Sunteți pe pagina 1din 1

Mediul e n mi!care.

distribuitor exclusiv

calitate

mediu

certificat

Condi!ii de montaj c"min pentru apometru 500 mm

Triplast srl 4, Evreilor Martiri 540545 Tg.-Mure! / RO Tel. +40 265 258 183 Fax. +40 265 258 018 Mobil: +40 742 14 77 05 office@triplast.ro www.triplast.ro

Condi!ii generale de montaj Execu!ia s"p"turii


Prin executarea s!p!turilor trebuie s! se asigure spa"iul de lucru necesar amplas!rii att n plan orizontal ct #i n plan vertical a c!minului de apometru, "innd seama concomitent #i de implica"iile economice ale acestor lucr!ri. n func"ie de natura terenului #i adncimea de pozare, s!p!tura se poate executa cu pere"i verticali (cu sau f!r! sprijiniri) sau cu taluz nclinat.

Execu!ia umpluturii
C!minul se a#eaz! pe un strat de nisip compactat de 10 cm grosime. Dup! realizarea racord!rilor la re"ea, se procedeaz! la umplerea gropii. Umplutura se realizeaz! n straturi de maximum 15 cm grosime, pe tot conturul, cu nisip, compactarea realizndu-se pe fiecare strat.

Gradul minim de compactare al umpluturii de nisip care nglobeaz! c!minul de apometru trebuie s! fi de 85%. n cazul amplas!rii c!minului de apometru n zone verzi, umplutura de nisip se va realiza cu gradul minim de compactare de 80%. Condi!ii speciale de montaj
n cazul amplas!rii c!minului sub trotuare sau carosabil se vor respecta valorile minime de compactare eviden"iate n tabelul de mai jos:

Grad minim de compactare % Amplasamentul c!minului de apometru Drumuri principale Drumuri secundare Trotuare #i alei pietonale Pe conturul c!minului 85 85 85 n zona co#ului de acces 90 85 80 Ultimul strat de 0,50 m grosime situat sub funda"ia c!ii 95 90 85

Rama capacului carosabil se va sprijini pe o plac! de beton armat de 20 cm grosime, avnd dimensiunile n plan de 1,20 x 1,20 m. n cazul existen"ei pnzei freatice n locul de montaj a c!minelor se recomand! a#ezarea acestora pe un pat de beton B250 #i acoperirea lor pn! la o n!l"ime mai mare la care ar putea ajunge pnza freatic!, dar cantitatea de beton s! nu fie mai mic! de 0,5 m. Pentru a realiza o lucrare de calitate, cu durat! lung! de exploatare, se vor respecta cu stricte"e toate prescrip"iile normativelor tehnice n vigoare referitoare la execu"ia lucr!rilor de alimentare cu ap! concomitent cu prevederile din proiect. n cazul n care condi"iile de amplasare sunt deosebit de dificile, pentru stabilirea detaliilor concrete de montare se va consulta proiectantul #i / sau furnizorul.

Pagina 1 din 1 12/5/2005

NRC J26/198/2002 " CU. R14516495 Cont lei IBAN: RO40BRDE270SV04932042700 BRD Tg.-Mure! Cont lei IBAN: RO46RNCB3660000054350001 BCR Central Tg.-Mure! Cont lei IBAN: RO19TREZ4765069XXX001877 Trezoreria Tg.-Mure!