Sunteți pe pagina 1din 130
 
 



 



Prezenta carte electronică nu este o carte propriu-zisă, ci o însumare a informaţiilor aflate pe pagina de la adresa:

http://www.verbolog.com/conjuga.htm

Alte informaţii despre dificultăţile verbelor limbii spaniole pot fi găsite pe pagina Institutului de Verbologie Hispanică de la adresa:

http://www.verbolog.com/entrada.htm

Prezenta carte electronică nu este o carte propriu-zisă, ci o însumare a informaţiilor aflate pe pagina

LA CONJUGACIÓN DE VERBOS EN ESPAÑOL

Los 101 modelos de flexión y tildación

PRIMERA CONJUGACIÓN

(39 modelos arales, terminados en -ar)

1.01

ABUHAR

-

1.21

DAR

a da, a face, a cauza

1.02

ACERTAR

a nimeri, a izbuti

 

1.22

DEGOLLAR

a decapita, a masacra

1.03

ACTUAR

a acţiona, a funcţiona (ca)

1.23

DESAHUCIAR

a lua orice speranţă

1.04

ADECUAR

a (se) potrivi

 

1.24

-

1.05

ADEUDAR

a datora, a fi dator

DESCAFEINAR

 

-

1.06

AHIJAR

a înfia, a imputa, a naşte

1.25

DESOSAR

-

1.07

AHUMAR

a (se) afuma

 

1.26

ENGOITAR

a trimite

 

1.08

AISLAR

a izola

 

1.27

ENVIAR

a rătăci, a greşi

1.09

AMAR

a iubi

1.28

ERRAR

a fi, a se simţi, a se

1.10

ANDAR

a merge, a funcţiona

 

1.29

ESTAR

afla

 

1.11

AUNAR

a (se) aduna, a (se) uni

1.30

FORZAR

a forţa, a obliga

1.12

AUTOINFLAR

-

1.31

JUGAR

a (se) juca, a risca

1.13

AVERIGUAR

a verifica

 

1.32

LLOUDAR

-

1.14

BAILAR

a dansa

1.33

PAGAR

a plăti

 

1.15

CAMBIAR

a schimba

 

1.34

PEINAR

a (se) pieptăna

1.16

CAUSAR

a cauza, a pricinui

1.35

REGAR

a stropi, a uda, a iriga

1.17

CAZAR

a vâna, a merge la vânat

1.36

REHILAR

-

1.18

COLGAR

a atârna, a agăţa

 

1.37

REHUSAR

a refuza

 

1.19

COMENZAR

a începe (să, cu, prin

...

)

1.38

SACAR

a scoate, a extrage

1.20

CONTAR

a număra, a calcula

1.39

a răsturna

 
 

-

- - -

VOLCAR - - -

-

-

- - -

- -

 

SEGUNDA CONJUGACIÓN (30 modelos erales, terminados en -er)

 

2.01

AGRADECER

a mulţumi (pentru)

 

2.16

PONER

a (a)pune, a deveni,

2.02

CABER

a încăpea, a fi cuprins

2.17

PROTEGER

a proteja, a sprijini

2.03

CAER

a cădea a se domoli

2.18

QUERER

a voi, a vrea

 

2.04

COCER

a coace, a fierbe

2.19

RAER

-

2.05

DEBER

a datora, a se cuveni

2.20

ROER

a roade

 

2.06

ENTENDER

a înţelege, a considera

2.21

SABER

a şti, a avea gust

2.07

ENTREVER

a întrevedea

 

2.22

SATISFACER a satisface

 

2.08

-

2.23

SER

a fi, a exista

FOSFORESCER

 

a avea

2.24

TAÑER

a cânta la instrument

2.09

HABER

a (se) face, a se scurge

2.25

TENER

a avea, a poseda

2.10

HACER

a citi

2.26

TRAER

a aduce, a transporta

2.11

LEER

a (se) mişca

 

2.27

VALER

a valora, a costa

2.12

MOVER

a mirosi

2.28

VENCER

a învinge, a expira

2.13

OLER

a plăcea

 

2.29

VER

a vedea

 

2.14

PLACER

a putea, a suporta

2.30

YACER

a zăcea (bolnav)

2.15

PODER

 

- 3 -

TERCERA CONJUGACIÓN

(32 modelos; de los cuales 29 son irales, terminados en -ir,

y 3 son íricos, terminados en -ír)

3.01

ADQUIRIR

a dobândi, a căpăta

3.17

ERGUIR

a (se) înălţa

3.02

ARGÜIR

a argumenta

3.18

ESPARCIR

a răspândi, a împrăştia

3.03

ASIR

a apuca, a prinde

3.19

IR

a merge, a se duce

3.04

BENDECIR

a binecuvânta

3.20

LUCIR

a luci, a etala

3.05

CONDUCIR

a (con)duce, a

3.21

MULLIR

-

3.06

CONSTRUIR

transporta

3.22

OÍR

a auzi, a asculta

3.07

a construi

3.23

PEDIR

a cere

CONTRADECIR

a contrazice

3.24

PROHIBIR

a interzice

3.08

COUNIR

-

3.25

REÑIR

a se lupta, a (se) certa

3.09

DECIR

a spune, a zice

3.26

REUNIR

a (se) reuni, a (se) aduna

3.10

DELINQUIR

-

3.27

SALIR

a ieşi, a pleca, a răsări

3.11

DIRIGIR

a dirija, a conduce

3.28

SEGUIR

a urma, a continua

3.12

DISCERNIR

a discerne, a deosebi

3.29

SENTIR

a simţi, a auzi

3.13

DISTINGUIR

a (se) distinge

3.30

SONREÍR

a surâde, a zâmbi

3.14

DORMIR

a dormi

3.31

VENIR

a veni, a ajunge (să)

3.15

ELEGIR

a alege

3.32

VIVIR

a trăi

3.16

EMBAÍR

a amăgi

 
 
 • 2 VERBOS AUXILIARES

 

2.09 HABER

a avea

2.23

SER

a fi, a exista

 • 3 VERBOS REGULARES

1.09 AMAR

2.05 DEBER

3.32

VIVIR

17 VERBOS SEMIRREGULARES

 

2.01

AGRADECER

 • 3.11 LUCIR

DIRIGIR

3.20

 • 2.24 TAÑER

3.02

ARGÜIR

DISTINGUIR

 • 3.13 MULLIR

3.21

 • 2.28 VENCER

1.17

CAZAR

 • 3.18 PAGAR

ESPARCIR

1.33

3.06

CONSTRUIR

 • 2.08 PROTEGER

FOSFORESCER

2.17

3.10

DELINQUIR

 • 2.11 SACAR

LEER

1.38

 

52 VERBOS IRREGULARES

 

1.02

ACERTAR

 • 1.21 JUGAR

DAR

1.31

 • 2.21 SABER

3.01

ADQUIRIR

 • 3.09 MOVER

DECIR

2.12

 • 3.27 SALIR

1.10

ANDAR

 • 1.25 OÍR

DESOSAR

3.22

 • 2.22 SATISFACER

3.03

ASIR

 • 3.12 OLER

DISCERNIR

2.13

 • 3.28 SEGUIR

3.04

BENDECIR

 • 3.14 PEDIR

DORMIR

3.23

 • 3.29 SENTIR

2.02

CABER

 • 3.15 PLACER

ELEGIR

2.14

 • 3.30 SONREÍR

2.03

CAER

ENTENDER

 • 2.06 PODER

2.15

 • 2.25 TENER

2.04

COCER

 • 3.17 PONER

ERGUIR

2.16

 • 2.26 TRAER

1.18

COLGAR

 • 1.28 QUERER

ERRAR

2.18

 • 2.27 VALER

1.19

COMENZAR

ESTAR

 • 1.29 RAER

2.19

 • 3.31 VENIR

3.05

CONDUCIR

 • 1.30 REGAR

FORZAR

1.35

 • 2.29 VER

1.20

CONTAR

 • 2.10 REÑIR

HACER

3.25

1.39 VOLCAR

3.07

CONTRADECIR

 • 3.19 ROER

IR

2.20

 • 2.30 YACER

- 4 -

18 VERBOS TÍLDICOS

 • 1.01 ABUHAR

1.11

AUNAR

 • 1.22 DEGOLLAR

3.24

PROHIBIR

 • 1.03 ACTUAR

1.12

AUTOINFLAR

 • 1.24 DESCAFEINAR

1.36

REHILAR

 • 1.06 AHIJAR

1.13

AVERIGUAR

 • 3.16 EMBAÍR

1.37

REHUSAR

 • 1.07 AHUMAR

3.08 COUNIR

 • 2.07 ENTREVER

3.26

REUNIR

 • 1.08 AISLAR

 • 1.27 ENVIAR

 

9 VERBOS ISOPTONGOS

 
 • 1.04 ADECUAR

1.15

CAMBIAR

 • 1.23 DESAHUCIAR

1.32

LLOUDAR

 • 1.05 ADEUDAR

1.16

CAUSAR

 • 1.26 ENGOITAR

1.34

PEINAR

 • 1.14 BAILAR

 

Notă: Pentru a lucra mai uşor cu cele 101 verbe s-a procedat la o codificare a lor. Scopul codului este numai acela de a găsi mai uşor verbele în tabele, atât în cele pe grupe de conjugare cât şi în tabele de regularitate/neregularitate. Prima cifră reprezintă numărul conjugării (1 = Primera conjugaciòn, 2 = Segunda conjugaciòn, 3 = Tercera conjugaciòn), iar următoarele două cifre reprezintă un simplu număr de ordine al verbelor în cadrul fiecărei conjugări. Codarea este valabilă numai în situaţia acestor 101 verbe şi numai în cadrul acestei lucrări intitulate “Los 101 modelos de flexión y tildación”

- 5 -

Los 101 modelos de conjugación en español

Paradigma

Tipo

Conj.

Acento

 

Cambios

 
 • 1 regular

amar

 

 

am-ar; modelo regular, 1ª conjugación

 • - (ARALES)

 
 • 2 regular

deber

 

 

deb-er; modelo regular, 2ª conjugación - (ERALES)

 
 • 3 regular

vivir

 

 

viv-ir; modelo regular, 3ª conjugación

 • - (IRALES)

 
 • 4 regular

abuhar

 

tíldico

ab-u-har; uha > ú-ha; uhe > ú-he; uho > ú-ho.

 
 • 5 irregular

acertar

 

 

ac-e-rtar;

e > ie.

 
 • 6 regular

actuar

 

tíldico

act-u-ar;

ua > ú-a; ue > ú-e; uo > ú-o.

 
 • 7 regular

adecuar

 

isoptongo

adec-uar; u = u.

 
 • 8 regular

adeudar

 

isoptongo

ad-eu-dar; eu = eu.

 
 • 9 irregular

adquirir

 

 

ad-qui-rir; i > ie.

 

agradecer

 • 10 semirregular

 

agrade-c-er; ca > zca; co > zco.

 
 • 11 regular

ahijar

 

tíldico

a-hi-jar; ahi > a-hí.

 
 • 12 regular

ahumar

 

tíldico

a-hu-mar; ahu > a-hú.

 
 • 13 regular

aislar

 

tíldico

a-is-lar; ai > a-í.

 
 • 14 irregular

andar

 

 

and-ar; cambios propios.

 

argüir

 • 15 semirregular

(también

arg-üir; ü-ia > u-ya; ü-ie > u-ye; ü-io

tíldico)

> u-yo.

 
 • 16 irregular

asir

 

 

as-ir; cambios propios.

 
 • 17 regular

aunar

 

tíldico

a-u-nar; au > a-ú.

 
 • 18 regular

autoinflar

 

tíldico

aut-o-i-nflar; oi > o-í.

 
 • 19 regular

averiguar

 

tíldico

averig-u-ar; ue > üe.

 
 • 20 regular

bailar

 

isoptongo

bai-lar;

ai = ai.

 
 • 21 irregular

bendecir

 

 

bend-ecir; cambios parecidos a decir.

 
 • 22 irregular

caber

 

 

c-aber; cambios propios.

 
 • 23 irregular

caer

 

 

ca-er; cambios propios.

 
 • 24 regular

cambiar

 

isoptongo

cam-biar;

i = i.

 
 • 25 regular

causar

 

isoptongo

cau-sar; au = au.

 

cazar

 • 26 semirregular

 

ca-z-ar;

ze > ce.

 
 • 27 irregular

cocer

 

 

c-o-c-er;

o > ue; ca > za; co > zo.

 
 • 28 irregular

colgar

 

 

c-o-l-g-ar;

o > ue; ge > gue.

 
 • 29 irregular

comenzar

 

 

com-e-n-z-ar;

e > ie; ze > ce.

 
 • 30 irregular

conducir

 

 

condu-c-ir; cambios propios.

 

construir

 • 31 semirregular

(también

constru-ir; u-ia > u-ía; u-ia/ie/io > u-

tíldico)

ya/ye/yo.

 
 • 32 irregular

contar

 

 

c-o-ntar; o > ue.

 
 • 33 irregular

contradecir

 

 

contrad-ecir; cambios propios.

 
 • 34 regular

counir

 

tíldico

co-u-nir; ou > o-ú.

 
 • 35 irregular

dar

 

 

d-ar; cambios propios.

 
 • 36 irregular

decir

 

 

d-ecir; cambios propios.

 

- 6 -

Paradigma

Tipo

Conj.

Acento

 

Cambios

 
 • 37 irregular

degollar

 

tíldico

deg-o-llar; o > üe.

 

delinquir

 • 38 semirregular

 

delin-qu-ir; qua > ca; quo > co.

 
 • 39 regular

desahuciar

 

isoptongo

des-ahu-ciar; ahu = ahu; i = i.

 
 • 40 regular

descafeinar

 

tíldico

descafe-i-nar; ei > e-í.

 
 • 41 irregular

desosar

 

 

des-o-sar;

o > hue.

 

dirigir

 • 42 semirregular

 

diri-g-ir;

ga > ja; go > jo.

 
 • 43 irregular

discernir

 

 

disc-e-rnir; e > ie.

 

distinguir

 • 44 semirregular

 

disting-u-ir; gua > ga; guo > go.

 
 • 45 irregular

dormir

 

 

d-o-rmir;

o > ue; o > u.

 
 • 46 irregular

elegir

 

 

el-e-g-ir;

e > i; ga > ja; go > jo.

 

embaír

 • 47 semirregular

tíldico

emba-ír; a-í > ai; a-í > ay.

 
 • 48 regular

engoitar

 

isoptongo

eng-oi-tar; oi = oi.

 
 • 49 irregular

entender

 

 

ent-e-nder; e > ie.

 
 • 50 irregular

entrever

 

tíldico

entrev-er; a > á; e > é; i > í; o > ó.

 
 • 51 regular

enviar

 

tíldico

env-i-ar;

i > í.

 
 • 52 irregular

erguir

 

 

e-rg-uir; cambios propios.

 
 • 53 irregular

errar

 

 

e-rrar; e- > ye-.

 

esparcir

 • 54 semirregular

 

espar-c-ir;

ca > za; co > zo.

 
 • 55 irregular

estar

 

 

es-tar; cambios propios.

 
 • 56 irregular

forzar

 

 

f-o-r-z-ar;

o > ue; ze > ce.

 

fosforescer

 • 57 semirregular

 

fosfore-s-cer; sca > zca; sco > zco.

 
 • 58 irregular

haber

 

 

h-aber; cambios propios.

 
 • 59 irregular

hacer

 

 

h-acer; cambios propios.

 
 • 60 irregular

ir

 

   
 
 • 61 irregular

jugar

 

 

j-u-g-ar;

u > ue; ge > gue.

 

leer

 • 62 semirregular

 

le-er;

ie > ye; ié > yé; ió > yó.

 
 • 63 regular

lloudar

 

isoptongo

ll-ou-dar; ou = ou.

 

lucir

 • 64 semirregular

 

lu-c-ir;

ca > zca; co > zco.

 
 • 65 irregular

mover

 

 

m-o-ver; o > ue.

 

mullir

 • 66 semirregular

 

mull-ir;

ie > e; ió > ó.

 

oír

irregular

 • 67 tíldico)

(también

o-ír;

o-í > o-y; o-í > oi; o-í > oi-g.

 
 • 68 irregular

oler

 

 

o-ler;

o- > hue-.

 

pagar

 • 69 semirregular

 

pa-g-ar; ge > gue.

 
 • 70 irregular

pedir

 

 

p-e-dir;

e > i.

 
 • 71 regular

peinar

 

isoptongo

pei-nar;

ei = ei.

 
 • 72 irregular

placer

 

 

pl-acer; cambios propios.

 
 • 73 irregular

poder

 

 

p-oder;

o > u; o > ue.

 
 • 74 irregular

poner

 

 

p-o-n-er; cambios propios.

 
 • 75 regular

prohibir

 

tíldico

pro-hi-bir; ohi > o-hí.

 

proteger

 • 76 semirregular

 

prote-g-er; ga > ja; go > jo.

 
 • 77 irregular

querer

 

 

qu-e-r-er; cambios propios.

 

- 7 -

Paradigma

Tipo

Conj.

Acento

 

Cambios

 
 • 78 irregular

raer

 

 

ra-er; cambios propios.

 
 • 79 irregular

regar

 

 

r-e-g-ar;

e > ie; ge > gue.

 
 • 80 regular

rehilar

 

tíldico

re-hi-lar; ehi > e-hí.

 
 • 81 regular

rehusar

 

tíldico

re-hu-sar; ehu > e-hú.

 
 • 82 irregular

reñir

 

 

r-e-ñir;

e > i; ie > e; ió > ó.

 
 • 83 regular

reunir

 

tíldico

re-u-nir; eu > e-ú.

 
 • 84 irregular

roer

 

 

ro-er; cambios propios.

 
 • 85 irregular

saber

 

 

s-aber; cambios propios.

 

sacar

 • 86 semirregular

 

sa-c-ar; ce > que.

 
 • 87 irregular

salir

 

 

sal-ir; cambios propios.

 
 • 88 irregular

satisfacer

 

 

satisf-acer; cambios parecidos a hacer.

 
 • 89 irregular

seguir

 

 

s-e-gu-ir;

e > i; gua > ga; guo > go.

 
 • 90 irregular

sentir

 

 

s-e-ntir;

e > ie; e > i.

 
 • 91 irregular

ser

 

 

s-er; cambios propios.

 

sonreír

irregular

 • 92 tíldico)

(también

sonr-e-ír;

e > i; e > í; e-í > ei; í > i.

 

tañer

 • 93 semirregular

 

tañ-er;

ie > e; ió > ó.

 
 • 94 irregular

tener

 

 

t-e-n-er; cambios propios.

 
 • 95 irregular

traer

 

 

tra-er; cambios propios.

 
 • 96 irregular

valer

 

 

val-er; cambios propios.

 

vencer

 • 97 semirregular

 

ven-c-er;

ca > za; co > zo.

 
 • 98 irregular

venir

 

 

v-e-n-ir; cambios propios.

 
 • 99 irregular

ver

 

 

v-er; cambios propios.

 
 • 100 irregular

volcar

 

 

v-o-l-c-ar;

o > ue; ce > que.

 
 • 101 irregular

yacer

 

 

ya-cer; cambios propios.

 

- 8 -

2 VERBOS AUXILIARES 2 VERBE AUXILIARE 2.09 HABER a avea 2.23 SER a fi, a exista

2 VERBOS AUXILIARES 2 VERBE AUXILIARE

2.09 HABER a avea 2.23 SER a fi, a exista
2.09
HABER
a avea
2.23
SER
a fi, a exista

- 9 -

SER

=

a fi

Verbo de irregularidad propia Gerundio: siendo

Infinitivo compuesto:

Modo Indicativo

haber sido

Participio pasivo:

Gerundio compuesto:

sido

habiendo sido

Entre paréntesis, figura la denominación especial de ciertos tiempos, propuesta por el gramático Andrés Bello y usada en algunos países o zonas de América.

 

Presente

 

Pretérito

imperfecto

(Copretérito)

Pretérito perfecto

simple (antes

Pretérito inde-

Futuro (antes

Futuro

imperfecto)

 

Condicional (antes

Potencial simple

o imperfecto)

   

finido) (Pretérito)

(Pospretérito)

 

soy

 

era

 

fui

seré

 

sería

 

eres

eras

fuiste

serás

serías

es

era

 

fue

será

sería

somos

éramos

 

fuimos

seremos

seríamos

sois

erais

fuisteis

seréis

seríais

son

eran

fueron

serán

serían

Pretérito perfecto

compuesto

Pretérito

pluscuamperfecto

Pretérito anterior

(Antepretérito)

Futuro

perfecto

 

Condicional perfecto (antes Potencial com- puesto o perfecto)

(Antepresente)

 

(Antecopretérito)

(Antefuturo)

(Antepospretérito)

 

he...

 

había ...

 

hube ...

habré ...

 

habría ...

 

has ...

habías ...

hubiste ...

habrás ...

habrías ...

ha ...

había ...

hubo ...

habrá ...

habría ...

hemos ...

 

habíamos ...

hubimos

...

habremos ...

habríamos ...

habéis ...

 

habíais ...

 

hubisteis

...

habréis ...

habríais ...

 
 

han ...

habían ...

hubieron ...

habrán ...

habrían ...

sido

sido

 

sido

sido

sido

Modo Subjuntivo

 
   

Presente

   

Pretérito imperfecto (Pretérito)

Futuro (antes

   

Futuro imperfecto)

 

sea

   

fuera/fuese

   

fuere

seas

fueras/fueses

fueres

sea

fuera/fuese

fuere

seamos

 

fuéramos/fuésemos

 

fuéremos

 

seáis

 

fuerais/fueseis

 

fuereis

sean

fueran/fuesen

fueren

Pretérito perfecto

 

Pretérito pluscuamperfecto

Futuro perfecto

 
 

(Antepresente)

(Antepretérito)

 

(Antefuturo)

 

haya ...

   

hubiera

...

/hubiese ...

hubieras

...

hubiera

...

hubiéramos

...

hubierais

...

hubieran

 

hubiere ...

 

hayas ...

/hubieses ...

hubieres ...

haya ...

/hubiese ...

hubiere ...

hayamos ...

/hubiésemos ...

hubiéremos ...

hayáis

...

/hubieseis ...

 

hubiereis ...

hayan ...

hubieren ...

sido

   

/hubiesen ... ... sido

 

sido

Modo Imperativo

 
   

Forma de tuteo

       
 

sé tú sed vosotros (o vos)

   

Forma de respeto sea usted sean ustedes

 

- 10 -

HABER

=

a avea

Verbo de irregularidad propia Gerundio: habiendo

Infinitivo compuesto:

Modo Indicativo

haber habido

Participio pasivo:

Gerundio compuesto:

habido

habiendo habido

Entre paréntesis, figura la denominación especial de ciertos tiempos, propuesta por el gramático Andrés Bello y usada en algunos países o zonas de América.

Presente

Pretérito

imperfecto

(Copretérito)

Pretérito perfecto

simple (antes

Pretérito inde-

Futuro (antes

Futuro

imperfecto)

Condicional (antes

Potencial simple

o imperfecto)

finido) (Pretérito)

(Pospretérito)

he

había

hube

habré

habría

has

habías

hubiste

habrás

habrías

ha / hay 1

había

hubo

habrá

habría

hemos / habemos 2

habíamos

hubimos

habremos

habríamos

habéis

habíais

hubisteis

habréis

habríais

han

habían

hubieron

habrán

habrían

Pretérito perfecto

compuesto

Pretérito

pluscuamperfecto

Pretérito anterior

(Antepretérito)

Futuro

perfecto

Condicional perfecto (antes Potencial com- puesto o perfecto)

(Antepresente)

(Antecopretérito)

(Antefuturo)

(Antepospretérito)

he ...

había ...

hube ...

habré ...

habría ...

has ...

habías ...

hubiste ...

habrás ...

habrías ...

ha ...

había ...

hubo ...

habrá ...

habría ...

hemos ...

habíamos ...

hubimos ...

habremos ...

habríamos ...

habéis ...

habíais ...

hubisteis

...

habréis ...

habríais ...

han ...

habían ...

hubieron ...

habrán ...

habrían ...

habido

habido

habido

habido

habido

1) La forma "hay" se usa como impersonal.

2) La forma "habemos" es prácticamente desusada.

Modo Subjuntivo

 
   

Presente

Pretérito imperfecto (Pretérito)

Futuro (antes

 

Futuro imperfecto)

 

haya

hubiera/hubiese

hubiere

hayas

hubieras/hubieses

hubieres

haya

hubiera/hubiese

hubiere

hayamos

hubiéramos/hubiésemos

hubiéremos

 

hayáis

hubierais/hubieseis

hubiereis

hayan

hubieran/hubiesen

hubieren

Pretérito perfecto

Pretérito pluscuamperfecto

Futuro perfecto

 
 

(Antepresente)

(Antepretérito)

(Antefuturo)

 

haya ...

hubiera

...

/hubiese ...

hubiere ...

 

hayas ...

hubieras

...

/hubieses ...

hubieres ...

haya ...

hubiera

...

/hubiese ...

hubiere ...

hayamos ...

hubiéramos

...

/hubiésemos ...

hubiéremos ...

hayáis ...

hubierais

...

/hubieseis ...

hubiereis

...

hayan ...

hubieran

/hubiesen ... ...

hubieren ...

 

habido

habido

habido

Modo Imperativo

 
 

Forma de tuteo

         

he tú habed vosotros (o vos)

   

Forma de respeto haya usted hayan ustedes

 

- 11 -

- 12 -

PRIMERA CONJUGACIÓN

(39 modelos arales, terminados en -ar)

 • 1.01 ABUHAR

-

 • 1.02 ACERTAR

a nimeri, a izbuti

 • 1.03 a acţiona, a funcţiona (ca)

ACTUAR

 • 1.04 ADECUAR

a (se) potrivi

 • 1.05 ADEUDAR

a datora, a fi dator

 • 1.06 a înfia, a imputa, a naşte

AHIJAR

 • 1.07 AHUMAR

a (se) afuma

 • 1.08 AISLAR

a izola

 • 1.09 AMAR

a iubi

 • 1.10 a merge, a funcţiona

ANDAR

 
 • 1.11 a (se) aduna, a (se) uni

AUNAR

 • 1.12 AUTOINFLAR

-

 • 1.13 AVERIGUAR

a verifica

 • 1.14 BAILAR

a dansa

 • 1.15 CAMBIAR

a schimba

 • 1.16 CAUSAR

a cauza, a pricinui

 • 1.17 a vâna, a merge la vânat

CAZAR

 • 1.18 COLGAR

a atârna, a agăţa

 • 1.19 a începe (să, cu, prin

COMENZAR

...

)

 • 1.20 a număra, a calcula

CONTAR

 • 1.21 a da, a face, a cauza

DAR

 • 1.22 a decapita, a masacra

DEGOLLAR

 • 1.23 a lua orice speranţă

DESAHUCIAR

 • 1.24 DESCAFEINAR

-

 • 1.25 DESOSAR

-

 • 1.26 ENGOITAR

-

 • 1.27 ENVIAR

a trimite

 • 1.28 ERRAR

a rătăci, a greşi

 • 1.29 a fi, a se simţi, a se afla

ESTAR

 • 1.30 FORZAR

a forţa, a obliga

 • 1.31 JUGAR

a (se) juca, a risca

 • 1.32 LLOUDAR

-

 • 1.33 PAGAR

a plăti

 • 1.34 PEINAR

a (se) pieptăna

 • 1.35 a stropi, a uda, a iriga

REGAR

 
 • 1.36 REHILAR

-

 • 1.37 REHUSAR

a refuza

 • 1.38 SACAR

a scoate, a extrage

 • 1.39 VOLCAR

a răsturna

PRIMERA CONJUGACIÓN (39 modelos arales, terminados en -ar) 1.01 ABUHAR - 1.02 ACERTAR a nimeri,

- 13 -

ABUHAR

=

1) En algunos tiempos y personas se acentúa la U, deshaciendo los diptongos UHA, UHE y UHO 2) Es verbo poco usado. Significa "hinchar", "abotagar" Infinitivo compuesto: haber abuhado

Gerundio compuesto: habiendo abuhado

Conjugación del verbo

TÍLDICO

Gerundio:

abuhando

Participio pasivo:

abuhado

Modo Indicativo

Entre paréntesis, figura la denominación especial de ciertos tiempos, propuesta por el gramático Andrés Bello y usada en algunos países o zonas de América.

 

Presente

 

Pretérito

imperfecto

(Copretérito)

Pretérito perfecto

simple (antes

Pretérito inde-

Futuro (antes

Futuro

imperfecto)

Condicional (antes

Potencial simple

o imperfecto)

   

finido) (Pretérito)

(Pospretérito)

 

abúho

 

abuhaba

abuhé

abuharé

abuharía

 

abúhas

abuhabas

abuhaste

abuharás

abuharías

abúha

abuhaba

abuhó

abuhará

abuharía

abuhamos

abuhábamos

abuhamos

abuharemos

abuharíamos

 

abuháis

 

abuhabais

abuhasteis

abuharéis

abuharíais

abúhan

abuhaban

abuharon

abuharán

abuharían

Pretérito perfecto

compuesto

Pretérito

pluscuamperfecto

Pretérito anterior

(Antepretérito)

Futuro

perfecto

Condicional perfecto (antes Potencial com- puesto o perfecto)

(Antepresente)

(Antecopretérito)

(Antefuturo)

(Antepospretérito)

 

he ...

 

había ...

hube ...

habré ...

habría ...

 

has ...

habías ...

hubiste ...

habrás ...

habrías ...

ha ...

había ...

hubo ...

habrá ...

habría ...

hemos ...

habíamos ...

hubimos ...

habremos ...

habríamos ...

habéis ...

habíais ...

hubisteis

...

habréis ...

habríais ...

 

han ...

habían ...

hubieron ...

habrán ...

habrían ...

abuhado

abuhado

abuhado

abuhado

abuhado

Modo Subjuntivo

 
   

Presente

 

Pretérito imperfecto (Pretérito)

Futuro (antes

   

Futuro imperfecto)

 

abúhe

   

abuhara/abuhase

   

abuhare

abúhes

abuharas/abuhases

abuhares

 

abúhe

 

abuhara/abuhase

 

abuhare

abuhemos

abuháramos/abuhásemos

abuháremos

 

abuhéis

abuharais/abuhaseis

 

abuhareis

abúhen

abuharan/abuhasen

abuharen

 

Pretérito perfecto

Pretérito pluscuamperfecto

Futuro perfecto

 

(Antepresente)

 

(Antepretérito)

(Antefuturo)

 

haya ...

 

hubiera

...

/hubiese ...

 

hubiere ...

 

hayas ...

hubieras

...

/hubieses ...

hubieres ...

haya ...

hubiera

...

/hubiese ...

hubiere ...

hayamos ...

hubiéramos

...

/hubiésemos ...

hubiéremos ...

hayáis ...

hubierais

...

/hubieseis ...

 

hubiereis

...

hayan ...

hubieran

...

/hubiesen ...

hubieren ...

abuhado

 

abuhado

 

abuhado

Modo Imperativo

 
   

Forma de tuteo

     

abúha tú abuhad (y abuhaos) vosotros (o vos)

 

Forma de respeto abúhe usted abúhen ustedes

- 14 -

ACERTAR

=

a nimeri, a izbuti

Conjugación del verbo

IRREGULAR Gerundio: acertando

Participio pasivo:

En algunos tiempos y personas, cambia la e por el diptongo ie Infinitivo compuesto: haber acertado

Gerundio compuesto: habiendo acertado

acertado

Modo Indicativo

Entre paréntesis, figura la denominación especial de ciertos tiempos, propuesta por el gramático Andrés Bello y usada en algunos países o zonas de América.

 

Presente

Pretérito

imperfecto

(Copretérito)

Pretérito perfecto

simple (antes

Pretérito inde-

Futuro (antes

Futuro

imperfecto)

Condicional (antes

Potencial simple

o imperfecto)

 

finido) (Pretérito)

(Pospretérito)

 

acierto

acertaba

acerté

acertaré

acertaría

 

aciertas

acertabas

acertaste

acertarás

acertarías

acierta

acertaba

acertó

acertará

acertaría

acertamos

acertábamos

acertamos

acertaremos

acertaríamos

 

acertáis

acertabais

acertasteis

acertaréis

acertaríais

aciertan

acertaban

acertaron

acertarán

acertaría

 

Pretérito perfecto

compuesto

Pretérito

pluscuamperfecto

Pretérito anterior

(Antepretérito)

Futuro

perfecto

Condicional perfecto (antes Potencial com- puesto o perfecto)

(Antepresente)

(Antecopretérito)

(Antefuturo)

(Antepospretérito)

 

he ...

había...

hube ...

habré ...

habría ...

 

has ...

habías ...

hubiste ...

habrás ...

habrías ...

ha ...

había ...

hubo ...

habrá ...

habría ...

hemos ...

habíamos ...

hubimos ...

habremos ...

habríamos ...

habéis ...

habíais ...

hubisteis

...

habréis ...

habríais

...

han ...

habían ...

hubieron ...

habrán ...

habrían ...

acertado

acertado

acertado

acertado

acertado

Modo Subjuntivo

 
   

Presente

Pretérito imperfecto (Pretérito)

Futuro (antes

   

Futuro imperfecto)

 

acierte

 

acertara/acertase

   

acertare

aciertes

acertaras/acertases

acertares

acierte

acertara/acertase

acertare

acertemos

acertáramos/acertásemos

acertáremos

 

acertéis

acertarais/acertaseis

 

acertareis

acierten

acertaran/acertasen

acertaren

 

Pretérito perfecto

Pretérito pluscuamperfecto

Futuro perfecto

 

(Antepresente)

(Antepretérito)

(Antefuturo)

 

haya ...

hubiera

...

/hubiese ...

 

hubiere ...

 

hayas ...

hubieras

...

/hubieses ...

hubieres ...

haya ...

hubiera

...

/hubiese ...

hubiere ...

hayamos ...

hubiéramos

...

/hubiésemos ...

hubiéremos ...

hayáis ...

hubierais

...

/hubieseis ...

 

hubiereis

...

hayan ...

hubieran

...

/hubiesen ...

hubieren ...

acertado

 

acertado