Sunteți pe pagina 1din 7

CANCER MAMAR Caracteristici generale b1m8mg In tarile vestice riscul cumulativ pentru cancer mamar este de 7% - respectiv 1 / 14 emei

care traiesc 7! de ani v"r de#v"lta un cancer mamar$ %act"rii de risc pentru cancerul mamar au "st clasi icati in trei grupuri& - genetici - end"crini - de mediu iecare dintre acestia p"t i ma'"ri( intermediari sau min"ri %act"ri de risc ma'"r )e*ul - cancerul mamar este de 1!! de "ri mai recvent la emei decat la barbati$ +arsta incidenta este di erita in d"ua peri"ade de varsta& intre ,!-4! de ani riscul cumulativ este !(iar intre -!-7! de ani acest risc este -$ Antecedentele de cancer mamar - la emeile care au avut un cancer mamar( riscul de a de#v"lta un cancer mamar la celalalt san este de !(7- - 1% pe an$ Acest risc este mai mare daca primul cancer a aparut inaintea varstei de 4! de ani$ Antecedentele amiliale - riscul creste semni icativ in ca#ul antecedentel"r de cancer mamar la rudele de gradul I .mama sau s"ra/ si este mai redus in ca#ul antecedentel"r la rude de gradul II$ 0aca in amilie e*ista mai multi membri cu cancer mamar( sau daca e*ista "rme bilaterale( riscul creste c"respun#at"r$ Acest risc p"ate i pr"babil e*plicat prin act"ri genetici$ Nuliparitatea - riscul cumulativ este 1(4 c"mparativ cu riscul la emeile care au nascut inainte de ,! de ani si la care acest risc este !(-$ 0aca varsta la prima nastere este peste 1! de ani( riscul se egali#ea#a$ A ectiuni mamare benigne - e*ista d"ve#i numai in ca#ul papil"mat"#ei multiple$ %act"ri de risc intermediar +arsta primei menstruatii si a men"pau#ei - atunci cand menar2a apare inainte de 1, ani riscul este semni icativ mai mare$ 3a emeile la care men"pau#a - naturala sau indusa c2irurgical - apare inainte de 4- de ani( riscul cancerului mamar este mai sca#ut$ Iradierea - s-a dem"nstrat un risc semni icativ crescut la emeile care au supravietuit unei e*pl"#ii at"mice( la cele care au "st tratate prin radi"terapie pentru mastite p"st-partum( sau la cele care au acut numer"ase radi"gra ii pulm"nare in timpul m"nit"ri#arii unei tubercul"#e pulm"nare$ Riscul este evident dupa " peri"ada de latenta de 1!-1- ani si interesea#a in special emeile la care iradierea s-a pr"dus sub varsta de 1- de ani$ 4reutatea c"rp"rala - inainte de -! de ani riscul este negli'abil$ 0upa aceasta varsta( cresterea greutatii c"rp"rale de la 5! la 7! 6g sau mai mult( creste semni icativ riscul de cancer mamar$ A ectiuni mamare benigne - daca sunt ins"tite de 2iperpla#ie sau atipie severa( cresc m"derat riscul de cancer mamar$ %act"ri de risc min"ri sau c"ntr"versati Alc""lul - desi e*ista t"t ai multe date privind c"relatia dintre cancerul mamar si c"nsumul de alc""l( riscul nu pare sa depaseasca 1(-$ 0ieta - desi c"relatia cu greutatea c"rp"rala este evidenta( c"nsumul e*agerat de grasimi nu pare sa m"di ice riscul$ Antic"ncepti"nalele - date mai c"ncludente e*ista numai pentru emeile care incep sa "l"seasca antic"ncepti"nale pe ba#a de estr"geni de la " varsta tanara si pe " durata de cel

putin 8-1! ani$ 7erapia 2"rm"nala substitutiva - d"#ele mici de estr"geni in premen"pau#a nu pun pr"bleme$ Atunci cand tratamentul se prelungeste peste 8 ani( riscul creste de la 1(- la ,$ A ectiuni mamare benigne - riscul este d"cumentat pentru papil"mat"#a multipla si pentru a ectiunile ins"tite de dispal#ie severa cu atipii$ A ectiuni ca ibr"-aden"mul sau b"ala ibr"c2istica nu m"di ica riscul pentru cancer mamar$ %act"ri de risc genetic )e c"nsidera ca 8 -% din emeile cu cancer mamar au incriminat un act"r genetic in aparitia b"lii$ 3a emeile care ac un cancer mamar sub varsta de 1! de ani implicatia unei transmiteri genetice creste la 1!%$ E*ista d"ua gene -9 :RCA 1 si :RCA , l"cali#ate pe cr"m"#"mii 17 si respectiv 11 care au unctie de gene supres"are ."nc"gene recesive/ - reduc inde*ul mit"tic celular si participa la repararea A0N-ului$ ; mutatie la nivelul genei :RCA 1 creste cu 1!% riscul aparitiei cancerului mamar ereditar sau al celui "varian la emeile sub 1! de ani$ ; mutatie la nivelul genei :RCA , creste cu 1-% riscul aparitiei cancerului mamar ereditar la emeile sub 1! de ani$ Mutatia ambel"r gene c"n era un risc de transmitere ereditara de 7-%$ M"r "pat"l"gie Carcin"mul ductular - este "rma cea mai "bisnuita de cancer mamar( repre#entand 8--<!% din t"ate ca#urile$ A "st clasi icat c"nventi"nal in =carcin"m ductular in situ> si =carcin"m ductular inva#iv>$ Carcin"mul ductular =in situ> este " "rma preinva#iva a cancerului mamar$ ?r"li erarea celulel"r epiteliale maligne este l"cali#ata in sistemul ductular si nu invadea#a membrana ba#ala sau tesuturile adiacente$ ?"tentialul sau malign este evident - ca#urile tratate prin e*ci#ie l"cala( dupa 1! ani pre#inta 1!--!% recidive l"cale$ M"r "pat"l"gic( ductele p"t i c"lmatate cu celule maligne .tipul s"lid/ sau le#iunea p"ate pre#enta necr"#a centrala .tipul c"med"/( p"ate pre#enta aspect cribri "rm sau papilar$ 7ipurile =c"med"> si =cribri "rm> sunt cele mai recvente si cel mai recvent multicentrice$ C"med"-carcin"mul se trans "rma cel mai recvent in "rma inva#iva$ Carcin"mul ductular inva#iv - ma'"ritatea ca#uril"r au caracterele 2ist"l"gice ale unui carcin"m in iltrativ$ E*ista insa si ca#uri cu unele particularitati 2ist"l"gice& - carcin"mul medular& aspect circumscris( une"ri cu pseud"capsula( b"gat in iltrat cu lim "cite$ ?re#inta rar metasta#e gangli"nare( are un pr"gn"stic mai bun$ - carcin"mul tubular& nu depaseste 1 cm( bine di erentiat( aspect radiar pe sectiune$ ?re#inta rar metasta#e gangli"nare( pr"gn"sticul este bun$ - carcin"mul papilar si cribri "rm& au structura bine di erentiata( aspect circumscris( pr"gn"stic mai bun - carcin"mul cu celule in =inel cu pecete>& "rma mai rara( structura nedi erentiata( di u#a( pr"gn"stic "arte rau$ - carcin"mul in lamat"r - se mai numeste =mastita carcin"mat"asa>$ ?re#inta emb"li#area tum"rala e*tinsa a lim aticel"r dermului cu aspect =in lamat"r>( une"ri eri#ipel"id al tegumentel"r$ ?"ate apare la "rice varsta( ev"lutia este "arte grava si pr"gn"sticul re#ervat$ Carcin"mul l"bular Carcin"mul l"bular =in situ> - repre#inta de-asemeni " "rma preinva#iva de cancer mamar$ E*ista d"ua criterii 2ist"l"gice precise de de inire - pr"li erarea tum"rala trebuie sa cuprinda cel putin 'umatate din masa l"bulului( si sa nu e*iste spatii interstitiale - alt el este greu de di erentiat de =2iperpla#ia l"bulara atipica>$ ?"tentialul sau malign este evident - une"ri trans "rmarea in "rma inva#iva se ace dupa

simpla puntie-bi"psie diagn"stica$ Carcin"mul l"bular inva#iv - repre#inta 1!% din cancerele sanului$ 1!% pre#inta si " c"mp"nenta ductulara$ E*ista - subtipuri 2ist"l"gice& clasic( s"lid( alve"lar( mi*t( ple"m"r ic$ Are tendinta marcata de a se de#v"lta bilateral$ 0iagn"sticul clinic este di icil din cau#a de#v"ltarii in iltrative( care nu "rmea#a mase tum"rale 0iseminarea cancerului mamar Inva#ia l"cala - se ace prin trei mecanisme& - inva#ia directa a parenc2imului adiacent sub "rma de rami icatii stelate care in inal ating tegumentul sau ascia pect"rala - inva#ia de-a-lungul ductel"r mamare$ Nu este stabilit sigur daca acest en"men c"nduce la aspectul cancerel"r multi "cale$ A nu se c"n unda cu cancerele multicentrice - acestea apar in cadrane di erite$ - inva#ia l"cala lim atica sau vasculara - este imp"rtanta mai ales pentru lim aticele care drenea#a spre ascia pect"rala si spre #"na subare"lara$ Inva#ia regi"nala - repre#inta metasta#ele gangli"nare a*ilare( mamare interne si supraclaviculare$ Metasta#ele gangli"nare a*ilare - repre#inta cel mai imp"rtant act"r pr"gn"stic in cancerul mamar$ )e c"nsidera ca 4-% din paciente au metasta#e gangli"nare a*ilare in m"mentul diagn"sticului$ C"relatia cu dimensiunea tum"rii primare este evidenta& - pentru tum"ri @, cm diametru incidenta metasta#el"r a*ilare este @,!% - pentru tum"ri intre ,-- cm incidenta metasta#el"r a*ilare este 1-% - pentru tum"ri A- cm diametru incidenta metasta#el"r a*ilare este -!% Relatia intre metasta#ele gangli"nare si pr"gn"stic ia in c"nsiderare 1 aspecte& 1$ Numarul gangli"nil"r p"#itivi$ )upravietuirea la - ani dupa mastect"mie a "st& - 8,% in ca# de gangli"ni negativi - 5!% cu 1-, gangli"ni p"#itivi - 47% cu --5 gangli"ni p"#itivi - 11% cu 11-1, gangli"ni p"#itivi - -% cu peste ,! de gangli"ni p"#itivi ,$ Nivelul grupului gangli"nar a ectat - cu cat sunt prinse nivele a*ilare mai supe ri"are ( pr"gn"sticul este mai rau$ 1$ 4radul interesarii gangli"nare - merge de la micr"metasta#e pana la metasta#e masive cu e ractia capsulei gangli"nare Metasta#ele gangli"nare mamare interne apar mai ales in tum"rile l"cali#ate in cadranele interne si #"na periare"lara$ %recventa este in 'ur de ,!% si e*ista "arte rar in absenta metasta#el"r gangli"nare a*ilare$ )emni icatia pr"gn"stica este aceeasi ca si pentru a*ila$ In ca#ul gangli"nil"r p"#itivi a*ilari si mamari interni( supravietuirea la 1! ani dupa mastect"mie este sub ,-%$ Metasta#ele gangli"nare supraclaviculare se pr"duc de regula dupa a ectarea gangli"nil"r a*ilari si mamari interni$ )emni icatia este cea a unui pr"gn"stic sever$ Bnii aut"ri le c"nsidera ca si M 1$ .%ig$1$/$ Inva#ia la distanta Metasta#ele pe cale 2emat"gena p"t i l"cali#ate in "rice #"na& - mai recvent a ectate sunt "asele( icatul si plamanii - mai rar a ectate sunt creierul( tegumentele( perit"neul Micr"metasta#ele in maduva "s"asa - repre#inta un en"men greu de e*plicat$ Ele se intalnesc

la ma'"ritatea emeil"r cu cancer mamar metasta#at dar si la 1/1 din emeile cu cancer mamar prec"ce( "perabil$ 0esi pre#enta l"r s-ar putea c"rela cu pre#enta metasta#el"r gangli"nare a*ilare( cu dimensiunile tum"rii sau cu situatia recept"ril"r estr"genici( nu s-a stabilit daca ele repre#inta un act"r aditi"nal de pr"gn"stic ne av"rabil$ 7abl"u clinic M"dalitati de pre#entare - in 7!% din ca#uri e*amenul clinic desc"pera un n"dul mamar - in <!% din ca#uri pacienta isi desc"pera singura n"dulul prin aut"e*aminare )emne si simpt"me& - dureri mamare( eritem( c"ngestia sau retractia sanului - er"#iuni mamel"nare( retractia mamel"nului( scurgeri pat"l"gice mamel"nare "rmatiuni tum"rale a*ilare( edemul bratului( dureri "s"ase In tarile cu pr"gram de screening pentru cancerul mamar( 4!% din ca#uri sunt desc"perite prin mam"gra ie in a#a asimpt"matica$ E*amenul "biectiv - este esential pentru diagn"stic Inspectie - cu pacienta in p"#itie se#anda( se v"r c"nsemna& - m"di icarile de simetrie( marime si c"ntur ale sanil"r - c"ngestia sau edemul tegumentel"r( retractia tegumentara( retractia mamel"nara .%ig$,$/ ?alpare - se ace cu pacienta in p"#itie se#anda( in decubit d"rsal( in decubit lateral( cu bratul rela*at si cu bratul in adductie "rtata$ ?entru e*aminarea a*ilei bratul va i pus in abductie si supinatie .%ig$1$/$ )e v"r c"nsemna cu preci#ie caracterele n"dulului& - l"cali#area - pe cadrane( dimensiune( c"nsistenta( delimitare( m"bilitate( sensibilitatea durer"asa - aspectul tegumentel"r de ac"perire - c"ngestie( retractie( semnul =c"'ii de p"rt"cala - aspectul mamel"nului - retractat( asimetric( cu cruste( cu er"#iuni( scurgeri pat"l"gice Aspectul descris clasic c"nsta intr-un n"dul de c"nsistenta erma( imprecis delimitat( m"bil sau partial aderent la tegument( care p"ate i us"r retractat$ ?"ate e*ista " us"ara retractie a mamel"nului sau " us"ara asimetrie a sanului$ Alternativ( p"t e*ista cateva mici er"#iuni sau cruste mamel"nare( scurgere ser"asa sau ser"-sang2in"lenta prin mamel"n$ Bne"ri medicul e*aminat"r nu gaseste le#iunea indicata de pacienta - in acest ca# se va relua e*aminarea peste " luna( in a#a p"stmenstruala a ciclului$ E*aminarea a*ilei urni#ea#a urmat"arele elemente & - in m"d n"rmal se p"t palpa 1-, gangli"ni a*ilari de 1-- mm diametru( elastici( m"bili( nedurer"si - palparea un"r gangli"ni mai mari de - mm( duri( m"bili sau c"n luenti( une"ri durer"si( semni ica de-"bicei pre#enta metasta#el"r - in m"d n"rmal nu se palpea#a gangli"ni in "sa supraclaviculara$ ?re#enta aden"patiei supraclaviculare ipsilaterale palpabile semni ica un stadiu avansat al b"lii$ E*pl"rari paraclinice 1$ Mam"gra ia - este cea mai imp"rtanta e*aminare in a#ele prec"ce de ev"lutie a b"lii$ Este cea mai utili#ata met"da de screening$ Elementele de diagn"stic mam"gra ic se clasi ica in ma'"re si min"re$ Aspecte ma'"re .%ig$4$( %ig$-$/& - tum"ra spiculi "rma& este "rma cea mai c"muna de pre#entare a cancerului mamar$ Apare ca " "rmatiune centrala de la care pleaca numer"ase prelungiri spiculi "rme spre tesutul inc"n'urat"r$ Imaginea este mai us"r evidentiabila intr-un san adip"s c2iar daca tum"ra este de dimensiuni mici$ - tum"ra circumscrisa& p"t i unice sau multiple( cu margine regulata sau l"bulata$

%"rmatiunile mici( multiple( sunt apr"ape t"tdeauna benigne$ %"rmatiunile s"litare trebuiesc c"ntr"late ec"gra ic pentru a determina daca sunt s"lide sau c2istice$ - micr"calci icarile - in absenta alt"r m"di icari ale tesuturil"r m"i( p"t c"nstitui singurul semn al unui cacer mamar$ Au "rma liniara sau rami icata( mai rar r"tunde sau puncti "rme$ - le#iunile stelate& apar sub "rma un"r umbre stelate c"nvergente spre " #"na centrala( dar ara vre" imagine tum"rala pr"priu#isa$ Aceste imagini p"t masura cativa centimetri lungime$ 0aca se e*clude " cicatrice c2irurgicala( -!% din aceste imagini se dat"resc unui carcin"m$ Intrucat nu e*ista elemente sigure de di erentiere( aceste le#iuni trebuiesc e*aminate 2ist"pat"l"gic "bligat"riu$ - sanul dens .edemat"s/ - apare sub "rma unei cresteri in v"lum a sanului si ingr"sarea tegumentului( cresterea densitatii tisulare si a desenului trabecular( c"mparativ cu sanul "pus$ Aspecte min"re - p"t sa apara i#"lat sau as"ciat& de "rmarile parenc2imului mamar( micr"calci icarile( ingr"sarea sau retractia tegumentara( retractia sau inversarea mamel"nului( dilatarea sistemului ductular$ ,$ Bltras"n"gra ia %"l"sirea traduct"arel"r de mare recventa .7(- sau 1! MC#/ " era imagini de inalta re#"lutie a parenc2imului mamar$ ?rincipalul avanta' c"nsta in p"sibilitatea di erentierii tum"ril"r s"lide de cele c2istice si g2idarea punctiei- bi"psie$ Este utila mai ales in ca#ul disc"rdantel"r clinic"-radi"l"gice( cand " tum"ra mica nu apare radi"l"gic( ind mascata de tesutul ibr"s inc"n'urat"r$ 1$ 7erm"gra ia ?rincipiul met"dei c"nsta in di erenta de p"tential radiant in in rar"su intre tesutul tum"ral mai vasculari#at( deci mai cald - si tesuturile n"rmale$ Are avanta'ul de a i neinva#iva si cu re#ultate repr"ductibile$ Asta#i este practic inl"cuita de mam"gra ie si ec"gra ie$ 4$ )cintigra ia cu 7c-triamin pentaacetat - este e*aminarea de electie pentru evidentierea metasta#el"r "s"ase plecate de la un cancer mamar$ -$ E*amenul cit"l"gic prin punctie aspirativa cu ac in - se utili#ea#a un ac de ,1-4 care se intr"duce de cateva "ri prin tum"ra i*ata intre degete .daca este palpabila/( sau sub c"ntr"l ec"gra ic sau radi"l"gic daca tum"ra nu este palpabila$ )e aspira c"ntinutul( se intinde pe lama si se e*aminea#a imediat de catre specialistul cit"l"g$ Elab"rarea re#ultatului necesita multa e*perienta$ 5$ E*amenul 2ist"l"gic prin punctie-bi"psie cu ac tai"s$ )e "l"sesc ace speciale( mai gr"ase .+im-)ilverman sau 7ru-Cut/ care secti"nea#a mici cilindri de tesut ce p"t i e*aminati 2ist"pat"l"gic$ Met"da tinde sa ie inl"cuita cu bi"psia c2irurgicala$ 7$ :i"psia c2irurgicala - se e*ecuta de regula ca prim timp al interventiei c2irurgicale radicale$ )e e*ci#ea#a "rmatiunea tum"rala impreuna cu un sect"r de tesut adiacent .sect"rect"mie/ si se va trimite la lab"rat"r pentru e*amen 2ist"pat"l"gic e*temp"raneu$ Re#ultatul va dicta strategia "perat"rie ulteri"ara$ 8$ ?r"teinele recept"are 2"rm"nale - pr"teina cit"plasmatica recept"are a estradi"lului este pre#enta in celulele sanului n"rmal si este p"#itiva in -!-5!% din cancerele mamare$ ?re#enta acestui recept"r este predictiva pentru raspunsul la tratamentul 2"rm"nal( tum"rile recept"rnegative iind insensibile la acest tratament$ 0intre tum"rile recept"r-p"#itive -!-5!% raspund la manipularile 2"rm"nale terapeutice$ ?re#enta recept"ril"r 2"rm"nali ai estradi"lului si pr"gester"nului( cit"plasmatici sau nucleari( repre#inta un indicat"r pr"gn"stic independent de starea gangli"nil"r sau 2ist"l"gia tum"rii$ )tadiali#are Btili#ea#a sistemul 7 N M care evaluea#a independent tum"ra( gangli"nii si metasta#ele$

7 ! - tum"ra primara nu p"ate i identi icata 7 1 - tum"ra mai mica de , cm 7 , - tum"ra intre , si - cm 7 1 - tum"ra mai mare de - cm 7 4 - tum"ra i*ata la tegumente sau peretele t"racic N ! - gangli"nii a*ilari ara metasta#e N 1 - gangli"nii a*ilari cu metasta#e dar m"bili N , - gangli"nii a*ilari cu metasta#e( c"n luenti( i*ati N 1 - gangli"nii supraclaviculari cu metasta#e( sau edemul bratului M ! - ara metasta#e la distanta M 1 - cu metasta#e la distanta %"rme particulare D Cancerul mamar si sarcina ?r"gn"sticul cancerului mamar as"ciat graviditatii repre#inta " p"blema c"ntr"versata( dar in general se c"nsidera a i grav$ Multi aut"ri rec"manda intreruperea cursului sarcinii daca aceasta este in primul trimestru( mai ales daca se are in vedere c2imi"terapia$ Cand cancerul mamar este desc"perit in peri"ada puerperala( lactatia va i intrerupta cu mi'l"ace n"nestr"genice$ D Cancerul mamar bilateral Incidenta cancerului mamar bilateral sincr"n( inva#iv( se c"nsidera a i 8-1!% daca se utili#ea#a investigarea mam"gra ica sistematica$ 1- - 4!% din le#iu- nile c"ntralaterale sunt subclinice$ %"rma cea mai "bisnuita este carcin"mul l"bu- lar inva#iv$ ?acientele cu cancer mamar au un risc de 1 - - "ri mai mare de a de#v"lta un cancer la sanul "pus( deci se impune urmarirea mam"gra ica sistematica$ D Cancerul mamar l"cal avansat$ In a#e avansate( cancerul mamar apare ca " tum"ra v"lumin"asa( i*ata la piele sau la peretele t"racic( cu ulcerarea tegumentel"r( retractia sanului( edem( #"ne eritemat"ase e*tinse$ ?"t e*ista aden"patii tum"rale a*ilare sau supraclaviculare( edem al bratului( dureri "s"ase .%ig$5$/$ 7ratament 1$ 7ratamentul c2irurgical ?rima "peratie "nc"l"gica a "st mastect"mia radicala intr"dusa de Calsted in 18<1$ 7ratamentul ad'uvant a acut p"sibila utili#area un"r te2nici c2irurgicale mai putin mutilante$ - e*ci#ia l"cala - e*tirpa "rmatiunea tum"rala cu " cantitate de tesut mamar peritum"ral( reali#and asa-numita =sect"rect"mie>( care p"ate merge pana la e*tirparea unui cadran$ ?"ate i "l"sita in sc"p diagn"stic - ca bi"psie c2irurgicala( la cancerele =in situ> sau la tum"ri pana la , cm diametru$ - mastect"mia radicala m"di icata ?ateE - are avanta'e inc"ntestabile intrucat permite evidarea a*ilara( pastrea#a musculatura pect"rala si evita radi"-terapia sistematica$ Asigura rata cea mai redusa de recidive l"c"-regi"nale$ - mastect"mia subcutana cu rec"nstructie imediata a sanului prin plasarea de pr"te#e - are " reputatie pr"asta dat"rita c"mplicatiil"r p"st"perat"rii recvente si a di icultatii selecti"narii ca#uril"r - mastect"mia simpla - a "st aband"nata( iind inacceptabila "nc"l"gic .%ig$7$/ ,$ Radi"terapia - este utili#ata practic in m"d sistematic dupa c2irurgia c"nservat"are a sanului$ 0"#a medie este -! 4E si necesita racti"nare c"respun- #at"are si utili#area campuril"r tangentiale$ Cu t"ate acestea p"t sa apara unele c"mplicatii - edemul bratului( ple*"patia bra2iala( necr"#e musculare$ 1$ 7erapia ad'uvanta sistemica

7ratamentul 2"rm"nal - tam"*i enul - creste evident rata supravietuirii daca se aplica in cura prelungita de , ani( indi erent de varsta pacientei( de statusul 2"rm"nal sau de starea gangli- "nil"r - ablatia "variana( c2irurgicala sau radi"l"gica( la emei inainte de men"pau#a( are un e ect net av"rabil prin scaderea ratei recidivel"r si a m"rtalitatii gl"bale$ Mai n"u aceste pr"cedee tind sa ie inl"cuite prin administrarea de ag"nisti ai sis- temului 2ip" i#ar 37C-3C .F"lade*/ C2imi"terapia - utili#ea#a pr"t"c"alele p"lic2imi"terapeutice care includ cicl" "s amida( met"tre*atul( -- lu"r"uracilul$ Indicatia principala este la pacientele cu 1-1 gangli"ni a*ilari p"#itivi( iar dintre cele cu gangli"ni negativi( in ca#ul tum"ril"r v"lumin"ase( slab di erentiate sau ara recept"ri estr"genici$ 2ttp&//GGG$medicultau$c"m/sanatatea- amiliei/encicl"pedie-a-sanatatii/c"nduita-ina ectiunile-grave/cancerul-de-san$p2p ?r"gn"stic )tadiu )upravietuire la - ani )upravietuire la 1! ani