Sunteți pe pagina 1din 11

Lucrare Contabilitate - clasa a XI a A. CREDITE BANCARE : 1. Obtinerea creditului . Inre!istrarea doban"ii #. $lata doban"ii %.

$lata unei rate din credit &. Inc'iderea contului de c'eltuieli B. I($R)()T)L DIN E(I*I)NEA DE OBLI+ATI)NI : ,. E-iterea obli!atiunilor .. Incasarea obli!atiunilor /. Inre!istrarea doban"ii 0. $lata doban"ii 11. Rascu-2ararea obli!atiunilor 11. Anularea obli!atiunilor 34N54R6 1 . Anularea obli!atiunilor 34N74R6 1#. Anularea obli!atiunilor 34N84R6 C. DECONTARI C) $ER*ONAL)L : 1%. $lata a9ansului 1&. Inre!istrarea :ondului de salarii 1,. Inre!istrarea retinerilor din salarii 1.. Ac'itarea salariilor nete D. DECONTARI C) )NITATEA : 1/. Inre!istrarea CA* 10. Inre!istrarea CA** 1. Inre!istrarea ;*

1. Inre!istrarea :ondurilor s2eciale E. *)B4ENTII : . $ri-irea docu-entelor 2entru sub9entii #. $ri-irea banilor %. $ri-irea de I-obili"ari Cor2orale &. $lus la in9entar de I-obili"ari Cor2orale ,. A-orti"area sub9entiei ;. CONTABILITATEA IN*TR)(ENTELOR DE $LATA : .. Inre!istrarea :acturii /. Acce2tarea de catre :urni"ori a unui e:ect co--ercial 0. $lata e:ectului #1. Acce2tarea e:ectelor de catre clienti #1. E-iterea e:ectelor 2entru a :i incasate # . Incasarea e:ectelor re-ise s2re banca ##. $ri-irea cecurilor de la clienti #%. Incasarea cecurilor #&. De2unerea la banca a e:ectelor 2entru a :i scontate #,. *contarea e:ectelor co-erciale #.. Incasarea e:ectelor re-ise s2re scontare +. CONTABILITATEA (AR;)RILOR : - $retul de a2ro9i"ionare : #/. Cu-2ararea de -ar:uri #0. 4an"area -ar:urilor %1. *coaterea din !estiune $retul cu a-anuntul :

%1. Cu-2ararea de -ar:uri % . Inre!istrarea AC *I T4A-nee< %#. 4an"area -ar:urilor %%. *coaterea din !estiune %&. (ar:uri obtinute din 2roduse :inite - $retul cu ridicata : %,. Cu-2ararea de -ar:uri %.. Inre!istrarea AC %/. 4an"area -ar:urilor %0. *coaterea din !estiune =. CONTABILITATEA CA$ITAL)RILOR : &1. *ubscrierea C* &1. Trans:or-area C* & . Aducerea a2ortului - (A>ORAREA C* $RIN : &#. E-iterea de noi actiuni &%. Incasarea decontarilor in banca &&. $ro:itul current &,. $ro:itul re2ortat &.. Re"er9e le!ale &/. Re"er9e statutare &0. $ri-e de e-isiune ,1. Re"er9e din ree9aluare ,1. Con9ersia obli!atiunilor in actiuni 34N54R6

, . Con9ersia obli!atiunilor in actiuni 34N84R6 - (IC*ORAREA C* $RIN : ,#. Retra!erea a2ortului ,%. Restituirea a2ortului ,&. Anularea actiunilor 2ro2rii 34N54R6 ,,. ,.. Anularea actiunilor 2ro2rii 34N84R6 ,/. Anularea actiunilor 2ro2rii 34N74R6

I. RE?)LTAT)L IN4ENTARIERII ,0. @ de -aterii 2ri-e .1. de -aterii 2ri-e .1. @ de -ar:uri . . de -ar:uri .#. @ de se-i:abricate .%. de se-i:abricate .&. @ 2roduse :inite .,. 2roduse :inite ... @ de -ateriale consu-abile ./. de -ateriale consu-abile >. DI;ERENTE CONTABILE : .0. la in9entar i-2utat !estionarului /1. la in9entar din cau"a debitorilor di9ersi

/1. la in9entar din cala-itati A. CONTABILITATEA A(BALA>ELOR : / . Cu-2arearea a-balaBelor la 2ret de :acturare /#. Cu-2arare la 2ret standard /%. A-balaBe trans:or-ate in 2roduse :inite /&. Trans:erul la -ar:uri /,. Consu- de a-balaBe /.. Re2arti"area di:erentelor de 2ret L. CONTABILITATEA ANI(ALELOR *I $A*ARILOR : //. Cu-2ararea ani-ale la 2ret de :acturare /0. Cu-2arare la 2ret standard 01. Obtinere ani-ale din 2roductie 2ro2rie 01. 4an"area ca 2roduse :inite 0 . *coaterea din !estiune 0#. 4an"area ca -ar:uri 0%. $lus la in9entar 0&. (inus la in9entar 0,. $ri-ite cu titlu !ratuit 0.. *2or de !reutate 0/. *cadere in !reutate (. CONTABILITATEA *E(I;ABRICATELOR : 00. Inre!istrarea se-i:abricatelor 111. 4an"area se-i:abricatelor

111. 11 . 11#.

*coaterea din !estiune Inre!istrarea di:erentelor de 2ret *coaterea din !estiune a di:erentelor

N. CONTABILITATEA $ROD)*ELOR ;INITE : 11%. Inre!istrarea 2roduselor :inite 11&. 11,. 11.. 11/. 110. 111. 4an"area de ba"a de :actura *coaterea din !estiune Inre!istrarea di:erentelor de 2ret *coaterea din !estiune a di:erentelor Donare de 2roduse :inite O 2ierdere din cala-itati

O. CONTABILITATEA $ROD)*ELOR RE?ID)ALE : 111. Inre!istrarea 2roduselor re"iduale 11 . 11#. 4an"area lor Descarcarea de !estiune

$. CONTABILITATEA (ATERIILOR $RI(E : 11%. A2ro9i"ionarea de -aterii 2ri-e la 2ret de :acturare 11&. 11,. 11.. 11/. 110. 1 1. 1 1. A2ro9i"ionare la 2ret standard A2ro9i"ionare :ara :actura Re2arti"area di:erentelor de 2ret Trans:erul la -ar:uri Li2sa la in9entar $lus la in9entar $ierdere din cala-itati

$ri-ite cu titlu !ratuit

C. CONTABILITATEA (ATERIALELOR DE NAT. OB. IN4ENTAR : 1 #. Cu-2ararea obiectelor de in9entar 1 %. 1 &. 1 ,. 1 .. 1 /. 1 0. 1#1. $ri-ite cu titlu !ratuit )tili"are obiecte de in9entar $lus la in9entar Trans:er la -ar:uri Reali"ate din 2roductie 2ro2rie Donare obiecte de in9entar $ierdere din cala-itati

R. CONTABILITATEA (ATERIALELOR CON*)(ABILE : 1#1. A2ro9i"ionare la 2ret de :acturare 1# . 1##. 1#%. 1#&. 1#,. 1#.. 1#/. 1#0. 1%1. 1%1. 1% . A2ro9i"ionare la 2ret standard A2ro9i"ionare :ara :actura $ri-irea :acturii *e consu-a -ateriale consu-abile Re2arti"area di:erentelor de 2ret $lus la in9entar (inus la in9entar O 2ierdere din cala-itati $ri-ire cu titlu !ratuit *e-i:abricate consu-ate ca -ateriale consu-abile $roduse :inite consu-ate ca -ateriale consu-abile

1%#. 1%%.

Donarea de -ateriale consu-abile Tri-iterea s2re 2relucrare

*. CONTABILITATEA $ROD)CTIEI IN C)R* DE EXEC)TIE : 1%&. In9entarierea :a2tica 32lus la in9entar6 1%,. 1%.. (inus la in9entar $ierdere din cala-itati

T. CONTABILITATEA *TOC)RILOR A;LATE LA TERTI : 1%/. Tri-iterea de -aterii 2ri-e 2entru 2relucrare 1%0. 1&1. 1&1. 1& . 1&#. 1&%. 1&&. 1&,. 1&.. 1&/. 1&0. Tri-iterea de consu-abile 2entru 2relucrare Tri-iterea obiectelor de in9entar Tri-iterea de -ar:uri Tri-iterea de a-balaBe Tri-iterea de ani-ale $ri-irea -ateriilor 2ri-e 2relucrare in ba"a :acturii Inre!istrarea :acturii $ri-irea de -ateriale consu-abile Inre!istrarea :acturii $ri-irea de -ar:uri Inre!istrarea :acturii

). CONTABILITATEA ;)RNI?ORILOR *I CT.A*I(ILATE : 1,1. Inre!istrarea :acturilor 1,1. 1, . Acordarea de a9ansuri catre :urni"ori Ac'itarea :acturilor carora le-a- acordat a9ansul

1,#.

Acce2tarea de catre :urni"ori a unui e:ect

4. CONTABILITATEA I(OBILI?ARILOR : - C'eltuieli de constituire 1,%. Inre!istrarea c'eltuielilor de constituire 1,&. *coaterea din e9identa inte!ral a-orti"ate

- C'eltuieli de de"9oltare 1,,. Inre!istrarea c'eltuielilor de de"9oltare 1,.. 1,/. 1,0. 1.1. Lucrari in re!ie 2ro2rie E:ectuate 2entru a :i rece2tionate A-orti"area c'eltuielor de de"9oltare *coaterea inte!rala si 2artiala din !estiune

- ConcesiuniD bre9eteD etc. 1.1. Cu-2ararea 1. . 1.#. 1.%. 1.&. E:ectuate 2entru a :i rece2tionate $ri-ite 2rin donatii A-orti"area *coaterea inte!rala si 2artiala din !estiune

- Terenuri 1.,. Cu-2ararea terenurilor 1... 1./. 1.0. 1/1. $ri-irea ca a2ort $ri-irea cu titlu !ratuit 4an"area *coaterea din e9identa

- Instalatii te'niceD -iBloace de trans2ort 1/1. Cu-2ararea 1/ . $ri-irea cu titlu !ratuit

1/#. 1/%. 1/&. 1/,. 1/.. 1//.

$ri-irea ca a2ort Ree9aluarea lor 3@E-6 Rece2tionarea lor A-orti"area *coaterea inte!rala si 2artiala din e9identa Retra!erea a2ortului adus

- A9ansuri 2entru cu-2ararea unui auto-obile 1/0. Acordarea a9ansului din banca 101. 101. Cu-2ararea auto-obilului $lata :acturii

- I-obili"ari :inanciare 10 . Actiuni 2ri-ite ca a2ort 10#. 10%. Cu-2ararea actiuni in leasin! $lata ratelor

F. CONTABILITATEA CREDITELOR ACORDATE : 10&. Acordarea creditului 10,. 10.. 10/. 100. Inre!istrarea doban"ii Incasarea doban"ii Incasarea unei rate Inc'iderea contului de 9enituri

X. ALTE ;OR()LE : 11. Cu-2ararea de constructii 11. A-orti"area lor si scoaterea inte!rala si 2artiala din !estiune