pune o figur fioroas pentru a trece la a doua parte po*e!tii$ "ult "ai dra"atic& nfuriat de cele #nt"plate$ un ciudat cpitan 8regorio Da"os$ cura+os ca Doland 'a*alerul.$ #!i zice c francezul nu trebuii s scape nepedepsit !i nici s se bucure de prada att de u!or dobndit cu *iclenie& Adun #n grab o ceat de brba i cu ini"i *iteze !i cura+ ct !apte fiecare !i #n fruntea lor se #ndreapt spre 3anzanillo cu gndul de7a71 ataca pe 8iron& 'eata era alctuit din oa"eni #nar"a i cu spade de o el$ ,alebarde$ tunur+ scurte cu fitil$ dar cei "ai "ul i$ totu!i$ puseser "napece crezuser c le7ar slu+i "ai bine la lupt$ nefiind "ilitari de "eserie) unul a*ea o rang cu *rf ascu it !i reu!ise s "ai fac rost !i de7o suli ruginit) altul du pe u"r o str"urari ori *reo unealt de lucrat c"pul cu o piele de la"antin #n loc de scut& Veneau !i ser*itori indieni$ gata s lupte dup obiceiul na iei$ cu *icle!uguri de ei !tiute& -ar "ai ales 7 "ai alesU ( #n trupa #nsufle it de o eroic ,otrre$ se afla cineva, el, .cela B!i po*estitorul #!i scoase plria de paie cu ciucuri zburli iC$ cruia poetul Sil*estre dt Galboa a*ea s7i dedice #n "od special o strof4 Printre ai no+tri, p+ea cu vite*ie un etiopian de ult laud de n, pe nu e Salvador, ne-ru de o enie, din cei care ,n 3ara p 'ntul ,l lucrea#, fiul lui Golo on, btr'nul ,n&elept, +i care cu ac/ete +i lance se!nar ea#

v#'ndu!l pe Giron, corsarul cura*os +i se arunc asupr!i precu un leu furios. 'rncen !i #ndelungat fu btlia& 2egrul r"sese aproape gol$ cu ,ainele sf!iate de pe ur"a furioaselor lo*ituri ale luteranului$ bine aprat de c"a!a de zale de lucrtur nor"and& -ar dup ce71 bat+ocori$ ,itui$ osteni !i #ncol i cu *icle!uguri din cele ce se folosesc la trierea *itelor slbatice$ bra*ul Sal*ador 4,+i adun puterile +i drept, ,l strpunse iute cu lancea ,n piept. O/, Salvador creolul, ne-ru ult ludat0 5ai a!&i, vite#e, s nu sectuiasc, ,ntru slava ta, cel ai brav soldat vorba +i condeiul s nu osteneasc0 Apoi$ i se taie piratului capul !i e pro pit #n *rful unei suli i pentru ca to i cei #ntlni i pe dru" s afle de sfr!itul lui "izerabil$ #nainte de7a fi #nfipt #ntr7un pu"nal ce7i intr #n gtle+ pn la plasele ( !i cu acest trofeu$ #n ad"ira ia tuturor$ #n*ingtorii a+ung #n *estitul ora! Ga=a"o& ntr7un strigt$ locuitorii cer drept rsplat pentru *ite+ia sa$ ca negrul Sal*ador s de*in o" liber$ cci "erit pe deplin aceasta& Autorit ile #i acord aceast fa*oare& ;i$ odat cu #ntoarcerea Sfntului Episcop$ #ntregul ora! e #n srbtoare& ;i7i att de "are "ul u"irea btrnilor !i *eselia fe"eilor !i lar"a copiilor$ #nct$ ",nit c nu a fost poftit la petrecere$ din planta iile de goia*e !i din lanurile de trestie de za,r$ pri*e!te !i se "inuneaz un public Bzice Filo"eno ilustrndu7!i enu"erarea$ cu gesturi ce zugr*esc *est"inte$ coarne !i alte atributeC de satiri$ fauni$ sil*ani$ se"icarpi$ centauri$ naiade !i c,iar driade #n +upon.& B',estia asta cu se"icarpii !i centaurii i*indu7se prin planta iile de goia*e din 'uba i se pru cltorului o do*ad de i"agina ie e6cesi* din partea poetului Galboa$ ceea ce #ns nu71 #"piedic s se "ire c un tnr negru din Degla e #n stare s pronun e attea cu*inte din #ndeprtata pgntate& 'ru a!ul #ns$ "ndru de stirpea sa ( fudul c strbunicul su fusese obiectul unor att de e6traordinare onoruri ( nu se #ndoia c pe aceste "eleaguri au e6istat fiin e supranaturale$ z"isliri a "itologiilor clasice$ ase"ntoare "ultor altora$ cu ten "ai tuciuriu$ ce continuau s sl!luiasc aici$ #n pduri$ iz*oare !i pe!teri ( a!a cu" locuiser pe *re"uri #n #"pr ii i"precise !i #ndeprtate de unde *or fi sosit prin ii *estitului Sal*ador care$ #n felul lui$ era un soi de Ac,ile$ cci acolo unde nu e6ist o :roia$ pstrnd propor iile de rigoare$ e!ti Ac,ile #n Ga=a"o sau Ac,ile #n 'o=oac>n$ dup ct de #nse"nate sunt e*eni"enteleC& Acu" #ns$ "ai"u rindu7se !i "estecnd ono"atopee$ frnturi de cntece pe tonuri #nalte !i +oase$ bti din pal"e !i zguduituri$ cu lo*ituri date #n cufere$ ,rdaie$ albii de rufe$ iesle$ "ngieri de be i!oare pe furcoaiele din ograd$ e6cla"a ii !i bti din picior$ Filo"eno #ncearc s re#n*ie clocotul "uzicii auzite la acea srbtoare "e"orabil care a durat$ poate$ dou zile !i dou nop i$ cntat la instru"ente #n!irate de poetul Galboa #ntr7o filar"onic enu"erare4 flaute$ fluiere !i rebeci o sut. Bu"plutur de *ersificator cruia #i lipse!te ri"a ( cuget cltorul ( c ni"eni n7a auzit *reodat de si"fonii pentru o sut de rebeci$ nici c,iar la curtea regelui Filip$ att de iubitor de "uzic$ dup cu" se spune$ #nct niciodat nu pleca #n cltorie fr o orga portati*$ la care cnta$ #n *re"ea popasurilor$ orbul Antonio de 'abezon.C$ tro"pete$ dairele$ ta"burine !i tobe$ ba c,iar !i ni!te tipina-uas$ din cele pe care le fac indienii din trtcu e ( pentru c #n acel uni*ersal concert se a"estecar "uzican i din 'astilia !i 'anare$ creoli !i "eti!i$ indieni !i negri& Albi !i tuciurii la un loc #ntr7un ase"enea t"blu? ( se #ntreab cltorul& F"posibil ar"onieU 2iciodat nu s7a *zut t"penie "ai "are$ cci ru se #"preuneaz *ec,ile !i nobilele "elodii castiliene$ subtilele sc,i"bri de tonalitate !i nuan ele iscusi ilor "ae!tri$ cu zar*a barbar strnit de negri cnd #!i sun dairelele$ "aracasele !i darabaneleU :rebuie s fi fost o cacofonie infernal !i a" i"presia

c Galboa la era un "are farsorU. -ar se gnde!te$ de ase"enea ( acu"$ "ai "ult ca #nainte ( c strnepotul lui 8olo"Pn ar fi cel "ai potri*it pentru a "o!teni podoabele *esti"entare ale rposatului FrancisKuillo !i$ #ntr7o di"inea $ dup ce i7a fcut propunerea lui Filo"eno s intre #n slu+ba sa$ strinul #i probeaz o li*rea ro!ie care #i *ine de "inune& Pe ur" #i pune o peruc alb care #l face "ai negru dect e& 'u pantalonii !i ciorapii de culoare desc,is se descurc destul de bine& 't pri*e!te pantofii cu catara"$ btturile li se ca" #"potri*esc$ dar o s se obi!nuiasc& ;i$ discutnd ceea ce era de discutat$ aran+nd totul cu ,angiul$ Stpnul$ cu o plrie alb cu boruri "ari se #ndreapt spre debarcaderul din Degla$ #n acea di"inea de septe"brie$ ur"at de negru care7i ine deasupra capului o u"brel de pnz albastr cu ciucuri arginta i& Ser*iciul pentru "icul de+un cu cni "ari !i cni "ici$ toate de argint$ lig,ena!ul !i oala de noapte$ clistirul ( tot de argint$ ($ biroua!ul !i trusa de brice$ relic*ariile Fecioarei !i Sfntului 'ristofor$ protectorul cltorilor !i na*igatorilor *in #n cufere$ ur"ate de alt cufr cu tobele !i c,itara lui Filo"eno$ duse pe u"eri de scla*i pe care ser*itorul$ #ncruntat pe sub borul #ngust al unui tricorn lcuit$ #i grbe!te strigndu7le *orbe urte pe li"ba lor& FFF Strnepot al unor oa"eni nscu i unde*a #ntre 'ol"enar de Jre+a = Vila"anriKue del :a+o !i care$ toc"ai de aceea$ po*estiser "inun ii despre locurile lsate #n ur"$ Stpnul #!i #nc,ipuia c 3adridul este altce*a& :rist$ !ters !i srac #i prea acest ora!$ dup ce crescuse #ncon+urat de argint !i piatr *ulcanic #n 3e6ic& n afar de Piaza 3a=or$ aici totul prea str"t$ +egos !i pipernicit$ cnd te gndeai la strzile de acolo$ largi !i #"podobite cu portaluri #n teracot !i balcoane purtate pe aripi de c,erubini$ #ntre cornuri ale abunden ei ce re*rsau fructe de piatr !i litere #nln uite #n lstari de *i !i ieder !i care$ do*ezi de rafinat pictur$ tr"bi au fai"a giu*aergiilor& Aici$ ,anurile erau proaste$ cu "iros de ulei rnced ce se strecura #n ca"ere !i #n "ulte nu te puteai odi,ni #n *oie din cauza glgiei fcute de co"edian i #n curte$ recitnd *ersurile unei ode$ sau urlnd #n c,ip de #"pra i ro"ani$ sc,i"bndu7!i togile din cearceafuri !i perdele cu costu"e de nebuni ori de rani$ #n farse #nso ite de cntece care$ dac #l distrau groza* pe negrii prin noutatea lor$ #l+ ener*au destul de tare pe Stpn datorit lipsei lor de ar"onie& -e buctrie ni+ nu se putea *orbi4 #n fa a pr+oalelor cotidiene !i a "onotoniei aceluia!i batog$ "e6icanul e*oca gustul rafinat al pltici$ deliciile curcanului #n*est"ntat #n sosuri cafenii cu aro" de ciocolat$ iu i ct o "ie de ardei) #n fa a *erzei de fiecare zi$ fasolea fr gust$ nutul !i *arza crea $ negrul cnta #ncntrile unui a*ocado dolofan !i topindu7se #n gur$ ale rdcinilor de "alanga ce$ stropite cu o et$ cu ptrun+el !i usturoi se aduceau la "esele din ara lui$ escortate de raci ale cror guri de carne ro!ie erau "ai gustoase dect "u!c,iule ul #"pnat de pe aici& n ti"pul zilei$ u"blau prin crciu"i cu *in bun !i$ "ai ales$ prin librrii$ unde Stpnul cu"pra to"uri *ec,i cu scoar e fru"oase$ tratate de teologie$ din cele care fac bine #ntotdeauna #ntr7o bibliotec$ fr s reu!easc s se distreze #n *reun fel& ntr7o noapte$ s7au dus la cur*e #ntr7o cas unde i7a pri"it o "atroan obez$ crn$ sa!ie$ cu buz de iepure$ ciupit de *rsat$ cu gu!ile re*rsate$ al crei dos$ ce se "i!ca la o pal" !i +u"tate de la p"nt prea al unei pitice uria!e& Jrc,estra de orbi atac un "enuet cu infle6iuni toledane !i$ strigate pe nu"e$ aprur Filis$ 'loris !i 5ucinda$ #"brcate #n pstori e$ ur"ate de Fsidra !i 'atalana$ care toc"ai #!i #ng,i iser cina$ pine cu untur !i ceap$ trecndu7!i din gur #n gur o butelc de Valdepeias ca s alunece ulti"ul du"icat& n noaptea aceea se bu npraznic$ Stpnul po*esti a*enturile lui de "iner pe "eleagurile din :a6co !i Filo"eno se produse cu dansuri din ara lui$ #n rit"ul unei "elodii cntate de el$ #n al crei refren era *orba de o *iper cu oc,i ce preau de +ratec !i din i ca ni!te ace& 'asa se #nc,ise #ntru reu!ita c,efului cu strinii !i s fi fost ceasurile prnzului de+a$ cnd cei doi se #ntoarser la ,an$ dup ce "ncaser *eseli cu trfele& -ac Filo"eno se lingea pe buze de

plcere a"intindu7!i pri"ul su festin cu carne alb$ Stpnul$ #n sc,i"b$ ur"rit de o gloat de cer!etori$ de7abia "ai ie!ea pe strad$ unde plria sa alb brodat cu fir de argint era cunoscut de to i$ !i nu #nceta s se la"enteze contra "izeriei acestui ora! att de ludat ( ade*rat c$ #n co"para ie cu ceea ce lsase de partea cealalt a Jceanului nu #nse"na "are lucru ( unde un ca*aler$ cu "eritele !i #nf i!area lui trebuia s se u!ureze cu trfe$ pentru c nu gsea o doa"n de condi ie care s7i desc,id u!ile alco*ului ei& Aici$ blciurile nu a*eau culoarea !i ani"a ia celor din 'o=oac>n) pr*liile erau srace #n "rfuri !i obiecte de artizanat$ iar "obilele oferite de unele din ele a*eau un stil sole"n !i trist$ ca s nu spune" de"odat$ de!i erau din le"n bun$ cu lucrturi de piele #n relief) #ntrecerile cu cai erau proaste$ clre ilor le lipsea cura+ul !i cnd defilau pentru #nceperea #ntrecerii cu lancea$ nu7!i purtau caii #n acela!i pas !i nici nu !tiau s se npusteasc #n galopl nebunesc spre tribune$ #nfrnndu7!i ar"sarul pe toate patru picioarele cnd catastrofa unei izbituri prea ine*itabil& 't pri*e!te piesele religioase +ucate #n barci pe strzi$ erau #n e*ident decdere$ cu dia*olii cu coarne boante$ Pila i afoni$ sfin i cu ni"buri roase de !oareci& :receau zilele !i Stpnul$ cu tot bnetul pe care71 adusese$ #ncepea s se plictiseasc #nfiortor& ;i #ntr7o di"inea se si" i att de plictisit$ #nct ,otr# s7!i scurteze !ederea la 3adrid$ ca s a+ung ct "ai grabnic #n Ftalia$ unde carna*alul ce #ncepea de 'rciun atrgea lu"e din toat Europa& 'u" Filo"eno era parc fer"ecat de zburdlniciile lui Filis !i ale 5ucindei$ care #n casa piticei uria!e *isau cu el #ntr7un pat "are+ #ncon+urat de oglinzi$ pri"i cu ",nire ideea cltoriei& -ar Stpnul #i repet de attea ori c fe"eile astea de7aici erau de "arda !i de "izerie pe lng ce7o s gseasc #n Jra!ul Pontifical$ #nct negrul$ con*ins$ #nc,ise cuferele !i se #nf!ur #n pelerina de *izitiu pe care toc"ai !i7o cu"prase& 'obornd spre "are$ #n etape scurte$ dor"ind #n ,anuri albe ( tot "ai albe ( #n :arancPn sau 3inglanilla$ "e6icanul #ncerc s71 distreze pe ser*itor cu po*estea unui ,idalgo nebun ce rtcise prin acele locuri !i care$ o dat$ crezuse c ni!te "ori de *nt Bca aia pe care o *ezi acolo.&C erau uria!i& Filo"eno spuse c "orile acelea nu se"nau deloc cu ni!te uria!i$ !i c dac7i *orba de uria!i ade*ra i$ erau unii #n Africa$ att de "ari !i de puternici$ c se +ucau dup *oia lor cu trsnetele !i cutre"urele0 'nd a+unser #n 'uenca$ Stpnul obser* c ora!ul acesta$ cu strada "are urcnd pe spinarea unui deal$ nu7i a+ungea nici la degetul "ic ora!ului 8uana+uato$ care a*ea o strad la fel$ la captul creia era o biseric& Valencia le7a plcut pentru c acolo regsir un rit" de *ia lipsit de gri+a ceasurilor$ ce le a"intea acel nu face "ine ce po i face poi"ine. de pe "eleagurile lor cu atole !i sosuri de usturoi& ;i astfel$ tot ur"nd dru"uri de unde se *edea "area "ereu$ a+unser la Garcelona$ bucurndu7!i auzul de sunetul "ultor fluiere !i tobe$ clinc,et de clopo ei !i strigtele de la o parte$ la o parte. ale po!talioanelor care plecau din ora!& Vzur corbiile ancorate la r" care cu pnzele coborte #!i artau siluetele #"podobite cu fla"uri !i stegule e ce tre"urau #n *nt$ srutau !i "ngiau apa& 3area *oioas$ p"ntul *esel$ aerul li"pede preau c insufl !i nasc bucuria #n to i oa"enii& Parc7ar fi furnici ( spunea Stpnul$ pri*ind c,eiul de pe puntea na*ei ce a doua zi pornea spre Ftalia& -ac #i la!i$ ar ridica palate att de #nalte$ #nct ar zgria norii&. 5ng el$ Filo"eno se ruga$ #n !oapt$ unei Fecioare cu obrazul negru$ patroana pescarilor !i na*igatorilor$ s aib o cltorie bun !i s a+ung snto!i #n portul Do"a$ care$ #n "intea lui$ fiind un ora! i"portant$ trebuia s se #nal e pe "alul Jceanului$ #n spatele unui bru lat de recife ca s71 apere de cicloane ( cicloane ce ar dr"a clopotele de la San Pietro$ ca" la zece ani o dat$ a!a cu" se #nt"pla la La*ana cu bisericile San Francisco !i Espiritu Santo& FV n cenuiu de ape !i ceruri #nce o!ate$ #n ciuda blnde ei acelei ierni) sub cenu!a norilor cu nuan e de sepia cnd se zugr*eau +os$ deasupra talazurilor "ari$ "olatice$ rotun+ite ( lncezind

#n legnrile de spu" ( ce se sprgeau sau se #n*olburau #n trecerea de la un r" la altul) #ntre esto"pri de acuarel foarte apoas ce !tergeau conturul bisericilor !i al palatelor$ #n u"ezeala ce se definea #n tonuri de alge pe scri !i c,eiuri$ #n plu*iale refle6e pe pa*a+ul pie elor$ #n pete pcloase #ntinse de7a lungul zidurilor linse de "ici *aluri tcute) #n e*anescen e$ surdine$ lu"ini de ocru !i triste i de "ucegai la u"bra podurilor aruncate peste pacea canalelor) la picioarele c,iparo!ilor$ copaci de7abia sc,i a i) #ntre pcle$ opalescen e$ nuan e crepusculare$ sanguine stinse$ fu"uri de un albastru pastel$ izbucnise carna*alul$ "arele carna*al al Gobotezei$ #n galben portocaliu !i galben "andarin$ #n galben canar !i *erde broasc$ #n ro!u granat$ ro!u prigoare$ ro!u de lac c,inezesc$ #n costu"e cu ptr ele de !a, albastru !i !ofran$ funde !i cocarde$ *rstate cu "aroniu !i alb7frizer$ cu bicornuri !i pana!e$ luciri de "tsuri scnteind #n gr"ezi de satinuri !i panglici$ costu"e turce!ti !i "!ti ,idoase$ #ntr7o ase"enea lar" de c,i"bale !i "ori!ti$ tobe$ dairele !i tr"bi e$ #nct to i poru"beii din ora!$ #ntr7un stol ce pentru cte*a clipe #ntunec fir"a"entul$ fugir spre r"uri #ndeprtate& Grusc$ adugndu7!i si"fonia la cea a stindardelor !i fla"urilor$ se+ aprinser la"pioanele !i lu"inile *aselor de rzboi$ fregate$ galere$ ale na*elor co"erciale$ goeletelor pescre!ti$ cu ec,ipa+e costu"ate$ #n ti"p ce apru$ ase"eni unei pergole plutitoare$ crpit cu scnduri desperec,eate !i doage de butoi$ drpnat$ dar #nc artos !i "ndru$ ulti"ul bucentaur1@ al Serenisi"ei Depublici$ scos din !opronul su #n aceast zi de srbtoare ca s #"pr!tie scntei$ rac,ete$ artificii #ntr7un foc bengal #ncununat de +ocuri de ape !i "eteori0 i atunci$ toat lu"ea s7a sc,i"bat la fa & 3!ti de albea a cretei$ toate la fel$ #"pietrir c,ipurile do"nilor de condi ie$ #ntre lacul plriilor !i gulerele pelerinelor) "!ti de catifea #ntunecat ascunser fe ele$ cu *ia doar pe buze !i #n oc,i$ ale doa"nelor cu picior fin$ acoperite de glugi& 't pri*e!te poporul$ "arinarii$ zarza*agiii$ *nztorii de gogo!i !i de pe!te$ solda ii$ scribii$ barcagiii$ c"tarii$ se produse o transfigurare general$ ce ascunse c,ipurile cu piele #ntins sau zbrcit$ "utra #n!elatului$ nerbdarea #n!eltorului sau per*ersitatea desfrnatului$ sub cartonul pictat al "!tii de "ongol$ de "ort$ de Dege 'erb$ sau al attor altora cu nasuri de be i*ani$ "ust i #n stil berber$ brbi de brbo!i !i coarne de #ncornora i& Sc,i"bndu7!i *ocea$ da"ele decente se u!urau de toate obscenit ile !i porcriile pe care le adunaser #n suflet de luni de zile$ #n *re"e ce poponarii$ #n costu"e "itologice sau #n fuste spaniole!ti$ #!i #ndulceau glasul #n propuneri ce nu r"neau #ntotdeauna *ane& :oat lu"ea *orbea$ striga$ cnta$ tr"bi a$ #n+ura$ oferea$ fcea curte$ insinua$ cu *oce sc,i"bat$ #ntre dug,eana cu "arionete$ scena co"edian ilor$ catedra astrologului ori *itrina *nztorului de ierburi de dragoste$ eli6iruri pentru +ung,iuri #n !ale ori de putut pentru btrni& Acu"$ *re"e de patruzeci de zile$ pr*liile *or r"ne desc,ise pn la "iezul nop ii$ ca s nu "ai *orbi" de cele "ulte care n7or s7!i #nc,id por ile ziua !i noaptea) "ai"u ele fla!netarilor or s +oace tot ti"pul) papagalii dresa i se *or b i #n continuu #n leagnele lor filigranate) ec,ilibri!tii *or tra*ersa "ereu pia a pe o sr") #!i *or face "eseria fr rgaz prezictorii$ g,icitoarele #n cr i$ cer!etorii !i cur*ele ( singurele fe"ei cu fa a descoperit$ cinstite$ de apreciat #n astfel de #"pre+urri$ cnd fiecare *roia s !tie$ dac7i *orba de fcut o afacere$ ce ur"a s duc cu el pe la ,anurile din apropiere$ #n "i+locul acestei uni*ersale tra*estiri de personalitate$ *rst$ suflet !i c,ip& -in pricina ilu"ina iei$ apele ora!ului se aprinser$ pe canale "ari$ pe canale "ici ce$ acu"$ preau c7!i "i!c #n adncuri lu"inile unor tre"urtoare fanare scufundate& 'a s se odi,neasc de t"blu !i #ng,ionteli$ de tlzuirea "ul i"ii !i de a"e eala culorilor$ Stpnul$ #n costu" de 3ontezu"a$ intr #n Botte-/e di Caff6 a Victoriei Arduino$ ur"at de negru care nu considerase necesar s se costu"eze$ *znd ct de "ult pare o "asc #nf i!area lui natural #ntre attea "!ti albe ce confereau celor ce le purtau un se"ic,ip de statuie& Aici$ la o "as din fund$ se afla de+a 'lugrul Do!co*an$ #ntr7o ras din cea "ai bun stof$ lsndu7!i lungul nas coroiat s rzbat printre buclele unui pr natural ce ddea totu!i

i"presia unei peruci plouate& -ac tot "7a" nscut cu aceast "asc$ nu *d de ce "i7a! cu"pra alta. ( spuse$ rznd& Fnca!?. ( #ntreb apoi$ pipind "rgelele #"pratului aztec& 3e6ican. ( rspunse Stpnul$ lungindu7se #ntr7o inter"inabil po*este$ pe care clugrul$ bine #"bibat de *inuri$ o *zu ca pe istoria regelui crbu!ilor uria!i ( ce*a de crbu! a*ea$ #ntr7 ade*r$ pieptarul *erde$ solzos$ strlucitor$ al po*estitorului ( care trise nu c,iar cu "ult *re"e #n ur"$ dac te gndeai bine$ #ntre *ulcani !i te"ple$ lacuri !i teocali A9$ stpn al unui i"periu ce i7a fost luat cu +apca de o "n de spanioli #ndrzne i$ cu a+utorul unei indiene #ndrgostit de conductorul in*adatorilor& Fru"os subiect) fru"os subiect pentru o oper0. ( zicea clugrul$ gndindu7se$ i"ediat$ la scenele pline de trape$ le*ita ii !i ac/inasA1$ #n care "un i fu"egnd$ apari ii de "on!tri !i cutre"ure ce7ar prbu!i te"plele$ ar face un efect for"idabil$ pentru c aici puteai conta pe dibcia "e!terilor "a!ini!ti #n stare s i"ite orice "inun ie a natui ba c,iar s fac s zboare un elefant *iu$ cu" se *zuse$ de curnd$ la un "are spectacol de "agie& ;i cellalt con inu s *orbeasc despre *r+itoriile teulilorAA$ sacrificii o"ene! !i coruri #n nop i triste$ cnd apru$ #nt"pltor$ sa6onul$ prietenul clugrului$ #"brcat cu ,ainele lui de fiecare zi$ ur"at de tnrul napolitan$ discipolul lui 8asparini care$ sco ndu7!i "asca ud de transpira ie$ #!i art figura *iclean !i fin ce se se #n*eselea ,o,otind de rs cnd pri*ea c,ipul tuciuriu al lui Filo"eno& Salut Zugurt,a0. Sa6onul #ns era #ntr7o dispozi ie "asacrant$ congestionat de furie ( !i de cte*a pa,are de *in ro!u #n plus ( pentru c o paia plin de zurgli i se pi!ase pe ciorapi$ fugind la ti"p ca s scape de o pal" care$ lipindu7se pe buca unui pederast$ fcu *icti"a s7!i ofere !i cellalt obraz$ creznd c dez"ierdarea era o propunere serioas& 5ini!te!te7te ( #i spuse 'lugrul Do!co*an& A" aflat c .-rippinaA3 a a*ut$ #n seara asta$ "ai "ult succes ca niciodat&. In triu"fU ( spuse napolitanul$ *rsndu7!i un pa,ar de rac,iu #n cafea& :eatrul 8ri"ani era ticsit&. Poate c era un succes #ntr7ade*r$ dup aplauzele !i acla"a iile de la sfr!it$ dar sa6onul nu se putea obi!nui cu acest public& Aici$ ni"eni nu ia ni"ic #n serios&. intre partea de sopran !i partea de castra i era un du7te *ino al spectatorilor "ncnd portocale$ priznd tabac !i strnutnd$ bnd rcoritoare$ destupnd sticle$ cnd nu se apucau s +oace cr i #n "o"entele c,eie ale tragediei& Asta$ ca s nu "ai *orbi" de cei ce fceau a"or #n lo+i ( lo+i prea pline de perne "oi ( #nct #n seara asta$ #n ti"pul pateticului recitati* al lui 2ero$ un picior de fe"eie$ cu ciorapul rulat pn la glezn$ apruse pe catifeaua purpurie a balustradei$ lsnd s cad un pantof care aterizase #n "i+locul stalului$ spre "area bucurie a spectatorilor brusc dezinteresa i de ceea ce se #nt"pla pe scen& ;i fr s ia #n sea" ,o,otele napolitanului$ 8eorg Friedric, #ncepu s laude publicul care$ #n patria lui$ asculta "uzica de parc ar fi fost la liturg,ie$ e"o ionndu7se la nobila lucrtur a unei arii$ sau apreciind cu ne#ndoioas pricepere$ dez*oltarea "agistral a unei fugi0 Se scurser plcute ceasuri cu glu"e$ discu ii$ brfe despre unul sau altul$ cu po*estea unei curtezane$ prieten cu pictori a Dosalba Ba" ras7o asear. ( zise 3ontezu"aC$ care #l +ec"nise pe un bogat "agistrat francez fr s7i dea ni"ic #n sc,i"b) !i #ntre ti"p$ pe "as defilaser "ai "ulte clondire pntecoase$ #"brcate #n #"pletituri de paie colorate$ cu un *in ro!u u!or$ din cele ce nu7 i las buzele arse !i *ine ii$ dar alunec$ coboar #n picioare !i apoi se ca r spre cap cu reconfortant u!urin & :ot *in din sta bea !i Degele -ane"arcei$ care profit din plin de zaiafetul de carna*al$ incognito$ bine#n eles$ sub nu"ele de 'onte de Jle"borg. ( zise Do!co*anul& 2u pot fi regi #n -ane"arca ( spuse 3ontezu"a care #ncepea s fie bine luat de *al& 2u pot fi regi #n -ane"arca$ fiindc acolo totul e putred$ regii "or otr*i i cu *enin turnat #n urec,i !i prin ii #nnebunesc din cauza prea "ultor fanto"e ce apar prin castele !i a+ung s se +oace cu tig*ele$ cu" fac !trengarii "e6icani de [iua "or ilor0. ;i cu" con*ersa ia #ncepuse s7o ia razna&$ cu di*aga ii sterile$ obosi i de ,r"laia din pia care7i obliga s7!i *orbeasc ipnd$ a"e i i de te*atura "!tilor albe$ *erzi$ negre$ galbene$ sprintenul clugr$ sa6onul ro!u la fa !i *eselul napolitan se gndir la posibilitatea de7a se izola de petrecerea cea

"are #ntr7un loc unde s poat face "uzic& ;i$ a!ezndu7se #n !ir indian$ cu solidul ger"an #n c,ip de pa*z !i "ascaron de pro*$ ur"at de 3ontezu"a$ #ncepur s brzdeze unduitoarea "ul i"e$ oprindu7se doar$ din *re"e #n *re"e$ ca s7!i treac unul altuia o sticl de c,artreuse$ purtat de Filo"eno ag at de gt cu o panglic de "tase ( s"uls$ #n trecere$ unei *nztoare de pe!te furibund care #l insultase cu o ase"enea bog ie de #n+urturi #nct calificati*ele de coglione !i pui de cur*a cur*elor erau cele "ai dulci din repertoriu& V Gnuitoare$ sora portreas #!i apropie c,ipul de ferestruica zbrelit !i se lu"in la fa de bucurie *znd figura Do!co*anului4 J,$ di*in surpriz$ "aestroU. ;i scr ir bala"alele por ii !i cei cinci intrar #n Jspedale della Piet%$ cufundat tot #n negur$ #n ale crui coridoare rsunau din *re"e #n *re"e$ aduse parc de o briz sc,i"btoare$ #ndeprtatei zgo"ote ale carna*alului& -i*in surprizU. ( repeta clugri a$ aprinznd lu"inrile #n "area Sal de 3uzic ce$ cu "ar"urile$ "ulurile !i g,irlandele ei$ cu "ul i"ea de scaune$ perdele !i ciubucrii aurite$ co*oare$ picturi cu scene biblice prea un soi de teatru fr scen sau o catedral cu altare pu ine$ cu at"osfer "nstireasc !i lu"easc$ totodat$ so"ptuoas !i tainic #n fund$ acolo unde o cupol se adncea #n negur$ lu"inrile !i candelabrele torceau refle6ele #naltelor tuburi ale orgii escortate de tuburile "ai "ici ale sunetelor celeste& ;i se #ntrebau 3ontezu"a !i Filo"eno de ce7or fi *enit aici #n loc s c,efuiasc unde*a cu "uieri !i butur din plin$ cnd dou$ cinci zece$ douzeci de c,ipuri lu"inoase #ncepur s ias din #ntuneci"ea din dreapta !i din penu"bra din stnga$ #ncon+urnd rasa clugrului Antonio$ c gra ioasa albea a co"binezoanelor de oland$ a ,alatelor de cas$ a c"!ilor de noapte !i a bonetelor de dantel& ;i soseau altele$ !i iar altele$ ador"ite !i toropite de so"n cnd intrau$ dar$ de #ndat$ glgioase !i zglobii$ roind #n +urul "usafirilor nocturni$ cntrind colierele lui 3ontezu"a !i$ "ai ales$ pri*indu71 pe negru$ pe care #l ciupeau de obra+i s *ad de nu era o "asc& ;i soseau altele$ "ereu altele$ purtnd "ires"e #n plete$ flori #n piept$ papuci broda i$ pn ce sala se u"plu de c,ipuri tinere ( #n sfr!it$ fe e fr "!tiU ( rztoare$ lu"inate de bucuria surprizei$ ce se #n*eselir !i "ai "ult cnd$ din c"ri$ #ncepur s soseasc urcioare cu sangria A4 !i ,idro"el$ *inuri de Spania$ lic,ioruri de z"eur !i corcodu!e& 3aestrul ( cci a!a #i spuneau toate fcea prezentrile4 Pierina dal violino4 Cattarina dall cornetto... Bettina dalla viola... Bianca Maria or-anista4 Mar-/erita dall1arpa doppia4 Giuseppina dal c/itarrone4 Claudia dal flautino4 "ucietta dalla tro ba4AQ ;i #ncetul cu #ncetul$ cu" erau !aptezeci !i 3aestro Antonio$ de but ce era$ confunda orfelinele unele cu altele$ nu"ele lor se reduser la instru"entul la care cntau& 'a !i cu" fetele n7ar fi a*ut alt personalitate$ prinznd *ia doar prin sunet$ le arta cu degetul4 'la*ice"balo0 Viola da braccia&&& 'larino&&& Jboe&&& Gasso di ga"ba0 Flauto0 Jrgano di legno0 Degale0 Violino alia francese&&& :ro"ba "arina0 :ro"bone&&& A6 Se a!ezar pupitrele$ sa6onul se instala "a+estuos #n fa a cla*iaturii unei orgi$ napolitanul #ncerc tonul unui cla*ice"bal$ 3aestrul se urc pe podiu"$ lu o *ioar$ rid Sc arcu!ul !i$ cu dou gesturi energice$ dezln ui cel "ai cu"plit concerto -rosso ce7ar fi putut fi ascultat de *eacuri ( de!i *eacurile nu !i7au a"intit ni"ic !i e pcat pentru c "erita #n egal "sur s fie auzit !i *zut& -up ce dezln ui freneticul alle-ro al celor !aptezeci de fe"ei ce7!i !tiau fiecare partea ei pe dinafar$ de ct repetaser$ Antonio Vi*aldi se npusti asupra si"foniei cu un a*nt fabulos$ #ntr7 un +oc de ar"onii$ #n *re"e ce -o"enico Scarlatti$ cci el era ( se porni #n *ertiginoase ga"e la cla*ice"bal$ iar 8eorg Friedric, L\ndel se lsa furat de fantastice *aria iuni ce clacu #n picioare toate nor"ele basului continuu& -7i btaie$ sa6on #"pu itU. ( striga Antonio& Ai s *ezi tu$ acu"$ prea cur*iosuleU. ( rspundea cellalt$ furat de prodigioasele7i nscociri$ #n ti"p ce Antonio$ fr s scape din oc,i "inile lui -o"enico$ ce se risipeau #n arpegii !i #nflorituri$

arunca arcu!ul pe corzi$ sco nd parc notele din aer cu brio ignesc$ "u!cnd corzile$ clocotind #n octa*e !i note duble cu drceasc *irtuozitate cunoscut de discipolele sale& ;i prea c "i!carea *a atinge punctul cul"inant$ cnd 8eorg Friedric,$ dnd dru"ul brusc la registrele gra*e ale orgii$ fcu s se aud sunetele din bas$ "uta iile$ acel plenu" cu o ase"enea for #n tuburile ce sunau ca tr"bi ele$ goarnele !i bo"bardele$ ce parc c,e"au la Hudecata de Apoi& Sa6onul ne rade pe to iU. ( strig Antonio$ #ntr7un fortissi"o e6asperat& Eu nici nu " "ai aud. ( ip -o"enico #n acorduri tot "ai puternice& ntre ti"p #ns$ Filo"eno alergase la buctrie$ aducnd o baterie de cazane de ara"$ de toate "ri"ile$ #n care #ncepu s bat cu linguri$ linguri de spu"$ teluri$ fcle e$ le"ne arse$ p"tufuri de !ters praful$ cu o ase"enea inspira ie #n "aterie de rit"$ sincope$ accente #nct$ treizeci !i dou de "suri #l lsar singur$ s i"pro*izeze& 3agnificU 3agnificU. ( striga 8eorg Friedric,& 3agnificU 3agnificU. ( striga -o"enico lo*ind cu coatele$ plin de entuzias"$ cla*iatura cla*ice"balului& 3sura AW& 3sura A@& 3sura 39& 3sura 31& 3sura 3A& Acu"U. ( url Antonio Vi*aldi !i toat lu"ea atac -a capo cu o i"petuozitate cutre"urtoare$ sco nd sufletul din *iori$ oboi$ tro"boni$ orgi regale$ orgi portati*e$ *iole da ga"ba !i din tot ceea ce putea suna #n sala ale crei *itralii *ibrau #n #nl i"i$ #nfiorate parc de furia cerurilor& Acord final& Antonio ls arcu!ul& -o"enico #nc,ise capacul cla*ice"balului& Sco nd din buzunar o batist de dantel "ult prea "ic pentru o frunte att de lat$ sa6onul se !terse de sudoare& Pupilele de la Jspedale izbucnir #ntr7un i"ens ,o,ot de rs$ #n ti"p ce 3ontezu"a fcea s treac din i"n #n "n cupele pline cu o butur in*entat de el$ pritocind carafe !i clondire !i a"estecnd de7a *al"a din toate cte pu in0 'a" asta era at"osfera$ cnd Filo"eno obser* un tablou lu"inat brusc de un sfe!nic ce7!i sc,i"base locul& Deprezenta o E* ispitit de ;arpe& -ar ceea ce era izbitor #n pictura aceea$ nu era E*a pipernicit !i ca" palid ( "ult prea #n*luit #n ni!te plete inutil preocupate de o pudoare ce nu e6ista #n acele *re"uri ne!tiutoare #nc #ntru ale crnii rele ( ci ;arpele$ corpolent$ *rstat cu *erde$ #nf!urat de trei ori #n +urul trunc,iului 'opacului$ care cu enor"i oc,i #ncrca i de rutate prea c ofer "rul "ai degrab celor ce pri*eau tabloul$ dect *icti"ei sale$ nedecis #nc ( lucru de #n eles cnd ne gndi" ct ne7a costat ,otrrea ei ( s accepte fructul ce a*ea s7o fac s nasc #n durerile pntecului ei& Filo"eno se apropie de i"agine$ ca !i cu" s7ar fi te"ut c ;arpele ar fi putut sri afar din ra" !i$ izbind #ntr7o ta* cu sunet spart$ pri*indu7i pe cei prezen i de parc ar fi oficiat o stranie cere"onie ritual$ #ncepu s cnte4 Ma ita, a ita, vino, vino, vino. C vipera !n-/ite vino, vino, vino. Prive+te!i oc/i+orii ce par de *ratec Prive+te!i +i col&ii ce par ni+te ace. Minciun, copil, vino, vino, vino. 7!un *oc de pe la noi, vino, vino, vino. ;i fcnd un gest prin care o"ora !arpele din tablou cu un enor" cu it de tiat friptura$ strig4 8ipera a urit, Ca la ba s9n,

Son s9n. Ca la ba s9n Son s9n. ( :;bala su su su ( #ngn Antonio Vi*aldi$ dnd refrenului$ din obi!nuin preo easc$ nea!teptate infle6iuni de latin psal"odiat& :;bala su su su ( cnt -o"enico Scarlatti& :;bala su su su ( cnt 8eorg Friedric, L\ndel& :;bala su su su ( repetau cele !aptezeci de *oci fe"inine de la Jspedale$ printre rsete !i bti din pal"e& ;i ur"ndu71 pe negru$ care acu" lo*ea #n ta* cu un pislog$ for"ar cu to ii un !ir$ inndu7se de "i+loc$ "i!cndu7!i !oldurile$ #n cea "ai trsnit scl"bial ce se putea #nc,ipui ( scl"bial diri+at acu" de 3ontezu"a$ care rsucea un felinar i"ens ag at de coada unui "turoi$ #n rit"ul "elopee. repetate de sute de ori& :;bala su su su & ;i7a!a$ #n !irul dn uitor !i !erpuitor$ unul #n spatele celuilalt$ #ncon+urar de "ai "ulte ori sala$ trecur #n capel$ ocolir de trei ori dea"bulatoriul !i o luar apoi pe coridoare !i culoare$ cobornd scri$ urcnd scri$ strbtur galeriile$ pn ce se prinser #n !ir !i "aicile "onitoare$ sora portreas$ buctrese$ ser*itoare$ sculate din pat$ ur"ate de #ndat de "a+ordo"$ grdinar$ #ngri+itorul parcului$ clopotar$ barcagiu !i c,iar de prostnaca din pod care nu "ai era t"pit cnd era *orba de cntat ( #n casa aceea consacrat "uzicii !i artei de a cnta$ unde$ cu dou zile #nainte se dduse un "are concert de "uzic religioas #n onoarea Degelui -ane"arcei0 Ca la ba s9n s9n s9n ( cnta Filo"eno$ tot "ai rit"at& :;bala su su su ( rspundeau *ene ianul$ sa6onul !i napolitanul& :;bala su su su ( repetau ceilal i pn cnd$ slei i de atta #n*rtit$ urcat$ cobort$ intrat$ ie!it$ se #ntoarser #n sala orc,estrei !i se lsar s cad$ to i$ #n rsete$ pe co*orul purpuriu$ #n +urul cupelor !i clondirelor& ;i dup o pauz cu "ulte flfiri de e*antai$ se trecu la dansul de stil$ cu figuri$ #n sunetul unor piese la "od$ pe care -o"enico #ncepu s le scoat din cla*ice"bal$ #nflorind "elodiile cunoscute cu "ordan i !i triluri de "are efect& n lipsa ca*alerilor$ fiindc Antonio nu dansa$ iar ceilal i se odi,neau #n adnci"ea fotoliilor$ se for"au perec,i de oboi cu tro"pet$ clarinet cu org portati*$ corn cu *iol$ flaut piccolo cu c,itar$ #n *re"e ce *iorile piccole$ franceze for"au perec,i cu tro"bonii& :oate instru"entele de7a *al"a ( spuse 8eorg Friedric,& E ca o si"fonie fantastic&. Filo"eno #ns$ lng cla*ice"bal$ cu o cup pus pe cutia de rezonan $ acu"$ rit"a dansul$ rcind o rztoare cu o c,eie& Al dracului negruU ( e6cla" napolitanul& -e cte ori *reau s in un rit"$ el "i71 i"pune pe7al lui& J s a+ung s cnt "uzic de canibali&. ;i renun nd s "ai "ngie clapele$ -o"enico #!i turn o ulti" cup pe gtle+ !i$ apucnd7o de "i+loc pe 3arg,erita Larp -ubl$ se pierdu cu ea #n labirintul c,iliilor din Jspedale della Piet%& [orile$ #ns$ #ncepur s se zugr*easc #n ferestre& ',ipurile albe se potolir$ a!ezndu7!i instru"entele #n cutii !i dulapuri$ cu gesturi lipsite de c,ef$ parc #ntristate c acu" se #ntorc la treburile zilnice& 3urea *esela noapte cu plecarea clopotarului care$ eliberat dintr7odat de *inurile bute$ se pregtea s bat de utrenie& ',ipurile albe dispreau ca ni!te nluci pe o scen$ pe u!a din dreapta !i u!a din stnga& Sora portreas apru cu dou co!uri pline oc,i cu "elci!ori$ co*rigi #"pleti i$ cornuri$ brnzeturi$ fursecuri cu gutui$ castane glasate !i porcu!ori ro!ca i din "ar ipan$ deasupra crora #!i i eau gturile "ai "ulte sticle de *in de Do"agna& Pentru "icul de+un #n dru" spre cas&. 5e duc #n barca "ea. ( spuse Garcagiul& 3i7e so"n. (zise 3ontezu"a& 3i7e foa"e ( gri sa6onul& -ar a! *rea s "nnc unde*a unde s fie lini!te$ po"i$ psri$ care s nu fie poru"beii buli"ici din Piaza$ "ai o!i dect "odelele Dosalbei !i care$ dac n7o s a*e" gri+$ ter"in toate "erindele pentru "icul nostru de+un&. 3i7e so"n. ( repeta costu"atul& 5as7te legnat de rit"ul *slelor. ( spuse Fratele Antonio0 'e7ascunzi acolo$ #n faldurile pelerinei?. ( #l #ntreb sa6onul pe Filo"eno& 2i"ic) o "ic a"intire de la 'attarina dai cornetto. ( rspunde

negrul$ pipind obiectul a crui for" nu poate fi definit$ cu *enera ia celui ce atinge o "n de sfnt pus #ntr7o racl& VF n oraul cufundat #nc #n u"bre sub norii plu"burii ai lentului rsrit$ le *enea #ndeprtat lar" de tr"bi e !i pritori$ aduse ori duse de briz& ',efuial continua printre ta*ernele !i barcile ale cror lu"ini #ncepeau s se sting$ fr ca nocta"bulele "!ti s se gndeasc s7!i sc,i"be #nf i!area care$ #n lu"ina crescnd$ #ncepeau s7!i piard nosti"ada !i strlucirea& Garca$ dup un lung !i ti,nit dru" pe ape$ se apropie de c,iparo!ii unui ci"itir& Aici o s pute i "nca lini!ti i. ( zise Garcagiul oprindu7se la "al& ;i fur transportate pe uscat rogo+ini$ co!uri !i sticle& Pietrele funerare erau ca ni!te "ese fr fe e de "as #ntr7o i"ens cafenea pustie& ;i *inul de Do"agna$ adugat la cele bute$ strni din nou festi* #nsufle ire #n glasuri& 3e6icanul$ trezit din so"nolen $ fu poftit s po*esteasc$ #nc o dat$ istoria lui 3ontezuraa pe care Antonio$ #n a+un$ o auzise prost$ asurzit cu" era de ,r"laia "!tilor& 3inunat pentru o operU. ( e6cla"a Do!co*anul$ tot "ai atent la po*estitor care$ furat de entuzias"ul *erbal$ dra"atiza tonul po*e!tii$ gesticula$ #!i sc,i"ba glasul pentru dialoguri i"pro*izate$ sfr!ind prin a se identifica pe deplin cu persona+ele& 3inunat pentru o operU 2u lipse!te ni"ic& Dol de *edet pentru sopran ( indiana aia #ndrgostit de7un cre!tin ( pe care l7a" putea da uneia dintre fru"oasele cntre e ce0. ;ti" noi c de7asta nu duci lips0. ( spuse 8eorg Friedric,& ;i "ai e ( continu Antonio ( persona+ul #"pratului #n*ins$ su*eranul nefericit$ ce7!i plnge soarta crud cu accente sf!ietoare& 3 gndesc la Per+ii$ la ]er6e& Sunt eu, deci <o durere0 O/, i#erabil0 2scut pentru a! i distru-e stirpea +i patria! i4= Pe ]er6e las7"i71 "ie ( spuse "orocnos 8eorg Friedric, ( c pentru asta sunt de7a+uns eu&. Ai dreptate ( zise Do!co*anul$ artnd spre 3ontezu"a& Tsta7i un persona+ "ai nou& Ai s *ezi cu" o s71 fac s cnte$ #n curnd$ pe scena unui teatru&. In clugr #n culisele opereiU ( e6cla" sa6onul& -oar asta "ai lipsea #ntru preaciir*irea ora!ului sta&. -ac o fac #ns$ o s " strduiesc s nu " culc cu Al"ire AX !i Agripine$ cu" fac al ii. ( spuse Antonio lungindu7!i nasul ascu it& 3ul u"esc$ #n ceea ce " pri*e!te0. & ;i$ de fapt$ a" #nceput s obosesc de attea subiecte rsfolosite& Prea "ul i Jrfei$ Apoloni$ Ffigenii$ -idone !i 8alateeU Ar trebui s cut" subiecte noi$ alte peisa+e$ alte ri$ nu !tiu0 S aduce" pe scen Polonia$ Sco ia$ Ar"enia$ :artaria& Alte persona+e4 8eno*e*a$ 'unegunda$ 8riselda AW$ :a"erlan ori SNanderbeg albanezul$ care le7a dat atta de furc bleste"a ilor de oto"ani& Sufl un *nt nou& n curnd$ publicul se *a stura de pstori #ndrgosti i$ de ni"fe credincioase$ de ciobani #n elep i$ de zeit i codoa!e$ de cununi de lauri$ pepluri roase de "olii !i "antii de purpur ce s7au folosit !i #n stagiunea trecut&. -e ce nu se in*enteaz o oper despre bunicul "eu Sal*ador 8olo"Pn ( insinueaz Filo"eno& Asta ar fi$ #ntr7ade*r$ un subiect nou& 'u decor de pal"ieri !i r" de ocean&. Sa6onul !i *ene ianul se pornir pe rs #ntr7un att de *esel concert$ #nct 3ontezu"a lu aprarea slu+itorului su& 2u *d ni"ic a!a de e6tra*agant) Sal*ador 8olo"Pn a luptat #"potri*a unor ,ug,eno i$ du!"ani ai credin ei sale$ a!a cu" SNanderbeg a luptat pentru a sa& -ac du"nea*oastr *i se pare barbar un creol de7al nostru$ la fel de barbar e unul de prin pr ile alea. Basta$ artnd #n direc ia unde trebuia s se afle Adriatica$ dup busola #n elegerii lui$ destul de dereglat de "olanul supt #n ti"pul nop iiC& -ar& Inde s7a "ai *zut ca eroul principal al unei opere s fie un negru? ( spuse sa6onul& 2egrii sunt buni pentru co"edii cu "!ti !i farse&. ;i pe ur"$ o oper fr dragoste nu e oper ( zise Antonio& ;i o dragoste #ntre un negru !i o negres ar

fi de rsul lu"ii) iar dragoste #ntre un negru !i7o alb nu poate e6ista ( cel pu in pe scen&. In "o"ent& In "o"ent ( spuse Filo"eno$ pe tonuri tot "ai #nalte$ datorit *inului de Do"agna& 3i s7a po*estit c #n Anglia are "are succes o dra" cu un "aur$ general plin de "erite$ #ndrgostit de fiica unui senator *ene ian0 In ri*al #n dragoste$ piz"uindu71 pentru soarta lui$ #i spune c,iar c prea un ap negru clrind o oaie alb ( ceea ce$ #n treact fie zis$ are drept rezultat "inuna i iezi!ori cu pete&. 2u7"i *orbi i de teatrul englezesc ( spuse Antonio& A"basadorul Angliei0. Gun prieten de7al "eu. ( co"plet sa6onul& & A"basadorul Angliei "i7a po*estit ni!te piese care se +oac la 5ondra !i sunt de groaz& 2ici #n barcile !arlatanilor$ la lanternele "agice ori #n panopticurile orbilor nu s7au "ai *zut ase"enea lucruri0. ;i #n aurora ce #nlbea cu #ncetul ci"itirul$ se perindar #ntr7o cutre"urtoare #n!iruire descp nri$ fanto"e de copii asasina i) unul cruia un duce de 'o"^all #i scoate oc,ii #n fa a publicului !i71 calc #n picioare$ pe ur"$ ca dansatorii spanioli de fandango) fiica unui general ro"an creia i se s"ulge li"ba !i i se taie a"ndou "inile dup ce e *iolat$ totul sfr!indu7se cu un banc,et unde tatl dezonorat$ ciung #n ur"a unei lo*ituri de satr dat de a"antul ne*esti7!i$ tra*estit #n buctar$ #i ofer unei Degine a 8o ilor un pateu u"plut cu carnea celor doi fii ai ei ( #n+ung,ia i cu pu in #nainte cu" se face cu purceii #n a+unul nun ii la ar& 'e scrbo!enieU. ( e6cla" sa6onul& ;i ce7i "ai groaznic e c au folosit carnea din capete ( nri$ urec,i$ gtle+uri ( a!a cu" reco"and tratatele de art culinar pentru cele "ai fine *naturi&. ;i asta a "ncat o Degin a 8o ilor?. ( #ntreb Filo"eno cu inten ie& A!a cu" "nnc eu "elci!orul sta. ( spuse Antonio$ "u!cnd din cel pe care #l scosese ( al nu !tiu ctelea ( din co!ul "icu elor& ;i "ai zice lu"ea c astea7s obiceiuri de7ale negrilorU. ( se gndea negrul$ #n *re"e ce *ene ianul$ "orfolind o bucat de cap de "istre fiert #n o et cu so*r* !i ardei iute$ fcu c i*a pa!i$ oprindu7se$ de7odat$ #n fa a unui "or"nt apropiat pe care71 pri*ea de "ai "ult ti"p$ pentru c pe piatr era un nu"e cu o sonoritate neobi!nuit #n acele locuri& Fgor Stra*insN=. ( pronun silabisind& A!a e ( spuse sa6onul$ silabisind la rndul su& A dorit s odi,neasc #n ci"itirul sta&. Gun co"pozitor ( zise Antonio ($ dar uneori foarte #n*ec,it #n idei& Se inspira din eternele te"e4 Apolo$ Jrfeu$ Persefona& Pn cnd?. i !tiu co"pozi ia Oedipus $e> ( spuse sa6onul& Inii sunt de prere c finalul actului #nti ( Gloria, -loria, -loria, Oedipus u>or0 sea"n cu "uzica "ea&. -ar0 'u" de i7a trecut prin cap o idee a!a bizar4 s scrie o cantat profan pe un te6t #n latin?. ( #ntreb Antonio& 5a San 3arcos i7au cntat !i Canticu Sacru ( spuse 8eorg Friedric,& Are acolo ni!te fraze "uzicale #n stil "edie*al$ la care noi a" renun at de foarte "ult *re"e&. 3ae!trii !tia crora li se spune de a*angard se intereseaz groza* de ceea ce au fcut "uzicienii din trecut ( !i uneori c,iar #ncearc s le "odernizeze stilul& -in punctul sta de *edere$ noi sunte" "ai "oderni& Pe "ine " doare e6act #n cot de cu" erau operele !i concertele de7acu" o sut de ani& Eu #"i fac treaba dup buna "ea !tiin !i pricepere$ !i gataU. Sunt de acord cu tine ( zise sa6onul& -e!i n7ar trebui s uit" nici c&. 2u "ai *orbi i ccaturi. ( spuse Filo"eno$ trgnd o pri" du!c dintr7o nou sticl pe care toc"ai o desfundase& ;i to i patru #!i *rr din nou "inile #n co!urile aduse de la Jspedale della Piet%$ co!uri ce$ ase"eni "itologicelor cornuri ale abunden ei$ niciodat nu se goleau& -ar cnd a+unser la pi!coturile !i fursecurile cu gutui$ ulti"ii nori ai di"ine ii se risipir !i soarele lu"in din plin lespezile funerare$ presrnd cu albe strluciri *erdele #ntunecat al c,iparo!ilor& Se *zu din nou$ "rit parc de "ulta lu"in$ nu"ele rusesc ce se afla att de aproape de ei& ;i #n ti"p ce *inul #l ador"ea din nou pe 3ontezu"a$ sa6onul$ "ai obi!nuit s7!i "soare for ele cu berea dect cu "olanul$ de*enea *orbre !i crcota!4 Stra*insN= a spus ( #!i a"inti dintr7odat$ perfid ( c ai scris de !ase sute de ori acela!i concert&. Poate ( zise Antonio$ ( dar n7a" co"pus niciodat o polc pentru elefan ii 'ircului Garnu"&. J s ai !i tu elefan i #n opera despre 3ontezu"a. ( spuse 8eorg Friedric,& #n 3e6ic nu sunt elefan i. ( spuse "ascatul$ trezit din picoteal de enor"itatea inep iei& 'u toate astea$ #n

tapiseriile de la _uirinale$ #n care ni se #nf i!eaz "inun iile Fndiilor$ apar ani"ale din astea$ #"preun cu pantere$ pelicani !i papagali. ( zise 8eorg Friedric,$ cu insisten a celui ce ur"re!te o idee fi6 #n aburii *inului& 'e "uzic bun$ asear. ( spuse 3ontezu"a$ ca s7i #ndeprteze pe ceilal i de la o ceart prosteasc& A,U J salatU. ( zise 8eorg Friedric,& Eu a! spune "ai degrab c a fost ca un fel de *a sessionA@ ( zise Filo"eno cu ni!te *orbe care$ fiind att de ciudate$ preau biguieli de be i*& ;i deodat$ scoase de sub pelerin$ #"pac,etat #"preun cu "erindele$ "isteriosul obiect pe care i71 druise ca a"intire. ( cu" zicea ( Cattarina dal cornetto era) o strlucitoare tro"pet B!i7nc dintre cele bune. ( sublinie sa6onul$ bun cunosctor al instru"entuluiC pe care o duse i"ediat la gur !i dup ce #ncerc a"bu!ura$ o fcu s izbucneasc #n stridente triluri$ glisandouri$ suspine acute$ strnind protestul celorlal i$ pentru c *eniser aici #n cutare de ti,n$ fugind de t"blul carna*alului !i aia$ pe deasupra$ nici nu era "uzic$ iar$ #n caz c ar fi fost$ era total"ente nepotri*it pentru a fi cntat #ntr7un ci"itir$ din respect pentru rposa ii ce zceau att de cu"in i sub sole"nele pietre funerare& Filo"eno ( ni el ru!inat de "ustrare ( #ncet s "ai sperie cu nzririle lui psrile din insuli care$ din nou stpne pe do"eniul lor$ #!i reluar "adrigalele !i "otetele #n scatiu "a+or& Acu" #ns$ bine "nca i !i bu i$ obosi i de discu ii$ 8eorg Friedric, !i Antonio cscau #ntr7un att de des*r!it contrapunct$ #nct& -in cnd #n ctnd$ rdeau de duetul realizat fr *oie& Parc sunte i castrati #ntr7o oper buf. ( zicea "ascatul& Castrati$ pe "7taU. ( rspundea Printele$ cu un gest ni el ca" nepotri*it pentru cine*a care ( de!i nu rostise niciodat o slu+b$ pentru c era do*edit c fu"ul de t"ie #l sufoc !i #i d "ncri"i ( a*ea totu!i tonsur !i ras clugreasc0 n *re"ea asta$ u"brele copacilor !i ale "onu"entelor funerare se alungeau& n perioada asta a anului$ zilele erau "ai scurte& E ti"pul s plec". ( spuse 3ontezu"a$ gndindu7se c se apropia #nserarea !i c un ci"itir #n a"urg e #ntotdeauna prile+ de "elancolie !i incit la "edita ii nu prea *esele despre soarta fiecruia ( a!a cu" fcea$ #n ase"enea ocazii$ un prin al -ane"arcei$ cruia #i plcea s se +oace cu ,rcile$ la fel ca !trengarii "e6icani de [iua 3or ilor0 n rit"ul lope ilor cufundate #n apa att de lini!tit #nct de7abia de se unduia de cele dou pr i ale brcii$ *slir lent pn #n centru& 8,e"ui i sub baldac,inul cu ciucuri$ sa6onul !i *ene ianul #!i dor"eau isto*eala petrecerii cu ase"enea "ul u"ire zugr*it pe c,ipuri$ #nct era o plcere s7i pri*e!ti& Ineori buzele lor sc,i au cu*inte ininteligibile$ ca atunci cnd *rei s *orbe!ti #n so"n& 'nd trecur prin fa a palatului Vendra"in7'alergi$ 3ontezu"a !i Filo"eno obser*ar c o serie de siluete negre ( do"ni #n frac$ fe"ei acoperte de *luri ca bocitoarele antice ( purtau spre o gondol neagr un sicriu cu reci refle6e de bronz& E un co"pozitor nea" care7a "urit ieri de apople6ie ( zise Garcagiul$ oprindu7se din *slit& Acu" #i duc r"!i ele p"nte!ti #n ar& Se pare c scria opere ciudate$ enor" de lungi$ cu balauri$ ar"sari #naripa i$ pitici !i uria!i$ ba c,iar !i sirene ce cnt #n adncurile unui ru 39& Ei$ spune i !i du"nea*oastrU :eatrul nostru Fenice n7are scripe i !i instala ii suficiente ca s pun #n scen ase"enea c,estii&. Siluetele negre #nf!urate #n *luri !i "tsuri a!ezar co!ciugul #n gondola funerar care$ #"pins de pr+inile "i!cate cu sole"nitate$ #ncepu s pluteasc spre gar unde$ pufind #n aburi$ a!tepta loco"oti*a lui :urner31 cu oc,iul ei de ciclop$ aprins0 3i7e so"n. (spuse 3ontezu"a$ dr"at dintr7odat de o i"ens oboseal& A" a+uns aproape ( zise Garcagiul& ;i ,anul du"nea*oastr are intrare !i pe canal&. Acolo unde se adun brcile gunoierilor. ( spuse Filo"eno$ pe care o nou du!c de "olan #l fcuse s fie ranc,iunos la a"intirea do+enei din ci"itir& 3ul u"esc$ oricu". ( zise indianul$ #nc,iznd oc,ii cu pleoape att de grele #nct de7 abia de7!i ddu sea"a c era scos din barc$ urcat pe o scar$ dezbrcat$ culcat !i #nfofolit$ cu "ai "ulte perne sub cap& 3i7e so"n ( "ai "ur"ur& -u7te !i tu s te culci&. 2u$ " duc cu tro"peta unde*a unde pot s fac glgie.0 Afar$ serbarea continua& Punndu7!i #n "i!care ciocanele de bronz$ i ori3A din turnul Jrologiului bteau orele&

VFF I ori din turnul Jrologiului btur din nou orele$ aten i la "eseria lor ( acu" *ec,e ( de a "sura ti"pul$ de!i azi a*eau s7!i izbeasc ciocanele #n plu"buri de toa"n$ #n*lui i #ntr7o ploaie pcloas ce din zorii zilei *tuia izbiturile de bronz& 5a c,e"area lui Filo"eno$ Stpnul se de!tept din lungul so"n ( att de lung #nct prea c durase ani& 2u "ai era 3ontezu"a din a+un$ pentru c a*ea un catifelat ,alat de cas$ scufie de noapte$ !osete de noapte$ iar costu"ul de asear nu "ai era #n fotoliul unde #l lsase$ poate$ ( sau i71 puseser ( cu colierele$ penele !i sandalele din curele aurite ce dduser atta scnteiere persoanei sale& Au luat costu"ul ca s71 #"brace pe Signor 3assi"iliano 3iler ( zise negrul$ sco nd *e!t"inte din dulap& ;i grbi i7*$ c acu" "cepe ulti"a repeti ie$ cu lu"ini$ decoruri$ totul0. A,U -aU -esigurU Pi!coturile "uiate #n *in de 3one"*asia #i #"prosptar "e"oria& Ser*itorul #l brbieri repede !i$ de*enit din nou un do"n$ cobor# scrile ,anului$ aran+ndu7!i butonii la "an!etele de dantel& -in nou se fcur auzi i i ori cu ciocanele lor ( fra ii "ei.$ a!a le spunea Filo"eno ($ dar acu"$ sunetul ciocanelor lor se pierdu #n cel al grbitelor izbituri de ciocan ale "a!ini!tilor de la Sant`Angelo care #n spatele cortinei de catifea purpurie$ toc"ai "ontaser decorul pentru pri"ul act& !i acordau corzile !i tro"petele instru"enti!tii din orc,estr$ cnd indianul !i slu+itorul su se instalar #n penu"bra unei lo+i& ;i brusc$ #ncetar ciocniturile !i acorda+ele$ se fcu o tcere adnc !i$ la pupitrul diri+orului$ #"brcat #n negru$ cu *ioara #n "n$ apru Printele Antonio$ "ai slab !i "ai nsos ca niciodat$ dar cu o #nf i!are "rea datorit #ncruntatei e"o ii ce7i stpnea sufletul cnd se #nfrunta cu "area art$ "anifestat #ntr7o "a+estuoas econo"ie de gesturi ( zgrcenie foarte studiat$ pentru a pune "ai bine #n e*iden ,otrtele !i acrobaticele inter*en ii ce a*eau s7i prea"reasc *irtuozitatea #n pasa+ele concertante& 'ufundat #n propriul eu$ fr s se #ntoarc s se uite la pu inele persoane care$ pe ici$ pe colo$ se strecuraser #n teatru$ desc,ise fr grab un "anuscris$ ridic arcu!ul ( ca #n noaptea aceea ( !i$ #n dublu rol$ de diri+or !i interpret fr perec,e$ #ncepu si"fonia$ "ai agitat !i "ai rit"at ( poate ( dect alte si"fonii ale sale cu un rit" "ai cal" !i cortina se ridic descoperind o e6plozie de culoare& Fndianul #!i aduse a"inte$ deodat$ de unduirea fla"urilor !i stindardelor pe care le conte"plase #ntr7o zi la Garcelona$ *znd acea aprins pdure de pnze !i drapele ce la pro*a na*elor ocupau partea dreapt a scenei$ #n ti"p ce$ la stnga$ #"podobind "asi*ele ziduri ale unui palat flfiau prapuri !i steaguri de purpur !i *erde crud& -easupra unui bra de ap *enind dinspre laguna 3e6icului$ un pod arcuindu7se z*elt Bpoate prea ase"ntor cu cte*a poduri *ene ieneC$ despr ea locul de acostare al spaniolilor de i"periala re!edin a lui 3ontezu"a& -ar dincolo de aceste splendori$ se *edeau ur"ele unei recente btlii4 lnci$ sge i$ scuturi$ tobe "ilitare$ #"pr!tiate pe +os& n scen intra #"pratul 3e6icanilor cu o spad #n "n !i$ atent la arcu!ul 3aestrului Antonio$ cla"a4 <Son vinto eterni Dei0 tutlo in un -iorno "o splendor de' iei fasti, e l1alta Gloria Del valor Messican cade svenata...=?? [adarnice fur in*oca iile$ +ertfele$ rugile ctre 'er #n fa a lo*iturilor unui destin potri*nic& Azi totul e durere$ dezolare$ nruire a "re iei4 @n dardo vibrato nel io sen0.34 ;i apare "prteasa #n*est"ntata #ntre Se"ira"ida !i o nobil de :i ian$ fe"eie cura+oas !i c,ipe!$ care #ncearc s7!i #"brbteze #nfrntul so $ a+uns #ntr7o ase"enea situa ie nefericit datorit unui fals iber.3Q& 2u putea s lipseasc din oper ( #i !opte!te Filo"eno Stpnului& E Anna 8irP$ iubita Fratelui Antonio& Ea are #ntotdeauna rolul principal&. #n*a s fii respectuos. ( #i zice indianul$ se*er$ slu+itorului& -ar #n "o"entul acesta$ plecndu7!i capul sub prapurile aztece atrnate pe scen$ apare :eutile$ persona+ "en ionat #n Istoria cuceririi Me>icului de 3osMn

Antonio de Solis$ care7a fost 'ronicar principal al Fndiilor& -ar aici e fe"eieU. ( e6cla" indianul$ obser*nd snii ce u"flau tunica brodat cu "oti*e grece!ti& 2u degeaba i se spune ne" oaica. ( zice negrul& ;i doar !ti i c #n "aterie de uger$ ne" oaicele0. -ar asta7i o prostie ne"aipo"enit ( zice cellalt& -up 3osMn Antonio de Solis$ :eutile era -eneral #n ar"atele lui 3ontezu"a&. Aici #ns$ se nu"e!te 8iuseppa Pirc,er !i dup !tiin a "ea se culc cu Alte a Sa Prin ul de -ar"stadt$ ori Ar"estad$ cu" zic unii$ care$ plictisit de zpezi$ locuie!te #ntr7un palat de7aici din ora!&. -ar :eutile e brbat !i nu fe"eie&. 'ine !tieU ( zice negrul& Aici oa"enii sunt foarte per*er!i& -ac nu crede i$ pri*i i&. ;i rezult c :eutile *roia s se cstoreasc cu Da"iro$ fratele "ai "ic al conc,istadorului -on Lern>n 'ortMs$ al crui rol este cntat acu" de Signora Angiola [anuc,i& Alta care se culc cu Alte a Sa Prin ul de -ar"stadt. ( strecoar *orba negrul& -ar& Aici toat lu"ea se culc cu toat lu"ea?. ( #ntreb indianul scandalizat& Aici lu"ea se culc cu orice "a,rU -a` acu" lsa i7" s ascult "uzica) e un pasa+ la tro"pet care " intereseaz. ( zice negrul& ;i indianul$ uluit de aceast rsturnare a aparen elor$ #ncepe s se rtceasc #n labirintul unei ac iuni ce se #nclce!te !i se desclce!te #n ea #ns!i$ cu #nclceli ce nu se "ai sfr!esc& 3ontezu"a #i cere #"prtesei 3itrena ( cci a!a i se spune ( s7o +ertfeasc pe fiica ei :eutile Bdar :eutile era un general "e6ican$ ce "7saU.&C$ #nainte ca fecioara s fie pngrit de nbdioasele pofte ale in*adatorului& -ar B!i aici$ acest dar. ar trebui s se "ultiplice la infinit&C prin esa prefer s7!i ia *ia a #n fa a lui 'ortMs& :rece podul$ care acu" sea"n surprinztor cu Dialto$ !i pur !i de"n$ declar #n fa a conc,istadorului4 "a fi-lia d'un Monarca, in osta-io a 5e andoA II san-ue illustre di tanti Se idei cosi in-rato avvilirsiA36 n clipa asta$ 3ontezu"a trage cu arcul #n 'ortes !i pe scen se produce o ase"enea #n*l"!eal$ #nct indianul pierde firul po*e!tii !i se treze!te din zpceal doar *znd c s7a sc,i"bat decorul !i$ deodat$ ne afl" #n interiorul unui palat ai crui pere i sunt #"podobi i cu si"boluri solare$ unde apare #"pratul 3e6icului #"brcat acu" #n straie spaniole!ti& Asta c,iar c7i ne"aipo"enitU. ( obser* indianul$ dndu7!i sea"a c Signor 3assi"iliano 3iler !i7a sc,i"bat costu"ul pe care el ( el care e aici$ #n aceast lo+$ bogatul$ prea bogatul negustor de argint ( #l purtase asear$ alaltieri sear ori rs7alaltieri sear$ ori nu !tiu cnd$ ca s se ase"ene cu do"nii din aristocra ia ro"an ce$ dndu7!i aere de austeritate #n fa a e6tra*agan elor Serenisi"ei Depublici$ adoptau acu" "oda de la 3adrd sau Aran+uez$ a!a cu" fceau$ #n c,ip foarte firesc$ dintotdeauna$ boga ii seniori de peste Jcean& Jricu"$ #ns$ 3ontezu"a sta$ #n*e!t"ntat spaniole!te era att de neobi!nuit$ att de inad"isibil$ #nct ac iunea iar!i se #nclce!te$ se #ncolce!te$ se #ncurc #n "intea spectatorului #n ase"enea ,al c #n fa a noii costu"a ii a Protagonistului$ de ]er6e #nfrnt din tragedia "uzical$ cntre ul se confund cu "ul i"ea de oa"eni ce !i7au sc,i"bat personalitatea$ a!a cu" i7au *zut #n carna*alul trit azi7 noapte$ ieri7noapte ori nu !tiu cnd$ pn ce$ cortina de catifea purpurie se las peste o cura+oas c,e"are la lupt pe ap$ lansat de Asprano$ alt general de7al "e6icanilor. pe care nu l7au "en ionat niciodat Gernal -iaz del 'astillo 3X sau Antonio de Solis #n *estitele lor cronici& -in nou i ori din Jrologiu bat orele) se ar"onizeaz #n grbite percu ii ciocanele "a!ini!tilor$ dar Printele Vi*aldi nu prse!te orc,estra unde instru"enti!tii se7apuc s cure e portocale sau s sug clondire de *in negru !i$ a!ezndu7se pe un taburet$ se7apuc s re*izuiasc partiturile actului ur"tor$ fcnd cte7o corectur$ pe ici pe colo$ cu indispus pan& n felul cu" #ntoarce paginile cu gesturi ce nu afecteaz deloc i"obilitatea spinrii sale slbnoage$ se distinge atta aten ie$ #nct ni"eni nu #ndrzne!te s71 deran+eze& Sea"n groza* cu a*ocatul 'apr. ( zice

indianul$ a"intindu7!i de celebrul "aestru din ro"anul citit #n toat A"erica3W& A*ocatul Bap$ a! zice eu0. ( precizeaz Filo"eno$ pe care rotun+itele !olduri !i rozul decolteu al Annei 8iro nu71 lsaser insensibil& Acu" #ns$ arcu!ul *irtuozului "arc,eaz #nceputul unei noi si"fonii ( #n rit" lent !i sus inut de ast dat ($ cortina se ridic !i ne afl" #ntr7o *ast sal de audien e$ se"nnd #ntru totul cu cea care apare #n tabloul indianului din casa lui din 'o=oac>n$ ce #nf i!eaz un episod din ti"pul 'onc,istei ( "ai aproape de realitate$ #n oarecare "sur$ de ceea ce s7a *zut pn acu" aici& Acu"$ :eutile Btrebuie s accept"$ neaprat$ c e fe"eie !i nu brbat?C$ plnge soarta tatlui ei$ czut #n "na spaniolilor ce s7au purtat "i!ele!te& -ar Asprano !i7a pregtit oastea ca s71 libereze& $#boinicii ei sunt nerbdtori s urce ,n canoe +i piro-iC nerbdtori s!l pedepseasc pe Duce DsicE ce nu +i!a respectat cuv'ntul dat. . Fntr #n scen Lern>n 'ortMs !i "prteasa "e6ican care se porne!te pe o patetic la"enta ie cu accente ce7o e*oc pe Degina Atossa3@ a lui Esc,il a"estecate B#n partea de #nceput pe care o ascult" acu"C cu un anu"it defetis" "alinc,ist& 3itrena73alinc,e recunoa!te c aici se tria #n negura idolatriei$ c #nfrngerea aztecilor fusese pre*estit de #nfrico!toare se"ne& n plus4 <Per secolo si lun-/i furo i popoli cotanto idioti c/'anc/e i propi tesor -l1erano i-noti=FG$ !i7!i dduse sea"a repede c erau Fal!i [ei cei care erau adora i pe aceste p"nturi) !i c$ #n sfr!it$ #n bubuit de tunuri !i bo"barde$ din 'ozu"el le sosise Ade*rata Deligie$ cu praful de pu!c$ ar"sarul !i 'u*ntul E*ang,eliei& J ci*iliza ie de oa"eni supei iori se i"pusese cu dra"atice realit i de ra iune !i for 0 -ar$ toc"ai de aceea B!i aici "alinc,is"ul 3itrenei se esto"pa #ntr7o cura+oas ridicare a tonuluiC u"ilirea i"pus lui 3ontezu"a era nede"n de cultura !i puterea unor astfel de oa"eni4 Dac a&i po-or't din Cerul 7uropei ,n aceast parte a apusului, fi&i Slu*itor al Cerului, do n, dar nu )iran &. Apare 3ontezu"a #nln uit& -iscu ia de*ine *iolent& Fnstru"enti!tii lui 3aestro Antonio se agit la se"nul brusc al agitatei sale bag,ete) se sc,i"b decorul$ printr7o ade*rat "inune a a+inilor$ a!a cu" nu"ai "a!ini!tii *cne ieni sunt #n stare !i$ #ntr7o lu"inoas panora" apare "arele 5ac :e6coco$ cu *ulcanii drept fundal$ brzdat de a"barca iuni indiene !i se #ncinge o #ngrozitoare nau"ac,ie41 cu o #ncrncenat #ncle!tare de spanioli !i "e6icani$ strigte de ur$ "ulte sge i$ zngnit de ar"e$ coifuri czute$ lo*ituri !i #"punsturi de spad$ oa"eni czu i #n ap !i un cal ce !ne!te pe nea!teptate din fundul scenei$ reu!ind s #"pr!tie "ul i"ea) rsun tro"pete sus$ rsun tro"pete +os$ se aud stridente fluiere !i tr"bi e !i ur"eaz incendiul flotei aztece cu a+utorul focului grecesc$ tro"be de fu" de butaforie$ scntei$ fu" !i pirote,nie cu btaie lung$ ,r"laie$ #n*l"!eal$ ipete !i nenorociri& Gra*oU Gra*oU ( strig indianul& A!a a fostU A!a a fostU. A i fost !i du"nea*oastr acolo?. ( #ntreab Filo"eno$ bat+ocoritor& 27a" fost$ dar spun c7a!a a fost !i gata.& n*in!ii fug$ cei cu calul se retrag$ scena r"ne plin de cada*re !i rni i gra*$ iar :eutile$ ase"eni unei -idone Prsite$ *rea s se arunce #n ulti"ele flcri ale unui foc ce #nc arde$ ca s "oar #n stil "are$ cnd Asprano o anun c propriul ei tat i7a ,rzit subli"a soart de a fi +ertfit pe Altarul Vec,ilor [ei$ ca o nou lfigenie$ pentru a #"buna furiile 'elor ce de sus$ din 'er$ cluzesc destinele "uritorilor& Gun) ca episod de inspira ie clasic$ "erge. ( e de prere indianul$ bnuitor$ *znd cu" coboar$ din nou$ cortina purpurie& Depede$ #ns$ se porne!te concertul ciocniturilor ce anun un nou decor$ "uzican ii din orc,estr se #ntorc la locurile lor !i$ dup o scurt si"fonie care nu pre*este!te ni"ic bun ( +udecind dup ct de sf!iate erau ar"oniile ( la ridicarea cortinei din nou$ poate fi ad"irat un turn de construc ie "asi*$ cu un fundal panora"ic$ bazat pe iluzii optice$ #nf i!nd "agnificul ora! :enoc,titl>n& Pe +os sunt cada*re a cror prezen indianul nu !i7o e6plic prea bine& ;i din nou se #nclce!te ac iunea$ cu un 3ontezu"a #"brcat iar!i #n 3ontezu"a Bcostu"ul "eu$ c,iar costu"ul

"eu&.C$ o :eutile capti*$ oa"eni ce par ,otr i s7o elibereze !i o 3itrena care *rea s dea foc edificiului& Alt incendiu?. ( #ntreab Filo"eno$ dornic s se repete cel dinainte ce fusese$ #ntr7 ade*r$ de o strlucire de nedescris& -ar$ nu& 'a prin far"ec$ turnul se transfor" #ntr7un te"plu$ la a crui intrare se #nal a"enin toare$ str"b$ urec,iat$ #nfrico!toare$ statuia unui [eu ce sea"n foarte "ult cu dracii nscoci i de pictorul Gosco$ ale crui tablouri #i plceau att de "ult Degelui Filip al Fl7lea !i care se "ai pstreaz !i azi #n sinistra putreziciune a Escorialului ( [eu denu"it de ni!te preo i$ #"brca i #n alb$ @c/ilibos& B-e unde au "ai scos7o !i pe7asta?. ( se #ntreab indianul&C J aduc pe :eutile cu "inile legate !i ur"eaz s aib loc cu"plita +ertf$ cnd Signor 3assi"iliano 3iler$ fcnd apel la ulti"ele energii ale unei *oci serios obosite de inspira ia debordant a lui Antonio Vi*aldi$ sloboade #ntr7un eroic !i su"bru efort$ o la"enta ie #ntru totul de"n de #n*insul "onar, al Per+ilorH <Stele a&i ,nvins I Pild tu sunt, ,n fa&a lu ii, de nestatornicia voastr. I$e-e a fost +i !a flit cu divinele! i puteri. I .cu , prile* de bat*ocur, captiv, ,nln&uit, dispre&uit trofeu al unei -lorii strineInu voi slu*i dec't drept persona* al unei viitoare dra e&. ;i indianul toc"ai #!i !tergea lacri"ile s"ulse de aceste subli"e iere"iade$ cnd cortina$ ct ai bate din pal"e$ ne dez*lui 3area Pia din 3e6ic$ #"podobit pentru srbtorirea *ictoriei dup "odelul ro"an$ cu coloane rostrale$ sub un cer unduitor de toate fla"urile$ stindardele$ drapelele$ blazoanele !i steagurile ce apruser pn atunci& Fntr #n scen prin!ii "e6icani$ cu lan uri de gt$ plngndu7!i #nfrngerea) !i pe cnd se pare c o s aib loc un nou "cel$ se produce i"pre*izibilul$ incredibilul$ "inun ia !i absurditatea contrar oricrui ade*r4 Lern>n 'ortes #!i iart du!"anii !i pentru a pecetlui prietenia #ntre azteci !i spanioli$ are loc$ #n entuzias"ul general$ urale !i acla"a ii$ nunta lui :eutile cu Da"iro$ #n *re"e ce #"pratul #n*ins +ur etern credin Degelui Spaniei$ iar corul$ #n aco"pania"ent de corzi !i al"uri$ conduse #n rit" "ar ial !i cu toat for a de 3aestro Vi*aldi$ cnt fericirea unei pci redobndite$ triu"ful Ade*ratei Deligii !i71 prosl*e!te pe L="enaeus4A& 3ar!$ epitala" !i balet cu tot corpul !i da capo$ !i alt da capo$ !i alt da capo$ pn ce catifeaua purpurie coboar #n fa a furiei indianului& Fals$ fals$ fals) totul e falsU. ( strig& ;i ipnd fals$ fals$ fals$ totul e fals.$ alearg spre preotul ro!co*an$ ce toc"ai #!i #nc,ide partitura !tergndu7!i sudoarea cu o batist #n carouri& Fals0 ce?. ( #ntreab uluit co"pozitorul& :otul& Finalul sta e o stupizenie& Fstoria0. Jpera n7are nici o legtur cu istoricii&. -ar0 2iciodat n7a e6istat o ase"enea #"prteas a 3e6icului$ iar 3ontezu"a n7a a*ut nici o fat care s se fi cstorit cu un spaniol&. In "o"ent$ un "o"ent ( zice Antonio ener*ndu7se deodat& Poetul Al*ise 8iusti$ autorul acestei Sdra"e pentru operV$ a studiat cronica lui Solis$ foarte apreciat pentru *aloarea ei docu"entar !i *eridicitate de bibliotecarul !ef al Gibliotecii San 3arco& ;i acolo se *orbe!te despre #"prteas$ da$ do"nule$ o fe"eie de"n$ plin de suflet !i cura+oas&. 2iciodat n7a" auzit de asta&. 'apitolul ]]V$ Partea a cincea& ;i "ai zice #n Partea a patra c dou sau trei fiice de7ale lui 3ontezu"a s7au cstorit cu spanioli& A!a c una #n plus sau #n "inus0. ;i zeul la @c/ilibos?. Eu n7a" nici o *in dac a*e i zei cu nu"e i"posibile& 'onc,istadorii c,iar$ #ncercnd s "ai #ndrepte li"ba "e6icanilor$ #i spuneau Juc/ilobos sau a!a ce*a&. A,a$ a" priceput) e *orba de Luitzilopoc,tli&. ;i du"neata crezi c asta se poate cnta? Fn cronica lui Solis$ peste tot # i suce!ti li"ba& 3ereu # i rupi li"ba4 Fztlapalalpa$ 8oazocoalco$ ]icalaugo$ :la6cala$ 3agiscatzin$ _ualpopoca$ ]icotencatl0 5e7a" #n* at pentru e6erci iile de dic ie& -a`&&& cui "7sa i7o fi *enit s in*enteze a!a o li"b?. ;i :eutile sta care7a de*enit fe"eie?. Are un nu"e care se poate pronun a !i poate fi de fe"eie&. ;i ce s7a #nt"plat cu 8uati"ozin$ ade*ratul erou al #ntregii istorii?. Ar fi stricat unitatea ac iunii&. -ar 3ontezu"a a fost ucis&. Foarte nepotri*it pentru un final de oper& Poate c7ar "erge la englezi$ care7!i ter"in piesele cu asasinate$ "celuri$ "ar!uri funebre !i gropari& Aici lu"ea *ine la teatru s se distreze&. ;i ce7a i fcut cu -oYa 3arina #n toat farsa asta "e6ican?.

3alinc,e asta a fost o trf trdtoare !i publicului nu7i plac trdtorii& 2iciuna dintre cntre ele noastre n7ar fi acceptat un ase"enea rol& 'a s fie "rea !i s "erite "uzica !i aplauzele$ indianca aia ar fi trebuit s fac ce7a fcut Hudit, cu Lolofern&.43 'u toate astea$ 3itrena du"itale recunoa!te superioritatea 'onc,istadorilor&. -a$ dar pn la ur" este sufletul unei rezisten e disperate& Persona+ele astea #ntotdeauna au succes&. Fndianul continua s insiste$ de!i o lsase "ai "oale4 Fstoria spune c0. 2u " regula cu Fstoria #n "aterie de teatru& 'eea ce conteaz aici e iluzia poetic& Iite$ fai"osul 3onsieur Voltaire$ a prezentat$ nu de"ult$ la Paris$ o tragedie #n care asist" la idila dintre Jros"an !i [aira$ persona+e istorice care$ dac7ar fi trit cnd se petrece ac iunea$ ar fi a*ut$ el peste optzeci de ani$ iar ea$ cu "ult peste nouzeci&&&. 27ar ine nici cu praf de carapace de broasc estoas topit #n rac,iu. ( "ur"ur Filo"eno& 0 ;i acolo e *orba de incendierea Ferusali"ului de ctre Sultanul Saladin$ ceea ce e total"ente fals$ pentru c cei care au +efuit ora!ul !i au trecut locuitorii prin foc !i sabie$ cu ade*rat au fost 'rucia ii no!tri& ;i ine sea"a c dac e *orba de 5ocurile Sfinte$ astea da$ Fstorie& Fstorie "rea !i respectabilU. ;i pentru du"neata$ Fstoria A"ericii nu e "rea !i respectabil?. Printele 'o"pozitor #!i puse *ioara #ntr7o cutie cptu!it cu satin$ de culoarea fucsinei& #n A"erica$ totul e o fantas"agorie4 po*e!ti despre Eldorado !i Potos#$ ora!e fanto"$ bure i care *orbesc$ berbeci cu ln ro!ie$ A"azoane fr o !i Jre+oni 44 care "nnc iezui i0. Acu" era rndul indianului s se ener*eze4 -ac7 i plac a!a de "ult po*e!tile$ pune pe "uzic Orlando 5urioso&. A" fcut7o) pre"iera a fost acu" !ase ani&. 27o s7"i spui c ai pus s cnte pe scen un Jrlando care$ #n pielea goal$ cu fundul gol$ strbate toat Fran a !i Spania$ cu "dularul #n *nt$ #nainte de7a tra*ersa #not 3area 3editeran !i7a pleca pe 5un$ a!a$ de parc totul ar fi fost un fleac?.0 2u "ai *orbi i ccaturi. ( spuse Filo"eno ce pri*ea cu interes cu" pe scena prsit de "a!ini!ti$ Signora Pirc,er B:eutileC !i Signora [anuc,i BDa"iroC$ de"ac,iate !i #"brcate de strad$ se strngeau #ntr7o prea strns #"br i!are$ felicitndu7se$ poate cu prea "ulte srutri$ pentru ct de bine ( sta era ade*rul ( cntaser a"ndou& :ribadis"?. ( #ntreb indianul recurgnd la cel "ai fin cu*nt care #n "o"entul acela putea e6pri"a bnuielile sale& 'ui #i pas ( e6cla" Printele$ rspunznd$ grbit deodat s plece$ la nerbdtoarea c,e"are a fru"oasei Anna 8iro ce apruse$ fr atribute de lu"ini !i decoruri$ #n fundul scenei& "i pare ru c nu *7a plcut opera "ea0 -ata *iitoare o s #ncerc un subiect "ai ro"an.0 Afar$ i ori din Jrologiu toc"ai bteau de !ase$ printre poru"bei de+a ador"i i !i pcle de burni ce #nl ndu7se dinspre canale$ ascundeau *ederii e"ailurile !i aurul ceasului lor& )r, bia va suna4 'orinteni$ F$ 1Q$ QA& VFFF Sub burnia sub ire ce ddea un soi de "iros de staul pelerinelor de posta*$ indianul p!ea #ncruntat. cufundat #n propriile7i gnduri$ cu pri*irea #n p"nt$ de parc nu"ra pietrele din caldar" ( albstrite de lu"inile "unicipale& 8ndurile sale nu reu!eau s se e6teriorizeze #ntr7 un tcut "ur"ur$ o "i!care a buzelor pentru el #nsu!i$ ce se oprea la +u"tatea dru"ului #ntre idee !i *orb& -e ce * arta i parc sleit dup reprezenta ia "uzical pe care a" *zut7o?. ( #l #ntreab Filo"eno& 2u !tiu ( zice #n cele din ur" cellalt$ renun nd s7!i strice *orbele #n soliloc*ii ininteligibile& Printele Antonio "7a pus serios pe gnduri cu e6tra*aganta lui oper "e6ican& Sunt nepotul unor oa"eni nscu i #n 'ol"enar de Jre+a !i Villa"anriKue del :a+o$ nscut #n E6tre"adura !i botezat #n 3edellin$ la fel ca Lern>n 'ortMs& ;i totu!i azi$ #n dup "asa asta$ acu" nu de "ult$ "i s7a #nt"plat ce*a foarte ciudat4 pe "sur ce curgea "uzica lui Vi*aldi !i " lsa" furat de peripe iile pe care le ilustra$ si" ea" c doresc tot "ai "ult s triu"fe "e6icanii$ spera" un i"posibil deznod"nt$ pentru c eu$ nscut acolo$ putea" !ti "ai

bine ca oricine cu" s7au petrecut lucrurile& 37a" surprins pe "ine #nsu"i$ spernd proste!te c 3ontezu"a *a #nfrnge arogan a spaniolului !i c fiica lui$ ase"eni eroinei biblice$ *a tia capul presupusului Da"iro& ;i "i7a" dat sea"a$ deodat$ c sunt de partea a"ericanilor$ #ncordnd acelea!i arcuri !i dorind distrugerea acelora ce "i7au dat sngele !i nu"ele lor& -ac7a! fi fost -on _ui+ote din Farsa lui 3aese Pedro$ "7a! fi npustit cu lancea !i scutul #"potri*a alor "ei cu zale !i coifuri&. ;i #n fond$ care e scopul unei iluzii scenice$ dect s ne scoat din starea #n care ne afl" pentru a ne duce acolo unde n7a" putea a+unge prin propria *oin ? ( #ntreb Filo"eno& -atorit teatrului pute" s ne #ntoarce" #n ti"p !i s tri"$ lucru i"posibil pentru trupurile noastre prezente$ #n epoci pentru totdeauna disprute&. ;i "ai slu+e!te ( !i asta a scris7o un filosof antic ( ca s ne elibereze de nelini!tile ascunse #n cel "ai adnc !i "ai tinuit ung,er al fiin ei noastre0 n fa a A"ericii artificiale a poetului de duzin 8iusti$ a" #ncetat s " "ai si"t spectator$ ca s de*in actor& 57a" in*idiat pe 3assi"iliano 3iler pentru c purta un costu" de 3ontezu"a ce$ brusc$ a de*enit cu"plit de al "eu& 3i se prea c acel cntre interpreteaz un rol ce7"i fusese "ie destinat$ iar eu$ bleg !i ,a,aler$ a" fost incapabil s71 duc la capt& ;i$ dintr7o dat$ "7a" si" it$ parc$ #n afara #nt"plrilor$ e6otic #n acest loc$ nepotri*it cu a"bian a$ departe de "ine #nsu"i !i de tot ceea ce este cu ade*rat al "eu0 @neori e necesar s te ,ndeprte#i de lucruri$ s tra*ersezi un ocean$ ca s ve#i lucrurile de aproape.. n "o"entul acela #!i izbir ciocanele$ a!a cu" o fceau de *eacuri i ori din Jrologiu& A #nceput s " plictiseasc ora!ul sta$ cu canalele !i gondolierii lui& 5e7a" ras pe Ancilla$ 'a"illa$ [ulietta$ Angeletta$ 'tina$ Faustolla$ Spina$ Agatina !i altele o "ul i"e ale cror nu"e le7a" uitat ( !i bastaU 3 #ntorc la "ine c,iar #n noaptea asta& Eu a" ne*oie de alt aer care$ #n*luindu7"$ s " dltuiasc !i s7"i dea for"&. -up Printele Antonio$ totul acolo e po*este&. -in po*e!ti se ,rne!te 3area Fstorie$ s nu ui i asta& Via a noastr pare po*este oa"enilor de aici pentru c au pierdut si" ul fantasticului& Ei denu"esc fantastic tot ceea ce e #ndeprtat$ ira ional$ situat #n trecut ( indianul fcu o pauz& 2u #n eleg c fantasticul se afl #n *iitor& Jrice *iitor este fantastic.0 3ergeau acu" pe *esela Strad 3erceria$ "ai pu in ani"at dect alteori$ din cauza burni ei ce$ de ct *re"e cdea$ #ncepea s se scurg de pe borurile plriilor& Fndianul #!i aduse a"inte atunci de co"isioanele pe care$ #n a+unul plecrii$ i le dduser acolo$ #n 'o=oac>n$ prietenii !i cuno!tin ele sale& 2ici o clip nu se gndise$ bine#n eles$ s adune "ostrele de "ar"ur cerute$ bastonul cu "ciulie de c,i,li"bar polonez$ rarisi"ul in!folio al bibliotecarului caldean$ nici nu *roia s7!i #ncarce baga+ele cu butoia!e de "arrasKuino ori "onede ro"ane& Far ct despre "andolina #ncrustat cu sidef0 Fata inspectorului pentru "suri !i greut i n7a*ea dect s7!i ciupeasc propriul trup$ #n loc de corzi$ c de7asta a*ea carnea tare !i era nurlieU Acolo #ns$ #n pr*lia aia$ precis se gseau sonatele$ concertele$ oratoriile pe care i le ceruse att de "odest "aestrul de lut !i de canto al bietului FrancisKuillo& Fntrar& Vnztorul le art la #nceput ni!te sonate de -o"enico Scarlatti& 8roza* tip. ( spuse Filo"eno$ a"intindu7!i noaptea aceea& A" auzit c e #n Spania cur*arul$ unde Fnfanta 3ria G>rbara$ generoas !i iubirea $ #i plte!te datoriile la cr i ce7or s fie tot "ai "ari$ ct *re"e "ai e6ist un pac,et de cr i pe "asa de +oc&. Fiecare cu slbiciunile lui& Tsta a alergat toat *ia a dup fuste. ( zise Filo"eno$ artnd ni!te concerte ale Printelui Antonio intitulate Pri"*ara.$ Vara.$ :oa"na.$ Farna.$ fiecare a*nd la #nceput ( #n c,ip de e6plica ie ( un fru"os sonet& Tsta o s triasc o pri"*ar *e!nic$ c,iar de7o fi s71 apuce iarna. ( spuse indianul& Acu"$ *nztorul luda calit ile unui foarte cunoscut oratoriu 3esias.& 2ici "ai "ult$ nici "ai pu inU ( e6cla" Filo"eno& Sa6onul sta nu se7ncurc cu fleacuri&. -esc,ise partitura& Al draculuiU Asta #nsea"n s scrii pentru tro"petU Pun prinsoare c asta a" s7o cnt !i eu&. ;i citea !i recitea$ #n ad"ira ie$ aria pentru bas scris de 8eorg Friedric, pe dou *ersete din 7pistola ctre corinteni& 2u"ai un instru"entist

de pri"a clas ar putea scoate ase"enea note din instru"entul lui$ pe *ersuri ce sea"n cu un spirituals&. )/e tru pet s/all sound and t/e dead s/all be raised incorruptible, incorruptible, and Ke s/all be c/an-ed, and Ke s/all be c/an-ed0 )/e tru pet s/all sound t/e tru pet s/all sound0FL Jdat baga+ele strnse !i partiturile aran+ate #ntr7un gea"antan solid de piele decorat cu un calendar aztec$ indianul !i negrul se #ndreptar spre gar& 'u cte*a "inute #nainte de plecarea e6presului$ cltorul se apropie de fereastra co"parti"entului su de Ma-ons!"its!CooN4 "i pare ru c r"i. ( #i spuse lui Filo"eno$ care$ ni el zgribulit din cauza u"ezelii$ a!tepta pe peron& 3ai r"n o zi& Pentru "ine$ seara asta #nsea"n o ocazie unic&. "i #nc,ipui0 'nd te7ntorci la tine #n ar?. 2u !tiu& -eoca"dat$ o s plec la Paris&. Fe"eile? :urnul Eiffel?. 2u& Fe"ei sunt peste tot& ;i :urnul Eiffel nu "ai e de "ult ti"p o "inune& E bun cel "ult doar ca press7papiers&. Atunci?. 5a Paris o s "i se spun 3onsieur P,ilo"ane$ cu PL !i un fru"os accent gra* pe E& 5a La*ana n7a! fi dect Snegrul Filo"enoV.& #nfr7o bun zi o s se sc,i"be !i asta&. Ar trebui o re*olu ie&. Eu n7a" #ncredere #n re*olu ii&. Pentru c ai "ul i bani$ acolo #n 'o=oacn& ;i cine are bani nu iube!te re*olu iile0 Pe cnd ace!ti eu$ care sunte" "ul i !i o s fi" ai ul&i pe zi ce trece0. Gtur #nc o dat ( de cte ori$ #n *eacuri !i *eacuri? ( i ori din Jrologiu& Poate c7i aud pentru ulti"a oar ( zise indianul& A" #n* at "ulte de la ei #n cltoria asta&. Se #n*a "ult cnd cltore!ti&. Gasilio din 'appadocia$ sfnt !i doctor al Gisericii$ a afir"at #ntr7un tratat bizar c 3oise a #n* at "ulte ct a stat #n Egipt !i c dac -aniel a a+uns s tl"ceasc att de bine *isele ( !i ce la "od e asta acu"U ( "ult se datoreaz aceasta #n* turii pri"ite de la "agii din 'aldeea&. :rage foloase din ce7ai #n* at c eu o s " ocup de tro"peta "ea&. Ai o co"panie bun4 tro"peta e acti* !i ,otrt& Fnstru"ent fnos !i care spune *orbe grele&. -e7asta se aude att de tare la Hudec ile 3arilor Fnstan e$ la ceasul cnd li se #nc,eie socotelile tl,arilor !i netrebnicilor. ( zise negrul& Pentru ca !tia s dispar$ ar trebui s a!tept" Sfr!itul Vre"urilor. ( spuse indianul& E ciudat ( zise negrul& 3ereu aud *orbindu7se de Sfr!itul Vre"urilor& -e ce nu se *orbe!te "ai bine de #nceputul Vre"urilor?. Acesta *a fi [iua #n*ierii. ( spuse indianul& 27a" ti"p s a!tept atta. ( zise negrul0 5i"ba "are a ceasului dintre linii sri secunda care o despr ea de ora W p&"& :renul #ncepu s alunece$ aproape i"perceptibil$ spre noapte& 5a re*edereU. Pe cnd?. Pe "ine?. Sau poate pe ieri0. ( spuse negrul$ de!i cu*ntul ieri. se pierdu #ntr7un lung !uierat al loco"oti*ei0 Filo"eno se #ntoarse spre lu"ini !i dintr7odat i se pru c ora!ul a #"btrnit enor"& i apruser riduri pe fe ele zidurilor obosite$ fisurate$ pline de crpturi$ ptate de ,erpesurile !i ciupercile dinaintea oa"enilor$ ce #ncepuser s road lucrurile de #ndat ce fuseser create& 'a"panilele$ caii grece!ti$ pila!trii sirieni$ "ozaicurile$ cupolele !i blazoanele$ prea "ult reproduse #n afi!e ce u"pleau lu"ea ca s atrag oa"enii cu travellers c/ecN7uri$ #!i pierduser$ #n aceast "ultiplicare a i"aginilor$ prestigiul acelor 5ocuri Sfinte care cer$ celor ce *or s le ad"ire$ s treac prin #ncercarea cltoriei presrate de piedici !i pri"e+dii& Prea c ni*elul apelor crescuse& :recerea brcilor cu "otor "rea agresi*itatea *alurilor "ici$ dar #ncp nate !i statornice$ ce se sprgeau de pilo ii$ picioarele de le"n !i cr+ile ce #nc "ai spri+ineau casele$ efe"er #n*eselite$ pe ici pe colo$ cu "ac,ia+e de zugr*eal !i opera ii plastice fcute de ar,itec i "oderni& Vene ia prea c se scufund$ din ceas #n ceas$ #n apele ei tulburi !i #n*olburate& J i"ens triste e se cernea #n noaptea aceea peste ora!ul bolna* !i ros pe dinuntru&

-ar Filo"eno nu era trist& 2iciodat nu era trist& n noaptea aceasta$ peste o +u"tate de or$ o s aib loc 'oncertul ( "ult a!teptatul concert al celui ce fcea s *ibreze tro"peta ca -u"nezeul lui [a,aria$ ca -o"nul Fsaiilor$ cu" #i "ai spunea corul celui "ai *esel psal" al Scripturilor& ;i cu" "ai a*ea #nc "ulte de fcut$ oriunde unde "uzica se definea #n *alori de rit"$ se #ndrept$ cu pas u!or$ spre sala de concerte ale crei afi!e anun au c$ peste pu in *re"e$ a*ea s rsune ara"a fr perec,e) a lui 5ouis Ar"strong& ;i lui Filo"eno i se prea c$ la ur"a ur"ei$ singurul lucru *iu$ actual$ proiectat$ #ndreptat ca o sgeat spre *iitor$ ce reprezenta ce*a pentru el #n acest ora! lacustru$ erau rit"ul$ rit"urile$ ele"entare !i pitagorice #n acela!i ti"p$ prezente aici +os$ ine6istente #n alte locuri unde oa"enii constataser ( desigur$ foarte de curnd ( c sferele nu con ineau alt "uzic dect cea a propriilor lor sfere$ "onoton contrapunct de geo"etrii rotatorii$ cnd a"r ii locuitori ai acestei :erre$ c rndu7se pe luna di*inizat de Egipt$ Su"er !i Gabilon$ au gsit acolo doar o lad de gunoi sideral cu pietre nefolositoare$ o dug,ean de *ec,ituri plin de roci !i prfuit$ anun nd alte dug,ene de *ec,ituri "ai "ari$ az*rlite pe orbite "ai #ndeprtate$ *zute de+a #n i"agini re*elate !i re*elatoare a faptului c$ la ur"a ur"ei$ acest P"nt$ destul de #"pu it uneori$ nu era nici att de cccios$ nici att de nede"n de recuno!tin cu" spuneau unii ( c era$ orice s7ar spune$ 'asa cea "ai de locuit a Siste"ului ( !i c J"ul pe care71 cunoa!te"$ tare al dracului !i #ncp nat din fire$ fr al i oa"eni cu care s se "soare la ruleta "ecanicilor solare Bpoate pentru asta Ales$ ni"ic nu de"onstra contrariulC n7a*ea altce*a "ai bun de fcut dect s7!i *ad de treburile lui personale& ;i dac #!i caut rezol*area proble"elor #n Ar"ele lui Jgbn ori #n Peregrinrile lui Elegu>$ #n Arca Alian ei sau #n Fzgonirea 2egu torilor$ #n "arele bazar platonic al Fdeilor !i al articolelor de consu" ori #n fai"osul r"!ag al lui Pascal O Co .si-urri$ #n Verb sau #n Flacr ( asta e treaba lui& Filo"eno$ deoca"dat$ se ocupa de "uzica p"nteasc ( pe el$ "uzica sferelor nu71 preocupa& Prezent biletul la intrarea #n teatru$ #l conduse spre fotoliul su o plasatoare cu ni!te buci e6traordinare ( negrul *edea totul cu o deosebit percepere a i"ediatului !i a palpabilului ( !i apru #n "i+locul tunetelor$ colosale tunete de aplauze !i e6taz$ prodigiosul 5ouis& ;i ducndu7!i tro"peta la gur$ atac$ a!a cu" nu"ai el !tia s7o fac$ "elodia Go doKn Moses$ #nainte de7a trece la Pona/ and t/e M/ale$ #nl at de pa*ilionul de ara" spre ta*anul teatrului unde zburau$ i"obiliza i #ntr7un "o"ent al zborului lor$ trandafirii sufltori ai unei angelice orc,estre$ datorat poate$ lu"inoaselor peneluri ale lui :iepolo& ;i Giblia din nou se fcu rit" !i *eni printre noi cu 7#eNiel and t/e M/eel$ #nainte de7a trece la Jallelu*a/, Jallelu*a/ care #i e*oc lui Filo"eno$ dintr7 odat$ persoana Aceluia 7 8eorg Friedric, din noaptea aceea ($ ce se odi,nea sub o baroc statuie de Doubiliac$ #n "area Sal de 3ar"or de la Aba ia Oest"inster$ alturi de Purceii$ ce se pricepea !i el$ att de bine la "istice !i triu"fale tro"pete& ;i$ dup *irtuoz$ instru"entele se aran+au de+a pe scen pentru o nou bucat4 sa6ofoane$ clarinete$ contrabas$ c,itar electric$ tobe cubaneze$ "aracase Boare n7or fi acele tipina-uas po"enite pe *re"uri de poetul Galboa?C$ cla*ecine$ le"ne lo*ite unul de altul ce sunau ca ni!te ciocane de "e!teri argintari$ tobe dezacordate$ perii$ ce"balo !i triangluri7sistre$ !i pianul cu capacul ridicat ce nici nu7!i a"intea c se nu"ise$ #n alte ti"puri$ ce*a ase"ntor cu un cla*ecin bine te"perat.& Profetul -aniel acela$ care #n* ase attea #n 'aldeea$ *orbea de o orc,estr de al"uri$ psalteriu"$ citer$ ,arpe !i lute ce trebuie c se"na foarte "ult cu asta.$ se gndi Filo"eno0 Acu" #ns e6plodau to i$ #n ur"a tro"petei lui 5ouis Ar"strong$ #ntr7un energic striNe!up46 de uluitoare *aria iuni pe te"a "elodiei I Can't Give 3ou .nQt/in- But "ove, BabQ ( nou concert baroc #n care$ printr7o nea!teptat "inune$ se a"estecar$ cobornd printr7o fereastr$ sunetele de ciocan ale "aurilor din turnul Jrologiului ce bteau orele& La*ana ( Paris$ 1@X4&

2ot Att de "ult pare s fi plcut Monte#u a de Vi*aldi ( ce aducea pe scen un subiect din lu"ea A"ericii cu doi ani #nainte ca Da"eau s fi scris Fndiile galante cu un subiect fantezist inca! ( #nct libretul lui Al*ise Bal ii #i spun 8irola"oC 8iusti a*ea s inspire noi opere bazate pe episoade din 'ucerirea 3e6icului$ altor doi celebri co"pozitori italieni4 *ene ianul Galdassare 8aluppi B1X96(1XWQC !i florentinul Antonio Sacc,ini B1X39(1XW6C& -oresc s "ul u"esc e"inentului "uzicolog !i entuziast e6eget al lui Vi*aldi$ Doland de 'ande pentru c "7a #ndru"at pe ur"ele operei 3ontezu"a a Printelui Antonio& 't despre plcuta at"osfer de la Jspedale della Piet% ( cu ale sale 'attarina dai cornetto$ Pierina dai *iolino$ 5ucietta dalia *iola etc$ etc& ( despre aceasta au scris "ul i cltori din epoca respecti* !i$ #n "od special$ fer"ectorul Pre!edinte -e Grosses$ libertin e6e"plar !i prieten al lui Vi*aldi$ #n libertinele sale Scrisori italiene& :rebuie s art$ #ns$ c edificiul la care " refer nu era cel care poate fi *zut acu" ( construit #n 1X4Q$ ci unul anterior acestuia$ a!ezat #n acela!i loc$ pe Di*a degli Sc,ia*oni& E interesant de re"arcat$ fr #ndoial$ c actuala biseric della Piet%$ fidel destinului ei "uzical$ pstreaz un aspect deosebit de sal de concerte$ cu fru"oasele sale balcoane interioare$ ase"ntoare cu cele ale unui teatru !i "area lo+ de onoare$ #n centru$ rezer*at auditorilor distin!i sau "elo"anilor de condi ie superioar& A&'& SFcD;F:

Fon Fanegic$ .ntonio 8ivaldi$ Gucure!ti$ 1@6Q /p& 4WdQA passi"1& Proble">tica de la actual no*ela latinoa"ericana. #n Ale+o 'arpentier$ )ientos Q diferencias$ 5a Labana$ 1@66 /p& X73Q1& 3 Jp& cit&$ p& 33& 4 Andrei Fonescu$ n cutarea identit ii culturale$ #n Secolul ]].$ 1W671WX BX7XC$ 1@X6$ p& 4X& 5 -e lo real "ara*illoso a"ericano. #n )ientos Q diferencias$ p& @6& 6 Proble">tica de la actual no*ela latinoa"ericana.$ p& 13& Gutur tipic din 3e6ic !i A"erica 'entral preparat din poru"b& Pasre din A"erica tropical& 'uau,tM"oc sau 8uati"ozin B14@Q ?71QAQC$ ulti"ul #"prat aztec& n ciuda unei rezisten e #nd#r+ite$ este #n*ins de 'ortMs #n 1QA9$ supus torturilor pentru a dez*lui locul unde se afla co"oara i"perial B1QAAC !i sp#nzurat din ordinul conc,istadorului spaniol #n 1QAQ& 3alinc,e sau 3alintzin$ cunoscut sub nu"ele de -oYa 3arina$ "e6ican B?71Q39?C$ a fost interpreta$ consiliera i a"anta lui Lern>n 'ortMs !i a contribuit la #nfr#ngerea i"periului aztec& Pentru "e6icani$ ter"enul "alinc,is". este sinoni" cu colabora ionis".& 5& 'aecilius Fir"ianus$ zis 5actan iu Bn& cca AQ9 d "& #n ti"pului #"pratului 'onstantin$ sec& al FV7FeaC$ scriitor latin cre!tin& Printre operele sale principale se nu"r Divinae institutiones !i 7pito e. 12 Lora iu$ Ode 111$ A1$ **& 1171A4 2arratur et prisci 'atoniseSaepe "ero caluisse *irtus. BLora iu$ Odele !i 7podele, traducere de E& 5o*inescu$ Gucure!ti$ 1@A3C& 13 :inuite lucruri B#n it& #n orig&C& 14 A,$ dureroas plecare0 B#n it& #n orig&C& 15 0et unuseKuisKue !uti" pro re /cognatu"1 "aestus ,u"abat.$ **& 1AW971AW1$ traducere de :& 2au"$ Gucure!ti$ 1@6Q& 16 -ans din 'uba !i Porto Dico& 17 Vec,i dans italian& 18 Arroba ( "sur de greutate egal cu 11$Q Ng& 19 'entaur cu trup de taur& 20 :eocali4 *ec,i te"plu aztec& 21 Aluzie la e6presia Deus e> ac/ina care$ #n li"ba+ teatral #nsea"n inter*en ia unei fiin e supranaturale #n desf!urarea ac iunii$ ce coboar #n scen cu a+utorul unor instala ii speciale& 22 :eul$ #n li"ba n>,uatl$ fiin supranatural.& 2u"e dat de azteci cuceritorilor spanioli la #nceputul 'onc,istei$ deoarece #i considerau #nzestra i cu puteri supranaturale& 23 Jper de co"pozitorul ger"an 8eorg Friedric, Lndel B16WQ71XQ@C$ a crei pre"ier a a*ut loc la Vene ia #n 1X9@& 24 Gutur din *in ro!u #ndulcit !i ap$ #n care se pun uneori piersici& 25 Pierina care cnt la *ioar0 'attarina la corn0 Gettina la *iol0 Gianca 3ria$ organista0 3arg,erita la ,arp dubl0 8iuseppina la g,itar "are0 'laudia la flaut piccolo&&& 5ucietta la tro"pet0 26 'la*ice"bal0 *iol&&& clarinet&&& oboi&&& contrabas0 flaut&&& org portati*0 org regale&&& *ioar francez&&& tro"pet "arin0 tro"bon0 B#n it& #n orig&C& 27 Al"ira$ oper de L\ndel B1X94C& 28 Persona+e din "itologia ger"anic) "ulte dintre acestea a*eau s de*in eroii unor opere de Vi*aldi& 29 E6ecu ie i"pro*izat de ctre "uzicieni care$ de obicei$ nu lucreaz #"preun !i care cnt de plcere$ B#n engl& #n orig&C& 30 Aluzie la co"pozitorul ger"an Dic,ard Oagner& 31 Oillia" :urner B1XXQ71WQ1C$ pictor englez$ precursor al i"presionis"ului prin te,nica sa coloristic& 32 3aurii B#n it& #n orig&C& 33 Sunt #n*ins$ [ei ne"uritoriU #ntr7o singur zieStrlucirea "re iei "ele$ !i "rea a glorieea cura+ului "e6ican se prbu!e!te fr suflare0 B#n it& #n orig&C& 34 J suli aruncat #n pieptul "eu0 B#n it& #n orig&C& 35 Aluzie la Lern>n 'ortes B14WQ ( 1Q4XC$ conc,istador spaniol$ cuceritorul 3e6icului #n 1Q1@$ originar din pro*incia E6tre"adura& 36 Fecioara unui Dege$ eostatec a lui Fernando? Stirpea ilustrea attor Se"izeieatt de netrebnic s se #n+oseasc? B#n it& #n orig&C& 37 Gernal -iaz del 'astillo B14@A ( 1QW1?C$ "ilitar !i cronicar spaniol& A participat la cucerirea 3e6icului pe care o descrie #n 8erdadera Jistoria de los sucesos de la con(uista de 2ueva 7spaRa DIstoria adevrat a cuceririi 2oii SpaniiE$ de "are *aloare docu"entar&
1 2
7 8 9 10
11

Aluzie la celebrul ro"an picaresc "a vida del Busc9n Don Pablos B8ia&a Iscoditorului Don PablosC de Francisco _ue*edo !i la unul din persona+ele din ro"an$ el licenciado Cabra Ba*ocatul 'aprC& 39 Persona+ din tragedia Per+ii de Esc,il$ *du*a #"pratului -arius& 40 Veacuri att de lungiepoporu7a fost prostite#nct nu7!i cuno!tea nici propriile7i co"ori B#n it& #n orig&C& 41 Spectacol de lupte na*ale la *ec,ii ro"ani& 42 [eul cstoriei #n "itologia greac& 43 Lolofern$ general al lui 2abucodonosor$ a fost ucis #n so"n de Hudit,$ eroin biblic$ la por ile ora!ului Getulia$ pe care #l asedia& 44 -enu"ire dat de spanioli nobililor inca!i$ precu" !i nu"ele "ai "ultor triburi de indieni din A"erica& 45 :r"bi a *a suna$ e"or ii *or #n*iaenesupu!i putrezirii$ !i noi *o" fi sc,i"ba ie!i noi *o" fi sc,i"ba iU e:r"bi a *a sunaetr"bi a *a suna. B%nt'ia epistol a lui Pavel ctre corinteni$ 1Q$ QAC& 46 nceputul unei e6ecu ii B#n engl& #n orig&C&
38