Sunteți pe pagina 1din 10

C UPRINS :

1. 2. 3.

Introducere Frezarea frontal Vibrorularea suprafetelor cilindrice interioare

2 3 9

Lucrare de an
Sch Executat Controlat T contr. Aprobat document. Semnat

Grumeza N.

Toca A . Toca A.

1.Vibrorularea suprafetelor cilindrice interioare 2.Frezarea plan

Litera

Coala

Coli

UTM
FIMCM gr. IPPCM

INTRODUCERE
I ndustria constructoare de ma ini este o ramur format din u nit!i specializatepe fabricarea anumitor produse p u n d e d o t r i i care dis

c o r e s p u n z t o a r e .

"rocesul de produc!ie reprezint totalitatea acti#it!ilor d e s f u r a t e c u

a$utorul mi$loacelor de munc% precum l e c a r e a u l o

i toate procesele natura c & n

le'tur cu transformarea obiectelor muncii or'anizate% co nduse irealizate de oameni. Acest proces se poate referi la f

abricarea unor piese%subansambluri sau ansambluri% &n concor dan! cu produsul finit stabilit defiecare producti#. l o ' (e i aici putem da c prin l unitate

i defini!ia procesuluite)no c a r a e formei r idimensi

rep r e z i n t u n

modificarea i

prelucrare o

semifabricatelor% modificarea strii suprafe!elor prelucrate% modificarea propriet!ilor r% fizico*mecanice ale materialelo

asi'urarealan!urilor de dimensiuni ale subansamblurilor

i ansamblelor+ toate acesteaformeaz procese te)nolo'ice de p relucrare mecanic i procese te)nolo'icede asamblare. ,n con iscule r

di!iile actuale% apari!ia unor materiale% ma ini*unelte n o i s a u n u m a i a u n o

perfec!ionri ale acestora% precum n e & n e c o n

i ate)nolo'iilor moder o m i a

fabrica!iei determin &n mod implicitconsecin!e de o mai mic s a u m a i m a r e

an#er'ur &n procesul te)nolo'ic deprelucrare mecanic. "erfo rman!ele ma inilor*unelte &n continu u n c a f a c t o r i constante#olu!ie imp & n a c e s t

d e t e r m i n a n t

scop precizia de e-ecutare aacestora% precizie care asi'ur a

S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

ata

Lucrare de an

Coala

si'ur &n acela!i timp o durabilitate n s f o r m r i l e c a r e a u

ifiabilitate mrit. Tra l o c a s t z i & n

construc!ia de ma inisunt &ndreptate % &n primul r.nd% spre real izarea unei dez#oltri dinamice aproduc!iei ma inilor*unelte c u c o m a n d n u m e r i c / 0 N 1 % i n c l u s i #a c e n t r e l o r d e p r e l u c r a r e a sistemelor fle-ibile de prelucrare. i

Frezarea frontal
Frezarea este operaia de prelucrare mecanic prin achiere pe maini-unelte de frezat, cu scule numite freze.

Freza este o scul a c)ietoare cu mai multe ti uri% pentru prelucrarea su* prafe!elor plane i profilate% a canalelor de diferite forme etc. 2a o frez se deosebesc din!ii a c)ietori i corpul. (in punct de #edere con* structi#% frezele pot fi e-ecutate dintr*o bucat /&n acest caz se numesc freze mo* nobloc1 sau asamblate /&n acest caz se numesc freze cu din!i monta!i1.

S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

ata

Lucrare de an

Coala

"

Freza monobloc

Freza cu din!i monta!i

,n 'eneral% frezele se clasific &n func!ie de forma suprafe!ei pe care o prelucreaz i de ma ina*unealt pe care se e-ecut prelucrarea. Frezele cilindrice se folosesc pentru prelucrarea suprafe!elor plane pe ma i*nile de frezat orizontale. 3le pot a#ea din!i drep!i sau &nclina!i . 0ele cu din!i &ncli*na!i lucreaz &n condi!ii mai bune% deoarece a c)ierea decur'e mai lini tit. "entru dimensiuni mari de freze% construc!ia acestora poate fi realizat cu din!i asambla!i. Aceast solu!ie permite construirea corpului din o!el de construc!ie% iar din!ii a *c)ietori% din o!el rapid /4551 sau plcu!e din carburi metalice% ceea ce reduce sim*!itor costul sculei.

Freza cilindric cu din!i &nclina!i

Freza modul melc

Frezele cilindro*frontale se folosesc pentru prelucrarea suprafe!elor plane pe ma inile de frezat #erticale. 0a i frezele cilindrice% frezele cilindro*frontale pot fi6 monobloc sau cu din!i asambla!i . Aceste freze a c)iaz cu partea frontal i cu partea cilindric.

S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

ata

Lucrare de an

Coala

Freza cilindro*frontal cu din!i &nclina!i

Freze disc

Frezele disc se folosesc pentru prelucrarea canalelor pe ma inile de frezat orizontale. Aceste freze sunt pre#zute pe suprafa!a cilindric e-terioar i pe cele dou suprafe!e frontale cu din!i a c)ietori. Frezele de'et se folosesc pentru prelucrarea canalelor pe ma ini de frezat #erticale. Aceste freze au din!i a c)ietori pe suprafa!a frontal i pe suprafa!a ci* lindric.

Frezarea suprafe!elor plane

Maina de frezat universal

S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

ata

Lucrare de an

Coala

1 1 M!dul de "enerare a su#rafe$el!r 7i cri de 'enerare * mi care principal de a c)iere% de rota!ie% e-ecutat de scul &n $urul a-ei sale+ * mi care8mi cri de a#ans% &ntr*un plan perpendicular pe a-a sculei% e-ecutat fie de pies % fie de scul /fi'. 11.

a.

b. Fi '.1

c.

a. prelucrarea unui canal de pan cu o frez cilindro*frontal% cu a#ans a-ial i radial e-ecutat de scul+ b. prelucrarea unui canal de pan cu o frez cilindro*frontal% cu a#ans combinat e-ecutat de scul+ c. frezare contur% cu mi care de a#ans realizat dup o traiectorie curb% e-ecutat de scul. 7odul de realizare al 'eneratoarei6 * cinematic% ca &nf urtoare a traiectoriilor descrise de din!ii frezei care se rote te &n $urul a-ei sale+ * prin materializare de ctre muc)ia sculei. 7etode de frezare * frezare frontal /a-a sculei este perpendicular pe suprafa!a de prelucrat% 'eneratoarea fiind realizat pe cale cinematic1% fi'. 2+ * frezare cilindric /a-a sculei este paralel cu suprafa!a de prelucrat% 'eneratoarea este materializat de muc)ia din!ilor sculei1% fi'.3+ * frezare cilindro*frontal /combinat1% fi'.9.

G0

S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

ata

Lucrare de an

Coala

Fi '.2

Fi '.3

fi' 9.

%!r&a ac'iei

* la frezarea cilindric% 'rosimea a c)iei #ariaz de la : la o #aloare ma-im% e c % fi'.;.

Fi '.;

* la frezarea frontal% 'rosimea a c)iei #ariaz &ntre e si f /fi'.<1% dar poate fi mai mic dac un')iul de atac principal = r este mai mic de 9:>% deoarece e c ? f sin = r .
e1* l ! i m ea a c)i ei l a int rare a frez ei & n a c)i ere+ e2 * l ! i m ea a c)i ei l a i e i rea frez ei di n a c)i ere+ f @ l ! i m ea a c)i ei l a ni #el ul a- ei frez ei .

S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

ata

Lucrare de an

Coala

&

Form a a c)i ei det a at e de un di nt e

Fi '.<

(ariante de frezare

* &n sensul a#ansului /fi'.A a1+ * contra a#ansului /fi'.A b1.

a.
Fi '.A

b.

Frezarea &n sensul a#ansului are urmtoarele caracteristici6 * la intrarea &n a c)iere% din!ii frezei &ndeprteaz o a c)ie de 'rosime mare% ceea ce produce ocuri repetate i deteriorarea plcu!elor+ este necesar ca mai mul!i din!i ai sculei s se afle simultan &n a c)iere% pentru uniformizarea prelucrrii+ * rezultanta for!elor de a c)iere are acela i sens cu mi carea de a#ans produc.nd $ocuri periodice &n mecanismul de a#ans% ceea ce &nrut!e te calitatea prelucrrii+ * for!a principal de a c)iere fi-eaz piesa% suplimentar% &n dispoziti#+ * #arianta de prelucrare se utilizeaz pe ma ini de frezat dotate cu sisteme de compensare a $ocurilor &n mecanismele de a#ans sau pe 7.B.0.N. Frezarea contra a#ansului are urmtoarele caracteristici6 * la intrarea &n a c)iere% din!ii frezei &ndeprteaz o a c)ie de 'rosime nul% ceea ce produce o uzur rapid a ti urilor i o ecruisare a suprafe!ei prelucrate+ * rezultanta for!elor de a c)iere se opune mi crii de a#ans% prelu.nd $ocurile din mecanismele lan!ului cinematic% ceea ce conduce la mic orarea #ibra!iilor si la cre terea calit!ii prelucrrii+ * for!a principal de a c)iere% de #aloare mare% tinde s scoat piesa din dispoziti#ul de orientare i fi-are.

S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

ata

Lucrare de an

Coala

'

2a frezarea frontal% o parte a din!ilor frezei lucreaz &n sensul a#ansului% iar cealalt parte% contra a#ansului /fi'. C1.

Vibrorularea suprafetelor cilindrice interioare


" ractica industrial rele# faptul c performan!ele ridicate l a m a inile i ec)ipamentele fabricate nu pot fi realizate dac nu se iau msuride cre terea preciziei de prelucrare. Bn rol i mportant &n acest sens &l are imrimea ru'ozit!ilor supraf e!elor aflate &n contact i care formeaz cuple de frecare. 7 icrorelieful suprafe!elor are influen! direct asupra preci ziei de f unc!ionare a utila$elor sau aparatelor% a rezisten!ei la uzur i nu &n ultimulr.nd asupra rezisten!ei la coroziune a or'an elor componente ale acestora. ( in aceste moti#e% de natur te)nic% dar i din moti#e econom ice% a u fost dez#oltate o serie &ntrea' de procedee de netezir e a suprafe!elorpieselor% acestea fiind dependente de mai mul!i factori6 tipul suprafe!ei / interioar% e-terioar1% forma acesteia /simpl sau comple1% tipul p roduc!iei % costul prelucrrilor etc. 7 etodele de netezire ce sunt aplicate &n practic permit% pe l. n' o b!inerea unor ru'ozit!i suficient de mici /Da? :%:1E:%9 Fm1 i reducerisubstan!iale ale unor abateri de prelucrare pro#enite de la opera!iile a nterioare. ,nceput a fi cercetat i aplicat cu mai bine de C: de ani &n urm p rocedeul de netezire a suprafe!elor a fost dez#oltat i apli c a t & n c o n t i n u a r e c u b u n e r e z u l t a t e ." r o c e d e u l e s t e a p l i c a t % & n special% la piese cu 'eometrie simpl% e -ecutate din mater iale cu o anumit plasticitate% &n prezen!a unui lubrifiant."
Coala

S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

ata

Lucrare de an

rin aplicarea procedeului de deformare plastic pot fi ob!in u t e o s e r i e d e a # a n t a $ e % c um s u n t 6 & n l o c u i r e a u n o r m a t e r i a l e s cumpe /o!eluri de c alitate nealiate sau aliate1 cu materiale ieftine /o!eluri carb on obi nuite1+ r educerea substan!ial a ru'ozit!ii% care se ob!ine cu costu ri mult mai micidec.t cea cu materiale abrazi#e+ cre terea r ezisten!ei la uzur abrazi#+ r educerea oboselii de contact% crearea unui microrelief fa#or abil unei bune l ubrifieri &n cuplele de frecare etc. Netezirea suprafeelor prin vibrorulare "rocedeul utilizeaz % pe l.n' mi crile rulrii o mi car e #ibratorie%&n planul suprafe!ei de prelucrat% 5e ob!ine & n acest mod o cre tere aproducti#it!ii prelucrrii i o re ducere a &nl!imii nere'ularit!ilor desuprafa!% &n rapor t cu rularea simpl. 5cula deformatoare este o rol sau o sfer /fi'.111.

S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

ata

Lucrare de an

Coala

)*

S-ar putea să vă placă și