Sunteți pe pagina 1din 5

AL DOILEA RAZBOI MONDIAL (1939-1945) I.

Cauze: -formarea alianei Axa Berlin Roma Tokyo -politica revizionist a acestor state, membre ale Axei -prevederile Pactului Ribbentrop Molotov din !"! II.DESF RAREA RZBOI L I -tactica de lupt#blietzkrie$ -declanat de %ermania -particip &' state -fronturi delupt (n )uropa, Africa, Pacific 1939 * +rontul de )st septembrie trupele $ermane invadeaz Polonia

" septembrie +ran,a -i An$lia au declarat rzboi %ermaniei . septembrie /*R*0*0* atac Polonia# 3* +rontul de 4est 2ncepe 5Rzboiul ciudat6#An$lia si +rana nu intervin militar 2n noiembrie 7 /*R*0*0* atac +inlanda 194! * +rontul de 4est aprilie - %ermania ocup 8anemarca -i 9orve$ia1 Mai - %ermania invadeaz Bel$ia -i :landa1 are loc atacarea +ran,ei de ctre %ermania# capitularea Poloniei1 2mpr,irea teritoriului ei (ntre cei doi a$resori1

armata franco 7 britanic scap $reu din (ncercuirea de la 8;nker<ue1 = iunie $ermanii ocup Parisul1

22 iunie Frana capituleaz 7 semnarea armisti,iului de la Ret>ondes de $uvernul condus de Mare-alul P?tain1
1|Page

iulie 7 octombrie 7 (ncepe 5btlia An$liei6

- en$lezii rezist atacurilor aeriene $ermane determin@nd prima cotitur maAor (n mersul rzboiului 3* +rontul de )st 4ara lui !=B 7 are loc dezmembrarea Rom@niei Mari C/R00 ocup Basarabia, Bucovina de 9ord -i Tinutul Der,ei 1 /n$aria ocup 9 Transilvaniei1 Bul$aria ocup EadrilaterulF 1941 * +rontul din Peninsula Balcanic Aprilie# %ermania invadeaz - Gu$oslavia, %recia

3* +rontul de )st 33 iunie, Planul Barbarossa# atacarea /*R*0*0* de ctre %ermania Rom@nia particip alturi de %ermania cu scopul eliberrii Basarabiei, Bucovinei -i Tinutul Der,ei "* +rontul din Pacific . decembrie != , Haponia atac flota american de la Pearl Darbor 7 rzboiul se extinde la nivel mondial1 0/A intervine (n rzboi1

194" * se desc>ide +rontul din 9ordul Africii %en* )rIin Rommel (nainteaz p@n la 'B km de Alexandria unde se confrunt cu contraofensiva britanic 7 btlia de la )l Alemein, condus de %en* Bernard Monto$omery1 Trupele an$lo-americane vor de,ine controlul frontului african 3* +rontul de )st Armata $erman (nainteaz spre Eaucaz -i 0talin$rad Csept !=3 7 feb* !="F# dispare mitul invincibilit,ii armatei $ermane1 Armata Ro-ie trece la contraofensiva $eneral pe frontul de est
2|Page

"* +rontul din Pacific C !=3- !=&F !=3 - btlia de la Marea de Eorali - btlia de la MidIay - Aaponezii sunt (nfr@n,i

1943 *+rontul de )st Btlia de la Jursk 7$ermanii (nfr@ni de rui

3*+rontul de 4est Gulie !=" # an$lo-americanii debarc (n 0icilia -i sudul Gtaliei Arestarea lui Musolini " septembrie !="# Gtalia capituleaz

"* +rontul din Pacific C !=3- !=&F !=" 7 americanii cuceresc Gnsula %uadalcanal pe care o transform (n baz militar pentru cucerirea Pacificului

1944 *+rontul de )st Eontraofensiva Armatei Ro-ii spre# Moldova 7 3" au$ust - lovitura de stat prin care are loc (nlturarea -i arestarea lui Gon Antonescu 3*+rontul de 4est ' iunie !== # opera,iunea :verlord Cdebarcarea (n 9ormandiaF

"* +rontul din Pacific C !=3- !=&F :fensiva american - spre centrul Pacificului p@n spre Haponia - spre +ilipine -i 9oua %uinee

3|Page

1945 Ganuarie !=& 7 rezisten,a $erman din Ardeni este lic>idat Are loc capitularea %ermaniei# KL! mai

+rontul din Pacific C !=3- !=&F Pre-edintele american Truman >otrte folosirea bombei atomice la Diros>ima -i 9a$asaki in !=& 3 septembrie !=& capitularea Haponiei

III.CONS#I# IREA COALI$IEI NA$I NILOR NI#E au$* != # alian,a dintre Marea Britanie -i 0/A Csemneaz Carta Atlanticului ) Eei doi declar c - nu urmresc cucerirea de noi teritorii - nu recunosc ultimele anexiuni teritoriale dac nu s-au realizat ca urmare a dorin,ei popoarelor respective Aderarea /R00 C !=3F 7 definitivarea Eoali,iei 9a,iunilor /nite care a avut rolul >otr@t (n (nfr@n$erea %ermaniei >itleriste -i a alia,ilor ei C%&'e()&*e+e )&,e(a+)a,e: 1.Conferina de la Teheran (28nov.- 1dec. 1943): M M M M M M M M 8esc>iderea unui nou front (n )uropa1 Gntrarea /R00 (n rzboi (mpotriva Haponiei 8reptul /R00 de a decide (n privin,a tratativelor cu statele cu care se afla (n rzboi 8ebarcarea (n 9ormandia Acordarea de aAutor rezisten,ei iu$oslave Acord pentru (nfiin,area :9/ dup finalizarea rzboiului 0 nu poarte tratative separate cu %ermania -i alia,ii si Principiul capitulrii necondi,ionate 2.Conferina de la Yalta (4-11-feb 1945) M M M Eontinuarea opera,iunilor militare1 Repara,iilor ce vor fi impuse %ermaniei -i (mpr,irea sa (n = zone de ocupa,ie1 A fost invitat -i +ran,a1

4|Page

:r$anizarea unei conferin,e care s pun bazele :9/1 3.Conferina de la ot!da" (1# i$l.- 2 a$%. 1945)

M M M

:r$anizarea postbelic a )uropei, Eontinuarea rzboiului (mpotriva Haponiei1 2nfiin,area Tribunalului de la 9;rnber$ C !=' - !=.F* 4.Trib$nal$l de la &'rnber%(194( - 194#)

M M

Hudecarea principalilor criminali de rzboi C3= de acuza,i 7 3 condamna,i la moarteF /n tribunal similar i-a Audecat -i pe criminalii de rzboi Aaponezi * 5.Tratat$l de ace de la ari! 1) febr. 194#

M M M M

/R00 pstreaz toate cuceririle fcute din !"!, %ermania pierde BB*BBB kmN -i este (mpr,it (n = zone de ocupa,ie, Gtalia pierde#8odecanezul C%reciaF,Gstria CGu$oslaviaF,re$* Bri<ue C+ran,aF, se admit transferuri de popula,ie*

*o"+nia : 8ele$a,ia Rom@niei a fost condus de %> Ttrescu, :b,ine 9 Transilvaniei, Pierde Eadrilaterul, Basarabia, 9 Bucovinei -i ,inutul Der,ei, Armata Ro-ie rm@ne pe teritoriul ei p@n (n !&K, Plte-te desp$ubiri de rzboi /R00-ului, 9u ob,ine statutul de cobeli$eran, * C%&-+uz)) A fost implicat un numr mai mare de combatan,i C&' de ,ri -i B milioane solda,i fa, de 3K de ,ri -i .B milioane de solda,i (n primul rzboi mondialF, A crescut capacitatea de distru$ere a armelor Cavioane, tancuri submarine, portavioane, rac>eteF, 0-a folosit bomba atomic 1 Au fost extermina,i (n mas evreii europeni *

5|Page