Sunteți pe pagina 1din 34

Cuprins:

Ghid de redactare 2 Reguli generale de redactare 2 Reguli generale de construcie a unui text academic 4 Citarea si notele de subsol 4 Referintele 7 Bibliografia 12 Reguli referitoare la fiecare tip de text 17 Lucrarea de semestru 17 Recenzia 20 Lucrarea de licen 22 Lucrarea de dizertaie 28

Ghid de redactare De-a lungul parcursului dumneavoastr universitar, vei fi invitat() s redactai mai multe tipuri de texte: lucrri de seminar, recenzii, memorii de final de studii. Pentru a obine o evaluare maxim a efortului depus, trebuie s respectai, pe l ng consemnele impuse de fiecare profesor, c teva reguli generale, precum i unele cerine particulare fiecrui tip de text solicitat. Reguli generale de redactare !olosii " rtie format A4, imprimat pe o singur parte: evitai listrile de proast calitate#

Pstrai margini de 2,5 cm: un spaiu mai mic nu-i va da posibilitatea profesorului s noteze eventuale observaii, iar un spaiu mai mare va lsa impresia c dorii s v lungii $n mod artificial textul# !olosii un corp de liter cu talia de 12 puncte, Times New Roman; Pstrai o distan de un rnd i jumtate $ntre r ndurile textului# %liniai paragrafele folosind opiunea &stnga dreapta! (justify)# 'espectai norme"e ortogra#ice i ortoepice ale limbii $n care redactai: folosii semnele diacritice proprii limbii rom ne i limbii franceze i nu ezitai s folosii dicionarul i corectorul de limb# (umerotai paginile#
3

)apsai sau legai foile imprimate# *criei-v numele vizibil pe prima pagin.

Reguli generale de construcie a unui text academic 'egulile +i principiile descrise $n aceast seciune i $n seciunile urmtoare reprezint o adaptare a normelor %cademiei 'om ne privind referin,ele bibliografice +i sintetizeaz practica academic din universit,ile franceze +i americane. Citarea si notele de subsol Prin $nsi natura sa, orice text tiinific se bazeaz pe o bibliografie bine selecionat i la care trebuie s existe
4

trimiteri riguroase. %ceste trimiteri se marc"eaz prin citare i prin note de subsol care fac trimiteri la referinele bibliografice folosite. -rimiterile bibliografice vor cuprinde $n c"ip necesar pagina.paginile la care se gse+te informa,ia sau ideea la care se face trimitere. Preluarea oricrei idei apar,in nd unui autor se precizeaz prin nota de subsol, fie c este vorba de un scurt citat, fie c este vorba de o parafraz (adic reformularea ideilor din referinele bibliografice cu propriile cuvinte ale celui care redacteaz un text). /a fi evitat reproducerea in extenso a unor pasa0e din bibliografie. %tunci c nd

aceast preluare este absolut necesar, pasa0ul va fi pus $ntre g"ilimele.

Referintele $n ca%u" cr&i"or: prenumele +i numele autorului (cel din urm cu ma0uscule), titlul complet ($n italice), editura, locul apari,iei, anul apari,iei. Exemplu: 1ames *. )2345%(, Foundations of Social Theory, -"e 6el7nap Press of 8arvard 9niversit: Press, )ambridge, 5ass., and 3ondon, ;<<<. $n ca%u" 'o"ume"or editate: prenumele +i numele editorului.editorilor (numele cu ma0uscule), men,iunea =editor(s).>diteur.editor? $ntre ( ), titlul complet ($n italice), editura, locul apari,iei, anul apari,iei.
7

Exemplu: @ar: 5%'A*, 3arr: DB%52(D (editors), Reexamining Democracy. Essays in Honor of Seymour Martin Li set, *age Publications, (eCbur: Par7, 3ondon, and (eC Del"i, DEE;. $n ca%u" edi&ii"or din autori c"asici: prenumele +i numele autorului (cel din urm cu ma0uscule), titlul lucrrii, consemnarea referin,elor la editare +i editor(i) potrivit paginii de titlu, editura, locul apari,iei, anul apari,iei. Exemplu: )"arles-3ouis de 52(-4*F9B49, !ens"es. Le S icil#ge, edition >tablie par 3ouis Desgraves, 'obert 3affont, Paris, DEED.
8

$n ca%u" traduceri"or: prenumele +i numele autorului (cel din urm cu ma0uscule), titlul lucrrii, consemnarea referin,elor la traducere +i traductor(i) potrivit paginii de titlu, editura, locul apari,iei, anul apari,iei. Exemplu: @eorg Gil"elm !riedric" 84@43, !rinci iile filo$ofiei dre tului sau elemente de dre t natural %i de %tiin&' a statului, traducere de /irgil 6ogdan +i )onstantin !loru, 4ditura %cademiei '.*.'., 6ucure+ti, DEHE. $n ca%u" studii"or (n 'o"ume editate)coordonate)co"ecti'e: prenumele +i numele autorului (cel din urm cu ma0uscule), titlul complet al studiului ($ntre g"ilimele I J), men,iunea =Bn:?,
"

numele editorului.lor, titlul complet al volumului ($n italice), editura, locul apari,iei, anul apari,iei, paginile $ntre care se afl studiul. Exemplu: 'ussel 8%'DB(, I-"e Public -rustJ, Bn: *usan 1. P8%'', and 'obert D. P9-(%5 (editors), Disaffected Democracies. (hat)s Trou*ling the Trilateral +ountries,, Princeton 9niversit: Press, Princeton, (.1., ;<<<, pp. KL-HM. $n ca%u" studii"or pu*"icate (n re'iste: prenumele +i numele autorului (cel din urm cu ma0uscule), titlul complet al studiului ($ntre g"ilimele I J), numele revistei ($n italice), volumul,
10

numrul, anul apari,iei, paginile $ntre care se afl studiul. Exemplu: -im 6N-84, I-a7ing -emporalit: *eriousl:: 5odeling 8istor: and t"e 9se of (arrative as 4videnceJ, -merican !olitical Science Re.ie/, vol. EH, no. L, ;<<;, pp. KMDKEL. $n ca%u" recen%ii"or: prenumele +i numele autorului recenziei (cel din urm cu ma0uscule), urmat de men,iunea =recenzie la.revieC of.compterendu de?, prenumele +i numele autorului recenzat (cel din urm cu ma0uscule), titlul lucrrii recenzate ($n italice), editura, locul apari,iei, anul apari,iei, urmate de men,iunea = Bn: ?, apoi numele revistei $n
11

care a aprut recenzia ($n italice), volumul, numrul, anul apari,iei, paginile $ntre care se afl recenzia. Exemplu: 3ucien 1%954, recenzie la 3uc !2B*(4%9, Ho**es et la toute0 uissance de Dieu, P9!, Paris, ;<<<, Bn: 'evue !ranOaise de *cience PolitiPue, vol. QD, no. D-;, ;<<D, pp. L<H-LD<. $n ca%u" pagini"or we*: adresa complet a paginii, urmat de data accesrii. Exemplu: "ttp:..epp.eurostat.ec.europa.e u.cac"e.B-RSP963B).L-;K<E;<<E%P.!'.L-;K<E;<<E-%P-!'.PD!, consult at la ;T.<E.;<<E. Bibliografia
12

Un cazul listelor bibliografice de la sf r+itul lucrrilor de semestru, lucrrilor de licen, +i dizerta,iilor se vor urma regulile de la seciunea Re#erine. (umele autorilor vor preceda $ns prenumele +i vor fi urmate de virgul. 4xcep,ie fac editorii volumelor colective $n care se afl textul indexat, ca +i numele celui de-al doilea autor sau editor, acolo unde este cazul. Exemple: )2345%(, 1ames *., Foundations of Social Theory, -"e 6el7nap Press of 8arvard 9niversit: Press, )ambridge, 5ass., and 3ondon, ;<<<.
13

8%'DB(, 'ussel, I-"e Public -rustJ, Bn: *usan 1. P8%'', and 'obert D. P9-(%5 (editors), Disaffected Democracies. (hat)s Trou*ling the Trilateral +ountries,, Princeton 9niversit: Press, Princeton, (.1., ;<<<, pp. KL-HM. 5%'A*, @ar:, and 3arr: DB%52(D (editors), Reexamining Democracy. Essays in Honor of Seymour Martin Li set, *age Publications, (eCbur: Par7, 3ondon, and (eC Del"i, DEE;. 3ista bibliografic este strict a"#a*etic. Un cazul lucrrilor care folosesc izvoare istorice, texte clasice sau surse inedite culese din ar"ive, acestea pot fi
14

diferen,iate de lista autorilor din literatura de specialitate prin compartimentarea bibliografiei $n urmtoarele moduri: +%'oare (se vor lista $n ordine alfabetic culegerile de documente sau fondurile de ar"iv consultate +i folosite), ,iteratura de specia"itate (lista bibliografic a lucrrilor consultate $n ordinea alfabetic a numelor autorilor)# Te-te (lista textelor clasice folosite ordonate alfabetic dup autori sau dup primul cuv nt al titlului $n cazul textelor anonime),

,iteratura de specia"itate (lista bibliografic a lucrrilor consultate $n ordinea alfabetic a numelor autorilor). Un cazul lucrrilor care folosesc pagini Ceb, acestea vor fi diferen,iate $n bibliografie prin urmtoarea compartimentare: ,iteratura de specia"itate (lista bibliografic a lucrrilor consultate $n ordinea alfabetic a numelor autorilor), .agini we* (ordonate alfabetic, urmate de data consultrii).

1!

Reguli referitoare la fiecare tip de text Lucrarea de semestru 3ucrarea este precedat de titlu, urmat de prenumele +i numele studentului, sec,ia (*P', *P!, *P4, 5P4', 5'B, 5)P, 5-P) +i anul de studii. 3ucrarea va avea $ntre ;<.<<< +i L<.<<< de semne +i se va spri0ini $n mod obligatoriu pe referin,e bibliografice. %ceste referin,e urmeaz s fie precizate $n note de subsol redactate potrivit instruc,iunilor din capitolul '4!4'B(V4. 3ucrarea poate cuprinde la sf r+it lista referin,elor bibliografice utilizate redactat potrivit
17

instruc,iunilor capitolul 6B63B2@'%!B4.

din

3ucrarea va fi structurat $n paragrafe $nln,uite logic. !iecare paragraf va con,ine expunerea +i dezvoltarea unui argument rezumat concis la $nceputul paragrafului. 'aporturile logice dintre paragrafe vor fi marcate prin articulatori logici. 3ucrarea va fi structurat pr,i: introducere, corp argumentati', conc"u%ie. $n trei

+ntroducerea va parcurge urmtoarele etape: Precizarea problematicii.perspectivei generale a lucrrii#


18

Decuparea din c mpul problematic ales a obiectului lucrrii +i precizarea sensului pe care obiectul $n cauz $l capt $n cadrul perspectivei generale (enun,area tezei)# 4xplicarea perspectivei teoretice +i metodologice de tratare a subiectului +i de construc,ie a obiectului lucrrii. *e va preciza $n baza crui corpus de surse +i referin,e urmeaz s fie tratat subiectul. Corpu" argumentati' al lucrrii va urma un plan dialectic: tez, antitez, sintez.

1"

Conc"u%ia nu va rezuma etapa anterioar, ci va $ncerca s redesc"id o nou perspectiv argumentativ. Recenzia 'ecenzia precizeaz sub form de titlu coordonatele lucrrii recenzate, potrivit instruc,iunilor din '4!4'B(V4, urmate de numrul de pagini al volumului. 'ecenzia are $ntre H.<<< +i D<.<<< de semne. 'ecenzia poate comporta note de subsol. 'ecenzia urmrete: Problematica general $n care se $ncadreaz lucrarea#

20

Pozi,ia autorului raportat la aceast problematic# Decuparea subiectului lucrrii +i perspectiva metodologic adoptat de autor $n tratarea subiectului, cu eviden,ierea interesului subiectului lucrrii# Prezentarea structurii lucrrii +i, dac este cazul, a particularit,ilor acesteia# 4nun,area tezelor formulate de autor# 'aportarea critic la tezele enun,ate +i argumentate de autor cu eviden,iarea modului $n care acesta +i-a atins sau nu obiectivele anun,ate# 9nde este posibil, addenda et corrigenda la informa,iile cuprinse $n lucrare#
21

4valuarea critic general a lucrrii. 3a sf r+itul recenziei va figura prenumele +i numele studentului, sec,ia +i anul de studii. Lucrarea de licen 3ucrarea de licen, va avea urmtoarea pagin de tit"u: 9niversitatea din 6ucure+ti !acultatea de Wtiin,e Politice prenumele +i numele studentului

22

Tit"u" "ucrrii 3ucrare de 3icen, $n specializarea Wtiin,e Politice.Wtiin,e Politice $n limba francez.Wtiin,e Politice $n limba englez realizat sub $ndrumarea gradul didactic, prenumele +i numele $ndrumtorului anul 3ucrarea va avea D<<.<<< de semne, fiind admis o abatere de X.- QY.

23

3ucrarea se va spri0ini $n mod obligatoriu pe referin,e bibliografice. %ceste referin,e urmeaz s fie precizate $n note de subsol redactate potrivit instruc,iunilor din '4!4'B(V4. 3ucrarea va fi structurat $n paragrafe $nln,uite logic. !iecare paragraf va con,ine expunerea +i dezvoltarea unui argument rezumat concis la $nceputul paragrafului. 'aporturile logice dintre paragrafe vor fi marcate prin articulatori logici. 5ateria lucrrii va fi distribuit, $n mod obligatoriu, $n urmtoarele sec,iuni: introducere, corpul lucrrii $mpr,it $n capitole, concluzia +i bibliografia.
24

+ntroducerea (aproximativ ;QY din lucrare) va parcurge urmtoarele etape: Delimitarea ariei tematice a lucrrii# Bdentificarea problemei din respectiva arie a crei importan, +i.sau noutate 0ustific $ntocmirea lucrrii# Decuparea din c mpul problematic ales a subiectului lucrrii +i precizarea sensului pe care obiectul +tiin,ific $n cauz $l capt $n cadrul perspectivei tematice generale (enun,area tezei)# 4xplicarea perspectivei teoretice adoptate +i urmate $n tratarea subiectului +i $n construc,ia obiectului +tiin,ific al lucrrii# %sumarea +i descrierea metodelor ce au fost $ntrebuin,ate $n tratarea subiectului#
2

Precizarea +i descrierea corpus-ului de surse +i referin,e pus la contribu,ie $n vederea tratrii subiectului# sublinierea caracterului de noutate a elementelor sau organizrii acestui corpus. Corpu" "ucrrii (aproximativ HQY din volumul total) va fi de preferin, organizat $n dou pr,i: Primul capitol va fi consacrat explorrii stadiului cercetrilor privitoare la subiectul lucrrii sau la aria tematic din care acesta face parte, urmrindu-se cu precdere felul $n care teza enun,at $n introducere $+i define+te caracterul de noutate $n raport cu stadiul cuno+tin,elor din domeniul respectiv#
2!

%l doilea capitol va dezvolta +i apra teza proprie a lucrrii prin dialectica argumentrii +i refutrii contraargumentelor posibile. Conc"u%ia (QY din lucrare) va sintetiza, fr s rezume argumenta,ia din corpul lucrrii, modul $n care teza ini,ial ce a definit subiectul a fost confirmat $n cuprinsul lucrrii. 4ste locul $n care se subliniaz importan,a +i noutatea descoperirilor intelectuale la care a dus tratarea subiectului. Un final, se va desc"ide o nou perspectiv argumentativ ce poate $ntemeia un nou obiect de cercetare.

27

/i*"iogra#ia (QY din lucrare) $nc"eie lucrarea +i cuprinde lista referin,elor bibliografice utilizate. 4a trebuie redactat potrivit instruc,iunilor din seciunea 6B63B2@'%!B4. Lucrarea de dizertaie Dizerta,ia va avea urmtoarea pagin de titlu: 9niversitatea din 6ucure+ti !acultatea de Wtiin,e Politice

prenumele +i numele studentului

28

titlul lucrrii Dizerta,ie Programul de master Politic 4uropean +i 'om neasc.'ela,ii Bnterna,ionale. .Politic )omparat.*tudii 4uropene.-eorie Politic realizat sub $ndrumarea gradul didactic, prenumele +i numele $ndrumtorului anul

2"

Dizerta,ia va avea ;<<.<<< de semne, fiind admis o abatere de X.- QY. Dizerta,ia se va spri0ini $n mod obligatoriu pe referin,e bibliografice. %ceste referin,e urmeaz s fie precizate $n note de subsol redactate potrivit instruc,iunilor din '4!4'B(V4. Dizerta,ia va fi structurat $n paragrafe $nln,uite logic. !iecare paragraf va con,ine expunerea +i dezvoltarea unui argument rezumat concis la $nceputul paragrafului. 'aporturile logice dintre paragrafe vor fi marcate prin articulatori logici. 5ateria lucrrii va fi distribuit, $n mod obligatoriu, $n urmtoarele sec,iuni:
30

introducere, corpul lucrrii $mpr,it $n capitole, concluzia +i bibliografia. +ntroducerea (aproximativ ;QY din lucrare) va parcurge urmtoarele etape: Delimitarea ariei tematice a lucrrii# Bdentificarea problemei din respectiva arie a crei importan, +i.sau noutate 0ustific $ntocmirea lucrrii# Decuparea din c mpul problematic ales a subiectului lucrrii +i precizarea sensului pe care obiectul +tiin,ific $n cauz $l capt $n cadrul perspectivei tematice generale (enun,area tezei)# 4xplicarea perspectivei teoretice adoptate +i urmate $n tratarea
31

subiectului +i $n construc,ia obiectului +tiin,ific al lucrrii# %sumarea +i descrierea metodelor ce au fost $ntrebuin,ate $n tratarea subiectului# 3ocalizarea corpus-ului de surse +i referin,e pus la contribu,ie $n vederea tratrii subiectului# sublinierea caracterului de noutate a elementelor sau organizrii acestui corpus. Corpu" "ucrrii (aproximativ HQY din volumul total) va fi de preferin, organizat $n trei pr,i: Primul capitol va fi consacrat explorrii stadiului cercetrilor privitoare la subiectul lucrrii sau la aria tematic din care acesta face parte, urmrindu-se
32

cu precdere felul $n care teza enun,at $n introducere $+i define+te caracterul de noutate $n raport cu stadiul cuno+tin,elor din domeniul respectiv# Producerea +i exploatarea corpus-ului de surse sau de referin,e teoretice din care se "rne+te teza dizerta,iei# %l treilea capitol va dezvolta +i apra teza proprie a dizerta,iei prin dialectica argumentrii +i refutrii contraargumentelor posibile. Conc"u%ia (QY din lucrare) va sintetiza, fr s rezume argumenta,ia din corpul lucrrii, modul $n care teza ini,ial ce a definit subiectul a fost confirmat $n cuprinsul dizerta,iei. 4ste locul $n care se subliniaz importan,a +i noutatea
33

descoperirilor intelectuale la care a dus tratarea subiectului. Un final, se va desc"ide o nou perspectiv argumentativ ce poate $ntemeia un nou obiect de cercetare. /i*"iogra#ia (QY din lucrare) $nc"eie dizerta,ia +i cuprinde lista referin,elor bibliografice utilizate redactat potrivit instruc,iunilor din 6B63B2@'%!B4.

34