Sunteți pe pagina 1din 1

r

14.

g[.

Sd se calculeze:

t.

g
")

a-z+ 2-s +

(a-,)a

.)
")

[,-,

4(;)']

1 rrr a)
T

")

[,-o,sr'+

a) @tfz)2, (t,/l)n, (12)'

ffik;
(r-,

ElSe

- (*y)-' +y-21.

{.
-

punctul indicat:
1

1) E,

i'r.'r\

o: -f,,

#,1#16-2,-,-r],
a-(;/
a2b2

a-r -b-t_.

(a2

r2r

-l

iot,,z-ffi|.@+u1z-3ab\ #)
E"^

\.,-__...

L6.

S5 se determine

r pentru care existS radicalii:

t).,8:1;

'/F -t; ,l

s)

z)

t/;7. + t/14;

17. S[

se aduc6 la o

tG'

ol

dh,

li:])T[rl;

+)

, &:t-rt, b:t*fr'

ffi;
z)

tE + r; q \fn\ffi..

forml mai simpld, expresiile:

G+3:ffi,
L8. Sr se calculeze: D J4:%rt; 4 i,ffi.
't)

19.

EL:

JG +-IP;

55, se determine

a)

E2:

xZ -2.

pentru care (pe r6,nd):

tl Ji@:{$\/;T1;
20. SI

2)

z)

tffi:\/;--t'

&n

{,m,frM,{;
{rf't'--tr'l', tlt7-

#,',

se aducd, la o formd mai simpld expresia qi apoi s5. se calculeze valoarea ei in

SI

se scoatl factori

{y'8, 'FEa, efis, \M

"1;5;

b)c[(i)-']'

+y-L)ln-2

, ("1*)',(;rl#)

#];

,ef' + 4-r ' )i' ,rin,. _s.4,2


c)--8i'-

_ 2-z .53.10-4
S, . fO-u;

..e,@,F,tlF
22. Sa se calculsze:

(*t)']-' .(3)l-,,-,(;);

lI. u) ,-r.

, (;)-'- (-r;)-'*(-f)-',

,' (*)'.(s-z;r.(04,),i

s-2 +

[,

r(-2)'l-1;

sa se calculeze:

\re4,dafit'12

S5 se

introducl factorii I

3rlvs, ,i,,Fr,
,\zr./50,

t***lrf-

,d;rP,,-;i[+,
perechib,

,F.Se

se compaxe

i\ryr,G), (rrt:,V

frtw,*A,(rrlTn

#*O.aor,u1i crescltor nrm

Vrrt, srt, z,Frs;

27. Se se calculeze:

r)

'/2oo-t/u+t'fr+z

q{r-zl_i:l.l,+w4)

(\Eu- \MnA-$

se calculeze:

r@:3ilr00,

\m4, iFfr:m; b) rl$, rl$, tl$

2E. SI se calculeze:

")

Gfi

S-ar putea să vă placă și