Sunteți pe pagina 1din 13

Ministerul Educaiei Naionale

Ordinul nr. 3060/2014 privind aprobarea Condiiilor de organi are a taberelor! e"cursiilor! e"pediiilor #i a altor activit$i de ti%p liber &n siste%ul de &nv$$%'nt preuniversitar
(ublicat &n Monitorul O)icial! (artea * nr. ++ din 0,.02.2014. Ordinul nr. 3060/2014 privind aprobarea Condiiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediiilor i a altor activit!i de ti"p liber #n siste"ul de #nv!!"$nt preuniversitar %n con&or"itate cu prevederile art. '4 din (egea educaiei naionale nr. 1/2011, cu "odi&ic!rile i co"plet!rile ulterioare, #n te"eiul )ot!r$rii *uvernului nr. 1+,/2013 privind organizarea i &uncionarea -inisterului .ducaiei /aionale, cu "odi&ic!rile i co"plet!rile ulterioare, "inistrul educaiei naionale e"ite prezentul ordin. 0rt. 1. 1 2e aprob! Condiiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediiilor i a altor activit!i de ti"p liber #n siste"ul de #nv!!"$nt preuniversitar, prev!zute #n anexa care &ace parte integrant! din prezentul ordin. 0rt. 2. 1 3irecia general! educaie i #nv!are pe tot parcursul vieii, 3irecia general! "anage"ent resurse u"ane i reea colar! naional!, 3irecia general! #nv!!"$nt #n li"bile "inorit!ilor, inspectoratele colare i unit!ile de #nv!!"$nt duc la #ndeplinire prezentul ordin. 0rt. 3. 1 4rezentul ordin se public! #n -onitorul O&icial al 5o"$niei, 4artea 6. -inistrul educaiei naionale, 5e"us 4ricopie 7ucure ti, 3 &ebruarie 2014. /r. 3.060. (ublicat &n Monitorul O)icial! (artea * nr. ++ din 0,.02.2014.

Condiiile de organi are a taberelor! e"cursiilor! e"pediiilor #i a altor activit$i de ti%p liber &n siste%ul de &nv$$%'nt preuniversitar din 03.02.2014
0rt. 1. 1 Cadrele didactice i/sau unit!ile de #nv!!"$nt preuniversitar care organizeaz! tabere, excursii, expediii i alte activit!i de ti"p liber au obligaia s! ia toate

"!surile #n vederea asigur!rii condiiilor de siguran! ale elevilor pe durata activit!ii respective. 0rt. 2. 1 .levii participani la tabere, excursii, expediii i alte activit!i de ti"p liber i p!rinii/reprezentanii legali ai acestora vor respecta obligaiile prev!zute #n anexa nr. 3. 0rt. 3. 1 819 0nterior constituirii grupului de elevi i cadre didactice/p!rini participani, cadrul didactic organizator trebuie s! prezinte grupului ur"!toarele in&or"aii: a9 scopul i progra"ul activit!ii; b9 localitatea de destinaie; c9 durata activit!ii, ziua, ora i locul plec!rii, precu" i ziua, ora i locul sosirii; d9 operatorul econo"ic/&urnizorul serviciilor de transport, cazare, "as! 8dup! caz9; e9 "i<locul/"i<loacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile i categoria acestuia/acestora; &9 distana i durata de "ers de la punctul de plecare p$n! la locul #n care se a&l! situat! unitatea de cazare 8#n cazul #n care transportul se &ace cu autocarul9, dac! locul este u or accesibil, dac! sunt proble"e #n ceea ce prive te dru"ul de acces; g9 adresa unit!ii de pri"ire 8a"plasarea unit!ii/unit!ilor de cazare, "odalit!ile de a<ungere la acestea9; dot!rile supli"entare din incinta unit!ii de cazare 8de exe"plu: piscine, terenuri de &otbal sau de tenis, "ese de ping1pong etc.9; condiiile de cazare i nu"!rul locurilor de cazare autorizate, serviciile de "as! o&erite i categoria de clasi&icare a unit!ilor de ali"entaie; =9 docu"ente privind costul excursiei/taberei/expediiei etc.; i9 nu"!rul de participani vizat: elevi i aduli, cu respectarea regulii: un cadru didactic la cel "ult 10 elevi; <9 activit!i care presupun un anu"e grad de di&icultate/risc; >9 regula"entul taberei/excursiei. 829 6n&or"aiile de la lit. e9, &9 i g9 vor &i solicitate de c!tre organizatorul activit!ii, #n scris, operatorilor econo"ici contractai. 0rt. 4. 1 %n "o"entul #n care grupul este constituit, cadrul didactic organizator al activit!ii este obligat: a9 s! #ntoc"easc! dosarul solicitat pentru des&! urarea activit!ii con&or" anexei nr. 1; b9 s! obin! avizul conducerii unit!ii de #nv!!"$nt i aprobarea inspectoratului colar pentru deplasare, a a cu" este prev!zut #n anexa nr. 2. %n cazul #n care grupul este &or"at din elevi aparin$nd "ai "ultor unit!i colare, va &i luat avizul tuturor unit!ilor de #nv!!"$nt de la care provin elevii; c9 s! #nainteze operatorului econo"ic co"anda scris!, "enion$nd ur"!toarele in&or"aii: 1 nu"!rul de persoane din care este constituit grupul; 1 v$rsta participanilor; 1 situaii speciale re&eritoare la starea de s!n!tate a "e"brilor grupului;

1 situaii speciale privind regi"ul ali"entar/dieta "e"brilor grupului; d9 s! se asigure c! grupul nu dep! e te capacitatea de cazare a unit!ii vizate; e9 s! se asigure, pe toat! durata taberei/excursiei, de existena unei persoane specializate #n acordarea pri"ului a<utor, dac! operatorul econo"ic nu o&er! acest lucru. 0rt. ,. 1 %nainte de plecarea #n tab!r!/excursie/expediie, cadrul didactic organizator va solicita "e"brilor grupului, precu" i cadrelor didactice #nsoitoare: a9 se"n!turile tuturor "e"brilor grupului de luare la cuno tin! a prevederilor regula"entului taberei/excursiei/ expediiei etc.; b9 adeverinele "edicale eliberate de "edicul de &a"ilie/"edicul colar, care s! ateste &aptul c! starea de s!n!tate #i per"ite s! participe &!r! riscuri la activit!ile propuse; c9 acordul p!rinilor/tutorilor legali con&or" anexei nr. 4, #n &uncie de speci&icul deplas!rii, se"nat de c!tre p!rini/tutorii legali i copii. 0rt. 6. 1 819 %n "o"entul #n care sunt #ndeplinite condiiile de "ai sus, cadrul didactic organizator al activit!ii poate #n tiina, #n scris, co"isariatul <udeean pentru protecia consu"atorilor din <udeul unde are loc tab!ra/excursia despre sosirea grupului de elevi i aduli, data la care sose te, perioada de edere. 829 4e tot ti"pul ederii, organizatorul activit!ii poate sesiza co"isariatul <udeean pentru protecia consu"atorilor, respectiv Co"isariatul -unicipiului 7ucure ti pentru 4rotecia Consu"atorilor, ori de c$te ori consider! necesar, cu privire la di&erite aspecte neconcordante #ntre o&erta operatorului econo"ic i serviciile o&erite. 0rt. ?. 1 819 4e durata taberei/excursiei/expediiei, cadrele didactice organizatoare i #nsoitoare au obligaia s! ia toate "!surile pentru asigurarea securit!ii elevilor. 829 4entru asigurarea securit!ii elevilor, cadrele didactice "enionate la alin. 819 vor avea #n vedere, cel puin, ur"!toarele "!suri: a9 s! selecteze c$te un cadru didactic pentru &iecare 10 elevi participani pentru a1i #nsoi i supraveg=ea pe toat! perioada excursiei/taberei; b9 s! evalueze riscurile asociate activit!ilor propuse; c9 s! se i"plice direct #n activit!ile copiilor; d9 s! ia "!suri de prevenire/reducere a riscurilor de v!t!"are a participanilor; e9 s! cunoasc! i s! aplice standardele de siguran! a elevilor; &9 s! anune i"ediat instituiile specializate 8poliia, salvarea9 i p!rinii #n cazul v!t!"!rii elevilor; g9 s! asigure transportul elevilor la unit!i "edicale #n cazul v!t!"!rii elevilor; =9 s! cunoasc! i s! aplice "odul de utilizare #n siguran! a ec=ipa"entelor necesare pentru buna des&! urare a activit!ilor progra"ate; i9 s! se asigure c! toi participanii au ec=ipa"entul necesar i c! #l utilizeaz! #n condiii de siguran!; <9 s! se asigure c! elevii au preg!tirea "ini"al! pentru des&! urarea anu"itor activit!i; >9 s! adapteze activit!ile la v$rsta, stadiul de dezvoltare, nevoile i rit"ul elevilor participani. 0rt. +. 1 0nexele nr. 114 &ac parte integrant! din prezentele condiii.

0/.@0 /r. 1 la condiii 3O205A( taberei, excursiei, expediiei sau al altei activit!ii de ti"p liber care i"plic! deplasare, servicii de cazare i "as! 0rt. 1. 1 3osarul taberei, excursiei, expediiei sau al altei activit!i de ti"p liber care i"plic! deplasare, servicii de cazare i "as! va conine docu"ente re&eritoare la deplasare, transport, servicii de cazare i "as!, precu" i la costul deplas!rii. 0rt. 2. 1 3ocu"entele re&eritoare la deplasare sunt: a9 planul taberei, excursiei, expediiei sau al altei activit!i de ti"p liber care i"plic! deplasare, servicii de cazare i "as!, con&or" anexei nr. 2 la Condiiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediiilor i a altor activit!i de ti"p liber #n siste"ul de #nv!!"$nt preuniversitar, aprobate prin Ordinul "inistrului educaiei naionale nr. 3.060/2014; b9 regula"entul taberei, excursiei, expediiei etc.; c9 acordul scris al p!rinilor/tutorilor legali ai elevilor participani la tab!r!, excursie, expediie etc., con&or" &or"ularului prev!zut #n anexa nr. 4 la Condiiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediiilor i a altor activit!i de ti"p liber #n siste"ul de #nv!!"$nt preuniversitar, aprobate prin Ordinul "inistrului educaiei naionale nr. 3.060/2014; d9 procesul1verbal #nc=eiat #n ur"a prelucr!rii, #nsu irii i se"n!rii regula"entului taberei, excursiei, expediiei etc. de c!tre toi participanii la tab!r!, excursie, expediie etc. 0rt. 3. 1 3ocu"entele re&eritoare la co"anda serviciilor solicitate i o&erta pri"it! de la &urnizorul de turis" sunt: a9 destinaia/destinaiile c!l!toriei turistice, durata i datele de sosire i de plecare; b9 "i<locul/"i<loacele de transport dorit/dorite i categoria acestuia/acestora; c9 tipul i categoria structurilor de pri"ire; d9 serviciile de "as! 1 pensiune co"plet!/de"ipensiune/ "ic de<un; e9 progra"ul turistic solicitat; nu"!rul de persoane pentru care se co"and! pac=etul de servicii turistice. 0rt. 4. 1 Bactura &iscal! #nsoit! de &actura pro &or"a trebuie s! "enioneze costul/persoan! de&alcat pe servicii de transport i servicii turistice. 0rt. ,. 1 3ocu"entele re&eritoare la serviciile de transport sunt: a9 copia certi&icatului de #n"atriculare a operatorului econo"ic la o&iciul registrului co"erului; b9 copia certi&icatului de clasi&icare a unit!ii de transport 8#n cazul #n care deplasarea se realizeaz! cu autove=icule9; c9 copia licenei de transport persoane #n tra&icul intern sau internaional 8#n cazul #n care deplasarea se realizeaz! cu autove=icule9;

d9 copia asigur!rii de r!spundere a transportatorului &a! de c!l!torii transportai, #n caz de accidente, #n cazul #n care deplasarea se realizeaz! cu autove=icule, &or"ularul nr. 1.2 prev!zut #n anexa nr. 4 la Condiiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediiilor i a altor activit!i de ti"p liber #n siste"ul de #nv!!"$nt preuniversitar, aprobate prin Ordinul "inistrului educaiei naionale nr. 3.060/2014, se"nat i ta"pilat. 0rt. 6. 1 3ocu"entele re&eritoare la serviciile de cazare i/sau "as! sunt: a9 copia certi&icatului de #n"atriculare a operatorului econo"ic la o&iciul registrului co"erului; b9 copia licenei de turis" a operatorului econo"ic/a certi&icatului de clasi&icare a structurii de pri"ire turistice de cazare i ali"entaie; c9 &or"ularul nr. 1.1 prev!zut #n anexa nr. 4 la Condiiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediiilor i a altor activit!i de ti"p liber #n siste"ul de #nv!!"$nt preuniversitar, aprobate prin Ordinul "inistrului educaiei naionale nr. 3.060/2014, se"nat i ta"pilat. 0rt. ?. 1 819 3osarul va &i avizat de conducerea unit!ii de #nv!!"$nt cu cel puin o lun! #naintea #nceperii activit!ii. 829 3osarul avizat va &i aprobat de inspectoratul colar <udeean/6nspectoratul Ccolar al -unicipiului 7ucure ti anterior datei de plecare. 0/.@0 /r. 2 la condiii 0/D.D CCO0(E 4lan de excursie/tab!r!/expediie sau al altei activit!i de ti"p liber 8An itinerariu detaliat va &i #naintat ca ata a"ent la acest plan.9 1. Ccoala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... 2. Clasa/Clasele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 3estinaia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8/u este per"is! nicio "odi&icare &!r! un nou acord.9 4. 2copul c!l!toriei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................... .......................... ,. 3ata/4erioada c!l!toriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................... .....................

6. 3ata i ora plec!rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................... . . . . . . . . . . . . .. ?. 3ata i ora #ntoarceriiFFFFFFFFFFFFFF.. . +. Dabelul cu nu"!rul, nu"ele i prenu"ele copiilor participani, precu" i datele de contact ale p!rinilor/tutorilor lor legali instituiiFF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. '. /u"!rul i datele de contact ale cadrelor didactice #nsoitoare FFFFFFFFFFFFFFFF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FFF 10. Dabelul cu nu"!rul, nu"ele i prenu"ele adulilor participani 8alii dec$t pro&esori9F... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 11. (ocul plec!rii, &ir"a de transportFF.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................... .. 12. (ocul sosirii, &ir"a de transportFF.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................... ... 13. 4ersoana de contact la &ir"a de transport 8nu"e, prenu"e, date de contact9, dac! este cazulFFFFFFFFFFFFFFFF. . . . . . . . . . . . . 14. 3atele de contact ale operatorului econo"ic responsabil pentru asigurarea serviciilor de cazare i "as! . . . . . . . . . FFFFFFFFFFFF. 1,. 0dresa i nu"!rul de tele&on ale structurii turistice de pri"ire, care asigur! cazarea i "asaF... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FFFF.. 16. %n cazul #n care este posibil i per"is #notul, exist! i un salva"ar pe toat! perioada c$t copiii sunt #n ap!G 3a... . . . . . /u. . . . . . . C!l!torii #n a&ara !rii 0. .xist! avertis"ente sau s&aturi actuale legate de c!l!toria #n ara vizat!, e"ise de -inisterul 0&acerilor .xterne sau a"basada !rii respective #n 5o"$niaG 3aF... /u FF. 7. 0vei asigurare "edical! pentru toi participanii pe toat! perioada c!l!torieiG 3aF... /u F.. . 80ta ai docu"entele doveditoare.9 C. .ste necesar avizul "edicalG 3a... . /u FF. 3ac! da, ata ai avizele "edicale pentru &iecare elev. 3. 0re &iecare participant toate docu"entele necesare pentru c!l!torieG 3aFF.. /u

FFFF.. .. Coordonatorul c!l!toriei se va asigura c! toate docu"entele de c!l!torie ale copiilor sunt valabile i va avea copii ale pa apoartelor/c!rilor de identitate ale tuturor participanilor. B. Coordonatorul c!l!toriei se va asigura c! deine toate docu"entele prev!zute de legislaia #n vigoare re&eritoare la deplasarea #n str!in!tate a "inorilor 8acordul p!rinilor autenti&icat la notariat, cazierul coordonatorului etc.9 *. Cel puin unul dintre #nsoitori trebuie s! aib! serviciul roa"ing activat. /u"ele i prenu"ele #nsoitorului respectiv FFFFFFFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F... . . /u"!rul de tele&on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FFF.. . ). 3atele de contact ale coordonatorului c!l!torieiF.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 6. 3atele de contact de la a"basada 5o"$niei #n statul unde are loc c!l!toria. Certi&ic c! toate datele de "ai sus sunt con&or"e cu realitatea. 1?. Cadru didactic organizator 8nu"e, prenu"e, se"n!tur!9 FFFF.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3ata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1+. 0prob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ata:F... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 8director 1 nu"e, prenu"e i se"n!tur!9 1'. 0probF.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3ata:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FF. 8inspector 1 nu"e, prenu"e i se"n!tur!9 0/.@0 /r. 3 la condiii Obligaiile elevilor care particip! la tab!r!/excursie/expediie sau la alte activit!i de ti"p liber 0rt. 1. 1 0nterior deplas!rii, toi elevii care doresc s! participe la tabere/excursii/expediii sau la alte activit!i de ti"p liber au ur"!toarele obligaii: a9 s! solicite toate in&or"aiile despre tab!r!/excursie/ expediie, a a cu" sunt prev!zute la art. 3 alin. 819 din Condiiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediiilor i a altor activit!i de ti"p liber #n siste"ul de #nv!!"$nt preuniversitar, aprobate prin Ordinul "inistrului educaiei naionale nr. 3.060/2014; b9 s! # i in&or"eze p!rinii re&eritor la activitate;

c9 s! in&or"eze organizatorul taberei/excursiei/expediiei sau al altor activit!i de ti"p liber despre orice proble"e sau cerine speciale, proble"e "edicale, alergii, pre&erine #n regi"ul ali"entar, obiceiuri religioase speciale etc.; d9 s! #n tiineze organizatorul grupului dac! are interdicie de a practica sport, pentru a nu &i i"plicat #n activit!i recreative care i"plic! e&ort &izic; e9 s! citeasc! atent i s! se"neze regula"entul taberei/excursiei/expediiei sau al altor activit!i de ti"p liber, #nainte de plecare; &9 s! prezinte organizatorului grupului o adeverin! "edical! eliberat! de "edicul de &a"ilie/"edicul colar care s! ateste starea Hclinic s!n!tosH; g9 s! prezinte acordul se"nat al p!rintelui con&or" anexei nr. 4 la Condiiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediiilor i a altor activit!i de ti"p liber #n siste"ul de #nv!!"$nt preuniversitar, aprobate prin Ordinul "inistrului educaiei naionale nr. 3.060/2014. 0rt. 2. 1 4e durata deplas!rii spre/dinspre destinaie, toi elevii care particip! la tabere/excursii/expediii sau la alte activit!i de ti"p liber au ur"!toarele obligaii: a9 s! respecte condiiile de siguran! pe parcursul deplas!rilor #n grup cu trenul/autocarul/avionul; b9 s! nu recurg! la acte de violen! pe parcursul deplas!rii spre/dinspre tab!r!/excursiei/expediiei; c9 s! nu pericliteze sigurana i securitatea participanilor pe parcursul deplas!rii spre/dinspre tab!r!/excursie/expediie; d9 s! se co"porte civilizat i s! nu distrug! bunuri; e9 s! se con&or"eze co"enzilor cadrelor didactice #nsoitoare. 0rt. 3. 1 4e durata particip!rii la tabere/excursii/expediii sau la alte activit!i de ti"p liber, toi elevii au ur"!toarele obligaii: a9 s! veri&ice condiiile de siguran! ale spaiului de locuit/ca"erei; b9 s! utilizeze, cu responsabilitate, "obilierul, obiectele sanitare, ec=ipa"entele electrice i electronice din dotarea locaiei; c9 s! nu deterioreze "obilierul, obiectele sanitare, ec=ipa"entele electrice i electronice din dotarea locaiei; d9 s! #n tiineze cadrul didactic #nsoitor cu privire la de&eciunile "obilierului, ale obiectelor sanitare, ale ec=ipa"entelor electrice i electronice din dotarea locaiei; e9 s! nu recurg! la re"edierea de&eciunilor "obilierului, ale obiectelor sanitare, ale ec=ipa"entelor electrice i electronice din dotarea locaiei; &9 s! utilizeze, #n siguran!, spaiile locaiei 8s! nu sar! peste sc!ri, s! nu coboare pe balustrad!, s! nu sar! pe gea" etc.9 g9 s! nu aduc! i s! nu utilizeze "ateriale/produse in&la"abile sau cu risc in&la"abil; =9 s! utilizeze, #n siguran!, produsele/aparatele de uz personal 8deodorante, aparate de b!rbierit etc.9; i9 s! nu aduc! i s! nu consu"e tutun, alcool, droguri i alte substane care #i pot pune #n pericol pe ei ori pe ceilali participani sau care pot deter"ina alterarea percepiei realit!ii; <9 s! nu consu"e ali"ente alterate sau p!strate #n condiii neadecvate; >9 s! "ani&este un co"porta"ent responsabil &a! de propria persoan! i &a! de ceilali participani la tab!r!; l9 s! nu recurg! la acte de violen! pe parcursul ederii #n tab!r!/excursie/expediie; "9 s! nu pericliteze sigurana i securitatea participanilor la tab!r!/excursie/expediie;

n9 s! respecte co"enzile cadrului didactic #nsoitor pe perioada taberei/excursiei/expediiei; o9 s! nu p!r!seasc! grupul/locaia activit!ii &!r! acordul cadrului didactic #nsoitor. 0/.@0 /r. 4 la condiii 0CO53A( 4E56/D.(A6/DADO5.(A6 (.*0( 1 excursie/tab!r!/expediie 1 /u"ele i prenu"ele elevului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FFFFF. Clasa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ccoala:FFFFFFFFF.. . . . . . . . . . . . . . FFF... 3ata excursiei: de laFF... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la. . . . . . . . . . . FFF. /u"ele i prenu"ele p!rintelui/tutoreluiFF.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FF.. /u"ele i prenu"ele cadrului didactic organizator al excursiei:FFF... . . . . . . . . . . . .......................... /u"ele i prenu"ele cadrului didactic #nsoitor:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3estinaiaF... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (ocul de plecare: FFF.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ora plec!rii: F... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FFF... (ocul de sosire: FFFFFFF... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ora sosirii:F.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FFFFFF. -i<locul de transport: FFFFF... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FFFFFFF.. /u"ele unit!ii de pri"ire i datele de contactI: FFFFFFFFFFF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FFF. I 2e va co"pleta nu"ai #n cazul #n care excursia/activitatea/expediia dureaz! "ai "ult de o zi. 0ta ai itinerariul #n cazul #n care sunt prev!zute "ai "ulte locaii: 2copul excursiei: FFFFFFFFFFFF.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................ FF... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................... . . . FFF... %"br!c!"inte speci&ic!/.c=ipa"ent speci&ic necesar #n excursie: FFFFFFFFFFFF... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FFFFF.. 3a /u 4rogra"ul acestei excursii cuprinde activit!i &izice i sportive 8de exe"plu: . . . . . . . . .9FFFFFFFFFFF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /u a9 %neleg c! exist! riscul de v!t!"are asociat activit!ilor &izice i sportive "enionate "ai sus i sunt de acord ca propriul "eu copil s! participe la acestea, cu excepia:FFFFF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FFFF... b9 -enionez c! regi"ul "edical per"anent sau te"porar al copilului "eu, inclusiv regi"ul de diet!, cel de "edicaie i/sau necesitatea utiliz!rii aparatelor auditive sau vizuale, este: FFFFFFFFFF.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FFFFFFFFFF.. . c9 2unt de acord ca, #n cazul unei urgene de v!t!"are sau #"boln!vire a copilului, cadrul didactic #nsoitor s! "! #n tiineze i"ediat, s! ia leg!tura cu o unitate "edical! specializat!, s! acioneze #n nu"ele "eu i s! obin! trata"entul "edical al copilului. -! oblig s! pl!tesc su"a a&erent!, #n cazul ad"inistr!rii unui trata"ent "edical contra cost. d9 2unt de acord ca propriul "eu copil s! se co"porte civilizat i responsabil, s! respecte regulile stabilite i accept consecinele #n situaia #n care nu se va co"porta ca atare. e9 0ccept c! sunt responsabil pentru aducerea i preluarea copilului la orele i locaiile precizate anterior. %neleg &aptul c! propriul "eu copil va &i #nsoit pe toat! perioada excursiei de un cadru didactic #nsoitor. &9 0ccept c! r!"$ne la latitudinea colii s! "odi&ice aspectele legate de transport, cazare i alte servicii, dup! cu" consider! necesar. %neleg c! voi &i in&or"at asupra acestor "odi&ic!ri cu cel puin 24 de ore #naintea plec!rii. g9 2unt de acord c! coala nu poate &i responsabil! pentru aciunile operatorilor de transport sau de turis" care # i o&er! serviciile pentru aceast! excursie. =9 2unt de acord i #neleg c! sunt responsabil pentru &aptele copilului "eu. 0bsolv coala de toate obligaiile i r!spunderea ocazionate de aceast! excursie, cu excepia celor cauzate de negli<ena cadrelor didactice #nsoitoare. i9 %neleg c! deinerea i consu"ul de tutun, b!uturi alcoolice i droguri sunt interzise i a" discutat acest lucru cu copilul "eu. 2unt de acord ca propriul "eu copil s! &ie supus procedurilor disciplinare i unei posibile anc=ete, dac! va consu"a alcool sau va deine ast&el de substane psi=otrope. <9 %neleg &aptul c! elevii care nu respect! regula"entul de organizare i &uncionare a unit!ilor de #nv!!"$nt preuniversitar i regula"entul intern al colii pot s! &ie exclu i de coal! de pe lista participanilor la ast&el de "ani&est!ri. >9 2unt de acord c!, #n cazul #n care copilul "eu co"ite o &apt! grav! pe perioada excursiei, r!"$ne la latitudinea colii s! #"i tri"it! copilul acas!, eu &iind in&or"at asupra acestui lucru #n prealabil. %n acest caz, voi suporta toate c=eltuielile ocazionate de plecarea lui anterioar! i nu voi solicita returnarea niciunei su"e din partea colii. %n cazul elevului "inor, voi veni s! #"i preiau copilul i voi suporta toate c=eltuielile ocazionate de plecarea lui anterioar! anticipat!, &!r! a solicita returnarea niciunei su"e din partea colii. l9 %n caz de urgen!, pot &i g!sit, 24 de ore, la ur"!toarele nu"ere de tele&on:FF../. . . . . . . . . . . . . . . . . . FFFFFFF.3ate de contact supli"entare:

FFFFFFFF.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FFFFFFF.. "9 2unt de acord ca propriul "eu copil s! participe la aceast! excursie. FFFFFFFFFFFFFFFFF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8se"n!tura p!rintelui/tutorelui legal9 8data9 3eclaraia elevului 0" citit acest &or"ular i #neleg c! trebuie s! "! co"port politicos, responsabil i s! respect regulile stabilite de organizatorii acestei excursii, s! nu consu" tutun, b!uturi alcoolice i droguri i s! nu #ntreprind aciuni care pot s! pun! #n pericol s!n!tatea, securitatea i sigurana "ea sau a celorlali participaniFFFFFFFFFFFFFFFF.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8se"n!tura elevului9FFFFF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8data9FFFFFFFFFFF Bor"ularul nr. 1.1 Operator econo"ic .............................. 8denu"irea9 3.C(050J6. 2ubse"natul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentant #"puternicit al . . . . . . . . . . . . . 8denu"irea operatorului econo"ic9, #n calitate de o&ertant al serviciilor turistice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8denu"irea serviciului9, la data de . . . . . . . . . . . . . . 8zi/lun!/an9, declar pe propria r!spundere c!: a9FFFFFFFFFFFFFF.. 8denu"irea operatorului econo"ic9 nu a" intrat #n &ali"ent, ca ur"are a =ot!r$rii pronunate de <udec!torul1sindic; b9 dein polia de asigurare privind ra"bursarea c=eltuielilor de repatriere i/sau a su"elor ac=itate de c!tre ac=izitor #n cazul insolvabilit!ii sau &ali"entului ageniei de turis" nrF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. . , e"is! deFFF.. . . . . . . . . FF..valabil! p$n! la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . ; c9 #n ulti"ii 2 ani a" #ndeplinit integral obligaiile contractuale i nu a" produs pre<udicii bene&iciarilor. %n con&or"itate cu o&erta trans"is! ac=izitorului a" acordat acestuia ur"!toarele gratuit!i:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................... ....... .................................................................... ....................................................................

.................................................................... .................................................................... sau: %n con&or"itate cu o&erta trans"is! ac=izitorului a" acordat acestuia ur"!toarele reduceri la produse/servicii:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................... ............. .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... Costul total per persoan! este deFFFFFFFF... . lei 8inclusiv DK09. 2ubse"natul declar c! in&or"aiile &urnizate sunt co"plete i corecte #n &iecare detaliu i #neleg c! ac=izitorul are dreptul de a solicita, #n scopul veri&ic!rii i con&ir"!rii declaraiilor, orice docu"ente doveditoare de care dispun. %neleg c!, #n cazul #n care prezenta declaraie nu este con&or"! cu realitatea, sunt pasibil de #nc!lcarea prevederilor legislaiei #n vigoare privind &alsul #n declaraii. 3ata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operator econo"ic, ................................. 8se"n!tur! autorizat!9 Bor"ularul nr. 1.2 Operator econo"ic .............................. 8denu"irea9 3.C(050J6. 2ubse"natul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reprezentant #"puternicit al . . . . . . . . . . . . . 8denu"irea operatorului econo"ic9, #n calitate de o&ertant al serviciilor de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8denu"irea serviciului9, la data de . . . . . . . . . . . . . . . . 8zi/lun!/an9, declar pe propria r!spundere c!: a9FFFFFFFFFFFFFF.. 8denu"irea operatorului econo"ic9 nu a" intrat #n &ali"ent, ca ur"are a =ot!r$rii pronunate de <udec!torul1sindic;

b9 dein polia de asigurare de r!spundere a transportatorului &a! de c!l!torii transportai #n caz de accidente produse #n tra&ic intern i internaional nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . F, e"is! de. . . . . . . . . . . . FFFFFFF., valabil! p$n! la data de FFFFFFFFFFFF.. c9 #n ulti"ii 2 ani a" #ndeplinit integral obligaiile contractuale i nu a" produs pre<udicii bene&iciarilor. %n con&or"itate cu o&erta trans"is! ac=izitorului a" acordat acestuia ur"!toarele gratuit!i: FFFFFFF... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................... .............. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF. .................................................................... ................................................................... .................................................................... .................................................................... sau: %n con&or"itate cu o&erta trans"is! ac=izitorului a" acordat acestuia ur"!toarele reduceri la servicii: ............................................................ FFFFFF... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................... ............ .................................................................... .................................................................... Costul total per persoan! este deFF. . . . . . . . . . FFFFF. lei 8inclusiv DK09. 2ubse"natul declar c! in&or"aiile &urnizate sunt co"plete i corecte #n &iecare detaliu i #neleg c! ac=izitorul are dreptul de a solicita, #n scopul veri&ic!rii i con&ir"!rii declaraiilor, orice docu"ente doveditoare de care dispun. %neleg c!, #n cazul #n care prezenta declaraie nu este con&or"! cu realitatea, sunt pasibil de #nc!lcarea prevederilor legislaiei #n vigoare privind &alsul #n declaraii. 3ata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operator econo"ic, ................................. 8se"n!tur! autorizat!9