Sunteți pe pagina 1din 55

INSPECTORATUL GENERAL DE STAT PENTRU DIRECTIVARE I CONTROL N PROIECTAREA I EXECUTAREA CONSTRUCIILOR

ORDIN Nr. 44 din 23 febr !rie "#$%

PRIVIND APRO&AREA 'NOR(ATIVULUI PENTRU EXECUTAREA LUCR)RILOR DE *UGR)VELI I VOPSITORII'+ INDICATIV C. 3$% Avnd n vedere referatul Inspectoratului pentru directivare, norme generale i sintez nr. 172 E din 1 fe!ruarie 1"7#, $n temeiul %ecretului nr. && din 1& fe!ruarie 1"7' privind nfiin(area, organizarea i func(ionarea Inspectoratului )eneral de *tat pentru %irectivare i +ontrol n ,roiectarea i E-ecutarea +onstruc(iilor, se emite urmtorul ./%I01

1. *e apro! 20ormativul pentru e-ecutarea lucrrilor de zugrveli i vopsitorii2, avnd indicativul +.'7#. 2. 0ormativul intr n vigoare pe data de 3 aprilie 1"7# i se va pu!lica n 4uletinul construc(iilor. 3. ,e data intrrii n vigoare a normativului apro!at prin prezentul ordin, nceteaz vala!ilitatea urmtoarelor prescrip(ii te5nice1 0ormativ privind e-ecutarea vopsitoriilor cu vopsele pe !az de acetat de polivinil, indicativ +.'#1, apro!at cu ordinul +*+A* nr. 11361"#17 0ormativ pentru e-ecutarea i recep(ionarea lucrrilor de zugrveli i vopsitorii, indicativ +.##7 , apro!at cu ordinul 8.+. Ind. nr. 123 061"7 7
Instruc(iuni te!nice pentru finisarea pe antier a pla9elor interioare e-ecutate cu plci dure din fi!re de lemn, cu desene n relief, indicativ +."#7 , apro!ate cu ordinul 8.+.Ind. nr.

127 061"7 7 Instruc(iuni te5nice privind e-ecutarea vopsitoriilor cu :inarom i vopsea decorativ n relief, aplicate direct pe stratul suport sau prin intermediul unui strat de netezire, indicativ +.12& 72, apro!ate cu ordinul 8.+.Ind. nr. 1#7 061"727 Instruc(iuni te5nice pentru folosirea emailului ,olilac la vopsitorii n construc(ii, indicativ +.1&'72, apro!ate cu ordinul 8.+.Ind. nr. 77 061"72.

I0*,E+;./ )E0E/A< %E *;A;, In,. E(ANOIL -LORESCU NOR(ATIV PENTRU EXECUTAREA indi.!/i0 C.3$%

LUCR)RILOR DE *UGR)VELI I VOPSITORII CAIETUL I5 PRESCRIPII GENERALE

1n23. ie4/e5 C.36%"+ C. %%$7+ C. #%$7 C. 24$2 4i C. U3 $2

I. O&IECT I DO(ENIU DE APLICARE 1.1. ,rezentul normativ este compus din 2caiete 2, fiecare cuprinznd prescrip(ii pentru e-ecutarea solu(iilor de zugrveli i vopsitorii asemntoare din punct de vedere al materialului specific ntre!uin(at sau al alctuirii structurii de finisa9. 1.2. +on(inutul caietelor este urmtorul1 C!ie/ 2 I ,rescrip(ii generale, comune tuturor sistemelor de zugrveli i vopsitorii. C!ie/ 2 II =ugrveli cu lapte de var.
C!ie/ 2 III =ugrveli n culori de ap, zugrveli n relief, finisarea ornamentelor de

ipsos. C!ie/ 2 IV :opsitorii cu vopsele de ulei, alc5idal, polilac, imita(ie lovituri de ciocan, !ronzaluminiu, pe !az de deriva(i celulozici, !ituminoase, elac, ceruire.
C!ie/ 2 V :opsitorii cu vopsea :inarom i cu vopsea decorativ n relief. C!ie/ 2 VI :opsitorii cu vopsele pe !aza de aceta9 de polivinil, nuan(ate pe antier.

1.3. 0ormativul de fa( sta!ilete condi(iile l modul de e-ecutare, condi(iile te5nice de calitate i modul de verificare a acestora, pentru lucrrile de zugrveli i vopsitorii de tipurile indicate la pct. 1.2. 1.4. 0u sunt cuprinse n normal vopsitoriile ignifuge, >cu e-cep(ia celor pe !az de var?, cele anticorosive cu vopsele epo-idice, clorcauciuc, copolimeri vinilici. %e asemenea, nu sunt cuprinse n normativ lucrrile de zugrveli i vopsitorii ornamentale >aurire, ornamentarea stucaturilor, imita(ie de diferite esen(e de lemn, sgrafite, al fresco?. 1.3. ,rezentul normativ se aplic la lucrrile de zugrveli i vopsitorii care se e-ecut att la cldiri de locuit i socialculturale ct i la construc(ii industriale i agrozoote5nice care nu snt supuse ac(iunii agresive a agen(ilor c5imici. $n cazul cnd vopsitor ia tre!uie s 9oace i rolul de !arier de vapori, se va (ine seama de prevederile din 20ormativ pentru proiectarea, e-ecutarea i recep(ionarea !arierelor contra vaporilor2, indicativ +. 1 @7 . 1.6. <ucrrile de zugrveli i vopsitorii cuprinse n normativ se e-ecut pe suprafe(e
de lemn, ,A<, ,A<, metal, glet de var, glet de ipsos, glet de nisiparacet, glet de ipsosaracet >)ipac?, tencuieli cu mortar de var sau cu mortar de ciment, dricuite7 de asemenea se pot e-ecuta zugrveli i vopsitorii direct pe fa(a vzut a elementelor de !eton >prefa!ricat sau turnat monolit?, elemente care rezult din decorare cu fa(a plan i neted.

1.7. <a lucrri de restaurri i repara(ii de cldiri monumentale i la monumente istorice, proiectantul va putea prevedea condi(ii i detalii te5nologice necesare pentru asigurarea aspectului corespunztor, n func(ie de specificul cldirii.

2. (ATERIALE 2.1. 8aterialele prevzute n proiect i cele puse n oper, vor avea caracteristicile
te5nice conform standardelor i normelor interne specificate n caietele respective.

3. LUCR)RI CARE TRE&UIE TER(INATE NAINTE DE NCEPEREA *UGR)VELILOR I VOPS"TORIILOR


'.1. nainte de nceperea lucrrilor de zugrveli toate lucrrile i repara(iile de tencuieli, glet, placa9e, instala(ii sanitari, electrice i de nclzire, tre!uie s fie terminate. %e asemenea, vor fi terminate pardoselile reci >!etoane mozaicate, gresie etc?, e-clusiv lustruirea. 3.2. $n ncperile prevzute cu pardoseli din parc5et sau din mase plastice, zugrvelile se vor e-ecuta naintea aplicrii m!rcmintei pardoselii. <a e-ecutarea zugrvelilor se vor lua msuri pentru prote9area stratului suport al m!rcmintei, pentru al feri de umiditate i de murdrire, care poate compromite aderen(a m!rcmintei, n special n cazul aplicrii acesteia prin lipirea cu adezivi. n cazul pardoselilor cu strat suport din plci fi!rolemnoase poroase !itumate, zugrvelile se vor e-ecuta nainte de montarea stratului suport. 3.3. ;mplria de lemn i cea metalic tre!uie s fie montate definitiv7 accesoriile metalice la tmplrie tre!uie s fie montate corect i !una lor func(ionare s fie verificat, cu e-cep(ia drucrelor i a ildurilor care se vor fi-a dup vopsirea tmplriei.

3.4. <a lucrrile de vopsitorie aplicarea ultimului strat se va face numai dup terminarea complet a zugrvelilor i nainte de finisarea m!rcmin(ilor de pardoseli >rac5etare, cur(ire, lustruire?, lunduse msuri de prote9are contra murdririi m!rcmintei pardoselilor. 3.5. $nainte de nceperea lucrrilor de zugrvire sau vopsire a fa(adelor, tre!uie s fie
complet e-ecutate toate lucrrile de la fa(ada construc(iei ca1 9g5ia!uri, !urlane, streini, cornie, glafuri, socluri, cofrete pentru instala(ii electrice sau de gaze etc. precum i trotuarele.

4. PREG)TIREA SUPRA-EELOR Pre,8/ire! 9 :r!fe;e23r de be/3n 9! /en. i!28 dri4. i/8

4.1. $n vederea finisrii cu zugrveli de var, suprafe(ele tre!uie s fie dricuite ct mai fin, astfel ca urmele de dric s fie ct mai pu(in vizi!ile7 toate repara(iile necesare tre!uie s fie e-ecutate ngri9it, terminate i uscate. 4.2. $n cazul suprafe(elor tencuite sau de !eton plane i netede >e-emplu1 panouri mari?, to(i perii
rmai de la turnare sau gurile survenite de la transport, monta9 ori turnare >n cazul pere(ilor din !eton monolit?, se vor umple cu mortar de cimentvar, dup ce n preala!il !avurile i dungile ieinde n relief au fost ndeprtate, astfel ca s rezulte suprafe(e netede. %e asemenea, !etele cu urme de decofrol, se vor freca cu piatra de lefuit sau cu perii de srm.

*uprafa(a panourilor prefa!ricate din !eton greu tre!uie s ndeplineasc condi(iile de planeitate i netezire prevzute n 20ormativ pentru e-ecutarea construc(iilor din panouri mari2 ,.&271. *uprafa(a se va cur(a !ine de praf, pentru a se asigura aderen(a stratului de finisa9 pe suprafa(a suport. &.'. $n cazul suprafe(elor de zidrie netencuit, care urmeaz s fie zugrvite

direct, se vor cur(a cu aten(ie stropii i resturile de mortar, i se vor completa rosturile care prezint goluri n mortar

Pre,8/ire! 9 :r!fe;e23r ,2e/ i/e 4.4. *uprafe(ele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip >ipsos? cu aracet, tre!uie s fie
plane i netede, fr desprinderi sau fisuri1 varul folosit tre!uie s ai! o vec5ime de cel pu(in ;oate fisurile, neregularit(ile etc, se c5ituiesc de ctre zugravul vopsitor sau se pcluiesc cu past de aceeai compozi(ie cu a gletului. ,asta de ipsos folosit pentru c5ituirea defectelor izolate, se prepar din dou pr(i ipsos i o parte ap >n volume?. ,asta se realizeaz prin presrarea ipsosului n ap, dup care se omogenizeaz prin amestecare rapid >n intervalul

14 zile. 4.5.

de ma-imum 1 minut de la presrare?. ,asta se va prepara n cantit(i care s folosit poat fi e nainte de sfritul prizei ipsosului >circa # minute?. ,entru pcluirea suprafe(elor mai mari se folosete i pasta de ipsosvar, n propor(ie de 1 parte ipsos i 1 parte lapte de var >n volume?. +ompozi(ia se va prepara n cantit(i care s poat fi folosite n cel mult 2 minute de la preparare. +ompozi(iile pastei pentru gletul de nisip >ipsos? i aracet sunt indicate n +aietul :. 4.6. %up uscarea por(iunilor reparate, suprafa(a se lefuieti cu 5rtie de lefuit >n cazul pere(ilor ncepnd de la partea superioar spre partea inferioar? dup care se cur( de praf cu perii sau !idinele curate i uscate. 4.7. $n cazul cnd pe suprafa(a gletului se aplic vopsitorii de ulei, alc5idal, nitroceluloz sau alte vopsele care formeaz dup uscare pelicule !ariere de vapori, umiditatea gletului tre!uii s fie de ma-imum @B.

Pre,8/ire! 9 :r!fe;e23r de 2e<n+ P-L+ PAL &.@. ;mplria verificat de ctre tmplar n privin(a !unei e-ecu(ii i func(ionri, i reparat n ceea ce privete degradrile survenite n timpul transportului sau monta9ului, este luat n primire de vopsitor. :opsitorul verific si corecteaz suprafe(ele de lemn astfel ca nodurile s fie tiate, cuiele ngropate, prelingerile de rin sau alte murdrii cur(ate etc. 4.9. Cmiditatea tmplriei de lemn nainte de vopsire tre!uie s nu depeasc media de 13B. :erificarea umidit(ii se poate face cu aparatul electric tip 2DEgromette2. 4.10. Accesoriile metalice ale tmplriei care nu sunt nic5elate sau lcuite din
fa!rica(ie, vor fi grunduite cu grund anticoresiv i vopsite cu vopsea de ulei sau cu un email.

Pre,8/ire! 9 :r!fe;e23r <e/!2i.e &.11. *uprafe(ele metalice nu tre!uie s prezinte pete de rugin, pcur, grsimi, mortar, vopsea vec5e, noroi, g5ea(, zpad etc. /ugina se ndeprteaz prin frecare cu perii de srm, pacluri de o(el, rzuitoare, dl(i, piatr a!raziv sau prin sa!lare sau ardere cu flacr 7 n cazuri speciale se vor folosi !i de splare i decapare acid, n instala(ii industriale sau paste decapante. ,etele de grsimi se terg cu tampoane muiate n solven(i >F5itespirit, tere!entin, !enzin uoar?. *e interzice folosirea petrolului lampant sau a !enzinei auto, care pot nlesni coroziunea metalului. &.12. ;mplria metalic se aduce pe antier grunduit cu un grund anticorosiv corespunztor vopselei care se aplic.

Pre,8/ire! 9 :r!fe;e23r . n fini9!= 0e.>i &.1'. =ugrvelile vec5i se vor rzui cu paclu, pere(ii i tavanele se vor spla cu ap i spun i dup uscare se vor pregti pentru zugrvire ca n cazul unei zugrveli noi.

&.1&. :opsitoriile vec5i se vor cur(a prin ardere cu lampa de !enzin, dup care vor fi ndeprtate cu paclul nainte de rrirea lor. ndeprtarea vopsitoriilor vec5i se mai poate face cu piste decapante. ,asta se ntinde cu un tampon, se las s se nmoaie pelicula cteva minute, dup care se cur( cu paclul. %ac gletul de vopsea este prea crpat sau sa co9it odat cu scoaterea cu paclul a vopselei, gletul se va reface complet. %up aceasta, pregtirea pentru vopsire se face ca pentru un glet nou. &.13. :opsitoriile vec5i degradate, de pe tmplria metalic sau de lemn, se cur( n mod similar ca de pe suprafe(ele gletuite. %up ndeprtarea vopsitoriilor vec5i, pregtirea suprafe(elor se va face la fel ca n cazul unor finisa9e noi.

5. CONDIII DE EXECUIE 5.1. =ugrvelile i vopsitoriile se vor e-ecuta n conformitate cu proiectul de e-ecu(ie i prevederile din prezentul normativ. 5.2. <ucrrile de finisare a pere(ilor i tavanelor se vor ncepe numai la o temperatur a aerului, n mediul am!iant, de cel pu(in G 3H+, n cazul zugrvelilor pe !az de ap i de cel pu(in G 13H+, n cazul vopsitoriilor sau al finisa9elor cu polimeri.
Acest regim se va men(ine n tot timpul e-ecutrii lucrrilor i cel pu(in nc @ ore pentru zugrveli i 13 zile pentru vopsitorii sau finisa9e cu polimeri, dup e-ecutarea lor. 5.3. Ainisa9ele nu se vor e-ecuta pe timp de cea( i nici la un interval mai mic de 2 ore de la ncetarea ploii >n condi(ii de temperatur care s permit uscarea suprafe(ei?7 de asemenea, se va evita lucrul la fa(ade n orele de nsorire ma-im sau vnt puternic, pentru a evita uscarea accelerat i crparea peliculelor. 5.4. $nainte de nceperea lucrrilor de zugrveli i vopsitorii se va verifica dac suprafe(ele suport au atins umiditatea de regim >suprafe(ele de !eton sau zidrie tencuit 'B i suprafe(ele gletuite @B?. Aceasta se o!(ine n condi(ii o!inuite >umiditate relativ a aerului de # B i temperatur G 1@...2 I?, dup cea. ' zile de la e-ecutarea mortarelor i dup circa 2 sptmni de la e-ecutarea gletului. Cmiditatea se verific cu aparatul electric tip 2DEgromette2 >!azat pe principiul varia(iei rezistivit(ii electrice a materialelor func(ie de umiditatea lor? sau cu un alt aparat similar >aparatul cu car!id tip +.8.?. $n cazul cnd pe antier nu se gsesc aparatele indicate, se poate verifica dac stratul suport de mortar sau !eton sa uscat suficient prin urmtoarea metod1 cu a9utorul unei pensule curate se aplic pe o por(iune mic >cea. 2-3 cm? din suprafa(a suport solu(ie de fenolftalein n alcool, n concentra(ie de 1B7 dac por(iunea respectiv se coloreaz n violet sau n roz suport are o umiditate mai mare de 'B. 5.5. %iferen(a de temperatur ntre aerul ncon9urtor i suprafe(ele care se vopsesc nu tre!uie nu tre!uie s fie mai mare de # +, pentru a se evita condensarea vaporilor. 5.6. <a e-ecutarea finisa9elor se va (ine seama de indica(iile date la fiecare caiet, n ceea ce privete compati!ilitatea dintre natura fiecrui tip de finisa9 i stratul suport pe care se aplic, precum i compati!ilitatea dintre diferitele straturi ce alctuiesc finisa9ul.
*e interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depit7 acestea vor putea fi folosite numai dup verificarea i confirmarea de ctre un la!orator de specialitate a pstrrii ca racteristicilor vopselelor n limitele prevzute n standardele i normele interne de fa!rica(ie.

5.7.

6. (ASURI DE TE?NICA SECURIT)II (UNCII I PCI

6.2. <a e-ecutarea lucrrilor de zugrveli i vopsitorii se vor avea n vedere prevederile
din1

0orme repu!licane de protec(ie a muncii, apro!ate de 8inisterul 8uncii i 8inisterul *nt(ii cu ordinele nr. '&61"73 i nr. # 61"737 0orme de protec(ia muncii >construc(iimonta9?, apro!ate de 8.+. Ind. cu ordinul nr. 7 061"7 , cap. I:II. 47 0orme ,+I n vigoare. 6.2. 8uncitorii care lucreaz cu vopsele preparate cu solven(i inflama!ili vor fi instrui(i
zilnic. %e asemenea, vor fi instrui(i i muncitorii care lucreaz temporar n zona respectiv. 6.3. $n imediata apropiere a locului unde se lucreaz cu lacuri i vopsele, tre!uie s fie aezate stingtoare de incendiu, n numr suficient, la loc vizi!il i uor accesi!il.

6.4. $n 9urul locului unde se lucreaz cu aceste materiale, pe o raz de cel pu(in 1 m, tre!uie s fie puse afie uor de citit de la distan(, cu inscrip(iile1
-U(ATUL STRICT INTER*IS NU VA APROPIAI CU -OC DESC?IS NU SUDAI NU (PUCAI CU PISTOLUL PENTRU &OLURI #.3. $n cazul lucrului n spa(ii nc5ise, tre!uie s se lucreze cu ferestrele i uile desc5ise, iar n cldirea respectiv este strict interzis s se lucreze cu loc desc5is sau s se sudeze, la oricare din nivelele cldirii. $n cazul imposi!ilit(ii asigurrii ventila(iei naturale se va realiza o!ligatoriu ventilarea artificial >cu precdere n spa(ii nc5ise?. #.#. <a terminarea lucrului n fiecare zi, toate materialele inflama!ile vor fi duse cu capacul am!ala9elor fi-at ermetic i nc5ise n magazii destinate n mod special, acestui fel de materiale, avnd scris pe u. PERICOL DE INCENDIU NU -U(AI NU INTRAI CU -OC DESC?IS

6.7. <a transportul recipientelor cu toluen, cu lac sau cu vopsea cu solven(i inflama!ili, acestea tre!uie s fie acoperite, iar muncitorii care le transport vor trece cu ele numai prin locuri fr foc desc5is i nu vor fuma. 6.8. 8uncitorii care prepar amestecurile de lacuri i vopsele cu toluen sau al(i solven(i inflama!ili, le transvazeaz din !utoaie sau !idoane, tre!uie s poarte oc5elari de protec(ie i s efectueze aceste opera(ii n locuri ferite de surse de loc. 6.9. ,entru muncitorii care lucreaz la nl(ime se vor verifica i asigura sta!ilitatea podinelor, scrilor de acces, eafoda9elor etc. 6.10. <a folosirea instala(iilor mecanice su! presiune se vor prevedea aparatele de msur i control necesare func(ionrii acestora n condi(ii de securitate. 6.11. $n cursul lucrrilor de vopsitorie interioar cu mi9loace mecanizate i n cazul utilizrii lacurilor i vopselelor cu uscare rapid care con(in solven(i to-ici, muncitorii vor purta mti cu filtre adecvate sau izolante ori oc5elari de protec(ie >n cazul cnd se poart o semimasc?.
$. CONDIII TE?NICE DE CALITATE I VERI-ICAREA LUCR)RILOR

7.1. +ontrolul n timpul e-ecu(iei se face de ctre e-ecutant, prin organele sale de control te5nic de calitate, precum i de ctre !eneficiar i proiectant, urmrinduse respectarea prevederilor dinprezentul normativ. 7.2. ,e parcursul e-ecutrii lucrrilor zugrvelivopsitorii, se verific n mod special >de ctre eful punctului de lucru?1 a) ndeplinirea condi(iilor de calitate a suprafe(elor suport, conform pct. &7 n cazuri de important deose!ita consemnnduse acestea n procesever!ale de lucrri ascunse7 b) calitatea principalelor materiale ce intr n oper, conform standardelor i normelor interne de fa!rica(ie respective, c) respectarea prevederilor din proiect i a dispozi(iilor de antier7 d) corectitudinea e-ecu(iei, conform prevederilor capitolului & al fiecrui caiet. 7.3. ,entru lucrrile gsite necorespunztoare se vor da dispozi(ii de antier pentru remediere sau refacere. 7.4. /ecep(ia lucrrilor de zugrveli i vopsitorii se va face numai dup uscarea lor complet.
* ,r80e2i 7.3. ,rin e-aminarea vizual a zugrvelilor se verific ur4mtoarele1
a? corespondenta zugrvelilor interioare i e-terioare cu prevederile proiectului i dispozi(iile ulterioare, spre a se constata concordan(a lucrrilor e-ecutate cu prevederile acestora7

b) aspectul suprafe(elor zugrvite n culori de ap precum i a celor n calciovec5io7 ele


tre!uie s ai! un ton de culoare uniform, s nu prezinte pete, scurgeri, stropi, !ici i co9iri, fire de pr sau urme de la pensul sau !idinele7 urmele de !idinea sunt admise numai dac snt vizi!ile pn la o distan( de cel mult 1m de la suprafa(a zugrvit7 nu se admit corecturi sau retuuri locale care distoneaz cu tonul general, c5iar la distan(e mai mici de 1m7 pe suprafe(ele finisate prin stropire tre!uie ca stropii s fie repartiza(i uniform, e-ceptnd cazul cnd prin condi(iile speciale ale lucrrii sa prescris o repartizare neuniform7

c) uniformitatea desenului la zugrveli interioare e-ecutate cu rol, !urete sau pnz de sac7 nu sunt admise pete sau srituri i nici suprapuneri sau lipituri ale desenului7 n cazul e-ecu(iei desenului cu rola se admite lipsa desenului numai la legtura a fii vecine, dar pe o l(ime de cel mult 1 mm. 7.6. Aderen(a zugrvelilor interioare i e-terioare se constat prin frecare uoar cu palma pe perete. . zugrveal aderent nu tre!uie s se ia pe palm. 7.7. /ectiliniaritatea liniaturilor de separa(ie se verific cu oc5iul i la nevoie cu un dreptar de lungime adecvat. Ele tre!uie s fie fr nndiri i de o l(ime uniform pe toat lungimea lor. *e admit la un perete cel mult dou devieri izolate, care s nu se a!at de la linia dreapt cu mai mult de 2 mm.
V3:9i/3rii 7.8. $nainte de nceperea verificrii calit(ii vopsitoriilor se va controla mai nti dac la vopsitoriile n ulei sau la cele pe !az de polimeri sa format pelicula rezistent, fapt ce se constat prin ciocnirea uoar a vopselii cu degetul n mai multe puncte.

7.9. ,rin e-aminarea vizual se verific aspectul vopsitoriilor, avnduse n vedere urmtoarele1

a? suprafe(ele vopsite cu vopsele de ulei, emailuri sau lacuri tre!uie s prezinte pe toat suprafa(a acelai ton de culoare i acelai aspect lucios sau mat, dup cum se prevede n proiect sau n mostrele sta!ilite7 vopseaua de orice fel tre!uie s fie aplicat pn la 2perfect curat2 adic

s nu prezinte straturi strvezii i nici pete, desprinderi, cute, !ici, scurgeri, lipsuri de !uc(i de pelicul, crpturi ori fisuri, care pot genera n viitor desprinderea stratului, aglomerri de pigmen(i, neregularit(i cauzate de c5ituiri sau lefuire necorespunztoare, urme de pensul, fire de pr, urme de vopsea insuficient frecat nainte de aplicare etc7 b) la vopsitoriile e-ecutate pe tmplrie se va verifica vizual !una acoperire cu pelicul de vopsea a suprafe(elor de lemn sau metalice !ine c5ituite i lefuite n preala!il, se va controla ca accesoriile metalice vizi!ile >ilduri, drucre, cremoane, olivere etc.? s nu fie ptate de vopsea7 c) nu se admit pete de mortar sau zugrveal pe suprafe(ele de tmplrie vopsite7 d) pentru controlarea pregtirii corecte a suprafe(elor de tmplrie naintea vopsirii >cur(irea, lefuirea, c5ituirea rosturi lor etc.? se vor face verificri prin sonda9e n diverse puncte, n lturnduse cu gri9 vopseaua pn la stratul suport7

e) se va e-amina vizual dac (evile, radiatoarele, convectoarele, aerotermele, ventilatoarele etc. sunt vopsite n culorile prescrise i dac vopseaua este de culoare uniform, fr pete, urme de pensul, crpturi sau alte defecte7 cu aceeai aten(ie se va controla dac pregtirea fe(elor laterale i spatele acestui piese i aparate sunt vopsite pe toate elementele, fr locuri neacoperite, umflturi etc 7 pentru verificarea suprafe(elor din spatele conductelor, radiatoarelor etc. se va folosi oglinda7 se va controla prin sonda9e dac este aplicat vopseaua pe suprafe(ele corect pregtite n preala!il i dac este e-ecutata conform proiectului >cur(irea de rugin sau mortar, aplicarea succesiv a straturilor prevzute n proiect?7 f) !ordurile, frizurile i liniatura tre!uie s fie de ai i l(ime pe toat lungimea, s nu prezinte cur!uri sau frnturi de acelai aliniament, iar nndirile s nu fie vizi!ile de la distan(a mai mare de 1 m7 g) separa(iile dintre vopsitorii i zugrveli pe acelai perele precum i cele dintre
zugrveala pere(ilor i tavanelor tre!uie s fie distincte, fr suprapuneri, ondula(ii etc7 verificarea rectiliniarit(ii liniilor de separa(ie se va face cu un dreptar de lungime ct mai mare7

la aceast verificare tre!uie ca pe un ntreg perete s nu e-iste mai mult de dou devieri izolate i care s nu se a!at de la linia dreapt cu mai mult de 2 mm. 7.1 . +alitatea lucrrilor de vopsitorie e-ecutate pe piesele metalice se verific n acelai mod ca la celelalte lucrri de vopsitorie, prevzute n prezentul capitol.

8. NTREINERE 8.1. =ugrvelile cu lapte de var i 5um, calciovec5io nepatinat i patinat cu cear, se ntre(in prin cur(area de praf cu perii cu coad lung, cu fire de pr sau sintetice. 8.2. :opsitoriile de ulei, alc5idat, polilac, nitrolac, suprale9ele finisate cu calciovec5io patinat cu vopsele de ulei, precum i toate vopsitoriile care formeaz pelicule !ariere de vapori se spal cu crpa sau !uretele cu ap cald i dac este necesar se adaug i spun sau detergen(i, dup care se revine i se terge cu o crp curat uscat. $n cazul n care splarea nu este necesar suprafa(a se poate terge direct cu o crp uscat flanelat. Este interzis splarea unei vopsitorii cu vec5ime mai mic de 1& zile.
@.'. *uprafe(ele finisate cu vopsea :inarom sau cu vopsea definitiv n relief se pot spla cu o crp muiat n ap i stoars. :opsitoriile cu :inarom sau cu vopsea decorativ n relief, nu se vor spla nainte de ' zile de la realizarea lor.

#. TRANSPORTUL 2 DEPO*ITAREA

(ATERIA LELOR PE ANTIER


".1. :arul gras n !ulgri i 5uma livrate n vrac se transport n vagoane nc5ise. Ipsosul livrat n saci de 5rtie se transport n vagoane nc5ise. %epozitarea materialelor pentru zugrveli se va face n depozite nc5ise sau acoperite i ferite de umezeal. 9.2. 8aterialele utilizate la lucrri de vopsitorii, produse de 8I+5 livrate n !idoane de ta!l, cu capacitate de ,23 7 ,3 7 17 37 1 7 137 23 litri sau !utoaie de ,:+ cu saci de polietilen la interior cu capacitate de 3 Jg, vor fi depozitate separat pe loturi, n locuri uscate i ferite de ng5e(. 9.3. %epozitele tre!uie s satisfac condi(iile de securit(i mpotriva incendiilor. *e recomand ca temperatura la locul de depozitare s fie cuprins ntre G 7H+ i G 2 +. 9.4. $n timpul depozitrii se va urinri ca am!ala9ul s fie ermetic nc5is, pentru a se evita scurgerea, uscarea sau murdrirea produselor.

Elaborat de: INSTITUTULDE CERCET)RI N CONSTRUCII I ECONO(IA CONSTRUCIILOR @ INCERC NOR(ATIV PENTRU EXECUTAREA LUCR)RILOR DE *UGR)VELI I VOPSITORII CAIETUL II5 *UGR)VELI CU LAPTE DE VAR

A:r3b!/ de I.G.S.C. . 3rdin 2 nr. 44 din 23 feb. "#$% indi.!/i05 C. 3$%

1. O&IECT I DO(ENIU DE APLICARE 1.1. ,revederile prezentului caiet se refer la modul de preparare i e-ecutare a zugrvelilor cu lapte din var. 1.2. =ugrvelile cu lapte de var >spoieli? se aplic la e-teriorul i interiorul construc(iilor pe
suprafe(e tencuite, pe zidrii aparente, pe glet de var, pe !eton, la construc(ii de locuin(e i socialK culturale, industriale >cnd nu sunt supuse agresivit(ii agen(ilor c5imici?, agrozoote5nice i lucrri de organizare de antier7 pe suprafe(e de lemn, ca dezinfectant sau pentru ignifugri.

1.3. =ugrvelile cu lapte de var, colorate, se aplic la e-terior sau interior, la fel ca la pct.
1.2.

2. (ATERIALE 2.1. Amestecurile preparate pentru zugrveli cu lapte de var tre!uie s fie rezistente la lumin i la ac(iunea mediului n care se vor gsi suprafe(ele respective n timpul e-ploatrii. +ompozi(iile tre!uie s ai! o astfel de consisten(, nct acoperirea suprafe(elor s se poat face corect, fr ca materialul s curg i fr s rmn urme vizi!ile de !idinea sau pensul7 de asemenea tre!uie s ai! pigmen(ii !ine fi-a(i. ,entru aceasta, n compozi(ii se vor introduce uleiuri. 2.2. 8aterialele utilizate la e-ecutarea zugrvelilor tre!uie s corespund
prevederilor din urmtoarele standarde de stat i norme interne ale unit(ilor productoare1

Clei de in sicativat, *;A* 1#7 7 Clei te5nic de in, *;A* 1@7 7 Clei te5nic de rapi(, *;A* 2 7@7 7 Clei te5nic de floareasoarelui, *;A* 271 7 7 :ar pentru construc(ii, *;A* 1&#7 7 Ap pentru mortare i !etoane, *;A* 7" 7'7 .-izi, pigmen(i pentru vopsele, pmnturi decolorante, produse a!sor!ante, standardele din sectorul < 2Industria c5imic2 su!grupa 2< 1727 Drtie pentru lefuire uscat, *;A* 13@1#17 +orpuri a!razive cu liant ceramic, *;A* &3"'#@. 3. PRESCRIPII DE EXECUIE Pre:!r!re! .3<:3Ai;ii23r de A ,r80e2i . 2!:/e de 0!r '.1. <aptele de var folosit la zugrveli se prepar din var past gata stins, prin diluarea pastei de var cu ap n propor(ie de 1 parte var la 1,3 pr(i ap >n volume? i amestecare pn la perfecta omogenizare. $n caz c nu e-ist pe antier var gata preparat, laptele de var se poate prepara din !ulgri >2...2,3 pr(i ap la 1 parte var !ulgri n volume?. 0u se va face prepararea n recipiente >!utoaie, gle(i? din ta!l neagr, deoarece ruginesc i sc5im! culoarea laptelui de var. :arul past poate fi folosit la zugrveli dup 'L3 zile de la preparare.
<aptelui de var i se adaug, amestecnd continuu, pn la omogenizare, grsimi

>ulei de in, de rapi( sau de floarea soarelui?, n propor(ie de 1...2B >n volume?. *e poate folosi i seu topit te5nic, n aceeai propor(ie, care ns se va nclzi pn la topire i se va amesteca numai n cazul preparrii laptelui din var !ulgri i anume nainte de rcirea amestecului.

3.2. $n cazul unor zugrveli colorate se adaug pigmen(i n praf, pn la nuan(a dorit. <aptele de var strecurat se amestec cu colorantul muiat n ap cu 2& ore nainte de strecurare. Este necesar ca, compozi(iile colorate s se prepare n cantit(i suficiente pentru zugrvirea cel pu(in a unei ncperi >la interior? sau a unei fa(ade >la e-terior?, pentru a se evita varia(iile de nuan( n cadrul aceluiai cmp vizi!il. 3.3. $nainte de ntre!uin(are, compozi(ia se va strecura prin site fine >" oc5iuri6cm2?, cu (estur din srm de alam, pentru re(inerea att a impurit(ilor ct i a particulelor de var nestins sau de pigment. 3.4. <a locul de munc, compozi(ia din zugrveal se transport i se pstreaz n gle(i de ta!l zincat.
A:2i.!re! A ,r80e2ii '.3. *poielile >preparate din lapte din var, fr pigmen(i i grsimi? i zugrvelile de var se e-ecut n doutrei straturi. ,rimul strat are rol de grund >constituind stratul de legtur dintre suprafa(a pregtit i zugrveal?7 el creaz o suprafa( uniform ca porozitate, putere de a!sor!(ie i culoare. Aplicarea primului strat se va face imediat dup terminarea lucrrilor pregtitoare, cel mult dup 2...& ore7 n caz contrar tergerea de praf se va efectua din nou nainte de aplicarea primului strat de zugrveal. '.#. <a zugrvirea pere(ilor se delimiteaz de la ncepui suprafe(ele care tre!uie s fie zugrvite diferit, prin trasarea unor linii su!(iri ntre suprafe(ele respective >de e-emplu inii. tavan i pere(i?. ;rasarea liniilor se va face conform caietului III. =ona imediat nvecinat liniei de demarca(ie se zugrvete cu o pensul. 3.7. =ugrveala se aplic prin stropire cu aparate de pulverizat >pct. '.12...'.13?. ,entru a asigura o mai !un aderen( de suport, primul strat de zugrveal se poate aplica cu !idineaua. *e admite i aplicarea manual cu !idineaua a tuturor straturilor zugrvelii numai pe suprafe(e mici. 3.8. $n cazul zugrvirii manuale, ntinderea straturilor se va face purtnduse !idineaua pe
direc(ii perpendiculare7 la plafoane ultima netezire se va face pe direc(ia luminii >spre fereastr? iar la pere(i n sens orizontal. n timpul lucrului se vor evita depunerile la fundul vasului. e-ecutnd zugrvirea pr(ii superioare a peretelui de pe scara du!l, iar cellalt zugrvind de pe pardoseal partea inferioar a peretelui, pentru a se evita apari(ia de dungi la locul de m!inare.

3.9. Aiecare strat se va aplica numai dup uscarea celui precedent. 3.10. =ugrvirea manual se va face concomitent de ctre doi zugravi, unul

3.11. $n cazul unor ncperi n care se e-ecut lam!riuri n vopsea de ulei >!i, !uctrii, spltorii, sli de clase etc?, se zugrvete mai nti partea superioar a peretelui mpreun cu tavanul, iar apoi se e-ecut lam!riul n ulei. <imita de demarca(ie se trage cu culoare de ap, ai cum sa indicat mai sus.

3.12. <a aplicarea mecanizat prin stropire se pot utiliza aparate de pulverizat1

cu ac(iune discontinu, la care pentru fiecare alimentare a rezervorului cu compozi(ia de

zugrveal este necesar ntreruperea lucrului7 cu ac(iune continu, la care compozi(ia de zugrveal este a!sor!it de pompa aparatului printrun furtun dintrun vas >recipient? alimentat continuu.
'.1'. Aparatul cu ac(iune discontinu folosit curent este aparatul tip 2+alima-2. >lista

de scule, dispozitive, utila9e este dat n Ane-?.

$nainte de aplicarea compozi(iei de zugrveal se e-ecut urmtoarele opera(ii pregtitoare7 se umple rezervorul cu compozi(ia de zugrveal, aeznduse pe gura rezervorului o sit pentru strecurarea ei7 se ridic presiunea n rezervor prin pompare manual, pn la '...3 atmosfere7 se desc5ide ro!inetul i se regleaz 9etul7 se verific manometrul i legtura furtunului la rezervorul i la ti9a duzei. '.1&. +a aparat de pulverizat cu ac(iune, continu se poate folosi aparatul electric de zugrvit >AE=1?, cu compozi(ia de zugrveal, strecurat n preala!il, se alimenteaz continuu un recipient >gleat? separat pe msura consumului, de unde este a!sor!it prin furtun n rezervorul de presiune i respins prin furtunul de refulare n pulverizator. $nainte de aplicarea compozi(iei de zugrveal se e-ecut urmtoarele opera(ii pregtitoare1 se prepar compozi(ia de zugrveal cu o astfel de consisten( nct s se asigure posi!ilitatea de a fi pulverizat i se strecoar prin sit7 se umple recipientul de alimentare continu i se introduce furtunul de a!sor!(ie n acest recipient7 se ac(ioneaz pompa cu mem!ran pn la presiunea de 3...# atm. i se desc5ide ro!inetul pulverizatorului7 se verific !una func(ionare a aparatului >manometrul, legtura furtunului de a!sor!(ie cu aparatul, legtura furtunului de refulare cu duza i cu pulverizatorul, starea de func(ionare a pompei i a pulverizatorului etc?7 se regleaz 9etul. <a aparatul electric de zugrvit, nainte de punerea n func(iune se va face legtura acestuia cu pmntul.

'.13. ,entru e-ecutarea zugrvelii cu aparatele de pulverizai se procedeaz n felul urmtor1 se ridic presiunea n pomp pn la cea de lucru >conf. pct. '.1' i '.1&?, se desc5ide ro!inetul de la pulverizator i se ncepe stropitul7

9etul su! care compozi(ia de zugrveal iese din duza pulverizatorului tre!uie s fie cu stropii fini i n ung5i drept iat de suprafa(a care se finiseaz, iar duza s se afle la o distan( de suprafa( de ,73... 1, m, astfel nct compozi(ia care se pulverizeaz s nu cad pe 9os i s nu ricoeze7

pentru o aplicare uniform a compozi(iei de zugrveal, se e-ecut cu duza pulverizatorului micri n spiral7 fiecare strat se aplic numai dup uscarea celui precedent. 3.16. %up terminarea lucrului se va spla aparatul att n interior ct i n e-terior precum i furtunul i pulverizatorul, prin introducerea unei cantit(i de ap n interiorul aparatului, crenduse din nou presiune. 3.17. <a zugrvirea fa(adelor, pentru a se mpiedica uscarea !rusc i co9irea zugrvelilor, se va evita aplicarea acestora pe !oare puternic7 aplicarea se va face n primele ore ale dimine(ii iu dup amiaz >n lunile de var?. $n cazul cnd este necesar s i lucreze pe timp nsorit, suprafa(a se va uda cu ap npreala!il. Elaborat de: A:r3b!/ de I.G.S.C. . 3rdin 2 INSTITUTUL DE CERCET)RI N CONSTRUCII nr. 44 din 23 feb. "#$% I ECONO(IA CONSTRUCIILOR @ INCERC NOR(ATIV PENTRU EXECUTARE LUCR)RILOR DE *UGR)VELI I VOPSITORII CAIETUL III5 *UGR)VELI IN CULORI DE AP)+ *UGR)VELI N RELIE-+ -INISAREA ORNA(ENTELOR DE IPSOS

Indi.!/i0 C. 3$%

1. O&IECT 2 DO(ENIU DE APLICARE 1.1. ,revederile prezentului caiet se refer la modul de preparare i e-ecutare
a zugrvelilor n culori de ap, a zugrvelilor n relief i la finisarea ornamentelor de ipsos. 1.2. =ugrvelile n culori de ap, preparate cu 5um sau caolin, se aplic la interiorul construc(iilor, n ncperi cu umiditate relativ a aerului su! # B, pe suprafe(e gletuite cu glet de var sau glet de ipsos, la cldiri de locuit i socialculturale, construc(ii industriale >unde nu snt supuse agresivit(ii agen(ilor c5imici?, agrozoote5nice, precum i la lucrri provizorii.

2. (ATERIALE 2.1. Amestecurile preparate cu culori de ap tre!uie s reziste la lumin i la


ac(iunea mediului n care se vor gsi suprafe(ele respective n timpul e-ploatrii. +ompozi(iile tre!uie s ai! o astfel de consisten(, nct acoperirea suprafe(elor s se poat face corect, fr ca materialul s curg i fr s rmn urmi vizi!ile de !idinea sau pensul7 de asemenea, tre!uie s ai! pigmen(ii !ine fi-a(i. ,entru aceasta, n compozi(iile de zugrvii se va introduce un adaos preparat din clei de oase sau de piele

2.2. 8aterialele utilizate la e-ecutarea zugrvelilor n culori de ap tre!uie s corespund prevederilor din urmtoarele standarde de stat i norme interne ale unit(ilor productoare1

Ipsos de construc(ii i ipsos de modelat, *;A* 3&3##7 +aolin splat de Ag5ire, *;A* 2'2@'7 Dum, condi(iile te5nice prevzute in normele interne ale carierei productoare7 +aolin splat de Darg5ita, *;A* &@@@#@7 Ap pentru mortare i !etoane, *;A* 7" @'7 +lei de oase, *;A* @@7'7 +lei de piele, *;A* @"#"7 )elatin te5nic, *;A* 23& 7'7 +ret mcinat de 8urfatlar%o!rogea, *;A*27 #717 .-izi, pigmen(i pentru vopsele, pmnturi decolornd produse a!sor!ante, standardele din sectorul 2<. Industria c5imic su!grupa 2< 1727 ,raf de !ronz al! i gal!en7 ,raf de mtase 28icalu-2, 0.I. &3@"# a C+E+.87 Drtie pentru lefuire uscat, *;A* 13@1#17 ,nz pentru lefuire uscat, *;A* 13@2#17 +orpuri a!razive cu liant ceramic i mineral, *;A* &3"'##.

3. PRESCRIPII DE EXECUIE * ,r80e2i 1n . 23ri de > <8. Pre:!r!re! .3<:3Ai;iei de A ,r80i/.

3.1. <a prepararea compozi(iei de zugrvit se vor folosi1 5um muiat n ap, pigmen(i i solu(ie de clei. 3.2. $nmuierea 5umei cu ap se face n propor(ie de 2 litri de ap la 1 Jg 5um !ulgri frmnta(i mrunt. +antitatea de apa poate varia n func(ie de calitatea 5umei. *e toarn nti ap, att ct s acopere !ulgrii de 5um7 restul de ap se adaug dup nmuierea acestora. ,entru nmuiere, !ulgrii se vor lsa n ap timp de 3...2& ore, dup care amestecul se va omogeniza !ine cu o lopat. 3.3. ,igmen(ii vor fi nmuia(i n ap cu 2& ore nainte de prepararea compozi(iei. 3.4. *olu(ia de clei se va prepara din clei i ap n propor(ie de 1 Jg clei la 3 litri
ap. ,lcu(ele de clei sparte n !uc(i sau cleiul granulat se nmoaie n ap timp de 2& ore. %up aceea amestecul se fier!e, introducnd vasul cu clei n alt vas cu ap care fier!e.
Aundul vasului cu clei nu tre!uie s ating fundul vasului cu ap. '.3. ,repararea compozi(iei de zugrveal se va face astfel1

*e toarn n amestecul de 5um cu ap solu(ia de clei, n propor(ie de 1 g solu(ie clei la 1 litru de 5um cu ap7 dup aceea se adaug pigmen(ii nmuia(i n ap, pn la o!(inerea nuan(ei cerute de proiectant. Este necesar ca, compozi(iile colorate s se prepare n cantit(i suficiente pentru zugrvirea cel pu(in a unei ncperi >la interior? sau a unei fa(ade >la e-terior? pentru a se evita varia(iile de nuan(e, n cadrul aceluiai cmp vizi!il. $ntreaga compozi(ie se va strecura prin sita cu " oc5iuri6cm 2. '.#. +oncomitent se va prepara i o solu(ie de spun cu ap, n propor(ie de 1 Jg spun la circa 1# litri ap. *e introduce spunul >past sau !uc(i? ntro cantitate mic de ap cald, amestecnd pn la dizolvarea complet a spunului. *e adaug apoi 2 rest vil de ap cald, se omogenizeaz i se strecoar prin sita cu " oc5iuri6cm . A:2i.!re! A ,r80e2ii '.7. *e aplic un prim strat de spun, preparat ca la punctul '.#, dup care se face repararea defectelor mrunte la tavan i pere(i, cu past de ipsos. %up uscarea i lefuirea repara(iilor se aplic un strat de spun pe por(iunile reparate, dup care se v7i aplica compozi(ia de zugrveal n trei straturi, pe ntreaga suprafa(. Att spunul ct i primul strat de zugrveal, se aplic cu !idineaua. Cltimele dou straturi de zugrveal se aplic mecanizat cu aparate de pulverizat, conform prevederilor din caietul II, cap. II sau n cazuri speciale, pe suprafe(e mici, tot cu !idineaua.

3.8.

+ompozi(ia de zugrveal, dup ce a fost amestecat n solu(ia de clei, se va ntre!uin(a

n timp de 2&...&@ ore de la preparare, ntruct se altereaz cu timpul, n special vara.

3.9. ;oate celelalte indica(ii te5nologice privind aplicarea manual sau mecanic a zugrvelii >modul de aplicare a stratului pe pere(i, uneltele necesare etc.? sunt indicate la zugrvelile de lapte de var >+aietul II?.

* ,r80e2i 1n . 23ri de !:8 . .!32in8

3.10. *e ntre!uin(eaz de o!icei fr pigmen(i, pentru o!(inerea unei compozi(ii de zugrveal de culoare al! pentru zugrvirea tavanelor. 8ai rar, se ntre!uin(eaz cu diveri pigmen(i, la compozi(iile de zugrvit pere(ii, n locul 5umei. 3.11. ,repararea se face n mod similar ca la zugrvelile cu 5um i clei, n aceleai propor(ii, 5uma fiind nlocuit cu caolin. 3.12. =ugrveala cu caolin se aplic pe suprafe(e gletuite7 te5nologia de aplicare este aceeai ca la zugrveli pe pere(i cu 5um i clei.
* ,r80e2i . de9ene+ 2ini!/ ri 4i 9/r3:i/e
'.1'. =ugrvelile cu desene, liniaturile i zugrveli stropite se vor e-ecuta pe suprafe(e zugrvite n preala!il ntro singur culoare, care constituie fondul. =ugrveala simpl de fond se e-ecut n conformitate cu prevederile de la pct. '.1...'." de mai sus.

Pre:!r!re! .3<:3Ai;iei
'.1&. +ompozi(ia se prepar din solu(ie de clei cu adaos de ap i pigmen(i minerali. *olu(ia de clei preparata n conformitate cu prevederile de la pct. '.' se dilueaz cu ap n

propor(ie de 1 g solu(ie de clei la 1 litru ap. $n locul solu(iei de clei se poate folosi lapte animal n aceeai propor(ie. ,igmen(ii se adaug pn la o!(inerea nuan(ei cerut de proiectant. '.13. %esenele rezultate cu compozi(iile preparate ca mai sus pot fi completate cu un desen n culoare de !ronz >gal!en sau al!?. +ompozi(ia n culoare de !ronz se prepar din1 !ronz 1 g amidon 1 g gelatin 3 g 3 ...# ap ml ,repararea se face dizolvnd amidonul n pu(in ap cald i amestecnd pn la desfacerea cocoloaelor7 dup aceea se adaug ap pn se o!(ine o solu(ie de consisten(a laptelui >circa & ...3 ml?, gelatina se dizolv n restul de 1 ...2 ml ap cald i se amestec pn la omogenizare complet.
$n vasul cu amidon se toarn gelatina, dup care se toarn !ronzul, amestecnd continuu. $n timpul lucrului, vasul cu compozi(ia se (ine n alt vas cu ap fier!inte, rcirea i

ntrirea tre!uind s se iac pe suprafe(e ce se finiseaz. EBe. /!re! de9en 2 i . r32! '.1#. +ompozi(ia de zugrveal se aplic pe cilindrul rolei confec(ionat din !urete, cu a9utorul unei pensule. Aplicarea desenului se face purtnd rola pe perete de sus n 9os. *e va avea gri9 ca !enzile cu desen o!(inute s fie perfect verticale i s nu

apar zone de suprapunere a desenului sau zone neacoperite ntre !enzile cu desen.

EBe. /!re! de9en 2 i . :CnA8 de 9!.+ de in 9! . :ie2e de .8:ri3!r8


'.17. ,nza de sac, de in sau de piele de cprioar, se nmoaie n preala!il n vasul cu compozi(ia de zugrvit i se stoarce uor, rsucinduse ca s formeze un sul. ,rin rostogolirea pe perete a sulului astfel format se o!(ine un desen neregulat, indicat n special pentru lam!riuri.

*e pot aplica cu acest sistem desene n mai multe culori. EBe. /!re! de9en 2 i . 4!b23!ne '.1@. ,entru folosirea a!loanelor se vor trasa n preala!il linii de reper, una orizontal la partea superioar a peretelui i altele verticale la col(urile camerei. <iniile de reper se vor trase cu o sfoar trecut prin praf de pigmen(i.
+entrarea a!loanelor pe liniile de reper se face cu a9utorul unor semne tiate n col(urile

lor.
Ma!loanele sunt confec(ionate din carton presat, prote9at cu un strat de ulei de in i, dup uscarea acestuia, vopsit cu dou straturi de vopsea de ulei de culoare nc5is. '.1". 8odul de lucru cu a!lonul este urmtorul1 se aplic a!lonul pe perete7 se aplic culoarea cu a9utorul unei !idinele cu prul fin i scurt, lungime 2...' cm >special pentru lucrri cu a!lon?, peste locurile tiate ale a!lonului, prin micri circulare ale !idinelei. 3.20. +ulorile folosite voi fi culori de ap, cu o consisten( mrit. 3.21. %esenele compuse din cteva culori se realizeaz cu a!loane diferite, cu desene corespunztoare fiecrei culori. 3.22. Ma!loanele pot fi folosi ic i la realizate vopsitoriilor n ulei, !idineaua n acest caz fiind nlocuit cu o pensul cu prul moale. 3.23. <iniaturile se vor e-ecuta pentru a delimita tavanul, lam!riurile, soclurile sau pentru completarea ori ncadrarea lucrrilor decorative. <iniile simple sau grupurile de linii tre!uie s corespund n ceea ce privete dimensiunile i coloritul detaliului, desenului de zugrveal. 3.24. ,ozi(ia liniilor se va trasa cu a9utorul unei sfori su!(iri, !ine rsucit, tras prin praf de cret sau pigment >care nu pteaz suprafa(a?7 trasarea se va face pe semne marcate n preala!il. 3.25. <iniatura se realizeaz cu pensule speciale de diferite grosimi >pensule linior?. ;ragerea liniilor se face prin spri9inirea i deplasarea pensulei pe un dreptar su!(ire i elastic >din lemn sau material plastic?. 3.26. <iniile care despart dou suprafe(e vopsite n ulei se e-ecut tot n ulei. <iniile ce despart o suprafa( acoperit cu o culoare de ap de una vopsit n ulei, se e-ecut n culoare de ap.

3.27. $n cazul cnd detaliul desenului de zugrveal prevede despr(irea tavanelor de pere(i printro !ag5et de lemn, aceasta se va monta dup o linie trasat n mod similar ca mai sus, prin prindere cu (inte !tute n di!luri7 di!lurile vor fi montate n tencuial din 3 n 3 cm.
4ag5etele de lemn vor fi vopsite sau lcuite n preala!il.

EBe. /!re! A ,r80e2i23r 9/r3:i/e '.2@. =ugrvelile stropite se e-ecut cu culori de ap, pe suprafe(e pe care sa aplicat n preala!il o culoare de fond. ,entru zugrvirea n mai multe culori stropite, opera(iile se e-ecut succesiv, stropirea unei culori fcnduse dup ce sa uscat culoarea precedent. ,rin stropirea a '...& culori, se pot realiza imita(ii de mozaic, granit etc. '.2". Aplicarea zugrvelilor stropite se va face cu a9utorul unei !idinele cu prul scurt ># cm? sau cu un dispozitiv special >indicat la pct. '.'2?. 0u se vor folosi !idinele cu prul lung deoarece zugrveala va rezulta neuniform, cu pete.
,entru a se evita ptarea suprafe(ei, se va stoarce !idineaua de surplusulde compozi(ie. *tropirea se e-ecut prin lovirea uoar a !idinelei de mn sau de o rigl, pstrnduse acelai sens de aplicare, astfel ca s se o!(in o acoperire ct mai uniform a suprafe(ei ce se zugrvete. ,or(iunile care nu tre!uie stropite se acoper cu 5rtie, panouri sau rigle de protec(ie. '.' . *tropirea se poate e-ecuta i cu praf de mtase. ,repararea compozi(iei se face n mod similar cu cea pentru !ronzare, cu deose!ire c n loc de 1 g praf de !ronz se pune 3 g

praf de mtase. * ,r80e2i 1n re2ief

3.31. Calciovecchio cu bob mrunt se aplic n general pe perei gletui(i7 se mai poate aplica i pe pere(i tencui(i i dricui(i fin. $nainte de stropirea pastei pentru calcio, se aplic pe perete ungrund din solu(ie de clei preparat ca la pct. '.&. 3.32. +alciovecc5io cu !o! mrunt se o!(ine

prin stropirea pe perete a unei paste cu urmtoarea 2 compozi(ie >cantit(ile snt date pentru 1 m de suprafa( e-ecutat?1 ipsos 1, Jg 5um ,3 Jg clei de oase ,1 Jg ap 1, litru +antit(ile pot prezenta mici varia(ii >N 3B?, n func(ie de calitatea materialelor, a suprafe(elor suport, a uneltelor cu care se face aplicarea i a ndemnrii lucrtorilor. Duma se piseaz i se pune ntrun vas cu ap7 dup ce sa dizolvat complet, se amestec !ine

i se strecoar. *e adaug cleiul, continunduse amestecarea7 apoi se adaug ipsosul, pn la consisten(a necesar. *olu(ia de 5um i clei se poate prepara n cantit(i necesari pentru e-ecutarea de lucrri pe durat mai mare >1 ...2 zile?7 adaosul de ipsos se va face numai pentru cantit(i ce se pot consuma n ' ...# minute de la preparare.
'.''. Aplicarea pastei se face cu a9utorul unei !idinele din pr de porc, care se lovete de mn, fie cu o !idinea din paie de orez i a unei !uc(i de ta!l ndoit n form de 2*27 o margine a ta!lei este (inut cu o mn iar de cealalt margine se !ate prul !idinelei. *tropirea pastei de calcio se poate face i cu a9utorul unul dispozitiv de stropit compus dintro cutie de metal n interiorul creia se rotete o perie cilindric ac(ionat de la e-terior de o manivel. $n cutie se toarn compozi(ia de zugrveal carie prlin rotirea periei i lovirea acesteia de o plcu( rigid montat deasupra ei, mprtie stropii uniform pe pere(i.

,rimul strat se formeaz prin aplicarea unor stropi mal rari, dup care se aplic nc 2L' straturi pn se uniformizeaz ntreaga suprafa(.
'.'&. +olorarea pere(ilor pe care sa aplicat calcioK vecc5io mrunt se face n general prin aplicarea pe deasupra a unei zugrveli colorate, cu a9utorul pompei de zugrvit.
$n cazul cnd se cere e-ecutarea unui calcio cu !oa!e colorate diferit, pasta se nuan(eaz pentru fiecare strat n parte nainte de fiecare aplicare7 calciovecc5io mrunt nu se patineaz.

3.35. Calciovecchio cu relief mare se aplic pe pere(i


negletu(i, tencui(i i dricui(i fin.

3.36. ,e tencuial se aplic un grund dintro solu(ie de clei, preparat dup cum sa indicat la pct. '.& sau un grund de ulei. %up aplicarea i uscarea grundului se aplic pasta de ipsos cu o pensul lat.
,asta se poate prelucra n diferite modele, cu un !urete de cauciuc, cu un rulou de cauciuc care are aplicat pe el un desen n relief, cu un tufr de cauciuc sau prin simpla nvrtire a pensulei perpendicular pe suprafa(a peretelui i prin smulgerea pensulei de pe suprafa(.

3.37. ,asta se prepar n mod similar ca la calciovecc5io cu !o! mrunt, n care se adaug , 2 Jg6m' ulei de in. 3.38. %up uscarea pastei se aplic o zugrveal de ap, care dup uscare poate rmne nepatinat sau poate fi patinat cu o vopsea de ulei, pentru o!(inerea unor efecte estetice superioare. .pera(ia de patinare const din aplicarea pe vrfurile reliefului de calciovecc5io a unei culori mai desc5ise sau mai nc5ise dcct culoarea de fond din adncituri. ,atinarea se poate face i cu cear colorat7 aceasta se prepar din cear de al!ine diluat cu !enzin n propor(ie de 1,3 Jg cear la @ litri !enzin, la care se adaug colorant pn la nuan(a cerut. *olu(ia de cear n !enzin preparat cu cantit(ile de mai sus este suficient pentru patinarea a 1 m 2 de suprafa(. +oloran(ii folosi(i vor i coloran(i speciali solu!ili n grsimi7 coloran(ii se prepar prin amestecare n preala!il cu pu(in ulei. Aplicarea stratului de cear se ace cu o crp moale, curat i uscat.
$n lipsa coloran(ilor speciali pentru cear, suprafa(a se poate patina cu o crp muiat ntro culoare de ap, cu adaos de clei, dup uscarea creia se lustruiete cu cear necolorat.

-ini9!re! 3rn!<en/e23r de i:939


'.'". Ainisarea ornamentelor se poate face cu zugrveli n culori de ap sau cu vopsele de

ulei.

3.40. ,entru finisarea cu zugrveli n culori de ap se repar defectele, tir!iturile i fisurile suprafe(ei, cu past de ipsos7 por(iunile reparate se lefuiesc dup uscare i se terg de praf. 3.41. *uprafa(a se grunduiete cu un strat de

spun, dup care se aplic zugrveala n culori de ap i se patineaz pr(ile profilate, conform procedeelor descrise la pct. '.'@.

3.42. Finisarea cu vopsele de ulei a ornamentelor cuprinde urmtoarele opera(ii1 lefuirea suprafe(ei i tergerea prafului, grunduirea cu ulei de in fiert >uscare 2& ore?, aplicarea unui strat de vopsea al! >uscare 2& ore?, c5ituirea cu c5it de ulei a fisurilor i a zgrieturilor mrunte >uscare 2& ore?, lefuirea i cur(irea prafului rezultat de la lefuire, aplicarea unei vopsele mate n nuan(a cerut >uscare 2& ore?, aplicarea unui strat de lac colorat lazur sau a unui lac transparent incolor. ,r(ile ieinde ale ornamentului se terg dup apro-imativ 1 2 ore de la lcuire i nainte de uscarea lacului cu o crp uscata i curat, rmnnd cu o nuan( mai desc5is dect pr(ile adncite $n cazul n care nu se aplic lazur sau lac, dup uscarea vopselei se poate aplica o vopsea desc5is pe pr(ile reliefate ale ornamentului. +ulorile i 9ocurile de nuan(e tre!uie indicate n preala!il de proiectant.

Elaborat de: INSTITUTUL DE CERCET)RI N CONSTRUCII I ECONO(IA CONSTRUCIILOR @ INCERC

A:r3b!/ de I.G.S.C . 3rdin 2 nr. 44 din 23 feb. "#$%

NOR(ATIV PENTRU EXECUTAREA LUCR)ILOR DE *UGR)VELI I VOPSITORII CAIETUL IV5 VOPSITORII CU VOPSELE DE ULEI+ ALC?IDAL+ POLILAC+ I(ITAIE LOVITURI DE CIOCAN+ &RON* ALU(INIU+ PE &A*A DE DERIVAI CELULO*ICI+ &ITU(INOASE+ ELAC+ CERUIRE

indi.!/i05 C. 3$%

1. O&IECT I DO(ENIU DE APLICARE 1.1. ,revederile prezentului caiet sta!ilesc condi(iile i modul de e-ecutare a lucrrilor de vopsitorii de urmtoarele tipuri1 a? vopsitorii cu vopsele de ulei7 !? vop sito rii cu em ailu ri i lacu ri alc5 idic e7 c? vop sito rii cu em ail polil ac7
d?

vopsitorii cu email imita(ie lovituri de ciocan7 e? vopsitorii cu emailuri !ronz aluminiu7

f? vopsitorii cu emailuri pe !az de deriva(i celulozici. g? vopsitorii cu vopsele !ituminoase7


5 ? p a t i n a r e c u e l a c 7 i ? p a t i n a r

e c u c e a r . 1.2. :opsitoriile cu vopsea de ulei, emailuri i lacuri pe !az de alc5idal, email polilac se

aplic1 a? la interior1 L pe suprafe(e gletuite cu glet de ipsos, ipsosaracet, nisip finaracet sau din dolomit aracet >la !i, !uctrii, grupuri sanitare, saloane, culoare de spitale, coli, magazine alimentare etc.? L pe suprafe(e de lemn, ,A<, ,A<, >la tmplrie, lam!riuri, pere(i despr(itori etc?7 L pe suprafe(e metalice >tmplrie, parapete, radiatoare etc.? !? la e-terior1 L pe suprafe(e de lemn >tmplrie, sageacuri etc.?7 L pe suprafe(e metalice >tmplrie, parapete, alte elemente de construc(ii metalice similare?. 1.3. :opsitoriile cu email imita(ie lovituri de ciocan sau cu email !ronz aluminiu se aplic la e-terior i la interior, pe elemente de construc(ii metalice, tmplrie, stlpi etc7 de asemenea, se poate aplica >n cazuri mai rare? la interior i pe suprafe(e gletuite cu glet de ipsos sau pe suprafe(e de lemn. 1.4. :opsitoriile cu vopsele pe !az de deriva(i celulozici >emailuri i lacuri nitrocelulozice? se aplic la interior i e-terior pe suprafe(e de metal, lemn, tencuieli gletuite cu glet de ipsos. *e utilizeaz numai la lucrri cu destina(ii speciale i acolo unde se cer suprae(e cu luciu puternic >la construc(ii socialculturale?. 1.5. :opsitoriile cu vopsele !ituminoase se aplic la interior i e-terior1

L pe suprafe(e metalice supuse umezelii >conducte industriale aeriene, (evi de scurgere n su!soluri, cazane de calorifer, rezervoare pentru alimentarea caloriferelor cu pcur etc?7

L pe suprafe(e tencuite, ca pelicule cu mare rezisten( la ap >la construc(ii industriale, n ncperi cu umiditate relativ a aerului ridicat1 usctorii de diverse materiale, 5ale de derulare

a placa9elor din !uteni etc?. 1.6. :opsitoriile cu scopul de patinare sau lustruire cu elac sau cu cear se aplic n mediu interior pe suprae(e de lemn, ,A< sau ,A<. 2. (ATERIALE
2.1. 8aterialele utilizate la e-ecutarea vopsitoriilor tre!uie s corespund prevederilor din urmtoarele standarde de stat i norme interne ale unit(ilor productoare1

a? 8ateriale pentru vopsitorii pe !az de ulei1 L 4enzin de e-trac(ie, *;A* &3737 L %iluant 1 & pentru produse pe !az de ulei, *;A* '12&737 L )rund pentru astupat porii, *;A* 31"2737 L +iuturi pe !az de ulei, *;A* #3"2737 L :opsele, lacuri i emailuri pe !az de ulei, 0I " #1 ane-e7 L )rund anticorosiv pe !az de minium de plum! '31# 0I " #17 L %iluant pentru c5it de cu(it pe !az de ulei % 1', conform caietului de sarcini ,olicolorK 4ucureti. !? 8ateriale pentru vopsitorii pe !az de alc5idal1 L O5itespirit rafinat, *;A* &&#77 L )rund pentru astupat porii, *;A* 31"2737 L )runduri colorate mate, 0I 17 '#@7 L +5it de stropit alc5idal + @"3&, 0I 17 '#77 L Emailuri alc5idice, 0I 17 '#@7 L <acuri incolore alc5idice, 0I 17 '#@ i anume1 < 32 pentru finisarea tmplriei de lemn >mai rezistent n mediu marin?7 < 33 pentru finisarea tmplriei metalice7 < 3'2 pentru finisarea tmplriei din metale uoare7 < 31 pentru finisarea tmplriei n mediu e-terior >pe lemn i metale?7 L %iluant pentru produse pe !az de rini alc5idice *;A* I '12'7&. c? 8ateriale pentru vopsitorii pe !az de polilac1 L Email polilac sim!ol 3 &&, caiet de sarcini

,olicolor &#7

L )rund ) 32, *;A* 31"2 sau grund pe !az de minium de plum!, sim!ol ) '31#,

0I " #17 L +5it pe !az de ulei, *;A* #3"2737 L O5itespirit, *;A* &&#77 L Drtie de lefuit, *;A* 13@1#17 L Aeruginol, 0I 17 @#17 d? pent vopsito cu1 imita 8ateriale ru rii email (ie aluminiu i vopsele !ituminoase1 L imita lovit de ciocan uscare Emailuri (ie uri cu la E @133 pentru metal, cu solu(ie de ntrire < 33 17 E @1332 pentru lemn i ipsos, cu solu(ie de ntrire l 3321 7 L Email !ronz aluminiu E @131, 0I 17 '#@7 L %iluant pentru produse pe !az de rini alc5idice, *;A* 112'7&7 L <acuri pe !az de !itum, *;A* '&7&#77 e? 8ateriale pentru vopsitorii pe !az de deriva(i celulozici1
L %iluan(i pentru produse pe !az de

lovituri de ciocan, email !ronz

aer, 0I 17 '#@ i anume1

deriva(i celulozici, *;A* '122K 7&7

<acuri pe !az de nitroceluloz, *;A* '&21737

L +5ituri, grunduri, lacuri, emailuri pe !az de deriva(i celulozici, 0I ' ##1. )rundurile nitrocelulozice sunt destinate industriei metalurgice7 n construc(ii se aplic vopsele de nitroceluloz pe grunduri de ulei sau alc5idal.

f) 8ateriale pentru vopsitorii patinate >lustruire? cu elac i cu cear1 L +ear de al!ine, *;A* ' #&7&7 L +ear pentru parc5et Intrep. :ictoria, 0I 13#&##7 L 4enzin de e-trac(ie, *;A* &3737 L Melac materie prim su! form de fulgi din import7 L Alcool te5nic, 8IA 0I #1&#17 g) 8ateriale au-iliare pentru vopsitorii1 L Drtie pentru leuire uscat, *;A* 13@1K #17 L ,nz pentru lefuire uscat, *;A* 13@2K #17 L +orpuri a!razive cu liant ceramic, *;A* &3"'#@7 L <ic5id de lustruit, *;A* 31" 737 L %ecapant % 21 , 0I 17 @#17 L Ap de lustruit 0ovolin *uper % 2'1, 0I 2 #2#2.
3. PRESCRIPII DE EXECUIE V3:9i/3rii . 03:9e2e de 2ei

3.1. :opsitoria de ulei se aplic pe glet de ipsos sau pe suprafe(e de lemn sau metal dup terminarea lucrrilor pregtitoare >+aietul I?. 3.2. ,e glet de ipsos se aplic un grund de m!i!are incolor. ;mplria de lemn i metalic se urnizeaz pe antier gata grunduit cu grundul de m!i!are i respectiv grund anticoroziv. $n cazul unor elemente de lemn sau metal, care au ost confec(ionate pe antier, acestea se vor grundul pe antier, cu grundurile indi cate la pct. 2, n unc(ie de natura vopsitoriei ce se e-ecut. )rundurile se vor aplica ntotdeauna manual,

cu pensula, pentru a se asigura o legtur mai !un a vopsitoriei ulterioare cu suprafa(a suport. 3.3. %up grunduire se e-ecut c5ituirea defectelor locale, lefuirea locurilor c5ituite i tergerea de praf dup uscare7 apoi n cazul unor lucrri de calitate superioar, se e-ecut una sau dou pacluiri complete ale suprafe(elor, urmate de lefuiri dup uscare i tergerea prafului rezultat. 3.4. ,lcile din ac5ii de lemn >,A<? vor fi c5ituite pacluite pn la completa lor netezire. ,lcile fi!rolemnoase >,A<? dure vor fi n preala!il lefuite, pentru a transforma suprafa(a lor ntrun suport a!sor!ant, aderent, dup care vor fi gunduite, pacluite i vopsite. $n cazul cnd se finiseaz cu lacuri transparente suprafe(ele nu vor fi pacluite, ci numai lefuite, grunduite i lcuite. 3.5. +5ituirea i pacluirea se face cu c5il de ulei
pentru aplicarea cu paclu >c5it de

cu(it?. 8aterialul pentru pacluit se prepar din c5il de cu(it, prin diluare cu un diluant special % 1', sau cu ulei, sau cu vopsea la culoare. %iluantul special se adaug la c5it pn la o!(inerea consisten(ei de lucru necesar pentru pacluire.

3.6. Mlefuirile succesive se fac cu 5rtie sau pnz de lefuit sau cu piatr de lefuit, cu granula(ii din ce n ce mai mici, pentru diferitele straturi, n func(ie de rugozitatea suprafe(ei suportde calitatea cerut. 3.7. $n general se vor aplica 1...2 straturi de pacluial n grosime de ,2... ,3 mm7 la lucrri de calitate superioar se vor e-ecuta ' pacluiri. 3.8. Aplicarea vopselei se face de o!icei n
dou L trei straturi, n func(ie de calitatea cerut. $n cazul finisrii transparente se aplic un strat grund i 1 L2 straturi lac de ulei. $nainte de aplicare, vopseaua se 2 strecoar prin site fine >" oc5iuri6cm ? i se potrivete la consisten(a necesar de lucru, prin amestecarea cu un diluant corespunztor cu natura vopselei respective >pct. 2?7 amestecul se face cu 3...1 B diluant.
:opseaua se va aplica ntrun strat uniform fr a se lsa urme mai groase sau mai su!(iri de vopsea i va fi ntins pna la o!(inerea unei !une adeziuni de stratul inferior. *e recomand ca tmplria detaa!il s fie vopsit n pozi(ie orizontal, n condi(iile artate la pct. '.'.

*traturile de vopsea succesive se ntind pe direc(ii perpendiculare, unul fa( de cellalt. Cltimul strat de vopsea se ntinde de preferin( astfel1 L de sus n 9os pe pere(i7 L n lungul fi!relor pe elemente de lemn7 L pe linia de cea mai mare pant >de la coam spre streain, pe acoperiuri?. %up aplicarea primului strat de vopsea, aceasta se netezete cu pensule speciale cu prul moale7 dup uscare, suprafa(a se lefuiete cu 5rtie de lefuit D* @ . %up aplicarea ultimului strat de vopsea, acesta se va tufui sau se va netezi cu pensule moi, dup cum se indic de ctre proiectant. $n cazul c este necesar, dup fiecare strat de vopsea >cu e-cep(ia ultimului? se e-ecut lefuiri sau eventual i c5ituirilefuiri intermediare. +5ituirea se face cu c5it de ulei. %up fiecare lefuire se terge !ine praful de pe suprafa(, cu pensule moi sau crpe care nu las scame. Mlefuirea i aplicarea unui nou strat se face numai dup minimum 2& ore de la aplicarea stratului precedent, dup uscarea acestuia. 3.9. $ncperea unde se vopsete tre!uie s fie lipsit de praf i !ine aerisit, ns fr curen(i puternici de aer. 3.10. $n cazul ncperilor n care se produc

vapori de ap >!i, !uctrii, spltorii etc?, se recomand ca suprafe(ele vopsite s nu se tutuiasc, acestea tre!uind s rmn netede pentru o mai !un ntre(inere. 3.11. /adiatoarele, dup grunduire cu grund anticorosiv, se vopsesc n doutrei straturi cu vopsele speciale pentru radiatoare >rezistente la cldur?. ,entru vopsirea radiatoarelor se folosesc pensule de o form special cu coad lung, pentru a ptrunde ntre elementele radiatorului. 3.12. :opsirea nvelitorilor de ta!l neagr se face mai nti prin grunduirea i c5ituirea cu un grund i c5it anticorosiv, dup care se aplic unudou straturi de vopsea special pentru nvelitori. 3.13. Aoile de ui, cercevelele ferestrelor i alte element detaa!ile, pot i vopsite i nainte de montarea lor, cu condi(ia ca efectuarea lucrrilor de vopsire a acestora i depozitarea elementelor vopsite s se fac ntro ncpere lipsit de praf i curent. 3.14. $n cazul n care la terminarea lucrului, n vase rmne vopsea neconsumat, se toarn peste aceasta pu(in solvent, pentru a se mpiedica formarea unor po9g5i(e tari pn la nceperea lucrrilor de vopsire. 3.15. $n cazul n care se cere e-ecutarea unei vopsitorii mlc sau semimate, se vor folosi vopsele destinate acestui scop, fr a face diluarea pe antier.

3.16. La executani vopsitoriei cu mijloace mecanozate se vor lua msuri ca toate lucrrile de pregtire a lucrrilor s fie e-ecutate cu deose!it gri9. 3.17. :opsirea se e-ecut cu compozi(ii gata preparate
pentru vopsirea mecanizat sau cu compozi(ii o!inuite de ulei preparate pentru vopsirea manual, care se dilueaz nainte de ntre!uin(are pn la consisten(a necesar stropirii >su! forma unei pul!eri fine i uniforme?.

%iluarea se face adugind diluant n propor(ie de 1 ...13B din cantitatea vopselei. $nainte de ncrcarea rezervorului pistolului de vopsit, vopseaua se strecoar prin site de mtase >" oc5iuri6cm 2?. '.1@. :opsirea se e-ecut cu o instala(ie de pulverizat fa!ricat la Intrep. # 8artie ;imioara compus din1 compresor de aer, rezervor de vopsea, furtun de cauciuc, pistol de pulverizai ,resiunea de lucru va fi cuprins ntre '...3 atmosfere. *e pot folosi pistoale cu rezervorul de vopsea de 1l ataat deasupra sau dedesu!tul pistolului sau se poate folosi un rezervor separat pentru cantit(i mai mari de vopsea. <ista de scule, dispozitive i utila9e este dat n ane-. '.1". :opsirea se e-ecut (innduse pistolul la o astfel de distan( de la perete, nct 9etul de vopsea s acopere o suprafa( ct mai mare posi!il, iar cea(a format de stropi s fie mic7 distan(a optim de la pistol la perete este de 13...2 cm7 pistolul se va (ine cu 9etul perpendicular pe suprafa(a de vopsit i se va purta n sens spiralat7 dup fiecare umplere a rezervorului dac este necesar, se regleaz desc5iderea duzei pulverizatorului i presiunea aerului. :opsirea propriuzis se e-ecut dup terminarea grunduirii, c5ituirii i lefuirii suprafe(ei, ca i n cazul vopsitoriilor e-ecutate manual7 c5itul folosit va fi c5it de stropit special pentru aplicarea cu pistolul. '.2 . *uccesiunea opera(iilor i restul prevederilor privind timpul de uscare ntre straturi, numrul straturilor, pstrarea materialelor la locul de lucru, ntre(inerea sculelor, sunt cele indicate la vopsirea manual. n plus, se va avea gri9 ca, la orice ntrerupere a lucrului i la terminarea lucrului, pistolul s fie !ine cur(at cu solvent >!enzin sau O5itespirit?, att la interior prin pulverizarea unei mici cantit(i de solvent, ct i la e-terior.

'.21. *uprafe(ele care nu tre!uie vopsite >stropite? vor fi prote9ate printrun ecran separator >carton, placa9, ta!l etc?. V3:9i/3rii . e<!i2 ri 4i 2!. ri !2.>idi.e '.22. :opsitoriile alc5idice cu emailuri colorate i lacuri transparente se e-ecut att manual ct i mecanizat. 8odul de lucru este acelai ca n cazul vopsitoriilor cu vopsele de ulei, folosinduse ns produsele alc5idice indicate la pot. 2. '.2'. *ucces iunea straturil or este urmto area1 a? ,e suprafe (e de lemn sau din glet de ipsos7 Ainisar ea cu email1 grund de m!i!are7 c5it de cu(it >c5it de stropit?7 grund mat colorat7 email >1L2 straturi?.

Ainisarea cu lac1 grund de m!i!are7 iac diluat cu unul din diluan(ii indica(i la pct. 2, n propor(ie de 1 ...13B7 lac >12 straturi?.
!? ,e suprafe(e metalice se aplic aceleai straturi ca la finisarea cu email pe suprafe(e de lemn sau din glet de ipsos, grundul de m!i!are fiind nlocuit cu un grund anticoroziv.

3.24. <a e-ecutarea vopsitoriilor cu produse alc5idice, ultimul strat nu necesit opera(ia de netezire cu pensule fine sau opera(ia de netezire ca la vopsirea cu vopsea de ulei, deoarece produsele alc5idice au proprietatea de a se ntinde superficial i de a uniformiza ultimele urme de pensul. 3.25. $n vederea aplicrii, emailul se va dilua n aa fel, nct s nu fie prea su!(ire i s curg din pensul i nici prea gros ca s re(in pensula la ntindere. *e va folosi diluant % 311 gata preparat i numai n lipsa acestuia F5itespirit sau tere!entin. 3.26. <a terminarea lucrului se vor nc5ide !ine capacele !idoanelor pentru a se evita formarea de po9g5i(e la suprafa(. %eoarece vopselele pe !az de alc5idal ncleiaz puternic prul pensulelor, acestea se vor cur(a de 2L' ori pe zi cu unul din diluan(ii indica(i la pct. 2 precum i la ncetarea lucrului. n nici un caz nu se vor lsa pensulele sau vasele de lucru s se usuce murdare de email sau lac alc5idal.
V3:9i/3rii . e<!i2 :32i2!.

3.27. Aplicarea polilacului se face manual cu pensula sau mecanizat cu pistolul cu aer comprimat, n mod similar ca la aplicarea vopsitoriei de ulei. 3.28. %up terminarea opera(iilor de pregtire a suprafe(elor i tergerea prafului rezultat n urma pregtirii prafe(elor, se aplic un prim strat de ,olilac sau de vopsea de ulei colorat la fel cu emailul ,olilac ce se va aplica ulterior. %up 2& ore se aplic al doilea strat de ,olilac. <a aplicarea manual, al doilea strat se va aplica pe direc(ie perpendicular fa( de primul. Cltimul strat tre!uie s fie aplicat pe pere(i de sus n 9os, iar pe suprafe(e de lemn, dea lungul fi!relor. Emailul se poate aplica n strat su!(ire, cca 1 g6m2 pentru un strat, fr a micora calitatea finisa9ului. '.2". Emailul ,olilac, fiind preparat pe !az de

rini alc5idice, se va dilua cu F5ite spirit, att la aplica ct i la aplicarea mecanizat. ,rocentul ma-im de solvent este acelai ca la vopsitoria pe !az de alc5idal. V3:9i/3rii . e<!i2 i<i/!;ie 230i/ ri de .i3.!n 4i br3nA de !2 <ini

3.30. :opsitoriile imita(ie lovituri de ciocan se o!(in cu emailuri speciale pe !az de alc5idal, cu anumite adaosuri, care dup uscarea peliculei dau aspectul unui metal lovit cu ciocanul7 se aplic pe suprafe(e metalice i mai rar pe suprafe(e de lemn sau glet de ipsos. *e vor folosi numai emailuri cu uscare la aer. 3.31. Emailurile, indicate la capitolul 2 pentru vopsitorii imita(ie lovituri de ciocan, se prepar, pentru aplicare, n felul urmtor7 L *e amestec emailurile indicate >pentru lemn, glet de ipsos sau metal? cu solu(iile de ntrire respective, n propor(ie de 3B >3 g ntritor la 1 g email?7 L Amestecul se aplic n ma-imum o or de la preparare7 din aceasta cauz, se va prepara o cantitate de email necesara pentru o folosire de ma-imum o or. '.'2. ,entru o!(inerea aspectului dorit, nu se vor aplica straturi groase, n special pe suprafe(ele verticale, deoarece se o!(ine un aspect necorespunztor prin prelingerea vopselei. *traturile se pot aplica manual sau mecanizat.

;impul de uscare la suprafa(a peliculei este de o or7 timpul ele uscare total este de 2&

ore. '.''. Emailul !ronz aluminiu se aplic n dou straturi pe suprafe(e metalice, grunduite anticoroziv n preala!il. *e o!(ine o pelicul cu aspect de aluminiu. V3:9i/3rii . 03:9e! :e b!A8 de deri0!;i .e2 23Ai.i

3.34. *e verific dac suprafa(a a fost pregtit n


preala!il, conform prevederilor din

caietul I. 3.35. ,e suprafe(ele de lemn sau tencuial gletuit se


aplic nti un grund de m!i!are pe !az de ulei sau alc5idal, iar pe suprafe(ele metalice un grund anticorosiv de ulei sau alc5idal.

3.36. ,e suprafe(ele grunduite se aplic un c5it, care se lefuiete dup uscare7 dup primul strat de c5it de paclu se aplic un pri(c5it, care se lefuiete cu 5rtie de lefuit fin >D* 1@ ...22 ? dup uscare. Apoi se aplic 2...# straturi de email >n func(ie de calitatea cerut?. Cltimele straturi de email se pot lefui dup uscare cu past i lic5id de lefuit pe !az de nitroceluloz. %up lefuire, se terge suprafa(a cu un tampon de vat sau psl. 3.37. Aplicarea emailurilor se face mecanizat prin stropire cu instala(ii de vopsire cu aer
comprimat. 3.38. ;impul de uscare pentru un strat de c5it este de 2& ore. ;impul de uscare a unui strat de email este de o or. $n cazul cnd stratul de email se lustruiete cu past de lustruit sau ap de lustruit, acesta se las s se usuce 2& ore. V3:9i/3rii . 03:9e2e bi/ <in3!9e D!9f!2/E 2!.F
'.'". *e aplic pe tencuieli i metale n doutrei straturi cu pensula. $n cazul suprafe(elor metalice, asfaltlacul se aplic pe un grund anticoroziv pe !az de minium. ;impul de uscare a fiecrui strat este de 2& ore. '.& . $n lipsa asfaltlacului se poate utiliza o

solu(ie de !itum n F5itespirit n propor(ie de 1 1 1. P!/in!re . 4e2!. 4i .er ire.


din lemn, ,A< sau ,A< >tmplrie, pere(i despr(itori sau lam!riuri la pere(i?, n cldiri socialculturale i de locuit, n ncperi cu umiditatea relativ a aerului de ma-. # B pot fi finisate prin aplicarea unui strat de lustruire cu elat sau cu cear. 3.42. <ustruirea cu elac sau cu cear se va aplica pe suprafe(ele pregtite n preala!il. %eoarece lustruirea cu elac sau cu cear las vizi!il fi!ra9ul lemnului, pregtirea suprafe(elor se va face numai prin lefuiri i c5ituire local, fr a mai paclu >cazul finisrii lemnului cu pelicule opace de vopsea?7 lefuirea i c5ituirea local se va face conform pct. 3.4 ...'.#.

3.41. *uprafe(ele

3.43. <ustruirea cu elac constitue un finisa9 cu aspect semilucios, care se aplic pe suport, fr o grunduire preala!il, pentru a evita nc5iderea culorii specifice esen(ei de lemn. +onstituie un finisa9 scump. <ustruirea cu cear, nu formeaz o pelicul continu, constituind numai o patinare, cu aspect lucios, mai ieftin dect cea cu elac. '.&&. Ainisarea cu elac se face prin aplicarea a 'L3 straturi succesive de elac cu a9utorul unui tampon confec(ionat dintro crp moale i curat. *olu(ia de elac se prepar din 2 g fulgi de elac la 1 Jg alcool te5nic.

;amponul se va purta n sens spiralat alternativ pe vertical i orizontal. <a diferitele straturi succesive se vor efectua alternat micri n spiral i rectilinii paralele7 se va evita apsarea puternic a tamponului pentru a nu se produce prelingeri. '.&3. Ainisarea cu cear se face n acelai mod ca la pct. '.&& Aolosind cear emulsionat sau cear dizolvat n petrosin >23 ...' g petrosin la 1 Jg cear?.

Elaborat de: INSTITUTUL DE CERCET)RI N CONSTRUCII I ECONO(IA CONSTRUCIILOR INCERC NOR(ATIV PENTRU EXECUTAREA LUCR)RILOR DE *UGR)VELI 2 VOPSITORII CAIETUL V5 VOPSITORII VINARO( I CU VOPSEA DECORATIV) N RELIE-

A:r3b!/ de I.G.S.C. . 3rdin 2 nr. 44 din 23 febr. "#$% indi.!/i05 C. 3$%

1. O&IECT I DO(ENIU DE APLICARE 1.1. ,revederile prezentului caiet se refer la modul de preparare, alctuire i e-ecutare a vopsitoriilor cu vopsea :inarom i cu vopsea decorativ n relief, aplicate direct pe suprafa(a de finisat sau peste un strat de glet de netezire, aplicat la rndul lui pe suprafa(a peretelui ce se finiseaz. 1.2. Aceste vopsele nu se pot folosi la vopsirea suprafe(elor metalice i nici pe suprafe(e e-terioare din lemn. 1.3. :opsitoriile din prezentul caiet se aplic la construc(ii de locuin(e, socialculturale, industriale, agrozoote5nice i lucrri de organizare de antier, n mediu e-terior sau n mediu interior, n ncperi cu umiditate relativ a aerului pn la # B, iar n ncperi cu umiditatea relativ a aerului de peste # B, de la lam!riuri n sus i pe tavane, n urmtoarele moduri de alctuire a finisa9elor1
n <edi eB/eri3r a? :opsea :inarom pe1 L zidrie de crmid, tencuit cu tencuieli o!inuite >ciment, var, nisip?7 L panouri prefa!ricate de !eton, turnate n pozi(ie orizontal cu fa(a dricuit7
L panouri prefa!ricate de !eton sau !eton turnat n cofra9i verticale a cror suprafa( a

fost gletuit cu glet de netezire din nisip fin >sau dolomit? i Aracet %, 23. !? :opsea decorativ n relief >sim!ol @2 '?, colorat, pe1 L panouri prefa!ricate de !eton, turnate n pozi(ie orizon tal cu fa(a dricuit, avnd suprafa(a vopsit cu vopsea :inarom n dou straturi7 L panouri prefa!ricate de !eton sau turnat n

cofrale verticali a cror suprafa( a fost gletuit cu glet de netezire din nisip fin >dolomit? G Aracet %, 23 i vopsit cu :inarom ntrun strat7 n <edi in/eri3r a? :opsea :inarom pe1 L zidrie de crmid tencuit cu tencuieli o!inuite, avnd fa(a gletuit cu glet de ipsos sau cu glet din ipsos i Aracet %, 23 >glet L )ipac?7 L !eton avnd suprafa(a gletuit cu glet de nisip fin >dolomit? i Aracet %, 23 sau cu glet din ipsos i Aracet %, 23 >)ipac?7 L !eton sau zidrie de crmid tencuit, avnd suprafa(a gletuit cu glet )ipac n dou straturi, primul netezit iar al doilea su! form de stropi7 L suprafe(e de lemn, ,A<, ,A<7 !? :opsea i glet cu produsul @2 @ pe1 L !eton, avnd suprafa(a gletuit cu produsul @2 @I, necolorat i vopsitorie cu produsul @2 @II, colorat, aplicat fie la consisten(a de livrare su! form de strop, fie diluat cu ap su! form de vopsitorie, n dou straturi7 L idem pct. a, ns pe zidrie de crmid tencuit.

1.4. ,ere(ii din !eton turna(i n cofra9e verticale, la care fe(ele au alveole, se vor finisa cu vopsea :inarom numai pe un strat intermediar de glet de netezire. 1.5. :opseaua decorativ n relief >sim!ol @2 '? se va aplica numai n mediu e-terior, fiind neindicat la interior datorit rugozit(ii i con(inutului de polimeri corespunztor rezisten(ei la intemperiile din mediul e-terior. 1.6. :opsitoria cu produsul @2 @ se va folosi numai la interior, datorit con(inutului sczut de polimeri >fa( de vopseaua decorativ n relief?. 1.7. :opsitoria cu :inarom aplicat pe glet de netezire reprezint un finisa9 superior
vopsitoriei cu :inarom aplicat direct pe tencuial sau pe !eton greu, prin aceea c se o!(ine o suprafa(a plan cu rezisten( mult mai !un la murdrire, datorit prafului din atmosfer, i are o dura!ilitate mai mare n timp, fiind prote9at de ac(iunea alcalinit(ii din !eton.

1.8. )letul de nete7.ire realizat cu nisip (in sau cu dolomit i Aracet %, 23 constituie un
finisa9 neted, etan i cu !un aderen( de suport7 se poate utiliza att la interior cit i la

e-terior. 1.9. )letul de netezire realizat cu ipsos i Aracet %, 23 >)ipac? constituie un finisa9 neted, cu o !un aderen( de suport, fiind indicat pentru finisa9e interioare. 1.10. Ainisa9ul cu vopsea decorativ n relief, sim!ol @2 ', prin realizarea unei
suprafe(e n relief, masc5eaz lipsa de planitate a peretelui, ns avnd o tendin( mrit de fi-are a prafului, se recomand s se evite folosirea lui n zonele din apropierea fa!ricilor care dega9 fum i praf, a termocentralelor i a liniilor de cale ferat neelectrificat. 1.11. Ainisa9ul cu vopsea decoraliv n relief peste 1L2 straturi de vopsea :inarom se poate folosi la lucrri speciale, aplicnd culori diferite la stratul de :inarom i la strop.

2. (ATERIALE 2.1. 8ateriale principale1 vopsea :inarom, pe !az de poliacetat de vinii n dispersit, *;A* 7'3"7'7 vopsea decorativ n relief sim!ol @2 ', 0il &7&1717 vopsea @2 @ 1, necolorat, conf. caietului de sarcini ++,A<: nr.1 '7 vopsea @2 @ 11, colorat, conf. caietului de sarcini ++,A<: nr.1 '. 2.2. 8ateriale au-iliare1 ap, *;A* 7" 7'7 Aracet %, 23 i %, 3 , *;A* 7 3@7'7
nisip cuar(os de :leni i +rivineni pentru fa!ricarea sticlei i a geamurilor, *;A*

'@&&7'7 fin de cuar( pentru turntorie, *;A* #7'7737 dolomit, *;A* #2@&# 7 grund pentru vopsele n dispersie apoas sim!ol: 1 @211J, 0I &1'@1"#@7 ciment ,z & , *;A* 13 #77 ipsos de construc(ii i ipsos de modelat, *;A* 3&3##7 5rtie pentru lefuire uscat, *;A* 13@1#1.

3. PRESCRIPII DE EXECUIE S ..e9i ne! 9/r!/ ri23r


'.1. Ainisa9ul suprafe(elor de !eton cu vopsea :inarom se realizeaz n urmtoarea ordine7
L grund de vopsea :inarom sau grund sim!ol : 1 @L211, sau grund de Aracet %, 237

L c5it de nisip cu aracet, pentru c5ituirea alveolelor rmase de la turnare7 L glet de netezire din nisip fin cuar(os L ,2 mm sau fin de cuar(, sau dolomit, cu Aracet %, 23 >sau glet )I,AP7 L vopsea :inarom diluat, aplicat n dou straturi.
'.2. Ainisa9ul cu vopsea decorativ n relief pe !eton se realizeaz n urmtoarea ordine1

L grund de vopsea :inarom sau grund sim!ol : 1 @211 sau grund de aracet %, 237

L c5it de nisip fin cuar(os cu Aracei %, 23 pentru c5ituirea alveolelor7 strat?7

L glet de netezire din nisip fin cuar(os L ,2 mm, cu Aracet %, 23 >cu sau fr acest

L vopsea decorativ n relief aplicat n dou straturi. %e asemenea, se poate aplica pe !eton aceeai alctuire de finisa9, n care primul strat de vopsea decorativ se nlocuiete cu dou straturi de vopsea :inarom diluat. '.'. Ainisa9ul cu vopsea :inarom a suprafe(elor de zidrie tencuit sau a suprafe(elor de !eton cu fa(a dricuit din turnare, se realizeaz n urmtoarea ordine1
L grund de vopsea :inarom sau grund sim!ol : 1 @L211 sau grund de Aracet %, 237

L glet de netezire din nisip fin cuar(os L ,2 mm, cu Aracet %, 23 sau glet )I,A+ >cu sau fr acest strat?7 L vopsea :inarom diluat aplicat n dou straturi. '.&. Ainisa9ul cu vopsea :inarom pe suprafe(ele de lemn, ,A<, ,A< se realizeaz n urmtoarea ordine1 L grund de m!i!are din ulei de in incolor >sau nlocuitori, conform caiet II pct. 2.2?7 pe tmplrie acest grund poate fi aplicat din fa!ric sau pe antier7 pe elemente ca pere(i despr(itori, parapete etc. se va aplica pe antier7 L grund de vopsea :inarom sau grund : 1 @L211 sau grund de Aracet %, 237 L vopsea :inarom diluat n dou straturi. '.3. Ainisa9ul cu produsele @2 @ se realizeaz n urmtoarea ordine, n ' variante1 :arianta I1 L gletuire cu produsul @2 @ I, necolorat7 L gletuire cu produsul @2 @ II, colorat >la consisten(a de livrare?7 :arianta II1 L gletuire cu produsul @2 @ I, n dou straturi7 L vopsea cu produsul @2 @ II, colorat >diluat pn la consisten(a de aplicare?, n dou straturi7 :arianta III1 L gletuire cu produsul @2 @ I7 L vopsire cu produsul @2 @ II, colorat >diluat? ntrun strat7 L strop cu produsul @2 @ II, colorat >la consisten(a de livrare?.

EBe. /!re! 9/r!/ ri23r de fini9!= . 03:9e! Vin!r3< :e be/3n


'.#. $n preala!il se va ace, veriiicarea i rectificarea eventual a suprafe(ei de finisat.

*uprafa(a se cur(, nlturnduse pr(ile proeminente cu paclul i eventual cu dalta i ciocanul, apoi se nltur pr(ile neaderente prin periere cu peria de paie. $n cazul gurilor de la turnare sau survenite de la transport, acestea se vor repara cu un mortar de cimentnisip L1 mm >doza9 11' n volume?.
%e la e-ecutarea repara(iilor cu mortar de ciment i pn la aplicarea vopsitoriei propriu zise se vor lsa 7 zile pentru uscare, n cazul alveolelor de la turnare sau al adnciturilor,

repararea se face folosind un mortar de ciment cu adaos de Aracet n propor(ie de '111 ,3

>nisipciment1Aracet?.
+a liant se va folosi de preferin( Aracet %, 23 care este o!ligatoriu n perioada rece, iar

n perioada cald >peste 2 H+? se poate nlocui i cu Aracet % 3 . )ranulozitatea nisipului se alege n func(ie de adncimea repara(iei astfel1 L adncimea ,3L1 mm nisip cuar(os ,2 mm L adncimea peste 1 mm nisip cuar(os L' mm 8ortarul se prepar n gleat prin amestecarea manual n cantit(i corespunztoare unei perioade de lucru de ma-imum ' ore.
8ortarul se aplic cu paclu i se netezete astfel nct s nu mai prezinte denivelri fa( de suprafa(a ncon9urtoare. Aiecare strat al mortarului de repara(ii cu adaus de aracet, tre!uie s se usuce minimum 1# ore nainte de aplicarea stratului urmtor sau al vopsitoriei propriuzise. %up terminarea repara(iilor, suprafa(a stratului suport tre!uie s fie neted i nu tre!uie s prezinte a!ateri de la pin nitate mai mari de 3 mm la dreptarul de 2 m i nici vreo und mai mare de 2 mm la dreptarul de ,3 m, conform normativelor , &271 i + 1& K 71.
'.7. ,entru prepararea grundului se introduce n vasul de pre gtire un volum de vopsea :inarom sau Aurel %, 23 >strecurate prin sita de " oc5iuri6cm2? i un volum egal de ap i se omogenizeaz.

)rundul se aplic numai manual cu !idineaua sau cu pensula lat. ;impul de uscare este de minimum 2 ore ia temperatura de G13H+ i de o or la temperatura de G23H+ sau mai mare.

'.@. E-ecutarea stratului de glet de netezire se face pe antier iar n cazul panourilor prefa!ricate se poate face i la fa!ric. %up e-ecutarea repara(iilor locale i grunduire, se aplic un glet de netezire cu urmtoarea compozi(ie1 '111 ,3 >n volume? nisip cuar(os su! ,2 mm7 Aracet %, 231 ap. 0isipul cuar(os se poate nlocuit cu dolomit sau fin de cuar(.
$n cazul aplicrii cu pistolul, volumul de ap se poate mri pn la de & ori >respectiv 2 volume?. )letul se prepar prin amestecarea manual, n cantit(i pentru cca. @ ore de lucru.

)letul de dolomit se poate aplica manual sau mecanizat, pe cnd cel de nisip fin sau fin de cuar( numai prin aplicarea mecanizat, prin stropire cu pistolul i netezire cu paclul de cauciuc sau fierul de glet.
Aplicarea mecanizat se realizeaz cu instala(ia de aplicai tencuial stropit i mas de paclu. )letul strecurat prin sita de 1 oc5iuri6cm2 se introduce n recipientul aparatului, pe o nl(ime

de cea. ,7 din aceea a recipientului

%up nc5iderea capacului recipientului, etanat cu garnitur de cauciuc cu a9utorul unor cleme ra!ata!ile, se omogenizeaz materialul prin nvrtirea agitatorului i se pornete compresorul, reglnd presiunea la # atmoiere >la ieirea din compresor?. *e regleaz apoi reductorul de presiune de pe capacul vasului de presiune >care con(ine materialul?, astfel ca manometrul montat pe

capac s arate o presiune de 'L3 atmosfere. <a pistol se regleaz cu reductorul respectiv o presiune de &L3 atmosfere citit pe manometrul aferent. *tropirea suprafe(ei se face, dup verificarea preala!il a 9etului, ncepnd din e-tremitatea sting de sus. ,istolul se poart n sens spiralat sau n serpentin, n rnduri paralele, astfel ca s se acopere uniform suprafa(a. *tropirea se ntrerupe la fiecare 1 L2 m i se netezete cu paclul de cauciuc sau cu fierul de glet. ,e suprafe(ele nvecinate1 tmplrie, placa9 ceramic etc. se aplic plci ,A< sau carton
2

pentru a evita stropirea cu 9etul de la pistol. <a terminarea sau ntreruperea lucrului, nainte de a desc5ide capacul recipientului, se nc5ide ventilul i se elimin toat suprapresiunea prin desc5iderea supapei de siguran( de pe capac. $n caz contrar, se pot produce accidente. $n cazul ntreruperilor de lucru, pistolul se scufund ntro gleat cu ap, pentru a nu se usca vopseaua din duz. <a terminarea