Sunteți pe pagina 1din 4

JOC DE NTREPRINDERE Un grup decide sa creeze mai multe intreprinderi sucursale care vor fabrica 2 produse.

Fiecare va fi localizata in alta zona si pentru nceput nu vor fi direct concurente. Ulterior, fiecare ntreprindere e libera sa incerce sa-si creasca cota de piata proprie in detrimentul celorlalte. Companiile se vor lupta pentru obtinerea unui loc bun intr-un clasament in urma caruia grupul va pastra in functiune doar un numar de intreprinderi pe celelalte urmeaza sa le desfiinteze. Toate intreprinderile beneficiaza de aceleasi conditii initiale si urmeaza aceleasi reguli in cadrul grupului. Fiecare intreprindere dispune de 1 ec!ipamente de productie "# euro fiecare$ si are posibilitatea de a anga%a personal calificat din cadrul grupului. &'ista deasemenea un furnizor de materiale agreat la nivelul grupului preturile materialelor sunt stabile. (easemenea, intreprinderile pot apela la imprumuturi de la o banca "parte a grupului$ unde au si contul curent. )rupul poate furniza informatii privind evolutia pietii "studii de piata, limite de pret, etc$. *e poate face apel si la fonduri e'terne in vederea finantarii, dar trebuie pastrat controlul grupului asupra companiei. (e+ine+i deci, autonomie aproape total, n managementul unei ntreprinderi noi, cu urm,toarele condi+ii- *, asigura+i dezvoltarea cotei pri de pia pentru fiecare produs. - *, asigura+i pstrarea controlului financiar al grupului "mai mult de / 0 din capital$. - *, men+ine+i o rentabilitate satisfctoare, at1t pe planul cre2terii ntreprinderii c1t 2i pentru a permite grupului. s, ob+in, profit din investi+iile sale. Fiecare intreprindere beneficiaza de toat, libertatea n ceea ce prive2te luarea deciziilor referitoare la gestionarea echipamentelor productive "cump,rarea 2i vanzarea ma2inilor$. gestionarea productiei "aprovizionarea cu materii prime asigurarea fortei de munca - personalul direct productiv este platit la ora de manopera si nu implica costuri suplimentare utilizarea ec!ipamentelor disponibile - ec!ipamentele se amortizeaza pe parcursul a / ani si se uzeaza in aceeasi masura- indiferent daca sunt utilizate sau nu e necesara reinnoirea parcului de masini gestionarea personalului de vnzri alegerea nivelului u!etelor de pu licitate pentru cele dou, produse. stabilirea termenelor de plata pt. clienti "inan#area $ntreprinderii- politica de autofinan+are, varia+ia capitalului social "aport de capital$, gestionarea eventualelor mprumuturi, durata creditului clien+i "scadenta$ Fiecare intreprindere are propria echipa manageriala (5 studenti); ea isi va stabili planuri de productie, vanzare si marketing, finantare si investitii. intreprindere va functiona pe parcursul a n perioade. !n functie de rezultatele inregistrate la finalul acestora, grupul va decide daca va inchide intreprinderea respectiva sau va asigura functinarea sa in continuare.

Datele re"eritoare la companie% piata% produse se !asesc in ta elele ane&ate' Cateva informatii suplimentare despre intreprindere: (a)inile pot fi utilizate pentru fabricarea oricaruia dintre cele 2 produse achizi#ia de ma)ini operat, n cursul unui e'erci+iu, ofer, posibilitatea utiliz,rii ei3lor numai ncep1nd cu e'erci+iul urm,tor. 4n cazul unei vnzri de ma)ini ma2ina respectiv, este dezafectat, la sf1r2itul perioadei de decizie. 5re+ul de v1nzare, egal cu valoarea net, contabil,, este reglat la finele perioadei. 6a2ina poate fi utilizat, toat, perioada 2i este deci amortizat,. *anzatorii sunt anga%a+i3concedia+i f,r, nici o constr1ngere. 7 anga%are nou, este imediat opera+ional,. 7 concediere antreneaz, v,rsarea unei compensatii egale cu dublul costului anual3v1nz,tor. mprumuturile sunt f,cute pe o durat, minim, de un an 2i pot fi rennoite. *ocietatea 2i asum, rambursarea lor. (ob1nzile sunt calculate prin aplicarea unei rate fi'e asupra sumei restante, datorate la nceputul perioadei "a se vedea condi+iile ini+iale ale mediului de ac+iune$. )rupul impune n ceea ce prive2te creditul+clien#i 2i pentru men+inerea unei politici coerente n grup, o durat, ma'imal, de 8 de zile. Informatii suplimentare privind piata &volu+ia pie+ei este cresc,toare, cel pu+in pentru urm,torii 2 sau 9 ani. Un studiu al pre#urilor pietei indic, faptul c, acestea variaz,- pentru produsul 1, ntre 1 2i 19 euro. - pentru produsul 2, ntre 1# 2i 9 euro. 4ntreprinderile care distribuie produsul 1 pot afecta un u!et de comunicare, promovare cuprins ntre : 2i 12 0 din cifra de afaceri. For+a lor de v1nzare pare s, antreneze un cost care poate varia ntre #0 2i 1/0 din cifra de afaceri. 4ntreprinderile care distribuie produsul 2 par s, afecteze un u!et de comunicare+promovare cuprins ntre 9 2i 1 0 din cifra de afaceri 2i s, ang%eze costuri ale for+ei de v1nzare cuprinse ntre ; 2i 190 din cifra de afaceri. Planul -mi&ul. de mar/etin! cuprinde 0 componente1. Preul- cu c1t este mai sc,zut "n limite acceptabile pentru clientel,$, cu at1t efectul comercial este mai important "n compara+ie cu pre+urile practicate de concuren+,$. 2. Bugetul pentru comunicare-promovare- eficacitatea ntreprinderii cre2te odat, cu cre2terea bugetului alocat n acest sens "se determin, ca procent din cifra de afaceri$. 9. Numrul vnztorilor- aceast, component, d, acelea2i efecte ca 2i componenta comunicare-promovare. efectivul for+ei de v1nzare este, evident, raportat la disponibilul de v1nzare. :. Creditul-clieni- consumatorii sunt sensibili la termenul de plat, in funcie de suma datorata

DATA ON ECONOMIC ENVIRONMENT SUPPLIER DELAY BANK LOAN INTEREST LOAN REIMBURSEMENT RATES LOAN REIMBURSEMENT PERIOD LOAN REIMBURSEMENT DELAY "URRENT A""OUNT O#ERDRA$T INTEREST "URRENT A""OUNT INTEREST TA' ON PRO$IT 2 10% 3 5 ! 1%% &% 3&% DATA ON PRODUCTS nb. of equipment hours per item Pro#u"t $ Pro#u"t 2 0(05 1 DATA ON MAR%ET MIN SA&E PRICE Pro#u"t $ 10(00 ) MA' SA&E PRICE 13(00 ) POTENTIA& DEMAND !50000 15000 m teri !s "ost per item &(!0 ) 11*(00 ) ! bour "ost per item 0(%0 ) 5!(00 ) yea s yea s months

Pro#u"t 2 1%0(00 ) 300(00 ) MAR%ETIN( )UD(ETS RECCOMENDATIONS *+ O, T-E PRODUCT TURNOVER . COMMUNICATION SA&ES ,ORCE MIN MA' MIN MA' efe"t fi#e!i/ re "!ienti Pro#u"t $ &% 1!% %% 15% *0% Pro#u"t 2 3% 10% +% 13% *0% MAR%ETIN( MI'
PRICE COMMUNICATION SA&ES CREDIT )UD(ET ,ORCE C&IENT )UD(ET *DUE PA0EMENT S DE&A0.

TOTA&

Pro#u"t $ Pro#u"t 2

&0% !5%

!5% !0%

!5% !0%

10% 35%

100% 100%

DATA ON COMPAN0 "APITAL RESER#ES %00,000 0

PRODU"TION E-UIPMENTS E-UIPEMENT A"-UISITION PRI"E .e /tem DEPRE"IATION PERIOD NB O$ 0ORKIN1 2OURS .e e34/.ment 5ne67 SALESMEN SALESMAN 2IRIN1 "OST .e yea SALESMAN $IRIN1 "OST LOAN LOAN INTEREST $I'ED "OSTS

10 %0,000 ) 5 yea s

!000 0 &*,000 ) 8!,000 ) 0 0 &*0,000 )

ho4 s