Sunteți pe pagina 1din 395

DOUGLAS LLOYD CMAA LUI CRISTOS Traducere de Julia. Giurgea Editura MOLDOVA Dedicat ca d !

ad de a"reciere lui #a$el McCa%%& care '(a )%tre*at ce '(a ale' de CMAA LUI CRISTOS. CA+ITOLUL I Di% "rici% c %(a!ea dec,t ci%ci'"re$ece a%i -i era "re cu"at de g,%dul de a cre-te& i%ter.ite%/ele ei de g,%dire .ai ad,%c erau 'curte -' %u "rea de'e0 t tu-i )% di.i%ea/a acea'ta 'e 'i./ea c "le-it de r'"u%deri. A'ear .aic('a& care %u.ai rare ri ! r*ea cu ea de'"re "r *le.e .ai c ."licate& dec,t cel .ult a!a%ta1ul de a 2i cu .,i%ile curate -i 'u2letul li%i-tit& )i ! r*i'e )%tre "atru c3i de'"re ur.rile "r *a*ile ale )%dr$%e/el r declara/ii 2cute ieri de tatl ei )% Se%at0 -i Lucia. Si./i%du('e .gulit de )%crederea ei& )i r'"u%'e'e cu t at c %!i%gerea c 2r )%d ial "ri%/ul Gaiu' %u !a a!ea " 'i*ilitatea ' reac/i %e$e. Dar& du" ce "leca'e la culcare& Lucia )%ce"u'e ' 'e alar.e$e& 4r )%d ial Gaiu' !a "utea trece cu !ederea ie-irile !i le%te aie tatlui ei )." tri!a e5tra!aga%/el r -i a*u$uril r c .i'e de gu!er%ul 'u& )% ca$ul c,%d %(ar 2i a!ut -i 6%ai%te de a'ta "rici% ' 2ie %e.ul/u.it de 2a.ilia Galli . T tu-i .ai e5i'ta "rici% de %e.ul/u.ire& "e care %( cu% -tea %i.e%i a2ar de ea )%'-i... -i de Dia%a. De aici )%ai%te t /i ! r tre*ui ' 2ie cu t at *garea de 'ea.& cci alt2el ! i a!ea . ti!e ' 'e a-te"te la gra!e %e.ul/u.iri. 6% di.i%ea/a acea'ta "'relele 'e tre$ir 2 arte de!re.e. 6%c %u 'e *i-%ui'e cu $*urdl%icia -i ciri"itul l r& cci 'e )%t r'e'er .ai de!re.e dec,t a!eau *iceiul. +ri.!ara ' 'i'e -i 'e 'tat r%ici'e )%ai%te de '2,r-itul lu%ii 2e*ruarie. C,%d 'e tre$i& c %'tat i.ediat c %eli%i-tea cu care 'e culca'e 'eara trecut e'te )%c "re$e%t -i %u '(a ri'i"it di% 'u2letul ei& u%de 'cur.a 'truit are& e5act ca durere de di%/i. Se ).*rc 2r ' 2ac $g . t& ca ' %u tre$ea'c "e Tertia& care d r.ea )% alc !ul de alturi ( du" ce 'e !a tre$i 'e !a '"eria& !$,%d c "atul 't",%ei 'ale e'te de-ert ( a" i )-i )%c3eie 'a%dalele -i a"uc )% lu%gul ad.ira*ilului . $aic c l rat care ducea di% ca.era ei de d r.it )%tr(u% 'al %& de aici )% lu%gul c rid rului '"re 'cara i."u%t are care c * ra )% atriu. -i de aici ie-i )% "eri'til& u%de 'e "ri -i(-i 2cu .,%a "u%te dea'u"ra c3il r ca ' 'e a"ere de lu.i%a "uter%ic a ' arelui. De u% a% )%c ace 'au " ate c3iar de .ai de.ult& Lucia era c %-tie%t c e'te .ai )%alt -i c '(a de$! ltat %e *i-%uit de re"ede& dar aci )% "eri'tilul "a!at cu 2aia%/ 'e 'i./ea )%t tdeau%a li"'it de i." rta%/ -i 2 arte .ic. T t ce 'e g'ea )."re1urul ei )% ace't "eri'til deter.i%a ' 'e 'i.t .ic7 c l a%ele )%alte de .ar.ur "e care 'e '"ri1i%ea ta!a%ul& i."u%t arele 'tatui& )%cre.e%ite )% tcerea de.%it/ii l r& )% largul "a1i-tei *i%e )%gri1ite& -i -u!i/ele argi%tii ale 3a!u$ului care re"e$ea )% 'u' a"a "r a'"t. Oric,t ar ).*tr,%i& )% .i1l cul ace'tui '"a/iu ea 'e !a 'i./i )%t tdeau%a ca u% c "il. Cu. era ' 'e 'i.t .ai .atur& c,%d trecu )% lu%gul "lcil r c l rate& "ri% 2a/a lui Ser!iu'& al crui *ra$ era t t at,t de *tucit -i !rgat de cre/uri ad,%ci ca -i "e !re.e- c,%d ea a*ia 'e "utea /i%e "e "ici are& )i 2cu u% 'e.% cu .,%a -i $,.*i& dre"t r'"u%' la 'alutul gra! al *tr,%ului 'lu1it r care(-i a"r "ie la%cea de 2ru%tea *r$dat& -i trecu )%ai%te '"re "erg la ac "erit cu !re1uri de !i/& di% cellalt ca"t al tere%ului "atru(u%g3iular. Aici )-i )%cruci-a *ra/ele "e *alu'trada de .ar.ur care d .i%a grdi%ile )% 2 r. de tera'e& * 'c3etele& dul*i%a "a!at cu "lci de . $aic -i de u%de 'e de'c3idea i."re'i %a%t !edere a'u"ra ra-ului -i a 2lu!iului& a" i 'e )%tre* dac !a 2i %ece'ar ' ! r*ea'c -i cu Marcellu'. 4ire-te& 2ratele ei 'e !a re! lta -i& dac !a )%cerca ' i%ter!i%& cu 'igura%/ ge'tul lui !a agra!a -i .i .ult 'itua/ia0 dar ci%e!a di% 2a.ilie tre*uia ' 2ie i%2 r.at de'"re rela/iile de acu. di%tre ei -i Gaiu'& )%ai%te de a 'e e5"u%e -i alt r "ri.e1dii. +r *a*il& )-i $icea Lucia& cu 2ratele ei %u !a a!ea ca$ia ' ! r*ea'c )%tre "atru c3i dec,t 2 arte t,r$iu )% ti."ul $ilei& de arece )% a1u% Marcellu' "leca'e de aca' -i cu 'igura%/ li"'i'e t at % a"tea& 2ii%d la *a%c3etul tri*u%il r .ilitari& a-a c %u 'e !a tre$i )%ai%te de a.ia$. Dar !a tre*ui 'a 3 tra'c i.ediat ce !a 2ace. 6% cli"a acea'ta )-i $i'e c ar 2i 2 't .ult .ai *i%e ca )% ti."ul !erii ' 2i .rturi'it lui Marcellu' ce '(a )%t,."lat. Su%etul 'ti%' al u% r 'a%dale 2cu ' 'e )%t arc )% l c. Deci.u'& -e2ul 'lu1it ril r ca'ei& 'e a"r "ia )."reu% cu cele d u ge.e%e d. Maced %ia& care "e "al.ele .,i%il r ridicate )% 'u' aduceau t!ile de

argi%t. 8 St",%a d re-te& )%tre* Deci.u' -i 'e )%cli% ad,%c& ' i 'e 'er!ea'c "r,%$ul aici9 8 De ce %u9 r'"u%'e Lucia di'trat. Deci.u' '"u'e ce!a cel r d u 2ete& care 'e gr*ir ' )%ti%d .a'a& )% ti."ul c,t Lucia le ur.rea .i-crile gra/i a'e& cu $,.*etul "e *u$e -i cu aceea-i curi $itate ca -i c,%d ar 2i ur.rit $*e%guiala a d i 2lutura-i. A.,%d u erau drgu/e -i ce!a .ai )% !,r't dec,t ea& de-i %u erau at,t de )%alte0 erau '"ri%te%e -i )%de.,%atice i 'e a'e.%au u%a cu alta ca d u * a*e )%tr( "'taie. Lucia le !edea "e%tru "ri.a dat )% e5erci/iul 'lu1*ei& cci 2u'e'er cu."rate a*ia '"t.,%a trecut. +r *a*il Deci.u'& care 'e cu"a cu i%'truirea l r& )-i $i'e'e c acu. 'u%t ca"a*ile ' 'e "re$i%te )% 2a/a 't",%il r. Va 2i i%tere'a%t ' le ur.rea'c cu. )-i 2ac dat ria& de arece tatl ei )i '"u'e'e c au 2 't cre'cute )%tr( ca' de a.e%i "r '"eri -i "r *a*il a't$i 'e )%t,."la "e%tru "ri.a dat ' 'er!ea'c ia .a'. 4r a )%dr$%i ' ridice "ri!irea '"re t,%ra 2at "e care 'i./eau c le ur.re-te& c %ti%uar ' 'e .i-te re"ede -i 2r ' 2ac cel .ai .ic $g . t. A.,%d u 'u%t e5tre. de "alide& )-i $i'e Lucia& "r *a*il di% cau$ c au 'tat !re.e )%delu%gat ca"ti!e )% cala galerei de 'cla!i care le(a adu'. U%a di%tre 'l*iciu%i& -i "ri%ci"ala lui e5tra!aga%/& era ' cu."ere 'cla!i de !al are. 4a.ilia Galli %( a!ea "rea .ul/i )% 'er!iciul ei& de arece 'e%at rul era c %!i%' c e'te !ulgar -i "ri.e1di ' ' te )."re' ri de ",lcuri de 'cla!i care %u au altce!a de lucru dec,t ' .%,%ce& ' u.*le )%cru%ta/i -i ' u%eltea'c& )-i alegea 'cla!ii cu aceea-i gri1a ca -i atu%ci c,%d cu."ra c,te 'tatuie I%i. a' 'au alte *iecte de art. +e el %u(l i%tere'au licita/iile "u*lice. Dar c,%d 'e )%t rcea c,te legiu%e di%tr( e5"edi/ie .ilitar 2cut )% regiu%i ci!ili$ate& 2i/erii care c %duceau ar.ata a!eau *iceiul ' i%2 r.e$e "e u%ii di%tre "riete%ii l r * ga/i c au c,/i!a 'cla!i cu educa/ie0 *tr,%ul Galli c * ra )% " rt )% a1u%ul licita/iei& )i e5a.i%a& )i )%tre*a de'"re trecutul l r& )i alegea -i& dac 'e )%t,."la ' g'ea'c !reu%ul "e care ar 2i 2 't di'"u' '(l ia )% ca'a 'a& 2erea u% "re/. :u '"u%ea %ici dat .e.*ril r 2a.iliei 'ale ce "re/ a "ltit "e u% 'cla!& dar 'e -tia de'"re el c )% a't2el de ca$uri %(are *iceiul ' ile "arci. %i '. Ma1 ritatea "riete%il r l r a!eau %e)%treru"te %e.ul/u.iri di% "rici%a 'cla!il r care(i 'lu1eau0 t c.ai de aceea erau *liga/i .ereu '(i 'c3i.*e& '(i !,%d -i ' cu."ere al/ii. Tatl ei )%' %u.ai rare ri 'e )%t,."la ca ' 'e de*ara'e$e de !reu%ul& dar -i atu%ci %u.ai di% cau$ c u% 'cla! a .altratat "e altul& dat rit %e)%'e.%atei aut rit/i ce a!ea a'u"ra lui. 6% 2elul ace'ta "ierdu'er acu. u% a% ad.ira*il *uctrea'. Mi%%a 'e "urta gr ' la% -i crud 2a/ de a1ut arele de la *uctrie0 le c "le-ea de i%!ecti!e -i le *tea. I 'e atr'e'e ate%/ia )% c,te!a r,%duri a'u"ra ur.ril r. A" i '(a )%t,."lat c )%tr(u%a di% $ile a "l.uit "e Tertia. O cli" Lucia 'e g,%di la *uctrea'a acea'ta -i 'e )%tre* u%de 2i acu.. 6% rice ca$ Mi%%a -tia cu. tre*uie "regtite turtele cu .iere. Tre*uia ' ad.i/i c tatl ei e'te u% *u% 1udect r al 2irii .e%e-ti. E!ide%t& 'cla!ii %u "uteau ' 2ie )% )%tregi.e a.e%i0 dar u%ii di%tre ei %u 'e de 'e*eau "rea .ult de a.e%i. Cu. e'te De.etriu' de "ild& care t c.ai acu. trecea "ri%tre c l a%ele "eri'tilului& cu "a'ul '"ri%te% -i .'urat. Tatl ei )l cu."ra'e "e De.etriu' acu. -a'e a%i -i(l drui'e lui Marcellu' cu ca$ia celei de a -a"te'"re$ecea a%i!er'ri. Ce $i .e. ra*il 2u'e'e acea'ta& c,%d t /i "riete%ii l r 'e adu%a'er )% 4 ru.& ca '(l !ad "e Marcellu' (care 'e *r*ieri'e "e%tru "ri.a dat )% !ia/a 'a ( cu. ie'e di% r,%duri ca '(-i "ri.ea'c t ga al*; C r%eliu' Ca"it -i tatl ei /i%u'er cu!,%tri& a" i )i "u'e'er t g& "e u.eri. Se 'i./i'e at,t de .,%dr -i era at,t de 2ericit& )%c,t i%i.a )i *tea )% "ie"t ca u% ci ca% -i. u'tura )% g,t& de-i ea %u a!ea .ai .ult de % u a%i -i %u "rea )%/elegea acea't cere. %ie& d ar cel .ult c de aici )%ai%te Marcellu' !a tre*ui ' 'e " arte ca u% *r*at& dar u%e ri& c,%d 'e )%t,."la ca De.etriu' ' %u 2ie "ri% a"r "iere& uita -i el cu. tre*uie ' 'e " arte. Lucia )-i /uguie *u$ele 2ru. a'e -i "li%e& a" i $,.*i g,%di%du('e la rela/iile di%tre ei0 De.etriu'& de-i cu d i a%i .ai !,r't dec,t Marcellu'& era e5tre. de re'"ectu ' -i %ici dat %u(-i uita 'itua/ia lui de 'cla!0 Marcellu' era )%cru%tat -i de.%& dar u%e ri uita de r lul lui de 't",% -i de!e%ea a*'urd& )%cerc,%d ' 'e " arte 2a/ de el ca 2a/ de u% "riete% i%ti.. 6% a't2el de . .e%te Luciei )i 2cea "lcere '(i ur.rea'c cu t at ate%/ia& cci 'itua/ia era "li% de 3a$. 4ire-te& ca. acelea-i erau -i rela/iile di%tre ea -i Tertia0 dar a'ta i 'e "rea cu t tul altce!a. De.etriu' !e%i'e di% C ri%t& u%de tatl 'u ( u% ar.at r * gat (2cu'e "rea "e 2a/ " litica " $i/i %i't. De$a'trul 2a.iliei lui De.etriu' !e%i'e "e %ea-te"tate -i 2u'e'e c ."let. +e tatl 'u l(au e5ecutat& "e cei d i 2ra/i ai 'i .ai )% !,r't i(au druit % ului legat di% A3aia& .aic('a )-i ridica'e !ia/a& iar "e De.etriu'& care era )%alt& cu )%2/i-are 2ru. a' -i atletic& )l adu'e'er la R .a& )%crcat de la%/uri& de arece t,%rul ace'ta era %u %u.ai u% 'cla! "re/i '& dar -i "ri.e1di '. Lucia )-i .ai aducea a.i%te de $iua aceea cu '"t.,% )%ai%te de a%i!er'area lui Marcellu'& c,%d tatl ei )i '"u'e'e .aic('i c acu. u% cea' a cu."rat u% 'cla! c ri%tia%. Ea r.'e'e "r 2u%d

i."re'i %at& dar )% acela-i ti." -i '"eriat. 8 U% ti." !a tre*ui ' 2ie tratat cu t at *u%! i%/a& '"u%ea *tr,%ul Galli & )% dru.ul ",% la R .a '(au "urtat 2a/ de el 2r %ici cru/are. +a$%icul 'u .i(a '"u' c !a 2i .ai *i%e ' d r. cu u% "u.%al 'u* "er%& ",% c,%d c ri%tia%ul ace'ta 'e !a .ai li%i-ti. Se '"u%e c ar 2i *tut gra! "e u%ul di%tre "a$%icii 'i& -i e!ide%t ace-tia '(au "urtat 2a/ de el 2r %ici u% 2el de .il& de-i "ri.i'er rdi%e '(l aduc la R .a tea2r -i '%t '. A. c %'tatat c 'u%t 2 arte .ul/u.i/i c " t 'c"a de el. 8 :u(/i dai 'ea.a c(ar "utea ' 2ie "ri.e1di '9 )%tre*a'e ' /ia lui '"eriat. G,%de-te(te la "ri.e1diile la care e'te e5"u' 2iul % 'tru. 8 Acea'ta e'te c3e'tiu%e care )l i%tere'ea$ %u.ai "e Marcellu'& r'"u%'e'e tatl ei. Va 2i dat ria lui '(i c,-tige )%crederea -i credi%/a ace'tui t,%r. i cred c !a reu-i. De.etriu' %(are %e! ie de altce!a& dec,t ' 2ie tratat a-a cu. 'e cu!i%e. :u 'e a-tea"t ' 2ie ali%tat. E'te 'cla! -i(-i d 'ea.a de 'itua/ia )% care 'e g'e-te& de-i i 'e "are %e'u2erit& dar 'e !a 'u"u%e u%ei di'ci"li%e .e% a'e. Tatl ei c %ti%ua'e ' le '"u% c& du" ce a "ltit *a%ii ce i '(au cerut ca "re/ -i a 'e.%at d cu.e%tele& '(a du' el )%'u-i ca '(l 'c at "e De.etriu' di% celul& iar du" ce au a1u%' "e c3ei i(a 'c ' ctu-ele la%/uril r de "e .,i%i cu cea .ai .are gri1& de arece ace'tea )i i%tra'er )% car%e -i )%ce"u'er ' ',%gere$e. 8 A. a"ucat a" i )%ai%tea lui& c %ti%ua'e *tr,%ul& 2r ' . .ai )%t rc ' !d dac . ur.ea$. +leca'e. cu cariga -i Aulu' . a-te"ta la c,/i!a .etri .ai de"arte de " arta A""ia. # tr,'e. '(l iau cu .i%e& dar du" ce %e(a. a"r "iat de cariga .i(a. $i' c !a 2i .ai *i%e '(i e5"lic cu. !a "utea a1u%ge ",% la !ila % a'tr& !e%i%d "e 1 '. 8 Si%gur; e5cla.a'e ' /ia 'a. :u e-ti de "rere c "r cedeul tu a 2 't i."rude%t9 8 Da& r'"u%'e tatl ei& dar )% %ici u% ca$ at,t de i."rude%t ca atu%ci c,%d i(a- 2i adu' cu .i%e )%l%/uit& )% calitate de ca"ti!. Era li*er ' 2ug -i .i(a. $i' c %u 'tric '(i dau " 'i*ilitatea ' aleag dac "re2er ' tria'c )% ca'a % a'tr 'au ' 3 tra'c el )%'u-i de ' arta care(l !a a-te"ta de aici )%ai%te. A. c %'tatat i.ediat c ge'tul .eu (a lacul ' 'e .ai )%'e%i%e$e "u/i% la *ra$. M(a )%tre*at )% grece-te -i )%tr(u% 2el 2 arte )%gri1it& ceea ce d !ede-te c e'te u% t,%r cu educa/ie7 <i du" ce ! i a1u%ge la !ila du.%ea! a'tr d .%ule& ce ! i a!ea de 2acut9= I(a. '"u' '(l )%tre*e de Marci" r& care(i !a '"u%e ce !a a!ea de 2cut. A dat di% ca" -i a )%ce"ut ' )%!,rtea'c )%cet la%/urile rugi%ite cu ctu-ele "e care i le de'"ri%'e'e. de "e .,i%i. <Aru%c(le;=& i(a. '"u' eu& -i urc,%du(. )% carig .(a. )%t r' aca'. 8 :u cred c !ei .ai a!ea ca$ia '(l re!e$i& declar ' /ia 'a& dar )% aceea-i cli"& ca r'"u%' la cu!i%tele ei& Marci" r a"ru )% cadrul u-ii. 8 St",%e& a ' 'it u% t,%r c ri%tia%& $i'e Marci" r& care era -i el di% C ri%t. S"u%e c 2ace "arte di%tre 'cla!ii ca'ei % a'tre. 8 A2ir.a/ia e'te )%te.eiat& r'"u%'e *tr,%ul Galli & .ul/u.it de -tirea "e care i( adu'e'e. L(a. cu."rat a$i di.i%ea/. Va 2i )% 'er!iciul 2iului .eu& dar de ca.dat Marcellu' %u tre*uie ' a2le de'"re darul ace'ta "e care i l(a. 2acut. #r%e-te(l *i%e& tri.ite(l ' 2ac *aie -i d(i 3ai%e curate. A 'tat )%c3i' !re.e )%delu%gat. 8 Grecul a -i 2cut *aie& 't",%e& r'"u%'e Marci" r. 8 4 arte *i%e& )%cu!ii%/ 't",%ul. A'ta )%'ea.% c(ai 2 't "re!$t r. 8 Eu& 't",%e& %u a. %ici u% a.e'tec )% a2acerea a'ta. C * r,'e. )% grdi%a de la cellalt ca"t -i t c.ai era. cu"at cu 'u"ra!eg3erea % ului * 'c3et de tra%da2iri& c,%d a a"rut grecul ace'ta. Du" ce .i(a '"u' cu. )l c3ea. -i c a"ar/i%e ca'ei % a'tre& a dat cu c3ii de "i'ci%... 8 :u cu.!a !rei ' '"ui c(a )%dr$%it ' )%tre*ui%/e$e "i'ci%a % a'tr dre"t *aie9 )%tre* ' /ia "atricia%ului. 8 6.i "are 2 arte ru& dar t tul '(a )%t,."lat at,t de re"ede& )%c,t %u l(a. .ai "utut )."iedica. Grecul '(a re"e$it )%tr(u% 'u2let -i di% 2ug -i(a 'c ' 3ai%ele de "e el -i a 'rit )% a". 6.i "are ru c '(a )%t,."lat a-a. A"a !a 2i 'cur' i.ediat -i ! . cur/a "i'ci%a cu cea .ai .are gri1. 8 4 arte *i%e& Marci" r& )%cu!ii%/ *tr,%ul. Dar ' %u(l cer/i& ci )l !ei "re!e%i ' %u .ai re"ete ace't ge't. A" i& du" ce Marci" r '(a de"rtat& a )%ce"ut ' r,d. 8 Ar 2i tre*uit ' -tie c %(are ! ie ' "r cede$e )% 2elul ace'ta& declara'e .aic('a. 8 4r )%d ial -tia& r'"u%'e *tr,%ul Galli & dar %(a. %ici u% . ti! '(l c %da.%. Se !ede c era gr $a! de .urdar -i& !$,%d at,ta a" )%tr(u% l c& %(a .ai -tiut ce 2ace !re.e de c,te!a cli"e0 6% rice ca$ e'te cert& )-i $i'e Lucia& c Marci" r %u '(a "urtat 'e!er 2a/ de De.etriu'& de arece )%ce",%d c3iar di% $iua aceea l(a tratat ca -i c,%d ar 2i 2 't "r "riul 'u 2iu. De 2a"t i%ti.itatea di%tre ei era at,t de 'tr,%'& )%c,t 'cla!ii "e care(i cu."ra'er .ai t,r$iu )%tre*au de .ulte ri dac %u cu.!a

Marci" r -i De.etriu' 'u%t )%rudi/i. 6% cli"a acea'ta& De.etriu' ie-i di% % u di% ca' -i 'e a"r "ie )% lu%gul aleii "a!ate& !e%i%d '"re "erg la. Lucia 'e )%tre* care 2i . ti!ul c 'e a"r "ie. I.ediat du" aceea 'e "ri )% 2a/a ei -i a-te"t '(i 2ac 'e.% dac " ate ! r*i. 8 Da& De.etriu'& de'"re ce e'te ! r*a9 8 Tri*u%ul& )%ce"u el cu de.%itate& tri.ite 'ur rii 'ale cele .ai *u%e urri de '%tate -i 2ericire -i r ag ' acce"te ' "r,%$ea'c )."reu%. Lucia 'e ).*u1 ra la *ra$& dar 'e recule'e i.ediat -i(i r'"u%'e7 8 S"u%e 't",%ului du.itale c ' ra('a !a 2i )%c,%tat -i .ai '"u%e(i ( adug ea "e u% t % .ai "u/i% cere. %i ' ( c "r,%$ul 'e !a 'er!i aici& )% "erg la. ! Du" ce De.etriu' 'e )%cli% ad,%c )% 2a/a ei -i& 'e )%t ar'e ' "lece& Lucia trecu "e l,%g el -i "-i )%ai%te "e aleea "a!at. Scla!ul ur. de la cu!ii%ci a' di'ta%/. Du" ce a1u%'er de'tul de de"arte& ca ' %u(i " at au$i %i.e%i& 'e )%t ar'e '"re el -i 'e "ri. 8 Cu. 'e 2ace c '(a tre$it at,t de de!re.e9 )%tre* ea "e u% t %. care %u era %ici "er"e%dicular& %ici *lic& ci de(a dre"tul ri$ %tal. :(a 2 't la *a%c3et9 8 Tri*u%ul a "artici"at la ace't *a%c3et& r'"u%'e De.etriu'. +r *a*il t c.ai di% "rici%a a'ta e'te at,t de %er*dt r ' ! ! r*ea'c. 8 Te r g& De.etriu'& %u cu.!a '(.i '"ui c(a i%trat di% % u )% !re )%curctur& $i'e 2ata -i )%cerc '(l "ri!ea'c )% lu.i%a c3il r& dar 'cla!ul c * r,'e "le a"ele. 8 Dac !a 2i ca$ul& r'"u%'e el cu "rude%t& "re'u"u% c tri*u%ul !a "re2era ' ! ! r*ea'c 2r ca 'cla!ul 'u ' 2ie de 2a/. + t ' . retrag acu.9 8 4r )%d ial du.%eata ai 2 't ac l & c %ti%u Lucia. i c,%d De.etriu' dete di% ca" )% 'e.% a2ir.ati! )l )%tre*7 +ri%/ul Gaiu' a 2 't de 2a/9 De.etriu' 'e )%cli% di% % u -i 2ata c %ti%u cu gla'ul "u/i% tre.urat7 Ai... a 2 't... ai a!ut "rile1 ' c %'ta/i dac era *i%e di'"u'9 8 4 arte *i%e di'"u'& )%cu!ii%/ De.etriu'& ",% )% . .e%tul c,%d a ad r.it la .a'. 8 Era *eat9 )%tre* Lucia -i 'tr,.* u- r di% %a'. 8 Se " ate& r'"u%'e De.etriu' )%g,%durat& dar eu %u a. cderea ' ! dau acea't i%2 r.a/ie. 8 +ri%/ul '(a "urtat a.a*il 2a/ de 2ratele .eu9 'trui Lucia. 8 Cu %i.ic .ai a.a*il dec,t de *icei& r'"u%'e De.etriu' -i& 'c3i.*,%du(-i greutatea de "e u% "ici r "e altul& )%t ar'e ca"ul -i 'e uit '"re u-. Lucia 2t %e.ul/u.it& clti%,%d di% ca" -i(-i /uguie *u$ele. 8 De.etriu'& du.%eata ai *iceiul ' de!ii u%e ri 2 arte ur'u$. 8 tiu& ad.i'e el cu "rere de ru. 6.i da/i V ie ' . retrag9 St",%ul ar "utea... 8 Sigur c da& ri" 't Lucia. Dar gr*e-te(te; Se )%t ar'e )% l c -i cu "a-i .ru%/i 'e )%dre"t di% % u '"re "erg la. 4r )%d ial a'ear '(a )%t,."lat ce!a& cci alt2el De.etriu' %(ar a!ea acea't atitudi%e e%ig.atic. 6% . d i%'ti%cti! Deci.u' )%/ele'e c t,%ra 'a 't",% e'te %e.ul/u.it& a-a c 'e 2eri di% calea ei. Ge.e%ele& care ter.i%a'er cu a-e$area .e'ei& 'e "ri'er u%a l,%g alta -i a-te"tau rdi%e. Lucia 'e a"r "ie de ele. 8 Cu. ! c3ea.9 )%tre* ea& cu gla'ul u- r .arcat de %e.ul/u.irea de adi%ea ri. 8 +e .i%e . c3ea. Ele%a& r'"u%'e u%a di%tre ele cu '2ial. +e ' r(.ea c3ea. :e'ta. 8 Ea %u " ate ' ! r*ea'c9 8 V r g& 't",%... e'te )%'"i.,%tat. +le a"ele cu ge%e lu%gi ale c3il r l r tre.urar u- r c,%d !$ur c 'e a"r "ie& -i 'e uitar la ea '"eriate& dar 2r ' 'e .i-te& )-i "etrecu c,te .,% 'u* *r*ia 2iecreia -i ridic,%du(le )% 'u'& le $,.*i u- r -i le '"u'e7 8 S %u ! 2ie 2ric. Eu %(a. i%te%/ia ' ! .u-c& $i'e ea& -i& ca -i c,%d ar 2i .,%g,iat ""u-& )%ce"u ' 'e 1 ace cu -u!i/ele de "r 'c"ate de 'u* 'cu2i/a Ele%ei. Du" aceea 'e )%t ar'e '"re :e'ta -i(i de'2cu *r,ul a" i i(l )%% d cu cea .ai .are gri1. A.,%d u 2etele erau cu c3ii "li%i de lacri.i. :e'ta )-i -ter'e c3ii cu d 'ul .,i%ii. 8 Ei& 3aide(3aide& %u )%ce"e ' "l,%gi& )% ca'a acea'ta %u ! !a 'u"ra %i.e%i& )% aceea-i cli" a*a%d % t %ul de ali%tare )%tre*ui%/at 2a/ de ele -i declar cu .,%drie7 A"ar/i%e/i 'e%at rului Marcu' Luca% Galli . A "ltit u% "re/ .are "e%tru ! i... di% "rici% c 'u%te/i 2ete de !al are -i& "e%tru c 'u%te/i de !al are& %i.e%i %u ! !a .altrata... Deci.u'& 'trig ea& )%t rc,%d ca"ul "e'te u.r& " art de gri1 ca ace't r 2ete drgu/e ' li 'e dea c,te tu%ic % u0 ' 2ie al*e -i cu gal a%e de c rale. A" i u%a du" alta

le a"uc de .,i%i -i le e5a.i%a cu ate%/ie7 'u%t curate& declar ea& -i 2 arte 2ru. a'e. E 2 arte *i%e. A" i 'e )%t ar'e '"re Deci.u'7 " /i ' te retragi& la -i ge.e%ele cu ti%e. V r aduce .,%carea. 4ratele .eu !a "r,%$i aici& )."reu% cu .i%e. :u !a 2i %e! ie ' te .ai )%t rci. Deci.u' %u(i 2u'e'e %ici dat Luciei "rea 'i."atic0 %u "e%tru c(ar 2i a!ut . ti!e ' 'e "l,%g de el& cci era u% 'lu1it r de'!,r-it0 a"r a"e e5agerat de re'"ectu '& u% re'"ect ca de g3ea/ di% care %u li"'ea dec,t 2 arte "u/i% "e%tru a 'e c %2u%da cu %e.ul/u.irea. Lucia c %'tata'e c e'te .ult .ai u- r ' te )%/elegi cu 'cla!ii adu-i di% /ri de"rtate dec,t cu cei aut 3t %i. Deci.u' 'e %'cu'e la R .a -i 'e g'ea )% 'er!iciul 2a.iliei l r cu .ult )%ai%te de $iua de care ea(-i "utea ( aduce a.i%te. A!ea 'lu1* de )%credere0 el 'e cu"a de cu."rturile "e%tru 3ra%a $il%ic& 'ttea de ! r* cu %egu't rii& !i$ita "ie/ele& )%t,."i%a cara!a%ele 'tri%e care aduceau di% .ari de"rtri artic le e5 tice -i .ir de%ii0 era u% *r*at 2 arte "rice"ut care(-i !edea& de tre*urile lui& %u 'c tea ! r* -i 'e "urta cu de.%itate& dar cu t ate ace'tea )%tre ei %u era altce!a dec,t u% 'tri%. 4a/ de Deci.u' %u 'e "utea ' te 'i./i at,t de atra' ca 2a/ de *tr,%ul -i credi%ci 'ul Marci" r& care era )%t tdeau%a *l,%d -i *i%e! it r. El c %ducea a2acerile 2a.iliei de !re.e at,t de )%delu%gat& )%c,t "r *a*il cu% -tea .ai .ulte a.%u%te )% legtur cu d .e%iile l r dec,t 't",%ul 'u. Du" ce Lucia )l c %cedie& Deci.u' 'e )%cli% cu gra!itate -i 'e )%dre"t )% "artea u%de era ca'a7 .er'ul lui /ea"% trda de$a"r *area ace'tui e"i' d& care era u% 2el de )%2r,%gere a di'ci"li%ei )% care el credea -i e5ercita cu t at 'e!eritatea. Cele d u .aced %e%e $,.*ir& art,%du(-i di%/ii .ru%/i& -i lu,%du( 'e de .,% "lecar tar ' .ai a-te"te ' li 'e dea rdi%. Lucia 'trig du" ele -i le "ri. 8 Ia !e%i/i )%c ace& " ru%ci ea cu gla' 'e!er. 4etele 'e )%t ar'er -i 'e "rir '"eriate )% 2a/a ei. >ga/i de 'ea.& c %ti%u Lucia. C,%d 'u%te/i )% 'er!iciu& tre*uie ' 2i/i 'eri a'e. Lui Deci.u' %u(i "lace ' ! !ad c ! "urta/i )% 2elul ace'ta. Se uitar la ea '2i a'e "e 'u* ge%ele lu%gi -i *u$ele Luciei tre'rir de u% $,.*et )%gduit r care 2cu ' le 'trlucea'c c3ii. 8 Acu. "ute/i "leca& adug ea& -i gla'ul )i de!e%i di% % u " ru%cit r. A-e$,%du('e "e *a%ca de .ar.ur di% 2a/a .e'ei& le ur.ri cu "ri!irea cu. .erg dre"te ca d u 'ge/i "e ur.a lui Deci.u'& leg%,%du(-i ca"ul la 2iecare "a' -i i.it,%d )% . d de'!,r-it .i-crile 2cute de -e2ul "er' %alului ca'ei. Luciei )i !e%i ' r,d. 8 Ia te uit& .ur.ura ea. +e%tru "urtarea acea'ta ar .erita ' 2ie *tute. A" i eu t tul "e %ea-te"tate de!e%i gra! -i& )%cru%t,%d di% '"r,%ce%e& )-i e5a.i%a !,r2urile 2le5i*ile ale 'a%dalel r. +e'te c,te!a cli"e tre*uia ' ' 'ea'c Marcellu'. +,% u%de !a "utea .erge cu .rturi'irile ( dac )% ge%eral )i !a '"u%e ce!a ( re2erit r la %e"lcuta a!e%tur ce a!u'e'e cu Gaiu'9 Dar& 2ire-te& )%ai%te de t ate !a tre*ui ' a2le ce i%cide%t "e%i*il '(a )%t,."lat a'ear la *a%c3etul tri*u%il r. 8 >u% di.i%ea/a& 2eti/ drag; $i'e Marcellu' -i& trec,%du(i .,%a 'u* *r*ie& )i "r!li ca"ul "e '"ate -i 'rut $g . t ' )%tre '"r,%ce%e& a" i )i r'c li "rul& )% ti."ul c,t >a.* & c,i%ele ci *%e'c cu "rul %egru& a.u-i%a de $ r -i !,rglea di% c ad. 8 J '; A.,%d i; " ru%ci Lucia& )% di.i%ea/a acea'ta e-ti %e *i-%uit de e5u*era%t& tri*u%e Marcellu' Luca% Galli . Credea. c 'eara trecut ai 2 't la 'er*are. 8 O& 'uri ar... -i ce 'er*are; Marcellu' ridic .,%a -i cu degetele )-i "i"i ca"ul 2ru. '& ac "erit cu "rul tiat 'curt -i )% i%ele& a" i 2cu 'tr,.*tur de durere. Ai t ate . ti!ele ' 2ii .ul/u.it c %u e-ti tri*u% -i c %u !ei "utea 2i %ici dat. A 2 't % a"te lu%g -i 2ru. a'. 8 Judec,%d du" "u%gile "e care le ai 'u* "le a"e& ).i !i%e ' cred c a 2 't -i u.ed. Ia S"u%e(.i -i .ie ce '(a )%t,."lat... 'au '"u%e(.i cel "u/i% "artea de care(/i .ai " /i aduce a.i%te. Lucia 2eri c,i%ele care 'e a-e$a'e "e *a%ca de .ar.ur -i Marcellu' 'e a-e$ c %2 rta*il alturi de ea. A" i )%ce"u ' r,d cu greutate& aduc,%du(-i a.i%te de 'ce%a di% a1u%. 8 Mi(e tea. c .i(a. 2cut 2a.ilia de ru-i%e. :u.ai $eii ar "utea ' -tie ce 'e !a )%t,."la de aici )%ai%te. +ri%/ul .er'e'e "rea de"arte "e%tru a .ai "utea )%/elege& dar 'u%t 'igur c )%ai%te de ter.i%area ace'tei $ile 'e !a g'i ci%e!a care '(l i%2 r.e$e. Lucia 'e "lec '"re el '"eriat& )i "u'e .,%a "e ge%u%c3i -i )%cerc ' 'e uite )% c3ii lui tul*uri.. 8 V r*e-ti de'"re Gaiu'9 )%tre* ea cu gla'ul 'ugru.at. #aide& Marcellu'& '"u%e(.i ce '(a )%t,."lat9 8 E ! r*a de'"re u% " e.& )%g,% el& d7 d lu%g& "lictic a' -i %e'*uit de t,."it& 'cri' a%u.e "e%tru acea't ca$ie ele *tr,%ul 'e%at r Tu'cu'& care a a1u%' la li.ita 'e%ilit/ii u%de ti."ul -i eter%itatea )%ce" ' 'e c %2u%de... 8 Mi 'e "are c %ici tu %u .ai ai .ult ",% ' a1u%gi la acea't li.it& )l )%treru"'e Lucia. :u '(ar "utea ' te gr*e-ti "u/i%9 8 Te r g& %u . $ ri& 2at %er*dt are& r'"u%'e Marcellu'. M 'i.t 2 arte -u*red. Cu. /i(a. '"u'&

d i%ter.i%a*il& c %ce"ut de *tr,%ul Tu'cu' "e%tru a(-i da i." rta%/ -i care a 2 't citit de 2iul 'u A%t %iu'& care -i el 'i.te %e! ia de *u%! i%/a "ri%/ului cruia )i dedica'er ace't el giu ditira.*ic. 8 Cred c el '(a 'i./it "lcut i."re'i %at de acea't adula/ie& $i'e Lucia& -i 2r )%d ial a'i'te%/a l(a a"laudat. Mai ale' tu -i Tullu'. 8 T c.ai a!ea. i%te%/ia '(/i ! r*e'c -i de'"re e2ectul "e care l(a 2cut& adug Marcellu' cu greutate. Vre.e de "atru cea'uri .,%crurile -i *uturile au 2 't adu'e 2r )%treru"ere la .a'7 a. a!ut -i .u$ic de al.uri& cu i%ter.ite%/e de 1 %glerii -i !r1it rii (%u(i ! r*& de'tul de "r a'te ( c,te!a di'cur'uri lu%gi -i "lictic a'e -i .i 'e "are c3iar 'ce% "ugili'tic. Se 2cu'e t,r$iu. Cu .ult )%ai%te ca A%t %iu' ' 'e 2i0 ridicat )% "ici are& crede(.& drag 'uri ar& dac cei care a. 2 't la ace't *a%c3et a. 2i 2 't li*eri ' 2ace. ce %e trage i%i.a& %e(a. 2i )%ti%' "e ca%a"ele -i a. 2i ad r.it& )%dr$%e/ul Tullu'& de '%tatea cruia te i%tere'e$i cu at,ta ' licitudi%e& era a-e$at )% 2a/a .ea "e cealalt "arte a .e'ei -i d r.ea ca leg%at. 8 +e ur. !(a citit da& 'trui Lucia %er*dt are. 8 Da& "e ur. %e(a citit da. i "e .'ur ce A%t %iu' c %ti%ua ' %e de*ite$e elucu*ra/iile "ri%telui 'u& gla'ul lui .i 'e "rea c 'e "ierde t t .ai de"arte& tr'turile *ra$ului )i de!e%eau di% ce )% ce .ai tul*uri& a" i gla'ul cade%/at a )%ce"ut ' 'e 'ti%g& c3ii . u'turau -i "le a"ele .i 'e )%greuia'er... 8 Marcellu'& "e%tru %u.ele $eil r %e.urit ri& c %ti%u; 'trig Lucia. 8 Stai li%i-tit& 2eti/ . A't$i %u 'u%t )% 'tare ' . g,%de'c cu re"e$iciu%e. Su%t c %!i%' c de aici )%ai%te ! i de!e%i "licti'it r "e%tru )%treag !ia/a .ea. Mi 'e "are c da acea'ta a 'c3i.*at ce!a )% 'tructura .ea cere*ral& )% '2,r-it& du" ce . *tu'e la ca" u% ti." care .i '(a "rut !e-%icie& a. )%cercat ' . reculeg -i& ridic,%du(. )% "ici are& .(a. uitat la di'ti%-ii "riete%i di."re1urul .eu. A"r a"e t /i ad r.i'er& a2ar de cei a-e$a/i )."re1urul .e'ei de % are& care )%cle-tau di% di%/i ca '(-i " at 't",%i r,'etele0 ?ui%tu'& %e'u2eritul 2rate al lui A%t %iu'& 'e a"ri%'e'e la *ra$ di% cau$a re! ltei. Eu %u(l " t 'u2eri "e *ra$%icul ace'ta -i el cu% a-te 'e%ti.e%tele .ele de .ai de.ult. 8 Dar cu Gaiu' ce e'te9 /i" Lucia cu at,ta !i le%/& )%c,t c,i%ele ci *%e'c de l,%g ea )%ce"u ' .,r,ie. Ce ai 2cut de l(ai 1ig%it "e Gaiu'9 Marcellu' )%ce"u ' r,d& 'tr,.*,%du('e di% "rici%a dureril r ce le 'i./ea )% /ea't& a" i dete dru.ul u%ui 3 3 t de r,' i'teric. 8 Dac gl ri 'ul "ri%/ ar 2i ad r.it cu *r*ia du*l "r "tit )% "ie"t& li%i-tit -i cu!ii%ci ' ( cu. d r.eau -i de! ta/ii lui "riete%i (%e% r citul tu 2rate ar 2i "utut 'u" rta acea't 'itua/ie. Dar "ri%/ul % 'tru )-i "r!li'e ca"ul ad,%c "e '"ate. Gura lui ( care %u e'te del c "lcut la !edere ( era larg de'c3i'. Li.*a )i 'c"a'e di% gur -i %a'ul "li% de %egi )i tre'rea la 2iecare re'"ira/ie -uiert are. Sala *a%c3etului era t t at,t de li%i-tit ca -i u% ci.itir -i %u 'e au$ea %i.ic altce!a dec,t decla.a/ia lui A%t %iu' -i '2 ritul lui Gaiu'& care 'e lua'er la )%trecere. 8 E'te re! ltt r; 8 Cali2icati!ul ace'ta e'te "rea *l,%d& draga .ea ' r. Ar 2i *i%e ' dai .ai .ult ate%/ie !al rii cu!i%tel r "e care le )%tre*ui%/e$i. Ei *i%e... 6% . .e%tul 2atidic c,%d A%t %iu' t c.ai a1u%'e'e la a" geul ditira.*il r 'cri-i de tatl 'u& adre',%d "ri%/ului diatri* la au$ul creia ar 2i r -it c3iar $eii di% .u%tele +ar%a'7 <Gaiu'& i$! r %e'ecat de cu% -ti%/e; Gaiu' cu c3ii lu.i%a/i de 2lacra di!i%; C,%d *u$ele lui Gaiu' 'e )%trede'c3id& de "e ele "icur )%/ele"ciu%ea -i dre"tatea=... draga .ea ' r& a. 'i./it c 'e a"r "ie ce!a i%e!ita*il& %u ca u% 2el de 'tr%utat "e care %u /i(l " /i 't",%i& ci u% uria- 3 3 t de r,'. :u !reau ' a2ir. c a. $,.*it -i c $,.*etul a. )%cercat ' .i(l a'cu%d )% d 'ul .,i%ii7 .i(a. l'at ca"ul "e '"ate -i a. )%ce"ut ' r,d de 'e cutre.ura 'ala. U% 3 3 t 'l*atic& )%t c.ai ca r,'ul u%ui %e*u%. Aduc,%du(-i a.i%te de 'ce%a acea'ta& Marcellu' )%ce"u ' r,d di% % u& cu !e'elie care(i cutre.ura t t tru"ul. Crede(.& cu r,'ul .eu a. tre$it "e t /i cei de la .a'... a2ar de Gaiu'. 8 Marcellu'; Se "ri 'u*it& dat rit t %ului '"eriat al 'ur rii 'ale -i uit,%du('e la ea )i !$u *ra$ul "alid -i 'e!er& ridicat '"re el. 8 Ce e'te& Lucia9 :u te 'i./i *i%e9 )%tre* el. 8 Su%t '"eriat; r'"u%'e ea cu gla'ul 'ti%'. 6i "etrecu *ra/ul )."re1urul .i1l cului -i 2ata )-i "lec 2ru%tea "e u.rul lui. 8 Li%i-te-te(te& Lucia& cci %u a!e. %ici u% . ti! ' %e te.e.& .ur.ur el. A 2 't i."rude%/ di% "artea .ea ' te '"erii cu ! r*ele ace'tea. Credea. c !ei 2ace 3a$ de ceea ce(/i ! i '"u%e. E!ide%t& Gaiu' !a 2i %e.ul/u.it c,%d !a a2l ce '(a )%t,."lat0 cu t ate ace'tea %u !a )%dr$%i '(l "ede"'ea'c "e 2iul lui Marcu' Luca% Galli . 8 >i%e& dar tu %u -tii c tatl % 'tru l(a criticat )% 2a/a Se%atului %u .ai de"arte dec,t ieri9 Tu %(ai a2lat

)%c9 8 4ire-te c(a. a2lat. Dar "ri%tele % 'tru e'te de'tul de "uter%ic "e%tru a 'e "utea "$i& r'"u%'e Marcellu'& a"r a"e cu "rea .ult )%credere "e%tru a "utea 2i c %!i%' de te.ei%icia ace'tei a2ir.a/ii. Ur. lu%g tcere )%ai%te ca ' r('a ' )%cea" ' ! r*ea'c& )i 'i./i tru"ul tre.ur,%d )% 'tr,%' area *ra/ului 'u. 8 Dac ar 2i ! r*a %u.ai de'"re a'ta& $i'e ea cu gla'ul d . lit& "r *a*il ar trece cu !ederea. Dar tu l(ai 1ig%it. Ori a2ar de a'ta el e'te de.ult 'u"rat "e .i%e. 8 +e ti%e; Marcellu' a"uc de u.eri -i )%cerc '( "ri!ea'c )% ad,%cul c3il r. i de ce ' 2ie Gaiu' 'u"rat "e ti%e9 8 6/i aduci a.i%te c !ara trecut Dia%a& .a.a ei -i eu a. 2 't i%!itate la "alatul di% Ca"ri... -i )% ti."ul ace'ta Gaiu' a !e%it '(l !i$ite$e "e )."rat9 8 Da& ).i aduc. C %ti%u; r'"u%'e Marcellu'. Ce '(a )%t,."lat9 Ce /i(a '"u'9 Ce a 2cut9 8 A )%cercat '(.i 2ac declara/ie de drag 'te. 8 A%i.alul ace'ta re'"i%gt r; /i" Marcellu' -i 'ri )% "ici are. 6i ! i '.ulge li.*a ticl a' di% gur. 6i ! i 'c ate c3ii cu "r "ria .ea .,%. De ce %u .i(ai '"u' ",% acu.9 8 M ti!ul .i l(ai dat tu 'i%gur c3iar acu.& r'"u%'e Lucia a*tut. M te.ea. c(i !ei '.ulge li.*a di% gur -i(i !ei 'c ate c3ii cu "r "ria ta .,%. Dac 2ratele .eu ar 2i 2 't u% t,%r '2i ' -i li"'it de cura1& i(a- 2i '"u' i.ediat. Dar 2ratele .eu e'te ! r%ic& cura1 ' -i %e)%2ricat. Acu.& du" ce i(a. '"u'& !a )%cerca ' ucid "e Gaiu'& -i 2ratele .eu& "e care eu )l iu*e'c at,t de .ult& !a 2i c %da.%at la . arte& -i t t a-a cred c !a 2i c %da.%at -i tatl .eu. Ma.a !a 2i e5"ul$at 'au !a 2i are'tat0 a!erea % a'tr ! r c %2i'ca -i... 8 Ma.a ce a $i' de'"re )%t,."larea a'ta9 )%treru"'e Marcellu'. 8 :u i(a. '"u' %i.ic. 8 De ce %u i(ai '"u'9 Ar 2i tre*uit '(i '"ui... I.ediat. 8 Ea la r,%dul ei ar 2i '"u' tatlui % 'tru. Ori a'ta ar 2i 2 't t t at,t de "ri.e1di ' ca -i c,%d .(a- 2i "l,%' 2ratelui .eu. 8 Ar 2i tre*uit ' te "l,%gi )."ratului; /i" Marcellu'. Ti*eriu %u e'te u% . del de !irtute& dar cred c( ar 2i )%tre"ri%' %u.aidec,t ce!a. El %u /i%e "rea .ult la Gaiu'. 8 :u 2i carag3i '; >tr,%ul acela a"r a"e %e*u%9 +r *a*il ar 2i a!ut di% % u u%a di%tre *i-%uitele lui cri$e de 2urie -i ar 2i i%'ultat "e Gaiu' de 2a/ cu t at lu.ea0 "e ur. '(ar 2i li%i-tit -i ar 2i uitat cu t tul ce '(a )%t,."lat. Gaiu' )%' %(ar 2i uitat. T c.ai de aceea a. "re2erat ' %u 2ac %ici .i-care. :i.e%i %u -tie ce '(a )%t,."lat (a2ar de Dia%a. 8 Dia%a; Dac /i(ai dat 'ea.a c 'ecretul tu e'te at,t de "ri.e1di '& cu. de ai "utut '(l di!ulgi ace'tei Dia%a& care e'te a*ia 2eti/9 8 +e%tru c -i ea 'e te.ea de el -i a )%/ele' . ti!ul "e%tru care eu %u !reau ' r.,% 'i%gur cu el. Dar tre*uie ' -tii& Marcellu'& c Dia%a %u e'te 2eti/ .ic. Are a"r a"e -ai'"re$ece a%i. i te r g ' . ier/i "e%tru )%dr$%eala acea'ta& dar !a tre*ui ' )%cete$i de a(i .ai r'c li "rul -i a g,dila 'u* *r*ie ( c,%d !i%e la .i%e )% !i$it ( ca -i c,%d ea ar 2i de ci%ci a%i -i tu u% . -%eag de 'ut. 8 6.i "are ru; :ici %u .(a. g,%dit c ea ar "utea ' 'e 'u"ere di% "rici%a ace't r ali%tri i% ce%te. +,% acu. .(a. g,%dit la ea ca la u% c "il& e5act cu. . g,%de'c -i la ti%e. 8 Ei *i%e& cred c(a '*'it . .e%tul '(/i dai 'ea.a c Dia%a %u .ai e'te u% c "il. Dac 'u"r .,%g,ierile tale& a'ta 'e )%t,."l %u "e%tru c ar a!ea ce!a )." tri!a l r& ci "e%tru c tu iei .ai .ult )% 1 ac. Lucia "ru c e$it& a" i c %ti%u cu gla'ul *l,%d -i uit,%du('e la *ra$ul )%tu%ecat al 2ratelui ei7 S(ar "utea c3iar ca .,%g,ieri le tale '(i 2ac "lcere... 6% ca$ul c,%d ar a!ea 'e.%i2ica/ie. Dar eu cred& Marcellu'& c ea 'e 'i.te 1ig%it c,%d te aude c(i '"ui <iu*ita .ea=. 8 :u .i(a. )%c3i"uit c Dia%a ar "utea ' 2ie at,t de 'u'ce"ti*il& .ur.ur Marcellu'. De *icei& c,%d %u(i "lace ce!a& %u e$it '(/i '"u%& -i "e u% t % de'tul de !i le%t. A 2 't de'tul de )%dr$%ea/ ca ' cear '(i 'c3i.*e ",% -i %u.ele. 8 Marcellu'& ea %u "utea 'u2eri %u.ele de A'i%ia& declar Lucia cu )%gdui%/. :u.ele Dia%a e'te .ult .ai 2ru. '0 tu %u e-ti de aceea-i "rere9 8 +r *a*il& r'"u%'e Marcellu' -i ridic di% u.eri. Ace'ta e'te %u.ele u%ei $ei/e t,."ite. :u.ele cel r di% gi%ta lui A'i%iu' e'te % *il -i are 'e.%i2ica/ie. 8 Marcellu'& te r g ' %u 2ii %e" litic '& "r te't Lucia. Ceea ce !reau eu '(/i '"u% e'te c "r *a*il Dia%ei i(ar "lace '(i '"ui <iu*ita .ea=... 6% ca$ul c,%d... 8 :u. cu.!a !rei ' a2ir.i c .,%$a a'ta e'te )%drg 'tit de .i%e9 8 Sigur c e'te )%drg 'tit -i cred c tu tre*uie ' 2ii *tu$ dac %(ai *gat de 'ea. ",% acu..

#aide& 'tai l,%g .i%e -i li%i-te-te(te. +r,%$ul % 'tru tre*uie ' ' 'ea'c %u.aidec,t. Marcellu' 'e uit di'trat )% "artea u%de era ca'a& a" i 2cu c3ii .ari -i )%cru%t di% '"r,%ce%e& ca du" aceea ' -i(i 2rece cu "u.%ii )%cle-ta/i -i ' 'e uite di% % u. Lucia )-i /uguie *u$ele -i $,.*i .ali/i a'. 8 Drag 'uri ar& ge.u el& .i 'e "are c 'tarea )% care . g'e'c e'te .ult .ai gra! dec,t .i(a. )%c3i"uit. 8 :u e'te del c& tri*u%e& r'"u%'e Lucia )%!e'elit. Cele care 'e a"r "ie 'u%t d u. 8 Mul/u.e'c. V r*ele tale . 2ac ' . 'i.t .ai u-urat. Dar ia '(.i '"ui7 'u%t t t at,t de i%telige%te "e c,t 'u%t de 2ru. a'e9 )%tre* el du" ce ge.e%ele 'e .ai a"r "iar. 8 Ar 2i "rea de!re.e ca '(/i " /i 2 r.a "rere de'"re ele. A't$i e'te "ri.a l r $i de 'er!iciu. S %u le '"erii& Marcellu'& cci -i a-a 'u%t de'tul de '"eriate. +,% acu. %(au 2 't %ici dat )% 'er!iciu. Li%i-te-te(te& >a.* ; Vi% )%c ace; A-a$(te la "ici arele .ele -i ' %u .ai .,r,i. 6.*u1 rate la *ra$ di% "rici%a '2ielii& cele d u .aced %e%e )%ce"ur ' ridice lucrurile de "e t!ile de argi%t "e care le adu'e'er& "re2c,%du('e c %ici %u *ag de 'ea. c 'u%t ur.rite cu "ri!irea. 8 Su%t 2 arte drgu/e& %u(i a-a9 .ur.ur Marcellu'. U%de le(a g'it tata9 8 6%cetea$& Marcellu'; )i r'"u%'e Lucia cu gla'ul 'ti%'. A" i& ridic,%du('e )% "ici are& 'e a"r "ie de *alu'trad -i 2ratele ei 'e lu du" ea. Se )%t ar'er a.,%d i -i 'e uitar )% "artea u%de era ra-ul. Ce a $i' Tullu' de'"re 2a"ta '!,r-it de ti%e9 )%tre* ea "e %ea-te"tate. 8 Ia '"u%e& $i'e Marcellu'& "re2c,%du('e c %(a au$it )%tre*area ei& %u cu.!a 'cla!ele ace'tea d u au ce!a de 'e*it de te " r/i cu at,ta c %'idera/ie 2a/ de ele9 Lucia clti% di% ca" 2r ' 'e uite la el -i 2t. 8 T c.ai . g,%dea. adi%ea ri& )%ce"u )%tr(u% t,r$iu& cu. .(a- 'i./i eu are dac a- 2i )% l cul l r9 Oc3ii ei tri-ti 'e ridicar -i )%t,l%ir "ri!irea )%tre*t are a 2ratelui ei. :u e'te del c i." 'i*il& Marcellu'& ca 2 arte cur,%d ' . " .e%e'c -i eu )%tr( 'itua/ie ide%tic cu a l r... @ie %u /i(ar 2ace "lcere& %u(i a-a9 8 Ce "r 'tii ! r*e-ti; )i r'"u%'e el& re"e$i%du(-i ! r*ele "ri% c l/ul gurii. :u tre*uie ' dra.ati$e$i 'itua/ia. :u 'e !a )%t,."la %i.ic. 4ii li%i-tit& cci de a'ta ! i a!ea eu gri1. 8 Cu.9 )%tre* Lucia. Cu. cre$i c !ei a!ea gri1 de a'ta9 8 De& r'"u%'e Marcellu' cu arecare e$itare& ce cre$i c(a- "utea 2ace altce!a dec,t ' .erg la re"tila aceea re'"i%gt are -i '(i cer iertare9 Lucia "ru ' 'e .ai li%i-tea'c -i )%ti%$,%d .,%a i( "u'e "e *ra/. 8 Te r g ' 2aci "a'ul ace'ta; 'trui ea. C3iar a't$i; )."ac(te cu el& Marcellu'; S"u%e(i c(ai 2 't a.e/it. Cred c a'ta e'te ade!rat& %u(i a-a9 S"u%e(i ce!a a%u.e i%dicat. 8 A- "re2era .ai cur,%d ' 2iu *iciuit )% "ia/a "u*lic. 8 Da... -tiu. i e 2 arte "r *a*il c !ei 2i *iciuit. Gaiu' e'te u% . "ri.e1di ' -i 2ii 'igur c %u te !a ierta. 8 Ei& a'ta(i... ce cre$i c(ar "utea ' 2ac9 Ti*eriu %u !a da ! ie 2iului 'u ad "ti!& care e'te i.*ecil& ' "ede"'ea'c "e u% .e.*ru al 2a.iliei Galli . tie t at lu.ea c *tr,%ul )."rat )l di'"re/uie-te. ( Da... dar cu t ate ace'tea Ti*eriu a c %'i./it '(l %u.ea'c rege%t& dat rit 'trui%/e) r luiiei& i lu2ia e'te 2e.eie care 'e *ucura de .ult trecere& Dac 'e(!a "u%e "r *le.a ca *tr,%ul )."rat ' ia "artea 2a.iliei Galli )." tri!a lui Gaiu'& 2e.eia acea'ta !iclea% )i !a )."uia urec3ile& a-a c *ietul de el !a 2i )% 'tare ' 2ac rice "e%tru a a!ea li%i-te. +ri% ur.are %u(.i !i%e ' cred c el ar "utea 2i cie "artea % a'tr& lulia %u !a e$ita ' recurg la t ate .i1l acele de care di'"u%e. 8 Sc r"ia aceea *tr,%... Marcellu' 'e "ri t c.ai la ti."& "e%tru a %u )%tre*ui%/a e5"re'ie !ulgar. 8 G,%de-te(te *i%e ce 2aci& $i'e Lucia "e u% t % ca -i c,%d '(ar 2i 'i./it .ai li%i-tit. #aide ' "r,%$i.. A" i te !ei duce la Gaiu' -i !ei )%g3i/i 3a"ul ace'ta a.ar. S %u 2ii $g,rcit cu laudele 2a/ de el. Magul e'te(l& cci u% . ca el e'te 'u'ce"ti*il 2a/ de rice adula/ie. S"u%e(i c e'te *r*at 2ru. '& c )% )%treg i."eriul %u 'e g'e-te %i.e%ea care ' 2ie .ai )%/ele"t dec,t el. S"u%e(i c e'te di!i%; Dar 2ii cu *gare de 'ea.& %u cu.!a ' "u2%e-ti de r,' )% 2a/a lui. Gaiu' -tie de .ai de.ult c(/i "lace ' 2aci glu.e. 4ii%d 3 tr,t ' "ri.ea'c '2atul 'ur rii 'ale. Marcellu' era %er*dt r '(-i )%de"li%ea'c acea't dat rie -i ' ter.i%e cu ea "e%tru t tdeau%a. +rude%/a )i '"u%ea c(ar 2i *i%e ' ' licite "ri%/ului audie%/& "e calea *i-%uit& -i a" i ' a-te"te '(i 2i5e$e $i care '(i c %!i%& dar& 'i./i%du('e t t .ai %eli%i-tit de 'itua/ia )% care 'e g'ea& lu 3 tr,rea ' %u /i% ' c teal de etic3etaA cur/ii -i ' )%cerce ' !ad "e Gaiu' 2r '(i 2i dat )%t,l%ire )%ai%te. Dac "u/i% )%ai%te de a.ia$ !a a"rea la "alat& ar "utea a!ea % r cul ' 'tea de ! r* 'i%gur cu "ri%/ul )%ai%te ca cei i%tere'a/i '(l " at i%2 r.a de'"re 'ce%a "etrecut % a"tea trecut. La ra $ece& )%!i rat de *aie 2ier*i%te -i de !igur 'ul .a'a1 tcut de De.etriu'& du" care ur. u% 'alt )% *a$i%ul cu a"a rece& tri*u%ul 'e )%t ar'e )% a"arta.e%tul 'u -i& du" ce 'e ).*rc cu g%1& c * r) la

"arter. V$,%d c u-a *i*li tecii e'te larg de'c3i'& 'e B"ri ca ' 'alute "e "ri%tele 'u& "e care %u(l .ai !$u'e de ieri. Se%at rul& elega%t -i cu "rul al*& era a-e$at la *ir u -i 'cria ce!a. Ridica "ri!irea& dete di% ca"& $,.*i u- r -i " 2ti "e Marcellu' ' i%tre. 8 4iule& dac a't$i e-ti li*er& .i(ar 2ace "lcere ' !ii cu .i%e& 'a !ede. "erec3e de ie"e adu'e di% #i'"a%ia. 8 Mi(ar 2ace "lcere& tat& dar %u e-ti de "rere c t t at,t de *i%e le(a. "utea !edea -i .,i%e9 A. ce!a i." rta%t de 2cut -i ace't ce!a %u " ate 2i a.,%at. 6% gla'ul tri*u%ului 'e 'i./i u% 2el de %eli%i-te care deter.i% "e "ri%tele 'u ' 'e uite cu ate%/ie la el. 8 Cred c %u e'te ! r*a de'"re %i.ic gra!& $i'e Galli & -i(i 2cu 'e.% '"re u% 'cau% di% a"r "ierea *ir ului. 8 S '"er. c %u !a 2i& r'"u%'e Marcellu' -i 'e a-e$ "e *ra/ul lat al 'cau%ului& 'cil,%d )%tre %e3 tr,re -i )%de.%ul de a(i .rturi'i ade!rul. 8 Atitudi%ea ta& declar tatl 'u cu )%/ele'& trdea$ u% 2el de %eli%i-te. :u a. c,tu-i de "u/i% i%te%/ia ' . a.e'tec )% c3e'tiu%i care te "ri!e'c %u.ai "e ti%e. Dar "r *a*il aici !a 2i ca$ul ca ' i%ter!i% )% i%tere'ul tu& %u(i a-a9 8 Cred c %u !a 2i %e! ie ' i%ter!ii& dar )% rice ca$ )/i .ul/u.e'c. A" i e$it 'i%gur cli" -i& l',%du('e "e 'cau%& *ra$ul 'u gra! 'e )%t ar'e '"re di'ti%'ul 'u "ri%te. Dac ai ti." de "ierdut a"utea '(/i e5"lic de'"re ce e'te ! r*a. Galli dete di% ca" -i& l',%d 'tilul di% .,%& )-i )."reu% *ra/ele -i "r "ti%du('e "e *ir u 'e uit la el ca -i c,%d ar 2i !rut '(l )%de.%e. 4iul 'u )i " !e'ti )% t ate a.%u%tele 'ce%a "etrecut )% ti."ul *a%c3etului& 2r '(i a'cu%d %i.ic -i 2r ' 'e de$!i% !/ea'c. La u% . .e%t dat era gata '(i " .e%ea'c -i de gri1ile "e care -i le 2ace Lucia )% legtur cu i%cide%tul 'u& dar du" aceea re%u%/& $ic,%du(-i c ceea ce a '"u' "ri%telui 'u !a 2i t c.ai de a1u%' 'a 'u" rte di%tr( dat. La ur. )i .rturi'i c are i%te%/ia ' .earg la Gaiu' -i '(i cear iertare. Se%at rul& care ",% acu. )l a'culta'e )% tcere -i 2r '(l )%treru"& de data a'ta clti% cu !i le%/ di% ca"ul al*it -i "r te't. 8 :u 'e " ate; A" i )-i )%dre"t tru"ul -i re"et de c,te!a ri la r,%d cu t at e%ergia7 :u... "e%tru %i.ic )% lu.e; :u 'e " ate ' 2aci a-a ce!a; Mirat de acea't eru"/ie !i le%t a tatlui 'u& cci Marcellu' 'e a-te"ta'e '(l a"r *e& )l )%tre*7 8 Adic de ce ' %u 'e " at& tat9 8 Cel .ai "r 't .i1l c de a re'ta*ili *u%ele rela/ii cu u% "riete% "e care l(ai 1ig%it e'te ' te duci la el -i '(i ceri iertare& $i'e Galli -i& 2eri%du(-i 'cau%ul uria-& 'e ridic )% "ici are -i(-i )%dre"t tru"ul& cu aceea-i de.%itate ca -i c,%d ar 2i !rut ' /i% u% di'cur'7 C3iar )% )."re1urrile cele .ai 2a! ra*ile& cu. ar 2i ca$ul cu u% "riete%& )%1 'it area 'itua/ie )% care te g'e-ti& c,%d te cre$i *ligat '(i ceri iertare& " ate duce la c %clu$ie t c.ai c %trar celei la care te a-te"/i. Dac "riete%ul i%tere'at "reti%de '(i ceri iertare& acea'ta t tu-i %u(l !a "utea .ul/u.i -i "riete%ia lui %u .erit ' te 'trduie-ti ca ' "'tre$i. 6% ca$ul lui Gaiu'& ar 2i 2atal '(i ceri iertare0 de a't dat %u ai de(a 2ace cu u% *r*at de % are& ci cu u% ticl '. +e%tru u% . ca el& ge%er $itatea e'te d !ad de 'l*iciu%e& -i a"el,%d la ge%er $itatea lui ar )%'e.%a '(l 1ig%e-ti di% % u. Gaiu' are t ate . ti!ele '(-i tea. "uterea. Or& )% 2a/a u%ui *r*at care 'e 2r.,%t tar )%cetare di% "rici% c 'e 'i.te el )%'u-i )% %e'igura%/& %u tre*uie ' 'tai %ici dat )% de2e%'i!. Iat& )-i !a $ice el& a ' 'it ca$ia ca ' d !ede'c tutur r 2 r/a de care di'"ur2. 8 +r *a*il du.%eata ai dre"tate; )%cu!ii%/ Marcellu'. 8 +r *a*il9 Sigur c a. dre"tate& declar 'e%at rul -i& a"r "iiridu('e de u-& )%c3i'e 2r $g . t& a" i 'e a-e$ di% % u "e 'cau%. Dar at,t %u e'te t tul& c %ti%u el. D(.i ! ie '(/i )."r '"te$ )% .e. rie c,te!a a.%u%te )% legtur cu 'tra%ia 'itua/ie a 2a.iliei i."eriale& .e%ite '(/i e5"lice . ti!ul "e%tru care Gaiu' e'te *r*atul de care tre*uie ' te 2ere-ti -i ' te te.i. 6% "ri.ul r,%d tre*uie ' /ii ' c teal de *tr,%ul Ti*eriu& care alearg ca u% *e$.etic "ri% cele ci%ci$eci de ca.ere ale !ilei 'ale di% i%'ula Ca"ri& ca du" aceea ' r.,% .ela%c lic -i a*tut0 *tr,%ul ace'ta e'te i."re'i %a%t& dar )% acela-i ti." re'"i%gt r& cu "rete%/iile lui de a 2ace %ecr .a%/ie -i a 'ta de ! r* cu $eii. A'cult& 2iule& $i'e Galli & 2c,%d digre'iu%e& cred c )% "rete%/ia a.e%il r * ga/i 'au a regil r e'te ce!a 2u%da.e%tal gre-it c,%d )%cearc ' "ar religi -i. +e $ei tre*uie '(i la-i )% 'ea.a cel r 'raci -i %ea1ut ra/i. Acea'ta ar 2i 'i%gura 1u'ti2icare a e5i'te%/ei $eil r... S 'e cu"e de %e% r cirile a.e%il r& cr ra 2r ei !ia/a li '(ar "rea i%'u" rta*il. Dac u% )."rat 2ace at,ta ca$ de religie& ace'ta e'te 'au 'rit 'au de rea( credi%/. Ti*eriu %u e'te de rea(credi%/. +ri% ur.are& dac e'te %e*u%& %u !a 2i %e! ie ca . ti!ul '(l cau/i "rea de"arte. De a%i )%tregi 2ace !e%i% di% cau$a .a.ei 'ale& care i(a cerut ' di! r/e$e de Vi"'a%ia& 'i%gura 2ii%/ "e care a iu*it( )% t at !ia/a lui...

8 Mi 'e "are c el /i%e 2 arte .ult la Dia%a& )l )%treru"'e Marcellu'. 8 Sigur c da; Dar de ce9 EI /i%e la 2eti/a acea'ta "e%tru c e'te %e" ata Vi"'a%iei. Tre*uie ' ad.ite. c la )%ce"utul d .%iei 'ale %(a 2 't u% ad.i%i'trat r ru. R .a a a!ut "arte de "r '"eritate "e care %( cu% 'cu'e %ici )% ti."ul d .%iei lui Iuliu. Dar& du" cu. -tii -i tu& di% $iua c,%d Vi"'a%ia a di'"rut di% !ia/a lui& Ti*eriu a "ierdut rice i%tere' 2a/ de ad.i%i'trarea i."eriului -i '(a )."re'urat de g3icit ri& de "aia/e& de "re /i -i de citit ri )% 'tele. Cur,%d du" aceea .i%tea lui a 2 't at,t de rtcit de t ate "r 'tiile "e care i le de*itau a.e%ii ace-tia& )%c,t '(a )%! it ' 'e c't rea'c cu lulia& "e care di'"re/uia c3iar di% ti."ul c "ilriei. Se%at rul )%ce"u ' r,d cu a.rciu%e. +r *a*il di% cau$a a'ta a re%u%/at ' 'e .ai cu"e de tre*urile i."eriului. i(a dat 'ea.a c& "e%tru a "utea ur) "e lulia )% .'ura )% care tre*uie ur,t& e'te cu"a/ie care(i !a r"i t t ti."ul de care di'"u%e. +ri% ur.are& a!e. "e c/eaua de lulia& 2r ' .ai ! r*i. de %etre*%icul ei 2iu& "e care l(a %'cut )%ai%te de a 'e c't ri cu )."ratul. Dar Ti*eriu %u %u.ai c ur-te "e lulia& dar 'e -i te.e de ea ca de . arte& -i %u 2r te.ei& cci 2e.eia acea'ta are .e%talitatea * l%!ici a' a u%ui a'a'i%& dar )% acela-i ti." di'"u%e -i de )%dr$%eala %ece'ar a'a'i%ului. 8 Lucia a2ir. c )% ti."ul *a%c3etel r *tr,%ul )."rat %u 'e ati%ge %ici dat de cu"a cu !i% )%ai%te ca lulia ' gu'te di%tr()%'a& i%ter!e%i Marcellu'. Dar ea e'te de "rere c aici ar 2i ! r*a .ai .ult de u% 2el de glu. 2cut )%tre ei. 8 S %e 2eri. de a da 'ur rii tale ca$ia ' i%ter"rete$e alt2el acea't 'itua/ie& 'trui 'e%at rul& de arece aici %u e'te %ici u% 2el de glu.0 -i %ici Ti*eriu %u ur.re-te ' 2ac glu.e& de !re.e ce )% 2a/a u-il r -i 2ere'trel r d r.it rului 'u 'tau de 'tra1 du$i% )%treag de gladiat ri di% :u.idia. Ei *i%e& e% cred c t ate ace'te a.%u%te "re cu" "e Gaiu' )% . d a"r a"e c %'ta%t. tie c )."ratul %u e'te )% t ate .i%/ile& c 'itua/ia .a.ei 'ale e'te %e'igur0 "ri% ur.are& dac luliei i '(ar )%t,."la ce!a& el "re'i.te c rege%/a 'a %u !a dura !re.e .ai lu%g dec,t )i tre*uie u%ei galere ca ' ia' di% " rt -i ' a1u%g )% Creta& duc,%d "e * rd u% "ri%/ e5ilat. 8 Dac '(ar )%t,."la a-a ce!a& ci%e cre$i c ar ur.a "e Gaiu'9 8 Ei *i%e... 6%ce"u Galli -i ridic di% u.eri& )%cerc,%d ' e!ite r'"u%'ul& a-a ce!a %u 'e !a )%t,."la. Dac )% !ila )."ratului !a .uri ci%e!a& ace't ci%e!a %u !a 2i lulia. De a'ta " /i 2i a*' lut 'igur. 8 Dar... 3ai ' $ice.& 'trui Marcellu'. Dac i%di2ere%t di% ce . ti!e ( accide%t& * al 'au a'a'i%are "re.editat ( lulia ar 2i eli.i%at -i t t a-a -i Gaiu'& cre$i c Ti*eriu ar %u.i ca ur.a- al 'u la tr % "e A'i%iu' Gallu'9 8 E 2 arte "r *a*il& r'"u%'e Galli . :u e'te e5clu' ca )."ratul '(-i aduc a.i%te c e'te dat r ' dea Vi"'a%iei re"ara/ie c,t de tardi!& % r,%d "e 2iul ei. Gallu' %(ar 2i alegere "r a't. :ici u% r .a% %u 'e *ucur de at,ta re'"ect ca + lli & i%'truct rul 'u. Gallu' 'e !a *ucura de '"ri1i%ul tutur r legiu%il r % a'tre& at,t al cel r di% "atrie& c,t -i al cel r care 'e g'e'c )% 'tri%tate. T tu-i& adug el .ai .ult "e%tru 'i%e )%'u-i& u% .ilitar cura1 ' %u e'te )%t tdeau%a u% )."rat )%/ele"t. U% c .a%da%t .ilitar %u are de lu"tat dec,t )." tri!a u%ui gru" de du-.a%i. +e%tru a'ta %u(/i tre*uie dec,t tactic -i cura1. U% )."rat )%' 'e g'e-te )% "er.a%e%t 'tare de r$* i cu curte%ii i%!idi -i& cu Se%atul %edi'ci"li%at -i cu gru"are de "r "rietari 3r"re/i. Are %e! ie de u% 'i./ '"ecial "e%tru a de'c "eri c %'"ira/iile& .i%te de'tul de ager "e%tru a de1uca trdarea& u% dar 2ire'c "e%tru 2/r%icie -i "iele de ri% cer. 8 Care ' 2ie de'tul de gr a' ca ' re$i'te u%ei l !ituri de "u.%al& adug Marcellu'. 8 E'te cu"a/ie e5tre. de "ri.e1di a'& )%cu!ii%/ Galli & dar %u(.i !i%e ' cred c !ec3iul % 'tru "riete% Gallu' !a 2i e5"u' ace't r "ri.e1dii. 8 Oare cu. '(ar 'i./i Dia%a )% calitate de "ri%/e'9 $i'e Marcellu' di'trat. C,%d ridic "ri!irea& )%t,l%i c3ii tatlui 'u& care 'e uita la el 2r ' )%/eleag. 8 Cred c ar )%'e.%a ' .erge. "rea de"arte )%cerc,%d ' ! r*i. de'"re 2ata acea'ta& r'"u%'e tatl 'u cu gla'ul li%i-tit. +e ti%e te i%tere'ea$ Dia%a9 8 :u . i%tere'ea$ cu %i.ic .ai .ult dec,t "e Lucia& r'"u%'e Marcellu' cu ! it %e"'are. Du" cu. -tii -i du.%eata& ele d u 'u%t %ede'"r/ite. 4ire-te& eu a. ca$ia '( )%t,l%e'c "e Dia%a a"r a"e )% 2iecare $i. 8 E'te 2eti/ 2ru. a' -i %e *i-%uit de !i aie& declar 'e%at rul. 8 4ru. a' -i %e *i-%uit de !i aie& )%cu!ii%/ Marcellu'& dar %u .ai e'te 2eti/. Tre*uie ' -tii c are a"r a"e -ai'"re$ece a%i. 8 De'tul de .are "e%tru a 'e c't ri7 la a'ta 2aci alu$ie9 Cred c %ici %u '(ar "utea ' 2aci .ai *u% alegere dac ea !a 2i de ac rd. E'te de !i/ % *il. Va ' $ic )."li%e-te -ai'"re$ece a%i9 E de .irare c Gaiu' %u -i(a dat )%c 'ea.a de "re$e%/a ei. Cred c(ar c,-tiga 2 arte .ult di% 'ti.a )."ratului ( -i el

are .are %e! ie de acea't 'ti. ( dac ar reu-i '(i c,-tige 2a! area. 8 Ea %u(l " ate 'u2eri. 8 Seri '9 +ri% ur.are a ! r*it cu ti%e de'"re acea't c3e'tiu%e9 8 :u cu .i%e& cci .ie .i(a '"u' Lucia. Ur. lu%g tcere )%ai%te ca Galli ' ! r*ea'c di% % u& c,%tri%du(-i 2iecare cu!,%t. 8 4iule& /i%,%d 'ea.a de actuala te%'iu%e a ra" rturil r di%tre ti%e&-i Gaiu'& eu a- 2i de "rere ' te 'trduie-ti ca ate%/iile tale 2a/ de Dia%a ' 2ie c,t .ai di'crete. 8 Eu %( )%t,l%e'c %icieri )% alt "arte dec,t )% ca'a % a'tr. 8 C3iar )% ca$ul ace'ta7 " art(te 2a/ de ea cu t at di'cre/ia. Gaiu' are '"i %i )% t ate "r/ile. 8 Cu.9 Aici )% ca'a % a'tr9 'e )%cru%t Marcellu' -i 'e uit %e)%cre$t r la tatl 'u. 8 i de ce %u9 :u cu.!a(/i )%c3i"ui c Gaiu'& 2iul lui Agri""a& cruia )% t at !ia/a lui %u i(a trecut %ici u% g,%d ci%'tit "ri% .i%te& -i al luliei& care di% %a-tere are urec3ile )% 2 r.a gurii de c3eie& '(ar '2ii ' recurg la a-a ce!a9 Galli )%ti%'e .,%a -i )%2-ur "erga.e%tul de "e *ir u& d,%du(i )% 2elul ace'ta ' )%/eleag c "e%tru a't$i a ter.i%at cu lucrul7 Cred c de'"re c3e'tiu%ea acea'ta a. ! r*it t c.ai de a1u%'. C,t de'"re ceea ce '(a )%t,."lat % a"tea trecut& '(ar "utea ca "riete%ii "ri%/ului '(l '2tuia'c ' %u dea %ici ur.are 'ce%ei ce '(a "etrecut )% ti."ul *a%c3etului. +r cedeul cel .ai cu.i%te e'te ' %u 2aci %i.ic -i ' %u 'u2li %ici ! r* )%ai%te de a !edea ce )%t r'tur !a lua 'itua/ia. Se ridic )% "ici are -i(-i %ete$i 2aldurile t gii7 #aide; V . )%cleca -i ! . .erge ",% la ca%t %a.e%tul lui I'.ael& ca ' !ede. ie"ele "e care le(a adu' di% #i'"a%ia. Cred c(/i ! r "lcea0 'u%t al*e ca la"tele& %ea't,."rate& i%telige%te& -i 2r )%d ial %e !a cere "e%tru ele u% "re/ .are. Di% %e% r cire "e%tru "u%ga .ea& I'.ael& "u%ga-ul ace'ta *tr,%& -tie c "e .i%e . i%tere'ea$. Marcellu' 'e . li"'i i.ediat de *u%a di'" $i/ie a tatlui 'u& de arece Marcu' Luca% Galli )i 2cea i."re'ia c "e%tru el %e% r citul i%cide%t cu Gaiu' e'te de2i%iti! lic3idat. De'c3i'e u-a )% 2a/a 'e%at rului -i(l l' ' treac )%ai%tea 'a. 6% atriu. )l !$u "e De.etriu'& care 'ta '"ri1i%it de c l a%. Lu re"ede " $i/ie de dre"/i -i 'alut cu la%cea "e care /i%ea )% .,%& a" i )i ur. de la .ic di'ta%/ )% lu%gul )%c"eril r !a'te& "e%tru a ie-i )% " rticul di% "artea de a"u' a !ilei. 8 +re$e%/a lui De.etriu' )% atriu. .i 'e "are ce!a %e *i-%uit& $i'e Marcellu' cu gla'ul )% - a"t. 8 +r *a*il '(a " 'tat ac l "e%tru a '"eria cu "re$e%/a lui "e cei care ar 2i a!ut i%te%/ia ' 'e a"r "ie de u-& r'"u%'e Galli . 8 Cre$i c(ar "utea ' ai* . ti!e )%te.eiate "e%tru a(-i lua acea't .'ur de "re!edere9 8 E " 'i*il. El a 2 't la *a%c3et )."reu% cu ti%e& "ri% ur.are -tie c(ai 1ig%it "e Gaiu' -i c %u te .ai *ucuri de 2a! area lui. Lu,%d t ate ace'te a.%u%te -i c,%tri%du(le )."reu%& a a1u%' la c %clu$ia c !a 2i *i%e '(-i ia .'uri de "re!edere. 8 Ce ar 2i '(l )%tre*7 %u cu.!a *%uie-te c )% ca'a % a'tr '(au 'trecurat '"i %i ai "ri%/ului9 )%tre* Marcellu'. Galli clti% di% ca". 8 4iule& dac 'e !a )%t,."la ca el ' c %'tate ce!a 'u'"ect& 2ii 'igur c(/i !a atrage i.ediat ate%/ia. 8 Ci%e 2i cel care 'e a"r "ie& $i'e Marcellu' -i 2cu 'e.% tatlui 'u '"re u% ca!aler care t c.ai atu%ci a"ru di% Via Aurelia. Mi 'e "are c %i 'e 2ace % are de 'e*it. E'te ?ui%tu'& 2iul cel .ai t,%r al lui Tu'cu'; )% ti."ul di% ur. "ri%/ul a 2 't !$ut ade'e ri )."reu% cu el. T,%rul tri*u%& )%' /it de u% legi %ar& 'e a"r "ie re"ede de ei -i& 2r '(i .ai 'alute& 'c a'e u% 'ul aurit di% ci%gt area tu%icii. 8 A. "ri.it rdi% de la alte/a('a "ri%/ul Gaiu' ' "redau ace't .e'a1 )% .,%a tri*u%ului Marcellu' Luca% Galli & $i'e el cu .,%drie. A1ut rul 'u de'cleca'e -i& lu,%d 'ulul )% .,%& urc 'crile -i(l dete lui Marcellu'. 8 Alte/a('a ar 2ace .ai *i%e dac ar )%tre*ui%/a curieri care ' ai* -i educa/ie& declar Marcellu'. A-te"/i r'"u%'ul9 8 Ordi%el r i."eriale li 'e d a'cultare& %u r'"u%'uri& 'trig t,%rul ?ui%tu' -i& '.uci%du(-i calul cu !i le%/& )l ati%'e cu "i%te%ii -i 'e de"rta& ur.at de legi %ar. 8 Gaiu' %u(-i "ierde !re.ea& declar 'e%at rul -i 'e uit .ul/u.it la .,i%ile 'igure ale 2iului 'u& care 'c a'e "u.%alul di% *r,u -i de'2cu 'igiliul 'ulului. Du" ce de'2-ur d cu.e%tul& Marcellu' )l /i%u )% .,% "lecat& ca '(l " at citi -i tatl 'u dat cu el. Galli )l citi cu gla'ul )% - a"t. +ri%/ul Gaiu' D%t'u' Agri""a ctre tri*u%ul Marcellu' Luca% Galli 7 Salut; Cura1ul( u%ui tri*u% .ilitar %u tre*uie ri'i"it )% 'lile de *a%c3ete. Ace'ta tre*uie "u' )% 'lu1*a i."eriului& ac l u%de )%dr$%eala -i cura1ul 'u%t a"reciate -i 2 l 'it are. Tri*u%ului Marcellu' Luca%

Galli i 'e d rdi%ul ca )%ai%te de a"u'ul ' arelui ' 'e "re$i%te )% 2a/a legatului c .a%da%t al "ret rie%il r& C r%eliu' Ca"it & "e%tru a lua )% "ri.ire .i'iu%ea ce i 'e !a )%credi%/a. Marcellu' )%2-ur 'ulul -i(l )%ti%'e %e"'t r lui De.etriu'& care(l *g i.ediat )% ',%& a" i )%t rc,%du( 'e '"re "ri%tele 'u )i '"u'e7 8 A!e. ti." de a1u%' ca ' .erge. ' !ede. caii lui I'.ael. Se%at rul )-i )%dre"t tru"ul cu .,%drie& 'e )%cli% re"ectu ' )% 2a/a 2iului 'u -i )%ce"u ' c * are tre"tele de .ar.ur& a" i& lu,%d )% .,% c"'trul calului care 'e 2r.,%ta& 'lt )% -a. Marcellu' 2cu 'e.% lui De.etriu'. 8 Ai au$it ce '"u%e .e'a1ul9 )%tre* el 2r ' .ai e$ite. 8 :(a. au$it %i.ic& 't",%e& dac e'te ! r*a de ce!a c %2ide%/ial& r'"u%'e De.etriu'. 8 +are "u/i% .ali/i '& declar Marcellu'. Se !ede c,t de c l c "ri%/ul !rea ' 'ca"e de .i%e. 8 Da& 't",%e& )%cu!ii%/ De.etriu'. 8 Uite ce... !i%a " rt eu 'i%gur. +ri% ur.are %u a. dre"tul '(/i cer '(/i "ri.e1duie-ti !ia/a. R.,%e ' 3 tr-ti dac... 8 V i "leca )."reu% cu du.%eata& 't",%e. 8 4 arte *i%e; Cercetea$ ec3i"a.e%tul -i(l !ei !eri2ica -i "e al tu& adug el -i )%ce"u ' c * are tre"tele 'crii& a" i 'e "ri. Tre*uie ' -tii c ! . .erge '"re . arte. 8 Da& 't",%e& r'"u%'e De.etriu'. Ve/i a!ea %e! ie de 'a%dale .ai re$i'te%te& care ' dure$e la dru.. S ! cu."r9 8 Da... -i %u uita ' iei c,te!a "erec3i -i "e%tru ti%e. Cere lui Marci" r *a%ii de care !ei a!ea %e! ie. R i*ul )%ce"u ' 1 ace %er*dt r ca '(-i a1u%g di% ur. t !ar-ul de gra1d -i c,t ai cli"i Marcellu' a1u%'e alturi de 'e%at r& a-a c l'ar caii ' .earg )% tra" de ! ie. 8 A. )%t,r$iat ca ' 'tau de ! r* cu De.etriu'& )l ! i lua cu .i%e. 8 4ire-te c(l !ei lua. 8 L(a. l'at ' 3 tra'c el )%'u-i ce !a 2ace. 8 A 2 't u% ge't 2ru. ' di% "artea ta. 8 L(a. "re!e%it c '(ar "utea ca de u%de .erge. ' %u 'e .ai )%t arc !iu. 8 Ceea ce e'te 2 arte "r *a*il& $i'e 'e%at rul -i "ri!irile i 'e tul*urar. Dar )% rice ca$ " /i 2i 'igur c "e%tru %i.ic )% lu.e %u 'e !a )%t arce 'i%gur. 8 +e%tru u% 'cla!& De.etriu' are .i%te 2 arte c3i*$uit& declar Marcellu'. Se%at rul %u(i r'"u%'e i.ediat& dar tr'turile 'e!ere ale *ra$ului 'u -i gura )%cle-tat d !edeau c 'e g,%de-te la ce!a. 8 4iule& )%ce"u el )%tr(u% t,r$iu& cred c )% Se%at %(ar 'trica ' a!e. c,/i!a a.e%i care ' di'"u% de .i%tea -i cura1ul 'cla!ului tu De.etriu'. Str,%'e 2r,ul -i calul )%ce"u ' .earg la "a'. S"ui c "e%tru u% 'cla! De.etriu' are .i%te 2 arte c3i*$uit& %u(i a-a9 Ei *i%e& 2a"tul c el e'te u% 'cla! %u )%'ea.% c,tu-i de "u/i% c ceea ce g,%de-te& ceea ce '"u%e -i ceea ce 2ace ar 2i li"'ite de i." rta%/& )%tr( *u% $i 'cla!ii ! r r'tur%a gu!er%ul ace'ta "utred. Dac ar 2i rga%i$a/i& l(ar "utea r'tur%a c3iar .,i%e. + ate ).i !ei r'"u%de c d ri%/a l r c .u% de a 2i li*eri )i !a u%i0 dar at,t %u e'te de a1u%'. T /i a.e%ii d re'c .ai .ult li*ertate dec,t cea de care 'e *ucur. Ceea ce le li"'e-te 'cla!il r r .a%i e'te u% c %duct r. La ti."ul 'u !a a"rea -i ace'ta. Vei a!ea ca$ia ' te c %!i%gi. Du" acea't %ea-te"tat declara/ie& 'e%at rul 2cu "au$ at,t de lu%g& )%c,t Marcellu' "re'i./i c !a tre*ui '(i r'"u%d ce!a. 8 Tat& ",% acu. %u te(a. au$it %ici dat ! r*i%d )% 2elul ace'ta. Cre$i c re! lt a 'cla!il r ar 2i " 'i*il9 8 De ca.dat %e.ul/u.irile ce cl ce'c )%tre ei %(au luat 2 r. c %cret& r'"u%'e Galli . Le li"'e-te c e$iu%ea. Dar )%tr( *u% $i !a !e%i -i acea'ta& -i t ate %e.ul/u.irile 'e ! r i%tegra )%tr(u% t t& di% care 'e !a ridica cel care(i !a c %duce0 )% . .e%tul acela ! r a!ea cau$ "e%tru care ' lu"te& l $i%c -i u% 'teag. Trei "tri.i di%tre l cuit rii ace'tui ra- au 2 't 'au 'u%t 'cla!i. Cil%ic 2 r/ele % a'tre e5"edi/i %are aduc galere )%crcate cu 'cla!i. Situa/ia acea'ta are %e! ie de u% gu!er% e5tre. de "rice"ut -i de "uter%ic& ca ' " at /i%e 'u* clc,iul 'u 2 r/ de trei ri .ai .are dec,t cea de care di'"u%e el )%'u-i. Dar %(ai dec,t ' te ui/i la gu!er%ul "e care(l a!e.. E'te g ace gu% a' -i %i.ic altce!a. :u are %ici u% 'u" rt . ral. E .ul/u.it ' 'e " at l2i )% lu5& )% ri'i" -i de'2r,uri -i %u 'e cu" dec,t de 'er*rile date )% ci%'tea $eil r 'i carag3i -i0 " " rul e'te c %du' de u% . -%eag 'la* de .i%te -i de u% t,%r *e/i!. +ri% ur.are& 2iule& R .a e'te c %da.%at ' "iar. :u ! i )%cerca '(/i '"u% e5act $iua -i 2elul )% care :e.e'i' !a ' 'i... dar )% rice ca$ acea'ta e'te "e dru.. I."eriul r .a% e'te "rea 'la* -i "rea dege%erat "e%tru a "utea 'u"ra!ie/ui de$a'trului. CA+ITOLUL II

La ra trei du"(a.ia$& c,%d Marcellu' 'e "re$e%t "e%tru a lua cu% -ti%/ de 3 tr,rea luat de Gaiu' )% "ri!i%/a lui& C r%eliu' Ca"it li"'ea di% "ret riu. C %'tatarea acea'ta i 'e "ru %ea-te"tat -i 'e.%i2icati!. Li"'a %e1u'ti2icat a legatului )%'rci%at cu c .a%da "ret rie%il r -i delega/ia dat de el u%ui t,%r l c/iit r "e%tru a 'e cu"a de ca$ul ace'ta d !edeau de'tul de li."ede c legatul Ca"it )%cearc ' e!ite )%t,l%ire %e"lcut cu 2iul "riete%ului 'u di% c "ilrie. Cei d i Galli 2cu'er ulti.ele d u .ile ",% )% ra- .erg,%d la "a' )% dru.ul de )%t arcere di% ca%t %a.e%tul lui I'.ael& u%de 'e%at rul re%u%/ ' .ai cu."ere cele d u ie"e adu'e di% S"a%ia la "re/ul e5 r*ita%t "e care(l "reti%'e'e 'iria%ul ace'ta lac . -i $g,rcit& de-i 'e !edea li."ede c e!e%i.e%tele $ilei c %tri*ui'er )% .are .'ur la te."erarea i%tere'ului *tr,%ului Galli 2a/ de acea't a2acere. G,%durile 'e%at rului 'e c %ce%tra'er acu. e5clu'i! a'u"ra " 'i*ilit/il r u%ei )%tre!ederi cu C r%eliu'. Dac )% R .a 'e g'ea ci%e!a care ' 2ie ca"a*il ' te."ere$e "edea"'a de'ti%at de Gaiu' "e%tru 2iul 'u& ace'ta %u "utea 2i altul dec,t c .a%da%tul Gr$ii "ret rie%il r -i -e2 al lega/il r& care 'e *ucura de e% r. trecere c,%d era ! r*a ' i%ter!i% )% 2a! area cui!a. C "le-it de a.i%tirile tri'te di% trecut& *tr,%ul Galli )%ce"u ' re.e. re$e " !e'tea de"l ra*il a decderii Gr$ii "ret rie%il r& "e care a.,%d i cu% -teau "e di%a2ar& Marcellu' au$i'e de %e%u.rate ri )% c "ilria lui. Dar ca -i c,%d 2iul 'u %(ar 2i a2lat %ici dat de'"re acea't tri't )%t,."lare& 'e%at rul )%ce"u de 2 are de"arte& )% ti."ul lui Iuliu Ce$ar& care crea'e acea't gard "e%tru "r "ria 'a 'igura%/. T /i 2u'e'er a.e%i cura1 -i& ale-i )% 'c "ul ace'ta "e te.eiul 2a"tel r '!,r-ite de ei. +e .'ur ce trecu'er a%ii& tradi/ia Gr$ii "ret rie%il r de!e%i'e t t .ai * gat. Se cldi'e u% i."u%t r .u$eu "e%tru "'trarea tr 2eel r luate )% ti."ul *tliil r& iar la tere'tre 2u'e'er 2i5ate "lci de *r %$ "e care )%'cri'e'er 2a"tele .e. ra*ile di% cariera .e.*ril r ei. 6% ti."urile acelea l ri a'e ( c$ute de.ult )% de'uetudi%e ( c,%d cura1ul -i i%tegritatea erau "re/uite& ' 2ii %u.it )% Garda "ret rie%il r re"re$e%ta cea .ai .are % are "e care "utea c %2eri i."eriul. Mai t,r$iu& c %ti%u Galli %e.ul/u.it& Augu't& a crui !a%itate . %'tru a' )%ce"u'e '(l *'ede$e& a c %2erit 2a! ri/il r 'i calitatea de .e.*ri de % are ai ace'tei gr$i7 'e%at ril r care )% . d 'lugar%ic )i a"r *au gre-elile -i ar 2i 2 't gata ric,%d '(i . aie curelele 'a%dalel r& 2r.,%t,%du(le )% 'ali!a "r "riil r l r guri0 * ga/il r care 'e )%gr-a'er "rd,%d "r !i%ciile(0 %egu't ril r de 'cla!i0 i%ter.ediaril r care '"eculau 'cul"turi -i 'tatui de 2urat0 cel r care c lectau *irurile i."u'e regiu%il r cu"ate de ar.at -i tutur r cel r care 'e "rice"eau ' adule$e * l%!ici a'a !a%itate i."erial 'au ' .ul/u.ea'c lc .ia lui Augu't. 6% 2elul ace'ta a di'"rut gl ria de a 2i .e.*ru al Gr$ii "ret rie%il r. Ti*eriu )%cerca'e.' "rea'c decderea "re'tigiului ei& dar %u.ai 2 arte 'curt !re.e. C r%eliu' Ca"it & care de %e%u.rate ri )-i c %du'e'e legiu%ea )% lu"te care re"re$e%tau ade!rat 'i%ucidere& )% a-a 2el c )% 1urul %u.elui 'u 'e crea'er ade!rate lege%de ( cci ar 2i 2 't i." 'i*il ca "a-ii u%ui a't2el de . care %u /i%ea la !ia/ -i l tu-i 'c"a a-a de u- r de . arte ' %u 2ie c %du-i de $e1 ( 2u c3e.at la R .a "e%tru a 2i %u.it c .a%da%t al Gr$ii "ret rie%il r. Ca"it %u d ri'e acea't de.%itate& dar 'e 'u"u'e'e rdi%ului "ri.it de la )."rat. Ca aceea-i e%ergie& *l,%d -i %e)%2ricat& care(i a'igura'e Vict ria "e at,tea c,."uri de *tlie& )%ce"u ' "uri2ice acea't i%'titu/ie. Dar %u .ult du" aceea 'trui%/ele de"u'e "e l,%g Ti*eriu deter.i%ar "e )."rat ' i%ter!i% "e l,%g ace't r$* i%ic& care %u tia ce )%'ea.% c ."r .i'urile& '(-i d . lea'c ela%ul& d,%du(i ' )%/eleag c %u tre*uie ' .earg "rea de"arte cu "uri2icarea Gr$ii "ret rie%il r. 8 I.ediat du" aceea *tr,%ul -i !red%icul % 'tru "riete% Ca"it & C %ti%u Galli & -i(a dat 'ea.a de . ti!ele care au deter.i%at "e l i*eriu '(l c3e.e )% 2ru%tea gr$ii7 ur.ri'e ' ac "ere ticl -iile cu %u.ele lui. Marcellu' "re!edea c& du" de$gr "area ace't r durer a'e a.i%tiri ale "ri%telui 'u& 'itua/ia !a de!e%i ce!a .ai "e%i*il& cci de aici )%ai%te ur.a ' ! r*ea'c de'"re tri*u%ii .ilitari. 8 Dac Augu't '(ar 2i .ul/u.it %u.ai cu %i.icirea Gr$ii "ret rie%il r; c %ti%u 'e%at rul. +r *a*il&

dac ar 2i "re!$ut re$ultatul "r cedeului 'u& %ici c3iar lc .ia lui %e'/i a' %u l(ar 2i "utut deter.i%a ' "r ! ace )%!l.-eala di% rdi%ul Tri*u%il r. Dar tu& 2iule& -tii 2 arte *i%e ce '(a )%t,."lat. Da& Marcellu' -tia. Ordi%ul Tri*u%il r era di'ti%c/ie de 'e*it. Ca ' " /i de!e%i tri*u% -i ' " /i "urta i%'ig%ele ace'tui rdi%& tre*uia ' te di'ti%gi )% 2a"te -i iu*ire de ade!r. Ca -i Garda "ret rie%il r& rdi%ul )-i a!ea -i el u% "alat i."u%t r )% care 'e ad" 'tea. Tri*u%ii care ' 'eau la R .a& ca '(-i "etreac c %cediul 'au "e%tru a(-i !i%deca r%ile "ri.ite )% lu"te 'au 'e "reau "e%tru a "ri.i rdi%e& a!eau la )%de.,% *i*li tec -i i%'tala/iile de *i "e care i%te%de%tul "alatului& )% c %2 r.itate cu rdi%ele "ri.ite& le /i%ea la )%de.,%a l r. Augu't a 3 tr,t ' e5ti%d "ri!ilegiile Ordi%ului Tri*u%il r& "e%tru a i%clude "e 2iii 'e%at ril r -i ai c %tri*ua*ilil r care 'e *ucurau de trecere. :u era %e! ie ' 2i dat rdi%e -i %ici ' 2i "etrecut 'i%gur % a"te 'u* ",%$ de c rt. Dac tatl tu a!ea *a%i de a1u%' -i i." rtat " litic& a!eai dre"tul ' " r/i u%i2 r.a -i ' 2ii 'alutat. Lui Marcellu' )i 2cea "lcere ' 'e g,%dea'c u%e ri c )% ca$ul 'u 'itua/ia acea'ta %u "utea 2i c %'iderat ide%tic cu a cel rlal/i& de arece el %u 2u'e'e ",% acu. 'i."l ""u-. La Acade.ia .ilitar 'e de! ta'e cu t t 'u2letul 'tudiului i't riei .ilitare a r$* aiel r trecute& a 'trategiei -i tacticii. Era atlet de'!,r-it -i %e)%trecut la aru%carea cu 'uli/a -i c,-tiga'e %u.er a'e "re.ii la c %cur'urile de tragere la /i%t cu arcul. Iar )% "al - 'e *tea t t at,t de *i%e ca rice gladiat r de "r 2e'iu%e. :u(-i "etrecu'e %ici !aca%/ele 2r 2 l '. Ti%eretul ari't crat& care a!ea dre"tul ' 2ie %u.it )% ierar3ia 'er!iciil r "u*lice& di'"re/uia "racticarea artel r 2ru. a'e. A!eau "rete%/ii de critici -i cu% 'ct ri )% "ictur -i 'cul"tur& dar '(ar 2i 'i./it 2 arte 't,%gaci dac ci%e!a le(ar 2i "u' )% .,% "e%'ul 'au dalt. T tu-i& '"re de 'e*ire de ace-tia& Marcellu' 'e i%tere'a'e& '"re .ul/u.irea tatlui 'u& de 'cul"tur -i& c %'tat,%d c are )%cli%are 2irea'c '"re ace't ge% de art& *tr,%ul )i adu'e'e cei .ai *u%i "r 2e' ri. U%e ri )%' i 'e )%t,."la ' 'e 'i.t '2i ' )% calitate de tri*u% .ilitar& .ai ale' atu%ci c,%d )% "alatul tri*u%il r 'e arta c,te u% ade!rat tri*u% cu *ra$ul ar' de ' are -i *tut de !,%turi 'au *a%da1at& du" lu%ile grele de 'er!iciu acti! "etrecute "e c,."ul de lu"t. T tu-i ( )-i $icea Marcellu' ( %u '(ar 2i "utut '"u%e de'"re el c %u e'te a"t "e%tru 'er!iciul .ilitar. Era gata )% rice . .e%t ' "ri.ea'c )%'rci%are dac '(ar 2i i!it "rile1ul. U%e ri d ri'e di% t t 'u2letul ca u% a't2el de "rile1 ' 'e 2ere. +,% acu. %u 2u'e'e c3e.at ' "ri.ea'c c .a%da %ici u%ei u%it/i0 )% realitate& u% *r*at tre*uia ' 2ie %e*u% ca ' cear el )%'u-i. R$* iul era ticl -ie& *u% "e%tru 'ecturi cr ra le "lace '(-i $dr%g%ea'c .edaliile de "e "ie"t -i ' $*iere la i%2eri rii l r& '"u%,%du( le *'ce%it/i& 'au ' u.*le '"t.,%i de(a r,%dul 2r ' 'e '"ele 'i%gur dat. Ar 2i 2 't )% 'tare ' 2ac -i el t ate ace'tea dac i '(ar 2i cerut a%u.e. Dar ",% acu. %u(i ceru'e %i.e%i -i& ! r*i%d cu t at 'i%ceritatea& %u 'e 'i./i'e %ici dat .,%dru de titlul "e care(l "urta. U%e ri& c,%d Deci.u' i 'e adre'a cu titlul tri*u% ( cu. a!ea *iceiul c,%d !e%ea di.i%ea/a '(i 'er!ea'c "r,%$ul )% "at ( )i !e%ea '(l "l.uia'c& -i " ate l(ar 2i "l.uit dac ar 2i a!ut u% . ti! .ai "lau$i*il. O *ucat de !re.e& du" ce 'e%at rul )-i rc ri %e.ul/u.irile& clrir )% tcere. 8 Di% c,%d )% c,%d& c %ti%u Galli )%g,%durat& 'e )%t,."l ca *tr,%ul Ca"it & e5act ca Sa.' % di% .itul e*raic& ' 'e ridice -i ' "u% "ici rul )% "rag. S"er& 2iule& c %u !a e$ita ' i%ter!i% )% i%tere'ul tu. Dac !a 2i )%'rci%are % ra*il& %u ! i a!ea %i.ic )." tri!& c3iar dac ar 2i ' te e5"ui la "ri.e1dii. Su%t di'"u' '(/i dau dru.ul ca ' te *agi )% rice "ri.e1die& dar %u ' te e5"u% ru-i%ii. :u . )%d ie'c c !ec3iul .eu "riete% !a 2ace a't$i c3iar i." 'i*ilul "e%tru a te a1uta. Te r g ' te adre'e$i lui cu t at )%crederea. Tatl 'u "rea at,t de c %!i%' de ceea ce '"u%e& )%c,t re'tul dru.ului ce(l .ai a!eau de 2cut ",% la de'ti%a/ie li 'e "ru a"r a"e "lcut. C %!i%' c . r c% 'ul -i l ialul r$* i%ic care a1uta'e tatlui 'u '(-i "u% "e u.eri "ri.a t g al* !a a!ea gri1 ' %u 2ie )%1 'it de li"'a de cu."t a u%ui "ri%/ !iclea% -i r$*u%t r. Marcellu' 'e )%dre"t cu 'u2letul u- r '"re i."u%t rul "alat al legatul u i(-e2. 6%' /it de De.etriu'& care )% -a "rea el )%'u-i u% ca!aler i."u%t r& a"uc )% lu%gul 'trdu/el r c tite

ce duceau '"re "ia/a circular )% .i1l cul creia era i."u%t area cldire de .ar.ur& care 'er!ea de l cui%/ "e%tru Garda "ret rie%il r -i a 2u%c/i %aril r 'u"eri ri ai ar.atei. +e "artea 't,%g era u% !a't '"a/iu li*er )% largul cruia 'e !edeau acu. cara!a%e de c.ile -i 'ute de cat,ri "e%tru crat " !eri. Se "regtea "lecarea u%ei ar.ate )% lu%gul dru. ce ducea '"re Gallia -i "ia/a era u% 2ur%icar de a.e%i -i de 2i/eri ti%eri& ).*rca/i )% u%i2 r.e 'trlucit are. Legi %arii artau .ul/u.i/i& '"ri%te%i -i& "r *a*il& %er*dt ri ' 'e !ad c,t .ai cur,%d "leca/i. 4r )%d ial. a't2el de a!e%tur& )-i $i'e Marcellu'& e'te i."re'i %a%t. 4ii%d i." 'i*il ' "tru%d )% "ia/ di% "rici%a )%g3e'uielii& 2ur *liga/i ' de'calece )%tr( 'trdu/ di% a"r "iere. Marcellu' )%ti%'e lui De.etriu' c"'trul calului -i 'e )%dre"t '"re "ret riu. C rid arele largi ale cldirii erau "li%e de ce%turi %i care a-te"tau ' "ri.ea'c rdi%e. +e .ul/i di%tre ace-tia )i cu% -tea. C,%d )l !$ur& $,.*ir -i(l 'alutar. +r *a*il )-i )%c3i"uiau c -i el a !e%it "e%tru u% 'c " ide%tic cu al l r -i t c.ai de aceea 'e 'i./i )%2i rat de .,%drie. :(a!eai dec,t '(/i )%c3i"ui t t ce " 2te-ti de'"re *rutalitatea -i 1 '%icia r$* iului& dar )% rice ca$ %u era lucru de %i.ic ' 2ii ' ldat )% 'lu1*a R .ei i."eriale& i%di2ere%t de ra%gul "e care(l a!eai )% ar.at& )-i tcu l c cu u.erii "e%tru a "utea a1u%ge )% 2a/a u-ii de'c3i'e care(da )% *ir ul lui Ca"it . 8 C .a%da%tul e'te "lecat& )i r'"u%'e 'u*alter%ul care "rea gr*it. Mi(a " ru%cit ' ! "redau 'ulul ace'ta. Marcellu' )i lu di% .,% 'ulul cu "ece/ile gr a'e& a" i e$it u% . .e%t& gata '(l )%tre*e dac legatul( -e2 'e !a )%t arce )% cur,%d& dar la ur. re%u%/ la acea't i%te%/ie0 'e )%t ar'e )% l c -i ie-i di% *ir u& c * r) 'cara i."u%t are -i tra!er' "ia/a "li% de lu.e. V$,%du(l c 'e a"r "ie. De.etriu' 'e a"r "ie cu caii -i )%ti%'e 't",%ului 'u c"'trul. Oc3ii li 'e )%t,l%ir. La ur.a ur.el r& cred c De.etriu' are dre"tul ' cu% a'c 'itua/ia )% care 'e g'e-te& )-i $i'e Marcellu'. 8 6%c %(a. de'2cut 'ulul& declar el -i(i art d cu.e%tul "e care(l /i%ea )% .,%. #aicte& ' %e )%t arce. aca'. Se%at rul )l a-te"ta )% *i*li tec. 8 Ei& ia '"u%e(.i ce a 2cut "riete%ul % 'tru Ca"it "e%tru ti%e9 )%tre* el& )%cerc,%d '(-i a'cu%d %eli%i-tea. 8 Li"'ea di% *ir u. M(a 'er!it 'u*alter%ul 'u& r'"u%'e Marcellu' -i& "u%,%d 'ulul "e .a'. 'e a-e$ "e u% 'cau%& ",% c,%d )%ti 'u 'c a'e "u.%alul -i de'2cu %er*dt r 'igiliile. I 'e "ru c c3ii lui cu "le a"ele "e 1u.tate )%c3i'e ur.re'c !re.e )%delu%gat r,%durile " ." 'ului d cu.e%t. La ur.& Galli )-i dre'e gla'ul -i ridic "ri!irea tul*urat '"re 2iul 'u. 8 Ai "ri.it rdi% ' iei )% "ri.ire c .a%da gar%i$ a%ei di% Mi% a& )%g,% el. 8 U%de e'te 'ituat Mi% a9 8 Mi% a e'te u% " rt ticl ' -i .urdar di% "artea de .ia$$i a +ale'ti%ei. 8 Eu %(a. au$it %ici dat de %u.ele lui& declar Marcellu'. tiu de'"re 2 rturile % a'tre di% Ce$areea -i di% J ""a& dar %u -tiu %i.ic de'"re Mi% a. Ce a!e. % i ac l 9 8 Ace'ta e'te "u%ctul de "lecare al u%ui dru. care duce ",% la Marea M art. Ma1 ritatea 'rii de care a!e. %e! ie !i%e de ac l & du" cu. "r *a*il -tii -i tu. Dat ria gar%i$ a%ei di% Mi% a e'te ' a'igure circula/ia cara!a%el r )% lu%gul ace'tui dru.. 8 :u "are ' 2ie cu"a/ie "rea i%tere'a%t& declar Marcellu'. Eu . a-te"ta. la ce!a "ri.e1di '.

8 De& dragul .eu& cred c %u !ei r.,%e de$a.git& cci 'itua/ia de ac l e'te de'tui de "ri.e1di a'.

>edui%ii& care a.e%i%/ 'igura%/a ace'tui dru. al 'rii& 'e '"u%e c 'u%t 'l*atici -i cru$i. Dar& di% "rici% c atacurile le dau )% .ici gru"uri i%de"e%de%te u%ul ele altui -i *i%e rga%i$ate& a!,%d a'cu%$t ri le )% regiu%ile 't,%c a'e %le de-ertului& %(a. luat ",% acu. .'urile %ece'are ca '(i 't,r"i.. +e%tru )%tre"ri%derea acea'ta a. 2i a!ut %e! ie de ci%ci legiu%i. Se%at rul ! r*ea ca -i c,%d ar 2i 2 't i%2 r.at )% t ate a.%u%tele de'"re Mi% a -i Marcellu' )l a'culta cu ate%/ie. 8 Vrei ' '"ui c ace-ti t,l3ari ai de-ertului 2ur 'area cara!a%el r % a'tre9 8 :u... ei %u 2ur 'area. Je2uie'c cara!a%ele care 'u%t *ligate ca la "lecare ' duc "r !i$ii -i *a%ii %ece'ari "e%tru "lata lucrt ril r )%tre*ui%/a/i la tiatul 'rii. :u.er a'e cara!a%e au "lecat )% dru.ul ace'ta -i %u '(au .ai )%t r' %ici dat. Dar %u e'te %u.ai at,ta& c %ti%u Se%at rul. 6% gar%i$ a%a 2 rtului Mi% a % i %(a. )%tre*ui%/at a.e%i .ai de ' i. Acea'ta e'te 2 r.at )% .a1 ritate %u.ai di% a!e%turieri )%ri/i. Mai *i%e de 1u.tate di%tre ace-tia 'u%t 2 -ti 2i/eri care au c$ut )% di$gra/ie& dat rit %e'u"u%erii -i alt r %ereguli "e care le(au '!,r-it. Cealalt 1u.tate 'e c ."u%e di% i%'tigat ri care r'",%de'c %e.ul/u.irea )%tre legi %ari. 8 Eu .i(a. )%c3i"uit c i."eriul di'"u%e de .i1l ace .ult .ai ra"ide -i .ai "u/i% c 'ti'it are "e%tru a 'e de*ara'a de a.e%ii i%c . $i. 8 Su%t -i ca$uri c,%d u% "r ce' "u*lic 'au u% a'a'i%at " l "r ! ca "r te'te& )i e5"lic 'e%at rul. 6% a't2el de )."re1urri e'te "re2era*il -i .ult .ai "ractic ca "e !i% !a/i '(i tri.i/i )% Mi% a. 8 +ri% ur.are& tat& "r cedeul ace'ta e'te u% 2el de e5il; $i'e Marcellu'& care 'e ridic )% "ici are -i& "lec,%du('e '"re *ir ul tatlui 'u& 'e "r "ti cu "u.%ii )%cle-ta/i "e t*lie7 + /i '(.i dai -i alte a.%u%te re2erit are la l calitatea acea'ta )%'"i.,%tt are9 Galli dete )%cet di% ca". 8 Cu% 'c t ate a.%u%tele )% legtur cu ea. A%i de(a r,%dul eu -i "atru c legi ai .ei )% Se%at a. 'u"ra!eg3eat ceea ce 'e "etrece )% ace't 2 rt. 4cu "au$ -i 'e ridic )%cet )% "ici are& iar *ra$ul lui ).*tr,%it de!e%i li!id. Cred c ace'ta e'te . ti!ul "e%tru care Gaiu' Dru'u' Agri""a... Se%at rul "r %u%/ %u.ele ace'ta 'cr,-%i%d di% di%/i ( a %'c cit ace't 2el de r$*u%are )." tri!a 2iului .eu& 2ii%d i%2 r.at c eu -tiu u%de te tri.ite. Ridic *ra/ele dea'u"ra ca"ului -i& )%cle-t,%d "u.%ii& *tr,%ul Galli 'e cutre.ur de re! lt7 Dac a- crede )% $ei& i(a- i."l ra '(l c %da.%e la c3i%uri !e-%ice; C r%elia Vi"'a%ia Galli & care a!ea *iceiul ' 'truia'c ce!a .ai .ult a'u"ra %u.elui al d ilea de 2iecare dat c,%d )l "r %u%/a (de-i %u era dec,t 2iica ad "ti! a ' /iei lui Ti*eriu de care di! r/a'e (ar ti "utut ' ai* u% r l i." rta%t )% ' cietate dac '(ar 2i 'trduit car de "u/i%. Dac 'i."la d ri%/ a C r%eliei ar 2i "utut deter.i%a "e ' /ul ei ' caute gra/ia )."ratului& Marcu' Luca% Galli ar 2i "tru%' )% cercul cel r .ai i%ti.i "riete%i ai )."ratului -i rice 2a! are ar 2i d rit "e%tru el )%'u-i 'u "e%tru 2a.ilia 'a i '(ar ti ac rdat 2r %ici u% 2el ele greutate. Sau dac C r%elia -i(ar 2i dat 'te%eal ' i%tre )% gra/iile i%'u" rta*ilei *tr,%e care era lulia& 2a.ilia Galli ar ti a!ut de tcut u% dru. .ult .ai 'curt "e%tru a "utea a1u%ge la t ate % rurile. Dar C r%eliei )i li"'ea acea't e%ergie. Era 2e.eie )%c,%tt are& de-i a"r a"e )."li%i'e "atru$eci de a%i0 e5tre. de cult& gra/i a' 't",% a ca'ei& ' /ie "li% de a2ec/iu%e& .a. )%gduit are& dar "r *a*il cea .ai le%e- 2e.eie di% )%tregul i."eriu. Se '"u%ea c u%e ri 'cla!ii 'e g'eau de lu%i )%tregi )% 'er!iciul ca'ei& ca a*ia .ai t,r$iu ' " at c %'tata c ea %u e'te i%!alid. +r,%$ul -i(l lua la a.ia$& )%ti%' )% a-ter%ut& iar du"(a.ie$ile -i le "etrecea )% ca.erele a"arta.e%tului ei 'u )% grdi%a )%' rit& "icui%d de ' .% cu c,te carte )% .,% -i trec,%du(-i i%di2ere%t degetele "relu%gi -i delicate "ri% ciucurii auri/i ai ci%gt are;0 t /i a.e%ii ca'ei ddeau )% *r,%ci ca '( 'er!ea'c& )% acela-i ti." t /i /i%eau la ea& de arece era 2ire *l,%d -i *u%& cu care te "uteai )%/elege 2 arte u- r. A2ar de a'ta ea %u ddea %ici dat rdi%e dec,t atu%ci c,%d era ! r*a de'"re c %2 rtul ei "r "riu. Scla!ii ( c %du-i de "rice"erea -i l ialitatea *tr,%ului Marci" r 'u a

aut ritarului Deci.u'& c,%d era ! r*a de cei de la *uctrie ( !edeau de )%tre/i%erea ca'ei& tar ' ai* %e! ie de '2aturile ei -i 2r tea. c ea %u !a 2i de ac rd cu ceea ce ! r 2ace. Era "ti.i't di% 2ire& "r *a*il di% "rici% c 2r.,%tarea i."lica a%u.ite e2 rturi& )% rare ca$ii 'e )%t,."la )%' ca ea ' r.,% c %'ter%at de )%t,."lrile %e% r cite -i %ea-te"tate ce i%ter!e%eau& dar "e%tru 2 arte 'curt ti."& -i )% a't2el ele ca$uri )%ce"ea ' "l,%g& ca "e ur. ' 'e li%i-tea'c. Ieri )%' 'e )%t,."la'e ce!a care tul*ura'e ad,%c li%i-tea ei *i-%uit. Se%at rul /i%u'e cu!,%tare& -i )% ti."ul du"(a.ie$ii +aula Gallu' !e%i'e la ea )% !i$it -i i%2 r.a'e de'"re ceea ce '(a )%t,."lat. +aula 2u'e'e "r 2u%d c %'ter%at. C r%elia %u 'e .ir c,tu-i de "u/i% c,%d a2l c cele*rul ei ' / -i(a e5"ri.at "rerile de2a! ra*ile re2erit are la 2elul )% care gu!er%ul c %duce tre*urile ad.i%i'trati!e ale i."eriului& de arece )l au$i'e de .ulte ri e5"ri.,%du(-i ace'te "reri )% ti."ul c,t 'e "li.*a %eli%i-tit "e . $aicul di% d r.it rul ei0 dar cu t ate ace'tea 'e '"erie. a2l,%d c ieri )% 2a/a Se%atului a dat 2r,u li*er . ti!el r 'ale de %e.ul/u.ire. :u cre$u %ece'ar ' )%tre*e "e +aula de(. ti!ele care lac ' "ar at,t de '"eriat. +aula %u d rea ca 'e%at rul Galli ' ai* di% "rici%a a'ta %e.ul/u.iri cu cei de la curtea )."ratului& )% "ri.ul a%d Dia%a %u !a .ai "utea c %ti%ua 'tr,%'a "riete%ie di%tre ea -i Lucia dac tatl ace'teia !a 'trui ' atace "e +ri%/ul Gaiu'. 6% al d ilea r,%d )%tre ea -i C r%elia e5i'ta !ec3e )%/elegere tacit& -ti .cura1e$e alia%/a di%tre 2a.iliile l r& )% . .e%tul c,%d Dia%a -i Marcellu' ! r 2ace c %'tatarea r .a%tic -i %ea-te"tat c e5i't u%ul +e%tru altul. 6% . .e%tul c,%d i%2 r. "e C r%elia c 'e%at rul 'e 1 a!e%turea$ "e u% tere% "ri.e1di '. +aula %u 2cu %ici alu$ie laD ace'te a.%u%te& dar cu t ate ace'tea .er'e de'tul de de"arte& "e%tru a(i atrage ate%/ia c "ri%/ul Gaiu' ( de-i )% t ate celelalte d .e%ii era u% %t,%g ( e'te 2 arte i'cu'it )% %'c cirea "ede"'el r de'ti%ate cel r 1 care )%cearc '(l critice. 8 >i%e& dar ce " t eu ' 2ac )% acea't )."re1urare9 ge.u7 )%durerat C r%elia. 4r )%d ial %u(.i !ei cere '(i 2ac re"r -uri i "e%tru di'cur'ul "e care l(a /i%ut. S /ului .eu %u(i "lace '(aud "e D ci%e!a '2atui%du(l ce " ate -i ce %u " ate ' '"u% )% 2a/a Se%atului. 8 :ici "e ' /ia 'a9 )%tre* +aula -i ridic '"r,%ce%ele de J "atricia%. 8 Cu at,t .ai "u/i% "e ' /ia 'a; ri" 't C r%elia& )%tre % i e5i't; )%/elegere tacit ca Marcu' '(-i e5ercite "r 2e'iu%ea 2r a.e'tecul ) .eu. Si%gura .ea dat rie e'te '(i c %duc ca'a. +aula $,.*i 'arca'tic -i "u/i% du" aceea "lec& l',%d )% ur.a ei; at. '2era care tre"ida de a.e%i%/ri. C r%elia ar 2i "re2erat ca 1 'e%at rul ' 2ie ce!a .ai "u/i% 'i%cer. C,%d )%cerca a%u.e& de!e%ea 1 u% *r*at e5tre. de a.a*il. E!ide%t& Gaiu' era u% de'tr*lat -i u% 1 %e*u%& dar la ur.a ur.el r el era "ri%/ul rege%t al i."eriului -i %u era l %e! ie '(l i%!ecti!e$i )% adu%rile "u*lice& cci te " .e%eai trecut "e li'ta %eagr. +aula Gallu' era 2e.eie .ult .ai "rude%t ca ' ad.it ca Dia%a ' 2ie i."licat )% a't2el de a2aceri. Dac 'itua/ia 'e !a agra!a& 2r )%d ial %u ! r .ai a!ea ca$ia ' !ad dec,t rare ri "e 1 Dia%a )% ca'a l r. Or& "e%tru Lucia e!e%tualitatea ace'tea ar 2i E l !itur de'tul de gra! -i ar "utea i%2lue%/a -i !iit rul lui Marcellu'& i El %u d !edi'e dec,t %e)%'e.%ate ate%/ii ace'tei 2ete. t tu-i C r%elia %u(-i "ierdu'e %de1dea c '2,r-itul !a 2i cel d rit de ea. Di% c,%d )% c,%d& dar %u.ai "e%tru 'curt !re.e& )-i tcea; g,%duri di% "rici%a lui Marcellu'. Vi'ul ei de t tdeau%a 2u'e'e ' !ad "e Marcellu' )%clecat "e u% cal al*& )% 2ru%tea u%ei i."u%t are ar.ate& trec,%d )% lu%gul 'tr$il r& "etrecut de a"lau$ele -i acla.a/iile 1 u%ei .ul/i.i %e%u.rate de a.e%i. E!ide%t& a't2el de "arad %u "utea ' 'e de'2- are dec,t dac ai trecut "ri% a%u.ite "ri.e1dii& dar 1 Marcellu' %u era la-. :u(i li"'ea altce!a dec,t "rile1ul "e%tru a d !edi tutur r di% ce 2el de aluat e'te "l.dit. +r *a*il u% a't2el de "rile1 %u 'e !a .ai 2eri de aici )%ai%te. C r%elia "l,%'e )%durerat -i& di% cau$ c %u a!ea "e %i.e%i cu care ar 2i "utut ! r*i de'"re acea't c3e'tiu%e& )-i de'carc 'u2letul )% 2a/a Luciei. Ea la r,%dul ei i."re'i %at de de$%de1dea 2r "recede%t a .a.ei 'ale& )%cerc '( li%i-tea'c. Dar a't$i C r%elia 'c"a'e de '"ai.a ce c "le-i'e )% a1u%& %u "e%tru c(ai 2i a!ut . ti!e ' cread c %u are de ce ' 'e tea.& ci di% "rici% c di% "u%ct de !edere te."era.e%tal era i%ca"a*il ' 'e

c %ce%tre$e a'u"ra u%ui 'u*iect& %ici c3iar atu%ci c,%d era ! r*a de'"re

cata'tr 2 care 'e a"r "ia.

+e la ra "atru& c,%d C r%elia t c.ai )%ce"u'e '(-i "ie"te%e c/elu-ul cu "rul $*urlit& 'e%at rul i%tr )% lu5 'ul ei 'al % -i& l',%du('e "e u% 'cau%& 'e uit )%tu%ecat )."re1urul 'u. 8 E-ti * 'it9 )%tre* C r%elia )%dui -at. Sigur c da. Du" lu%gul dru. "e care l(ai 2acut clare. Mi 'e "are c %(ai 2 't .ul/u.it de !ederea cail r adu-i di% #i'"a%ia. Ce '(a )%t,."lat9 8 Marcellu' a "ri.it rdi% ' 'e "re$i%te la dat rie& r'"u%'e Galli r'tit. C r%elia l' c/elul di% *ra/e -i& "lec,%du('e '"re el& )l "ri!i cu i%tere'. 8 :u e-ti de "rere c '(a )%t,."lat e5act ceea ce tre*uia9 A. a-te"tat $i de $i ' i%ter!i% ce!a. +r *a*il a!e. . ti!e ' 2i. .ul/u.i/i. Va 2i *ligat ' "lece 2 arte de"arte de % i9 8 Da; r'"u%'e 'e%at rul -i dete di% ca" a*tut. 4 arte de"arte. A "ri.it rdi% ' ia c .a%da 2 rtului Mi% a. 8 C .a%da; O& ce % r c "e%tru el. M)%ca; 4iul % 'tru !a de!e%i c .a%da%tul u%ui 2 rt r .a% la Mi% a. A!e. t ate . ti!ele ' 2i. .,%dri. 8 :u; draga .ea& r'"u%'e Galli -i 'cutur di% ca"ul al*it. :(a!e. %ici u% . ti! ' %e .,%dri.. Mi% a e'te l calitatea u%de tri.ite. a.e%ii de care d ri. ' 'c". "e%tru t tdeau%a. Ac l %u au %i.ic altce!a de lucru dec,t ' 'e certe -i ' 'e )%caiere. Gar%i$ a%a e'te adu%tur de 'celera/i& " r%i/i .ereu "e re! lt. T c.ai de aceea 'u%te. 2 arte de' *liga/i ' 'c3i.*. c .a%da%tul. Ur. lu%g "au$ )% ti."ul creia 'e%at rul r.a'e a*tut7 de a't dat c .i'ia de'e.%at de Se%at "e%tru c %tr larea 2 rtului Mi% a %(a 2 't c %'ultat )% "ri!i%/a %u.irii c .a%da%tului. #ui % 'tru a "ri.it rdi%ul de "lecare direct de la Gaiu'. L.urirea acea'ta 2u "rea durer a'& c3iar "e%tru 2e.eie at,t de c3i*$uit& cu. era C r%elia& )%ce"u ' "l,%g cu 3 3 te0 )-i *g .,i%ile )% "rul lucit r care(i cdea "e u.eri -i )%ce"u ' 'e $*uciu.e& .ur.ur,%d re"r -uri care de!e%eau di% ce )% ce .ai articulate. Cutre.urat de 'u'"i%e& /i" la ' /ul ei& care r.a'e t t at,t de .irat ca -i ea )%'-i7 8 Marcu'& de ce ai '!,r-it acea't 2a"t9 Cu. de ai "utut aduce %e% r cirea acea'ta "e ca"ul 2iului % 'tru9 Cre$i c era at,t ele i." rta%t ca ' de%u%/i "e Gaiu' )% 2a/a Se%atului cu "re/ul u%ui a't2el de 'acri2iciu "e%tru Marcellu' -i "e%tru % i t /i9 O& a- ti "re2erat ' 2i .urit )%ai%te de a 'e )%t,."la ce %i 'e )%t,."l acu.; Galli )-i "lec 2ru%tea )% "al.e -i %u )%cerc '(i '"u% c !i%a e'te -i a lui Marcellu'. 4iul 'u a!ea de'tule gri1i& 2r ' .ai 2ie %e! ie -i de re"r -urile "e care i le(ar 2i 2cut C r%elia. 8 U%de e'te acu.9 )%tre* ea cu gla'ul 'ugru.at& )%cerc,%d ' 'e 't",%ea'c. Tre*uie ' ! r*e'c cu el. 8 +r *a*il 'e "regte-te de "lecare& .ur.ur Galli . Ordi%ul e'te ' "lece i.ediat la de'ti%a/ie. O galer )l !a duce la O'tia& ele u%de .,i%e di.i%ea/ !a "leca c ra*ie "e care 'e !a ).*arca. 8 C ra*ie9 Ce 2el de c ra*ie9 Dac tre*uie ' "lece& de ce %u "leac )% c %di/iile cu!e%ite ra%gului 'u9 4r )%d ial !a "utea )%c3iria 'au cu."ra u% !a'& "e%tru a 2ace clt ria cu. 'e cade '( 2ac u% tri*u%. 8 Drag& "e%tru a-a ce!a %u a!e. ti." de a1u%'. V r "leca a't('ear. 8 Ci%e ! r9 Marcellu' -i .ai ci%e9 8 De.etriu'.

8 +rea.ri/i ' 2ie $eii; 2t C r%elia -i )%ce"u di% % u ' "l,%g. Dar Marcellu' de ce %u !i%e ' . !ad9 )%g,% ea "ri%tre 'u'"i%e. 8 Va !e%i %u.aidec,t& r'"u%'e Galli . A d rit ' !i% e% .ai )%t,i& ca ' te a%u%/. i '"er c(l !ei "ri.i cu acela-i cura1 ca rice .atr a% r .a%. T %ul cu care ! r*ea 'e%at rul de!e%i'e a"r a"e 'e!er. 4iul % 'tru a a!ut "arte de c,te!a $guduiri %e"lcute& dar le(a 'u" rtat cu *r*/ie -i cu li%i-tea caracteri'tic cel r .ai *u%e tradi/ii ale % a'tre. T tu-i cred c %u i(ar 2ace "lcere dac te(ar !edea c,( /i "ier$i cu."tul di% "rici%a acea'ta. 8 S(.i "ierd cu."tul; $i'e C r%elia -i 'e uit .irat la el. tii 2 arte *i%e c %(a- 2i )% 'tare ' 2ac ace!a& i%di2ere%t de ceea ce %i '(ar )%t,."la. 8 Draga .ea& %u e'te %e! ie ca ci%e!a 'a ia tra!& %ici ' )%tre*ui%/e$e "u.%alul& "e%tru a 'e 'i%ucide. + /i t t at,t de *i%e ' te 'i%uci$i& -i t tu-i 2i$ice-te ' r.,i )% !ia/. Galli 'e ridic )% "ici are -i& a"uc,%d "e C r%elia de .,%& a1ut ' 'e ridice -i ea. terge(/i lacri.ile& iu*ita .ea& $i'e el cu *l,%de/e. C,%d !a !e%i ' te !ad& )%cearc -i "ri.e-te(l )% a-a 2el ca ' 2ie .,%dru de ti%e. +r *a*il de aici )%ai%te )l ! r a-te"ta $ile de )%cercri grele& -i a.i%tirea cura1ului ce(l !ei d !edi acu. )% 2a/a lui '(i 'er!ea'c de )%de.% )% . .e%tele c,%d 'e !a 'i./i a*tut. 8 >i%e& Marcu'& ! i )%cerca. C r%elia )l a"uc de *ra/ -i 'e 'tr,%'e l,%g el. Trecu'e !re.e at,t de lu%g de c,%d %u .ai 'i./i'er %e! ia i.ediat de a 'ta at,t de 'tr,%-i u%ul l,%g altul. Du" ce Marcellu' "etrecu'e 'i%gur 1u.tate de r cu .aic('a ( dat rie de care la )%ce"ut 'e te.u'e ( "lec& "e%tru a 'ta de ! r* cu ' r('a. >tr,%ul Galli i%2 r.a'e "e Lucia& iar acea'ta )i tri.i'e'e ! r* cu Tertia c(l !a a-te"ta 'u* "erg la di% grdi% ",% c,%d !a "utea ' !i% '( !ad. 6%ai%te de t ate )%' tre*uia ' 'e )%t arc )% ca.era lui& "e%tru a l'a "er%a de .ta'e "e care .aic('a 'trui'e '( ia cu el. 6%c u% *iect ce tre*uia adugat la " !ara *aga1el r l'ate )% gri1a lui De.etriu'& dar ar 2i 2 't li"' de ate%/ie di% "artea lui ' re2u$e ace't dar& .ai ale' /i%,%d 'ea.a de .arele cura1 cu care "ri.i'e acea't %e% r cire ce(i l !i'e "e a.,%d i. C r%elia "l,%'e'e& dar atitudi%ea ei %u 'e a*tu'e c,tu-i de "u/i% de la di'ci"li%a "e care -i( i."u'e'e. Marcellu' g'i *aga1ele adu%ate )% )%!elit ri -i 'tr,%'e )% curele& gata "e%tru "lecare. De.etriu' )%' %u era %icieri& )%tre* "e Marci" r care a"ru'e )% cadrul u-ii& "e%tru a !edea dac au %e! ie de "re$e%/a lui& iar ace'ta )i '"u'e ca. tar ! ie c acu. u% cea' l(a !$ut "lec,%d clare )% cea .ai .are gra*. Marcellu' "ri.i acea't i%2 r.a/ie 2r '(-i trde$e .irarea. Era 2 arte "r *a*il c& de-i t,r$iu& grecul c %'tata'e c di% ec3i"a.e%tul l r li"'e-te ce!a -i "leca'e de aca'& uit,%d '(-i cear ! ie. Ar 2i i." 'i*il ca De.etriu' ' "r 2ite de acea't ca$ie "e%tru a )%cerca ' e!ade$e. :u 'e " ate& )-i $i'e Marcellu'. Dar )%t,."larea acea'ta a!ea %e! ie de e5"lica/ie& de arece& dac ar 2i a!ut %e! ie de u% *iect de'"re care a c %'tatat c le li"'e-te& %(ar 2i 'tr,%' *aga1ele )% curele )%ai%te de a 'e )%t arce aca'. Lucia a-te"ta '"ri1i%it de *alu'trad& uit,%du('e '"re Ti*rul "e a"a cruia 'e !edeau c r*ii cu ",%$e .ici )% care 'e 2r,%geau a"r a"e ri$ %tal ra$ele ' arelui -i galere care )%ai%tau at,t de )%cet& )%c,t ai 2i $i' c %ici %u 'e .i-c& dac "e .argi%ea l r %u '(ar 2i !$ut u.*ra cu .i-cri rit.ice ale !,'lel r lu%gi care 'e "r "teau )% a" -i 'e ridicau iar-i. U%a di%tre galere& ce!a .ai .ic dec,t celelalte& 'e )%dre"ta '"re c3ei. 6-i 2cu'e .,i%ile "u%te "e'te c3i -i ur.rea cu at,ta ate%/ie 'ilueta %eagr a !a'ului& )%c,t %ici %u au$i "e Marcellu' a"r "ii%du('e. Se "ri l,%g ea 2r ' $ic %i.ic -i )%dui -at )-i "etrecu *ra/ul )."re1urul .i1l cului ei 2eci rel%ic. Ridic u% *ra/ -i(l cu"ri%'e -i ea& dar %u 'e )%t ar'e ' 'e uite la el. 8 :u cu.!a e'te galera cu care !ei "leca tu9 )%tre* ea -i(i tcu 'e.% '"re !a'. Dac %u . )%-el& e'te trire. -i are "r ra 2 arte )%alt. Acea'ta e'te u%a di%tre galerele care ie' )% calea c r*iil r la O'tia.

8 Da& e'te di%tre acelea& r'"u%'e Marcellu'& .ul/u.it c di'cu/ia l r a luat acea't )%t r'tur li%i-tit. S(ar "utea ' 2ie c3iar galera cu care ! i "leca eu. Lucia 'e )%t ar'e )%cet )% *ra/ele lui )."reu%ate& ridic "al.ele cati2elate ale .,i%il r -i(l .,%g,ie )%dui -at "e *ra$. Se uit la el -i $,.*i& dar *u$ele )i tre.urau "u/i%7 <)%cearc ' 2ie cura1 a'=& )-i $i'e 2ratele ei -i 'e g,%di c "r *a*il atitudi%ea lui de acu. !a 2ace ' )%/eleag c e'te de ac rd cu "urtarea ei. 8 Su%t .ul/u.it c !ei lua -i "e De.etriu' cu ti%e& $i'e ea cu gla'ul 2er.. A cerut el ' te )%' /ea'c9 8 Da& r'"u%'e Marcellu'. A" i& 2c,%d "au$& adug7 Da... a d rit ' !i% cu .i%e. C,te!a cli"e r.a'er %e.i-ca/i u%ul l,%g altul -i degetele 2etei 'e 1ucau cu -%urul de .ta'e cu care tu%ica lui era )%c3eiat la g,t. 8 @i(ai )."ac3etat t ate lucrurile de care ai %e! ie9 A.,%d i erau c %-tie%/i de 't",%irea ce -i( i."u'e'er )% acea't )."re1urare -i 'e 'i./eau .ul/u.i/i. 8 Da; r'"u%'e Marcellu'& a" i dete di% ca" -i $,.*i& ca -i c,%d t tul '(ar 2i de'2-urat )% . d % r.al -i %(ar 2i "lecat .ai de"arte dec,t la !,%t are7 Da... draga .ea& t tul e'te "regtit "e%tru a "utea "leca. Ur. "au$ ce!a .ai lu%g. 8 E!ide%t& ar 2i i." 'i*il ca tu ' "re!e$i de acu. c,%d te !ei )%t arce. 8 Sigur c %u& r'"u%'e Marcellu'& -i du" arecare e$itare adug7 Cel "u/i% de ca.dat. A" i cu t tul "e %ea-te"tate Lucia 'c a'e u% /i"t )%durerat -i& a'cu%$,%du(-i *ra$ul la "ie"tul 2ratelui ei& )%ce"u ' "l,%g cu 'ug3i/uri d . lite. Marcellu' )i /i%ea 'tr,%' tru"ul cutre.urat ele 'u'"i%e. 8 :u& drag 'uri ar& .ur.ur Marcellu'. S %e "'tr. cu."tul; tiu c %u e u- r& dar !a tre*ui ' %e "urt. )%tr(u% 2el de.% de rigi%ea % a'tr de r .a%i. Tru"ul Luciei "ru c de!i%e rigid -i& l',%du(-i ca"ul "e '"ate& ridic c3ii "li%i de lacri.i '"re el& 'c"r,%d de re! lt. 8 S %e "urt. ca r .a%i; /i" ea )% *taie de 1 c. Da& ' %e "urt. ca r .a%i; Dar ia '"u%e(.i ce r'"lat "ri.e'c ace-ti r .a%i "e%tru c 'u%t cura1 -i... "e%tru c 'e "re2ac c e'te 2ru. ' -i % *il ' re%u%/i la t t ce ai... -i c e gl rie ' 'u2eri -i ' . ri "e%tru R .a9 +e%tru R .a& "e care eu ur'c di% ad,%cul 'u2letului; la g,%de-te(te ce /i(a 2cut R .a... /ie -i % u tutur r; De ce %u %e la' ' tri. )% li%i-te9 I."eriul r .a%... ce e'te ace't I."eriu r .a%9 U% uria- 2ur%icar de 'cla!i; :u )%/eleg 'cla!i ca Tertia -i De.etriu'0 ci ca .i%e -i ca ti%e... t at !ia/a %e "l c %i.& %e u.ili. -i %e li%gu-i.7 legiu%ile % a'tre "rdea$ -i ucid )% t ate "r/ile... -i "e%tru ce +e%tru a 2ace R .a ca"itala u%i!er'ului& '"u%e lu.ea. Dar de ce tre*uie ca u%i!er'ul )%treg ' 2ie c %du' de u% *tr,% %e*u%& ca Ti*eriu& -i de u% *e/i! %etre*%ic cu. e'te Gaiu'9 :u " t 'u2eri "e %ici u%ul di%tre ei; Marcellu' %u )%cerc ' deter.i%e "e ' r('a '(-i "rea'c a!ala%-a acea'ta de re! lt& cci )-i $i'e c !a 2i .ult .ai *i%e ' 'e " at rc ri -i ' ter.i%e "e%tru t tdeau%a cu ce are de '"u'. Acu. 'i./ea "ierdut )% *ra/ele 'ale -i(i au$ea *tile !i le%te ale i%i.ii. 8 Te 'i./i .ai *i%e9 )%tre* el cu gla'ul *i%e! it r. Cu *ra$ul .ereu a'cu%' la "ie"tul lui& 2ata ddu di% ca". Ridic,%d )% . d i%'ti%cti! "ri!irea& ddu cu c3ii de De.etriu'& care 'e "ri'e la de"rtare de c,/i!a .etri de ei -i 'e uita )% alt "arte. Va tre*ui '(l )%tre* ce !rea& .ur.ur el -i(-i de'"ri%'e *ra/ele de "e tru"ul ei. Lucia 'e )%t ar'e di% % u '"re 2lu!iu& cci %u ! ia ca grecul ' c %'tate c a"r a"e -i(a "ierdut 't",%irea de 'i%e. 8 4iica legatului Gallu' ! a-tea"t& 't",%e& )i '"u'e De.etriu'.

8 Eu %u " t ' . )%t,l%e'c cu Dia%a )% 'tarea acea'ta& $i'e Lucia cu gla'ul 'ugru.at. M ! i "li.*a "e aleile grdi%ii )% ti."ul c,t tu !ei ! r*i cu ea. A" i& ridic,%d "u/i% gla'ul& adug7 De.etriu'& adu "e Dia%a aici )% "erg la. 4r ' .ai a-te"te a"r *area 2ratelui ei& urc re"ede 'cara circular care ducea '"re * 'c3etele de tra%da2iri -i '"re dul*i%a 3a!u$ului. Lu,%d tcerea 't",%ului 'u dre"t c %2ir.are a rdi%ului "ri.it& De.etriu' "lec '(-i 2ac dat ria& dar Marcellu' )l c3e. )%a" i -i 'cla!ul 'e )%t ar'e. 8 Cre$i c ea e'te i%2 r.at9 )%tre* el -i )%cru%t di% '"r,%ce%e. 8 Da& 't",%e; 8 Ce te deter.i% ' 2aci acea't a2ir.a/ie9 8 4iica legatului Gallu' "are c(a "l,%'& 't",%e. Marcellu' tre'ri -i clti% di% ca". 8 :u -tiu ce a- "utea '(i '"u% )% acea't )."re1urare& .ur.ur el .ai .ult "e%tru 'i%e& dar De.etriu' %u 2cu %ici )%cercare "e%tru a(l a1uta. T tu-i& ! i 2i *ligat ' ! r*e'c cu ea& 2t el re'e.%at. 8 Da& 't",%e& )%cu!ii%/ De.etriu' -i "lec di% % u. 6%t rc,%du('e '"re *alu'trad& Marcellu' !$u 'ilueta 'ur rii 'ale care 'e "li.*a a*tut "ri%tre * 'c3etele de tra%da2iri -i i%i.a )i tre'ri de .il. +,% acu. %( !$u'e "e Lucia %ici dat at,t de .,3%it. :u era deci de .irare c 'e 2erea ca Dia%a '( !ad )% 'tarea acea'ta. +re'i./ea c a"r "iata lui )%tre!edere cu Dia%a !a 2i %e *i-%uit de grea. +,% acu. %u "rea a!u'e'e ca$ia ' r.,% 'i%gur cu ea& %ici c3iar "e%tru c,te!a cli"e %u.ai. De a't dat %u %u.ai c ! r r.,%e 'i%guri& dar 'e ! r g'i a.,%d i )%tr( 'itua/ie e5tre. de di2icil. :u -tia ce atitudi%e !a tre*ui ' ia )% acea't )."re1urare. O !$u c 'e a"r "ie& trec,%d "ri% "eri'til& .i-c,%du('e u- ar -i gra/i a'& dar 2r !i iciu%ea ei *i-%uit. Cu. 'e " ate ca De.etriu' '(i '"u% ' !i% aici )% "erg la 2r ca el '( )%' /ea'c& de-i ea cu% -tea dru.ul "e u%de tre*uie ' a"uce. 4ir(ar a2uri'ii de De.etriu'... 6% du"(a.ia$a acea'ta "urtarea lui e'te cu t tul %e *i-%uit. I(ar 2i 2 't .ult .ai u- r ' ia' )% calea Dia%ei -i '( 'alute& dac ar 2i 2 't -i el de 2a/. Marcellu' a"uc )% lu%gul aleii ca '( )%t,."i%e. Lucia a a!ut dre"tate7 Dia%a a cre'cut -i )% atitudi%ea acea'ta de a't$i e'te .ult .ai drgu/ dec,t )-i aducea a.i%te c(ar 2i !$ut( !re dat. +r *a*il -tirile "e care le "ri.i'e acu. alu%ga'er -i ulti.ele re'turi de ad le'ce%/ di% )%2/i-area ei. Dar& i%di2ere%t de . ti!ele ce au deter.i%at acea't 'c3i.*are& Dia%a de!e%i'e cu t tul "e %ea-te"tate 2e.eie .atur& )-i 'i./i i%i.a c )%ce"e ' *at .ai re"ede. C,.*etul 2r/e'c cu care 'e "regti'e '( )%t,."i%e i 'e "ru %e" tri!it& dac %u li"'it de 'i%ceritate& -i& du" ce Dia%a 'e .ai a"r "ie& "ri!irile lui de!e%ir t t at,t de gra!e ca -i ale ei. 6%ti%'e a.,%d u .,i%ile '"re el -i(l "ri!i "e 'u* ge%ele lu%gi& )%cerc,%d '(-i 't",%ea'c lacri.ile -i ' $,.*ea'c. Marcellu' %( !$u'e ",% acu. )% 2elul )% care !edea a't$i -i c %tactul 2ugar al .,i%il r l r )l tul*ur. Uit,%du('e ad,%c )% c3ii ei %egri& i 'e "ru c a*ia acu. )-i d 'ea.a de "re$e%/a ei& de li%ia 2i% a tru"ului ei. de '"r,%ce%ele 2ru. a'e& de *r*ia e%ergic -i t tu-i delicat& de *u$ele ei "li%e care acu. erau )%trede'c3i'e di% cau$a '"ai.ei& di%c l de care i 'e !edeau di%/ii 'tr,%' )%cle-ta/i. 8 6.i "are *i%e c(ai !e%it& Dia%a& $i'e Marcellu'& care ar 2i d rii ca ! r*ele ace'tea ' 2ie "r tect are& dar %u erau del c. Ar 2i !rut ' adauge7 <Lucia !a !e%i i.ediat= ( dar %u(i '"u'e %i.ic -i %ici %u(i ddu dru.ul de .,i%i -i 'e .ir c e'te )% 'tare ' 'tea %e.i-cat at,ta !re.e. 8 E'te ade!rat c !ei "leca a't('ear9 )%tre* ea cu gla'ul 'ti%'. Marcellu' 'e uit )% c3ii ei -i 'e )%tre* cu. de 2ata acea'ta .ereu %ea't,."rat& !e'el -i ca"rici a' a "utut ' de!i% at,t de 2er.ect are. 8 De u%de ai a2lat9 )%tre* el. Ci%e te(a i%2 r.at at,t de re"ede9 Eu a. a2lat a*ia acu. trei cea'uri. 8 Cre$i c a.%u%tul ace'ta ar "utea ' ai* !re i." rta%/9 )%tre* ea& a" i 'e "ri& ca -i c,%d '(ar 2i

g,%dit ce '(i .ai '"u%. A tre*uit ' !i%& Marcellu'& c %ti%u ea cu t t cura1ul& de arece -tia. c tu %u !ei .ai a!ea ti." ' !ii la .i%e -i '(/i iei r.a' *u%. 8 A 2 't u% ge't 2 arte... Era gata ' "r %u%/e cu!,%tul <a.a*il=& dar "re'i./i c r'"u%'ul ace'ta ar 2i "rea rece -i "rea *a%al -i& uit,%du('e la Dia%a& c %'tat c e'te cu c3ii "li%i de lacri.i. A 2 't 2 arte drgu/ di% "artea ta& $i'e el )%dui -at& -i 'tr,%g,%d( .ai tare de .,i%i a"r "ie de el. 4ata "ru c e$it& a" i 'e 'u"u'e. 8 4ire-te& %(ar 2i tre*uit ' !i%& declar ea cu re'"ira/ia )%tretiat& dar ti."ul e'te at,t de 'curt. +re$e%/a ta %e !a li"'i tutur r. A" i )%tre*& ce!a .ai '2i a'7 S"u%e& Marcellu'& ).i !ei tri.ite !e-ti de'"re ti%e9 i !$,%du(l c %u(i r'"u%de i.ediat& clli% di% ca" -i .ur.ur7 :(ar 2i tre*uit '(/i "u% )%tre*area acea'ta& cci ac l u%de te duci tu !ei a!ea de'tul de lucru. V . a2la u%ul de'"re altul dat rit Luciei. 8 >i%e& draga .ea& tu %u te g,%de-ti c .ie(.i !a 2ace "lcere '(/i 'criu& 'e gr*i Marcellu' '(i r'"u%d& -i cred c(.i !ei 'crie -i tu... de'tul de de'... 4gduie-te(.i c(.i !ei 'crie; Dia%a $,.*i "ri%tre lacri.i -i Marcellu' )i ur.ri gr "i/ele cli% *ra1i cu. 'e ad,%ce'c -i a" i di'"ar. I%i.a )i tre'ri c,%d au$i )%tre*,%du(l )% - a"t7 8 6.i !ei 'crie c3iar a't('ear9 i(.i !ei tri.ite 'cri' area cu galera care 'e !a )%t arce9 8 Da& Dia%a& )/i ! i 'crie. 8 U%de e'te Lucia9 )%tre* ea %er*dt are -i(-i retra'e re"ede .,i%ile di%tr(ale lui. 8 6% grdi%& "e aleea * 'c3etel r de tra%da2iri& r'"u%'e Marcellu'. i )%ai%te de a(-i "utea da 'ea.a de i%te%/ia ei& !$u c 'e de"rtea$ )% 2ug. 6% . .e%tul c,%d a1u%'e )% !,r2ul 'crii& 'e "ri -i& )%t rc,%du('e '"re el& )i 2cu 'e.% cu .,%a. Era gata '( 'trige '(l a-te"te& cci !rea '(i .ai '"u% ce!a& dar i%certitudi%ea )% care 'e g'ea acu. )l deter.i% ' re%u%/e. Ce i(ar .ai "utea '"u%e Dia%ei9 'e )%tre* el. Ce i(ar "utea 2gdui -i ce i(ar "utea cere '(i 2gduia'c9 :u& !a 2i .ult .ai *i%e "e%tru a.,%d i ' 'e de'"art )% 2elul ace'ta& )i tri.i'e u% 'rut -i 2ata di'"ru di% !edere. Era " 'i*il. c3iar "r *a*il ca de aici )%ai%te ' %u .ai re!ad "e Dia%a %ici dat. Se )%dre"t a*tut '"re ca'& dar 'e "ri *ru'c -i 'e )%t ar'e )% "erg la. 4etele 'e )%t,l%i'er -i acu. 'e "li.*au "e alee& /i%,%du('e de *ra/. +r *a*il %u !a a!ea ca$ia ' .ai !ad dat "e ' ra lui ad rat& cci ar 2i i%util ' .ai e5"u% "e Lucia $*uciu.ului u%ei % i 'ce%e de de'"r/ire. R.a'e .irat c,%d !$u c De.etriu' c * ar 'cara. Ce l(a deter.i%at ' i%tre )% grdi%9 'e )%tre* el. +r *a*il )i !a '"u%e& Iar '(l .ai )%tre*e. +urtarea c ri%tia%ului ace'ta credi%ci ' era a't$i %e *i-%uit. I.ediat du" aceea )l !$u c 'e a"r "ie cu "a-i largi -i .ilitre-ti& di% cau$a cr ra& )% ti."ul !,%t ril r& lui Marcellu' )i !e%ea greu ' 'e /i% du" el. De.etriu' "rea .ul/u.it de ce!a& c3iar .ai .ult dec,t .ul/u.it. Era )%c,%tat; +,% acu. Marcellu' %u !$u'e )%c acea't e5"re'ie "e *ra$ul 'cla!ului 'u. 8 Vre/i ' duc *aga1ele )% " rt& 't",%e9 )%tre* De.etriu' -i gla'ul "ru c(i tre.ur de e. /ie. 8 Da... 6% ca$ul c,%d 'u%t "regtite. Marcellu' era gata '(i "u% !ei a-te"ta "e c3ei& $i'e el. 8 Vre/i ca .ai )%t,i ' ci%a/i&'t",%e9 Marcellu' ddu di% ca"& dar )% aceea-i cli" 'e g,%di c -i(a luat r.a' *u% de la .e.*rii 2a.iliei. T /i 'u" rta'er acea't de'"r/ire cu u% cura1 .re/. +ri% ur.are ar 2i )%'e.%at ' le ceri "rea .ult ( at,t l r c,t -i lui ( ' .ai re"ete dat 'ce%a de de$%de1de u%ul )% 2a/a altuia. )%tre*are& dar la ur. re%u%/. M

8 :u& r'"u%'e el r'tit. V i ci%a "e galer. Vei 2ace "regtirile %ece'are& du" ce !ei a1u%ge )% " rt. 8 Da& 't",%e& r'"u%'e De.etriu' "e u% t % di% care 'e "utea g3ici c e'te de ac rd cu 3 tr,rea luat de 't",%ul 'u. Marcellu' )-i c %ti%u )%cet dru.ul '"re ca'. Ar 2i a!ut at,tea de 2cut dac i '(ar .ai 2i ac rdat rga$. Se g,%dea )% "ri.ul r,%d la Tullu'. Va tre*ui '(i la'e c,te!a r,%duri )%ai%te de a "leca. $i de

C,%d 'e )%t,l%ir )% * 'c3etele de tra%da2iri& Lucia -i Dia%a i$*uc%ir a.,%d u )% lacri.i. A" i )%ce"ur ' ! r*ea'c& )%tre*ui%/,%d 2ra$e i%ter.ite%te de'"re " 'i*ilit/ile de )%t arcere ale lui Marcellu'0 ' r('a& g,%di%du('e cu '"ai. la ceea ce i '(ar )%t,."la& iar Dia%a )%tre*,%du('e dac ar 2i " 'i*il ca ci%e!a ' 'truia'c "e l,%g Gaiu' "e%tru a(l deter.i%a '(-i 'c3i.*e 3 tr,rea luat. 8 Vrei ' '"ui c "r *a*il tatl .eu ar "utea '... 8 :u; r'"u%'e Dia%a -i clti% e%ergic di% ca". :u tatl tu; Va tre*ui ' i%ter!e%i. "e alt cale. 4cu c3ii .ici -i )%ce"u ' 'e g,%dea'c. 8 +r *a*il )% acea't c3e'tiu%e i%ter!e%/ia tatlui tu ar "utea ' ai* e2ect& )i "r "u'e Lucia. 8 :u -tiu ce ' $ic. +r *a*il ar a!ea dac ar 2i aca'. Dar .i'iu%ea ce are la Mar'ilia ar "utea '(l re/i% ",% la )%ce"utul ier%ii !iit are. 8 @i(ai luat r.a' *u% de la Marcellu'9 )%tre* Lucia& du" ce 2cur c,/i!a "a-i "e alee 2r ' $ic %i.ic. Se uit )% c3ii Dia%ei -i $,.*i )%g,%durat& c,%d c %'tat c 'e a"ri%de la *ra$. Dia%a ddu di% ca" -i 'tr,%'e )%dui -at de *ra/& dar alt r'"u%' %u(i ddu. 8 Cu. 'e 2ace c De.etriu' a a1u%' at,t de re"ede aici )% grdi%9 )%tre* ea "e %ea-te"tate. A !e%it la .i%e ca '(.i '"u% ca Marcellu' 'e "regte-te de "lecare -i ar !rea ' . !ad. M(a. )%t,l%it cu el& !e%i%d )%c ace& :u cu.!a 'cla!ul ace'ta a !e%it '(-i ia r.a' *u%... ca -i c,%d ar 2i egal cu ti%e9 8 Mi '(a "rut -i .ie 'tra%iu& ad.i'e Lucia. De.etriu' %(a ! r*it ",% acu. cu .i%e %ici dat& dec,t cel .ult "e%tru a(.i r'"u%de la c,te u% rdi%. Crede(.& Dia%a& %ici eu %u )%/eleg t c.ai *i%e. S(a a"r "iat -i& du" ce .(a 'alutat )% 2elul lui cere. %i '& .i(a /i%ut 'curt cu!,%tare care .i '(a "rut "regtit cu cea .ai .are gri1. Mi(a '"u'7 <Eu ! i "leca )."reu% cu tri*u%ul. S(ar "utea ' %u . .ai )%t rc. A- d ri '(.i iau r.a' *u% de la ' ra 't",%ului .eu -i '(i .ul/u.e'c "e%tru "urtarea *i%e! it are ce a a!ut( 2a/ de 'cla!ul 2ratelui ei. 6.i ! i aduce a.i%te de acea't *u%tate; A" i a 'c ' di% ',% u% c3i.ir -i di%tr()%'ul i%elul ace'ta... 8 I%elul9 )%tre* Dia%a %e)%cre$t are. Stai li%i-tit. D(.i ! ie '(l !d -i eu& adug ea )% - a"t. Lucia )%ti%'e .,%a cu degetele r'2irate ca ' " at e5a.i%a i%elul .ai de a"r a"e& cci lu.i%a )%ce"u'e ' 'e tul*ure. E'te 2ru. '& declar Dia%a. Ce e'te e.*le.a acea'ta gra!at "e el9 O c ra*ie9 8 De.etriu' .i(a '"u'& adug Lucia7 <A- !rea ' )%credi%/e$ i%elul ace'ta 'ur rii 't",%ului .eu. Dac . ! i )%t arce& !a "utea ' .i(l dea )%a" i. Dac %u . ! i )%t arce& atu%ci )i !a r.,%e ei. +ri%tele .eu l(a druit .a.ei .ele. E'te 'i%gurul *iect "e care l(a. "utut 'al!a di% de$a'trul 2a.iliei % a'tre=. 8 Ce 'itua/ie 'tra%ie; .ur.ur Dia%a. i ce i(ai r'"u%'9 8 De... ce cre$i c(a- 2i "utut '(i r'"u%d9 $i'e ea "e u% t % ca -i c,%d ar 2i )%cercat ' 'e a"ere )." tri!a u%ei acu$ri. La ur.a ur.el r el "leac )."reu% cu 2ratele .eu -i(-i "ri.e1duie-te !ia/a. E'te -i el .& %u(i a-a9 8 Da& e'te -i el .& )%cu!ii%/ Dia%a. #aide c %ti%u& ce i(ai r'"u%'9 )%tre* ea %er*dt are.

8 I(a. .ul/u.it& r'"u%'e Lucia cu )%ceti%eal care te 'c tea di% 2ire. I(a. '"u' c 2ace *i%e ( ceea ce e'te ade!rat& Dia%a ( c(.i la' )% "'trare i%elul ace'ta "re/i ' -i .i(a. e5"ri.at %de1dea c a.,%d i 'e ! r )%t arce aca' te2eri -i '%t -i& a" i i(a. 2gduit ' a. gri1 de i%elul "e care .i(l la' )% "'trare. 8 Cred c(ai "r cedat 2 arte *i%e& $i'e Dia%a du" u% . .e%t de g,%dire. i "e ur. ce '(a .ai )%t,."lat9 Se "ri'er a.,%d u la ca"tul aleii "a!ate. 8 De& r.'e'e %e.i-cat )% 2a/a .ea... a-a c i(a. )%ti%' .,%a. 8 Cu. 'e " ate; e5cla. Dia%a. U%ui 'cla!9 8 Ge'tul e'te de'tul de i% ce%t& )%cerc Lucia '(i e5"lice. De ce %(a- "utea adic ' 'tr,%g .,%a lui De.etriu'9 El e'te t t at,t de curat ca -i % i0 )% rice ca$ .ult .ai curat dec,t >a.* & care .ereu 'are cu la*ele "e .i%e. 8 C3e'tiu%ea& drag Lucia& %u 'e "u%e dac .,i%ile lui De.etriu' 'u%t .ai curate dec,t la*ele lui >a.* ... r at,ta lucru -tii -i tu. El e'te 'cla! -i 2a/ de a.e%ii ace-tia %u "ute. 2i %ici dat de'tul de "rude%te. T %ul cu care ! r*ea Dia%a "rea 'e!er& ",% )% . .e%tul c,%d curi $itatea )%ce"u ' )%lture i%dig%area di% atitudi%ea ei. Care !a ' $ic& adug ea ce!a .ai ).*l,%$it& a dat .,%a cu ti%e. 8 :u& Dia%a& '(a )%t,."lat ce!a .ult .ai gra!& $i'e Lucia -i $,.*i& c,%d !$u 2elul )% care Dia%a 'e uit la ea. De.etriu' .i(a luat .,%a -i du" ce .i(a "u' i%elul )% deget .i(a 'rutat( ... -i... Ia g,%de-te(te -i tu Dia%a. El "leac )."reu% cu Marcellu' -i "r *a*il !a .uri "e%tru el; Ce "utea. ' tac9 S(l "l.uie'c9 Dia%a )-i ridic .,i%ile -i le "u'e Luciei "e u.eri& a" i "ri!i )% lu.i%a c3il r. 8 Da... -i du" aceea ce '(a .ai )%t,."lat9 8 Cre$i c at,t %u e'te de a1u%'9 '"u'e Lucia& 2eri%du('e "u/i% di% calea c3il r cercett ri ai Dia%ei. 8 Di." tri!& e'te t c.ai de a1u%'& r'"u%'e 2ata. S"u%e& Lucia& cred c %u ai i%te%/ia ' " r/i i%elul ace'ta9 8 :icidecu.. :u a. %ici u% . ti! ca '(l " rt. L(a- "utea "ierde. i %u !reau %ici ' 1ig%e'c "e Tertia. 8 Tertia e'te )%drg 'tit de De.etriu'9 8 E'te %e*u% du" el. Srcu/a de ea& a "l,%' di% "rici%a lui t at du"(a.ia$a. 8 De.etriu' -tie9 8 :u(.i !i%e ' cred c %u -tie. 8 +e el %u(l i%tere'ea$ 2ata acea'ta9 8 6l i%tere'ea$& dar %u )% 2elul )% care( i%tere'ea$ el "e ea. I(a. cerut '(.i 2gduia'c ' le.% c(-i !a lua r.a' *u% de la ea. 8 S"u%e& Lucia& %u te(ai g,%dit %ici dat c )% tai% '(ar "utea ca De.etriu' ' 2ie )%drg 'tit de ti%e& "r *a*il de !re.e .ai )%delu%gat9 8 :u .i(a dat %ici u% . ti! ' . g,%de'c la a't2el de " 'i*ilitate& r'"u%'e Lucia )%g,%durat.

8 Vrei ' '"ui c %(ai a!ut %ici u% . ti! ",% a't$i& 'trui Dia%a. Lucia "ru c 'e g,%de-te di% % u& )%tre*,%du('e ce '(i r'"u%d. 8 Dia%a& )%ce"u ea cu gla'ul cal.& De.etriu' e'te u% 'cla!. Cred c %u e ca$ul ' %e )%d i. de acea't realitate care a 2 't %e% r cirea lui. A a!ut "arte de educa/ie alea'& )%tr( ca' de a.e%i * ga/i& -i a 2 't adu' la R .a )%crcat de la%/uri de ctre %i-te ticl -i care %u .eritau %ici '(i lege curelele 'a%dalel r. Gla'ul )%ce"u'e '(i tre.ure de re! lt7 E!ide%t& 2a"tul c ace-tia erau r .a%i le ddea t t dre"tul. De !re.e ce e-ti r .a%& %u e %e! ie ' .ai -tii altce!a dec,t ' 1e2uie-ti -i ' a'a'i%e$i. :u(/i dai 'ea.a& Dia%a& c t t ce 'e g'e-te a't$i )% I."eriul r .a% -i ce .erit '(/i re/i% ate%/ia )% calitate de . cult a 2 't 1e2uit di% Grecia9 la '"u%e(.i -i .ie7 cu. 'e 2ace c % i de "re2eri%/ ! r*i. li.*a ele% )% l c ' ! r*i. cea lati%9 A'ta 'e )%t,."l c di% "u%ct de !edere cultural grecii 'e g'e'c cu c,te!a leg3e )%ai%tea % a'tr. Si%gurul lucru )% care(i )%trece. -i % i e'te .celrirea a.e%il r. Dia%a 'e )%tu%ec la *ra$ -i& "lec,%du('e '"re Lucia& )-i li"i gura de urec3ea ei ca '(i '"u% )% - a"t7 8 Tre*uie ' 2ii %e*u% ca ' 2aci a't2el de declara/ii... c3iar de 2a/ cu .i%e; :u(/i dai 'ea.a c e'te "ri.e1di '9 Cre$i c 2a.ilia ta %u are de'tule %e.ul/u.iri9 Sau " ate !rei ' %e !e$i "e t /i e5"ul$a/i... -i *ga/i la )%c3i' are9 Marcellu' 'ta 'i%gur& '"ri1i%it de "ara"etul "u%/ii. S 'i'e )% " rt a*ia cu c,te!a .i%ute )%ai%te de "lecarea galerei& a" i 'e urca'e )% ca*i%a cu aerul ).*,c'it& "e%tru a 'e c %!i%ge dac *aga1ele lui au 2 't adu'e t ate "e * rd. :ici %u *g de 'ea. c(au ie-it '"re .i1l cul 2lu!iului& dec,t du" ce c * r) "e 'car -i 'e uit )."re1urul 'u. De" $itele -i d curile de "e c3ei di'"ru'er )% ad,%cul )%tu%ericului -i $! %ul de. Iar. al ra-ului 'e 'ti%'e'e de"arte )% ur.a l r. Su' "e !,r2ul u%ei c li%e cli"eau d u "u%cte lu.i% a'e "e care le recu% 'cu i.ediat c tre*uie ' 2ie grtarele cu cr*u%i a"ri%-i de la cele d u ca"ete ale "erg lei. +r *a*il "ri%tele 'u era ac l -i 'ta '"ri1i%it de *alu'trad. Acu. trecu'er de c titura 2lu!iului -i lu.i%ile di'"ru'er di% !edere& )i 2cea aceea-i i."re'ie ca -i c,%d )% . .e%tul ace'ta "ri.ul ca"it l al !ie/ii 'ale '(ar 2i ter.i%at -i 'cri*ul 'igilea$ "ri.ul 'ul de "erga.e%t. > lta lu.i%at a cerului de dea'u"ra R .ei "li -i 'telele 'trluceau acu. .ai "uter%ic. Marcellu' le e5a.i%a curi '& l 'e "reau ca %i-te '"ectat ri .u/i ai cr r c3i %u erau at,t de i%di2ere%/i ca ai u%ui '2i%5& ci 'e uitau cu cal. ate%/ie& cli"i%d di% c,%d )% c,%d "e%tru a(-i li."e$i !ederea. Se )%tre*7 <Oare '"ectat rii ace-tia 'e " t uita cu 'i."atie -i ad.ira/ie la ceea ce !d -i& )% ge%eral& )i i%tere'ea$ '"ectac lul di% 2a/a l r9= Du" *ucat de !re.e )% au$ul lui )-i 2cu l c "le'citul rit.ic al a"ei -i ec ul cade%/ei -e2ului de ec3i"a1 care *tea )% *utucul de .etal "e%tru a da .'ura c,%d cele -ai$eci de !,'le 'e "r "teau -i 'e ridicau di% a"ele 2lu!iului7 *a%g(*a%g& *a%g(*a%g& -i cli" citul 'ti%' al "icturil r ce 'e 'curgeau de "e !,'le. A.i%tirea 2a.iliei& a !ie/ii -i a drag 'tei ce r.'e'e )% ur. 'e re"e$i "e%tru ulti.a dat a'u"ra lui& ca '(l c "le-ea'c de "reri de ru. Ar 2i 2 't *i%e ' 2i "utut "etrece cel "u/i% u% cea' )."reu% cu Tullu'& cel .ai *u% "riete% al 'u. Tullu' %u a2la'e %ici .car ce '(a )%t,."lat cu el. + ate )%ai%te de "lecare ar 2i tre*uit ' 'e .ai )%t arc dat la .aic('a. +e Dia%a ar 2i tre*uit '( 'rute. T t a-a& ar 2i 2 't .ai *i%e ' %u 2i !$ut tri'te/ea c3i%uit are )% care 'e $*tea ' r('a... >a%g(*a%g& *a%g(*a%g; Se )%t ar'e )% l c -i(l !$u "e De.etriu' 't,%d "ri% )%tu%eric la "ici arele 'crii care ducea la ca*i%e. Si./i u% 2el de u-urare c,%d )-i ddu 'ea.a de "re$e%/a credi%ci 'ului 'u 'cla!& )-i $i'e c !a tre*ui ' ! r*ea'c cu el& de arece l !iturile de ci ca% ce 'e urcau di% cala galerei 2ceau '(i $!,c%ea'c ',%gele )% t,."le& )i 2cu 'e.%. De.etriu' 'e a"r "ie -i 'e "ri la re'"ectu a' di'ta%/ )% 2a/a lui. Marcellu' ridic a.,%d u .,i%ile& ca -i c,%d ar 2i tre'rit di% "rici%a %er*drii& -i 'e uit la el& ceea ce )% c %2 r.itate cu )%/elegerea tacit di%tre ei )%'e.%a7 <A"r "ie(te 2r tea.& ca ' "ute. 'ta "riete%e-te de ! r*=. Tru"ul lui De.etriu' "ru c 'e de'ti%de -i& a*a%d %,%d " $i/ia de dre"/i& 'e a"r "ie de

"ara"et& alturi de Marcellu'& u%de a-te"t )% tcere -i 2r %er*dare !i$i*il ca 't",%ul 'u '(i '"u% ce are de '"u'. 8 De.etriu'& $i'e Marcellu' -i 2cu u% ge't larg cu care ).*r/i-a )%treg cerul )%ti%' dea'u"ra l r& tu cre$i )% $ei9 8 Dac 't",%ul .eu d re-te ' cred& atu%ci ! i crede& r'"u%'e De.etriu' e!a$i!. 8 :u& te r g& $i'e Marcellu' %er*dt r& 2ii 'i%cer; :u te g,%di la ceea ce cred eu. S"u%e(.i "rerea ta de'"re $ei. Tu te )%c3i%i l r9 8 +e !re.ea c,%d a. 2 't *iat .ic& 't",%e& .a.a % a'tr %e(a )%!/at ' a"el. la $ei. Era 2e.eie e!la!i a'& )% grdi%a % a'tr de 2l ri a!ea. 'tatuie 2ru. a' a lui +ria"u'. Mai !d -i a't$i "e .aic(.ea cu. )%tr( $i 2ru. a' de "ri.!ar 'ta )%ge%u%c3eat )% 2ata ace'tei 'tatui& )% .,% cu u% .ic t,r%c " -i alturi de ea cu u% c -ule/ "li% de r'aduri. Credi%/a ei era c +ria"u' are "uterea de a 2ace "la%tele ' crea'c... Maic(.ea 'e )%c3i%a )% 2a/a Ate%ei )% 2iecare di.i%ea/ c,%d eu -i 2ra/ii .ei ur.a. "e "r 2e' rul % 'tru la gi.%a$iu. Se )%treru"'e& a" i& !$,%d 'e.%ul de )%cura1are 2cut de Marcellu'& c %ti%u7 Tatl .eu 2erea $eil r li*a/ii& )% $ilele de'ti%ate 2e'ti!it/il r c %'acrate l r& dar cred c "r ceda )% 2elul ace'ta .ai .ult "e%tru a 2ace "lcere .a.ei % a'tre. 8 Ceea ce(.i '"ui e'te 2 arte i%tere'a%t -i c3iar i."re'i %a%t& $i'e Marcellu'. T tu-i& De.etriu'& .i 'e "are c %u .i(ai r'"u%' la )%tre*area "e care /i(a. "u'( . A't$i tu cre$i )% $ei9 8 :u& 't",%e; 8 Vrei ' '"ui c $eii %u 'u%t a.e%il r de %ici u% 2 l '9 Sau 3i ge%eral te )%d ie-ti c $eii ar "utea ' e5i'te9 8 Cred c "e%tru li%i-tea 'u2letului e'te .ai *i%e ca .ul ' %u cread )% e5i'te%/a l r. Ulti.a dat c,%d .(a. )%c3i%at l r '(a )%t,."lat )% $iua c,%d ca'a % a'tr a 2 't "rdat. C,%d tatl .eu a 2 't legat )% la%/uri -i du'& a. )%ge%u%c3eat alturi de .aic(.ea -i .(a. rugat lui Ceu' ( "ri%tele $eil r -i al a.e%il r ( ca '(i cr tea'c !ia/a. Dar 2ie c Ceu' %(a au$it rugciu%ea % a'tr& 'u dac a au$it( %(a a!ut "uterea ' %e a1ute& 2ie c. a!,%d acea't "utere& %(a !rut ' %e a1ute. + ate e .ai *i%e ' cred c %u %e(a au$it dec,t '(.i )%c3i"ui c %(a a!ut "uterea ' %e a1ute& 'au& au$i%du(%e& %(a !rut ' %e a1ute... 6% du"(a.ia$a acelei $ile& .aic(.ea '(a 'i%uci' de *u%! ie& cci %u .ai "utea duce " !ara !ie/ii cu a.rciu%ile ei... Di% $iua aceea& 't",%e& eu %u .(a. .ai )%c3i%at $eil r. U%e ri i(a. *le'te.at& dar %u(.i !e%ea %ici .ie ' cred c *le'te.ele .ele '(ar "utea "ri%de de ei. Ca ' *le'te.i $eii e -i "r 'tie& -i $dr%icie. Marcellu' c3ic ti cu a.rciu%e. 4elul ace'ta de a di'"re/ul $eii )%trecea rice 2el de i."ietate au$it ",% acu.. De.etriu' ! r*i'e 2r "ati.. +e el $eii )l i%tere'au at,t de "u/i%& )%c,t i 'e "rea "r 'tie ",% -i '(i *le'te.i. 8 +ri% ur.are %u ad.i/i c(ar "utea ' e5i'te 2 r/ .ai "re'u' de )%/elegerea a.e%il r -i c acea'ta c %duce u%i!er'ul9 )%tre* Marcellu' -i ridic "ri!irea '"re cer. 8 6% acea't "ri!i%/& 't",%e& g,%durile .ele )%c %u 'u%t li."e$ite& r'"u%'e De.etriu' )%g,%durat. Ar 2i greu '(/i i.agi%e$i lu.ea 2r ' cre$i c(a e5i'tat u% creat r& dar )% rice ca$ eu %u d re'c ' acce"t c 2a"tele '!,r-ite de a.e%i 'u%t i%'"irate de 2ii%/e 'u"ra%aturale. Cred c e'te .ai *i%e ' cre$i c a.e%ii au i%!e%tat 2a"tele *rutale "e care le '!,r-e'c 2r i%ter!e%/ie di!i%. 8 Su%t di'"u'& De.etriu'& ' )."rt-e'c acea't "rere. T tu-i ar 2i .are u-urare "e%tru % i a.e%ii ( .ai ale' atu%ci c,%d te g'e-ti )% cu."% grea ( ' " /i %d1dui c u%de!a tre*uie ' e5i'te "utere ge%er a' creia )% a't2el de )."re1urri te(ai "utea adre'a. 8 Da& 't",%e& ad.i'e De.etriu' -i ridic "ri!irea )% 'u'. Stelele )% dru.ul l r ur.ea$ u% "la%

di%ai%te 'ta*ilit. Cred c ace'tea 'u%t 'i%cere -i ci%'tite. Cred )% Ti*ru& )% .u%/ii di."re1urul % 'tru& )% tur.ele de i& cire$ile de !ite -i 3erg3eliile de cai. Dac e5i't $ei care le "$e'c& ace-ti $ei 'u%t 'i%ceri -i cu .i%tea '%t a'. Dar dac cei care clu$e'c de'ti%ele a.e%il r 'u%t $eii di% .u%tele Oli."& atu%ci )/i ! i '"u%e c $eii ace-tia 'u%t "er2i$i -i %e*u%i. +r *a*il d,%du(-i 'ea.a c(a '"u' .ai .ult dec,t ar 2i tre*uit& De.etriu' tcu -i tru"ul )i de!e%i rigid& ceea ce )%'e.%a c are i%te%/ia ( '(-i !ad de tre*urile lui. Marcellu' )%' %u ter.i%a'e cu el "e%tru a(i da dru.ul. 8 +r *a*il )/i )%c3i"ui& 'trui el& c t /i a.e%ii 'u%t %e*u%i. 8 Eu %(a. de u%de ' 'tiu a-a ce!a. r'"u%'e De.etriu' cal.. "re2c,%du('e c %(a !$ut $,.*etul 'arca'tic al 't",%ului 'u. 8 +ri% ur.are& $i'e Marcellu'& ' %e .rgi%i. %u.ai la I."eriul r .a%. Cre$i c ace'ta ar "utea ' %u 2ie altce!a dec,t adu%tur de %e*u%i9 8 Scla!ul du.%ea! a'tr& 't",%e& e'te di'"u' ' cread t t ce crede 't",%ul 'u )% acea't "ri!i%/& r'"u%'e De.etriu'. Marcellu' )-i ddu 'ea.a c acea't c %!er'a/ie 2il ' 2ic di%tre ei e'te ter.i%at. C %'tata'e .ai de.ult c& atu%ci c,%d De.etriu' e'te 3 tr,t '(-i reia r lul de 'cla!& %ici u% 2el de ! r*e *u%e %u(l .ai " t deter.i%a ' re!i%. Acu. r.'e'er u%ul l,%g altul -i 'e uitau la a"a )%tu%ecat care 2ugea "e l,%g 2la%curile galerei. Grecul are dre"tate& )-i $i'e Marcellu'. Acea'ta e'te "ac 'tea I."eriului r .a%7 e5i't adu%tur de %e*u%i. De aceea-i * al 'u2er .e%irea )%treag. E'te %e*u%. Dac e5i't "utere 'u"ra%atural care c %duce u%i!er'ul& -i a'ta tre*uie ' 2ie %e*u%. O.e%irea e'te i%'a%. >a%g(*a%g& *a%g(*a%g; CA+ITOLUL III Du" ce .i%u'cula c ra*ie trecu de gru"ul i%'ulel r La"ari& t c.ai )%tr( "eri ad di%tre cele .ai "ri.e1di a'e ale a%ului& c,%d .area 'e 2r.,%t ad,%c& -i trecu "ri%tre grelele 'tr,.t ri ale Me''i%ei& a1u%'e )% a"e li%i-tite -i !,%tul d . lit u.2la ",%$ele de "e catarge0 a't2el c .a%da%tul Ma%iu' "utu c * r) de "e "u%tea de c .a%d ca ' 'tea li%i-tit de ! r* cu "a'agerul 'u. 8 S"u%e(.i ce!a -i de'"re Mi% a& 'trui Marcellu'& du" ce Ma%iu' )i " !e'ti'e )% t ate a.%u%tele de'"re %u.er a'ele clt rii "e care le 2cu'e& de la O'tia la +aler. -i )%a" i& de la O'tia )% Creta& la Ale5a%dria -i J ""a. Ma%iu' )%ce"u ' r,d "e 'u* .u't/ile *le 1dite. 8 Vei a!ea ca$ia ' c %'ta/i& Tri*u%e& c %u e5i't %ici l calitate care ' " arte %u.ele Mi% a. Iar c,%d !$u .irarea cu care Marcellu' 'e uita la el& a-te"t,%d e5"lica/ie& %a!igat rul ace'ta cu *ra$ul ar' de ' are -i *iciuit de !,%turi& )i /i%u 'curt lec/ie de i't rie& "e care )% *u% "arte "a'agerul 'u cu% -tea de .ai de.ult. Acu. ci%ci$eci de a%i legiu%ile lui Augu't a'edia'er !ec3ea cetate Ga$a -i 'u"u'e'er& du" lu%gi -i cr,%ce%e lu"te care c 'ta'er .ai .ulte !ie/i dec,t ar 2i .eritat acea't cucerire. 8 + ate %(ar 2i c 'tat at,t& declar Ma%iu'& dac '(ar 2i )%! it ' "ltea'c i." rta%ta 'u. ce 'e ceru'e "e%tru )%tre*ui%/area dru.ului cara!a%el r care tra%'" rt 'area. 8 Dar ce 2ceau cu *edui%ii9 )%tre* Marcellu'. 8 T c.ai... 6."ratul ar 2i "utut 2eri -i *edui%il r de'"gu*ire "e%tru )%tre*ui%/area ace'tui dru.&

-i t tu-i c3eltuielile ar 2i re"re$e%tat .ai "u/i% dec,t a c 'tat r$* iul. Ca '(i "ute. '"u%e Mi% a& la Ga$a& a. "ierdut d u$eci -i trei de .ii de legi %ari. Ma%iu' c %ti%u '(i '"u% ce -tia. >tr,%ul Augu't era 2uri ' -i(-i "ierdu'e cu."tul di% cau$a re$i'te%/ei )%c"/,%ate a0 a"rt ril r cet/ii ( 2 r.a/i di%tr( adu%tur de egi"te%i& 'irie%i -i e!rei ( care %u 'e '"eriau de !ederea ',%gelui& %u luau %ici dat "ri$ %ieri -i erau cu% 'ct ri )% .e-te-ugul t rturil r de t ate 2elurile. +re'i./ea c atitudi%ea l r e'te '2idare "re.editat a "re'tigiului r .a%& "e%tru care i."eriul !a tre*ui ' cure/e dat "e%tru t tdeau%a ace't 2 car i%2ect care e'te Ga$a. +ri% ur.are& Augu't decret c de aici )%ai%te l calitatea !a de!e%i cetate r .a% -i !a "urta %u.ele de Mi% a0 t at lu.ea 'e a-te"ta ca l cuit rii ra-ului ' 2ie .ul/u.i/i de *i%e2acerile adu'e de u% 'tat ci!ili$at -i ! r uita c(a "utut ' e5i'te c,%d!a .u%ici"alitate at,t de i%2ect& de %e'%t a'& %e.ul/u.it -i .ereu " r%it "e 3ar/& cu. a 2 't Ga$a. 8 Dar Ga$a& c %ti%u Ma%iu'& a 2 't Ga$a !re.e de -a"te'"re$ece 'ec le -i ar 2i a!ut %e! ie de ce!a .ai .ult dec,t u% edict al )."ratului Augu't ca '(-i 'c3i.*e %u.ele. 8 Sau *iceiurile& dac ).i dai ! ie ' .ai adaug -i a'ta& $i'e Marcellu'. 8 Sau .ir 'urile& $i'e Ma%iu'. +r *a*il ai au$it c li.a%urile al*e ale Mrii M arte 'u%t )%t c.ai ca 'tea%ul de 'are alturi de u% ie$er di% 1u%gl& )."re1urul cruia 'e adu% a%i.alele de t ate %ea.urile -i de t ate .ri.ile "e%tru a 'e ada" -i a 'e )%caier. A'ta a-a a 2 't de c,%d e lu.ea lu.e. U%e ri c,te u% a%i.al care 'e )%t,."la ' 2ie .ai .are -i .ai "uter%ic dec,t celelalte reu-ea ' le alu%ge -i ' r.,% 'i%gur 't",%. Alt dat a%i.alele 'e )%' /eau )%tre ele -i reu-eau ' alu%ge "e u$ur"at r& ca a" i ' )%cea" di% % u ' 'e )%caiere )%tre ele. +ri% ur.are acea'ta ar 2i Ga$a care te a-tea"t. 8 >i%e& dar 'tea%ul de 'are %u e'te la Ga$a& ci la Marea M art& $i'e Marcellu'. 8 A'ta e'te ade!rat& )%cu!ii%/ Ma%iu'& dar la Marea M art %u !ei "utea a1u%ge ca ' ridici 'are 2r )%! irea cel r di% Ga$a. Vre.e )%delu%gat leul lui luda a /i%ut de"arte "e t ate celelalte a%i.ale& du" ce a alu%gat 3ie%ele 2ili'te%il r. Uria-ul ele2a%t egi"tea% a '"eriat leul& ca la ur. tigrul Ale5a%dru ' 'ar )% '"i%area ele2a%tului. Dar du" 2iecare *tlie d *it acele .ru%te '(au a"r "iat di% % u& ca ' a.u-i%e le-urile -i "e ur. ' 'e '2,-ie )%tre ele& ca cele .ai .ari ' !i% iar-i "e%tru a le li%ge r%ile. 8 i ce a%i.al a !e%it du" tigru9 )%tre* Marcellu'& de-i cu% -tea di%ai%te r'"u%'ul ce(l !a "ri.i. 8 Ac!ila r .a%& r'"u%'e Ma%iu'. St luri %e%u.rate de ac!ile care !e%eau ' r ad a'ele& dar aici au .ai g'it .ul/i.e de 'u"ra!ie/uit ri care %(au 2 't di'"u-i ' ad.i2l ' li 'e r ad a'ele. 6% 2elul ace'ta '(a )%t,."lat ca % i ' "ierde. d u$eci -i trei de .ii de legi %ari r .a%i "e%tru a "utea "u%e 't",%ire "e 'tea%ul de 'are. 8 O )%t,."lare 2 arte i%tere'a%t& .ur.ur Marcellu'& care ",% acu. %u 2elul ace'ta. au$i'e )%c " !e'tit )%

8 T c.ai& )%cu!ii%/ Ma%iu'& dar "artea cea .ai 'tra%ie e'te ur.area "e care au a!ut( ace'te lu%gi *tlii a'u"ra !ec3ii cet/i Ga$a. Du" 2iecare i%!a$ie& )% cetate .ai r.,%ea c,te ci%e!a di% ar.ata i%!adat ril r7 de$ert rii -i cei care erau "rea gra! r%i/i "e%tru a 'e .ai )%t arce aca'. Ace-tia '(au 'tat r%icit )% Ga$a ( a.e%i di% 2elurite %ea.uri ( "e%tru a(-i c %ti%ua aici *iceiurile. C"ita%ul ddu di% ca" -i 2cu 'tr,.*tur. Orici%e )/i !a "utea '"u%e de'"re certurile -i )%cierrile 2rec!e%te di% ra-ele " rtuare& cu. 'u%t R3 de'ia -i Ale5a%dria& u%de " "ula/ia a.e'tecat e'te 2 r.at di% a.e%i de t ate cul rile -i de t ate li.*ile. U%ii a2ir. c cel .ai i%'u" rta*il i%2er% de "e t ate literalele .ril r % a'tre e'te " rtul J ""a. Eu )%' 'u%t de "rere c Ga$a e'te ulti.ul l c di% t at lu.ea acea'ta u%de u% . cu .i%tea )%treag ar 2i di'"u' ' tria'c. 8 +r *a*il )%tr( *u% $i R .a !a 2i *ligat ' cure/e Ga$a di% % u& declar Marcellu'.

8 E'te cu de'!,r-ire i." 'i*il. Iar ceea ce /i(a. '"u' de'"re Ga$a r.,%e !ala*il "e%tru )%treag regiu%ea acea'ta& ",% la Da.a'c. C3iar dac )."ratul ar tri.ite t ate legiu%ile "e care R .a. le are di'" %i*ile& ar )%'e.%a cel .ult c '(ar 2ace u% .a'acru cu. i't ria %(a cu% 'cut )%c %ici dat& -i t tu-i !ict ria %u !a "utea 2i "er.a%e%t. U% 'iria% %u " ate 2i %i.icit )% . d de2i%iti!. C,t de'"re e!rei... " /i ' uci$i u% e!reu -i '(l )%gr "i& cci el t tu-i !a ie-i di% . r.,%t tea2r -i '%t '. V$,%d e5"re'ia de 3a$ )%ti"rit "e *ra$ul lui Marcellu'& Ma%iu' $,.*i -i adug7 Da& tri*u%e& !a ie-i di% . r.,%t urc,%du('e "e c ada t,r%c "ului cu care i(ai '"at gr a"a -i !a )%cerca '(/i !,%d giulgiul )% care a 2 't )%2-urat c,%d l(ai c * r,t )% gr a". 8 >i%e ( )%tre* Marcellu'& care ar 2i !rut ' a2le -i alte a.%u%te re2erit are la 'arci%a ce(l a-te"ta ( dar gar%i$ a%a % a'tr di% 2 rtul Mi% a& 'au .ai *i%e $i' Ga$a& %u )%cearc ' 2ac rdi%e )% ra-9 8 :u )%cearc c,tu-i de "u/i%. i %(are %ici u% a.e'tec )% ceea ce 'e )%t,."l )% ra-. 4 rtul %u e'te )% ra-& ci 2 arte de"arte '"re r'rit& )%tr(u% de-ert %i'i" '& "re'rat cu 't,%ci de calcar -i ac "erit de 'caie/i. Ac l %u 'e g'e'c .ai .ult de .ie ci%ci 'ute de a.e%i& tru" -i 2i/eri& de-i ar tre*ui ' 2ie legiu%e. +re$e%/a l r ac l 'e dat re-te i%te%/iei de a 2ace *a%dele de *edui%i ' 'tea la di'ta%/. Deta-a.e%tele ar.ate "leac di% 2 rt ca ' )%' /ea'c cara!a%ele -i a't2el ' %u 2ie atacate de tri*urile ace't r t,l3ari. Dar di% c,%d )% c,%d& adug Ma%iu'& 'e )%t,."l ca cara!a% ' "lece la dru. 2r ' 'e .ai )%t arc %ici dat. 8 A-a ce!a 'e )%t,."l .ai de'9 )%tre* Marcellu'& )%c3i"ui%du(-i c )%tre*area "e care i( "u%e !a 2i c %'iderat dre"t . ti! de c %ti%uare a c %!er'a/iei. 8 Ia ' 2ac ' c teal& .ur.ur Ma%iu' -i& )%c3i$,%d u% c3i& )%ce"u ' %u.ere "e degetele ci tur a'e7 A%ul trecut %(a. au$it dec,t de'"re "atru ca$uri 'i.ilare. 8 :u.ai de'"re "atru& re"et Marcellu' )%g,%durat. >%uie'c c atu%ci c,%d 'e )%t,."l a-a ce!a )%'ea.% c di'"are -i deta-a.e%tul "lecat di% 2 rt. 8 E!ide%t c di'"are& r'"u%'e Ma%iu'. 8 i legi %arii 'u%t du-i -i !,%du/i ca 'cla!i9 8 :u(.i !i%e ' cred. >edui%ii %u au %e! ie de 'cla!i -i %ici %u ! r '(-i *at ca"ul cu ei. >edui%ii 'u%t a.e%i 'l*atici -i cru$i ca !ul"ile& iar "e ur.a cara!a%el r 'e 2uri-ea$ t t at,t de %e'i./i/i ca -i -acalii. C,%d ! r ' te atace& te l !e'c "e la '"ate -i(/i )%2ig )%tre u.eri 3a%gerul ",% la "la'ele. 8 Gar%i$ a%a %u )%cearc ' r$*u%e %ici dat ace'te a'a'i%ate9 Ma%iu' clti% di% ca" -i $,.*i 'i%i'tru. 8 Gar%i$ a%a de ac l & dac(.i dai ! ie '(/i '"u% ade!rul& %u e'te ce ar tre*ui ' 2ie. :i.e%ea %u 'e i%tere'ea$ de ' arta cel r di'"ru/i. Oa.e%ii %u 'u%t de a1u%' de di'ci"li%a/i& %u au c .a%da%/i care '(-i 2ac dat ria a-a cu. ar tre*ui -i %u 'e i%tere'ea$ de ' arta 2 rtului. Re! ltele 'u%t 2 arte 2rec!e%te -i de 2iecare dat e'te a'a'i%at c,te ci%e!a. :u 'e " ate ' ceri "rea .ult de la gar%i$ a%a u%ui 2 rt care )% .area .a1 ritate a ca$uril r )-i !ar' ',%gele "e c,."ul de e5erci/iu. 6% % a"tea acea'ta Marcellu' )-i $i'e c e'te de dat ria lui ' c .u%ice lui De.etriu' i%2 r.a/iile "e care le(a */i%ut. St,%d a.,%d i )%ti%-i "e a-ter%uturile l r di% ca*i%& cu gla'ul 'ti%' 2cu c ri%tia%ului 'c3i/ a c %di/iil r )% care 2 arte cur,%d 'e ! r g'i a.,%d i& -i(i ! r*i "e u% t % ca -i c,%d -i 'cla!ul 'u ar 2i re'" %'a*il de atitudi%ea ce ! r ad "ta a.,%d i )% % ua 'itua/ie. De.etriu' a'cult )% tcere " !e'tea lu%g "e care i( de*it Marcellu' -i& c %'ider,%d( dre"t " !e'tire lugu*r& c,%d ter.i%& )%dr$%i '(i '"u% "e u% t % a"r a"e i%di2ere%t7 8 St",%ul .eu !a 2i t tu-i *ligat ' ia )% "ri.ire c .a%da gar%i$ a%ei di% 2 rtul ace'ta;

8 4ire-te& r'"u%'e Marcellu'& de !re.e ce ace'ta e'te rdi%ul "e care l(a. "ri.it; Ce altce!a a- "utea 2ace9 A" i& c %'tat,%d c de "e cellalt a-ter%ut %u "ri.e-te i.ediat u% r'"u%'& )%tre* di% % u7 Ce )%/elegi cu ! r*ele ace'tea9 8 6%/eleg& 't",%e& c a.e%ii di% gar%i$ a% 'u%t %e.ul/u.i/i -i %edi'ci"li%a/i& iar 't",%ul .eu !a cere 'u"u%ere. :u e'te dre"tul 'cla!ului 'u '(i '"u% cu. !a "utea */i%e acea't 'u"u%ere0 dar cred c "e%tru 't",%ul .eu !a 2i .ult .ai *i%e dac !a lua i.ediat )% "ri.ire c .a%da gar%i$ a%ei... -i cu t at e%ergia %ece'ar. Marcellu' 'e ridic )%tr(u% c t -i )%cerc ' !ad c3ii grecului "ri% )%tu%ericul -i aerul ).*,c'it di% ca*i%. 8 6%/eleg ce te "re cu"& De.etriu'. Acu.& du" ce cu% a-te. at. '2era di% ace't 2 rt& e-ti de "rere c % ul legat %u tre*uie ' 'e g,%dea'c la 2elul )% care ar "utea ' */i% a"r *area cel r i%tere'a/i& ci ' 'e "re$i%te )%tre .e.*rii gar%i$ a%ei -i ' " c%ea'c "e c,/i!a i%-i )% cre-tetul ca"ului& 2r ' .ai a-te"te "re$e%trile. 8 Ca. )% 2elul ace'ta .(a. g,%dit -i eu c(ar tre*ui ' "r ced.& )%cu!ii%/ De.etriu'. 8 S le( rete$i c3iar de la )%ce"ut& %u(i a-a9 La a'ta te(ai g,%dit9 8 C,%d !rei ' '.ulgi ur$icile di% la%& %u "ui .,%a "e ele )% . d delicat& ci )%cle-te$i *i%e& ca ' " /i '.ulge ur$ica cu rdci% cu t t. +r *a*il a.e%ii ace-tia tr,%da!i ! r 2i .ul/u.i/i ' a'culte de u% c .a%da%t care e'te at,t de "rice"ut -i de e%ergic ca 't",%ul .eu. 8 V r*ele ace'tea& De.etriu'& 'u%t "lcute la au$. 8 A"r a"e t /i a.e%ii& 't",%e& a"recia$ dre"tatea -i cura1ul. St",%ul .eu e'te . dre"t... dar e'te -i cura1 '. 8 Da& De.etriu'& dar dat rit ace't r calit/i 't",%ul du.itale a a1u%' )% 'itua/ia )% care 'e g'e-te& r'"u%'e Marcellu' r,$,%d. T c.ai "e%tru c(a 2 't cura1 '; +e%tru c %u d rea ' di'cute ace't i%cide%t -i %ici %(ar 2i !rut ' la'e c %!er'a/ia %eter.i%at& De.etriu' r'"u%'e7 8 A!e/i dre"tate& 't",%e; dar "e u% t % at,t de gra!& )%c,t Marcellu' )%ce"u ' r,d cu 3 3 te. Ur. a" i "au$ 2 arte lu%g& a-a c "r *a*il c ri%tia%ul ad r.i'e& de arece leg%atul u- r al c ra*iei "rea c te ).*ie a%u.e la ' .%. Vre.e de u% cea'& Marcellu' r.a'e trea$ -i 'e g,%di la "la%ul "e care i(l 'ugera'e credi%ci 'ul 'u 'cla!. <De.etriu' are dre"tate& )-i ($i'e el. Dac e ' iau )% "ri.ire c .a%da ace'tui 2 rt& atu%ci !a tre*ui '( iau di% "ri.ul . .e%t c,%d ! i ' 'i ac l . 6% ca$ul ace'ta& c3iar dac 'e !a )%t,."la ' 2iu )%2r,%t& di'"ari/ia .ea !a 2i de.%& dec,t dac a- t lera )%clcarea di'ci"li%ei=. Trecu'e de.ult de a.ia$a $ilei de "t .artie c,%d c"ita%ul Ma%iu' 2cu .a%e!ra %ece'ar "e%tru a i%tra cu c !at 'a )% a"ele " rtului di% Ga$a -i 'e a-ter%u cu 2la%cul )% lu%gul u%ui c3ei care era li*er. Ca rice c .a%da%t de !a' )% . .e%tul ' 'irii& era e5tre. de cu"at& dar g'i ti."ul %ece'ar "e%tru a(-i lua r.a' *u% de la t,%rul tri*u%& )%tr( atitudi%e 'u.*r& caracteri'tic u%ei rude a"r "iate c,%d 'e de'"arte de cel care trage ' . ar. De.etriu' 2u )%tre cei di%t,i care c * r,r di% c ra*ie. +u/i% du" aceea 'e )%t ar'e )."reu% cu ci%ci 'irie%i ! i%ici cr ra le art *aga1ele "e care tre*uiau ' le ridice. +e c3eiul .urdar al " rtului %u 'e !edea %ici u%i2 r. .ilitar& dar cu t ate ace'tea Marcellu' %u r.a'e de$a.git& cci %u 'e a-te"ta'e ' 2ie "ri.it de ci%e!a. Cei di% gar%i$ a% %u 2u'e'er )%-tii%/a/i de'"re ' 'irea lui. +ri% ur.are era *ligat ' 'e "re$i%te la 2 rt 2r ' 2ie )%' /it de ci%e!a.

+r *a*il dat rit !,r'tei )%ai%tate -i i%2ir.it/il r de care 'u2erea& )% Ga$a %i.ic %u 'e "utea e5ecuta cu "r ."titudi%e. Trecu u% cea' )%treg )%ai%te de a 'e "utea g'i cat,rii de " !ar care ' duc *aga1ele. T t a-a 'e "ierdu !re.e "re/i a' ",% c,%d le )%crcar. U% alt cea' )l "ierdur cu tra!er'area )%ceat a 'tr$il r )%gu'te -i .urdare -i cu li%i-tirea "r te'tel r cel r care )."iedicau circula/ia -i tre*uiau ' 'e 2erea'c di% cale. Sirie%ii *%uir i.ediat c,%d )i !$ur u%i2 r.a de tri*u% care e'te de'ti%a/ia '"re care 'e )%drea"t -i 'e .ul/u.ir ' .ur.ure& 2r ' ridice gla'ul. La ur. a1u%'e )%tr( - 'ea care 2ur%ica de a.e%i -i de "ra2ul r'c lit de "ici arele a%i.alel r. 6% 2ru%tea c %! iului .ergea Marcellu'& )%clecat "e c.il c %du' de u% 'iria% care .ir 'ea de'tul de ur,t -i cu care De.etriu' 'e )%/ele'e'e "ri% 'e.%e a'u"ra "re/ului "e care(l ceru'e "e%tru acea't e5"edi/ie. T,rguirea di%tre ei di'tra "e Marcellu'& de arece c ri%tia%ul& care era . li%i-tit -i re$er!at& )%ce"u'e ' /i"e -i ' ge'ticule$e t t at,t de !i le%t ca -i ceilal/i. 4r ' cu% a'c !al area ce a!ea *a%ul aici )% Ga$a -i %ici "re/urile ce 'e *i-%uiau "e%tru 'er!iciile "re'tate& re2u$a'e cu i%dig%are "ri.a 2ert a 'iria%ului& ca du" alte trei "r "u%eri ' a1u%g a" i la )%/elegere& dar -i de a't dat %u.ai du" %e%u.rate /i"ete -i rc%ete 2i r a'e. Ar 2i 2 't greu ' recu% -ti "e De.etriu' )% r lul ace'ta % u "e care -i(l a'u.a'e. 6% de"rtare& "ri% % rii de "ra2 gal*e% ce le tiau !ederile& 'e art 2 r.a u%ui uria- tere% dre"tu%g3iular& )%ci%' de $iduri )%alte de cr.id u'cat )% d g area ' arelui& la 2iecare c l/ cu c,te u% tur% .ai )%alt. Du" ce 'e .ai a"r "iar& !$ur u% dra"el r .a% care at,r%a i%ert de "e "r1i%a *lic a u%ui tur%. O 'a%ti%el cu )%2/i-are re'"i%gt are 'e de'"ri%'e de l,%g u% gru" de legi %ari care 'e a-e$a'er "e !i%e -i& a"r "ii%du('e de " arta cea .are a 2 rtului& de'c3i'e larg -i le 2cu 'e.% ' i%tre& 2r '(i )%tre*e %i.ic. +r *a*il *dra%ul ace'ta& )-i $i'e Marcellu'& )i c %2u%d cu cara!a% care a !e%it ' cear e'c rt. Du" ce i%trar )% curtea *tut de ' are& alt 'a%ti%el 'e ridic de "e tre"tele 'crii "ret riului -i& a"r "rii%du('e de ei& a-te"t ",% c,%d c.ila lui Marcellu' *i%e! i '(-i )%d aie )%c3eieturile care(i ",r,iau. De.etriu'& care 'u"ra!eg3ea'e ca"tul di% ur. al cara!a%ei& de'cleca de "e cat,r -i& a"r "ii%du('e& 'e "ri l,%g 't",%ul 'u. Sa%ti%ela 'e uit curi a' la ei -i& de'c "eri%d i%'ig%ele tri*u%ului& ridic .,%a .urdar )% care /i%ea u% "al - rugi%it -i 'alut cu i%di2ere%/. 8 Eu 'u%t tri*u%ul Marcellu' Galli ; Cu!i%tele ace'tea r'u%ar !i le%te -i !i*r,%d de e%ergie. A. "ri.it rdi%ul ' iau c .a%da ace'tui 2 rt. C %du(. la 2i/erul de 'er!iciu. 8 Ce%turi %ul +aulu' %u e'te "re$e%t& tri*u%e. 8 U%de 'e g'e-te9 8 6% ra-; 8 C,%d ce%turi %ul +aulu' "leac )% ra-& %u la' "e %i.e%i care '(i /i% l cul )% 2 rt9 8 A l'at "e ce%turi %ul Se5tu'& dar t c.ai acu. el 'e di3%e-te -i a dat rdi%e ' %u 2ie tul*urat de %i.e%i. Marcellu' 2cu u% "a' )%ai%te -i 'e uit )% c3ii )%tu%eca/i ai legi %arului. 8 Eu %u 'u%t *i-%uit ' a-te"t a.e%ii ca '(-i ter.i%e ' .%ul de du"(a.ia$& $*ier el. E5ecut i.ediat rdi%ul -i '"al(/i .urdria de "e *ra$ )%ai%te de a )%dr$%i ' te .ai ar/i )% 2a/a .ea; Ce e'te ace'ta7 u% 2 rt r .a% 'au u% c te/ de " rci9 Sa%ti%ela cli"i de c,te!a ri di% c3i& a" i 'e retra'e c,/i!a "a-i -i di'"ru "e u-a de la i%trare. Marcellu' 'e "li.* %e.ul/u.it "ri% 2a/a ace'tei i%trri -i )%ce"u ' 'e 2r.,%te t t .ai ad,%c& "e .'ur ce trecea ti."ul. Du" ce a-te"t c,te!a .i%ute& urc tre"tele 'crii& ur.at de a"r a"e de De.etriu'& -i tra!er' c rid rul )%tu%ecat& )% calea lui ie-i alt 'e%ti%el.

8 C %du(. la ce%turi %ul Se5tu'; /i" Marcellu'. 8 Di% rdi%ul cui9 )%tre* 'a%ti%ela %e.ul/u.it. 8 Di% rdi%ul tri*u%ului Marcellu' Galli & care -i(a a'u.at c .a%da ace'tui 2 rt. Ia( )%ai%te... -i u.*l re"ede; 6% aceea-i cli" u- de alturi 'e de'c3i'e -i )% 2a/a lui a"ru u% *r*at ! i%ic -i *r* '& ).*rcat )%tr( u%i2 r. " % 'it& cu ac!ila %eagr /e'ut "e .,%eca drea"t a tu%icii de cul are r -ie. Marcellu' ddu 'a%ti%ela la "arte -i ie-i )% 2a/a lui. 8 Du.%eata e-ti ce%turi %ul Se5tu'9 )%tre* el& -i du" ce Se5tu' dete di% ca" cu i%di2ere%/ adug7 +ri%/ul Gaiu' .i(a dat rdi% ' iau c .a%da ace'tui 2 rt. + ru%ce-te a.e%il r du.itale '(.i aduc *aga1ele. 8 Ee3... la'( .ai d . l... %u . lua at,t de re"ede& )%gi. Se5tu'. Ia ' !ede. .ai )%t,i rdi%ul ace'ta; 8 + 2ti.& r'"u%'e Marcellu' -i(i )%ti%'e 'ulul de "erga.e%t. Se5tu' )l de'2-ur cu i%di2ere%/ -i(l ridic la c3i ca '(l " at citi& cci c rid rul era c "le-it de u.*r. 8 Ce%turi a%e Se5tu'; 'trig Marcellu' cu gla'ul r'tit& te "re!i% c(ar 2i .ult .ai *i%e ' trece. )% *ir ul legatului(-e2 "e%tru a e5a.i%a ace't d cu.e%t& )% /ara al crui cet/ea% 'u%t eu& 'e *i-%uie-te ca a.e%ii ' 2ie -i curte%it ri... Se5tu' r,%1i -i ridic di% u.eri. 8 Acu. te g'e-ti la Ga$a& r'"u%'e el a"r a"e cu di'"re/. Vei a!ea ca$ia ' c %'ta/i c aici la Ga$a % i a!e. *iceiul ' "r ced. .ai d . l -i a!e. .ai .ult r*dare dec,t egalii % -tri care 'e g'e'c la R .a -i u.*l .ai *i%e ).*rca/i dec,t u.*l. % i& adug Se5tu' -i a"uc )% lu%gul 'lii7 Su%t -i eu cet/ea% r .a%. 8 De c,%d e'te ce%turi %ul +aulu' c .a%da%tul ace'tui 2 rt9 )%tre* Marcellu'& uit,%du('e )% largul ca.erei )% care(l i%tr du'e'e Se5tu'. 8 Di% dece.*rie. A luat c .a%da )% . d te." rar& du" . artea legatului Viteliu'9 8 Di% ce cau$ a .urit Viteliu'9 8 Eu %u -tiu di% ce cau$; 8 +ri% ur.are %u de "e ur.a r%il r "ri.ite9 i%'i%ua Marcellu'. 8 :u& tri*u%e. A 2 't * l%a!. Ccu'e de 2riguri. 8 :u .(a- .ira dac a/i 2i t /i * l%a!i& declar Marcellu' -i& 2c,%d 'tr,.*tur de de$gu't& )-i 'cutur .,i%ile. A" i& )%t rc,%du('e '"re De.etriu'& )i " ru%ci ' 'tea de 'tra1 l,%g *aga1e ",% c,%d ! r !e%i a.e%ii ' le ridice. Se5tu' '"u'e ce!a )% - a"t 'a%ti%elei& care "lec i.ediat. 8 Te ! i c %duce )% ca.era "e care !ei "utea cu"a ",% )% . .e%tul c,%d c .a%da%tul +aulu' 'e !a )%t arce& $i'e el -i 'e a"r "ie de ie-ire. Marcellu' )l ur.. Ca.era "e care i( art a!ea u% a-ter%ut& .a' -i d u 'cau%e& )%c l era g al -i t t at,t de tri't ca -i celul de )%c3i' are. O u- da '"re u% .ic ca*i%et.

8 D rdi% ' .ai aduc u% a-ter%ut )% !i$ui%a acea'ta& " ru%ci el. Scla!ul .eu !a d r.i aici. 8 Scla!ii %(au ! ie ' d ar. )% ca.ere de'ti%ate 2i/eril r& r'"u%'e Se5tu' categ ric. 8 Al .eu !a d r.i; 8 +r cedeul ace'ta e'te c %trar rdi%el r; 8 6% 2 rtul ace'ta %u e5i't alte rdi%e dec,t cele date de .i%e; ri" 't Marcellu'. Se5tu' ddu di% ca" -i& c,%d ie-i di% ca.er& c l/ul gurii i 'e 'tr,.* de u% r,%1et e%ig.atic. 6% 'eara aceea 'e "etrecu 'ce% .e. ra*il )% 2 rtul Mi% a. A%i de(a r,%dul )%t,."larea acea'ta 2u re"etat at,t de de'& )%c,t de!e%i u% 2el de lege%d. 6%' /it de 'cla!ul 'u& Marcellu' i%tr )% 'ala de .e'e& u%de 2i/erii .ai ti%eri erau a-e$a/i "e 'cau%e. :u 'e ridic %ici u%ul )% "ici are& dar )% "ri!irile l r %u era %ici ur. de 'tilitate c,%d 'e )%t ar'er -i 'e uitar du" el& cu. 'e a"r "ie de .a'a di% .i1l cul 'lii. Di%tr( 'i%gur "ri!ire 2ugar& Marcellu' c %'tat c el e'te cel .ai t,%r )%tre cei "re$e%/i. De.etriu' 'e du'e de(a dre"tul la *uctrie& "e%tru a 'e cu"a de 'er!irea 't",%ului 'u. +u/i% du" aceea a"ru ce%turi %ul +aulu'& ur.at de Se5tu'& care "r *a*il )l a-te"ta'e& ca '(l i%2 r.e$e de'"re ceea ce '(a )%t,."lat. C,%d 'e a"r "iar de .a'a di% .i1l cul 'lii& 'e 'i./i u% 2el de .i-care 'urd. Se5tu'& "e u% t % %e.ul/u.it& 2cu "re$e%trile. Marcellu' 'e ridic )% "ici are -i era gata ' )%ti%d .,%a '"re ce%turi %& dar ace'ta 'e "re2cu c %u !ede ge'tul 2cut de el0 'e )%cli% u- r& a" i )-i 2eri 'cau%ul -i 'e a-e$. :u era *eat& dar 'e !edea de'tul de li."ede c(a *ut. O*ra$ul lui tra'& ac "erit de /e"ii u%ei *r*i %era'e de trei $ile& era *u3it -i a"ri%'0 )%ce",%d ' .%,%ce& c %'tat c(i tre.ur .,i%ile .urdare. Dar a*'trac/ie 2c,%d de )%2/i-area lui de acu.a& 'e !ede=a de'tul de li."ede c(a a!ut "arte de educa/ie alea'& "e care a uitat( de.ult. <O.ul ace'ta ar 2i "utut ' de!i% ci%e!a;= )-i $i'e Marcellu'. 8 : ul legat& ei9 )%gi. +aulu' cu gura "li%. :(a. 2 't )%-tii%/a/i de'"re acea't %u.ire& )% rice ca$& c %ti%u el -i 2cu u% ge't %e"'t r di% .,%& 'c /,%d di% ca'tr % % u *ucat de car%e "e care *ag )% gur& de'"re a'ta ! . "utea di'cuta .ai t,r$iu0 " ate c3iar .,i%e. Vre.e de c,te!a .i%ute .e'tec )%tre .'ele car%ea gra'& a" i ' r*i cu lc .ie di% cu"a de !i% i%dige%& a-e$at )% 2a/a lui. Du" ce ter.i% de .,%cat& +aulu' )-i )%cruci-a "e .a' .,i%ile "r a'e -i 'e uit cu i%' le%/ la t,%rul i%tru'. Marcellu' )i )%2ru%t "ri!irile tul*uri& 2r ' cli"ea'c. 4iecare di%tre ei era c %-tie%t c )% cli"a acea'ta au )%ce"ut ' 'e c,%trea'c u%ul "e altul& %u %u.ai )% ceea ce "ri!e-te )%l/i.ea -i greutatea ( cci )% acea't "ri!i%/ erau a"r a"e la 2el& cu 'i%gura de 'e*ire c +aulu' era cu c,/i!a 2u%$i .ai greu -i c,/i!a a%i )% "lu' ( ci .ai .ult "e%tru a(-i da 'ea.a de !al area -i ca"acitatea .ului )% 'i%e. +aulu' r,'e di'"re/uit r. 8 Galli ... ace'ta e'te u% %u.e cu% 'cut& declar el 'arca'tic. :u cu.!a e-ti )%rudit cu * gatul Se%at r9 8 E'te "ri%tele .eu; r'"u%'e Marcellu' cu gla'ul ca de g3ea/. 8 O... 3 (3 (3 ; c3ic ti +aulu'. Care !a ' $ic tre*uie ' 2ii u%ul di%tre cei care au "tru%' )% Ordi%ul Tri*u%il r dat rit rela/iil r de 2a.ilie& adug el *at1 c rit r. Se uit )% largul 'lii -i c %!er'a/iile cel r "re$e%/i )%cetar %u.aidec,t. 8 Cred c "ri%/ul Gaiu' ar 2i "utut g'i u% " 't .ai "lcut "e%tru 2iul 'e%at rului Galli & c %ti%u el& ridic,%d gla'ul ca ' " at 2i au$it -i de ceilal/i. +e l !i'; e5cla. el )%!e'elit -i l !i "e Se5tu' cu "al.a )%tre '"ete. A*ia acu. )%/eleg7 2iul lui Marcu' Luca% Galli a 2 't u% t,%r care la R .a -i(a 2cut de

ca". A" i 'e )%t ar'e di% % u '"re Marcellu'7 4ac "ri%' are& tri*u%e& c acea'ta e'te "ri.a )%'rci%are ce /i '(a dat ",% acu.. 8 Ade!rul e'te ace'ta& r'"u%'e Marcellu'& )% 'al 'e 2cu'e tcere ca de ci.itir. 8 +,% acu. )% !ia/a du.itale %(ai dat %ici u% rdi%& %u(i a-a9 )%tre* +aulu' )% *taie de 1 c. Marcellu' )."i%'e 'cau%ul -i 'e ridic )% "ic1 are& 'i./i%d c c3ii tutur r 'u%t )%dre"ta/i '"re el -i(l ur.re'c cu t at ate%/ia. 8 Su%t "e cale ' dau u% rdi% c3iar acu.& declar el e%ergic. Ce%turi a%e +aulu'& ridic(te )% "ici are -i cere(/i iertare "e%tru "urtarea %ecu!ii%ci a' 2a/ de u% 2i/er. +aulu' )-i "etrecu *ra/ul "e du" '"tarul 'cau%ului -i r,%1i7 8 Ai dat u% rdi% %e" tri!it& ti%ere& $i' cel. A" i& uit,%du('e la Marcellu' -i !$,%du(l c trage "al -ul& ddu 'cau%ul "e'te ca" -i 'ri )% "ici are7 ti%ere& cred c(ar 2i .ult .ai *i%e ' re%u%/i la trea*a a'ta. 8 4eri/i 'cau%ele -i .e'ele di% cale& " ru%ci Marcellu'. 6% . .e%tul acela %i.e%i %u 'e .ai "utea )%d i de i%te%/iile t,%rului tri*u%. El -i +aulu' .er'e'er "rea de"arte u%ul 2a/ de altul "e%tru a .ai "utea da )%a" i. Me'ele 2ur re"ede )."i%'e '"re "ere/ii 'lii -i 'cau%ele a-e$ate "e'te ele. Lu"ta )%ce"u. S"ectat rii )%/ele'er c3iar de la )%ce"ut c +aulu' e'te 3 tr,t ' ter.i%e re"ede -i de2i%iti! cu ad!er'arul 'u. 6% calitate de c .a%da%t al 2 rtului& %u 'e *ucura de %ici aut ritate )% 2a/a 'u*alter%il r 'i& dat rit 2a"tului c era 2ire !i le%t -i ducea !ia/ de$ rd %at. 4r )%d ial& )-i $i'e'e el& dat rit u%ei !ict rii "r ."te& )-i !a "utea re2ace "re'tigiul. Ce !a ur.a du" aceea )l i%tere'a "rea "u/i%& de arece el %u a!ea %i.ic de "ierdut. Legturile cu R .a erau 2 arte a%e! i a'e. Situa/ia u%ui c .a%da%t )% 'lu1* e'te %e'igur -i de 'curt durat. La R .a %u 'e i%tere'a %i.e%i de ceea ce 'e "etrecea )% 2 rtul Mi% a. 6% rice ca$ era ri'ca%t ' uci$i "e 2iul u%ui 'e%at r& dar cei "re$e%/i ! r de"u%e .rturie c tri*u%ul a 2 't cel di%t,i care a tra' "al -ul. +aulu' )%ce"u i.ediat ' atace& l !i%d cu !i le%/& a-a c 2iecare di%tre ace'te l !ituri ar 2i "utut ' de'"ice "e ad!er'arul 'u )% d u dac "al -ul lui ar 2i c$ut ac l u%de ar 2i !rut el -i %(ar 2i )%t,l%it a"rarea lui Marcellu'& care c3iar de la )%ce"ut acce"ta'e ' r.,% )% de2e%'i! -i ' 'e retrag& ",% c,%d a1u%'er a"r a"e de ca"tul 'lii uria-e. Oc3ii ti%eril r 2i/eri& care 'e )%-ira'er )% lu%gul "eretelui& ",%deau cu t at ate%/ia. De.etriu' )%cle-ta "u.%ii -i 'e uit '"eriat la 't",%ul 'u& c,%d c %'tat c e'te gata ' 2ie 'tr,.t rat )%tr(u% c l/ al 'lii. Ce%turi %ul ur.rea "a' cu "a' "e ad!er'arul 'u& care 'e retrgea -i )."r/ea l !ituri "e 't,%ga -i "e drea"ta& )%t,l%i%d de 2iecare dat "al -ul )% calea 'a. C,%d c %'tat c Marcellu' %u .ai are u%de 'e retrage& )%ce"u ' r,d 'i%i'tru& 'i./i%du('e 'igur de !ict ria 'a& -i d . li l !iturile. Dar )% r,'ul ace'ta lui Marcellu' i 'e "ru c 'i.te u% tre.ur de '"ai. -i )%/ele'e c rrirea l !ituril r %u 'e dat re-te certitudi%ii )% !ict rie& ci 2a"tului c +aulu' )%ce"u'e ' 'te%ea'c. C,%d ridica "al -ul& "e *ra$ul lui 'e !edea tre'rire& ceea ce )%'e.%a c(au )%ce"ut '(l d ar )%c3eieturile *ra/ului. +aulu' %u 2cu'e e5erci/ii de !re.e )%delu%gat -i !ia/a "e care ducea la Mi% a )l . le-i'e& de arece aici 'er!iciul era 2 arte u- r. C,%d a1u%'er )% c l/ul 'lii& +aulu' ridic *ra/ul )%/e"e%it& "e%tru a da l !itur %"ra'%ic& dar de a't dat Marcellu' %( .ai a-te"t& ci(-i re"e$i "al -ul di% 2la%c -i a1u%'e at,t de a"r a"e de g,tul lui& )%c,t Ce%turi %ul )-i retra'e ca"ul& a-a c l !itura dat de el c$u )% g l. 6% aceea-i cli" Marcellu' 'e )%t ar'e )% l c cu iu/eal %e*%uit -i +aulu' 2u )."i%' '"re c l/ul 'lii. Tri*u%ul %u )%cerc ' "r 2ite i.ediat de ace't a!a%ta1. O* 'it de e2 rtul %e *i-%uit& +aulu' re'"ira -uiert r -i gura i 'e 'tr,.*a'e de '"ai.& )%ceta'e ' .ai atace -i& 'c3i.*,%du(-i tactica& "ru c(-i

aduce a.i%te de e5erci/iile de altdat& )% acela-i ti." 'e d !edi c %u e'te %ici lu"tt r de r,%d. Marcellu' )-i $i'e c "r *a*il )%ai%te de a'ta +aulu' ar 2i "utut ' 2ie cla'i2icat "ri%tre cei .ai *u%i lu"tt ri )% are%. 6% ti."ul ace'tei lu"te Marcellu' ddu di% % u cu c3ii de *ra$ul lui De.etriu' -i c %'tat c tr'turile lui '(au de'ti%'. A'ta )%'e.%a c )% . .e%tul ace'ta 'e g'e-te )% " 'tura cu% 'cut -i !a lu"ta *a$,%du('e "e )%de.,%are& %u "e 2 r/a *rut. +ri% ur.are& cu at,t .ai *i%e. +,% acu. Marcellu' %u a!u'e'e ca$ia ' 'e *at cu u% ad!er'ar care )%!,rte-te "al -ul ca "e u% t " r cu care ar !rea '(l t ace *uc/i. De a't dat +aulu' lu"ta cu. 'e cu!i%e u%ui ce%turi % r .a%& %u ca u% ca'a". C,te!a cli"e ti-urile "al -el r 'e au$ir $%g%i%d de 2iecare dat c,%d 'e )%cruci-au& dar Marcellu' )%ce"u'e ' )%ai%te$e. O 'i%gur dat +aulu' 'e uit )."re1urul 'u& "e%tru a c %'tata c,t l c i(a .ai r.a'& iar Marcellu' 'e retra'e c,/i!a "a-i "e%tru a(i ac rda u% a!a%'. Era li."ede "e%tru t /i cei care ur.reau lu"ta di%tre ei c 'c "ul ur.rit a 2 't '(i 2ere % u " 'i*ilitate. Se au$i e5cla.a/ie de .irare. Atitudi%ea acea'ta a % ului legat %u era c %2 r. cu tradi/iile di% Mi% a& ci le aducea a.i%te de 2elul )% care la R .a a.e%ii cura1 -i au *iceiul ' 'e lu"te u%ul cu altul. Oc3ii lui De.etriu' 'trluceau de .,%drie. St",%ul 'u era *r*at de ra'. <Euge% ';= e5cla. el. +aulu' )%' %u "rea di'"u' ' "ri.ea'c c %ce'ii& )%ai%ta re"ede '"re ad!er'arul 'u cu )%dr$%eala caracteri'tic celui care a c,-tigat tere% dat rit "rice"erii "r "rii -i 'e 'trdui ' deter.i%e "e Marcellu' ' 'e retrag di% % u. Dar lu"ta c %ti%u acu.& 2r ' 'e decid )%c. +aulu' )%cerc t ate l !iturile tactice " 'i*ile& dar )%ce"u'e ' 'e 'i.t e"ui$at -i a"rarea lui de!e%ea di% ce )% ce t t .ai )%t,r$iat -i el .ai !ul%era*il. 6% d u r,%duri '"ectat rii c %'tatar c "e%tru Marcellu' ar 2i 2 't 2 arte u- r ' ter.i%e cu el. Dar i.ediat du" aceea )l !$ur c 2ace .i-care %ea-te"tat& care deter.i% '2,r-itul dra.atic al ace'tei lu"te. +,%di%d ca$ia " tri!it& )-i re"e$i !,r2ul lat al "al -ului )% garda celui "e care 'e )%cle-ta'e .,%a * 'it a lui +aulu' -i i(l '.ul'e di% .,%. +al -ul c$u "e du-u.ele -i 'e au$i $dr%g%i%d. Ur. cli" de "r 2u%d tcere. +aulu' r.a'e %e.i-cat. Atitudi%ea acea'ta& )-i $i'er cei di."re1urul lui& )i 2ace % are& cci& de-i "e *ra$ i 'e !edea .irarea "rici%uit de acea't )%t,."lare %ea-te"tat& e5"re'ia lui %u era a u%ui la-. +aulu' 2u'e'e categ ric )%2r,%t& t tu-i .ul ace'ta a!ea calit/i "e care %i.e%ea %u le *%ui'e )%c. Marcellu' 'e "lec -i& a"uc,%d "al -ul de !,r2& )i 2cu !,%t cu t at "uterea -i(l re"e$i )% aer0 "al -ul 'e )%!,rti de c,te!a ri -i 'e )%2i"'e )% 'c,%durile gr a'e di% care era 2cut u-a& r*u2%i%d ad,%c -i tre.ur,%d u- r. Ur. % u tcere "e care %( )%treru"'e %i.e%i. A" i Marcellu' )%t ar'e )% .,% -i "al -ul 'u "r "riu -i(l re"e$i '"re aceea-i /i%t. Se au$i di% % u r*u2%itul 'c,%duril r -i "al -ul 'e )%2i"'e 2 arte a"r a"e de al lui +aulu'. Cei d i ad!er'ari 'e e5a.i%ar )% tcere. A" i Marcellu' )%ce"u ' ! r*ea'c cu gla'ul categ ric& dar 2r %ici ur. de ar ga%/7 8 Ce%turi a%e +aulu'& )%ce"u el& a-te"t '(/i ceri iertare "e%tru "urtarea du.itale %ecu!ii%ci a' 2a/ de u% 2i/er. +aulu' )-i )%dre"t tru"ul -i re'"ir ad,%c0 'e )%t ar'e "u/i% -i e5a.i%a cercul '"ectat ril r care 'e 'tr,%'er )% 1urul l r& dar %u $i'e %i.ic& ci(-i )%cruci-a *ra/ele "e "ie"t -i $,.*i di'"re/uit r. Marcellu' tra'e )%cet "u.%alul di% ci%gt are -i 2cu u% "a' )%ai%te. +aulu' %u 'e .i-c. 8 Ce%turi a%e& )%ce"u Marcellu' di% % u& "regte-te(te de a"rare. Cred c ai -i du.%eata u% "u.%al; Te '2tuie'c '(l )%tre*ui%/e$i; -i .ai 2cu u% "a' '"re el7 Cci& dac %u !ei e5ecuta rdi%ul "e care /i l( a. dat& te ! i ucide. Situa/ia lui +aulu' %u era di%tre cele .ai "lcute& t tu-i reu-i ' .ur.ure c,te!a cu!i%te de 'cu$. Ce!a .ai t,r$iu& ! r*i%d de'"re acea't 'ce%& De.etriu' declar c +aulu' %u e'te u% *u% rat r& 1udec,%d

du" 2elul )% care a ! r*it& dar Marcellu' 2u de "rere c acea't a"reciere %u are %ici u% r 't. Du" ce ter.i% cu ce a!ea de '"u'& Marcellu' )i r'"u%'e7 8 +ri.e'c 'cu$ele du.itale& Ce%turi a%e. Ur.ea$ acu. altce!a ce "r *a*il !ei g'i de cu!ii%/ c !a tre*ui ' '"ui c legil r du.itale 2i/eri. +,% acu. %(a. 2 't "re$e%tat )% . d 2icial& )% calitate de c .a%da%t care "leac& cred c ci%'tea de a )%de"li%i acea't 2 r.alitate )/i re!i%e du.itale. De a't dat "ru c +aulu' -i(a re!e%it& de arece "r %u%/ 2 r.ula *i-%uit cu gla'ul "li% -i categ ric. 8 V "re$i%t "e tri*u%ul Marcellu' Galli & legatul ace'tei legiu%i -i c .a%da%tul ace'tui 2 rt. Se au$i u% $dr%g%it de "al -e care 'e ridicar "e%tru 'alut7 t /i 2i/erii "re$e%/i )-i 'c a'er "al -ele& a2ar de ",%tec 'ul Se5tu' care 'e "re2cea c(-i 'tr,%ge ce%tir %ul. 8 Ce%turi a%e Se5tu'& 'trig Marcellu' cu gla'ul 'e!er. Adu(.i "al -ul; Oc3ii cel r "re$e%/i 'e )%t ar'er '"re Se5tu'& care 'e )%dre"t ru-i%at '"re u-a "ri%ci"al -i '.ul'e "al -ul )%2i"t )% 'c,%dura gr a'. 8 Adu -i "al -ul ce%turi %ului +aulu'; " ru%ci Marcellu'. Se5tu' 'e "i%ti a d ua ar -i '.ul'e "al -ul di% u-& a" i 'e a"r "ie cu "a-i grei -i a*tut. Marcellu' lu ar.ele grele -i )%ti%'e lui +aulu' "al -ul& a" i a-te"t ' "ri.ea'c 'alutul lui Se5tu'. Ace'ta 'e e5ecut 2r ' .ai e$ite. +aulu' 'alut -i el& )%ai%te de a(-i *ga "al -ul )% teac. 8 Acu. ! . "utea c %ti%ua cu ci%a& $i'e Marcellu' cu gla'ul rece. A-e$a/i .e'ele la l c. M,i%e di.i%ea/ la ra ci%ci 'e !a 'er!i .a'a tru"ei. T /i 2i/erii ! r 2i *liga/i ' 'e "re$i%te la 'er!iciu "r a'"t *r*ieri/i. La ra -a'e 'e !a 2ace i%'"ec/ie& "e tere%ul de e5erci/ii& de ctre c .a%da%tul 'ecu%d +aulu'. De ca.dat at,t ar 2i t t& '2,r-i tri*u%ul. Du" ce 'e a-e$ar di% % u la .a'& +aulu' )-i ceru ! ie ' 'e retrag -i Marcellu' 2u de ac rd. Se5tu' 'e lu du" el& 2r '(-i 2i cerut )%! ire0 c,%d )l )%tre* cu gla'ul r'tit& %u cu.!a a uitat ce!a& ace'ta )%g,% c(a ter.i%at cu .,%carea. 8 6% ca$ul ace'ta !ei a!ea ti."ul %ece'ar ' 2aci rdi%e )% ca.erele de'ti%ate c .a%da%tului& ca ' le " t cu"a c3iar a't('ear. Se5tu' ddu di% ca" )% 'e.% c(a )%/ele' rdi%ul -i 'e )%dre"t di% % u '"re ie-ire. :i.e%i %u .ai a!ea " 2t de .,%care& dar cu t ate ace'tea 2i/erii 'e 'trduir ' ter.i%e cu ci%a. Marcellu' )%t,r$ie )% 2a/a .e'ei& iar la ur.& c,%d 'e ridic )% "ici are& t /i cei di% 'al )l 'alutar. Se )%cli% )% 2a/a l r -i 'e )%dre"t '"re ie-ire& ur.at de De.etriu'. C,%d trecur "ri% 2a/a u-ii de'c3i'e de la ca.era c .a%da%tului& )% dru. '"re )%c"erea ce le 2u'e'e i%dicat c3iar la ' 'ire& c %'tatar c u% gru" de 'cla!i 'e $ reau ' "regtea'c dile "e%tru a "utea 2i i.ediat cu"ate. :u .ult du" aceea !e%ir a.e%ii care tre*uiau ' .ute *aga1ele )% a"arta.e%tul c .a%da%tului. Du" ce r.a'er 'i%guri& Marcellu' 'e a-e$ )% 2a/a *ir ului 'u. De.etriu' r.a'e )% "ici are )% 2a/a lui. 8 Ei. Ia '(.i '"ui& De.etriu'& )%tre* Marcellu' -i ridic "ri!irea '"re el& ce te "re cu"9 De.etriu' )-i a"r "ie la%cea de 2ru%te "e%tru 'alut. 8 A- !rea ' ! '"u%& 't",%e& c . 'i.t 2 arte % rat de 2a"tul c 'u%t 'cla!ul c .a%da%tului di% Mi% a. 8 6/i .ul/u.e'c& De.etriu'& r'"u%'e Marcellu' -i $,.*i * 'it. Va tre*ui ' .ai a-te"t. ( "e%tru a %e "utea c %!i%ge ( ci%e !a c .a%da )% Mi% a. Aici a.e%ii 'u%t )%c"/,%a/i ru. 6%ce"utul a 2 't

.ul/u.it r& dar e'te .ult .ai greu ' te )."aci cu a.e%ii& dec,t ' te cer/i cu ei. 6% ti."ul "ri.el r $ile legi %arii 2 rtului "reau . r c% ';. : ul legat le d !edi'e c )%/elege '(-i e5ercite aut ritatea cu t at e%ergia& dar de ca.dat %u e5i'ta %ici d !ad di% care ai 2i "utut deduce c acea't aut ritate !a 2i acce"tat de *u%! ie 'au !a 2i i."u' cu 'ila. +aulu' "ierdu'e .are "arte a "re'tigiului de care 'e *ucura'e& dar trecerea lui )% 2a/a legi %aril r era -i acu. de'tul de .are. E5ecuta rdi%ele cu atitudi%e re'"ectu a'& dar era at,t de tcut -i de )%tu%ecat& )%c,t %i.e%i %u "utea *%ui ce g,%duri cl ce'c )% .i%tea lui. 4ie c r%ile .,%driei 'ale %u 'e !i%deca'er )%c& 2ie c "re.edita r$*u%are& a'ta ur.a ' 'e c %'tate a*ia .ai t,r$iu. Marcellu' %u reu-i'e '(-i 2 r.e$e )%c "rere de2i%iti! de'"re acea't "r *le.& )% 2iecare % a"te De.etriu' )-i )%ti%dea a-ter%utul )% 2a/a u-ii& "e "artea di%u%tru& -i d r.ea cu "u.%alul )% .,%. +e'te '"t.,% te%'iu%ea acea'ta "ru c '(a .ai li%i-tit "u/i%& "e .'ur ce .e.*rii gar%i$ a%ei )%ce"eau ' 'e *i-%uia'c cu % ua di'ci"li%. Marcellu' ddea rdi%e 'curte -i cerea 'u"u%ere a*' lut& %u i%di2ere%/a care ",% acu. 2u'e'e de'tul de *u% "e%tru Ga$a& ci e5ecutarea "r ."t -i !igur a'& a-a c a.e%ii %u .ai )%dr$%eau ' "u% )%tre*ri "r 'te-ti -i %ici ' i%! ce "rete5te ridic le. : ul c .a%da%t cre$u de cu!ii%/ c rela/iile di%tre e; -i 'u*alter%ii lui '(-i ur.e$e cur'ul 2ire'c& 2r %ici u% 2el de 'trdui%/ di% "artea lui )% 'c "ul ace'ta. :u ad.itea %ici u% 2el de 2a! riti'.& )-i "'tra de.%itatea 2icial -i )% c %tactul ce(l a!ea cu ceilal/i 2i/eri )% legtur cu 'er!iciul %u(-i "ierdea !re.ea. Era 1u't& )%/elegt r -i acce'i*il& dar e5tre. de categ ric. 4 arte cur,%d du" aceea )%treaga gar%i$ a% 'i./i e2ectul 'e!er )% % ua a"licare a regula.e%tel r& dar Iar %ici u% 2el de %e.ul/u.ire Vi$i*il. Legi %arii 'e .i-cau '"ri%te%i -i "reau c 'u%t .,%dri de u%i2 r.ele l r )%gri1ite& )%2/i-area -i . ralul 2i/eril r 'e ).*u%t/i'e 2 arte .ult. 6% 2iecare di.i%ea/& +aulu'& care acu. era c .a%da%t 'ecu%d& 'e "re$e%ta )% *ir ul lui Marcellu' "e%tru a "ri.i rdi%ele. :u 'c3i.*ar %ici ! r* re2erit are la )%t,l%irea l r dra.atic. C %!er'a/ia di%tre ei 'e de'2-ura )% ter.e%i glaciali -i 'e li.ita la cea .ai 'e!er curte%ie 2icial. +aulu'& ).*rcat )% . d ire"r -a*il& 'e "re$e%ta la u-a *ir ului -i cerea ' 2ie i%tr du' )% 2a/a c .a%da%tului. Sa%ti%ela )l a%u%/a& iar c .a%da%tul )i '"u%ea ' i%tr duc "e ce%turi %. +aulu' i%tra -i lua " $i/ia de dre"/i )% 2a/a *ir ului. A" i 'e 'alutau. 8 Va tre*ui ' )%l cui. -a'e c.ile de tra%'" rt& c .a%da%te. 8 De ce9 )%tre*area r'u% ca u% " c%et de *ici. 8 U%a e'te -c3i a". D u 'u%t * l%a!e. Trei 'u%t "rea *tr,%e "e%tru a .ai "utea 2ace 'er!iciu. 8 6%l cuie-te(le; ( A. )%/ele'& c .a%da%te. I.ediat du" aceea +aulu' 'aluta -i "r'ea *ir ul. U%e ri Marcellu' 'e )%tre*a7 are rela/iile ace'tea di%tre ei ! r c %ti%ua -i de aici )%ai%te )% 2elul ace'ta9 :u(i !e%ea ' cread& )%ce"u'e ' 'e 'i.t 'i%gur )% 'itua/ia acea'ta "e care -i( ale'e'e "e%tru i."u%erea di'ci"li%ei. +re'i./ea c +aulu' e'te u% *r*at cu.'ecade& dar a%ii de e5il )l )%cri'er -i era "licti'it de . arte de $dr%icia 2elului de !ia/ di% de-ertul ace'ta. Marcellu' )-i $i'e c& dac +aulu' !a arta c,t de u- ar di'" $i/ie de a 'e )."riete%i cu el& !a "ri.i ace'te a!a%'uri ale lui& dar )%c l %u !a 2ace %ici u% "a' .ai de"arte. i %ici %u !a lu el )%'u-i acea't i%i/iati!. C,t de'"re ce%turi %ul Se5tu'& cu ace'ta !e%ea 2 arte rar )% c %tact& de arece Se5tu' )-i "ri.ea rdi%ele "ri% i%ter.ediul lui +aulu'. I%di!idul ace'ta uria- -i . r c% ' )-i )%de"li%ea )%'rci%rile cu cea .ai .are .i%u/i $itate& dar "rea %e.ul/u.it& )% ti."ul .e'ei %u '"u%ea %ici dat %i.ic0 du" ce ter.i%a cu .,%carea& 2cea 'tr,.*tur -i(-i cerea ! ie ' "lece.

6%tr( 'ear& la $ece $ile du" ' 'irea la Mi% a& Marcellu' c %'tat c la .a' 'cau%ul lui Se5tu' a r.a' %e cu"at. 8 U%de e'te9 )%tre* c .a%da%tul -i 2cu 'e.% '"re 'cau%ul li*er. 8 i(a ru"t u% "ici r& r'"u%'e +aulu'. 8 C,%d9 8 A't$i du"(a.ia$. 8 Cu. '(a )%t,."lat accide%tul9 8 O ari" a " r/ii celei .ari a c$ut "e'te el& c .a%da%te. Marcellu' 'e ridic i.ediat )% "ici are -i ie-i di% 'al. O cli" .ai t,r$iu 'e ridic -i +aulu' -i(l a1u%'e "e c rid r& )% dru. '"re ca.era lui Se5tu'& -i 'tr*tur di'ta%/a )."reu%& .erg,%d la "a'. 8 Ru"tura e'te gra!9 8 O'ul '(a ru"t ca -i c,%d ar 2i tiat "ul"a de 'u' a "ici rului. :u e'te "rea $dr *it. +e Se5tu' )l g'ir )%ti%' "e '"ate& cu 2ru%tea ac "erit de 'ud are. Se uit la ei -i 2cu c,%d ar 2i !rut '(i 'alute 8 D are ru9 )%tre* Marcellu'. 8 :u d are& c .a%da%te& r'"u%'e Se5tu' -i 'cr,-%i di% di%/i. 8 Mi%/i cu t t cura1ul& ri" 't Marcellu'. O .i%ciu% ti"ic r .a%. Su%t c %!i%' c %u !ei ad.ite c te d are c3iar dac ar 2i ' te taie *uc/ele. Mi%dirul ace'ta %u e *u%0 'e leag% ca u% 3a.ac. Va tre*ui ' g'i. altul. @i(au adu' ci%a9 Se5tu' clti% di% ca" -i(i '"u'e c %(are %e! ie de %i.ic. 8 De... ' !ede.; ri" 't Marcellu' %e.ul/u.it. Di.i%ea/a ur.t are )% ti."ul i%'"ec/iei& )%tre cei ca%t %a/i )% c lturile ca2e%ii di% a"r "ierea tere%ului de e5erci/ii 'e r'",%di -tirea c % ul c .a%da%t ( cel care alearg de la u% ca"t la altul al tere%ului -i u.*l )%cru%tat ( '(a du' a'ear la *uctria 2i/eril r -i a 'u"ra!eg3eat *uctarul ",% c,%d a "regtit ci r* cald -i c %'i'te%t "e%tru *tr,%ul Se5tu'0 a" i l(a .utat )%tr( ca.er .ai lu.i% a' -i a 'tat ",% c,%d i(au 2cut u% "at '"ecial "e%tru el. A*ia )% $iua acea'ta Marcellu' de!e%i de 2a"t c .a%da%tul 2 rtului Mi% a. 6% aceea-i 'ear De.etriu' re%u%/ '(-i "regtea'c "u.%alul "e care )l lua cu el )% "at -i ' .ai )%cuie u-a de la i%trare. Di.i%ea/a ur.t are +aulu' 2eri 'e%ti%ela di% cale -i i%tr& tar alt cere. %ie dec,t 'alutul regula.e%tar. Marcellu' )i 2cu 'e.% '"re u% 'cau% li*er -i +aulu' 'e a-e$. 8 E cald a't$i& ce%turi a%e +aulu'& )%ce"u Marcellu'. 8 Aici la Ga$a %u 'u%te. *i-%ui/i cu !re.e "lcut. Cli.a 'e " tri!e-te cu te."era.e%tul a.e%il r. Sau e'te "rea cald& 'au e'te "rea 2rig& $i'e +aulu' -i& "r "ti%du('e )% '"tarul 'cau%ului& )-i *g .,i%ile )% ci%gt are. E!reii ! r a!ea )% cur,%d .are 'r*t are& c .a%da%te. Acea'ta !a dura !re.e de '"t.,%& c,%d lu%a !a 2i "li%& )% lu%a creia ei )i $ic :i'a%. +r *a*il ai au$it de a'ta. .i-care& ca -i

8 :u... %(a. au$it )%c %ici dat& ad.i'e Marcellu'. C3e'tiu%ea acea'ta %e i%tere'ea$ -i "e % i9 8 Acea'ta e'te '"t.,%a +a-til r e!reie-ti& "e care Egi"tului. 'er*ea$ )% a.i%tirea 'c"rii l r di% r *ia

8 Ce au cutat )% Egi"t9 )%tre* Marcellu' cu i%di2ere%/. 8 6% ti."ul di% ur. %(au .ai cutat %i.ic... A2acerea a'ta '(a )%t,."lat acu. ci%ci'"re$ece 'ec le.. 8 O& !a ' $ic a-a. E!reii )-i .ai aduc a.i%te -i a't$i9 8 E!reii& c .a%da%te& %u uit %ici dat %i.ic& )% 2iecare a%& "e !re.ea a'ta& t /i e!reii care au " 'i*ilitatea ' "lece la dru. 'e adu% )% Ieru'ali. "e%tru a <.,%ca +a'tile=& adic a$i.ele& cu. '"u% ei0 .ul/i di%tre ei 'e i%tere'ea$ cu acea't ca$ie de 'er*ri rga%i$ate )% 2a.ilie& de "etreceri& de 1 curi& de licita/ii -i t t 2elul de di'trac/ii. Cara!a%ele !i% di% .ari de"rtri "e%tru a(-i e5"u%e .r2urile. Mii de a.e%i 'e )%drea"t '"re ra-0 ei " " 'e'c la " ala c li%el r ce )."re' ar cetatea di% t ate "r/ile. E'te u% '"ectac l 2 arte c l rat& c .a%da%te. 8 +re'u"u% c l(ai !$ut. 8 De 2iecare dat& c .a%da%te& )% cei u%'"re$ece a%i de c,%d a%i 2 't tri.i' )% 2 rtul ace'ta& )%cu!ii%/ +aulu'. +r curat rul Iudeii& care e'te la Ieru'ali. ( cred c e-ti i%2 r.at c acea't i%'titu/ie e'te cca .ai i." rta%t di%tre t ate celelalte care 'e g'e'c )% +ale'ti%a ( a-tea"t ' i 'e tri.it deta-a.e%te de legi %ari di% t ate 2 rturile de la Ca"er%au.& J ""a -i Mi% a. 8 +ri% ur.are .ul/i.ea aceea de a.e%i e'te tur*ule%t9 )%tre* tri*u%ul. 8 :u '(ar "utea '"u%e c e'te tur*ule%t. Dar de 2iecare dat c,%d 'e adu% .ai .ul/i e!rei la lalt& de *icei lu.ea ! r*e-te de'"re re! lu/ie. Dar altce!a %u 2ac& dec,t c,%t& * ce'c -i ! r*e'c de'"re @ara 4gdui%/ei "e care au "ierdut( . Du" c,te -tiu e%& ",% acu. %u '(a )%t,."lat ca 'itua/ia ' dege%ere$e& dec,t cel .ult )% c,te!a .a%i2e'ta/ii de 'trad& li"'ite de )%'e.%tate. +r curat rul )%' e'te de "rere c la a't2el de ca$ii %u 'tric ' 2ie !$ute c,t .ai .ulte u%i2 r.e de legi %ari r .a%i -i ' 'e 2ac "arad )% a"r "ierea te."lului& adug +aulu' -i )%ce"u ' r,d. 8 V . "ri.i u% rdi% 2icial )% 'c "ul ace'ta9 8 :u& c .a%da%te. +r curat rul %u(-i d 'te%eala ' .ai "u% u% curier "e dru.uri. C %'ider ca de la 'i%e )%/ele' ca u% deta-a.e%t di% Mi% a ' 'e "re$i%te. 8 4 arte *i%e& +aulu'. C,/i a.e%i ! . tri.ite -i c,%d ! r "leca9 8 V . tri.ite ce%turie )%treag. Dru.ul ",% ac l durea$ trei $ile -i ! r "leca " i.,i%e. 8 Vei lua .'urile %ece'are )% 'c "ul ace'ta& +aulu'. Vrei ' iei c .a%da ace'tei ce%turii 'au e-ti 'tul de a't2el de '"ectac le9 8 Stul; :ici " .e%eal de a-a ce!a; e5"edi/ia acea'ta e'te 'i%gurul e!e%i.e%t .ai i." rta%t al a%ului; i d(.i ! ie '(/i '"u%& tri*u%e& c dac %e !ei )%' /i !ei a!ea t ate . ti!ele ' 2ii .ul/u.it. 8 Dac e-ti de acea't "rere& atu%ci ! i .erge -i eu. Ce ec3i"a.e%t ! . lua cu % i9 8 Ec3i"a.e%tul %u !a 2i t c.ai greu de "urtat. 4ii%d ! r*a de'"re 2e'ti!itate de gal& ! . lua cele .ai *u%e u%i2 r.e. Cred c !ei a!ea . ti!e ' te .,%dre-ti de a.e%ii "e care(i c .a%$i& cci aici e'te c %'iderat dre"t rec ."e%' a !red%iciei ' 2ii ale' )% deta-a.e%tul care "leac& -i legi %arii au -i )%ce"ut '(-i 2rece ar.ele -i catara.ele. Altce!a %u ! . lua dec,t "r !i$iile -i c rturile "e%tru " "a'uri. La Ieru'ali. 'u%te. ca%t %a/i )tr *arci c %2 rta*ile -i .,%carea de cea .ai *u% calitate %e e'te

2erit de a%u.i/i a.e%i * ga/i di% ra-. 8 Cu. 'e " ate9 )%tre* Marcellu' -i ridic *ra$ul .irat '"re el. :u 'u%t %e.ul/u.i/i de ad.i%i'tra/ia r .a% di% Ieru'ali.9 +aulu' r,'e 'arca'tic. 8 Cei care 'i.t 1ugul d .i%a/iei r .a%e 'u%t a.e%i di% "tura de 1 ' a d .i%a/iei. C,t de'"re a.e%ii * ga/i& di%tre care 2 arte .ul/i 'e cu" de )%ca'area *iruril r cu!e%ite lui Ti*eriu ( di% care re/i% u% '2ert -i "e%tru ei ( ace-tia 'u%t *liga/i ' "l,%g -i ei di% cau$a regatului l r "ierdut& dar %egu't rii ace-tia *tr,%i -i ",%tec -i& "recu. -i c.tarii& ar r.,%e )%gr $i/i )% $iua c,%d ar i$*uc%i ade!rat re! lu/ie. Vei c %'tata c *tr,%ii ra-ului -i "r curat rul %u 'u%t cu %i.ic .ai *u%i dec,t t,l3arii de dru.ul .are& de-i 'e "re2ac c %(au cu ce tri. 8 +aulu'& ceea ce(.i '"ui .i 'e "are %e.ai" .e%it. Eu .i(a. )%c3i"uit )%t tdeau%a c e!reii 'u%t "atri /i )%2 ca/i -i du-.a%i )%ri/i ai i."eriului. 8 +re'u"u%erea acea'ta e'te )%te.eiat& c .a%da%te& dar %u.ai )% ce "ri!e-te " " rul de 1 '. Mai '"er -i a't$i c ! r reu-i ' */i% !ec3ea l r i%de"e%de%/. 4r )%d ial ai au$it -i de'"re 'tr!ec3iul l r .it de'"re Me'ia. 8 Eu %(a. au$it %i.ic. Ce e'te a'ta& Me'ia9 8 Me'ia e'te li*erat rul l r& c .a%da%te. 6% c %2 r.itate cu ceea ce au '"u' "r 2e/ii l r& ace'ta !a a"rea )%tr( *u% $i "e%tru a(i rga%i$a ca '(-i " at recuceri li*ertatea. 8:(a. au$it %ici dat de'"re u% a't2el de .it& declar Marcellu' cu i%di2ere%/. Dar %ici %u e de .irare. +e .i%e %u .(au i%tere'at %ici dat 'u"er'ti/iile religi a'e. 8 :ici "e .i%e& adug +aulu'. Dar )% '"t.,%a +a-til r au$i 2 arte .ult ! r*i%du('e de'"re ace't Me'ia& declar el -i )%ce"u ' r,d. Vei a!ea ca$ia ' !e$i "e a.e%ii ace-tia )%al/i -i ",%tec -i& ).*rca/i )% le!itele l r lucit are& care(i )%2- ar de la g,t ",% )% !,r2ul "ici arel r& cu. 'tau cu ca"etele "r!lite "e '"ate& cu c3ii )%c3i-i ridica/i '"re cer& *t,1%du('e cu "u.%ul )% "ie"t -i "l,%g,%d du" regatul l r "ierdut& )% ti."ul c,t i%! c "e Me'ia. Dar )% realitate ei %u au %e! ie de alt regat dec,t cel care le " ate u."le c3i.irele de *a%i -i ",%tecele d.e 3ra% *u%. :u au %e! ie de u% Me'ia care ar a!ea i%te%/ia ' i%'tige re! lu/ie )." tri!a I."eriului r .a%& de arece )% ca$ul ace'ta ei ar 2i cei di%t,i care '(ar re"e$i '( 'u"ri.e. 8 Ce adu%tur de i" cri/i; .ur.ur Marcellu'. 8 Ad.it c 'u%t i" cri/i& dar )/i dau 2 arte *i%e de .,%care dac 'e )%t,."l ' te g'e-ti )% ca'a l r. O *ucat de !re.e tri*u%ul %u .ai $i'e %i.ic& ci clti% di% ca" de$gu'tat -i %e.ul/u.it. 8 Lu.ea e'te "li% de ticl -ii& dar acea'ta de acu. )%trece t t ce a. au$it ",% a't$i. 8 @i(e -i 'il ' te g,%de-ti& 'cr,-%i +aulu'. S"ectac lul ace'ta . )%dea.% ' trag cu/itul -i '(l )%2ig )% c a'ta c,te u%uia care trece )% lu%gul uli/el r cu *ra/ele ridicate '"re cer& .ur.ur,%d rugciu%i& iar du" el 'e /i%e lu%gul c %! i al cel r 'raci& * l%a!i& r*i -i l gi care 'u%t c %!i%-i c& )%credi%/,%d cau$a l r '2,%t ace't r ticl -i 2ari'ei& ea 'e g'e-te )% .,i%i *u%e. +aulu' 'e )%t ar'e )%tr( "arte "e 'cau% ca ' 'e uite '"re u- -i ddu cu c3ii de De.etriu'& care 'ta "e c rid r -i(i "utea au$i ce ! r*e'c. Oc3ii lui Marcellu' )l ur.rir7 8 Scla!ul .eu& care e'te grec& ce%turi a%e. %u ! r*e-te %ici dat. +ri% ur.are %ici ' %u te g,%de-ti c( ar 2i )% 'tare ' di!ulge *iectul u%ei c %!er'a/ii di%tre % i& declar el cu gla'ul )% - a"t.

8 Ce ! ia. '(/i '"u%& c %ti%u +aulu' cu gla'ul 'ti%'. A& da0 ric,t de re! ltt are /i '(ar "rea acea't 'itua/ie di% Ieru'ali.& ea %u e'te ce!a %e *i-%uit. A" i 'e a"lec "e'te *ir u -i c %ti%u7 4r a.e%ii * ga/i di% "r !i%ciile "e care % i le(a. 'u"u' ( a.e%i a cr r lc .ie -i $g,rce%ie 'u%t .ult .ai .ari dec,t "atri ti'.ul l r l cal ( I."eriul r .a% '(ar "r*u-i; 8 4ii cu *gare de 'ea.& +aulu'& cci e'te "ri.e1di ' ' 2aci a't2el de a2ir.a/ii. Te riile ace'tea ar "utea '(/i "rici%uia'c %e.ul/u.iri. +aulu' )%cru%t di% '"r,%ce%e -i tru"ul )i de!e%i rigid. 8 :e.ul/u.iri& c .a%da%te; ri" 't el cu a.rciu%e. De ace'tea a. a!ut de'tule; A. 2 't de'tul de "r 't ' 2iu "rea 'i%cer de 2a/ cu Ger.a%icu'. Ace'ta e'te . ti!ul ( c %ti%u el cu gla'ul .ai d . lit ( "e%tru care& de-i era. legat& a. 2 't tri.i' la Mi% a "e%tru a de!e%i ce%turi %. Dar ! i c %ti%ua ' a2ir. 'u' -i tare c I."eriul r .a% a 2 't c %' lidat -i e'te -i a't$i 'u'/i%ut dat rit trdrii "r !i%cialil r * ga/i& care 'u%t di'"u-i '(-i !,%d "r "riul l r " " r. Acea't 'trategie& 2ire-te& %(a 2 't i%!e%tat de % i. R .a -i(a )%'u-it( de la Ale5a%dru cel Mare. El a luat( de la "er'a%i& care la r,%dul l r au )%!/at( de la egi"te%i. :(ai dec,t ' cu."eri "e * ga/ii u%ei /ri .ai .ici... -i gata... ceilal/i )/i !i% "lea-c; O*ra$ul lui +aulu' ardea ca 2lacr di% cau$a re! ltei. Du" ce ter.i% cu acea't "er ra/ie& )-i retra'e *ra/ele de "e .a' -i r.a'e cu "u.%ii )%cle-ta/i& iar .u-c3ii .a5ilarel r )%ce"ur '(i tre'ar. A" i 'e uit la Marcellu' di%tr( "arte -i )%g,%7 Mre/ia R .ei; M 2turi; Eu 'cui" "e .re/ia R .ei; Acea'ta %u e'te altce!a dec,t .re/ia trdrii; Mre/ia aurului; +rice"erea ticl a' de a deter.i%a a.e%ii 'raci '(-i 'ar u%ul altuia )% gru.a$ "e c,."urile de *tlie& c,t !re.e cei .ari 'tau a'cu%-i )% !i$ui%a l r -i )%ca'ea$ "re/ul "e%tru care i(au !,%dut. Marele -i 'u"er*ul I."eriu r .a%; adug +aulu' -i l !i cu "u.%ul )%cle-tat )% t*lia .e'ei. Eu 'cui" "e ace't I."eriu r .a%; 8 +aulu'& "urtarea acea'ta e'te e5tre. de i."rude%t& r'"u%'e Marcellu' gra!. +e%tru a't2el de ! r*e .agi'tra/ii di% R .a te(ar c %da.%a ' 2ii 1u"uit de !iu. S"er c %u /i 'e )%t,."l "rea ade'e ri '(/i "ier$i 2irea )% 2elul ace'ta. +aulu' 'e ridic )% "ici are -i(-i 'lt di% -ale ci%gt area lat. 8 :u .(a. '2iit '(.i de'carc 'u2letul de 2a/ cu du.%eata& $i'e el. 8 Ce te deter.i% '(/i )%c3i"ui c eu %u te ! i trda9 8 4a"tul c du.%eata& tri*u%e& cre$i )% 2 r/a ade!rat care i."lic -i cura1& r'"u%'e +aulu' cu c %!i%gere. Marcellu' 'e uit la el -i $,.*i. 8 E de .irare& +aulu'& declar el )%g,%durat& c .a'ele " "ulare %u )%cearc ' 'e c %duc 'i%gure -i ' 3 tra'c ' arta l r. 8 M 2turi; Ce ar "utea ' 2ac .a'ele " "ulare9 ri" 't el cu di'"re/. :u 'u%t altce!a dec,t tur. 2r "'t r. Ia de "ild "e e!reii ace-tia. Di% c,%d )% c,%d 'e g'e-te c,te u% %e*u% care ' "r te'te$e )." tri!a %edre"t/ii cu care 'u%t trata/i& 'are )%tr( teleag "rit )% .i1l cul dru.ului -i )%ce"e ' ! ci2ere$e& dar i.ediat du" aceea di'"are -i %i.e%i %u(i .ai -tie de ur. -i %ici %u 'e .ai aude de el. 8 Ci%e )l 2ace ' di'"ar9 > ga/ii9 8 De... %u t c.ai. C,%d e ! r*a de a 2ace a't2el de tre*uri& %e c3ea. )%t tdeau%a "e % i. Se -tie c cel r de la R .a %u le "lac a't2el de i%'tigrii0 dar cei care 'tri!e'c rice .i-care re! lu/i %ar di% g ace 'u%t %egu't rii * ga/i. 8 Ce ticl -i; e5cla. Marcellu'.

8 Da& tri*u%e& ace'ta e'te ade!rul& )%cu!ii%/ +aulu' ce!a .ai rc rit& dar tre*uie ' -tii c ticl -ii ace-tia di% Ieru'ali. 'e "rice" la !i%& dac 'e )%t,."l ' le ia' )% cale c,te u% *urdu2& -i %u e$it '(l )."art cu legiu%ile r .a%e0 a'ta "e%tru a %e )%de.%a ' 2i. cu c3ii )% "atru de 2iecare dat c,%d 'e )%t,."l ca u% "atri t "rea )%2ier*,%tat ' 'e !icrea'c cu "rea .ult )%dr$%eal di% cau$a regatului "ierdut. CA+ITOLUL IV +ri.a $i de dru.& )%tre Ga$a -i A'cal %& 2u di% cale(a2ar de * 'it are& de arece dru.ul e'te de'2u%dat -i "li% de "ra2ul r'c lit de cara!a%ele care )%ai%tau cu )%ceti%eal de .elci. 8 M,i%e dru.ul !a 2i .ult .ai *u%& $i'e Mela'& uit,%du('e )%!e'elit la )%2/i-area gr te'c a lui De.etriu'& care(-i lega'e tur*a%ul di% % u& )%2a-ur,%du(-i(l )."re1urul *ra$ului& a-a c %u i 'e .ai !edeau dec,t c3ii. 8 S '"er. c a-a !a 2i& .ur.ur c ri%tia%ul )%ti%$,%d cu "utere de c"'trul .gru-ului di% 2ru%tea cara!a%ei& care ar 2i !rut ' 'e re"ead '"re tu2a de 'caie/i. Dar %u !d cu. ar "utea ' 2ie. R,.ele ace'tea care .erg )% 2a/a % a'tr 'e )%drea"t t ate '"re Ieru'ali.& %u(i a-a9 8 Da& dar de la A'cal % % i ! . "r'i dru.ul ace'ta -i ! . a"uca "e " tec .ai 'curt care trece "ri%tre .u%/i& )i e5"lic Mela'. Cara!a%ele %u )%tre*ui%/ea$ " teca aceea& de arece 'e te. de *edui%i. 8 Dar de'"re % i ce $ici& % i %u %e te.e.9 8 Su%te. "rea .ul/i& a-a c %u )%dr$%e'c ' 'e a"r "ie. Mela' era u% *r*at lat )% u.eri& cu "ici arele crc%ate -i "rul r -u0 era 'cla!ul lui +aulu'& care(l adu'e'e di% Tracia& -i dru.ul ace'ta )i 2cea "lcere. :u "rea a!ea ca$ia ' dea i%2 r.a/ii cel r di."re1urul 'u -i& c %'tat,%d c De.etriu' 'e g'e-te )%tr( 'itua/ie .ult .ai *u% dec,t a lui )%'u-i& )i 2cu'e "lcere ' 'e )."riete%ea'c cu 'cla!ul % ului legat& de'"re care t /i cei di% 2 rt ! r*eau %u.ai de *i%e. 8 +ra2ul %u e'te r'c lit de c.ile& de arece 'e -tie c ace'tea c,%d 'u%t )% .ar- ridic "ici arele -i a-a$ c "ita "e !,r2ul .u-ur aiel r de "ra20 ace'ta e'te r'c lit de .gru-ii care(-i duc "ici arele de(a t,r,-ul. Dar eu %u " t 'u2eri c.ilele. 8 Eu %u . "rea "rice" la c.ile& ad.i'e De.etriu'& care "rea di'"u' ' "r 2ite de i%2 r.a/iile ce le "utea */i%e -i de'"re care era c %!i%' c(ar "utea '(i 2ie de 2 l '. 8 :i.e%ea %u 'e "rice"e& r'"u%'e Mela' 'e%te%/i '. Alturi de c.il " /i tri a%i )%tregi -i& c3iar dac te(ai "urtat cu ea cu. te(ai "urta cu u% 2rate& %u te " /i )%crede )% ea. Ia uit(te )%c ace; i& ridic,%d .,%a& )i art %a'ul turtit ca li"ie. Cu %a'ul ace'ta .(a. ale' di% Gallia& .ai acu. !re d i'"re$ece a%i. Mu-tele -i /,%/arii deter.i%a'er "e *tr,%a Me%e"3ta3& c.ila 't",%ului .eu& '(-i "iard cu."tul. D u $ile la r,%d .i le "ierdu'e. 2rec,%d( cu ulei de .'li%e. Sta %e.i-cat -i t rcea ca "i'ic0 "e'e.%e )i "lcea. Du" ce a. ter.i%at& '(a )%t r' '"re .i%e -i .(a " c%it cu c "ita )% *ra$. De.etriu' )%ce"u ' r,d& cu. era dealt2el 2ire'c& -i(l )%tre* )% ce 2el '(a r$*u%at )." tri!a c.ilei& )%tre*area acea'ta )i 2cea "lcere& de arece *%uia c 'cla!ul !a .ai a!ea ce!a de '"u'. 8 Era. at,t de 2uri '& de %u !edea. %i.ic )."re1urul .eu& c %ti%u Mela'& a-a c i(a. tra' -i eu u% "ici r& dar Me%e"3ta3 a *%uit ce !reau ' 2ac -i& c,%d a. ridicat "ici rul& .i l(a -i )%3/at. @i '(a )%t,."lat !re dat ' te .u-te c.il9 Tre*uie ' -tii c u% .gar 'au u% c,i%e& c,%d !rea ' te .u-te& te "re!i%e& a-a c -tii di%ai%te la ce tre*uie ' te a-te"/i. C.ila )%' %u(/i d %ici dat de -tire. :i.e%i %u -tie& a2ar de ea& c !rea ' te .u-te. A. $cut d u '"t.,%i de "e ur.a .u-cturii lui Me%e"3ta3. Mie %u(.i "lac c.ilele; '2,r-i Mela'& -i % ul 'u "riete% ad.i'e c are . ti!e de'tul de )%te.eiate ca ' %u(i "lac.

8 :u 'e " ate ' le c %da.%i di% cau$ c .ai )%cearc -i ele ' 'e r$*u%e c,te dat& $i'e De.etriu'. Via/a "e care duc e'te 2 arte grea. C %ti%u,%du(-i dru.ul& Mela' "ru c 'e g,%de-te %u t c.ai .ul/u.it la acea't *'er!a/ie -i cur,%d du" aceea 'e uit la De.etriu' cu c ada c3iului -i )%cerc '(l c,%trea'c. 8 R$*u%area %u e'te )%t tdeau%a "r cedeul cel .ai i%dicat. S lu. de "ild 'itua/ia u%ui 'cla!7 )%cerc,%d ' 'e r$*u%e& %u a1u%ge la %ici u% re$ultat. C.ilele& .garii -i 'cla!ii tre*uie ' /i% 'ea.a de 't",%ii l r. Iar c,%d !$u c De.etriu' %u $ice %i.ic& adug7 Sau te " .e%e-ti c %u e-ti de aceea-i "rere9 De.etriu' ddu di% ca" 2r ' $ic %i.ic& de arece %u d rea ' di'cute de'"re acea't "r *le.. 8 Dac !rei ' i%tri )% 'lu1*a cui!a& atu%ci !a 2i .ai *i%e ca& c3iar de la )%ce"ut& '(l 'er!e-ti a-a cu. 'e cu!i%e& $i'e el. 8 T t a-a a. $i' -i eu& )%cu!ii%/ Mela' cu i% ce%/ at,t de !i$i*il& )%c,t De.etriu' 'e )%tre* dac %u cu.!a )%cearc ' 'e "re2ac& de aceea(-i $i'e c %(ar 'trica ' a2le ade!rul. 8 E!ide%t& 'cla!ia e'te cu t tul altce!a dec,t atu%ci c,%d ai i%tra )% 'lu1* )% calitate de li*ert& )%ce"u De.etriu'& )% ca$ul c,%d u%ui li*ert %u(i "lace lucrul "e%tru care e'te )%tre*ui%/at& " ate ' "lece& ceea ce e'te .ult .ai *i%e dec,t dac ar c %ti%ua ' lucre$e )% 'il. Scla!ului )%' %u(i e'te dat acea't alegere. Mela' )%ce"u ' r,d 'arca'tic. 8 U%ii di%tre 'cla!i 'u%t ca -i .garii& $i'e el. 6%cearc '(-i .u-te 't",%ii -i "e ur. iau c,te!a ci .ege "e '"i%are. Dac 'e a-a$ 1 ' -i %u ! r ' 'e .ai ridice& )i )%1ur -i le trag c,te!a *ice -i c,te!a "ici are. Or& "urtarea acea'ta %(are %ici u% r 't. Al/i 'cla!i 'e " art ca -i c.ilele. @i% la dru. -i car " !eri& 2r ' le "e'e de 2elul )% care 'u%t trata/i. Gla'ul lui Mela' de!e%i .etalic& di% cau$a '2 r/rii "e care 2cea "e%tru a(-i a'cu%de %e.ul/u.irea7 i "e ur. )%tr( *u% $i& "r *a*il c,%d 't",%ul !a 2i *eat& )-i lic3idea$ ' c telile cu el. 8 i la ur. ce 'e )%t,."l9 )%tre* De.etriu'. Mela' ridic di% u.eri -i 'e )%cru%t. 8 6% ca$ul ace'ta !a 2i .ai *i%e ' 'e care& c %c3i'e el& a" i adug7 Dar c.ila %u are )%t tdeau%a % r c. Di% c,%d )% c,%d c,te u% 'cla! reu-e-te ' 'ca"e. Acu. trei a%i ( c %ti%u Mela' cu gla'ul 'ti%'& de-i rar a!eai %e! ie de acea't "recau/ie& de arece erau 2 arte de"arte la ca"tul cara!a%ei -i t %ul cu care ! r*ea )i da )%2/i-are de c %'"irat r ( acu. trei a%i& e5act cu ca$ia dru.ului "e care(l 2ace. acu.& 'cla!ul c .a%da%tului Viteliu'& u% *r*at !e'el -i 'u"u' cu. %u 'e .ai " .e%e-te ( )l c3e.a Se!a%u' ( a reu-it ' e!ade$e )% "re$iua "lecrii di% Ieru'ali.. :i.e%i %u -tie ce '(a ale' de el. Mela' 'e a"r "ie de el -i(-i re"e$i cu!i%tele )% c l/ul gurii7 :i.e%i a2ar de .i%e; Se!a%u' a "lecat la Da.a'c. Mi( a '"u' ' .erg -i eu cu el. U%e ri . g,%de'c c(ar 2i 2 't *i%e '(l 2i a'cultat. +lecarea e'te 2 arte u- ar& )% ti."ul c,t 't. la Ieru'ali.& 'u%te. .ai .ult de ca"ul % 'tru. O2i/erii 2ac c3e2uri -i %u le "lace ' !ad 'cla!ii )%!,rti%du('e "ri% a"r "ierea l r. S"u% c ceea ce !d ar "utea '(i a*at de la di'ci"li%& -i 2cu cu c3iul. La a't2el de ca$ii ce%turi %il r le "lace ' 1 ace. De.etriu' a'culta 2r ' $ic %i.ic0 Mela' )%cerc ' 'e uite )% c3ii lui "e%tru a 'e c %!i%ge dac e'te "rude%t ' .ai c %ti%ue. 8 4ire-te& a.%u%tul ace'ta %u e'te 'ecret& adug el -i a*a%d % atitudi%ea .i'teri a' de ",% acu.. T at lu.ea di% Mi% a -tie... a2ar de ceea ce /i(a. '"u' adi%eauri. De.etriu' "re!edea c(ar c .ite gre-eal dac i(ar "u%e !re )%tre*are di% care Mela' ar "utea deduce c "e el )l i%tere'a acea't c3e'tiu%e& dar era curi ' ' a2le -i alte a.%u%te.

8 Ce l(a deter.i%at "e ace't Se!a%u' '(-i )%c3i"uie c& a1u%g,%d la Da.a'c& ar "utea ' 'ca"e9 Oc3ii lui Mela' 'e a"ri%'er di% % u. 8 Ora-ul Da.a'c 'e g'e-te )% Siria. + "ula/ia de ac l 'e 2ere-te de r .a%i .ai ru ca de tra!. Se '"u%e c ra-ul cel !ec3i e'te "li% de 'cla!i r .a%i0 trie'c )% !$ul lu.ii -i %u )%cearc ' 'e a'cu%d. Dac reu-e-ti '(a1u%gi ",% ac l & " /i tri t t at,t de li%i-tit ca -i "l -%i/a )% urec3ea u%ui .gar. Di.i%ea/a ur.t are& de!re.e& cara!a%a "lec di% % u la dru.& 2c,%du(-i l c "ri%tre c 'ti-ele 'ter"e ale dealuril r& )% lu%gul u%ei " teci c tite care u%e ri 'e 'tr,.ta "e .argi%ea r,"el r -i a al*iil r 'ecate& a-a c& '"re de 'e*ire de .ar-ul di% a1u%& acu. %u "uteau )%ai%ta dec,t c,te u%ul& cci %u era l c ' .earg )%gr.di/i. Treceau "ri%tr( regiu%e de-art& a"r a"e %el cuit. Ici(c l 'e !edea c,te u% gru" de ca"re 'l*atice& care a"r a"e %u 'e "uteau di'ti%ge di%tre 't,%cile ca2e%ii -i 'ter"e0 'e uitau la trect rii ace-tia care )%dr$%eau ' )%calce d .e%iul l r. J ' )% !ale "l ile de "ri.!ar 2cu'er ' r'ar ici(c l c,te u% '. c '2i ' de !egeta/ie& care %u "utea ' dure$e. +e .argi%ea u%ui i$! r cu a" )."u/i%at& u% "artal de !i rele )-i 2r,%'e'er lu1erele )%'etate. Regiu%ea acea'ta )i 2cea lui De.etriu' "lcere. +ei'a1ul era tri't& dar el t tu-i 'e 'i./ea .ul/u.it& cci aerul era curat -i 'e g'ea de'tul de de"arte de Mela'& al crui 'u*iect de c %!er'a/ie )%ce"u'e '(l %eli%i-tea'c. :u 'e )%d ia c,tu-i de "u/i% c el ar !rea '(i "r "u% ' e!ade$e )."reu% 'au " ate ur.rea '(l atrag )%tr( u%eltire ca du" aceea '(l trde$e. S(ar "utea ca *%uielile lui ' %u 2ie )%te.eiate& dar era "ri.e1di ' ' 2ie a.e'tecat )%tr( a't2el de u%eltire. I%di2ere%t ce 2el de "reri ar 2i a!ut el )%'u-i )% acea't "ri!i%/& 2iecare ! r* ce ar 2i '"u'( lui Mela'& ace'ta ar 2i "utut( )%tre*ui%/a ca ar. )." tri!a lui )% ca$ul c,%d el ar 2i ur.rit ce!a a%u.e -i l(ar 2i "i$.uit "e%tru "ri!ilegiile de care 'e *ucur )% calitate de 'cla! al c .a%da%tului. Lu 3 tr,rea ca de aici )%ai%te ' 2ie e5tre. de "rude%t de 2iecare dat c,%d !a ! r*i cu el -i ( )% .'ura )% care(i !a 2i " 'i*il ( ' 'e 2erea'c de a r.,%e 'i%guri. A2ar de a'ta tre*uia ' 'e g,%dea'c la .ul/i.e de a.%u%te %el.urite di% 'eara trecut& "e care le re/i%u'e di% c %!er'a/ia de'2-urat )%tre Marcellu' -i ce%turi %ul +aulu'0 2u'e'e u% rec3i$it riu "li% de 3a$& (2cut de d i a.e%i care %u credeau )% $ei ( di% care *u% "arte era li"'it de i." rta%/& dar 2 arte i%'tructi!. T,r$iu& )% ti."ul du"(a.ie$ii& cara!a%a 'e "ri'e "e .argi%ea u%ui i$! r di% "artea de .ia$% a"te( r'rit ( "r "rietatea ra-ului A'cal %& care 'e g'ea la di'ta%/ de .il 1u.tate ( -i De.etriu' 2u 2 arte .ul/u.it c,%d "ri.i rdi%ul ' 'e "re$i%te )% 2a/a 't",%ului 'u& de arece 'e 'i./ea 'i%gur -i a*tut. R.a'e .irat c,%d c %'tat c,t de 2ru. ' arat ca%t %a.e%tul. Ca la u% ge't .agic c rturile ca2e%ii r'ri'er )% .i1l cul c,."ului& a-e$ate )% "atru r,%duri lu%gi -i dre"te. I%te%de%/a )-i de'2cu'e *aga1ele cu ec3i"a.e%tul de ca."a%ie -i a-e$a'e 'cau%ele& .e'ele -i a-ter%uturile "e care le. "regti'er "e%tru " "a'. Dra"elele 2luturau )% !,%t. Sa%ti%elele 2u'e'er " 'tate la l cul l r. Re"re$e%ta%tul l cal%ic al ad.i%i'tra/iei r .a%e& u% i%di!id cu %a'ul lu%g -i r -u& caracteri'tic cel r care a*u$ea$ de !i%& 'e "re$e%ta'e )."reu% cu trei %egu't ri e!rei -i "reda'er c .a%da%tului u% 'ul de "erga.e%t )% care ra-ul A'cal % )-i e5"ri.a .ul/u.irea )% recu% -ti%/a F)% realitate u% %eade!rA "e%tru c cele*ra legiu%e di% Mi% a a *i%e! it ' acce"te . de'ta& dar '" %ta%a '"italitate a ra-ului. Adu'e'er cu ei trei *urdu2uri uria-e& "li%e de cel .ai *u% !i% "r du' )% regiu%e -i& du" ce c .a%da%tul ( )% '"atele cruia erau )%-ira/i t /i 2i/erii ce%turiei ( )i i%!it ' r.,% cu ei la ci%& le r'"u%'e 2 arte cere. %i ' c Mi% a 'e 'i.te t t at,t de )%c,%tat ' 'e g'ea'c )% A'cal % ca -i ra-ul A'cal % "e%tru 2a"tul c i 'e 2er ca$ia ' '"te$e "e cei di% Mi% a& declara/ie care 'cla!ului 'u i 'e "ru "li% de 3a$. Du" ce 'e ter.i% ci%a -i )-i )%de"li%i *liga/iile i.ediate& De.etriu' 'e )%ti%'e "e ".,%t& )% a"r "ierea c rtului )% care era 't",%ul 'u ( u% c rt i."u%t r& ce!a .ai .are dec,t celelalte& eu ciucuri -i dra"erii de .ta'e& iar la i%trare cu u% " l g '"ri1i%it "e l%ci lu%gi -i 'u*/iri. Cu .,i%ile )."reu%ate 'u* ca"& De.etriu' 'e uita la 'tele& .ir,%du('e de 'trlucirea l r %e *i-%uit -i ur.ri%d 2r %ici i%te%/ie c %!er'a/ia ce 'e de"%a d . al )%tre 't",%ul 'u -i +aulu'& care 'e a-e$a'er "e 'cau%e de ca."a%ie& 'u* " l gul c rtului. +r *a*il 'u*iectul c %!er'a/iei l r de acu. era !i$ita 2cut

de de.%itarii ra-ului care 'e )%t r'e'er aca'. +aulu'& )% calitate de 2il ' 2 a.at r& ! r*ea li%i-tit -i )%gduit r& "r *a*il )%de.%at de e2ectul !i%ului "e care(l *u'e. De.etriu' ciuli urec3ile. 6% a't2el de )."re1urri 'e )%t,."la de .ulte ri ca di% i."rude%/ .ul '(-i dea "e 2a/ c %!i%gerile re2erit are ia c,te "r *le.& iar dac 'e !a )%t,."la ca )% ge%eral +aulu' ' ai* c %!i%geri& atu%ci 2r )%d ial ace'tea .eritau ' 2ie cu% 'cute -i de el. 8 E!reii& '"u%ea +aulu'& 'u%t u% " " r ciudat. A.%u%t "e care(l ad.it -i ei -i c3iar 'e laud cu el0 )% t at lu.ea acea'ta %u e5i't alt " " r care ' 'e a'e.e%e cu ei. 6% "ri.ul r,%d )-i )%c3i"uie c ei 'e *ucur de "r tec/ie di!i% '"ecial. Du.%e$eul l r& Ie3 !a ( cci tre*uie ' -tii c ei a% u% 'i%gur Du.%e$eu ( %u 'e cu" de al/i a.e%i )% a2ar de e!rei. 4ire-te& )% acea't credi%/ %(ar 2i %i.ic i." rta%t dac %(ar a2ir.a c Ie3 !a a creat lu.ea acea'ta -i t ate 2ii%/ele ce 'e g'e'c )%tr()%'a0 t tu-i& celelalte %ea.uri %u )%'ea.% "e%tru el %i.ic0 c "iii lui 'u%t e!reii. Celelalte %ea.uri de "e ".,%t 'u%t l'ate de ca"ul l r& ' 'e de'curce cu. 'e ! r "rice"e .ai *i%e. Dac ar ad.ite cel "u/i% c Ie3 !a e'te $eitate l cal... 8 >i%e& +aulu'& dar t t a-a "r ced. -i % i& %u(i a-a9 )l )%treru"'e Marcellu'. lu"iter e'te u% 2el de gu!er%at r al u%i!er'ului -i are "uteri %eli.itate& %u9 8 >a del c0 %u e'te a-a& "r te't +aulu'& de arece lu"iter %u 'e i%tere'ea$ de egi"te%i& dar %ici %u are "rete%/ia c el i(ar 2i creat ca ' 2ie ceea ce 'u%t& -i "e ur. '(i di'"re/uia'c& di% cau$ c %u " t 2i .ai *u%i. T t a-a& %(a a2ir.at %ici dat de'"re 'irie%i c(ar 2i adu%tur de %etre*%ici di% cau$ c %u a"ri%d 2 curi de 'acri2icii )% $iua 2e'ti!it/il r )%c3i%ate lui. 6% acela-i ti."& lu"iter %(a 2gduit r .a%il r c le !a da t t ce " ate 2i .ai *u% )% acea't lu.e -i "e%tru t at !ia/a l r. Ceea ce %u '(ar "utea '"u%e. 8 Ie3 !a a 2cut e!reil r acea't 2gduial9 De.etriu' )%ce"u ' r,d )%2u%dat. >%ui'e c 't",%ul 'u %u e'te de'tul de *i%e i%2 r.at a'u"ra di!er'el r religii& dar ig% ra%/a lui c ."let )% ace't d .e%iu i 'e "rea acu. "li% de 3a$. 8 Sigur c da; c %ti%u +aulu'. I(a a-e$at )%tr( grdi% )% care 'e g'ea u% " . ale crui 2ructe %( a!eau ! ie ' le .%,%ce. Ei t tu-i le(au .,%cat& %u di% "rici% c le(a 2 't 2 a.e& ci "e%tru c erau curi -i ' !ad ce gu't au. 8 +r *a*il Ie3 !a a r.a' )%c,%tat de acea't curi $itate a l r& .ai ale' c t ate lucrurile *u%e de care *e%e2icie. a't$i 'e dat re'c curi $it/ii cui!a& i%ter!e%i Marcellu'. 8 A-a e'te& dar "e Ie3 !a 2a"ta l r l(a re! ltat -i i(a alu%gat di% grdi% )% de-ert& u%de i(a "r'it& ca ' a1u%g a" i )% 'cla!ie& )i e5"lic +aulu'. Aici i(a )%!/at cu. ' 'ca"e di% 'cla!ie -i i(a c %du' )% "u'tiu& u%de le(a 2gduit c le !a da /ar care ' 2ie a l r. 8 i /ara acea'ta e'te cea de aici; declar Marcellu' -i )%ce"u ' r,d. @ara 4gdui%/ei; 8 6% t at lu.ea acea'ta %u e5i't %ici *ucat de ".,%t care ' 2ie .ai 2r !al are ca cel de aici& adug +aulu'. Dar '"re %e% r cirea l r a't$i e!reii %u .ai 't",%e'c %ici /ara acea'ta. Ar 2i c,t 'e " ate de 2ire'c ca du" ci%ci'"re$ece 'ec le de 'u2eri%/e& de 'rcie -i r *ie ace-ti a.e%i& 2a! ri$a/i )% . d '"ecial de Ie3 !a& '(-i dea 'ea.a c " ate ar tri .ult .ai *i%e dac %(ar *e%e2icia de at,ta ' licitudi%e di!i%. 8 +r *a*il a'ta e'te )% legtur cu acel Me'ia de'"re care .i(ai ! r*it $ilele trecute. Au "ierdut credi%/a c Ie3 !a !a .ai a!ea gri1 de ei -i '"er c& atu%ci c,%d !a !e%i Me'ia& el ar "utea ' le ).*u%t/ea'c ' arta. :u e-ti de "rere c ace'ta ar "utea ' 2ie . ti!ul "e%tru care(l a-tea"t9 +re'u"u%erea %u "rea "are )%te.eiat. Cred c t t di% cau$a acea'ta % i -i grecii a. acu.ulat at,/ia $ei. C,%d u% $eu * 'e-te -i %u .ai " ate 2ace %i.ic& *liga/iile lui trec )% 'arci%a u%ui $eu "r a'"t !e%it '(i /i% l cul. :u(/i aduci a.i%te c )%tr(u% r,%d Ceu' '(a retra'& ced,%du(-i l cul 2iului 'u A" l 9 E u% 2a"t cu% 'cut de t at lu.ea.

8 Dar %u "e%tru !re.e "rea )%delu%gat& ri" 't +aulu'. +r *a*il '(a )%t,."lat c t c.ai atu%ci ti."ul ' %u 2ie 2a! ra*il& a't2el c t,%rul A" l -i(a $i' c !a tre*ui ' 'e cu"e de S are& a-a c(au a!ut %e.ul/u.iri )."reu%. >tr,%ul Ceu' a 2 't *ligat ' i%ter!i% "e%tru a )%dre"ta gre-eala '!,r-it de t,%rul 'u 2iu. 4r )%d ial& tri*u%e& religie de 2elul ace'ta e'te 1u'ti2icat. Ceii % -tri 'e " art t t a-a cu. %e "urt. -i % i& ceea ce e'te 2 arte 2ire'c& de arece % i i(a. 2cut ' 2ie a-a cu. 'u%te. % i. De la !re.e t at lu.ea "are c '(a "licti'it di% "rici% c *tr,%ul creat r ti%de '"re dictatur& -i "r *a*il t t a-a '(a "liciti'it -i el0 "ri% ur.are a luat 3 tr,rea ' la'e c %ducerea )%tre"ri%derii )% 'arci%a 2iului 'u ( 2ie c !a tre*ui ' 'e cu"e de culti!area * 'ta%il r& 2ie c !a 'u"ra!eg3ea dru.ul 'telel r (dar %u(-i )%c3i"uie c,tu-i de "u/i% c ur.a-ul 'u !a -ti cu. ' "r cede$e& de aceea i%ter!i%e .ereu -i "e ur. di% a'ta 'e. I'c %e)%/elegerile. T c.ai de aceea religia % a'tr e'te at,t de c . d& '2,r-i +aulu' )% *taie de 1 c. 8 C %'tat c %u e-ti e5agerat de e!la!i '& declar Marcellu'. Dac $eii te(ar au$i cu. ! r*e-ti de'"re ei& %u cred c le(ar 2ace "lcere. +r *a*il -i(ar $ice c te )%d ie-ti de e5i'te%/a l r. 8 >a del c; Cei care cred )% e5i'te%/a l r 'u%t t c.ai *r*a/ii care 'e e5"ri. )% 2elul )% care .(a. e5"ri.at eu. Ceii 'u%t aute%tici& tri*u%e; U%ii di%tre ei d re'c r$* iul& al/ii "acea... "arte di%tre ei %u "rea -tiu %ici ei ce d re'c& )% a2ar de 'r*t rile ce li 'e cu!i% dat "e a% -i c rtegiul cel r care de2ilea$ )% lu%gul 'tr$il r "e%tru a(i acla.a. U%ii di%tre ei )/i ac rd di3%a -i ' .%ul& al/ii te deter.i% '(/i "ier$i cu."tul. +e u%ii di%tre ei tre*uie '(i ad.iri& "e al/ii !ei 2i *ligat '(i ur-ti. Dar %ici u%ul di%tre ace-tia %u 'e 'i.te .ul/u.it dec,t atu%ci c,%d reu-e-te ' te )%'"i.,%te -i e'te c %!i%' c te te.i de el. Cred c a-a e'te *i%e. Acea'ta e'te !ia/a... Dar cu e!reii e'te altce!a; Ei %u au dec,t u% 'i%gur $eu& care e'te )% "er.a%e%/ 1u't& )%t tdeau%a *u%& )%/ele"t -i iu*it r. 4ire-te& e )%c"/,%at& "e%tru c -i ei 'u%t )%c"/,%a/i0 %u e'te de ac rd cu "lcerile& "e%tru c %ici ei %(au a!ut ca$ia ' cu% a'c ce e'te "lcerea0 %u gre-e-te %ici dat& "e%tru c %ici e!reii %u gre-e'c. Tri*u%e& "ri% 2 r/a )."re1urril r Ie3 !a e'te "e'i.i't& "e%tru c e!reii 'u%t u% " " r "e'i.i't. 8 4r )%d ial ace't Ie3 !a crede c e'te '"re *i%ele c "iil r 'i ' )%dure li"'uri -i greut/i& )%dr$%i Marcellu' ' r'"u%d& de arece )% 2elul ace'ta de!i% .ai re$i'te%/i0 e2 rturile ce tre*uie ' le 2ac eli.i% gr'i.ea de "ri' ' a tru"ului -i(i 2ace ' 2ie )%t tdeau%a gata "e%tru a reac/i %a. Eu cred c i%te%/ia acea'ta a lui e'te 'alutar& +aulu'& -i .(a. g,%dit de .ulte ri c 'itua/ia R .ei ar 2i .ult .ai *u% dac % i& "atricie%ii& a. )%cerca ' tri. "ri% .u%c )% l c ' r"i. ceea ce e'te. al !eci%il r % -tri. C %!er'a/ia acea'ta ire!ere%/i a' 'e )%treru"'e "e%tru !re.e at,t de )%delu%gat& )%c,t De.etriu' )-i $i'e c "r *a*il au e"ui$at 'u*iectul& dar %u(l e"ui$ar del c& de arece +aulu' adug7 8 4 arte cur,%d acea't "r *le. %u 'e !a .ai "u%e "e%tru R .a. +uterea ei !a trece )% .,%a altuia. Egi"tul -i(a a!ut -i el $ilele lui de gl rie. A a"rut Dariu'& care !re.e a '"eriat "e t at lu.ea -i a clcat "e t /i )% "ici are. Ale5a%dru cel Mare 'e $*uciu.a di% cau$ c %u e5i'ta %ici /ar "e care ar .ai "utea( 'u"u%e. Dar !i% ce$arii& care calc 'u* r /ile carigel r l r . -te%irea r.a' de la el0 'e 'i.t at,t de ).*ta/i de "uterea l r& )%c,t %u " t ad.ite ca ace-ti *ie/i e!rei ' 't",%ea'c -i ei c,/i!a acri de %i'i" -i c,te!a 'tadii de re"tile... #... I(i(i(3)l De.etriu' )%ce"u ' ca-te -i el -i(-i $i'e c(ar 2i !re.ea de culcare. 8 Dar 2 arte cur,%d !a a"rea di% % u ci%e!a& declar +aulu'. 8 C,%d9 )%tre* Marcellu'& e5act )% cli"a c,%d -i De.etriu' )-i $i'e c !a tre*ui '(i "u% %u.aidec,t acea't )%tre*are. 8 De... dac e5i't cu ade!rat dre"tate& ar 2i i." 'i*il ca ace'ta ' %u 'e a*at -i a'u"ra *tr,%ului Ti*eriu -i a'u"ra %e*u%ului "e care l(a ad "tat )% calitate de 2iu al 'u& r'"u%'e +aulu'. Eu cred c ace't ci%e!a ar "utea ' a"ar c3iar .,i%e 'au cel .ult la '2,r-itul '"t.,%ii !iit are. Ce ai $ice& tri*u%e& ' .ai *e. cu" de !i%9

De.etriu' 'e ridic )% "ici are& a-te"t,%d ' 2ie c3e.at& -i c,%d au$i gla'ul 't",%ului 'u 'e "re$e%t %u.aidec,t. 8 U."le cu"a ce%turi %ului +aulu'& " ru%ci Marcellu'. 8 :u... .ie(.i a1u%ge0 ' %u(.i .ai t r%i; i De.etriu' trecu di% % u )% d 'ul c rtului& ca ' a-te"te. C %!er'a/ia lu )%t r'tur %ea-te"tat.

8 +aulu'& )%ce"u tri*u%ul& du" c,t !d& e-ti c %!i%' c $eii 'u%t i%!e%ta/i de a.e%i. Dac )%tre*area .ea %u /i 'e "are "rea )%dr$%ea/& '"u%e(.i& ai )%cercat !re dat ' i%!e%te$i -i du.%eata u%ul9 C %ti%u,%du(-i dru.ul )% lu%gul " tecii care -er"uia )% 2u%dul u%ei r,"e& a"r a"e 2r ' 'e .ai g,%dea'c la cara!a%a ce 'e )%-ira'e )% 2a/a lui& )i !e%i ' r,d c,%d )-i adu'e a.i%te de )%tre*area acea'ta %e *i-%uit -i de r'"u%'ul a*'urd "e care(l ddu'e +aulu'. 8 :u )%c& dar cred c %ici de aici )%ai%te %u !a 2i "rea t,r$iu. Vrei ' i%!e%te$ u%ul c3iar acu.9 8 Sigur c da; r'"u%'e Marcellu' $,.*i%d. +re'u"u% c du" ce(l !ei i%!e%ta& !e/i 'e.%a u%ul cu altul ca d u "icturi de a". 8 :u )% )%tregi.e& de arece $eul "e care(l ! i i%!e%ta eu !a 2i *u%. De-i %u !a a!ea "rete%/ia -i %ici %u !a "rea *u%& el t tu-i !a 2i *u% cu ade!rat& )-i !a 2ace "riete%i c,/i!a a.e%i de-te"/i ( %u e'te %u.aidec,t %e! ie ' 2ie r .a%i& greci 'au gali& dar ' 2ie de-te"/i -i ci%'ti/i ( cr ra le !a da c,te!a )%'rci%ri i." rta%te. U% ra di%tre ace-tia le !a '"u%e cu. tre*uie ' "r cede$e "e%tru a !i%deca "e le"r -i& alt ra cu. ' dea !edere r*il r -i 'ur$il r au$ul. Le !a e5"lica 'ecretul lu.i%ii -i al 2 cului0 )i !a )%!/a 2elul )% care ' adu%e cldura ' arelui& "e%tru a 'e "utea )%cl$i )% ti." de iar%0 cu. ' ca"te$e lu.i%a )% ti."ul $ilei "e%tru a "utea )%tre*ui%/a -i % a"tea& -i cu. ' cree$e lacuri )% regiu%ile u%de %u e'te altce!a dec,t ".,%t de-ert -i "u'tiu. +aulu' 'e "ri'e& "r *a*il "e%tru a .ai ' r*i gur de !i%. 8 4 arte *i%e& ce%turi a%e& declar Marcellu' )%g,%durat& )% ca$ul c,%d !ei i%'tala u%de!a "e $eul ace'ta al tu -i dac !a 2i )% 'tare ' 2ac t ate ace'te .i%u%i& atu%ci )l ! i % ra -i eu. 8 +r *a*il /i(ar 2ace "lcere ' a'i-ti la crearea lui& )i "r "u'e +aulu'& ! r*i%d cu )%gdui%/. De.etriu' %u 'e a-te"ta'e ca )%tre ei c %!er'a/ia ' c %ti%ue "e t %ul gra! ce ur. du" aceea. Se "r "ti )%tr(u% c t -i )%ce"u ' a'culte cu t at ate%/ia. 8 M g,%de'c& ce%turi a%e& )%ce"u Marcellu' cu gla'ul gra!& c $eul ace'ta al tu "are ' 2ie 2 arte cu.'ecade& a-a c '(ar "utea g,%di la re!i$uire a 2elului )% care 'e de'2- ar !ia/a a.e%il r )% acea't lu.e. Iat ce '(ar )%t,."la )% ca$ul ace'ta cu % i7 .ul )% ti."ul *r*/iei 'ale 'e 'trduie-te ' '!,r-ea'c u% %u.r de 2a"te *u%e -i '(ar "utea ' a1u%g la a" geul "uterii 'ale& 2ii%d % rat -i luat ca "ild de ceilal/i 'e.e%i ai 'i. Ur.ea$ a" i decli%ul0 )-i "ierde di%/ii -i )%ce"e ' c3elea'c0 "a'ul 'u de!i%e .ai d . lit& !ederea i 'e tul*ur -i(-i "ierde tre"tat au$ul. Decli%ul ace'ta )%ce"e '(l "re cu"e -i de!i%e ca"rici ' -i ira'ci*il& )%t c.ai ca u% dulu *tr,%& )%ce"e '(-i "etreac ti."ul )%tr(u% c l/i- r )%' rit al grdi%ii& cu 'cu2i/ de l,% "e ca" -i )%2-urat )%tr( "tur& -i 't )% calea tutur r& ",% ' 'e-te !re.ea de culcare& -i )%ce" durerile la )%c3eieturi -i 'e tre$e'c t ate %e.ul/u.irile ce(l c3i%uie'c -i(l 2ac ' 'e 'u"ere "e%tru rice lucru de %i.ic. Du" ce )% )%2/i-area lui %u .ai r.,%e %ici ur. de de.%itate -i )."re1urul lui %u 'e .ai g'e-te %i.e%i& de'c3ide gura -tir* -i g,2,ie !re.e de c,te!a $ile& 2r '(-i .ai " at da 'ea.a de '2,r-itul 'u cu t tul li"'it de rice gl rie. Ei... ar 2i deci ca$ul ca % ul $eu ' g'ea'c ' lu/ie -i )% acea't )."re1urare0 ce $ici& +aulu'9 8 A. "utea ' ! r*i. cu el& 'e )%! i ce%turi %ul. Care ar 2i 2elul )% care cre$i c '(ar "utea ' lu/i %a "r *le.a9

8 C,%d u% r .a% de categ ria % a'tr& +aulu'& a1u%ge la !,r'ta i%dicat& 'e d 'er*are i."re'i %a%t& "e%tru a(l "r cla.a *r*at. 4r,%d ial& )% ti."ul ace'tei cere. %ii /i(ai dat 'ea.a& ca -i .i%e& c ace'ta e'te . .e%tul cel .ai i."re'i %a%t di% !ia/a "e care ai de trit& ).i .ai aduc -i a't$i a.i%te de e. /ia ce .(a )%2i rat )% $iua c,%d t ate rudele -i "riete%ii 2a.iliei % a'tre 'e adu%a'er )."re1urul .eu )% 4 ru. Mii. Tatl .eu a /i%ut u% di'cur'& la '2,r-itul cruia -i(a e5"ri.at .ul/u.irea c . " ate "r cla.a ci!i' r .a%G. Mi 'e "rea c ",% )% cli"a aceea %ici %(a. trit cu ade!rat. M 'i./ea. at,t de e. /i %at& )%c,t c3ii .i 'e u."lu'er, de lacri.i. A" i *tr,%ul C r%eliu' Ca"it a ! r*it -i el& de*it,%d u% di'cur' 2ru. ' de'"re dre"tul R .ei la credi%/a& la cura1ul -i !ig area .ea. tia. c *tr,%ul Ca"it are dre"tul ' ! r*ea'c )% 2elul ace'ta -i . 'i./ea. .,%dru c e'te -i el de 2a/ la acea't cere. %ie. Mi(a 2cut 'e.% -i .(a. a"r "iat de el. Tatl .eu -i Ca"it .i(au "u' t ga al* "e u.eri... -i !ia/a a )%ce"ut ' 'e de'2- are a*ia di% cli"a aceea. Ur. u% . .e%t de tcere. De.etriu' 'e 'i./i .i-cat de e! carea ace't r a.i%tiri -i 'e 'trduia di% t ate "uterile ' " at au$i& cci *tile i%i.ii )l )."iedicau ' a'culte& iar Marcellu' ! r*ea cu gla'ul at,t de 'ti%'& )%c,t "rea c ! r*e-te .ai .ult "e%tru 'i%e )%'u-i. 8 Eu a- 2i de "rere ca )% . .e%tul ace'ta de )%c r %are a carierei u%ui *r*at& )% . .e%tul c,%d a1u%ge )% cul.e -i "uterile lui 'u%t )% "li% de'2-urare& du" ce -i(a 2cut "e de"li% dat ria& $eul ace'ta ar tre*ui ' di'"u% ca ' 'e /i% % u adu%are& la care ' "artici"e t /i cei care cu% 'c -i % rea$ "e ace't *r*at !red%ic. 6% ca$ul ace'ta care di%tre % i %u '(ar 'trdui ' de!i% !red%ic -i ' ai* "arte de a't2el de cere. %ie& la care ' 2ie "re$e%t -i " " rul& )% 2a/a cruia ' 'e "r cla.e 2a"tele '!,r-ite de cel 'r*t rit -i el giul 'u ' 2ie 2cut )%tr(u% di'cur' .agi'tral9 8 Dar du" aceea ce 'e !a )%t,."la9 )%tre* +aulu'. +r *a*il !a ur.a u% !aledicite di% "artea celui 'r*t rit. 8 Di." tri!; r'"u%'e Marcellu' du" cli" de g,%dire. Cel 'r*t rit !a 2i .ai *i%e ' %u '"u% %i.ic& cci %u e'te %e! ie ' e5"lice %i.%ui . ti!ul care l(a deter.i%at ' '!,r-ea'c 2a"tele 'ale& de !re.e ce ace'tea au 2 't !red%ice ' 'lu1ea'c dre"t "ild "e%tru ceilal/i. Se !a ridica )% "ici are -i cei care 'u%t )."re1urul 'u )i ! r lua t ga de "e u.eri -i ! r "'tra0 "r *a*il ! r "u%e .ai t,r$iu "e u.erii altuia& "e%tru a(l )%de.%a ' '!,r-ea'c 2a"te )%dr$%e/e. :u uita c "urt,%d a't2el de 3ai% ar )%'e.%a '(/i a'u.i .are r'"u%dere. Ar 2i *i%e ca acea't cere. %ie rd %at de % ul $eu ' 'e de'2- are )% ti."ul u%ei du"(a.ie$i de "ri.!ar& c,%d lu.i%a )%ce"e ' "lea'c. U% c r uria- ' i%t %e$e elegie& -i )% ti."ul c,t at. '2era tre"idea$ de acea't .u$ic& )% 2a/a "u*licului care a'cult re'"ectu '& *r*atul 'r*t rit ' c * are de "e r 'tru. -i ' 'e )%dre"te cu "a-i e%ergici '"re ' arele c * r,t )% .argi%ea $rii& ca "e ur. ' di'"ar -i ' %u .ai 2ie !$ut de %i.e%i. Du" ce "leca'e la culcare -i ta*ra 'e li%i-ti'e& a-a c )% a"r "iere %u 'e .ai au$ea dec,t "a'ul cade%/at al 'a%ti%elel r -i /c%itul . lc . al "al -el r cu care erau )%ci%-i& De.etriu' 'e g,%di )%delu%g -i ad,%c la ideea acea'ta 'tra%ie de a crea u% % u $eu care ' 2ie .ai *u%. 6% di.i%ea/a acea'ta& )%ai%t,%d )% lu%gul " tecii -i /i%,%d )% .,% 2r,%g3ia c %! iului de .gru-i& De.etriu' 'e )%tre* ce ar 2i r'"u%' are dac '(ar 2i )%t,."lat '(i cear -i lui "rerea )% "ri!i%/a ace'tui $eu i.agi%ar. 4r )%d ial lu.ea ar de!e%i u% l c u%de '(ar "utea tri .ult .ai u- r& )% ca$ul c,%d '(ar "utea(g'i u% .i1l c .ai *u% "e%tru a di'tri*ui a.e%il r lu.i%a -i cldura. i "r *a*il& cu. '"u'e'e 't",%ul 'u& !ia/a u%ui *r*at '(ar ter.i%a )%tr(u% 2el .ult .ai i."re'i %a%t )% ca$ul c,%d ace'ta ar di'"rea )%' /it de ac rdurile .u$icii -i )% .i1l cul u%ui '"ectac l at,t de .re/& )% l c ' 'e 'ti%g c "le-it de re'"i%gt arele i%2ir.it/i ale *tr,%e/ii& de-i )% realitate& a-a cu. 'e "re$e%tau lucrurile& 'itua/ia "u/i% '"ectacul a' de la '2,r-itul carierei u%ui *r*at 'e ar. %i$ea$ 2 arte *i%e cu i%ca"acitatea 'a di% $iua c,%d i%tr )% lu.e. 6% ca$ul c,%d Marcellu' e'te de "rere c di'"ari/ia .ului di% !ia/ ' 2ie .ai de.%& ar tre*ui ' cear ca -i i%trarea lui )% lu.e ' 2ie ce!a .ai de.%. Dar t ate ace'te '"ecula/ii %u 'u%t altce!a dec,t "ierdere de !re.e& .ai ale' atu%ci c,%d dat rit acti!it/ii tale /i 'e 2er ca$ia ' c %tri*ui cu ce!a la "r gre'ul 'e.e%il r ti. M,i e5i'tau -i alte

"re cu"ri& .ult .ai i." rta%te dec,t acea'ta. 4r )%d ial $eul ideal "e care(l c %ce"u'er Marcellu' -i +aulu' !a 2ace ce!a "e%tru a 'c3i.*a cruda %edre"tate cu care a.e%ii tratea$ "e 'e.e%ii l r. Se 'i./i i%dig%at de a.i%tirea $ilei c,%d u-a ca'ei l r 2u'e'e dr,.at de c,/i!a legi %ari ticl -i& iar du" ce 2eri'er di% cale "e .aic('a 'e )%dre"ta'er '"re ca.era tatlui 'u ad rat& "e care(l lega'er -i(l du'er cu ei "e%tru a(l c %da.%a la . arte. Ace't $eu % *il ( dac )l !a i%tere'a dre"tatea ( !a tre*ui ' a"ar )% a't2el de . .e%te -i ' declare7 <:u a!e/i dre"tul ' '!,r-i/i acea't 2a"t;= De.etriu' re"et cu!i%tele ace'tea de c,te!a ri la r,%d -i cu gla'ul t t .ai "uter%ic& ",% c,%d "ere/ii de 't,%c ai r,"ei )%ce"ur ' tre.ure de ec ul cu!i%tel r lui. 8 :u a!e/i dre"tul ' '!,r-i/i acea't 2a"t 'trig el cu at,ta !i le%/& )%c,t Mela'& care 'e g'ea de"arte )% 2a/a lui& )%t ar'e ca"ul -i 'e uit la el )%tre*t r. A"r a"e a1u%'e'er la ca"tul dru.ului. Vre.e de u% cea' cara!a%a l r urca'e di% greu c a'tele u%ui .u%te. C,%d a1u%'er "e cul.ea lui& c %'tatar c la "ici arele l r 'e a-ter%u'e u% '"ectac l i."re'i %a%t& )% a"r "iere 'e !edea ra-ul Ieru'ali.& cu tur%urile -i cu" lele lui care 'c"rau )% lu.i%a a'2i%/itului. 8 Ce '"ectac l .re/; .ur.ur Marcellu'. 6% ti."ul $ilei De.etriu' .er'e'e alturi de c.ila 't",%ului 'u -i 'e 'i./i'e .ul/u.it& di% cau$ c 'c"a'e de %e"lcutele *liga/ii ce le a!u'e'e la ca"tul di% ur. al cara!a%ei& )% ti."ul di.i%e/ii a1u%'e'er la r'crucea dru.ului ce ie'e di% acea't !ale& "e%tru a 'e )%2r/i cu dru.ul care urc di% #e*r %& )% lu%gul dru.ului ace'tuia 'e !edeau ta*erele cara!a%el r "rite )% " "a'& a-a c %u "reau ' ai* i%te%/ia de a .erge .ai de"arte. 8 Ia '"u%e& +aulu'& %u /i 'e "are 'tra%iu c ace'te cara!a%e '(au "rit "e .argi%ea dru.ului9 )%tre* Marcellu'. 8 E'te $i de ',.*t& c .a%da%te& r'"u%'e +aulu'. E!reii %u "leac la dru. )% ulti.a $i a '"t.,%ii. E'te )." tri!a legii. 8 +ri% ur.are %u " t ' 'e .i-te di% l c. 8 A"r a"e '(ar "utea '"u%e c %u " t. 6% rice ca$ " t 2ace .ic di'ta%/ ",% la d u .ii de "ici are -i a'ta 'e %u.e-te <dru.ul ',.*etei=& la uit(te c l & $i'e +aulu'& -i ridic,%d *ra/ul )i art u% cr,%g de .'li%i. +,% ac l 'u%t t c.ai d u .ii de ur.e& -i acea'ta e'te di'ta%/a ",% u%de 'e " ate de"la'a u% e!reu c,%d e'te 'ur"ri%' de $iua ',.*etei )% " "a'. 8 :u e'te del c "ractic; $i'e Marcellu'. 8 +e%tru cei 'raci %u e'te& declar +aulu' -i )%ce"u ' r,d. Dar * ga/ii& ca de *icei& g'e'c -i aici .i1l cul ' elude$e legea. 8 Cu. adic9 8 Ei *i%e& )% 2elul l r de a i%ter"reta acea't di'" $i/ie a legii& ac l u%de ci%e!a di%tre ei are " 'e'iu%e& l cul e'te c %'iderat dre"t re-edi%/ a lui. Dac u%ul di%tre * ga/i are " 2t ca )% $i de ',.*t ' !i$ite$e "e ci%e!a care 'e g'e-te la de"rtare de $ece leg3e& tri.ite 'lugile cu $i )%ai%te -i a-a$ )% lu%gul dru.ului& t t di% d u )% d u .ii de ur.e& c,te u% *iect 2r !al are& 'a%da !ec3e& al '"art& "tur ru"t& -i a't2el "regte'c dru.ul "e care 't",%ul l r )l !a "utea 2ace 2r ' calce "re!ederile legii. 8 V r*e-ti 'eri '9 'e .ir Marcellu'.

8 Sigur c da... -i a.e%ii ace-tia "r cedea$ t t at,t de 'eri ' ca -i .i%e. Crede(.& e!reii ace-tia * ga/i )-i dau .ai .ult 'ili%/ dec,t rice " " r "e%tru a "'tra )% a"are%/ " ru%cile legii l r. 6% acela-i ti." "r cedea$ cu t at c %!i%gerea. Cel care )%cearc ' ia a't2el de lucruri )% glu. '!,r-e-te .are gre-eal. S(au a.git !re.e at,t de )%delu%gat cu g,%dul& )%c,t au a1u%' ' cread c "r cedea$ cu t at 'i%ceritatea. Dar& 2ire-te& e!reii * ga/i& adug +aulu' )%!e'elit& %u 'u%t 'i%gurii care "r 2it de "e ur.a u%ei a't2el de a.giri. T /i a.e%ii * ga/i care 'e *ucur de trecere& i%di2ere%t di% ce ra' -i religie ar 2ace "arte& 'u2er de aceea-i * al a a.girii de 'i%e. Cred c ar 2i tragic ' 2ii . * gat -i ' ai c %-tii%/ "rea 'cru"ul a'. +,% acu. 1iu .(a. g,%dit %ici dat la "r *le.a acea'ta& dar cred c ' 2i-tii ar tre*ui ' c %'idere a.girea de 'i%e dre"t u%a di%tre "ri%ci"alele !irtu/i. :i.e%i %u ar 2i )% 'tare ' ia a'u"r(-i r'"u%derea re"etat a u%ei 'itua/ii at,t de carag3i a'e "e%tru a "utea u.*la "e dru.ul cel dre"t dec,t cel .ult u% . eu 'e%ti.e%te % *ile. 8 +aulu'... c %'tat c e-ti ci%ic -i )%rit& declar Marcellu'. Dar ia '(.i '"ui ce cre$i c(-i ! r )%c3i"ui a.e%ii ace-tia de "e .argi%ea dru.ului c,%d !d c % i %u /i%e. 'ea.a de ',.*ta l r9 8 Eu cred c 2a"ta % a'tr %u li 'e "are del c %e *i-%uit. i %u(.i !i%e ' cred c(ar 2i di% cale(a2ar de .ul/u.i/i dac %e(ar !edea c " " 'i. "e%tru a %e c %2 r.a religiei l r. Di." tri!& cred c(ar c %'idera dre"t 1ig%ire dac a. )%cerca ' %e c %2 r.. " ru%cil r ace'teia. Ei %u %e cer %i.ic& %ici cel "u/i% re'"ect. +ri% ur.are %(a!e. %ici dre"tul '(i c %da.%.& adug +aulu'. Cu. ai "utea ' ceri cui!a ' ai* "rere *u% de'"re cel care i(a luat li*ertatea9 C,%d c %!er'a/ia l r a1u%'e la "u%ctul ace'ta& De.etriu' )%t ar'e "ri!irea& "re2c,%du('e c e5a.i%ea$ cara!a%a care " " 'i'e "e c a'ta u%ui deal di% a"r "iere& -i 'e )%tre*7 %u cu.!a 't",%ul 'u c %'ider ! r*ele ace'tea ale ce%turi %ului dre"t i% " rtu%e -i(-i !a $ice c(ar 2i 2 't .ai *i%e ca 'cla!ul 'u ' %u(l 2i au$it "r %u%/,%du(le9 Di.i%ea/a ur.t are .ili/ia di% Mi% a ridic ta*ra )% $ rii $ilei& "e%tru a(-i c %ti%ua dru.ul ce(l .ai a!eau de 2acut ",% la Ieru'ali.. De.etriu' 'e 'i./i 2 arte .ul/u.it c " ate !edea r'ritul ' arelui& l 'e )%t,."la "e%tru "ri.a dat& di% $iua c,%d era 'cla!ul lui Marcellu'& ca ' d ar. )%tr(u% l c u%de c3e.area 't",%ului 'u %u(l "utea a1u%ge. Du" ce )% 'eara di% a1u% 'e "ri'er )% ta*r& legatul )."reu% cu "atru 2i/eri .ai )% !,r't ai ce%turiei )%cleca'er& "e%tru a i%tra )% ra- )%ai%tea cel rlal/i. :u lua'er "e %ici u%ul di%tre 'cla!i& a2ar de cei care erau )%'rci%a/i cu "a$a c.ilel r. De.etriu'& care a!ea )% gri1 "a$a e2ectel r tri*u%ului& d r.i 'i%gur )% c rtul lu5 ' al ace'tuia. Tre$i%du('e )% $ rii $ilei -i 2eri%d dra"eria di% 2a/a i%trrii& r.a'e .irat de 2ur%icarul de a.e%i care )%ce"u'e ' 'e )%g3e'uia'c )% lu%gul dru.ului0 cara!a%e de c.ile )%crcate cu " !eri care 'e .i-cau rit.ic& ridic,%d .,%dre %a'ul )% !,%t la 2iecare "a' "e care(l 2ceau0 -iruri lu%gi de .gru-i care duceau t t 2elul de .r2uri0 *r*a/i& 2e.ei -i c "ii care t /i duceau legturi de t ate 2 r.ele -i .ri.ile. : rii de "ra2 r'c lit 'e ridicau '"re ' are& tre.ur,%d "e dea'u"ra l r. Cu "rice"erea -i gra*a dat rit u%ei lu%gi e5"erie%/e& c %ti%ge%tul di% Mi% a ridic ta*ra& )%2-ur c rturile& )."ac3eta lucrurile )."r-tiate -i a"uc la dru.. Ce%turia .,%dr )% u%i2 r.ele ei )%ce"u .ar-ul& iar "eleri%ii 'e 2erir "e .argi%ea dru.ului de cu. au$ir 'u%etul de g ar%e. C %! iul cu *aga1e )%' %u "utea ' )%ai%te$e at,t de u- r. Mgarii di% Mi% a care crau " !erile %u a!eau dra"ele& %ici g r%i-ti -i %ici u%i2 r.e& a-a c %u erau c %'idera/i cu %i.ic .ai "re'u' dec,t ceilal/i .gari de " !ar. Mela'& care "rea 2 arte .ul/u.it c " ate i%2 r.a "e % ul 'u "riete%& "rea c 2ace 3a$ de 'trdui%/ele lui De.etriu' de a(-i 't",%i c %! iul. Se !edea c,t de c l c 'e *ucur de e2 rturile c ri%tia%ului. De a't dat el 'e g'ea )%tr( 'itua/ie .ult .ai a!a%ta1 a'& de-i %u era at,t de cult ca 'cla!ul legatului0 dar c,%d era ! r*a de a c %duce u% c %! i de .gari )%crca/i de " !eri "ri%tre clt rii care %u "reau di'"u-i ' 2ac l c& Mela' 'e "rice"ea cu. tre*uie ' "r cede$e& )%t ar'e ca"ul -i $,.*i cu 'u"eri ritate. Oa.e%ii care "leca'er )% dru.ul ace'ta erau cu t tul alt2el dec,t cei "e care(i "uteai !edea cutreier,%d

'tr$ile R .ei )% $ilele de 2e'ti!it/i. Aceia erau $g . t -i -i(-i aru%cau u%ul altuia t t 2elul de i%!ecti!e. + ga%ii )%dr$%e/i %u 'e '2iau ' treac "e'te "ici arele g ale ale c "iil r cu r /ile grele ale carigel r. Oa.e%ii 'e ).*r,%ceau u%ul "e altul cu %e*%uit li"' de curte%ire. U%a di%tre .et dele "re2erate ale a.e%il r care ! iau '(-i 2ac l c era '(-i u."le .,i%ile de % r i -i .urdria adu%at "e .argi%ea dru.ului& ca ' aru%ce )% cei care le 'tteau )% cale. Dar %u.ai 2 arte "u/i%i )%dr$%eau ' 'e )." tri!ea'c legi %aril r )%ar.a/i. R .a %(a!ea %ici u% . ti! ' 'e .,%drea'c de ci!ili$a/ia ei )% $ilele de 2e'ti!it/i& c,%d .ul/i.ile de2ilau )% lu%gul 'tr$il r. Dar cu t at *rutalitatea "r cedeel r 'ale& )% $ilele de 'r*t are " "ula/ia era !e'el. Oa.e%ii c,%tau& acla.au -i r,deau. Erau rutci -i& %eate%/i -i !ulgari& dar t tu-i e5u*era%/i. 6%tre a.e%ii care 2 r.au ace't c %! i de "eleri%i )%'& %u 'e au$ea %ici u% r,'et. Mul/i.ea acea'ta de a.e%i "rea ate%t& cal. -i 2a%atic0 gla'urile care 'e t "eau )%tr(u% 2el de .ur.ur gutural "reau c * ce'c 2r )%treru"ere -i 2iecare 'e i%tere'a %u.ai de el )%'u-i& 2r '(i "e'e ce 2ac cei di% a"r "ierea lui. 6% tr'turile *ra1il r l r 'e gli%dea 'eri $itate a"r a"e )%'"i.,%tt are -i u% 2el de e!la!ie& gata ric,%d ' treac la cri$e de i'terie7 *ra1i care "reau c 2a'ci%ea$ "e De.etriu'& dat rit c %t r'iu%il r "e care le 2ceau. +e%tru t ate c . rile di% lu.e el %(ar 2i 2 't )% 'tare '(-i e5"u% %e.ul/u.irea )% 2elul ace'ta de 2a/ cu a.e%i 'tri%i. Dar "e'e.%e e!reii ace-tia %u 'e 'i%c3i'eau c,tu-i de "u/i% de cei di% a"r "ierea l r care "uteau ' g3icea'c ce g,%duri )i "re cu". T ate ace'te e. /ii& )-i $i'e c ri%tia%ul& 'u%t c %'eci%/a !ederii cet/ii l r '2i%te. A" i& cu t tul "e %ea-te"tate& c %'tat c .ul/i.ea a )%ce"ut ' 'e 2r.,%te 2r %ici u% . ti! 1u'ti2icat. 4i rul ace'ta trecu )%t c.ai ca *taie de !,%t "e dea'u"ra a.e%il r care 'e )%g3e'uiau )% c %! i. >r*a/ii )%ce"ur ' alerge )%ai%te 2r ' .ai /i% ' c teal de .e.*rii 2a.iliei l r& l',%du(-i legturile "e care le duceau )% gri1a c "iil r 'u"ra)." !ra/i -i gr*i%du('e 'u* i%2lue%/a u%ei atrac/ii creia %u i 'e "uteau )." tri!i. De"arte )% 2ru%tea c %! iului 'trigtele "reau c '(au )%te/it& )."leti%du('e )%tr(u% c3i t care 'e re"eta .ereu& ca u% 2el de 'e.%al .agic&.e%it ' deter.i%e a.e%ii '(-i "iard cu."tul. 4ii%d i%ca"a*il '(-i 't",%ea'c .gru-ii& De.etriu' 'e 2eri )."reu% cu ei "e .argi%ea dru.ului& u%de Mela' )%ce"u'e '(i d . lea'c "e ai 'i )%tre*ui%/,%d c d ri-tea *iciului. 8 + c%e-te(i "e'te %ri; 'trig Mela'. 8 Eu %u a. *ici& r'"u'e De.etriu'& )i la' )% gri1a ta. Mela' r.a'e )%c,%tat c !a "utea '(-i d !edea'c "rice"erea -i& "u%,%d .,%a -i "e cealalt 2r,%g3ie& 'e cu" cu t at "rice"erea -i de .gru-ii lui De.etriu'& care a"uc )%ai%te& )."reu% cu cei care 2ugeau& '(-i 2ac l c "ri%tre ei& ",% c,%d %u 'e .ai "utu .i-ca di% "rici%a )%g3e'uielii. Str,%' alturi de el .ai !$u u% grec care(l e5a.i%a r,$,%d& dar era .ai .ic de 'tatur -i .ai )% !,r't dec,t el. +e u% 'cla! )l "uteai 2 arte u- r recu% a-te& du" l *ul urec3ii care era de'"icat. :e'"latul ace'ta 'e "lec cu %eru-i%are -i 'e uit la urec3ea lui De.etriu' -i& du" ce 'e )%credi%/a c 2ace "arte di% aceea-i tag.& )%ce"u ' r,d .ul/u.it. 8 Eu 'u%t di% Ate%a; 'trig el ca u% 2el de "re$e%tare. 8 C ri%t; r'"u%'e De.etriu' gr*it. :u -tii ce 'e "etrece )% 2ru%tea c %! iului9 8 Au )%ce"ut ' 'trige -i ' acla.e "e u% rege. At,t e'te t t ce a. "utut )%/elege. 8 Cu% -ti li.*a l r9 8 4 arte "u/i%. Cu!i%tele *i-%uite "e care le(a. "utut "ri%de )% ti."ul dru.uril r ce le 2ac )."reu% cu cara!a%ele. : i !e%i. )% 2iecare a% cu )%crctur de ar .ate. 8 Cre$i c )% 2ru%tea c %! iului 'e g'e-te ci%e!a "e care ar !rea '(l "r cla.e rege al l r9 :u(i a-a9

8 A-a 'e "are. T /i ! ci2erea$ -i 'trig& )%tre*ui%/,%d cu!,%tul Me'ia... +r *a*il ace'ta e'te %u.ele lui. De.etriu' 'e "r "ti cu u.rul.)% cei di."re1urul lui -i(-i 2cu l c '"re .argi%ea dru.ului& ur.at de .icul 'u c ."atri t. Aici a.e%ii )%ce"u'er ' '.ulg 2ru%$e de "al.ieri -i ' ru" ra.uri de .irt -i .'li%i& 2r ' /i% ' c teal de "r te'tele "r "rietaril r ace't r "la%ta/ii. O lu la 2ug -i a1u%'e )% 2ru%tea c %! iului& u%de )%ce"u di% % u '(-i 2ac l c "ri%tre a.e%i. Ridic,%du('e "e !,r2ul "ici arel r& !$u )% treact *iectul curi $it/ii "eleri%il r7 u% t,%r e!reu cu "rul ca'ta%iu -i )% ca"ul g l& cu *ra$ul tra' -i 2ru. '& )."re1urul lui era u% '"a/iu "e care a.e%ii )l l'a'er li*er& "e%tru ca .gru-ul al* "e care )%cleca'e ' " at )%ai%ta& )% aceea-i cli" De.etriu' "re'i./i c acla.a/iile ace'tea erau i."r !i$ate -i %u "regtite di%ai%te& )% rice ca$ )%2/i-area lui %(a!ea %i.ic di% cea a u%ui "rete%de%t la tr %. Era ).*rcat )%tr(u% 'ti3ar ca2e%iu& 2r %ici " d a*a& -i .,% de a.e%i ( "r *a*il "riete%ii 'i ( 'e 'trduiau di% t ate "uterile '(l a"ere de 'tr,%' area curi -il r )%gr.di/i )."re1urul lui0 t /i ace-tia erau ).*rca/i )% 3ai%e 'i."le de rurali. C3i tele .ul/i.ii de!e%i'er a'ur$it are. Se "rea c t /i cei di% a"r "iere -i(au "ierdut cu."tul. +aulu' a!u'e'e dre"tate c,%d ! r*i'e )% 2elul )% care a ! r*it de'"re .a%i2e'ta/iile ace't r e!rei )% ti."ul c .e. rrii 'c"rii l r di% r *ie& care 'e 'er*a '"t.,%a acea'ta. Si./i%du('e di% % u 'igur "e "ici are& De.etriu' 'e ridic& "e%tru a 'e .ai uita dat la .ul ace'ta care tre$i'e at,ta 2r.,%tare )."re1urul 'u. Ar 2i 2 't greu ' ad.i/i c el e'te .ul i%dicat ' t,ra'c .ul/i.ile )%tr( )%tre"ri%dere )%dr$%ea/& )% l c ' "ri.ea'c acla.a/iile )% atitudi%e triu.2t are ( 'au cel "u/i% ' "ar .ul/u.it ( .ul )%clecat "e .garul cel al* "rea& t c.ai di." tri!& .,3%it de ceea ce !edea c 'e )%t,."l. +rea c "re2er ca lu.ea ' re%u%/e la acea't .a%i2e'ta/ie. 8 6l " /i !edea9 'trig .icul ate%ia%& care 2u'e'e )."iedicat ' .ai )%ai%te$e di% cau$a ).*ul$elii -i r.'e'e ce!a .ai )% ur.. De.etriu' ddu di% ca"& 2r ' 'e )%t arc '"re el. 8 E *r*at )% !,r't9 'trig ate%ia%ul %er*dt r. 8 :u t c.ai& r'"u%'e De.etriu' di'trat. 8 Cu. arat9 De.etriu' 'cutur di% ca" -i(i 2cu 'e.% ca '(i dea de -tire c )% . .e%tul ace'ta %u " ate '(i r'"u%d la a't2el de )%tre*ri. 8 Arat ca u% rege9 'trig di% % u .icul ate%ia% -i )%ce"u ' r,d cu t at )%dr$%eala. De.etriu' %u(i r'"u%'e. Adu%,%du(-i 3ai%ele )."re1urul tru"ului& )%cerc ' )%ai%te$e. Mul/i.ea care 'e )%g3e'uia di% ur. )l du'e a"r a"e "e 'u' ",% )% a"r "ierea cel r care )%ai%tau )%cet& .erg,%d la "a' cu .gru-ul. Str,%-i la .i1l c& cei d i'"re$ece a.e%i care "reau c 2ac "arte di% alaiul ace'tui 'tri%& 'e uitau .ira/i )."re1urul l r& !$,%d acea't .a%i2e'ta/ie care(i lua'e "e %ea-te"tate. Strigau -i ei di% t ate "uterile& dar "e *ra1ii l r 'e !edea .irarea a.e'tecat cu d ri%/a ca "riete%ul l r ' 2ie .ul/u.it de acea't ca$ie .rea/. De.etriu' )%/ele'e c .a%i2e'ta/ia acea'ta e'te 'i."l )%t,."lare. Ceea ce ( )% c %2 r.itate cu a2ir.a/iile 2cute de +aulu' )% "ri!i%/a 'r*t rii +a-til r ( e'te e5"lica*il. T /i ace-ti "eleri%i& c "le-i/i de 'rcie -i )%g3e%u%c3ea/i& care "leca'er ' 'e )%c3i%e la altarele l r 'tr!ec3i& ar 2i 2 't gata ' "artici"e la rice .i-care )% care "re'i./eau ',.*urele u%ei re! lte )." tri!a di 'ului l r )."ilat r. Era de a1u%' ca ci%e!a ' 'trige Me'ia -i ar 2i 2 't gata ' treac la ac/iu%e 2r ' .ai "u% )%tre*ri. Cu a'ta t tul 'e e5"lic& )-i $i'e De.etriu'. Dar )%c l & i%di2ere%t de cel care "r ! ca'e 2r.,%tarea acea'ta&

era e!ide%t c ea %u 'e *ucura de a"r *area a%tici"at a er ului l r. O*ra$ul ace'tui e!reu e%ig.atic "rea )%tu%ecat de 'e%$a/ia '"ai.ei. +ri!irile lui re'e.%ate 'e "leca'er )% ".,%t& ca -i c,%d ar 2i 2 't gata ' acce"te i%e!ita*il cata'tr 2& -i acu. ridica'e 2ru%tea ca ' 'e uite '"re Ieru'ali.. +r *a*il .ul ace'ta e'te "re cu"at de r'"u%deri .ult .ai grele -i .ai i." rta%te dec,t acea't 2ar' a )%c r %rii -i %ici %u era c %-tie%t de tu.ultul tre$it )."re1urul 'u. De.etriu' r.a'e at,t de ad,%cit )% 'tudierea c3il r .ari ai ace'tui t,%r e!reu& )%c,t %u(-i .ai ddea 'ea.a de /i"etele -i )%g3e'uiala di% a"r "ierea 'a. 6%ce"u -i el ' )%ai%te$e cu "a-i .ru%/i& )."reu% cu ceilal/i care(l 'tr,.t rau di% t ate "r/ile& a't2el c a1u%'e at,t de a"r a"e )%c,t l(ar 2i "utut ati%ge cu .,%a. 6% dru. )%t,l%ir u% *'tac l care deter.i% "r ce'iu%ea ' 'e "rea'c )% l c. T,%rul )%clecat "e .gru-ul al* )-i )%ti%'e tru"ul ca -i c,%d '(ar 2i tre$it di% ' .%& 2t ad,%c -i )%t ar'e )%cet ca"ul. De.etriu' r.a'e cu gura )%trede'c3i' -i 'e uit la el& 'i./i%du(-i $!,c%irile '"eriate ale i%i.ii. Oc3ii !i't ri i 'e "li.*ar "e dea'u"ra ace'tei .ul/i.i e. /i %ate -i "ru c )% "ri!irile lui cli"e-te u% 2el de .il "e%tru ace-ti )."ila/i care(-i )%c3i"uiau c )%tr()%'ul au g'it "e cel care(i !a .,%tui. T at lu.ea 'triga& 'triga 2r )%cetare& a2ar de 'cla!ul c ri%tia%& care(-i 'i./ea g,tul at,t de u'cat& )%c,t ar 2i 2 't i%ca"a*il ' 'trige& care %u 'e 'i./ea di'"u' ' 'trige& care ar 2i "re2erat ca lu.ea ' 'e li%i-tea'c -i ' 'tea 'u"u'. Aici %u era %ici l cul& %ici ti."ul i%dicat "e%tru a 'triga. O.ul ace'ta %u era u%ul la care "uteai 'triga 'au "e care l(ai 2i "utut acla.a. Li%i-tea0 acea'ta era 'i%gura atitudi%e i%dicat )%tr( a't2el de )."re1urare0 ' 'tai li%i-tit -i ' te ui/i la el. Oc3ii lui !i't ri 'e "li.*ar "e dea'u"ra a.e%il r& ",% c,%d 'e "rir a'u"ra *ra$ului '"eriat -i e5ta$iat al lui De.etriu'. +r *a*il& )-i $i'e el& c3ii 'tri%ului '(au "rit a'u"ra lui di% cau$ c el e'te 'i%gurul di%tre a.e%ii ace-tia cu"ri%-i de i'teric 2re%e$ie care 'e 'trduia ' %u 'trige. Tcerea lui )l 2cea ' "ar ce!a a"arte. Oc3ii cal.i ai t,%rului "rur c )%cearc ' c,%trea'c "e De.etriu'. :u de!e%ir .ai .ari -i %ici %u 'e lu.i%ar& dar cu t ate ace'tea 'i./i c )%tr(u% 2el arecare "uterea l r a de!e%it "e%tru el u% 2el de atrac/ie 2i$ic. Ceea ce(i '"u%eau c3ii ace-tia era ce!a .ai .ult dec,t )%/elegere& ce!a .ai "uter%ic dec,t u% 'e%ti.e%t de "riete%ie& u% 2el de 2 r/ care te deter.i%a ' ui/i de t ate relele& cu. e'te 'cla!ia -i 'rcia& )."reu% cu t ate celelalte %e% r ciri care 2ac "arte di% ' arta .ului .urit r. De.etriu' 'e 'i./i )%2i rat de "ri!irea acea'ta %e *i-%uit -i& 'i./i%du(-i c3ii "li%i de lacri.i& )-i 2cu l c "ri%tre a.e%i -i a1u%'e "e .argi%ea dru.ului. Ate%ia%ul& care %u(-i .ai "utea 't",%i curi $itatea& 'e re"e$i %u.aidec,t '"re el. 8 L(ai !$ut de a"r a"e9 )%tre* el. De.etriu' ddu di% ca" -i& )%t rc,%du('e )% l c& a"uc '"re cealalt "arte a cara!a%ei& u%de(i a-te"ta dat ria. 8 E %e*u%9 'trui ate%ia%ul& care 'e /i%ea du" el. 8 :u; 8 E rege9 8 :u& )%g,. De.etriu'& %u e'te u% rege; 8 6% ca$ul ace'ta ce e'te9 )%tre* el& %e.ul/u.it de atitudi%ea c ri%tia%ului. 8 :u -tiu& .ur.ur De.etriu' cu gla'ul tre.ur,%d& dar .ul ace'ta e'te ce!a .ult .ai i." rta%t dec,t u% rege. CA+ITOLUL V

Du" ce a1u%'er )% >et3a%ia& 'u*ur*ie a Ieru'ali.ului& Marcellu' -i 'tatul 'u .a1 r c * r,r c a'ta c li%ei '"re ra-. +e 'tr$i %u "rea era circula/ie& de arece " "ula/ia 'er*a $iua ',.*etei. +aulu' %u e5agera'e c,tu-i de "u/i% .u%i2ice%/a Ieru'ali.ului 2a/ de re"re$e%ta%/ii i."eriului0 t tu-i t,%rul legat di% Mi% a r.a'e .irat de '"le%d area i."u%t rului "alat al +r curat rului. C,%d "e )%'erate )-i "rir c.ilele 'te%ite )% 2a/a ace'tui 'ediu "r !i%cial al R .ei. Marcellu' r.a'e .ut de ad.ira/ie. :u era %e! ie ca ci%e!a ' i%2 r.e$e u% 'tri% c acea't cldire .a'i! e'te de rigi%e 'tri%& de arece 'e !edea de'tul de li."ede c ea %u are %ici legtur cu cldirile ' rdide di% a"r "ierea ei. +r *a*il ar3itec/ii& 'cul"t rii -i dec rat rii 2u'e'er i%2 r.a/i di%ai%te c c3eltuielile 'u%t "r *le. care "e ei %u(i i%tere'ea$. V$,%d c t ate c3eltuielile ! r 2i 'u" rtate de e!rei& '"u%ea +aulu'& )."ratul %u 2u'e'e c,tu-i de "u/i% "arci. %i '& ci c,%d Ir d& "ri.ul "r curat r al R .ei )% +ale'ti%a& )-i ddu'e "e 2a/ a.*i/ia de a(-i recldi )% <.ar.ur ra-ul care di%i ar a 2 't de cr.id=& Augu't )i r'"u%'e'e c !a "utea .erge at,t de de"arte c,t " 2te-te. 8 A -i .er' de'tul de de"arte& du" cu. !e$i& adug +aulu'& 2c,%d u% ge't larg de .,%drie& ca -i c,%d "alatul ace'ta ar 2i 2 't cldit de el. E ade!rat c Ieru'ali.ul %u era )% )%tregi.e di% .ar.ur. Ma1 ritatea cldiril r erau ur,te& dr"%ate -i a!eau %e! ie de urge%te re"ara/ii. Dar Ir d recldi'e te."lul& d,%du(i "r " r/ii i."u%t are& -i(-i ridica'e "alatul "e !,r2ul u%ei c li%e care era de'tul de de"arte de ace't '2,%t lca-& "e%tru a e!ita rice i%cide%te. Cldirea re"re$e%ta u% i.e%' "trat& care 2u'e'e ridicat c3iar )% i%i.a ra-ului. Trei tera'e '"a/i a'e& "a!ate cu . $aic .e-te-ugit )."letit -i legate )%tre ele cu 'cri de .ar.ur& "e ale cr r *alu'trade erau a-e$ate *u'turile r .a%il r e.i%e%/i& "lecau di% 'trad ",% la i%trarea 'u'/i%ut de c l a%ele de .ar.ur ale "ret riului. +e 2iecare "arte a ace't r tera'e c * rau grdi%i 2ru. a'e de 2l ri -i tu2i-uri r%a.e%tale& ali.e%tate de *a$i%ele cu 3a!u$uri& ale cr r a"e 2r.,%tau )% aer ca %i-te ra$e de lu.i% argi%tie. 8 #a!u$urile ace'tea& declar +aulu' cu t at di'cre/ia -i ! r*i%d )% - a"t& 'u%t u% 2el de adau' !e%it .ai t,r$iu. Au 2 't i%'talate a*ia acu. -a"te a%i de ctre +ilat. Di'" $i/ia acea'ta a "r ! cat re! lt !i le%t& care a deter.i%at t ate tru"ele ' !i% )% a1ut rul "r curat rului. 8 Erai -i du.%eata cu ace'te tru"e& +aulu'9 )%tre* Marcellu'. 8 Sigur c da. :e c %ce%tra'e. t /i aici )% Ieru'ali. -i " t '(/i '"u% c(a. trecut "ri% $ile e. /i %a%te. E!reii )-i au -i ei cu'ururile l r& dar %u 'u%t la-i. Sc,%ce'c -i 'e !icre'c c,%d e'te ! r*a '(-i 2ac %eg /ul& dar )% lu"t -tiu -i ei ' . ar 2r ' cr,c%ea'c. E ade!rat c %u " t 'u2eri r$* iul -i 'u%t )% 'tare ' .earg ",% la e5tre.a li.it "e%tru a "'tra "acea0 dar ( a.%u%t "e care + %tiu' +ilat %u(l cu% -tea )%c ( e5i't li.it di%c l de care %u 'e " ate ' treci c,%d e'te ! r*a de'"re u% e!reu. 8 #aide& c %ti%u " !e'tea cu 3a!u$urile& 'trui Marcellu'& cci !ederea a"ei )l 2cu'e '(-i aduc a.i%te de *aie. 8 Ace'tea au 2 't 2cute dat rit ' /iei lui +ilat. +etrecu'er .ai .ul/i a%i )% Creta& u%de + %tiu' 2u'e'e "re2ect. 6% acea't i%'ul !egeta/ia e'te 2 arte !ariat -i ' /ia lui a r.a' de$a.git c,%d a c %'tatat c,t e'te de arid regiu%ea acea'ta di% Iudeea. L(a rugat '(i 2ac grdi%i. Or& grdi%ile au %e! ie de a". Ca ' " /i a!ea a" di% a*u%de%/& ai %e! ie de u% a"educt. C %'truirea a"eductel r e'te 2 arte c 'ti'it are. 4 %duri di'" %i*ile %u e5i't& a-a c % ul "r curat r a luat 'u.ele de care a!ea %e! ie di% !i'tieria te."lului -i... 8 i at,t a 2 't de a1u%' ca ' i$*uc%ea'c re! lu/ia& c ."let Marcellu'.

8 A-a e'te& tri*u%e; A durat -a"te lu%i& care au 2 't "li%e de gr a$. Au 2 't uci-i d u .ii de e!rei -i .ie de legi %ari r .a%i. +ilat era gata '(-i "iard 'lu1*a. Dar cred c Ti*eriu ar 2i "r cedat .ult .ai cu.i%te dac "e +ilat l(ar 2i tra%'2erat )% alt "arte. E!reii %u(l ! r re'"ecta %ici dat& c3iar dac ar 2i ' r.,% .ie de a%i )% 'lu1*a de "r curat r al Iudeii. Se 'trduie-te )% t ate c3i"urile ca '(i .ul/u.ea'c& de arece )-i aduce a.i%te de ceea ce 'u%t )% 'tare ' 2ac dac ! r )%ce"e di% % u. El 'e g'e-te aici "e%tru a "'tra li%i-tea -i -tie c& dac !a i$*uc%i % u re! lu/ie& cu 'lu1*a lui 'e !a ter.i%a "e%tru t tdeau%a... 8 E'te de .irare c e!reii %(au cerut ",% acu. tra%'2erarea lui& $i'e Marcellu'. 8 Ei %u d re'c c,tu-i de "u/i% ca el ' 2ie tra%'2erat& r'"u%'e +aulu' -i )%ce"u ' r,d. :egu't rii ace-tia * ga/i -i c.tarii care "lte'c .a1 ritatea i." $itel r -i 'e *ucur de .are trecere -tiu 2 arte *i%e c +ilat %u )%dr$%e-te ' le i."u% c %di/ii "rea 'e!ere. De ur,t )l ur'c& dar %u le(ar 2ace %ici "lcere dac ar "leca. Su%t gata ' 2ac "ri%' are c& da/ )."ratul ar %u.i alt "r curat r )% l cul lui& Sa%3edri%ul ar tri.ite u% "r te't la R .a. 8 Ce e'te a'ta Sa%3edri%9 )%tre* Marcellu'. 8 C r"ul legi'lati! e!reie'c. Se '"u%e c %u 'e cu" de alte "r *le.e dec,t de cele religi a'e0 dar ade!rul e'te c& atu%ci c,%d Sa%3edri%ul )%ce"e ' .ur.ure& + %tiu' +ilat 'e 'u"u%e& $i'e +aulu'& -i 'trig,%d la a.e%ii care c %duceau c.ilele& ace'tea "lecar di% % u la dru.. T tu-i %u !reau ' r.,i cu ideea c +ilat %u )%'ea.% %i.ic. Situa/ia lui aici e'te 2 arte delicat& dar cu t ate ace'tea cred c + %tiu' )/i !a "lcea. E'te u% *r*at )%c,%tt r -i ar .erita "re2ectur .ai li%i-tit. 6-i c %ti%uar dru.ul -i& trec,%d "e du" c l/ul "alatului& a1u%'er )% "artea u%de 'e ridica'er *arcile de'ti%ate gar%i$ a%ei di% Mi% a. Trei '2erturi di% tere%ul dre"tu%g3iular 2u'e'e a.e%a1at "e%tru ad" 'tirea tru"el r& iar di% ace'ta .ai "u/i% de u% '2ert era cu"at de gar%i$ a%a l cal. Se !edea c t ate *arcile 'u%t "li%e -i 2re.tau ca u% r i de al*i%e. I.e%'ul tere% de e5erci/iu& )."re'urat de cldiri de "iatr cu d u caturi& era )."e'tri/at de u%i2 r.ele legiu%il r care ' 'i'er di% t ate 2 rturile +ale'ti%ei. Dra"elele di% Ce$areea& J ""a -i Ca"er%au.& "e !,r2ul "r1i%il r cu ac!ilele i."eriale& ddeau cul are .ai !e'el ace'tui tere% "li% de ' lda/i. Marcellu' r.a'e )%c,%tat de a"arta.e%tul "e care i(l artar -i )% care ur.a ' 'e ad" 'tea'c& )l c ."ar cu c %2 rtul "e care(l "utea 2eri .e.*ril r 'i +alatul Tri*u%il r di% R .a& de care %u r.,%ea "rea de"arte )% ur.. Di% 'eara c,%d "leca'e de aca'& acu. 'e 'i./ea "ri.a dat .ai )% largul 'u. +u/i% du" aceea a"ru +aulu'& "e%tru a 'e c %!i%ge dac t,%rul c .a%da%t are t t ce(i tre*uie. 8 Va tre*ui ' 'criu c,te!a 'cri' ri& $i'e el. M,i%e Ve'tri' !a ' 'i la J ""a -i "r *a*il 'e !a )%t arce aca' )%ai%te de '2,r-itul ace'tei '"t.,%i. V aduce/i a.i%te& tri*u%e& c )% $iua c,%d % i a. "r'it 2 rtul galera era a%c rat )% " rtul Ga$a. 8 6/i .ul/u.e'c& +aulu'& c .i(ai adu' a.i%te& r'"u%'e Marcellu'. Ideea e'te 2 arte *u% -i ! i "r 2ita -i eu de ea. Dia%ei %u(i .ai 'cri'e'e di% 'eara aceea c,%d "leca'e '"re O'tia. Cu .are greutate reu-i'e '(i tri.it 'cri' area aceea& cci 'e 'i./i'e "r 2u%d de"ri.at. Du" c,te!a )%cercri %ereu-ite de a(i '"u%e c,t de a*tut 'e 'i.te di% "rici% c e'te *ligat '( "r'ea'c -i c,t e'te de %er*dt r '( re!ad iar-i ( de-i %u(i !e%ea ' cread c !a .ai re!edea !re dat ( 'cri' area lui 'e d !edi c %u e'te altce!a dec,t u% 2el de de'"r/ire dui a'& 2r 2gduieli "e%tru !iit r -i 2r te.eri "e%tru "re$e%t. Drgu/a Dia%a !a 2i )%t tdeau%a "re$e%t )% g,%durile luir a-a c %u era %ici u% . ti! '(-i 2ac gri1i di% "rici%a ace'tei a*'e%/e care "utea ' dure$e. 6% dru.ul ",% la Ga$a& )%cerca'e )% .ai .ulte r,%duri '(i 'crie& dar %u reu-i'e ' ter.i%e ace'te 'cri' ri. A!ea at,t de "u/i%e lucruri de '"u'. Va a-te"ta ",% )% $iua c,%d 'e !a i!i ce!a de'"re care i(ar

"utea 'crie& )% "re$iua ' 'irTi la de'ti%a/ie& c ."u'e'e 'cri' are "e%tru 2a.ilia 'a& dar 2 arte 'curt& -i '2,r-i'e 2gdui%du(le c data !iit are le !a 'crie .ai .ult. +ri.ele $ile )% 2 rtul Mi% a 2u'e'er de'tul de e. /i %a%te "e%tru a(i "r cura .aterialul %ece'ar u%ei 'cri' ri& dar *liga/iile lui )% calitate de c .a%da%t )l /i%u'er .ereu cu"at& )% 'eara acea'ta !a tri.ite Dia%ei 'cri' are& )i !a '"u%e 2r %ici u% )%c %1ur c 'itua/ia e'te .ult .ai 2a! ra*il dec,t -i(a )%c3i"uit el. 6i !a e5"lica -i . ti!ul "e%tru care acu. 'e g'e-te )% Ieru'ali.& u%de e'te 2 arte *i%e cartiruit. De.%itatea lui& care "ri.i'e l !itur at,t de grea dat rit %u.irii di'ci"li%are )% calitate de c .a%da%t al 2 rtului Mi% a& care a!ea re"uta/ie at,t de "r a't& "rea acu. a"r a"e )% )%tregi.e 'ati'2cut. :u li"'ea .ult "e%tru a 'e .,%dri de calitatea lui de cet/ea% al R .ei. Acu. "utea 'crie Dia%ei cu t at )%crederea. Vre.e de trei cea'uri& la lu.i%a a trei "ai/e de "iatr 2i5ate "e "erete )% a"r "iere de .a'a lui& )i )%-ir t ate 2a$ele .ai i." rta%te di% !ia/a "e care ducea la Mi% a. :u(i '"u'e %ici ! r* de'"re )%2/i-area arid -i cu de'!,r-ire %e"lcut a ace'tui !ec3i 2 rt -i a )."re1uri.il r lui -i %ici de'"re i."re'iile cu care r.'e'e )% "ri.a $i a ' 'irii lui7 <Cel care /i%ea l cul de c .a%da%t& 'cria el& .i '(a "rut c e'te "u/i% %e.ul/u.it& -i& la ' 'irea .ea& %u "rea '"italier0 dar %u .ult du" aceea -i(a 'c3i.*at atitudi%ea -i a't$i 'u%te. cei .ai *u%i "riete%i. Ce%turi %ul +aulu' a )%ce"ut '(.i de!i% 'i."atic. De 2a"t %u "rea 'tiu ce a- "utea 2ace 2r el& de arece cu% a-te tradi/iile 2 rtului )% t ate a.%u%tele0 el . i%2 r.ea$ de'"re ceea ce tre*uie 2cut& de ti."ul i%dicat -i de 2elul )% care tre*uie 2cut=. Marcellu' 'e 'i./ea .ul/u.it c are ca$ia ' 'crie Dia%ei de'"re t ate ace'te a.%u%te& care acu. re"re$e%tau !ia/a 'a. 6i ddea a"r a"e aceea-i 'e%$a/ie ca -i c,%d ei d i -i(ar 2i a"ar/i%ut u%ul altuia -i(i 'cria e5act cu. ar 'crie ' /iei 'ale u% ' / care e'te "lecat de aca'. Du" ce !a a-ter%e 2 ile de "a"iru' u%a "e'te alta& 'ulul !a 2i de'tul de gr '. Dar )%ai%te de a a1u%ge la ca"tul 'cri' rii !a 2i *ligat '(i 'crie c,te!a r,%duri !e%ite de(a dre"tul di% i%i.. D ar c %u era t c.ai u- r ' 'crie ace'te r,%duri. Sttu !re.e )%delu%gat -i 'e g,%di care ar 2i atitudi%ea cea .ai i%dicat "e care !a tre*ui '( ad "te. S a'culte de "r "riul 'u )%de.% -i ' '"u% 'i%cer Dia%ei c,t de .ult 'e g,%de-te la ea& c,t )i e'te de drag -i c,t de %er*dt r a-tea"t ca de'"r/irea l r de acu. ' 'e ter.i%e9 Oare %(ar 2i u% "r cedeu gre-it9 Dia%a e'te 2at t,%r -i "li% de !ia/. E'te are 1u't ca '(i dea %de1de c )%tr( *u% $i 'e !a )%t arce aca' "e%tru a cere )% c't rie9 C el )%'u-i 'e g,%de-te la acea't " 'i*ilitate9 :(ar 2i .ai *i%e '(i '"u% li."ede c e 2 arte "r *a*il ' %u 'e " at )%t arce la R .a dec,t 2 arte t,r$iu0 "r *a*il du" a%i )%tregi de a*'e%/9 E!ide%t& Dia%a cu% -tea 'itua/ia real -i de'"re +aulu' )i '"u'e'e c(a 2 't tri.i' la Mi% a acu. u%'"re$ece a%i -i c de atu%ci %u '(a .ai )%t r' la R .a. +ri% ur.are& )-i !a "utea da 'ea.a de durer a'a 'itua/ie )% care 'e g'e-te el acu.. 6% cele di% ur. Marcellu' reu-i ' ter.i%e 'cri' area& a"r a"e a-a cu. ar 2i d rit el. <tii 2 arte *i%e& Dia%a& ce .i(ar 2ace "lcere '(/i '"u% dac a. 2i )."reu%. De la di'ta%/a care %e de'"arte ( ' c ti%d )% .ile -i ci%e -tie "e%tru c,t !re.e ( e'te de a1u%' '(/i '"u% c 2ericirea ta !a 2i )%t tdeau%a -i a .ea. T t ce te )%tri'tea$ "e ti%e& draga .ea& . !a )%tri'ta -i "e .i%e. Galera Ve'tri' !a ' 'i cur,%d la J ""a. A !i$itat " rtul Ga$a0 de aceea 'u%t %er*dt r ' . )%t rc la 2 rt& cci "r *a*il ac l ! i g'i 'cri' are de la ti%e. D re'c di% t at i%i.a ca ace'ta ' 2ie ade!rul. De.etriu' !a ' 'i .,i%e -i !a "reda 'ulul ace'ta curierului care !a .erge ' )%t,."i%e galera. Ve'tri' !a "leca la '2,r-itul '"t.,%ii ace'teia. Mi(ar 2ace "lcere ' " t "leca -i eu la * rdul ei=. De.etriu' %u 2u'e'e ",% acu. %ici dat at,t de %eli%i-tit. E!ide%t& de 2iecare dat c,%d )%cerca ' 'e g,%dea'c la "r "ria 'a 'itua/ie& )-i ddea 'ea.a c %u are dre"tul ' a-te"te %i.ic de la !ia/a acea'ta. Dar "e .'ur ce trecea ti."ul& )%ce"ea -i el ' 'e re'e.%e$e. Era 'cla!& -i )% 'itua/ia acea'ta %i.ic %u 'e .ai "utea 'c3i.*a& )% c ."ara/ie cu 'itua/ia a.e%il r li*eri& ' arta lui era e5tre. de tri't7 dar c,%d c ."ara 'itua/ia lui de 'cla! cu cea a .a1 rit/ii " "ula/iil r )%ge%u%c3eate& )-i ddea 'ea.a c t tu-i a a!ut % r c.

6% ca'a 'e%at rului Galli 2u'e'e tratat cu t at c %'idera/ia cu!e%it u%ui 'lu1it r& )% acela-i ti." !ia/a lui de!e%i'e at,t de 'tr,%' legat de a l r& )%c,t li*ertatea ( c3iar dac i '(ar 2i 2erit ( l(ar 2i c 'tat .ai .ult& )% ceea ce "ri!e-te )%treru"erea ace'tei t !r-ii& dec,t ar 2i .eritat li*ertatea d *,%dit )% 'c3i.*ul ace'tui 'acri2iciu. C,t de'"re 'e%ti.e%tele 'ale 2a/ de Lucia& era "e de"li% c %-tie%t c ace'tea %u au %ici u% r 't. I%tere'ul ei %u l(ar 2i "utut c,-tiga %ici dac ar 2i 2 't t t at,t de li*er ca -i "a're )% $* r. G,%durile de 2elul ace'ta )i 'er!ir ",% acu. "e%tru a 'e 2eri de rice i."rude%/ -i a(l deter.i%a ' 'e re'e.%e$e. Dar a't$i 2elul ace'ta de a g,%di %u(i .ai "utea 2i de %ici u% 2 l '. :u %u.ai c lu.ea lui .i%u'cul "rea r'tur%at cu 2u%dul )% 'u'& dar )%treaga e5i'te%/ .e%ea'c i 'e "rea cu de'!,r-ire $adar%ic& li"'it de 'e.%i2ica/ie& de-art -i u% 2el de "ara2ra$are a ce!a care ar 2i a!ut " 'i*ilit/i i%c .e%'ura*ile& dar care acu. era )% . d ire.edia*il "ierdut. 6%cerca'e ' a%ali$e$e . ti!ele ace'tei de"ri.ri ce "u'e'e 't",%ire "e el.()% "ri.ul r,%d 'e 'i./ea a*tut di% "rici% c era 'i%gur. :u '(ar 2i "utut '"u%e c Marcellu' )l ig% r de c,%d au ' 'it )% Ieru'ali.& dar "e'e.%e aici 'cla!ii %u erau *i%e !$u/i )% cartierul 2i/eril r& d ar cel .ult c,%d erau c %'e.%a/i "e%tru 'er!iciu. I.ediat ce ter.i%au ace't 'er!iciu& erau *liga/i ' "lece. De.etriu' %u 2u'e'e *i-%uit cu u% a't2el de trata.e%t. Vre.e )%delu%gat 'e /i%u'e ca u.*r du" 't",%ul 'u& a-a c a't$i atitudi%ea lui i%di2ere%t 2a/ de el )l durea t t at,t de .ult ca -i ra%. De %e%u.rate ri )-i $i'e'e c "r *a*il Marcellu' 'u2er t t at,t de .ult ca -i el& di% cau$ c e'te *ligat '(l e5clud di% "riete%ia lui. A't$i 'itua/ia lui de 'cla! i 'e "rea at,t de durer a'& cu. %u i 'e .ai "ru'e )%c %ici dat di% $iua c,%d 2u'e'e !,%dut 'e%at rului Galli . Dar $*uciu.ul lui De.etriu' 'e dat ra -i altui . ti!7 a.i%tirea "ri!irii )%durerate a c3il r "e care(i !$u'e )%ai%te de a i%tra )% ra-. Sttu'e cea'uri )%tregi -i 'e g,%di'e la 'e.%i2ica/ia ace'tei "ri!iri& "e%tru care la ur. "utu g'i 'i%gur de2i%i/ie& a%u.e c e'te "ri!irea )%durerat a .ului care 'e 'i.te 'i%gur -i %e)%/ele'. Se !edea c,t de c l c .icul gru" de "riete%i care 'e g'eau )% a"r "ierea lui& "r *a*il "e%tru a(l 2eri de )%g3e'uial& e'te de$a.git. I%di2ere%t de ceea ce i(ar 2i cerut 2a%aticii di."re1urul 'u ' 2ac& d ri%/a acea'ta a l r re"re$e%ta gre-eal. A'ta 'e "utea !edea 2r %ici greutate -i era de .irare c ei )%-i-i %u 'u%t )% 'tare '(-i dea 'ea.a de acea't realitate. T at lu.ea "re$e%t )i ceru'e ' 'e "u% )% 'lu1*a u%ei cau$e care ( e!ide%t ( "e el %u(l i%tere'a c,tu-i de "u/i%. Era u% . cu de'!,r-ire 'i%gur& u% . ale crui "ri!iri )%cercau lac .e ' de'c "ere u%de!a u% "riete% care '(l )%/eleag. Si%gurtatea ace'tui . .i'teri ' "rea c are legtur %e)%/elea' cu 'i%gurtatea ce(l c3i%uia "e el )%'u-i -i ar 2i !rut '(i '"u%7 <4iecare di%tre ! i a/i "utea 2ace )% i%tere'ul lu.ii ace'teia ce!a dac a/i !rea& dar %u !re/i ' 2ace/i=. Trecu'er trei $ile -i 2iecare di%tre ace'tea 2u'e'e e5act ca -i cea "recede%t. Mela' "rea e5agerat de ate%t -i de di'"u' '(i arate ra-ul cu t ate c l/urile ce .eritau ' 2ie !$ute. Dat rit 'itua/iei )% care 'e g'eau& .a1 ritatea ti."ului tre*uiau ' -i(l "etreac )."reu%. Ser!icul era u- r -i )l ter.i%au re"ede. Du" cu. "re!$u'e -i Mela'& aici %(a!eai de 2acut altce!a dec,t '(/i 'er!e-ti 't",%ul )% ti."ul .e'el r& '(i 'cuturi 3ai%ele& di.i%ea/a '(l a1u/i '(-i ).*race u%i2 r.a c ."licat -i 'eara ' -i( de$*race. Re'tul ti."ului erai c ."let li*er. +r,%$ul 'e 'er!ea )% $ rii $ilei -i i.ediat du" aceea tru"ele ie-eau "e tere%ul de e5erci/iu "e%tru i%'"ec/ie. A" i u% .ic deta-a.e%t al c %ti%ge%tel r "re$e%te 'e )%t rcea )% *arci& iar ceilal/i ( 'u* c .a%da 2i/eril r .ai ti%eri -i )% 2ru%te cu i."u%t area legiu%e& ).*rcat )% acelea-i u%i2 r.e& a "r curat rului ( "lecau )% ra- "e%tru a de2ila )% lu%gul 'tr$il r. De2ilarea acea'ta era u% '"ectac l i."re'i %a%t -i& du" ce(-i ter.i%a 'er!iciul& lui De.etriu' )i 2cea "lcere ' ur.rea'c "arada .ilitar& cu ' lda/ii )% r,%duri de c,te "atru cu. c te'c "e du" c l/ -i 'e "re'c )% atitudi%i rigide& ",% c,%d dra"elele 'e "lecau )% 2a/a "ret riului& ca "e ur. ' c * are )% 1 'ul 'tr$ii -i ' treac "ri% 2a/a "rete%/i 'ului "alat al .arelui "re t Caia2a& dar de 'alutat %u 'alutau %ici )% 2a/a ace'tei re-edi%/e -i %ici a te."lului.

6% d u r,%duri De.etriu'& )%' /it de i%e!ita*ilul Mela'& ur.ri'e ' lda/ii. La R .a& )% a't2el de )."re1urri& "arada ' lda/il r era ur.at de 'ute de a.e%i )% lu%gul 'tr$il r& dar a-a ce!a %u 'e "utea )%t,."la aici. +r *a*il " "ula/ia era "rea %e.ul/u.it 'u ura "rea .ult R .a. 6% acela-i ti." 'e "utea ca a.e%ii ' %u ai* e%ergia %ece'ar "e%tru a "utea /i%e "a' cu ' lda/ii. De.etriu' a!u'e'e -i ",% acu. ca$ia ' !ad a.e%i 'raci ).*rca/i )% $dre%/e& r*i& cer-et ri -i l gi& dar %u !$u'e )%c %ici dat at,t de .ul/i -i %ici )% 3alul de de$%de1de )% care erau cei "e care(i !edea aici. La el aca'& )% C ri%t& erau de'tui %e% r ci/i& dar ace-tia "uteau 2i !$u/i .ai .ult )% regiu%ea lit ralului& u%de 'e g'eau " rturile. Ate%a ( u%de 2u'e'e -i el )."reu% cu tatl -i cu 2ra/ii 'i "e !re.ea c,%d a!ea d i'"re$ece a%i ( )-i a!ea -i ea 'rci.ea ei& dar a!ea )% acela-i ti." "arcuri 2 arte 2ru. a'e -i "ere de art. Ieru'ali.ul ace'ta& care(-i $icea ra- 'acru& era )%'"i.,%tt r la !edere. Str$ile lui .i-u%au de cer-et ri -i de .2ir.i r -i de * li. Alte ra-e )-i a!eau -i ele 'tig.atele l r& care de .ulte ri "reau re'"i%gt are. Ieru'ali.ul )%' )%trecea t t ce '(ar "utea i.agi%a; :u e de .irare c *r*atul acela )%clecat "e .gru-ul al* "rea at,t de 'i%gur. Tru"ele 'e )%t rceau la *arci )% lu%gul 'tr$il r laterale care tiau "ia/a )% d u& iar %egu't rii -i 'a.'arii ddeau 2uga ' le 2ac l c& de arece ' lda/ii treceau .,%dri -i cu %a'ul )% !,%t& ca -i c,%d ar 2i !rut ' le '"u% c legi %aril r )."ratului "u/i% le "a' dac ! r clca lu.ea )% "ici are. Dac 'e )%t,."la ca u%ei c.ile ' %u(i "e'e de cei care 'e a"r "ie -i r.,%e culcat )% .i1l cul dru.ului& de.%itatea R .ei %u di'cuta cu ea dre"tul de li*er circula/ie& ci 2 r.a/ia .ilitar 'e de'"r/ea )% d u -i 'e 'curgea "e l,%g ea& ca a" i ' 'e )."reu%e iar-i. T t a-a c,%d )%t,l%eau )% dru. c,te u% c %! i de .gari )%crca/i cu " !eri. T /i ceilal/i care 'e g'eau "e 'trad 'e re2ugiau 'u* 'tre-i%ile i%trril r 'au )% 3udi/ele laterale. 6% dru.ul de )%t arcere treceau -i "ri% 2a/a c %'ulatel r r .a%e -i "e l,%g u% gru" de l cui%/e ale 2u%c/i %aril r& u%de legiu%ea 'e "rea "e%tru c,te!a cli"e "e%tru a 'aluta e.*le.a i."erial -i %icidecu. "e re"re$e%ta%/ii i."eriului )% Sa.aria& Deca" li' -i Galileea. 8 Uit(te cu ate%/ie la ei c,%d 'e ! r "ri ca ' 'alute re-edi%/a lui Ir d. Merit '(i !e$i& )l '2tui Mela'. De 2a"t .erita& )% ti."ul c,t Ir d 'e cu"a'e de ra" rturile di"l .atice di%tre R .a -i Galileea& 2cu'e a!ere& dar 'alutul ac rdat re-edi%/ei 'ale re"re$e%ta de(a dre"tul i%'ult. 8 I(a. au$it '"u%,%d& )i e5"lic Mela'& c Ir d ur.rea ' de!i% "r curat r. +r *a*il di% "rici%a a'ta 'alutul legiu%ii lui +ilat )%ce"e cu ge'tul 2cut de legi %ari& c,%d 2iecare(-i duce artt rul la %a'. S(ar "utea ca ace'ta ' 2ie u% rdi% '"ecial 'au u% ge't 2cut di% "r "rie i%i/iati!. Eu %(a- "utea '(/i '"u% cu certitudi%e. Du" ce a1u%geau di% % u "e tere%ul de e5erci/iu& legi %arii ru"eau r,%durile -i erau li*eri "e%tru t t re'tul $ilei. A't2el )%ce"eau ' c * are )% gru"uri de c,te d i -i trei '"re cartierul c .ercial al ra-ului& *ucur,%du('e de "lcerea "rici%uit de ad.ira/ia trect ril r 2a/ de u%i2 r.ele l r 2ru. a'e -i 2a/ de ar.ele lucit are& 'u" rt,%d cu 'u"eri ritate "ri!irile '2i a'e ale 2etel r ac3e-e -i %e.ul/u.irea %e"uti%ci a' a %egu't ril r& 1ec.%i/i cu )%dr$%eal -i %eru-i%are de .r2urile l r. 6% ti."ul du"(a.ie$ii .a1 ritatea legi %aril r 'e )%dre"ta '"re are%a di% "artea de .ia$$i a ra-ului& u%de 'e de'2-urau 1 curi '" rti!e ( alergri& aru%carea cu di'cul -i 'uli/a -i lu"te ( di'trac/ii i% ce%te care t tu-i erau .ai *u%e dec,t %i.ic. 6% i.ediata a"r "iere a are%ei& dar )% i%teri rul tere%ului ei& 'e de'2-urau t t 2elul de '"ectac le i.agi%a*ile& date de a.e%i !e%i/i di% .ari de"rtri& )%tre ace-tia erau !r1it ri di% I%dia& "ig.ei di% A2rica Ce%tral -i g3icit ri di% Siria. T t aici era i%'talat -i r ata % r cului -i alte 1 curi care u-urau "e '"ectat ri de /ec3i%ii c)-tiga/i cu trud. Mai erau -i *arci )% care 'e !i%deau *uturi calde ca le-ia& dar dulci -i de "r !e%ie%/ )%d iel%ic& '. c3i%e %"dite de .u-te -i "lci%te care %u erau "lcute la !edere. +e%tru r .a%ii care erau *i-%ui/i de aca' cu di'trac/ii .ult .ai ra2i%ate )% $ilele de 2e'ti!it/i& are%a acea'ta %u "utea 2i u% l c de atrac/ie0 dar "e%tru " "ula/ia rural -i .ai ale' "e%tru ti%eret& '"ectac lele ce 'e de'2-urau aici re"re$e%tau u% e!e%i.e%t 2r "erec3e. +e%tru "ri%/ii l r& "e care(i i%tere'a .ai .ult !,%$area artic lel r de lrie& a c ! arel r& a -aluril r& a ",%$eturil r& a 'a%dalel r& a -eil r& a

*r/ril r -i " d a*el r de "iele -i de argi%t& '"ectac lul cel .ai i%tere'a%t 'e de'2-ura )%t tdeau%a )% cealalt "arte a ra-ului& u%de era 2ur%icarul %egu't ril r. +e%tru Marcellu' -i 'tatul 'u .a1 r& "recu. -i "e%tru 2i/erii di% celelalte gar%i$ a%e& "ri%ci"ala di'trac/ie )% a2ar de acea'ta era 1 cul. Du" "ri.a $i "e care "etreceau ca ' 2ac !i$ita de rig are "r curat rului -i c %'ulil r& e!e%tual "li.*are "ri% ra-& 2i/erii )-i "etreceau ti."ul )% ' ."tu a'ele l r a"arta.e%te. Vi%ul "rea c %u 'e .ai ter.i% -i 2i/erii 2ceau u$ de el 2r %ici '2ial& )% d u r,%duri ce%turi %ul +aulu' %u !e%i la ci%& dar )."re1urul .e'el r di% 'al& )%crcate cu t t 2elul de *ucate& 'e g'eau )%t tdeau%a .ulte l curi %e cu"ate. De.etriu' r.a'e .ul/u.it c,%d c %'tat c "urtarea 't",%ului e'te .ult .ai di'cret dec,t a cel rlal/i 2i/eri& dar era e!ide%t c -i el )%cerca '(-i alu%ge "licti'eala cu a1ut rul 'i%gurului .i1l c acce'i*il. S"era c '"t.,%a E acea'ta 'e !a ter.i%a 2r ' dea l c la !re )%cierare. M ti!ele "e%tru a-a ce!a le a!eau la )%de.,%7 !i%ul& $arurile -i "licti'eala. Marcellu' %(a!ea %e! ie de "rea .ult *utur "e%tru a %u /i%e ' c teal de ceea ce 2ace. C,%d era *eat& Marcellu' de!e%ea . r c% ' -i 'u'ce"ti*il. De.etriu' )%ce"u'e ' %u.ere cea'urile ce .ai li"'eau "e%tru a "utea "leca di% % u. Mi% a )-i a!ea de$a!a%ta1ele ei& dar era u% l c .ult .ai 'igur -i .ai "lcut dec,t Ieru'ali.ul. 6%tr(u%a di% $ile 'e g,%di la t,%rul acela care re2u$a'e ' de!i% regele ace'tei /ri -i 'e )%tre* ce '( 2i ale' de el. V r*i cu Mela' de'"re 'u*iectul ace'ta& dar tracia%ul& care -tia t t ce 'e )%t,."l& %u -tia %i.ic -i uita'e cu t tul de )%g3e'uiala ce 'e de'2-ura'e )% 2a/a " r/il r ra-ului. 8 +r *a*il "atrulele l(au '"eriat -i l(au 2cut ' 'e.)%t arc di% dru.& $i'e Mela'. 8 S(ar "utea '(l 2i are'tat. 8 A'ta )%'ea.% c(a a!ut % r c& declar Mela' -i )%ce"u ' r,d. S"t.,%a acea'ta cei care au calitatea ' adu%e .ul/i.ile )."re1urul l r 'e 'i.t )%t tdeau%a .ai *i%e la )%c3i' are dec,t )% lu%gul 'tr$il r. 8 tii )% ce "arte e'te )%c3i' area9 )%tre* De.etriu' -i "ri% .i%te(i trecu u% g,%d %ea-te"tat. Mela' 'e uit la el *%uit r. :u -tia u%de e'te )%c3i' area -i %ici %u d rea ' -tie. 6%c3i' rile 'u%t a%u.e ca ' te 2ere-ti de ele. Cei care .erg ' !i$ite$e "e c,te u% "riete% care 'e g'e-te la )%c3i' are tre*uie ' 2ie %e*u%i. :ici %u(/i dai *i%e 'ea.a ce 'e )%t,."l )."re1urul tu -i te " .e%e-ti c te(au are'tat -i "e ti%e. :u& dragul .eu& Mela' a 'tat la )%c3i' are t c.ai de a1u%' ca '(-i " at aduce a.i%te t at !ia/a. 6%tr( du"(a.ia$ ( era a "atra $i de la ' 'irea l r()% Ieru'ali. (De.etriu' "lec 'i%gur -i a"uc )% lu%gul dru.ului "e care !e%i'e '"re ra- -i urc )%cet c a'tele c li%ei& ",% la l cul u%de )%t,l%i'e "e t,%rul acela 'i%gur -i cu c3ii rugt ri. Recu% 'cu 2r greutate "u%ctul u%de 'e "ri'e& du" ra.urile ru"te -i "r2uite de "al.ier& aru%cate "e 1 '& !e'tigii tri'te ale u%ei 'curte -i )%d iel%ice gl rii. 6%t rc,%du('e ",% la " ala c li%ei& la .argi%ea ra-ului& ddu de grdi% cu crri *tt rite care -er"uiau "ri%tr( "dure de .'li%i r'uci/i -i cu cre%gile 'tr,.*e& ca -i c,%d !re.e )%delu%gat '(ar 2i )." tri!it -i ace-tia& )."reu% cu e!reii& de'ti%ului l r !itreg. Se "ri aici la u.*r !re.e de u% cea' -i 'e uit '"re ra-ul de la "ici arele lui. 6-i $i'e c u% ra- care durea$ de trei$eci -i ci%ci de 'ec le ar "utea ' ai* ce!a .ai .ult 2ar.ec "e%tru a(/i re/i%e ate%/ia. Dar du" a't2el de !ia/ %ici "arte de lu.e %u(/i " ate d !edi cu %i.ic ceea ce a )%!/at -i ce a adu%at )% a%ii lu%gi de 'u2eri%/. Ieru'ali.ul ar 2i !rut ' 'e *ucure de li*ertate. Dar ce ar 2i 2cut cu acea't li*ertate dac i '(ar 2i ac rdat9 )% lu.ea acea'ta t /i d re'c .ai .ult li*ertate dec,t cea "e care au0 dar ce ar 2ace -i ce ar de!e%i dac ar a!ea( 9 S "re'u"u%e. ( de-i a-a ce!a %u 'e " ate c %ce"e& dar ' "re'u"u%e. ( c e!reii ! r reu-i ' alu%ge "e r .a%i. Ce 'e !a )%t,."la atu%ci9 V r )%ceta ' 'e .ai certe )%tre ei& ! r uita de %e)%/elegerile "r "rii -i ! r )%ce"e ' c %lucre$e "e%tru "r '"erarea "atriei l r9 Marii "r "rietari -i c.tarii ! r !e%i are )%

a1ut rul " "ula/iei 'race9 Du" ce ! r alu%ga "e r .a%i& ! r 3r%i are "e cei 2l.,%$i& ! r )%gri1i "e cei * l%a!i -i ! r cur/a 'tr$ile9 Acela-i lucru l(ar "utea 2ace -i acu. dac ar 2i di'"u-i& cci r .a%ii %u i(ar 2i )."iedicat. R .a%ii ar 2i 2 arte .ul/u.i/i ' c %'tate a't2el de ).*u%t/iri& de arece u%ii di%tre ei erau *liga/i ' tria'c )% ra-ul ace'ta. & Ce "utea ' 2ie r *ia acea'ta& )." tri!a creia e!reii "r te'tau cu at,ta !i le%/9 4a%aticii aceia "e care $ilele trecute )i )%t,l%i'e )% dru.& "r *a*il& )-i )%c3i"uiau c t ate %e% r cirile l r 'e dat re'c ad.i%i'tra/iei r .a%e& -i dac ar "utea g'i u% c %duct r de'tul de "uter%ic& ace'ta )i !a "utea 'c"a de 1ugul r .a%il r -i(-i ! r )%te.eia u% regat al l r. Credeau c )% 2elul ace'ta t tul 'e !a 'c3i.*a& dar are 'c3i.*a('e(!a cu ade!rat9 )% ce .'ur re! lu/ie ar "utea 2 l 'i " " rului9 I.ediat ce la c %ducere 'e !a i%'tala u% % u gu!er%& .,% de a.e%i .ai lac .i -i i%tere'a/i !a reu-i '(-i i."u% ! i%/a. +r *a*il t,%rul acela 'i%guratic -i tri't& !e%it de la /ar& -tia 2 arte *i%e ce 'e !a )%t,."la. Mul/i.ea aceea "e'tri/ de a.e%i a!ea i%te%/ia '(l "r cla.e rege al l r -i '(l i%'tale$e )% "alatul lui +ilat. T tu-i Ieru'ali.ul !a c %ti%ua ' r.,% ceea ce a 2 't ",% acu.. Sc3i.*area d .%iil r %u " ate 2 l 'i " " rului. De.etriu' 'e ridic )% "ici are -i ie-i di% % u )% dru.& dar r.a'e .irat c,%d !$u at,t de "u/i%i trect ri. T tu-i .ai erau d u cea'uri ",% la a"u'ul ' arelui. 4r )%d ial 'e )%t,."la'e ce!a %e *i-%uit "e%tru a deter.i%a a.e%ii ' di'"ar di% lu%gul uli/el r. Ora-ul )%' "rea e5tre. de li%i-tit. C * r) )%cet c a'ta c li%ei -i c %ti%u ' 'e g,%dea'c la ceea ce(l "re cu"a. Ce gu!er% ar "utea ' ' lu/i %e$e "r *le.ele la care 'e g,%de-te t at lu.ea9 Di% cele ce 'e "uteau !edea era 'igur c t ate gu!er%ele care c %duc de'ti%ele a.e%il r 'u%t lac .e -i 3r"re/e. + " arele di% t ate "r/ile ".,%tului 'u" rtau 1ugul )."ilat ril r& ",% )% . .e%tul c,%d "uteau de!e%i de'tul de "uter%ice "e%tru a(i alu%ga& "ri.i%d )% 'c3i.* )."ilarea alt r tira%i. 4 carul %e.ul/u.iril r %u 'e a'cu%de %u.aidec,t )% ',%ul gu!er%ului& ci )% i.ediata lui !eci%tate7 )% i%tere'ele tri*u%ului& ale 2a.iliei -i ale i%di!i$il r. I(ar 2i "lcut ' 'tea de ! r* cu .ul acela 'i%guratic& "e%tru a "utea a2la de la el ce "rere are de'"re u% gu!er% -i care ar 2i " 'i*ilitatea de a )%tr %a u% 2el de li*ertate care ' .ul/u.ea'c "e t /i. +ri% .i%te )i trecu g,%dul %ea-te"tat c .icul -i )%dr$%e/ul ate%ia% ar "utea ' -tie u%de 'e g'e-te acu. .ul ace'ta care a re2u$at ' de!i% rege. Gr*i "a'ul& 3 tr,t ' 'e i%tere'e$e de cara!a% care adu'e'e .ir de%ii "e%tru !,%$are. 6% "artea de 1 ' a ra-ului& rice acti!itate )%ceta'e a"r a"e cu de'!,r-ire. U%de di'"ru'er a.e%ii ace-tia9 C3iar )% "ia/ %u 'e !edeau dec,t 2 arte "u/i%i %egu't ri. Se a"r "ie de u% %egu't r grec care(-i "turea u% *al t de c ! are -i(l )%tre* ce 'e "etrece -i u%de 'u%t cei care 2ur%icau )% acea't "ia/9 >tr,%ul %egu't r )-i .,%g,ie *ar*a -i& )% l c de r'"u%'& 'e .ul/u.i ' $,.*ea'c. +rea c %!i%' c t,%rul di% 2a/a lui are i%te%/ia ' 2ac glu.e. 8 S(a )%t,."lat ce!a9 'trui De.etriu' cu gla'ul gra!. >tr,%ul )-i leg *al tul -i& urc,%du('e "e el& )%ce"u ' re'"ire cu greutate di% "rici%a * 'elii. Dar i.ediat du" aceea 'e uit la c %cet/ea%ul 'u cu .ai .ult i%tere'. 8 Vrei '(.i '"ui c %(ai 3a*ar de ceea ce 'e "etrece9 )%tre* el. :u uita c a't$i e'te % a"tea +a-til r -i t /i e!reii '(au retra' )% ca'ele l r& iar cei care %u au ca' '(au retra' )%tr(u% ad" 't. 8 +e%tru c,t !re.e9 8 +,% .,i%e di.i%ea/. M,i%e ! r a"rea de!re.e& de arece $iua acea'ta !a 2i cea di% ur. di% '"t.,%a +a-til r -i a2acerile ! r )%ce"e di% % u cu -i .ai .ult )%2rigurare. Dar u%de ai trit ",% acu. de %u e-ti i%2 r.at de'"re 'itua/ie9 8 M g'e'c "e%tru "ri.a dat )% ace't ra-& r'"u%'e De.etriu'& cruia )i !e%ea ' $,.*ea'c de .irarea %egu't rului. :u cu% 'c *iceiul e!reil r. Vre.e de d u cea'uri a. 2 't di%c l & "e c a'ta dealului& u%de 'e g'e-te grdi% de .'li%i.

8 tiu& r'"u%'e *tr,%ul. Aceea e'te grdi%a G3et'i.a%i. :u "rea 'e g'e-te %i.ic de !$ut ac l . Ai 2 't !re dat "e c li%a lui Marte di% Ate%a9 8 Da& e'te 2 arte 2ru. a'; 8 Oa.e%ii ace-tia de aici %u -tiu ' 2ac 'tatui. +r cedeul ace'ta e'te )." tri!a religiei l r. T t a-a %u -tiu ' 'cul"te$e %i.ic. 8 Te."lul are .ul/i.e de 'cul"turi& ri" 't De.etriu'.

8 Da& dar "e ace'tea %u le(au 2acut ei& r'"u%'e *tr,%ul -i& ridic,%du('e )% "ici are& )-i lu *al tul "e u.r. 8 :(ai !rea '(.i '"ui u%de a- "utea g'i .ir de%ii9 cara!a% di% Ate%a care ' 'e cu"e cu %eg /ul de

8 4ire-te c " t; V r*e-ti de'"re + "Hg '. El e'te )% a"r "ierea Tur%ului Vec3i. C,%d ai c * r,t c a'ta c li%ei di% grdi%a .'li%il r& ai trecut c3iar "ri% 2a/a lui + "Hg '. Dar 2ii cu c3ii )% "atru& cci u.*l,%d "e ac l '(ar "utea '(/i di'"ar c3i.irul. 8 Cre$i c + "Hg ' ar 2i )% 'tare ' 1e2uia'c "e u% c ."atri t al 'u9 )%tre* De.etriu'. 8 + "Hg ' e'te )% 'tare ' 1e2uia'c c3iar "e .aic('a. De.etriu' $,.*i -i(-i lu r.a' *u% de la *tr,%ul %egu't r& a" i 'e )%dre"t '"re "artea u%de era "alatul "r curat rului& cci era "rea t,r$iu "e%tru a .ai "utea .erge la %egu't rul de .ir de%ii& )l !a !i$ita .,i%e. Oa.e%ii 'e a'ea.% 2 arte .ult u%ul cu altul& i%di2ere%t di% ce "arte a lu.ii ar 2i. E!reii urau gu!er%ul& dar t t a-a )l urau -i grecii. T tu-i 'c3i.*area gu!er%ului %u le(ar 2 l 'i la %i.ic. Vi%a %u era aici. Marea !i% "urtau a.e%ii& di% "rici% c %u erau )% 'tare ' 'c3i.*e *iceiurile alt r a.e%i -i %ici c3iar "e ale l r. + "Hg ' era )% 'tare ' 1e2uia'c c3iar "e .aic('a& dar Ti*eriu %u "urta %ici !i% di% cau$a a'ta. 4r )%d ial Ti*eriu era u% )."rat %ec re'"u%$t r -i u% 't",%it r ru0 dar& rice ar 2i 2 't )."ratul& .a.a lui + "Hg ' %u '(ar 2i 'i./it )% .ai .ult 'igura%/ dec,t acu.. +r *a*il *r*atul acela 'i%gur care !e%i'e de la /ar -tia ace't lucru. El %u d rea ' de!i% rege. I%di2ere%t de cel care e'te rege& .ul tre*uie ' 2ie cu c3ii )% "atru -i '(-i "$ea'c c3i.irul. Lu.ea a!ea %e! ie de ce!a& "r *a*il % u c %ce"/ie& % u . ral& -i "e acea'ta %u i( "utea 2eri u% % u rege. De.etriu' %u .ai a-te"t ' !ad "arada .ilitar di% di.i%ea/a ur.t are. I.ediat ce 'er!i 't",%ului 'u "r,%$ul& "lec 'i%gur )% ra-. Str$ile )%ce"u'er ' .i-u%e de lu.e. Tre*uia '(/i 2aci l c cu cea .ai .are ate%/ie "e uli/ele di% cartierul *a$arului& "e%tru a %u da "e'te %egu't rii a.*ula%/i care(-i )%-ira'er .ar2a "e tr tuarele )%gu'te -i 'tteau a-e$a/i cu "ici arele )%cruci-ate 'u* ei& de-i %u a!eau altce!a dec,t c,te!a urci are de ".,%t. V$u u% .aldr de $dre%/e de'"re care c %'tat c e'te 2e.eie *tr,% care a!ea de !,%$are trei u -i u% "e"e%e. Uli/ele erau "li%e de a%i.ale de " !ar& de "e care 'e de'crcau .r2urile .icil r *a$are& )% t ate "r/ile& .,i%i u'cate ca %i-te 'urcele 'e )%ti%deau )% calea trect ril r& cer,%d " .a%. I%2ir.i cu "lgile e5"u'e )% !$ul lu.ii * ceau& 'c,%ceau -i )%1urau. U% *tr,% 2r !edere& cu "ie"tul ca 'c,%dur -i cu r*itele "li%e de .u-te& c,%ta .el die 'ti%' -i tri't di%tr(u% *uciu. !ec3i. Uli/a )%ce"u'e ' 'e )%gu'te$e& de!e%i%d t t .ai )%tu%ec a'& a" i )%ce"u ' c * are c,te!a tre"te& ca -i c,%d '(ar 2i ter.i%at )%tr( "e-ter. Tre"tele erau lu%ec a'e -i .urdare& "li%e de cer-et ri -i de c,i%i "ri*egi cr ra li 'e !edeau c a'tele. Ce%turi %ul +aulu' '"u'e'e c e!reii 'u%t 2cu/i du" c3i"ul -i a'e.%area lui Du.%e$eu. De.etriu' )-i du'e .,%a la %a' -i 'e gr*i ' 'ca"e c,t .ai re"ede di% .i1l cul ace't r i.agi%i di!i%e& u.*l,%d cu t at gri1a ca ' %u 'e l !ea'c de ele. Cara!a%a g'i 2r greutate )% a"r "ierea Tur%ului Vec3i& care d .i%a !alea Iedr %ului. Aici era u% .aida% de u%de "leca u% dru. '"re a"u'. O adiere de aer rece -i *i%e2ct r& du" dru.ul 2cut "ri% *a$arul "e'tile%/ial& )i clu$i "a-ii. I.ediat du" aceea au$i "e ci%e!a c(l 'trig7

8 Ei& adel2 '; i )% 2a/a lui a"ru .icul ate%ia%. De.etriu' 'e 'i./i .ul/u.it c,%d )l !$u& de-i& dac '( ar 2i g'it )% alt "arte -i )% alte )."re1urri& %u i(ar 2i 2cut "lcere '(l aud '"u%,%du(i 2rate. 6-i 'tr,%'er .,i%ile. Era. 'igur c %e ! . )%t,l%i di% % u. +e .i%e . c3ea. Ce% '0 cred c %u /i(a. '"u' )%c %u.ele .eu. 8 +e .i%e . c3ea. De.etriu'. C %'tat c aici e-ti *i%e i%'talat. 8 C,t 'e " ate de *i%e. A!e. l c de a1u%' -i "ute. !edea t t ce 'e "etrece. Ar 2i tre*uit ' 2ii aici a$i( % a"te. A 2 't 2r.,%tare %e*%uit; Au are'tat "e %a$ari%ea%ul acela "e care l(ai !$ut $ilele trecute. L(au de'c "erit )% grdi%a aceea cu .'li%i. 8 :a$ari%ea%ul9 :(a. au$it de el. Ce a 2cut de l(au are'tat9 )%tre* De.etriu' cu i%di2ere%/. 8 Cu. ' %u 2i au$it; T,%rul acela care $ilele trecute !e%ea '"re ra-& )%clecat "e u% .gar al*. De.etriu' )%/ele'e i.ediat de'"re ci%e ! r*e-te -i(i "u'e .ul/i.e de )%tre*ri. Ce% ' 'e 'i./i .ul/u.it c " ate '(i dea i%2 r.a/iile "e care le d re-te. Tru"ele "r curat rului cutau "e t,%rul ace'ta cu %u.ele I'u' )%c de du.i%ic du"(a.ia$. : a"tea trecut l(au adu' )% ra-& )."reu% cu "riete%ii 'i. 8 Dar ce a 2acut9 )%tre* De.etriu' %er*dt r. 8 De... 'e '"u%e c(a 2 't are'tat "e%tru c i%'tig " " rul -i "e%tru c ur.re-te ' de!i% rege. + "Hg ' a2ir.a c& dac 'e !a )%t,."la '(l c %da.%e "e%tru trdare& atu%ci !a '2,r-i "r 't. 8 Trdare; V r*ele ace'tea 'u%t "r 'tii; e5cla. De.etriu' re! ltat. O.ul ace'ta %(are i%te%/ia ' r't ar%e gu!er%ul0 %ici %u ur.re-te %i.ic )." tri!a lui -i %ici )." tri!a altui gu!er%. Trdare9 Cred c a.e%ii ace-tia tre*uie ' 2ie %e*u%i. 8 Di." tri!... %u 'u%t %e*u%i del c& ri" 't Ce% '. Cei care 'u%t la c %ducerea te."lului erau *liga/i ' 'ca"e de el )%tr(u% 2el arecare& cci alt2el le(ar 2i 'tricat t ate a2acerile. :(ai a2lat ce(a 2cut )% te."lu )% aceea-i $i )% care l(a. )%t,l%it9 8 :(a. a2lat %i.ic; Ce '(a )%t,."lat9 8 Ce '(a )%t,."lat; S(au )%t,."lat de'tule. Tre*uie ' -tii c te."lul e'te l cul u%de " " rul aduce 'acri2icii0 cu."r a%i.ale -i& du" ce le )%1u%g3ie& le ard7 a2acere& 2 arte %e"lcut -i "r 't .ir 'it are& dar $eului l r )i "lace "r cedeul ace'ta. A't2el curtea te."lului ( 'au cu. )i $ice ( e'te )%t tdeau%a "li% de a%i.ale de !,%$are. Oa.e%ii aduc *a%i -i c3iar )% "rid! rul te."lului 'u%t a-e$a/i $ara2ii care )i 'c3i.* cu . %eda te."lului. Se '"u%e c ace-ti c.tari 2ac a2aceri 'trlucite& '2,r-i Ce% ' r,$,%d. 8 Vrei ' '"ui c )% i%teri rul te."lului aceluia 2ru. ' 'e !,%d a%i.ale9 )%tre* De.etriu' %e)%cre$t r. 8 De !,%dut 'e !,%d )%tr( curte cu arcade de .ar.ur& r'"u%'e Ce% ' cu t at c %!i%gerea. Curtea e'te ad.ira*il "a!at. +e "ere/i -i "e ta!a% e'te cel .ai 2ru. ' . $aic ce 'e " ate !edea. :ici )% Ate%a %u 'e " ate g'i ce!a .ai 2ru. '. Curtea acea'ta e'te "li% de !i/ei& de .iei -i de " ru.*ei& )/i " /i )%c3i"ui cu. arat& dar %u(/i !ei "utea )%c3i"ui cu. .ir a'e. Va tre*ui ' .ergi ' !i$ite$i& ca ' te c %!i%gi. Ei *i%e& I'u' ace'ta a !e%it de la /ar& de u%de!a di% Galileea& -i& i%tr,%d )% te."lu& %u i(a "lcut ce a !$ut -i le(a '"u' c ace'ta %u e'te l cul u%de ' " at !i%de a%i.ale. +r *a*il a "ri%' "e ci%e!a -i cu t,l3ria& cci "e c.tari -i $ara2i i(a alu%gat di% "rid! rul te."lului. 8 Ce a 2cut9 )%tre* De.etriu'& cruia %u(i !e%ea ' cread. Ce% ' )%ce"u ' r,d .ul/u.it c,%d !$u .irarea c ."atri tului 'u. 8 Da& dragul .eu0 " ate %u(/i !i%e ' cre$i& cci %u arat ca u% *r*at care ar "utea ' ai* a't2el de

)%dr$%eal& dar I'u' ace'ta a "u' .,%a "e u% *ici -i a )%ce"ut '(i cr ia'c& " c(" c(" c; "e u%de(i "utea a1u%ge& 2r ' .ai aleag. Au 2ugit *uluc. A 2 't u% '"ectac l 2r "erec3e& )% t ate "r/ile !edeai !i/eii& "re /ii& ile -i $ara2ii 2ugi%d de le '2,r,iau clc,iele& iar aerul di."re1urul te."lului era "li% de " ru.*ei '"eria/i -i de 2ulgi. Me'ele $ara2il r le(a dat "e'te ca"0 )% t ate "r/ile "e 1 ' erau %u.ai /ec3i%i& dra3.e -i di%ari... . %ede .ari -i .ici& *a%i *u%i -i *a%i 2al'i2ica/i0 gru"urile de "eleri%i alergau )% "atru la*e -i 'e )%ciera'er ca '(i adu%e de "e 1 '. Era "lcere... -i .i(ar 2i "rut ru dac %(a- 2i 2 't -i eu de 2a/& '2,r-i Ce% ' -i& )%t rc,%d "ri!irea& adug cu gla'ul )% - a"t7 Uite c !i%e *tr,%ul. A't$i e'te %e.ul/u.it& de arece clie%/ii lui cei .ai *u%i 'u%t cu"a/i cu ace't I'u'. +erdeaua di% 2a/a celui .ai i."u%t r c rt di% ta*r 'e ddu la "arte& ca ' 2ac l c u%ui *r*at ",%tec '& cu "rul -i *ar*a cru%t& care acu. 'e a"r "ia de ei. Trecu'e !re.e )%delu%gat de c,%d De.etriu' %u .ai !$u'e u% *r*at ).*rcat )% 3ai%e )." d *ite at,t de *ar*ar0 )."re1urul g,tului a!ea la%/uri grele de argi%t care(i a1u%geau ",% la *r,u0 a!ea i%ele )% degete -i cercei )% urec3i& *r/ri "e .,i%i -i "e gle$%ele "ici arel r. Se "ri )% l c -i 'e uit la De.etriu'& )%cerc,%d '(l c,%trea'c. 8 E'te di% C ri%t& )i e5"lic Ce% '& )%ti%$,%d artt rul. :e(a. cu% 'cut )% ti."ul dru.ului. 8 C %'tat c e-ti ).*rcat )%tr( tu%ic r .a%& $i'e + "Hg ' %e.ul/u.it. 8 St",%ul .eu& r'"u%'e De.etriu' re'"ectu '& e'te c .a%da%tul 2 rtului Mi% a. 8 Ar 2i 2 't .ai *i%e& c %ti%u + "Hg '& dac garda legi %aril r ar 2i l'at )% "ace "e e!rei& ca ' 'e de'curce 'i%guri. T /i cei di% Ieru'ali. care au c,/i!a g l ga%i de c3eltuit %u 'e .ai g,%de'c a't$i dec,t la a2acerea a'ta cu %a$ari%ea%ul. Acu.& du" ce '(a a.e'tecat -i gu!er%ul& e 'igur c $iua de a$i 'e !a "ierde de " .a%. Iar .,i%e e'te $iua ',.*etei& c,%d e!reii %u 2ac %i.ic. 8 6% $i de ',.*t %u 'e 2ace %ici c ."atri tul 'u. !,%$are& declar De.etriu'& ca ' $ic -i el ce!a& -i 'e uit la

>tr,%ul + "Hg ' )-i r'uci )%g,%durat .u'ta/a. 8 Eu 2ac dru.ul ace'ta de d u$eci -i trei de a%i& $i'e el& dar de a't dat a. !,%dut .ar2 .ai "u/i% dec,t )% rice a%. Merge di% ce )% ce .ai "r 't& )% '"t.,%a +a-til r 'e )%t,."l )%t tdeau%a c,te ce!a care )."iedic .u-teriii .ei ' !i% -i '(-i cu."ere "r !i$ia de 'c r/i- ar -i cui- ar. + "Hg ' )%t ar'e cu 2u%dul )% 'u' u% c - -i 'e a-e$ "e el& "etrecut de cli%c3etul la%/uril r di."re1urul g,tului& ).i aduc a.i%te& c %ti%u el )%tu%ecat& c ",% acu. a.e%ii %(au 2 't %ici dat 1ec.%i/i )% 2elul ace'ta. :(ai dec,t ' te g,%de-ti la ceea ce '(a )%t,."lat du.i%ica trecut )% "rid! rul te."lului. Acu. c,/i!a a%i a.e%ii erau 2 arte .ul/u.i/i. Cei de la /ar !e%eau la Ieru'ali. ca ' "etreac 'r*t rile +a-til r -i '(-i 2ac cu."rturile de care a!eau %e! ie. De 2iecare dat& dac 'e )%t,."la ' 2ie di% cale(a2ar de 'raci& aduceau c li!ie )% care era u% " ru.*el& iar dac erau .ai cu dare de .,%& u% .iel 'au u% !i/el. Ace'ta era u% 2el de dar "e%tru te."lu. +re /ii ardeau 1ert2ele ace'tea 'au '"u%eau %u.ai c le ard. Dar eu t tu-i cred c le ardeau& dac ar 2i ' 1udeci du" .ir 'ul greu di."re1urul te."lului. +u/i% du" aceea )%' ace-ti 'lu1it ri ai te."lului '(au t,l3rit. O.ul de la /ar )-i aducea .ielul& "e care "re /ii& du" ce(l e5a.i%au& )i '"u%eau c are ce!a .etea3% la i%te'ti%e 'au ce!a de )%'e.%tate .ai .ic. +ri% ur.are .ielul %u era *u% "e%tru 1ert2& de aceea 'e 2ereau '(i dea altul )% 'c3i.* dac di2ere%/a de "re/ !a "lti )% *a%i. Du" ce a1u%geau la )%/elegere& .ielul cu .etea3%a era !,%dut altui %ai!. 8 Ur,t a2acere; e5cla. De.etriu'. :u e de .irare c %a$ari%ea%ul ace'ta a 2 't i%dig%at. 8 De& i%dig%area %u e'te %ici dat de 2 l '& )% rice ca$ lui %u(i !a 2 l 'i "rea .ult. 8 Ce a% de g,%d ' 2ac cu el9 )%tre* De.etriu'. S(l *age la )%c3i' are9 8 :u "rea ).i !i%e 'a cred. A. au$it c a'ear a 2 't du' )% 2a/a .arelui("re t "e%tru a 2i 1udecat& di% "rici% c(a "r ! cat de$ rdi%e )% te."lu& )l acu$ c(ar 2i '"urcat i%teri rul te."lului& adug + "Hg ' -i

)%ce"u ' r,d. Ca -i c,%d ci%e!a ar "utea '"urca u% te."lu care e'te .ai ru dec,t u% gra1d. 4ire-te& au de'tui a.e%i de "artea l r care ' 2ac .rturie )." tri!a lui "e%tru a "utea 2i ',%dit& a-a c '(au du' la "alatul "r curat rului -i l(au 'c ' di% a-ter%ut ca ' 1udece )%t,."larea acea'ta. +ilat le(a r'"u%' c& dac -i de a't dat e'te ! r*a de'"re %e)%/elegere religi a'& ar 2i .ai *i%e ' -i( li."e$ea'c )%tre ei. Dar * gta-ii -i c.tarii ace-tia *tr,%i %u '(au )%! it ' le 'ca"e di% .,% at,t de u- r. I(au '"u' c ace't I'u' )%cearc ' 'e "r cla.e rege. +ilat %u a cre$ut t tu-i de cu!ii%/ ' i%ter!i% -i le(a r'"u%' '( l *iciuia'c -i du" aceea '(l "u% )% li*ertate. 8 i l(au *iciuit9 )%tre* De.etriu' '"eriat. 8 4ire-te c l(au *iciuit& -i 2 arte ru. A" i ci%e!a di%tre a.e%ii adu%a/i a 'trigat7 <Ucide "e galileea%;=. +ilat l(a au$it -i le(a r'"u%'7 <Dac .ul ace'ta e'te di% Galileea& duce/i(I '(l 1udece Ir d. El e'te cel care tre*uie ' 'e cu"e de delictele )%t,."late )% acea't "r !i%cie;= 8 L(au du' )% 2a/a lui9 8 L(au du'& r'"u%'e + "Hg ' -i ddu di% ca". Ir d -i(a $i' c acea'ta e'te ca$ia *i%e !e%it ca '(-i *at 1 c de el "e%tru a 2ace "lcere 2ari'eil r -i crturaril r. A " ru%cit ' lda/il r '(l *iciuia'c di% % u& a" i l(a ).*rcat )%tr( 3ai% !ec3e de "ur"ur -i '(a "re2cut c i 'e )%c3i%. U% *e/i!a% a )."letit cu%u% de .rci%i -i i(a "u'( "e cre-tet )% l c de c r a%. Dar 2ari'eii -i crturarii %(au 2 't .ul/u.i/i %u.ai cu at,t. Au cerut ca I'u' ' 2ie c %da.%at la . arte... 8 La . arte; e5cla. De.etriu'. 8 Da; Dar t /i -tiau c %i.e%i %u are dre"tul ' c %da.%e "e ci%e!a la . arte dec,t +ilat. A-a c '(au )%t r' cu el la "alatul "r curat rului. + "Hg ' clti% di% ca" -i ridic di%tr(u% u.r. 8 At,t e'te t t ce a. "utut a2la& '2,r-i el. #rgarul Di "3a% ' a 2 't de 2a/ la ace'te ca$%e& dar du" aceea a 2 't *ligat ' 'e )%t arc )% *a$ar -i altce!a %(a .ai "utut '(.i '"u%. 8 +r *a*il 1udecata .ai /i%e )%c& $i'e De.etriu' %er*dt r. 8 Cred c(ar 2i .ai cu.i%te ' %u te a.e'teci& )l "re!e%i + "Hg '. Cel care 'e a.e'tec )% a't2el de tre*uri %ici dat %u '2,r-e-te *i%e. 8 S(ar "utea ca 't",%ul .eu ' ai* %e! ie de .i%e& r'"u%'e De.etriu'. Su%t *ligat ' "lec. 6/i ure$ dru. *u% de )%t arcere aca'. La re!edere& Ce% '; De.etriu' gr*i "a'ul ",% )%ce"u a"r a"e ' alerge -i di% de"rtare !$u .ul/i.e de a.e%i adu%a/i )% 2a/a i%trrii "ri%ci"ale a "ret riului. Urc 'crile )% 2ug -i 'e "ri la .argi%ea gru"ului de curi -i care 'tteau )%g3e'ui/i.(E!reii *i%e ).*rca/i di% a"r "ierea lui 'e )%cru%tar la el c,%d )l !$ur l,%g ei. Cei adu%a/i aici %u "reau ' 2ie a.e%i 'raci. +r curat rul era a-e$at )%tre c l a%ele "ret riului -i )."re1urul 'u 'e !edea u% %u.r de legi %ari di% garda "alatului. +e tera'a cea .ai de 'u' era u% gru" d- ' lda/i a-e$a/i "e "atru r,%duri& )% atitudi%i rigide& )% 2a/a l r& 'i%gur& era acu$atul. Au$i c(i "u% )%tre*ri la care d r'"u%'uri& dar )%tr( li.* "e care el %( "utea )%/elege. De.etriu' )-i $i'e c acea'ta tre*uie ' 2ie li.*a ara.aic& de arece li.*a acea'ta ! r*ea -i " " rul "e care(l )%t,l%i'e )% dru.ul '"re Ieru'ali.. Se .i-c di% l cul )% care 'e "ri'e -i )%ai%ta "e drea"ta ",% )% a"r "ierea l r. Acu. "utea !edea "r 2ilul .ului aceluia 'i%gur -i tri't. C %'tat c "e cre-tet " art cu%u%a de .rci%i de'"re care " .e%i'e + "Hg '. O*ra$ul )i era !rgat de d,rele ',%gelui ce i 'e 'cur'e'e de "e 2ru%te. #ai%a )i 2u'e'e c * r,t )% 1 ' de "e u.eri& a-a c era g l ",% la *r,u -i "e tru"ul lui 'e !edeau !,%tile l'ate de *ice. U%ele di%tre ace'tea ',%gerau& dar "rea c el %u(-i d 'ea.a de r%ile 'ale. +r curat rul )-i c %ti%u re"ede i%ter gat riul ( i%di2ere%t de )%tre*rile ce i le "u%ea ( iar acu$atul& care 'ta cu 2ru%tea )% 'u'& )i r'"u%dea re'"ectu '& dar cu de"li% )%credere )% 'i%e. Di% c,%d )% c,%d di% .i1l cul .ul/i.ii 'e au$ea c,te u% .ur.ur -i t /i 'e uitau c3i r,- -i cu gurile c'cate ca ' " at au$i.

De.etriu' e5a.i%a cu at,ta ate%/ie *ra$ul !icti.ei& )%c,t a"r a"e %u(-i ddea 'ea.a de ceea ce 'e "etrece )% a"r "ierea 'a. 6% cli"a acea'ta )-i adu'e a.i%te c(ar "utea '(l !ad -i "e Marcellu'& )% "ri.ul r,%d erau " 'ta/i 2i/erii di% gar%i$ a%ele di!er'el r 2 rturi& )%tre ei era -i +aulu'& care 'ta dre"t -i 'e leg%a u- r. I.ediat du" el erau legi %arii di% Mi% a. +e Marcellu' )%' %u(l !$u'e %icieri. +r curat rul )%ce"u'e acu. ' ! r*ea'c cu gla'ul ce!a .ai ridicat. Cu!i%tele tui tre$ir i.ediat "r te'tele cel r adu%a/i )% "ret riu. De.etriu' )-i 'c3i.* " $i/ia& "e%tru a !edea .ai *i%e "e +ilat. De a't dat !$u -i "e Marcellu'& )."reu% cu ceilal/i lega/i& )% 't,%ga "r curat rului. Se )%tre*7 are 't",%ul 'u era c %-tie%t de ceea ce 'e "etrece )% a"r "ierea lui9 + ate cel .ult dac '(ar 2i g'it u% i%ter"ret care '(i e5"lice& alt2el ar 2i 2 't i." 'i*il ' )%/eleag ce!a. De.etriu' cu% -tea 'e.%i2ica/ia e5act a e5"re'iei )%ti"rite "e *ra$ul 't",%ului 'u. 6% cli"a acea'ta *ra$ul lui e5"ri.a '"ai. -i t t at,ta "licti'eal. Se !edea c,t de c l c Marcellu' ar 2i "re2erat ' 2ie )% alt "arte. 6%/ele'e c 'e g'e-te )% .are )%curctur. Atitudi%ea 'til a cel r di% 'al "rea c l(a i%ti.idat. Se )%t ar'e -i ddu u% rdi% u%ui .e.*ru di% gard& care 'e a"r "ie de u- a 'lii -i i.ediat du" aceea )i adu'e u% !a' .are de argi%t. +ilat )-i *g .,i%ile )% a"a "e care c %/i%ea !a'ul -i l' "icturile ' i 'e $!,%te de "e degete. +u*licul )%ce"u ' ! ci2ere$e di% % u& dar de a't dat 'trigtele lui "reau c3i te de triu.2. Se !edea li."ede c '(a luat 3 tr,re -i )% acela-i ti." c 3 tr,rea a 2 't 'ati'2ct are "e%tru cei "re$e%/i. De.etriu' )%/ele'e i.ediat ce )%'e.%ea$ "a%t .i.a cu !a'ul de argi%t. +ilat "r %u%/a'e ',%da -i(-i '"la'e .,i%ile. Cererea " " rului 2u'e'e a'cultat& dar r'"u%derea "urta el )%'u-i "e%tru 1udecata "r %u%/at. +r curat rul %u ad.itea ca .,i%ile lui ' r.,% "tate de ',%gele ace'tui .. De.etriu' era acu. c %!i%' c 't",%ul 'u a )%/ele'. C3iar dac ",% acu. %u )%/ele'e'e %i.ic& !edea t tu-i c +ilat a "r %u%/at ',%d )." tri!a "r "riei 'ale c %!i%geri. De a't dat +ilat 'e )%t ar'e '"re Marcellu'& care 2cu u% "a' )%ai%te -i 'alut. Sc3i.*ar c,te!a cu!i%te& 'alut di% % u& a" i& c * r,%d cele c,te!a tre"te& 'e a"r "ie de +aulu' -i(i ddu i%'truc/iu%ile %ece'are. Ace'ta 'e a"r "ie de legi %arii di% Mi% a -i ddu u% rdi%. S lda/ii )%ai%tar )% r,%duri de c,te d i& 2c,%d u% 'e.icerc )."re1urul e'tradei& )% 2ru%te cu Marcellu' -i +aulu'& care !e%ea i.ediat du" el& a" i c * r,r )% "ret riu )% .i1l cul "u*licului& care 'e de'"r/i )% d u ca ' le 2ac l c. U%ul di%tre ' lda/ii cei de la ur. 'e "ri -i a"uc de ca"tul 2r,%g3iei ce at,r%a de .,i%ile legate ale c %da.%atului. +r *a*il )l '.uci'e cu !i le%/& de arece era gata ' cad. Legi %arii )%ai%tau cu "a-i re"e$i. C,/i!a di%tre cei care erau )% "ret riu )i ur.ar& dar .a1 ritatea 'e adu% )% .ici gru"uri -i )%ce"ur ' ! r*ea'c& 2lutur,%du(-i *r*ile& ca d !ad c 'u%t .ul/u.i/i. De.etriu' 'e )%tre* care !a 2i ' arta c %da.%atului. 4u'e'e ',%dit la . arte0 de a'ta %u .ai )%c"ea %ici )%d ial& cci %ici alt ',%d %(ar 2i "utut ' .ul/u.ea'c " " rul )%tr,tat. +r *a*il )l ! r duce )% curtea u%ei )%c3i' ri& u%de !a 'lu1i dre"t /i%t u%ui gru" de arca-i. +e cealalt .argi%e a 'tr$ii a-te"ta u% ",lc de a.e%i cu *ra1ii "ali$i -i c3ii '"eria/i& ).*rca/i "r 't& ca cei de la /ar0 'e adu%a'er gr.ad -i "reau c 'e '2tuie'c )%tre ei dac !a 2i *i%e '(l ur.e$e 'au %u. +e'te c,te!a cli"e c,/i!a di%tre ei 'e ur%ir la dru.& dar "reau c %u 'e gr*e'c del c '(l a1u%g. 4r )%d ial ace-tia erau "riete%ii lui I'u'. Ce "cat& )-i $i'e De.etriu'& c& 1udec,%d du" atitudi%ea l r& a.e%ii ace-tia "ar at,t de la-i. 4r )%d ial cel care "leca '"re l cul de ',%d .erita ' 2ie 'u'/i%ut cu .ai .ult cura1. :u -tia %ici el ce ' 2ac7 ' ur.e$e c %! iul 'au ' a-te"te la *arci ",% c,%d 'e !a )%t arce 't",%ul 'u& dar i.ediat du" aceea a"ru Mela' -i 'e a"r "ie de el. 8 Ce ! r ' 2ac cu el9 )%tre* De.etriu' cu gla'ul tre.ur,%d. 8 S(l r'tig%ea'c& r'"u%'e Mela'. 8 S(l r'tig%ea'c; e5cla. De.etriu' '"eriat. Cu. 'e " ate9 :(a 2cut %i.ic "e%tru a .erita de . arte; a't2el

8 S(ar "utea ' %u 2i 2acut& )%cu!ii%/ Mela'& dar ace'ta e'te rdi%ul dat de "r curat r. Eu cred c +ilat l(a ',%dit )." tri!a ! i%/ei 'ale& de arece 'e te.ea c di% "rici%a lui 'e ! r i'ca tul*urri. T c.ai de aceea a dat acea't )%'rci%are cel r di% Mi% a. :u !rea ca legiu%ea lui ' 2ie a.e'tecat )%tr( a't2el de a2acere. Mi% a e'te de'tul de de"arte de Ieru'ali. -i legi %arii ace'tei gar%i$ a%e 'u%t a.e%i !,%1 -i& '2,r-i Mela' r,$,%d& cci era .ul/u.it c 2ace "arte -i el di% acea't gar%i$ a% care %u 'e '"erie de "u/i% ',%ge. 8 Te duci ' !e$i -i tu cu. )l ! r e5ecuta9 4cu 'tr,.*tur -i clti% di% ca".

8 :ici %u . g,%de'c& r'"u%'e Mela'. Eu %(a. ce cuta ac l . + ate ai !rut ' .ergi9 :u e'te !edere care ar "utea '(/i 2ac "lcere. At,ta lucru " t '(/i '"u% -i eu. Odi%i ar a. a!ut ca$ia ' !ad a't2el de e5ecu/ie... 6% Gallia. U% legi %ar )%1u%g3ia'e "e u% ce%turi %. +e%tru cri.a acea'ta l(au c %da.%at ' 2ie cruci2icat. A durat $i )%treag -i(i "uteai au$i /i"etele de la 1u.tate de leg3e. St lurile %egre de c r*i au a"rut -i au )%ce"ut ' $* are )."re1urul lui )%ai%te de a .uri& a-a c... De.etriu' 2cu u% ge't de "r te't -i 'i./i tre'rire )% 't .ac. Mela' )%ce"u ' r,d -i& )%t rc,%d "u/i% ca"ul& 'cui" )%tr( "arte. A" i 'e )%t ar'e )% l c -i a"uc )%cet '"re *arci& l',%d "e De.etriu' ' 3 tra'c 'i%gur ce !a 2ace. +e'te c,te!a .i%ute -i 2r '(-i dea 'ea.a& a"uc -i el "e ur.a lui. Du" ce i%tr )% a"arta.e%tul 't",%ului 'u& 'e a-e$ "e u% tre"ied -i )%cerc ' 'e li%i-tea'c. I%i.a )i *tea cu at,ta !i le%/& )%c,t 'i./i c )%ce"e '(l d ar ca"ul. Se ridic a" i )% "ici are ca ' *ea gur de a". Se g,%di c "r *a*il -i Marcellu' ar !rea ' *ea gur de a" )%ai%te de a ter.i%a cu gr a$%ica )%'rci%are ce "ri.i'e. U."lu u% .ic urci r -i ie-i& u.*l,%d )%cet& cci %u(i 2cea %ici "lcere ' "lece di% ta*r. Di% "ri.ul . .e%t c,%d 'e uita'e )% c3ii lui I'u'& De.etriu' 'e g,%di'e la el ca la u% . care a r.a' 'i%gur -i "e care %i.e%i %u(l )%/elege0 %ici c3iar "riete%ii 'i a"r "ia/i. A't$i !a de!e%i u% . care a r.a' cu ade!rat 'i%gur. CA+ITOLUL VI 6% di.i%ea/a acea'ta& u%a di%tre cele $ece c ."a%ii ale "alatului li"'i de la i%'"ec/ie. Marcellu' c %'tat i.ediat c %u.rul legiu%ii "r curat rului e'te .ai redu'& dar %(a!u %ici u% . ti! ' 'e g,%dea'c .ai )%delu%g la a.%u%tul ace'ta. +e cei di% Mi% a %u(i "utea i%tere'a . ti!ul care a deter.i%at tru"ele ace'tea ' "lece at,t de de!re.e di% *arci. Dar c,%d Iulia%& c .a%da%tul 2 rtului di% Ca"er%au.& care tre*uia ' ia 'er!iciul )% "ri.ire& )i a%u%/ c "arada *i-%uit )% 2iecare $i a 2 't c %tra.a%dat -i t /i legi %arii ! r tre*ui ' 'e )%t arc )% *arci& u%de ! r a-te"ta rdi%ele& Marcellu' de!e%i 2uri '. Du" ce a1u%'e )% a"arta.e%tul 'u& tri.i'e du" +aulu'& c %!i%' c ace't i$! r %e'ecat de cle!etiri !a "utea '(i e5"lice .i'terul. Du" )%t,r$iere de'tul de lu%g& ce%turi %ul a"ru )% 2a/a lui& clti%,%du('e "e "ici are& cu *ra$ul a"ri%' -i c3ii tul*uri. C .a%da%tul 'u 'e uit la el cu !i$i*il %e.ul/u.ire -i i%dic,%du(i u% 'cau% di% a"r "iere& +aulu' 'e a-e$ c . d -i a-te"t. 8 :(ai "utea '(.i '"ui -i .ie ce 'e "etrece9 )%tre* Marcellu'. 8 +r curat rul a "etrecut % a"te agitat& )%g,% +aulu'.

8 Du" c,t !d& t t a-a '(a )%t,."lat -i cu du.%eata& declar tri*u%ul %e.ul/u.it. Ce 'e "regte-te... '"u%e(.i -i .ie& de cu.!a %u e'te ce!a ce tre*uie "'trat 'ecret9 8 +ilat 'e g'e-te )%tr( .are )%curctur& r'"u%'e +aulu' cu li.*a grea& a-a c ! r*ele )i ie-eau cu .are greutate di% gur. E'te %e.ul/u.it de t at lu.ea. A a!ut di'cu/ie cu *tr,%ul Iulia%& care a 2 't

de "rere c& dac .ul "e care l(au 1udecat a 2 't di% Galileea. ar 2i tre*uit '(l "redea aut rit/il r de ac l & "e%tru a 2i 1udecat de tri*u%alul lui Ir d. 8 :(ai !rea ' 2ii a.a*il -i '(.i '"ui -i .ie de'"re ce ! r*e-ti9 'e r'ti Marcellu'. +e ci%e ' 1udece9 i de ce '(l 1udece9 )%ce"e de la )%ce"ut& de arece eu %u -tiu %i.ic de'"re a2acerea a'ta. +aulu' c'c $g . t '& 'e 2rec la c3i -i )%ce"u '(i de*ite$e " !e'te lu%g de'"re e!e%i.e%tele "etrecute % a"tea trecut. U% te'lar )%dr$%e/& !e%it de u%de!a di% i%teri rul Galilei;& a 2 't are'tat "e%tru tul*urarea li%i-tii "u*lice -i "e%tru c(a )%cercat ' i%'tige " " rul la re! lt. Acu. c,te!a $ile )-i "er.i'e'e acte de !i le%/ )% "rid! rul te."lului& alu%ga'e )% 'trad a%i.alele adu'e "e%tru 1ert2e& r'tur%a'e .e'ele $ara2il r -i *le'te.a'e lca-ul acela 'acru& '"u%,%d c %u e'te ca' de rugciu%e& ci "e-ter de t,l3ari. 8 A2ir.a/ia acea'ta e'te de'tul de )%te.eiat& dar %u t c.ai " litic a'& declar +aulu'. 8 4r )%d ial& .ul ace'ta tre*uie ' 2i 2 't %e*u%& $i'e Marcellu'. +aulu' )-i 'tr,.* *u$ele gr a'e -i clti% di% ca". 8 O.ul ace'ta .i '(a "rut %e *i-%uit. A 2 't are'tat a'ear. L(au du' )% 2a/a *tr,%ului A%%a& 2 'tul .are("re t& a" i la Caia2a& actualul .are("re t& -i de ac l la +ilat& la Ir d -i... 8 Du" c,te !d& e-ti *i%e i%2 r.at& )l )%treru"'e Marcellu'. +aulu' $,.*i cu )%/ele'. 8 C,/i!a di%tre % i a. 2 't a$i(% a"te ' d. rait "ri% ra-ul 'acru& ca '(l "ute. !edea la lu.i%a lu%ii& recu% 'cu el. +u/i% du" .ie$ul % "/ii a. dat "e'te .ul/i.e de a.e%i care ! ci2erau "e 'trad -i %e(a. luat -i % i du" ei. Era 'i%gura di'trac/ie de care %e "utea. *ucura de ca.dat. Dar a2ar de 'ta era. -i "u/i% a.e/i/i dac ).i !ei )%gdui '(/i '"u% ade!rul& cci "e%tru a'ta a. "lecat l di% ta*r. 8 Su%t c %!i%'& $i'e Marcellu'. Te r g& c %ti%u -i '"u%e(.i t t ce .ai " /i '(/i a.i%te-ti. 8 Ei *i%e& l(a. )%' /it )% t ate "r/ile la 1udecat. Cu. /i(a. '"u'& %u "rea era. cu ca"ul li."ede ca ' "ute. )%/elege de'"re ce D e'te ! r*a& -i .a1 ritatea 1udec/ii '(a de'2-urat )% li.*a ara.aic. T tu-i 'e !edea de'tul de li."ede c cei di% 'lu1*a te."lului -i 1 %egu't rii /i% cu rice "re/ ca .ul ace'ta ' 2ie ',%dit la . arte. 8 +e%tru ceea ce '(a )%t,."lat )% te."lu9 8 Da... "e%tru ceea ce '(a )%t,."lat )% te."lu -i "e%tru c cutreier regiu%ile rurale& adu%,%d a.e%ii )."re1urul 'u -i ! r*i%du(le. 8 De'"re ce9 8 De'"re % u religie. A. ! r*it cu u%ul di%tre legi %arii lui E +ilat care )%/elegea acea't li.*. Mi(a '"u' c ace't I'u' 'truia "e l,%g " " r ' ad "te acea't % u religie care %u "rea a!ea %ici legtur cu te."lul. O "arte di%tre )%!i%uirile ce i 'e aduceau .i '(au "rut carag3i 'l,curi. U%ul di%tre .art ri a 1urat c(ar 2i au$it "e galileea%ul ace'ta '"u%,%d c dac te."lul ar 2i dr,.at el )l !a recldi )% !re.e de trei $ile. Au$i ! r*e; Dar& 2ire-te& t /i ace-tia ur.reau c %da.%area acu$atului& )% 'c "ul ace'ta rice 2el de .rturie %u "utea 2i dec,t *i%e !e%it. 8 i )% ce 'tadiu 'e g'e-te a't$i a2acerea a'ta9 )%tre* Marcellu'. 8 Eu . 'tura'e. de "r ce'ul di% 2a/a lui Ir d -i .(a. )%t r' )% ta*r )%ai%te de re!r'atul $ ril r& cci a*ia . .ai "utea. /i%e "e "ici are. Au luat 3 tr,rea ' 'e .ai "re$i%te dat )% 2a/a lui +ilat& i.ediat du" ce 'e !a ter.i%a "r,%$ul. +r *a*il acu. 'u%t )% "ret riul "alatului. +ilat le !a )%de"li%i

d ri%/a -i ( +aulu' e$it -i c %ti%u )%cru%tat ( d ri%/a l r e'te ' 2ie r'tig%it. I(a. au$it ! r*i%d -i ! ci2er,%d. 8 :(ar 2i *i%e ' .erge. -i % i la 1udecat9 )%tre* Marcellu'. 8 +e .i%e te r g ' . ier/i& cci eu .(a. 'turat& $i'e +aulu' -i& ridic,%du('e cu greutate& 'e )%dre"t '"re u-. 6% "rag 'e l !i "ie"t )% "ie"t cu 'a%ti%el di% garda "alatului care(l 'alut. 8 +r curat rul ! 'alut& )%ce"u el cu gla'ul .etalic. O2i/erii -i u% deta-a.e%t de trei$eci de legi %ari di% gar%i$ a%a 2 rtului Mi% a 'u%t " 2ti/i ' 'e "re$i%te i.ediat )% "ret riu. A" i .ai 'alut dat -i 'e retra'e& a"uc,%d )% lu%gul c rid rului& 2r ' .ai a-te"te r'"u%'. 8 Oare ce %e! ie are +ilat de % i& $i'e Marcellu' -i 'e uit '"eriat )% c3ii ce%turi %ului. 8 Cred c %u !a 2i t c.ai greu ' g3ice'c& )%g,% +aulu'. +ilat %u are *iceiul ' 2ac 2a! ruri cel r di% Mi% a. :e !a da )%'rci%are care e'te "rea "ri.e1di a' "e%tru a )%credi%/a tru"el r di% ra-0 a'ta )%'ea.% c %u d re-te ca legiu%ea lui ' 2ie a.e'tecat )% acea't a2acere. Deta-a.e%tul di% Mi% a !a "leca .,i%e& a-a c& dac di% cau$a 2a"tei '!,r-ite de % i 'e ! r i'ca tul*urri& %i.e%i %u %e !a .ai "utea a1u%ge. 6-i 'lt ci%gt area di% -ale -i ie-i di% daie. Marcellu' r.a'e c,te!a cli"e %e3 tr,t& a" i 'e lu du" el& cci ! ia '(i '"u% ' 'c at gru"ul de legi %ari de care ! r a!ea %e! ie. +ri% u-a )%trede'c3i' de la 'ala )% care erau ca%t %a/i ce%turi %i " !$u cu. *ea cu lc .ie di%tr( cu" uria-. I%tr re"ede )% 'al -i(i '"u'e %e.ul/u.it7 8 Dac a- 2i )% l cul du.itale& +aulu'& $i'e el 'e!er& a- re%u%/a ' .ai *eau. Cred c ",% acu. ai *ut t c.ai de a1u%'; 8 Iar eu dac a- 2i )% l cul du.itale& )i r'"u%'e +aulu' cu )%dr$%eal& a- *ea c,t .(ar /i%e ",%tecele. A" i 2cu d i "a-i '"re Marcellu' -i 'e uit la el cu %eru-i%are7 A't$i !ei r'tig%i u% .; $i'e el. Ai a!ut ",% acu. ca$ia ' !e$i r'tig%ire9 8 :(a. a!ut; r'"u%'e Marcellu' -i clti% di% ca". :ici %u -tiu cu. 'e 2ace r'tig%irea. Va tre*ui '(.i '"ui. +aulu' 'e )%t ar'e )%cet '"re .a'a "e care *urdu2ul 2le-cit 'e !edea )%tr( " $i/ie gr te'c. U."lu di% % u cu"a uria- -i )%ti%'e "icur,%d lui Marcellu'. 8 6/i ! i arta du" ce ! . a1u%ge la l cul de e5ecu/ie& r'"u%'e el cu gla'ul 'ugru.at7 >ea !i%ul ace'ta; >ea(l t t; Dac %u(l !ei *ea& )/i !a "rea ru. Ceea ce !a tre*ui ' 2ace. % i acu. %u e'te trea* "e%tru u% . trea$. Marcellu' )%ti%'e .,%a 2r ' .ai "r te'te$e -i& lu,%d cu"a& ' r*i ",% la 2u%d.

8 :u %u.ai c 2a"ta acea'ta e'te re! ltt r de crud& c %ti%u +aulu'& dar )% t at )%2/i-area .ului ace'tuia e'te ce!a 'tra%iu. A- "re2era ' %u a. %ici legtur cu e5ecutarea lui. 8 Te te.i c de aici )%ai%te te !a ur.ri a.i%tirea lui9 )%tre* Marcellu' -i& "ri%du('e& 'e uit la el -i $,.*i cu '2ial. 8 Ei *i%e& .ai ai "u/i% r*dare -i te !ei c %!i%ge; r'"u%'e E +aulu' -i clti% di% ca" cu )%/ele'. Mart rii '"u%eau c )% "rid! rul te."lului .ul ace'ta '(a "urtat ca -i c,%d ar 2i 2 't la el aca'. Dar a2ir.a/ia acea'ta %u e'te %ici "e de"arte at,t de carag3i a' cu. /i '(ar "rea. S 2iu a2uri'it dac )% 2a/a *tr,%ului A%%a %u '(a "urtat ca -i c,%d ar 2i 2 't t t )% ca'a lui. 6% ca'a lui Caia2a .i(a 2cut i."re'ia c t at lu.ea e'te "e *a%ca acu$a/il r& a2ar de el )%'u-i& )% "alatul "r curat rului& I'u' a 2 't 'i%gurul care %u arta del c e. /i %at. J +rea c(ar !rea '(/i '"u% c -i ace'ta e'te al lui. Mi 'e "are c )%'u-i

+ilat a 'i./it ce!a. U%ul di%tre .art ri a a2ir.at c acu$atul a '"u' E de'"re el )%'u-i c ar 2i rege. +ilat '( a a"lecat '"re el -i I(a "ri!it cu ate%/ie& a" i l(a )%tre*at7 <E ade!rat c e-ti rege9= >ag de 'ea.& +ilat %u l(a )%tre*at7 <E ade!rat c(ai '"u' de'"re ti%e c e-ti rege9=& I(a )%tre*at %u.ai at,t7 <E-ti rege9=& dar %u l(a )%tre*at %ici )% *taie de 1 c. 8 >i%e& +aulu'& %u(/i dai 'ea.a c t ate ace'tea 'u%t "r 'tii9 Vi%ul "e care l(ai *ut te 2ace ' aiure$i& $i'e Marcellu' -i& a"r "ii%du('e di% % u de .a'& )-i u."lu cu"a a d ua ar. Sc ate a.e%ii& " ru%ci el cu gla'ul categ ric. Cred c !ei "utea ' te .ai /ii "e "ici are ",% ce ! . a1u%ge la "alat& cci !d c e-ti *eat . rt& adug el -i .ai *u cu"& a" i )-i -ter'e gura cu d 'ul .,i%ii. Va ' $ic a-a... -i ce a r'"u%' galileea%ul la )%tre*area "e care i(a "u'( +ilat9 8 I(a r'"u%' c )."r/ia lui %u 2ace "arte di% lu.ea acea'ta& declar +aulu' -i 2cu u% ge't e%ig.atic cu .,%a. 8 Mi 'e "are c tu %u e-ti %u.ai *eat& ci /i(ai "ierdut -i .i%tea& adug Marcellu' )% 'il. + ate !a 2i .ai *i%e ' te culci. V i ra" rta c %u te 'i./i *i%e. 8 :u& Marcellu'& eu %u te ! i l'a 'i%gur )% acea't )%curctur. Se )%t,."la "e%tru "ri.a dat ca +aulu' ' '"u% c .a%da%tului 'u "e %u.e. 8 E-ti u% . cu.'ecade& +aulu'& declar tri*u%ul -i )%ti%'e .,%a '"re el& a" i 'e a"r "ie de *urdu2ul de !i%. +aulu' )l ur. -i(i lu cu"a di% .,%. 8 Ai *ut t c.ai de a1u%' $i'e el. Te '2tuie'c ' "leci 2r ' .ai "ier$i !re.ea& de arece lui +ilat %u(i 2ace "lcere ' %e !ad c ' 'i. t,r$iu& )% di.i%ea/a acea'ta a a!ut "licti'eli .ai .ulte dec,t ar 2i a!ut %e! ie. V i 'c ate a.e%ii -i %e ! . )%t,l%i )% "ret riu. Du" ce "leca'e a%u.e cu )%t,r$iere -i "ierdu'e .ul/i.e de !re.e "e%tru a 'e i%2 r.a )%c tr tre*uie ' a"uce ( cci l cul e5ecu/iei era "e u% tere% u%de adu%au gu% aiele ra-ului -i le ardeau (De.etriu' %u 'e a-te"ta ' " at ' 'i la !re.e "e%tru a !edea cruci2icarea de la )%ce"ut. Dar& de-i )%t,r$ia'e& %u 'e )%de.%a del c la dru.0 'e 'i./ea at,t de a*tut cu. %u 'e 'i./i'e %ici dat di% $iua c,%d 2u'e'e luat 'cla!. Ti."ul !i%deca'e r%ile l'ate de la%/urile ce i le )%c "cia'er "e .,i%i& iar trata.e%tul .e% de care a!u'e'e "arte )% ca'a lui Galli )i !i%deca'e r%ile di% 'u2let0 a't$i )%' )-i $icea c lu.ea acea'ta %u e'te i%dicat "e%tru ca u% . ci!ili$at ' " at tri )%tr()%'a. T ate i%'titu/iile 2cute de a.e%i 'u%t )%te.eiate %u.ai "e .i%ciu%i. Tri*u%alele 'u%t c ru"te -i !e%ale. Celui care are dre"tate %u i 'e d dre"tate. T /i dregt rii i."eriului& .ici -i .ari& " t 2i %i.i/i. +,% -i te."lele 'u%t )%te.eiate %u.ai "e )%-elciu%e. + /i ' )%-iri "e t /i 'lu1*a-ii -i de.%itarii care 'e *ucur de re'"ectul -i ci%'tea "u*lic& de la cel di%t,i ",% la cel di% ur.& -i %u !ei g'i u%ul )%tre ei care ' %u 2ie !red%ic de "r 2u%dul di'"re/ al u%ui . cu.'ecade. De-i era *i-%uit ' u.*le cu "a-i )%ti%-i& De.etriu' 'e tara de a't dat 2r %ici gra* )% lu%gul dru.ului de'2u%dat -i r'c lit& u.*l,%d cu 2ru%tea a"lecat& c "le-it de g,%duri -i )%durerat& )%t c.ai ca u% !aga* %d care rtce-te 2r %ici /i%t. Di% c,%d )% c,%d g,%durile lui "reau c 'e cer articulate )% ! r*e& )% ti."ul c,t trecea )% re!i't t ate i%'titu/iile ace'tei lu.i ticl a'e. +atri ti'.ul; C,t de .ult le "lace " e/il r -i "re /il r ' ! r*ea'c de'"re !r'area ',%gelui alt ra; Dar 'e " ate ca -i ace-tia ' 2ie )% ' lda cui!a. >tr,%ul # ra/iu; +r *a*il t c.ai atu%ci )."ratul Augu't )i tri.i'e'e u% "e"lu. -i t g % u& )."reu% cu u% *urdu2 de !i%& )% dar "e%tru c(a 'cri' da7 Dulce et dec ru. e't "r +atria . ri; Dar t ate ace'tea %u 'u%t altce!a dec,t elucu*ra/ii; Cu. 'e " ate ca u% *r*at '%t ' -i cu .i%tea )%treag '(-i )%c3i"uie c e'te "lcut -i % *il '(-i 'acri2ice !ia/a "e%tru 'al!area lu.ii9 )% lu.ea acea'ta %u 2ace ' trie-ti& "ri% ur.are 2ace cu at,t .ai "u/i% ' . ri "e%tru ea. Lu.ea %u !a de!e%i %ici dat .ai *u%. S lu. de "ild "e galileea%ul ace'ta )%dr$%e/& care a 2 't at,t de re! ltat )." tri!a c ru"/iei di% "rid! rul te."lului& )%c,t -i(a "er.i' u% ge't de "r te'tare cu t tul li"'it de )%'e.%tate. 4r )%d ial % u$eci -i ci%ci la 'ut di%tre a.e%ii 'raci -i a.r,/i di% "r !i%cia lui )l ! r a"lauda "e%tru acea't )%dr$%eal0 dar& c,%d !a !e%i ! r*a '(-i a'u.e r'"u%derea& t /i ace-ti a% %i.i& 'tri!i/i de 1ugul )."ilril r -i al 'rciei& ! r l'a "e I'u' al l r ' r'"u%d 'i%gur de 2a"tele

'ale& )% 2a/a re"re$e%ta%/il r u%ui te."lu "er!er' -i ai u%ui i."eriu c ru"t. C,t de'"re credi%/& ce r 't .ai " ate ' ai* ca ci%e!a ' 2ie credi%ci ' cui!a9 Ar 2i .ult .ai *i%e ca 2iecare '(-i ur.e$e dru.ul 'u -i ' 'e a"ere )% 2elul )% care !a crede de cu!ii%/. De ce '(/i0 "etreci !ia/a alerg,%d "e ur.ele 't",%ului r .a%& care a't$i are )%credere )% ti%e& ca .,i%e ' te " at u.ili9 Cre$i c(ai .erita .ai "u/i% re'"ect dac ai "r'i "e ace't ari't crat9 Dru.ul ",% la Da.a'c %u e'te t c.ai greu; Ciua acea'ta 2u tri't "e%tru De.etriu'. +,% -i cerul era ac "erit de % ri grei -i ce%u-ii ca "lu.*ul. 6% $ rii $ilei ' arele 'trluci'e "e cer& dar de 1u.tate de cea' )%c ace )%tu%ericul "rea c(a )%ce"ut ' c * are. A"r "ii%du('e de c,."ul "e care(l "utea recu% a-te di% de"rtare du" d,rele de 2u. ce 'e de'tr.au )% aer di% . r.a%ele de gu% aie a"ri%'e& )%t,l%i 2 arte .ul/i a.e%i care 'e )%dre"tau '"re ra-.. Ma1 ritatea ace't ra erau *i%e 3r%i/i& *i%e ).*rca/i& de.%i -i )%g,%dura/i0 a.e%i de !,r't .i1l cie -i .ai *tr,%i& .erg,%d r$le/i& ca -i c,%d 2iecare di%tre ei ar 2i !e%it 'i%gur. Oa.e%ii ace-tia& )-i $i'e De.etriu'& 'u%t cu 'igura%/ cei !i% !a/i de cri.a ce '(a '!,r-it a't$i. Se 'i./i ce!a .ai u-urat g,%di%du('e c "artea cea .ai grea '(a ter.i%at. 4u'e'er de 2a/ la a'a'i%atul la care c %tri*ui'er -i ei& a-a c acu. 'e "uteau )%t arce la tara*ele -i dug3e%ele l r. 4r )%d ial& u%ii di%tre ei 'e ! r "ri -i la te."lu& ca '(-i recite rugciu%ile de 'ear. Du" ce trecu de ulti.ele . !ile de "e c,." -i r.a'e .irat de e% r.a ca%titate de gu% aie ce 'e !edeau )%gr.dite aici& " teca urc '"re u% deal care 2u'e'e 2erit de .urdrii. De.etriu' 'e "ri -i& uit,%du('e )% 'u'& !$u "e c a.a dealului trei cruci .ari& a-e$ate )% r,%d. +r *a*il 'e g,%di'er )% ulti.ul . .e%t ca ' e5ecute -i d i di%tre "riete%ii galileea%ului. Era are " 'i*il ca& 2ii%d de 2a/& ace-tia d i ' 'e 2i re"e$it ca '(l a"ere9 :u 'e " ate& cci ace't ra le li"'ea cura1ul %ece'ar "e%tru a't2el de 2a"t0 )% rice ca$ cei care .uri'er )."reu% cu el %u "uteau 2i cei "e care(i !$u'e a$i( di.i%ea/ 't,%d gr.ad "e .argi%ea 'tr$ii. Strdui%du('e di% t ate "uterile& urc dealul ",% la de"rtare de 1u.tate 'tadiu de l cul 'u"liciului. Aici 'e "ri. Cei d i& "e care %u(i cu% -tea& 'e $*teau "e cruce& cu .,i%ile -i "ici arele *tute )% "ir a%e. O.ul cel 'i%gur& r'tig%it "e crucea de la .i1l c& 'ta t t at,t de %e.i-cat ca -i 'tatuie. Ca"ul i 'e "leca'e )%ai%te. +r *a*il era . rt 'au le-i%a'e %u.ai. Ar 2i d rit di% t at i%i.a ca ace'ta ' 2ie ade!rul. R.a'e !re.e )%delu%gat 2r ' 'e .i-te -i 'e uit la ace't '"ectac l tragic. Re! lta care ",% aici a"r a"e )l 'ugru.a'e )%ce"u'e ' 'e li%i-tea'c. O.ul ace'ta e%ig.atic )-i "ierdu'e !ia/a 2r %ici u% 2 l '. :u "utea i%!e%ta %i.ic ce ar 2i "utut ' 1u'ti2ice cura1ul lui )% acea't )."re1urare. Cei di% te."lu ! r c %ti%ua -i de aici )%ai%te ' )%-ele "e cei care !e%eau de la /ar ca ' aduc u% .iel de 1ert2a. Ir d !a c %ti%ua ' )."ile$e -i ' *iciuia'c "e cei 'raci dac 'e !a )%t,."la ' 'tea )% calea * ga/il r. Caia2a !a c %da.%a -i de aici )%ai%te *la'2e.iile a.e%il r care %u ad.iteau ca $eii l r ' 2ie 'c -i la .e$at. +ilat !a 2ace dre"tate -i(-i !a '"la .,i%ile .urdare )% !a'ul de argi%t. O.ul ace'ta 'i%gur "lti'e u% "re/ 2 arte ridicat "e%tru 'curta -i $adar%ica 'a r$!rtire )." tri!a ticl -iei .e%e-ti. Dar ! r*i'e -i a!u'e'e )%dr$%eala ' 'e r$!rtea'c. 4 arte cur,%d %i.e%i %u(-i !a .ai aduce a.i%te c el a ri'cat t tul -i c -i(a "ierdut !ia/a )% 'lu1*a ci%'tei. +r *a*il e'te .ult .ai *i%e ca u% *r*at ' . ar dec,t ' tria'c )%tr( lu.e u%de 'e " t )%t,."la -i a't2el de 2a"te. De.etriu' 'e 'i./i di% % u c "le-it de 'e%$a/ia 'i%gurt/ii. Oa.e%ii adu%a/i )% a"r "iere %u erau at,t de %u.er -i cu. )-i )%c3i"ui'e el. :u "utu c %'tata %ici !re de$ rdi%e& "r *a*il di% "rici% c legi %arii 'e r$le/i'er "ri%tre a.e%i. Du" 2elul )% care 'tteau "r "ti/i )% 'uli/e& 'e "utea deduce c %u '(a )%t,."lat %ici u% 2el de tul*urare -i %ici %u 'e a-te"ta ca ci%e!a ' )%dr$%ea'c. De.etriu' )%ai%ta -i a1u%'e ",% la .argi%ea gru"ului -i c %'tat c %u.ai 2 arte "u/i%i di%tre * ga/ii "e care(i !$u'e la "alatul "r curat rului erau de 2a/. Ma1 ritatea a.e%il r ci!ili erau ).*rca/i )% 3ai%e "r a'te -i u%ii di%tre ei "l,%geau. Se !edeau -i c,te!a 2e.ei& )%!luite )% !luri grele0 'e adu%a'er )% gru"uri& c "le-ite de tri'te/e -i de$%de1de& )."re1urul crucil r r.'e'e u% '"a/iu li*er& )% 2 r. de

cerc. 4c,%du(-i l c )%ai%te -i u%e ri ridic,%du('e "e !,r2ul "ici arel r "e%tru a(-i !edea 't",%ul& De.etriu' a1u%'e )% a"r "ierea u%ui legi %ar care(l recu% 'cu -i ddu di% ca". Ace'ta )i r'"u%'e la )%tre*area "u' cu gla'ul )% - a"t c tri*u%ul -i ceilal/i c,/i!a 2i/eri 'u%t )% a"r "ierea crucil r& de cealalt "arte a c li%ei. 8 I(a. adu' "u/i% a"& $i'e De.etriu'& art,%du(i urci rul. S ldatul $,.*i .ul/u.it& art,%du(-i gi%giile -tir*e. 8 Ai 2cut 2 arte *i%e& declar el. Va "utea '(-i '"ele .,i%ile. A't$i 2i/erii %u *eau a"& de arece "r curat rul le(a tri.i' u% *urdu2 de !i% ca ' %u(-i "iard 2irea. 8 O.ul ace'ta a .urit9 )%tre* De.etriu'. 8 :(a .urit... adi%eauri l(a. au$it ! r*i%d. 8 Ce a '"u'9 L(ai "utut )%/elege9 8 S"u%ea c(i e 'ete. 8 I(a/i dat a"9 8 :u... dar au )%.uiat u% *urete )% /etul care c %/i%ea -i ce!a .ir de%ii -i i l(au ridicat la gur& dar el '(a 2erit. :u "rea )%/eleg care " ate 2i . ti!ul c l(au c %da.%at& dar a. c %'tatat c %u e'te la-. Legi %arul )-i )%dre"t tru"ul -i& ridic,%d c3ii '"re cer& )i '"u'e c )% cur,%d !a )%ce"e 2urtu%a& a" i 'e de"rta -i 'e "ierdu "ri%tre a.e%i. De.etriu' %u 'e .ai uit la .ul 'i%guratic "ir %it "e cruce. Ie-i di%tre a.e%i -i& 2c,%d u% c l .are& a1u%'e de cealalt "arte a c li%ei. Marcellu'& ce%turi %ul +aulu' -i al/i "atru 'au ci%ci i%-i 'e a-e$a'er r at "e ".,%t. O ulcic de "iele& "e%tru 1 cul de $aruri& trecea di% .,% )% .,%. V$,%d ce 'e )%t,."l& )% "ri.ul . .e%t 'e 'i./i i%dig%at de *rutala %e'i./ire a "urtrii l r -i .ai ale' a lui Marcellu'. U% *r*at cu c,t de "u/i% 'i./ de .e%ie %u " ate a!ea a't2el de "urtare& .ai ale' )%tr( )."re1urare at,t de durer a' ca acea'ta& dec,t cel .ult dac e'te *eat. Dar acu.a& du" ce a1u%'e'e aici& De.etriu' )-i $i'e c !a tre*ui ' )%tre*e dac %u cu.!a 't",%ul 'u are %e! ie de el. Se a"r "ie )%cet de gru"ul 2i/eril r care %u(l !$u'er )%c. +e'te c,te!a cli"e Marcellu' ridic "ri!irea -i& d,%d cu c3ii de el& )i 2cu 'e.% ' 'e a"r "ie. Ceilal/i 'e uitar )% treact la el -i c %ti%uar 1 cul& 2r '(i .ai dea ate%/ie. 8 Vrei '(.i '"ui ce!a9 )%tre* Marcellu' cu li.*a )%cleit. 8 @i(a. adu' u% urci r de a"& 't",%e. 8 >i%e ai 2cut. A-a$ urci rul )% a"r "iere. V i *ea %u.aidec,t. Ve%i'e r,%dul lui ' trag cu $arurile -i& lu,%d ulcica )% .,%& 'cutur cu i%di2ere%/ -i aru%c $arurile. 8 A$i e $iua du.itale cu % r c; .ur.ur +aulu'. Eu a. ter.i%at; -i ridic,%du('e )% "ici are )-i )%ti%'e tru"ul uria- -i(-i )."reu% .,i%ile la cea2. De.etriu'& $i'e el -i(i 2cu 'e.% cu ca"ul& !e$i c la "ici arele crucii de la .i1l c e'te c.a- ca2e%ie de l,%. Adu( )%c ace& cci a- !rea ' . uit la ea. De.etriu' adu'e c.a-a -i i( )%ti%'e. Ce%turi %ul lu )% .,% -i e5a.i%a cu i%di2ere%/. 8 :u e'te t c.ai de "r a't calitate; declar el& /i%,%d( )% lu%gi.ea *ra/ului. A 2 't /e'ut la /ar -i 2irul e'te ! "'it )% .u'tul c 1il r de %uci. El %u !a .ai a!ea %e! ie de ea. A- !rea '( iau eu0 ce $ici

tri*u%e9 8 De ce '( iei9 )%tre* Marcellu' cu i%di2ere%/. Dac !al rea$ ce!a& atu%ci '( 1uc. la $aruri& adug el -i(i )%ti%'e ulcica de "iele. E'te r,%dul du.itale. :u.rul .are c,-tig. Trage; 6% "artea de .ia$% a"te 'e au$i .ugetul uria- al tu%etului -i li.* de 2lacr ca 'c"rare de "uci a' -er"ui "ri%tre % rii de "e * lt. Ce%turi %ul +aulu' tra'e cu $arurile -i ace'tea c$ur )% du*l de trei& a" i ridic 2ru%tea -i 'e uit la cerul de dea'u"ra lui. 8 :u !a 2i t c.ai greu ' 2ii *tut& declar Vi%iciu'& care era a-e$at l,%g el. Tra'e -i el -i u%ul di%tre $aruri c$u cu trei& al d ilea cu ci%ci0 ulcica trecu "e r,%d la ceilal/i& 2r ca !reu%ul di%tre ei ' " at */i%e u% %u.r .ai .are& ",% c,%d !e%i r,%dul lui Marcellu'7 8 Du*l de -a'e; e5cla. el. De.etriu' ia )% gri1a ta acea't c.a-. +aulu' i( )%ti%'e %u.aidec,t. 8 S ! a-te"t aici& 't",%e9 )%tre* el. 8 Aici %u a. %e! ie de ti%e. 6%t arce(te la *arci -i )%ce"e ' 2aci *aga1ele. M,i%e )% $ rii $ilei ! . "leca& $i'e Marcellu' -i ridic "ri!irea '"re cer. +aulu'& treci )% cealalt "arte -i !e$i ce 'e )%t,."l. V . a!ea 2urtu% %"ra'%ic. Se ridic -i el cu .are greutate -i "ru c 'e leag% "e "ici are. De.etriu' 'e g,%di c(ar 2i *i%e '(l a"uce de *ra/ -i '(l '"i1i%e& dar )-i $i'e c di% acea't )."re1urare rice d !ad de ate%/ie di% "artea lui %u " ate ' 2ie *i%e !e%it. I%dig%area i 'e li%i-ti'e. Se !edea c,t de c l c Marcellu' 'e ).*ta'e& de arece %(ar 2i 2 't )% 'tare ' '!,r-ea'c acea't 2a"t ru-i% a' 2ii%d cu .i%tea trea$. U% tu%et cutre.ur * lta cerului cu $g . t at,t de uria-& )%c,t li 'e "ru c ".,%tul li 'e clati% 'u* "ici are. Marcellu' )%ti%'e .,% -i 'e "r "ti de crucea de la .i1l c. Du" ce reu-i ' 'e '"ri1i%e di% % u "e "ici are& )-i de'"ri%'e .,%a cu care 'e "r "ti'e de cruce -i& !$,%d c e'te "li% de ',%ge& -i( -ter'e de t g. 6% aceea-i cli" u% *r*at ",%tec '& ).*rcat )%tr( * gat le!it lucit are& 'e a"r "ie de el -i(i '"u'e cu )%dr$%eal7 8 Alu%g a.e%ii ace-tia de aici; 'trig el r'tit. Au )%ce"ut ' .ur.ure& '"u%,%d c 2urtu%a acea'ta e'te 1udecata $ilei de a" i "e%tru "ede"'irea % a'tr; Tu%etul de adi%eauri cutre.ur cerul di% % u. 8 S(ar "utea ' 2ie; r'"u%'e Marcellu' 2r ' e$ite. 8 Du.%eata ai 2 't )%'rci%at ' "'tre$i rdi%ea; $*ier *r*atul cel ",%tec ' -i ridic "u.%ul )% aer. 8 Vrei ' "re'c 2urtu%a9 )%tre* Marcellu'. 8 S "re-ti *la'2e.iile; Oa.e%ii au )%ce"ut ' ! ci2ere$e -i a2ir. c galileea%ul ace'ta e'te 4iul lui Du.%e$eu; 8 S(ar "utea ' 2ie; 'trig Marcellu'. De u%de -tii du.%eata ci%e e'te9 -i& "lec,%du('e& )%cle-ta .,%a "e .,%erul "al -ului. +,%tec -ii; 'e retra'e re"ede -i lu la 2ug& '"u%,%d c 'e !a "l,%ge "r curat rului. De.etriu' trecu de cealalt "arte a dealului& ca ' 'e .ai uite dat la c3i"ul *r*atului 'i%guratic "ir %it "e crucea de la .i1l c& )l !$u c a ridicat c3ii '"re cerul %egru ca "cura. A" i cu t tul "e %ea-te"tate de'c3i'e gura -i /i"& ca -i c,%d ar 2i c3e.at )%tra1ut r "e u% "riete% care 'e g'e-te 2 arte de"arte. U% *r*at de !,r't .i1l cie& cu *ar* -i ).*rcat )% 3ai%e " % 'ite& "r *a*il u% rural care era "riete% al galileea%ului& 'e de'"ri%'e di%tre a.e%ii di% a"r "ierea crucii -i a"uc )% 1 ' "e c a'ta dealului& /i",%d cu gla'ul ridicat -i cu tru"ul cutre.urat de 'u'"i%e. De.etriu' )%ti%'e .,%a ca '(l "rea'c.

8 Ce a '"u'9 )%tre* el. Dar .ul 'e '.ul'e di% .,%a lui -i c %ti%u ' alerge& * ci%du('e )% gura .are& 2r '(l " at )%/elege ce '"u%e. Galileea%ul& care acu. trgea ' . ar& "lec c3ii -i 'e uit la lu.ea di% a"r "ierea lui. >u$ele i 'e .i-cau. Se uita la a.e%i cu aceea-i tri'te/e )% "ri!iri ca -i )% $iua aceea c,%d .ul/i.ea de "eleri%i )%t,l%it )% dru.ul Ieru'ali.ului )%ce"u'e '(l acla.e ca rege al l r. U% 2ulger 2lutur di% % u )% largul cerului cutre.urat de tu%ete -i )%tu%ericul de!e%i .ai greu. De.etriu' )%2-ur c.a-a -i lu la 'u*'u ar& /i%,%d( 'tr,%'. C %tactul cu ea i 'e "ru c(i u-urea$ durerea ce(l 'ugru.a. Se g,%di c " ate Marcellu' 'e !a )%! i '(i dea lui c.a-a acea'ta. +e%tru el ar 2i .ul/u.ire de 'e*it ' " at a!ea ce!a care '(i aduc a.i%te de t,%rul ace'ta cura1 '. Ar "'tra( ca "e u% lucru de .are "re/. Ca ' cu% -ti "e u% a't2el de . -i ' " /i a2la 2elul lui de g,%dire ar 2i u% "ri!ilegiu 2r 'ea.%. Acu.& du" ce %u !a .ai e5i'ta %ici " 'i*ilitate ' de!ii "riete%ul lui& ar )%'e.%a .are .,%g,iere ' " /i "'tra c.a-a "e care a "urtat( . Oc3ii i 'e u."lur de lacri.i -i& )%t rc,%du('e )% l c& )%ce"u ' c * are c a'ta dealului. Se 2cu'e at,t de )%tu%eric& )%c,t " teca ce -er"uia la !ale %u 'e .ai !edea. Se "ri -i 'e uit )%a" i& dar !,r2ul dealului -i crucile 2u'e'er )%!luite de ",%$a )%tu%ericului. C,%d a1u%'e )% ra-& 'tr$ile erau c "le-ite de )%tu%eric& de-i a*ia trecu'e de a.ia$. La 2ere'trele ca'el r cli"eau lu.i%ile "ai/el r. Trect rii .ergeau )%cet )% lu%gul 'tr$il r& cu 2clii )% .,i%i. Gla'uri )%'"i.,%tate 'e au$eau c3e.,%du('e "ri% )%tu%eric. De.etriu' %u )%/elegea ce '"u%& dar du" tre.urul ace't r gla'uri )-i ddea 'ea.a c a.e%ii 'u%t )%'"i.,%ta/i de )%tu%eci.ea acea'ta %e *i-%uit. Se .ira -i el de ace't 2e% .e%& dar %u 'i./ea %ici de$%de1de& %ici '"ai.. Se%$a/ia de 'i%gurtate )% .i1l cul u%ei lu.i " tri!%ice care(l c3i%ui'e la "lecarea di% ra- )l "r'i'e. Acu. %u 'e .ai 'i./ea 'i%gur. Str,%'e c.a-a cu "utere la 'u*'u ar& ca -i c,%d acea'ta ar 2i re"re$e%tat ali%are a tutur r dureril r .e%e-ti. C,%d a1u%'e la *arci -i i%tr& !$u c Mela' e'te "e c rid r& )% 2a/a u-ii de'c3i'e a ca.erei lui +aulu'. De.etriu' %u 'e 'i./ea di'"u' ' 'tea cu el de ! r* -i trecu )%ai%te '"re a"arta.e%tul 't",%ului 'u& dar Mela' 'e lu du" el& )% .,% cu 2clie a"ri%' -i %er*dt r ' a2le ce '"u%e. 8 Va ' $ic ai 2 't ' !e$i %u(i a-a9 )%tre* tacitur%ul )%cru%tat& la '"u%e& cu. /i(a "lcut ce ai !$ut9 I%trar )."reu% )% ca.er -i Mela' "lec 2acla& de la 2lacra creia a"ri%'e cele trei "ai/e .ari de "iatr. V$,%d c %u "ri.e-te %ici u% r'"u%' la )%tre*area "e care i( "u%e& )l )%tre* di% % u7 Ce cre$i c(ar "utea 2i )%tu%ericul ace'ta& ecli"' de S are9 8 De u%de !rei ' -tiu eu9 +,% acu. %(a. au$it ! r*i%du('e de'"re de )%delu%gat. ecli"' care ' dure$e !re.e at,t

8 Te " .e%e-ti c e'te '2,r-itul lu.ii& declar Mela' -i )%cerc ' r,d 'i%i'tru. 8 Eu %(a. "rici% ' . te. de %i.ic& declar De.etriu'. 8 Cre$i c ace't I'u' ar "utea ' ai* !reu% a.e'tec )% 2e% .e%ul ace'ta9 )%tre* el )%'"i.,%tat. 8 :u(.i !i%e ' cred& r'"u%'e De.etriu'. Mela' 'e a"r "ie de el -i(l a"uc de *ra/7 8 Te(ai .ai g,%dit la Da.a'c9 )%tre* el cu gla'ul )% - a"t. De.etriu' clti% cu %e"'are di% ca". 8 Dar tu9 8 Eu ! i "leca )% % a"tea a'ta& declar Mela'. 6% a1u%ul "lecrii& "r curat rul are )%t tdeau%a *iceiul

' 2ere 2i/eril r u% *a%c3et. Du" ce *a%c3etul 'e !a ter.i%a -i ! i aduce "e ce%turi % ca '(l )%ti%d "e "at ( !a d r.i ca leg%at ( eu ! i "leca. Cred c(ar 2i .ai *i%e ' . )%' /e-ti. Alt2el !a tre*ui ' a-te"/i !re.e 2 arte lu%g ",% c,%d /i 'e !a 2eri u% a't2el de "rile1. 8 Eu %u ! i "leca; declar De.etriu' categ ric. 8 :u cu.!a ai de g,%d ' . !i%$i9 8 4ii 'igur c %u; 8 De cu.!a )/i !ei 'c3i.*a g,%dul -i !ei !rea ' "leci& 2(.i u% 'e.% )% ti."ul *a%c3etului& $i'e Mela' -i a"uc '"re u-. 6%c3i"ui%du(-i c(a "lecat& De.etriu' de'2-ur c.a-a "e care /i%ea 'u*'u ar. 8 Ce ai ac l 9 )%tre* Mela' care 'e "ri'e )% "rag. 8 C.a-a "e care a "urtat( galileea%ul; r'"u%'e De.etriu' tar ' 'e )%t arc '"re el. Mela' i%tr di% % u )% ca.er -i e5a.i%a cu ate%/ie c.a-a "tat de ',%ge. 8 Cu. 'e 2ace c e'te la ti%e9 )%tre* el cu '2ial. 8 E'te a legatului. O2i/erii au tra' 3ai%ele lui la ' r/i. i a c,-tigat( c .a%da%tul. 8 :u(.i !i%e ' cred c el ar a!ea %e! ie de ea& $i'e Mela'. Eu )% %ici u% ca$ %(a- "'tra( . Ar "utea '(i aduc %e% r c. 8 De ce %e% r ci C.a-a acea'ta a a"ar/i%ut u%ui *r*at cura1 '; Marcellu' 'e )%t ar'e )% ta*r cu g,%durile r'c lite& a.e/it de *utur -i 'leit de "uteri& )-i de'ci%'e ci%gt area "al -ului -i& du" ce(l )%ti%'e lui De.etriu'& 'e l' "e u% 'cau%. 8 D(.i gur de !i%& " ru%ci el cu gla'ul 'ugru.at. De.etriu' 'e 'u"u'e& a" i& l',%du('e )%tr(u% ge%u%c3i& de'2cu 'a%dalele "r2uite ale 't",%ului 'u )% ti."ul c,t ace'ta du'e cu"a la gur. 8 Du" ce !ei 2ace *aie rece& 't",%e& te !ei 'i./i .ai *i%e& $i'e De.etriu' ca '(l ).*u%e$e.

Marcellu' 2cu u% e2 rt -i& de'c3i$,%d "le a"ele grele& 'e uit .irat la 'cla!ul 'u. 8 Ai 2 't ac l 9 )%tre* el cu greutate. Da& 'igur0 a*ia acu. ).i aduc a.i%te. Ai !e%it -i tu0 ca ' aduci u% urci r cu a". 8 i a. adu' cu .i%e c.a-a lui& c ."let De.etriu'. Tri*u%ul )-i trecu .,%a "e'te 2ru%te& ca -i cu. ar 2i )%cercat ' alu%ge g,%durile ce(l "re cu"au& -i ridic di% u.eri. 8 Te duci la *a%c3et 't",%e9 8 V i 2i *ligat; )%g,% Marcellu'. :u 'e " ate ca ceilal/i 2i/eri ' %e ia )% *taie de 1 c. : i cei di% Mi% a %u 'u%te. a.e%i care ' 'e '"erie de a-a ce!a. Dac %(a- .erge la *a%c3et& t /i 2i/erii... 2i/erii ar '"u%e c legatul di% Mi% a '(a ).* l%!it de !edera ',%gelui. 8 A!e/i dre"tate; )%cu!ii%/ De.etriu'. O *aie rece -i u% .a'a1 ! ! r "u%e di% % u "e "ici are. V(a. 'c ' cealalt u%i2 r.. 8 >i%e ai 2acut; )%cu!ii%/ Marcellu'. C ... .atul di% Mi% a %(a 2 't %ici dat at,t de .urdar ca a't$i.

Ce e'te a'ta9 )%tre* el -i ati%'e cu u%g3ia "at u.ed ce 'e !edea "e t ga lui al*. S,%ge; Marele I."eriu r .a% a '!,r-it a't$i 2a"t .rea/; A c,-tigat !ict rie ',%ger a'; .ur.ur el. M % l gul 'u de!e%i i%c ere%t -i )%ce"u ' 'e 'ti%g& a" i ca"ul i 'e "lec )%ai%te t t .ai .ult& ",% c,%d *r*ia i 'e "r "ti )% "ie"t -i ad r.i. De.etriu' )i de'"ri%'e t ga de "e u.eri -i& .ui%d u% "r ' " )% a" rece& )l a-e$ "e *ra$ul *u3it -i "e g,tul 't",%ului 'u. 8 Ridica/i(! )% "ici are& 't",%e; $i'e De.etriu'& )%ti%$,%d .,i%ile '"re el. V .ai a-tea"t *tlie -i "e ur. !e/i "utea d r.i. 'i%gur

Marcellu' 'e ridic cu greutate -i& '"ri1i%i%du('e cu a.,%d u .,i%ile "e u.erii 'cla!ului 'u& ace'ta )%ce"u '(l de$*race de 3ai%ele .urdare. 8 Su%t .urdar& .ur.ur el cu gla'ul 'ti%'. Su%t .urdar... -i "e di%u%tru -i "e di%a2ar. Su%t .urdar... -i u.ilit& )%/elegi& De.etriu'9 Su%t .urdar -i u.ilit; 8 :(a/i 2cut altce!a dec,t a/i e5ecutat rdi%ele "e care le(a/i "ri.it& 't",%e& )%cerc De.etriu' '(l ).*r*te$e. 8 Ai 2 't de 2a/9 )%tre* Marcellu' -i )%cerc '(l "ri!ea'c )% lu.i%ile c3il r. 8 Da& 't",%e. A 2 't )%t,."lare 2 arte tri't.

8 Ce "rere ai de'"re el9 8 A 2 't u% *r*at 2 arte cura1 '. +cat c acea't )%'rci%are /i '(a dat t c.ai du.itale. 8 A d ua ar %(a- .ai "ri.i( & i%di2ere%t de la ci%e ar !e%i; declar Marcellu' categ ric. Ai 2 't de 2a/ c,%d l(a i%! cat "e Du.%e$eul 'u -i l(a rugat ' %e ierte9 8 :u0 dar& c3iar dac a- 2i 2 't& eu %(a- 2i )%/ele' li.*a lui. 8 :(a. )%/ele' %ici eu& dar .i(au e5"licat al/ii. Du" ce a "r %u%/at ! r*ele ace'tea& '(a uitat dre"t la .i%e. Cred c !a tre*ui ' treac 2 arte .ult !re.e ca ' " t uita "ri!irea acea'ta a lui. De.etriu' )i "etrecu u% *ra/ )."re1urul .i1l cului& ca ' 'e " at /i%e )% "ici are. I 'e )%t,."la "e%tru "ri.a dat ' !ad "e 't",%ul 'u cu c3ii "li%i de lacri.i. I."u%t area 'al de *a%c3ete a "alatului era )." d *it "e%tru acea't ca$ie cu e.*le.ele -i 'teagurile r .a%e -i )% lu%gul "ere/il r 'e !edeau ur%e "li%e de 2l ri. O"ai/e uria-e de "iatr& a-e$ate "e c l a%ele de .ar.ur& lu.i%au )%c"erea !a't. O rc3e'tr " 'tat )%tr(u% alc ! c,%ta .ar-uri .ilitare. La .a'a "ri%ci"al& a-e$at "e e'trad& era "r curat rul& cu Marcellu' -i Iulia% "e 't,%ga -i drea"ta lui& iar l,%g ei erau c .a%da%/ii 2 rturil r di% Ce$areea -i J ""a. T /i cei "re$e%/i cu% -teau . ti!ul "e%tru care lui Marcellu' -i Iulia% li '(au 2erit l curi de % are. Mi% a e5ecuta'e 'arci% %e"lcut& iar Ca"er%au. a!ea . ti!e ' 2ie %e.ul/u.it. +ilat "rea )%tu%ecat& a*'e%t -i cu g,%durile rtcite. Scla!ii "alatului 2u'e'er )%'rci%a/i cu 'er!irea *ucatel r c ."licate. Ord %a%/ele 2i/eril r erau )%-irate )% lu%gul "ere/il r& a-te"t,%d gata ' a1ute "e 't",%ii l r c,%d ! r a!ea %e! ie& de arece& )% c %2 r.itate cu u% *icei recu% 'cut de .ult !re.e& i%!ita/ii "r curat rului !e%eau la ace't *a%c3et "e%tru a 'e ).*ta& a-a c %ici u%u; di%tre ei %u era )% 'tare ' .earg "rea de"arte du" ce 'e ridica de "e 'cau%. Di%tre t /i cei "re$e%/i& 2i/erii di% Mi% a erau cei .ai glgi -i -i .ai )%dr$%e/i& dar li 'e trecea cu !ederea& de arece -tiau c 2i/erii ace-tia au a!ut $i grea. +aulu' ' 'i'e "ri%tre cei di% ur.. Cu t ate )%gri1irile date de Mela'& arta *u3it la *ra$ -i 'e uita )%cru%tat. Ve'elia cel r di."re1urul 'u )l

e%er!a. O !re.e 'e uit la ei )%tu%ecat -i %e.ul/u.it& iar di% c,%d )% c,%d 'e tre$ea di% acea't letargie -i )%ce"ea ' 'ug3i/e. +u/i% du" aceea& 'u*alter%ii 'i )%ce"ur ' 'e cu"e de el -i(i tur%ar u% !i% %e *i-%uit de tare& .e%it '(i "u% di% % u )% .i-care acti!itatea '"iritual& )%cerc ' 2ie -i el !e'el0 ' c,%te -i ' c3iuie& dar %i.e%i %u era )% 'tare ' )%/eleag ce '"u%e. +u/i% du" aceea ddu "e'te ca" uria-a cu" de !i% ce a!ea )% 2a/a lui -i )%ce"u ' r,d cu 3 3 te. Ce%turi %ul 'e ).*ta'e. Lui De.etriu' )i 2cea "lcere ' c %'tate c 't",%ul 'u )-i "'trea$ de.%itatea. :u "rea ! r*ea& dar a'ta 'e dat ra -i 2a"tului c %ici "r curat rul %u era di'"u' ' ! r*ea'c. >tr,%ul Iulia%& care era c ."let trea$& .,%ca lac . -i 'trdui%du('e ' 'u'/i% c %!er'a/ie cu +ilat. +e .'ur ce trecea ti."ul& 2i/erii de la celelalte .e'e de!e%eau t t .ai glgi -i -i .ai de$ rd %a/i. R,deau %e't",%i/i& de*itau glu.e gr ' la%e -i di% c,%d )% c,%d 'e r'teau u%ii la al/ii. Uria-ele t!i de argi%t& "e care erau )%gr.dite 2ri"turi -i 2ructe e5 tice& !e%eau -i "lecau 2r )%cetare0 cara2e de argi%t& ad.ira*il 'cul"tate& !,r'au .ereu !i%ul )% cu"ele uria-e. Di% c,%d )% c,%d c,te u% ce%turi %& care 'ta )%ti%' "e ca%a"eaua di% 2a/a .e'ei& 'e c$%ea ' 'e ridice di% % u -i 'cla!ul 'u 'e re"e$ea %u.aidec,t '"re el ca '(l a1ute -i ' ia' cu el di% 'al. Du" *ucat de ti." a"reau iar-i. O2i/erul "rea c 'e 'i.te .ai *i%e -i 'e a-e$a di% % u la .a'& ca ' )%cea" de ac l de u%de '(a "rit. Mul/i di%tre i%!ita/i d r.eau& '"re %e.ul/u.irea 'cla!il r l r& care 'e 'i./eau u.ili/i de "urtarea 't",%il r l r. C,t !re.e 't",%ul era )% 'tare ' .ai ia' di% 'al ca '(-i u-ure$e ",%tecele& %(a!eau %ici u% . ti! ' 'e 'i.t u.ili/i0 dar& dac 'e )%t,."la ' ad ar.& ceilal/i 'cla!i )-i 2ceau 'e.%e -i )%ce"eau ' $,.*ea'c *at1 c rit ri. De.etriu' 'ta )% " $i/ie de dre"/i& l,%g "eretele di% i.ediata a"r "iere a 't",%ului 'u. C %'tat .ul/u.it c 't",%ul 'u %u .%,%c cu lc .ie di% *ucatele 'er!ite& ceea ce d !edea c i(a .ai r.a' 6%c 'i./ul *u%ei(cu!ii%/e. T tu-i ar 2i "re2erat ca 't",%ul 'u ' "ar ce!a .ai !e'el de 2a/ cu ceilal/i c %!i!i. Ar 2i de$a'tru ' dac ci%e!a -i(ar )%c3i"ui acu. c el 't )%g,%durat dat rit cel r "etrecute )% ti."ul du"(a.ie$ii. +u/i% du" aceea "r curat rul 'e .i-c "e 'cau% -i& "lec,%du('e '"re Marcellu'& 'e uit la el )%tre*t r. De.etriu' 2cu u% "a' )%ai%te ca '(l aud ce '"u%e. 8 Legate& $i'e +ilat& c %'tat c %u(/i 2ace "lcere .,%carea. +r *a*il ai "re2era ' /i 'e 'er!ea'c altce!a9 8 V .ul/u.e'c& %u .i(e 2 a.e& r'"u%'e Marcellu'. 8 +r *a*il c )%'rci%area ce ai a!ut( a't$i du"(a.ia$ /i(a tiat " 2ta de .,%care9 )%tre* "r curat rul cu i%di2ere%/. Marcellu' 'e )%tu%ec la *ra$. 8 Cred c ace'ta ar 2i u% . ti! de'tul de )%te.eiat "e%tru a(/i trece " 2ta de .,%care. 8 Recu% 'c c(a 2 't )%'rci%are %e"lcut& ad.i'e +ilat. :ici .ie %u .i(a 2acut "lcere ' 2iu *ligat ' dau u% a't2el de rdi%. 8 O*ligat9 Marcellu' 'e )%t ar'e '"re el -i(l "ri!i cu )%dr$%eal. O.ul ace'ta %u '(a 2cut !i% !at de %ici cri.& )%'u-i "r curat rul a ad.i' ace't ade!r. Au$i%d ! r*ele lui& +ilat )%cru%t %e.ul/u.it di% '"r,%ce%e. 8 :u cu.!a legatul di% Mi% a are i%te%/ia ' di'cute ec3itatea 'e%ti%/ei "r %u%/ate de 1u'ti/ia i."eriului9 8 Ju'ti/ia i."eriului; re"et Marcellu' cu di'"re/. Acea'ta %u e'te 1u'ti/ie; :i.e%i %u -tie .ai *i%e dec,t "r curat rul c ace't galileea% a 2 't ',%dit "e %edre"t.

8 Legate& .i 'e "are c %u(/i dai 'ea.a de ceea ce ! r*e-ti& ri" 't +ilat cu gla'ul 'e!er. 8 :u 'u%t eu cel care a adu' ! r*a de'"re acea't c3e'tiu%e& declar Marcellu'& dar de cu.!a 'i%ceritatea .ea ! 'u"r a. "utea ! r*i de'"re altce!a. O*ra$ul lui +ilat "ru c 'e .ai lu.i%ea$ "u/i%. 8 Ai t t dre"tul& legate Marcellu' Galli & '(/i e5"ri.i "rerile& ad.i'e "r curat rul& cu t ate c -tii 2 arte *i%e c %u e *iceiul ca ci%e!a '(-i critice 'u"eri rul cu at,ta )%dr$%eal cu. ai "r cedat du.%eata. 8 tiu& r'"u%'e Marcellu' re'"ectu '. E'te %e *i-%uit ca ci%e!a '(-i critice 'u"eri rul. Dar -i )%t,."larea acea'ta e'te %e *i-%uit. 4cu "au$ -i "ri!i "e +ilat )% lu.i%a c3il r7 Judecata a 2 't %e *i-%uit& 'e%ti%/a a 2 't %e *i-%uit ( -i ',%ditul a 2 't -i el u% *r*at %e *i-%uit; 8 De 2a"t a 2 't u% *r*at 'tra%iu. Ce "rere /i(ai 2 r.at de'"re el9 )%tre* +ilat -i 'e "lec '"re Marcellu'. Tri*u%ul clti% di% ca". 8 :u -tiu ce ' $ic& r'"u%'e el du" arecare )%t,r$iere. 8 A 2 't u% 2a%atic; declar +ilat. 8 4r )%d ial; T t 2a%atic a 2 't -i S crate. T t a-a +lat %. +ilat ridic di% u.eri. 8 D ar %u ai i%te%/ia ' a2ir.i c galileea%ul ace'ta '(ar "utea c ."ara cu S crate -i +lat %; C %!er'a/ia l r 'e )%treru"'e )%ai%te ca Marcellu' '(i " at da u% r'"u%'. +aulu' 'e ridica'e )% "ici are -i(l 'triga& '"u%,%du(i ce!a ce %u "utea )%/elege. +ilat )%cru%t di% '"r,%ce%e& ca -i c,%d )%treru"erea acea'ta %u i(ar 2i 2cut "lcere& c3iar la u% *a%c3et ca ace'ta& u%de "artici"a%/ii "ierdu'er rice re'"ect 2a/ de re-edi%/a 'a. Marcellu' tcu ce%turi %ului 'e.% cu .,%a ca '(i dea ' )%/eleag c %u e'te di'"u' ' 'tea cu el de ! r*. Dar +aulu' %u 'e la' .ai "re1 ' -i& ridic,%du('e )% "ici are& 'e a"r "ie de .a'a de "e e'trad& a" i& "lec,%du('e "e'te ea& )i '"u'e ce!a ce De.etriu' %u "utu au$i. Marcellu' "ru c )%cearc '(l li%i-tea'c& dar ce%turi %ul "rea )%c"/,%at -i de!e%i agre'i!. Cu !dit %e.ul/u.ire c .a%da%tul 'e )%t ar'e '"re De.etriu' -i(i 2cu 'e.%. 8 Ce%turi %ul +aulu' !rea ' !ad c.a-a& .ur.ur el. Adu( aici; De.etriu' e$it at,t de .ult& )%c,t +ilat 'e uit .irat la el. 8 +leac i.ediat -i adu( ; )i " ru%ci Marcellu' cu gla'ul r'tit. +r,%du(i ru c a "u' "e 't",%ul 'u )%tr( 'itua/ie at,t de "e%i*il )% 2a/a "r curat rului& De.etriu' 'e 'trdui '(-i re"are gre-eala -i "lec )% 2ug. Alerg,%d )% lu%gul c rid rului '"re a"arta.e%tul legatului& )-i au$i *tile i%i.ii care $!,c%ea '"eriat. :u e5i'ta %i.ic ce ar 2i "utut 1u'ti2ica t a%ele ace'tea ale lui +aulu'& dar& 2ii%d at,t de *eat& te(ai 2i "utut a-te"ta la rice di% "artea lui. Sc a'e c.a-a "tat de ',%ge -i '2,-iat -i& lu,%d( "e *ra/& 'e )%t ar'e )% 'al. Se 'i./ea ca u%ul care(-i trdea$ "e cel .ai *u% "riete%& c,%d ad.ite ca u% . *eat '(-i *at 1 c de el& de arece ace't I'u' .erita cel "u/i% at,ta c %'idera/ie& )%c,t ' %u 2ie luat )% *taie de 1 c& %ici c3iar . rt 2ii%d& de ctre adu%tur de *e/i!i. O cli" 'e "ri )% l c -i 'e )%tre* dac e ca$ul ' 'e 'u"u% 'au ' ur.e$e '2atul "e care i(l da'e Mela'... -i ' e!ade$e. Marcellu' 'e uit la c.a-& dar %u )%ti%'e .,%a du" ea.

8 D( ce%turi %ului +aulu'& $i'e el. +aulu'& care 'e )%t r'e'e la l cul 'u& 'e ridic leg%,%du('e "e "ici are& a" i& )%ti%$,%d .,%a du" c.a-& ridic de u.eri )% 2a/a c3il r -i 'e a"r "ie cu ea de .a'a "r curat rului. 6% largul 'lii 'e 2cu i.ediat li%i-te c,%d 'e "ri cu ea )% 2a/a lui +ilat. 8 Iat tr 2eul; 'trig el. +ilat $,.*i )%gduit r -i 'e )%t ar'e '"re Marcellu'& ca -i c,%d ar 2i !rut '(i '"u% c )% calitate de legat al 2 rtului Mi% a ar 2i dat ria lui ' '"u% 'u*alter%ului 'u cu. ' 'e " arte. 8 Tr 2eul; rc%i +aulu' a d ua ar. Mi% a "re$i%t re"re$e%ta%tului R .ei tr 2eul "e care i l(a adu'. i& 2c,%d u% ge't larg )% care cu"ri%'e dra"elele ce 'e leg%au "e "ere/i dea'u"ra .e'ei "r curat rului& )i )%ti%'e c.a-a. +ilat clti% di% ca" %e.ul/u.it -i(i 2cu 'e.% cu .,%a c %u(l i%tere'ea$ acea't 2ar' de *e/i!i. Dar +aulu' "ru c %u 'e i%ti.idea$ de ace't re2u$ -i& )%t rc,%du('e '"re Marcellu'& 'trig7 8 +e re"re$e%ta%tul R .ei %u(l i%tere'ea$ ace't tr 2eu& )%gi. el. 4 arte *i%e; )l !a "'tra Mi% a. Legatul Marcellu' Galli )l !a duce la Mi% a. #aide& legate& ).*rac acea't c.a-; 8 Te r g& +aulu'& cred c at,t a1u%ge; 'trui Marcellu'. Ci%e!a di%tre 2i/erii de la .a' )%ce"u ' 'trige7 8 6.*rac( ; -i i.ediat du" aceea t at 'ala r'u% de urletele cel r care 'e ).*ta'er7 ).*rac( ; ).*rac( ; -i *teau cu cu"ele g ale )% t*lia .e'el r& de %u 'e .ai au$ea %i.ic altce!a dec,t u% !uiet de lar. 'l*atic. Marcellu' )%/ele'e c "e%tru a "utea deter.i%a "e *e/i!ii ace-tia ' 'e li%i-tea'c !a tre*ui ' le 2ac "e ! ie& a-a c 'e ridic )% "ici are -i )%ti%'e .,i%ile du" c.a-. De.etriu' )-i )%dre"t tru"ul -i r.a'e %e.i-cat& cu *ra/ele )."reu%ate "e'te c.a-a "e care /i%ea 'tr,%' la "ie"t. Marcellu' a-te"t !re.e de'tul de )%delu%gat -i re'"ira -uiert r. A" i ridic,%d .)%a& l !i "e De.etriu' cu "al.a "e'te *ra$. Se )%t,."la "e%tru "ri.a dat ca el '(l "ede"'ea'c )% 2elul ace'ta. De.etriu' "lec )%cet 2ru%tea -i )%ti%'e lui Marcellu' c.a-a& a" i r.a'e cu u.erii *le 1di/i& ",% c,%d 't",%ul 'u -i( trecu "e'te ca" 2r '(-i de$*race t ga. Sala 'e cutre.ur de 3 3 te -i 2i/erii )%ce"ur ' a"laude. O*ra$ul tri*u%ului era tra' -i 'e uita cu c3ii rtci/i la cei di."re1urul 'u. A" i 'e 2cu di% % u li%i-te. Ca -i c,%d '(ar 2i .i-cat "ri% !i'& .,i%ile lui 'e 2r.,%tau 't,%gace ca ' " tri!ea'c !e't.,%tul la g,t -i tru"ul )%ce"u'e '(i tre.ure. 8 S ! a1ut& 't",%e9 )%tre* De.etriu' '"eriat. Marcellu' ddu di% ca" -i& du" ce De.etriu' )i a1ut ' -i( 'c at& 'e l' "e 'cau% -i i 'e "ru c ge%u%c3ii i '(au )%d it 'u* greutatea tru"ului. 8 Ie-i cu ea )% curte -i d(i 2 c; $i'e el cu gla'ul 'ugru.at. De.etriu' 'alut -i ie-i re"ede di% 'al. Mela' 'e "ri'e )% a"r "ierea u-ii. C,%d !$u c De.etriu' 'e a"r "ie& )i a/i%u calea. 8 :e ! . )%t,l%i la .ie$ul % "/ii l,%g + arta Mieil r& 'u2l el. 8 V i 2i ac l & r'"u%'e De.etriu' -i 'e de"rta. 8 +ari gr $a! de e. /i %at& $i'e "r curat rul )% *taie de 1 c. +r *a*il e-ti 'u"er'ti/i '. Marcellu' %u $i'e %i.ic -i "rea c %ici %(a au$it ! r*ele ir %ice ale lui +ilat& )%ti%'e .,%a care(i tre.ura -i& ridic,%d cu"a la gur& ' r*i ad,%c. Ceilal/i 2i/eri& du" ce '"ectac lul %ea-te"tat 'e ter.i%& )%ce"ur

' ! ci2ere$e di% % u -i ' r,d. 8 >%uie'c c "e%tru $iua de a't$i ai trecut "ri% de'tule e. /ii& adug "r curat rul "e u% t % .ult .ai )%gduit r. Dac !rei ' te retragi& )/i ! i da ! ie. 8 Mul/u.e'c; r'"u%'e Marcellu' cu gla'ul 'ti%'. Ddu ' 'e ridice& dar 'i./i c "ici arele %u(l " t "urta -i 'e l' di% % u "e 'cau%. Cei di% 'al 'e cu"a'er ",% acu. "rea de a"r a"e de el& a-a c %(ar 2i !rut ' atrag di% % u ate%/ia a'u"ra 'a. Sl*iciu%ea acea'ta trect are "e care 'i./ea 'e !a ter.i%a )% cur,%d& )%cerc ' )%/eleag i%er/ia acea'ta care(l c "le-i'e "e %ea-te"tate. A't$i *u'e .ai .ult dec,t ar 2i tre*uit -i r2er!ii lui 2u'e'er 'u"u-i la grea )%cercare. Dar c3iar )% acea't 'itua/ie 'e "utea g,%di de'tul de li."ede c 'l*iciu%ea -i )%!l.-eala g,%duril r 'ale %u 'e dat re'c %ici *uturii -i %ici )%t,."lrii tragice di% ti."ul du"(a.ie$ii. Se%$a/ia acea'ta de i%er/ie )l c "le-i'e )% . .e%tul c,%d )-i *ga'e *ra/ele )% .,%ecile c.-ii. +ilat )i '"u'e'e c e'te 'u"er'ti/i '& dar& %i.ic %u "utea ' 2ie .ai de"arte de ade!r7 el %u era 'u"er'ti/i '. :i.e%i %u '(ar 2i "utut i%tere'a .ai "u/i% dec,t el de a.e%i -i "uteri 'u"ra%aturale. Acea'ta 2ii%d realitatea& %ici %u 'e g,%di'e ' atri*uie ace'tei c.-i a%u.ite "uteri .agice. Si./i "e +ilat c 'e uit la el cu curi $itate "li% de di'"re/. Situa/ia lui )%ce"ea de acu.a ' de!i% "e%i*il. Mai cur,%d 'au .ai t,r$iu t t !a 2i *ligat ' 'e ridice )% "ici are. Se )%tre*7 are dac !a .ai )%cerca dat !a reu-i ' 'e ridice9 6% . .e%tul ace'ta a"ru u% legi %ar di% garda "alatului -i 'e )%dre"t '"re .a'a de % are. Se "ri )% 2a/a "r curat rului -i& du" E ce(l 'alut& )i '"u'e c a ' 'it c ra*ia Ve'tri' -i c"ita%ul ace'teia ar !rea ' "redea 'cri' are legatului Marcellu' Luca% Galli . 8 Adu( )%c ace; " ru%ci +ilat. 8 C"ita%ul 4ul!iu'& 't",%e& ar !rea '( "redea el )%'u-i& r'"u%'e legi %arul. 8 Ce ! r*e 'u%t ace'tea; S"u%e(i '(/i "redea 'cri' area. + art de gri1 ' i 'e dea de ci% -i !i% de a1u%'. M,i%e di.i%ea/ ! i 'ta cu el de ! r*. 8 Scri' area& 't",%e& adug legi %arul e. /i %at& e'te de la E )."ratul Ti*eriu. Marcellu'& care ",% )% . .e%tul ace'ta a'culta'e c %!er'a/ia l r& 2r "rea .are i%tere'& ridic "ri!irea -i& "lec,%du('e "e'te .a'& 'e uit la "r curat r ' !ad ce !a r'"u%de. 8 6% ca$ul ace'ta '"u%e(i ' i%tre; )%cu!ii%/ +ilat. Cele c,te!a .i%ute de a-te"tare "rur 2 arte lu%gi. Ce 2el de 'cri' are 2i tri.i' *tr,%ul Ti*eriu& care e'te %e*u%9 I.ediat du" E aceea legi %arul a"ru di% % u )% 'al& ur.at de .ari%arul cu *ra$ul *iciuit de !,%turi -i *r* '. +ilat )l 'alut cu i%di2ere%/ -i(i 2cu 'e.% ' "redea lui Marcellu' 'ulul de "erga.e%t. C"ita%ul a-te"t -i "r curat rul ur.ri "e Marcellu' cu c ada c3iului ",% c,%d de'2cu 'igiliile. Tri*u%ul& cu .,%a tre.ur,%d& 'c a'e "u.%alul -i de'"ri%'e "ece/ile gr a'e de cear& a" i de'2-ur )%cet d cu.e%tul -i(l "arcur'e cu c3ii. Du" ce(l )%2-ur di% % u& ridic "ri!irea '"re c"ita% -i(l )%tre* cu i%di2ere%/. 8 C,%d !ei ridica a%c ra9 6% t %ul cu care(i "u'e acea't )%tre*are& %u 'e 'i./i %i.ic di% ce ai 2i "utut deduce dac -tirile "ri.ite de la Ti*eriu 'u%t *u%e 'au rele. I%di2ere%t de c %/i%utul .e'a1ului "ri.it& ace'ta %u reu-i'e '(l tre$ea'c di% a"atia ce "u'e'e 't",%ire "e el. 8 M,i%e 'ear& i.ediat ce ! . a1u%ge di% % u la J ""a. 8 4 arte *i%e& )%cu!ii%/ Marcellu' cu i%di2ere%/. V i 2i -i eu gata de "lecare.

8 V . "leca u% cea' )%ai%te de re!r'atul $ ril r& adug c"ita%ul. A. 2cut t ate "regtirile )% !ederea dru.ului "e care !a tre*ui '(l 2ace/i "e%tru a "utea a1u%ge )% " rt. Va'ul 'e !a "ri la Ga$a& "e%tru a ridica *aga1ele "e care d ri/i ' le lua/i la R .a. 8 Cu. 'e 2ace c ai !e%it la Ieru'ali. "e%tru a "reda legatului Marcellu' Luca' Galli ace't .e'a19 )%tre* +ilat cu i%di2ere%/. 8 A. 2 't la 2 rtul di% Mi% a -i ac l .i(au r'"u%' c e'te aici. C"ita%ul .ur.ur c,te!a cu!i%te de de'"r/ire -i "r'i 'ala& )."reu% cu legi %arul care(l i%tr du'e'e. 4ii%d i%ca"a*il '(-i .ai 't",%ea'c %er*darea& +ilat 'e )%t ar'e %er*dt r '"re Marcellu'. 8 Dac .e'a1ul "ri.it c %/i%e u% . ti! "e%tru a te 2elicita& d(.i ! ie ' 2iu cel di%t,i& declar el. 8 V .ul/u.e'c; r'"u%'e Marcellu' e!a$i!. Dac 'u%te/i de ac rd& eu ! i "leca. 8 Sigur c da& 'e )%! i +ilat& "u/i% %e.ul/u.it. +r *a*il ai %e! ie de a1ut rul cui!a& adug el& c,%d !$u cu c,t greutate 'e ridic de "e 'cau%. Vrei ' tri.it du" 'cla!ul du.itale9 S"ri1i%i%du('e cu .,i%ile "e .a'& Marcellu' reu-i ' 'e ridice )% "ici are& )% "ri.ul . .e%t 'e )%tre*7 are "ici arele lui ! r reu-i '(l " arte ",% c,%d !a ie-i di% 'al9 )%cle-ta "u.%ii -i(-i c %ce%tra t at "uterea de ! i%/ "e%tru a 'e "utea .i-ca. Cu "a-i .ru%/i& e5act ca u% i%2ir.& 'e )%dre"t '"re u- at,t de %er*dt r& )%c,t uit ' .ai 'alute "e +ilat. Se 'i./i "r 2u%d u-urat du" ce reu-i ' treac "ragul -i "utu ' 'e "r "tea'c cu .,% )% "eretele c rid rului larg. Du" *ucat de dru.& la ca"tul acelui c rid r ddu "e'te u- cu arcad care ie-ea )%tr( curte '"a/i a'. Si./i%du('e i%ca"a*il de a(-i .ai c %ti%ua dru.ul& c * r) "e "i"ite tre"tele 'crii& )%t c.ai ca u% . *tr,%. C,%d a1u%'e la cea di% ur.& 'e a-e$ cu greutate "e ea& )% .i1l cul )%tu%ericului care )%!lui'e tere%ul de e5erci/ii "u'tiu& -i 'e )%tre* dac !a .ai reu-i !re dat '(-i rec,-tige 2 i/ele. Vre.e de u% cea' du" aceea )%cerc )% .ai .ulte r,%duri ' 'e ridice )% "ici are& dar 2r ' reu-ea'c. I 'e "ru 'tra%iu c acu. %u 'e 'i.te )%'"i.,%tat de 'tarea )% care 'e g'e-te. I%er/ia care(i c "le-i'e tru"ul 'e .a%i2e'ta'e -i '"iritualice-te. 4a"tul c e5ilul ace'ta care a.e%i%/a'e '(i di'trug !ia/a '(a ter.i%at )% . d de2i%iti! %u(i "rici%uia %ici .ul/u.ire. Mur.ura 2r )%cetare7 <Marcellu'& tre$e-te(te; E-ti li*er; Vei "leca aca'; Te !ei )%t arce la 2a.ilia ta; Te !ei )%t arce la Dia%a; C ra*ia te a-tea"t; M,i%e !a ridica a%c ra; Ce '(a )%t,."lat cu ti%e& Marcellu'9= 6%tr(u% r,%d ate%/ia )i 2u atra' de u.*ra u%ui *r*at care 'e a"r "ia& duc,%d legtur "e u.r. U.*ra aceea 'e 2uri-a )% lu%gul "ere/il r& u.*l,%d cu "a-i %e'i./i/i ca de "i'ic. Era 'cla!ul lui +aulu'. Du" .i-crile 2cute de el& 'e !edea c are i%te%/ia ' e!ade$e. C,%d trecu "e l,%g el& 'cla!ul tre'ri !$,%du(l a-e$at "e tre"te& a" i ru"'e la 2ug& )%t c.ai ca 'l*ticiu%e '"eriat. Lui Marcellu' 'ce%a acea'ta i 'e "ru "li% de 3a$& dar %u $,.*i. +ri% ur.are Mela' !a e!ada. Ce i." rta%/ are; )%t,."larea acea'ta %u "utea ' ai* cu %i.ic .ai .ult i." rta%/ dec,t licrirea lu.i%il r de licurici )% .i1l cul u%ui 3/i-. Du" ce .ai trecu !re.e care i 'e "ru 2 arte lu%g& )% lu%gul "a!a1ului de .ar.ur al c rid rului 'e au$i 3,r-,itul 'ti%' al 'a%dalel r cel r care ie-eau -i $! % de gla'uri. >a%c3etul 'e ter.i%a'e& )% "ri.ul . .e%t 'e g,%di c ar 2i .ai *i%e ' le dea de -tire de "re$e%/a lui "e 'car& dar c,%d trecur "e l,%g el %(a!u "uterea %ece'ar "e%tru a lua 3 tr,re. Cur,%d du" aceea $! %ul de "a-i 'e 'ti%'e )% lu%gul c rid rului -i )%tu%ericul de!e%i .ai greu. T tu-i %u 2u )% 'tare '(-i dea 'ea.a de 'i%gurtatea di."re1urul 'u. G,%durile lui "reau )%cre.e%ite. Cu .are greutate 'e t,r) ",% la c l a%a di% drea"ta a arcadei -i& '"ri1i%i%du('e de ea& ad r.i ad,%c. Vre.e de u% cea' De.etriu' 'e )%!,rti'e de c l ",% c l "ri% a"arta.e%tul 't",%ului 'u& )."ac3et,%du(i 3ai%ele -i re'tul ec3i"a.e%tului )% !ederea dru.ului ce tre*uia '(l 2ac a d ua $i )%a" i

'"re Mi% a. :u 'i./ea %ici u% 2el de re.u-care di% "rici%a g,%dului c !a e!ada& dar cu t ate ace'tea %u 'e "utea de$*ra cu u-uri%/ de *iceiul de a )%gri1i de 't",%ul 'u. A't('ear )-i !a 2ace dat ria "e%tru ulti.a dat& ca du" aceea ' "lece )% dru.ul ce(l !a duce '"re li*ertate. S(ar "utea ' 2ie "ri%' 'au !a tre*ui ' )%t,."i%e .ulte greut/i )% dru.ul 'u& dar )% rice ca$ de aici )%ai%te !a 2i li*er. +r *a*il& du" ce Marcellu' 'e !a tre$i& )i !a "rea ru de i%cide%tul di% 'ala *a%c3etului -i '(ar "utea ca el )%'u-i ' recu% a'c 2r greutate c 'cla!ul 'u a a!ut . ti!e te.ei%ice ' e!ade$e. 6%c %u era li*er& dar cu t ate ace'tea 'i./ea "lcerea a"r "iatei li*ert/i. Du" ce leg *aga1ele )% curele& "r'i ca.era 't",%ului 'u -i 'e )%dre"t '"re ca"tul *arcil r& u%de era ca%t %at ce%turia di% Mi% a& -i& i%tr,%d )% c ."arti.e%tul 'u& )-i adu% "u/i%ele lucruri "e care le a!ea -i le *g )%tr( de'ag. Du" ce )."ac3eta t t& )%2-ur c.a-a galileea%ului -i *g "e'te celelalte lucruri. +r cedeul ace'ta i 'e "ru -i lui %e *i-%uit& dar . liciu%ea ace'tei c.-i al crei .aterial 2u'e'e t r' -i /e'ut la /ar a!ea ce!a care(l atrgea. C,%d ati%gea cu .,%a& i 'e "rea c 'i.te u% 2el de li%i-te )% t at 2ii%/a& ca -i c,%d c %tactul cu ea i(ar 2i dat % u )%credere )% 'i%e. 6-i adu'e a.i%te de lege%d "e care au$i'e )% !re.ea c "ilriei lui de'"re u% i%el care "urta 'te.a u%ui "ri%/. +ri%/ul )l drui'e u%ui *iet legi %ar care(l 2eri'e di% calea u%ei 'ge/i -i a't2el )l 'c"a'e de . arte. La .ul/i a%i du" aceea& g'i%du('e )% .are 'tr,.t are& ' ldatul ace'ta a )%tre*ui%/at i%elul "e%tru a cere "ri%/ului audie%/. :u(-i .ai aducea a.i%te de a.%u%tele re'tului )%t,."lrii& dar i 'e "rea c acea't c.a- are acelea-i calit/i ca -i i%elul "ri%/ului& )/i i%'"ira )%credere -i 'igura%/. +,% la + arta Mieil r a!ea dru. lu%g de 2cut& dar& )%de.%at de cele a2late de la Mela' )% ti."ul "li.*ril r lui& .ai 2u'e'e dat "e ac l . + arta acea'ta %u "rea era )%tre*ui%/at dec,t de a.e%ii care !e%eau la ra- di% 'atele regiu%ii de .ia$% a"te. Dac ci%e!a 'e )%dre"ta '"re Da.a'c -i /i%ea ' r2t1 2ie "rit de %i.e%i )% dru.& + arta Mieil r )i 2erea cea .ai *u% 'igura%/. 4u'e'e curi ' '( !ad -i el. :u 'e g,%dea ' e!ade$e& dar ar 2i !rut ' !ad -i el cel "u/i% dat " arta acea'ta care 'e de'c3idea '"re /ara 2gdui%/ei. Mela' )i '"u'e'e c e de'tul de u- r. + arta %u era "$it -i regiu%ea di% a"r "iere "rea "u'tie. Mela' %u ' 'i'e )%c& dar )%t,r$ierea lui %u(l 2cu ' 'e %eli%i-tea'c. +r *a*il el )%'u-i ' 'i'e "rea de!re.e. Se )%ti%'e )% iar*a 0de "e .argi%ea dru.ului& alturi de u% tur% cldit di% "iatr de calcar -i a-te"t. 6%tr(u% t,r$iu au$i ",r,itul rit.ic al curelel r de 'a%dale -i ie-i )% dru.. 8 :u te(a !$ut %i.e%i c,%d ai "lecat9 )%tre* Mela' g,2,i%d du" ce l' de "e u.r legtura grea -i 'e a-e$ ' 'e di3%ea'c. 8 :u; )% ta*r t tul era li%i-tit. Dar "e ti%e9 8 C,%d a. "lecat& .(a. " .e%it cu legatul )% dru.ul .eu& r'"u%'e Mela' -i )%ce"u ' r,d. M(a *gat )% '"erie/i; M 'trecura. )%cet )% lu%gul "ere/il r de la *arci -i c,%d a. trecut "ri% curte a. dat "e'te ei. 8 Ce 2cea ac l 9 )%tre* De.etriu' %er*dt r. 8 Sta 'i%gur... "e trea"ta 'crii... di% 2a/a u%ei i%trri. 8 Te(a recu% 'cut9 8 Da... 'u%t 'igur c .(a recu% 'cut& dar %(a $i' %i.ic. #aide& ' "lec.; La ce ' %e .ai "ierde. !re.ea aici )% 2a/a " r/ii9 Va tre*ui ' a1u%ge. c,t .ai de"arte )%ai%te de r'ritul ' arelui& $i'e Mela' -i trecu "e 'u* * lta " r/ii dr"%ate. 8 :u /i '(a "rut c legatul e'te *eat9 )%tre* De.etriu'. 8 :u... 6% rice ca$ %u "rea ' 2ie *eat di% cale(a2ar& r'"u%'e Mela' cu '2ial. El a "r'it 'ala

*a%c3etului )%ai%tea cel rlal/i0 "rea a.e/it -i arta ca -i c,%d %(ar 2i 2 't )% t ate .i%/ile. Eu a tre*uit ' )%t,r$ii& ca ' a-te"t "e *e/i!a%ul de 't",%ul .eu -i '(l )%ti%d "e "at& dar au )%t,r$iat at,t de .ult& )%c,t .(a. 3 tr,t ' "lec )%ai%te de )%t arcerea lui. +r *a*il %ici %u !a *ga de 'ea. c eu li"'e'c& )% !ia/a .ea %(a. !$ut )%c %ici dat "e ce%turi % at,t de *eat ca a't('ear. 6-i c %ti%uar dru.ul "ri% )%tu%eric& 'trdui%du('e ' %u 'e a*at. Mela' 'e )."iedic de c l/ul u%ei "ietre -i tra'e )%1urtur. 8 S"ui c /i '(a "rut c %u e'te )% t ate .i%/ile. 8 Da... era a.e/it -i 'e leg%a "e "ici are& ca -i c,%d ci%e!a l(ar 2i " c%it )% . alele ca"ului. C,%d l(a. !$ut "e tre"tele i%trrii u%de 'e "ri'e& .i '(a "rut c 'e uit la .i%e cu c3ii rtci/i. +r *a*il el %u(-i ddea 'ea.a u%de '(a "rit. De.etriu' d . li "a'ul& ca -i c,%d ar 2i !rut ' 'e "rea'c. 8 Mela'& )%ce"u el cu gla'ul 'ugru.at& ).i "are 2 arte ru... dar eu 'u%t *ligat ' . )%t rc la el. 8 Ce& e-ti... Grecul 'e 'trdui ' g'ea'c u% e"itet c,t .ai greu cu care '(l a" 'tr 2e$e. Mi(a. dat 'ea.a .ai de.ult c tre*uie ' 2ii %t2lea/. @i(e 2ric ' "leci di% 'er!iciul u%ui i%di!id care %(a e$itat ' te "l.uia'c )% 2a/a u%ui gru" de 2i/eri& "e%tru a le d !edi c,t e'te de *ra!. >i%e 2aci0 )%t arce(te la el -i r.,i 'cla!ul lui "e%tru t tdeau%a; Cred c %u !a 2i t c.ai "lcut& .ai ale' acu. du" ce .ul ace'ta -i(a "ierdut .i%tea. De.etriu' )i )%t r'e'e '"atele -i 'e de"rta'e. 8 : r c la dru.& Mela'& 'trig el 2r %ici 'u"rare. 8 Ar 2i .ult .ai.*i%e dac ai )%cerca ' 'ca"i de c.a-a aceea& r'"u%'e Mela' cu gla'ul cutre.urat de re! lt. Dat rit ace'teia& elega%tul tu 't",% -i(a "ierdut .i%tea; A )%%e*u%it di% "ri.a cli" c,%d a )%cercat '( ).*race. La'(l )% "ace -i !e$i(/i de tre*a ta. O.ul ace'ta e'te ur.rit de *le'te.. Galileea%ul '(a r$*u%at )." tri!a lui; De.etriu' %u(l .ai a'cult& ci(-i c %ti%u dru.ul "ri% )%tu%eric. Mela' 'e lu du" el -i(l ur. ",% la " arta "e 'u* care trecu'er& 'trdui%du('e '(l "rea'c. 8 E'te ur.rit de *le'te.; /i" el. E'te *le'te.at; CA+ITOLUL VII 6% i%'ula Ca"ri iar%a era de 'curt durat& dar gerul era )%t tdeau%a cu."lit& du" cu. '"u%ea )."ratul Ti*eriu& care %u "utea 'u2eri 2rigul. Cerul )%tu%ecat )l de"ri.a& -i di% cau$a u.e$elii )-i 'i./ea ",r,i%d )%c3eieturile )%durerate. Ace'ta e'te l cul cel .ai "u'tiu di% t t I."eriul r .a%& )-i $icea el. Di% $iua c,%d trecu'e r'"u%derea ad.i%i'trrii i."eriului a'u"ra "ri%/ului Gaiu'& di'trac/ia lui 2a! rit era ar3itectura. C %'truia .ereu !ile i."u%t are care 'e "r 2ilau "e cerul * ltit dea'u"ra i%'ulei& dar cu ce 'c " %ici $eii )%-i-i %u /i(ar 2i "utut '"u%e. C,t era $iua de lu%g& "ri.!ara& !ara -i t a.%a& 'ttea la ' are 'au )% u.*ra u%ui c rt& dac 'e )%t,."la ' 2ie "rea cald& -i 'u"ra!eg3ea "ietrarii care lucrau .ereu la c,te !il % u. Lucrt"rii ace-tia ad.irau -i ei cldirile 2cute de )."rat& de arece Ti*eriu era u% ar3itect 2 arte "rice"ut& -i t c.ai de aceea )i a'cultau '2aturile. :u ad.itea %ici dat ca "a'iu%ea lui "e%tru e'tetic ' 'e .a%i2e'te )% detri.e%tul *u%ului('i./. Uria-e ci'ter%e "e%tru "'trarea a"ei "e !,r2ul u%ui .u%te erau c %ce"ute cu "rice"erea u%ui i%'talat r cu e5"erie%/ -i .a'cate cu arta caracteri'tic u%ui 'cul"t r de ge%iu. De ca.dat % u di%tre ace'te !ile 'u"er*e erau c ."let gata& )%-irate "e " r/iu%e de tere% .ai

ridicat -i de'"r/ite u%ele de altele cu grdi%i '"a/i a'e& -i t ate d !edeau c(au ie-it di% .i%tea -i "u%ga ira'ci*ilului -i *tr,%ului ce$ar care cu"a !ila l !i'. Acea'ta le d .i%a "e t ate celelalte& ceea ce de alt2el c %2ir.au -i 2arurile )%alte ce 'e ridicau di% .i1l cul atriu.ului uria- -i "lHi de ec uri. Ti*eriu %u "utea 'u2eri iar%a& di% cau$ c %u a!ea ca$ia ' 'e .ai )%cl$ea'c la ' are -i ' 'u"ra!eg3e$e 2elul )% care !i'urile 'ale de!i% realitate. tia c %u .ai are !re.e lu%g de trit -i 'e re! lta !$,%d c $ilele i 'e 'trec ar "ri%tre degetele )%/e"e%ite& )%t c.ai ca %i'i"ul 2i% al u%ui r%ic& care i%dic '2,r-itul. C,%d "ri.ele "l i reci adu'e de !,%turile g l2ului l !eau )% u-i -i $g,l/,iau t*liile 2ere'trel r !ilei 'ale cu ci%ci$eci de ca.ere& )."ratul 'e retrgea )% 'i%gurtatea )%!e%i%at de %e.ul/u.ire a i$ lrii la care era c %da.%at di% "rici%a !,r'tei. :u .ai "ri.ea "e %i.e%i& Rudele %(a!eau ! ie ' treac "ragul ' ."tu 'ului 'u a"arta.e%t. :u "ri.ea delega/iile !e%ite de la R .a -i rice tratati!e cu re"re$e%ta%/ii 'tatel r 'tri%e erau )%treru"te. +ri%/ul Gaiu' )%'& "e care )."ratul )l di'"re/uia& 'e 'i./ea .ul/u.it de !re.ea rea& de arece at,ta ti." c,t )."ratul 'e g'ea )% 3i*er%are el era li*er '(-i e5ercite )% i."eriu "uterile cu care 2u'e'e )%!e'tit -i u%e ri 'e )%t,."la ' -i a*u$e$e de ele. Ti*eriu -tia 2 arte *i%e ce 'e )%t,."l -i di% "rici%a a'ta "u2%ea -i 'e 2r.,%ta %e"uti%ci '& de arece (a1u%'e'e la li.it de !,r't& dar %u .ai di'"u%ea de e%ergia %ece'ar "e%tru a(-i e5"ri.a .ulti"lele . ti!e de l %e.ul/u.ire. Vre.e de u% cea' cel .ult& ace'te . ti!e cl c teau ad,%c )% 'u2letul 'u& ca "e ur. ' 'e li%i-tea'c. 6% ti."ul ier%ii 'curte& %i.e%i %u a!ea ! ie ' 'e a"r "ie de el "e%tru a(i !edea decre"itudi%ea dec,t 'er!it rii care(l )%gri1eau -i u% gru" de .edici "licti'i/i& care(i )%2-urau ci la%ele *tr,%e )% cata"la'.e cu /et ar .at -i(i a'cultau cu i%di2ere%/ )%1urturile "r 2a%e. Dar "ri.ele ra$e ale ' arelui "ri.!erii )l deter.i%au ' de!i% %u.aidec,t alt .. C,%d lu.i%a li."ede )%ce"ea ' tre.ure "e "atul 'u -i(i tia !ederea c3il r i%2la.a/i& Ti*eriu 'e ridica di% "at& )-i de'2-ura cata"la'.ele -i alu%ga .edicii& " ru%cea '(i aduc tu%ica& t ga& 'a%dalele& * %eta -i *a't %ul& c3e.a c,%tre/ul di% 'Hri%5 -i "e E grdi%arul(-e2 -i ie-ea )%cet )% "eri'tilul "alatului& )."r/ea " ru%ci re"e$i cu gla'ul rgu-it -i i.ediat du" aceea t tul )."re1urul 'u l "rea c(a )%ce"ut ' 'e tre$ea'c& )."ratul Ti*eriu %u 2u'e'e di% 2ire )%$e'trat cu )%delu%g r*dare -i %i.e%i %u 'e a-te"ta di% "artea lui ca la !,r'ta de "t$eci -i d i de a%i ' 'e .ai 'c3i.*e. Acu.& du" ce "ri.!ara 'e a%u%/a'e )% . d 2icial cu /i"ete -i )%dr$%e/e ge'ticulri 2cute cu *a't %ul& !ila l !i' )%ce"u ' 'e .i-te cu gra* care ar 2i )%'"i.,%tat c3iar "e *tr,%ul $eu care(i )."ru.uta'e %u.ele. Mu$ica%/ii di% Maced %ia -i !racii di% I%dia& *ar$ii di% Ar3i"elagul I %ic -i a'tr l gii di% R3 de'ia& )."reu% cu da%'at arele egi"te%e& 'e tre$eau di% ' .% le%/a l r 3i*er%al0 tre*uiau ' a"ar )% 2a/a .aie't/ii('ale %e.ul/u.ite& care(i )%tre*a cu. de(-i "er.it ' tria'c ( "e ' c teala c %tri*ua*ilil r -i a i."eriului 'ectuit de 'rcie ( 2elul ace'ta re'"i%gt r de !ia/ tr,%da!. +e%tru a 'al!a a"are%/ele& u% 'lu1it r era e5"ediat )% .are gra* ",% la !ila Di %i' ' ( ale'e'e r,$,%d )%!e'elit %u.ele ace'tui $eu "e%tru "alatul cu"at de ' /ia 'a ( ca ' 'e i%tere'e$e de '%tatea )."rte'ei& a.%u%t care "e el )% realitate %u(l i%tere'a a"r a"e del c. :(ar 2i r.a' c,tu-i de "u/i% %e.ul/u.it dac ar 2i a2lat c *tr,%a lulia %u 'e 'i.te *i%e. De 2a"t )%tr(u% r,%d 2cu'e t ate "regtirile %ece'are "e%tru a'a'i%area ace'tei *tr,%e .atr a%e& dar "la%ul %u reu-i'e& de arece )."rtea'a& 2ii%d i%2 r.at de ceea ce 'e u%elte-te )." tri!a ei& %(a 2 't de ac rd cu "la%ul *tr,%ului ei ' /. +ri.!ara ' 'i'e de a't dat .ult .ai de!re.e dec,t de *icei -i )%tr( 'i%gur $i t ate * 'c3etele )%2l rir. Aerul tre")da de ciri"itul "'ril r& grdi%ile erau "li%e de 2l ri& 2l rile erau "li%e de $u.$etul al*i%el r -i Ti*eriu 'e 'i./ea e5tre. de .ul/u.it. Ar 2i d rit ca ci%e!a ' )."rt-ea'c acea't .ul/u.ire a 'a& ci%e!a care ' 2ie de'tul de t,%r "e%tru a 'e "utea *ucura de 2ru.u'e/ea r'",%dit )."re1urul lui0 ci%e altul ar 2i 2 't i%dicat "e%tru a't2el de alegere a2ar de Dia%a9 +ri% ur.are& )% aceea-i du"(a.ia$ u% curier al "alatului trecu a"ele g l2ului :ea" le -i de aici )%calec -i "lec )% .are gra* la R .a. +e'te u% cea' 2u ur.at de u%a di%tre lu5 a'ele carigi i."eriale c"tu-ite cu "er%e& ca d !ad c dru.ul de la R .a la Ca"ri era greu de 2cut -i d a.%ele erau *ligate ' "lece

2r )%t,r$iere la dru.& de arece )."ratului %u(i 2cea "lcere ' a-te"te. Me'a1ul tri.i' +aulei Gallu' era 'curt -i 'truit r. Ti*eriu 'e i%tere'a dac ar "utea )%' /i "e Dia%a ",% la Ca"ri& -i )% ca$ul c,%d !a 2i de ac rd !a tri.ite i.ediat du" ele. Mai aduga'e c carig i."erial e'te "e dru.& a-a c ! r 2i *ligate ' "lece i.ediat ce carig !a ' 'i la de'ti%a/ie. Odat cu )%'erarea $ilei a treia de la "lecarea di% R .a& +aula -i Dia%a c * r,r di% *arca i."erial "e c3eiul di% Ca"ri -i& urc,%du('e 'te%ite )% lu5 a'ele lectice care le a-te"tau& 2ur du'e )% 'u'ul " tecii "r"'ti a'e ce ducea la !ila l !i'. >tr,%ul )."rat le ie-i )% cale cu !i$i*il .ul/u.ire -i a!u 2ericita i%'"ira/ie ' le '"u% ' 2ac *aie -i ' 'e retrag )% a"arta.e%tele l r& u%de ! r "utea ' 'e di3%ea'c %etul*urate ",% a d ua $i la a.ia$. +aula Gallu' "ri.i acea't i%!ita/ie a"r a"e cu lacri.i de recu% -ti%/ -i 'e gr*i ' "r 2ite de *i%e2acerile ei. Dia%a& a crei re$i'te%/ 2i$ic %u 2u'e'e at,t de e"ui$at& .ai )%t,r$ie l,%g *tr,%ul )."rat& '"re .area .ul/u.ire a ace'tuia0 )-i "etrecu .,%a "e 'u* *ra/ul lui -i ad.i'e '( c %duc )% 'al %ul 'u "er' %al& u%de du" ce 'e )%ti%'e )%tr(u% 2 t liu c %2 rta*il a"r "ie u% 'cau% -i i 'e a-e$ la "ici are& '"ri1i%i%du(-i .,i%ile "e ge%u%c3ii lui 'l*i/i& a" i 'e uit at,t de )%dui -at la *ra$ul *r$dat de cre/uri al )."ratului& )%c,t *tr,%ul )-i dre'e gla'ul de c,te!a ri la r,%d -i(-i -ter'e %a'ul c r iat ca ci cul u%ei ac!ile. E'te u% ge't at,t de 2ru. ' -i a.a*il di% "artea lui '(i tri.it ! r* c(ar !rea '( !ad. i c,t de *i%e arat; 4r )%d ial 'e 'i.te 2 arte .ul/u.it c "ri.!ara a !e%it di% % u. Va "utea ' 'e a-e$e )% 2iecare $i la ' are& u%de "r *a*il !a 'u"ra!eg3ea cldirea u%ei % i !ile. Ce !a cldi a%ul ace'ta9 +r *a*il % u re-edi%/9 Dia%a ridic c3ii "li%i de $,.*ete '"re el. 8 Da& r'"u%'e )."ratul& ! i cldi % u !il. O !il 2 arte 2ru. a'& adug el -i 'e uit )%g,%durat "e dea'u"ra ei. +r *a*il cea .ai 2ru. a' di%tre t ate. Acea'ta !a 2i de'ti%at "e%tru 2ru. a'a -i ad.ira*ila Dia%a. :u(i .ai '"u'e c ace't g,%d a*ia acu. i(a trecut "ri% .i%te& ci l' )% credi%/a c acu. )i di!ulg u% "la% "e care .ult !re.e )l "'tra'e 'ecret. Oc3ii Dia%ei 'trluceau de .ul/u.ire -i& )%ti%$,%du('e '"re el& )i .,%g,ie )%dui -at .,%a 'c r 1it de *tr,%e/e. A" i cu gla'ul tre.urat )i '"u'e c e'te cel .ai 'cu." *u%ic "e care a "utut '(l ai* ci%e!a )% lu.ea acea'ta. 8 Va tre*ui '(.i a1u/i ' 2ac "la%ul !ilei& 2eti/a .ea& $i'e *tr,%ul Ti*eriu e%tu$ia'.at. 8 Ace'ta e'te . ti!ul "e%tru care ai tri.i' du" .i%e9 )%tre* Dia%a. >tr,%ul )-i )%cre/i *u$ele )%tr(u% $,.*et -i )%cerc '(i c %2ir.e acea't a.gire& d,%d u- r di% ca"ul 'l*it -i al*. 8 De'"re a'ta ! . .ai ! r*i -i .,i%e& $i' el. 8 6% ca$ul ace'ta eu ! i "leca i.ediat la culcare& $i'e Dia%a -i 'e ridic )% "ici are. >u%icule& ).i dai ! ie ca .,i%e di.i%ea/ ' "r,%$e'c )."reu% cu ti%e9 Ti*eriu r,'e .ul/u.it. 8 Cred c "e%tru ti%e ar 2i "rea .ult '(/i cer u% a't2el de 'acri2iciu& "r te't el. Tu tre*uie ' 2ii 2 arte * 'it& -i eu a. *iceiul ' "r,%$e'c )% $ rii $ilei. 8 V i !e%i -i eu; )i 2gdui Dia%a. A" i )%ti%'e .,%a -i(l .,%g,ie "e cre-tet7 : a"te *u%& .aie'tate; Se l' )%tr(u% ge%u%c3i -i(l 'alut cere. %i '& a" i 'e retra'e& r.,%,%d cu 2a/a .ereu )%t ar' '"re el& -i c,%d a1u%'e la u- )-i /uguie *u$ele 2ru. a'e -i(i tri.i'e u% 'rut de "e !,r2ul degetel r. >tr,%ul )."rat al R .ei 'e 'i./i 2 arte .ul/u.it.

Se 2cu'e a.ia$ -i ra$ele ' arelui d g reau. De !re.e )%delu%gat Ti*eriu %(a!u'e'e ca$ia ' 'e 'i.t at,t de .ul/u.it. 4ata acea'ta !e'el )i reda'e "lcerea de !ia/. De ulti.a dat c,%d !$u'e de!e%i'e %e *i-%uit de .atur -i de )%c,%tt are& )% 2a/a 2etei ace'teia care tre"ida de !ia/ 'e 'i./ea a"r a"e ca u% ad le'ce%t. Dac Dia%a i(ar 2i '"u' c i(ar "lcea ca i%'ula Ca"2i ' 2ie "r "rietatea ei& *tr,%ul Ti*eriu i(ar 2i dat( 2r ' e$ite. Du" ce "r,%$ir 'e "li.*ar )."reu% ",% la cellalt ca"t al e'"la%adei i."u%t are. Dia%a "rea )%c,%tat& iar )."ratul 'e /i%ea du" ea cu "a-i .ru%/i -i t,r-,i%du(-i tl"ile 'a%dalel r )% lu%gul . $aicului. Da& g,2,i el& ! r a!ea l c de a1u%' "e%tru !ila cea % u la ca"tul di% "artea acea'ta a cldiril r. :i.ic %u !a "utea )."iedica !ederea ad.ira*il ce 'e de'c3ide '"re g l2. Se "ri )% l c -i a"uc de *ra/ ca ' 'e '"ri1i%e& a" i ridic *a't %ul )% .,%a 'l*it -i(i 2cu 'e.% '"re "artea de .ia$% a"te(a"u'. 6% "artea aceea !a 2i .ereu *tr,%ul Ve$u!iu ca '( "ri.ea'c )% 2iecare di.i%ea/. 8 Ve$i ac l cu. cli"e'c )% lu.i% ac "eri-urile al*e ale cldiril r di% + ."ei -i #ercula%u.9 Iar )% cealalt "arte -i )% i.ediata a"r "iere 'e !ede .icul Surre%tu.. Vei 'ta la 2erea'tr -i !ei "utea ur.ri t t ce 'e "etrece )% ' .% r 'ul -i .icul Surre%tu.. V$,%d c "ici arele *tr,%ului au )%ce"ut ' tre.ure& Dia%a )i "r "u'e ' i%tre )% 2 i- rul di% a"r "iere care .arca li.ita e5tre. di%'"re r'rit a !ilei %e cu"ate ?uiri%iu'& u%de %u 'e i%'tala'e )%c %i.e%i& )."ratul 'e l' cu greutate "e u% 'cau% ru'tic -i ridic,%d .,%a 'l*it )-i -ter'e 2ru%tea de 'ud are. O *ucat de !re.e %ici u%ul di%tre ei %u $i'e %i.ic& ci a-te"tar ca . -%eagul '(-i reca"ete re'"ira/ia % r.al. O*ra$ul *tr,%ului tre'ri -i *r*ia )%ce"u'e '(i tre.ure u- r& ca -i c,%d ar 2i !rut ' '"u% ce!a. 8 Ai de!e%it 2at 2 arte 2ru. a'& Dia%a; )%ce"u el cu gla'ul tre.urat -i 'u*/ire& du" ce c3ii lui 'l*i/i. +r *a*il 2 arte cur,%d te !ei .rita. e5a.i%a cu

C,.*etul !e'el al Dia%ei )i di'"ru de "e *ra$ -i "lec "le a"ele. Scutur di% ca"ul cu *ucle %egre -i "ri%tre di%/ii )%cle-ta/i )i 'c" u% 3 3 t de "l,%'. Ti*eriu re'"ir -uiert r -i *tu cu !,r2ul *a't %ului )% "a!a1ul de . $aic. 8 Ei& ce e'te9 )%tre* el. Te(ai )%drg 'tit de u% *r*at %e!red%ic de ti%e9 O*ra$ul Dia%ei de!e%i gra! -i )i r'"u%'e )% - a"t. 8 Da& *u%icule& dar %u de u%ul %e!red%ic. Cred c /ie(/i ! i "utea '"u%e& c %ti%u ea cu c3ii "li%i de lacri.i. Su%t )%drg 'tit de Marcellu'. 8 4 arte *i%e... adic de ce ' %u te )%drg 'te-ti9 Ce e'te cu Marcellu'9 )%tre* . -%eagul -i 'e "lec '"re ea ca '( "ri!ea'c )% lu.i%ile c3il r tul*ura/i de lacri.i. E'te cea .ai 2ericit alegere. 6% t t i."eriul %u e5i't al d ilea *r*at at,t de ci%'tit ca *tr,%ul Galli . Te '2tuie'c cu t at 'trui%/a ' te c't re-ti cu Marcellu'. A2ar de a'ta tu /ii 2 arte .ult la Lucia. Ce te )."iedic ' te c't re-ti cu 2ratele ei9 8 Marcellu'& .ur.ura Dia%a de$%d1duit& a 2 't tri.i' 2 arte de"arte -i "r *a*il !a li"'i a%i de(a r,%dul. A 2 't %u.it c .a%da%t al 2 rtului di% Mi% a. 8 Mi% a; e5cla. Ti*eriu -i tre'ri& a" i )-i )%dre"t tru"ul 'l*it. Mi% a; re"et el i%dig%at. Vi$ui%a aceea i%2ect -i "e'tile%/i a',9 la '(.i '"ui -i .ie ci%e a dat rdi%ul ace'ta& cci a- !rea ' -tiu -i eu; 8 +ri%/ul Gaiu'; r'"u%'e Dia%a cutre.urat de re! lt. 8 Gaiu'; /i" )."ratul -i du" ce 'e ridic )% "ici are cu greutate l !i cu *a't %ul )% aer. Gaiu'; re"et el cu gla'ul a'cu/it. A! rt %ul ace'ta *e/i!. :e*u%ul ace'ta "ri.e1di '; Cu. de -i(a "er.i' a't2el de ticl -ie 2a/ de 2iul lui Marcu' Luca% Galli 9 Va ' $ic la Mi% a... Ei *i%e& ! . !edea ce 'e !a

)%t,."la; -i )%ti%$,%d .,%a u'cat )%cle-ta "e *ra/ul Dia%ei. #aide& ' %e )%t arce. aca'0 Gaiu' !a a!ea acu. ca$ia ' a2le ce!a de la )."ratul 'u. S"ri1i%i%du('e cu greutate "e *ra/ul ei -i c3eltui%du(-i e%ergia cu e5cla.a/ii de re! lt& Ti*eriu 'e )%dre"t '"re !ila l !i'0 di% c,%d )% c,%d 'e "rea )% l c -i ddea dru.ul la c,te a!ala%- de i."reca/ii at,t de %ea-te"tate& )%c,t Dia%a 'e 'i./ea .ai .ult .irat dec,t c %'ter%at de ! r*ele "r %u%/ate de el. Mai a!u'e'e ca$ia ' aud -i )%ai%te de a'ta "e Ti*eriu "ier$,%du(-i cu."tul c,%d 'e )%t,."la ' 2ie %e.ul/u.it& dar a't$i era "e%tru "ri.a dat .art ra u%ei 'ce%e at,t de !i le%te de 2urie. Se '"u%ea de'"re el c )% a't2el de ca$uri 'e " art ca u% %e*u% ade!rat -i c latr cu. ar ltra u% c,i%e -i c3iar 'e re"ede ' .u-te& dar "r *a*il t ate ace'tea erau %u.ai $! %uri li"'ite de te.ei. :u !ru ' a'culte de Dia%a& care(l '2tui ' 'e di3%ea'c "u/i% )%ai%te de a dicta .e'a1ul ctre Gaiu'& -i a*ia i%tra'er )% "eri'tilul !ilei c,%d )%ce"u ' 'trige '(i tri.it "e 'cri*ul -e2 al "alatului. O du$i% de 'lu1it ri a"rur di% t ate "r/ile ca -i c,%d '(ar 2i gr*it '(l a1ute& dar a!ur gri1 ' 'e "rea'c la arecare di'ta%/. Dia%a reu-i '(l c %duc ",% )% atriu.& u%de(i )%ti%'e "e ca%a"ea -i(l l' )% gri1a 'er!it rului 'u& a" i ddu 2uga ",% )% ca.era ei& u%de 'e tr,%ti "e "at -i cu *ra$ul )%gr "at )% "er% )%ce"u ' 'e cutre.ure de u% r,' i'teric& ",% c,%d " didir lacri.ile. Du" ce 'e li%i-ti& lu )% .,% gli%d de *r %$ -i& -terg,%du(-i *ra$ul& ie-i "e c rid r -i *tu la u-a ca.erei )% care era .aic('a. V$,%d c %u(i r'"u%de %i.e%i& de'c3i'e -i !$u "e +aula Gallu' c tre'are -i de'c3ide u% c3i ' .% r ' cu care 'e uit la ea. 8 Ma.& )%ce"u Dia%a -i& tra!er',%d ca.era& 'e a-e$ "e .argi%ea "atului ei& ce cre$i c '(a )%t,."lat9 Va aduce "e Marcellu' aca'& adug ea cu gla'ul )% - a"t. 8 De& r'"u%'e +aula& care %u 'e tre$i'e )%c "e de"li%& .i 'e "are c3iar de la )%ce"ut /i(ai 2cut "la%ul '(l deter.i%i ' ia acea't 3 tr,re& %u(i a-a9 8 4ire-te c(a. "l%uit& t tu-i .i 'e "are %e*%uit& 'trui Dia%a. 8 S(ar "utea ' 2ie& dar %u.ai du" ce !a da rdi%ul. Te '2tuie'c ' te /ii de ca"ul lui ca %u cu.!a ' uite. 8 O& 'u%t 'igur c %u !a uita. De a't dat %u !a uita. :(a. !$ut )%c "e %i.e%i at,t de re! ltat ca el du" ce i(a. '"u'. Ma.... ar 2i tre*uit '(l !e$i -i du.%eata. A 2 't )%'"i.,%tt r. 8 tiu& )%cu!ii%/ +aula -i c'c ' .% r a'. Eu a. a!ut ca$ia '(l !d .ai de.ult )% 'tarea acea'ta. 8 Orice '(ar '"u%e de'"re el& adug Dia%a& 'u%t c %!i%' c e'te u% . -%eag ad ra*il. 8 E'te u% *tr,% 2r .i%te; .ur.ur +aula. Dia%a )-i a'cu%'e *ra$ul la "ie"tul ei -i )%g,% e5ta$iat7 8 Marcellu' 'e !a )%t arce aca'; Gaiu' !a 2i re! ltat du" ce !a c %'tata c rdi%ul dat de el a 2 't c %tra.a%dat& dar %u !a "utea 2ace %i.ic& %u(i a-a9 A" i& !$,%d c +aula %u(i r'"u%de i.ediat& adug7 Ce $ici& .a.& !a "utea 2ace ce!a9 8 De ca.dat %u cred c !a "utea... r'"u%'e ea "e u% t % )% care "rea c 'e 'i.te u% 2el de "re!e%ire. Dar %u tre*uie ' uit. c Ti*eriu e'te 2 arte *tr,%& draga .ea. Are *iceiul ' /i"e -i ' *at di% "ici are& ca "e'te u% cea' ' uite t t ce '(a )%t,."lat. A2ar de a'ta '(ar "utea ' -i . ar 2 arte cur,%d. 8 6% ca$ul ace'ta Gaiu' !a de!e%i )."rat )% l cul lui9 )%tre* Dia%a '"eriat. 8 Draga .ea& la )%tre*area acea'ta %i.e%i %u /i(ar "utea r'"u%de.

8 El %u(l " ate 'u2eri "e Gaiu'. Ar 2i tre*uit '(l au$i ce '"u%ea; 8 Da& dar a't2el de " r%iri %u d !ede'c "uterea i."erial0 'u%t 'i."le 'ce%e 2cute de u% . )% !,r't. Viit rul )."rat !a 2i ale' de lulia -i de clica ei. S(ar "utea ca cel ale' ' %u 2ie Gaiu'. Ei 'e ceart ade'e ri )."reu%. 8 M(a. )%tre*at7 %u '(ar "utea are ca Ti*eriu ' %u.ea'c "e tata )% calitate de 'ucce' r al 'u9 tiu c /i%e la el. 8 De'"re a-a ce!a %u " ate 2i ! r*a& $i'e +aula -i 2cu u% ge't de "r te't. 8 >i%e& dar tata e'te u% *r*at de !al are; declar Dia%a cu t at c %!i%gerea. 8 >r*a/ii de !al are %u a1u%g %ici dat )."ra/i& drag Dia%a. Ar 2i u% "r cedeu c %trar *iceiuril r c %'acrate. Tatl tu %u " ate 2i ale' "e%tru c el %u are "rice"erea de a )%-ela lu.ea -i a 'e "urta ca u% 2/ar%ic. E'te u% . *ra! -i dre"t. Dar a2ar de a'ta %u e'te %ici e"ile"tic... Cred c ar 2i .ai *i%e ' dai 2uga -i ' ai gri1 ca rdi%ul ' "lece 2r a.,%are. Dia%a 'e de"rta c,/i!a "a-i& a" i 'e )%t ar'e de 'e a-e$ di% % u "e .argi%ea "atului -i $,.*i .i'teri a'. 8 Ei& 3aide& d(i dru.ul; )%cura1a +aula. Mi 'e "are c e'te ! r*a de'"re u% 'ecret& %u(i a-a9 !il i."u%t are "e%tru .i%e.

8 Ma.& are i%te%/ia ' cldea'c +aula )%ce"u ' r,d.

8 Ace'tea 'u%t "r 'tii; r'"u%'e ea. +,% la a.ia$ %u(-i !a .ai aduce a.i%te c /i(a 2gduit a-a ce!a. Ca ' 2iu 'i%cer& ar 2i .ai *i%e ' uite. 6%c3i"uie-te(/i c !ei 2i *ligat ' trie-ti aici; 8 6."reu% cu Marcellu'& ri" 't Dia%a. Cred c el ar d ri ca -i Marcellu' ' l cuia'c aici. 8 i ce ' 2ac aici9 8 De'"re a'ta %(a. ! r*it. +aula .,%g,ie )%cet "e .,%.

8 6% rice ca$ 2ere-te(te '(i aduci a.i%te de 'u*iectul ace'ta. La'(l "e el ' ! r*ea'c. 4gduie-te(i t t ce(/i cere& cci el !a uita. Tu %u ai %e! ie de !il aici la Ca"ri. i %u cred c(ai !rea ca Marcellu' ' tria'c )% .i1l cul ace'tei at. '2ere di a'e. Iute de 2ire cu. e'te& %(ar trece .ai .ult de '"t.,% -i ai r.,%e !du!. #aide& 2eti/a .ea& "leac acu.; i /i%e(te de el ' e5"edie$e rdi%ul; Lucia "re'i./ea c Marcellu' tre*uie ' 2ie -i el "e * rdul ace'tei c r*ii. Trecu'e u% cea' de c,%d "r ra %eagr a !a'ului a"ru'e la c titura 2lu!iului -i de atu%ci cele trei r,%duri de !,'le adu'e'er c ca grea )% "li% !edere& iar ea 'ta 'i%gur )% "erg la& '"ri1i%it de *alu'trad -i ur.rea .a%e!ra cu t at ate%/ia. 6% ca$ul c,%d Ve'tri' %(a a!ut )%t,r$iere "e dru.& ar 2i "utut ' ' 'ea'c la O'tia de alaltieri. >tr,%ul Gallu' le '"u'e'e ' ai* r*dare& cci de ce 'u"ra!eg3e$; cu .ai .ult %er*dare alele "u'e la 2 c ace'tea )%ce" ' 2iar* cu at,t .ai t,r$iu. Dru.ul de la J ""a era lu%g -i )% dru. Ve'tri' era *ligat ' 2ac e'cal )% c,te!a " rturi. Dar cu t ate '2aturile lui& ",% -i *tr,%ul Gallu' )%ce"u'e ' 'e 2r.,%te ca !ul"ea )%c3i' )% cu-c0 a'ta 'e !edea de'tul de li."ede du" 2elul )% care )%cerca '(-i "etreac ti."ul. 6%treg "er' %alul !ilei a-te"ta cu %er*dare ' re!ad "e Marcellu'. Tertia %u(-i .ai g'ea l cul& di% d u . ti!e7 2ire-te& era -i ea %er*dt are ' !ad "e Marcellu'& dar era .ult .ai %er*dt are ' re!ad "e De.etriu'. Ce "cat& )-i $i'e Lucia& c De.etriu' ace'ta 'e " art at,t de i%di2ere%t 2a/ de

Tertia. Marci" r rtcea ca u.*r di% ca.er )% ca.er "e%tru a 'e c %!i%ge c t tul e'te )% rdi%e -i a-a cu. tre*uie ' 2ie. C r%elia c .a%da'e dra"erii % i "e%tru 2ere'trele ca.erei lui Marcellu'. Ea 'i%gur di% t at ca'a "rea cea .ai li%i-tit. +l,%'e'e de .ul/u.ire )% $iua c,%d ' 'i'e Dia%a -i !e%i'e ' le '"u% ce '(a )%t,."lat0 dar era 3 tr,t ' a-te"te cu t at li%i-tea. C,t de'"re Lucia& ea re%u%/a'e la rice "re2ct rie. T t ti."ul $ilei trecute -i a't$i )%ai%te de a.ia$& 'ttu'e )% "erg la -i 'u"ra!eg3ea'e 2lu!iul. Di% c,%d )% c,%d ie-ea ' 'e "li.*e "ri%tre * 'c3etele de tra%da2iri care 'trluceau 'u* " d a*a grea a lu%ii iu%ie& dar "e'te c,te!a .i%ute 'e )%t rcea di% % u la " 'tul ei de *'er!a/ie di% "artea de r'rit a "erg lei. Du" ce c ra*ia )%ce"u ' urce )% 'u'ul 2lu!iului& )%dre"t,%du('e '"re d curi& Lucia %u(-i .ai "utu 't",%i %er*darea. +re'i./ea c 2ratele ei tre*uie ' 2ie )%tre clt rii c ra*iei -i "r *a*il era -i el %er*dt r ' de*arce. +ri% ur.are %u !a trece "rea .ult ",% ' ' 'ea'c& )% " rt )l !a lua carig "e%tru a(l aduce aca'. Oare 'e%at rul !a 2i .irat9 El %u a-te"ta ca Marcellu' ' ' 'ea'c a't$i0 "leca'e la Ve%ti%u' "e%tru a !edea u% gru" de cai& de arece a!ea i%te%/ia ' druia'c lui Marcellu' u% cal de clrie cu ca$ia )%t arcerii lui. +r *a*il el !a ' 'i )%ai%te de )%t arcerea tatlui 'u. +cat c Dia%a %u !a 2i aca' "e%tru a(i ura *u% ' 'it. >tr,%ul Ti*eriu tri.i'e'e di% % u du" ea& a-a c %u(i r.'e'e altce!a de 2cut dec,t '(i a'culte c3e.area. 8 Va c %ti%ua are -i de aici )%ai%te '( "licti'ea'c )% 2elul ace'ta9 )%tre*a'e Lucia. 8 :u tre*uie '(l 1ig%ea'c; )i r'"u%'e tatl ei cu gla'ul gra!. >tr,%ul ace'ta e'te de'tul de carag3i ' "e%tru a l'a "e Marcellu' di% % u la di'cre/ia "ri%/ului )% ca$ul c,%d Dia%a %u !a da ur.are cererii lui. A" i& du" ce 'e .ai g,%di c,te!a cli"e& adug cu gla'ul 'ti%'7 Cred c Dia%a 'e g'e-te acu. )%tr( 'itua/ie 2 arte delicat. Dar de !re.e ce % i %(a!e. %ici !i% )% acea't )."re1urare& 'itua/ia acea'ta a )%ce"ut ' . "re cu"e -i '(.i dea de g,%dit. 8 6."ratul cred c %u(i !a 2ace %ici u% ru; e5cla. Lucia. E'te u% *r*at at,t de *tr,%; Se%at rul .ur.ur ce!a %e)%/ele'. 8 U% ce$ar& )%ce"u el di'"re/uit r& e'te )% 'tare ' c .it rice ticl -ie ( ",% )% $iua c,%d )-i d ulti.a 'u2lare ( c3iar dac ar 2i ' tria'c .ie de a%i; 8 :u cred c tu /ii di% cale(a2ar la )."ratul Ti*eriu& declar ea& )%dre"t,%du('e '"re u-& ca '(i dea ca$ia ' 'e rc rea'c. Dar *tr,%ul 'e .ul/u.i ' )%g,%e ce!a -i ' $,.*ea'c. Acu. 'e !edea -i "u"a c ra*iei cu. 'e a"r "ie de c3ei. Lucia tre"ida'e !re.e at,t de )%delu%gat di% cau$a %er*drii& )%c,t acu. a*ia 'e .ai "utea 't",%i. :u "utea %ici ' .ai )%t,r$ie aici )% "erg la. +r *a*il 'er!it rii 'e ! r .ira !$,%d( c 'e )%drea"t '"re " arta de i%trare a !ilei& dar de a't dat era ! r*a de'"re u% ca$ '"ecial& )%t rc,%du('e )% ca'& tra!er' dile ",% c,%d a1u%'e la " rticul i."u%t r& c * r) tre"tele de .ar.ur -i a"uc )% lu%gul aleii 'tr1uite de 'alc,.i& de aca%te -i de tu2i-uri dec rati!e& )%crcate de 2l ri. C,/i!a 'cla!i care )%gri1eau de grdi% ridicar .ira/i "ri!irea -i 'e uitar la ea. La .ic di'ta%/ 'e !edea " arta de *r %$ -i Lucia 'e a-e$ "e *a%c de .ar.ur& 3 tr,t ' a-te"te cu t at r*darea . .e%tul a"ari/iei 2ratelui ei. Du" a-te"tare care i 'e "ru 2 arte lu%g& di% .i1l cul 'tr$ii "li%e de circula/ie 'e de'"ri%'e carig la care erau )%3.a/i d i cai de "ia/ -i 'e )%dre"t '"re " art. Alturi de " ga%ul care .,%a caii& !$u "e De.etriu'& 't,%d )% "ici are& cu *ra$ul ar' de ' are& )%alt -i $!elt. El !$u i.ediat -i a"uc,%d " ga%ul de *ra/ )l "ri& a" i )i )%ti%'e . %ed -i(i '"u'e c e'te li*er ' "lece. C * r) di% carig -i 'e a"r "ie de ea gr*it& iar Lucia 'e ridic '(l )%t,."i%e. O*ra$ul lui i 'e "ru gra!& de-i c %'tat c c3ii i 'e lu.i%ea$ c,%d !$u c )%ti%de a.,%d u .,i%ile '"re el. 8 De.etriu'; /i" ea. S(a )%t,."lat ce!a9 U%de e'te Marcellu'9

8 6% " rt %(a. g'it %ici

carig& )i r'"u%'e el. A. !e%it ca ' iau u%a de aca'.

8 4ratele .eu %u 'e 'i.te *i%e9 -i 2r '(i dea dru.ul de .,i%i )%cerc ' 'e uite )% c3ii 'cla!ului. Scla!ul "ru c de!i%e '2i ' -i(i r'"u%'e7 8 Va tre*ui ' ! '"u%... c 't",%ul .eu a 2acut clt rie %u... t c.ai "lcut... -i %ici u- ar. 8 O& de'"re a'ta e'te ! r*a; e5cla. ea u-urat. Mi(a. )%c3i"uit c 2ratele .eu re$i't la dru.urile "e .are. 6% ti."ul clt riei a 2 't * l%a!9 De.etriu' ddu di% ca". Dar !edea li."ede c el )%cearc '(i a'cu%d ce!a. +ri!irile Luciei 'e tul*urar. 8 S"u%e(.i& De.etriu'& ce '(a )%t,."lat cu 2ratele .eu9 'trui ea. Ur. u% ti." de tcere )%ai%te ca De.etriu' '(i " at r'"u%de. 8 6% "re$iua ).*arcrii % a'tre& tri*u%ul a luat "arte la )%t,."lare 2 arte tri't& r'"u%'e el& c,%tri%du(-i 2iecare cu!,%t. + !e'tea a'ta e'te "rea lu%g "e%tru a !( "utea '"u%e acu.. St",%ul e'te )% " rt -i . a-tea"t. A 2 't e5tre. de de"ri.at -i %ici a't$i %u -i(a re!e%it "e de(a(%tregul. 6% ti."ul dru.ului cu c ra*ia '(a $*uciu.at .ereu "ri% ' .%. 8 A 2 't 2urtu%9 )%tre* Lucia. 8 Marea a 2 't t t at,t de li%i-tit ca -i a"ele u%ui lac& adug De.etriu'. Cu t ate ace'tea& 't",%ul %u "utea d r.i -i de .,%cat a .,%cat 2 arte "u/i%. 8 :(a 2 't *u% .,%carea9 8 Cu %i.ic .ai "r a't dec,t .,%carea de "e rice c ra*ie& dar 't",%ul %(a .,%cat -i di% "rici%a a'ta e'te 2 arte 'l*it... 6.i da/i ! ie ' "lec... I.ediat& ca ' iau cariga cea .are -i '(l aduc9 8 De.etriu'& .i 'e "are c )%cerci '(.i a'cu%$i ce!a& $i'e Lucia -i 'e uit la el& )%cerc,%d '(l deter.i%e '(i '"u% )%tregul ade!r. 8 4ratele du.%ea! a'tr 'e 'i.te a*tut& declar De.etriu'. +re2er ' %u ! r*ea'c "rea .ult& dar %u(i "lace ' r.,% 'i%gur. 8 Dar cred c !rea -i el ' 'e )%t arc aca'& %u(i a-a9 )%tre* Lucia cu t at )%dr$%eala. 8 4ratele du.%ea! a'tr %u .ai !rea %i.ic& $i'e De.etriu' )%tu%ecat. + t ' "lec9 Lucia ddu di% ca" -i& du" ce De.etriu' 'alut cu la%cea& 'e )%t ar'e ' "lece. Lucia 'e lu du" el -i )%cerc '(-i " tri!ea'c "a'ul du" al lui. Scla!ul 'e 'trdui ' r.,% )% ur.a ei& a" i 'e "ri. 8 V r g& lua/i( )%ai%tea .ea& rug el cu *l,%de/e. :u e'te 2ru. ' ca u% 'cla! ' .earg la "a' cu ' ra 't",%ului 'u. 8 Ace'ta e'te u% *icei t,."it. 8 Dar *icei c %'acra/i Gla'ul lui De.etriu' "ru .ai r'tit dec,t '(ar 2i cu!e%it& cci )-i "ierdu'e r*darea. O*ra1ii Luciei 'e a"ri%'er& -i c3ii )i erau "li%i de lacri.i& a-a c(-i "utu da 'ea.a c ! r*ele lui au 1ig%it( . V r g ' . ierta/i; adug el. :(a. a!ut i%te%/ia ' ! 'u"r. 8 Vi%a e'te a .ea& ad.i'e Lucia -i 2c,%d c,/i!a "a-i re"e$i lu )%ai%tea lui. Du" *ucat de dru.& Lucia declar& uit,%du('e dre"t )%ai%te7 :u 'u%t )% 'tare ' 'u" rt g,%dul c " ate ' e5i'te -i i%'titu/ie a 'cla!iei. 8 6%truc,t . "ri!e-te "e .i%e& . i%tere'ea$ 2 arte "u/i% 'itua/ia ' cial )% care . g'e'c& r'"u%'e De.etriu' cu i%di2ere%/. De d u lu%i )%c ace i 'e )%t,."la "e%tru "ri.a dat ' 'e 'i.t -i el ce!a .ai *i%e di'"u'. Uit,%du('e la el "e %ea-te"tate& Lucia )l 'ur"ri%'e c $,.*e-te. >u$ele )i tre'rir -i ei de u% $,.*et '2i '. Ridic,%d u.erii& )%ce"u ' .earg cu "a-i )%ti%-i& iar De.etriu' ur.& g,%di%du('e la .i-crile ei "li%e de gra/ie. C,%d a1u%'e la r'crucea aleii& u%de acea'ta 'e de'"r/ea )% d u& u%a '"re ca' -i cealalt '"re gra1duri& 'e "ri )% l c. De.etriu' 'e "ri -i el -i lu " $i/ie. 8 S"u%e(.i ade!rul& )%ce"u ea "e u% t % care %u era cel *i-%uit 2a/ de u% 'cla!& %u cu.!a 2ratele .eu are ce!a la ca"9 De.etriu' acce"t acea't atitudi%e a ei -i )i r'"u%'e 2r '2ial7 8 St",%ul .eu a trecut "ri%tr( $guduitur "uter%ic. Dar "r *a*il )-i !a re!e%i acu. du" ce '(a )%t r' aca'. Va 2ace u% e2 rt "e%tru a d !edi c 'e i%tere'ea$ de ceea ce 'e "etrece )."re1urul 'u. Mi(a 2gduit c a-a !a "r ceda -i cred c 'e !a /i%e de ! r*. Dar %u tre*uie ' ! '"eria/i dac !e/i c %'tata c 'e "re-te )% .i1l cul u%ei 2ra$e -i "are c %(a au$it ce i(a/i '"u'... -i c,%d 2 arte t,r$iu du" aceea ! !a "u%e )%tre*are ( )t tdeau%a aceea-i )%tre*are ( '2,r-i el -i )%t rc,%d "ri!irea "ru c %u !rea '(i '"u% altce!a. 8 Ce 2el de )%tre*re9

8 V !a )%tre*a7 <Ai 2 't de 2a/9= 8 U%de9 La ce9 )%tre* ea .irat. De.etriu' clti% di% ca" -i "ru c r.,%e )%g,%durat. 8 :u ! i )%cerca ' ! e5"lic de'"re ce e'te ! r*a& r'"u%'e el. Dar c,%d ! !a "u%e acea't )%tre*are )i !e/i r'"u%de7 <:u;=. I.ediat du" aceea 'e !a reculege -i 'e !a .ai )%!i ra. Cel "u/i% )% 2elul ace'ta '( au de'2-urat )%t tdeau%a c %!er'a/iile di%tre % i )% ti."ul c,t a. 2 't "e * rdul c ra*iei Ve'tri'. U%e ri 'ttea 2 arte li%i-tit de ! r* cu c"ita%ul... a"r a"e %ici %u *gai de 'ea. c %u 'e 'i.te *i%e. A" i di%tr( dat te " .e%eai cu el c )%trea*7 <Ai 2 't de 2a/9=. Iar c"ita%ul 4ul!iu' )i r'"u%dea7 <:u;=. St",%ul r.,%ea .ul/u.it -i declara7 <4ire-te... cu. era ' 2ii de 2a/; E .ai *i%e a-a. Ar tre*ui ' 2ii .ul/u.it=. 8 C"ita%ul -tia la ce 2ace alu$ie9 )%tre* Lucia. De.etriu'& 2r ' !rea& ddu di% ca". 8 i .ie %u " /i '(.i '"ui9 )%tre* ea i%'i%ua%t. 8 E'te... " !e'te 2 arte lu%g& )%g,% el. +r *a*il ! ! i '"u%e... cu alt ca$ie. 4cu u% "a' '"re el -i(l )%tre* cu gla'ul )% - a"t7 8 Du.%eata ai 2 't de 2a/9 De.etriu' ddu di% ca" 2r ' !rea -i 'e 2eri di% calea c3il r ei. A" i re%u%/,%d la atitudi%ea de ",% acu. )%ce"u ' ! r*ea'c cu ea ca -i c,%d ar 2i 2 't egali. 8 Lucia& ' %u(l )%tre*i %i.ic. + art(te 2a/ de el e5act cu. te(ai "urtat -i )%ai%te de a'ta. V r*e-te cu el de'"re t t ce !rei& dar 2ere-te(te '(i " .e%e-ti de Ieru'ali.. 4ii "re!$t are& de arece acea't c3e'tiu%e e'te e5tre. de delicat. E ra% durer a'& dar "r *a*il 'e !a !i%deca. :u -tiu ce a- "utea '( /i '"u%... dar ra%a acea'ta di% 'u2letul lui e'te 2 arte ad,%c -i durer a'. O*ra$ul Luciei 'e ).*u1 ra'e "u/i%. De.etriu' u$a'e ",% la ulti.a li.it de li*ertatea ce i 'e ac rda'e7 )i '"u'e'e "e %u.e. La ur.a ur.el r... de ce ' %u(i '"u%9 Ci%e ar "utea ' ai* .ai .ult dre"t dec,t el9 T /i .e.*rii 2a.iliei a!eau dat rie de recu% -ti%/ 2a/ de 'cla!ul ace'ta de! tat. 8 6/i .ul/u.e'c& De.etriu'& $i'e ea cu gla'ul *l,%d. Ai 2cut 2 arte *i%e c .(ai )%!/at cu. !a tre*ui ' "r cede$. I.ediat du" aceea De.etriu' lu di% % u " $i/ie -i c,%d 'alut 'e uit la ea& dar 2r '( !ad& a" i 'e )%t ar'e )% l c -i 'e de"rta. O cli" Lucia r.a'e %e3 tr,t -i 'e uit du" el cu. di'"are. Vre.e de u% cea' du" ' 'irea lui aca' ar 2i 2 't greu ' de'c "eri legtur )%tre atitudi%ea lui Marcellu' -i e5"lica/iile 'cla!ului 'u. Du" ce 'e de'"r/i'e de De.etriu'& Lucia urca'e 'crile )% 2ug "e%tru a duce -tirea acea'ta %ea-te"tat& dar )%ai%te de a "utea i%2 r.a )% )%tregi.e "e .aic('a& care r.a'e de$%d1duit& tatl ei 'e )%t ar'e aca'. :u "rea a!eau ce(-i '"u%e& cci t /i trei 'e 'i./eau )%'"i.,%ta/i -i %uci/i de -tirea "ri.it de'"re 'tarea )% care 'e g'e-te Marcellu'. Se 'i./eau )% aceea-i 'tare ca -i c,%d ar 2i "ri.it !e'tea c Marcellu' a .urit -i acu. a-tea"t t /i trei ca tru"ul lui ' 2ie adu' aca'. R.a'er deci "lcut .ira/i c,%d )l !$ur c i%tr )% ca' -i atitudi%ea lui li 'e "ru aceea-i ca )%t tdeau%a. Era ade!rat c arta 2 arte 'l*it -i cu c3ii tul*uri0 dar 3ra%a *u% -i di3%a Fdeclar 'e%at rul .ul/u.itA )i ! r reda re"ede !ig area -i !i iciu%ea. C,t de'"re 'tarea lui . ral& i%2 r.a/iile lui De.etriu' 'e d !edir cu t tul %e)%te.eiate.Ce(l deter.i%a'e '(i )%'"i.,%te& '"u%,%du(le c 't",%ul 'u era a*tut -i de"ri.at& c,%d& t c.ai di." tri!& Marcellu' %u "ru'e ",% acu. %ici dat at,t de !i i. 4r '(-i .ai "iard !re.ea cu 'c3i.*area c 'tu.ului ce(l a!u'e'e "e dru.& "rea )%c,%tat c " ate 'ta cu ei de ! r*. Se a-e$a'er )% 'al %ul C r%eliei -i a"r "ia'er 'cau%ele u%ul de altul Fcu. le '"u'e'e Marcellu'& de-i el r.'e'e )% "ici areA& )%ce"u'e ' 'e "li.*e de c l ",% c l )%t c.ai ca u% a%i.al )%c3i' )%tr( cu-c -i ! r*ea re"ede -i e5u*era%t& lu,%d )% .,% c,te u% *iect "e care(l )%!,rtea )%tre degete& 'au 'e a"r "ia de 2erea'tr& dar c %ti%u,%d ' le ! r*ea'c de'"re galer& de'"re " rturile )% care '(au "rit& de'"re ariditatea regiu%ii Ga$a -i de'"re !ia/a "ri.iti! di% 2 rtul Mi% a. Dac 'ce%a acea'ta '(ar 2i de'2-urat )% alte )."re1urri& 2a.ilia 'a " ate -i(ar 2i )%c3i"uit c e'te "u/i% a.e/it de *utur. Marcellu' %(a!u'e'e ",% acu. *iceiul ' ! r*ea'c at,t de )%delu%g -i at,t de gr*it. T tu-i 'e 'i./eau .ul/u.i/i c %u e'te )% 'tarea la care 'e a-te"tau ei. +rea e. /i %at de )%t arcerea ca'0 acea'ta era 'i%gura e5"lica/ie& )l a'cultau cu ate%/ie -i cu c3ii 'trluci%d de .ul/u.ire. R,deau de glu.ele lui -i cu atitudi%ile l r "reau c ! r '(l )%de.%e ' c %ti%ue. 8 A-a$(te "e u% 'cau%& 2iule& 'trui .aic,('a )%dui -at c,%d c %'tat c 2ace "au$. E-ti * 'it -i %u e %e! ie ' te 'te%e-ti "rea .ult. A't2el Marcellu' 'e a-e$& )% ti."ul c,t le " !e'tea i."re'i %a%t )%t,."lare de'"re *a%di/ii care ataca'er dru.ul 'rii& -i gla'ul )i de!e%i .ai "u/i% 'tride%t. C %ti%u ' ! r*ea'c& dar .ult .ai li%i-tit

-i "ri%du('e di% c,%d )% c,%d& ca -i c,%d -i(ar 2i ale' cu!i%tele. +u/i% du" aceea e5u*era%/a lui 'ilit "ru c i%dic * 'eal -i 'e "ri cu t tul "e %ea-te"tate& ca -i c,%d l(ar 2i )%treru"t ci%e!a. O cli" "ri!irile lui ate%te -i tr'turile *ra$ului "rur c(ar 2i au$it 'au ar 2i !$ut ce!a ce i."lic c %ce%trare a tutur r 'i./uril r. Se uitar la el curi -i -i 2iecare di%tre ei )-i 'i./i *tile '"eriate ale i%i.ii. 8 Ce e'te& Marcellu'9 )%tre* .aic('a& )%cerc,%d '(-i 't",%ea'c tre.urul gla'ului. :u !rei '(/i aduc u% "a3ar cu a"9 6%cerc $adar%ic ' $,.*ea'c -i clti% di% ca" a"r a"e i."erce"ti*il& dar )% acela-i ti." 'trlucirea c3il r lui 'e 'ti%'e& )% ca.er era li%i-te de"li%. 8 +r *a*il& 2iule& !a 2i .ai *i%e ' te )%ti%$i "u/i%& )i "r "u'e tatl lui& 'trdui%du('e ' 'tea li%i-tit. Marcellu' "ru c %ici %(aude ! r*ele lui. M,i%ile )%ce"u'er '(i tre.ure& a-a c -i le )."reu% )%cet -i le 'tr,%'e di% t ate "uterile. I.ediat du" aceea tre.urul )%cet -i el r.a'e cu de'!,r-ire 'leit de "uteri -i "r 2u%d a*tut& a" i )-i du'e )%cet .,%a la 2ru%te -i )%t rc,%du('e '"re tatl 'u )l e5a.i%a .irat -i tru"ul i 'e cutre.ur de u% 2tat ad,%c. 8 Tu... ai 2 't... ai 2 't de 2a/9 )%tre* el cu gla'ul 'ti%'. 8 :(a. 2 't& 2iule& r'"u%'e 'e%at rul cu gla'ul 'u*/ire -i 'ti%'& ca al u%ui . 2 arte *tr,%. Marcellu' c3ic ti )%cet -i ddu di% .,%& a" i clti% di% ca" ca -i c,%d ar 2i )%cercat ' 2ac 3a$ de %ai!itatea )%tre*rii 'ale. Se uit )."re1urul 'u ca -i c,%d ar 2i )%cercat ' 'e c %!i%g ce "rere au de'"re atitudi%ea lui 'tra%ie -i )%g3i/i $g . t '. 8 4ire-te ea %(ai 2 't0 cu. era ' 2ii; e5cla. el %e.ul/u.it de 'i%e )%'u-i. Tu ai 2 't t t ti."ul aici la R .a& %u(i a-a9 A" i adug cu gla'ul * 'it. Cred c(ar 2i .ai *i%e& .a.& ' .erg -i ' . di3%e'c. 8 T t a-a $ic -i eu& )%cu!ii%/ ea cu gla'ul *l,%d -i )%cerc ' r.,% 'eri a'& ca ' %u *age de 'ea. c,t de .ult a '"eriat( & dar& !$,%du(l c a r.a' cu *r*ia "r "tit )% "ie"t -i "r 2u%d a*tut& )-i ac "eri c3ii cu .,i%ile -i )%ce"u ' "l,%g. Marcellu' 'e uit la ea rugt r -i 2t )%durerat. 8 Lucia& %(ai !rea ' c3e.i "e De.etriu'9 )%tre* el .,3%it. Se a"r "ie de u- cu i%te%/ia de a tri.ite "e Tertia du" el& dar c %'tat c %u .ai era %e! ie. De.etriu'& care "r *a*il 'e " 'ta'e "e c rid r& i%tr u- r )% ca.er -i a"r "ii%du('e de 't",%ul 'u )l a1ut ' 'e ridice )% "ici are. 8 M,i%e di.i%ea/ %e ! . !edea di% % u& .ur.ur Marcellu'. C,%d ie-i di% 'al %& )l !$u c 'e '"ri1i%ea cu t at greutatea "e u.rul 'cla!ului 'u. Lucia ge.u )%durerat -i ie-i di% ca.er. Se%at rul )-i "lec 2ru%tea )% "al.e -i %u $i'e %i.ic. Marcu' Luca% Galli e$it )%ai%te de a lua 3 tr,rea ' 'tea de ! r* )%tre "atru c3i cu De.etriu'. Se%at rul "r ceda )% acela-i 2el 2a/ de 'cla!i ca -i 2a/ de li*er/i -i 'e .,%drea de acea't atitudi%e a 'a& dar )% acela-i ti." era c %!i%' de %ece'itatea .e%/i%erii u%ei di'ci"li%e 'e!ere )%tre ei. De .ulte ri 'e 'i./ea %e.ul/u.it c,%d la Lucia c %'tata c,te u% .ic ge't de a2ec/iu%e ( a"r a"e u% 2el de ali%tare ( )% 2elul de a 'e "urta 2a/ de Tertia -i )% d u r,%duri ( dar a'ta 'e )%t,."la'e 2 arte de.ult ( atr'e'e ate%/ia 2iului 'u c "e%tru a a!ea u% 'cla! *u% 'i%gurul .i1l c e'te '(l a1u/i ' 2ie .ereu c %-tie%t de de 'e*irea ' cial di%tre el -i 't",%ul 'u. Galli a!ea u% .are re'"ect 2a/ de elega%tul -i credi%ci 'ul c ri%tia% al lui Marcellu'. Ar 2i 2 't )% 'tare '(i )%credi%/e$e rice .i'iu%e -i )% rice "arte de lu.e& dar %u de"-i'e %ici dat li%ia de de.arca/ie "e care -i( i."u'e'e cu t at ca%d area di%tre 't",% -i 'cla!ul 'u. De a't dat )%' tre*uia ' treac cu !ederea de 'e*irea ' cial di%tre ei& cci alt2el cu. ar 2i "utut ' a2le . ti!ele ade!rate care "r ! ca'er 'tarea '"iritual de acu. )% 'u2letul 2iului 'u9 Trecu'er d u $ile de c,%d Marcellu' %u .ai ie-i'e di% ca.era 'a. >tr,%ul 'e du'e'e de d u ri la el ca '(l !ad -i 2u'e'e "ri.it cu '2ial -i re'"ect. Acea't '2ial -i a.a*ilitate 'ilit di% "artea lui Marcellu'& tea.a lui i%! lu%tar c !a 2i c ."ti.it& a.e'tecat cu 'trdui%/a !i$i*il de a 2i *ucur ' de !i$itele lui& re"re$e%tau d !ad a "re$e%/ei u%ei ra%i care ',%gerea$ la rice c %tact -i c %tri*uiau ca 'itua/ia di%tre ei ' "ar "e%i*il. Galli %u -tia cu. ar "utea ' ! r*ea'c cu 2iul 'u de'"re acea't c3e'tiu%e -i 'e te.ea c(i !a "u%e !re )%tre*are %elal cul ei. +ri% ur.are !a 2i *ligat ' 'tea de ! r* cu De.etriu'& -i a't2el )% ti."ul du"(a.ie$ei tri.i'e du" el ca ' 2ie adu' )% *i*li tec. De.etriu' i%tr -i 'e "ri )% " $i/ie de dre"/i )% a"r "ierea .e'ei la care era a-e$at 'e%at rul. 8 De.etriu'& a- !rea ' ! r*e'c cu du.%eata )% . d 'eri ' de'"re 2iul .eu. M 'i.t "r 2u%d alar.at. @i(a- 2i 2 arte recu% 'ct r dac .i(ai '"u%e )% t ate a.%u%tele care e'te . ti!ul c a't$i "are at,t de tul*urat& -i(i 2cu 'e.% '"re 'cau%ul di% a"r "ierea .e'ei. Dac !rei& a-a$(te "e 'cau%& )% 2elul ace'ta te !ei 'i./i "r *a*il .ai la )%de.,%. 8 V .ul/u.e'c& r'"u%'e De.etriu' re'"ectu '. M ! i 'i./i .ult .ai la )%de.,% 't,%d )% "ici are&

dac(.i da/i ! ie. 8 4aci cu. !rei& $i'e Galli . Dar .(a. g,%dit c !ei "utea ' ! r*e-ti .ult .ai li*er -i .ai 2ire'c dac !ei 'ta "e 'cau%. 8 :u& 't",%e& ! .ul/u.e'c& declar De.etriu'. Eu %u 'u%t *i-%uit ' . a-e$ "e 'cau% de 2a/ cu 'u"eri rii .ei. C,%d 'tau )% "ici are& " t ! r*i .ult .ai 'l * d. 8 A-a$(te "e 'cau%; 'e r'ti Galli . :u !reau ' te !d 't,%d )% "ici are )% 2a/a .ea -i ' te aud c(.i r'"u%$i )% . % 'ila*e la )%tre*rile "e care /i le "u%. Acea'ta e'te "r *le. de !ia/ -i de . arte; Vreau '(.i '"ui t t ce tre*uie ' a2lu... -i '(.i '"ui 2r %ici u% 2el de re$er!. De.etriu' a-e$ "e du-u.ele 'cutul greu de "iele *tut cu "ir a%e& )-i "r "ti la%cea de c l a% -i 'e a-e$. 8 A-a; e5cla. Galli . i acu. te " 2te'c '(.i '"ui t t; Ce '(a )%t,."lat cu 2iul .eu9 8 St",%ul .eu a "ri.it rdi%ul ' c %duc ce%turie de legi %ari la Ieru'ali.. E'te u% 2el de tradi/ie ca )% ti."ul 'er*rii +a-til r e!reie-ti deta-a.e%te di% t ate 2 rturile +ale'ti%ei ' 'e "re$i%te la "alatul "r curat rului "r *a*il "e%tru a "'tra rdi%ea& cci ra-ul e'te "li% de t t 2elul de lu.e care !i%e )% "eleri%a1. 8 + %/iu +ilat e'te "re2ectul Ieru'ali.ului& %u(i a-a9 8 Da& 't",%e& lui +ilat i 'e $ice "r curat r. La Ieru'ali. 'e .ai g'e-te -i al d ilea gu!er%at r. 8 Da... 6.i aduc a.i%te. U% i%di!id !a%it ' ( Ir d ( care e'te u% . de %i.ic. 8 4r )%d ial; .ur.ur De.etriu'. 8 Mi '(a '"u' c .ul ace'ta "i$.uie-te "e +ilat. 8 St",%e& "e +ilat %i.e%i %(ar "utea '(l "i$.uia'c. A .er' at,t de de"arte& )%c,t ad.ite ca cei de la c %ducerea te."lului '(i " ru%cea'c. 6% rice ca$& a-a a "r cedat )% )."re1urarea de'"re care !reau ' ! r*e'c. 8 Cea care e'te )% legtur cu 2iul .eu9 Galli )-i )."reu% *ra/ele la "ie"t -i& "lec,%du('e )%ai%te& 'e '"ri1i%i )% c ate& "regti%du('e '(l a'culte cu t at ate%/ia. 8 6.i da/i ! ie ' ! )%tre*& 't",%e& dac a/i au$it !re dat ! r*i%du('e de'"re Me'ia9 8 :(a. au$it; Ce e'te a'ta9 8 De 'ute de a%i e!reii a-tea"t a"ari/ia u%ui er u care '(i 'ca"e de )."ilat rii l r. Ace'ta e'te Me'ia care le(a 2 't 2gduit& )% 2iecare a%& la 'r*t area +a-til r& cei .ai 2a%atici di%tre ei 'tau la ",%d )% %de1dea c(ar "utea ' a"ar. U%e ri -i(au )%c3i"uit c au dat de cel care tre*uie '(i .,%tuia'c& dar de 2iecare dat au gre-it. A%ul ace'ta... De.etriu' 'e )%treru"'e -i 'e uit )%g,%durat "e 2erea'tra de'c3i'& 2r '(-i ter.i%e 2ra$a )%ce"ut. 8 6%tre "eleri%i a 2 't de a't dat -i u% e!reu di% Galileea (c %ti%u el ( cred c(a a!ut ca. aceea-i !,r't ca -i .i%e& dar era u% *r*at at,t de de 'e*it de ceilal/i& )%c,t "rea )% a2ar de !,r't -i !re.e. 8 L(ai "utut !edea9 8 O .are .ul/i.e de a.e%i& !e%i/i de la /ar& )l acla.au& )%cerc,%d '(l c %!i%g c el e'te Me'ia& .,%tuit rul -i regele l r. Ma%i2e'ta/ia acea'ta a. !$ut( -i eu& cci '(a )%t,."lat )% $iua c,%d % i a. a1u%' la de'ti%a/ie. 8 S"ui c(au )%cercat '(l c %!i%g9 8 +e el& 't",%e& a2acerea a'ta %u(l i%tere'a c,tu-i de "u/i%. Se '"u%ea de'"re el c(a "redicat )% 2a/a u% r uria-e .ul/i.i de a.e%i& .ai ale' )% "r !i%cia 'a0 ceea ce '"u%ea el era u% a"el la ci%'tea -i *u%tatea a.e%il r. De " litic %u 'e cu"a c,tu-i de "u/i%. 8 +r *a*il le '"u%ea c ad.i%i'tra/ia e'te c ru"t& 'uger Galli . 8 Eu %u -tiu de a-a ce!a& 't",%e& dar cred c(ar 2i "utut 2ace acea't a2ir.a/ie 2r ' 'e de"rte$e de ade!r. Cre/urile de la c ada c3il r lui Galli 'e ad,%cir "u/i%. 8 >%uie'c& De.etriu'& c -i du.%eata e-ti de "rere c gu!er%at rul e'te c ru"t9 8 A/i *%uit e5act& 't",%e; 8 +r *a*il ai aceea-i "rere de'"re t ate gu!er%ele. 8 Eu %u cu% 'c dec,t "e cel al i."eriului& r'"u%'e De.etriu'. 8 Ei *i%e& c %c3i'e Galli & tre*uie ' -tii c t ate 'u%t la 2el. 8 E regreta*il& $i'e De.etriu' cu "rere de ru. 8 +ri% ur.are& t,%rul galileea% a re2u$at ' de!i% rege -i a't2el '(a certat cu ad.irat rii 'i... 8 i a a1u%' )% c %2lict cu gu!er%ul. E!reii * ga/i& te.,%du('e de e2ectul acti!it/ii lui a'u"ra a.e%il r de la /ar& au cerut ' 2ie 1udecat "e%tru trdare. +ilat& care(-i ddu'e 'ea.a c .ul e'te %e!i% !at& a )%cercat '(l 'ca"e de ',%d. Crturarii -i 2ari'eii )%' cereau '(l ',%dea'c. Iar la ur.& )." tri!a

"r "iei 'ale ! i%/e& +ilat l(a ',%dit ' 2ie r'tig%it "e cruce& c %ti%u el cu gla'ul 'ti%'. C .a%da%tul 2 rtului di% Mi% a a "ri.it rdi%ul '.(duc 'e%ti%/a ia )%de"li%ire. 8 Marcellu'9 )%gr $it r; 8 Da& 't",%e; Di% 2ericire& )% ti."ul c,t '(a 2acut cruci2icarea el a 2 't *eat . rt. U% ce%turi % -i legi %arii di% Mi% a au a!ut gri1 de a'ta& dar -i a 2 't de a1u%' de trea$ "e%tru a(-i da 'ea.a c r'tig%e-te u% %e!i% !at... -i de atu%ci& du" cu. !ede/i& 't",%e& el %(a .ai 'c"at de acea't *'e'ie. U%e ri reu-e-te ' uite ce '(a )%t,."lat& ca "u/i% du" aceea a.i%tirea ace'tei r ri ' 'e re"ead di% % u a'u"ra lui& )%t c.ai ca u% !i' ru. +ri% .i%tea lui )%ce"e ' 'e de'2- are t at )%t,."larea& dar at,t de !ie& )%c,t "e%tru el e'te u% 2el de t rtur. i i 'e "are at,t de real& )%c,t )-i )%c3i"uie c t at lu.ea tre*uie ' 2i !$ut 'au ' 2i a2lat de'"re 'ce%a r'tig%irii0 a-a c(i )%trea* dac au 2 't -i ei de 2a/7.. ca la ur. '(i 2ie ru-i%e de acea't )%tre*are. 6% .i%tea lui Galli )-i 2cu l c durer a'a )%/elegere -i 'e uit cu c3ii .ari la De.etriu'. 8 O3; e5cla. el. Va ' $ic a-a 'e e5"lic )%tre*area7 <Ai 2 't de 2a/9= "e care re"et .ereu. 8 T c.ai& 't",%e0 dar at,t %u e'te t tul& adug De.etriu' -i c,te!a cli"e c3ii lui rtcir di% % u "e 2erea'tr& ca -i c,%d %(ar 2i -tiut cu. ' )%cea". A" i 'e )%t ar'e '"re 'e%at r -i c %ti%u7 )%ai%te de a ! '"u%e& 't",%e& ceea ce ar .ai 2i de '"u'& tre*uie ' ! declar c eu %u 'u%t 2ire 'u"er'ti/i a'. :(a. cre$ut %ici dat )% .i%u%i& ).i dau 'ea.a c du.%ea! a'tr %u da/i ate%/ie ace't r *a'.e& "ri% ur.are ! !a !e%i 2 arte greu ' ad.ite/i c ceea ce ! ! i '"u%e eu ar "utea ' 2ie ade!rat. 8 C %ti%u& De.etriu'& 'trui 'e%at rul -i *tu %er*dt r cu degetele )% t*lia .e'ei. 8 C,%d a "lecat '"re l cul u%de tre*uia '& 2ie r'tig%it& ace't I'u' di% Galileea era ).*rcat )%tr( c.a- 'i."l& de cul are ca2e%ie& /e'ut la /ar. I(au '.ul'( de "e el -i au aru%cat( 1 '. 6% ti."ul c,t el .urea "e cruce& 't",%ul .eu -i c,/i!a 2i/eri '(au a-e$at )% a"r "iere -i au 1ucat $aruri. U%ul di%tre 2i/eri a "r "u' ' 1 ace -i c.a-a la $aruri& -i 't",%ul .eu a c,-tigat( . 6% aceea-i 'ear '(a dat u% *a%c3et la "alatul "r curat rului. T /i *u'er .ai .ult dec,t ar 2i tre*uit. U% ce%turi % a 'truit ca 't",%ul .eu ' ).*race c.a-a. 8 Ce idee re'"i%gt are; .ur.ur Galli . A ).*rcat( 9 8 Da& a ).*rcat( & )." tri!a ! i%/ei 'ale. 6% du"(a.ia$a aceea *u'e 2 arte .ult& dar 'e /i%ea de'tul de *i%e. Cred c(ar 2i "utut uita r area r'tig%irii dac %(ar 2i 2 't acea't c.a-. A ).*rcat( ... -i di% cli"a aceea %(a .ai 2 't %ici dat .ul care 2u'e'e ",% atu%ci. 8 +r *a*il )/i )%c3i"ui c acea't c.a- a 2 't !r1it& $i'e 'e%at rul cu di'"re/. 8 Cred c )% cli"a c,%d a ).*rcat( 't",%ului .eu i '(a )%t,."lat ce!a. i(a 'c '( re"ede -i .i(a " ru%cit '( di'trug. 8 4 arte *i%e; :u 2cea '( "'tre$i. 8 St",%e& c.a-a aceea e'te -i a't$i )% " 'e'iu%ea .ea. 8 :(ai a'cultat rdi%ul9 De.etriu' ddu di% ca". 8 C,%d a dat ace't rdi%& 't",%ul .eu %u .ai era el )%'u-i. Mi '(a )%t,."lat u%e ri ' %u(i a'cult rdi%ele c,%d ).i ddea. 'ea.a c 'u%t )." tri!a i%tere'el r lui. De a't dat 'u%t .ul/u.it c(a. "'trat acea't c.a-. Dac ea a "rici%uit tul*urarea di% 'u2letul 't",%ului .eu& cred c t t cu a1ut rul ei 'e !a "utea !i%deca. 8 A2ir.a/ia acea'ta e'te a*'urd -i(/i i%ter$ic '(i dai ca$ie '( .ai !ad; " ru%ci Galli . De.etriu' %u $i'e %i.ic -i !$u c 'e%at rul 'e ridic )% "ici are -i )%ce"e ' 'e "li.*e "ri% *i*li tec. Cur,%d du" aceea 'e "ri )% l c -i(-i trecu .,% "e'te *r*ie& a" i 'e g,%di c,te!a cli"e -i(l )%tre*7 8 Ia '(.i '"ui cu. cre$i c acea't c.a- !a reu-i ' !i%dece "e 2iul .eu de i%2ir.itatea de care 'u2er9 8 Eu %u -tiu& 't",%e& cu. ar "utea '(l !i%dece& ad.i'e De.etriu'. M(a. g,%dit 2 arte .ult la ace't a.%u%t. Dar ",% acu. %(a. reu-it '(.i 2 r.ule$ c %!i%gere. A" i 'e ridic )% "ici are -i 'e uit la 'e%at r 2r ' cli"ea'c7 8 M(a. g,%dit c(ar 2i .ai *i%e ' "lec. )."reu%& u%de!a de"arte de R .a& "e%tru *ucat de !re.e. Dac ! . r.,%e 'i%guri& '(ar "utea ' 'e i!ea'c !re ca$ie. Aici el tre*uie ' 'tea .ereu )% de2e%'i!. Se 'i.te '2i ' -i ru-i%at de 'tarea )% care 'e g'e-te. A2ar de a'ta )l "re cu" -i altce!a ce %u(l

la' ' 'e li%i-tea'c. 4iica legatului Gallu' 'e !a )%t arce 2 arte cur,%d aca'. Ea )-i !a )%c3i"ui c 't",%ul .eu 'e !a duce ' !i$ite$e0 r& el e'te '"eriat de acea't )%t,l%ire. :u d re-te ca ea '(l !ad )% 'tarea )% care 'e g'e-te acu.. 8 E'te u- r de )%/ele'& declar Galli . +r *a*il ai dre"tate. U%de cre$i c(ar 2i *i%e ' "leca/i9 8 :u e'te *iceiul ca u% t,%r cu educa/ie ' "etreac *ucat de !re.e la Ate%a9 )% ca$ul c,%d ar "leca la Ate%a& 2ie "e%tru a a'culta cur'urile de 2il ' 2ie& 2ie "e%tru a "ractica u% ge% de art& %i.e%i %(ar a!ea . ti!e ' "u% )%tre*ri. +e 2iul du.%ea! a'tr l(a i%tere'at )%t tdeau%a 'cul"tura. Su%t )%credi%/at c dac !a r.,%e aici la R .a %u(l ! . "utea a1uta dec,t 2 arte "u/i% 'u a"r a"e del c. :u 'e " ate ' 'tea )%c3i' )% ca'& dar el )-i d 'ea.a c %u !a 2i )% 'tare '(-i "ri.ea'c "riete%ii. S(ar "utea ' 'e r'",%dea'c $! %ul c '(a )%t,."lat ce!a cu el. Or& u% a't2el de $! % ar 2i "e%i*il& %u %u.ai "e%tru el& ci -i "e%tru 2a.ilie. Dac 'u%te/i de ac rd& 't",%e& eu ! i )%cerca '(l c %!i%g ' "lec. )."reu% la Ate%a. Cred c %u !a 2i %e! ie de "rea .ult 'trui%/. Aici la R .a el 'e 'i.te gr $a! de %e% r cit. 8 Da... -tiu; .ur.ur Galli .ai .ult "e%tru 'i%e.. 8 E'te at,t de %e% r cit& c %ti%u De.etriu' "e u% t % a"r a"e 'ti%'& )%c,t a. )%ce"ut ' . te. c !ia/a lui 'e g'e-te )% "ri.e1die. Dac !a .ai )%t,r$ia aici& la )%t arcere '(ar "utea ca Dia%a ' %u(l .ai g'ea'c )% !ia/. 8 Cre$i c Marcellu' ar "re2era .ai cur,%d ' 'e 'i%ucid dec,t ' dea 2a/ cu ea9 8 i de ce %u9 Starea lui de acu. e'te 2 arte gra!. 8 Ai !reu% . ti! te.ei%ic "e%tru a crede c el 'e g,%de-te la 'i%ucidere9 )%tre* 'e%at rul. De.etriu' %u r'"u%'e %u.aidec,t. Sc a'e di% ',%ul tu%icii u% "u.%al cu .,%erul de argi%t -i(i )%cerc ti-ul "e "al.a .,i%ii. Galli c %'tat c ace't "u.%al a"ar/i%e lui Marcellu'. 8 Cred c "e el )l "re cu" de.ult g,%dul ace'ta& declar De.etriu'. 8 I(ai luat "u.%alul9 De.etriu' ddu di% ca". 8 St",%ul )-i )%c3i"uie c l(a "ierdut )% ti."ul dru.ului. Galli 2t ad,%c -i& a-e$,%du('e di% % u la .a'& lu 2 aie de "a"iru' -i 'tilul )% .,% -i )%ce"u ' 'crie re"ede -i cu caractere e%ergice. A" i "ecetlui d cu.e%tul. 8 Iat& De.etriu'; )%' /e-te "e 2iul .eu la Ate%a -i " art de gri1 ca el '(-i reg'ea'c ec3ili*rul. Dar cred c %ici u% *r*at %u " ate cere u%ui 'cla! a't2el de r'"u%dere& )%ti%'e lui De.etriu' d cu.e%tul. Ace'ta e'te certi2icatul tu de .,%u .ittere. De a't$i )%ai%te !ei 2i . li*er. De.etriu' 'e uit la certi2icat 2r ' $ic %i.ic& )i !e%ea greu '(-i dea 'ea.a de 'e.%i2ica/ia lui di% "ri.ul . .e%t. Era li*er; T t at,t de li*er ca -i Galli ; De aici )%ai%te !a 2i 't",%ul 'u "r "riu. De aici )%ai%te !a "utea ! r*i -i el ca u% . li*er... ",% -i cu Lucia. Si./i c Galli 'e uit la l cu i%tere'& ca -i c,%d ar 2i )%cercat '(i g3icea'c g,%durile. Du" e$itare care "ru 2 arte lu%g& ddu 'e%at rului certi2icatul )%a" i. 8 A"recie$ ge%er $itatea du.%ea! a'tr& 't",%e& $i'e el cu gla'ul e. /i %at& )% alte )."re1urri .(a- 2i 'i./it e5tre. de .ul/u.it )% 2a/a u%ui a't2el de ge't. +e%tru rice *r*at& li*ertatea e'te lucrul cel .ai de "re/ ce 'e " ate g'i "e lu.e. Dar cred c(ar 2i gre-eal ' 'c3i.*. t c.ai acu. ra" rturile di%tre 't",%ul .eu -i 'cla!ul 'u. 8 Vrei ' '"ui c e-ti )% 'tare ' re%u%/i la li*ertatea du.itale "e%tru a "utea a1uta "e 2iul .eu9 )%tre* Galli cu gla'ul 'ugru.at.

8 +e%tru .i%e li*ertatea acea'ta %(ar "utea ' 2ie de %ici u% 2 l ' dac .i '(ar ac rda cu "ri.e1duirea " 'i*ilit/ii de re2acere a lui Marcellu'. 8 E-ti u% *r*at !red%ic; declar Galli -i& ridic,%du('e )% "ici are& tra!er' ca.era -i& a"r "ii%du('e de lada de *r %$& de'c3i'e u% 'ertar -i )% ace'ta a-e$ certi2icatul de eli*erare a lui De.etriu' di% 'cla!ie& )% $iua c,%d !ei a!ea %e! ie de el& ' -tii c te a-tea"t& declar el. 6i )%ti%'e .,%a& dar De.etriu' 'e "re2cu c %u !ede ge'tul 't",%ului 'u -i& lu,%d " $i/ie& )-i du'e la%cea la 2ru%te -i 'alut cere. %i '. 8 6.i da/i ! ie ' . retrag& 't",%e9 )%tre* el "e *i-%uitul t % 'u"u' di%tre 't",% -i 'cla!ul 'u. Galli 'e )%cli% cu t t re'"ectul& ca -i c,%d c3iar di% acea't cli" ar 2i 2 't u% egal al lui. :i.e%i di%tre cei care 2 r.au "er' %alul ca'ei %u 'e 'i./ea at,t de a*tut ca Marci" r& care %u )%dr$%ea ' "u% %i.%ui )%tre*ri& a2ar de De.etriu'& dar De.etriu' era t t ti."ul cu"at. T at $iua alerga'e %e 'te%it "ri% ca' -i "ri% grdi%& )%tre*,%du('e ce %e% r cire '(a "utut a*ate a'u"ra lui Marcellu'& "e care(l id latri$a. C,%d du" acea't lu%g c %! r*ire u-a *i*li tecii 'e de'c3i'e& Marci" r& care a-te"ta )% atriu.& ie-i )% calea lui De.etriu' ca '(l )%t,."i%e& )-i 'tr,%'er .,i%ile 2r ' $ic %i.ic -i i%trar )."reu% )%tr(u% alc !. 8 Ce '(a )%t,."lat& De.etriu'9 )%tre* el )% - a"t. Ce!a ce ai "utea '(.i '"ui -i .ie9 De.etriu' )%ti%'e *ra/ul -i& a"uc,%d "e *tr,%ul c ri%tia% de u.r& )l tra'e .ai a"r a"e de el. 8 S(a )%t,."lat ce!a ce !a tre*ui '(/i '"u%& .ur.ur el. La .ie$ul % "/ii ' !ii )% ca.era .ea. Acu. %u a. ti." de "ierdut& de arece tre*uie ' .erg la el. Du" ce !ila 'e li%i-ti -i c %'tat c Marcellu' a ad r.it& De.etriu' 'e retra'e )% ca.era 'a& care 'e g'ea alturi de a"arta.e%tul 't",%ului 'u. I.ediat du" aceea 'e au$i *taie u- ar )% t*lia u-ii -i Marci" r a"ru& )-i a"r "iar 'cau%ele u%ul de altul -i )%ce"ur ' ! r*ea'c )% - a"t& ",% c,%d "'relele 'e tre$ir -i 'e .i-car )% lu.i%a al*a'tr a $ ril r. + !e'tea lui De.etriu' 2u 'tra%ie -i 2 arte lu%g. Marci" r )-i e5"ri. d ri%/a de a !edea c.a-a. De.etriu' i( )%ti%'e -i *tr,%ul e5a.i%a cu i%tere'. 8 Cred c tu %u(/i )%c3i"ui de'"re !e-.,%tul ace'ta c(ar di'"u%e de "utere %e *i-%uit9 )%tre* Marci" r. 8 :u -tiu ce '(/i r'"u%d& $i'e De.etriu'. Dac /i(a- r'"u%de a2ir.ati!& ar )%'e.%a ' 2iu %e'i%cer -i /i(ai "utea )%c3i"ui de'"re .i%e c 'u%t %e*u%0 iar dac .i(a- )%c3i"ui c 'u%t %e*u% %(a- .ai "utea 2i .ul i%dicat ca ' )%gri1ea'c de Marcellu' care e'te %e*u%... -i are %e! ie de )%gri1irea .ea. +ri% ur.are& )/i ! i r'"u%de c acea't c.a- %u are %i.ic altce!a )% a2ar de ceea ce i(a atri*uit i.agi%a/ia % a'tr "r "rie& )%truc,t . "ri!e-te "e .i%e& eu a. !$ut "e cel ',%dit... -i a'ta e'te t at de 'e*irea. Crede(.& Marci" r& ace'ta %(a 2 't u% . *i-%uit& )/i re"et c %u .i(ar !e%i del c greu ' ad.it c(a 2 't de rigi%e di!i%. 8 De.etriu'& a't2el de ! r*e di% "artea ta .i 'e "ar %e *i-%uite& $i'e Marci" r cu "rere de ru -i 'e uit cu ate%/ie la el. Tu e-ti cel di% ur. di%tre a.e%i de'"re care .i(a- 2i )%c3i"uit c(ar 2i )% 'tare ' '"u% ce!a. Se ridic -i 'e uit la c.a-& /i%,%d( )% lu%gi.ea *ra/ului. :(ai a!ea %i.ic )." tri! dac a- ).*rca( 9 8 :u& "e el %u(l !a i%tere'a dac !ei ).*rca( ; declar De.etriu'. 8 Ce !rei ' '"ui cu ! r*ele a'tea9 )%tre* Marci" r .irat. 4aci alu$ie la Marcellu'9

8 :u... ! r*e'c de'"re cel a cruia a 2 't. El %(a a!ut %i.ic )." tri! ca eu '( "'tre$& iar tu e-ti t t at,t de ci%'tit ca -i .i%e. 8 +e t /i $eii; De.etriu'. Mi 'e "are c tu e-ti ati%' "u/i% de )%t,."larea acea'ta 'tra%ie& .ur.ur Marci" r. De u%de -tii tu c el %(a a!ut %i.ic )." tri! ca ' "'tre$i acea't c.a-9 V r*ele ace'tea 'u%t "r 'te-ti. 8 S(ar "utea ' 2ie 'au ' %u 2ie "r 'te-ti& dar de 2iecare dat c,%d "u% .,%a "e c.a-a acea'ta 'i.t e2ectul "e care(l 2ace a'u"ra .ea& )%g,% De.etriu'. Dac . 'i.t * 'it& c %tactul cu ea . di3%e-te. Dac 'u%t a*tut& . )%!i rea$ i.ediat. Dac )%cerc ' . re! lt di% "rici%a 'itua/iei .ele de 'cla!& ea . li%i-te-te. +r *a*il di% "rici% c de 2iecare dat c,%d "u% .,%a "e ea ).i aduc a.i%te de cura1ul -i 2 i/a lui. 6.*rac( & Marci" r& dac !rei. Uite& )/i ! i a1uta -i eu. Marci" r tra'e "e .,%eci -i 'e a-e$ "e 'cau%.

8 Mi 'e "are %e *i-%uit de cldur a'& declar el. +r *a*il a'ta 'e dat re-te i.agi%a/iei. Mi(ai ! r*it de i%tere'ul cu care 'e g,%dea .ul ace'ta la *u%'tarea alt ra -i... e'te 2 arte 2ire'c ca acea't c.a-... care a 2 't a lui... Marci" r 'e "ri -i $,.*i cu '2ial& uit,%du('e la De.etriu'. 8 Ei& ce $ici9 :u(i a-a c %u 'u%t at,t de %e*u% "e c,t "ar9 )%tre* De.etriu' r,$,%d. 8 Ce ar "utea ' 2ie a'ta;9 )%tre* Marci" r cu gla'ul 'ugru.at. 8 De& i%di2ere%t de ceea ce e'te& dar 'e " ate c %'tata "re$e%/a a ce!a& r'"u%'e De.etriu'. 8 O 2i )."carea9 )%tre* Marci" r& adre',%du('e lui )%'u-i. 8 i )%crederea& adug De.etriu'. 8 Ceea ce )%'ea.% c %u tre*uie ' te 2r.,%/i& de arece t tul 'e !a ter.i%a cu *i%e. CA+ITOLUL VIII La a"u'ul ' arelui di% ulti.a $i a lu%ii "e care Iuliu Ce$ar& c,%d a re!i$uit cale%darul& a %u.it( du" %u.ele lui& Marcellu' -i 'cla!ul 'u a!ur "arte ' !ad +arte% %ul )% ti."ul c,t 2ceau dru.ul di% " rt cu cari ga dr"%at& care ar 2i .eritat ' 2ie a-e$at )% .u$eul de a%tic3it/i di% Ate%a. De.etriu' 'e a"r "ia'e cu 'e%ti.e%te )."r/ite de "atria 'a. Dac 'tarea de '"irit a lui Marcellu' ar 2i 2 't % r.al& legatul de di%i ar al Legiu%ii di% Mi% a -i(ar 2i .a%i2e'tat %e.ul/u.irea 2a/ de "licti'eala ce(l c3i%ui'e )% ti."ul ace'tui dru.. El -i De.etriu' 'e ).*arca'er "e c ra*ia grecea'c ClHtia %u.ai "e%tru . ti!ul c d reau ' "r'ea'c R .a 2r )%t,r$iere -i ClHtia tre*uia ' ridice a%c ra )% aceea-i $i. :ici u% 2el de . ti!e %u i( ar 2i "utut alt2el deter.i%a ' ia ace't !a'& care la )%ce"ut 2u'e'e c %'truit "e%tru tra%'" rtul de cereale di% Grecia '"re cetatea i."erial -i de la R .a 'e )%t rcea )%a" i cu *ala't -i ce!a . *il -i di!er'e *iecte ca'%ice& de'ti%ate 2u%c/i %aril r "r !i%ciali ai i."eriului. Va'ul %u a!ea ca*i%e "e%tru clt ri. T /i % u tre*uiau ' d ar. )% aceea-i 'al c .u%. De a'e.e%ea& %u e5i'ta dec,t 'i%gur "u%te. La "r r era *uctrie de'c "erit u%de cei care(-i "lteau tra%'" rtul )-i "uteau "regti 'i%guri .,%carea. Artic lele ali.e%tare 'e g'eau "e !a' -i c"ita%ul le !i%dea cu c,-tig de'tul de 2ru. '. 6% i.ediata a"r "iere a *uctriei 'e g'ea u% tare )% care erau c,/i!a !i/ei& c,te!a i -i u% c te/ cu gi%i& )% $iua ).*arcrii lua'er cu ei -i c,/i!a " rci& dar la d u $ile de dru.& )% a"r "iere de CHt3era& u% e!reu de "e c ra*ie )i cu."ra'e "e t /i -i(i 2eri'e ca 1ert2a $eului :e"tu%& i."l r,%du(l ' li%i-tea'c a"ele& de arece el %u e'te *i-%uit cu dru.urile "e .are.

Ca. "e la .i1l cul !a'ului -i )% a"r "ierea catargului "ri%ci"al 'e g'ea u% l c li*er de 2 r. "atru( u%g3iular& cu c,te!a *%ci i%c . de de le.%& -i ace'ta 'er!ea ca l c de recrea/ie. 6% i.ediata a"r "iere 'car rudi.e%tar care c * ra )% 'ala c .u%& lu.i%at -i !e%tilat de -a'e 'tru%gre/e .i%u'cule. La cea .ai u- ar *taie de !,%t& 'tru%gre/ele erau )%c3i'e& de arece ClHtia %u /i%ea '(-i c c l -ea'c "e cei de la * rd. Ar 2i 2 't a"r a"e i." 'i*il ' 'e .ai g'ea'c -i alt !a' )% dru.ul di%'"re O'tia -i +ireu care ' 2ere at,t de "u/i% c %2 rt clt ril r 'i. Si%gura calitate "e care tre*uia '( recu% -ti ace'tei !ec3i c r*ii era "lcerea de a lua t tul 2 arte u- r. 4cea e'cal )% t ate " rturile -i )%t,r$ia de'tul de .ult0 a't2el )% C r2u 'e "ri trei $ile -i trei % "/i "e%tru a de'crca ca%titate de 'iliciu -i a lu u% *al t de -aluri de "r de c.il0 "atru $ile )%c3eiate la Arg 't li "e%tru a lua "r !i$ie "r a'"t de a" )% *urdu2uri& a de*arca u% "a'ager care 'e 'tura'e de dru. -i a )%crca u% c - cu l.,i. C * r,'e c3iar ",% )% Creta& 2ar9 alt "rici% dec,t ' de'carce trei *l curi de .ar.ur de Carrara /i ' cu."ere legtur de "iei de *i! l "r 't .ir 'it are& di% care 'e 2ceau 'cuturi& )% ti."ul c,t 2u *ligat ' a-te"te )% " rt& u% !a' ie-i )% larg -i a't2el "utu ' ac 'te$e alturi de galer legat la c3ei0 .ai trecu a" i '"t.,% )%treag& ",% c,%d 'e 'aturar -i clt rii -i aut rit/ile " rtului -i ddur rdi% ' "r'ea'c l cul& a-a c lu%ga clt rie a ClHtiei 'e ter.i%. Dac Marcellu' ar 2i 2 't '%t '& 2r )%d ial ar 2i 2 't cel di%t,i care ar 2i "r te'tat )." ri!a %e.ul/u.iril r ace'tei clt rii. Dar& )% 'tarea de '"irit )% care 'e g'ea acu.& 'u" rt t ate ace'te %e.ul/u.iri 2r %ici u% e2 rt al ! i%/ei& a-a c De.etriu' 'e alar. 'eri ' di% "rici%a lui. Marcellu' %u era .ul care ' 'u" rte 2r "r te't "licti'elile& i%di2ere%t de ce categ rie ar 2i 2 't& -i c ri%tia%ul )%ce"u'e ' 'e g,%dea'c t t .ai )%delu%g la i%di2ere%/a t t .ai !i$i*il a 't",%ului 'u 2a/ de t t ce 'e "etrece )% a"r "ierea lui. El )%'u-i 'e 'i./ea u%e ri at,t de c3i%uit de greutatea dru.ului ace'tuia care %u 'e .ai ter.i%a& )%c,t ar 2i 2 't gata )% rice . .e%t ' 'ar "e'te "ara"etul c r*iei. Strdui%/ele lui de a tre$i i%tere'ul ad r.it al 't",%ului 'u 'e d !edi'er $adar%ice. Se%at rul a!u'e'e gri1 ' dea 2iului 'u "e%tru dru. c lec/ie de cr/i ale'e cu gri1& )% .area .a1 ritate cla'ici& -i De.etriu' )%cerca'e cu t at "rude%/a '(l )%de.%e la lectur& dar %u reu-i'e. 6% ti."ul $ilei& c,t era !re.e 2ru. a'& Marcellu' 'ta %e.i-cat -i 'e uita la a"a care 2ugea "e l,%g 2la%curile c r*iei. I.ediat ce(i 'er!ea "r,%$ul& ie-ea "e * rd -i 'e a-e$a "e c,te u% c lac de dg a%e -i 'ta %e.i-cat& cu c atele "r "tite )% ge%u%c3i& cu *r*ia '"ri1i%it )% "al.e -i cu "ri!irile "ierdute )% larg. De.etriu' )i l' ti."ul %ece'ar ' 'e a-e$e c %2 rta*il& ca i.ediat du" aceea ' 'e ia du" el& duc,%d c,te!a 'uluri de "erga.e%t la 'u*'u ar& -i 'e )%ti%dea -i el )% a"r "iere. U%e ri citea c,te "agi%(d u -i "u%ea c,te )%tre*are& )% a't2el de )."re1urri Marcellu' )%t rcea ca"ul '"re el& "r,%d c 'e )%t arce di% .ari de"rtri& ca '(i dea u% r'"u%' i%di2ere%t& dar 'e !edea li."ede c(ar "re2era '(l la'e )% "ace. De-i "ri%ci"ala gri1 a lui De.etriu' era '(-i )%!e'elea'c 't",%ul& a!ea -i el de'tule . ti!e ' 'e 2r.,%te& )%ai%te de a'ta %u i 'e 2eri'e %ici dat ca$ia ' citea'c 2r )%treru"ere -i at,t de .ult. 6l i%tere'a )% '"ecial "era lui Lucre/iu. Iat& )-i $icea el& u% *r*at )%/ele"t. 8 A/i citit !re dat "e Lucre/iu9 )%tre* el )%tr( du"(a.ia$ "e 't",%ul 'u& alturi de care 'ttu'e !re.e de u% cea' 2r ' 'c3i.*e %ici ! r* u%ul cu altul. Marcellu' )%t ar'e )%cet ca"ul '"re el -i )%tr(u% t,r$iu )i r'"u%'e. 8 4r i%tere'; 8 Lucre/iu e'te de "rere c a.e%ii 'e $*uciu. di% "rici% c 'e te. de . arte& $i'e De.etriu'. El crede c acea't tea. ar tre*ui eli.i%at di% "re cu"rile a.e%il r. 8 Ideea %u e'te rea& ad.i'e Marcellu' %e"'t r. A" i& du" "r cede$e9 lu%g "au$& )%tre*7 i cu. )%/elege '

8 +lec,%d de la "re.i'a c %u e5i't !ia/ !iit are& )i e5"lic De.etr2u'.

8 :u e ru& ad.i'e Marcellu'& "re'u"u%,%d c "re.i'a acea'ta !a r.,%e ac l de u%de ai "lecat. 8 Vrei ' '"ui& 't",%e& c acea't "re.i' ar "utea ' 2ie "u' gre-it9 Marcellu' $,.*i )%g,%durat& a" i& du" lu%g tcere& )%ce"u di% % u.

8 +e%tru u%ii a.e%i& De.etriu'& tea.a acea'ta e'te u% 2el de .,%g,iere& cci )-i $ic c du" aceea %u li 'e " ate )%t,."la %i.ic .ai )%'"i.,%tt r dec,t ceea ce li '(a )%t,."lat )% e5i'te%/a l r "re$e%t. +r *a*il Lucre/iu %(are %ici d !ad )% '"ri1i%ul a2ir.a/iei c t /i a.e%ii 'e te. de . arte. U%ii di%tre ei )-i caut . artea cu *u% -tii%/. C,t de'"re .i%e& eu %u cu% 'c acea't tea.0 . artea %(are dec,t ' aduc t t ce " 2te-te... Dar 'e "u%e )%tre*area7 are Lucre/iu a a!ut dre"tul ' a2ir.e c a.e%ii 'e te. de . arte -i ar 2i )%dr$%it ' '"u% u%ui *r*at a't2el de ! r*e9 Lui De.etriu' )i "ru ru c(a )%ce"ut acea't c %!er'a/ie& dar %u d rea %ici '( )%treru" a-a& di%tr( dat0 )% rice ca$ %u )%tr( )."re1urare ca acea'ta. 8 Lucre/iu ad.ite c rice 2el de !ia/ e'te grea& dar 'e u-ur%e $ "e .'ur ce .ul e! luea$ di% 'tarea de 'l*ticie& $i'e De23etriu'& 'trdui%du('e ca acea't *'er!a/ie ' "ar c,t .ai "ti.i't. Marcellu' r)'e 'arca'tic. 8 +e .'ur ce a.e%ii e! luea$ di% 'tarea de 'l*ticie& !a ' $ic9 Dar ce )l deter.i% '(-i )%c3i"uie c a.e%ii ar "utea ' e! lue$e di% 'tarea de 'l*ticie9 )%tre* el -i 2cu u% ge't de %er*dare& ca -i c,%d ar 2i !rut ' eli.i%e acea't a2ir.a/ie. Lucre/iu %u "rea -tia dec,t 2 arte "u/i% di% t t ce 'e )%t,."l )% Iu.e. Tria )%t c.ai ca c,rti/ )% !i$ui%a ei. Ca u% ur' care )% ti."ul ier%ii trie-te di% 'eul 'u "r "riu. La !,r'ta de "atru$eci de a%i '(a 'cr,%tit de ca" -i a .urit. E! luarea di% 'tarea de 'l*ticie; Acea'ta e'te a2ir.a/ie "r 'tea'c; :i.ic di% ceea ce 'e "etrece )% !ia/a "ri.iti! %u 'e " ate c ."ara cu *e'tialitatea !ie/ii "e care duce. % i a't$i& c %ti%u Marcellu'& care& de-i a*ia adi%eauri ! r*i'e "e u% t % de . % l g& de a't dat )%ce"u ' /i"e. E! luarea di% 'tarea de 'l*ticie; 'trig el. Tu cu% -ti de'tul de *i%e ade!rul& cci tu ai 2 't de 2a/; De.etriu' ddu a*tut di% ca". 8 A 2 't )%t,."lare 2 arte tri't& 't",%e& )%cu!ii%/ el& dar cred c di% "rici%a a'ta /i(ai 2cut de'tule i."utri. :(a!eai alt alegere. Marcellu' rec$u'e )% *i-%uita 'a 'tare letargic& dar 'e ridic i.ediat )% "ici are -i )%cle-ta di% "u.%i. 8 A'ta& De.etriu'& e'te .i%ciu%& -i tu -tii de'tul de *i%e c e'te .i%ciu%. E5i'ta -i alt alegere; +utea. eli*era "e galileea%ul acela; A!ea. cu .i%e u% %u.r de legi %ari adu-i di% Mi% a ca ' " t )."r-tia adu%tura aceea de ticl -i care ceru'er ',%direa lui. 8 +ilat te(ar 2i adu' )% 2a/a Cur/ii .ar/iale& 't",%e. i )% ca$ul ace'ta ai 2i "utut '(/i "ier$i !ia/a. 8 Via/a; /i" Marcellu'. +e acea'ta a. "ierdut( )% rice ca$. Dar ar 2i 2 't .ult .ai *i%e dac .i(a- 2i "ierdut( )% . d % ra*il. 8 Ei *i%e& )%cerc De.etriu' '(l ).*u%e$e& acu. ar 2i ca$ul ' uit. ce '(a )%t,."lat. Du" ce ! . ' 'i(la Ate%a& 't",%e& !ei a!ea cu t tul alte "re cu"ri. Cred c te g,%de-ti cu "lcere la 'tudiul care te a-tea"t ac l 9 :u "ri.i %ici u% r'"u%'. Marcellu' 'e )%t r'e'e cu '"atele '"re el -i 'e uita di% % u )% largul .rii. A d ua $i du" aceea ( i."rude%/ "e care .ai t,r$iu a!u . ti!e '( regrete ( De.etriu' )%cerc di% % u ' 'e a"r "ie de 't",%ul 'u& care 'ta )%g,%durat& ca ' c %ti%ue c %!er'a/ia )%treru"t.

8 6% cartea acea'ta& Lucre/iu a2ir. c cei care(-i )%c3i"uie de'"re $ei c i(ar i%tere'a ' arta a.e%il r gre-e'c& de arece acea't credi%/ %u a 2 l 'it a.e%il r la altce!a dec,t ' le. "rici%uia'c %e% r ciri. 8 Sigur c da& .ur.ur Marcellu'& dar *tr,%ul ace'ta a 2 't u% %e*u% c,%d -i(a )%c3i"uit c $eii ar "utea ' e5i'te cu ade!rat. Du" ce ClHtia .ai )%ai%ta c,te!a 'tadii& "r,%d c a"r a"e %u 'e .i-c di% l c& Marcellu' adug7 Lucre/iu a 2 't %e*u%& de arece -tia "rea .ulte di% d .e%iul %ecu% 'cutului& )-i "etrecea !ia/a 'i%gur -i 'e g,%dea... 'e g,%dea .ereu... ",% c,%d )%tr( *u% $i '(a 'cr,%tit... +ri% ur.are& De.etriu'& a-a 'e !a )%t,."la -i cu .i%e. Dac 'u2lete-te ar 2i 2 't .ai "u/i% tul*urat ( 2ii%d -i "e'te .'ur de * 'it di% "rici%a dru.ului ( Marcellu' '(ar 2i 'i./it )%c,%tat de "ri.irea cldur a' a 3a%giului ate%ia%& de-i acea't "ri.ire %u era c,tu-i de "u/i% u% lucru la care %u '(ar 2i "utut a-te"ta. +e !re.ea c,%d a!ea d u$eci de a%i& Marcu' Luca% Galli !e%i'e la Ate%a& u%de "etrecu'e !ar "e%tru a 'tudia la cele*ra Acade.ie a lui #i"ar3 -i 2u'e'e ad" 'tit la D .u' Eu" li'. St",%ul 3a%ului )-i trata clie%/ii ca -i c,%d ar 2i 2 't i%!ita/ii 'i "r "rii. Tre*uia ' 2ii "er' a% 2 arte di'ti%' -i rec .a%dat de a.e%i de )%credere "e%tru a "utea 2i "ri.it )% ace't 3a%0 dar& du" ce reu-eai ' 2ii "ri.it& %(a!eai %ici u% . ti! ' 2ii %e.ul/u.it de 2elul )% care te )%gri1eau. Atitudi%ea acea'ta a *tr,%ului Eu" li' 2a/ de cei care cutau l cui%/ %u era u% 'i."lu '% *i'.. Ate%a era .ereu "li% de 'tri%i. Ora-ul %u a!ea .ai .ult de 'ut de 3a%uri "e%tru ad" 'tirea ace't ra& dar %u.ai d u'"re$ece di%tre ele 'e *ucurau de re"uta/ie .ai *u%. Ma1 ritatea 3a%giil r era 2 r.at di% i%di!i$i du*i -i& 2 -ti t,l3ari -i 'celera/i& -i t t ca. de acea't categ rie erau -i clie%/ii l r. +e%tru a(-i "utea "'tra re"uta/ia& D .u' Eu" li' tre*uia '(-i aleag cu cea .ai .are ate%/ie cle%/ii "e care(i "ri.ea. 4r )%d ial& t,%rul Galli 2cu'e "r "rietarului *u% i."re'ie& de arece& c,%d "r'i D .u' Eu" li'& *tr,%ul Ge rgi ' tia'e )% d u dra3. de argi%t -i ddu'e lui Marcu' u%a di%tre 1u.t/i& iar de cealalt lega'e u% r* 1& "e%tru a "utea "'tra el )%'u-i ca .i1l c de i%2 r.a/ie. 8 Orici%e& 2iule& !a !e%i )% ca'a .ea -i(.i !a arta acea't 1u.tate de dra3. !a 2i *i%e "ri.it. >ag de 'ea. ' %( "ier$i. S 'ir "e )%'erate -i& du" ce i%trar )% curtea 2ru. a' a 3a%ului& Marcellu' 'c a'e acea't 1u.tate de dra3. -i ddu "a$%icului care ie-i'e )% calea l r. I.ediat atitudi%ea 'cla!ului de!e%i re'"ectu a'. Se )%c3i% )% 2a/a l r -i 'e du'e la 't",%ul 'u ca '(i arate tali'.a%ul. +r "rietarul ( u% *r*at de !re "atru$eci de a%i ( 'e a"r "ie $,.*i%d de ei -i cu .,i%ile )%ti%'e. Marcellu' c * r,'e di% c tiga !ec3e care(l adu'e'e di% " rt -i a"r "ii%du('e de el )i '"u'e c e'te 2iul lui Galli . 8 i cu. !a tre*ui ' ! '"u% c,%d 't. de ! r*9 )%tre* 3a%giul. 8 Eu 'u%t tri*u% -i %u.ele .eu e'te Marcellu'. 8 Tri*u%e Marcellu'& a.i%tirea tatlui du.itale 'e .ai "'trea$ )% 3a%ul ace'ta. S"er c .ai e'te )%c )% !ia/ -i '%t '; 8 A-a e'te. Se%at rul Galli .(a )%'rci%at ' e5"ri. 'alutul lui )% 2a/a 2a.iliei du.itale. De-i a trecut !re.e 2 arte lu%g di% $iua c,%d el a 2 't "e aici& "ri%tele .eu -i(a e5"ri.at %de1dea c 'alutul lui !a .ai "utea 2i )."rt-it lui Ge rgi '. 8 Ve%era*ilul .eu "ri%te a .urit de $ece a%i. Dar )% %u.ele lui ! ure$ *u% !e%ire la Eu" li'. :u.ele .eu e'te Di %. Ca'a e'te a du.%ea! a'tr. V r g ' i%tra/i& cci !d c 'u%te/i * 'it. A" i 'e )%t ar'e '"re De.etriu'. 8 Argatul )/i !a a1uta ' aduci *aga1ele -i(/i !a arta u%de ' d r.i.

8 A- "re2era ca 'cla!ul .eu ' " at d r.i )% a"arta.e%tul .eu& i%ter!e%i Marcellu'. 8 La % i %u 'e *i-%uie-te a-a ce!a& r'"u%'e Di % "u/i% .irat. 8 Eu )%' "r cede$ )% 2elul ace'ta& adug Marcellu'& )% ti."ul di% ur. a. 2 't *ligat ' trec "ri%tr( .ul/i.e de )%cercri grele -i %u . 'i.t *i%e& )i e5"lic el. :u !reau ' r.,% 'i%gur& a-a c De.etriu' !a d r.i )% a"r "ierea .ea. Du" ce 'e g,%di c,te!a cli"e& Di % ridic di% u.eri cu "rere de ru -i 'e )%! i& a" i " 2ti "e Marcellu' ' i%tre. 8 De "urtarea lui !ei r'"u%de du.%eata& $i'e Di % )% ti."ul c,t urcar tre"tele tera'ei. 8 Di %& )i e5"lic Marcellu' "ri%du('e )% l c& dac ace't c ri%tia% ar 2i li*er& ar 2i ade!rat " d a* "e%tru u% gru" de a.e%i di% cea .ai alea' ' cietate. A 2 't cre'cut )%tr( ca' de a.e%i ale-i& are educa/ie -i .ai "re'u' de rice e'te u% *iat cura1 '. +re$e%/a lui %u !a 2i u% . ti! ca cel r di% 2a.ilia Eu" li' ' le "ar ru c l(au "ri.it )% ca'a l r. 6."r/irea de'!,r-it a '"a/i 'ului a%dr %iti'& )% care i%trar de(a dre"tul "e u-a di% 2a/& "ru 2 arte c %2 rta*il -i "lcuta. 8 Dac !rei& a-a$(te "J u% 'cau%& )l " 2ti Di %& care "rea c '(a .ai li%i-tit& )% ti."ul ace'ta eu ! i "leca ' ! r*e'c -i cu ceilal/i .e.*rii ai 2a.iliei. Du" aceea )/i ! i arta a"arta.e%tul& cci !d c e-ti * 'it. Vei r.,%e la % i !re.e .ai )%delu%gat9 Marcellu' 2cu u% ge't %el.urit cu .,%a -i(i r'"u%'e7 8 Cred c ! i )%t,r$ia *ucat de !re.e. Trei lu%i& "atru 'au -a'e& de ca.dat %ici eu %u -tiu. Vreau li%i-te -i a. %e! ie de d u ca.ere cu c,te u% "at& u% .ic 'al %a- -i daie "e%tru lucru. +r *a*il . ! i cu"a "u/i% -i de 'cul"tur. Di % ddu di% ca" -i(i r'"u%'e c )%/elege d ri%/a lui -i(i !a "utea 2eri u% a"arta.e%t c re'"u%$t r. 8 Vei a!ea !ederea '"re grdi%& adug el )%dre"t,%du('e '"re ie-ire. A%ul ace'ta a!e. c,te!a '"ecii de tra%da2iri 2 arte 2ru. -i. Du" "lecarea lui Di %& De.etriu' i%tr )% ca.er -i 'e a"r "ie de 'cau%ul "e care era a-e$at Marcellu'. 8 V(a '"u'& 't",%e& care 'u%t ca.erele % a'tre9 )%tre* el. 8 :i le !a arta %u.aidec,t& r'"u%'e Marcellu' * 'it. R.,i aici ",% c,%d 'e !a )%t arce. :u .ult du" aceea 2a.ilia lui Di % a"ru -i 'e ridic )% "ici are ca '( 'alute7 +3 e*e& 'i."atica ' /ie a lui Di % care a2la'e ci%e e'te % ul ' 'it& 2u c rdial& iar I% & ' ra !du! a lui Di %& "ru c de'c "er a'e.%are )%tre Marcellu' -i t,%rul "e care di%i ar )l ad.ira'e at,t de .ult. 8 +e !re.ea aceea ( )%ce"u Di % -i "e *u$e )i tre.ur u% $,.*et re'e.%at ( a. cre$ut c acea't ad.ira/ie ar "utea ' duc la ce!a... 8 Dar % i grecii %u %e "ute. 'i./i *i%e )% %ici alt "arte de lu.e& )i e5"lic I% & -i Marcellu' 'e )%tre* dac rela/iile di%tre "ri%tele 'u -i 2e.eia acea'ta au 2 't .ai .ult dec,t trect are. :i.e%i %u 'e cu" de De.etriu'& cci "e'e.%e Di % le "re!e%i'e c tri*u%ul e'te )%' /it de 'cla!ul 'u. La "ri.a "au$ ce i%ter!e%i )% c %!er'a/ia l r& I% 'e )%t ar'e '"re el -i(l )%tre* dac %u cu.!a e'te

grec. De.etriu' 'e )%cli% re'"ectu ' -i(i r'"u%'e(a2ir.ati!. 8 De u%de9 )%tre* I% . 8 Di% C ri%t. 8 Ai 2 't la Ate%a -i )%ai%te de a'ta9 8 O 'i%gur dat. 8 6/i "lace ' cite-ti9 8 U%e ri cite'c -i eu. I% )%ce"u ' r,d )%gduit are& )%t rc,%d "ri!irea '"re 2ratele ei& c %'tat c el %u e'te de ac rd cu acea't c %!er'a/ie. De a'e.e%ea Marcellu' %u "rea %ici el .ul/u.it. De.etriu' 2cu u% "a' )%a" i -i r.a'e )% " $i/ie de dre"/i& e5act ca 'a%ti%el. O cli" )% 1urul& l r 'e 'i./i arecare te%'iu%e& )%ai%te de a )%ce"e di% % u ' ! r*ea'c. 6% ti."ul ace'ta 2at )%alt -i 2 arte 2ru. a' a"ru )% 2a/a i%trrii. +r *a*il 2u'e'e "lecat u%de!a& de arece era )%2-urat )%tr(u% -al cu ciucuri at,t de 'tr,%' )."re1urul tru"ului& )%c,t i 'e "utea di'ti%ge 'ilueta gra/i a'. Maic('a )%ti%'e cu dui -ie *ra/ul '"re ea c,%d !$u c 'e a"r "ie. 8 E'te 2iica % a'tr T3e d 'ia& $i'e ea. Drag& .u'a2irul % 'tru e'te Marcellu'& 2iul lui Marcu' Galli & de'"re care ai au$it "e tatl tu ! r*i%d de at,tea ri. T3e d 'ia 'e uit la el -i $,.*i& a" i "ri!irile ei ate%te 'e )%t ar'er '"re De.etriu' -i(l e5a.i%ar cu i%tere'& )%cru%t di% '"r,%ce%e& dar 2a"tul ace'ta deter.i% "e T3e d 'ia ' 'e uite la el cu -i .ai .ult i%tere'. +r *a*il 'e )%tre*a care e'te . ti!ul c %i.e%i %u i(l "re$i%t -i %u ! r*e-te cu el. Ur. u% . .e%t de tcere grea. Marcellu' %(ar 2i !rut ' 1ig%ea'c "e De.etriu'. +re'i./ea c %(ar 2i 2ru. ' '(i '"u%7 <O.ul ace'ta e'te 'cla!ul .eu=. +u/i% du" aceea )-i $i'e c(ar 2i 2 't .ai *i%e ' "r cede$e )% 2elul ace'ta )% l c ' 'e 'trduia'c ' "ar "re!e%it r. 8 Ace'ta e'te De.etriu'& $i'e el. T3e d 'ia 2cu u% "a' '"re el -i(l "ri!i )% lu.i%ile c3il r& a" i "e *u$e )i a"ru u% $,.*et d . lit& care !r ia '(i '"u% c e'te de ac rd cu )%2/i-area lui& -i(-i /uguie *u$ele. De.etriu' 'e )%cli% cere. %i ' )% 2a/a ei. T3e d 'ia "ru c e$it& a" i .ai 2cu u% "a' -i r.a'e '2i a'& %e-tii%d ce ' 2ac ( 2e.eile %e.ritate %u "uteau ' 'tr,%g .,%a u%ui *r*at dec,t cel .ult c,%d ar 2i 2 't ! r*a de rud a"r "iat ( dar )%ti%'e t tu-i .,%a '"re el. De.etriu' 'e uit dre"t )%ai%te& "re2c,%du('e c %(a *gat de 'ea. ge'tul ei. 8 E'te u% 'cla!& $i'e tatl ei. 8 O ; e5cla. T3e d 'ia. :(a. -tiut. A" i 'e uit di% % u )% c3ii lui De.etriu'. De a't dat 'e uit -i el la ea -i cu u% 2el de e$itare .ur.ur "e u% t % care "rea a"r a"e c %2ide%/ial7 +cat c tre*uie ' %e "urt. )% 2elul ace'ta u%ul 2a/ de altul. S"er c %u... I%te%/ia .ea %(a 2 't... Se "ri c,%d !$u "e De.etriu' c d di% ca" ca -i c,%d ar 2i !rut '(i dea ' )%/eleag c ea %u are %ici !i%. 8 S ! art acu. a"arta.e%tul du.%ea! a'tr; i%ter!e%i Di %. Marcellu' 'e )%cli% )% 2a/a 2e.eil r -i ur. "e 't",%ul ca'ei& )."reu% cu De.etriu'. T3e d 'ia 'e uit du" ei ",% c,%d di'"rur di% !edere. A" i 2t u- r -i 'e )%t ar'e '"re .tu-a ei ca -i c,%d ar 2i !rut '(-i cear iertare. 8 Uit ce '(a )%t)."lat& .ur.ur I% cu *u%! i%/. Tu %u "uteai ' -tii di%ai%te c ai de(a 2ace cu u% 'cla!0 )% rice ca$ %u era ).*rcat ca u% 'cla! -i %ici %u arat ca u% 'cla!. +ri% ca'a % a'tr % i %u

ad.ite. ' circule a't2el de a.eVii. 8 Ar 2i 2 't .ult .ai *i%e dac 'ce%a acea'ta %u '(ar 2i )%t,."lat& i%ter!e%i +3 e*e %e.ul/u.it. De aici )%ai%te ! i 2i .ai "rude%t. Dac 'e !a )%t,."la ' "r 2ite de 2a"tul c /i(a 2 't "re$e%tat& )l !ei "u%e la l cul lui a-a cu. 'e cu!i%e. 8 Cre$i c ! r*ele ce i(au 2 't '"u'e adi%eauri %(au 2 't de'tul de grele "e%tru a(l "u%e la l cul lui9 )%tre* T3e d 'ia. 8 E'te ade!rat c ! r*ele au 2 't de'tul de grele& )%cu!ii%/ I% -i $,.*i cu )%/ele'. +e'te '"t.,%& De.etriu' ( care 'e g,%di'e cu t at )%crederea la re2acerea . ral a 't",%ului 'u ( )%ce"u '(-i "iard %de1dea. La ' 'irea l r )% ca'a Eu" li'& Marcellu' 2u'e'e "ri.it cu at,ta cldur ( -i el la r,%dul 'u 2u'e'e at,t de recu% 'ct r "e%tru acea't "ri.ire ( )%c,t )-i $i'e c au 2cut u% "a' )%ai%te '"re re$ l!area ace'tei "r *le.e. A'"ectul l cui%/ei l r era a"r a"e de'!,r-it. Ca.erele )%' rite a!eau !ederea '"re grdi%a "li% de 2l ri. +eri'tilul "a!at cu le'"e$i a!ea c,te!a 'cau%e c %2 rta*ile care "reau c te i%!it la di3% -i la citit. 4r )%d ial %i.e%i di%tre cei care 'e i%tere'au de 'cul"tur %(ar 2i "utut cere u% c %2 rt .ai de'!,r-it dec,t cel "e care /i(l 2erea acea't l cui%/. Dar rice 'trdui%/ era $adar%ic& de arece .ela%c lia lui Marcellu' era "rea ad,%c "e%tru a "utea 2i ri'i"it. :u(l i%tere'a %ici "r "u%erea lui De.etriu' de a !i$ita Acr " le& 'au C li%a lui Marte& 'au alte c lec/ii de art -i gli"t teci cele*re. 8 Ce ai $ice ' c * r,. )% ag ra9 )%tre* De.etriu' )%tr(u%a di% $ile. E'te )%t tdeau%a i%tere'a%t ' !e$i " "ula/ia rural !e%i%d '(-i !,%d "r du'ele "e care le are. 8 De ce %u .ergi dac(/i 2ace "lcere9 )%tre* Marcellu'. 8 +e%tru c %u " t ' te la' 'i%gur& 't",%e; 8 A'ta e'te ade!rat0 %ici .ie %u(.i "lace ' r.,% 'i%gur. :u 'e du'e %ici ' !ad Te."lul lui #ercule& care era "e cealalt "arte a 'tr$ii& la cel .ult di'ta%/a c,t ar *ate 'geat de la l cul u%de 'e a-e$a el )% grdi% ca '(-i e5a.i%e$e u%g3iile. De.etriu' 'e a-te"ta di% "artea lui '(l !ad ac3it,%du('e )%tr(u% 2el arecare de ate%/ia ce le( ac rda 2a.ilia Eu" li'. Di % !e%i'e )% d u r,%duri la ei '(i !ad -i r.'e'e .irat !$,%d c .u'a2irul 'u e'te at,t de )%g,%durat -i de tcut& )%tr( di.i%ea/& T3e d 'ia a"ru'e la ca"tul cel .ai de"rtat al grdi%ii& iar Marcellu'& care !$u'e& "leca'e di% "eri'til a%u.e ca '( " at e!ita. De.etriu' era c %-tie%t de . ti!ul care deter.i%a "e 't",%ul 'u ' 'e 2erea'c de 2a.ilia Eu" li'. :u "utea "re!edea %ici dat . .e%tul c,%d !a 2i c "le-it di% % u de a"atia lui .i'teri a'& ca ' )%cea" ' a'ude -i ' 'e "rea'c )% .i1l cul u%ei 2ra$e care ' le adre'e$e )%tre*area %ea-te"tat7 <Ai 2 't de 2a/9=. +ri% ur.are de ce ' te .ai .iri c el a )%cercat ' e!ite c %!er'a/ie cu T3e d 'ia. E ade!rat c %u era a* ' lut %ece'ar ' culti!i rela/iile cu 2a.ilia 't",%ului ca'ei. M,%carea le( tri.itea )% a"arta.e%tul l r -i 'cla!ii a!eau gri1 ' 'cuture -i ' cure/e ca.erele& De.etriu' %(a!ea a"r a"e %i.ic de lucru& dec,t ' 'tea -i ' a-te"te& ur.ri%d )% 2iecare cli"& -i c,t 'e " ate de di'cret& t ate .i-crile 2cute de 't",%ul 'u. Dar i%acti!itatea acea'ta era c3i%uit are -i(l "licti'ea de . arte. 6% di.i%ea/a $ilei a "ta lu 3 tr,rea ' )%tre"ri%d ce!a. 8 St",%e& dac %u 'u%te/i di'"u' ' )%ce"e/i ' . dela/i ce!a& a/i 2i de ac rd ' )%cerc eu '

)%tre*ui%/e$ lutul9 8 Sigur c da& .ur.ur Marcellu'& ).i dau 'ea.a c e 2 arte greu ' duci 2elul ace'ta de !ia/. +r cur(/i )% rice ca$ lutul de care ai %e! ie; 6% aceea-i du"(a.ia$ De.etriu' a-e$ .a'a grea de . delat )% .i1l cul ca.erei -i )%ce"u ' 2r.,%te cu .i-cri 't,%gace .ic 'tatuet. +u/i% du" aceea& Marcellu' 'e )%t ar'e di% "eri'til& u%de 'ttu'e c "le-it de *i-%uita lui a"atie& -i 'e a-e$ "e u% 'cau% di% c l/ul ca.erei ca '(l !ad ce 2ace. 6%ce"u ' r,d& %u !e'el -i %ici de "lcere& dar )% rice ca$ r,'e. +re'i./i%d c "a'iu%ea "e%tru . delarea lutului ar "utea ' ai* u% e2ect 2a! ra*il a'u"ra 't",%ului 'u& De.etriu' c %ti%u 2 arte 'eri ' ' . dele$e u% *u't& la care dac te uitai )/i !e%ea ' te t!le-ti de r,'. 8 D(.i ! ie '(/i art cu. !a tre*ui ' "r cede$i& $i'e Marcellu' -i 'e a"r "ie de .a'. 6%ai%te de rice& lutul e'te "rea !,rt '& )%ce"u el cu u- ar 'e!eritate )% gla'. Adu "u/i% a". Dac )% ge%eral !rei ' te cu"i de . delat& atu%ci !a 2i .ai *i%e ' "r cede$i a-a cu. tre*uie. De a't dat& )-i $i'e De.etriu'& a. reu-it ' re$ l!. "r *le.a % a'tr. Se 'i./ea at,t de .ul/u.it& )%c,t& %u.ai cu .are greutate reu-i ca ace'ta .ul/u.ire ' %u i 'e gli%dea'c -i "e *ra$& de arece -tia c Marcellu' %u '(ar 2i 'i./it del c .ul/u.it dac i(ar '"u%e ce!a. T at du"(a.ia$a lucrar )."reu%0 'au& .ai *i%e $i'& de lucrat lucr Marcellu' -i De.etriu' )l ur.ri cu "ri!irea& )% aceea-i 'ear Marcellu' .a%c cu " 2t -i 'e culc de!re.e. Di.i%ea/a ur.t are& du" ce "r,%$ir& De.etriu' 'e 'i./i .ul/u.it !$,%d "e 't",%ul 'u c i%tr )% atelier& )-i $i'e c !a 2i "re2era*il '(l la'e 'i%gur& cci )% 2elul ace'ta !a lucra .ai cu "lcere dac %u !a 'i./i "e %i.e%i )% a"r "ierea lui. Dar "e'te 1u.tate de cea' Marcellu' ie-i )% "eri'til -i 'e a-e$ "e u% 'cau%. Era "alid ca u% . rt -i "e 2ru%te i 'e !edeau *r * a%e de 'ud are. M,i%ile )i tre.urau. De.etriu' 2t )%durerat -i )%cerc '(l e!ite. A" i lu 3 tr,rea ca )% aceea-i 'ear ' recurg la ulti.ul .i1l c ce(l .ai a!ea la )%de.,% )% ca$ul c,%d t ate celelalte )%cercri ! r da gre-. +r *a*il )%cercarea !a 2i ri'ca%t& dar %u(i r.,%ea alt alegere. Starea de de"ri.are )% care 'e g'ea Marcellu' ar 2i "utut de!e%i 2atal& dar )% rice ca$ de aici )%ai%te %u !a .ai "utea c %ti%ua ' r.,% )% 2elul ace'ta. +ri% ur.are )%cercarea ce !a 2ace .erita rice ri'c. Du" ce 't",%ul 'u "lec la culcare& De.etriu' 'e du'e la *uctrie -i )%tre* "e GlHc %& -e2ul *uctar& de %u.ele u%ui /e't r "rice"ut7 ar !rea '(i dea ' re"are 3ai% a 't",%ului 'u. GlHc % )i r'"u%'e %u.aidec,t. U% /e't r "rice"ut9 4ire-te; Ci%e ar "utea ' 2ie altul dec,t *tr,%ul >e%ia.i%9 St )% a"r "iere de Teatrul Di %H' '. I.ediat ce a1u%gi )% !eci%tatea teatrului& rice trect r )/i !a "utea arta "r!lia lui. 8 :u.ele ace'ta de >e%ia.i% "are ' 2ie e!reie'c& $i'e De.etriu'. 8 E'te c3iar& )%cu!ii%/ GlHc %& -i *tr,%ul e u% . 2 arte cu.'ecade0 'e '"u%e de'"re el c e'te crturar. A. au$it de'"re ace't >e%ia.i% c dac %u(i "lace .ul care(i i%tr )% "r!lie %ici %u 't de ! r* cu el. 8 +r *a*il %u !a 2i di'"u' ' 'tea de ! r* cu u% 'cla!& $i'e De.etriu'. T at $iua ur.t are ",% la a.ia$& Marcellu' 'ttu )%gr.dit )% 'cau%ul di% 2a/a i%trrii -i 'e uit i%di2ere%t la tu2ele grdi%ii& )% atelierul di% a"r "iere& De.etriu' 2r.,%ta lutul u.ed -i 'ta la ",%d& ca ' "ri%d rice .i-care ce '(ar 2i au$it di% .icul "eri'til. 6% d u r,%duri ie-i'e a2ar& ca ' "u% 't",%ului 'u u%ele )%tre*ri re2erit are la )%cercarea lui de a . dela& )% %de1dea c !a "utea tre$i curi $itatea 't",%ului 'u& dar )%cercrile ace'tea r.'e'er 2r re$ultat. Situa/ia de acu. i 'e "rea at,t de gra!& )%c,t )-i $i'e c a ' 'it t c.ai ti."ul ca ' 2ac )%cercarea la care 'e g,%dea& )-i 'i./i i%i.a *t,%d '"eriat )% . .e%tul c,%d ie-i di% atelier "e%tru a 'e )%t arce )%

ca.era 'a. M,i%ile )%ce"ur '(i tre.ure c,%d r'c li 2u%dul de la de'aga de ",%$ de catarg )% care "'tra c.a-a "re/i a' a galileea%ului. Trecu'er '"t.,%i )%tregi de c,%d %ici el %( .ai !$u'e. +e * rdul c ra*iei ClHtia %u 2u'e'e %ici u% . .e%t 'i%gur& a-a c acea't c.a-& care a!u'e'e i%2lue%/ at,t de %e2a't a'u"ra 'trii 'u2lete-ti a lui Marcellu'& %ici %u 2u'e'e de'2cut di% $iua c,%d "leca'er di% R .a. A-e$,%du('e "e .argi%ea a-ter%utului 'u& De.etriu' de'2cu -i )%ti%'e cu '2ial "e ge%u%c3i. :u ad.i'e'e %ici dat c u% *iect %e)%'u2le/it ar "utea di'"u%e de a%u.it 2 r/. Cei care credeau )% "uterea .agic a u% r *iecte 2r !ia/ )%'ea.% 2ie c 'u%t ei )%-i-i %e*u%i& 2ie c au a1u%' )%tr( 'tare de e. ti!itate care(i 2ace ' de!i% !icti.e ale i.agi%a/iei l r )%2ier*,%tate. :u "utea 'u2eri %ici "e cei care a!eau *iceiul ' " arte c,te "ietricic )% *u$u%are )% credi%/a c acea'ta le " art % r c. Era 2 arte .ul/u.it ' c %'tate c& de-i e'te 'cla!& .i%tea lui t tu-i %u e'te )%l%/uit de a't2el de 'u"er'ti/ii. Ade!rul era ( i%di2ere%t de ceea ce 'e !a )%t,."la de aici )%ai%te ( c de 2iecare dat c,%d "u%ea .,%a "e c.a-a acea'ta a galileea%ului )%ce"ea ' 'e 'i.t .ai li%i-tit -i %u 'e .ai 2r.,%ta di% "rici%a '"ai.ei0 la )%ce"ut& c,%d c %'tata'e "e%tru "ri.a dat acea't 'e%$a/ie& )-i $i'e'e c e2ectul ace'ta ar "utea 2i e5"licat -i cu a1ut rul 'i./uril r cu% 'cute. C.a-a acea'ta 2u'e'e "urtat de u% *r*at %e *i-%uit de cura1 ' -i )% . d i."licit "'tra'e ce!a di% acea't !irtute. De.etriu' )l !$u'e )% ti."ul c,t 2u'e'e 1udecat0 era li%i-tit -i 'igur de 'i%e& de-i !edea c t at lu.ea e'te )." tri!a lui0 cei di."re1urul lui ! ci2erau ' 2ie ',%dit la . arte -i )% a"r "iere %u 'e g'ea %ici u%ul di%tre "riete%ii 'i. At,t are %u ar 2i 2 't de a1u%' ca acea't c.a- a lui ' de!i% u% 'i.* l de e%ergie -i cura19 6% ulti.ele '"t.,%i De.etriu' %(a!u'e'e %ici u% 2el de cu"a/ie care '(l re/i%& a-a c "utu'e ' 'e g,%dea'c )% li%i-te -i a1u%'e'e la e5"lica/ia l gic a "r "riei 'ale atitudi%i 2a/ de !e-.,%tul ace'ta '2,-iat de g3i."ii .rci%il r0 era u% 'i.* l de 2 r/ . ral& e5act cu. -i i%elul "e care(l a!u'e'e el de la .aica('a 2u'e'e u% 'i.* l de dui a' a2ec/iu%e. Dar )% cli"a acea'ta& /i%,%d c.a-a )% .,i%ile care %u(i .ai tre.urau& i 'e "ru c te ria acea'ta a lui %u e'te t c.ai at,t de 'igur cu. -i(a )%c3i"uit el la )%ce"ut. Acea't c.a- galileea%& /e'ut la /ar& di'"u%ea de 2 r/ ce %u "utea 2i e5"licat cu argu.e%te l gice. De 2a"t ar 2i 2 't )%dr$%eal ' )%cerci ' e5"lici e2ectul ce(l e5ercita a'u"ra e. /iil r 'ale. A-e$,%d( "e *ra/& De.etriu' 'e a"r "ie cu t at )%crederea de u-a de'c3i'. Marcellu' )%t ar'e )%cet ca"ul -i 'e uit la el& "e *ra$& cu e5"re'ie de cal. )%tre*are. A" i c3ii i 'e c'car )%'"i.,%ta/i -i *ra$ul 'u de!e%i u% 2el de .a'c a '"ai.ei -i .irrii& )%g3i/i de c,te!a ri )% . d c %!ul'i!& tru"ul i 'e 2r,%'e "e'te *ra/ul 'cau%ului -i i 'e c %tract& !$,%d . ti!ul "e%tru care el 'e g'ea )% 'tarea de acu.. 8 A. a2lat adre'a u%ui /e't r "rice"ut& 't",%e& )%ce"u De.etriu' cu gla'ul li%i-tit. Dac %u !ei a!ea %i.ic )." tri!& a- !rea '(i duc acea't c.a- ca '( re"are. 8 @i(a. '"u' ( )%ce"u Marcellu'& care 'e 'trduia di% t ate "uterile ca ' " at ! r*i ( /i(a. " ru%cit ' di'trugi *iectul ace'ta. Gla'ul )i de!e%i /i"t r7 la( de aici; Arde( ; i ce%u-a '( )%gr "i; A" i& ridic,%du('e )% "ici are& 'e retra'e ",% )% c l/ul cel .ai de"rtat al "eri'tilului& leg%,%du('e "e "ici are )%t c.ai ca u% i%!alid& a" i& )%2-ur,%du(-i u% *ra/ )."re1urul u%ei c l a%e& adug7 :u .i(a2i )%c3i"uit c e-ti )% 'tare ' 2aci a-a ce!a& De.etriu'& c,%d Cu% -tea; 2 arte *i%e "rici%a de$%de1dii i%ele. Iar acu. a"ari )% 2a/a .ea cu ace't *iect care . *'edea$& ca '(.i aduci a.i%te de t t ce '(a )%t,."lat. Cred c ai .er' "rea de"arte cu %ea'cultarea -i i%di2ere%/a ta. Eu te(a. tratat )%t tdeau%a ca "e u% "riete%& t c.ai "e ti%e care e-ti 'cla!ul .eu. Dar acu. a. ter.i%at cu ti%e; Te ! i !i%de )% "ia/; Cutre.urat de re! lt& Marcellu' 'e l' "e *a%ca de "iatr di% a"r "ierea lui -i adug7 +leac; :u .ai " t 'u" rta; ge.u el cu gla'ul 'ti%'. La'(. 'i%gur -i "leac; De.etriu' 'e retra'e cu "a-i )%ce/i -i i%tr di% % u )% ca'& u%de clti% di% ca". 6%cercarea lui ddu'e gre-. 4cu'e e5act ge'tul "e care %(ar 2i tre*uit '(l 2ac. 6%cercarea "regtit )%cet -i cu .are greutate "e%tru a !i%deca "e Marcellu' %u ddu'e %ici u% re$ultat. Di." tri!& acu. 'e 'i./ea .ult .ai ru& a-a c a"r a"e %u .ai era %ici " 'i*ilitate '(-i re!i%.

Du" ce a1u%'e di% % u )% dile lui& De.etriu' 'e a-e$& /i%,%d 'tr,%' )% *ra/e c.a-a& -i 'e )%tre*a ce !a a!ea acu. de 2acut& l 'e "rea 'tra%iu c 'u"rarea lui Marcellu' %u(l '"eria'e del c& ci r.'e'e 2 arte li%i-tit& iar a.e%i%/area lui c(l !a duce )% ag ra ca '(l !,%d %u era dec,t 'i."l eru"/ie dat rit e%er!rii& cci -tia c Marcellu' %u !a 2ace a-a ce!a. 6% acela-i ti." i(ar 2i 2 't i." 'i*il ' c %'idere cu!i%tele 't",%ului 'u dre"t 1ig%ire& de arece era c %-tie%t c& .ai .ult dec,t ric,%d& Marcellu' are %e! ie de el. De ca.dat )%' era .ai *i%e ' %u 2ac %i.ic. Marcellu' !a a!ea %e! ie de ti." "e%tru a 'e "utea reculege& )% 'tarea de acu. ar 2i $adar%ic ' )%cerce ' di'cute cu el. 6% acela-i ti." ar 2i $adar%ic '(i cear iertare. Va 2i deci .ult .ai *i%e dac "e%tru c,t!a !re.e )l !a l'a )% "ace. A-e$ c.a-a )."turit "e'te celelalte lucruri ce le a!ea )% ! lu.i% a'a lui de'ag -i& ie-i%d u- r "e u-a di% 2a/& a"uc "ri%tre cire-ii aleii care da )% dru.. 4ii%d "re cu"at de "r "riile 'ale g,%duri& %u *g de 'ea. c T3e d 'ia e'te )% 2 i- rul grdi%ii dec,t du" ce a1u%'e'e "rea a"r a"e de ea "e%tru a 'e .ai "utea 2eri. 4ata )-i )%dre"t tru"ul -i l',%d cu'tura ce a!ea )% .,% )i 2cu 'e.%. Se 'i./ea de'tul de a*tut "e%tru ca ace't 'e.% de "riete%ie ' i 'e "ar *i%e!e%it& de-i %(ar 2i !rut ' dea l c la %e.ul/u.iri "ri%/il r ei. Se !edea de'tul de li."ede c T3e d 'ia acea'ta e'te 2at )%c"/,%at -i *i-%uit ' ig% re *iceiurile c %'acrate ale cel r di% tag.a ei ' cial. Se a"r "ie cu '2ial de 2 i- r -i 'e "ri la .ic di'ta%/ "e%tru a a'culta ce !rea '(i '"u%. :(ar 2i !rut ' i%tre a.,%d i )% !re )%curctur0 )% rice ca$ T3e d 'ia acea'ta era 2 arte drgu/& ).*rcat )% "e"3i.(ul ei al* -i )%ci%' cu u% *r,u cu "a2tale de argi%t& "e'te 2ru%te cu "a%glic r -ie care(i 'c tea )% e!ide%/ cul area *ra$ului& iar )% "ici are a!ea 'a%dale *r date cu .rgele care "reau at,t de 2ragile& )%c,t a"r a"e )/i !e%ea ' cre$i c %u " t 'lu1i 'c "ului "e%tru care 'u%t de'ti%ate. 8 Cu. 'e 2ace c "e 't",%ul du.itale %u(l )%t,l%i. %ici dat9 )%tre* ea& -i(i $,.*i "riete%e-te. :u cu.!a l(a. 1ig%it cu "urtarea % a'tr9 :u e'te de ac rd cu "r cedeele % a'tre9 S"u%e(.i& te r g& de arece 'u%t %er*dt are ' cu% 'c -i eu . ti!ul. 8 St",%ul .eu %u 'e 'i.te *i%e& r'"u%'e De.etriu' gra!. 8 Aici tre*uie ' .ai 2ie -i u% aIt . ti!& declar T3e d 'ia -i clti% di% ca"ul cu "rul %egru. C %'tat c -i du.%eata e-ti tul*urat& "riete%e. Ar 2i $adar%ic ' tgduie-ti. E-ti '"eriat di% "rici%a 't",%ului du.itale. :u(i a-a9 Se !edea de'tul de li."ede c 2ata acea'ta e'te *i-%uit ' 2ac )%t tdeau%a %u.ai ceea ce(i "lace ei. Era 2ire at,t de !i aie& )%c,t )i treceai cu !ederea ",% -i )%dr$%elile. De.etriu' r.a'e .irat c,%d 'e " .e%i c(i r'"u%de 2r %ici retice%/. 8 E'te ade!rat; )%cu!ii%/ el. Su%t at,t de '"eriat di% "rici%a lui& )%c,t %ici %u . 'i.t )% 'tare '(/i '"u% ce e'te. 8 :u te(a. "utea a1uta cu ce!a9 )%tre* T3e d 'ia %er*dt are -i 'e uit la el cu t at 'i."atia. 8 :u; r'"u%'e De.etriu' a*tut. 8 +urtarea lui .i '(a "rut -i .ie %e *i-%uit& )% 'eara c,%d a/i ' 'it& .i(a 2cut i."re'ia c ar )%cerca a%u.e ' 'e 2erea'c de ce!a. Vedea. c %u(i 2ace "lcere ' 'tea de ! r* cu % i. Cred c ai !$ut -i du.%eata& )%cerca ' 2ie a.a*il& dar "rea %er*dt r ' 'ca"e c,t .ai re"ede de "re$e%/a % a'tr. :u cred c atitudi%ea acea'ta '(ar "utea dat ra 2a"tului c %u i(a. 2 't 'i."atici. +rea c 'e te.e de ce!a& dar 'u%t c %!i%' c %u 'e a'cu%de di% calea aut rit/il r& de arece ca'a % a'tr %u e'te l cul i%dicat "e%tru ca u% 2ugar ' 'e " at a'cu%de. De.etriu' %u(i r'"u%'e i.ediat& de-i T3e d 'ia 2cu "au$ de'tul de lu%g& "e%tru a(i da ca$ia ' ! r*ea'c. Se g,%dea ad,%c -i )% ti."ul ace'ta a'culta 'u" $i/iile 2etei& a" i )-i $i'e c "r *a*il T3e d 'ia

ar "utea '(i dea u% '2at de 2 l ' dac ar -ti de'"re ce e'te ! r*a& )% rice ca$ "e%tru ea era .ult .ai *i%e ' cu% a'c ade!rul dec,t '(-i )%c3i"uie de'"re Marcellu' c(ar "utea ' 2ie u% 'celerat& )% acela-i ti." era c %-tie%t c di% "ri!irile c3il r lui 2ata acea'ta a g3icit c e'te gata '(i '"u% ade!rul& cci )i $,.*i ca '(l )%cura1e$e. 8 #aide& De.etriu'& .ur.ur ea cu t at )%crederea. S"u%e(.i ce e'te -i 2ii 'igur c eu %u te ! i trda. 8 E'te " !e'te lu%g& r'"u%'e el a*tut. i ar 2i i."rude%/ ca 2iica lui Eu" li' ' 2ie !$ut 't,%d at,t de )%delu%g de ! r* cu u% 'cla!. A" i c %ti%u .ai .ult )% - a"t. Tatl du.itale a 2 't c3iar de la )%ce"ut %e.ul/u.it& !$,%du(te c )%cerci ' 2ii a.a*il 2a/ de .i%e. T3e d 'ia )-i /uguie *u$ele -i r.a'e )%g,%durat. 8 :u(.i !i%e ' cred c %e(ar "utea ur.ri ci%e!a& $i'e ea& uit,%du('e cu ate%/ie )% "artea u%de era ca'a. Dac !ei ie-i re"ede )% 'trad& ca -i c,%d ai a!ea u% 'c " a%u.e& -i !ei c ti "e du" "ri.ul c l/ '"re drea"ta -i t t la drea"ta "e du" cel care ur.ea$& !ei a1u%ge )% a"r "ierea u%ui $id )%alt care )."re1 .u ie'te grdi%a di% d 'ul te."lului !ec3i ce 'e g'e-te ac l . Du" ce ai a1u%'& !ei i%tra )% grdi% -i . !ei a-te"ta. De.etriu' clti% di% ca" cu )%d ial. 8 De *icei "re /ii 'u%t a"r a"e )%t tdeau%a i'c ade. Cel "u/i% acea'ta e'te c %'tatarea "e care a. 2cut( de'"re cei de la R .a -i t t a-a -i de'"re cei di% C ri%t. +r *a*il %ici aici la Ate%a %u 'u%t alt2el. Cred c te."lul ar 2i ulti.ul l c "e care ci%e!a l(ar "utea alege "e%tru c %!er'a/ie di'cret. +r *a*il a. da "rici% -i(-i ! r )%c3i"ui c(a. !e%it ' u%elti. ce!a. T3e d 'ia 'e ).*u1 ra u- r la *ra$ -i(i $,.*i -gal%ic. 8 :u %e ! r *%ui de %ici u%eltire& )i 2gdui ea. De a'ta ! i a!ea eu gri1& )% grdi%a aceea 'e ! r a-e$a d i "riete%i *ui2t& care %(au i%te%/ia ' "u% tra! )% .,%carea "re2ectului& ci !i% ca '(-i '"u% u%ul altuia ! r*e "lcute. I%i.a lui De.etriu' tre'ri& dar cu t ate ace'tea 'e )%cru%t. 8 :u e-ti de "rere& )%tre* el "re!$t r& c e5agere$i )%cre$,%du(te at,t de .ult )% ci%'tea u%ui 'cla!9 8 >a da. Dar acu. te r g "leac re"ede -i ! i !e%i -i eu "e ur.a du.itale& r'"u%'e T3e d 'ia. I."re'i %at de "er'"ecti!a ace'tei )%t,l%iri& la care t tu-i 'e g,%dea cu '"ai.& De.etriu' 'e 'u"u'e. Atitudi%ea gra! a T3e d 'iei )l 2cea ' *%uia'c a"r a"e cu certitudi%e c aici %u " ate 2i ! r*a de 'i."l c c3etrie -i %ici %u 'e "utea )%d i de 'i%ceritatea "ri!iril r ei c,%d 'e uita'e la el. 6% '2,r-it& !a !ea ca$ia ' c %'tate dac )% realitate "e ea i%tere'ea$ Marcellu' 'u !rea '(-i "etreac du"( a.ia$& )."rt-i%du('e -i de .ic a!e%tur& )% acela-i ti." 'e "utea 2 arte *i%e ca ea ' ur.rea'c -i u%a -i alta. A"r "ii%du('e de $idul !ec3i al grdi%ii& )-i tra'e "e'te urec3i *a%da1ul ce%u-iu de "e 2ru%te& ca ' %u 'e !ad c el %u are dre"tul ' 'tea de ! r* cu 2e.eie li*er& )%2/i-area lui "rea de'tul de )%dr$%ea/& dar %u %e" tri!it "e%tru )%t,l%ire de 2elul celei de acu.. I%tr,%d "e " arta de'c3i'& 'e )%dre"t '"re cellalt ca"t al grdi%ii -i 'e a-e$ "e *a%c de .ar.ur di% a"r "ierea u%ui * 'c3et. U% "re t *i%e 3r%it& ).*rcat )%tr( ra' ca2e%ie& 'e uita la el %e"'t r -i c %ti%ua ' '.ulg *uruie%ile de "e .argi%ea aleii. :u tre*ui ' a-te"te "rea .ult& de arece -i u.*l,%d cu 2ru%tea 'u'. !$u c a"are di% i%teri rul te."lului& leg%,%du('e )% .er'

De.etriu' 'e ridic )% "ici are ca '( a-te"te. Ace'ta era u% !ec3i *icei& de care %u 'e "utea de$*ra a-a

di%tr( dat& -i atitudi%ea lui "rea rigid. 8 A-a$(te "e *a%c; $i'e ea )% - a"t. i %u te uita la .i%e at,t de gra!. Au$i%d cu!i%tele ei& %u 'e '2ii ' $,.*ea'c& de arece rdi%ul ace'ta i 'e "ru "li% de 3a$. 4ata 'e a-e$ alturi de el -i(i )%ti%'e a.,%d u .,i%ile. +re tul )-i !$u de *uruie%ile lui -i le )%t ar'e '"atele& $,.*i%d cu )%/ele'. A" i "ru c e$it -i& l',%d 'a"a di% .,%. tie u% tra%da2ir 2ru. ' -i a"r "ii%du( 'e de ei )i "ri!i )%tre*t r. A" i c3ii lui .ici -i )%cruci-a/i )i cercetar cu ate%/ie& ca la ur. ' $,.*ea'c a"r a"e 'i%i'tru -i )%ti%'e T3e d 'iei tra%da2irul. 4ata )i .ul/u.i -i& ridic,%d tra%da2irul la *ra$& i%3ala "ar2u.ul cu lc .ie. +re tul 'e retra'e i.ediat& de-i curi $itatea lui "rea t t at,t de %ed . lit. 8 Ia(. de .i1l c& .ur.ur T3e d 'ia 2r '(-i de'"ri%d tra%da2irul de "e *ra$& -i /i%e(., 'tr,%'& ca -i c,%d ai "r ceda 'eri '. De.etriu' 'e 'u"u'e& dar at,t de delicat -i t tu-i cu at,ta "rice"ere& )%c,t "re tul 'e )%t ar'e de2i%iti! la *uruie%ile lui. I.ediat du" aceea "lec duc,%du(-i 'a"a de(a t,r,-ul -i di'"ru 'u* i%trarea c3iliil r te."lului& l',%du(i 'i%guri )% grdi%. Cu "rere de ru De.etriu' )-i retra'e *ra/ul& c,%d 'i./i c T3e d 'ia )-i )%dre"t tru"ul& -i 'e uit la ea di%tr( "arte7 8 :u cu.!a ticl 'ul ace'ta %e ur.re-te -i acu. di% d 'ul u%ei 2iride "e care % i %( "ute. !edea9 8 :u(.i !i%e ' cred& r'"u%'e T3e d 'ia cu )%d ial -i $,.*i u- r. 8 Mai *i%e ' %e "$i.& $i'e De.etriu' -i 'tr,%'e .ai a"r a"e de el. 4ata 'e '"ri1i%i "e *ra/ul lui 2r ' .ai "r te'te$e. 8 Ei. acu. te r g ' )%ce"i de la )%ce"ut -i '(.i '"ui t t ce -tii de'"re a2acerea a'ta& $i'e ea %er*dt are. Tri*u%ul 'e te.e de ce!a... 'au de ci%e!a. Ce e'te9 Sau ci%e e'te9 Lui De.etriu' )i !e%ea greu ' )%cea". Cldura tru"ului 2etei care 'ta 'tr,%' l,%g el )%ce"u'e '(l "re cu"e. 8 Te(ai "urtat 2 arte a.a*il 2a/ de .i%e& )%ce"u el cu gla' 'ti%'. 8 Mi(ar 2i 2cut "lcere ' a. -i eu u% 2rate& .ur.ur ea. #aide& ' $ice. c(.i e-ti 2rate ( . g,%de'c la du.%eata cu. .(a- g,%di la u% 2rate ade!rat ( ca -i c,%d te(a- cu% a-te de !re.e 2 arte )%delu%gat. 4cu u% e2 rt -i& du" ce 'e recule'e& De.etriu' )%ce"u '(i '"u% ce '(a )%t,."lat& dar %u de la )%ce"ut& ci de la '2,r-it. 8 Marcellu' 'e te.e de a%u.it c.a-7 c.a- ca2e%ie /e'ut )% ca' -i "tat de ',%ge& "urtat de u% *r*at "e care l(au ',%dit la r'tig%ire. O.ul ace'ta a 2 't %e!i% !at -i Marcellu' -tie. 4u " !e'te lu%g& a-a cu. "re!e%i'e c3iar de la )%ce"ut& dar De.etriu' )i '"u'e t tul& )%ce",%d de la Mi% a -i dru.ul '"re Ieru'ali.. Di% c,%d )% c,%d T3e d 'ia )l )%treru"ea ca '(i "u% c,te )%tre*are. 8 S"u%e& De.etriu'& ce a!ea ace't I'u' de !i '(a "rut at,t de %e *i-%uit9 S"u%eai c /i '(a "rut u% *r*at 'i%gur -i )%durerat )% ti."ul c,t gru"ul "eleri%il r )%cerca '(l "r cla.e rege al l r0 ce a 2cut "e%tru a "utea 2i ad.irat de at,/ia a.e%i9 De.etriu' 2u *ligat ' ad.it c el %u -tie. 8 E 2 arte greu ' dai e5"lica/ie& )%g,% el. +rea .,3%it di% "rici%a a.e%il r ace't ra. S(ar "utea&

T3e d 'ia& ca ! r*ele .ele ' %u 2ie )%te.eiate& dar a.e%ii ace-tia artau ca %i-te c "ii rtci/i care& "l,%g,%d& )i cereau ce!a. 8 Ce!a ce el %u le "utea da9 )%tre* ea )%g,%durat. 8 T c.ai; )%cu!ii%/ De.etriu'& )i cereau ce!a ce el %u le "utea da& de arece ei erau "rea .ici -i "rea %e"rice"u/i "e%tru a "utea )%/elege ceea ce le li"'e-te. +r *a*il a2ir.a/ia "e care ! i 2ace acu. /i 'e !a "rea %e*u%ea'c7 )/i 2cea i."re'ia c ace't galileea% a !e%it de u%de!a di%tr( /ar 2 arte )%de"rtat& u%de a.e%ii 'u%t de *icei 'i%ceri -i *u%i -i %ici dat %u 'e ceart )%tre ei0 de u%de!a u%de 'tr$ile 'u%t curate& u%de %i.e%i %u 'e g,%de-te ' a'u"rea'c "e 'e.e%ii 'i& u%de %u 'u%t cer-et ri& %ici t,l3ari& %ici )%cierri& %ici tri*u%ale& %ici )%c3i' ri& u%de %u e'te ar.at -i %u e5i't %ici * ga/i& %ici 'raci. 8 Tre*uie ' -tii c a't2el de /ar %u e5i't %icieri; 2t T3e d 'ia.

8 6% ti."ul 1udec/ii ( ! i re!e%i 2 arte cur,%d -i a'u"ra ace'tei c3e'tiu%i ( l(au )%tre*at dac e'te rege& iar el a r'"u%' c d .%ia lui %u e'te di% lu.ea acea'ta. T3e d 'ia tre'ri -i& ridic,%d "ri!irea '"eriat& 'e uit la el. 8 D ar %(ai "rete%/ia ' a2ir.i c(ai "utea ' cre$i a't2el de ! r*e& .ur.ur ea de$a.git. :u ar/i del c a . care ' 2ie )% 'tare... 8 A-a e'te; )%cu!ii%/ el. :ici eu %u -tiu ce ' cred de'"re ace't I'u'. :(a. !$ut %ici dat "e ci%e!a care ' 'e " at a'e.%a cu el. At,t e t t ce " t eu '(/i '"u%. 8 E'te t c.ai de a1u%'& ri" 't 2ata. M te.ea. c(.i !ei '"u%e de'"re el c e'te u% $eu. 8 +re'u"u% c %u cre$i )% $ei& $i'e De.etriu' -i )%cerc ' $,.*ea'c. 8 Sigur c %u cred; #aide& c %ti%u cu ce '(a .ai )%t,."lat. :(ar 2i tre*uit ' te )%treru". De.etriu' a'cult. U%e ri "rea c ! r*e-te %u.ai "e%tru 'i%e )%'u-i c,%d )i )%-ir tragica )%t,."lare di% $iua aceea& trec,%d "ri% acelea-i e. /ii "e care le )%cerca'e )% du"(a.ia$a cu )%tu%eci.ea a-ter%ut dea'u"ra Ieru'ali.ului. T3e d 'ia a'culta tcut& dar *tile i%i.ii i 'e accelera'er -i c3ii )i de!e%i'er tul*uri. 8 :(a )%cercat %ici .car ' 'e a"ere9 )%tre* ea cu gla'ul 'ti%'. De.etriu' clti% di% ca" -i c %ti%u '(i '"u% de'"re 2elul )% care c.a-a lui a 2 't 1ucat la $aruri -i de'"re ceea ce '(a )%t,."lat )% aceea-i 'ear c,%d "e Marcellu' l(au *ligat '( ).*race. C,%d ter.i% cu ce a!ea de '"u'& ' arele c * r,'e '"re a'2i%/it. T3e d 'ia 'e ridic )%cet )% "ici are -i& lu,%du(l de *ra/& 'e a"r "iar )."reu% de te."lu. 8 >ietul Marcellu'& 2t ea0 !a tre*ui ' g'i. ce!a care '(i 2ac deter.i%a ' %u 'e .ai g,%dea'c la )%t,."larea a'ta tragic. "uter%ic i."re'ie& "e%tru a(l "utea

8 A. )%cercat t t ce .i(a trecut "ri% .i%te& declar De.etriu'. Dar de a't dat cred c -i(a "ierdut "e%tru t tdeau%a )%crederea )% .i%e. 8 De'"re c.a-a acea'ta )-i )%c3i"uie c e'te !r1it9 De.etriu' %u(i r'"u%'e la acea't )%tre*are0 T3e d 'ia )l '.uci de *ra/ -i(I *lig ' 'e "rea'c& a" i 'e uit )% c3ii lui& )%cerc,%d ' g3icea'c la ce 'e g,%de-te. 8 Tu %u 'e " ate ' cre$i a-a ce!a; Sau " ate . )%-el9 )%tre* ea. 8 +e%tru *ietul .eu 't",%& T3e d 'ia& c.a-a acea'ta e !r1it. E'te c %!i%' c a-a tre*uie ' 2ie ( cel

"u/i% a-a "are ( du" ur.rile "e care le(a a!ut a'u"ra lui. 8 Dar tu ce cre$i9 i /ie /i 'e "are c e'te !r1it9 De.etriu' 'e 2eri cli" di% calea c3il r ei. 8 R'"u%'ul "e care /i(l ! i da ar "utea ' /i 'e "ar carag3i '. +e !re.ea c,%d era. c "il .ic -i alerga. "ri% curte& dac 'e )%t,."la ' cad -i ' . l !e'c i%tra. )% ca' -i . re"e$ea. )% *ra/ele .a.ei. :u . )%tre*a %ici dat u%de .(a. l !it -i ce a. 2cut& %ici %u . certa& '"u%,%du(.i ' 2iu .ai cu *gare de 'ea.. M ridica )% *ra/e -i . 'tr,%gea la "ie"t ",% c,%d )%ceta. ' .ai "l,%g& a-a c uita. de t ate. +r *a*il ge%u%c3iul 1ulit . .ai durea -i du" aceea& dar durerea .i 'e "rea .ai 'u" rta*il& '2,r-i el -i& "lec,%d 2ru%tea& !$u c3ii *l,%$i ai T3e d 'iei ridica/i '"re el7 Tre*uie ' -tii c .aic(.ea ).i /i%ea )%t tdeau%a "artea& i%di2ere%t de ceea ce a- 2i 2cut. 8 C %ti%u& $i'e 2ata& cci eu te a'cult. 8 M(a. g,%dit de .ulte ri ( 'e )%treru"'e ca '(i " at da e5"lica/ie7 'cla!ii 'e 'i.t "r 2u%d a*tu/i di% "rici%a 'i%gurt/ii )% care trie'c. M(a. g,%dit de .ulte ri c "e%tru a.e%ii .aturi ar tre*ui ' e5i'te u% l c u%de ' 'e " at duce "e%tru a 'e li%i-ti -i u%de ' g'ea'c aceea-i ).*r*tare ca -i c "ilul .ic "e care .aic('a )l ia )% *ra/e ca '(l li%i-tea'c& )/i ! i '"u%e acu. c "e%tru .i%e c.a-a acea'ta %u e'te !r1it... dar... 8 Cred c te )%/eleg& De.etriu'. +e'te c,te!a cli"e 'e de'"r/ir& "lec,%d a-a cu. ' 'i'er. De.etriu' ie-i "e " arta $idului !ec3i. Ceea ce ! r*i'e de'"re c.a- i 'e "rea t t at,t de 'tra%iu -i li"'it de realitate& ca -i c,%d -i(ar 2i "etrecut u% cea' )% lu.ea !i'el r. Cg . tul circula/iei )l tre$i i.ediat la realitate de cu. a"uc "e du" c l/ul $idului. Se g,%di -i(i !e%i ' $,.*ea'c la ti."ul lu%g "e care(l "etrecu'e /i%,%d )% *ra/e "e ad ra*ila T3e d 'ia& 2r ' 'e 2i g,%dit %ici u% . .e%t la 2ru.u'e/ea ei. +re'i./ea )% acela-i ti." c ea %u e'te 'u"rat di% "rici%a c '(a "urtat 2a/ de ea ca 2a/ de ' r. + !e'tea lui I'u' ( c3iar a-a cu i%ter.ite%/e cu. -tia el )%'u-i ( a!u'e'e calitatea '(i 2ac ' uite i%tere'ul 2ire'c "e care l(ar 2i 'i./it u%ul 2a/ de altul. +r *a*il )%t,."larea e"ic a ace'tui galileea%& c3iar dac %u erai )% 'tare '( )%/elegi )% )%tregi.e& a!ea .area calitate de a ridica !al area u%ei "riete%ii la )%l/i.i %e*%uite. Marcellu' )-i da acu. de'tul de li."ede 'ea.a c a ' 'it . .e%tul "e%tru ac/iu%e deci'i!. Via/a )% ace'te c %di/ii u.ilit are %u .ai "utea c %ti%ua. :u 2u'e'e )% )%tregi.e de ac rd cu "ri%tele 'u& care( -i )%c3i"ui'e c "etrec,%d u% ti." )% Ate%a ( 2r ' ai* %ici "re cu"are -i %ici r'"u%deri ' ciale ( !a 'c"a de i%di'" $i/ia care(l c3i%uie-te. A't$i )%' -tia cu certitudi%e c !a 2i *ligat ' " arte t at !ia/a acea'ta )%gr $it are " !ar. E!ide%t& ti."ul !a "utea -terge di% a.i%tirea lui i.agi%ea tul*ure a tragicei )%t,."lri care(l *'eda. Va )%cerca ' 'e cu"e de 'tudiile care(i ! r 2ace "lcere& !a )%cerca ' lucre$e ce!a -i '(-i 't",%ea'c g,%durile care rtceau .ereu& 'c",%d di% "uterea ! i%/ei lui. Dar !edea c e'te $adar%ic ' )%cerce c,t !re.e "e el %u(l i%tere'a %i.ic. Di% $iua c,%d ' 'i'e la Ate%a& %u %u.ai c te%'iu%ea %er!il r 'i %u 'e d . li'e& ci& di." tri!& 'e 'i./ea t t .ai ru cu 2iecare $i ce trecea. S"ai.a de a 'e " .e%i 2a/ )% 2a/ cu a.e%i cu care !a tre*ui ' 'tea de ! r* 'e ad,%ci'e& a-a c acu. de!e%i'e u% ade!rat c3i%. 6i era tea. ' ia' di% ca' -i 'e 2erea ",% -i di% calea grdi%arit r. De a't dat )-i "ierdu'e cu de'!,r-ire cu."tul. 4r '(-i dea 'ea.a -i 2r ' !rea& 'e 2cu'e de r,' )% 2a/a credi%ci 'ului 'u 'cla!. Ar 2i i." 'i*il ca de aici )%ai%te De.etriu' '(l a'culte -i '(l re'"ecte cu aceea-i r*dare -i re'"ect ca ",% acu.. A't$i )l acu$a'e -i(l a.e%i%/a'e )% gura .are. +r ced,%d )% 2elul ace'ta& .,i%e " ate ar 2i )% 'tare ' c .it ci%e -tie ce 2a"t %e*u%ea'c. Va 2i .ult .ai *i%e ' ter.i%e dat cu 'itua/ia acea'ta& )%ai%te de a "rici%ui alt ra % u %e% r cire.

4a.ilia 'a !a 2i ad,%c .,3%it c,%d !a a2la ce '(a )%t,."lat& dar . artea u%ei 2ii%/e dragi e'te )% rice ca$ .ai u- r de 'u" rtat dec,t u.ili%/a. St,%d a-e$at )% "eri'til cu *ra$ul "r "tit )% "al.e& 'e g,%di la t ate 2ii%/ele care i(au 2 't dragi. I 'e "ru c !ede "e Lucia& a-e$at cu "ici arele 'u* ea -i citi%d. 4cu ulti. !i$it )% *i*li teca di'ti%'ului 'u "ri%te. Era c %!i%' c tatl 'u %u !a 2i %e.ul/u.it di% cale( a2ar c,%d !a "ri.i -tirea de'"re . artea lui tragic0 "r *a*il 'e !a 'i./i .ai u-urat& !$,%d c acea't c3e'tiu%e durer a' e'te ter.i%at )% . d de2i%iti!. A" i i%tr )% ca.era .a.ei 'ale -i r.a'e .ul/u.it c,%d c %'tat c ea d ar.e li%i-tit. Se 'i./i .ul/u.it -i de 2a"tul c acea't de'"r/ire i.agi%ar %u !a tre*ui udat cu lacri.i. 6-i lu r.a' *u% de la Dia%a. Erau )."reu% )% "erg la& ca )% du"(a.ia$a aceea c,%d el "leca'e '"re Mi% a. O 'tr,%'e )% *ra/e& dar cu arecare '2ial& de arece "re'i./ea c acu. %u 'e !a .ai )%t arce& "ri% ur.are %(ar 2i c rect di% "artea lui '(i 2gduia'c ce!a. T tu-i& acu. /i%ea )% *ra/e -i 'ruta. De.etriu' )l a.gi'e )% "ri!i%/a "u.%alului "e care(l cu."ra'e )% i%'ula C r2u. 6-i )%c3i"ui'e c "u.%alul cu .,%erul de argi%t& "e care(l "urta'e a%i de(a r,%dul& '(a "ierdut "e * rdul galerei Ve'tria& dar %u(i !e%ea ' cread. +r *a*il '"eriat di% "rici% c(l !$u'e .ereu a*tut& De.etriu' )i lua'e "u.%alul. T tu-i el 2cu'e ge'tul ace'ta cu cea .ai *u% i%te%/ie. T c.ai de aceea %u(i "u'e'e )%tre*ri -i ad.i'e'e c3iar c "u.%alul '(a rtcit "e u%de!a. La C r2u )-i cu."ra'e altul& care %u era at,t de 2ru. '& dar "utea 2ace aceea-i 'lu1*. A d ua $i du" "lecarea di% C r2u& di'"ru -i "u.%alul ace'ta. Lui Marcellu' %u(i !e%ea ' cread c !reu%ul di%tre clt ri ar "utea 2ura "u.%alul cu t tul li"'it de !al are. +ri% ur.are& tre*uia ' 2ie la De.etriu'0 )% acea't "ri!i%/ %u .ai )%c"ea %ici u% 2el de )%d ial. +r *a*il& dac ar 2i cutat )% de'aga cu lucrurile 'cla!ului 'u& le(ar 2i g'it "e a.,%d u. Era t t at,t de "r *a*il ca De.etriu' ' le 2i aru%cat "e'te * rd& dar el era at,t de ci%'tit )% t t ce 2cea& )%c,t %u(i !e%ea ' cread )% acea't e!e%tualitate. +r *a*il el le "'tra ",% )% $iua c,%d !a crede c %u e'te %ici "ri.e1die ' i le re'tituie. De'2c,%du(-i ci%gt area tu%icii& de$*rc -i& i%tr,%d )% di/a lui De.etriu'& !$u c de'aga )% care( -i a!ea lucrurile e'te "e "at. M,i%ile )%ce"ur '(i tre.ure c,%d 'e a"r "ie de ea& cci %u era t c.ai u- r ' te 'i./i at,t de a"r a"e de . arte. Se "ri; +ri% ur.are... *iectul acela tre*uia ' 2ie aici; Se retra'e c,/i!a "a-i -i 'e '"ri1i%i de "erete. A'ta )%'ea.% c De.etriu' "re!$u'e ge'tul "e care el )l !a 2ace acu.; +e'te "u.%alele 2urate a-e$a'e c.a-a aceea; )%cle-ta di% "u.%i -i ge.u de re! lt. Dar !a 'c ate "u.%alele di% de'ag dat cu *iectul ace'ta; Se "i%ti dat di% t ate "uterile ca ' 'e " at .i-ca -i& a"r "ii%du('e de "at& )%ti%'e .,% care )%ce"u'e '(i tre.ure. Sud area )i curgea -ir aie de "e 2ru%te -i "ici arele i 'e "reau at,t de 'l*ite& )%c,t a*ia(l .ai "uteau duce. A" i& cu .i-care !i le%t re"e$i .,%a )% 1 '& ca -i c,%d ar 2i )%cercat ' "ri%d 2ii%/ !ie. O !re.e& care i 'e "ru 2 arte lu%g& r.a'e %e.i-cat& cu .,%a )%cle-tat "e !e-.,%tul de care 'e te.u'e -i "e care %u(l "utea 'u2eri. A" i 'e a-e$ "e .argi%ea "atului -i tra'e )%cet c.a-a '"re el. Se uit la ea 2r ' )%/eleag %i.ic0 ridic )% lu.i% -i 'e 2rec )%cet cu ea "e *ra/ul g l. :u "utea '(-i dea 'ea.a de 'e%$a/ia "e care 'i./ea& dar era cert c )% acea't cli" ce!a %e *i-%uit "r ! ca'e tra%'2 r.are )% 'u2letul 'u. :eli%i-tea i 'e d . li'e. Se ridic )% "ici are& ca -i c,%d '(ar 2i tre$it di%tr( u% !i'& -i lu,%d c.a-a "e *ra/ ie-i )% "eri'til. Se a-e$ "e 'cau% -i -i( )%ti%'e "e ge%u%c3i& %ete$i%d( )%cet cu .,%a. Si./i ciudat .ul/u.ire0 %e)%/elea' 'e%$a/ie de u-urare& eli*erare de t t ce(i "re cu"a'e ",% acu.. De "e 'u2let i 'e ridica'e .are " !ar. :u .ai 'i./ea tea.a de ",% acu.. Lacri.ile 2ier*i%/i )i tul*ur !ederea -i i 'e 'cur'er )% lu%gul *ra$ului. La ur. 'e ridic di% % u de "e 'cau% -i du'e c.a-a )% di/a lui De.etriu'& u%de a-e$ cu. g'i'e. C "le-it de ace'ta 'e%$a/ie de .ul/u.ire& )% "ri.ul . .e%t %u -tiu ce ar "utea 2ace. I%tr )% atelier -i& c,%d !$u 'tatueta carag3i a' a lui De.etriu'& )%ce"u ' r,d. Ca'a i 'e "rea c %u(l .ai " ate cu"ri%de& a-a c(-i "u'e t ga -i ie-i )% grdi%.

T t )% grdi%(l g'i -i 'cla!ul 'u du" ce 'e )%t ar'e aca'. De.etriu' 'e a"r "ia'e cu u% 2el de '"ai.& de arece cu% -tea de'tul de *i%e "e Marcellu' "e%tru a(-i "utea da 'ea.a c %u !a .ai 2i )% 'tare ' )%dure -i alte u.ili%/e. I%tr )%cet -i 'e uit )% ca.era 't",%ului 'u& iar de aici trecu )% atelier. A" i ie-i )% "eri'til -i 'e "ri )% l c& cu 'u2letul )%cre.e%it de '"ai.& )% aceea-i cli" )l !$u c 'e "li.* "ri% grdi%. Se a"r "ie re"ede de el -i di% "ri.ul . .e%t )-i ddu 'ea.a de .area 'c3i.a*re "ri% care a trecut. 8 Te 'i./i .ai *i%e& 't",%e; :u(i a-a9 )%tre* De.etriu' -i 'e uit la el %e)%cre$t r. >u$ele lui Marcellu' tre'rir de u% $,.*et. 8 A. 2 't !re.e )%delu%gat 2 arte de"arte de ti%e& De.etriu'& r'"u%'e el cu gla'ul tre.urat.

8 Da& 't",%e; Cred c %u .ai e %e! ie '(/i '"u% c,t . 'i.t de .ul/u.it c acu. te(ai )%t r'. Ce a"utea 2ace )% i%tere'ul du.itale9 8 Mi 'e "are c(ai " .e%it ce!a de'"re u% /e't r "rice"ut0 u%ul care ' " at re"ara c.a-a aceea. Oc3ii lui De.etriu' 'e lu.i%ar. 8 Da& 't",%e; 8 Du" ce ! . ter.i%a cu ci%a& adug Marcellu'& %e ! . duce )."reu% ",% la el. A" i 'e )%dre"t '"re ca' -i De.etriu' )l ur.& 'i./i%du(-i 'u2letul "li% de .ul/u.ire. C,%d a1u%'er )% "eri'til& %u 'e "utu 't",%i& ci ridic c3ii '"re el -i(l )%tre*7 8 6.i dai ! ie ' te )%tre*& 't",%e& ce '(a )%t,."lat9 Ai "u' .,%a "e c.a-a acea'ta9 Marcellu' ddu a2ir.ati! di% ca" -i $,.*i cu '2ial. 8 M(a. g,%dit .ereu c a-a 'e !a )%t,."la& 't",%e. 8 De ce9 + ate ai a!ut -i tu aceea-i 'e%$a/ie %e *i-%uit c,%d ai ati%'( cu .,%a9 8 Da& 't",%e; 8 Ce 2el de 'e%$a/ie a%u.e9 8 Ce 2el de 'e%$a/ie a%u.e9 dat c,%d "u% .,%a "e ea. 'tra%ie e%ergie ( '"eci2ic -i i%ere%t ( 'e de'"ri%de di%tr()%'a de 2iecare a't2el de a2ir.a/ie9 )%tre* Marcellu'.

8 :u e-ti de "rere c e'te i."rude%t ' 2aci

8 >a da& 't",%e. V r*ele .ele ar "utea ' "ar li"'ite de 1udecat. M(a. 'trduit ' )%/eleg ce " ate 2i acea't e%ergie. Du" cu. -tii& 't",%e& eu l(a. !$ut .uri%d. A 2 't 2 arte cura1 '; +r *a*il e% a. i%!e'tit acea't c.a- cu ad.ira/ia "e care a. 'i./it( 2a/ de cura1ul 'u. C,%d . uit la ea& . ru-i%e$ di% "rici%a gri1il r "e care .i le 2ac -i a- !rea ' 2iu -i eu cura1 ' -i '... 4cu "au$& %e-tii%d cu. ' .ai c %ti%ue.

8 i a'ta e5"lic e%ig.a du" "rerea ta9 'trui Marcellu'. 8 Da& 't",%e& )%g,% De.etriu'. +r *a*il e5"lic.

8 Cred c e'te ce!a .ai .ult dec,t at,t& De.etriu'& -i tu -tii de'"re ce e'te ! r*a; 8 Da& 't",%e; CA+ITOLUL IK 6% $ rii $ilei ur.t are& c,%d 'e tre$i& Marcellu' r.a'e e5ta$iat& du" ce c %'tat c %u .ai 'i.te " !ara care(l "ri.a'e !re.e at,t de )%delu%gat. A*ia acu. )-i ddea 'ea.a "e%tru "ri.a dat de 'e.%i2ica/ia de"li%ei li*ert/i. O"ri%du('e )% 2a/a u-ii de'c3i'e de la ca.era credi%ci 'ului 'u 'cla!& al crui $*uciu. 2u'e'e t t at,t de greu ca -i al lui )%'u-i& c %'tat .ul/u.it c .ai d ar.e )%c. Era 2 arte *i%e a-a0 De.etriu' .erita acea't di3% -i .erita -i '(i ceara iertare "e%tru 2elul )% care 'e "urta'e 2a/ de el. Di% $iua c,%d la !,r'ta de ci%ci'"re$ece a%i )-i 2cu'e c %!ale'ce%/a du" * al grea de care 'u2eri'e& Marcellu' %u a!u'e'e ca$ia ' .ai 'i.t "r 2u%da 'e.%i2ica/ie a !ie/ii. Te."eratura ridicat )l l'a'e 'leit de "uteri -i 'l*it 2i$ice-te0 dar )-i aducea a.i%te c )% ti."ul acelei c %!ale'ce%/ei t ate 'i./urile lui 2u'e'er %e *i-%uit de tre$e. Mai ale' )% t ate $! %urile .ai li."e$i& t ate .ir 'urile .ai i%'i%ua%te -i .ai "uter%ice& "e%tru a(i aduce a.i%te de .ire'.ele "e care le cu% 'cu'e. 6%ai%te de aceea au$i'e "'rile ciri"i%d -i -uier,%d& 2iecare )% 2elul ei& dar i 'e "rea carag3i ' ' a2ir.i de'"re ele c ar c,%ta. De a't dat )%' )-i ddu 'ea.a c ele c,%t cu ade!rat )%tr(u% 2el de c r. At. '2era era 'aturat de .irea'.a 2l ril r de 2,% c 'it& de .ir 'ul dulceag al ca"ri2 il r& al ia' .iei -i al %arci'el r& ca -i c,%d ar 2i )%cercat ' c,%te u% i.% de 'la! "e%tru )%t arcerea lui )% !ia/ -i la "lcerile "e care i le 2erea. C,te r*u2%eal u- ar de !,%t cu .ir ' de 2ru%$e !e-tede -i ".,%t 1ila! )l 2cea ' 'e tre$ea'c la realitate& a-a c 'e 'i./ea .ul/u.it c(a reu-it ' 'ca"e de c %tactul .ai i%ti. cu ace'te d u ele.e%te. 6% ti."ul cel r c,te!a $ile de c %!ale'ce%/ di% ti%ere/ea 'a& Marcellu' 'e 'i./i'e "r 2u%d i."re'i %at de legtura e5i'te%t )%tre el -i t ate 2ii%/ele di."re1urul 'u. Se 'i./ea .ai li%i-tit -i .ai )%cre$t r& c %'tat,%d c e'te at,t de 'tr,%' i%tegrat )% t ate ele.e%tele 2irii. Dar "e .'ur ce(-i rec,-tiga "uterile acea't 'tra%ie 'e%'i*ilitate )%cet ' .ai 2u%c/i %e$e. Cul rile -i .ire'.ele )i .ai 2ceau -i a't$i "lcere& t t a-a c,%tecul 2luid al "'ril r -i $u.$etul g,$el r di% ier*uri& dar 'e%ti.e%tul )%/elegerii 2a/ de i%te%/ia l r 'e de'tr.a'e )% ti."ul "re cu"ril r de alt %atur -i al 1 curil r de c "il ce ur.a'er du" aceea. :u 'e a-te"ta %ici ' .ai gu'te acela-i e5ta$ trect r. +r *a*il 'e%$a/ia acea'ta %u era acce'i*il dec,t )% . .e%te c,%d re$i'te%/a 2i$ic a i%di!idului e'te a"r a"e 'leit -i c,%d 2ragilitatea 'e )%2r/e-te cu alte lucruri t t at,t de 2ragile -i trect are& cu. e'te ciri"itul "'ril r -i u%da "ar2u.ului de lcr.i are. 6% di.i%ea/a acea'ta )%' 'e 'i./i di% % u c "le-it de luciditatea 'e%$a/iil r de di%i ar care(i u."leau 'u2letul de 'tra%ie .ul/u.ire. Tru"ul -i 'u2letul )i tre"idau de acela-i e5ta$. 6% ti."ul % "/ii "l ua'e -i 2ru%$ele uria-il r 'ic . ri luceau !e'ele& re2lect,%d 'c"rrile aurului di% ' are. At. '2era era 'aturat de .irea'.a tra%da2iril r )%!i ra/i. +r *a*il "e a't2el de di.i%ea/& )-i $i'e Marcellu'& -i(a 'cri' Ari't 2a% cele*ra a" 'tr 2 +'rile Ate%ei. 4r )%d ial cele )%t,."late )% du"(a.ia$a $ilei di% a1u% c %tri*ui'er la "r ! carea ace't r .ulti"le reac/ii. I.ediata c %'eci%/ a c %tactului cu c.a-a 2u'e'e u% 'e%ti.e%t de '"ai. -i .irare& du" care ur.a'e .ul/i.ire 3 tar%ic cu e5ta$ul. Dar te%'iu%ea lui %er! a' 'e "relu%gi'e at,t de .ult& )%c,t de'ti%derea *ru'c "e care 'i./i'e i 'e "ru'e 'i% %i. cu e"ui$are a"r a"e t tal& )% aceea-i 'ear 'e culca'e 2r ' ci%e$e -i d r.i'e ca leg%at. C,%d de'c3i'e c3ii& 'i./i%du('e "e de"li% trea$& )% 'u2let cu 'e%$a/ie de "uri2icare -i "ri.e%ire& 'i./i'e d ri%/a '(-i )."reu%e$e .,i%ile -i ' .ul/u.ea'c u%ei 2ii%/e *i%e! it are creia )i dat rea$ ace't %e"re/uit dar "e care i(l 2cu'e. A-e$at )% * 'c3etul de tra%da2iri& )-i re"et )% g,%d %u.ele tutur r $eil r

-i $ei/el r cla'ice care ar .erita acea't 2ra%d de recu% -ti%/. I 'e 2cu'e u% dar %e"re/uit& dar cel de la care !e%i'e darul ace'ta tre*uia ' r.,% a% %i.. +e%tru "ri.a dat )% !ia/a 'a Marcellu' 'e g,%di cu "i$. la %ai!ii care 'u%t )% 'tare ' cread )% $ei. El )%' era i%ca"a*il ' cread )% e5i'te%/a l r. Dar acea't e5"erie%/ %ea-te"tat di%tre el -i c.a- %u era u% i%cide%t "e care ar 2i "utut '(l eli.i%e cu u% 'i."lu7 <:u )%/eleg ce " ate ' 2ie... "ri% ur.are !a 2i .ai *i%e ' c %'ider "r *le.a acea'ta dre"t ce!a de2i%iti! ter.i%at.= :u... de a't dat era ! r*a de'"re "r *le. care 'e cerea elucidat. Marcellu' )%ce"u ' 'e g,%dea'c ad,%c& )%ai%te de t ate& c.a-a acea'ta era 'i.* lul ru-i% a'ei )%t,."lri "etrecute )% Ieru'ali.. O.ului care "urta'e %u i 'e "utea i."uta %ici u% 2el de cri.. 4u'e'e 1udecat "e te.eiul .rturiil r .i%ci% a'e& ',%dit "e %edre"t -i la . arte ru-i% a'& )-i 'u" rta'e durerea -i u.ili%/a cu r*dare !red%ic de ad.irat. Dar are cu!,%tul <r*dare= "utea ' 2ie cel i%dicat9 Galileea%ul .ai a!ea -i altce!a a2ar de r*darea care i."lic cura1 -i *r*/ie. Ace't I'u' %u %u.ai c 'u" rta'e cu r*dare u.ili%/ele -i c3i%urile "ri% care trecu'e& dar de'"re el 'e "utea '"u%e c -i(a "ri!it )% 2a/ tragicul de'ti% 2r ' cli"ea'c; A ie-it cu *u%(-tii%/ )% calea lui ca '(l )%t,."i%e; +e ur.& )% % a"tea aceea& la "alatul "r curat rului& du" ce 'e tre$i'e di% *e/ia care(l t r "i'e t at $iua& )%ce"u'e '(-i dea 'ea.a de r area '2idt are a 2a"tei lui& c,%d e5ecuta'e ',%da a'u"ra .ului ace'ta ca -i c,%d ar 2i 2 't u% cri.i%al de r,%d. 6% ti."ul *a%c3etului dat de +ilat& ticl -ia ace'tei "urtri 'e re"e$i'e a'u"ra lui ca !,lt are de a"e. :u 2u'e'e de a1u%' c 'e a' cia'e cu la-ii -i 'celera/ii care r'tig%i'er "e ace't I'u'& ci ad.i'e'e '(-i *at 1 c de ace't er u . rt& ).*rc,%d c.a-a lui "tat de ',%ge "e%tru "lcerea u%ei adu%turi de *e/i!i. :u e de .irare c c3i%uit area a.i%tire a r lului "e care(l 1uca'e el )%'u-i )% acea't cri. l(a c3i%uit -i i(a tr!it 'u2letul; Ace'ta era 'i%gurul a.%u%t care "utea 2i )%/ele'. i di% "rici% c acea't c.a- era .i1l cul cu care 2u'e'e ",% acu. t rturat era 2ire'c ' 'e g,%dea'c la ea cu '"ai. a"r a"e 2re%etic -i 3 tar%ic cu %e*u%ia. 6% ti."ul du"(a.ie$ii de ieri& c %tactul cu acea't c.a- i(a !i%decat r%ile di% 'u2let. Cu. !a "utea ' a"recie$e ace'ta )%t,."lare %ea-te"tat9 +r *a*il era "r *le. .ult .ai 'i."l dec,t )-i )%c3i"uia el -i di2icultatea de a )%/elege 'e dat ra lui )%'u-i. El 'e te.u'e de acea't c.a-& "e%tru c ea 'i.* li$a .area gre-eal "e care '!,r-i'e -i %e% r cirea 'a "r "rie. Dar de a't dat& deter.i%at de u% )%de.% ire$i'ti*il& "u'e'e .,%a "e ea -i *'e'ia 'e de'tr.a'e; E2ectul ce ur.a'e du" aceea 2u'e'e el de rdi% "ur 'u*iecti! 'au c.a-a acea'ta " 'eda )% realitate -i 2 r/ 'u"ra%atural9 Acea't 'u" $i/ie "rea a*'urd -i c %trar ricrei l gici; )% acela-i ti." era -i " tri!%ic "ri%ci"iil r )% .i1l cul cr ra 2u'e'e cre'cut. +e%tru a "utea ad.ite a't2el de te rie& ar 2i tre*uit ' re%u%/e la t ate c %!i%gerile )%te.eiate "e ra/iu%e de ",% acu.& c e5i't dre"tate "er.a%e%t )% ace't u%i!er' -i a't2el ' de!i% !icti. a 'u"er'ti/iil r. :u... el %u "utea -i %ici %u !a c %'i./i la a't2el de re%u%/are. C.a-a acea'ta %u a!ea %ici u% 2el de 2 r/ 'u"ra%atural; Ideea acea'ta %u "utea 2i altce!a dec,t u% re$ultat al i.agi%a/iei. Vre.e )%delu%gat 'i.* li$a'e cri.a -i "edea"'a lui. Re.u-crile lui 'e 'cur'e'er !re.e )%delu%gat ca %i'i"ul "ri%tr(u% r%ic& iar acu. a1u%'e'er la '2,r-it& "ri% ur.are ' 'i'e !re.ea ca ' uite 2a"ta "e care a '!,r-it( . C %tactul cu c.a-a %u )%'e.%a altce!a dec,t c(a ' 'it '2,r-itul i'"-irii lui . rale. El %u !a ad.ite c acea'ta e'te )%!e'tit cu "uteri 'u"ra%aturale; A't$i 'e !a duce ' caute /e't rul care ' i( re"are& )% 2elul ace'ta !a "utea d !edi c( re'"ect -i !e%erea$. +e%tru el %u re"re$e%ta altce!a dec,t u% !e-.,%t care .erita ' 2ie tratat cu recu% -ti%/ -i re'"ect; Da& !a .erge at,t de de"arte; i ar 2i di'"u' ric,%d ' ad.it cu t at 'i%ceritatea c !e%erea$ acea't c.a-; De.etriu' 'e a"r "ie de el& gata '(i cear iertare "e%tru )%t,r$iere. 8 6.i "are *i%e c(ai "utut ' d r.i& r'"u%'e Marcellu' -i $,.*i. Ai a!ut .ult *taie de ca" di% "rici%a .ea. Dat rit %e% r cirii care .(a l !it& .(a. "urtat 2r %ici c %'idera/ie 2a/ de ti%e. Dar tu& De.etriu'& ai 2 't )%/elegt r -i ai a!ut )%delu%g r*dare& ).i "are ru de 2elul )% care te(a. tratat& .ai

ale' ieri. 6.i "are 2 arte ru; 8 V r g& 't",%e; )l "ri De.etriu'. Su%t 2 arte .ul/u.it c ! 'i./i/i di% % u *i%e; 8 Cred c a't$i a. "utea "leca de aca'& "e%tru a g'i "e /e't rul du.itale ca ' re"are c.a-a. 8 Da 't",%e; 6.i da/i ! ie ' .erg la *uctrie -i ' ! aduc "r,%$ul9 8 Mai $* !e-te "u/i%. S"u%e& De.etriu'& cu t at 'i%ceritatea& cre$i c acea't c.a- ar "utea di'"u%e de "uteri 'u"ra%aturale9 8 Ace'ta e'te u% .i'ter de %e"tru%'& 't",%e& r'"u%'e De.etriu'& acce%tu,%d 2iecare cu!,%t. Mi(a. $i' c " ate du.%eata !ei reu-i ' elucide$i acea't "r *le.& ).i dai ! ie ' te )%tre* la ce c %clu$ie ai a1u%'9 Marcellu' clti% di% ca". 8 Cu c,t . g,%de'c .ai )%delu%g la acea't "r *le.& r'"u%'e el cu gla'ul d . lit& .i 'e "are cu at,t .ai c ."licat. A" i 'e ridic )% "ici are -i 'e )%dre"t '"re ca'. 8 De& 't",%e& )%ce"u De.etriu'& care 'e lu du" el& %u %e cere %i.e%i ca % i ' )%/elege. acea't "r *le.. Su%t .ul/i.e de lucruri )% !ia/ "e care %u e'te %u.aidec,t %e! ie ca % i ' le )%/elege.. +r *le.a ce %e "re cu" acu. ar "utea ' 2ac "arte di%tre ace'tea. 6% 2a/a i%trrii "ri%ci"ale a Teatrului Di %H' '& care era )% aer li*er& erau c,te!a .ici dug3e%e care !i%deau artic le .ru%te de care '"ectat rii "uteau ' ai* %e! ie7 dulciuri& e!a%taie -i "er%i/e. La cellalt ca"t era .ica "r!li ar a lui >e%ia.i%& ce!a .ai )%c l de !eci%ii 'i %egu't ri& )% 2a/a u-ii "r!li arei lui %u 'e !edea %ici i%dica/ie di% care '(ar 2i "utut c %'tata cu ce 'e cu"0 %i.ic altce!a dec,t %u.ele ar' cu 2ierul r -u )%tr( 'c,%dur de ci"re'& care(/i ddea ' )%/elegi c dac %u -tii c >e%ia.i% e'te /e't r ( cel .ai !ec3i -i .ai "rice"ut di% t at Ate%a ( a'ta )%'e.%a c %u 2aci "arte di%tre clie%/ii care ar .erita ate%/ia lui. 6% i%teri rul "r!liei aerul era cald -i )%ecci '. De-i '"a/iul era 2 arte redu'& )% a2ar de d u r$* aie ( di%tre care u%ul era cel .ai .are "e care(l !$u'e Marcellu' ",% acu. )% t at !ia/a lui ( .ai era r at de t r' uria-& de"a%at are -i *al turi .ari de .aterial *rut0 c -uri "li%e cu c c %i de .ta'e& *al turi de *u.*ac -i 'aci *urdu-i/i cu l,%. +artea cea .ai .are a "r!liei era cu"at de .a' .are& "e t*lia creia >e%ia.i% 'ta cu "ici arele )%cruci-ate 'u* el& cu"at cu ti!irea .,%ecii u%ei 3ai%e 2ru. a'e. Era )%'"i.,%tt r de 'la* -i de c c,r1at& iar ca"ul lui "le-u! "rea "rea .are "e%tru tru"ul lui "u/i%. >ar*a al* )i at,r%a ",% "e "ie"t& iar 3ai%a " % 'it cu care era ).*rcat %u d !edea c,tu-i de "u/i% c ar 2i u% /e't r "rice"ut. +e "eretele di% d 'ul lui era u% r,%d de " li/e& "li%e de 'uluri de "erga.e%t& care du" a'"ect d !edeau c au 2 't 2 arte de' )%tre*ui%/ate. >e%ia.i% %u ridic "ri!irea )%ai%te de a ter.i%a 2irul di% ac0 dar du" aceea )-i )%dre"t tru"ul -i 2c,%d u% 2el de 'tr,.*tur& care /i%ea l c de $,.*et& 'e uit la % ii 'i clie%/i& )%cre/i%du(-i %a'ul -i ridic,%d *u$a 'u"eri ar& )%t c.ai ca c.il creia i(au "u' " !ar "rea grea "e '"i%are. A2ar de c3ii lui lucit ri ca %i-te .rgele& c$u/i ad,%c )% r*ite& >e%ia.i% "rea *tr,% ca -i Ie3 !a -i ( 1udec,%d du" 2elul )% care 'e uita la ei ( t t at,t de 'u"rat ca -i el. Marcellu' )%ai%ta cu )%dr$%eal& ur.at de De.etriu'. 8 Ve-.,%tul ace'ta& $i'e el ridic,%d c.a-a )%tr( .,%& are %e! ie ' 2ie re"arat. >e%ia.i% )-i /uguie *u$ele rigide ca %i-te curele -i& u.e$i%du(-i degetul .are& )%cerc ' )%'ile$e u% % u 2ir )% ac.

8 A. -i altce!a de lucru& r'"u%'e el cu gla'ul gutural& dec,t ' . cu" de gurile di% 3ai%ele !ec3i. A" i ridic acul )% lu.i% -i )%cerc '(i %i.erea'c urec3ea7 Du(te la cel care /e'e ",%$e de c ra*ie& adug el %e.ul/u.it. 8 +r *a*il %(ar 2i tre*uit ' !i% la du.%eata -i ' te 'u"r cu ace't lucru de %i.ic& )%cu!ii%/ Marcellu' 2r ' 'e tul*ure& ).i dau 'ea.a c !e-.,%tul ace'ta %u "rea are %u -tiu ce !al are& dar e'te a.i%tire -i .i(a. $i' c !a 2i .ai *i%e '(l dau ca '(l re"are ci%e!a care 'e "rice"e. 8 Va ' $ic e'te a.i%tire; >tr,%ul >e%ia.i% )%ti%'e .,%a u'cat ca 'urcea -i& lu,%d c.a-a& "i"i cu degete de e5"ert. O a.i%tire; i cu. de a a1u%' ' 2ie a.i%tire9 )%tre* el -i 'e uit )%cru%tat la Marcellu'. Tu e-ti r .a%& %u(i a-a9 Ve-.,%tul ace'ta e'te t t at,t de e!reie'c ca -i cele Cece + ru%ci. 8 E'te ade!rat& ad.i'e Marcellu' )%gduit r. Eu 'u%t r .a% -i c.a-a acea'ta a a"ar/i%ut u%ui e!reu. 8 +r *a*il u% "riete% al du.itale& ri" 't >e%ia.i% cu gla'ul "li% de a.rciu%e -i ir %ie. 8 :u "r "riu($i' u% "riete%. Dar a 2 't u% e!reu cu.'ecade -i cura1 '& "e care(l re'"ectau t /i cei care l( au cu% 'cut. C.a-a lui a a1u%' )% .,i%ile .ele -i a- d ri ca ' 2ie tratat cu re'"ectul cu!e%it. Marcellu' 'e "lec '"re el -i(l !$u c $g,r,ie cu u%g3ia )%gl*e%it "at )%tu%ecat ce 'e !edea "e /e'tura ca2e%ie. 8 +r *a*il a .urit lu"t,%d... 6%g,% *tr,%ul >e%ia.i%. 8 A .urit de . arte %"ra'%ic& dar %u lu"t,%d& r'"u%'e Marcellu'. A 2 't u% . "a-%ic "e care l(au r"u' du-.a%ii 'i. 8 Mi 'e "are c e-ti *i%e i%2 r.at de'"re ceea ce '(a )%t,."lat cu el& .ur.ur >e%ia.i%. Dar %u e'te trea*a .ea ' te )%tre* cu. a a1u%' )% " 'e'iu%ea du.itale. E'te de la 'i%e )%/ele' c %u " /i a!ea %ici u% a.e'tec )% . artea ace'tui e!reu& cci alt2el %(ai /i%e at,t de .ult la c.a-a acea'ta !ec3e care a 2 't a lui. A" i adug cu gla'ul ce!a .ai ).*l,%$it7 @i( ! i re"ara -i %u te !a c 'ta %i.ic. 8 6/i .ul/u.e'c& r'"u%'e Marcellu' cu gla'ul rece& dar "re2er ' "lte'c c,t c 't. C,%d ' !i% '( iau9 >e%ia.i% %u(i r'"u%'e. O*ra$ul lui ).*tr,%it 'e )%t ar'e '"re 2erea'tr -i& ridic,%d c.a-a )% a.,%d u .,i%ile& e5a.i%a )% lu.i%& )%t ar'e ca"ul "e'te u.r -i 2cu 'e.% lui Marcellu' ' 'e a"r "ie. 8 Ia uit(te& r gu(te. E'te /e'ut di%tr( 'i%gur *ucat& 2r %ici cu'utur. :u e5i't dec,t 'i%gur l calitate u%de 'e /e'e )% 2elul ace'ta. De"arte& )% !eci%tatea lacului G3e%i$aret di% Galileea. >e%ia.i% )-i 2lutur *ar*a )%g,%durat. Au trecut a%i )%tregi de c,%d %(a. .ai !$ut u% !e-.,%t 2cut )% Galileea. Cred c acea't c.a- tre*uie ' 2ie 2cut u%de!a )% regiu%ea Ca"er%au.. 8 Cu% -ti acea't regiu%e9 )%tre* Marcellu'. 8 Da& 'igur cu% 'c0 eu . trag di% %ea.ul 'a.arite%il r& care trie'c ce!a .ai '"re .ia$$i& a"r a"e de 2r %tier& declar >e%ia.i% -i )%ce"u ' r,d cu )%/ele'. Cei di% Galileea -i cei di% Sa.aria %(au 2 't %ici dat "rea *u%i "riete%i. Galilee%ii 'u%t a.e%i e!la!i -i care(-i "ierd "artea cea .ai .are a ti."ului )% 'i%ag gi& iar c,%d "leac la Ieru'ali. )% "eleri%a1 )-i la' tur.ele 2r "'t r -i /ari%a 2r "$it r. Cu "eleri%a1ele ace'tea -i 1ert2ele "e care le 2ac au a1u%' 2 arte 'raci. Sa.arite%ii %u 'e i%tere'ea$ "rea .ult de te."lu. 8 Di% ce cau$9 )%tre* Marcellu'. >e%ia.i% )-i trecu "ici arele 'u*/iri "e'te .argi%ea .e'ei -i r.a'e )% acea't atitudi%e& "regti%du('e '(i dea lu%g e5"lica/ie.

8 4r )%d ial& )%ce"u >e%ia.i%& ai au$it de Ilie +r ar cul. Marcellu' clti% di% ca" -i >e%ia.i% 'e uit la el cu "rere de ru0 a" i "r *a*il )-i $i'e c %u 2ace '(-i .ai "iard Vre.ea cu el& a-a c(-i ridic di% % u "ici arele "e .a' -i a-e$,%du('e )% " $i/ia i%i/ial )%cerc )%c( dat '(-i )%'ile$e 2irul )% ac. 8 Ilie ace'ta a 2 't u% $eu al Sa.ariei9 )%tre* Marcellu'. >tr,%ul l' acul di% .,% -i 'e uit la el cu di'"re/. 8 6.i !i%e greu ' cred c )% ca"ul cui!a& 2ie el c3iar r .a%& a "utut ' 'e adu%e at,ta ig% ra%/. +e%tru e!rei ( 2ie di% Sa.aria& Iudeea& Galileea 'au di%tre 'e.i%/iile care '(au )."r-tiat ( %u e5i't dec,t u% 'i%gur Du.%e$eu; Ilie a 2 't u% .are "r 2et. Eli'eu& care a . -te%it 3ai%ele lui& a 2 't -i el u% .are "r 2et. Triau )% .u%/ii Sa.ariei& cu .ult )%ai%te de cldirea .aril r te."le -i de t at 2r.,%tarea acea'ta "e care 2ac "re /ii. Sa.arite%ii '(au )%c3i%at )%t tdeau%a -i au adu' 1ert2e "e altarele ridicate )% cr,%gurile de "e c a.ele .u%/il r. 8 +r cedeul ace'ta .i 'e "are c,t 'e " ate de l gic& r'"u%'e Marcellu' .ul/u.it. 8 De& .ur.ur *tr,%ul& ! r*ele ace'tea %u re"re$i%t u% c ."li.e%t "e%tru credi%/a % a'tr& de-i ).i dau 'ea.a c ai )%cercat ' 2ii a.a*il. Marcellu' )%ce"u ' r,d -i >e%ia.i% )-i 2rec %a'ul lu%g -i c r iat cu artt rul& a" i $,.*i -i el. 8 Ti%ere& c %'tat c e-ti 2ire *l,%d& $i'e el.

8 A'ta de"i%de de ceea ce .i 'e )%t,."l& r'"u%'e Marcellu'& care %(ar 2i !rut ca *tr,%ul '(-i )%c3i"uie de'"re el c e'te u% 'l*% g. Du.%eata e-ti .ai )% !,r't dec,t .i%e cu 2 arte .ul/i a%i. 8 A-a !a ' $ic0 de aceea(/i )%c3i"ui c u% %i .ai )% !,r't are dre"tul ' 2ie %e" litic '. 8 +r *a*il )% acea't c3e'tiu%e 'u%te. a.,%d i de aceea-i "rere& )%cu!ii%/ Marcellu'. >e%ia.i% 'e "lec ad,%c a'u"ra lucrului cu care era cu"at -i )%ce"u ' r,d d . lit. 8 Cu. te c3ea.& ti%ere9 )%tre* el& du" ce 2cu "au$& 2ar9 ' ridice "ri!irea '"re el0 -i c,%d Marcellu' )i r'"u%'e )l )%tre* di% % u7 c,t ai de g,%d ' 'tai la Ate%a9 Lui De.etriu' acea't )%tre*are i 'e "ru e5tre. de i." rta%t. Acu.& du" ce 'tarea lui Marcellu' 'e 'c3i.*a'e& "r *a*il el 'e !a g,%di ' 'e )%t arc la R .a c,t .ai cur,%d " 'i*il. +,% acu. %u(i ! r*i'e de'"re i%te%/iile 'ale -i %ici %u(i ddu ' )%/eleag c 'e g,%di'e la acea't "r *le.. 8 :u -tiu de ca.dat& r'"u%'e Marcellu'. +r *a*il c,te!a '"t.,%i. Aici 'u%t "e care a- !rea ' le !d. 8 De c,%d e-ti aici )% ra-9 )%tre* >e%ia.i%. Marcellu' 'e )%t ar'e )%tre*t r '"re De.etriu'& care r'"u%'e )% l cul lui. 8 Ai 2 't "e C li%a lui Marte9 c %ti%u *tr,%ul. 8 :u& r'"u%'e Marcellu' cu '2ial. 8 Dar la Acr " le9 8 :u l(a. !i$itat )%c. 8 :(ai !$ut %ici +arte% %ul9 .ul/i.e de lucruri

8 6%c %u l(a. !$ut. 8 #u3,.; >i%e& dar ce ai 2cut )% ti."ul ace'ta9 8 M(a. di3%it& r'"u%'e Marcellu'& )% ti."ul di% ur. a. 2cut d u clt rii lu%gi -i * 'it are. 8 U% t,%r '%t ' ca du.%eata %u are ! ie ' 'e di3%ea'c& $i'e >e%ia.i% )% *taie de 1 c(. Va ' $ic d u clt rii& ei9 C %'tat c(/i "lace ' clt re-ti9 +e u%de ai u.*lat9 Marcellu' )%cru%t di% '"r,%ce%e. >tr,%ul ace'ta "rea c %u .ai ter.i% cu )%tre*rile. 8 A. !e%it de la R .a& declar el& )% %de1dea c i%2 r.a/ia acea'ta !a 2i t c.ai de a1u%'. 8 Acea'ta e'te clt rie& declar >e%ia.i% ca '(l )%de.%e. 8 Iar )%ai%te de "lecare a. 2acut dru.ul ",% la R .a cu galer care a "lecat di% J ""a.

8 O& !a ' $ic di% J ""a; $i'e >e%ia.i% -i c %ti%u ' c a'a cu t at ate%/ia& dar gla'ul lui "ru c tre.ur de %er*dare& )% ca$ul ace'ta ui 2 't -i ia Ieru'ali.. C,t !re.e a trecut de atu%ci9 Marcellu' )-i tcu ' c teala -i(i ddu r'"u%'ul cerut. 8 Va ' $ic a-a; )%cu!ii%/ >e%ia.i%& )% ca$ul ace'ta ai 2 't c3iar )% ti."ul '"t.,%ii +a-til r. A. a2lat c ac l '(ar 2i "etrecut lucruri %e *i-%uite. De.etriu' tre'ri -i(-i 'c3i.* greutatea tru"ului de "e u% "ici r "e altul& a" i 'e )%t ar'e '"eriat '"re 't",%ul 'u. >e%ia.i% 'e uit la e; "e 'u* '"r,%ce%e -i(l !$u. 8 :(ar 2i %i.ic de .irare& r'"u%'e Marcellu' e!a$i!. Ora-ul era "li% de t t 2elul de a.e%i& a-a c 'e "utea )%t,."la t t ce " 2te-ti& '2,r-i ei -i& 'lt,%du(-i *r,ul& 2cu u% "a' )%a" i7 %(a- !rea ' te .ai re/i% di% lucru. 8 6%t arce(te .,i%e... 6%ai%te de a"u'ul ' arelui& $i'e >e%ia.i%. C.a-a te !a a-te"ta gata. V . *ea )."reu% u% "a3ar cu !i%... dac !ei 2i di'"u' ' "ri.e-ti '"italitatea ca'ei .ele . de'te. Marcellu' e$it )%ai%te de a r'"u%de -i 'e uit re"ede la De.etriu'& care clti% di% ca" a"r a"e i."erce"ti*il& ca -i c,%d ar 2i !rut '(i '"u% c !a 2i .ai *i%e ' 'e 2erea'c de ri'cul de a 2i *ligat '(i " !e'tea'c tragica )%t,."lare "ri% care a trecut. 8 E-ti 2 arte a.a*il; r'"u%'e Marcellu'& dar %u -tiu dac .,i%e %u ! i 2i cu"at cu altce!a& )% ca$ul c,%d %u ! i "utea !e%i& ! i tri.ite du" c.a-a acea'ta. S"u%e(.i c,t '(/i "lte'c "e%tru re"ara/ie9 >g .,%a )% "artea di%u%tru a tu%icii& dar >e%ia.i% c %ti%u ' c a' ca -i c,%d %u l(ar 2i au$it. I.ediat du" aceea )%' ridic "ri!irea -i 'e uit la el )%g,%durat& ca -i c,%d ar 2i !rut '(l )%tre*e ce!a. 8 Mi 'e "are& )%ce"u el cu gla'ul d . lit -i %ete$i%d c.a-a a-e$at alturi de el& c %u e-ti di'"u' ' ! r*e-ti de'"re e!reul ace'ta. Viircellu' "ru c %u 'e 'i.te del c la )%de.,% -i a*ia a-te"ta ' "lece& dar t tu-i )i r'"u%'e. 8 E'te )%t,."lare tri't.

8 T ate )%t,."lrile cu e!rei 'u%t tri'te& )%cu!ii%/ >e%ia.i%. + t ' te a-te"t .,i%e9 8 Da& 'e )%! i Marcellu' )." tri!a ! i%/ei.

8 A-a e 2 arte *i%e; )%g,% *tr,%ul -i ridic,%d .,%a u'cat adug7 +acea ' 2ie cu ti%e; 8 Mu... .ul/u.e'c; r'"u%'e Marcellu' care %u -tia t c.ai *i%e dac %(ar tre*ui ' ure$e -i el "ace *tr,%ului e!reu. Dar "r *a*il di% "u%ct de !edere ' cial ar )%'e.%a ' 2ac gre-eal7 R.,i cu *i%e; $i'e el )%tr(u% t,r$iu& c %'ider,%d c !a 2i .ai "rude%t ' %u .ai c %ti%ue. Du" ce ie-ir di% "r!lie& Marcellu' -i De.etriu' 'e uitar u%ul la altul )%tre*t ri -i trecur de cealalt "arte a dru.ului& u%de 'e !edea teatrul "u'tiu. 8 Ce *tr,% carag3i '; $i'e Marcellu'. :u /i% c,tu-i de "u/i% '(l re!d. :u cu.!a 8 Di." tri!& r'"u%'e De.etriu'. E'te u% *tr,% )%/ele"t. 8 E-ti de "rere c a- '!,r-i gre-eal dac .,i%e a- trece di% % u "e la el9 8 Da& 't",%e; Va 2i .ai *i%e ca acu. ' ui/i ce '(a )%t,."lat. 8 La ur.a ur.el r %u e %e! ie ' .ai ! r*e'c de'"re ceea ce '(a )%t,."lat la Ieru'ali.. I(a- "utea r'"u%de 2r %ici u% )%c %1ur c %u d re'c ' .ai di'cut ace'ta c3e'tiu%e. 4elul )% care ! r*ea )/i 2cea i."re'ia c are i%te%/ia ' re"ete declara/ia ce !a 2ace $iua ur.t are7 Cred c )% 2elul ace'ta %u !a .ai a!ea . ti!e ' 'truia'c. 8 Da& 't",%e& %u !a .ai a!ea . ti!e& )%cu!ii%/ De.etriu'& dar cu t ate ace'tea el !a g'i . ti!e. >e%ia.i% %u e'te .ul care ar "utea ' re%u%/e at,t de u- r. 6-i c %ti%uar dru.ul "e le'"e$ile "ri%tre care cre'cu'e iar*a -i& du" ce a1u%'er "e e'trad& Marcellu' )%tre*7 8 S"u%e& De.etriu'& e-ti i%2 r.at de'"re dati%ile -i *iceiurile ace't r e!rei9 8 De'"re *iceiurile l r -tiu 2 arte "u/i%e a.%u%te& 't",%e. 8 >tr,%ul >e%ia.i% .i(a '"u' 7 <+acea ' 2ie cu ti%e;=. Ce ar 2i tre*uit '(i r'"u%d9 E5i't a%u.e )% 'c "ul ace'ta9 8 Cred c 2 r.ula <R.,i cu *i%e= e'te c rect& r'"u%'e De.etriu'. 8 +e acea'ta a. )%tre*ui%/at( -i eu; ri" 't Marcellu'& care "ru c(a )%ce"ut ' 'e g,%dea'c la altce!a. 8 Da& 't",%e& )%cu!ii%/ De.etriu'& 2eri%du('e ' re!i% a'u"ra re.i%i'ce%/el r durer a'e ce(l "re cu"au. Se )%t ar'er di% % u '"re i%trarea teatrului. 8 M(ar i%tere'a ' a2lu ce -tie *tr,%ul ace'ta de'"re Galileea& $i'e Marcellu' )%g,%durat. 8 V !a '"u%e .,i%e. 8 >i%e& dar eu %(a. i%te%/ia ca .,i%e ' .erg di% % u la el; :u !reau ' .ai di'cut de'"re acea't c3e'tiu%e. Vreau '(.i alu%g "e%tru t tdeau%a di% .i%te )%t,."larea acea'ta; 8 E'te 3 tr,re cu. %u 'e " ate .ai )%/elea"t; )%cu!ii%/ De.etriu'. 2 r.ul 2i %e*u%.

Acea't 3 tr,re categ ric "ru c 'e c %2ir. i.ediat. Du" ce ie-ir di% cldirea Teatrului Di %H' ' -i trecur "ri% ag ra& Marcellu' 'e "ri )% 2a/a tara*el r& ca ' 'c3i.*e c,te!a cu!i%te cu 2etele !e%ite de la /ar -i ' )."art di%ari de ara. c "iil r '"eria/i care 'e adu%a'er )."re1urul l r. A" i urcar

C li%a lui Marte -i "etrecur u% cea' )% ace't l c 'acru& u%de .arii *r*a/i ai Eladei erau a-e$a/i )% atitudi%i )."ietrite. A"uc,%d "e alee ltural%ic& Marcellu' 'e a-e$ "e *a%c de .ar.ur& iar De.etriu' 'e "ri la .ic di'ta%/. A.,%d i "reau )%g,%dura/i. Du" u% ti." de tcere& Marcellu' ridic .,%a -i(i 2cu 'e.% '"re *u'turile .utilate. 8 De.etriu'& )%ce"u el& adi%eauri .(a. g,%dit c )%tre ace-tia %u e5i't %ici u% r$* i%ic. V i grecii 'u%te/i *u%i lu"tt ri c,%d e'te ! r*a de'"re a-a ce!a0 dar er ii care au 2 't eter%i$a/i )% .ar.ur -i 'e g'e'c )% grdi%ile ! a'tre "u*lice 'u%t a.e%i "a-%ici. Ia g,%de-te(te la 4 rul di% R .a. Ac l !e$i "e SHlla& A%t %iu& Sci"i & Ca.illu'& Iuliu& Augu't... t /i cu c i2uri "e ca"& cu "lat - -i )%ci%-i cu "al -ul; Dar uit(te la -irul ace'ta de greci care urc '"re cul.ea c li%ei; S crate& E"icur& #er d t& S l %& Ari't tel& + li*iu; )%tre ace-tia %u e5i't %ici u% r$* i%ic.; 8 A-a e'te... dar t /i "ar c '(au )%t r' di% r$* i; r'"u%'e De.etriu' )% glu.. 8 Da... acea'ta e'te 2a"t "e care a. '!,r-it( % i; declar Marcellu' %e.ul/u.it. >ra!ele % a'tre legiu%i r .a%e 2 r.ate di%tr( adu%tur de ig% ra%/i; C,te!a cli"e r.a'e )%g,%durat& a" i c %ti%u cutre.urat de re! lt7 A'cult& De.etriu'& ' 2ie a2uri'i/i t /i cei care " art r$* i )." tri!a . %u.e%tel r; +re$e%tul " ate 2i al r .a%il r& dat rit cuceriril r "ri% 2 r/& dar trecutul %u " ate ' le a"ar/i% l r. O %a/iu%e care " art r$* i )." tri!a i't riei altei %a/iu%i %u .erit dec,t di'"re/ -i e'te 2 r.at di%tr( adu%tur de la-i. Cred c %u a 2 't %e! ie de "rea .ult cura1 "e%tru a !e%i "e acea't c li% ca ' rete$i urec3ile lui +ericle; 4ac "ri%' are c %e'"latul !a%dal care a !e%it aici ca '(-i a'cut "al -ul de %a'ul lui #i" crat %(a -tiut %ici ' citea'c -i %ici ' 'crie. Ar 2i i." 'i*il ca %a/iu%e ' ai* 'i./ul de.%it/ii c,%d ea %u re'"ect cu!,%tul -i "era a.e%il r de ge%iu care a dat ace'tei lu.i t at )%/ele"ciu%ea -i 2ru.u'e/ea "e care 't",%e-te a't$i; Se ridic )% "ici are cutre.urat de i%dig%are -i& trec,%d "e cealalt "arte a aleii& 'e "ri )% 2a/a *u'tului lui +lat %. 8 >r*atul ace'ta& de "ild& %u are %a/i %alitate -i %u are %ici "atrie. :u a"ar/i%e %ici u%ei ra'e. :ici /ar di% lu.ea acea'ta %u " ate a2ir.a c(i a"ar/i%e ei -i %u " ate %ici '(l di'trug; Marcellu' 'e "ri "e %ea-te"tate )% .i1l cul ace'tei "er ra/ii -i cli" %u .ai $i'e %i.ic0 a" i 'e )%t ar'e '"re De.etriu' -i(l "ri!i )% lu.i%a c3il r. 8 6/i aduci a.i%te& De.etriu'& de ! r*ele "e care le(a '"u' galileea%ul acela de'"re el )%'u-i9 8 Da& ).i aduc& r'"u%'e De.etriu' -i ddu di% ca". S"u%ea c )."r/ia lui %u e'te di% acea't lu.e. Dar %i.e%i %(a )%/ele' ce !rea ' '"u%. 8 S(ar "utea& c %ti%u Marcellu' cu gla'ul !i't r& ca )%tr( *u% $i '(i ridice -i lui u% . %u.e%t ca ace'ta al lui +lat %... #aide& ' "lec.; Ai uitat c(a. luat 3 tr,rea ca a't$i ' 2i. !e'eli; Dar )% realitate a. )%ce"ut ' aiuri. ca %i-te *tr,%i 2il ' 2i. Se 2cu'e t,r$iu ",% c,%d ' a1u%g di% % u la 3a%. C,%d cldirea a"ru )% 2a/a l r& Marcellu' declar c !a 2i *ligat ' 2ac !i$it 2a.iliei Eu" li'. 8 Ar 2i tre*uit ' .erg la ei .ai de.ult. +e t /i $eii& ).i !i%e ' cred c %(a. .ai !$ut "e %ici u%ul di%tre ei di% 'eara c,%d a. ' 'it )% ca'a l r. 8 V r 2i 2 arte .ul/u.i/i ' te !ad& 't",%e. S(au i%tere'at de %e%u.rate ri de 'tarea )% care te g'e-ti& r'"u%'e De.etriu'. 8 M ! i "ri la ei& declar Marcellu' categ ric. I%tr )% a"arta.e%tul % 'tru -i ! i !e%i -i eu i.ediat. Du" ce 'e de'"r/ir& De.etriu' )-i $i'e c acea't re!edere& du" i%ter.ite%/ at,t de )%delu%gat& !a

2i 2 arte i%tere'a%t "e%tru .e.*rii 2a.iliei Eu" li'. +r *a*il T3e d 'ia !a 'i./i %e! ia '(i " !e'tea'c -i lui ce '(a )%t,."lat. +e ur. 'e )%tre* ce(-i !a )%c3i"ui de'"re el )%'u-i du" acea't !i$it& .ai ale' c(i .rturi'i'e t ate '"ai.ele lui )% legtur cu 'tarea )% care 2u'e'e 't",%ul 'u. Dar acu. Marcellu'& de'"re care )-i )%c3i"uiau c tre*uie ' 2ie )% ca.era lui c "le-it de de$%de1de& 'e ducea la ei '(i !ad& ca -i c,%d %ici dat )% !ia/a lui %(ar 2i a!ut "rici% '(-i 2ac g,%duri %egre. :u cu.!a T3e d 'ia )-i !a )%c3i"ui c t at " !e'tea "e care i(a de*itat( a 2 't %'c cire a lui "r "rie9 Dar %u 'e " ate '(-i )%c3i"uie a-a ce!a; :i.e%i %(ar 2i )% 'tare ' %'c cea'c a't2el de )%t,."lare. +u/i% du" aceea u%ul di%tre 'cla!ii de la *uctrie !e%i '(l a%u%/e c tri*u%ul !a ci%a )."reu% cu 2a.ilia. Ie-i%d )% "eri'tilul ca'ei& De.etriu' $,.*i .ul/u.it -i 'e )%tre* de'"re ce ! r "utea ! r*i )% ti."ul ci%ei. +re'i./ea c )% acea't )."re1urare !a 2i %e! ie -i de arecare tact. Di.i%ea/a ur.t are& Marcellu' ).*rc tu%ic gr ' la% -i 'e a-ter%u la lucru& )% 2a/a .e'ei de . delat& ca rice 'cul"t r de "r 2e'ie. De.etriu' 'e )%!,rti )% a"r "ierea lui "e%tru a(i 2i de 2 l '& ",% )% . .e%tul c,%d )-i ddu 'ea.a c a't$i 't",%ul 'u %u(i !a cere altce!a dec,t cel .ult ' 'tea li%i-tit 'au ' "lece de aca'& )i ceru deci ! ie ' "lece la "li.*are. T3e d 'ia a-e$a'e /i%t ! "'it )% cul ri !ii )% a"r "ierea $idului -i )%ce"u'e ' trag cu arcul '"re ea de la de"rtare de u% 'tadiu. Arta 2 arte drgu/ )% tu%ica ei cu .,%eci 'curte -i cu -u!i/ de "r %egru 'c"at de 'u* *a%da r -ie cu care 'e lega'e )."re1urul 2ru%/ii. Du" ce 'e .ai a"r "ie& De.etriu' r.a'e .irat !$,%d( c )%tre*ui%/ea$ u% arc de'ti%at %u.ai "e%tru *r*a/i& dar& de-i %u(l )%ti%dea )% )%tregi.e& 'ge/ile ei 'e )%2igeau r*u2%i%d "uter%ic )% /i%t& ceea ce d !edea !ig are %e *i-%uit "e%tru 2at de 'ea.a ei. T t a-a 'ge/ile erau *i%e )%dre"tate. De.etriu' )-i $i'e c T3e d 'ia& dac ar 2i cutat a%u.e& "utea "r ! ca accide%te gra!e cu 'ge/ile ace'tea care a!eau !,r2ul de '. 4ata )i $,.*i -i(l )%tre* dac are '(i dea !re i%dica/ie. V r*ele ei le i%ter"ret dre"t )%cura1are "e%tru a 'e a"r "ia de ea& dar "e%tru a %u da ca$ia la %e.ul/u.iri& De.etriu' 'e "ri )% .i1l cul aleii "ru%duite. 8 Cred c tragi 2 arte *i%e la /i%t -i re$ultatul e'te 2 arte *u%& r'"u%'e el. Su%t c %!i%' c %u ai %e! ie de %i.e%i care '(/i dea lec/ii. Se a"ri%'e u- r la *ra$ -i 'c a'e % u 'geat di% t l*a "r "tit de $id. De.etriu' )-i dete 'ea.a c 2ata a r.a' %e.ul/u.it de ! r*ele lui& a-a c %u .ai /i%u ' c teal de ur.ri -i 'e )%dre"t '"re ea. 8 :u cu.!a e-ti "rea cu"at "e%tru a "utea 'ta de ! r* cu .i%e9 )%tre* 2ata 2r ' 'e uite la el. 8 T c.ai . g,%dea. '(/i 2ac ace'ta "r "u%ere& $i'e De.etriu'. Dar du" cu. *i%e -tii& aici %u 'e " ate ' 't. de ! r*. Sgeata "lec di% arc 'u'ur,%d -i 'e )%2i"'e )% /i%t. 8 6% ca$ul ace'ta& $i'e T3e d 'ia& %e ! . )%t,l%i t t ac l u%de %e(a. )%t,l%it -i r,%dul trecut. De.etriu' "lec re"ede -i 2cu u% .are c l "e%tru a a1u%ge )% grdi%a te."lului. 4r )%d ial 3ier 2a%/ii erau cu"a/i cu )%delet%icirile l r *i-%uite& cci "ri% a"r "iere %u 'e !edea %i.e%i. I%i.a )%ce"u '(i *at .ai re"ede c,%d !$u "e T3e d 'ia ea 'e a"r "ie. C %'tatarea c e'te tratat de acea't 2at ca u% egal era 'e%$a/ie cu t tul % u& "e care %u -tia cu. ar 2i tre*uit '( i%ter"rete$e. A!ea %e! ie -i d rea "riete%ia T3e d 'iei& dar care ar 2i 2 't 2elul cel .ai i%dicat "e%tru a "ri.i acea't "riete%ie "e care ea i( 2eri'e9 :u !a a!ea are %e.ul/u.iri di% "rici%a ace't r )%t,l%iri cu u% 'cla! ca el9 R.,%ea ' c %'tate dac acea't "riete%ie re"re$i%t % are 'au %u.ai ri'cul de a c ."r .ite. T3e d 'ia 'e a-e$ l,%g el 2r '(l .ai 'alute -i(l e5a.i%a de a"r a"e& a-a c(i "utu !edea 'c"rrile aurii )% ad,%cul c3il r %egri.

8 S"u%e(.i ce '(a )%t,."lat )% ti."ul ci%ei9 )%tre* el re"ede& ca ' " at 'c"a c,t .ai cur,%d de acea't "re cu"are. 8 A 2 't ce!a cu t tul %e *i-%uit& %u(i a-a9 )% )%tre*area ei %u 'e 'i./i %ici u% 2el de .ali/i $itate7 A. "utut c %'tata c e'te c ."let !i%decat. De.etriu' ddu di% ca". 8 Mi(a. $i' c " ate(/i !ei )%c3i"ui de'"re .i%e c t at )%t,."larea "e care /i(a. " !e'tit( a 2 't %'c cit de .i%e. :u te(a- 2i c %da.%at del c. 8 Di." tri!& De.etriu'& a. cre$ut t t ce .i(ai '"u' -i .ai cred -i acu.. A i%ter!e%it ce!a. S(a )%t,."lat ce!a e5tre. de i." rta%t. 8 E'te ade!rat& )% ti."ul a*'e%/ei .ele de aca' a de'c "erit c.a-a -i '(a a"r "iat de ea& 2ii%d )% alt 'tare 'u2letea'c. I.ediat ce a "u' .,%a "e ea& r area ce l(a *'edat l(a "r'it. : a"tea trecut a d r.it *i%e. A't$i '(a "urtat e5act cu. 'e "urta'e )%ai%te de accide%tul "e care l(a a!ut. Cred c acu. e'te "e de"li% !i%decat. Dar %u )%cerc c,tu-i de "u/i% ' )%/eleg . ti!ul ace'tei !i%decri. 8 4ire-te... t at $iua %u .(a. g,%dit la altce!a dec,t la a'ta& recu% 'cu T3e d 'ia. 6% ca$ul c,%d el a 'u2erit di% cau$a ace'tei c.-i& atu%ci %u .ai )%ca"e %ici )%d ial c t t ea l(a !i%decat )% . .e%tul c,%d a !$ut( di% % u 'u* u% alt a'"ect. S(ar "utea ca ace'ta ' 2ie ade!rul. Eu )% 2iecare 'ear ).i )%'e.%e$ c,te!a lucruri de care !reau '(.i aduc a.i%te. Dac '(ar )%t,."la ca ci%e!a ' citea'c "agi% di% ace'te )%'e.%ri& u%de . 'i.t 2ericit -i . *ucur de !ia/& -i(ar 2ace cu t tul alt i.agi%e de'"re .i%e dac ar citi -i "agi%a ur.t are a "a"iru'ului& u%de !a c %'tata c 'u%t 2at ci%ic& 't ic& i%di2ere%t -i cu 'u2letul "li% de a.rciu%e. Tu -i ' a/i a!ut .ul/i.e de a.i%tiri )% legtur cu acea't . Ale tale au 2 't tri'te& dar %(au a!ut %ici ur.are0 ale lui Marcellu' au a!ut e2ecte durer a'e a'u"ra lui. Se "ri -i 'e uit la el "e%tru a c %'tata dac e'te de ac rd cu acea't c %clu$ie. De.etriu' ddu di% ca" ca '( )%de.%e ' c %ti%ue. 8 Mi(ai '"u' c ace't I'u' i(a iertat "e t /i "e%tru 2a"tele l r -i c Marcellu' a 2 't "r 2u%d i."re'i %at de cu!i%tele lui. +r *a*il c,%d a "u' di% % u .,%a "e c.a-a lui& i."re'ia "e care i(a 2cut( a 2 't at,t de "uter%ic& )%c,t a uitat de t ate re.u-crile ce l(au c3i%uit. :u e-ti de "rere c acea't "re'u"u%ere e'te de'tul de )%te.eiat9 8 Da... dar eu cred c& du" "ri.ul - c "rici%uit de c %tactul cu ea& acea't re!ela/ie care l(a 'c"at de *'e'ia ce l(a c3i%uit ar 2i tre*uit '(l la'e )%tr( a%u.it 'tare de e5altare. E'te ade!rat c u% ti." du" aceea .i '(a "rut e5ta$iat& dar 'tarea acea'ta a 2 't de 'curt durat. 6% ti."ul $ilei de ieri '(a "urtat ca -i c,%d %u -i(ar .ai 2i adu' a.i%te c ",% acu. %u '(a 'i./it *i%e. 8 S(ar "utea ca el '(-i a'cu%d e. /iile& $i'e T3e d 'ia. +r *a*il el 'e 'i.te .ult .ai i."re'i %at dec,t )/i )%c3i"ui. 8 :u are %ici u% . ti! ' 'e 2erea'c de .i%e. A 2 't at,t de ad,%c i."re'i %at de acea't )%t,."lare& )%c,t alalt'ear a"r a"e '(a i%dig%at )% . .e%tul c,%d a. )%cercat ' i( e5"lic cu argu.e%te l gice. 8 +r *a*il di% cau$a a'ta %u !rea ' .ai di'cute de'"re ea. 6-i )%c3i"uie c "r *le.a acea'ta e'te "rea c ."licat "e%tru ! i d i& a-a c 'e 2ere-te ' .ai ! r*ea'c de'"re ea. S"ui c )% "ri.ul . .e%t a 2 't e5ta$iat& dar du" aceea '(a "urtat ca -i c,%d %(ar 2i i%ter!e%it %i.ic. Eu cred c "r cedeul ace'ta e'te 2 arte 2ire'c. :u 'e " ate ' trie-ti .ereu "e cul.ile .u%/il r. +ri!irile T3e d 'iei rtcir )% de"rtri -i gla'ul )i de!e%i .ela%c lic.

8 6%tr(u% r,%d c,%d . 'i./ea. %e *i-%uit de tri't -i a*tut& .tu-a .ea I% .i(a '"u' c !ia/a e'te )%t c.ai ca u% dru. "e care(l 2aci "e 1 '& la .ari de"rtri0 )% lu%gul c,."iil r )%ti%'e dru.ul e'te u- r -i *a%al0 dar c,%d )%ce"i ' urci c a'tele .u%/il r de!i%e .ai greu& -i du" ce ai a1u%' "e cul.e& )% 2a/a c3il r /i 'e a-ter%e "ri!eli-te .rea/ ( te 'i./i e5altat -i c3ii /i 'e u."lu de lacri.i ( )/i !i%e ' c,%/i -i ai !rea ' ai ari"i; Dar %u " /i )%t,r$ia "e cul.e& cci tre*uie '(/i c %ti%ui dru.ul& -i )%ce"i ' c * ri "e cealalt "arte& dar e-ti at,t de ad,%c "re cu"at de "ri.e1dia "r"a'tiei de la "ici arele tale& )%c,t ui/i cu t tul de .ul/u.irea ce ai a!ut( )% ti."ul c,t te(ai "rit "e cul.e. 8 C,t de 2ru. ' ai )%cercat ' e5"lici acea't 'e%$a/ie& T3e d 'ia& $i'e De.etriu' cu gla'ul *l,%d. 8 Eu ! r*ea. de'"re e5"lica/iile "e care .i le(a dat .tu-a I% . 8 6.i "are ru c(ai a!ut . .e%te de 'i%gurtate -i de"ri.are; $i'e De.etriu' -i& 2r '(-i dea 'ea.a de ge'tul "e care(l 2ace& ridic .,%a -i(-i "i"i cicatricea al* ce 'e !edea "e '2,rcul urec3ii lui. :u .i(a2i )%c3i"uit c(ai "utea ' 2ii tri't. Vrei '(.i ! r*e-ti de'"re a'ta. Oc3ii ei ur.ri'er cu t at ate%/ia ge'tul "e care(l 2cu'e. 8 :u t /i 'cla!ii )-i au '2,rcul urec3ii de'"icat& $i'e ea )%g,%durat. Situa/ia )% care te g'e-ti e'te tragic. De a'ta " t '(.i dau -i eu 'ea.a& )% lu.ea acea'ta e'te .are %edre"tate c,%d u% *r*at ca ti%e e'te *ligat ' tria'c )% calitate de 'cla!. Dar& c,%d 'tai ' 1udeci *i%e& are )%tre 'itua/ia de 'cla! -i 'itua/ia )% care . g'e'c eu e'te at,t de .are de 'e*ire9 Eu 'u%t 2iica u%ui 3a%giu. C,t de'"re du.%eata& De.etriu'& cred c %(are %ici i." rta%/ c(ai 2 't cre'cut )%tr( ca' de a.e%i "r '"eri care /i(au )."rt-it educa/ie alea'& de !re.e ce '(au g'it c,/i!a 'celera/i care te(au du' )% 'cla!ie& "ri% ur.are iat realitatea; Ur.e$ eu la r,%d. De-i "ri%tele .eu e'te u% *r*at i%tegru& cu% 'ct r al cla'icil r -i al tutur r artel r& u% *r*at re'"ectat de c %cet/e%ii 'i ca -i "ri%tele 'u Gi rgi '& e'te t tu-i u% 3a%giu. +r *a*il 'itua/ia .ea ar 2i 2 't .ult .ai "lcut dac %u .(ar 2i *i-%uit '(.i 2ie dragi lucrurile care 'u%t .ai "re'u' de 'itua/ia % a'tr. 8 >i%e& T3e d 'ia& t ate ace'tea 'u%t "ri!ilegii care c %tri*uie -i ele cu ce!a la 'e.%i2ica/ia !ie/ii "e care duci& $i'e De.etriu' ca '( ).*u%e$e. Ai at,tea . ti!e ca ' te 'i./i .ul/u.it7 cr/ile& .u$ica& ti%ere/ea e5u*era%t& !e-.i%tele 2ru. a'e... 8 :(a. u%de . duce ca ' ).*rac !e-.i%tele ace'tea 2ru. a'e& r'"u%'e ea cu a.rciu%e& -i ti%ere/ea .ea e5u*era%t %u(.i " ate 2 l 'i la %i.ic. Dac 2iica u%ui 3a%giu !rea ' 'e 'i.t .ul/u.it& !a tre*ui ' 'e c %2 r.e$e tradi/iil r. Tre*uie ' 2ie glgi a'& )%dr$%ea/ -i ' %u 'e '"erie de .e'c3i%rii& )% ca$ul ace'ta 'e !a "utea )."riete%i cu ti%eri di% cla'a ei ' cial. A'cult& De.etriu'& u%e ri )%ce" ' cred c %u ! i 2i )% 'tare ' .ai 'u" rt& $i'e ea -i c3ii i 'e tul*urar de lacri.i. 6-i trecu *ra/ul )."re1urul .i1l cului ei -i r.a'er !re.e )%delu%gat 2r '(-i .ai '"u% %i.ic. A" i 2ata )-i )%dre"t tru"ul -i 'e uit la el cu c3ii tre1i. 8 De ce %u )%cerci ' e!ade$i9 )%tre* ea cu gla'ul )% - a"t. Dac a- 2i *r*at& eu a- e!ada. 8 U%de te(ai duce9 )%tre* el -i $,.*i )%gduit r. T3e d 'ia 2cu u% ge't care ar 2i !rut '(i dea ' )%/eleag c a.%u%tul ace'ta e'te de i." rta%/ 'ecu%dar. 8 6% rice "arte& .ur.ur ea a*tut. +r *a*il )% Sicilia. Se '"u%e c Sicilia e'te /ar 2 arte 2ru. a'. 8 Sicilia e'te /ar de t,l3ari -i de uciga-i. Tre*uie ' -tii& T3e d 'ia& c !ia/a )% /rile 2ru. a'e e'te .ult .ai grea dec,t )% alte "r/i de lu.e. Si%gurele l curi ( du" c,te -tiu eu ( u%de " /i tri )% li%i-te 'u%t regiu%ile aride& u%de %u cre-te %i.ic -i u%de "e %i.e%i %u(l aduce cu"iditatea.

8 De ce %u la Da.a'c9 )%tr(u% r,%d .i(ai " .e%it de'"re l calitatea acea'ta0 )/i .ai aduci a.i%te9 8 6% l calitatea aceea a- .uri de ur,t. 8 Ai "utea ' . iei -i "e .i%e& $i'e 2ata -i )%ce"u ' r,d& "e%tru a(i da ' )%/eleag c(a 2 't glu.& dar cur,%d du" aceea tcur di% % u. Tre$i%du('e di% ad,%cul g,%duril r& T3e d 'ia 'e ridic )% "ici are -i %ete$i%du(-i *a%da de "e 2ru%te )i '"u'e c !a tre*ui ' "lece. = De.etriu' 'e ridic -i 'e uit du" ea cu. 'e )%de"rtea$ cu .i-cri gra/i a'e& a" i ddu dru. 'l * d g,%duril r 'ale. 6%ce"u'e ' 'e )%drg 'tea'c de T3e d 'ia -i 2ata acea'ta ge%er a' )i ac rda'e "riete%ia -i )%crederea ei. +r *a*il !a 2i .ult .ai *i%e ca de aici )%ai%te ' e!ite ace'te c %! r*iri i%ti.e di%tre ei& dac 'e !a "utea& 2r '( 1ig%ea'c. Era 2at 2er.ect are -i dui -ia ei "rea i."re'i %a%t. Li*ertatea cu care(i .rturi'ea t ate g,%durile -i i% ce%/a "urtril r ei )l i."re'i %au )%tr(u% 2el cu t tul %e *i-%uit. +,% acu. de! ta.e%tul lui 2u'e'e dedicat )% )%tregi.e %u.ai Luciei. A't$i& c,%d 'e g,%dea la ea& Lucia )i 2cea aceea-i i."re'ie ca -i relic!. T3e d 'ia era aici l,%g el& dar %u !a a*u$a de )%crederea -i 'i%gurtatea ei. :(a!ea %ici u% .i1l c ca '( a1ute. Erau a.,%d i de'tul de .,3%i/i& 2r '(-i .ai 2ac u%ul altuia 2gduieli "e care %u le ! r "utea re'"ecta. El era 'cla!& dar %u t,l3ar. Era )%c 2 arte de!re.e -i %(a!ea %i.ic '"ecial de 2cut0 Marcellu' %(a!ea %e! ie de "re$e%/a lui. +r *a*il %u d rea ' 2ie re/i%ut de %i.e%i )% ti."ul c,t 2cea )%cercri cu lutul de . delat0 )% acela-i ti." era t t at,t de "r *a*il c a!ea %e! ie de 'i%gurtate "e%tru a(-i "utea 2 r.ula )% li%i-te te riile "rec %ce"ute de'"re 2e% .e%ele 'u"ra%aturale. Ie-i%d di% grdi%a te."lului& De.etriu' c * r) )% 1 ' "e 'trada care de!e%ea di% ce )% ce .ai $g . t a' "e .'ur ce 'e a"r "ia de ag ra. Tra!er' "ia/a i.e%'& 'a!ur,%d !ariata ar . a "r du'el r rurale7 "e"e%i ",rgui/i& alu%e "r1ite -i %a"i c "/i0 de aici a1u%'e )% .i1l cul u%ui gru" de a.e%i -i 'e "ri ca ' a'culte di!er'ele li.*i "e care le ! r*eau& a" i 'e a"r "ie de u% *ard rtcit r 2r !edere& care c,%ta alturi de c,i%ele 'u credi%ci '0 ce!a .ai )%c l & 'u* " rticului u%ui teatru "r'it& !$u u% g3icit r )."re1urul cruia 'e adu%a'er curi -ii0 c,%d ddu ' "lece di% % u& 2u tr,%tit de "e tr tuar de u% legi %ar a.e/it& care a!ea %e! ie de .ult l c "e%tru a "utea trece cu )%crctura de !i% ce a!ea )% ",%tece. :u -tia ce ' .ai 2ac )%ai%te de a 'e )%t arce aca'. 6-i adu'e a.i%te c(ar "utea i%!e%ta u% "rete5t arecare "e%tru a !i$ita "e *tr,%ul >e%ia.i%. Cu."r u% c -ule/ de '. c3i%e c a"te -i 'e )%dre"t '"re ca'a /e't rului0 du" ce a1u%'e& 'e "ri alturi de .a'a de lucru a *tr,%ului. 8 +ri% ur.are el a luat 3 tr,rea ' %u !i%9 )%tre* >e%ia.i%& 2r ' ridice "ri!irea de "e lucrul cu care era cu"at. Ai !e%it "rea de!re.e& )%c %(a. ter.i%at. Du" cu. !e$i& c3iar acu. lucre$ la c.a-a aceea. 8 :(a. !e%it du" c.a-& $i'e De.etriu' -i(i )%ti%'e c -ule/ul cu '. c3i%e. Ciua e lu%g -i %(a. %i.ic de lucru& a-a c(a. ie-it ' . "li.*. :u !rei c,te!a '. c3i%e9 >e%ia.i% )i 2cu 'e.% ' "u% c -ule/ul "e .a' )% a"r "ierea lui& a" i lu )%cet& 2r ' ridice "ri!irea. +e'te c,te!a cli"e )%g3i/i& ca ' " at ! r*i7 '. c3i% -i .e'tec

8 Te " .e%e-ti c te(ai g,%dit7 <la ' duc c,te!a '. c3i%e !reiului aceluia *tr,% -i . rc% '=& 'au /i(ai $i'7 <A- !rea ' "u% *tr,%ului >e%ia.i% c,te!a )%tre*ri0 )i ! i duce c -ule/ul ace'ta de '. c3i%e& a-a c(-i !a )%c3i"ui c(a. trecut "e la el di% )%t,."lare& -i i(a. adu' 2ructele ace'tea %u.ai ca '(i 2ac "lcere=9 8 S. c3i%ele ace'tea 'u%t 2 arte *u%e& $i'e De.etriu'. 8 Sigur c 'u%t& declar >e%ia.i% -i )%ti%'e .,%a ca '(-i .ai ia u%a. Ia -i du.%eata& )l " 2ti el cu gura

"li%. De ce %(ai 2 't de ac rd ca a't$i ' !i% di% % u la .i%e ' 't. de ! r*9 Te te.eai c ! i 'trui '(.i ! r*ea'c de'"re *ietul e!reu care a .urit r'tig%it. La ur.a ur.ei de ce ' %u ! r*ea'c9 4r )%d ial u% t,%r -i .,%dru r .a% %u " ate ' 'e tea. de )%tre*rile "e care i le(ar "u%e u% *tr,% /e't r ( "e dea'u"ra u% /e't r e!reu ( aici )% ra-ul Ate%a& care e'te )%tr( /ar cucerit9 8 Cred c e'te ca$ul ca r'"u%'ul la acea't )%tre*are ' /i(l dea c3iar 't",%ul .eu. :u .i(a '"u' c 'u%t 'l * d ' ! r*e'c cu du.%eata de'"re acea't c3e'tiu%e& $i'e De.etriu'. 8 Ad.it c '"ui ade!rul& dar -i di%tr()%'ul %u.ai 2 arte "u/i%& $i'e *tr,%ul -i $,.*i. :(a- "utea a2ir.a c e-ti e5agerat de a.a*il. Dar la ur.a ur.el r de ce ' %u ! r*i. )."reu% cu t at 'i%ceritatea9 Ai !e%it la .i%e ca ' . )%tre*i ce!a. #aide& )%trea*(.; +e ur. te ! i )%tre*a -i eu. :e ! . "u%e )%tre*rile "e 2a/ -i ! . da r'"u%' "e%tru r'"u%'. Cre$i c 2elul ace'ta de a "r ceda %u e'te de'tul de ec3ita*il9 8 Mi 'e "are c %(a. )%/ele' t c.ai *i%e de'"re ce e'te ! r*a& r'"u%'e De.etriu' e!a$i!. 8 De... 6% "ri.ul r,%d a. c %'tatat ieri c& )% . .e%tul c,%d /i(ai dat 'ea.a c eu 'u%t i%2 r.at de'"re ceea ce '(a "etrecut la Ieru'ali. )% '"t.,%a +a-til r& ai r.a' .irat. >%uie'c c acu. ai !rea ' a2li )% ce .'ur 'u%t i%2 r.at de'"re ceea ce '(a )%t,."lat ac l . Su%t di'"u' ' te lu.i%e$& cu c %di/ia '( .i r'"u%$i .ai )%t,i la c,te!a )%tre*ri "e care /i le ! i "u%e eu. >e%ia.i% ridic "ri!irea -i 'e uit la el cu )%/ele'& a" i $,.*i& )% "ri.ul r,%d )/i ! i "u%e u%a .ai u- ar. Cred c la Ieru'ali. ai 2 't )."reu% cu 't",%ul du.itale0 '"u%e(.i& ai a!ut ca$ia ' !e$i "e galileea%ul care a 2 't r'tig%it9 8 Da& l(a. !$ut& r'"u%'e De.etriu' 2r ' e$ite. 8 4 arte *i%e; Ce 2el de . era9 )%tre* >e%ia.i% -i& l',%d lucrul di% .,%& )-i "lec tru"ul )%ai%te -i a-te"t %er*dt r. Tu e-ti u% t,%r "rea i%telige%t "e%tru u% 'cla!& dar .ai e-ti -i "g,%. Galileea%ul acela a!ea ce!a& a%u.ite )%'u-iri care '(l de 'e*ea'c de ceilal/i a.e%i9 Ai reu-it ' te a"r "ii de el9 L(ai au$it ! r*i%d9 8 +e galileea% l(a. !$ut "e%tru "ri.a dat )% di.i%ea/a $ilei c,%d a. i%trat )% Ieru'ali.. Se )%dre"ta '"re ra-& )%' /it de .are .ul/i.e de a.e%i. :u .i(a. dat 'ea.a t c.ai li."ede de ceea ce 'e "etrece& de arece eu %u )%/elegea. li.*a "e care ! r*eau0 dar .i '(a '"u' c .ul/i.ea aceea de a.e%i !e%i/i de la /ar ! iau '(l "r cla.e rege al l r. T /i 'trigau7 <Me'ia; Me'ia;= Mi '(a '"u' c a.e%ii ace-tia a-tea"t .ereu ca ' 'e i!ea'c u% er u "e%tru a(i eli*era di% 'cla!ia " litic -i c ace't er u !a 2i Me'ia. A't2el .ul/i.ea care(l )%' /ea 'triga Me'ia -i a-ter%ea )% calea lui cre%gi de "al.ieri -i de laur& ca -i c,%d ar 2i 2 't regele l r. >e%ia.i% )l a'culta cu ate%/ie -i gura cu *u$ele 'u*/iri -i ).*tr,%ite )i r.'e'e de'c3i'. 8 C %ti%u; )l )%de.% el c,%d !$u c De.etriu' '(a "rit. 8 Mi(a. 2cut l c "ri%tre a.e%i -i a. reu-it ' . a"r "ii de el& a-a c(a- 2i "utut '(l a1u%g cu .,%a. Tre*uie ' -tii c .i '(a "rut u% *r*at i."re'i %a%t& de-i era ).*rcat )% 3ai%e 'i."le... 8 6% !e-.,%tul ace'ta9 )%tre* >e%ia.i% -i ridic )% .,%a tre.ur,%d c.a-a -i art lui De.etriu'& care ddu di% ca" -i c %ti%u. 8 Se !edea de'tul de li."ede c lui %u(i 2cea "lcere ci%'tea "e care i( atri*uiau a.e%ii ace-tia0 c3ii lui "reau )%g,%dura/i -i tri-ti& -i 2elul )% care 'e uita )."re1urul 'u d !edea c 'e 'i.te 'i%gur -i "r'it de t at lu.ea. 8 #ulii; la 'tai cli"& "riete%e. >e%ia.i% 'e )%dre"t '"re " li/a "e care erau )%-irate 'ulurile de "a"iru'& ale'e u%ul di%tre ele -i g'i "a'a1ul "e care(l cuta -i(l citi cu gla' ad,%c -i 'ti%'7 <...u% *r*at al dureril r... care a cu% 'cut tri'te/ea...= V r*ele ace'tea 'u%t ale "r 2etului I'aia. C %ti%u te r g. L(ai

au$it ! r*i%d9 8 :u l(a. au$it... 6% $iua aceea %u l(a. au$it. 8 O ; Va ' $ic l(ai re!$ut9 8 Da& l(a. re!$ut la c,te!a $ile du" aceea... c,%d )% "ret riul "alatului a 2 't 1udecat "e%tru trdare. 8 Ai 2 't -i tu ac l 9 De.etriu' ddu di% ca". 8 Cu. '(a "urtat )% 2a/a "r curat rului9 A '"u' c e'te %e!i% !at -i -i(a cerut iertare9 )%tre* >e%ia.i%. 8 :u0 era 2 arte li%i-tit. :(a. "utut )%/elege ce a r'"u%'& dar -i(a "ri.it ',%da 2r ' "r te'te$e. Cu .,i%ile tre.ur,%de *tr,%ul >e%ia.i% )i )%ti%'e !ec3iul 'u "erga.e%t7 8 A'cult& "riete%e; i )%t,."larea acea'ta 2ace "arte di% "r 2e/ia lui I'aia7 <A 2 't )%!i%uit -i *iciuit& dar %ici %(a de'c3i' gura ca ' 'e a"ere=& $i'e /e't rul -i 'e uit la el. 8 De ! r*it a ! r*it& declar De.etriu'& care )%ce"u '(-i aduc a.i%te& dar 2 arte li%i-tit -i cu t at )%crederea0 atitudi%ea acea'ta a lui a "rut -i ea %e *i-%uit& de arece 2u'e'e *iciuit cru%t. >e%ia.i% )%ce"u di% % u ' citea'c di% "erga.e%tul 'u cu gla'ul tre.urat7 <A 2 't *iciuit "e%tru "catele % a'tre... -i dat rit 'u2eri%/el r lui % i %e(a. .,%tuit=. 8 Ale cui "cate... ale e!reil r9 )%tre* De.etriu' .irat. 8 I'aia a 2 't u% "r 2et al e!reil r& "riete%e& r'"u%'e >e%ia.i% -i el a "r r cit ' 'irea u%ui Me'ia e!reu. 8 +ri% ur.are& 'u2eri%/ele ace'tui Me'ia %u i%tere'ea$ "e alte %ea.uri9 'trui De.etriu'& )% ca$ul c,%d ace'ta ar 2i ade!rul& atu%ci eu %u cred c I'u' a 2 't Me'ia; )%ai%te de a .uri& el a iertat "e legi %arii r .a%i care(l "ir %i'er "e cruce; >e%ia.i% tre'ri -i ridic "ri!irea '"re el. 8 Cu. 'e 2ace c tu ai a2lat ! r*ele ace'tea9 )%tre* el. 8 Mi le(au re"etat cei care au 2 't )% a"r "ierea lui& declar De.etriu'. T /i cei di."re1urul crucii le(au "utut au$i. 8 4a"tul ace'ta .i 'e "are cu t tul %e *i-%uit; .ur.ur >e%ia.i%. Dar %u.aidec,t du" aceea 'e tre$i di% ad,%cul g,%duril r ce(l c "le-i'er -i adug7 Acu. %(ai dec,t ' . )%tre*i ceea ce te i%tere'ea$; 8 Cred c .i(ai -i r'"u%' la )%tre*rile "e care ! ia. ' /i le "u%. Mi(a. )%c3i"uit c !ei "utea '(.i '"ui ce!a )% legtur cu Me'ia -i .i(ai '"u'. 6% c %2 r.itate cu ceea ce 'e '"u%e )% 'cri"turi& el tre*uia ' a"ar )% calitate de er u al " " rului e!reie'c. Dar *r*atul "e care l(a. !$ut eu %u "rea di'"u' ' de!i% er ul cel r care(l acla.au. A. c %'tatat c el a r.a' "r 2u%d .,3%it c,%d a !$ut a.e%ii di."re1urul lui c 'truie ' de!i% regele l r. 6% 2a/a 1udec/ii a declarat c el are )."r/ie& dar )."r/ia lui %u 2ace "arte di% lu.ea acea'ta. 8 Dar di% care 2ace "arte... dac %u di% acea'ta9 'e r'ti *tr,%ul >e%ia.i%. 8 Tu e-ti cu .ult .ai )%/ele"t dec,t .i%e. +ri% ur.are& dac tu %u -tii& ar 2i $adar%ic '(/i )%c3i"ui c u% 'cla!& care e'te -i "g,%& ar "utea '(/i dea !re e5"lica/ie& $i'e De.etriu'.

8 Ai de!e%it 'arca'tic& t,%rul .eu "riete%. 8 Di." tri!& 'u%t c,t 'e " ate de 'i%cer& dar . 'i.t -i de$ rie%tat. Cred c "e ace't I'u' )l i%tere'a t at lu.ea; i c era .,3%it di% cau$a ' r/ii tutur r a.e%il r; De.etriu' 'e "ri -i .ur.ur cu '2ia17 +r *a*il .i(a. )%gduit ' ! r*e'c 2r %ici '2ial; 8 Ai t t dre"tul ' ! r*e-ti )% 2elul ace'ta& )%cu!ii%/ >e%ia.i%. Eu 'u%t e!reu& dar cred c Du.%e$eul % 'tru e'te "ri%te al tutur r a.e%il r. +ri% ur.are 'e " ate 2 arte *i%e ca atu%ci c,%d !a a"rea Me'ia ( "e%tru a d .%i a'u"ra e!reil r ( el !a 2ace dre"tate "e%tru t /i. 8 Mi(ar "lcea ' " t 'tudia -i eu ace'te !ec3i "r 2e/ii& $i'e De.etriu'. 8 La ur.a ur.el r& de ce ' %u le 'tudie$i& r'"u%'e >e%ia.i% -i ridic di% u.eri. Su%t aici la )%de.,%. E-ti . i%telige%t. Ti." ai de a1u%' -i de lucru ai 2 arte "u/i%0 )%cearc -i le cite-te; 8 Cu. ' le cite'c9 8 A- "utea ' te a1ut -i eu& r'"u%'e >e%ia.i% "re!e%it r. A" i )-i trecu "ici arele "e'te .argi%ea .e'ei -i 'e ridic7 Te r g ' . ier/i& adug el 2r %ici legtur cu ceea ce ! r*i'er ",% acu.7 A ' 'it !re.ea '(.i "regte'c .,%carea de a.ia$. A" i& 2r '(-i ia r.a' *u% -i 2r '(i .ai '"u% ce!a& 'e a"r "ie de u-a di% 2u%dul "r!liei -i di'"ru. +r *a*il >e%ia.i% ter.i%a'e cu lucrul "e%tru $iua acea'ta& de arece .a'a cea .are di% .i1l cul atelierului era %e cu"at. O u- di% c l/ul cel .ai )%de"rtat& "e care Marcellu' %( !$u'e "ri.a dat c,%d i%tra'e )% atelier& 2ii%d )% d 'ul r$* iului celui .are& 'ta acu. larg de'c3i'. Marcellu' 'e a"r "ie %u.aidec,t de ea. T c.ai c %trar a'"ectului di% atelier& u%de t ate "reau !al!,rte1. l cui%/a lui >e%ia.i%& de-i 'i."l& era . *ilat cu gu't. C ! rul de cul are " rt calie )%ti%' "e 1 ' era 2 arte 2ru. '. A!ea trei 'cau%e c %2 rta*ile -i c,te!a ta*urete& u% a-ter%ut "e care erau "erec3e de c *uri de "r de c.il care /i%eau l c de "er%e -i u% dula" )%ci%' cu cercuri de .etal0 "e a.*ele "r/i ale 2ere'trei erau ra2turi ad,%ci& "li%e de 'uluri de "erga.e%t. O alt u-& care era )% 2a/a celei "e u%de i%tra'e& da )%tr( curte "a!at cu le'"e$i. Tra!er'a ca.era& )%c3i"ui%du(-i c *tr,%ul )l a-tea"t )% curte. R.a'e .irat !$,%du(l c,t "are de )%alt )% le!ita lui lu%g de cul are %eagr -i )% ca" cu tic3ia di% care at,r%a u% ciucure& )%ce"u'e ' a-tear% .a'a )% "eri'tilul ac "erit cu !re1uri de !i/. 8 S"er c %(a. !e%it la !re.e %e" tri!it& )%ce"u Marcellu'. 8 6% Ate%a %i.e%i %u " ate ' 'i la !re.e %e" tri!it c,%d 'e )%t,."l ' treac "ragul u%ei u-i de'c3i'e. E-ti *i%e!e%it; $i'e el -i(i art u% 'cau% di% a"r "ierea .e'ei& ac "erit cu u% c ! r& a" i lu de "e ta! d u cu"e de argi%t -i le a-e$ "e .a'. 8 :u -tia. c l cuie-ti )% aceea-i ca' )% care ai atelierul& $i'e Marcellu'& %e-tii%d ce i(ar "utea '"u%e. 8 L cuie'c aici di% d u . ti!e& r'"u%'e >e%ia.i% du" ce "u'e u% cu/it a%tic alturi de ",i%ea de r$. E'te .ult .ai c . d -i .ult .ai "rude%t. 6% ra-ul ace'ta %i.e%i %u(-i "r'e-te "r!lia tar ' 2ie "$it. 8 T t a-a -i )% celelalte ra-e "e care le cu% 'c& ri" 't Marcellu'. 8 Care a%u.e9 )%tre* >e%ia.i% -i& 2eri%d 'cau%ul& 'e a-e$ )% 2a/a lui. 8 De "ild R .a. Ora-ul ace'ta e'te "li% de 'cla!i -i t /i 'u%t %i-te t,l3ari care %u /i% ' c teal de dre"tul la "r "rietate.

>e%ia.i% )%ce"u ' r,d cu gla'ul 'ugru.at. 8 Scla!ul e'te di% 2ire "rdal%ic& $i'e el %e"'t r& )/i !i%e )% ca' -i "leac cu cele .ai *u%e 'a%dale "e care le ai& de-i 'i%gurul lucru "e care i l(ai luat e'te li*ertatea. Ridic cu"a )% .,% -i 'e )%cli% )% 2a/a lui Marcellu'. S *e. )% ci%'tea $ilei c,%d .ul %u !a .ai 2i "r "rietatea altui .9 8 Cu t at "lcerea; r'"u%'e Marcellu' -i& ridic,%d cu"a la gur& c %'tat c !i%ul e'te 2 arte gu't '. +ri%tele .eu '"u%e c !a !e%i !re.ea c,%d R .a !a "lti 2 arte 'cu." 2a"tul c(a adu' a.e%ii la 'cla!ie cu "uterea ar.el r. 8 El %u e'te de ac rd cu 'cla!ia9 )% ca$ul ace'ta "re'u"u% c )% ca'a lui %u 'e g'e'c 'cla!i9 >e%ia.i% "rea "re cu"at de tiatul 2eliil r de ",i%e. Marcellu' 'e a"ri%'e la *ra$ c,%d au$i ! r*ele lui cu )%/ele'. 8 Dac '(ar da u% edict "e%tru a* lirea 'cla!iei& tatl .eu ar ti "ri%tre cei di%t,i care l(ar a"r *a. E!ide%t& )% 'itua/ia actual... 8 4ire-te& tatl du.itale -tie c .'ura acea'ta e'te %edrea"t& adug >e%ia.i%. Dar ceilal/i di% aceea-i ca't ' cial "ractic. +ri% ur.are e'te de "rere c e .ult .ai *i%e ' 2ie %edre"t dec,t e5ce%tric. 8 Dac ).i dai ! ie ' ! r*e'c )% %u.ele "ri%telui .eu& i%ter!e%i Marcellu'& atu%ci )/i ! i '"u%e c el %(a 2 r.ulat ",% acu. %ici dat a't2el de te rie. E'te u% *r*at i%tegru -i ge%er '. Scla!ii di% ca'a lui 'u%t *i%e trata/i& )% ca'a % a'tr "r *a*il au 3ra% -i ad" 't .ai *u%... 8 Su%t di'"u% ' te cred& )l )%treru"'e >e%ia.i%. Au .,%care .ai .ult dec,t ar "utea a!ea dac ar 2i li*eri. E!ide%t& )% acea't "ri!i%/ 'itua/ia l r e'te ide%tic cu a cail r -i c,i%il r "e care(i a!e/i. Dar c3e'tiu%ea 'e "u%e )% 2elul ur.t r7 are a.e%ii -i d *it acele 2ac "arte di% aceea-i categ rie9 :u e5i't )%tre ei %ici de 'e*ire )% ceea ce "ri!e-te !al area9 Dac " /i cu."ra u% .gar de " !ar cu $ece dra3.e& iar u% *r*at '%t ' la tru" " ate 2i */i%ut cu d i tala%/i de argi%t& de 'e*irea di%tre !al area l r e'te %u.ai ca%titati!9 Di% ace't "u%ct de !edere 'cla!ia .e%ea'c re"re$i%t "e%tru .i%e u% 2el de r are. E'te 1ig%ire a .re/iei '"iritului .e%e'c& cci dac e ' 1udeci "e rice . c e'te de aceea-i calitate ca -i u% a%i.al de " !ar& atu%ci %u .ai e5i't %ici u% 2el de de.%itate .e%ea'c. Eu. >e%ia.i%& 'u%t c %!i%' c t /i a.e%ii au 2 't crea/i du" c3i"ul -i a'e.%area lui Du.%e$eu; 8 Acea'ta e'te c %ce"/ie iudaic9 8 Da& e'te; 8 E!reii * ga/i au -i ei 'cla!i& %u(i a-a9 )%tre* Marcellu' ca -i c,%d %u l(ar 2i i%tere'at di% cale(a2ar cu. -i )% ce 2el )i !a r'"u%de >e%ia.i%& dar ace'ta 'e uit la el cu t at ate%/ia -i "ru c )%cearc ' 'e g,%dea'c la ce!a. 8 Ai "u' degetul e5act "e u%a di%tre %e.ul/u.irile % a'tre; e5cla. el. E!reii .rturi'e'c c a.e%ii 'u%t crea/i du" c3i"ul -i a'e.%area lui Du.%e$eu. +ri% ur.are Du.%e$eu e'te "ri%tele l r di% "u%ct de !edere '"iritual. O a't2el de a2ir.a/ie " ate a!ea !al are %u.ai dac ad.it c t /i a.e%ii 'u%t 2iii lui Du.%e$eu. 4ie c 'u%t t /i... 2ie c %u e'te %ici u%ul di%tre ei; Eu& >e%ia.i%& 'u%t de "rere c t /i 'u%t 2iii lui Du.%e$eu; )% ca$ul ace'ta c,%d ! i r *i u% .& "u%,%du(l )% r,%dul d *it acel r di% /ari%& t ate a2ir.a/iile .ele r.,% 2r !al are. Marcellu' )-i 2r,%'e ",i%ea -i ad.i'e c %u e'te 1u't ca u% . ' r *ea'c "e alt .. :u e'te ad.i'i*il ' )%1 'e-ti "e u% .& c *cr,%du(i at,t de ad,%c ' i 'e "ar c %u e'te .ai *u% cu %i.ic dec,t )% a%i.al. 8 C,t de'"re a'ta& declar >e%ia.i% -i tcu u% ge't cu .,%a ca -i c,%d ar 2i !rut ' eli.i%e acea't idee&

%u cred c ai "utea lua caracterul di!i% al u%ui 'cla!& c3iar dac )l cu."eri -i(l )%3a.i la "lug )%tre u% .gar -i u% * u. 6% acea't )."re1urare el %u are dre"tul ' aleag. :u e'te el )%'u-i care )%1 'e-te .e%irea& ci cel care l(a cu."rat. :i.ic %u(I "re-te ' cread -i du" aceea c Du.%e$eu e'te "ri%tele 'u '"iritual. Du.%eata )%' %u " /i crede. S lu. de "ild9 "e grecul acela 2ru. ' care te ur.ea$ )% t ate "r/ile. Scla!ia %u l(a )."iedicat ' 2ie u%ul di%tre 2iii lui Du.%e$eu& dac !rea ' 'e c %'idere ca atare0 dar r *i%du(l "e el te(ai a"r "iat de a%i.ale& de arece acea'ta e'te c %ce"/ia du.itale de'"re !al area .ului. ( Eu %u 'u%t t c.ai tare )% 2il ' 2ie& r'"u%'e Marcelu' cu i%di2ere%/. +r *a*il du" ce ! i "etrece *ucat de !re.e aici )% Ate%a& "ii.*,%du(. "e C li%a lui Marte -i ur.ri%d "ie%1e%i-ul ' 2i'tic al... 8 Vei reu-i ' legi %i'i"ul cu 2r,%g3ie& )l )%treru"'e >e%ia.i% "e acela-i t %. Dar 'u*iectul de'"re care ! r*i. % i e'te ce!a .ai .ult dec,t 'i."l te rie. E'te "r *le. de i.ediat actualitate. S lu. de "ild .arele I."eriu r .a%& care(-i tri.ite ar.atele )% t ate "r/ile "e%tru a 1e2ui -i )%ge%u%c3ea .icile %a/iu%i& "e%tru a duce )% 'cla!ie "e cei .ai *u%i di%tre 2iii ace't r )%l%/ui/i de *utucii c r*iil r i%2ecte& iar "e cei .ai )% !,r't '(i "u% la .u%c 'il%ic "e%tru a "utea "lti *iruri %edre"te& )%tr( *u% $i i."eriul r .a% 'e !a "r*u-i... Tatl .eu e'te de aceea-i "rere& i%ter!e%i Marcellu'. El a2ir. c dat rit 'i'te.ului 'cla!iei r .a%ii )%ce" ' de!i% di% $i )% $i t t .ai %e"'t ri& .ai gra-i -i .ai tr,%da!i -i c !a !e%i $iua... 8 Da& !a !e%i -i $iua& dar %u di% "rici%a a'ta& declar >e%ia.i%. R .a%i i ! r 2i $dr *i/i& dar %u di% "rici% c 'u%t "rea gra-i& ci di% "i ie.a c -i(au )%c3i"uit c t /i a.e%ii 'u%t a%i.ale. Su*1ug,%d alte " " are& au re%u%/at la "r "ria l r de.%itate )% calitate de a.e%i. :u e'te de .irare c $eit/ile r .a%e au de!e%it 'u*iectul de glu. -i de *at1 cur al tutur r a.e%il r care au c,t de "u/i% .i%te. Ce %e! ie .ai a!e/i de $ei dac ! )%c3i"ui/i c a.e%ii 'u%t ca !itele "e care le " /i duce de 2r,%g3ie9 +ri% a%al gie& de ce ' te g,%de-ti la $ei c,%d c,i%ele du.itale %u 'e g,%de-te la ei9 >e%ia.i% 2cu "au$ "e%tru a u."le di% % u cu"ele di% 2a/a l r. Se !edea c e'te e. /i %at& de arece )i tre.urau .,i%ile. 8 Eu 'u%t e!reu& dar a'ta %u )%'ea.% c religia alt r " " are %u . i%tere'ea$. A 2 't !re.e c,%d $eit/ile du.%ea! a'tr r .a%e au 2 't "ri!ite cu re'"ect. +e%tru 'tr*u%ii du.%ea! a'tr l !i' a )%'e.%at ce!a. A !e%it a" i ti."ul c,%d Iuliu Ce$ar a a1u%' $eu0 .ult .ai i." rta%t dec,t l !i'. i %u.ai cei )."ila/i au c %ti%uat ' .ai cread )% $eit/ile cla'ice& )% "uterea cr ra era r'ritul ' arelui -i "l ile& care r'"lteau -i "ede"'eau& care d . leau !,%turile )% calea .ari%aril r -i ddeau r d !iil r. Dar ia '(.i '"ui -i .ie& dac(.i dai ! ie ' te )%tre*& ce a deter.i%at "e Ce$ar '(-i *at 1 c de religia r .a%9 4ire-te& a'ta '(a )%t,."lat )% . .e%tul c,%d r .a%ii au a!ut 2 r/ .ilitar de'tul de "uter%ic "e%tru a 'u*1uga alte %ea.uri& cu."r,%d -i !,%$,%d 'cla!i "e care(i duceau ca "e !ite& )% cire$i. Dat rit ace'tui "r cedeu& au recu% 'cut c a.e%ii ( i%clu'i! ei )%-i-i ( %u au %ici a'e.%are cu Du.%e$eu. Va%it 'ul -i 'u"er*ul Ce$ar a 2 't u% $eu de'tul de c re'"u%$t r "e%tru ei )% $iua c,%d '(a decretat c t /i a.e%ii 'u%t a%i.ale. 8 :u cred c '(a g'it !reu% 1 .a% cu .i%tea )%treag care ar 2i "utut ' ad.it c Iuliu Ce$ar a 2 't $eu& "r te't Marcellu'. 8 6% i%ti.itatea 'u2letului 'u %(a ad.i'& )%cu!ii%/ >e%ia.i%. Cred c %ici Ce$ar %(a cre$ut c(ar 2i " 'i*il a-a ce!a. 8 +ri% ur.are e-ti de "rere c& dac r .a%ii ar a* li 'cla!ia& '(ar "utea g,%di cu .ai .ult re'"ect la !ec3ile $eit/i -i c dat rit cultului 2a/ de ace-tia ar "utea de!e%i .ai % *ili9 >e%ia.i% )%ce"u ' r,d 'arca'tic. 8 Ace't <dac= 2ace ca )%tre*area du.itale ' "ar ridic l;

8 6%truc,t . "ri!e-te "e .i%e& c %ti%u Marcellu' "e u% t % di% care 'e !edea c '(a "licti'it de ace't 'u*iect& %u . i%tere'ea$ $eii& 2ie c 'u%t cla'ici& 2ie c 'u%t c %te." ra%i. 8 Cu. )/i e5"lici e5i'te%/a u%i!er'ului9 )%tre* >e%ia.i%. 8 :u .i(l e5"lic del c& r'"u%'e Marcellu'& -i %ici %u .(a. g,%dit ",% acu. c '(ar "utea g'i ci%e!a care '(.i "u% a't2el de )%tre*are. A" i& d,%du(-i 'ea.a c ri" 'ta acea'ta a lui e'te .ai cur,%d li"'it de " lite/e dec,t 3a$lie& adug re"ede7 A- 2i di'"u' ' cred )% e5i'te%/a u%ei 2ii%/e 'u"ra%aturale dac ci%e!a ar "utea ' 'e i."u% )% acea't calitate. +re$e%/a ace'teia ar li."e$i .ul/i.e de e%ig.e. Ieri '"u%eai c " " rul di% care 2aci "arte ( 'a.arite%ii ( 'e )%c3i% )% 2a/a altarel r di% .u%/i. + ate a2i eu di'"u' ' "r cede$ )% 2elul ace'ta dac %u(.i !a cere %i.e%i ' "er' %i2ic r'ritul ' arelui -i c "acii. 8 : i %u "er' %i2ic. *iectele ce le !ede. )."re1urul % 'tru& )i e5"lic >e%ia.i%. Crede. )%tr(u% 'i%gur Du.%e$eu ( u% du3 (creat r al tutur r lucruril r. 8 A. au$it u%de!a '"u%,%du('e& declar Marcellu' )%g,%durat& c e!reii a-tea"t ' a"ar u% .are c %duct r& u% er u -i u% rege& care(i !a 'c"a de r *ie -i !a )%tr %a "ace dura*il. Sa.arite%ii cred )% a"ari/ia lui9 8 4ire-te; r'"u%'e >e%ia.i%. T /i .arii % -tri "r 2e/i au "r r cit !e%irea lui Me'ia. 8 De c,%d )l a-te"ta/i ' ' 'ea'c9 8 De .ulte 'ec le. 8 i .ai crede/i -i a't$i c !a !e%i9 >e%ia.i% )-i .,%g,ie *ar*a )%g,%durat. 8 Credi%/a acea'ta u%e ri de!i%e e5u*era%t -i e5tatic& alt dat 'e d . le-te& )% ti."uri de re'tri-te %a/i %al 'e ! r*e-te 2 arte .ult de'"re !e%irea lui Me'ia. C,%d )%ce" greut/ile !ie/ii -i "er'ecu/iile& e!reii au )%cercat ' g'ea'c )%tre ei )%-i-i "e c,te ci%e!a care ' dea d !ad de "uteri .e'ia%ice. 8 i ",% acu. %(a g'it "e %i.e%i care ' di'"u% de ace'te "uteri9 )%tre* Marcellu'. 8 +e cel ade!rat %u l(au g'it )%c& r'"u%'e >e%ia.i% -i "ru c )%ce"e di% % u ' 'e g,%dea'c. E'te u% a.%u%t 2 arte ciudat c %ti%u el. 6% !re.e de li"'uri grele& c,%d 'e 'i.te %e! ia de u% c %duct r& " " rul e. /i %at care %u -tie )%c tr ' .ai a"uce& %u aude dec,t gla'urile 'tride%te ale cel r cr ra %u le li"'e-te )%dr$%eala -i re2u$ ' a'culte gla'ul )%/ele"tului& care& 2ii%d )%/ele"t& "ri% 2irea lui )%'-i e'te '2i ' -i cu."tat. Ade!rul e'te c(a. a!ut .ul/i "rete%de%/i "e%tru r lul .e'ia%ic. Dar ace-tia au a"rut -i au di'"rut& )%t c.ai ca .ete rii. 8 Dar cu t ate ace'te de$a.giri e!ide%te .ai "'tra/i credi%/a c Me'ia !a tre*ui ' a"ar9 8 Va a"rea& .ur.ur >e%ia.i%. E!ide%t& 2iecare ge%era/ie )-i )%c3i"uie c "r *le.ele ce i 'e "u% 'u%t de'tul de grele "e%tru a 1u'ti2ica ' 'irea lui. Di% $iua cu"a/iei r .a%e !ec3ile "r 2e/ii '(au *ucurat de u% i%tere' .ereu )% cre-tere )% 2a/a .a'el r. +,% -i te."lul "rea c a-tea"t a"ari/ia lui Me'ia. 8 +rea; e5cla. Marcellu' -i ridic di% '"r,%ce%e. 8 Te."lul e'te 2 rte .ul/u.it de 'itua/ia )% care 'e g'e-te& .ur.ur *tr,%ul. I."eriul r .a% 't arce !laga " "ula/iei 'race& dar 'e 2ere-te ' 'u"u% la *iruri grele "e "re /i -i "e cei * ga/i. Cred c i cei care c %duc te."lul '(ar 'i./i 'ti%g3eri/i dac ar a"rea Me'ia& de arece el "r *a*il ar i%tr duce a%u.ite 'c3i.*ri. >e%ia.i% "rea c ! r*e-te %u.ai "e%tru el )%'u-i& de arece %u 'e 'trdui ' e5"lice .u'a2irului 'u la ce 2ace alu$ie.

8 +r *a*il !a alu%ga %egu't rii care !,%d 'racil r a%i.ale de 1ert2 la "re/uri e5agerate9 )%tre* Marcellu' 2r ' e$ite. 8 Cu. 'e 2ace c du.%eata e-ti i%2 r.at de'"re acea't ticl -ie9 8 De'"re a'ta '(a ! r*it -i la Ieru'ali.& r'"u%'e Marcellu' cu i%di2ere%/. Mi 'e "are c au 2 't a%u.ite "r te'te )% acea't "ri!i%/. 8 A%u.ite "r te'te9 )%tre* >e%ia.i%& ridic,%d di%tr( '"r,%cea%. 4r )%d ial "r te'tele au 2 't de'tul de e%ergice "e%tru a "utea 2i au$ite c3iar de u% r .a% care 'e g'ea %u.ai )% trecere "ri% acel ra-. Ce ai 2cut ac l & dac(.i dai ! ie ' te )%tre*9 8 A. 2 't tri.i' cu .i'iu%e 2icial& r'"u%'e Marcellu' -i& ridic,%du('e )% "ici are& )-i %ete$i 2aldurile t gii. Dar ).i dau 'ea.a c %u tre*uie ' a*u$e$ de '"italitatea du.itale& '2,r-i el cu a.a*ilitate. Ai 2 't e5tre. de *i%e! it r -i(/i r.,% )%dat rat. + /i '(.i dai c.a-a9 >e%ia.i% ie-i di% ca.er& dar 'e )%t ar'e a"r a"e i.ediat& )% lu.i%a d . lit& Marcellu' e5a.i%a c.a-a "e care i( adu'e. 8 E'te re"arat 2 arte *i%e& declar el. :i.e%ea %(ar "utea *%ui c(a 2 't '2,-iat. 8 A2ar de du.%eata& )l )%t,."i% >e%ia.i% cu gla'ul gra!. Marcellu' 'e 2eri di% calea c3il r *tr,%ului care 'e uita la el. +etele ace'tea... a. )%cercat ' le -terg& dar %(a. reu-it. :u .i(ai '"u' %i.ic de'"re ace't *iet e!reu. S"u%eai c(a 2 't u% *r*at cura1 ' -i c(a .urit di% !i%a du-.a%il r 'i. :u cu.!a a 2 't di% Galileea9 8 Cred c a 2 't& r'"u%'e Marcellu' -i 'e 2r.,%t "e l c. 6."turi a" i c.a-a -i lu,%d( "e *ra/ )i )%ti%'e .,%a. 8 :u cu.!a l(a c3e.at I'u'9 )%tre* >e%ia.i% )% - a"t. 8 Da& ace'ta a 2 't %u.ele lui& ad.i'e Marcellu' 2r ' !rea. Cu. 'e 2ace c du.%eata cu% -ti ace't %u.e9 8 A. a2lat acea't )%t,."lare de la u% !ec3i "riete% cu %u.ele + "Hg '& care e'te %egu't r de .ir de%ii& )% '"t.,%a +a-til r el a 2 't la Ieru'ali.. S"u%e(.i& $i'e >e%ia.i%& cu. ai a1u%' )% 't",%irea ace'tei c.-i9 8 Cre$i c a.%u%tul ace'ta ar "utea ' ai* !re i." rta%/9 )%tre* Marcellu' cu .,%drie. >e%ia.i% 'e )%cli% u.il -i(-i 2rec .,i%ile u%a de alta. 8 Te r g ' . ier/i "e%tru curi $itatea .ea& .ur.ur el. Dar eu 'u%t . )% !,r't -i %(a. "e %i.e%i& iar )% ra-ul ace'ta 'u%t 2 arte de"arte de /ara .ea. Sulurile .ele de "erga.e%t& care re"re$i%t i't ria ra'ei .ele -i cu!i%tele .aril r "r 2e/i& 'u%t "e%tru .i%e ca ",i%ea -i 'area. Ace'tea re"re$i%t "ai/ul de la "ici arele .ele& care(.2 lu.i%ea$ dru.ul. Ace'tea 'u%t . -te%irea .ea. 6%delet%icirea de t ate $ilele %u )%'ea.% %i.ic "e%tru .i%e. 6.i d de lucru -i(.i "r cur 3ra%a cea de t ate $ilele0 dar 'u2letul -i !ia/a .ea 'tau a'cu%'e -i 'e 3r%e'c cu cu!,%tul 'cri'& care e'te )%t c.ai ca .erele de aur di%tr( grdi% de argi%t. Gla'ul lui >e%ia.i% de!e%i'e e5tatic -i *ra$ul lui ).*tr,%it 'trlucea de .ul/u.ire. 8 E-ti u% . cu % r c& $i'e Marcellu'& ).i "lace -i .ie ' cite'c 'crierile cla'ice r.a'e % u de la .arii )%/ele"/i... +lat %& +itag ra& +ar.e%ide... >e%ia.i% $,.*i )%gduit r -i clti% di% ca".

8 Da(da... dat rit lucrril r ace't ra ai )%!/at ' cite-ti& dar ace'tea %u te(au )%!/at cu. tre*uie ' trie-ti. Cei care ! r*e'c li.*a e*raic )%!a/ ' )%/eleag cu!,%tul !iu. Uite ce& drag "riete%e& di% t ate ace'te "r 2e/ii 'e de'"ri%de %de1de& )%tr( *u% $i Me'ia !a a"rea )% 2a/a a.e%il r -i !a d .%i a'u"ra l r. :u.ele lui !a 2i M,%tuit tul cel ade!rat -i )."r/ia lui %u !a a!ea '2,r-it. :u e'te 3 tr,t $i a%u.e c,%d !a !e%i...dar cu t ate ace'tea !a !e%i; +ri% ur.are ' %u te .iri c . i%tere'e$ cu at,ta %er*dare de ace't I'u'& de'"re care 2 arte .ult lu.e a cre$ut c e'te Me'ia. 8 Mi(ar 2ace "lcere ' cu% 'c .ai *i%e ace'te "r 2e/ii& $i'e Marcellu' du" ce r.a'e c,te!a cli"e )%g,%durat. 8 i de ce adic ' %u le cu% -ti9 )%tre* >e%ia.i% -i c3ii lui ad,%ci 'e lu.i%ar. Mie(.i 2ace "lcere ' . g,%de'c la ele -i /i le(a- e5"lica cu drag i%i.& de-i ar 2i .ult .ai *i%e dac le(ai "utea citi 'i%gur. 8 Li.*a e*raic e'te grea9 )%tre* Marcellu'. >e%ia.i% $,.*i -i ridic di% u.eri. 8 De... %u e'te .ult .ai grea dec,t li.*a greac& "e care c %'tat c .ult .ai grea dec,t li.*a lati%. 8 De ce <e!ide%t=9 ri" 't Marcellu' -i )%cru%t di% '"r,%ce%e. 8 Te r g ' . ier/i& 'e 'cu$ >e%ia.i%. +r *a*il li.*a greac cere u% e2 rt .ai .are& de arece 'criit rii greci... >tr,%ul 'e "ri -i 'e uit la el cu '2ial. 8 G,%direa 'criit ril r greci e'te .ai ad,%c& i%ter!e%i Marcellu' ca '(l a1ute. A'ta ! iai ' '"ui9 Su%t de aceea-i "rere. 8 :(a. !rut ' te 1ig%e'c& )%g,% >e%ia.i%. R .a )-i are " e/ii& 'atiricii -i eul gi-tii ei. Cicer al du.%ea! a'tr are .ulte 'tudii i%tere'a%te& dar "u/i% ca. %ai!e. Ace't ra le "lace ' culeag 2i ri& dar %u 'e a!,%t %ici dat "ri%tre 'tele. >e%ia.i% lu u% 'ul de "erga.e%t -i(l )%ti%'e "e .a'7 8 A'cult "riete%e; <C,%d . uit la cer& 2a"t a .,i%il r tale& la lu% -i la 'telele "e care tu le(ai creat& . )%tre* ce e'te .ul ca '(/i " /i aduce a.i%te de el9=. 8 Cu!i%tele ace'tea .i 'e "ar "e'i.i'te& de-i 'u%t de'tul de )%te.eiate& )l )%treru"'e Marcellu'. 8 Ai r*dare& d(.i ! ie '(/i cite'c -i ce ur.ea$; 'trui >e%ia.i%. <L(ai creat "e el ca ' 2ie ce!a .ai "re1 ' dec,t )%gerii -i i(ai 2cut "arte de ci%'te -i .re/ie=. O& e'te at,ta * g/ie )% )%/ele"ciu%ea e*racic; Va tre*ui ' te 'trduie-ti '( cu% -ti. 8 De ca.dat ! i 2i *ligat ' . .ul/u.e'c %u.ai cu "r/ile ale'e& "e care di% c,%d )% c,%d !ei a!ea *u%! i%/ ' .i le e5"lici& r'"u%'e Marcellu'. Acu. a. )%ce"ut ' lucre$ 'cul"tur -i "re cu"area acea'ta i."lic t at ate%/ia .ea. A" i 'c a'e "u%guli/ de .ta'e )% care erau c,te!a "ie'e de argi%t -i "u'e "e .a'7 Te r g ' "ri.e-ti argi%/ii ace-tia "e%tru re"ararea c.-ii "e care /i(a. adu'( . 8 @i(a. '"u' c %u !reau ' 2iu "ltit "e%tru acea't re"ara/ie& declar >e%ia.i% categ ric. 8 Atu%ci !ei )."r/i ace-ti *a%i 'racil r& ri" 't Marcellu'. 8 6/i .ul/u.e'c; $i'e >e%ia.i% -i 'e )%cli% )% 2a/a lui. M(a. g,%dit acu. c dac te i%tere'ea$ i't ria e!reil r ( -i e-ti "rea cu"at "e%tru a )%!/a li.*a e*raic de(a dre"tul ( ai "utea ' )%gdui ca 'cla!ul tu grec "e care(l ai ' !i% la .i%e -i ' )%!e/e. A- 2i 2 arte .ul/u.it '(l a1ut& cci e'te . i%telige%t. 8 Da& e'te ade!rat c De.etriu' e'te i%telige%t -i ar "utea )%!/a acea't li.*& ).i dai ! ie ' te )%tre* cu. de ai 2cut ace'ta c %'tatare9 ! r*e-ti 2 arte *i%e. E!ide%t& e'te

8 A !e%it a't$i la .i%e -i a )%t,r$iat !re.e de u% cea'. 8 :u .ai '"u%e; i cu ce 'c " a !e%it la du.%eata9 >e%ia.i% ridic di% u.eri& dar %u(i r'"u%'e la )%tre*are. 8 A trecut "e aici -i& %ea!,%d de lucru& a i%trat la .i%e0 .i(a adu' u% c -ule/ de '. c3i%e -i .i(a "u' c,te!a )%tre*ri. 8 Ce 2el de )%tre*ri9 8 +r *a*il )/i !a '"u%e el dac(l !ei )%tre*a& r'"u%'e >e%ia.i%. Du.%eata e-ti 't",%ul lui& %u(i a-a9 8 G,%durile lui %u le 't",%e'c eu& ri" 't Marcellu'. +r *a*il /i(ai )%c3i"uit de'"re .i%e c 'u%t .ai *rutal dec,t 'u%t )% realitate. >tr,%ul >e%ia.i% $,.*i a"r a"e *i%e! it r& clti% di% ca" -i "u'e .,%a u'cat "e u.rul lat al tri*u%ului. 8 :u& 2iule& eu %u(.i )%c3i"ui c e-ti u% . *rutal& declar el cu *l,%de/e. Di% %e% r cire e-ti re"re$e%ta%tul u%ui 'i'te. *rutal. Dar "r *a*il %u ai %ici !i% di% "rici%a a'ta. 8 S(ar "utea )%t,."la ca )% $iua c,%d !a a"rea Me'ia al du.%ea! a'tr& !a g'i ' lu/ie -i "e%tru acea't 'itua/ie& r'"u%'e Marcellu'& care 'e 'i./ea 1ig%it de atitudi%ea *tr,%ului -i de cu!i%tele "e care le "r %u%/a'e. 8 S"u%e(.i& r gu(te& du" r'tig%irea lui I'u' c,t !re.e ai .ai )%t,r$iat )% Ieru'ali.& )%tre* >e%ia.i%& care(l )%' /i ",% )% "ragul u-ii. 8 A. "r'it ra-ul di.i%ea/a ur.t are )%ai%te de r'ritul ' arelui -i %e(a. )%t r' aca'& r'"u%'e Marcellu'. 8 O & e5cla. >e%ia.i% -i(-i .,%g,ie *ar*a al*. 6% ca$ul ace'ta %(ai .ai au$it %i.ic... de'"re el9 8 Ce "utea. ' .ai aud9 El .uri'e. 8 Muri'e ( *tr,%ul "ru c e$it ( e-ti 'igur c el .uri'e9 8 Da& 'u%t 'igur; declar Marcellu'. 8 Ai 2 't de 2a/9 Oc3ii ca!er% -i ai lui >e%ia.i% 'e )%dre"tar '"re el ca -i c,%d ar 2i a-te"tat u% r'"u%' categ ric& dar ace'ta "rea c )%t,r$ie ' !i%. 8 L(a. !$ut .uri%d& )%cu!ii%/ Marcellu'. I(au 'tr"u%' i%i.a cu cruce. 'uli/ )%ai%te de a(l c * r) de "e

S"re .irarea lui !$u c *ra$ul )%cre/it al lui >e%ia.i% 'e lu.i%ea$ de u% $,.*et .ul/u.it. 8 6/i .ul/u.e'c& "riete%e; $i'e el )%c,%tat& )/i .ul/u.e'c& "e%tru c .i(ai '"u' cu!i%tele ace'tea. 8 :u .i(a. )%c3i"uit c durer a'ele .ele cu!i%te ar "utea '(/i "rici%uia'c a't2el de .ul/u.ire& $i'e Marcellu' '"eriat. Ace't I'u' a 2 't u% *r*at cura1 ' care .erita ' tria'c. T tu-i "ari .ul/u.it de -tirea c a .urit "e cruce; 8 Au u.*lat t t 2elul de ! r*e; )i e5"lic >e%ia.i%. U% 2el de $! %uri care '"u%eau c legi %arii au "lecat )%ai%te de . artea lui -i c "eleri%ii galileea%ului l(ar 2i c * r,t de "e cruce -i l(ar 2i readu' la

!ia/. 8 De& di% )%t,."lare eu -tiu c t ate $! %urile ace'tea 'u%t .i%ciu%i; declar Marcellu' categ ric. Cei care l(au r'tig%it au 2 't de'tul de *e/i )% $iua aceea& dar ei au uci' "e galileea% -i c,%d au "lecat el era . rt; Ace'tea %u 'u%t ! r*e "e care le(a-i 2i au$it de la al/ii. Eu -tiu cu t at certitudi%ea; 8 4iule& ceea ce(.i '"ui e'te 2 arte i." rta%t& $i'e >e%ia.i% cu gla'ul tre.ur,%d de e. /ie. Su%t .ul/u.it c(ai !e%it a't$i la .i%e; S"er c te ! i !edea -i de aici )%ai%te de'tul de de'. A" i ridic .,%a 'l*it dea'u"ra ca"ului lui Marcellu'7 <D .%ul Du.%e$eul % 'tru ' te *i%ecu!,%te$e -i ' te "$ea'c. C3i"ul lui ' lu.i%e$e )% calea ta -i '(/i )%dre"te "a-ii )% dru.urile ce le !ei 2ace. Ca cel 2r de )%ce"ut ' re!er'e darul 'u a'u"ra ta -i "acea '(/i 2ie dat /ie=& "'al. die *tr,%ul. Ur. lu%g tcere )%ai%te ca Marcellu' ' 'e .i-te. Se 'i./i %ucit -i %u -tia ce !a tre*ui ' 2ac7 a" i 'e )%cli% re'"ectu ' )% 2a/a lui >e%ia.i% -i 2r ' .ai $ic %i.ic tra!er' "r!lia cu "a-i )%ce/i -i ie-i )% 'trad a'u"ra creia c * r,'er u.*rele 'erii. CA+ITOLUL K Acu.& du" ce Dia%a "utea ' 'e )%t arc de la Ca"ri )% rice . .e%t& 2a.ilia Galli "re'i./i c !a 2i %e! ie ' i%!e%te$e e5"lica/ie care ' 1u'ti2ice "lecarea %ea-te"tat a lui Marcellu'. 4r )%d ial Ti*eriu a2la'e c Ve'tri' a ' 'it& aduc,%d "e Marcellu'& care era cel .ai i." rta%t di%tre clt rii care 2u'e'er "e * rd. Dia%a !a 2i %er*dt are '(l !da%i !a a!ea t ate . ti!ele ' cread c t t at,t de %er*dt r a-tea"t -i el )%t arcerea ei ia R .a. Lucia era de "rere '(i '"u% c Marcellu' '(a )%t r' aca' at,t de * l%a!& )%c,t au cre$ut de cu!ii%/ c 'c3i.*are a cli.ei e'te i.ediat %ece'ar& de-i Dia%a "r *a*il 'e !a i%tere'a de ce 2el de * al 'u2er -i 'e !a )%tre*a )% ce .'ur cli.a di% Ate%a ar "utea ' 2ie "re2era*il celei di% R .a. C r%elia "r "u'e '(i r'"u%d c la Ate%a 'e g'e'c .edici .ult .ai *u%i dec,t la R .a. +r *a*il cu acea't e5"lica/ie Dia%a 'e !a 'i./i .ul/u.it& dar )% realitate a't2el de e5"lica/ie %(a!ea %ici u% r 't& de !re.e ce t at lu.ea -tia c cei .ai *u%i .edici di% Ate%a au 2 't de" rta/i la R .a. 8 :u 'e " ate& i%ter!e%i 'e%at rul Galli cu gla'ul categ ric0 a.,%d u gre-i/i. C,%d e-ti *ligat ' dai cui!a e5"lica/ie& %ici %'c cire %u te " ate 'er!i .ai *i%e dec,t ade!rul. +ri% ur.are i(l ! . '"u%e. Dac Dia%a -i 2iul .eu 'e iu*e'c u%ul "e altul& a-a cu. '"u%ea/i ! i& ea are dre"tul ' -tie ce '(a )%t,."lat -i e'te dat ria % a'tr '(i '"u%e.. :u !a 2i "rea greu de !re.e ce )i ! . '"u%e ade!rul. Du" ce "r %u%/ ace'te cu!i%te care "reau de2i%iti!e& 'e%at rul 'e ridic )% "ici are& "regti%du('e ' "r'ea'c daia ' /iei 'ale& dar )% aceea-i cli" 2iic('a )l "ri. 8 S "re'u"u%e. c acea't i%2 r.a/ie !a tre*ui ' i( dau eu& )%ce"u Lucia cu t at "re!ederea0 ce a"utea '(i '"u% di% ceea ce '(a )%t,."lat9 Tatl ei 2cu u% ge't de %e"'are& "e%tru a(i da ' )%/eleag c )%tre*area ei e'te li"'it de i." rta%/. 8 6i !ei "utea '"u%e c 2ratele tu a "ri.it rdi% ' c %duc "era/ia de r'tig%ire a u%ui re! lu/i %ar e!reu0 de "e ur.a ace'tei )%t,."lri '(a ale' cu "uter%ic $dru%ci%are a %er!il r -i di% "rici%a a'ta a 2 't c "le-it de .ela%c lie ad,%c& a't2el c(a. cre$ut de cu!ii%/ '(l tri.ite. u%de!a "e%tru a %u 2i *ligat ' 'e g,%dea'c .ereu la acea't )%t,."lare. 8 +ri% ur.are %u tre*uie '(i " .e%e'c %i.ic de"re c3i%uit arele cri$e de re.u-care& %ici de'"re *'e'ia -i %ici de'"re )%tre*area aceea 'tra%ie "e care "u%e .ereu& c3iar 2r ' !rea9 8 #ui3iu.... de'"re a'ta %u(i !ei '"u%e %i.ic& $i'e 'e%at rul. :ici %u e'te %e! ie. Va 2i de a1u%' '(i '"ui c Marcellu' 'e 'i.te a*tut -i de"ri.at.

8 Dia%a %u 'e !a .ul/u.i cu acea't e5"lica/ie& r'"u%'e Lucia. Va r.,%e de$a.git -i i%dig%at. A*'trac/ie 2c,%d de 2a"tul c ei 'e iu*e'c& %u tre*uie ' uit. c ea a i%ter!e%it )% 2a! area lui "e%tru a( l rec3e.a di% e5il. A2ar de a'ta i 'e !a "rea 'tra%iu ca u% tri*u% r .a% ' r.,% at,t de tul*urat di% "rici%a e5ecutrii u%ui c %da.%at. 8 6% acea't "ri!i%/ 'u%te. cu t /ii de ac rd& ad.i'e 'e%at rul. :u a. c,tu-i de "u/i% "rete%/ia c eu )%/eleg 'itua/ia. 4iul .eu %(a 2 't %ici dat li"'it de cura1& "ri% ur.are %u e'te *iceiul lui ' 'e ).* l%!ea'c la !ederea ',%gelui. 8 +r *a*il !a 2i .ult .ai *i%e& i%ter!e%i C r%elia& dac %u(i ! . " .e%i %i.ic de'"re acea't )%'"i.,%tt are r'tig%ire -i(i ! . '"u%e 2r )%c %1ur c Marcellu' a d rit ' 'e cu"e de 'cul"tur -i ' a'culte 'erie de c %2eri%/e& ca... 8 i acea't d ri%/ a 2 't at,t de ire$i'ti*il& )%c,t %(a "utut ' .ai )%t,r$ie c,te!a $ile "e%tru a 'e )%t,l%i cu ea& creia i 'e dat re-te )%t arcerea lui aca'& ri" 't Lucia 'arca'tic. Maic('a 2t -i .ai 2cu )."u%'tur )% *r deria la care lucra& a" i ad.i'e c "r "u%erea ei& dac 'tai ' te g,%de-ti *i%e& %u e'te dec,t u% carag3i 'l,c& a2ir.a/ie cu care ' /ul -i 2iica ei 'e declarar de ac rd. 8 La "lecare .i(a 2gduit c !a 'crie Dia%ei& adug Lucia. 8 Ei *i%e& %u 'e " ate ' a-te"t. 'cri' area lui& r'"u%'e 'e%at rul. +,% atu%ci ar "utea ' treac '"t.,%i )%tregi. Dia%a !a d ri ' a2le ade!rul acu.. Eu $ic c !a 2i .ult .ai *i%e ' i(l '"ui. 6% rice ca$ ea te !a de'c a'e -i !a a2la& c3iar 2r ' !rei tu. O 2at care e'te de'tul de i%telige%t "e%tru a "utea */i%e c %ce'ii de la *tr,%ul % 'tru )/%"rat& care e'te u% . )%rit& !a trage a%u.ite c %clu$ii di% ceea ce !ede& i%di2ere%t de ceea ce(i !ei '"u%e tu. 8 Dac(l iu*e-te cu ade!rat& ga%guri C r%elia& atu%ci )i !a trece cu !ederea rice. 8 4r )%d ial; )%cu!ii%/ ' /ul ei -i 'e )%dre"t '"re ie-ire. 8 Mi 'e "are c ! i %( cu% a-te/i "e Dia%a de'tul de *i%e& )i "re!e%i Lucia. Ea %u e'te "regtir "e%tru a "utea )%/elege a't2el de 'itua/ii. Ea )l id latri$ea$ "e tatl ei& care e'te )% 'tare ' ucid u% . cu aceea-i u-uri%/ cu care altul ar ucide u% - arece. :u cred c ea ar 2i )% 'tare ' ierte "e ci%e!a "e%tru 'l*iciu%e de care a dat d !ad. 8 :u . a-te"ta. la a't2el de cu!i%te di% "artea ta& Lucia& $i'e .aic('a du" ce 'e%at rul "lec& )i !i%e .ului ' cread c %u /ii la 2ratele tu. D ar %u(/i )%c3i"ui de'"re 2ratele tu c ar "utea ' 2ie u% *r*at 2r ! i%/9 8 :u -tiu %ici eu ce ' cred& .ur.ur Lucia a*tut. Ce ai "utea crede )%tr( a't2el de )."re1urare9 )%tre* ea -i& ac "eri%du(-i c3ii cu "al.ele .,i%il r& clti% di% ca". A. "ierdut "e Marcellu'& .a.& )%g,% ea "ri%tre lacri.i. Era at,t de )%dr$%e/ -i at,t de ! i%ic; L(a. iu*it at,t de .ult; Mi 'e ru"e i%i.a c,%d . g,%de'c la el; Dar dac "r *le.a ce 'e "u%ea )% legtur cu i%2 r.area Dia%ei "rea at,t de c ."licat& ea t tu-i era de'tul de 'i."l )% c ."ara/ie cu cea care 'e "u'e )% du"(a.ia$a $ilei ur.t are& c,%d a"ru u% ce%turi % ).*rcat )% u%i2 r. de gal ca ' "redea u% 'ul i."re'i %a%t adre'at lui Marcellu'. Ce%turi %ul le '"u'e c !a a-te"ta r'"u%'ul -i c di.i%ea/a ur.t are !a ' 'i cariga i."erial cu care ! r tre*ui ' "lece. 8 4iul .eu %u e'te aca'; r'"u%'e 'e%at rul. S(a ).*arcat "e c ra*ie -i a "lecat la Ate%a. 8 Ce %e% r cire;

8 >%uie'c c e-ti i%2 r.at de'"re c %/i%utul ace'tui .e'a19 )%tre* Galli . 8 Da& 't",%e& cci c %/i%utul %u e'te 'ecret& )."ratul a %u.it "e tri*u%ul Marcellu' )% calitate de c .a%da%t al gr$ii "alatului. Su%te. cu t /ii 2 arte .ul/u.i/i; 8 6.i "are e5tre. de ru& ce%turi a%e& c 2iul .eu li"'e-te de aca'. +r *a*il ! i "utea tri.ite )."ratului u% .e'a1 cu ca$ia )%t arcerii du.itale la Ca"ri. Galli r.a'e c,te!a cli"e )%g,%durat7 Sau .ai *i%e %u... V i "leca eu ca '(i e5"lic 'itua/ia. 8 4 arte *i%e& )%cu!ii%/ ce%turi %ul. Su%te/i de ac rd ' "lec. .,i%e )% $ rii $ilei9 A't2el "lecar a d ua $i )."reu%& de-i dru.ul de la R .a ",% la :a" li& 2cut )% g a%a cail r& %u "utea ' 2ie %ici "lcere& )-i $i'e 'e%at rul. Dar a2ar de a'ta %ici .i'iu%ea )% care "leca'e acu. %u(i 2cea "lcere0 de-i era *i-%uit cu te3%ica di'cu/iil r c %tradict rii& c %! r*irea cu )."ratul %u "utea 2eri %ici "lcere& de arece Ti*eriu era %er! ' -i 'e%at rul %(a!ea %ici u% . ti! 1u'ti2icat "e%tru a 'e "re$e%ta )% 2a/a lui. Caii alergau )% gal " )% lu%gul dru.ului de'2u%dat -i cariga uria- 'e leg%a ca *arc0 cea'urile treceau )%cet& "e 'e%at r )l durea ca"ul. Judec,%d 'itua/ia di% t ate "u%ctele de !edere& dru.ul %u 2u del c "lcut& -i la .ie$ul % "/ii& c,%d ' 'i la !ila di% Ca"ri& %u era )% 'tare ' 'e .ai g,%dea'c la altce!a dec,t cel .ult la " 'i*ilitatea de a 'e di3%i. 4u "ri.it de c"ete%ia 'cla!il r& care(l c %du'e )%tr(u% i."u%t r a"arta.e%t& u%de Galli 'e a-e$ "e u% 'cau%& 'i./i%du('e cu de'!,r-ire 'leit de "uteri. D i 'cla!i .aced %e%i !e%ir '(i de'"ac3ete$e lucrurile -i '(i a-tear% "atul. U% alt 'cla! )i "regti *aia& )% ti."ul c,t u% uria- di% :u*ia )%ge%u%c3e )% 2a/a lui ca '(i de'2ac curelele 'a%dalel r. I.ediat du" aceea !e%i u% 'cla! di% Tracia& care adu'e u% urci r de !i% rece. C"ete%ia 'cla!il r a"ru di% % u. 8 6."ratul d re-te ' ! "ri.ea'c& a%u%/ el re'"ectu '. 8 Acu.9 )%tre* Galli -i 2cu 'tr,.*tur de %e.ul/u.ire.

8 V r g& 't",%e& )."ratul a dat rdi% ca tri*u%ul Marcellu' ' 2ie i.ediat i%tr du' )% 2a/a lui du" ' 'ire. C,%d a 2 't i%2 r.at c )% l cul lui a !e%it 'e%at rul Galli & )."ratul a declarat c e'te di'"u' ' ! "ri.ea'c 2r )%t,r$iere. 8 4 arte *i%e; 2t Galli . 4cu 'e.% %u*ia%ului '(i lege di% % u 'a%dalele& a" i 'e ridic 'te%it -i ur. "e 'cla!ul care(l c %du'e '"re ' ."tu 'ul a"arta.e%t al )."ratului. >tr,%ul Ti*eriu era a-e$at )% ca"ul a'el r -i )."re1urul lui erau c,te!a "er%e )% care(-i "r "ti'e tru"ul -u*red& iar )% ca" a!ea 'cu2i/ de l,% c$ut "e urec3e& )% 1urul lui 'e 2r.,%tau .ai .ul/i 'lu1it ri care 'e "re2ceau c ar !rea '(l 'er!ea'c. 8 Ie-i/i a2ar; 'trig )."ratul c,%d !$u "e 'e%at r c a"are0 'cla!ii 'e retra'er re'"ectu -i& a2ar de cel care )l )%' /i'e "e Galli . +leac -i tu; /i" )."ratul -i 'cla!ul 'e )%t ar'e )% l c -i 'e retra'e '"re u-. 6."ratul ridic "ri!irea -i 'e uit '2idt r la Galli . 8 Ce )%'ea.% t ate ace'tea9 cl %c%i *tr,%ul. A. c %2erit .are % are 2iului tu& care %(a 2cut %i.ic "e%tru a .erita& ca "e ur. ' a2lu c(a "r'it R .a 2r ' 2ie aut ri$at& )% calitate de "ri%te ai !e%it '(.i e5"lici9 Ei *i%e& )%ce"e; E'te t c.ai ti."ul ' !i% ci%e!a -i '(.i e5"lice; 8 Maie'tate& )%ce"u Galli & )%cli%,%du('e ad,%c )% 2a/a lui& 2iul .eu !a 2i "r 2u%d .,3%it c,%d !a a2la c& 2r ' 2i !rut a%u.e& cu "urtarea lui a 'u"rat "e )."ratul 'u cruia )i dat rea$ at,t de .ult. 8 S %u ! r*i. de'"re a'ta; /i" )."ratul ce gla'ul a'cu/it. C %ti%u cu e5"lica/iile& dar !e$i ' 2ie c,t .ai 'curte. Vreau ' . di3%e'c. T /i cei de aici au 2 't %i-te %e*u%i c,%d .(au tre$it di% ' .% %u.ai

"e%tru at,ta lucru... -i t t u% %e*u% ai 2 't -i tu c,%d le(ai dat ! ie ' . tre$ea'c. U% *r*at de !,r'ta ta ar tre*ui ' 2ie -i el de.ult )% "at. Ai 2cut u% dru. greu. E-ti * 'it. Ce 'tai )% 2a/a .ea ca 'a%ti%el; )/i " ru%ce'c ' te a-e$i "e 'cau%. E-ti . *tr,%... 2 arte *tr,%. A-a$(te "e 'cau% )%ai%te de a cdea de "e "ici are; Galli 'e a-e$ .ul/u.it "e 'cau%ul c . d di% a"r "ierea "atului de aur .a'i! al )."ratului& a" i c %'tat c %e.ul/u.irea i."erial '(a li%i-tit. 8 Cu. '"u%e -i .aie'tatea(! a'tr& e'te "rea t,r$iu "e%tru a ! "utea da e5"lica/ii .ai a.%u%/ite. 4iul .eu Marcellu' a 2 't %u.it legat al legiu%ii di% 2 rtul Mi% a... 8 Da(da... T ate ace'tea eu le -tiu; 'e $* r-i Ti*eriu. A. re! cat rdi%ul dat de i.*ecilul acela de la R .a -i a. adu' "e 2iul tu aca'. Ce '(a )%t,."lat du" aceea9 8 La Mi% a a "ri.it rdi%ul ' 'e "re$i%te la Ieru'ali. "e%tru "'trarea rdi%ii )% '"t.,%a +a-til r e!reie-ti. O gru"are re! lu/i %ar .ai .ic a )%cercat ' "r ! ace tul*urri. C %duct rul ace'teia a 2 't 1udecat "e%tru trdare -i ',%dit ' 2ie r'tig%it. 8 R'tig%it& ei9 )% ca$ul ace'ta c %duct rul a 2 't cu 'igura%/ . "ri.e1di '. 8 Mie .i '(a '"u' de'"re el cu t tul altce!a& .aie'tate. O.ul ace'ta a 2 't u% t,%r e!reu a"r a"e %ecu% 'cut& i% 2e%'i! -i 2 arte *l,%d& cruia )i "lcea ' tria'c )% "ace cu t at lu.ea0 era rigi%ar di%tr( "r !i%cie de la 3 tarul i."eriului... .i 'e "are di% Galileea. Se '"u%e c(ar 2i 1ig%it "e cei de la c %ducerea te."lului. 8 Ei& c .edie; e5cla. Ti*eriu -i 'e "lec '"re el ca '(l " at au$i .ai *i%e. Ce a 2cut a%u.e9 8 Oa.e%ii ace-tia& 't",%e& au *iceiul ' !,%d a%i.ale de 1ert2 c3iar )% i%ci%ta te."lului. +re /ii cer credi%ci -il r "re/uri .ari "e%tru ace'te a%i.ale -i reali$ea$ c,-tiguri i." rta%te. Galileea%ul ace'ta '( a re! ltat di% cau$a )%-elt riei l r -i a 'acrilegiului "e care acea'ta )l re"re$i%t& a-a c(a "u' .,%a "e u% *ici -i a l !it "re /ii -i a%i.alele& alu%g,%du(i di% Te."lu -i... 8 #i(3i(3i; c3ic ti *tr,%ul Ti*eriu at,t de a'cu/it& )%c,t c"ete%ia 'cla!il r *g ca"ul "ri% de'c3i$tura u-ii -i 'e uit )%u%tru. Vi% )%c ace& %etre*%icule; Adu u% urci r de !i% "e%tru 'e%at rul Galli ; V . *ea -i % i !i%; #i(3i(3i; Va ' $ic galileea%ul ace'ta *l,%d -i iu*it r de "ace a "u' .,%a "e *ici -i a alu%gat "re /ii )% 'trad& ei9 :u e de .irare c l(au cruci2icat; A'ta )%'ea.% c %u i(a li"'it )%dr$%eala. Dar ce a.e'tec a a!ut 2iul tu )% a2acerea a'ta9 8 El e'te cel care a "ri.it rdi%ul ' r'tig%ea'c "e t,%rul e!reu -i dat rit ace'tui '"ectac l ',%ger ' '(a ).* 3u.it. Galli 'e "ri -i ' r*i )%cet !i%ul& )% ti."ul c,t . -%eagul * l* r 'i ce!a %e)%/ele' )% cu"a "e care 'cla!ul i( /i%ea la gur. 8 S(a ).* l%!it9 )%tre* Ti*eriu -i $,.*i 'arca'tic. S(a ).* l%!it de la 't .ac9 8 S(a ).* l%!it de la ca". Dac ! i%tere'ea$& .aie'tate& a- "utea ' ! " !e'te'c cu. '(au "etrecut lucrurile& adug Galli & iar du" ce Ti*eriu ddu di% ca" )% 'e.% de )%cu!ii%/are )%ce"u '(i ! r*ea'c de'"re de"ri.area lui Marcellu'& de'"re "urtarea lui %e *i-%uit -i 3 tr,rea de a(l tri.ite la Ate%a& u%de(-i )%c3i"ui'e c !a g'i alte di'trac/ii la care ' 'e g,%dea'c -i ' " at uita tri'ta )%t,."lare la care 2u'e'e .art r. 8 De& .ur.ur Ti*eriu. Dac 2iul tu e'te at,t de 'e%'i*il )%c,t %u " ate 'u" rta .ir 'ul ',%gelui cald& atu%ci %u ! . 'trui ' "ri.ea'c )%'rci%area de a )%gri1i de 'igura%/a "er' a%ei % a'tre. A. a2lat de la t,%ra 2iic a lui Gallu' c e'te u% *r*at cura1 '& )% 2a/a ei 'e *ucur de .are 'ti.& -i l(a. adu' aca' %u.ai "e%tru a(i 2ace ei "lcere& -i t t di% "rici%a acea'ta l(a. %u.it -i c .a%da%t al gr$ii "alatului % 'tru. +e%tru ea e .ult .ai *i%e c acea't 'l*icu%e a lui '(a .a%i2e'tat )%ai%te de a a!ea . ti!e ' 'e 'i.t u.ilit di% cau$a "urtrii lui )% a%u.ite )."re1urri -i de 2a/ cu al/ii.

+e%tru Galli cu!i%tele 2ur "rea grele "e%tru a le "utea 'u" rta tar ' "r te'te$e. 8 Maie'tatea(! a'tr . "u%e )%tr( 'itua/ie delicat& declar el cu )%dr$%eal. Ar 2i %ecu!ii%/ di% "artea .ea ' 2iu de alt "rere0 t tu-i )."ratul .eu .(ar c %'idera .e'c3i% -i la- dac %(a- )%cerca ' a"r "e "r "riul .eu 2iu )." tri!a u%ei a't2el de a2ir.a/ii. O*ra$ul lui Ti*eriu di'"ru )% 2u%dul cu"ei& u%de lui Galli i 'e "ru c )%t,r$ie !re.e )%delu%gat. La ur. 'e ridic -i(l !$u c re'"ir cu greutate. 8 >i%e ( 3ac ( 2 arte *i%e; #aide& )%ce"e; $i'e . -%eagul -i(-i -ter'e *r*ia u.ed cu d 'ul .,i%ii. A"r "e 2iul tu; 8 Marcellu'& .aie'tate& %u e'te u% 'l*% g. E'te u% t,%r .,%dru -i cura1 '& !red%ic de calitatea lui de cet/ea% al R .ei -i de titlul 'u de tri*u%. :u " t )%/elege )% )%tregi.e cu. de a "utut r.,%e at,t de i."re'i %at de r'tig%irea ace'tui e!reu& dec,t c... 8 C %ti%u; Dec,t ce9 8 El e'te c %!i%' c galileea%ul %u '(a 2acut !i% !at de %ici cri. -i c %(a .eritat 'e!er& )%'u-i "r curat rul a declarat c e'te %e!i% !at -i a )%cercat '(l 'ca"e. "edea"' at,t de

8 Ca "e ur. '(l c %da.%e la . arte9 Ce 2el de dre"tate )."arte i."eriul& ac l & )% Ieru'ali.9 Ci%e e'te a't$i "re2ectul (t,r,t area aceea re'"i%gt are... cu. )i $ice... Ir d9 8 Da& l(au 1udecat )% 2a/a lui Ir d... dar de ',%dit l(a ',%dit +ilat di% + %t. +ilat e'te "r curat rul +ale'ti%ei. Ti*eriu "u2%i )% r,'& )%ce"u ' tu-ea'c -i(-i 'tr "i cu 'ali! .,%eca 3alatului de .ta'e cu care era ).*rcat. 8 +ilat di% + %t; e5cla. )."ratul aduc,%du(-i a.i%te. C"citul acela care a c %'truit a2uri'itul de a"educt. :e!a't('a a!ea %e! ie de grdi%i. +e%tru ace'tea )i tre*uia a". A 1e2uit !i'teria te."lului ca ' c %'truia'c u% a"educt. T,."itul; A deter.i%at "e e!rei ' 'e re! lte. A. "ierdut .ie de legi %ari "e%tru a "utea li%i-ti "e re! lta/i. Dac 'e !a .ai re"eta dat& ! . l'a "e +ilat ' 'e de'curce 'i%gur cu e!reii lui. :(a. %ici dat idee "rea *u% de'"re carag3i 'ul ace'ta care 'e la' du' de %a' de 2e.eie& )."ratul 'e "ri ca ' re'"ire. E'te u% carag3i ' care 'e te.e de ' /ia 'a. G,%di%du('e la cu!i%tele ace'tea& Ti*eriu 2cu "e 'e%at r ' tre'ar c,%d )l au$i c "u2%e-te )%tr(u% 3 3 t de r,' a'cu/it& caracteri'tic .ului *eat7 E-ti li*er ' r,$i -i tu& Galli & adug )."ratul7 Se te.e de ' /ia 'a; U% carag3i ' care 'e te.e de 2e.eie; #i(3i(3i; Galli $,.*i cu a.a*ilitate& dar %u !ru ' "artici"e la !e'elia $g . t a' a )."ratului& "r ! cat de "r "ria 'a glu.. Ti*eriu era *eat& dar du" ce 'e !a tre$i di% ace'ta *e/ie ar "utea '(-i aduc a.i%te. 8 i -ar"ele acela de Ir d; )."ratul )%cle-ta "u.%ii -i(-i 2rec c3ii )%lcri.a/i. Cu% a-te. de'tul de *i%e "er2idia lui. O li"it are 'c,r* a' care '(a g3i2tuit cu ',%gele c %cet/e%il r 'i. Galli ... eu a. "urtat r$* i )% .ulte /ri. A. r *it .ulte " " are. A. c %da.%at la . arte "e cura1 -ii a"rt ri ai ace't ra& -i cu t ate c(a. " ru%cit ca r$* i%icii l r ' 2ie .celri/i& i(a. re'"ectat t tu-i "e%tru !red%icia l r. Dar ace't Ir d; Ace't r* care '2,-ie cada!rele. Acea't 3ie% care 'e "re2ace c re"re$i%t i%tere'ele c %cet/e%il r 'i& dar !i%e '(.i li%g tl"ile 'a%dalel r "e%tru a */i%e c %ce'ii )% "r "riul 'u i%tere'... ce 2ii%/ 1 '%ic; Da& -tiu c e'te )% i%tere'ul i."eriului ' a!e. a't2el de ticl -i )% 'lu1*e )%alte )% t ate "r !i%ciile 'u"u'e de % i& care '(-i !,%d -i '(-i trde$e "r "riu; l r " " r. E"ui$at de acea't lu%g "er ra/ie& Ti*eriu .ai ' r*i gur de !i%& )-i li%'e *u$ele& tu-i -i )%g,%7 :u " t 'u2erii trdt rii; 8 M(a. )%tre*at de .ulte ri& )%ce"u Galli care(-i $i'e c !a ire*ui ' r'"u%d ce!a la ceea ce '"u'e'e

)."ratul& dac e'te cu ade!rat )% i%tere'ul i."eriului ca % i ' atri*ui. 'lu1*e i." rta%te u% r 'celera/i ca Ir d care ' ad.i%i'tre$e "r !i%ciile 'u"u'e. E'te "rude%t ge'tul ace'ta9 i care e'te utilitatea u%ui a't2el de "r cedeu9 +e 'u"u-ii % -tri )i "ute. 1e2ui& dar de a.git %u(i ! . "utea a.gi %ici dat. :e.ul/u.irea l r . c%e-te )%cet -i "e a'cu%'& dar a'ta %u )%'ea.% c e'te )%lturat& -i la "ri.a ca$ie !a i$*uc%i. 8 De& %(au dec,t ' %e ura'c& .ur.ur Ti*eriu& cci de 2 l 'it t t %u le !a 2 l 'i la %i.ic. I."eriul r .a% %u are %e! ie ' 2ie iu*it. :u cere dec,t 'u"u%ere& 'u"u%ere i.ediat -i 2r cr,c%ire. Gla'ul )."ratului de!e%i /i"t r7 :(au dec,t ' %e ura'c; S %e ura'c t at lu.ea; -i(-i )%cle-ta "u.%ii u'ca/i de *tr,%e/e. Scla!ul di% a"r "ierea lui )i %ete$i "er%a ca '(I li%i-tea'c& dar 'e 2eri ca 2ri"t c,%d 'i./i c )."ratul a re"e$it c tul ci l% ' '"re el. Cur,%d du" aceea ca"ul ).*tr,%it -i greu i 'e "lec "e "ie"t. C"ete%ia 'cla!il r 'e )%t ar'e -i 'e uit rugt r la Galli & care 'e ridica'e "e 1u.tate de "e 'cau%& )%tre*,%du('e dac %(ar 2i .ai "re2era*il ' 'e retrag. Ti*eriu 'e tre$i& )%g3i/i de c,te!a ri cu greutate -i 2cu 'tr,.*tur. 8 Galli & )%ce"u el& .i 'e "are c %e(a. rtcit 2 arte de"arte& )%ce"u'e. ' di'cut. de'"re 2iul tu. A r'tig%it "e e!reul acela %e!i% !at -i %edre"tatea acea'ta l(a 2cut ' 'e ).* l%!ea'c& %u(i a-a9 De-i au trecut c,te!a '"t.,%i de la acea't )%t,."lare& el c %ti%u ' %u 'e 'i.t *i%e. 4 arte ciudat; Cu. ai "utea ' e5"lici )%t,."larea acea'ta9 8 E'te u% ca$ .i'teri '& 2t Galli . Dar .ai e'te u% a.%u%t& de'"re care %(a. ! r*it )%c -i "ri!e-te c.a-a ace'tui e!reu. 8 #,39 Ti*eriu 'e a"lec '"re el& )%de.%at de curi $itate. C.a-a9 Ce e'te cu c.a-a9 6% "ri.ul . .e%t Galli 'e )%tre* cu. ar "utea "r ceda .ai cu "rude%/ "e%tru a(i "utea '"u%e de'"re ce e'te ! r*a& -i a"r a"e )i "ru ru c(a 2cut alu$ie la ace't a.%u%t. 8 6% dru.ul ace'ta 2iul .eu a 2 't )%' /it de u% 'cla! grec care e'te t arte i%telige%t. Da la el a. a2lat acea't "arte di% )%t,."larea de la Ieru'ali.. Se "are c& du" ce galileea%ul a 2 't r'tig%it c.a-a '.ui' de "e el a 2 't aru%cat ia "ici arele crucii& -i 2iul .eu )."reu% i.7 al/i 2i/eri ca '(-i treac ti."ul& au 1ucat( la $aruri. Marcellu' = c,-tigat( . Ti*eriu 'e l'a'e "e "er%e& cci era "licti'it de acea't " !e'te *a%al -i era gata ' a/i"ea'c di% % u. 8 6% aceea-i 'ear )% "alatul "r curat rului '(a dat u% *a%c3et& c %ti%u Galli . Du" c,t '"u%e 'cla!ul& 2iul .eu %u "rea c,tu-i de "u/i% .ul/u.it& dar %(a c %'tatat %i.ic %e *i-%uit la el& %ici )%ai%te -i %ici du" r'tig%ire. >u'e .ult& dar )%c l "urtarea lui era % r.al& )% ti."ul *a%c3etului& u%ul di%tre 2i/erii !e%i/i cu el di% Mi% a& care *u'e .ai .ult dec,t ar 2i tre*uit& '(a a"r "iat de Marcellu' -i a 'truit ' ).*race c.a-a galiieea%ului. Galli 'e "ri -i *tr,%ul )%t ar'e c3ii '"re e; ca -i c,%d ar 2i a-te"tat ' c %ti%ue. 8 Ei& -i a ).*rcat( 9 'trui el %er*dt r. Galli ddu di% ca"7 8 Da& dar di% cli"a aceea %(a .ai 2 't .ul de altdat. 8 Alia& a*ia acu. )%ce"e ' de!i% i%tere'a%t; :u cu.!a 2iul tu )-i )%c3i"uie c e!reul acela a *le'te.at acea't c.a-9 8 Ar 2i t arte greu ' ! " t '"u%e& .aie'tate& ce(-i )%c3i"uie 2iul .eu. El %u ! r*e-te a"r a"e del c. 6% c3ii . -%eagului 'e a"ri%'e lu.i% %ea-te"tat de )%/elegere.

8 A3a; Mi 'e "are c(a. )%ce"ut ' )%/eleg. Ace'ta e'te . ti!ul "e%tru care l(ai tri.i' la Ate%a. Ac l !a "utea c %'ulta a'tr l gii& "re$ict rii -i "e t /i cei care 'u%t )% legtur cu . r/ii; Dar de ce l(ai tri.i' la

Ate%a9 )% R3 de'ia 'e g'e'c %ecr .a%/i .ult .ai "rice"u/i. Sau .ai *i%e(i tri.itea; aici la .i%e. :u e5i't )% %ici "arte de lu.e a.e%i care ' 2ie )% acea't "ri!i%/ .ai )%/ele"/i dec,t r3 de'ia%ul .eu7 Tele.a3; 8 :u& .aie'tate& "e Marcellu' %u l(a. tri.i' la Ate%a ca ' 'tea de ! i * cu "re$ict ri. A. 'truit ca ' "lece "e%tru *ucat ele !re.e "e"tru a %u 2i *'edat de g,%dul c !a 2i *ligat '(-i re!ad "riete%ii )% acea't 'tare de '"irit. 8 +ri% ur.are c.a-a ace'tui e!reu . rt e'te !r1it9 )%tre* Ti*eriu -i(-i 'u"'e *u$ele& cci " 'i*ilitatea acea'ta "rea de'ti%at a%u.e "e%tru el. E!reii 'u%t u% " " r %e *i-%uit0 a.e%i 2 arte e!la!i -i care cred )%tr(u% 'i%gur Du.%e$eu. E!ide%t& galileea%ul acela a 2 't u% 2a%atic religi ' dac a i%trat )% c %2lict cu cei de la c %ducerea te."lului0 "r *a*il era )%te.eit rul u%ei % i religii& "e care "r " !duie-te. 8 A/i au$it !re dat de'"re Me'ia& .aie'tate9 )%tre* Galli & )."ratul c'c )%cet gura -i c3ii a" -i i 'e dilatar. 8 Da& r'"u%'e el cu gla'ul 'ugru.at. Cel care tre*uie ' !i%. 6.i '"u%e Tele.a3 c el )l a-tea"t .ereu. Cel care tre*uie ' !i% -i ' )%te.eie$e % u )."r/ie. >tr,%ul )%ce"u ' c3ic tea'c& dar 2r %ici u% 2el de !e'elie. O )."r/ie& '"u%e Tele.a30 )."r/ie care %u !a a!ea %ici dat '2,r-it0 iar c %ducerea ace'tei )."r/ii !a r.,%e )% 'ea.a lui. Tele.a3 a2ir. c acea't "r 2e/ie 'e g'e-te )% 'cri"turi. L(a. l'at ' ! r*ea'c t t ce " 2te-te& cci el e . )% !,r't. S"u%e c !a !e%i $iua c,%d ace't Me'ia !a d .%i -i a'u"ra R .ei; #i(3i(3i; Ce '(i 2ac0 e . )% !,r't0 dac ar 2i 2 't .ai t,%r& a- 2i dat " ru%c ' 2ie *iciuit "e%tru %eru-i%area lui. U% Me'ia& .ur.ur *tr,%ul Ti*eriu "e%tru 'i%e& -i )."r/ie. U2; Ce ! iai ' '"ui re2erit r la ace't Me'ia9 8 :i.ic altce!a& 't",%e& dec,t c )% .i1l cul " "ula/iei rurale '(a r'",%dit credi%/a c ace't galileea% ar 2i Me'ia "e care(l a-te"tau ' !i%. 8 Ce 2ace9 'trig Ti*eriu. Galli & %u 'e " ate ca tu ' cre$i a-a ce!a; 8 Eu %u 'u%t e!la!i '& 't",%e. 8 Ce !rei ' '"ui c,%d a2ir.i c %u e-ti e!la!i '9 D ar cre$i )% $ei& %u(i a-a9 8 6% ace't d .e%iu& .aie'tate& eu %u .i(a. 2 r.at %ici "re cu"ril r .ele. 't",%e. Ti*eriu 'e )%tu%ec la *ra$ -i clti% di% ca". 8 +r *a*il 'e%at rul Galli %e !a '"u%e 2 arte cur,%d c %u crede ca )."ratul 'u ' 2ie de rigi%e di!i%; Galli "lec 2ru%tea -i 'e g,%di la r'"u%'ul "e care !a tre*ui ' i(l dea. 8 Ce $ici de a'ta9 'trui )."ratul %er*dt r. E'te )."ratul de rigi%e di!i% 'au %u e'te9 8 Dac )."ratul )-i )%c3i"uie c e'te de rigi%e di!i%& r'"u%'e Galli cu )%dr$%eal& atu%ci %u .ai are %e! ie ca u%ul di%tre 'u"u-ii 'i '(i c %2ir.e acea't credi%/. Ra"u%'ul ace'ta )%dr$%e/ 2u at,t de %ea-te"tat& )%c,t )% "ri.ul . .e%t Ti*eriu %u g'i cu!i%tele " tri!ite "e%tru a(l "u%e la l cul lui. Se uit la el )%delu%g& a" i )-i u.e$i *u$ele u'cate. 8 Galli & c %'tat c e-ti u% *r*at 'l * d la gur& dar cu t ate ace'tea 'i%cer& .ur.ur el. Mi(a 2acut "lcere ' 'tau de ! r* cu ti%e. Acu. te " /i retrage -i .,i%e di.i%ea/ ! . c %ti%ua acea't c %!er'a/ie. :e "are ru c 2iul tu %u " ate "ri.i )%'rci%area "e care i(a. ale'( . c %!i%gere. Ceii 'u%t 2 arte de"arte de '2era

8 : a"te *u%& 't",%e; $i'e Galli . Se retra'e '"re u- dar atitudi%ea lui "ru at,t de a*tut& )%c,t tre$i .ila *tr,%ului )."rat& care 'trig du" el. 8 Mai $* !e-te; V . g'i alt )%'rci%are "e%tru 2iul ad.ira*ilului % 'tru Galli . La'(l ' 'tudie$e arta -i ' d ar. )% ti."ul c %2eri%/el r 2il ' 2ice. La'(l ' c,-tige cu% -ti%/e )% d .e%iul l gicii -i al .eta2i$icii. +e t /i $eii; )% "alatul ace'ta 'e 'i.te %e! ie %u %u.ai de a a'culta )% 2a/a u-il r )%c3i'e -i a te *ate cu "al -ul. 4iul tu !a 2i '2et%icul % 'tru. :e !a /i%e c %2eri%/e 'a!a%te. Su%te. 'tul de '2aturile a.e%il r *tr,%i. Marcellu' )-i !a e5"u%e !ederile lui ti%ere-ti a'u"ra .i'terel r. +ri% ur.are Galli ... !ei i%2 r.a "e 2iul tu de'"re 3 tr,rea luat de % i. 8 Maie'tatea(! a'tr e'te 2 arte *i%e! it are 2a/ de .i%e& .ur.ur Galli recu% 'ct r. V i i%2 r.a "e 2iul .eu de'"re ge%er a'a 3 tr,re "e care a/i luat( & 't",%e. +r *a*il acea't )%'rci%are !a reu-i '(l !i%dece de 'u2eri%/ele "ri% care trece acu.. 8 6% '2,r-it ( -i *tr,%ul c'c $g . t ' ( c3iar dac %u(l !a !i%deca& a'ta %u !a a!ea %ici T /i 2il ' 2ii 'u%t 'cr,%ti/i la ca". i." rta%/.

6%cerc ' r,d& a" i 'e l' u- r )%tre "er%e& -i "ri%tre *u$ele 'u*/iri )i 'c" "u2itul re'"ira/iei 'te%ite& )."ratul R .ei ad r.i'e. 4ii%d i%2 r.at de c"ete%ia 'cla!il r c .aie'tatea('a i."erial %u '(a tre$it )%c& 'e%at rul "r,%$i )% ca.era lui -i "lec ' 2ac "li.*are. De a%i )%tregi %u .ai !i$ita'e i%'ula Ca"ri0 a'ta 'e )%t,."la'e cu ca$ia i%augurrii "alatului !illa l !i'& c,%d )%treg Se%atul "artici"a'e la 2e'ti!it/ile care 2u'e'er i."re'i %a%te .ai .ult dat rit ri'i"ei dec,t ' ."tu $it/ii l r. De-i era i%2 r.at de'"re e5tra!aga%tele cldiri di% ace'ta i%'ul& t tu-i %u(-i "utu'e i.agi%a de la di'ta%/ .re/ia ace't r lucrri. +e%tru a "utea ad.ite a-a ce!a& tre*uia ' !ii aici -i ' le !e$i. Ti*eriu "utea 2 arte *i%e ' 2ie -i %e*u%& dar )% rice ca$ era u% ar3itect de'!,r-it. 6%ai%t,%d cu "a-i '"ri%te%i )% lu%gul aleii "a!ate cu . $aic )% "artea de r'rit a e'"la%adei& Galli 'e a*tu '"re u% 2 i- r& -i a-e$,%du('e la u.*r& 'e uit !i't r la d,ra de 2u. al*a'tru ce 'e r'ucea le%e- "e dea'u"ra Ve$u!iului. 4r '(-i dea 'ea.a de . ti!e& )%2/i-area 'i%i'tr a ace'tui "i'c de .u%te )i adu'e a.i%te de I."eriul r .a%& care era -i el 2 r/ giga%tic /i%ut 'u* "re'iu%e0 di% c,%d )% c,%d "e gura lui 'e re!r'a 2u. de "uci a' -i $gur t "it. Cldura acea'ta %u era di%tre cele care te )%cl$e'c -i te )%!i rea$ -i %ici la!a acea'ta %u re"re$e%ta u% )%gr-.,%t "e%tru ".,%t& cci Ve$u!iul %u 'e "rice"ea la altce!a dec,t ' di'trug. Cei care triau )% a"r "ierea lui erau .ereu cu 2rica )% ',%. Situa/ia acea'ta 'e " tri!e-te -i I."eriului r .a%& )-i $i'e Galli . <La'(i ' %e ura'c; S %e ura'c t at lu.ea;= '"u'e'e *tr,%ul Ti*eriu. Cu .ult )%ai%te de a"ari/ia ce$aril r& aceea-i tru2ie %e*u%ea'c a*tu'e %e% r cirea a'u"ra "er-il r& a egi"te%il r -i a grecil r. :e.e'i' )-i *tu'e 1 c de tru2ia acea'ta a l r -i(i )%ge%u%c3ea'e& reduc,%du(i la 'cla!ie. Galli 'e )%tre* dac !a .ai 2i )% !ia/ c,%d 'e !a "r duce "r*u-irea i."eriului9 Ce "la%uri 2i ur$it acea't :e.e'i' )% "ri!i%/a R .ei9 Ce 2el de di%a'tie % u !a !e%i la d .%ie9 Ci%e 'e !a ridica ( -i ",% u%de ( "e%tru a "utea dr,.a ceea ce cldi'er ce$arii9 : a"tea trecut *e/i!ul de Ti*eriu "ru'e a"r a"e )%'"i.,%tat de .i'teri a'ele "r 2e/ii ale "r r cil r e!rei. <Cel care !a !e%i=. 4ire-te;... Ti*eriu "re'i./ea a"r "ierea de$a'trului. Se " ate "rea *i%e ca *tr,%ul ace'ta 'u"er'ti/i ' ' %u 'e 2i g,%dit %ici dat la . ti!ele care(l deter.i% ' 'e i%tere'e$e at,t de .ult de !r1i -i "re$iceri -i de "r 'tiile "e care i le )%-irau de'"re dru.ul 'telel r& dar . ti!ul ade!rat %u "utea ' 2ie altul dec,t ace'ta. Ti*eriu !edea cu. i."eriul 'e a"r "ie de '2,r-it. <Cel care !a !e%i;= )% rice ca$ ci%e!a !a !e%i -i !a lua a'u"ra lui c %ducerea i."eriului& dar ace't ci%e!a %u !a 2i u% e!reu. Ar 2i i." 'i*il; Ar 2i c3iar carag3i '; +re cu"at de g,%durile ace'tea %egre& Galli %u *g de 'ea. c Dia%a 'e a"r "ie dec,t )% . .e%tul c,%d 'e "ri )% 2a/a lui& )%alt& $!elt -i tre"id,%d de !ia/. C,.*i -i cu u% ge't gra/i ' )i )%ti%'e .,%a.

Se )%t,."la "e%tru "ri.a dat ca cei d i ' " at 'ta de ! r*& de arece ",% acu. %u a!u'e'er ca$ia dec,t cel .ult ' 'e 'alute )% treact )% ti."ul !i$itel r "e care le 2cea Luciei& )-i aducea a.i%te c ",% %u de.ult ea 2u'e'e 2at .ic -i '2i a' care %u "rea ! r*ea de 2a/ cu el& dar a2la'e de'"re ea c e'te 2 arte !i aie -i u%e ri )%dr$%eala ei .ergea ",% la i%' le%/. De c,t!a !re.e )%c ace& c %'tat,%d a"r "iere di% ce )% ce .ai a'idu )%tre 2iul 'u -i 2iica lui Gallu'& )%ce"u'e '(i ac rde .ai .ult ate%/ie. T tu-i )% acea't di.i%ea/ i 'e "ru c ",% acu. %(a !$ut( %ici dat. Dia%a cre'cu'e -i tru"ul ei lua'e gra/ia -i 'i%u $it/ile u%ei 2e.ei. Era 2 arte 2ru. a'. Galli %u 'e .ir del c c 2iul 'u '(a )%drg 'tit de 2ata acea'ta. Se ridic )% "ici are -i& )%cli%,%du('e ad,%c )% 2a/a ei& r.a'e "lcut i."re'i %at de e%ergia cu care(i 'tr,%'e'e .,%a. Oc3ii ei gra!i& cu ge%e lu%gi -i )%dre"tate '"re '"r,%ce%ele 2ru. ' arcuite& 'e uitau la el 2r ' cli"ea'c. >a%da r -ie cu care era legat )."re1urul 2ru%/ii )i "u%ea )% !al are "rul %egru& a"r a"e al*a'tru& % *le/ea 2ru%/ii de "atricia% -i al*ul *ra$ului u- r ).*u1 rat. Galli 'e uit )% c3ii ei cu 'i%cer ad.ira/ie. Oc3ii ace-tia a!eau ce!a '"eci2ic 2e.i%i%& dar erau t t at,t de cura1 -i -i de )%cre$t ri ca -i c3ii u%ui *r*at7 . -te%ire care "r *a*il i( l'a'e tatl ei. Gallu' era u% *r*at )%c,%tt r -i di'"u%ea de u% 2ar.ec %e)%trecut& dar di%c l de 2ar.ecul -i a.a*ilitatea lui 'e 'i./ea 2 r/ a'cu%'& )%t c.ai ca arcurile u%ei ca"ca%e de'c3i'e care e'te gata ' 'e )%c3id la cea .ai .ic ati%gere. C,.*etul )%cre$t r al Dia%ei -i e%ergia cu care(i 'tr,%'e'e .,%a a!ur darul ' c,-tige i.ediat re'"ectul 'e%at rului& -i "ri% .i%te )i trecu g,%dul c 2er.ect area 2iic a lui Gallu' di'"u%e de t ate .i1l acele %ece'are "e%tru a(-i i."u%e ! i%/a -i rice )%cercare de a "r ceda alt2el !a )%t,."i%a )." tri!irea ei categ ric. 8 6.i dai ! ie ' . a-e$ l,%g du.%eata& 'e%at re Galli 9 )%tre* Dia%a -i *u$ele ei "li%e -i 2eci rel%ice 'e )%2i rar de u% $,.*et& dar gla'ul ei .el dic "ru %e *i-%uit de gra!. 8 Te r g& draga .ea& r'"u%'e Galli & care c %'tat %u.aidec,t .ldierea gra/i a' a tru"ului ei c,%d 'e a-e$ "e 'cau%ul di% 2a/a lui. T c.ai . g,%dea. c " ate ! . a!ea ca$ia ' 't. de ! r* )."reu%. Dia%a $,.*i ca '(l )%cura1e$e& dar %u r'"u%'e %i.ic& iar Galli )%ce"u ' ! r*ea'c li%i-tit& c,%tri%du(-i 2iecare 2ra$. 8 Acu. c,te!a $ile Marcellu' '(a )%t r' aca' di% lu%ga lui clt rie& dar era * l%a! -i de"ri.at. @i(a 2 't recu% 'ct r ( cu t /ii )/i 'u%te. recu% 'ct ri& drag Dia%a ( "e%tru ge%er a'a ta i%ter!e%/ie& dat rit creia a "utut ' 'e )%t arc la R .a. Marcellu' !a ti %er*dt r ' i 'e 2ere ca$ia ca '(/i .ul/u.ea'c. Dar el %u e'te de ca.dat )% 'tare '(-i reia acti!itatea *i-%uit. L(a. tri.i' la Ate%a& )% '"era%/a c 'c3i.*are a .ediului ar "utea '(i alu%ge .ela%c lia ce l(a c "le-it. Galli 2cu "au$. Se a-te"ta'e ca ! r*ele lui ' 2ie "ri.ite cu e5cla.a/ie i%! lu%tar de .irare -i regret& dar Dia%a %u $i'e %i.ic7 'ta )% 2a/a lui -i(l a'culta cu ate%/ie& ur.ri%du(i .i-carea *u$el r -i e5"re'ia c3il r. 8 Tre*uie ' -tii& adug el& c Marcellu' a trecut "ri%tr( "uter%ic $guduitur a %er!il r. 8 Da... -tiu& r'"u%'e 2ata -i ddu di% ca". 8 :u .ai '"u%e; Ce -tii9 8 T t ce ai '"u' )."ratului. 8 >i%e& dar )."ratul %u '(a tre$it di% ' .%. 8 +e el %u l(a. !$ut )%c& r'"u%'e Dia%a. I%2 r.a/iile le(a. "ri.it de la :e!iu'& "e care l(a. )%t,l%it adi%eauri.

8 De la :e!iu'9 8 Ace'ta e'te c"ete%ia 'cla!il r. Galli )-i trecu .,%a "e'te *ra$ -i 'e g,%di c ace't :e!iu' are *iceiul ' 'e a.e'tece u%de %u(i 2ier*e ala. Dia%a )%/ele'e %u.aidec,t ge'tul 2cut de el. 8 Cred c tu )% rice ca$ ai a!ut i%te%/ia '(.i '"ui& %u(i a-a9 )%tre* ea. :u e'te ca$ul '(/i )%c3i"ui c :e!iu' u.*l cu ! r*e. Cred c 'u%t *ligat ' 2ac acea't a2ir.a/ie "e%tru a"rarea lui. E'te u% 'lu1it r e5tre. de di'cret -i u%e ri e 2 arte greu ' a2li de la el ce 'e "etrece la "alat. >u$ele 'e%at rului 'e c %tractar -i u.erii )%ce"ur '(i tre.ure '"a'. dic& dat rit r,'ului li%i-tit0 era gata '( )%tre*e dac %u cu.!a '(a g,%dit '(-i ia 'lu1* )% ad.i%i'tra/ia i."eriului& u%de a't2el de calit/i 'u%t %ece'are -i a"reciate0 d r "r *le.a "e care di'cutau era "rea i." rta%t "e%tru a "utea 2ace glu.e. E5"re'ia *ra$ului i 'e 'c3i.* i.ediat. 8 De !re.e ce e-ti i%2 r.at de'"re ceea ce '(a )%t,."lat cu Marcellu'& %u !a .ai 2i %e! ie '(/i re"et 'ce%a aceea "e%i*il. 8 T tul .i 'e "are e5tre. de 'tra%iu& $i'e Dia%a -i )%t ar'e "ri!irea )% alt "arte. Du" c,te '"u%e :e!iu'& * ala de care 'u2er Marcellu' 'e dat re-te u%ei e5ecu/ii. Oc3ii ei lu.i% -i 'e )%t ar'er )%cet -i cercetar *ra$ul gra! al 'e%at rului7 Cred t tu-i c aici tre*uie ' .ai 2ie ce!a. Marcellu' a a!ut -i )%ai%te ca$ia ' !ad cru$i.i ',%ger a'e. Ci%e %(a !$ut a't2el de 'ce%e9 Lu"tele di% are% %u 'u%t de'tul de ',%ger 'e9 Cu. 'e " ate ca Marcellu' ' a1u%g )% 'tarea acea'ta %u.ai di% "rici% c a 2 't *ligat ' e5ecute "e u% ',%dit& i%di2ere%t ci%e a 2 't ace'ta -i ce 2el de ',%d i '(a dat; El a !$ut -i )%ai%te de a'ta a.e%i .uri%d. 8 Dia%a& aici e'te ! r*a de'"re r'tig%ire& )i '"u'e 'e%at rul cu gla'ul li%i-tit.

8 Care e'te ',%d di%tre cele .ai )%2i rt are0 de a'ta %u . )%d ie'c c,tu-i de "u/i%. :e!iu' .i(a '"u' c t at lu.ea a 2 't c %!i%' de'"re %e!i% !/ia celui ',%dit. Dar "e%tru acea't ',%d Marcellu' %u are %ici r'"u%dere. Judecata %(a 2 't c %du' de el -i %ici %(a a!ut !reu% a.e'tec )% "edea"'a ce '(a dat ace'tui .. Ad.it c el regret c(a tre*uit ' 'e 'u"u% rdi%ului "ri.it& dar ar 2i $adar%ic ' 'e .ai 2r.,%te di% "rici%a a'ta& de !re.e ce e!reul acela -i a-a %u !a .ai "utea 2i )%!iat. Eu cred c )% a2acerea a'ta 'e a'cu%de u% .i'ter. :e!iu' .i(a " !e'tit de'"re c.a- !r1it -i de'"re )%tu%eci.e )% ti."ul du"(a.ie$ii& de'"re "r 2e/iile cu !e%irea u%ui Me'ia 'au ce!a a'e.%t r. :u cu.!a Marcellu' )-i )%c3i"uie c a c %tri*uit la e5ecutarea u%ui . de i." rta%/ %e *i-%uit9 Te " .e%e-ti c di% "rici%a a'ta 'e $*uciu.9 8 Dia%a& ! i )%cerca '(/i '"u% "u/i%ul "e care(l cu% 'c )% legtur cu )%t,."larea acea'ta -i !ei "utea ' tragi 'i%gur c %clu$iile "e care le !ei g'i de cu!ii%/& )%truc,t . "ri!e-te -i "e .i%e& ! i recu% a-te c %(a. 2 't )% 'tare ' g'e'c %ici ' lu/ie l gic "e%tru a "utea e5"lica acea't "r *le.. De 'ec le )%tregi "r 2e/ii iudaici au "r r cit !e%irea u%ui er u care !a eli*era " " rul l r. Ace't er u -i c %duct r !a re'taura )."r/ia e!reil r. +r 2e/ia acea'ta& du" c,t '"u%e Ti*eriu& care cu% a-te de'tul de *i%e "r *le.ele ace'tea culte& )%' .erge 2 arte de"arte -i "re!ede c regele ace'ta !a 't",%i terit rii .ult .ai !a'te dec,t cele ale 'racei -i r "'itei +ale'ti%a. 8 +ri% ur.are er ul ace'ta !a 2i ca u% 2el de ce$ar9 8 Cel "u/i% ca u% ce$ar& )%cu!ii%/ Galli -i $,.*i 'arca'tic. Ei *i%e& '(a )%t,."lat ca u% .are %u.r de e!rei '(-i )%c3i"uie -i ' cread c ace't galileea%& "e care cei de la c %ducerea te."lului -i "r curat rul i."eriului l(au 1udecat "e%tru trdare& *la'2e.ie -i ere$ie& ar 2i )%'u-i Me'ia a crui !e%ire le(a 2 't "r 2e/it... 8 Dar 2r )%d ial& i%ter!e%i Dia%a& Marcellu' %u " ate ' cread a't2el de ! r*e; Ar 2i cel di% ur. . di% lu.e de'"re care .i(a- "utea )%c3i"ui a-a ce!a.

8 E'te ade!rat& )%cu!ii%/ Galli . Marcellu' %u e di% 2ire 'u"er'ti/i '. Dar du" c,t a2ir. De.etriu'& care a 2 't de 2a/ )% ti."ul e5ecu/iei& t at )%t,."larea a'ta "are 'tra%ie. Atitudi%ea ace'tui e!reu )% ti."ul 1udec/ii a 2 't& ca ' %u $ic alt2el& cel "u/i% %e *i-%uit. El a2ir. c )% "ret riu t /i cei "re$e%/i "reau c 'u%t !i% !a/i de ceea ce 'e "etrece& a2ar de el )%'u-i0 t t a-a& )% ti."ul c,t a 2 't "ir %it "e cruce& "urtarea lui a 2 't er ic. De.etriu' e'te u% . care 1udec cu t at li%i-tea -i %(are *iceiul ' de*ite$e .i%ciu%i. 8 Ce "rere ai de'"re c.a-9 )%tre* Dia%a. 8 :u -tiu ce a- "utea '(/i r'"u%d la ace'ta )%tre*are& ad.i'e 'e%at rul. Marcellu' trecu'e "ri%tr( )%cercare grea )% ti."ul acelei $ile. Era %er! ' -i 'e 'i./ea ru-i%at -i a*tut. +r *a*il 'tarea lui 'e dat ra %u.ai i.agi%a/iei. Dar c,%d a ).*rcat c.a-a aceea& ce!a '(a )%t,."lat cu el; S(ar "utea ca acea't "r *le. ' %u %i 'e "ar " 'i*il& dar cu t ate ace'tea 'u%te. *liga/i ' recu% a-te. e2ectul "e care l( a a!ut. 4r )%d ial& !ei $ice c e'te carag3i ' '(/i )%c3i"ui c(ar "utea 2i !r1it -i 'u%t de aceea-i "rere. T ate "r 'tiile ace'tea cu "uteri 'u"ra%aturale .i 'e "ar %e'u2erite. Eu %u " t ad.ite c lucrurile %e)%'u2le/ite ar di'"u%e de e%ergie a'cu%' care ' 2ie .ai "re'u' de )%/elegerea .e%ea'c. C,t de'"re lege%da cu Me'ia& "e .i%e %u . i%tere'ea$ a't2el de lucruri. C ace't galileea% a 2 't ',%dit "e dre"t 'u "e %edre"t& acea'ta e'te "r *le. a"arte& a't$i de2i%iti! )%c3i'& -i %u " ate a!ea %ici u% 2d de legtur cu .i%e. Dar du" ce ! . eli.i%a di% ceea ce %e "re cu" t ate ace'te c %'idera/ii& 2ie ca i." 'i*ile& 2ie "e%tru c 'u%t )%c3i'e& r.,%e 2a"tul cert c Marcellu' 'u2er& -i di% "rici%a a'ta ar "utea '(-i "iard .i%tea. Ace'ta e'te 'i%gurul 2a"t real "e care %i.e%i %u(l " ate tgdui& '2,r-i Galli -i& duc,%du(-i .,%a la 2ru%tea *r$dat de !,r't& 2t )%durerat. 8 :e!iu' .i(a '"u' c )."ratul ar !rea ' aduc "e Marcellu' la Ca"ri )% calitate de '2et%ic al "alatului& $i'e Dia%a du" 'curt tcere. Cred c % i %u "ute. 2i de ac rd cu acea't idee& %u(i a-a9 8 6.i !i%e greu '(.i i.agi%e$ "e Marcellu' )% r lul ace'ta de '2et%ic& ad.i'e 'e%at rul. El %u 'e i%tere'ea$ de i%2 r.a/iile di% d .e%iul -tii%/el r ce "re cu" "e )."ratul Ti*eriu. 8 Cre$i c el t tu-i !a acce"ta acea't %u.ire9 8 De& r'"u%'e Galli -i tcu u% ge't de$%d1duit cu .,%a. cred c lui Marcellu' %u(i !a r.,%e alt alegere. De ca.dat !a "utea ' .ai )%t,r$ie la Ate%a. Dar du" ce 'e !a )%t arce aca' !a 2i *ligat ' a'culte de rdi%ul )."ratului& 2ie c(i !a 2ace "lcere& 2ie c %u(i !a 2ace. Dia%a 2cu .i-care 'u*it -i 'e a"lec '"re el0 tr'turile *ra$ului i 'e c %tracta'er de '"ai..

8 S"u%e(i ' %u 'e )%t arc aca'; :u tre*uie ' !i% aici; $i'e ea cu gla'ul )% - a"t -i 'e ridic )% "ici are. Galli 'e uit la ea '"eriat -i tar ' )%/eleag ce !rea ' '"u%& a" i 'e ridic -i el7 Va tre*ui '( /i '"u% ce!a& adug Dia%a -i lu,%du(l de *ra/ )i art u% -ir de "r1i%i "e !,r2ul cr ra 'e leg%au .ici 'tegule/e. Ace'ta e'te tere%ul "e care )."ratul !a ridica !il % u. A )%ce"ut ' lucre$e la "la%urile ei -i du" ce !a 2i ter.i%at .i( !a drui .ie. Galli 'e uit la ea )%.r.urit. 8 @ie9 Vrei ' '"ui c(ai 2i di'"u' ' trie-ti aici& 'tri!it de "u.%ii ace'tui . -%eag crud -i %e*u%9 Oc3ii Dia%ei 'e u."lu'er de lacri.i. Clti% di% ca" -i )%t ar'e "ri!irea& dar %u(i ddu dru.ul de *ra/. 8 +r "u%erea acea'ta .i(a 2cut( )% $iua c,%d l(a. rugat ' readuc "e Marcellu' di% e5il& )i '"u'e ea cu gla'ul )%ecat de 'u'"i%e. :u a 2 't "r "riu($i' c %di/ie "e%tru a re! ca rdi%ul& dar acu. atitudi%ea lui "are ' i%dice c )% realitate a 2 't. Mi(a. )%c3i"uit c !a uita ce .i(a '"u'. De *icei uit de t ate. Dar de a't dat a. t ate . ti!ele ' cred c %(a uitat -i c are i%te%/ia ' .earg ",% la ca"t. T c.ai de aceea ar !rea ' aduc "e Marcellu' aici. Acea'ta !a 2i !ila )% care %e ! . i%'tala % i.

8 Ei *i%e& la ur.a ur.el r de ce ' %u ! i%'tala/i9 $i'e Galli ca '( li%i-tea'c. Sau " ate %u(i ade!rat c tu -i Marcellu' 'u%te/i )%drg 'ti/i u%ul de altul9 Dia%a ddu di% ca" -i "lec 2ru%tea. 8 Dac !a !e%i aici la Ca"ri& !a a!ea 'u.ede%ie de %e.ul/u.iri& $i'e ea cu gla'ul 'ti%'. A" i -terg,%du(-i c3ii 'e uit la Galli 7 )/i ! i '"u%e t tul. Dar te r g ' %u i%ter!ii& )% ti."ul di% ur.& Gaiu' a !e%it de d u ri la Ca"ri. 6.i cere ' . c't re'c cu el. 6."ratul %u(.i d ! ie ' . )%t rc aca'. A. tri.i' .a.ei .ele 'cri' are& dar -tiu c 'cri' area .ea %u i(a 2 't "redat. Aici 'u%t ur.rit... 8 6i ! i '"u%e ' !i% i.ediat lati%e; declar Galli re! ltat. 8 :u... te r g& %u acu.& cci %u e . .e%tul; "r te't Dia%a -i(-i )%cle-ta a.,%d u .,i%ile "e *ra/ul lui. +r *a*il ! . g'i u% alt .i1l c "e%tru a "utea "leca de aici. :u 'e " ate '( e5"u% u%ei a't2el de "ri.e1dii "e .a.a. 8 >i%e& Dia%a& dar )% a't2el de c %di/ii %u 'e " ate ' .ai 'tai aici; 8 Te r g ' %u '"ui %i.ic -i %ici ' %u i%ter!ii; re"et ea -i )%ce"u ' tre.ure. 8 Ai u% . ti! ' te te.i de ce!a9 )%tre* Galli . 8 M te. de Gaiu'; r'"u%'e ea cu gla'ul )% - a"t. CA+ITOLUL KI Du" r'ritul ' arelui di% $iua a -a"tea a lu%ii 'e"te.*rie& u% %egu't r di% "ia/ care aducea 2ructe -i legu.e "e%tru Ca'a Eu" li' le adu'e -tirea c Ve'lri' a 2 't !$ut la i%trarea )% rada " rtului +ireu. 4ii%d 'igur c i(au ' 'it 'cri' ri di% R .a -i "e%tru c %u era di'"u' ' a-te"te "redarea l r )%t,r$iat "ri% i%ter.ediul tetrar3iei di% Ate%a& Marcellu' lu carig de "ia/ -i c * r) )."reu% cu De.etriu' )% " rt. De *icei l cul 'cla!ului era alturi de cel care .,%a caii carigei& dar de u% ti." )%c ace De.etriu' -i 't",%ul 'u )%ce"u'er ' ! r*ea'c u%ul cu altul %u.ai )% li.*a ara.aic& r a'ta %u era li.* u- ar -i de 2iecare dat c,%d '"u%eau c,te ce!a "r %u%/au cu!i%tele c,t .ai li."ede " 'i*il -i(-i 'u"ra!eg3eau )% . d reci"r c .i-crile *u$el r& )% di.i%ea/a ace'tei $ile 'e a-e$a'er alturi )% "artea di%a" i a carigei -i& dac '(ar 2i )%t,."lat ca ci%e!a '(i !ad& %(ar 2i *%uit c u%ul di%tre ace-ti d i ti%eri e'te 't",%ul celuilalt. De 2a"t c %!er'a/ia era c %du' de De.etriu'& care u%e ri critica acce%tul gre-it al 't",%ului 'u. De c,te!a '"t.,%i )%c ace& )% 2iecare di.i%ea/& De.etriu' 'educea la >e%ia.i%& u%de 'ta t at $iua -i 2cea lec/ii ",% t,r$iu du"(a.ia$. >tr,%ul /e't r %u ceru'e ' 2ie "ltit "e%tru 'er!iciile 'ale de "edag g. S"u%ea c lui )i 2ace "lcere '(l a1ute. Dar& "e .'ur ce treceau $ilele& De.etriu' )%ce"u'e ' de!i% de 2 l ' )% "r!lia lui >e%ia.i% -i )%!/a'e cu u-uri%/ ' t arc la r at -i ' de"e%e. Seara& c,%d 'e )%t rcea aca'& De.etriu' 'e 'trduia ' )."rt-ea'c di% )%!/tura "ri.it -i lui Marcellu'& care& "e%tru a %u r.,%e dat r lui >e%ia.i%& )i drui'e d u *al turi de *u.*ac adu' di% Egi"t. La )%ce"ut *tr,%ul %u ! i'e ' le "ri.ea'c& )i .ai ddu'e -i c,/i!a 'aci de l,% di% Ci"ru& u%de .i/ele il r "reau a%u.e tcute "e%tru cli.a a'"r. >e%ia.i%& care %(a!ea *icei ' '"u% a.a*ilit/i& 'e 'i./i'e *ligat ca "e'te lu% de la )%ce"erea lec/iil r ' declare c De.etriu' 2ace "r gre'e %e*%uite )% 'tudiul li.*ii ara.aice. De.etriu' )i r'"u%'e c are dre"tate& dar .eritul e'te al celui care )i d lec/iile& iar >e%ia.i%& ca ' %u r.,% .ai "re1 '& declara'e c cel .ai *u% .i1l c de a )%!/a ce!a e'te ' e5"lici -i altuia ceea ce ai )%!/at. Marcellu' "ri.ea i%i/ierea )% li.*a ara.aic )% . d i%direct& dar )%!/a cu tragere de i%i.& de-i De.etriu' 'e /i%ea de ca"ul lui -i(l "licti'ea .ai ru dec,t u% tira%.

6% dru.ul '"re +ireu )%ce"ur ' di'cute 2 arte a%i.a/i de'"re cele Cece + ru%ci& "e care Marcellu' le a"r *a& iar De.etriu' a2ir.a c %u 'u%t dre"te. Di% c,%d )% c,%d )-i a"ra "u%ctul de !edere cu at,ta e%tu$ia'.& )%c,t )-i uita de li.*a ara.aic -i ! r*ea grece-te& a-a c 't",%ul 'u )%ce"ea ' r,d. 8 O"re-te(te; 'triga Marcellu'. :u 'e " ate ' ! r*e-ti )% li.*a acea'ta "g,% de'"re cele Cece + ru%ci ale e!reil r. 8 >i%e& 't",%e& g,%de-te(te c " ru%cile ace'tea %u 'u%t 1u'te. U%a di%tre ele '"u%e7 <S %u 2uri;= 4 arte *i%e; dar %u e5i't %ici " ru%c )% acea't lege care ' '"u% a.e%il r * ga/i ' 2ie ge%er -i 2a/ de cei 'raci ca a't2el ace-tia ' %u 'e g,%dea'c '(i 2ure. <S %u r,!%e-ti ceea ce e'te al a"r a"elui tu;= i " ru%ca acea'ta e'te 2 arte *u%; Dar e'te 1u't are ' ceri 'racului ' %u r,!%ea'c ceea ce are * gatul -i ' %u atragi ate%/ia ace'tuia c %u tre*uie ' 2ie eg i't9 8 Tu 1udeci Ta*lele Legii di% "u%ctul de !edere caracteri'tic 'cla!ului& $i'e Marcellu'. E-ti 'u*iecti!. Si%gurul "u%ct u%de eu %u " t 2i de ac rd cu cele Cece + ru%ci e'te ac l u%de ! r*e-te de'"re 'cul"tur. E cert c ace't Ie3 !a %u e'te *i%e! it r 2a/ de art. 8 + ru%ca acea'ta a 2 't dat "e%tru a(i )."iedica '(-i 2ac id li& )i e5"lic De.etriu'. 8 tiu& dar ce ai "utea a!ea )." tri!a id lil r9 Ace-tia 'u%t u%e ri 2 arte 2ru. -i. Oa.e%ii de 1 ' 'u%t *i-%ui/i ' 'e )%c3i%e la ce!a0 "ri% ur.are e .ult .ai *i%e ca celui cruia i 'e )%c3i% ' 2ie 2ru. ' -i arti'tic. >tr,%ul Ceu' %(a "r te'tat )% $iua c,%d 'cul"t rii greci au 2acut u% gru" de $ei )% .ar.ur. +e C li%a lui Marte 'u%t !re "atru$eci& )%tre 'tatuile de ac l e'te -i u%a dedicat <Ceului :ecu% 'cut=. 8 Oare ce 2i $i' Ceu' de a'ta9 'e )%tre* De.etriu'. 8 +r *a*il a r,'& r'"u%'e Marcellu'. Tre*uie ' -tii c u%e ri r,de -i el. Eu 'u%t de "rere c acea'ta e'te .area gre-eal a lui Ie3 !a. El %u r,de %ici dat. 8 +r *a*il el %u crede c lu.ea acea'ta ar 2i "li% de 3a$& ri" 't De.etriu'. 8 A'ta e'te trea*a lui& r'"u%'e Marcellu' %e"'t r. De !re.e ce el e'te cel care a creat( & ar 2i "utut '( 2ac .ai !e'el. De.etriu' %u(i ddu %ici u% r'"u%'. 8 Cred c a'ta e'te cea .ai .are "r 'tie "e care a. "r %u%/at( )% t at !ia/a .ea; adug Marcellu' du" cli" de g,%dire. 8 Eu %(a- .erge at,t de de"arte "e%tru a 2ace a't2el de a2ir.a/ie& $i'e De.etriu' cal.. A" i )%ce"ur a.,%d i ' r,d. Studiul li.*ii ara.aice c %tri*uia ca .e%/i%erea rela/iil r 'e!ere di%tre 't",% -i 'cla! ' "ar di2icil. C"ita%ul 4ul!iu' $*iera la 'cla!ii care a'udau 'u* greutatea " !eril r ce tre*uiau de'crcate0 'e uit .irat la Marcellu' c,%d )l !$u c 'e urc "e "u%te& a" i )l recu% 'cu -i 'e re"e$i )% calea lui ca '(l 'alute. 8 Va ' $ic te(ai !i%decat; 'trig el .ul/u.it& ).i "are 2 arte *i%e. A"r a"e %u te(a. .ai recu% 'cut. M(a. g,%dit de 2 arte .ulte ri la du.%eata. Ai 2 't gra! * l%a!; 8 +r *a*il a. a*u$at de .ulte ri de r*darea du.itale& r'"u%'e Marcellu'. Dar acu. t tul e )% rdi%e -i a-a cu. tre*uie ' 2ie& )/i .ul/u.e'c; 8 Ia te uit& -i De.etriu'; e5cla. c"ita%ul -i '"re .irarea lui Marcellu' )%ti%'e .,%a '"re el. :(a. uitat )%c 'er!iciul "e care .i l(ai 2cut du" ce a. "lecat di% J ""a.

8 De'"re a'ta %u .i(ai '"u' %i.ic& i%ter!e%i Marcellu' -i 'e uit )%tre*t r la De.etriu'. 8 Ce!a cu t tul li"'it de i." rta%/& 't",%e& .ur.ur De.etriu'. 8 Li"'it de i." rta%/; "r te't 4ul!iu'. O.ul ace'ta .i(a 'al!at !iata -i acu. a2ir. c 'er!iciul %( are i." rta%/. +e%tru ! r*ele ace'tea ai .erita ' 2ii "u' )% la%/uri; A" i 'e )%t ar'e '"re Marcellu'7 Erai "rea gra! * l%a!& tri*u%e& "e%tru ca ' te " at i%tere'a a't2el de )%t,."lare& a-a c %u /i(a. .ai '"u' ce '(a )%t,."lat. U% 'cla! %e*u% care 'e g'ea )%l%/uit )% cal a 2 't a"ucat de 2urii -i )% ti."ul % "/ii a reu-it '(-i 'c at *e$ile t c.ai )% . .e%tul c,%d %e g'ea. )% 2a/a i%trrii " rtului di% Ale5a%dria0 '(a 2uri-at "e "u%te cu g3i ag )% .,% cu care ! ia '(.i $dr *ea'c /ea'ta. Dar De.etriu' al du.itale a i%ter!e%it t c.ai la ti.". 8 Su%t 2 arte .ul/u.it& c"ita%e& c '(a )%t,."lat ' 2iu "ri% a"r "iere& $i'e De.etriu'. 8 T t at,t de .ul/u.it 'u%t -i eu& r'"u%'e c"ita%ul& )% '2,r-it& ce ' ! .ai '"u%... e'te ade!rat "lcere ' ! " t !edea "e a.,%d i. Legate& /i(a. adu' %i-te 'cri' ri. A. rugat "e tri*u% ' le ia c,%d a "lecat cu .e'a1ul "e care /i(l adre'ea$ )."ratul& dar e'te u% t,%r )%2u.urat -i .i(a r'"u%' c %(a !e%it la Ate%a ca ' 2ac dru.uri ca *iat de alergtur. 8 U% .e'a1 de la )."rat9 )%tre* Marcellu' %eli%i-tit. 8 6%c %u l(ai "ri.it !a ' $ic9 +r *a*il te(ai )%t,l%it )% dru. cu tri*u%ul ace'ta )%2u.urat. :u !rei ' .ai $* !e-ti -i ' 2r,%gi ",i%ea )."reu% cu .i%e& aici "e * rd9 8 Mi(ar 2ace "lcere& c"ita%e 4ul!iu'& dar cred c !a tre*ui ' "lec i.ediat. Tri*u%ul ace'ta "r *a*il . a-tea"t. 8 Sigur c da; Acu. 2r )%d ial tu% -i 2ulger. E'te u% i%di!id care(-i ia 'lu1*a )% 'eri '0 )% acela-i ti." )-i d .are i." rta%/ -i(i "lace ' )."art rdi%e& 2t 4ul!iu' a*tut. i %u ! i "utea 'c"a de el !re.e de cel "u/i% -a'e '"t.,%i de aici )%ai%te& cci are u% .e'a1 -i "e%tru +ilat di% + %t& iar dru.ul de )%t arcere la R .a )l !a 2ace t t cu Ve'tri'. 8 :(ai "utea '(l aru%ci "e'te * rd9 )%tre* Marcellu'. 8 A- "utea 2 arte *i%e& r'"u%'e 4ul!iu'& $,.*i%d. Dar ' /ia .ea . a-tea"t ' ' 'e'c la O'tia& "e la )%ce"utul lui dece.*rie. Legate& %u '(ar "utea ' re%u%/i la De.etriu' "e%tru $iua de a't$i ca ' .,%c. )."reu%9 Marcellu' era gata ' 'e )%! ia'c& dar e$it. 8 Dac !rei& 4ul!iu'& /i l(a- "utea tri.ite .,i%e. Cred c de a't dat !a 2i .ai *i%e ' 'e )%t arc )."reu% cu .i%e. +r *a*il .e'a1ul tri.i' de )."rat !a 'c3i.*a ce!a di% "la%urile "e care %i le(a. 2cut. 8 6/i .ul/u.e'c& c"ita%e 4ul!iu'& $i'e De.etriu'. Dac ! i 2i li*er& ! i !e%i. Marcellu' era .ult .ai %er*dt r dec,t caii )%3.a/i la carig ' 'e )%t arc )% ra-& de arece ace-tia tre*uiau .ereu ' 'e 2erea'c "e .argi%ea dru.ului "e%tru a trece )% 2a/a c tigel r -i a c %! aiel r de c.ile )%crcate cu " !eri& r el t c.ai acu. era "re cu"at de "lcerea ce i( !a 2ace citirea 'cri' ril r adu'e de 4ul!iu'& "e care %u le "utea citi )% ti."ul dru.ului. De'2cu 'ulul de "erga.e%t al tatlui 'u -i c %'tat .ul/u.it c ace'ta c %/i%e -i c,te!a r,%duri de( la .aic('a -i de la Lucia. Scri' area Dia%ei ( de care 'e .ir c e'te adre'at di% Ca"ri ( ar 2i citit( cea di%t,i dac 'itua/ia de acu. ar 2i 2 't i%dicat "e%tru a't2el de lectur. Marcellu' )%2-ur 'ulul "e care(l /i%ea )% 1%a%a -i(-i $i'e c(i !a 2ace .ai .ult "lcere '(l " at citi )% li%i-te.

8 Se "are c 2iica lui Gallu'& du" ce a 'igilat 'cri' area& a de'2cut( di% % u& .ur.ur el .ai .ult "e%tru 'i%e )%'u-i dec,t "e%tru De.etriu'& care 'e uita la el& )% ti."ul c,t e5a.i%a 'ulul de "erga.e%t. 8 Mi 'e "are c a-ter%utul de cear& "u' "e dea'u"ra 'e de 'e*e-te "u/i% la cul are& $i'e De.etriu'. Marcellu' e5a.i%a .ai cu ate%/ie 'ulul& -i cu !,r2ul "u.%alului de'"ri%'e a-ter%utul de cear "ri%' "e dea'u"ra. 8 Ai dre"tate& .ur.ur el. Scri' area a 2 't de'c3i' de ci%e!a. 8 A 2 't de'c3i' de 2e.eie& cci 'e cu% 'c ur.ele degetel r& adug De.etriu'. Se )%cru%t %e.ul/u.it -i *g 'ulul 'u* tu%ic& a" i )%ce"u ' citea'c 'cri' area tatlui 'u. 4u'e'e la Ca"ri "e%tru a e5"lica )."ratului . ti!ul "lecrii 2iului 'u -i 'e )%t ar'e a*ia acu. aca'& '"u%ea 'e%at rul. <Tre*uia ' 2ac %u.aidec,t ace't dru.& de arece tu a*ia a1u%'e'e-i )% largul .rii ( c %ti%ua 'cri' area ( c,%d a ' 'it u% .e'a1 )% care erai %u.it...= 8 De.etriu'& cred(c .erit ' a2li ce '"u%e 'cri' area acea'ta; $ice Marcellu'& )."ratul .(a %u.it c .a%da%t al Gr$ii "alatului di% Ca"ri. +r *a*il de'"re a'ta !a 2i ! r*a -i )% cel care a ' 'it acu.. C .a%da%t al Gr$ii di% Ca"ri; Ce cu"a/ie cre$i c(ar "utea a!ea u% c .a%da%t al Gr$ii di% Ca"ri9 I%ti.itatea rela/iil r i.ediate di%tre el -i 't",%ul 'u i%dica %u %u.ai e.a%ci"area 'a& ci -i e!e%tualitatea u%ui re"r - dac !a e$ita ' u$e$e de "ri!ilegiul de a ! r*i cu 't",%ul 'u ca de la egal la egal. 8 Cred c dat ria lui !a 2i ' gu'te ci r*a )%ai%te de a 2r ' 'e de$*race de u%i2 r.. gu'ta )."ratul -i ' d ar. cu u% c3i dec3i'

8 6% ti."ul c,t 'cla!ul 'u !a 2i *ligat ' d ar. cu a.,%d i c3ii de'c3i-i& adug Marcellu'. Cred c ai dre"tate. I%'ula acea'ta e'te u% !ie'"ar de $a!i'tii -i u%eltiri. :u cred ca ac l !ia/a .ului ' !al re$e .ai .ult dec,t u% di%ar gurit... Ridic 'cri' area di% % u -i c %ti%u ' citea'c& di% ce )% ce t t .ai )%cru%tat. 8 Eu %u ! i "ri.i acea't )%'rci%are& $i'e el -i ridic "ri!irea& de arece tatl .eu ).i '"u%e c acu. )."ratul -i(a 'c3i.*at g,%dul. Ia '(/i cite'c7 <L(a i%tere'at 2 arte .ult ceea ce i(a. "utut '"u%e de'"re %e"lcuta a!e%tur de la Ieru'ali.. Iar c,%d i(a. '"u' c .ult lu.e c %'ider dre"t Me'ia "e e!reul care a 2 't r'tig%it... Marcellu' 'e )%treru"'e "e %ea-te"tate -i 'e uit la De.etriu'. Cu. de a "utut a2la de'"re acea't )%t,."lare9 )%tre* el .irat. 8 L(a. i%2 r.at eu& r'"u%'e De.etriu' 2r ' e$ite. Se%at rul Galli .i(a cerut '(i " !e'te'c )% t ate a.%u%tele ace'ta )%t,."lare. Mi(a. $i' c )% i%tere'ul du.itale& 't",%e& el !a tre*ui ' cu% a'c ade!rul... .ai ale' c t c.ai atu%ci %u erai )% 'tare '(l i%2 r.e$i de(a dre"tul. 8 A'ta e'te ade!rat& ad.i'e Marcellu' %e.ul/u.it. Cred c %u i(ai ! r*it -i de'"re c.a-a galileea%ului. 8 Di." tri!& 't",%e. Di% cau$a ace'tei c.-i te(ai ).* l%!it -i& dac %u i(a- 2i " .e%it de'"re ea& " !e'tea "e care i(a. )%-irat( %(ar .ai 2i a!ut %ici u% )%/ele'. 8 i !rei ' '"ui c ! r*i%du(i -i de'"re c.a-& acea't " !e'te a 2 't .ai u- r de )%/ele'9 8 :u& 't",%e& eu %(a. cre$ut a-a ce!a -i e 2 arte "r *a*il c t c.ai "artea acea'ta& care .i 'e "are

e'e%/ial& !a r.,%e -i de aici )%ai%te ac "erit de .i'ter. 8 Mai *i%e ' ter.i%. cu 'cri' area& $i'e Marcellu' -i c %ti%u ' citea'c cu gla'ul ridicat7 <)."ratul .(a a'cultat cu t t i%tere'ul& de arece el di'"u%e de i%2 r.a/ii !a'te )% d .e%iul tutur r religiil r. Cu% a-te 2 arte .ulte a.%u%te de'"re "r 2e/iile .e'ia%ice ale e!reil r. De aceea d re-te '(/i c %ti%ui 'tudiile la Ate%a& .ai ale' )% d .e%iul religi '& ca "e ur. ' te )%t rci la Ca"ri )% calitate de '2et%ic al cur/ii=. S2et%ic al cur/ii; e5cla. Marcellu' -i )%ce"u ' r,d 'arca'tic& dar De.etriu' %u "ru di'"u' ' r,d. Ce $ici. De.etriu'& a2acerea a'ta %u /i 'e "are "li% de 3a$9 'trui el. E-ti )% 'tare ' . !e$i )% r lul .ului care ar /i%e c %2eri%/e )% 2a/a .e%a1eriei de ac l 9 8 :u& 't",%e& r'"u%'e De.etriu' cu gla'ul gra!& %uc " 'i*ilitatea acea'ta %u .i 'e "are del c c(ar "utea ' ai* 3a9.. Di." tri!& .i 'e "are u% de$a'tru di%tre cele .ai gra!e; 8 Vrei 'a '"ui c .(a- "licti'i9 8 Mai .ult dec,t at,t& declar De.etriu' iar ' e$ite. Dac !rei0 ' ! '"u% "rerea .ea& 'itua/ia acea'ta ar 2i u.ilit are. De'"re )."ratul Ti*eriu 'e '"u%e c e'te )."re'urat de u% .are %u.r de citit ri )% 'tele& de g3icit ri& %ecr .a%/i& -i de t t 2elul de %etre*%ici care e5"l atea$ 'l*iciu%ea lui. +e%tru 't",%ul .eu ar 2i 'itua/ie "e%i*il ' 2ie c %'iderat la 2el cu ace-tia. Marcellu' de!e%i t t at,t de gra! ca -i c ri%tia%ul 'u. 8 Cre$i c(.i !a cere ca a.e%il r ace't ra ' le e5"lic 'u"er'ti/iile de'"re care ! r*e'c cei 'la*i de .i%te9 8 Da. r'"u%'e De.etriu' -i ddu di% ca". +r *a*il !rea ' a2le -i alte a.%u%te )% legtur cu c.a-a. 8 >i%e dar acea'ta %u e'te 'u"er'ti/ie; "r te't Marcellu'. 8 +e%tru % i %u e'te& dar du" ce )."ratul Ti*eriu -i "re$ict rii lui ! r )%ce"e ' di'cute )%tre ei acea't "r *le. e'te cert c di%tr()%'a %u !a .ai r.,%e altce!a. 8 +ari 2 arte i."re'i %at& De.etriu'; $i'e el cu *u%! i%/. 8 Da& 't",%e& %u .i(ar 2ace del c "lcere ' c %'tat c acea't c.a- e'te luat )% *taie de 1 c de *tr,%ul acela re'"i%gt r -i de t at adu%tura aceea de %uci ce 'e g'e'c )% a"r "ierea lui. Marcellu' 'e "re2cu i%dig%at. 8 :u(/i dai 'ea.a& De.etriu'& c 2elul )% care ! r*e-ti de'"re )."ratul R .ei ar "utea 2i c %'iderat dre"t li"' de re'"ect9 C,.*ir a.,%d i -i Marcellu' c %ti%u ' citea'c 'cri' area tatlui 'u7 ..:u(.i !i%e ' cred 2iule& c acea't )%'rci%are ar "utea '(/i 2ac "lcere& )."ratul e'te u% . cu .i%tea 'tra%ie -i g,%durile .ereu rtcit are& )% rice ca$ ace'ta e'te u% rdi% dat de el -i %u(/i r.,%e altce!a de 2cut dec,t ' te 'u"ui. Di% 2ericire /i '(a )%gduit ' )%t,r$ii )% Ate%a *ucat de !re.e "e%tru a(/i c %ti%ua 'tudiile. T /i 'u%te. %er*dt ri ' te !ede. di% % u la R .a& dar eu te '2tuie'c ' %u(/i gr*e-ti )%t arcerea aca'.= De'"re Dia%a %u(i 'cria %i.ic. 4a"tul ace'ta i 'e "ru 'tra%iu& de arece 2r )%d ial ea 2u'e'e la !ila l !i' )% ti."ul c,t tatl 'u a 2 't "ri.it de )."rat )% audie%/. A*ia a-te"ta ' " at citi 'cri' area ei. Se 'i./ea %eli%i-tit la g,%dul c ea 'e g'e-te acu. )% acea't i%'ul 'i%i'tr. Ci%e!a de'c3i'e'e 'cri' area ei& ceea ce )%'ea.% c e'te ur.rit )% t t ce 2ace. +ri% .i%te )i trecu g,%dul c i%'ula Ca"ri %u e'te l cul u%de Dia%a '(ar 2i "utut 'i./i )% 'igura%/.

Ca'a Eu" li' "rea )% .are 2ier*ere. :u 'e )%t,."la ca ' ' 'ea'c )% 2iecare $i u% tri*u%& ).*rcat )% 'trlucit are u%i2 r.& care ' aduc u% .e'a1 al )."ratului -i t at ca'a& care de *icei "rea cal.& 'e cutre.ura acu. ca de 2riguri. Di %& gra! - cu *ra$ul 'cldat )% 'ud are& 'e "li.*a "e alee c,%d cariga 3 d r git i%tr "e " art. 8 Va tre*ui ' te gr*e-ti& Marcellu'& )l rug el cu gla'ul '"eriat c,%d )i !$u c 'e "re'c )% a"r "ierea lui. A ' 'it u% .e'a1 al )."ratului; Tri*u%ul care l(a adu' a )%ce"ut ' $*iere c dac %u te !ei )%t arce i.ediat %e !a ra" rta tetrar3ului. 8 Li%i-te-te(te& Di %& $i'e Marcellu'. Tu %u " r/i %ici !i%. A" i ddu dru.ul carigei -i(-i c %ti%u dru.ul )% lu%gul aleii& trec,%d "e l,%g u% gru" de arga/i di% 'er!iciul grdi%ii& care 'e uitar la el cu re'"ect -i 'i."atie. T3e d 'ia -i .tu-a I% 'e "ri'er )% 2 i- r alturi de +3 e*e& care "rea e. /i %at. Tri*u%ul 'e "li.*a .,%dru "ri% 2a/a i%trrii. Marcellu' recu% 'cu i.ediat "e ?ui%tu' Lucia%; +ri% ur.are ace'ta era.. ti!ul "e%tru care 2cu'e at,ta glgie. Ace'ta era ?ui%tu'& 2a! ritul "ri%/ului Gaiu'. 4r )%d ial .i'iu%ea ce i 'e )%credi%/a'e de a't dat %u(i 2cu'e %ici "lcere. :e.ul/u.irea acea'ta e5"lic -i 2elul )% care 'e "urta'e "e * rdul galerei. Cu 'igura%/& Gaiu' 'e 'i./ea "r 2u%d 1ig%it di% cau$ c *tr,%ul di% Ca"ri c %tra.a%da'e rdi%ul dat de el 2r '(i '"u% %i.ic -i(l re! ca'e di% de.%itatea de c .a%da%t al 2 rtului Mi% a. De a't dat )."ratul e5"edia'e "e %etre*%icul de ?ui%tu' cu u% .e'a1& -i ace'tei di'" $i/ii %u i 'e "utu'e )." tri!i %ici ?ui%tu' -i %ici Gaiu'. 8 Car !re.e !a 2i *ligat tri.i'ul )."ratului ca ' te a-te"te9 /i" ci !i" ce Marcellu' 'e a"r "ie ur.at de De.etriu'& care !e%ea la .ic de"rtare de 't",%ul 'u. 8 :u .(a i%2 r.at %i.e%i c !a tre*ui ' 'tau la ",%d ca ' a-te"t u% .e'a1 al )."ratului& ri" 't Marcellu'& )%cerc,%d ' 'e 't",%ea'c. Dar acu.& tri*u%e ?ui%tu'& du" ce a. ' 'it& te " 2te'c '(/i )%de"li%e-ti )%'rci%area ce /i '(a dat cu curte%irea "e care u% r .a% are dre"tul '( cear u%ui 2i/er de acela-i ra%g ca -i el. ?ui%tu' .ur.ur ce!a %e)%/ele' -i(i )%ti%'e 'ulul aurit al )."ratului. 8 A-te"/i !reu% r'"u%'9 )%tre* Marcellu'. 8 Da& dar te '2tuie'c ' %u . 2aci ' a-te"t "rea .ult. Me'agerii )."ratului %u 'u%t *i-%ui/i '(-i "iard !re.ea "ri% 3a%uri grece-ti. T %ul cu!i%tel r lui era )%crcat de at,ta di'"re/& )%c,t alu$ia "rea tra%'"are%t. De.etriu' 2cu u% "a' )%ai%te -i 'e "ri )% " $i/ie de dre"/i. Marcellu' "li& dar %u(i ddu %ici u% r'"u%'. 8 V i trece )% ca.era .ea& ?ui%tu'& ca ' cite'c .e'a1ul -i ' 2ac r'"u%'ul. Vei "utea ' a-te"/i ( 'au ' !ii .ai t,r$iu ( cu. " 2te-ti. A" i 'e )%t ar'e )% l c -i )%ai%te de "lecare 'e adre' lui De.etriu' )% - a"t7 <Tu ' %u te .i-ti de l,%g el;= Du" ce Marcellu' di'"ru )% i%teri rul ca'ei& ?ui%tu' 'e a"r "ie agale -i "ri%du('e )% 2a/a lui De.etriu' $,.*i *at1 c rit r. 8 Tu e-ti 'cla!ul lui9 )%tre* el -i(i 2cu 'e.% cu ca"ul )% "artea u%de di'"ru'e Marcellu'. 8 Da& 't",%e. 8 Ci%e e'te 2ata aceea 2ru. a' di% 2 i- r9 )%tre* ?ui%tu'& re"e$i%du(-i cu!i%tele "ri% c l/ul gurii. 8 E'te 2iica lui Eu" li'& r'"u%'e De.etriu' cal..

8 :u .ai '"u%e; )% ca$ul ace'ta ! i "utea 2ace cu% -ti%/ cu ea )% ti."ul c,t !a tre*ui ' a-te"t. Trecu "e l,%g De.etriu' -i tra!er' .,%dru "a1i-tea care(l de'"r/ea de 2 i- r& 2c,%d la 2iecare "a' c,te .i-care ar ga%t cu ca"ul ac "erit de c i2ul "e care(l "urta. Di %& cu *ra$ul "alid -i )%'"i.,%tat& 'e )%dre"t '"re 2 i- r& iar De.etriu' )l ur. cu "a-i )%ce/i. 6%cl/at )% 'a%dale elega%te& cu "ici arele de"rtate u%ul de altul -i cu .,i%ile "r "tite )% - lduri& ?ui%tu' 'e "ri )% 2a/a 2etei -i e5a.i%a cu )%dr$%eal. A" i $,.*i %eru-i%at& 2r ' /i% ' c teal de cei "re$e%/i& -i )%tre*7 8 Cu. te c3ea.9 )%tre* el cu gla'ul r'tit. 8 E'te 2iica .ea& i%ter!e%i Di %& 2rec,%du(-i .,i%ile cu u.ili%/. 8 A'ta )%'ea.% c e-ti u% *r*at 2ericit dac ai 2at at,t de 2ru. a'. Va tre*ui %u.aidec,t '( cu% 'c .ai de a"r a"e& $i'e ?ui%tu' -i )%ti%'e .,%a du" ea. 4ata 'e 2eri di% calea lui -i 'e uit la el '"eriat. E-ti '"eri a'& ei9 -i )%ce"u ' r,d cu di'"re/. De c,%d a% de!e%it 2etele 3a%giil r greci at,t de '2i a'e de %u )%dr$%e'c ' .ai $,.*ea'c9 8 Te i."l r& tri*u%e; )%ce"u Di % cu gla'ul tre.ur,%d. Ca'a Eu" li' '(a *ucurat )%t tdeau%a de cea .ai *u% re"uta/ie. :u 'e " ate(a 1ig%e-ti "e 2iica(.ea. 8 :u 'e " ate... ei& %u .ai '"u%e; ri" 't ?ui%tu' *at1 c rit r. i ci%e e-ti tu de(/i "er.i/i ' '2tuie-ti "e tri.i'ul )."ratului ce " ate -i ce %u " ate ' 2ac9 +leca/i de aici; /i" el )%ti%$,%d *ra/ul '"re +3 e*e -i I% . T t a-a -i tu; +leca/i t /i; +alid ca . art& +3 e*e 2cu c,/i!a "a-i )."reu% cu I% & care /i%ea de 'u'u ri. Di % %u 'e .i-c -i )%ce"u ' g,2,ie di% "rici%a 2uriei %e"uti%ci a'e& dar 'e retra'e %u.aidec,t c,%d !$u c du-.a%ul 'u )%ti%de .,%a du" "u.%alul ce(i at,r%a di% ci%gt are. 8 Tu& 'cla!ule& ce cau/i aici9 $*ier ?ui%tu' c,%d ddu cu c3ii de De.etriu'. 8 St",%ul .eu .i(a " ru%cit ' %u . .i-c de l,%g du.%eata. A" i 'e adre' T3e d 'iei7 Cred c ar 2i .ai *i%e ' ur.e$i "e Di % )% ca'. Cu *ra$ul a"ri%' ca 2lacr& ?ui%tu' )-i '.ul'e "u.%alul di% teac -i 'e re"e$i '"re el. De.etriu' 2cu u% 'alt -i(l a"uc de )%c3eietura .,i%ii cu drea"ta& )%ai%te de a(l "utea l !i& iar "u.%ul 't,%gii " c%i "e tri*u% )% "li% *ra$. L !itura r*u2%i ca u% .ai& -i ?ui%tu'& care %u 'e a-te"ta'e la 'ur"ri$& 'e clti% "e "ici are. 6%ai%te de a(-i "utea !e%i )% 2ire& De.etriu' )l .ai " c%i dat cu "u.%alul )%cle-tat al 't,%gii "e'te gur. Cu drea"ta )l 'tr,%gea de )%c3eietura .,i%ii ca )%tr( .e%g3i%& a-a c 'c" "u.%alul. L !iturile )%ce"u'er ' 'e de'carce u%a du" alta -i cu at,ta re"e$iciu%e& )%c,t ?ui%tu' r.a'e $"cit. Acu. )%ce"u'e ' )."art l !ituri r*e-te& )% ti."ul c,t De.etriu' )l 'tr,%gea t t .ai de a"r a"e -i(i car "u.% du" "u.% )% *ra$ul *u3it. ?ui%tu' )%ce"u ' g,2,ie -i De.etriu' "re'i./i c %u !a .ai 2i %e! ie '(l " c%ea'c dec,t 'i%gur dat 'u* 2lci "e%tru a(l 'cuti de a .ai c %ti%ua lu"ta cu tri.i'ul )."ratului& dar 'e 'i./i c "le-it de d ri%/ %e't",%it de a !edea ",% c,%d !a "utea 't,lci %e'u"rat *ra$ul tri*u%ului& )%ai%te de a(l l'a lu%git& )%cierarea de!e%i'e ',%ger a' -i "u.%ii lui De.etriu' erau "li%i de ',%ge de 2iecare dat c,%d 'e ridicau de "e r*itele -i %a'ul $dr *it al lui ?ui%tu'& care acu. %ici %u )%cerca ' 'e .ai a"ere. S"eriat -i r*it de ',%gele care(i curgea di% a*u%de%/& ced tere%ul "a' cu "a'& ",% c,%d a1u%'e alturi de tul"i%a u%ui "i% uria- de care 'e "r "ti cu .,%. +ri%tre *u$ele terciuite )i 'c" u% 'c,%cet7 8 +e%tru 2a"ta a'ta !ei .uri& )%g,% el )%ecat de 'u'"i%e. 8 4 arte *i%e& 'cr,-%i De.etriu' "ri%tre di%/ii )%cle-ta/i. Dac e ' . r "e%tru c te(a. "ede"'it... i )%ti%$,%d *ra/ul )l a"uc de cureaua c i2ului -i cu cealalt .,% c %ti%u '(l "i'e$e )% *ra$. A" i 'e

uit la el -i 'e retra'e u% "a' ca '(i " at re"e$i "u.%ul.)%c dat cu 'ete 'u* 2alc. Ge%u%c3ii lui ?ui%tu' 'e )%d ir -i tru"ul i 'e )%ti%'e . ale "e "a1i-tea grdi%ii. 6% ti."ul c,t 'e de'2a-ura'e lu"ta& 2a.ilia Eu" li' 'e retr'e'e la cu *ra$ul "alid ca de . rt& 'e a"r "ie '"eriat -i )%tre*7 8 L(ai uci'9 De.etriu' re'"ira -uiert r -i(-i e5a.i%a "u.%ii 'tri!i/i -i )%',%gera/i& a" i clti% di% ca". 8 :e ! r *ga "e t /i la )%c3i' are& ge.u Di %. 8 6% "ri.ul r,%d ' %u )%cerci ' 2ugi de aca'& )l '2tui De.etriu'. Tu %(ai %ici d !edi cu u-uri%/& '2,r-i el -i 'e )%dre"t '"re ca.era 't",%ului 'u. 8 Ce a- "utea 2ace "e%tru i%di!idul ace'ta9 )%tre* Di %. 8 Adu(i gleat de a" -i u% "r ' ". Se !a tre$i 2 arte cur,%d& iar dac 'e !a )%t,."la ' .ai ai* " 2t de )%cierare& tri.ite du" .i%e& dar '"u%e(i c& dac . !a *liga '(l *u-e'c& a d ua ar )l ! i ucide. O'te%it "e'te .'ur& De.etriu' trecu "ri% "eri'til 2r ' 'e "rea'c& de-i !$u c Marcellu' e'te a-e$at la .a' -i 'crie& a-a c %ici %u ridic *ra$ul '"re el. 8 De.etriu'; 'trig el. 6."ratul ).i " ru%ce-te ' "lec )% +ale'ti%a -i ' adu% t ate i%2 r.a/iile " 'i*ile "ri!it are la galileea%. Gla'ul lui !i*ra de .ul/u.ire7 Cre$i c ar 2i "utut ' 'e )%t,."le -i altce!a care '(.i 2ac at,ta "lcere9 Ti*eriu ar !rea ' -tie ce e'te ade!rat di% $! %urile care circul )% legtur cu ace't I'u'& de'"re care 'e '"u%e c(ar 2i 2 't Me'ia& )%truc,t . "ri!e-te "e .i%e& acea't c3e'tiu%e %u . i%tere'ea$ c,tu-i de "u/i%. Eu a- !rea ' a2lu %u.ai ce 2el de *r*at a 2 't. Ce % r c %ea-te"tat "e%tru % i& De.etriu'; V . c %ti%ua cu .ai .ult ',rgui%/ 'tudiul li.*ii ara.aice cu *tr,%ul >e%ia.i%. La )%ce"utul "ri.!erii ! . "utea "leca )% Galileea; Se.% "erga.e%tul& l' 'til ul di% .,%& 2eri 'cau%ul -i ridic,%du('e )% "ici are 'e uit la *ra$ul "alid al lui De.etriu'& la te uit0 ce %ai*a ai 2cut9 )%tre* el. 8 Tri*u%ul acela; r'"u%'e De.etriu' 'te%it. Marcellu' 'e 'c3i.* la 2a/. 8 D ar %u te(ai *tut cu ?ui%tu'; 8 :(a- "utea '"u%e e5act c .(a. *tut& r'"u%'e De.etriu'. A i%'ultat 2a.ilia... 6% '"ecial "e T3e d 'ia... -i l(a. "ede"'it. 8 Judec,%d du" "u.%ii )%',%gera/i& cred c I(ai "ede"'it de'tul de gra!. Dar... a'cult De.etriu'... a2acerea a'ta e'te "ri.e1di a'; U% 'cla! grec %u " ate "r ceda )% 2elul ace'ta ( .ai ale' 2a/ de u% tri*u% r .a% ( c3iar dac 'e )%t,."l ca ace'ta ' .erite a't2el de "edea"'; 8 Da& 't",%e& -tiu; V i 2i *ligat ' 2ug. Dac a- r.,%e aici& !ei )%cerca ' . a"eri -i a'ta ar )%'e.%a ' ai %e.ul/u.iri di% "rici%a .ea. Te r g& %(ar 2i .ai *i%e ' "lec i.ediat9 8 Va tre*ui ' "leci %u.aidec,t; 'trui Marcellu'. Dar u%de !rei ' "leci9 U%de ai "utea "leca9 8 :u -tiu& 't",%e. V i )%cerca ' . re2ugie$ la /ar -i ' a1u%g )% .u%/i )%ai%te de a 'e r'",%di !e'tea de'"re ceea ce '(a )%t,."lat. 8 6% ce 'tare 'e g'e-te ?ui%tu'9 )%tre* Marcellu' '"eriat. 8 Se !a re2ace; r'"u%'e De.etriu'. :(a. a!ut a'u"ra .ea %ici ar.. I(a. u.2lat c3ii -i '(au )%c3i'0 !i%. A'ta 'e " ate .ic di'ta%/& dar de a't dat Di %&

i(a. u.2lat -i *u$ele& dar gura i(a r.a' de'c3i'& -i c,%d l(a. l !it "e%tru ulti.a dat de c,te!a ri )% %a' l(a. 'i./it c e'te terciuit. 8 A "lecat9 8 :u& e'te t t aici& cci %u '(a "utut ridica de "e 1 '. Marcellu' 2t -i(-i trecu .,i%ile "ri% "r. 8 Du(te& '"al(te "e .,i%i -i )."ac3etea$(/i c,te!a lucruri "e%tru dru.. A" i trecu "e l,%g el -i i%tr,%d )% ca.er de'c3i'e ldi/a -i 'c a'e di%tr()%'a u% "u.% de tala%/i de aur -i argi%t "e care(i *g )%tr( "u%g de .ta'e& )."reu% cu c,te!a . %ede .ai .ru%te. Du" aceea 'e )%t ar'e di% % u )% "eri'til -i 'e a-e$ la .a'& lu 'til ul )% .,%& 'cri'e "agi%& "ecetlui cu i%elul "e care(l a!ea )% deget& 2cu 'ul -i 'igila -i "e di%a2ar. C,%d a"ru De.etriu'& )i )%ti%'e "erga.e%tul )."reu% cu "u%ga. 8 Aici De.etriu' !ei a!ea *a%i de a1u%' ca ' te " /i a1uta de ca.dat... D cu.e%tul ace'ta e'te certi2icatul tu de .,%u .ittere& a-a c %u !ei .ai 2i 'cla!. Eu ! i .ai )%t,r$ia )% ra- ",% )% "ri.!ar0 "r *a*il ",% la idele lui Martie. +e ur. ! i "leca la ieru'ali.. :u(/i " t '"u%e di%ai%te c,t !re.e ! i 2i *ligat ' cutreier regiu%ile i%teri are ale +ale'ti%ei& dar )% rice ca$ t at !ara& dac %u c3iar ce!a .ai .ult. +e ur. !a tre*ui ' . )%t rc la Ca"ri -i ' . "re$i%t )% 2a/a )."ratului. De a'ta %u ! i 'c"a& de-i %u(.i 2ace %ici "lcere& dar . ! i 2eri de %e.ul/u.iri. 8 A- "re2era ' te " t )%' /i& 't",%e; declar De.etriu'. 8 A*'e%/a ta ).i !a li"'i& De.etriu'& dar "ri.a ta dat rie e'te ' 'ca"i c,t .ai re"ede de "ri.e1die& )%cearc -i d(.i de -tire )% ce "arte te g'e-ti i.ediat ce !ei "utea. Adu(/i a.i%te c eu ! i a-te"ta cu %er*dare ' a2lu c %u /i '(a )%t,."lat %i.ic. D(.i de -tire dac !ei a!ea %e! ie de ce!a. Dac !ei 2i "ri%'& ! i "utea "u%e t tul )% .i-care "e%tru a "utea */i%e li*ertatea ta; 8 tiu& 't",%e; declar De.etriu' cu gla'ul tre.ur,%d de e. /ie. E-ti e5tre. de *u% 2a/ de .i%e. >a%ii ace-tia )i ! i lu... dar de certi2icatul de li*ertate %u a. %e! ie& adug el -i "u'e 'ulul de "erga.e%t "e .a'. Dac .(ar "ri%de -i l(ar g'i la .i%e& -i(ar "utea )%c3i"ui c .(a/i r'"ltit "e%tru c(a. "ede"'it "e ?ui%tu'. A" i lu " $i/ie -i 'alut cu 'uli/a. R.,i cu *i%e& 't",%e; 6.i "are ru c 'u%t *ligat ' "lec. S(ar "utea ' %u %e .ai !ede. %ici dat; Marcellu' )i )%ti%'e .,%a. 8 U.*l '%t '& De.etriu'& $i'e el cu gla'ul 'ugru.at& ).i !ei li"'i 2 arte .ult. Mi(ai 2 't u% "riete% credi%ci ' -i . ! i g,%di .ereu la ti%e. 8 Te r g& 't",%e& ' e5"lici T3e d 'iei . ti!ul "e%tru care %(a. "utut '(.i iau r.a' *u% de la ea& $i'e De.etriu'. 8 E5i't ce!a )%tre ! i d i9 )%tre* Marcellu' i%tere'at. 8 :u.ai ce!a... %i.ic .ai .ult& ad.i'e De.etriu'. 6-i 'tr,%'er .,i%ile tar ' .ai $ic %i.ic -i De.etriu' di'"ru re"ede& trec,%d "ri%tre tu2i-urile de tra%da2iri ale grdi%ii. Marcellu' i%tr )%cet )% ca'& )%c3i'e ldi/a )% care(-i "'tra *a%ii -i ie-i "e u-a di% 2a/. V$u c Di % 'e a"r "ie "alid la *ra$ -i '"eriat. 8 A/i a2lat9 )%tre* el g,2,i%d. 8 Ce 2ace acu.9 )%tre* Marcellu'. 8 S(a ridicat )% ca"ul a'el r... dar ' !e$i *ra$ul lui... te a"uc gr a$a. S"u%e c %e !a "ede"'i "e t /i&

adug Di % -i 6%ce"u ' tre.ure de '"ai.. 8 S"u%e(.i ce '(a "etrecut )% realitate9 8 Tri*u%ul '(a "urtat 2 arte %ecu!ii%ci ' 2a/ de T3e d 'ia. Scla!ul du.itale a "r te'tat -i tri*u%ul '(a re"e$it la el cu "u.%alul )% .,%. I.ediat du" aceea De.etriu' al du.itale l(a de$ar.at -i a )%ce"ut '(l l !ea'c cu "u.%ii )% *ra$. L(a *tut cr,%ce%. :ici %u .i(a. )%c3i"uit c 'cla!ul ace'ta at,t de *l,%d ar 2i )% 'tare 'e de!i% at,t de 'l*atic. +e tri*u% %ici %u(l .ai " /i recu% a-te. Scla!ul du.itale '(a a'cu%'9 8 A "lecat& r'"u%'e Marcellu' -i !$u "e Di % c r'u2l u-urat. Trecur )."reu% "ri% * 'c3etele de tra%da2iri -i g'ir "e ui%tu' a-e$at -i "r "tii cu '"atele de tul"i%a "i%ului u%de c$u'e0 )%ce"u'e ' 'e -tearg "e *ra$ cu c,r" care era "li% de ',%ge. Du" ce reu-i ' de'c3id "le a"ele u.2late& 'e uit la ei 2uri '. 8 Du" ce . ! i duce la tetrar3 -i ! i '"u%e ce .i '(a )%t,."lat& tu !ei 2i *gat la )%c3i' are& iar ceilal/i ! r 2i e5ecuta/i. 8 Ce !rei '(i '"ui tetrar3ului& ?ui%tu'9 )%tre* Marcellu' -i $,.*i 'arca'tic. i ca. ce cre$i c(/i ! r r'"u%de cei de la tetrar3 ie du" ce le !ei '"u%e c(ai i%'ultat 2at cu.'ecade -i ai )%cercat ' l !e-ti cu "u.%alul "e u% 'cla! care a 'rit )% a1ut rul 2etei& iar ace'ta te(a de$ar.at -i te(a *tut cu .,%a g al ",% c,%d %(ai .ai 2 't )% 'tare ' te ridici )% "ici are9 Du(te& ?ui%tu'& la "alat; c %ti%u Marcellu' )% *taie de 1 c. D(le -i l r ca$ia ' te !ad cu. ar/i du" *taia ce /i(a dat( u% 'cla! grec. Tetrar3ul )/i !a '"u%e c e'te de'tul de ru-i% ' "e%tru u% tri*u% r .a% ' 'e )%caiere cu u% 'cla!& c3iar dac ie'e !ict ri '. #aide& %e ! . duce )."reu% ",% la "alat. Te ! i )%' /i -i eu& ?ui%tu'& cci "e%tru %i.ic )% lu.e %(a- !rea ' 'ca" a't2el de ca$ie. ?ui%tu' c %ti%u '(-i -tearg *ra$ul u.2lat. 8 De c %cur'ul tu %(a. %e! ie& .ur.ur el. 8 D(.i ! ie& 't",%e& '(/i a1ut ' te ridici )% "ici are dac te 'i./i .ai *i%e& i%ter!e%i Di %. 8 +r "u%erea acea'ta .i 'e "are *i%e!e%it& )%cu!ii%/ Marcellu'. 4r )%d ial Di % %u are %ici *liga/ie 2a/ de ti%e "e%tru c(ai )%cercat ' te " r/i ca u% der*edeu )% ca'a lui& dar& dac !a !rea ' te ad" 'tea'c ",% )% . .e%tul c,%d te !ei 'i./i di'"u' ' te ar/i )% 2a/a a.e%il r 'tri%i& eu te(a'2tui ' "ri.e-ti "r "u%erea lui. A. a2lat c !rei ' "leci " i.,%e cu galera Ve'tri'. +ri% ur.are !a 2i .ult .ai *i%e ' 'tai aici& ca ' %u te !ad %i.e%i )% ce 3al e-ti& -i ' %u "leci dec,t )% . .e%tul c,%d !a'ul !a 2i gata ' ridice a%c ra. 6% ca$ul ace'ta %i.e%i di%tre cei care 'u%t la tetrar3ie %u !a a!ea ca$ia ' a2le ce ai "/it -i %ici %u !a "utea '(-i *at 1 c de ti%e cu "ri.a ca$ie c,%d !a .erge la R .a. 8 V i cere ca 'cla!ul tu ' 2ie *iciuit ",% c,%d tru"ul )i !a ti ru"t "a%glici; )%g,% ?ui%tu'. 8 +r *a*il )/i !a 2ace "lcere '(l *iciuie-ti c3iar tu; ri" 't Marcellu'. Vrei '(l c3e. aici9 Cilele treceau u%a du" alta& tri'te& reci -i "licti'it are. Marcellu' )%ce"u '(-i dea 'ea.a ce l c i." rta%t cu"a'e ",% acu. 'cla!ul 'u c ri%tia% )% !ia/a lui %u %u.ai di% "u%ctul de !edere al 'er!iciil r "e care i le 2cu'e& ci c3iar ca "riete% -i t !ar-. +e%tru el De.etriu' de!e%i'e u% 2el de a d ua "er' %alitate& iar acu. c,%d %u(l .ai !edea )% a"r "ierea 'a 'e 'i./ea rtcit -i de$ rie%tat. De la "lecarea lui %u 'e )%t,."la'e %i.ic de 'e*it& )% 2iecare di.i%ea/ .ergea la *tr,%ul >e%ia.i% "e%tru lec/iile de li.* ara.aic "e care ace'ta i le ddea 2c,%d .ai .ult c %!er'a/ie. La a.ia$ 'e )%t rcea la 3a% -i re'tul $ilei& c,t .ai /i%ea lu.i%a& -i(l "etrecea )% atelier& ci "li%d 2r tragere de i%i. -i 2r i%'"ira/ie u% *u't de .ar.ur& care cu 2iecare $i ce trecea& 'e.%a t t .ai "u/i% cu Dia%a Gallu'. 6% rice ca$ 'e "utea di'ti%ge c re"re$i%t "atricia% r .a%& -i u%a de'tul de 2ru. a'0 t tu-i %i.e%i %(ar 2i "utut *%ui c re"re$i%t "e Dia%a.

+r *a*il ( )-i $icea Marcellu' ( a.%u%tul ace'ta 'e dat ra 2a"tului c i.agi%ea Dia%ei i 'e de'tr.a'e. di% a.i%tire -i 'e "ierdea di% ce )% ce t t .ai de"arte -i de!e%ea .ai tul*ure. +ri.i'e de la ea d u 'cri' ri. +ri.a& care !e%i'e de la Ca"ri& 2u'e'e 'cri' )% gra*. Era i%2 r.at de'"re rdi%ul )."ratului care ad.i'e'e ca el '(-i c %ti%ue 'tudiile la Ate%a -i du" aceea ' "lece la Ieru'ali. -i de ac l )% regiu%ile de .ia$% a"te ale +ale'ti%ei& "e%tru a adu%a i%2 r.a/ii de'"re t,%rul -i .i'teri 'ul e!reu. De'"re ea )%'-i )i '"u%ea c )."ratul a 'truit ' .ai $* !ea'c !re.e de c,te!a '"t.,%i la Ca"ri -i& a!,%d )% !edere c %ce'iile ce i le 2cu'e& a luat 3 tr,rea '(i 2ac "e ! ie. >tr,%ul a 2 't 2 arte a.a*il 2a/ de ea0 'e 'i.te 'i%gur& a-a c !a .ai 'ta cu el. A d ua 'cri' are i( tri.i'e'e de aca'& dar -i acea'ta "rea c e'te 'cri' ca -i c,%d curierul ce tre*uia '( duc ar 2i a-te"tat )% 2a/a u-ii -i ci%e!a '(ar 2i a"lecat "e'te u.rul ei ca ' !ad ce 'crie. Scri' area era a.a*il -i "li% de %er*dare "e%tru a a2la !e-ti de la el& dar )i li"'ea ela%ul -i dui -ia la care '(ar 2i a-te"tat de'ti%atarul& )/i 2cea i."re'ia c drag 'tea l r a 2 't a.,%at "e%tru .ai t,r$iu& c,%d 'e !a "utea de'2-ura )% .ai .ult li*ertate. Marcellu' citi acea't 'cri' are de .ai .ulte ri la r,%d -i c,%tri 2ra$ cu 2ra$& "e%tru a 'e c %!i%ge dac %u cu.!a Dia%a )-i lua'e t ate .'urile de "re!edere "e%tru ca$ul c,%d 'cri' area ei !a 2i de'c3i' de ci%e!a 'au " ate a )%ce"ut ' /i% la el .ai "u/i% dec,t ",% acu.. Se "utea ' 2ie -i u%a -i alta& dar t t at,t de *i%e 'e "utea ' 2ie )%te.eiate a.*ele 'u" $i/ii. Cu!i%tele a-ter%ute )% acea't 'cri' are %u 'e.%au a .ur.ur de drag 'te. Erau *l,%de... dar a"r a"e i."erce"ti*ile& -i acea't c %'tatare )i ad,%ci -i .ai .ult 'e%$a/ia de 'i%gurtate. T c.ai de aceea -tirea c i(a ' 'it 'cri' are de la De.etriu' 2u "e%tru el 'ur"ri$ %ea-te"tat& )% ti."ul % "/ii 'e a-ter%u'e u% 'trat u- r de $"ad -i cerul era )%% rat. Marcellu' )%t,r$ia'e !re.e )%delu%gat )% 2a/a 2ere'trei& )%tre*,%du('e dac %(ar 2i are .ai *i%e ca a't$i ' %u .earg la >e%ia.i%. Dar lui.%a era "rea 'la* "e%tru a 'e "utea cu"a de 'cul"tur. 6% acela-i ti." *tr,%ul /e't r )l !a a-te"ta ' a"ar. Ie-i%d di% ca'& t t at,t de . 3 r,t ca -i !re.ea de a2ar& 'e )%dre"t '"re "r!lia lui >e%ia.i%& u%de& de cu. i%tr& *tr,%ul )l "ri.i cu c3ii 'trluci%d de .ul/u.ire. 8 @i(a ' 'it 'cri' are; )l a%u%/ >e%ia.i%.

8 Ei c .edie; -i cu. de a !e%it "e adre'a du.itale9 8 Mi(a 2 't adre'at .ie ca ' /i( "redau du.itale. A 2 't adu' de u% 'cla! care a ' 'it cu cara!a% -i .i(a 2 't adu' de Ce% '& 'cla!ul acela gurali! care e'te )% 'lu1*a "riete%ului .eu + "Hg '. Du" cu. !ei "utea c %'tata& De.etriu' 'e g'e-te la Ieru'ali.. At,t e'te t t ce a. citit di% 'cri' are. Scla!ul du.itale e u% t,%r "re!$t r. Te.,%du('e c dac(/i !a tri.ite 'cri' area de(a dre"tul du.itale acea'ta ar "utea 2i de'2cut de ci%e!a -i a't2el )i ! r da de ur.& a tri.i'( "e %u.ele .eu& $i'e >e%ia.i% -i )%ce"u ' r,d c,%d )i )%ti%'e 'ulul de "erga.e%t7 De a't dat !ei a!ea ca$ia ' "ui )% "ractic cu% -ti%/ele "e care le ai di% d .e%iul li.*ii ara.aice. E'te 'cri' )%tr( li.* 2 arte alea'& adug el cu .,%drie. Marcellu' a"r "ie u% 'cau% de .a'a de lucru& de'2cu ca"tul 'ulului de "a"iru' -i )%ce"u ' citea'c cu gla'ul ridicat& ca u%e ri ' 'e "rea'c -i ' 2ac a"el la a1ut rul lui >e%ia.i%& care 'e 'i./ea .ul/u.it c(l " ate a1uta. Ci%'tite 't",%e F)%ce"u Marcellu'A )/i 'criu acea't 'cri' are )% $iua Sa*atului e!reie'c& )% ca.era de la .a%'ard a u%ei ca'e !ec3i cu !ederea '"re Iedr %& la .ic de"rtare de cartierul te."lului. Ca.era acea'ta )."art cu u%ul Ste2a% '& u% grec de aceea-i !,r't cu .i%e& cruia e!reii )i $ic te2a%. E'te u% t,%r i%telige%t& -tie t t ce 'e "etrece -i e'te a.a*il. 6% . .e%tul ace'ta e'te "lecat de aca' "e%tru . ti!e "e care %u.ai el le cu% a-te0 "r *a*il acelea-i care % a"tea trecut l(au deter.i%at ' li"'ea'c de aca' ",% a"r a"e de $ rii $ilei. A. ' 'it la Ieru'ali. a*ia acu. trei $ile. +r *a*il !ei 2i curi ' ' a2li 2elul )% care a. "lecat di% Ate%a. A!,%d t at )%crederea )% "riete%ia lui 4ul!iu'& a. c * r,t )%tr(u% 'u2let ",% )% " rt -i urc,%du(. "e

* rdul galerei i(a. '"u' 'tarea de'"erat )% care . a2lu. 4ul!iu' .(a a'cu%' )% cal -i& du" ce galera a ie-it )% largul .rii& a d ua $i .(a 'c ' "e "u%te& u%de r% "utea. "li.*a )% t at li*ertatea. A. a!ut cu % i u% clt r i." rta%t care * lea de "e ur.a u%ui accide%t ce(l a!u'e'e la *ra$. :u '(a .i-cat %ici u% "a' di% ca*i% ",% c,%d a. "r'it " rtul Ale5a%dria. C,%d .(a recu% 'cut& a " ru%cit lui 4ul!iu' ' . "u% )% *e$i& dar c"ita%ul a re2u$at& '"u%,%du(i c eu .i(a. "ltit clt ria& ceea ce %u era ade!rat& de-i . 2eri'e. '(i "lte'c. 4ul!iu' a i%2 r.at "e ace't di'ti%' clt r c dac are ce!a de )."r/it cu .i%e& du" ce ! . a1u%ge )% " rtul ur.t r& e'te li*er ' cear aut rit/il r are'tarea .ea. Odat cu 0uderea % "/ii a. a%c rat )% g l2ul Ga$a& -i 4ul!iu'& 2r ' -tie ci%e!a& a luat lu%trit -i .(a c %du' ",% la /r.. Du" ce .i(a. cu."rat "u/i%e .eri%de& .(a. )%dre"tat '"re Ieru'ali.& )%tre*ui%/,%d acela-i dru. "e u%de a. trecut "ri.a dat )."reu% cu ce%turia "lecat di% 2 rtul Mi% a. 6%tr( !ale& ca. la $ece leg3e '"re .ia$% a"te de A'cal %& a. 2 't "ri%' de *edui%i& care %u .i( au 2cut altce!a dec,t .(au 1e2uit -i .(au l'at '(.i !d de dru.. Vre.ea a 2 't 2 arte 2rigur a' -i eu era. 'u*/ire ).*rcat. Regiu%ea acea'ta& du" cu. -tii& e'te 2 arte "u/i% l cuit. Oa.e%ii 'u%t 'raci -i *%uit ri 2a/ de 'tri%i& )%ce"u'e '(.i "lac la"tele cald de ca"r -i * a*ele de " ru.* trecute "ri% r,-%i/0 )%tr(u%a di% $ile& c,%d .(au "ri%' )%tr( grdi% de legu.e& .(au alu%gat cu "ietre. A. c %'tatat c ule crude 'u%t *u%e la gu't dac !rei ' le ' r*i di% g ace -i c !ac 'te%it %u 'e 'u"r '(-i )."art cldura tru"ului cu u% clt r care caut ad" 't )% gra1dul ei. Vitele di% Iudeea 'u%t '"italiere& )% ulti.a % a"te& )%ai%te de ter.i%area dru.ului )% care "leca'e.& a. 2 't 2 arte .ul/u.it c .(au )%gduit ' d r. )% gra1dul u%ui 3a% di% 'atul >etlee.. Di.i%ea/a 3a%giul .i(a tri.i' cu argatul 'trac3i% de ci r* 2ier*i%te -i *ucat de ",i%e de r$. Argatul .i(a '"u' c tradi/ia 3a%ului ace'tuia e'te ' a1ute dru.e/ii 'raci. A. c %'tatat c "e c l/ul *uc/ii de ",%$ )% care era )%2-urat ",i%ea e'te *r dat i.agi%ea u%ui "e-te. M(a .irat acea't c %'tatare& de arece !$u'e. c -i "e u-a gra1dului e'te aceea-i i.agi%e& ar' cu 2ierul r -u. Du" ce a. ie-it di% >etlee.& la d u r'cruci de dru.uri a. de'c "erit di% % u de'e%ul ace'ta& 2cut )% c l*ul dru.ului& -i .i(a. $i' c ace't de'e% cri"tic "r *a*il a 2 't l'at de ci%e!a care a trecut )%ai%te& "e%tru ca cel care !a tre*ui ' !i% du" el '(-i " at da 'ea.a )% ce "arte a a"ucat. Dar "e%tru c %u -tia. ce )%'ea.% -i %ici %u . i%tere'a di% cale(a2ar& %u .(a. .ai g,%dit la el. Du" ce a. a1u%' la Ieru'ali.& 2l.,%d -i cu "ici arele u.2late& .(a. 3 tr,t ' caut ca'a u%ui /e't r& u%de a- "utea g'i ce!a de lucru )% 'c3i.*ul 3ra%ei -i al u%ui a-ter%ut )% care ' . di3%e'c. A. a!ut .are % r c )% acea't "ri!i%/. 6% "r!lia lui >e%H 'e2 a. 2 't "ri.it cu *u%! i%/ de Ste2a% '& care lucra ac l . A2l,%d c 'u%t grec& du" ce i(a. '"u' c )% "r!lia di% Ate%a a lui >e%ia.i%& "e care el )l cu% -tea& a. )%!/at ' t rc -i ' de"%& .(a du' la >e%H 'e2& care .i(a dat %u.aidec,t de lucru. Si.*ria e'te .ic )% ra" rt cu !al area lucrului la care . "rice"& dar t c.ai de a1u%' ca de ca.dat ' a. di% ce ' trie'c. Ste2a% ' .(a " 2tit ' d r. )% aceea-i ca.er cu el. E!ide%t& el 'e i%tere'ea$ de .i%e )% "ri.ul r,%d c 'u%t grec. 4a.ilia lui e'te de rigi%e di% 4ili""i0 'tr*u%icul 'u '(a re2ugiat la Ieru'ali. du" ce Maced %ia a 2 't 'u*1ugat. A. c %'tatat c )% "r/ile ace'tea 'u%t 'ute de greci care '(au re2ugiat la Ieru'ali. "e%tru acela-i . ti!& )%tre ei 'e g'e'c 2 arte "u/i%i care ' -tie carte -i Ste2a% '& care e'te u% cu% 'ct r al cla'icil r& 'i.te %e! ia ' " at ! r*i cu ci%e!a care ' ai* cu% -ti%/e di% acela-i d .e%iu. Mi '(a "rut c e'te 2 arte .ul/u.it c,%d la )%tre*area care .i(a adre'at( i(a. r'"u%' c -i eu cu% 'c "u/i% literatur ele% di% ceea ce )%!/a'e. .ai de.ult. 6% "ri.a 'ear "e care a. "etrecut( )."reu%& du" ce a. ter.i%at cu ci%a -i a. )%ce"ut ' ! r*i. de'"re di2erite 'u*iecte )% legtur cu ' arta tri't a grecil r& Ste2a% ' a de'e%at "e *uc/ic de "a"iru' c %turul u%ui "e-te -i .i(a )%ti%'( "e'te .a'& uit,%du('e )%tre*t r la .i%e. I(a. r'"u%' c %u )%/eleg ce )%'ea.% ace't 'i.* l& de-i ",% acu. l(a. )%t,l%it de d u ri )% dru.ul .eu. Du" aceea .(a )%tre*at dac %(a. au$it %ici dat ! r*i%du('e de'"re I'u' galileea%ul. I(a. r'"u%' c a. a2lat de'"re el& dar %u.ai 2 arte "u/i%e a.%u%te& -i c .(ar i%tere'a ' .ai a2lu -i altce!a. Mi(a '"u' c cei care cred )% )%!/turile ace'tui I'u' 'u%t at,t de cr,%ce% "er'ecuta/i& )%c,t %u )%dr$%e'c ' 'e )%t,l%ea'c "e%tru a ide%ti2ica "e ceilal/i care "r 2e'ea$ aceea-i credi%/. :u .i(a '"u' cu. de au a1u%' ' )%tre*ui%/e$e ace't .i1l c de a 'e recu% a-te u%ul "e altul. I'u' %(a 2 't "e'car& ci te'lar.

Ste2a% ' .i(a .ai '"u' c ace't I'u' a "r "!duit li*ertatea "e%tru t /i a.e%ii. <:u 'e " ate ca u% 'cla! ' %u "artici"e la 'u'/i%erea u%ei a't2el de idei=& '"u%ea el. I(a. r'"u%' c )%!/tura acea'ta . i%tere'ea$ -i "e .i%e -i .i(a 2gduit c la "ri.a ca$ie ).i !a da -i alte i%2 r.a/ii de'"re ace't I'u'. A. c %'tatat c "r!lia lui >e%H 'e2 %u e'te %u.ai atelierul u%ui /e't r& ci -i l cul de )%t,l%ire "e a'cu%' a cel r care au 2 't "riete%ii lui I'u'. Situa/ia .ea aici )% "r!lie e'te at,t de %e)%'e.%at -i de i% ce%t& )%c,t a.e%ii ace-tia gra!i -i '"eria/i& care %u !i% %ici ' !,%d& %ici ' cu."ere& ci ' 'tea de ! r* "e - "tite cu >e%H 'e2& a"r a"e %(au luat cu% -ti%/ ",% acu. de e5i'te%/a .ea. F>e%ia.i% ar )%ce"e ' r,d dac a-a ce!a '(ar )%t,."la )% a"r "ierea r$* iului 'uA. Ieri a !e%it u% *r*at )%alt -i 2 arte *i%e legat& care "urta *ar* .are -i a ! r*it )% - a"t !re.e de u% cea' cu >e%H 'e2& iar al/i d i .ai ti%eri )l a-te"tau )% c l/ul "r!liei 2r ' $ic %i.ic. Ste2a% ' .i(a '"u' c 'u%t galilee%i. Celui ! i%ic )i $ice <Marele +e'car= -i cel r d i .ai ti%eri& care "ar c 'u%t 2ra/i& <4iii Tu%etului=. Marele +e'car e'te u% *r*at de 2 r/ %e *i-%uit -i 2r )%d ial tre*uie ' 2ie c %duct rul ace'tei gru"ri& de-i %u a. "rete%/ia ' )%/eleg care ar "utea 2i . ti!ul c '(au c %'tituit )%tr( gru"are a"arte -i c 'e )%t,l%e'c "e a'cu%'& .ai ale' acu. du" ce I'u' a .urit -i cau$a l r e'te "ierdut. T /i 'e " art ca -i c,%d '(ar 'trdui '(-i a'cu%d tea. %e.rturi'it& care t tu-i %u "are ' 2ie tea.& ci .ai cur,%d u% 2el de a-te"tare& )/i 2ac i."re'ia c au de'c "erit u% lucru de .are "re/& "e care )%cearc '(l a'cu%d. A't$i du"(a.ia$ a a"rut )% "r!lie u% *r*at de la /ar& )%alt -i 'i."atic la !edere& "e care l(au "ri.it 2 arte *i%e. A. *%uit c %u a!u'e'er ca$ie de .ult !re.e '(l .ai !ad. Du" ce a. ter.i%at cu lucrul $ilei -i eu a. "lecat )."reu% cu Ste2a% ' ca ' %e )%t arce. aca'& a. c %'tatat c .ul ace'ta e'te a.a*il -i c t /i /i% la el& iar Ste2a% ' .i(a '"u' c e'te >ar'a*a' Ju'tu'& rigi%ar di% Galileea& l calitatea Se2 ri'.. Mi(a .ai '"u' c I'u' a ale' d i'"re$ece i%-i& di%tre "riete%ii 'i& ca ace-tia '(i 2ie uce%ici. U%ul di%tre ace-tia& cu %u.ele luda di% I'cari t& e'te cel care a !,%dut "e I'u' crturaril r. Du" are'tarea )%!/t rului 'u& '(a '",%$urat di% "rici%a .u'trril r de c %-tii%/. Cei u%'"re$ece uce%ici '( au '2tuit )%tre ei ca ' aleag "e altul care '(i /i% l cul& dar ce i(a deter.i%at ' "r cede$e )% 2elul ace'ta& du" ce I'u' a .urit& Ste2a% ' %(a "utut '(.i '"u%. Au ale' "e d i di%tre cei care ur.a'er "e I'u' )% t ate "r/ile +ale'ti%ei "e u%de a "r " !duit )% 2a/a " " rului -i au !$ut 2a"tele 'tra%ii '!,r-ite de el& de'"re care Ste2a% ' .i(a 2gduit '(.i ! r*ea'c -i .ie )% $iua c,%d !a crede de cu!ii%/. >%uie'c c el ar !rea )%ai%te de t ate ' 'e c %!i%g dac 'u%t !red%ic de )%crederea lui. U%ul di%tre cei d i& cu %u.ele Matei& a 2 't ale' "e%tru a )%l cui "e Iuda& !,%$t rul& iar al d ilea e'te >ar'a*a' Ju'tu'. V(a- '2tui& 't",%e& ca atu%ci c,%d !e/i !e%i la Ieru'ali. ' ! i%2 r.a/i de'"re !ia/a lui I'u'& ar 2i 2 arte *i%e ' 2ace/i cu% -ti%/ cu u% *r*at ca >ar'a*a' Ju'tu'. +r cedeul ace'ta )%' %u !a 2i t c.ai u- r. T /i ace-ti "riete%i ai lui I'u' 'u%t de a"r a"e 'u"ra!eg3ea/i -i ur.ri/i "e%tru rice )%cercare ce ar 2ace( )% 'c "ul de a r'",%di )%!/tura lui I'u' -i de a "'tra a.i%tirea lui. Cei de la c %ducerea te."lului 'u%t c %-tie%/i c )% )%!/tura lui 'e a'cu%de gru%tele u%ei re! lu/ii )." tri!a religiei recu% 'cute. T t a-a& cei di% i%ti.itatea "r curat rului -i(au dat 'ea.a c "e .'ur ce lu.ea !a uita .ai cur,%d "e ace't I'u'& !a 2i cu at,t .ai " 'i*il ca 'r*t rile +a-til r di% a%ul ace'ta ' 'e de'2- are 2r ' dea %a-tere la tul*urri " litice. 6% ulti.ele trei $ile .(a. g,%dit )%delu%g la u% "la% care '(/i dea " 'i*ilitatea ' a1u%gi )% Galileea 2r ' atragi ate%/ia cui!a. Ai "utea !e%i la Ieru'ali. )% calitate de '"eciali't& a.at r al /e'turil r "r du'e )% r$* aiele rurale. Vei a!ea gri1 ' '"ui tutur r c a't2el de "r du'e 'u%t 2 arte a"reciate la R .a. I%tere'ea$(te de a't2el de "r du'e "ri% dug3e%ele di% "ia/ -i "lte-te(le *i%e. Aici %u 'u%t c %'iderate dre"t "r du'e care ' ai* "rea .are !al are& dar ar "utea de!e%i )% ca$ul c,%d te !ei l'a )%-elat $dra!% de c,/i!a %egu't ri& )% ra- !e-tile 'e r'",%de'c re"ede. Cut,%d du" a't2el de /e'turi& !ei a1u%ge )% . d 2ire'c -i la dug3ea%a lui >e%H 'e2& iar aici !ei aduce ! r*a de'"re clt rie "e care ai i%te%/ia '( 2aci ",% la Ca"er%au. )% cutarea ace't r "r du'e. Te !ei i%tere'a -i de clu$ care ' te )%' /ea'c )% acea't regiu%e.

Di%tre t /i galilee%ii care !i$itea$ dug3ea%a& cred c cel .ai i%dicat "e%tru acea't )%'rci%are ar 2i >ar'a*a' Ju'tu'. Cel cruia )i $ic Marele +e'car e'te "rea "re cu"at de ceea ce 2ace )% ra-& i%di2ere%t de'"re ce ar 2i ! r*a. 4iii Tu%etului 'u%t )%crca/i de "rea .ulte *liga/ii& a-a c 'i%gur >ar'a*a' Ju'tu' e'te .ai li*er. 4r )%d ial ace'ta e'te .ul care te(ar "utea 'er!i... dac !ei reu-i '(l c %!i%gi. +rerea .ea e'te c t /i ace-tia 'e ! r r'",%di "ri% regiu%ile )%!eci%ate "e%tru a %u 2i )% Ieru'ali. )% '"t.,%a +a-til r& de arece garda "r curat rului 't la ",%d -i galilee%ii ! r e!ita rice tul*urare i%util. Ar 2i "re2era*il ' ' 'e-ti )% Ieru'ali. cel "u/i% cu lu% )%ai%te de 'r*t rile +a-til r. +ri.!ara 'e a"r "ie -i regiu%ea rural !a 2i 2eerie de cul ri. Va 2i )% acela-i ti." .ult .ai "rude%t dac te !ei "re2ace c %u . cu% -ti& c3iar dac %e ! . )%t,l%i 2a/ )% 2a/& cci& dac %u . )%-el& ",% atu%ci Ste2a% ' 'e !a c %!i%ge c 'u%t u% . de )%credere -i ar 2i ade!rat %e% r cire dac ar *%ui c % i d i ur.ri. ce!a a%u.e. Ste"3a% ' -tie c eu a. .ai 2 't la Ieru'ali. -i )%ai%te de a'ta. Dac ! i reu-i ' "u% la cale )%t,l%ire 'ecret )%tre % i& . ! i 'i./i c,t 'e " ate de .ul/u.it -i ! . 'ta de ! r*& dar t tu-i 'u%t c %!i%' c !a 2i .ult .ai *i%e ' te "re2aci c %u . cu% -ti. Dac ! i c %'tata c %u e'te %ici "ri.e1die ' 't. )."reu% de ! r*& ! i %'c ci ce!a -i(/i ! i da de -tire u%de %e "ute. )%t,l%i. Marcellu' ridic "ri!irea -i 'e uit la >e%ia.i%& a" i $,.*i. 8 T,%rul ace'ta ar 2i tre*uit ' 2ie e!reu; declar *tr,%ul. Are .i%te 2 arte ager -i e'te !iclea%. 8 Da& )%cu!ii%/ Marcellu' cu i%di2ere%/0 c %'tat c 'tudiul li.*ii ara.aice i(a 2 't de .are 2 l '. E'te "rice"ut. +r "u%erea "e care .i( 2ace e'te de'tul de *u%0 du.%eata ce "rere ai )% acea't "ri!i%/9 8 Eu& "riete%e& . )%d ie'c c(ar "utea 2i di% cale(a2ar de )%/elea"t. Ace'ta e'te u% 1 c "e care e-ti *ligat '(l 1 ci cu cea .ai .are *gare de 'ea.. E!reii %(au %ici u% . ti! ' 'e )%cread )% r .a%i& -i )%crederea l r !a 2i greu de c,-tigat. 8 Cre$i c a- "utea ' . "re$i%t )% 2a/a l r ca %egu't r9 )%tre* Marcellu' cu )%d ial. 8 Cel .ai *u% .i1l c "e%tru a te i%2 r.a& )i "r "u'e >e%ia.i% -i cli"i di% c3i& ar 2i ' i%tri )% *a$arul lui Da!id S3 le. -i ' cu."eri ce!a0 a" i !ei trece dru.ul -i ceea ce ai cu."rat !ei )%cerca ' !i%$i lui Aar % >ar1 %a& $i'e /e't rul -i a.,%d i )%ce"ur ' r,d. 8 Uite ce& ' ! r*i. 'eri '& $i'e Marcellu'. Cre$i c ! i "utea ' a1u%g )% Galileea "ri.i%d u%a di%tre "r "u%erile lui De.etriu'9 8 :u cred c !ei reu-i; r'"u%'e >e%ia.i%. 8 :ici dac a- 2eri .ului aceluia 'i.*rie .ai .are9 >e%ia.i% clti% di% ca".

8 :ici c3iar "e%tru 'i.*rie .ai .are; Ace't >ar'a*a' Ju'tu' ar "utea ' ai* .ulte de )."rt-it& dar 'u%t 'igur c %u !a a!ea %i.ic de !,%$are. 8 +ri% ur.are . '2tuie-ti %ici ' %u .ai )%cerc. >tr,%ul 'e 'trdui )% .ai .ulte r,%duri '(-i )%-ire 2irul )% ac& 'tr,.*,%du('e -i uit,%du('e di%tr( "arte& iar la ur. reu-i. C,.*i triu.2t r -i di%tr( 'i%gur .i-care a degetel r 2cu % dul. 8 Cred c %u 'tric ' )%cerci& .ur.ur el. S(ar "utea ca ace-ti galilee%i ' 2ie .ult .ai "r -ti dec,t %e )%c3i"ui. % i. CA+ITOLUL KII +r,%$ir 2r ' 'c3i.*e %ici ! r*& la u.*ra u%ui '. c3i% uria- di% .argi%ea dru.ului& -i 'e

a-ter%ur la di3%. Ju'tu' 'e )%ti%'e'e "e iar*& cu .,i%ile )."reu%ate 'u* ca"ul $*,rlit& -i 'e uita "ri%tre 2ru%$ele de'e la cerul 'e%i% de a"rilie0 du" )%cru%ttura di%tre '"r,%ce%e& "rea c 'e g,%de-te la ce!a. Marcellu' 'e a-e$a'e cu '"atele "r "tit de tul"i%a '. c3i%ului -i 'e g,%dea c '(ar 'i./i .ult .ai *i%e dac acu. ar 2i )% alt "arte. Era %e.ul/u.it -i "licti'it. +re!ederile "e'i.i'te ale *tr,%ului >e%ia.i%& "ri!it are la 'ucce'ul clt riei 'ale "ri% Sa.aria -i Galileea& 'e d !edi'er )%te.eiate. S 'i'e la Ieru'ali. acu. d u '"t.,%i -i "r ceda'e e5act a-a cu. )i 'cri'e'e De.etriu'& )-i lua'e ca.er la cel .ai *u% 3a% di% ra-& ca' !ec3e -i )%c"t are cu grdi% )% 2a/& 'ituat "e c a'ta c li%ei di% dru.ul '"re >eta%ia -i '"u'e 3a%giului c(l c3ea. Marcellu' Luca%0 cutreiera'e a" i t ate *a$arurile& )% cutarea /e'turil r -i a ).*rc.i%tei 2cute )% Galileea. I%tra di% dug3ea% )% dug3ea% -i ad.ira cu %ai!itate .r2urile ce i 'e artau -i cu."ra'e 2r ' e$ite -aluri -i le!ite& "lti%d "re/urile care i 'e cereau -i "re2ec,%du('e c e'te )%c,%tat de ele. Iar c,%d %egu't rii )i '"u%eau c %u .ai au a't2el de .r2uri& le r'"u%dea c a'ta 'e dat re-te li"'ei l r de "re!edere. Du" aceea 'e di3%i !re.e de c,te!a $ile& a-e$,%du('e )% u.*ra * 'c3etel r di% grdi%& ca ' citea'c cartea "r 2etului I'aia ( "e care >e%ia.i% i( drui'e la "lecarea di% Ate%a ( -i a-te"t cu r*dare ca "ri%tre %egu't ri ' 'e r'",%dea'c -tirea de'"re cu."rturile "e care le(a 2cut. li !e%ea greu ' -tie c e'te at,t de a"r a"e de De.etriu' -i t tu-i ' %u 'e " at !edea cu el. La ur. )-i $i'e c "r *a*il -i(a 2cut u% "la% "rea c ."licat "e%tru a "utea a1u%ge )% Galileea& de-i %u era %e! ie0 ar 2i 2 't .ult .ai *i%e ' .earg de(a dre"tul la >eriH 'e2 -i '(i '"u% c(ar !rea ' ! r*ea'c cu ci%e!a care a cu% 'cut "e I'u' )% ti."ul acti!it/ii 'ale. Dar )-i $i'e c "r cedeul ace'ta ar "utea '(l %e.ul/u.ea'c "e De.etriu'& a-a c re%u%/ -i a-te"t ca ti."ul '(-i 2ac e2ectul d rit. 6% du"(a.ia$a $ilei a ci%cea di% a d ua '"t.,% de la ' 'ire 'e du'e la >e%H 'e2 -i i%tr )% dug3ea% 2 arte cal.& "e%tru a 2ace i."re'ia c are i%te%/ia ' cu."ere ce!a& de arece c %'tata'e c aici la Ieru'ali. cel care !i%e ' cu."ere c,te ce!a de la u% %egu't r& 'e 'trduie-te )%t tdeau%a ca ace'ta ' %u(i " at g3ici i%te%/ia -i )% 'c "ul ace'ta recurge la rice "rete5t. U%ii i%trau '"u%,%d c -i(au dat )%t,l%ire cu u% "riete%& al/ii !e%eau ' )%tre*e )% ce "arte 'e g'e-te uli/a cutare& iar c,%d ddeau ' "lece 'e "reau )% treact -i )%ti%deau .,%a '"re .ar2a care(i i%tere'a. Dar cu a't2el de "rete5te t tu-i %u "uteai a.gi "e %i.e%i. Cu c,t cu."rt rul "rea .ai i%di2ere%t& cu at,t .ai .ult ate%/ie 'e )%!,rtea -i %egu't rul )."re1urul lui. Se !edea li."ede c )% ra-ul 'acru a2acerile %u 'e "uteau 2ace dec,t )% 2elul ace'ta& de arece dac '"u%eai de la )%ce"ut ce ur.re-ti "uteai 2i *%uit "a ur.re-ti cu t tul altce!a. C,%d i%tr "e u-a de'c3i' a dug3e%ei& Marcellu' cu"ri%'e i%teri rul di%tr( 'i%gur "ri!ire& "e%tru a c %'tata dac De.etriu' e'te "re$e%t. Du" lu%ga de'"r/ire di%tre ei& )-i $i'e c %u !a 2i di% cale(a2ar de u- r ' 'e )%t,l%ea'c cu el 2a/ )% 2a/ -i ' 'e "re2ac i%di2ere%t ca 2a/ de rice 'tri%. C %'tat c )% dug3ea%a acea'ta "li% de t t 2elul de lucruri %u " ate ' 2ie -i De.etriu'& dar %u -tia dac2i 'e 'i.te .ul/u.it 'au de$a.git de acea't a*'e%/a& de arece )% realitate 'e te.u'e de re!ederea di%tre ei. + c%etel r '"etel r cel r d u r$* aie !ec3i 'e d . lir -i )%cetar )% . .e%tul c,%d 'e )%dre"t '"re !e%era*ilul /e't r de'"re care *%uia c tre*uie ' 2ie >e%H 'e2. C3iar dac "re$e%/a u%ui t,%r r .a% )% dug3ea%a lui l(ar 2i '"eriat& *tr,%ul e!reu %u 'e trda. Rg.a'e a-e$at )% 2a/a r$* iului )% atitudi%e a.a*il& dar 2r ' "ar u.il. Di% c,te!a cu!i%te& Marcellu' )i e5"lic . ti!ul "e%tru care a !e%it. >e%H 'e2 )-i leg% *ar*a lu%g -i al*. a" i )i r'"u%'e c t t ce lucrea$ el e'te %u.ai "e%tru clie%/i care !i% -i c .a%d ceea ce li"'e-te& dar %u are %i.ic de !,%$are. Dac d re-te '(i tac ).*rc.i%te& )i !a 2ace cu "lcere -i de *u% calitate. @e'turi de ca' 'e g'e'c -i )% *a$are& dar .ult .ai *i%e ar 2i dac .ar2a ace'ta ar )%cerca ' -i( "r cure di% regiu%ile rurale. S"u%,%du(i ace'te cu!i%te& re"e$i 'u!eica "ri%tre 2irele de ur$eal -i l !i dat cu 1ugul '"etei de 'e cutre.ur t t r$* iul la care lucra. Ace'ta era u% 'e.% c& )% ceea ce(l "ri!e-te& c %! r*irea e'te ter.i%at. 6% a"r "ierea l r erau "atru *r*a/i& care )% "ri.ul . .e%t "rur c 'e i%tere'ea$ de ceea ce '"u%e 'tri%ul i%trat )% "r!lie& iar u% *ie/a- de !re d i'"re$ece a%i& cu "rul %egru& 'e "ri di% 3,r1 a%a cu u% c/ei& ca '(l " ata au$i. U%ul di%tre ace-tia era u% t,%r grec& cu *ra$ul 'i."atic -i era a-e$at la

r$* iul di% a"r "ierea celui la care lucra >e%H 'e2. Marcellu' )-i $i'e c ace'ta ar "utea ' 2ie Ste2a% '& "riete%ul lui De.etriu'. Di%c l de r$* aie& l,%g "erete& erau a-e$a/i d i *r*a/i care 'e.%au u%ul cu altul0 u%ul di%tre ei ' 2i t t a!ut trei$eci de a%i& dar cel)a)7 "rea .ult .ai t,%r. A.,%d i erau ar-i de ' are -i ).*rca/i )% 3ai%e 'i."le& /r%e-ti& iar 'a%dalele "e care le a!eau )% "ici are d !edeau c 'u%t *i-%ui/i ' 2ac lu%gi dru.uri "e 1 '. +r *a*il ace'tea erau cei cr ra li 'e $icea 4iii Tu%etului& de-i acea't " recl& 1udec,%d du" )%2/i-area l r *la1i%& %u li 'e " tri!ea del c& .ai ale' ce3ii .ai t,%r care a!ea %i-te c3i 2 arte e5"re'i!i -i "utea trece .ai cur,%d dre"t u% .i'tic dec,t u% i%'tigat r. Ai 1!ii%ilea& care 'e a-e$a'e )% c l/ul dii "e u% *ut i r'tur%at cu 2u%dul )% 'u'& "rea ' ai* !re -ai$eci de a%i. Judec,%d du" 3ai%ele cu care era ).*rcat -i du" 2elul )% care(-i "urta "rul -i *ar*a& )% care 'e !edeau 2ire cru%te& "r *a*il era -i el /ra%& )%2/i-area lui de . *i-%uit '(-i "etreac !re.ea )% ' are -i !,%t d !edea c %u 'e 'i.te *i%e c,%d e'te *ligat ' 'tea )%tre "atru "ere/i& )% ti."ul 'curtei c %! r*iri cu >e%H 'e2& )%ce"u '(-i %ete$ea'c )%cet *ar*a cu d 'ul .,i%ii -i c3ii i 'e "reau c,%d a'u"ra /e't rului& c,%d a'u"ra ace'tui t,%r r .a%& care ci%e -tie di% ce . ti!e %e.rturi'ite ar !rea ' cu."ere /e'turi ru'tice. I.ediat ce 'e uit la el& Marcellu' )-i $i'e c ace'ta ar "utea ' 2ie cel de'"re care De.etriu' )i '"u'e'e c e'te Marele +e'car. Era de'tul de ! i%ic. Dar i.ediat du" aceea )-i ddu 'ea.a& du" atitudi%ea )% care 'ta "e 2u%dul *ut iului -i $,.*etul li%i-tit cu care 'e uita )."re1urul 'u& c& dac Marele +e'car e'te u% *r*at e%ergic -i u% 2el de c %duct r al gru"rii di% care 2ace "arte& .ul ace'ta "r ' di% a"r "ierea lui tre*uie ' 2ie cu t tul altci%e!a& "r *a*il >ar'a*a' Ju'tu'. Acu.& du" ce a.,%d u r$* aiele )%ce"u'er di% % u ' " c%ea'c di% '"ete& Marcellu' 'e )%tre* dac ace'ta ar "utea 2i . .e%tul " tri!it "e%tru a 'e i%tere'a de clu$0 dar )-i $i'e c de !re.e ce >e%H 'e2 )i '"u'e'e c ceea ce caut el '(ar "utea g'i .ai cur,%d )% regiu%ile rurale& "r *a*il )%tre*area lui %u !a "rea %elal cul ei. Dat rit u%ei i%'"ira/ii %ea-te"tate& )i )%trea* ( 2r ' 'e adre'e$e cui!a a%u.e& )% li.*a ara.aic& dac ar "utea g'i "e ci%e!a care '(l )%' /ea'c )% regiu%ile di% "artea de .ia$% a"te& 'te%eal "e%tru care ar "lti c,t i '(ar cere& "re'u"u%,%d c .ul care !a !e%i cu el cu% a-te de'tul de *i%e acea't regiu%e. >e%H 'e2 'e "ri cli" -i "ru c 'e g,%de-te& dar %u r'"u%'e %i.ic. Cel .ai )% !,r't di%tre 2ra/i clti% di% ca"& iar cel .ai t,%r 'e uit la el -i di%c l de el& ca -i c,%d %ici %(ar 2i au$it )%tre*area "e care a "u'( . Grecul care "utea ' 2ie Ste2a% ' )%t ar'e )%cet ca"ul -i 'e uit la cel care 'ta )% c l/ul dii. 8 Tu ai "utea ' "leci& Ju'tu'& $i'e el. Mi 'e "are c '"u%eai c ai de g,%d ' te duci ",% aca'9 8 C,t !re.e !rei ' )%t,r$ii9 )%tre* Ju'tu'& du" ce 'e g,%di )%delu%g la ce !a "utea '(i r'"u%d. 8 D u '"t.,%i& " ate trei... 'au c3iar lu%& r'"u%'e Marcellu'& 'trdui%du('e ' %u "ar e5agerat de .ul/u.it. Du" ce ! i a1u%ge ac l -i ! i c %'tata c . " t rie%ta 'i%gur& !ei 2i li*er ' . "r'e-ti dac ai -i alt trea*& adug el. 8 C,%d !rei ' "leci la dru.9 )%tre* Ju'tu'& care "rea c 'e i%tere'ea$ .ai de a"r a"e de acea't c3e'tiu%e. 8 C,t .ai cur,%d " 'i*il. Ce(ai $ice dac a. "leca " i.,i%e9 8 + i.,i%e e'te Sa*atul& i%ter!e%i >e%H 'e2 cu "rere de ru& $iua r,%duit "e%tru di3%a d .%ului Du.%e$eul % 'tru. 8 V r g ' . ierta/i c a. uitat& .ur.ur Marcellu'. 8 V i r .a%ii& ti%ere& %u re'"ecta/i %ici dat $ilele de di3%9 )%tre* >e%H 'e2& a*u$,%d de dre"tul 'u )% calitate de ga$d.

8 R .a%ii 'e di3%e'c .ai .ult dec,t %e di3%i. % i& declar Ju'tu'& 'i./i%du('e )%cura1at de $,.*etul *i%e! it r cu care Marcellu' "ri.i'e )%dr$%eala *tr,%ului /e't r. 8 6% rice ca$ %u .ai .ult dec,t te di3%e-ti tu; ri" 't >e%H 'e2& )%t rc,%d c3ii .ici '"re Ju'tu'. 6%ce"ur ' r,d cu t /ii. +,% -i cel .ai t,%r di%tre 2ra/i )%t ar'e "ri!irea -i $,.*i. Ju'tu' ie-i di% dug3ea% -i 'e a-e$ "e la!i/ di% a"r "ierea i%trrii. Marcellu' ddu di% ca" '"re ceilal/i -i )l ur.. T t a-a -i *ie/a-ul care 'e a-e$ l,%g Ju'tu' -i(i cu"ri%'e ge%u%c3ii cu *ra/ele. Ju'tu' )%ce"u ' ! r*ea'c de'"re "regtirile ce tre*uie 2cute )% !ederea "lecrii& dar cu "rice"ere la care Marcellu' %u '(ar 2i a-te"tat di% "artea lui. V r a!ea %e! ie& '"u%ea el& de c,/i!a .gru-i care ' care " !erile -i ec3i"a.e%tul "e%tru " "a'uri& de arece 'atele .ai .ru%te "ri% care ! r 2i *liga/i ' treac %u le ! r "utea 2eri ad" 't. +atru .gru-i ! r 2i t c.ai de a1u%' %u %u.ai "e%tru "urtarea ec3i"a.e%tului& ci -i a lucruril r "e care le !a cu."ra. 8 :(ai !rea ' cu."eri "e%tru .i%e ace-ti .gru-i -i lucrurile de care cre$i c ! . a!ea %e! ie )% " "a'uri& cci 2r )%d ial te "rice"i -i !ei reu-i ' cu."eri .ai ie2ti% dec,t .i%e9 )%tre* Marcellu' -i( -i 'c a'e "u%ga. De ce 'u. cre$i c !ei a!ea %e! ie9 8 Vrei ' . )%'rci%e$i "e .i%e ' cu."r lucrurile de care a!e. %e! ie "e%tru dru.9 )%tre* Ju'tu'. 8 De ce %u9 ).i 2aci i."re'ia c e-ti . ci%'tit& $i'e el& dar& !$,%du(l c )%cru%t u- r di% '"r,%ce%e& adug7 Dac ai 2i %eci%'tit& %u cred c >e%H 'e2 ar 2i di'"u' ' te "ri.ea'c )% ca'a lui. Ju'tu' 'e uit la el cu c ada c3iului& dar %u )%t ar'e ca"ul. 8 Ce -tii de'"re >e%H 'e2 -i de'"re ca'a lui9 )%tre* el *%uit r. Marcellu' ridic di% u.eri. 8 A. au$it ! r*e *u%e de'"re el& r'"u%'e Marcellu' cu i%di2ere%/. >e%H 'e2 /i%e acea't dug3ea% de !re.e )%delu%gat. 8 A'ta %u )%'ea.% %i.ic& ri" 't Ju'tu'. Se g'e'c -i "u%ga-i care a% dug3e%e de !re.e t t at,t de )%delu%gat. Iar c,%d !$u "e Marcellu' c d di% ca" -i r'"u%de <Ai dre"tate;=& adug7 Mgru-ii %u !a 2i %e! ie '(i cu."r.& )i ! . "utea )%c3iria& )."reu% cu u% *iat care ' ai* gri1 de ei. T t a-a ! . )%c3iria -i c rturile -i t t ce %e li"'e-te. 8 Vrei ' te )%gri1e-ti de t ate ace'tea9 )%tre* Marcellu' -i 'e ridic )% "ici are. V . "leca )% "ri.a $i di% '"t.,%a !iit are. C,t ).i ceri "e%tru 'lu1*a "e care .i( !ei 2ace9 8 Trea*a acea'ta ! i l'a )% 'ea.a du.itale& declar Ju'tu'. Du" cu. ai au$it adi%eauri "e Ste2a% ' '"u%,%d& eu !reau ' . )%t rc aca'. M ! i duce ",% la Se2 ri'& )% Galileea. Dru.ul ace'ta %u(.i !a "rici%ui %ici u% %ea1u%'. +e%tru .i%e ti."ul %(are %ici (!al are& ).i !ei da .,%care -i ad" 't -i ).i !ei cu."ra "erec3e de 'a%dale % i. 8 Eu a. de g,%d '(/i dau ce!a .ai .ult dec,t at,t& $i'e Marcellu'. 8 6% ca$ul ace'ta ).i !ei da -i u% !e-.,%t % u& r'"u%'e Ju'tu' -i& ridic,%d *ra/ul& )i art .,%eca '2,-iat a 3ai%ei cu care era ).*rcat. 8 Cu "lcere; r'"u%'e Marcellu'& a" i )l )%tre* )% - a"t7 Iart(. dac te )%tre*... -i "ru c e$it... E-ti e!reu& %u(i a-a9 Ju'tu' )%ce"u ' r,d& a" i ddu di% ca" -i(-i trecu .,%a "ri% *ar*. C,%d 'e de'"r/ir& )%/ele-i ca a d ua $i du" Sa*at ' 'e )%t,l%ea'c la + arta Da.a'cului )%ai%te de

r'ritul ' arelui& Marcellu' r.a'e )%credi%/at c dru.ul )% care !a "leca a )%ce"ut cu *i%e. Ju'tu' era u% . cu.'ecade -i 2r )%d ial )i !a da t ate i%2 r.a/iile de care !a a!ea %e! ie. Era e5act .ul cruia )i 2ace "lcere '(-i " !e'tea'c a.i%tirile. Si./i%du('e .ul/u.it de 2elul )% care a reu-it '(-i "regtea'c "lecarea& 'e )%dre"t '"re "ia/a care era ca u% 2ur%icar -i trecu "ri% 2a/a tara*el r -i a -etrel r )% care erau %egu't rii& a" i 'e "ri ca ' a'culte /i"etele -i "r te'tele !i le%te ale cel r care 'e t,rguiau "e%tru c,/i!a "e-ti 'au c,te "ul" de !i/el. Aerul 'e cutre.ura de lar. -i t /i 'e )%1urau u%ul "e altul -i 2ceau alu$ii ire!ere%/i a'e "ri!it are la rigi%ea celui cu care 'tteau de ! r*. I%'ultele 2 r.ulate cu gla'uri r'tite erau trecute cu=!ederea -i uitate %u.aidec,t& ceea ce dac '(ar 2i )%t,."lat )% *arcile u%de erau ca%t %a/i legi %arii r .a%i ar 2i "r ! cat !r'are de ',%ge& )% 2a/a u%ei -etre u%de 'e "ri'e ca ' a'culte /i"etele ce 'e )%cruci-au "e%tru %i-te ri%ic3i de *er*ec& r.a'e .irat c,%d !$u )% a"r "ierea lui "e *ie/a-ul di% dug3ea%a lui >e%H 'e2. Du" ce 'e 'atur de '"ectac lul -i lar.a di% "ia/& a"uc '"re 3a%ul )% care 'e ad" 'ti'e. +,% ac l dru.ul 2u de'tul de lu%g. Du" ce urc tre"tele 'crii '"re daia lui& 'e "ri -i 'e )%t ar'e )% l c& a" i 'e uit '"re ra-. >ie/a-ul de la >e%H 'e2 t c.ai c * ra '"re cellalt ca"t al 'tr$ii. R.a'e .ai .ult )%!e'elit dec,t %e.ul/u.it de 2a"tul c(a 2 't ur.rit. Dar ade!rul era c a.e%ii ace-tia a!eau t t dre"tul ' 'e i%2 r.e$e de'"re el& )% .'ura )% care ! r a!ea " 'i*ilitatea. +r *a*il ! iau ' -tie u%de e'te ad" 'tit. Dac '(ar 2i )%t,."lat ' 2ie g$duit de "r curat r& atu%ci rice legtur di%tre ei -i el '(ar 2i ter.i%at. 6% aceea-i 'ear& du" ci%& 'e a-e$ )% grdi%& )% .,% cu 'ulul de "erga.e%t "e care i(l ddu'e >e%ia.i%0 c,%d ridic "ri!irea& c %'tat c Ste2a% ' '(a "rit )% 2a/a 'a. 8 +ute. ! r*i )%"reu% )%tre "atru c3i9 )%tre* Ste2a% ' "e grece-te. Se )%dre"t '"re c l/ul cel .ai )%de"rtat al grdi%ii -i Marcellu' )i 2cu 'e.% ' 'e a-e$e. 8 Ai r.a' .irat c %(ai !$ut "e De.etriu'& )%ce"u Ste2a% '. La d u '"t.,%i du" ce /i(a tri.i' 'cri' area& a a!ut %e% r cul ' 'e )%t,l%ea'c "e 'trad -i a 2 't recu% 'cut de tri*u%ul acela cu care a a!ut c %2lictul la Ate%a. :u '(a luat %ici .'ur "e%tru a 2i are'tat& dar De.etriu' -i(a $i' c tri*u%ul ar "utea ' )%cerce ' 'e r$*u%e )." tri!a lui. 6% ca$ul ace'ta "riete%ii 'i di% dug3ea%a lui >e%H 'e2 ar 2i "utut ' 2ie acu$a/i& -i % i %(a!e. %ici u% .i1l c "e%tru a %e a"ra. 8 S"u%e(.i& Ste2a% '& u%de a "lecat De.etriu'9 )%tre* Marcellu' "r 2u%d i."re'i %at de ace'ta !e'te. 8 :u -tiu& 't",%e. S(a )%t r' aca' -i a a-te"tat ' . )%t rc -i eu. A. 'tat de !eg3e -i a. ! r*it a"r a"e t at % a"tea. C,/i!a di%tre "riete%ii % -tri 'e )%t,l%i'er )% tai% 1 ' )% atelierul lui >e%H 'e2. La u% cea' )%ai%te de re!r'atul $ ril r a. c * r,t -i % i. Lu)%du(-i r.a' *u% de la t /i& De.etriu' a "lecat )%ai%te de r'ritul ' arelui. Du" ce !a trece "ri.e1dia& 'e !a )%t arce di% % u )% ca$ul c,%d tri*u%ul !a "r'i ra-ul. Dac !rei& ).i !ei l'a 'cri' are "e%tru el0 'au .ai t,r$iu !ei "utea '(i dai de -tire "e adre'a .ea dac 'e !a )%t,."la ' g'e-ti "e ci%e!a care ' 2ie . de )%credere -i '( aduc. Mi(a '"u' c !ei ' 'i -i .(a rugat '(/i e5"lic . ti!ul "e%tru care li"'e-te. :i.e%i di%tre ceilal/i %u -tie& adug Ste2a% ' cu gla'ul )% - a"t7 De.etriu' .(a i%2 r.at -i de'"re . ti!ul care te deter.i% ' !i$ite$i Galileea. 8 Ce /i(a '"u' a%u.e9 )%tre* Marcellu' -i )%cerc ' de'ci2re$e *ra$ul grecului. 8 Mi(a '"u' t tul& r'"u%'e Ste2a% ' -i 'e uit la el 2r ' cli"ea'c. @i%ea ' 2ie 'igur c )% dru.ul ace'ta !ei 2i )%' /it de Ju'tu' -i "r *a*il -i(a dat 'ea.a c )% acea't a2acere a- "utea i%ter!e%i -i eu& )%tr( u% 2el arecare. C,%d a )%ce"ut '(.i '"u% . ti!ul "e%tru care te i%tere'e$i de I'u' ( du" .ult e$itare -i .ulte lacu%e ( a. 'truit '(-i de'carce 'u2letul -i .i(a .rturi'it ade!rul. Dar )% .i%e " /i a!ea t at )%crederea& de arece eu %u te ! i trda )% 2a/a cel rlal/i. Marcellu' %u 'e 'i./i )% 'tare '(i r'"u%d %i.ic la ace'ta .rturi'ire. Se uit la el -i r.a'e )%g,%durat.

8 Cei di% dug3ea%a lui >e%H 'e2 "r *a*il *%uie'c ce!a& de arece du" "lecare a. 2 't ur.rit. 8 T,%rul 4ili" e'te %e" tul .eu& 't",%e& )i e5"lic Ste2a% '. Tre*uia ' a2lu u%de l cuie-ti. De 4ili" %u tre*uie ' te te.i. El %u !a 'u2la %ici ! r*. :i.e%i di%tre cei di% dug3ea% %u ! r a2la de'"re acea't )%t,l%ire a % a'tr. 6%ai%te de a.ia$ .(a. te.ut c I a% te(ar "utea recu% a-te& dar "e'e.%e %u te(a recu% 'cut0 el e'te 2ire !i't are. 8 Cu. ar 2i "utut ' . recu% a'c9 )%tre* Marcellu'. 8 I a% a 2 't de 2a/ la r'tig%ire= +r *a*il ! aduce/i a.i%te de t,%rul care )%cerca ' li%i-tea'c "e .a.a lui I'u'. 8 Ce gr $!ie; Ea a 2 't de 2a/9 Marcellu' "lec c3ii )% ".,%t -i(-i du'e .,i%ile la 2ru%te.= 8 Da& a 2 't de 2a/& )%cu!ii%/ Ste2a% '. A. 2 't -i eu de 2a/. Te(a. recu% 'cut i.ediat ce ai i%trat )% dug3ea%& de-i te a-te"ta. ' a"ari. Cred c di% "rici%a lui I a% %u e %e! ie '(/i 2aci %ici gri1& de arece el %u -i(a adu' a.i%te. 8 Ai 2 't 2 arte a.a*il. + t ' te 'er!e'c cu ce!a9 8 Da& 't",%e& r'"u%'e grecul -i c %ti%u cu gla'ul )% - a"t7 Ai c.a-a la du.%eata9 Marcellu' ddu di% ca". 8 + /i ' .i( ar/i -i .ie9 8 Sigur c " t; r'"u%'e Marcellu'. Vi% cu .i%e; Acu.. erau de trei $ile "e dru.& dar %u.ele lui I'u' %u 2u'e'e )%c " .e%it %ici 'i%gur dat. De-i "rea %ai!& Ju'tu' era t tu-i e5tre. de di'cret. C,.*etul i% ce%t ce(i tre.ura .ereu "e *u$e )/i ddea ' )%/elegi c e'te gata '(/i )%de"li%ea'c rice d ri%/. Se 'trduia )% t ate c3i"urile '(-i d !edea'c re'"ectul cu!e%it u%ui t,%r r .a% care .ai e'te -i * gat& dar )%c l t ate %de1dile c !a )%ce"e ' ! r*ea'c de *u%! ie de'"re ceea ce(l i%tere'ea$ "e el 'e d !edir 2r %ici u% te.ei. Acea'ta 2u ca$ia c,%d c %'tat c 'u%t -i lucruri "e care %ici c3iar u% r .a% * gat -i *i%e ).*rcat %u le " ate (. ."ra %ici cu *a%i& %ici cu ! r*e *u%e -i %ici cu a.e%i%/ri0 u%ul di%tre ace'tea era -i " !e'tea lui I'u'. Lui Marcellu' %u(i trecu'e ",% acu. %ici dat "ri% .i%te c )% calitate de cet/ea% al R .ei !a a!ea -i ca$ii c,%d acea't calitate %u(i !a "utea 2 l 'i la %i.ic 'au !a re"re$e%ta c3iar "iedic )% calea 'c "uril r "e care le ur.re-te. Dac erai r .a% -i .ai a!eai -i *a%i& )% t ate "r/ile lu.ii "uteai */i%e t t ce " 2te-ti. T ate " r/ile -i u-ile 'e de'c3ideau larg )% calea ta& .e'ele 'e )%ti%deau& 'tri%ii "e care(i )%t,l%eai )% dru. c * rau di% carigele de "ia/ ca '(/i cede$e l cul l r& )% dug3e%e %egu't rii ddeau )% *r,%ci ca ' te 'er!ea'c& l',%d "e ceilal/i clie%/i ' a-te"te. Dac ' 'eai )% " rt cu )%t,r$iere& c ra*ia te a-te"ta0 dac %u era dec,t 'i%gur ca*i%& dar -i acea'ta cu"at& * gatul e!reu care "lti'e /i( ceda 2r ' "r te'te$e. C,%d 2ceai cui!a 'e.% ' 'e "rea'c& 'e "rea& iar c,%d )i 2ceai 'e.% ' "lece& "leca. Dar dac 'e )%t,."la ' "leci la dru. -i ' cutreieri .icile "r !i%cii di% "artea de .ia$% a"te a Ieru'ali.ului 'u* "rete5tul c !rei ' cu."eri /e'turi de ca'& dar )% realitate "e%tru a te i%2 r.a de'"re u% te'lar 'rac care trecu'e di%i ar "ri% ace'te regiu%i& calitatea de cet/ea% r .a% 'e d !edea "iedic -i *a%ii "e care(i a!eai %u(/i "uteau 2 l 'i la %i.ic. +la%ul "e care Marcellu' -i(l 2cu'e la )%ce"ut %u i 'e "ru'e greu de e5ecutat. >ar'a*a' Ju'tu'& )-i $i'e el& !a 2i )%c,%tat de )%'rci%area acea'ta -i 'e !a 'i./i .ul/u.it c !a "utea ! r*i de'"re er ul 'u. +r *a*il )-i !a )%c3i"ui c !a "utea '(I c %!ertea'c -i "e el. 6i !a 2ace cu% -ti%/ cu a.e%ii de la /ar care au cu% 'cut de a"r a"e "e ace't galileea%. Ace-tia )l ! r " 2ti )% ca'ele l r "e%tru a(i arta /e'turile "e care

le au -i c3iar )%ai%te de a 'e a-e$a "e 'cau% ! r )%ce"e '(i ! r*ea'c de'"re 2a"tele lui e5tra rdi%are -i de'"re )%t,."lrile "ri% care a trecut. Dar c %'tat c %i.ic di% t ate ace'tea %u 'e )%t,."l. E'te ade!rat c a.e%ii "e care )i )%t,l%ea )% .icile 3a%uri )l 'alutau re'"ectu -i& iar du" ce "leca di% % u la dru. -i trecea "ri% c,te u% 'at )i artau lucrurile "e care le a!eau& dar de'"re I'u' %u 'c teau %ici ! r*. Erau curte%it ri& '"italieri -i "riete% -i0 dar& de-i i 'e )%t,."la'e ca de .ulte ri ' 2ie tratat ca 'tri% )% l curi u%de %ici %u '(ar 2i a-te"tat& %u 'e 'i./i'e ",% acu. %ici dat at,t de 'i%gur ca )%tre a.e%ii ace-tia. T /i a!eau cu% -ti%/ de'"re ce!a& dar )% 2a/a lui %i.e%i %u " .e%ea %i.ic. Ju'tu' )l i%tr ducea )% c,te ca' -i cel r care )l )%t,."i%au le '"u%ea . ti!ul "e%tru care a !e%it0 a.e%ii 'e gr*eau '(i arate lucrurile cele .ai *u%e -i cele .ai 2ru. a'e& 2cute la r$* i. Dar i.ediat du" aceea 't",%ul ca'ei 'c3i.*a "ri!ire 2ugar cu Ju'tu' -i ie-eau )."reu% di% ca.er& ca "u/i% du" aceea ' ia' di% ca' -i %e!a'ta& l',%du(l )."reu% cu c,te .tu- -i cu c "iii& a-a c(-i ddeau 'ea.a c(a "lecat -i ea du" ' /ul ei ca ' 'tea )."reu% de ! r* cu Ju'tu'. 6%'-i at. '2era ace'tei regiu%i "rea 'aturat de .i'tere. De "ild )% t ate "r/ile "e u%de trecea !edea i.agi%ea "e-telui '"at )% 'c ar/a u%ui 'ic . r 'au tra' cu !,r2ul t iagului )% "ul*erea dru.ului& .,$glit cu *ucat de !ar %e'ti%' "e $idurile de "iatr care )."re'urau g '" driile 'au '"at cu cu/itul )% t*lia c,te u%ei .e'e de la 3a%urile u%de 'e "reau. De.etriu' )i '"u'e'e c acea't i.agi%e e'te 'i.* lul % ii credi%/e "r " !duite de I'u'. A d ua $i de la "lecare& )% %de1dea c !a "utea deter.i%a "e Ju'tu' ' ! r*ea'c& )l )%tre*a'e ca di% )%t,."lare7 8 Ce )%'ea.% i.agi%ea acea'ta a "e-telui "e care Iar Ju'tu' )i r'"u%'e7 8 6% "r/ile ace'tea "e-tele e'te 3ra%a % a'tr cea de t ate $ilele. Marcellu' r.'e'e %e.ul/u.it de r'"u%'ul ace'ta e!a$i! -i lu 3 tr,rea ' %u(l .ai )%tre*e %i.ic. +r "tit de tul"i%a u%ui '. c3i%& Marcellu' e5a.i%a *ra$ul ar' de ' are a lui Ju'tu' -i 'e )%tre* la ce '( 2i g,%di%d -i c,t are de g,%d ' .ai 'tea a-a %e.i-cat ca ' 'e uite '"re cer. Ju'tu' %u "rea c -i(a dat 'ea.a de %eli%i-tea clt rului 'u. Se ridic )% "ici are -i 'e a"r "ie de .gru-ii "e care c %duct rul l r )i l'a'e ' "a'c )% ti."ul c,t el 'ta )%ti%' la u.*r. V$,%d c 2r,ul .gru-ului di% 2ru%tea c %! iului e'te at,t de 'curt )%c,t )l ',%gera'e la gur& i(l trecu "e'te urec3ile lu%gi -i& du" ce i(l 'c a'e& 'e a-e$ )% iar* -i cu !,r2ul "u.%alului 2cu alte guri "e%tru catara.e& )%delet%icirea acea'ta %u i 'e "ru u- ar& de arece "ielea 2 r,u Iu i era !ec3e -i u'cat7 )%ai%te de a i(l "u%e di% % u "e ca"& t,%rul 'e tre$i -i 'e uit la el curi '. 8 Vi% )%c ace& . t,."itule; 'trig Marcellu'. :u ad.it ' c3i%uie-ti a%i.alele ace'tea. Sc a'e a" i di% c3i.ir u% *a% de ara. -i )%ti%$,%du(i(l )i '"u'e7 I%tr )% ca' ceea de c l 'au ia(le la r,%d "e t ate -i adu "u/i% ali2ie& dar ' %u !ii 2r ea. Du" ce t,%rul c * r) )% 1 'ul " tecii& Marcellu' .,%g,ie .gru-ul "e %a'ul cati2elat -i 'e )%t ar'e '"re Ju'tu'& care acu. 'e ridica'e )% ca"ul a'el r -i 'e uita la el $,.*i%d. 8 C %'tat c(/i "lac a%i.alele& $i'e el *i%e! it r. 8 Da& r'"u%'e Marcellu'& ).i "lac a%u.ite a%i.ale. :(a- "utea '"u%e c .gru-ii ).i "lac )% . d de 'e*it& dar %u(.i "lace ' !d c 'u%t c3i%ui/i. V . 2i *liga/i ' 'u"ra!eg3e. "e %etre*%icul ace'ta care %u e'te *u% de %i.ic. Marcellu' 'e a-e$ l,%g el& c %-tie%t c di% . .e%tul ace'ta Ju'tu' a )%ce"ut '(l 1udece cu t tul alt2el. )%t,l%i. )% t ate "r/ile9

8 6/i "lac 2l rile9 )%tre* Ju'tu' du"

lu%g tcere& care i 'e "ru -i lui c a de!e%it "e%i*il.

8 Sigur c da& r'"u%'e Marcellu'& adic de ce ' %u(.i "lac9 8 Regiu%ea acea'ta e'te "li% de 2l ri de c,.". T c.ai ace'ta e'te a% ti."ul c,%d )%2l re'c. 4 arte cur,%d ! r )%ce"e cldurile -i t ate 'e ! r !e-te1i. A%ul ace'ta 'u%t .ai .ulte dec,t alte da/i& $i'e el -i 2cu u% ge't larg cu .,%a '"re c 'ti-ele dealuril r di% a"r "ierea l r7 ia uit(te ce * g/ie de cul ri; Marcellu' 'e uit )% "artea "e care i( i%dica degetul ci tur ' al clu$ei 'ale& )% ti."ul c,t gla'ul *l,%d al lui Ju'tu' )i tre.ura )% au$& %u.i%du(i t ate 2l rile c,."ului di."re1urul l r7 .u-e/el al*a'tru -i al*& trai'ta ci *a%ului& cu "etalele liliac3ii ca u% e.ail tra%'"are%t& !rgat cu !i%i- are de "ur"ur& 'al!ie al*& *etu%ii& ca."a%iile al*e -i trei '"ecii de .rgrite. 8 Cred c e-ti u% .are iu*it r al %aturii& $i'e Marcellu'. 8 A'ta %u.ai de d i a%i )%c ace& )%ai%te trecea. "e l,%g 2l ri 2r ' le !d& a-a cu. 'e )%t,."l cu a"r a"e 2iecare di%tre a.e%i. E!ide%t& cu% -tea. "la%tele %ece'are "e%tru e5i'te%/& cu. e'te i%ul& gr,ul& !$ul& 'ecara& r$ul -i tri2 iul. La 2l ri %u .(a. "rea g,%dit dec,t du" ce .(a. )."riete%it cu u% *r*at care -tia t ate tai%ele l r. Ju'tu' 'e )%ti%'e'e di% % u )% iar* -i gla'ul lui *l,%d 'e . dula at,t de !i't r& )%c,t Marcellu' r.a'e cu gura c'cat -i 'e )%tre*& %u cu.!a de a't dat galileea%ul !a )%ce"e ' ! r*ea'c de'"re "riete%ul 'u "ierdut9 8 El cu% -tea t ate 2l rile& adug Ju'tu' -i clti% di% ca"& ca -i c,%d a.i%tirea ce(i r.'e'e de'"re el ar 2i 2 't %e-tear'. Marcellu' 'e g,%di '(l )%tre*e dac "riete%ul 'u a .urit 'au a "r'it regiu%ea de !re.e ce ! r*e-te de'"re el la trecut& dar re%u%/& $ic,%du(-i c %u e'te %e! ie ' de!i% "rea 'truit r. 8 Judec,%d du" 2elul )% care ! r*ea de'"re /ie& )/i !e%ea ' cre$i c t ate 2l rile 'u%t "riete%ele lui. 6%tr(u%a di% $ile '(a )%t r' '"re % i& cei care(l )%' /ea.& -i %e(a '"u' ' %e "ri.& a" i %e(a artat u% "artal "li%i de cri%i7 <Uita/i(! c,t de * gate 'u%t 'traiele l r; '"u%ea el. Dar %ici %u t rc -i %ici %u /e'. :ici regele S l . % %(a "urtat 'traie at,t de 2ru. a'e=. 8 +r *a*il "riete%ul du.itale a 2 't u% iu*it r al 2ru.u'e/ii. Dar %(a a!ut 'i./ "ractic; El %u era u% ade"t al .u%cii 2r "reget9 8 Di." tri!& 'e gr*i Ju'tu' '(i r'"u%d. Era de "rere c a.e%ii tre*uie ' 2ie ',rguit ri& dar '"u%ea c "ierd "rea .ult !re.e g,%di%du('e %u.ai la ei )%-i-i -i la tru"urile l r& la 3ai%e -i la 3ra%& la *u%uri "e care ' le adu%e )% 1it%i/e -i la *a%i. 8 :u cred ' 2i 2 't u% *r*at )%de'tulat& declar Marcellu' -i $,.*i& ca ! r*ele lui ' %u "ar "rea 'e!ere0 dar Ju'tu'& care 'e uita la cer& %u(i !$u $,.*etul -i ! r*ele lui )l 2cur ' 'e )%tu%ece la *ra$. 8 :u era *r*at tr,%da! -i ar 2i "utut ' ai* t t ce " 2te-te& declar Ju'tu' cu gla'ul categ ric. De .e'erie era te'lar -i )%c u%ul 2 arte )%de.,%atic. Era "lcere ' te ui/i la el c,%d )%tre*ui%/a 'culele ti a'e. Le.%ul )% .,%a lui lua )%2/i-are de "rea c a-a a cre'cut )% "dure. De 2iecare dat c,%d te duceai la el& g'eai atelierul "li% de a.e%i care !e%eau '(I !ad lucr,%d. A!ea u% 2el al 'u de a 'e "urta 2a/ de c "ii... 2a/ de a%i.ale -i 2a/ de "'ri& $i'e Ju'tu'& a" i $,.*i .,3%it -i 2t. C,%d "leca de la atelier ca ' 'e )%t arc aca'& era )%t deau%a )%' /it de c "ii -i de c,i%i. T tul era la= )%de.,%a lui& dar cu t ate ace'tea el %u cerea %i.ic "e%tru el. S"u%ea .ereu c(i "are ru de a.e%ii care 'e $*at -i(-i 2ac gri1i& de cei care 'e $*uciu. -i )%-al "e%tru a adu%a c,t .ai .ulte *u%uri. Dar du" ce le adu% 'u%t *liga/i ' 'tea de 'tra1 ca 3 /ii ' %u le 2ure& . lia ' %u le 'trice -i %ici rugi%a ' %u le .%,%ce. 8 +r *a*il a 2 't u% e5ce%tric dac %(a /i%ut ' ai* -i el ce!a& declar Marcellu' )%g,%durat.

8 T tu-i %ici dat %u -i(a )%c3i"uit de'"re 'i%e )%'u-i c(ar 2i 'rac; adug Ju'tu' -i ridic,%du('e )%tr( u% c t "ru ce!a .ai a%i.at. O.ul ace'ta a!ea du3ul ade!rului& ceea ce %u '(ar "utea '"u%e de'"re .ul/i 'e.e%i de(ai % -tri. 8 Ceea ce '"ui .i 'e "are %e *i-%uit& $i'e Marcellu' -i 'e uit )% c3ii lui ",% c,%d Ju'tu' $,.*i. 8 :u t c.ai at,t de %e *i-%uit& dac 'tai ' te g,%de-ti *i%e. Iu*irea de ade!r 2ace .ai .ult dec,t * g/iile ".,%tului. C,%d ci%e!a 'e )%t,."l ' iu*ea'c& ade!rul .ai .ult dec,t *u%urile ".,%te-ti& ceilal/i a.e%i 'e adu% )."re1urul lui. A"r a"e t at lu.ea ar !rea ' 2ie ci%'tit& dar du3ul ade!rului %u(l " /i a!ea c,t !re.e i%i.a /i(e "li% de " 2tele tru"ului -i de lc .ia 2a/ de *u%urile ".,%te-ti. Ace'ta e'te . ti!ul "e%tru care a.e%ii 'e adu%au )."re1urul ace'tui te'lar -i a'cultau )%!/turile lui7 .ul ace'ta 't",%ea du3ul ade!rului. 6% a"r "ierea lui %u 'i./eau %e! ia de a 'e 2eri -i %ici de a 'e "re2ace -i %ici ' .i%t. +re$e%/a lui )i deter.i%a ' 'e 'i.t t t at,t de .ul/u.i/i -i de 'l * $i ca %i-te c "ii. 8 T at lu.ea 'e 'i./ea )% 2elul ace'ta c,%d 'e a"r "ia de el9 8 A"r a"e t at lu.ea& r'"u%'e Ju'tu' -i ddu di% ca". U%e ri 'e )%t,."la ca a.e%ii care %u(l cu% -teau ' )%cerce '(l a.gea'c )% legtur cu ei ( -i $,.*i ca -i c,%d -i(ar 2i adu' a.i%te de ce!a ( dar tre*uie ' -tii& 't",%e& c du3ul ade!rului "e care(l " 'eda .ul ace'ta era at,t de de'!,r-it& )%c,t ar 2i 2 't $adar%ic '(i '"ui .i%ciu%i 'au ' te "re2aci c e-ti alt2el dec,t ai 2i cu ade!rat. :u reu-eai %ici cu ! r*a& %ici cu 2a"ta -i %ici cu "urtrile. i i.ediat ce a.e%ii -i(au dat 'ea.a de ace'ta realitate au re%u%/at la rice "re2ct rie -i au )%ce"ut ' '"u% de *u%! ie ade!rul. +e%tru .ul/i di%tre ei 'itua/ia acea'ta "rea cu. t tul % u -i le ddea 'e%$a/ie de li*ertate. Ace'ta e'te . ti!ul& 't",%e& "e%tru care t /i /i%eau la el. :u erau )% 'tare '(i '"u% .i%ciu%i& a-a c(i '"u%eau ade!rul -i '"u%,%d ade!rul 'e 'i./eau .ult .ai .ul/u.i/i. 8 Acea'ta e'te c %ce"/ie cu t tul % u; declar Marcellu'. +r *a*il "riete%ul du.itale& Ju'tu'& era u% 2il ' 2. Cu% -tea 'crierile cla'icil r9 O cli" Ju'tu' %u -tiu ce '(i r'"u%d -i clti% di% ca". 8 :u(.i !i%e ' cred& r'"u%'e el. Dar el le -tia t ate. 8 +r *a*il "ri%tre a.e%ii * ga/i %u a!ea "riete%i& dac el %u era de ac rd cu adu%area de *u%uri; $i'e Marcellu'. 8 Ai 2i r.a' .irat dac ai 2i "utut !edea ce de * ga/i !e%eau la el ca '(l a'culte; declar Ju'tu'. 6.i aduc a.i%te c )%tr(u% r,%d u% t,%r * gat l(a a'cultat du"(a.ia$ )%treag0 )%ai%te de "lecare '(a a"r "iat de el -i l(a )%tre*at cu '2ial7 <Cu. a- "utea ' c,-tig -i eu ceea ce ai tu9= Ju'tu' 2cu "au$ lu%g -i "ri!irile )i rtcir )% alt "arte& a-a c Marcellu' 'e )%tre* dac %u cu.!a a )%ce"ut ' 'e g,%dea'c la altce!a. 8 i ce i(a r'"u%' te'larul du.itale la ace'ta )%tre*are9 8 I(a r'"u%' c el e'te "rea ad,%c "re cu"at de " 'e'iu%ea *u%uril r 'ale. <Druie-te t ate ale tale -i ur.ea$(.;= 8 i l(a a'cultat9 8 :u l(a a'cultat& dar i(a r'"u%' c i(ar 2ace -i lui "lcere dac ui2i )% 'tare ' "r cede$e )% 2elul ace'ta. A "lecat "r 2u%d a*tut -i tutur r %e(a "rut ru de el& de arece %i '(a "rut u% t,%r e5tre. de cu.'ecade. Ju'tu' clti% di% ca" -i $,.*i )%g,%durat7 Cred c atu%ci i '(a )%t,."lat "e%tru "ri.a dat ca '(-i d rea'c -i el ce!a ce %(a "utut ' */i%.

8 Te'larul ace'ta "are c a 2 't u% *r*at cu t tul %e *i-%uit& $i'e Marcellu'. A a!ut aceea-i .e%talitate ca rice !i't r& ca u% " et 'au u% arti't. :u cu.!a 'e i%tere'a de de'e% 'au de 'cul"tur9 8 E!reii %u de'e%ea$ -i %ici %u 'e cu" de 'cul"tur. 8 Seri '9 6% ca$ul ace'ta "er' %alitatea l r cu. 'e .a%i2e't9 8 Se .ul/u.e'c ' c,%te -i ' " !e'tea'c *a'.e. 8 Ce 2el de *a'.e9 8 6% cea .ai .are "arte lege%de ale " " rului % 'tru0 de'"re 2a"tele a.e%il r % -tri .ari. +,% -i c "iii .ici cu% 'c tradi/iile -i "r 2e/iile %ea.ului % 'tru& $i'e Ju'tu' -i $,.*i ca -i c,%d ar 2i !rut '(i '"u% ce!a c %2ide%/ial7 A. u% %e" t& 't",%e& "e care(l c3e. I %a. I(a. dat %u.ele ace'ta di% "rici% c '(a %'cut cu u% "ici r r'ucit& ca -i *tr,%ul I %a de'"re care 'e ! r*e-te )% Cr/ile Regil r... cel care a 2 't 2iul lui Saul. I %a al % 'tru a )."li%it -a"te a%i. Ar tre*ui '(l au$i "e el ! r*i%d de'"re 2acere& de'"re " t " -i de'"re e5 d. 8 De'"re ce e5 d9 )%tre* Marcellu' -i )%cerc '(-i aduc a.i%te. 8 :u -tii %i.ic de'"re a'ta9 )%tre* Ju'tu' .irat& dar )%gduit r. 8 tiu ce )%'ea.% cu!,%tul ace'ta& r'"u%'e Marcellu'. E5 d )%'ea.% "lecare 'au u% dru. de ie-ire& dar %u(.i aduc a.i%te de )%t,."larea la care te re2eri& )%tre*ui%/,%d cu!,%tul ace'ta. 8 Credea. c t at lu.ea tre*uie ' -tie de'"re 'c"area " " rului % 'tru di% r *ia Egi"tului. 8 De'"re a'ta e'te ! r*a; 'e .ir Marcellu'. Eu %u -tia. c acea'ta a 2 't i't rie a2ir. c e!reii au 2 't alu%ga/i di% Egi"t. 'c"are. +r 2e' rii % -tri de

8 A2ir.a/ia acea'ta e'te u% %eade!r ru-i% '; "r te't Ju'tu' i%dig%at. 4ara %ul a )%cercat '(i /i% "e 'tr*u%ii % -tri )% r *ie "e%tru a le lucra ".,%turile -i a le ridica . %u.e%tele. 8 6% '2,r-it... 2a"tul %(are i." rta%/& cci realitatea -i a-a %u ! . "utea 'c3i.*a& $i'e Marcellu'. 6% acea't "ri!i%/ 'u%t di'"u' ' cred ceea ce '"ui du.%eata dac !ei !rea ' . i%2 r.e$i. 8 Te !a i%2 r.a .icul I %a du" ce ! . a1u%ge la Se"2 ri'. E'te u% *iat i%telige%t& adug Ju'tu' -i "ru c %e.ul/u.irea lui '(a li%i-tit. 8 Da& .icul I %a e'te t t ce a!e.. S /ia .ea 'e di3%e-te de .ul/i a%i. 4iic(.ea& Re*ecca& e'te 2e.eie !du!. +e%tru % i I %a e'te .are .,%g,iere. +r *a*il -tii ce )%'ea.% ' ai )% ca' u% c "il * l%a! -i l g. E'te ce!a .ai *i%e )%gri1it dec,t u%ul '%t ' -i t /i 'e cu" %u.ai de el& "r *a*il "e%tru a(l 2ace ' uite. De ace'te "ri!ilegii I %a c %ti%u ' 'e *ucure -i a't$i& de-i acu. e'te !i%decat. 8 Vi%decat9 V r*e-ti de'"re "ici rul lui9 'e .ir Marcellu'. Cutele de la t,."le "rur c i 'e ad,%ce'c c,%d ddu di% ca" )% 'e.% de )%cu!ii%/are& dar Ju'tu' %u ridic %ici de a't dat "ri!irea. Se !edea li."ede c %u d re-te '(l .ai aud "u%,%du(i -i alte )%tre*ri. +u/i% du" aceea "ru c '(a tre$it di% ad,%cul g,%duril r& cci $,.*i -i )%ti%$,%d *ra/ele )% 'u'& 'e ridic )% "ici are. 8 A ' 'it !re.ea ' %e ur%i. la dru. dac !re. ' a1u%ge. la SHc3ar "e la a"u'ul ' arelui& $i'e el. 6% acea't l calitate %u 'e g'e-te u% 3a% u%de ' %e "ute. ad" 'ti. Va tre*ui ' " " 'i. "e'te % a"te )% a"r "ierea 2,%t,%ii lui Iac *. Ai au$it !re dat de'"re Iac *9 )%tre* el cu i% ce%/. 8 :u cred ' 2i au$it ce!a& ad.i'e Marcellu'. A"a 2,%t,%ii e'te at,t de *u%9

8 :u e'te cu %i.ic .ai *u% dec,t a"a alt r 2,%t,%i& dar acea'ta e'te u% 2el de .ie$ui% care durea$ de 'ec le )%tregi. A"ucar di% % u la dru.. T,%rul adu% .gru-ii care )%ce"u'er ' "a'c u.*l,%d du" 'caie/i -i(i " r%i. Ju'tu' 'e )%t ar'e )% l c -i 2c,%du(-i .,i%ile "u%te "e'te c3i 'e uit )% lu%gul dru.ului "e u%de trecu'er. Curi $itatea lui Marcellu' 'e tre$i i.ediat. :u 'e )%t,."la "e%tru )%t,ia dat ca Ju'tu' ' 'e "rea'c )% l c -i ' 'e uite )% ur.. De 2iecare dat c,%d a1u%geau la r'cruce de dru.uri& el 'e "rea -i 'e uita )% t ate "r/ile. T tu-i %u "rea c '(ar te.e de !re "ri.e1die. Mai cur,%d )/i !e%ea ' cre$i c )% "r/ile ace'tea -i(a dat )%t,l%ire cu ci%e!a. Marcellu' era gata '(l )%tre*e dac ace'ta e'te ade!rul& dar la ur. )-i $i'e c %u e'te c3e'tiu%e care '(l " at i%tere'a "e el. Mai *i%e de trei cea'uri 2cur dru. "ri% c l* 2r ' )%t,l%ea'c "rea .ul/i dru.e/i -i a"r a"e 2r ' ! r*ea'c. Ciua 'e a"r "ia de '2,r-it. La de"rtare de !re 1u.tate .il !$ur u% cr,%g de 'ic . ri -i "ri%tre c "aci c,te!a c'u/e .ru%te. 8 Ace'tea 'u%t ca'ele di% .argi%ea l calit/ii SHc3ar& $i'e Ju'tu' -i 'e )%de.% la dru.. +u/i% du" aceea a1u%'er la u% .ic gru" de ca'e 1 a'e& '" ite )% al* -i cu ac "eri-urile a"r a"e ri$ %tale& )%tre ace'tea& "e .argi%ea dru.ului era 2,%t,%a i't ric. Di% a"r "ierea ei 'e de'"ri%'er d u 2e.ei -i "lecar& duc,%d "e u.eri urci are .ari cu a". A treia t c.ai atu%ci 'e a"r "ia -i Ju'tu' )-i d . li .er'ul& "e%tru a(i da ti." ca ' 'c at gleata grea -i '(-i u."le urci rul. 4e.eia 'e uit %e"'t are )% "artea l r& l' ulci rul di% .,% -i 2cu c3ii .ari& ca a*ia du" aceea ' )%cea" a 'c ate gleata& )-i u."lu urci rul )% .are gra*& 'tr "i%du('e cu a"a di% gleat "e "ici are& a" i )l ridic ia u.r -i 'e )%dre"t '"re gru"ul de ca'e di% a"r "iere. 8 Mi 'e "are c a. '"eriat( & $i'e Marcellu'. :u(.i !i%e ' cred c(a. arta at,t de "ri.e1di ';. 8 :u '(a '"eriat; declar Ju'tu' cu gla'ul li%i-tit. 4,%t,%a era larg. G3i$dul de "iatr di."re1urul ei %u era "rea )%alt& dar de'tul de lat "e%tru a te "utea a-e$a c . d "e el. Ju'tu'& care "rea )%g,%durat& 'e a-e$ "e .argi%ea g3i$dului& cu '"atele '"re gru"ul c'u/el r di% a"r "iere. Du" ce Marcellu' 'ttu c,te!a cli"e uit,%du('e )."re1urul 'u& 'e a-e$ -i el de cealalt "arte a g3i$dului -i a-te"t cu r*dare ca ' 'e ur%ea'c di% % u la dru.. Cu c3ii ur.ri 2e.eia care 'e de"rta re"ede& ",% c,%d di'"ru di% !edere. Dar i.ediat du" aceea a"ru di% % u& de a't dat 2r urci r -i a"uc )% 2ug '"re ca'a cea .ai a"r "iat0 %u trecu .ult -i di% ca' ie-i )."reu% cu alt 2e.eie .ult .ai t,%r -i .ai 2ru. a'. Se "rir alturi -i 'e uitar cu ate%/ie '"re 2,%t,%& a" i 'e a"r "iar )%cet& "ri%du('e di% c,%d )% c,%d ca ' 'e uite u%a la alta -i ' 'c3i.*e c,te ! r*& ca -i c,%d ar 2i 2 't '"eriate. 8 Ju'tu'& 2e.eia de adi%eauri !i%e )%c ace -i .ai aduce cu ea )%c "e u%a& dar .i 'e "are c %u !i% du" a"& $i'e Marcellu'. Ju'tu' tre'ri -i )%t ar'e ca"ul )% "artea de u%de !e%eau 2e.eile. A" i 'e ridic )% "ici are -i 'e )%dre"t '"re u%a di%tre ele care 'e re"e$i %u.aidec,t )%ai%te. Sc3i.*ar c,te!a cu!i%te )."reu% -i !$u "e Ju'tu' c )%ce"e ' clati%e di% ca". 4e.eia cea .ai t,%r ridic c3ii 2ru. -i -i .ira/i '"re el -i "ru c 'truie& a-a c Ju'tu' clti% di% ca" cu e%ergie& ca -i c,%d ar 2i !rut ' "r te'te$e. La ur. )%t ar'e ca"ul )%cet '"re Marcellu'& iar "ri!irea 2e.eii 'e )%dre"t %u.aidec,t '"re el. +r *a*il Ju'tu' le '"u'e'e ' %u .ai 'truia'c& i%di2ere%t de 'u*iectul de'"re care ! r*eau. La ur.& 2e.eia cea .ai )% !,r't 'e de"rta de ei -i 'e )%t ar'e )%cet )% ca'0 Ju'tu' 'e )%cru%t la 2a/& ca -i c,%d '(ar 2i )%! it la ce!a 2r ' !rea -i a"uc di% % u '"re 2,%t,%. Di% atitudi%ea lui 'e !edea t tu-i c are de g,%d ' .ai ! r*ea'c cu ea. +r *a*il !a ! r*i i.ediat ce 'e !a 2eri ca$ia ' 'e a"r "ie de ea& 2r ' tre$ea'c curi $itatea ace'tui r .a%. Du" ce Ju'tu' de'"ac3eta *iectele de care a!eau %e! ie )% ti."ul " "a'ului -i )%ti%'e c rtul "e%tru

% a"te )%tre d i 'ic . ri 'tu2 -i& )-i '"u'e ce!a )% legtur cu *liga/ia de a c * r) )% 'at ca ' aduc ",i%e& de-i Marcellu' -tia c au ",i%e de a1u%' "e%tru a le a1u%ge de ci%& a-a c )%/ele'e c ade!ratul 'c " e'te ' ! r*ea'c di% % u cu 2e.eia aceea& cci 'e !edea de'tul de li."ede di% atitudi%ea lui c "re2er ' "lece 'i%gur. O* 'it de lu%gul dru. "e care(l 2cu'er -i 'i./i%du('e %e.ul/u.it de atitudi%ea .i'teri a' a clu$ei 'ale& Marcellu' 'e )%ti%'e "e c ! rul a-ter%ut de Ju'tu' )% 2a/a c rtului& ca ' ur.rea'c ' arele cu. c * ar "e'te !,r2urile c "acil r& " lei%d ac "eri-urile ca'el r di% 'at. De ce 2i !r,%d Ju'tu' ' ! r*ea'c )%tre "atru c3i cu 2e.eia acea'ta9 De'"re ce ! iau ' ! r*ea'c9 +r *a*il de'"re ce!a gra!. Dar cu. 'e " ate ca ei d i ' ai* de di'cutat 'ecrete9Galileea%ul era . rt& "ri% ur.are %i.e%i %u .ai a!ea . ti!e ' "er'ecute " " rul "e%tru )%!/turile -i 2a"tele lui0 t t a-a %ici "e%tru a.i%tirile "e care a.e%ii ace-tia le "'trat de'"re el. Marcellu' 'e 'i./ea 1ig%it. :u 'e " ate ca Ju'tu' '(-i )%c3i"uie de'"re el c a !e%it )% acea't regiu%e 'rac "e%tru a "rici%ui %e.ul/u.iri a.e%il r ace't ra. :u(i ddu'e %ici u% te.ei care ' 1u'ti2ice %e)%crederea ce d !edea 2a/ de el; 4r )%d ial& dac Ju'tu' %u are )%credere )% el& atu%ci )i !a cerceta *aga1ul "e%tru a de'c "eri ce!a 'u'"ect& )% ca$ul c,%d !a 'c t ci "ri%tre lucrurile lui& !a a!ea .are 'ur"ri$& cci "e 2u%dul 'acului de *aga1e e'te u% !e-.,%t de rigi%e galileea%& dar !a a!ea gri1 ca "e ace'ta ' %u(l g'ea'c. CA+ITOLUL KIII S arele a"r a"e a'2i%/i'e& c,%d du" u% dru. * 'it r de $i )%treag )% 2a/a l r a"ru l calitatea Ca%a. +leca'er di% 'atul :ai%& u%de Ju'tu' 'trui'e ' 'e "rea'c "e%tru $i )%treag "e%tru a 'r*t ri $iua ',.*etei -i a't2el Marcellu' 2u'e'e *ligat ' "etreac u%a di%tre cele .ai "lictic a'e -i .ai lu%gi $ile ce le cu% 'cu'e )% !ia/. 6% di.i%ea/a acelei $ile Ju'tu' 'e du'e'e la 'i%ag g. Dac l(ar 2i " 2tit -i "e el& Marcellu' l(ar 2i )%' /it *ucur '& cci 'i./ea %e! ia de arecare !aria/ie& de arece )% :ai% %u era %i.ic de !$ut -i %i.ic de 2cut. Dar Ju'tu' "leca'e '"u%,%dii(i c "e%tru .,%carea de a.ia$ "r !i$iile 'u%t t c.ai de a1u%'& a-a c %u !a tre*ui '(-i 2ac %ici gri1. Du" ce "etrecu du"(a.ia$ care i 'e "ru c %u 'e !a .ai ter.i%a %ici dat& 'e )%ti%'e )% 2a/a c rtului -i c %'tat c Ju'tu' 'e )%t arce )%' /it de 2e.eie .ai )% !,r't -i de u% t,%r )%alt -i cu *ra$ul gra!. Ve%eau )%cet& di'cut,%d 2 arte 'eri -i. La de"rtare de u% 'tadiu 'e "rir -i c %ti%uar ' ! r*ea'c !re.e )%delu%gat. La ur. 2e.eia -i t,%rul& care "r *a*il era 2iul ei& 'e )%t ar'er '"re 'at -i "lecar alturi& iar Ju'tu' 'e a"r "ie )%g,%durat. Marcellu' )-i $i'e c(ar 2i c "ilrie di% "artea lui ' 2ie %e.ul/u.it di% "rici% c el re2u$ '(i 2ac cu% -ti%/ cu "riete%ii lui di% "r/ile ace'tea. C,%d 'e )%t,."la ' g'ea'c ce!a .ar2a& %u e$ita '(l "u% )% c %tact cu a.e%ii& dar )i da ' )%/eleag de'tul de li."ede c rela/iile di%tre el -i ace-tia 'u%t )%te.eiate %u.ai "e i%tere'e reci"r ce. 6% realitate el %u d rea c,tu-i de "u/i% ' cu% a'c "e 2e.eia aceea cu "rul cru%t -i %ici "e t,%rul de care 'e '"ri1i%ea cu at,ta drag 'te& dar cu t ate ace'tea ar 2i 2 't i." 'i*il ' %u 'e 'i.t "u/i% %e.ul/u.it de 'trdui%/a l r de a(l eli.i%a di%tre ei. 6% realitate )%/elegerea di%tre el -i Ju'tu' 2u'e'e '(l c %duc la ca'ele u%de 'e "uteau g'i /e'turi de !,%$are& dar %u 'e *liga'e c,tu-i de "u/i% '(l "re$i%te a.e%il r dre"t "riete% al 'u. 6% acela-i ti." %(a!ea de u%de ' -tie -i %ici %u tre*uia ' *%uia'c de'"re el c /e'turile ace'tea %u(l i%tere'au c,tu-i de "u/i%& ci t c.ai di." tri!& el ar 2i "re2erat ' cu% a'c -i ' 'tea de ! r* cu a.e%ii care au cu% 'cut "e I'u'. Du" ce a1u%'e )% 2a/a c rtului& Ju'tu' ddu di% ca" '"re el -i. a-e$,%du('e "e iar*& "ri!irile i 'e )%t ar'er '"re cul.ile .u%/il r ce 'e !edeau )% de"rtare. Di% c,%d )% c,%d Marcellu' )i aru%ca "ri!iri 2ugare& dar c %'tat c el %u 'e g,%de-te la cei di% a"r "ierea lui. Ar 2i ; 't greu ' a2ir.i dac

atitudi%ea acea'ta 2ace "arte di%tre *iceiurile Sa*atului 'u dac are -i alte . ti!e "e%tru a tcea. 6% di.i%ea/a $ilei ur.t are 'e tre$i 2 arte de!re.e -i(i '"u'e c ! r tre*ui ' "lece la dru.. +r,%$ir )% gra*. + ru%ci *iatului care c %ducea a%i.alele de " !ar ' 'e gr*ea'c& de arece )% ti."ul ace'tei $ile ! r 2i *liga/i ' 2ac dru. lu%g. S arele )%ce"u'e ' d g rea'c& dar t,%rul .ergea )%ai%te cu "a-i )%ti%-i& )%de.%,%du(-i .gru-ii. Marcellu' 'e 'i./i 2 arte .ul/u.it c,%d "e la a.ia$ Ju'tu' 'e a*tu di% dru. -i le tcu 'e.% '"re u% cr,%g de .'li%i di% a"r "iere. 8 :(ai !rea ' %e di3%i. -i ' .,%c.9 )%tre* el. 8 Sigur c !reau; r'"u%'e Marcellu' re'"ir,%d cu greutate -i /terg,%du(-i 2ru%tea de 'ud are. Cre$i c acea't Ca%a e'te l calitate at,t de i%tere'a%t& )%c,t ' .erite ' alerg. )% 2elul ace'ta& "e%tru a a1u%ge a't$i ",% ac l 9 8 6.i "are ru c te(a. $ rit a-a la dru.& r'"u%'e Ju'tu'. :u /i(ar7& '"u' . ti!ul .ar-ului ace'tuia gr*it& de arece ! ia. ca la '2,r-itul ace'tei $ile '(/i 2ac 'ur"ri$. Ac l )% Ca%a e'te t,%r 2e.eie care )% ti."ul 'erii ie'e )% $! i -i c,%t. 8 :u .ai '"u%e; )%g,% Marcellu' * 'it. S"er c 2elul ei de a c,%ta .erit 'te%eala ce %e(a. dat( . 8 C,%t 2 arte *i%e; $i'e Ju'tu'& care )%ce"u'e ' de'"ac3ete$e "r !i$iile. L cuit rii di% Ca%a ci%ea$ de!re.e& a" i 'e adu% cu t /ii& ti%eri -i *tr,%i& )% a"r "ierea i$! rului u%de acea't 2at i%2ir. c,%t i.%urile "re2erate de " " rul % 'tru. Me.*rii 2a.iliei -i !eci%ii aduc cu targa& a" i 'e adu% )."re1urul ei -i a'cult cu. c,%t ",% )%ce"e ' c * are )%tu%ericul. 8 Ceea ce(.i '"ui .i 'e "are %e *i-%uit& declar Marcellu'& "i"i%du(-i "ul"ele )%durerate. Cu. de e'te i%2ir.9 A- !rea '( !d -i eu& dar& dac ! . c %ti%ua .ar-ul % 'tru )% acela-i ti."& ",% di'ear ! i 2i -i eu t t at,t de i%2ir. ca -i ea. Ju'tu' )-i ddu 'ea.a c Marcellu' glu.e-te& -i $,.*i& a" i 2r,%'e *ucat de ",i%e de 'ecar& )i ddu lui 1u.tate -i 'e a-e$ )% iar*. 8 Miria. e'te 2at )%c,%tt are& $i'e el -i )%ce"u ' .e'tece cu lc .ie. Cred c acu. tre*uie ' ai* !re d u$eci -i d i de a%i. Acu. -a"te a%i a a!ut u% atac de "arali$ie. 6% rice )."re1urare a't2el de * al re"re$i%t .are %e% r cire0 "e%tru Miria. )%' a 2 't cala.itate& de arece ea era 2at "rice"ut la t t 2elul de "etreceri -i ea era cea care 'e cu"a )%t tdeau%a de c "iii 'atului. Acu. )%' %u .ai " ate u.*la. Dar a2ar de a'ta %e% r cirea a*tut a'u"ra ei i '(a "rut at,t de grea& )%c,t 'e 'i./ea cutre.urat de re! lt -i t at $iua * cea& a-a c "ri%/ii ei %u -tiau ce ar .ai "utea 2ace ca '( li%i-tea'c. 8 +re'u"u% c "e a.e%ii ace-tia )i cu% -ti de'tul de *i%e. $i'e Marcellu'& "e care )%t,."larea acea'ta %u(l i%tere'a di% cale(a2ar. 8 +e !re.ea aceea %u(i cu% 'cu'e. )%c& $i'e Ju'tu'& dar 2 arte cur,%d du" aceea )%t,."larea lui Miria. '(a r'",%dit 2 arte de"arte. Vre.e de trei a%i )%c3eia/i a 'tat )% "at 2r ' 'e .i-te& cutre.urat de %e.ul/u.ire -i cu 'u2letul )%!e%i%at de %e% r cirea ce 'e a*tu'e a'u"ra ei& a-a c %u ! ia ' 'tea de ! r* cu %i.e%i care ar 2i )%cercat '( ).*u%e$e. +e .'ur ce trecea ti."ul& "ri.ea t t .ai rar "e "riete%ele ei )% ca.era )% care $cea0 'ta %e.i-cat cu durerea ei -i 'e g,%dea %u.ai ea -tie la ce& ca rice . * l%a!. 8 i acu. a )%ce"ut ' c,%te9 Ce '(a )%t,."lat cu ea9 8 A )%ce"ut ' c,%te; )%cu!ii%/ Ju'tu'& a" i du" cli" de g,%dire adug7 A.%u%tele ace'tei )%t,."lri %u le cu% 'c. Dar %ici %u(.i !i%e ' cred c le(ar "utea cu% a-te ci%e!a. Miria. re2u$ ' ! r*ea'c de'"re 'c3i.*area "ri% care a trecut& iar "ri%/ii ei '"u% c %u -tiu %ici ei. C,%d au !e%it a.e%ii -i i(a )%tre*at& le(au r'"u%' d ar at,t7 <6%tre*a/i "e Miria.=.

8 +r *a*il '"u% ade!rul c,%d a2ir. c %u -tiu ce '(a )%t,."lat& $i'e Marcellu'& care )%ce"u'e '(l a'culte cu .ai .ult i%tere'. 4r )%d ial c %u " t ' ai* %ici u% . ti! de a re2u$a ' e5"lice crei )."re1urri 'e dat re-te ).*u%t/irea 'trii )% care 'e g'e-te 2iica l r. Ju'tu' ddu de c,te!a ri di% ca" 2r ' $ic %i.ic. 8 S(ar "utea ca %ici Miria. ' %u cu% a'c ade!rul& adug Marcellu'& %d1dui%d c " !e'tea ace'tei 2ete %u 'e !a ter.i%a cu at,t. +r *a*il ea a c %'tatat c %e.ul/u.irea di% 'u2letul ei '(a ri'i"it... dar )% acela-i ti." '(ar "utea ad.ite c '(a )."cat cu g,%dul ace'tei %e% r ciri. 4cu "au$ "e%tru a(i da lui Ju'tu' ca$ia ' '"u% ce!a& dar !$,%d c el %u $ice %i.ic adug7 +r *a*il )%tr( di.i%ea/ '(a tre$it .ai li%i-tit -i -i(a $i'7 <Cu "urtrile .ele a. 2cut "e t /i cei di."re1urul .eu ' 'e 'i.t %e.ul/u.i/i. De aici )%ai%te . ! i "re2ace c 'u%t .ul/u.it. V i 2i !e'el -i ! i c,%ta.= )% acela-i ti." 'e " ate ca ea ' 2i luat acea't 3 tr,re du" ce a c %'tatat c rice alt ' lu/ie '(a d !edit $adar%ic. 8 Se " ate& r'"u%'e Ju'tu' )%g,%durat. 8 T tu-i %u "ari c %!i%' de te.ei%icia ace'tei 'u" $i/ii9 )%tre* Marcellu' du" lu%g tcere.

8 :u -tiu ce ' $ic& r'"u%'e Ju'tu' -i clti% di% ca". U%a di%tre "riete%ele ei "e care %( .ai !$u'e de d i a%i tre*uia ' 'e .rite. +ri%/ii ei au 'truit ' .earg -i ea la %u%t& dar Miria. a re2u$at0 a "l,%' )%durerat t at $iua. Dar )% aceea-i 'ear& c,%d "ri%/ii ei '(au )%t r' de la '"/& au c %'tatat c e'te .ul/u.it -i c(a )%ce"ut ' c,%te. 8 A'ta e'te ce!a %e.aiau$it; e5cla. Marcellu'. Dar cel "u/i% are gla' ca ' " at c,%ta )% 2a/a a.e%il r 'tri%i9 8 Vei "utea ' c %'ta/i... du" ce !ei au$i& r'"u%'e Ju'tu'. Iar .,i%e !ei "utea ' .ergi la ea. :a .i& care e'te .a.a ei& /e'e 2 arte 2ru. '. Te ! i )%' /i la ea. S(ar "utea ' g'e-ti -i c,te!a lucruri care ' te i%tere'e$e. Dac te 'i./i de'tul de di3%it& atu%ci ! . "utea ' %e ur%i. di% % u. 6-i ridicar c rtul la .argi%ea .icului r-el Ca%a& a" i ci%ar re"ede -i "lecar '"re ce%trul ra-ului& trec,%d "e l,%g a.e%i care t /i "reau c 'e )%drea"t )% aceea-i direc/ie. G'ir !re ci%ci$eci de i%-i care 'e a-e$a'er r at )."re1urul i$! rului& a crui a" g,lg,ia )% $ct area cu "ere/ii de cr.id. 8 +r *a*il cei di% Ca%a )%tre*ui%/ea$ acea't a" "e%tru *ut9 )%tre* Marcellu' du" ce 'e a-e$ar "e u% c l/ .ai de"rtat de "a1i-te. 8 E'te a" ter.al& r'"u%'e Ju'tu'. Regiu%ea e'te "li% de a't2el de i$! are& adug el -i 'e a-e$ar "e iar* cu "ici arele )%cruci-ate 'u* ei. 8 :u cu.!a a"a acea'ta are "utere !i%dect are9 )%tre* Marcellu'. 8 Lu.ea a-a '"u%e& dar %u cei di% Galileea. Stri%ii di% .ari de"rtri !i% ' 'e 'calde )% a"ele ace't r i$! are. 8 Care !a ' $ic l calitatea acea'ta e'te !i$itat -i de 'tri%i9 8 Aici %u !i% "rea .ul/i. Cei .ai .ul/i 'tri%i 'e duc )% Ti*eriada& u%de e'te lacul G3e%i$aret. E'te u% ra- .ult .ai .are -i .ai * gat. +e aici e'te *iceiul ca %u.ai a.e%ii * ga/i ' 'e 'calde )% a"ele i$! arel r ter.ale. 8 Cu. 'e " ate a-a ce!a9 )%tre* Marcellu'. Oa.e%ii 'raci %u cred )% "uterea !i%dect are a i$! arel r ter.ale9 Ju'tu' )%ce"u ' r,d. R,'ul lui ad,%c -i c %tagi ' 2cu "e cei di% a"r "ierea l r ' r,d -i ei& cci )%tre

cei "re$e%/i 'e g'eau 2 arte .ul/i care cu% -teau "e uria-ul cu gla'ul *l,%d care era rigi%ar dii l calitatea )%!eci%at Se"2 ri'. De a't dat Marcellu' "ru c % de'c "erit ce!a % u -i cu t tul %ecu% 'cut )% atitudi%ea lui Ju'ti% +rea .ai !e'el dec,t i 'e "ru'e ",% acu.. :ici %(ar 2i *%uit acea't calitate 1udec,%d du" atitudi%ea lui gra! -i ! r*ele c3i*$uite. 8 Oa.e%ii 'raci %u 'u2er de * lile ce " t 2i !i%decate de a"a ace't r i$! are& )i e5"lic Ju'tu'. A"ele ace'tea 'u%t )%tre*ui%/ate %u.ai de a.e%ii * ga/i& *i-%ui/i cu .,%care *u% -i !i% di% *el-ug. Galilee%ii %u 'u2er de "e ur.a * lil r "r ! cate de a't2el de a*u$uri. Alu$ia acea'ta a lui "ru 2 arte 'u*til& .ai ale' c %u era ).*i*at de %ici %e.ul/u.ire. Marcellu' a"recie r,'ul i% ce%t al cel r di."re1tirul l r care a'cultau de'"re ce ! r*e'c -i 'e 'i./i de'tul de *i%e )%tre ei. +re'i./ea c 'e !a "utea )%/elege cu ace-ti a.e%i& care )l ! r "ri.i cu .ul/u.ire )% .i1l cul l r. 8 Ideea acea'ta& Ju'tu'& e'te cu de'!,r-ire % u -i 2 arte )%te.eiat& r'"u%'e el. +,% acu. %u .(a. g,%dit la ace't a.%u%t& dar e'te cert c *ile ter.ale 'u%t de'ti%ate "e%tru a.e%ii ).*ui*a/i -i iu*it ri de !i%uri ale'e. Acu.& du" ce ai " .e%it de'"re a2acerea a'ta& ).i aduc a.i%te c(a. au$it ! r*i%du('e ce!a de'"re ra-ul Ti*eriada care e'te "e /r.ul lacului G3e%i$aret. 8 Mult lu.e )i $ice Marea Galilei;& )%cu!ii%/ Ju'tu'& dar )%tre ace-tia %u 'u%t galilee%i. Cei di% a"r "ierea l r "reau cu a'cult .ai cu ate%/ie -i )%ti%'e'er ca"etele '"re ei. 8 Lacul e'te .are9 )%tre* Marcellu'9 8 De'tul de .are "e%tru a de!e%i "ri.e1di ' "e !re.e de 2urtu%. U%e ri e'te r'c lit de !,%turi grele. 8 6% a"ele lui 'e "e'cuie-te9 Ju'tu' ddu di% ca" cu i%di2ere%/& -i u% *r*at .ai )% !,r't a-e$at )% 2a/a l r )%t ar'e ca"ul ca -i c,%d ar 2i !rut ' '"u% ce!a. Marcellu' )%t,l%i "ri!irea lui -i ridic di% '"r,%ce%e "e%tru a(l )%de.%a ' ! r*ea'c. 8 +e'cuitul e'te u%a di%tre "u/i%ele "lceri "e care -i( " ate "er.ite -i " "ula/ia 'rac& $i'e 'tri%ul. T at lu.ea di."re1urul l r )%ce"u ' r,d. 8 Ce 2ac a.e%ii& ie' la "ri%'ul "e-telui9 )%tre* Marcellu'. 8 Da& .ur.ur Ju'tu'& i(au "ri%' ( i(au "ri%' de .ult !re.e "e t /i& a-a c %(au .ai r.a'. Cei di."re1urul l r )%ce"ur di% % u ' r,d. Marcellu' c %'tat atitudi%ea *i%e! it are a ace't r a.e%i 2a/ de el0 acea'ta "r *a*il 'e dat ra 2a"tului c !e%i'e aici )."reu% cu Ju'tu'& "e care t /i )l cu% -teau& dar a2ar de a'ta -i 2a"tului c a't$i ! r*ea de'tul de *i%e li.*a ara.aic. 8 T tu-i c %ti%u ' "e'cuia'c -i a't$i& re"et el cu i% ce%/. U% gla' 'u*/ire ca de c "il 'e au$i de la cellalt ca"t al r,%dului. 8 6%tr(u% r,%d au "ri%' 2 arte .ul/i "e-ti; 'trig t,%rul. 8 S''t; 'e au$i ad. %e'ta/ia *l,%d a rudel r di% a"r "ierea lui. +ri!irile tutur r 'e )%t ar'er '"re i$! rul )% a"r "ierea cruia a-e$a'er targa "e care adu'er de di%c l de uli/. 4ata era a-e$at )% ca"ul a'el r -i cu tru"ul "r "tit )%tre "er%e& )% *ra/ele g ale -i 2ru. ' 2 r.ate /i%ea 3ar2a .ic. I%'ti%ctul 'cul"t rului 2cu "e Marcellu' ' tre'ar. 4ata a!ea u% *ra$ 2ru. '& de 2 r. !al -i "alid& ceea ce d !edea grelele 'u2eri%/e "ri% care trecu'e0 "ri!irile c3il r .ari -i cu ge%e lu%gi )%' %u erau tul*uri. +rul ei de'"r/it de crare "e cre-tet )%cadra 2ru%te i."u%t are. >u$ele i 'e . dular )%tr( u% $,.*et c,%d "ri!irile i 'e "li.*ar "e dea'u"ra a.e%il r. +e ur.a cel r care aduceau targa !e%eau d i *r*a/i& "e u.eri cu d u ca"re de le.%& "e care "uteau a-e$a targa de'tul de 'u' ca ' " at 2i !$ut de t at lu.ea. O tcere ad,%c 'e a-ter%u "e dea'u"ra a.e%il r& iar Marcellu'& care r.a'e i."re'i %at de ace't '"ectac l& )-i $i'e c(ar 2i .ai *i%e ca 2ata ' %u )%cea" ' c,%te. I.agi%ea acea'ta i

'e "rea de'!,r-it -i ar 2i 2 't "cat ' .ai adauge ce!a& cci "r *a*il i(ar 2i tul*urat ar. %ia. Miria. )%2i ra u- r c ardele 3ar2ei cu degetele lu%gi -i al*e. O*ra$ul ei )-i 'c3i.* )%2/i-area. Ve'elia trect are a tr'turil r ei di'"ru -i de!e%i u% 2el de e5ta$. +rea c a "r'it "e t /i cei di."re1urul ei -i acu. "lute-te )%tr( lu.e de !i'. Oc3ii lu.i% -i i 'e )%dre"tar )% 'u' -i )%tr()%-ii 'e re2lecta !i$iu%ea u%ei lu.i de"rtate. A" i di% % u ati%'e u- r c ardele 3ar2ei. Gla'ul ei de c %tralt era %e *i-%uit de ad,%c -i "li% de re$ %a%/e. +ri.ele % te& a*ia "erce"ti*ile& )%ce"ur ' crea'c -i ' ia a."l are& ",% c,%d de!e%ir ca u% da%gt de cl " t. Marcellu' 'i./i c ce!a )l 'ugru. -i e. /ie %e)%/elea' )i tul*ur "ri!irile. C,%tecul 2etei 'e ridica )% 'u'& !i*r,%d )%t c.ai ca *taie de ari"i7 A-te"tat(a. cu r*dare "e D .%ul... -i "lecatu('(a '"re .i%e ca ' a'culte 'u'"i%area .ea; )."re1urul lui Marcellu' t /i 'tteau cu ca"etele "lecate -i cu 2ru%/ile "r "tite )% "al.e0 a'cultt rii "reau c 'u'"i% )%t c.ai ca %i-te c "ii care )-i re/i% re'"ira/ia "e%tru a %u tul*ura "e cei di% a"r "ierea l r. El )%'u-i 'e uita la 2ata care c,%ta& c "le-it de e5ta$ -i cu c3ii "li%i de lacri.i "e care %u -i le "utea 't",%i. Dat(a "utere gurii .ele ' i%t %e$e c,%tece % i de 'la!; c %ti%u Miria.. Ju'tu' )%t ar'e )%cet c3ii '"re Marcellu'. O*ra$ul lui era 'tr,.*at de e. /ie -i c3ii "li%i de lacri.i. Marcellu' 'e )%ti%'e '"re el -i "u%,%du(i .,%a "e *ra/ ddu di% ca" )% 'e.% de )%/elegere. A" i "ri!irile .ul/u.ite li 'e )%t ar'er di% % u '"re 2ata care c,%ta. R'"u%'u(i(a. Lui7 4ac('e ! ia Ta& D a.%e& 't",%e al .eu; Cci 'cri' e'te )% cartea legii de'"re .i%e c ! i 2ace ! ia Ta& D a.%e; i legea ta e'te )%c3i' )% 'u2letul .eu; I.%ul 'e ter.i% -i .ul/i.ea di% a"r "iere re'"ir ad,%c. Oa.e%ii 'e )%t rceau u%ul '"re altul -i $,.*eau& i%ca"a*ili '(-i e5"ri.e alt2el e. /ia. Du" 'curt "au$& Miria. )%ce"u ' c,%te di% % u. Marcellu' )%cerc ' g'ea'c e5"re'iile i%dicate "e%tru a caracteri$a i.%ul ace'tei 2ete& iar )% 'u2letul 'u 'e alter%au )% . d i%'ti%cti! "r "riile 'ale e. /ii. Ulti.ele !er'ete 'e ter.i%ar )% . .e%tul c,%d lu.i%a ' arelui 'e 'ti%'e )% $are7 Tu ai dat lu.i% cel r care rtce'c "ri% )%tu%eric -i 'tau )% u.*ra . r/ii0 Tu ai clu$it dru.urile l r '"re )."care -i li%i'te; 6%'erarea c * ra re"ede. Oa.e%ii ridicar targa lui Miria. -i "lecar. Cei care a'culta'er 'e )."r-tiar tcu/i -i ie-ir )% dru.. Marcellu' r.a'e .ul/u.it c,%d c %'tat c Ju'tu' %u(l )%trea* dac i(a "lcut 2elul )% care a c,%tat Miria. -i dac 'e 'i.te i."re'i %at de acea't )%t,."lare %e *i-%uit. Ca'a lui Ru*e% -i a lui :a .i& care 'e g'ea la .argi%ea di%'"re .ia$% a"te a r-elului& era .ai )%c"t are dec,t .a1 ritatea ca'el r di% Ca%a. Cldirea& cu "ere/ii '" i/i )% al*& era de"arte de dru. )% u.*ra u% r 'ic . ri uria-i& )% curtea '"a/i a' di% 2a/ erau " .i r dit ri care t c.ai acu. )%2l ri'er0 "e a.*ele "r/i ale ca'ei erau grdi%i cu !i/ de !ie. Cu .are greutate Marcellu' reu-i'e '(-i d . lea'c d ri%/a de a !i$ita acea't ca'& u%de '"era ' cu% a'c "e 2ata i%2ir.& cu *ra$ul )% e5ta$ -i cu gla'ul de aur. Ju'tu' "ru'e %e"'t r 2a/ de cele d u ca'e la care 'e "ri'er )% dru.0 dac %u -i(ar 2i dat 'ea.a c ar c .ite i."rude%/& ar 2i cu."rat t ate *iectele ce i 'e 2ereau. 8 Vi% ' ! r*i. .ai )%t,i cu Miria.& $i'e Ju'tu'& de'c3i$,%d " arta de 'tre/e& cci 2 i- r. !d a-e$at )%

Trecur )% lu%gul "a1i-tii )%gri1ite -i 'e )%dre"tar '"re 2 i- rul ac "erit& u%de Miria. 'ta 'i%gur. Era

).*rcat )%tr( r c3ie al* cu .,%ecile largi -i *r dat la g,t cu .rgele de c ral. Dar %u "urta %ici " d a*& dec,t u% l%/i- r de argi%t )."re1urul g,tului& de care at,r%a u% "e-ti- r 2cut di% 'c ic de 'ide2. +e .a' di% a"r "ierea ei era cuti ar "li% cu 'uluri de "erga.e%t. Sta cu 2ru%tea "lecat -i ur.rea cu ate%/ie .edali %ul de da%tel la care lucra. Du" ce 'e .ai a"r "iar& ridic 2ru%tea -i recu% 'c,%d "e Ju'tu'& )i $,.*i )% 'e.% de *u% !e%it. 8 O& >ar'a*a' Ju'tu'& %u e %e! ie '(.i dai %ici e5"lica/ie& $i'e ea du" ce(i "re$e%t "e Marcellu' -i )%cerc '(i '"u% c "e el )l i%tere'ea$ /e'turile 2cute )% Galileea. T at lu.ea di% Ca%a e'te i%2 r.at& adug ea -i uit,%du('e la Marcellu' $,.*i. :e 'i./i. cu t /ii i."re'i %a/i de acea't !i$it0 %u 'e )%t,."l "rea ade'e ri ca )% "r/ile ace'tea ' !i% a.e%i 'tri%i -i ' 2ac cu."rturi. Gla'ul ei ad,%c a!ea .ldiere "e care Marcellu' %( "utea de2i%i dec,t cel .ult c e'te t t at,t de 'i%cer -i e%tu$ia't ca -i $,.*etul ei. C %'tata'e de .ulte ri c& atu%ci c,%d 2ace cu% -ti%/ cu 2e.ei ti%ere& ace'tea 'e 'i.t c "le-ite de u% 2el de i."etu $itate %ea-te"tat -i ! r*e'c cu gla'ul a'cu/it -i /i"t r& ca -i c,%d ar 2i la .ari de"rtri. Gla'ul lui Miria. )%' era t t at,t de d . lit -i de 2ire'c ca -i a" li% care 'e .ldia$ )%cet -i 2r ' 2ac %ici u% e2 rt. 8 :a .i e'te aca'9 )%tre* Ju'tu'. 8 E'te )% ca'. Vrei ' te duci la ea9 Cred c ea -i tata te a-tea"t. Ju'tu' "lec& -i Marcellu' )-i $i'e c "r *a*il ar tre*ui '(l ur.e$e. Dar )%ai%te de a 'e decide& Miria. )i i%dic u% 'cau%. 8 Te(a. au$it c,%t,%d& )%ce"u el. A 2 't t t...Se "ri "e%tru a "utea g'i cali2icati!ul i%dicat. 8 Cu. 'e 2ace c du.%eata ! r*e-ti li.*a ara.aic9 )%tre* 2ata cu gla'ul *l,%d. 8 :( ! r*e'c t c.ai *i%e& r'"u%'e Marcellu'. T tu-i& c %ti%u el cu .ai .ult )%credere )% 'i%e& cred c %ici c ."atri /ii du.itale %(ar 2i )% 'tare ' de2i%ea'c 2elul )% care c,%/i. M(a. 'i./it "r 2u%d i."re'i %at; 8 Su%t .ul/u.it c .i(ai '"u' ace'te cu!i%te. Miria. ddu la "arte "er%i/a "e care era "ri%' .edali %ul de da%tel la care lucra -i 'e uit la el cu c3ii i% ce%/i. M(a. )%tre*at ce(/i !ei "utea )%c3i"ui de'"re .i%e. Te(a. !$ut c erai )."reu% cu Ju'tu'. +,% acu. %(a. c,%tat %ici dat )% 2a/a u%ui r .a%. :u .(a- 2i .irat del c dac ai 2i 2cut 3a$& dar )% rice ca$ .(a- 2i 'i./it )%durerat. 8 Cred c )% i%teri rul ace't r "r !i%cii % i r .a%ii %e *ucur. de re"uta/ie de'tul de "r a't& $i'e Marcellu'. 8 Sigur c da& r'"u%'e Miria.. Si%gurii r .a%i "e care(i "ute. !edea )% Ca%a 'u%t legi %arii& care trec )% lu%gul dru.ului at,t de .,%dri -i at,t de di'"re/uit ri F)%dre"t,%du(-i u.erii& )%cerc ' i.ite .i-crile 'ta-il rA& ca -i c,%d ar !rea ' '"u%... dar 'e "ri7 +r *a*il !a 2i .ai "rude%t ' %u(/i '"u% ce cred eu. 8 O& -tiu 2 arte *i%e ce "ar c ar !rea ' '"u%& i%ter!e%i Marcellu' -i /ugui%du(-i *u$ele c ."let g,%dul lui Miria.7 Iat(%e& a. ' 'it... % i care 'u%te. 't",%ii ! -tri at t"uter%ici; R,'er a.,%d i -i Miria. lu di% % u lucrul )% .,%. Ur.ri%d cu ate%/ie .i-crile acului& )l )%tre*. 8 S"u%e& .ai e5i't .ul/i r .a%i ca du.%eata9 8 4 arte .ul/i; :u a. c,tu-i de "u/i% "rete%/ia c eu a- 2i u%icul. 8 +,% acu. %(a. ! r*it %ici dat cu u% r .a%. Dar .i(a. )%c3i"uit c t /i 'u%t la 2el& cci 'ea.% u%ul cu altul.

8 Da& dar %u.ai c,%d 'u%t ).*rca/i )% u%i2 r.. T tu-i 'u* c i2urile -i di%c l de 'cuturile l r 'u%t -i ei a.e%i ca t /i ceilal/i& cr ra %u le 2ace %ici "lcere ' *tt rea'c 'tr$ile -i dru.urile /ril r 'tri%e. Ar 2i .ult .ai 2erici/i dac ar 2i la ei aca'& )."reu% cu 2a.iliile l r& -i ar c 'i )% grdi% 'au ar 'c ate ca"rele la "'cut. 8 6.i 2ace "lcere ' te aud '"u%,%d ace'te cu!i%te& $i'e Miria.. E'te 'e%$a/ie at,t de %e"lcut c,%d a.e%ii %u(/i 'u%t 'i."atici -i e at,t de greu ' %u(/i 2aci g,%duri ur,te de'"re r .a%i. Acu. ).i ! i aduce a.i%te c 2 arte .ul/i di%tre ei ar "re2era ' 2ie aca' -i ' !ad de grdi% -i de ca"rele "e care le au. S"er c ace't ra li 'e !a da ca$ia '(-i !ad d ri%/a )."li%it& adug ea -i $,.*i cu '2ial. Du.%eata ai grdi% aca'9 8 Da... a!e. -i % i grdi%.

8 Dar& 2r )%d ial& ca"re %u ai. 8 +e%tru ace'tea %(a!e. l c. : i tri. )% ra-. 8 A!e/i cai9 8 Da. 8 6% Galileea caii au %e! ie de .ai .ult l c dec,t ca"rele. :u !rei '(.i " !e'te-ti ce!a de'"re ca'a du.itale9 )%tre* 2ata. 8 Cu "lcere; 4a.ilia % a'tr e'te c ."u' di% "ri%/ii % -tri& Lucia -i eu. 8 6% ti."ul c,t li"'e-ti de aca'& grdi%a e'te )%gri1it de "ri%tele du.itale9 8:u... grdi%a %u )%gri1e-te el )%'u-i& r'"u%'e Marcellu' du" cli" de e$itare. C,%d 2ata ridic "ri!irea '"re el -i(l e5a.i%a "ri%tre ge%ele lu%gi& )%tre*7 Aici te di'tre$i *i%e9 4ata ddu di% ca" )% 'e.% de )%cu!ii%/are. 8 Ar 2i tre*uit '(.i dau 'ea.a c a!e/i u% grdi%ar& $i'e ea. +r *a*il a!e/i -i 'er!it are& %u(i a-a9 8 Da& ad.i'e(Marcellu' cu i%di2ere%/. 8 Ace-tia 'u%t 'cla!i9 )%tre* Miria. "e u% t % ca -i c,%d ar 2i cutat a%u.e ' %u(l 1ig%ea'c. 8 Su%t 'cla!i& r'"u%'e Marcellu' cu '2ial& dar te a'igur c )% ca'a % a'tr 'u%t 2 arte *i%e trata/i. 8 De a'ta 'u%t c %!i%'& $i'e ea cu gla'ul *l,%d. Du.%eata %(ai 2i )% 'tare ' 2ii crud 2a/ de ci%e!a. C,/i 'cla!i a!e/i9 8 :u i(a. %u.rat %ici dat. +r *a*il !re d i'"re$ece. Stai... cred c 'u%t .ai .ul/i. + ate !re d u$eci; 8 Tre*uie ' 2ie 'e%$a/ie 'tra%ie ' -tii c e-ti 't",%ul u% r 2ii%/e .e%e-ti& declar Miria.. C,%d %u( i 'c ate/i la lucru& )i /i%e/i )%c3i-i9 8 Cu. '(i /i%e. )%c3i-i9 e5cla. Marcellu' -i ridic 2ru%tea. Su%t li*eri ' .earg )% t ate "r/ile u%de " 2te'c. 8 Seri '9 'e .ir 2ata. :u 'e )%t,."l %ici dat ' 2ug9

8 6% rice ca$ %u 'e )%t,."l "rea de'& cci %(au u%de 'e duce. 8 Ce 'itua/ie "e%i*il; e5cla. Miria.& )%l%/ui/i& " ate '(ar 'i./i .ai *i%e. 6% ca$ul ace'ta ar "utea ' e!ade$e. Dar& a-a cu. 'u%t& "e%tru ei )%treaga lu.e acea'ta %u e'te altce!a dec,t !a't )%c3i' are. 8 La a'ta %u .(a. g,%dit ",% acu.& r'"u%'e Marcellu' )%g,%durat. Dar cred c -i "e%tru ceilal/i a.e%i lu.ea acea'ta %u re"re$i%t altce!a dec,t )%c3i' are. E5i't ci%e!a care ' 2ie )% )%tregi.e li*er9 6% ce c %'t li*ertatea "e%tru a.e%i9 8 Li*ertatea e'te ade!rul; 'e gr*i Miria. '(i r'"u%d. Ade!rul re"re$i%t "e%tru t /i li*ertate; Dac %(ar 2i a-a& Marcellu' Galli & ce '(ar .ai alege de .i%e9 @ara .ea e'te 'u"u' de 'tri%i. Di% "rici%a i%2ir.it/ii .ele& li*ertatea de care . *ucur e'te e5tre. de li.itat& dar 'u2letul .eu 'e 'i.te li*er. 8 A'ta )%'ea.% c e-ti 2ii%/ cu % r c. Eu a- 2i )% 'tare ' 'acri2ic rice "e%tru a . "utea *ucura de li*ertate care ' %u 2ie de"e%de%t de c %di/iile e5teri are. C %ce"/ia acea'ta e'te a du.itale9 +r *a*il 'e dat re-te 2a"tului c ai 'u2erit at,t de .ult9 8 :u& di." tri!; r'"u%'e Miria. -i cJti% categ ric di% ca". Su2eri%/ele .ele .(au deter.i%at ' . 'i.t %e% r cit. Eu %(a. c %tri*uit cu %i.ic "e%tru a */i%e acea't 'e%$a/ie de li*ertate. Ea .i(a 2 't druit. Marcellu' %u $i'e %i.ic )% ti."ul c,t ea 2cu "ua$. +r *a*il )i !a e5"lica acea't 'e%$a/ie. A" i cu t tul "e %ea-te"tate *ra$ul 2etei 'e lu.i% -i 'e )%t ar'e '"re el cu e5"re'ie de 'e*it de cea de adi%eauri. 8 Te r g ' . ier/i di% "rici% c )%cerc ' . i%2 r.ea$ de'"re du.%eata& )%ce"u ea. Eu 'tau t at $iua %e.i-cat -i )% a"r "ierea .ea %u 'e )%t,."l %i.ic % u. E'te ade!rat "lcere ' " /i ! r*i cu ci%e!a de'"re ceea ce 'e )%t,."l )% lu.ea di% a2ar. V r*e-te(.i de'"re ' ra du.itale& Lucia. E'te .ai t,%r dec,t du.%eata9 8 Mult .ai t,%r. 8 Mai t,%r dec,t .i%e9 8 Cu -a'e a%i .ai t,%r& )i r'"u%'e Marcellu' -i $,.*i c,%d 8 Ci%e /i(a '"u' ce !,r't a.9 8 Ju'tu'. 8 Cu. de '(a )%t,."lat '(/i '"u%9 8 6%ai%te de a a1u%ge la Ca%a& .i(a ! r*it de'"re 2elul du.itale de a c,%ta. Mi(a '"u' c %ici %(ai *%uit c " /i c,%ta& ",% )%tr( $i... c,%d ai c %'tatat c ai gla' -i ai )%ce"ut ' c,%/i. S"u%ea c a'ta '(a )%t,."lat cu t tul "e %ea-te"tate. Cu. )/i e5"lici lucrul ace'ta... de cu.!a %u e'te u% 'ecret9 8 E'te u% 'ecret& r'"u%'e ea cu gla'ul 'ti%'. Cei di% ca' a"rur "e du" c l/0 )% 2ru%te !e%ea :a .i cu *ra/ele )%crcate de c.-i -i de -aluri0 du" ea !e%ea Ru*e% -i Ju'tu'. Marcellu' 'e ridic )% "ici are -i 2u "re$e%tat. Ru*e% "ru c e$it )%ai%te de a 'tr,%ge .,%a )%ti%' '"re el. :a .i& care "r *a*il 'e 'i./ea )%c,%tat de atitudi%ea !i$itat rului l r& $,.*i .ul/u.it. A'e.%area di%tre .a. -i 2iic 'e "utea !edea 2r greutate. :a .i a!ea acelea-i gr "i/e )% *ra1i. 8 +e !re.ea a'ta .ergea. )% 2iecare a% la Ieru'ali. ca ' "etrece. 'r*t rile +a-til r& $i'e ea -i )%-ir !$u c 'e uit .irat la el.

/e'turile "e '"tarul u%ui 'cau%. Dar a%ul ace'ta %u ! . .erge. T c.ai de aceea a. at,tea lucruri di'" %i*ile. Marcellu' )%cerc ' ia atitudi%e de %egu't r. Ridic )% .,% c.a- de cul are ca2e%ie -i e5a.i%a cu i%tere' de cu% 'ct r. 8 Acea'ta& declar el& e'te c.a- ti"ic galileea%. :u are %ici cu'tur. E'te 2 arte *i%e lucrat. 4r )%d ial ai .ult e5"erie%/ )% /e'erea ace'tui 2el de !e-.i%te. E5"re'ia de "e *ra$ul lui :a .i "ru c(l deter.i% ' c %ti%ue 2r %ici '2ial. +re'i./i c %u 'tric ' dea d !ad c e'te u% cu% 'ct r )% d .e%iul /e'turil r de ca'& de arece )% 2elul ace'ta !a "utea ' 'er!ea'c -i lui Ju'tu' u% 2el de i%dica/ie "e%tru a(l li%i-ti. 8 U% /e't r di% Ate%a& "e care(l cu% 'c& .i(a ! r*it de'"re c.-ile /e'ute )% 2elul ace'ta. El .i 'e "are e'te 'a.aritea% -i cu% a-te 2 arte *i%e /e'turile di% Galileea& c %ti%u el -i 'e )%t ar'e '"re Ju'tu'& care 'e uita la el )%tre*t r& ca -i c,%d '(ar 2i 'trduit '(-i aduc a.i%te de ce!a. I.ediat du" aceea *ra$ul i 'e lu.i%. 8 Acu. c,te!a '"t.,%i& )% atelierul lui >e% I 'i2 lucra u% t,%r grec. L(a. au$it '"u%,%d c(a lucrat )% atelierul u%ui /e't r di% Ate%a "e %u.ele de >e%ia.i%& de la care a )%!/at li.*a ara.aic. :u cu.!a e'te acela-i /e't r9 8 >a da& e'te c3iar el; )%cu!ii%/ Marcellu'& "re 2c,%d u('e .ul/u.it de acea't c i%cide%/& )% Ate%a e'te u% *r*at "e care(l re'"ect t at lu.ea. E'te )% acela-i ti." crturar "rice"ut& adug el& -i )%ce"u ' r,d. Lui >e%ia.i% )i 2ace "lcere ' ! r*ea'c li.*a ara.aic cu rice clie%t de'"re care *%uie-te c cu% a-te. 8 Cu 'igura%/ t !r-ia du.itale i(a 2cut "lcere& $i'e Ju'tu'. A. c %'tatat c )%tre*ui%/e$i 2 arte .ulte cu!i%te cu% 'cute )% graiul 'a.arite%il r. 8 A-a e'te; )%cu!ii%/ Marcellu' -i lu,%d )% .,% u% -al 'e )%t ar'e di% % u '"re :a .i. L,%a di% care e'te 2acut e de *u% calitate& $i'e el. E'te rec ltat aici )% Galileea9 8 C3iar de la ile cre'cute )% .ad*ra % a'tr& r'"u%'e Ru*e%& cu .,%drie. 8 Mad*ra9 )%tre* Marcellu'. Va ' $ic )% de-ert9 Ju'tu' )%ce"u ' r,d. 8 :u )%/elegi& Ru*e%9 )%tre* el. C,%d 'a.arite%ii )%tre*ui%/ea$ cu!,%tul .ad*ra& )%/eleg de-ertul. A" i 'e )%t ar'e '"re Marcellu'. C,%d e ! r*a de'"re .ad*ra& % i )%/elege. "-u%e. +e%tru de-ert % i a!e. e5"re'ia *ara. 8 Mul/u.e'c& Ju'tu'; A'ta )%'ea.% c(a. .ai )%!/at ce!a& -i )-i c %ce%tra di% % u ate%/ia a'u"ra -alului7 E'te 2 arte 2ru. ' c l rat. 8 Cu 'ucul .urel r di% /ari%a % a'tr& r'"u%'e :a .i. 8 Dac a- 2i -tiut .ai de .ult c "e ace't >e%ia.i% )l cu% -ti& /i(a- 2i ! r*it -i de'"re t,%rul grec De.etriu'& care e'te u% t,%r 2 arte cu.'ecade& i%ter!e%i Ju'tu'. 6%tr(u%a di% $ile a "lecat cu t tul "e %ea-te"tate. A!u'e'e %u -tiu ce %e)%/elegeri -i era 2ugar. Marcellu' ridic .irat di% '"r,%ce%e& d,%du(i a't2el ' )%/eleag c acu. are altce!a de ! r*it. 8 A- d ri ' cu."r -alul -i c.a-a acea'ta& declar el. S !ede. ce .ai a!e/i aici& '"u'e -i )%ce"u ' r'c lea'c "ri%tre /e'turi )% %de1dea c "urtarea lui %(a 2 't "rea *ru'c )% . .e%tul c,%d a re2u$at ' ! r*ea'c de'"re De.etriu'.

I.ediat du" aceea Ju'tu' ie-i )% !ie -i Ru*e%' 'e lu du" el. 8 De ce %u(i ar/i lui Marcellu' Galli *r,ile acelea 2ru. a'e& .a.9 )%tre* Miria.. 8 6.i dai ! ie ' le !d -i eu9 'trui Marcellu'. :a .i "lec -i Marcellu' c %ti%u ' cercete$e /e'turile cu e5agerat i%tere'. 8 Marcellu'& )%ce"u Miria. "e u% t % c %2ide%/ial. Ridic c3ii -i )%t,l%i "ri!irea ei )%dre"tat '"re el. 8 De ce i(ai '"u' lui Ju'tu' .i%ciu%i9 )%tre* ea cu gla'ul )% - a"t. 8 I(a. '"u' .i%ciu%i9 r'"u%'e Marcellu' "re2c,%du('e .irat. 8 De'"re grecul acela. A. c %'tatat c %u e-ti di'"u' ' ! r*e-ti de'"re el. S"u%e(.i ade!rul& ci%e e-ti9 Cci %u "ari ' 2ii %egu't r. De'"re a'ta 'u%t c %!i%'. A. c %'tatat c %u te i%tere'ea$ /e'turile .a.ei .ele. Miria. a-te"t '(i r'"u%d& dar Marcellu' )%c %u reu-i'e ' 'e reculeag7 S"u%e(.i& 'trui ea cu gla'ul *l,%d& ce 2aci aici )% Galileea& de cu.!a %u e'te u% 'ecret9 )%cerc ' )%2ru%te $,.*etul ei "r ! cat r& "re2c,%du('e %e"'t r. 8 E'te u% 'ecret& r'"u%'e el. CA+ITOLUL KII Re'tul $ilei Ju'tu' 'e "urt a.a*il 2a/ de el& dar "rea )%g,%durat& )%ce"u'e ' 'e )%d ia'c de *u%ele lui i%te%/ii. Ieri& )% ti."ul c,t 2u'e'e )% ca'a lui Ru*e%& a2la'e c,te!a 2a"te .ru%te -i 1udec,%du(le )% . d 'e"arat "reau li"'ite de i." rta%/& dar c,%tri%du(le 6."reu% )%ce"u'er ' i 'e "ar 'u'"ecte. Marcellu'& a crui c %!er'a/ie )% li.*a ara.aic "rea ' 2ie i%2lue%/at de dialectul 'a.aritea%& ad.i'e'e 2r ' e$ite c )l cu% a-te "e *tr,%ul >e%ia.i%& care era -i el di% Sa.aria. De.etriu'& 2ru. 'ul 'cla! grec care 2u'e'e acu. de cur,%d )% atelierul lui >e%i 'e2& cu% -tea -i el "e *tr,%ul >e%ia.i%0 lucra'e c3iar )% atelierul lui -i li.*a ara.aic "e care ! r*ea era "li% de e5"re'ii 'a.arite%e. 4r )%d ial )%tre Marcellu' -i 'cla!ul ace'ta 2ugar tre*uia ' e5i'te arecare legtur& de-i r .a%ul ace'ta a2ir.a c %u(l cu% a-te -i 'e "re2cu'e c %u(l i%tere'ea$ "lecarea lui %ea-te"tat di% atelierul lui >e%i 'e2. Era cert c Marcellu' e'te i%2 r.at de'"re ace't a.%u%t -i %u d re-te ' di'cute de'"re el. T ate ace'te 2a"te d !edeau c %u .ai " ate a!ea )%credere )% el. Ieri du" a"u'ul ' arelui Ju'tu' "leca'e ' 'e "li.*e 'i%gur )% lu%gul dru.ului& d,%du(i de'tul de li."ede ' )%/eleag c %u d re-te ' 2ie )%' /it de el. Marcellu' 'e )%tre* dac 'e cu!i%e are ' .earg 'i%gur la i$! r. Dar d ri%/a lui %ed . lit de a .ai au$i dat "e Miria. c,%t,%d )l deter.i% ' %u .ai e$ite. 6%treg ra-ul era de 2a/ -i a-e$at r at c,%d ' 'i -i el& a-a c 'e "ri .ai la "arte. :i.e%i %u(l *g )% 'ea.& de arece Miria. 'e a"r "ia cu targa ei -i c3ii cel r "re$e%/i erau )%dre"ta/i '"re ea. Se a-e$ 1 ' -i 'e 'i./i )%2i rat de aceea-i e. /ie ca -i )% 'eara di% a1u%. Acu.. du" ce ! r*i'e cu ea& c,%tecul lui Miria. i 'e "rea c are 'e.%i2ica/ie .ai "r 2u%d. Se 'i./i'e atra' )%tr(u% . d 'tra%iu de 2ata acea'ta -i "re'i./ea c "re$e%/a lui i%tere'a -i "e ea. Se%ti.e%tele l r reci"r ce %u re"re$e%tau 'i."l 'i."atie trect are& )% atitudi%ea lui Miria. %u c %'tata'e %i.ic "r ! cat r. Ea %u d rea altce!a dec,t ' de!i% "riete%a lui0 r& a'ta era u% 2el de d !ad de a"reciere& de arece )l c %'idera de'tul de i%telige%t "e%tru a "utea )%/elege r 'tul c rdialit/ii ei '" %ta%e. St,%d a'cu%' )% u.*r -i 'i./i%du('e c,%d li%i-tit& c,%d e. /i %at de !i*rarea ad,%c -i )%cre$t are a gla'ului ei& )%ce"u '(-i dea 'ea.a de realitatea credi%/ei ce "u%ea )% .i-care. Sce"tici'.ul lui )%%'cut de!e%i u% 2el de % 'talgie %ea-te"tat& c,%d au$i c,%t,%d7

Ad" 'ti(.(! i 'u* 'cutul ari"il r tale... Mi(a. )."ietrit i%i.a... Tre$e-le(te& .re/ia .ea; Tre$e-te(te& 3ar2a .ea& ca laud '(i c,%t Lui; Ju'tu' )i '"u'e 2r )%c %1ur c di.i%ea/a ur.t are ar !rea ' "lece de!re.e '"re Se"2 ri'& u%de are ce!a de lucru. 8 C,%d %e ! . )%t arce& ! . trece di% % u "ri% Ca%a9 )%tre* Marcellu'. 8 Dac d re-ti& ! . trece& r'"u%'e Ju'tu'& dar aici a. !$ut "e t /i cei care a% /e'turi de !,%$are. +ri% ur.are %u .ai era %i.ic de adugat. Marcellu' %u g'i %ici u% "rete5t .e%it ' e5"lice d ri%/a lui de a 'e )%t arce la Ca%a. :u "utea %ici '(i '"u%7 <A- !rea ' .ai ! r*e'c dat )%tre "atru c3i cu Miria.=. Era *ligat ' "lece -i '( la'e ' 'e )%tre*e ce 2i ur.ri%d el cu ace'ta clt rie "ri% Galileea. Dac ar 2i a!ut ca$ia ' .ai 'tea dat cu ea de ! r*& " ate i(ar 2i '"u' )%tregul ade!r. Du" ce Miria. c,%t -i ulti.ul i.%& el )%t,r$ie )% u.*r ",% c,%d a.e%ii 'e )."r-tiar. C %'tat c Ju'tu' '(a a"r "iat de .e.*rii 2a.iliei lui Ru*e% -i c "leac )."reu%. La %e! ie ar "utea ' treac )%ai%tea a.e%il r ace't ra& care )%ai%tau 2 arte )%cet& -i a't2el '(-i ia r.a' *u% de la Miria.. +r *a*il 'e !a *ucura c -i(a adu' a.i%te. Dar )-i $i'e c "urtarea acea'ta %(ar "utea ' 2ie cea .ai i%dicat )%tr( a't2el de )."re1urare -i a.,%d i '(ar 'i./i '2i -i u%ul 2a/ de altul. 4r )%d ial Ru*e% -i :a .i )."rt-eau "rerea lui Ju'tu'& care "r *a*il le '"u'e'e c dru.urile ace'tui r .a% "ri% Galileea 'u%t 'u'"ecte. Du" ce .ai )%t,r$ie !re.e ",% c,%d a.e%ii 'e de"rtar& Marcellu' 'e 'i./i de"ri.at -i 'i%gur& a-a c 'e )%t ar'e )%cet )% .icul l r ca%t %a.e%t& 2c,%du(-i re"r -uri c le(a dat ca$ie& 2r %ici u% . ti! te.ei%ic& '(l *%uia'c. Ar 2i 2 't .ult .ai *i%e dac ar 2i '"u' lui Ju'tu' 2r %ici u% c li. ti!ul "e%tru care d re-te ' !i$ite$e Galileea. 4ire-te& )% ca$ul ace'ta Ju'tu' ar 2i re2u$at '(l clu$ea'c0 dar 'itua/ia de acu. i 'e "rea i%'u" rta*il. Se 'i./ea "r 2u%d de"ri.at -i ar 2i 2 't )% 'tare ' 2ac rice 'acri2iciu "e%tru a "utea 'ta a't('ear de ! r* cu De.etriu'. Dac ar 2i 2 't )."reu%& el ar 2i g'it de .ult .i1l cul dat rit cruia ar 2i "utut c,-tiga )%crederea ace't r galilee%i. Era a"r a"e de a.ia$ -i %u 'c3i.*a'er %ici ! r* )."reu% de .ai *i%e de u% cea'. Ju'tu'& care .ergea )% 2ru%tea c %! iului& 'e "ri ca Marcellu' '(l " at a1u%ge& )i 2cu 'e.% '"re ca' ce 'e !edea "e c a'ta u%ei c li%e u.*rite. 8 :e ! . "ri la ca'a aceea& $i'e el& de-i 'e " ate ca A.a'ia -i De* ra ' 2i "lecat la Ieru'ali.. Ei /e' 'trai/e 2 arte 2ru. a'e& "e care le !,%d *a$arel r )% ti."ul '"t.,%ii +a-til r. O 2e.eie ! i%ic -r.ai )% !,r't ie-i di% curte -i 'e a"r "ie de ei du" ce i%trar "e " art& a" i 'e lu.i% la *ra$ c,%d )l recu% 'cu "e Ju'tu'. :u& A.a'ia %u e'te aca'. El a "lecat la Ieru'ali.. 8 i tu& De* ra& cu. de %(ai "lecat9 )%tre* Ju'tu'. 8 4r )%d ial -tii& 2t 2e.eia. Eu %u d re'c ' .ai !d ra-ul 'acru. :(ar 2i "lecat %ici A.a'ia dac %(ar 2i tre*uit ' !,%d 'trai/ele "e care le a!ea.& )%t ar'e a" i "ri!irea )%tre*t are '"re Marcellu' -i Ju'tu' )l "re$e%t& e5"lic,%du(i . ti!ul "e%tru care '(.i "rit la ca'a ei. De* ra $,.*i -i(i '"u'e cu "rere de ru c %u le(a .ai r.a' %i.ic de !,%$are. A.a'ia lua'e cu el t t ce a!ea gata. :(a .ai r.a' %i.ic altce!a dec,t u% c ! ra- "e%tru )%tre*ui%/at 'u* -a& "e care l(a. 2cut "e%tru .icul Ga'"ar& adug ea. A- "utea ' !i(l art. Se )%dre"tar )."reu% '"re ca' -i De* ra le art u% c ! ra- gr ' de l,%& 2 arte 2ru. ' lucrat -i )% cul ri !ii. 8 Ga'"ar !a "utea ' 'e li"'ea'c de c ! rul ace'ta dac !re/i '(l lua/i& $i'e 2e.eia -i le 2cu 'e.% '"re u% .gru- cu "rul argi%tiu care "-tea la u.*ra u%ui c "ac. 8 +r *a*il Ga'"ar ace'ta e'te 2a! ritul du.%ea! a'tr& $i'e Marcellu'.

8 Ga'"ar e'te "ac 'te "e%tru ca'a % a'tr. Eu .(a. )%greuiat "rea .ult "e%tru a(l "utea )%cleca -i A.a'ia '"u%e c )% c %! i %u !red%ice-te %ici %utre/ul "e care(l .%,%c. 8 :(a/i !rea '(l !i%de/i9 )%tre* Marcellu'. 8 :u !(ar 2i de %ici u% 2 l '& r'"u%'e De* ra cu t at 'i%ceritatea. 8 C,t .i(a/i cere "e el9 'trui el. 8 S"u%e& Ju'tu'& c,t cre$i c 2ace9 )%tre* 2e.eia. Ju'tu' 'e a"r "ie de .gru- -i ,"uc,%du(l de c a.& )l deter.i% ' ridice ca"ul di% iar* -i(l cercet )% gur. 8 De& dac )% realitate !al rea$ ce!a& de-i . )%d ie'c de acea't " 'i*ilitate& d ar cel .ult dac l(ai da u%ui c "ii ca ' 'e 1 ace cu el& atu%ci ai "utea ' ceri cel .ult d i'"re$ece ",% la ci%ci'"re$ece /ec3i%i. 8 :u cu.!a are *iceiuri "r a'te9 )%tre* Marcellu'. 8 + ate *iceiul de a .,%ca& r'"u%'e De* ra. 8 Dar cre$i c %u !a 2ugi9 8 De a'ta ' %(ai %ici gri1. +e%tru el ar 2i u% e2 rt "rea .are ca '( ru" la 2ug. La ! r*ele ace'tea )%ce"ur cu t /ii ' r,d& a2ar de Ga'"ar& care "lec 2ru%tea )% ".,%t. 8 Su%t di'"u' '(/i 2er ci%ci'"re$ece./ec3i%i "e%tru .gru- -i "e%tru c ! r& $i'e Marcellu'. De* ra )i r'"u%'e c e'te .ul/u.it -i adug c .ai are -i -a -i u% 2r,u care au 2 't '"ecial 2cute "e%tru Ga'"ar. I le adu'e i.ediat. aua era *i%e 2cut -i 2r,ul 2ru. ' )." d *it cu "iele r -ie& iar "e cureaua de "e 2ru%te a!ea u% cl " /el. 8 +ri.e-ti d u$eci -i ci%ci de /ec3i%i "e%tru t ate9 )%tre* Marcellu'. De* ra ridic -aua -i "u'e )% '"atele .gru-ului "e'te c ! ra-& a" i 'tr,%'e c3i%ga 'u* ",%tec -i )%catr.. Marcellu' 'c a'e *a%ii -i& uit,%du('e la ei& Ju'tu' )%ce"u ' r,d. Marcellu' 'e 'i./i )%c,%tat& !$,%du(; .ai )%!e'elii dec,t ",% acu.. Lui Ga'"ar "rea c %u(i 2ace "lcere ' 'e de'"art de "-u%e& d % r %u "ai u c,tu-i de "u/i% %e.ul/u.it c !a 2i *ligat ' "lece de la De* ra& care(l )%' /i ",% la " art. T,r$iu )% aceea-i du"(a.ia$ ' 'ir )% .argi%ea .icii l calit/i Se"t*ri' care era ti"ic galileea%. T at lu.ea 2cea 'e.%e -i 'aluta "e Ju'tu'. !$,%du(l c 'e a"r "ie gr*it. Cur,%d du" aceea a1u%'er )% "ia/a "u*lic& "e care )%t,l%eau )% t ate "r/ile "e u%de treceau. U% *ie/a- care 'e 1uca )."reu% cu u% gru" de c "ii )% a"r "ierea 2,%t,%ii cu g3i$dul de cr.i$i 'e re"e$i '"re Ju'tu' -i )%ce"u ' 'trige .ul/u.it. Era u% *ie/a- 2ru. ' cu "rul %egru *uclat -i u% *ra$ i%telige%t& Ju'tu' 'e )%t ar'e '"re el -i ridic,%du(l de 'u*'u ri )l 'tr,%'e )% *ra/e )%dui -at. A" i )i ddu dru.ul -i )%t rc,%du('e '"re Marcellu' )i '"u'e cu .,%drie7 8 Ace'ta e'te I %a al .eu& 'trig el& de-i %u .ai era %e! ie '(i e5"lice ci%e e'te. >iatul .ai 'tr,%'e dat "e *u%icul 'u& a" i )-i de'"ri%'e .,i%ile de "e el. cci !$u'e .gru-ul. 8 E'te al tu9 )%tre* el. 8 +r *a*il /i(ar 2ace "lcere '(l )%caleci9 )%tre* Marcellu'. I %a 'e urc )% -a -i Marcellu' 'curt

curelele 'cril r& iar )% ti."ul ace'ta )."re1urul l r 'e adu% u% gru" de c "ii care )%ce"ur ' /i"e .ul/u.i/i. Ju'tu' 'e "ri'e )% a"r "ierea l r& %ete$,%du(-i *t22*a )%cru%tat -i $,.*i%d. 8 Cu. )l c3ea.9 )%tre* I %a du" ce Marcellu' )i ddu 2r,ul )% .,%. Di% "rici%a e. /iei& gla'ul *ie/a-ului de!e%i'e /i"t r. 8 Ga'"ar& r'"u%'e Marcellu'. Dac !rei& %(ai dec,t '(l "'tre$i. Acu. e'te .gru-ul tu. 8 Al .eu; /i" I %a -i 'e uit %e)%cre$t r la *u%icul 'u. 8 Du.%ealui& l.uri Ju'tu'& e'te "riete%ul .eu Marcellu' Ga%) . Dac(/i '"u%e c .gru-ul e'te al tu& atu%ci a-a tre*uie ' 2ie. A" i& )%t rc,%du('e '"re Marcellu' )% ti."ul c,t c "iii 'e .i%u%au de (l r cul lui I %a& )i '"u'e7 Ceea ce ai 2cut acu. e'te ge%er $itate %ea-te"tat. 8 S%u%e. *u%icule& el 2ace "arte di%tre % i9 )%tre* I %a -i )%ti%'e artt rii; '"re *i%e2ct rul 'u. Cei d i *,i*a/i 'e uitar re"ede u%ul la altul0 u%ul %u -tia ce ' r'"u%d& iar cellalt a-te"ta cu '2ial. 8 Tre*uie ' 2aci "arte di%tre % i& declar I %a& cci alt2el %u 'e " ate '(/i )."r/i )% 2elul ace'ta ceea ce ai; Marcellu' 'e uit di% % u la Ju'tu'& dar ace'ta %u r'"u%'e %ici de a't dat %i.ic. 8 E-ti . * gat9 )%tre* I %a cu )%dr$%eal. 8 La a't2el de )%tre*are %i.e%i %u " ate r'"u%de a2ir.ati!& I %a& declar Marcellu' r,$,%d& )% ti."ul c,t Ju'tu' )%g,% u% 2el de 'cu$ "e%tru )%dr$%eala %e" tului 'u. 8 Tre*uie ' 2ii * gat& 'trui I %a& de !re.e ce )."r/i cu al/ii ceea ce ai. @i(a '"u' I'u' ' "r cede$i )% 2elul ace'ta9 )%tre* el -i )%ti%'e ca"ul ca '(l " at e5a.i%a .ai de a"r a"e. Ai cu% 'cut "e I'u'& %u(i a-a9 >u%icul %u /i(a '"u' c I'u' .i(a )%dre"tat "ici rul& a-a c acu. . " t 2 l 'i de el -i " t u.*la -i alerga )."reu% cu ceilal/i c "ii9 C "iii di."re1urul l r 'e li%i-tir. Marcellu' )-i ddu 'ea.a c !a 2i *ligat ' dea u% r'"u%' de 2a/ cu c "iii ace-tia& dar %u -tia ce ' le '"u%. Du" lu%g tcere& )%g,%7 8 Da... *u%icul tu .i(a '"u'& I %a& ce '(a )%t,."lat cu "ici rul tu. 6.i "are *i%e c e-ti !i%decat. E 2 arte *i%e a-a; 8 Ar 2i *i%e ' "lec.& i%ter!e%i Ju'tu' cu gla'ul e. /i %at. Ca'a .ea e'te 2 arte a"r a"e de aici. Vi% ; A- !rea '(/i "re$i%t "e 2iic(.ea. Marcellu' %u 'e l' rugat. A"ucar )% 'u'ul dru.ului -i& "e .'ur ce )%ai%tau& %u.rul cel r di."re1urul l r de!e%ea t t .ai .are. tirea de'"re ' 'irea lui Ju'tu' 'e r'",%di'e )% 'at. Oa.e%ii ie-eau di% ca'e -i 'e uitau la ei .ira/i0 c "ii de t ate !,r'tele 'e a"r "iau ca '(i )%' /ea'c. U% *ie/a.ai .ic& l g de u% "ici r& 'e tara )% c,r1e -i *ra$ul lui lu.i% ' cerceta .irat "r ce'iu%ea. C,%d )l !$u& Ju'tu' ie-i "e .argi%ea dru.ului -i(l .,%g,ie "e cre-tet. La ur. a1u%'er )% 2a/a c'u/ei . de'te. Curtea di."re1urul ca'ei era 2 arte curat. +e .argi%ea " tecii care ducea ",% la i%trare erau d u r,%duri de lalele. Re*eca& .atr a% cu gla'ul *l,%d )% !,r't de !re trei$eci -i ci%ci de a%i& ie-i )% calea l r& .irat de )%gr.deala ce(i )."re'ura. Ju'tu'& de cu. i%tr )% curte& )i e5"lic ce '(a )%t,."lat -i )% gla'ul lui tre.ur a.a*ilitate %e *i-%uit c,%d "re$e%t "e Marcellu'. 8 :(ar 2i tre*uit ' "r ceda/i )% 2elul ace'ta& .ur.ur ea& de-i c3ii )i 'trluceau de .ul/u.ire. Ace'ta e'te u% dar "rea 'cu." "e%tru u% *ie/a- de !,r'ta lui.

8 M c %'ider "e de"li% r'"ltit& r'"u%'e Marcellu' -i $,.*i. C %'tat c .gru-ul e'te a"reciat. 8 Ia uit(te& .a.; 'trig I %a ge'ticul,%d cu .,i%ile. E'te al .eu; Re*eca ddu di% ca" -i $,.*i& iar gru"ul de c "ii )-i c %ti%u dru.ul "e ur.a er ului % 'tru. 8 Acea'ta e'te $i de .are .ul/u.ire "e%tru I %a& $i'e Re*eca& )%' /i%du(i )% i%teri rul ca'ei ei . de'te. 8 Da& a-a e'te; )%cu!ii%/ Ju'tu' 2t,%d -i 'e l' "e u% 'cau%. E'te $i de .ul/u.ire "e%tru el& dar cred c I %a e'te "rea t,%r "e%tru a "utea lua a'u"ra lui a't2el de r'"u%dere. 8 Di." tri!& eu cred c e'te de'tul de .are& re"lic Marcellu'. Tr,%t rul ace'ta de .gru- e'te a%u.e .e%it ' 2ie al u%ui *ie/a-. I %a 'e !a )."ca de'tul de *i%e cu el. 8 C,t de'"re a'ta& 'u%t -i eu de aceea-i "rere& r'"u%'e Ju'tu' -i& %ete$i%du(-i *ar*a )%g,%durat& ddu de c,te!a ri di% ca" -i .ur.ur .ai .ult "e%tru 'i%e7 Ar 2i ' a-te"/i "rea .ult de la u% c "il. A" i 'e lu.i% "e %ea-te"tate la *ra$ -i 'e adre' 2iicei 'ale7 Re*eca& "e%tru Marcellu' Galli ! . ridica u% c rt )% a"r "ierea ca'ei. De .,%cat !a .,%ca aici )% ca' )."reu% cu % i. 8 Sigur c da& tat& 'e gr*i Re*eca ' r'"u%d -i 'e )%t ar'e $,.*i%d '"re Marcellu'. :u cu.!a 'u%t -i 2eluri de .,%cruri "e care %u ai ! ie ' le .%,%ci9 )%tre* ea. A" i& !$,%d c Marcellu' 'e uit la ea 2r ' )%/eleag& )i e5"lic7 Eu %u cu% 'c *iceiurile r .a%il r -i .i(a. )%c3i"uit c -i "e ei religia )i "re-te de la a%u.ite .,%cri& cu. %e "re-te "e % i religia % a'tr. 8 O& %u; De'"re a-a ce!a %u " ate 2i ! r*a& r'"u%'e Marcellu' cu a.a*ilitate. Religia % a'tr %u i%c . dea$ "e %i.e%i... %ici c3iar "e .i%e. Regret i.ediat acea't declara/ie li"'it de 'eri $itate& .ai ale' c,%d !$u e2ectul "e care(l 2cu a'u"ra 't",%ei ca'ei. 8 Cu ! r*ele ace'tea !rei ' '"ui c %(a!e/i %ici u% 2el de religie9 )%tre* Ju'tu' cu gla'ul gra!. 8 :(a!e. religie; "r te't Marcellu'. Ceii % -tri 'e !d )% t ate c l/urile& ",% -i ac l u%de %u te a-te"/i. 8 +r *a*il ! r*e-ti de'"re id li; )l c rect Ju'tu'. 8 V r*e'c de'"re 'tatui& l.uri Marcellu'. U%ele di%tre ace'tea 'u%t 2 arte *i%e 2cute. Ma1 ritatea l r au 2 't i." rtate di% Grecia. Grecii 'u%t 2 arte "rice"u/i la 'cul"tur. 8 i " " rul du.itale 'e )%c3i% la ace'te 'tatui9 )%tre* Ju'tu' .irat.. 8 A-a 'e "are& -i cred c u%ii di%tre ei cred )% ace'te $eit/i cu t at c %!i%gerea& r'"u%'e Marcellu'& care %u 'e 'i./ea .ul/u.it de ace'te )%tre*ri care i 'e "u%eau. 8 >i%e& dar cred c du.%eata %u te )%c3i%i ace't r id li& 'trui Ju'tu'. 8 Sigur c %u; r'"u%'e Marcellu' r,$,%d. 8 +ri% ur.are %u cre$i )% %ici u% 2el de "utere 'u"re.9 )%tre* Ju'tu'& care "rea .irat -i '"eriat. 8 Recu% 'c& Ju'tu'& c t ate te riile "e care le(a. au$it )% legtur cu acea't "r *le. "e%tru .i%e %( au 2 't de a1u%' de c %!i%gt are. A- 2i 2 arte .ul/u.it dac a- de'c "eri religie )% care ' " t crede cu t at c %!i%gerea.

+re'i./i%d c 'u*iectul ace'tei c %!er'a/ii !a 2i de'tul de greu& Re*eca 'e 2r.,%t "e 'cau% -i $,.*i cu '2ial. 8 6%gdui/i(.i ' "lec ca ' "regte'c .,%carea& cci "re'i.t c tre*uie ' 2i/i 2l.,%$i. 8 Ju'tu'& %u a. c,tu-i de "u/i% i%te%/ia ' te 1ig%e'c& c %ti%u Marcellu' du" ce Re*eca ie-i di% daie. A. c %'tatat c e-ti u% . religi ' care crede cu t at c %!i%gerea -i a 2 't i."rude%/ di% "artea .ea ' ! r*e'c cu at,ta %e"'are de'"re u% a't2el de 'u*iect. 8 :u 2ace %i.ic& r'"u%'e Ju'tu' )%gduit r. @i(ai .a%i2e'tat d ri%/a de a crede. Or& a'ta )%'ea.% ce!a. :u 'e '"u%e c )% !ia/ cei care caut ! r g'i9 E-ti u% *r*at *i%e i%te%/i %at. E-ti u% . cu 'u2letul *u% -i .eri/i ' ai religie. Marcellu' %u g'i ce '(i r'"u%d& a-a c tcu -i a-te"t c %ti%uarea c %!er'a/iei )%ce"ute. +e'te c,te!a cli"e Ju'tu' )-i "r "ti "al.ele .,i%il r uria-e "e ge%u%c3i ca '(i dea ' )%/eleag c ! r c %ti%ua alt dat& a" i ridic,"du('e )% "ici are 'e a"r "ie de u-. 8 #aide& Marcellu'& ' ridic. c rtul& $i'e el cu gla'ul *l,%d. Se )%t,."la "e%tru "ri.a dat ca '(i '"u% Marcellu' 2r ' .ai adauge -i %u.ele de Galli . +u/i% du" ter.i%area ci%ei& la care dat rit % il r lui "re cu"ri %u lua'e "arte& I %a a"ru )% 2a/a i%trrii c rtului ca2e%iu al lui Marcellu' -i 'e "ri cu .,i%ile "r "tite )% - lduri -i "e *ra$ cu e5"re'ie gra!. Se !edea de'tul de li."ede c e!e%i.e%tele di% ti."ul $ilei c %tri*ui'er ca el ' de!i% .ai .atur dec,t 2u'e'e ",% acu.. Marcellu'& care 'e a-e$a'e la .'u/ "lia%t ca ' 'crie& l' 'tilul di% .,% -i 'e uit la el .irat& a" i $,.*i& )-i )%c3i"uia& 2r %ici u% te.ei de alt2el& c -tie ce 2el de g,%duri "re cu" acu. "e I %a. 6% "ri.ul . .e%t *iatul ace'ta 'e 'i./i'e c "le-it de 'e%$a/ia cel r )%t,."late& gla'ul )i de!e%i'e /i"t r -i .i-crile .a-i%ale0 dar acu.& du" ce t /i c "iii 'e )%t r'e'er la ca'ele l r -i "e Ga'"ar )l *ga'e )% gra1dul li*er )."reu% cu !aca "e care a!eau -i(i adu'e'e 'arci% de tri2 i "r a'"t c 'it& e. /ia "ri% care trecu'e era d . lit. +r *a*il )%ce"u'e '(-i dea .ai li."ede 'ea.a de 'itua/ia lui de acu. )% calitate de "r "rietar -i 't",% al u%ui .gru-& 2ii%d 'i%gurul c "il di% Se"2 ri' care "utea a2ir.a c are u% .gru-. :ici c3iar *u%icul 'u %u a!ea. 6% a't2el de )."re1urri& )-i $i'e Marcellu'& atitudi%ea lui la !,r'ta de -a"te a%i e'te c,t 'e " ate de % r.al. 8 Ia '"u%e& ai a!ut gri1 ca '(l ad"i -i '(i dai de .,%care "e'te % a"te9 )%tre* el& ! r*i%d ca de la egal la egal. I %a )-i /uguie *u$ele -i ddu di% ca". 8 :u !rei ' i%tri -i ' te a-e$i "e u% 'cau%9 I %a i%tr -i& du" ce 'e g,%di cli"& 'e a-e$ "e 1 ' -i(-i )%cruci-a "ici arele 'u* el. 8 Cu. '(a "urtat Ga'"ar )% ti."ul "li.*rii9 A 2 't cu.i%te9 I %a ddu de c,te!a ri di% ca" -i r.a'e cu c3ii "leca/i )% ".,%t. Marcellu' %u -tia ce '(i .ai '"u%& dar ar 2i d rit ' )%cea" c %!er'a/ie.

8 :(a .u-cat -i %ic=i %(a $!,rlit "e %i.e%i9 Sau te " .e%e-ti c '(a culcat )% .i1l cul dru.ului cu -aua "e el -i a )%ce"ut ' d ar.. I %a clti% di% ca" 2r ' ridice "ri!irea '"re el -i 2c,%du(-i li.*a g3e. t c )%ce"u ' -i( "li.*e de la 2alc la alta.

:u .ai ! r*i'e de a%i )%tregi cu c "ii -i acu. )-i ddu 'ea.a c %u e'te at,t de u- r ' 'tai de ! r* cu ei cu. )-i )%c3i"ui'e el. 8 6.i "are *i%e c e-ti .ul/u.it& declar el. Mai ai '(.i '"ui ce!a "ri!it r la acea't c3e'tiu%e9 I %a ridic *ra$ul )%tu%ecat '"re el -i ddu di% ca"& a" i )%g3i/i cu greutate. 8 T .a .i(a cerut '(l la' -i "e el ' )%calece& )%g,% el cu gla'ul 'ti%'. 8 Ce!a . 2ace '(.i )%c3i"ui c ai re2u$at& $i'e Marcellu'. I %a ddu di% ca" cu "rere de ru. 8 Di% "rici%a a'ta& dac a- 2i )% l cul tu& eu %u .i(a- 2ace %ici gri1. +e T .a )l !ei "utea l'a ' )%calece .,i%e. +r *a*il %ici el %u -i(a )%c3i"uit c(i !ei )."ru.uta .gru-ul c3iar di% "ri.a $i. Ace't T .a /i(e "riete% *u%9 8 :(ai !$ut "e *iatul acela care u.*l )% c,r1e9 8 Cel "e care *u%icul tu l(a .,%g,iat "e cre-tet9 I %a ddu di% ca". 8 6% ca$ul ace'ta t tul 'e !a li."e$i de la 'i%e& adug Marcellu' *i%e! it r. Va a!ea.de'tule ca$ii ca ' )%calece& )% ca$ul c,%d )%t,."larea acea'ta te %e.ul/u.e-te at,t de .ult& de ce %u dai 2ug ",% la T .a aca' '(i '"ui c(i !ei da .gru-ul .,i%e di.i%ea/ dac !a !rea. 8 M,i%e el !a "leca& r'"u%'e I %a a*tut. Va "leca )."reu% cu .aic('a. Ei %u l cuie'c )% 'atul ace'ta& ci )% Ca"er%au.. Au !e%it ia Se"2 ri' %u.ai di% "rici% c *u%ica lui e'te * l%a!. Ea a -i .urit& a-a c 'e ! r )%t arce aca'. 8 +cat c '(a )%t,."lat a-a& )%cerc Marcellu' '(l ).*u%e$e. Dar tu %u ai %ici !i%. Dac 'itu/ia acea'ta te %e.ul/u.e-te& ar 2i *i%e ' ! r*e-ti -i cu *u%icul tu. Ia '"u%e& I %a& tu ai d r.it !re dat 'u* c rt9 I %a clti% di% ca" -i "ru c '(a .ai lu.i%at la *ra$. 8 Mai a!e. u% "at "e care l(a. "utea )%ti%de. Du(te -i ! r*e-te cu *u%icul tu de'"re )%t,."larea a'ta cu T .a -i cere ! ie .a.ei tale ' d r.i aici )% c rt )."reu% cu .i%e. I %a $,.*i .ul/u.it -i "lec 2r ' )%t,r$ie. Ar 2i 2 't i." 'i*il ' %u aud c %!er'a/ia l r& de arece Ju'tu' 'ta la 2erea'tra de'c3i'& %u .ai de"arte de d i "a-i de c rtul )% care 'e g'ea el. +e'te c,te!a cli"e au$i !i*ra/ia ad,%c a gla'ului *l,%d al uria-ului -i gla'ul '2i ' al %e" tului 'u. 4ii%d curi ' ' a2le cu. 'e !a ter.i%a acea't c3e'tiu%e& l' 'tilul di% .,% -i a'cult. 8 C,%d I'u' a '"u' a.e%il r '(-i )."art lucrurile "e care le au& el '(a adre'at )% "ri.ul r,%d * ga/il r& %u(i a-a *u%icule9 8 Da& el '(a adre'at cel r care au .ai .ult dec,t le tre*uie -i ceea ce au " t ' )."art -i alt ra. 8 Marcellu' e'te * gat9 8 Da... -i .ai ale' e'te u% . 2 arte *u%. 8 I'u' i(a '"u' -i lui '(-i druia'c lucrurile "e care le are9

Ur. lu%g tcere& )% ti."ul creia Marcellu' )-i re/i%u re'"ira/ia. 8 Eu& I %a& %u -tiu dac i(a '"u' 'au %u. Dar 'e " ate '(i 2i '"u'. Se 2cu di% % u tcere& "e care la ur. )%treru"'e *ie/a-ul. 8 >u%icule& care e'te . ti!ul c I'u' %(a !i%decat "ici rul lui T .a9 8 Eu %u -tiu& %e" ate. Dar "r *a*il lui I'u' %u i(a '"u' %i.e%i c T .a e'te l g de u% "ici r. 8 +cat& 'e au$i gla'ul *iatului. Ar 2i 2 't .ai *i%e dac i(ar 2i Fra' ci%e!a. 8 Da& 2t Ju'tu'. 6% ca$ul ace'ta& "e%tru ti%e 'itua/ia de acu. ar 2i 2 't .ult .ai u- ar& %u(i a-a9 8 Su%t .ul/u.it c .ie I'u' .i(a )%dre"tat "ici rul& .ur.ur I %a. 8 Da...e 2 arte *i%e& r'"u%'e Ju'tu'. 4a/ de ti%e I'u' a 2 't 2 arte *u%; tiu c -i tu ai 2i gata ' 2aci rice "e%tru I'u' dac /i '(ar 2eri ca$ia& %u(i a-a9 8 >u%icule& eu %u 'u%t )% 'tare ' 2ac %i.ic "e%tru I'u'& "r te't I %a. Cu. a- "utea ' 2ac9 8 De& dac 'e !a )%t,."la ' a2li de'"re I'u' c %(a 2cut ce!a "e%tru c %u i(a '"u' %i.e%ea0 ce!a ce ar 2i 2 't di'"u' ' 2ac dac ar 2i 2 't i%2 r.at0 ce!a ce ar 2ace c3iar a't$i dac '(ar )%t,."la ' .ai 2ie aici... 8 Vrei ' '"ui ' 2ac eu ce!a )% i%tere'ul lui T .a9 'e au$i gla'ul 'u*/ire al lui I %a. 8 :u te(ai g,%dit c " ate ai "utea 2ace -i tu ce!a "e%tru T .a9 Micul I %a )%ce"u ' "l,%g& iar du" 'u'"i%ele i%ter.ite%te ce 'e au$eau di% i%teri rul ca.erei )%/ele'e c Ju'tu' -i(a ridicat %e" tul "e ge%u%c3i. :u .ai au$i a" i %ici ! r*. +e'te 1u.tate de cea' 'au c3iar .ai *i%e& I %a& cu c3ii r -ii -i a*tut& a"ru la i%trarea c rtului. 8 V i d r.i cu *u%icul& $i'e el cu "rere de ru& cci .(a " 2tit -i el. 8 4 arte *i%e& I %a; )%cu!ii%/ Marcellu'. >u%icul tu %u te(a !$ut de !re.e )%delu%gat. M,i%e& dac !ei !rea& " /i ' !ii ' te 1 ci aici )% c rt. I %a %u 'e .i-c di% 2a/a i%trrii -i "ru c 'e g,%de-te. 8 :u te 'u"eri dac ! i da "e Ga'"ar9 )%tre* el& 2c,%d u% .are e2 rt. 8 +r *a*il lui T .a9 )%tre* Marcellu'. I %a ddu di% ca" 2r ' ridice 2ru%tea. 8 E-ti c %!i%' c !rei ' i(l dai9 8 :u... eu %u !reau ' i(l dau. 8 6% ca$ul ace'ta& I %a& tu e-ti u% *iat cruia %u(i li"'e-te cura1ul; declar Marcellu'. +r *a*il ! r*ele lui de a"reciere "rur "rea i."re'i %a%te "e%tru I %a& de arece "lec i.ediat. Marcellu' )-i de'c3eie curelele 'a%dalel r -i 'e )%ti%'e )% a-ter%ut i.ediat ce 'e 2cu )%tu%eric. Ace't I'u'& 2r )%d ial& 2u'e'e u% *r*at de 2 r/ . ral e5tra rdi%ar. Acu. e . rt -i )%gr "at de .ai *i%e de u% a%& dar e2ectul )%!/turil r lui a'u"ra ca'ei lui Ju'tu' 2u'e'e at,t de "uter%ic& )%c,t -i %e" tul 'u& care era u% c "il& 'e re'i./ea de acea't )%!/tur. 4cu c ."ara/ie care(l deter.i% ' r.,% )%g,%durat. I 'e "rea c ace't I'u' a luat )% .,% .edalie -i u% ci ca% cu care a *tut i.agi%ea

'"iritului 'u )% aurul di% Galileea& tra%'2 r.,%du(l )% . %eda )."r/iei lui. O.ul ace'ta ar 2i tre*uit ' tria'c. S i 'e dea " 'i*ilitatea ' c %!ertea'c .ai .ult lu.e. Dat rit '"iritului 'u& dac i '(ar 2i dat " 'i*ilitatea ' 'e de'2- are )% "le%itudi%ea lui& ar 2i "utut ' tra%'2 r.e acea't lu.e )%tr(u% l c u%de a.e%ii *i%e i%te%/i %a/i ar 2i "utut ' tria'c .ul/u.i/i. Dar I'u' era . rt. U% .ic gru" de /ra%i 'raci di% Galileea )-i !a .ai aduce a.i%te de el !re.e de c,/i!a a%i -i du" aceea lu.i%a 'e !a 'ti%ge. Ce "cat; Micul I %a !a drui .gru-ul 'u lui T .a& dar de'"re 2a"ta acea'ta %u !a a2la %i.e%i a2ar de cei di% Se"2 ri'. Miria. !a c %ti%ua ' c,%te i.%urile ei )%ari"ate& dar %u.ai "e%tru .icul r-el Ca%a. 6."r/ia lui I'u' 6%' a"ar/i%e u%i!er'ului )%treg; T tu-i . %eda >tut de el %( a!ea cur' dec,t )% 'tule/ele di% Galileea. M,i%e !a 'crie lui De.etriu' de'"re acea't c3e'tiu%e. Marcellu' )-i ter.i% "r,%$ul& 't,%d 'i%gur la .a'. Re*eca 'e a-e$a'e )% a"r "iere& dar %u $icea %i.ic. 4cu'e c,te!a *'er!a/ii *a%ale -i ea )i r'"u%'e'e de'tul de a.a*il& dar %u.ai )% . % 'ila*e7 I %a -i *u%icul 'u au "r,%$it .ai de!re.e& )."reu%. :u crede c ! r )%t,r$ia "rea .ult. Du" ce .a%c& Marcellu' 'e )%t ar'e )% c rt -i c %ti%u 'cri' area "e care )%ce"u'e "e%tru De.etriu'0 'cria grece-te& 2r ' 'e g,%dea'c la 2elul )% care i( !a e5"edia. T /i cei care a!u'e'er i%te%/ia ca )% "ri.!ara acea'ta ' 2ac u% dru. la Ieru'ali. erau de.ult "leca/i. +u/i% du" aceea Ju'tu' a"ru ia i%trarea c rtului. Marcellu' )i 2cu 'e.% ' i%tre -i uria-ul 'e a-e$ "e u% 'cau% de ca."a%ie. 8 De& )%ce"u Marcellu'& )%treru",%d lu%ga tcere di%tre ei& .i 'e "are c .icul I %a a '!,r-it ge%er a'... care i(a ',%gerat i%i.a& ).i "are ru c i(a. "rici%uit acea't %e.ul/u.ire. 2a"t

8 :u(/i 2ace i."utri& Marcellu'. Ar "utea ' ia' *i%e. 4ire-te& *iatul e'te "rea t,%r "e%tru a(l 'u"u%e la )%cercare at,t de grea. Va tre*ui ' .ai a-te"t.& "e%tru a !edea cu. 'e " art. Ciua acea'ta !a 2i "e%tru I %a $i .e. ra*il dac !a 2i )% 'tare '(-i dea 'ea.a de i." rta%/a ei& $i'e Ju'tu' cu .,%drie& dar 'e !edea c 'e 'i.te tul*urat. 8 S(-i dea 'ea.a de i." rta%/a ei; re"et Marcellu'. Eu cred c -i(a dat 'ea.a. :(a dat .gru-ul *iatului care e'te l g9 D ar %u(/i )%c3i"ui c(i !a "rea ru de ge'tul "e care l(a 2cut -i c !a cere lui T .a ' i(l dea )%a" i9 8 :u... eu %u . g,%de'c la a'ta; Dar t /i c "iii '(au adu%at gr.ad -i i(au '"u' lui I %a c e'te u% *iat de trea*. Ar 2i tre*uit '(i au$i. La ur. T .a a "lecat )."reu% cu .aic('a. T .a )%cleca'e& iar .aic('a .ergea alturi de el -i "l,%gea de .ul/u.ire. i t ate 2e.eile care au )%' /it( ",% )% dru. au )%ce"ut ' ! r*ea'c de'"re I %a -i ' '"u%7 <Ce 2a"t 2ru. a' -i !red%ic. E-ti u% *iat ge%er ';= Ju'tu' 2t ad,%c. Eu cred c au "r cedat gre-it. Dar %u "utea. ' le cr'c di% "rici%a a'ta; A-a c a. "lecat. 8 >i%e& Ju'tu'& g,%de-te(te c e'te 2ire'c ca !eci%ii ' laude "e I %a "e%tru 2a"ta "e care a '!,r-it( . A 2 't u% .are 'acri2iciu "e%tru u% c "il ca el. :u e-ti de "rere c .erit t at l uda9 8 Merit laud& )%cu!ii%/ Ju'tu'& dar %u )% . d e5agerat. Cu. '"u%eai adi%eauri& 2a"ta acea'ta l(a c 'tat u% .are 'acri2iciu. Are dre"tul ' 'e )."rt-ea'c de .ul/u.ire 'u2letea'c. Ar 2i .are "cat dac )% l c de acea't .ul/u.ire %u i(ar r.,%e dec,t tru2ia. :u e5i't de-ertciu%e .ai "ri.e1di a' "e%tru caracterul u%ui *r*at dec,t " 'i*ilitatea de a 'e .,%dri cu 2a"tele 'ale. :(are dec,t ' 'e .,%drea'c cu "uterea& cu "rice"erea& cu !ig area& cu )%2/i-area -i re$i'te%/a 'a& de arece ace'tea 'u%t 'l*iciu%i de care 'u2eri. cu t /ii. Dar c,%d u% *r*at e'te !a%it '& dat rit 2a"tel r *u%e "e care le(a '!,r-it& acea'ta e'te .are tragedie. :e" tul .eu e'te 2 arte t,%r -i li"'it de e5"erie%/. Caracterul lui ar "utea 2i cu u-uri%/ alterat de ace'ta tru2ie& c3iar )%ai%te de a(-i "utea da 'ea.a ce '(a )%t,."alt cu el. 8 6%/eleg ce !rei ' '"ui; declar Marcellu'. Su%t de ac rd cu du.%eata. 6%t,."larea acea'ta !a c %tri*ui la 2er.itatea caracterului lui I %a .ai .ult dec,t te(ai "utea a-te"ta de la u% c "il de !,r'ta lui 'au !a 2ace di%tr()%'ul u% )%c3i"uit. #aide& Ju'tu'& ' "lec. de aici )%ai%te ca !eci%ii ' ai* ca$ia '(-i e5ercite i%2lue%/a %e2a't a'u"ra lui. 6l ! . lua -i "e el cu % i. Ce $ici de a'ta9

+ri!irile lui Ju'tu' 'e lu.i%ar. Ddu di% ca" de c,te!a ri )% 'e.% de )%cu!ii%/are. 8 V i ! r*i cu .aic('a& r'"u%'e el. V . 'tr,%ge a" i *aga1ele -i ! . "leca 2r )%t,r$iere. 8 Va 2i 2 arte *i%e. Mi(a. $i' c " ate !ei 'trui ca I %a ' r.,% aca'... "e%tru a te c %!i%ge ",% u%de !a 2i )% 'tare ' .earg cu i'"-irea. 8 :u& cci %(ar 2i l ial '(l e5"u% la acea't i'"-ire& "r te't Ju'tu'. A "r cedat 2 arte *i%e& "ri% ur.are e'te ti."ul ca % i '(i )%ti%de. .,% de a1ut r& )% acea't )."re1urare& "riete%e& a!e. -i % i a%u.ite *liga/ii. 8 Ai dre"tate& r'"u%'e Marcellu' -i )%ce"u ' 2ac 'ul 'cri' area "e care ter.i%a'e. Eu " rt r'"u%derea "e%tru c a. *gat "e I %a )% acea't a2acere -i . ! i 'trdui '(l 'ca" )%ai%te ca "urtarea lui ' ai* -i alte ur.ri. Ju'tu' %ici %u i%tr *i%e )% ca' c,%d I %a a"ru la i%trarea c rtului& "e *ra$ cu $,.*etul '2i ' al celui care e'te *ligat ' " arte " !ar. 8 Ei& I %a; 'trig Marcellu'. A. au$it c(ai a1utat "e T .a ' "lece la dru.. Ai "r cedat 2 arte *i%e0 la ur.a ur.ei tu %(ai %e! ie de .gru-. Ai cele .ai *u%e "ici are ce " t 2i g'ite )% acea't l calitate. +re cu"at cu "turirea )%!elit ril r "e care le *ga )% 'tri/ele c %! iului& c %ti%u ' ! r*ea'c )% 2elul ace'ta -i .ai .ult "e%tru 'i%e )%'u-i. U% *iat care )%ai%te de a'ta a 2 't i%2ir. -i .ai t,r$iu a 2 't !i%decat tre*uie ' 'e 'i.t at,t de .ul/u.it& )%c,t %ici dat %u !a d ri ' )%calece; 8 Da& dar Ga'"ar a 2 't u% .gru- 2 arte 2ru. '; r'"u%'e I %a .u-c,%du(-i *u$ele. T at lu.ea '"u%e c %u )%/elege cu. de a. 2 't )% 'tare ' re%u%/ la el. 8 :u tre*uie ' te i%tere'e$e ce '"u%e lu.ea& ri" 't Marcellu'. :u ad.ite ca al/ii '(/i tul*ure "lcerea 2a"tei "e care ai '!,r-it( . Tu e-ti u% *iat !red%ic -i at,t a1u%ge. terge(/i %a'ul -i d(.i .,% de a1ut r ca ' 'tr,%g cureaua acea'ta. Ju'tu' ' 'i t c.ai la ti." "e%tru a "utea au$i ulti.ele cu!i%te -i )%cerc ' $,.*ea'c. 8 I %a& )%ce"u el& te ! . lua cu % i "e%tru c,te!a $ile. Maic(ta a )%ce"ut '(/i )."ac3ete$e c,te!a lucruri de care !ei a!ea %e! ie. 8 +e .i%e9 +lec -i eu cu ! i9 /i" I %a -i 'e re"e$i "e du" c rt c3iui%d de .ul/u.ire. Ju'tu' -i Marcellu' 'e uitar u%ul la altul. 8 4a"ta "e care a. '!,r-it( acu.& e'te de'tul de *rutal& $i'e Marcellu'. 8 R%ile "ri.ite de la u% "riete% %u d r "rea ru& r'"u%'e Ju'tu'. I %a 'e !a re2ace 2r greutate. Acu. are di% % u la ce ' 'e g,%dea'c de !re.e ce a au$it c(l ! . lua cu % i. 8 Ia '"u%e& Ju'tu'& )%c tr %e ! . duce acu.9 8 M(a. g,%dit ' .erge. .ai )%t,i la Ca"er%au.. 8 Dru.ul ace'ta cred c !a .ai "utea a-te"ta. S(ar "utea ' %e )%t,l%i. cu T .a -i cu Ga'"ar. Cred c %(a!e. %e! ie ca a't$i ' %e .ai )%t,l%i. dat cu ei. Mai *i%e ' %e )%t arce. la Ca%a. O )%t,l%ire cu Miria. lui I %a %u " ate dec,t '(i 2 l 'ea'c. Ju'tu' )-i %ete$i *ar*a& )%cerc,%d '(-i a'cu%d u% $,.*et.

8 +r *a*il t t a-a )/i !a 2 l 'i -i du.itale& )%dr$%i el '(i r'"u%d. Dar %u e-ti de "rere c(/i ri'i"e-ti ti."ul9 6% Ca%a a. !$ut t t ce 'e g'e-te de !,%$are. Marcellu'& care c %ti%ua ' *age lucrurile di% c rt )%tr(u% c - de %uiele& )-i )%drea"t tru"ul "e %ea-te"tate -i "ri!i "e Ju'tu' dre"t )% lu.i%ile c3il r. 8 Cred c(a. cu."rat t ate /e'turile de care a. %e! ie& declar el cu )%dr$%eal. Ceea ce a. a2lat de'"re ace't I'u' . 2ace ' d re'c -i alte i%2 r.a/ii re2erit are la el. :u -tiu dac !ei !rea '(.i 2aci cu% -ti%/ cu c,/i!a a.e%i care l(au cu% 'cut... -i care ar 2i di'"u-i '(.i ! r*ea' de'"re el. 8 Va 2i 2 arte greu& r'"u%'e Ju'tu' 2r e$ite. Oa.e%ii di% "r/ile ace'tea %(au %ici u% . ti! )%te.eiat ca '(-i )%c3i"uie c(ar "utea 'ta de ! r* cu r .a%i -i ' le ! r*ea'c 2r %ici '2ial. Li 'e !a "rea %e *i-%uit ca u% *r*at care 2ace "arte di% %ea.ul du.itale ' 'e i%tere'e$e de I'u'. +r *a*il %u -tii c r .a%ii l(au ',%dit la . arte. De a'e.e%ea& %u -tii c legi %arii ( .ai ale' cei di% Ieru'ali. ( ",%de'c rice ca$ie ce '(ar i!i "e%tru a le c %2ir.a *%uiala c ade"/ii lui I'u' au )%ce"ut ' 'e rga%i$e$e. 8 S"u%e& Ju'tu'& %u cu.!a )/i )%c3i"ui de'"re .i%e c(a- "utea ' 2iu i'c ad9 )%tre* Marcellu'.

8 :u& eu %u(.i )%c3i"ui c ai "utea 2i i'c ad. :u -tiu& Marcellu'& ce ai "utea ' 2ii& dar a. t at )%crederea c %u ai i%te%/ii rele 2a/ de % i. A- 2i di'"u' '(/i '"u% -i eu u%ele a.%u%te de'"re I'u'. 8 6/i .ul/u.e'c& Ju'tu'& $i'e Marcellu' -i 'c a'e di% ',%ul tu%icii 'cri' area ce 2cu'e "e%tru De.etriu'. S"u%e(.i& cu. a- "utea tri.ite acea't 'cri' are la Ieru'ali.9 Ju'tu' )%cru%t di% '"r,%ce%e -i 'e uit *%uit r la 'ulul de "erga.e%t. 8 La Ca"er%au. e5i't u% 2 rt r .a%& .ur.ur el. 4r )%d ial c .a%da%tul 2 rtului are curieri care "leac -i 'e )%t rc t t la d u(trei $ile. Marcellu' )i )%ti%'e 'ulul de "erga.e%t -i(i 2cu 'e.% '"re adre'. 8 :u !reau ' e5"edie$ acea't 'cri' are cu a1ut rul cel r di% 2 rtul Ca"er%au. -i %ici al ad.i%i'tra/iei "r curat rului di% Ieru'ali.& $i'e Marcellu'. Scri' area acea'ta !a tre*ui tri.i' cu u% . de )%credere& care '( "redea grecului Ste2a% ' di% dug3ea%a lui >e% I 'i2. 8 +ri% ur.are cu% -ti "e 'cla!ul De.etriu'& 'e du.iri Ju'tu'. T t a-a .i(a. )%c3i"uit -i eu. 8 Da... e'te 'cla!ul .eu. 8 M(a. g,%dit -i la a'ta. 8 Seri '; Ei *i%e& ia '(.i '"ui la ce te(ai .ai g,%dit9 Cred c !a 2i .ai *i%e ' li."e$i. 'itua/ia de !re.e ce a. a1u%' aici. 8 M(a. )%tre*at care ar "utea 2i 'c "ul ce(l ur.re-ti cu acea't clt rie )% Galileea& declar Ju'tu' -i "ru c 'e .ai )%'e%i%ea$ "u/i%. 8 6% '2,r-it& acu. -tii& %u(i a-a9 8 :u 'u%t t c.ai 'igur c(a- -ti& $i'e Ju'tu' -i "u'e .,%a "e *ra/ul lui Marcellu'7 S"u%e(.i d ar at,t7 Ai !$ut !re data "e I'u'& l(ai au$it ! r*i%d9 8 Da& l(a. au$it& dar %(a. "utut )%/elege ce '"u%e. +e !re.ea aceea %u cu% -tea. li.*a )% care ! r*ea. 8 Ai )%!/at li.*a ara.aic "e%tru a "utea culege i%2 r.a/ii de'"re el9

8 Da& alte . ti!e %(a- 2i a!ut '( )%!/. 8 6%gduie '(/i .ai "u% )%tre*are& $i'e Ju'tu' cu gla'ul )% - a"t7 4aci "arte di%tre % i9

8 Iat . ti!ul "e%tru care a. !e%it )% acea't "r !i%cie. Vreau '(.i dau 'ea.a de realitate. E-ti di'"u' '(.i 'tai )%tr(a1ut r9 8 6% .'ura "uteril r .ele& )%cu!ii%/ Ju'tu'& -i )% .'ura ca"acit/ii du.itale de )%/elegere. Marcellu' r.a'e .irat. 8 Vrei ' a2ir.i c )% )%!/tura acea'ta 'u%t -i a%u.ite .i'tere "e care eu %u 'u%t de'tul de i%telige%t "e%tru a le "utea )%/elege9 )%tre* el %er*dt r. 8 E-ti de'tul de i%telige%t& ri" 't Ju'tu'. Dar "e%tru a "utea )%/elege "e I'u' %u e'te %e! ie e5clu'i! de i%telige%/. Ceea ce(/i ! i '"u%e eu de'"re el !a tre*ui ' acce"/i cu i%i.a -i ' ai credi%/. 8 De .i%e credi%/a 'e a"r "ie %u.ai cu .are greutate& r'"u%'e Marcellu' )%cru%tat. Eu %u 'u%t 'u"er'ti/i ' di% 2ire. 8 Cu at,t .ai *i%e& r'"u%'e Ju'tu'. Cu c,t !ei 2i *ligat ' "lte-ti u% "re/ .ai .are& !ei a"recia cu at,t .ai .ult ceea ce ai */i%ut. A" i 'e ridic )% "ici are -i 'c /,%du(-i tu%ica )%ce"u ' '.ulg gr*it /ru-ii c rtului. De'"re a'ta ! . ! r*i .ai t)r$iu& adug el. E'te t c.ai ti."ul ' "lec. la dru. dac !re. ' a1u%ge. la Ca%a ",% la a"u'ul ' arelui. A" i cu t tul "e %ea-te"tate "ru c i(a trecut ce!a "ri% .i%te& cci )-i )%dre"t tru"ul. A-a !a 2i .ult .ai *i%e& $i'e el. V . "leca la :a$aret; E'te .ult .ai a"r a"e dec,t Ca%a. 6% r-elul ace'ta '(a %'cut I'u'. Maic('a .ai trie-te -i a't$i ac l . C,%d !a a2la c du.%eata& care e-ti r .a%& ai !$ut "e 2iul ei -i te(ai i%tere'at at,t de .ult )%c,t !rei ' a2li -i alte i%2 r.a/ii de'"re el& )/i !a '"u%e t t ce d re-ti; 8 :u& te r g; :u !reau ' . )%t,l%e'c cu ea; "r te't el. A" i& !$,%d .irarea $ugr!it "e *ra$ul lui Ju'tu'& adug7 +re'i.t c ea %u !a 2i di'"u' ' ! r*ea'c de'"re 2iul ei cu u% r .a%. +ri.ele trei .ile I %a le 2cu alerg,%d c,%d )% 2ru%tea& c,%d )%a" ia .icii cara!a%e& )%t c.ai ca u% c/elu- care 'e $*e%guie-te7 aru%ca cu "ietricele '"re !itele care "-eau -i i%tra )% 3 ldele de "e .argi%ea dru.ului. Dar& du" ce ' arele 'e urc 'u' "e cer& e%tu$ia'.ul lui 'e .ai d . li. Acu. 'e .ul/u.ea ' .earg alturi de *u%icul 'u cu "a-i )%ti%-i -i 'i./i%du('e .ai *r*at dec,t era )% realitate. Du" ce .ai 2cu *ucat de dru.& lu "e *u%icul 'u de .,% -i(l deter.i% ' u.*le .ai )%cet& de arece )%ce"u'er '(l d ar "ici arele. +re cu"at de 'u*iectul c %!er'a/iei l r i." rta%te. Ju'tu' %u(-i ddu'e 'ea.a de * 'eala %e" tului 'u0 dar& c,%d )l !$u c 'e )."iedic -i e gata ' cad& 'e "rir la u.*r -i de'crcar " !erile .gru-il r& a" i le )."r/ir )% a-a 2el ca cel .ai .ic ' 2ie li*er "e%tru a "utea lu u% clre/. I %a %u "r te't c,%d !$u c(l ridic )% -a. 8 Ar 2i 2 't *i%e ' 2i "'trat -aua aceea 2ru. a'& 2t el. 8 :u& %(ar 2i 2 't *i%e& $i'e Marcellu'. C,%d druie-ti ce!a& e .ai *i%e '(/i iei g,%dul de la ce ai druit -i ' %u(/i "ar ru. 8 >iete& "riete%ul % 'tru are dre"tate& )%cu!ii%/ Ju'tu'. Mgru-ul ace'ta te !a "utea duce -i 2r -a 2ru. a'. S "lec. la dru. -i& c,%d ' arele !a d g r) dea'u"ra ca"etel r % a'tre& %e ! . "ri ca ' .,%c. ce!a. 8 Mie .i(e 2 a.e c3iar acu.; declar I %a 8 i .ie .i(e 2 a.e& i%ter!e%i Marcellu'& -i )% ti."ul c,t 'tr,%'e c3i%ga 'e adre' lui Ju'tu' cu gla'ul )% - a"t7 :u uita c el e'te c "il -i %u tre*uie ' 2ii 'e!er.

8 Cred c ai 2i 2 't )%c,%tat de )%!/turile lui I'u'& declar Ju'tu' a.a*il. Ai i%i. *u%& Marcellu'. De c,te ri l(a. au$it ! r*i%d de'"re *u%tatea .e%ea'c; +e%tru el %u "utea ' e5i'te %i.ic .ai .e'c3i% dec,t *u%tatea 'u*li%iat de .e'c3i%rie. Cea .ai ticl a' 2a"t "e care ar "utea( '!,r-i u% *r*at 2a/ de 'i%e )%'u-i 'au 2a/ de a"r a"ele lui e'te u% dar "e care(l 2ace cu "rere de ru. E'te 2 arte greu "e%tru u% *r*at cu 'u2letul %e"ri3%it ' druia'c ce!a ce %(ar tre*ui druit& ci aru%cat. Cred& "riete%e& c acea't "arte di% )%!/tura lui I'u' %u(/i !a !e%i "rea greu '( acce"/i; 8 +r *a*il ai "rere "rea *u% de'"re .i%e& Ju'tu'& "r te't Marcellu'. Eu )% t at !ia/a .ea %(a. druit %i.ic ce ar 2i "utut ' . 2ac .ai 'rac dec,t a. 2 't )%ai%te de aceea. :u a. druit %i.ic di% ceea ce .i(a. d rit 'au ce a. "re2erat ' "'tre$. Cred c I'u' a re%u%/at la t t ce a a!ut. 8 T t ce a a!ut; )%cu!ii%/ Ju'tu'. :u .ai a!ea %i.ic& dec,t 3ai%ele de "e el. S"u%ea c& dac u% *r*at are d u 3ai%e& "e u%a 'e cade '( druia'c altuia& )% ulti.ul a% c,t a 2 't )."reu% cu % i& a a!ut c.a- *u%. +r *a*il ar 2i dat( -i "e acea'ta altuia dac acea't c.a- %u i(ar 2i 2 't dat -i lui )% )."re1urri cu t tul %e *i-%uite. 8 :(ai !rea '(.i di!ulgi -i .ie ce '(a )%t,."lat9 )%tre* Marcellu'. 8 6% :a$aret tria 2e.eie %e% r cit de'"re care u.*la ! r*a c e'te !r1it are. Era .ic de 'tatur -i ur,t la !edere0 u.*la )%t tdeau%a 'i%gur& %(a!ea "riete%i -i era !e-%ic %e.ul/u.it& )%tr( $i& de Sa*at& !eci%ii au au$it " c%i%d '"ata r$* iului la ea )% ca' -i '(au du' '(i '"u% c )% 2elul ace'ta )%calc legea. Dar Ta.ar %(a !rut ' a'culte de ei -i a.e%ii '(au du' -i au ",r,t( la crturari& care au !e%it )% di.i%ea/a Sa*atului ur.t r -i& g'i%d( c /e'e& i(au 'tricat r$* iul& care era 'i%gurul ei .i1l c de e5i'te%/. +r *a*il re'tul )%t,."lrii /i(l " /i )%c3i"ui cu u-uri%/& c %c3i'e Ju'tu'. 8 Ta.ar a a!ut % r c cu I'u'& care era u% te'lar "rice"ut& $i'e Marcellu'. Dar ce au $i' aut rit/ile te."lului c,%d au c %'tatat c el !i%e )% a1ut rul lui Ta.ar9 :u l(au )%!i%uit -i "e el c 'e a' cia$ cu cei care calc Sa*atul9 8 Di." tri!& l(au )%!i%uit. A'ta '(a )%t,."lat "e !re.ea c,%d ra*i%ii )%cercau ' g'ea'c . ti!e de acu$are )." tri!a lui. Oa.e%ii au 'truit de .ulte ri ' ! r*ea'c )% 'i%ag gile 'atel r& -i 2a"tul ace'ta %u "utea ' 2ie "e "lacul ra*i%il r& care c3e.au .ereu " " rul ' aduc 1ert2e. I'u' a ! r*it de'"re "riete%ia -i '"italitatea 2a/ de a.e%i 'tri%i -i de'"re 'racii care tre*uie a1uta/i. 8 Ra*i%ii %u erau ade"/i ai "riete%iei -i ai .ilei9 )%tre* Marcellu'. 8 >a da& erau. i c %'iderau ca ce!a de la 'i%e )%/ele' ca )% acea't "ri!i%/ t at lu.ea ' 4ie de ac rd. 8 Cel "u/i% )% te rie dac %u alt2el& $i'e Marcellu'. 8 Da& e5act; :u.ai )% te rie; Dar )% "ri!i%/a adu%rii 2 %duril r "e%tru 'u'/i%erea 'i%ag gil r erau de ac rd -i )% "ractic. V r*eau .ereu %u.ai de'"re *a%i& a-a c %u le .ai r.,%ea ti." "e%tru a "utea ! r*i -i de'"re lucruri di% d .e%iul '"iritual. 8 #aide& c %ti%u -i '"u%e(.i ce '(a )%t,."lat cu Ta.ar& )l )%treru"'e Marcellu'. I'u' i(a re"arat r$* iul -i )% 'e.% de recu% -tii%/ ea i(a /e'ut c.a-. 8 T c.ai; +e acea'ta a "urta( ",% la . arte. 8 Ai 2 't de 2a/... c,%d a .urit9 )%tre* Marcellu'. 8 :(a. 2 't... "e !re.ea aceea eu era. la )%c3i' are& r'"u%'e Ju'tu'& care "rea c %u e'te di'"u' ' ! r*ea'c de'"re acea't c3e'tiu%e. Dar& la 'trui%/ele lui Marcellu'& )i " !e'ti "e 'curt ce '(a )%t,."lat. C,te!a $ile )%ai%te de a 2i 1udecat "e%tru trdare -i tul*urarea li%i-tii "u*lice& I'u' alu%ga'e 'a.'arii -i c.tarii di% te."lu. C,/i!a di%tre

"riete%ii 'i au 2 't are'ta/i -i *ga/i la )%c3i' are&