Sunteți pe pagina 1din 35

PIPES FOR LIFE

Cămine PRO din


polipropilena
PIPES FOR LIFE

2
CAMINE PRO

Cuprins

1 INTRODUCERE ............................................................................................................................................................. 5

1.1 De ce ar trebui să alegem cămine şi grătare de scurgere ape pluviale din plastic ........................................ 5
1.2 De ce a fost aleasă polipropilena (PP) pentru căminele PRO şi grătarele de scurgere ape pluviale .............. 5
1.3 De ce culoarea căminelor PRO şi a grătarelor de scurgere trebuie să fie diferită de negru .......................... 5
1.4 De ce căminele tip PRO sunt turnate prin injecţie? ........................................................................................ 5

2 APLICABILITATE ........................................................................................................................................................... 6

3 AVANTAJE ..................................................................................................................................................................... 6

3.1 Tabel comparativ al costurilor pentru montajul .............................................................................................. 5

4 STANDARDE ................................................................................................................................................................. 7

4.1 De ce sunt necesare standardele? ................................................................................................................. 7


4.2 Ce standarde şi norme satisfac cerinţele căminelor PRO................................................................................8
4.3 Care sunt cerinţele standardelor?................................................................................................................... 8

5 GAMA DE PRODUSE ...................................................................................................................................................105.1 Cămine PRO DN630 .................................................................................................................................... 11
5.1.1 Bază 630 ................................................................................................................................................... 11
5.1.2 Coloană montantă .....................................................................................................................................11
5.1.3 Inel de etanşare pentru coloana montantă a căminului ..............................................................................11
5.1.4 Capăt telescopic al căminului ....................................................................................................................11
5.1.5 Telescop de plastic pentru 630 cu suprafaţa pentru montarea capcului cu garnitură din cauciuc ............12
5.1.6 Capăt de cămin fără telescop .................................................................................................................... 12
5.1.7 Inel de beton ............................................................................................................................................. 12
5.1.8 Capăt de cămin cu con 630/400 ............................................................................................................... 13
5.1.9 Tipuri de capace ........................................................................................................................................ 13
5.2 Cămine PRO DN800 şi DN1000.................................................................................................................... 14
5.2.1 Componente de bază ................................................................................................................................ 14
5.2.2 Bază ................................................................................,......................................................................... 14
5.2.3 Inel cu / fără trepte de scară ...................................................................................................................... 15
5.2.4 Con pentru cămin cu intrare fixă DN800/630............................................................................................ 15
5.2.5 Con Con pentru cămin cu intrare fixă DN1000/630 .................................................................................. 16
5.2.6 Con pentru cămin cu intrare telescopică şi etanşare din cauciuc DN800/630 ........................................... 16
5.2.7 Con pentru cămin cu intrare telescopică şi etanşare din cauciuc DN1000/630 ....................................... 16
5.2.8 Asamblarea intrării căminelor de inspecţie PRO DN800 şi DN1000........................................................... 17
5.3 Elemente suplimentare pentru conectarea căminelor PRO la reţeaua de canalizare .................................... 18
5.3.1 Freza „InSitu“ ............................................................................................................................................ 18
5.3.2 Adaptor din cauciuc pentru conectare „InSitu”......................................................................................... 18
5.3.3 Adaptor cu mufă din PVC pentru conectare Pragma cu PVC-KG pereţi netezi ......................................... 18
5.3.4 Ansamblu inel cu garnitură pentru conectarea capătului cu mufă al conductelor Pragma cu capătul fără
mufă al conductelor din PVC ..............................................................................................................................18
5.3.5 Elemente necesare pentru conectarea „InSitu” funcţie de intrarea conductei ........................................... 19

6 CERINŢE DE PROIECTARE ........................................................................................................................................19

6.1 Cerinţele de proiectare ale PRO ................................................................................................................... 19


6.1.1 Unghiuri posibile de intrare.........................................................................................................................19
6.1.2 Cămine cu rupere de pantă........................................................................................................................19
6.1.3 Tipuri de intrări în funcţie de tipul conductei de intrare..............................................................................20
6.1.4 Inele de beton ............................................................................................................................................20
6.1.5 Elongaţia minimă a inelului de beton şi a capacului căminului PRO.......................................................... 21
6.1.6 Datele necesare pentru proiectare .............................................................................................................21

www.pipelife.ro
3
PIPES FOR LIFE

7. CERINŢE DE INSTALARE ...........................................................................................................................................22

7.1 Scheme de instalare ale căminului PRO .......................................................................................................22


7.2 Instalarea căminelor PRO în cazul apelor subterane ridicate ........................................................................23
7.2.1 Umplerea spaţiului dintre carcasă, pereţii de bază şi fundul căminului cu beton cu tasare uşoară ................23
7.2.2 Betonul exterior al bazei cu orificiile de intrare şi de evacuare ale căminului ............................................23
7.2.3 Betonul exterior al bazei cu orificiile de intrare şi de evacuare ale căminului cu beton cu tasare uşoară
deasupra apelor subterane................................................................................................................................. 24

8. ANSAMBLUL PRO - SOFTWARE..................................................................................................................................24

9 . INDICAŢII PENTRU AMPLASARE ŞI MONTARE....................................................................................................25

9.1 Indicaţii pentru amplasare şi montare ale PRO-DN630, DN800 şi DN1000 ................................................. 25
9.1.1 Pregătirea patului de amplasare şi montarea bazei căminului ...................................................................25
9.1.2 Racordarea conductei la intrarea / evacuarea bazei căminului ..................................................................25
9.1.3 Montarea inelelor căminului .......................................................................................................................26
9.1.4 Montarea conului căminului .......................................................................................................................27
9.1.5 Scurtarea conului căminului........................................................................................................................27
9.1.6 Montarea inelului support de beton ...........................................................................................................27
9.1.7 Exemplu de construcţie a căminului PRO...................................................................................................28
9.1.8 Instrucţiuni importante pentru siguranţa în timpul montării ........................................................................28

10.TRANSPORT - ÎNCĂRCARE, DESCĂRCARE ŞI DEPOZITARE ..............................................................................28

11.CAPACITATEA HIDRAULICĂ A CĂMINELOR PRO .................................................................................................29

12. CALCUL STATIC AL AL CĂMINELOR PRO .............................................................................................................32

12.1 Tipuri de soluri în conformitate cu ENV 1046 .............................................................................................. 33


12.2 Compactarea materialului de umplutură .................................................................................................... 34

13. MARCA DE CALITATE A ASOCIAŢIEI BULGARE A APEI .......................................................................................34

14. DURATĂ DE VIAŢĂ DE 100 DE ANI DE FUNŢIONARE PENTRU PRODUSELE DE CANALIZARE DIN POLIPRO
PILENĂ........................................................................................................................................................................35

4
CAMINE PRO

1. INTRODUCERE

1.1 De ce ar trebui să alegem cămine şi grătare de scurgere ape pluviale din plastic

Căminele din plastic sunt moderne, ecologice şi ieftine în termeni de operare, reprezintă o
alternativă la structurile din beton greoaie, mari şi greu de întreţinut. Gradul de etanşeitate garantat,
rezistenţa şi greutatea redusă le fac potrivite pentru integrarea într-un istem complet de canalizare
cu o durată de viaţă lungă şi fără probleme.

Utilizarea unor astfel de materiale, atât conducte, cât şi cămine, oferă o serie de avantaje
practice şi economice. Este de remarcat, în primul rând, greutatea lor scăzută, ceea ce implică o
mai bună transportare şi montare, proprietăţi excelente la coroziune şi abraziune, rezistenţă ridicată
la uzură şi rupere, în plus faţă de impermeabilitatea durabilă. Toate acestea, luate în considerare în
asamblu, duc la un cost de întreţinere scăzut pe toată durata funcţionării.

1.2 De ce a fost aleasă polipropilena (PP) pentru căminele PRO şi grătarele de


scurgere ape pluviale.

Polipropilena (PP) este cea mai recentă generaţie de materiale termoplastice utilizate pentru
producerea de cămine termoplastice.
Acest material combină duritatea policlorurii de vinil (PVC) şi elasticitatea polietilenei (PE) pentru a
deveni
materialul cel mai potrivit şi cel mai bine echilibrat capabil să satisfacă cerinţele complexe al BDS
EN 13598-2.

1.3 De ce culoarea căminelor PRO şi a grătarelor de scurgere trebuie să fie diferită


de negru

Practica de fabricare a căminelor termoplastice prin turnare în matriţe a arătat că cel mai
frecvent motiv pentru adăugarea colorantului negru pentru produsele finite este faptul că utilizarea
materialelor reciclate (deşeuri) trans-formă procesul de producţie în imposibilitatea fabricării unui
produs de culoare omogenă alta decât negrul.
Acesta este principalul motiv pentru care Pipelife fabrică produsele sale într-o altă culoare
decât cea neagră – pentru a dovedi din nou, fără îndoială, că Pipelife utilizează exclusiv materii
prime primare.

1.4 De ce căminele tip PRO sunt turnate prin injecţie?

Pentru realizarea căminelor PRO Pipelife a ales metoda componentelor turnate prin injecţie.
Această metodă permite realizarea unei suprafeţe exterioare cu nervuri şi densitate ridicată. Fiecare
componentă a fost proiectată şi fabricată ţinând seama de funcţiile sale în exploatarea căminului şi
asigură integritatea sa structurală ca produs finit care îndeplineşte toate cerinţele standard.
- fundul dublu cu nervuri este capabil să reziste unei coloane de apă de 5 m înălţime care
garantează integritatea formei canalizării şi conductivitatea sa hidraulică;
- căminele sunt turnate cu treptele ataşate, ceea ce garantează rezistenţa şi inspecţia lor mai
uşoară. Suprafaţa exterioară cu nervuri asigură o mai bună coeziune între cămin şi umplutură contra
plutirii;
- conul este nervurat şi testat pentru zone de trafic greu de până la 40 t;
- pot fi pozate la adâncimi de până la 6.5 m, în zonele de trafic greu la o adâncime de până
la 2 m de la fundul căminului. www.pipelife.ro
5
PIPES FOR LIFE

Dezavantajele căminelor turnate prin rotaţie:


- componentele turnate prin rotaţie au pereţi netezi, în cele mai bune situaţii pot fi coru-
gaţi, dar nu pot fi mai groşi de 12mm, ceea ce împiedică formarea unor zone mai groase în partea
inferioară sau nervurarea cilindrului căminului pentru a obţine o duritate inelară minimă cerută de
standardul aplicabil > SN2;
- montajul căminelor turnate prin rotaţie la o adâncime mai mare de 2m este riscantă şi
căminul trebuie susţinut suplimentar;
- un dezavantaj semnificativ al turnării prin rotaţie este că intrărea şi ieşirea nu pot fi re-
alizate la fel de dure ca în zona de îmbinare a mufei cu conducta de intrare. Există un risc important
de pierdere a etanşeităţii ;
- calibrarea dificilă a mufei şi părţii netede a îmbinării, care în combinaţie cu contracţia
materialului duce la îmbinări nesigure şi la scurgeri din şi către sistem;
- treptele sunt turnate sub formă ovală, ceea ce la face incomode pentru inspecţii;
- baza este componenta finală şi lipsa unui fund nervurat face ca baza să nu fie sufient
de tare, ceea ce duce la deformare în cazul în care nivelul apei subterane este ridicat.

2. APPLICABILITATE

Căminele tip PRO sunt utilizate pentru:


● Revizia şi inspecţia reţelelor de canalizare gravitaţionale;
● Conectarea între reţelele de canalizare amplasate la niveluri diferite;
● Modificarea traseului reţelei de canalizare atât pe direcţie orizontală, cât şi pe direcţie ver-
ticală;
● Modificarea gradientului şi secţiunii transversale a reţelei de canalizare;
● Rezervor de extragere pentru staţia de pompare ape uzate tip PROFOS;
● Colectarea apelor pluviale;
● Cutii pentru contoare, tip PRO-WM;
● Pentru nevoi industriale specifice;
● Revizia şi inspecţia reţelelor de telecomunicaţii şi distribuţie energie electrică.

3. AVANTAJE

● Rezistenţă la abraziune;
● Rezistenţă la produşi chimici (de la pH=2 la pH=12) ;
● Rezistenţă la temperaturi înalte (60°C pentru debit continu, şi 95°C la 100°C pentru debit
intermitent);
● Rezistenţă la şocuri – în conformitate cu cerinţele BDS EN 1411 şi BDS EN 1206 ;
● Duritate garantată SN ≥ 2 kN/m2 pe toată înălţimea căminului – în conformitate cu cerinţele
BDS 13598-2:2009 şi ISO 9969 ;
● Fundul căminului nervurat şi armat pentru a rezista la nivelul ridicat al apei subterane ;
● Sistem modular – uşor de transportat şi care permite montajul pe loc, rapid şi uşor;
● Inele de etanşare elastomerice turnate din EPDM 45 ± 5. BDS EN 681-1;
● Variante de îmbinare la diferite unghiuri şi înălţimi – sunt posibile mai mult de 3000 de com-
binaţii;

6
CAMINE PRO

● Toate căminele tip PRO pot fi echipate cu capace telescopice;


● Conductivitate hidraulică ridicată datorită inversării suprafeţei netede;
● Etanşeitate garantă a sistemului variind de la -0.3 bar la +0.5 bar în conformitate cu cer-
inţele BDS EN 1277;
● Greutate redusă;
● Durată lungă de viaţă;
● Combinaţie compatibilă cu conductele din PVC cu pereţi netezi, tip KG, şi conducte pro-
filate, tipurile Pragma şi Pragnum, utilizând sistemul unic de fitinguri şi accesorii ;
● Toate intrările şi ieşirile sunt echipate cu mufe şi etanşări din cauciuc pentru montaj rapid şi
uşor;
● Element integrat într-un sistem complet de conducte de canalizare, fitinguri şi accesorii;
● Uşurinţa inspecţiei datorită treptelor care îndeplinesc condiţiile standardelor EN 13101 şi
EN 14396
● Rezistenţă la plutire datorită suprafeţei exterioare cu nervuri;
● Toate componentele sistemului tip PRO sunt fabricate sub controlul continuu al producţiei,
al materiilor prime şi al produselor finite.

3.1. Tabel comparativ al costurilor pentru montajul căminelor clasice din beton armat
şi al căminului PRO de la Pipelife

Număr de cămine care pot fi montate pe zi lucrătoare:


● Beton: 2-3
● PRO: 8-10

4. STANDARDE

4.1 De ce sunt necesare standardele?


Standardele reprezintă o combinaţie de reguli şi norme bazate pe observaţii practice şi te-
oretice şi pe studiile parametrilor pe care produsele trebuie să le îndeplinească. Acestea definesc
cerinţele minime privind calitatea
produsului specific. În acelaşi timp, garantează compatibilitatea produselor fabricate de diferiţi pro-
ducători.
Toate acestea fac ca standardul să fie extrem de important deoarece
garantează tuturor părţilor: proiectanţi, ingineri, arhitecteţi, constructori, clienţi, autorităţi de control
că produsul pe care- l folosesc este adecvat pentru aplicaţia specifică şi posedă toate calităţile
pentru o exploatare nestingherită, ireproşabilă şi pe termen lung.

www.pipelife.ro
7
PIPES FOR LIFE

4.2 Ce standarde şi norme satisfac cerinţele căminelor PRO şi a grătarelor de scurgere


ape pluviale PRO-RG?

Căminele PRO sunt fabricate şi îndeplinesc cerinţele standardului EN 13598-2:2009 Sisteme


de conducte din materiale plastice pentru drenare şi canalizare subterană fără presiune – policlorură
de vinil(PVC-U) neplastifiată, polipropilenă (PP) şi polietilenă (PE).

Partea 2: Specificaţii pentru cămine de vizitare şi cămine de inspecţie în zone cu trafic şi


reţele subterane la adâncimi mari.

4.3 Care sunt cerinţele standardelor?

Standardul EN 13598-2:2009 defineşte cerinţele minime pentru căminele de vizitare şi


căminele de inspecţie în zone de trafic şi reţele subterane la adâncimi mari, având în vedere ur-
mătoarele caracteristici:

● Definirea tipurilor de cămine în conformitate cu EN 13598-2:2009


Cămine de inspecţie (fără accesul omului) cu diametrul bazei DN/DI - 200, 250, 315, 400 şi 600.
Cămine de vizitare (cu accesul omului) cu diametrul bazei > DN/DI800.
● Rigiditatea inelară - SN>2 кNoм2 în conformitate cu ISO 9969.
Este testată în conformitate cu EN 14982 şi se referă la componentele căminului: bază, coloana
inelară şi conul.
● Etanşeitatea. Este testată în conformitate cu EN 1277.
Această metodă testează capacitatea sistemului de a ţine lichidele în interiorul şi în afara sistemului
(filtrare / infiltrare). Testul confirmă etanşeitatea între elementele căminului şi îmbinarea cu sistemul
de canalizare. Această etanşeitate a sistemului se referă la aspectul ecologic pentru protecţia solului
şi a apelor.

Standardul prevede ca etanşeitatea să fie: de la - 0,3 bar presiune negativă la +0,5 bar presi-
une positivă

● Rezistenţă la şoc – este testată în conformitate cu EN 12061.


Testele se realizează cu o greutate care cade de la înălţimea de 2,5 m cu masa de 1 kg şi cu raza
conului de 50 mm în proximitatea punctelor de racordare ale carcasei la 23°C. Zona din proximi-
tatea punctului de racordare este acceptată ca fiind cel mai slab loc. Standardul nu permite fisuri şi
deformări substanţiale.

● Rezistenţa mecanică a îmbinărilor. Este testată în conformitate cu EN 12256.


Standardul defineşte rezistenţa mecanică a îmbinărilor aşa cum este cerut atunci când se aplică o
forţă specifică la o anumită distanţă de îmbinare, deplasarea rămânând în limita a 170 mm fără a
rupe integritatea îmbinării la punctul critic (vezi Figura 1).

Figura 1

8
CAMINE PRO

● Rezistenţa mecanică a conurilor. Este testată în conformitate cu EN 14802.

Testul este efectuat în condiţii de laborator, aşa cum este arătat în Figura 2.

Legendă:
1 – placă pentru aplicarea greutăţii, dimensiunea plăcii este
stabilită în conformitate cu EN 124
2 – linia de referinţă, de bază
3 – capac + inel
4 – con
M1, M2 şi M3 – distanţele care definesc deplasarea F – forţa
sarcinii de testare

În Tabelul 1 sunt prezentaţi parametrii de testare din care reiese evident că încărcarea max-
imă de laborator de 100 kN este echivalentă cu încărcarea de exploatare în zonă de trafic de Clasa
D (40 tone în conformitate cu EN 124).

Tabel 1 – Parametrii de testare

● Cerinţe pentru scara căminelor. În conformitate cu EN 13101 şi EN 14396.

Standardul nu permite ca în cazul încărcării verticale de 2 kN deformarea să fie >10 mm. După
înlăturarea încărcării deformarea nu trebuie să fie > 5 mm.

În cazul unei încărcări orizontale de extragere de 1 kN treptele scării trebuie să-şi păstreze poziţia
şi integritatea.

● Cerinţe privind integritatea căminelor şi adâncimea maximă a apelor subterane. Testul se real-
izează în conformitate cu EN 14830.
Integritatea structurală a căminelor este testată prin simularea unei exploatări pe o perioadă de 50
de ani:
a) Încărcare verticală, atunci când deformarea nu trebuie să depăşească 5%
b) Încărcare orizontală, atunci când deformarea nu trebuie să depăşească 10%
www.pipelife.ro
9
PIPES FOR LIFE

Standardul prevede cerinţe de etanşeitate a căminului în cazul existenţei apelor subterane.


Cerinţa minimă este menţinerea etanşeităţii sistemului în cazul apelor subterane de minimum 2 m
(de la fundul căminului până la cel mai înalt nivel de apă subterană).

Standardul nu se pronunţă asupra pericolului de ridicare a căminelor în cazul apelor subter-


ane înalte, dar în mod clar determină producătorul să stabilească înălţimea maximă acceptabilă a
apelor subterane (de la care ar putea sa se ridice căminul) atunci când căminul îşi păstrează integ-
ritatea.

5. GAMA DE PRODUSE

5.1 Camine PRO DN630


5.1.1 Bază 630

*toate dimensiunile sunt în mm


Notă: НМ – adâncimea de montaj a coloanei montante

10
CAMINE PRO

5.1.2 Coloană montată

5.1.3 Inel de etanşare pentru coloana montantă a căminului

5.1.4 Capăt telescopic al căminului

www.pipelife.ro
11
PIPES FOR LIFE

5.1.5 Telescop de plastic pentru 630 cu suprafaţa pentru montarea capacului cu garnitură
din cauciuc

5.1.6 Capăt de cămin fără telescop

5.1.7 Inel de beton

Scopul inelului de beton este de a dis- Adaptarea inelului de beton, alcătuit din
tribui încărcătura dinamică cauzată de două părţi cu profil cilindric în secţiune
trafic solului. transversală, care, în plus de distribuirea
încărcăturii de trafic asupra solului,
poate crea o suprafaţă înclinată care
să se potrivească cu gradientul drum
lui prin rotirea axială a ambelor părţi.

12
CAMINE PRO

5.1.8 Capăt de cămin cu con 630/400

5.1.9 Tipuri de capace

Toate căminel PRO pot fi echipate cu capace de următoarele tipuri:


● A15 = 1,5 tone încărcare
● B125 = 12,5 tone încărcare
● C250 = 25 tone încărcare
●D400 = 40 tone încărcare
în conformitate cu BDS EN 124.

Capac de plastic PP - DN400, A15 pentru con 630/400

Capac de plastic PE - DN630, A15

Capac din plastic pentru conductă extensibilă


DN630, care urmează să fie instalat peste col-
ana montantă şi fixat de aceasta prin şurubu-
ri; potrivit pentru peluze şi zone pietonale.

www.pipelife.ro
13
PIPES FOR LIFE

Capace DN600 – A15, B125, D400 pentru zone pietonale şi de trafic

Căminele PRO Pipelife pot fi livrate cu toate


tipurile de capace DN600 disponibile pe piaţă
cu diferite clase de încărcare în conformitate
cu EN 124..

5.2 Cămine PRO DN800 şi DN1000


5.2.1 Componente de bază

5.2.2 Bază

14
CAMINE PRO

5.2.3 Inel cu / fără trepte de scără

5.2.4 Con pentru cămine cu intrare fixă

www.pipelife.ro
15
PIPES FOR LIFE

5.2.5 Con pentru cămin cu intrare fixă DN1000/630

5.2.6 Con pentru cămin cu intrare telescopică şi etanşare din cauciuc DN800/630

5.2.7 Con pentru cămin cu intrare telescopică şi etanşare din cauciuc DN1000/630

16
CAMINE PRO

5.2.8 Asamblarea intrării căminelor de inspecţie PRO DN800 şi DN1000

Intrare telescopică

Conul de intrare telescopic este alcătuit din


două părţi – un con 1000/630 şi unul 800/630
şi un telescop, telescopul este conectat la con
prin intermediul unei garnituri de etanşare din
cauciuc. Telescopul are următoarele funcţiuni şi
avantaje:
● poate fi uşor reglat la înălţimea dorită
● nu va transmite sarcina dinamică căminului
● capabil să aşeze uniform capacul în cazul
unei etanşări ineficiente.

Intrare telescopică

Conul cu intrare fixă, alcătuit din două părţi – un


con 1000/630 şi unul 800/630 şi o conductă
extensibilă sudată de con. Intrarea fixă are ur-
mătoarele funcţiuni şi avantaje :
● Poate fi uşor reglabilă la înălţimea dorită prin
tăierea conform necesităţii
● Gata pentru montaj rapid şi uşor.

Recomandăm utilizarea capacelor telescopice (vezi punctele 5.2.7 şi 5.2.8) deoarece aces-
tea oferă următoarele avantaje:

● nivelare uşoară a suprafeţei înconjurătoare;


● telescopul transmite încărcarea dinamică generată de traffic către inelul de etanşare şi nu către
pereţii căminului;
● este posibil de reglat înălţimea în cazul în care este aşezat un nou strat de asfalt;
● se fixează împreună cu îmbrăcămintea drumului (“respiră” alături de îmbrăcămintea rutieră);
● are un inel adaptor dublu, oferind posibilitatea exclusivă de schimbare a gradului de înclinare
prin rotirea axială a celor două părţi, partea inferioară rămâne în poziţie orizontală pentru a distribui
încărcarea verticală pe sol, şi partea superioară urmăreşte gradientul drumului.

www.pipelife.ro
17
PIPES FOR LIFE

5.3 Elemente suplimentare pentru conectarea căminelor PRO cu reţeaua de canalizare

Intrările suplimentare cu diametru mare la coloană pot fi realizate prin conectare insitu şi
diametrul nominal al intrării trebuie să fie de la DN160 la DN315. Pentru a se realiza conectarea se
alege o freză cu diametrul dorit.

5.3.1 Freza „InSitu“

După efectuarea golului în conducta sau coloana căminului, se montează adaptorul din
cauciuc. O conductă cu perete neted este introdusă direct în el.
Dacă intrarea este realizată cu o conductă corugată Pragma, este necesar să montaţi o piesă de
trecere de la conducta din PP la conducta din PVC.

5.3.2 Adaptor din cauciuc pentru conectarea „InSitu”

5.3.3 Adaptor cu mufă din PVC pentru conectare Pragma cu PVC-KG cu pereţi netezi

5.3.4 Ansamblu inel cu garnitură pentru conectarea capătului cu mufă al conductelor Prag-
ma cu capătul fără mufă al conductelor din PVC

18
CAMINE PRO

5.3.5 Elemente necesare pentru conectarea „InSitu” funcţie de intrarea conductei

6. Cerințele de proiectare
6.1 Cerințele de proiectare PRO

Unghiuri imposibile pentru asezare in bază

6.1.1 Unghiuri posibile de intrare

Ceea ce este unic referitor la căminele PRO este faptul că acestea permit o mare variatate de
conectări la bază şi la coloana inelară (vezi Figura 3). În practică, folosind PRO, proiectantul poate
concepe cămine din beton, adică fără a lua în considerare configuraţiile standard ale unghiurilor de
intrare.
În plus, Pipelife oferă mufe elastice care permit corecţia de ± 7.5° a unghiului de intrare (vezi
Figura 2). Aceste mufe elastic sunt de succes pentru o mică modificarea a traseului canalizării. Ùng-
hiurile de intrare <90° şi >270° în baza PRO nu sunt recomandate. Astfel de unghiuri de intrare pot
fi realizate deasupra bazei în coloana inelară.

6.1.2 Căminele cu rupere de pantă

Căminele PRO sunt oferite ca şi cămine cu rupere de pantă pentru conducte cu diametrul
nominal DN<600. În cazul în care înălţimea de cădere este de la 0,5 m la 6 m acestea sunt proiectate
în conformitate cu tipul intrării / cu sau fără mufă / cu conectare cu bypass la conducte KG PVC cu
pereţi netezi sau conducte Pragma cu profil cu ramifi- caţie la 45° şi cu coturi la 45° şi 90°, şi conec-
tarea conductelor cu diametrul specific.

www.pipelife.ro
19
PIPES FOR LIFE

6.1.3 Tipuri de intrări în funcţie de tipul conductei de intrare

6.1.4 Inele de beton

● Inel de beton obişnuit


● Inel adaptabil din beton - Pipelife recomandă a fi utilizat în cazul în care drumul are înclinare şi
capacul va avea aceeaşi înclinare
ca şi drumul.
Principiul de funcţionare – cele două părţi sunt unite una de cealată printr-un canal şi la rotire
rămân unite şi strânse. Partea inferioară a inelului de beton este întotdeauna orizontală şi perpendic-
ulară pe axa căminului. Inelul superior creează o suprafaţă înclinată care urmăreşte panta drumului.
Partea superioară a inelului are un pat în care se aşează capacul şi astfel există un contact complet
între toate elementele.

20
CAMINE PRO

6.1.5 Elongaţia minimă a inelului de beton şi a capacului căminului PRO

6.1.6 Datele necesare pentru proiectare

www.pipelife.ro
21
PIPES FOR LIFE

7. CERINŢE DE INSTALARE
7.1 Scheme de instalare ale căminului PRO

Schemele de mai jos prezintă instalarea căminelor PRO cu intrare fixă şi telescopică în zonele de trafic (SLW30
şi SLW60). Suprafaţa căii rutiere este condiţionată, iar pentru cazul specific trebuie luată în considerare si partea
de “Infrastructură rutieră”.

22
CAMINE PRO

7.2 Instalarea căminelor PRO în cazul apelor subterane ridicateCăminele PRO pot fi instalate fără niciun risc de ridicare în cazul apelor subterane de până
la 2 m de la nivelul fundului căminului, dar din motive de siguranţă vă recomandăm să consultaţi
software-ul nostru (vezi cap. 11 din Catalog).
În cazul apelor subterane mai înalte de 2 m sau atunci când software-ul nostru arată că există
un risc de ridicare , Pipelife recomandă următoarele opţiuni care elimină posibilitatea de “ridicare ”
de distrugerea integrităţii căminului.

7.2.1 Umplerea spaţiului dintre carcasă, pereţii de bază şi fundul căminului cu beton cu tasare
uşoară

7.2.2 Betonul exterior al bazei cu orificiile de intrare şi de evacuare ale căminuluiStabilizarea căminului PRO este realizată cu beton impermeabil (min. clasa B25) cu plastifi-
anţi. Betonul trebuie să intre între nervurile căminului şi trebuie vibrat.

www.pipelife.ro
23
PIPES FOR LIFE

7.2.3 Betonul exterior al bazei cu orificiile de intrare şi de evacuare ale căminului cu beton cu
tasare uşoară deasupra apelor subterane
Betonul trebuie să intre între nervurile căminului şi trebuie vibrat..

8. Ansamblul PRO - Software

1. Software-ul Pipelife are rolul de a face identificarea căminelor rapidă şi exactă;


2. Căminele sunt identificate prin numărul căminului, numărul ramificaţiei şi stadiul;
3. Elaborează un deviz detaliat privind cantităţile descrise articol cu articol în funcţie de identificarea
căminului respectiv cu
opţiunea de defalcare pe stadii;
4. Introducerea uşoară, mai târziu, a modificărilor;
5. Elaborează un deviz al costurilor, care prezintă actualizări dinamice ale listei de preţuri;
6. Căminele identificate pot fi aprobate şi lansate pentru fabricare;
7. Software-ul include, de asemenea, programul Calculul Statisticii PRO, care permite operatorului
să verifice dacă un cămin
specific corespunde condiţiilor de montaj.

24
CAMINE PRO

9. Indicații pentru amplasare și montare


9.1 Indicaţii pentru amplasare şi montare ale PRO-DN630, DN800 şi DN1000
9.1.1 Pregătirea patului de amplasare şi montarea bazei căminului

Materialul de balast şi locul de Inelul de etanşare pentru uti- Construirea şi nivelarea bazei
amplasare a bazei căminului lizare multiplă trebuie pus în căminului cu montarea pre-
sunt în conformitate cu regle- zona cea mai înaltă de etanşare liminară a inelului de etanşare
mentările EN 1610. Patul de a canalului. Verificaţi elemen- pentru utilizări multiple în
amplasare trebuie să fie plat şi tul de etanşare dacă prezintă conformitate cu racordurile
rezistent la încărcare. În acest defecţiuni şi dacă este bine conductelor şi instrucţiunile
scop, trebuie să fie aşezat şi poziţionat. Ùngeţi în mod uni- proiectului.
compactat un strat pregătitor. form inelul de etanşare pentru
Grosimea acestuia trebuie să utilizare multiplă cu lubrifiant
fie în jur de 10 cm. Pipelife.

9.1.2 Racordarea conductei la intrarea/evacuarea bazei căminului

Pentru o legatură flexibilă a conductei cu deviaţie de până la 7,5° vă recomandăm să intro-


duceţi o mufă dublă flexibilă Pipelife +/-7,5° (vezi Tabelul). Înainte de racordarea conductei trebuie
să verificaţi etanşările îmbinării privind poziţionarea corectă şi curăţirea lor. Ungeţi capetele cu lu-
brefiant Pipelife. Introduceţi mufa dublă flexibilă pe stuţurile de conectare si impingeţi până la capăt.
Introduceţi conducta cu capătul drept în mufa dublă.

www.pipelife.ro
25
PIPES FOR LIFE

9.1.3 Montarea inelelor căminelor

Ungeţi în mod uniform garni- Fixaţi inelul căminului îndesat Umplerea golului căminului
tura sub formă de inel pentru pe baza căminului. Pentru a cu material de umplere G1 şi
utilizări multiple de pe inelul asigura o aliniere a scării de G2 cu dimensiunea maximă a
căminului. Ungeţi în mod uni- acces trebuie să aveţi grijă ca elemntelor de 32 mm (pentru
form cu lubrefiant şi mufa in- exteriorul paralel cu nervurile materialul cu formă rotundă) şi
elară a căminului. să fie în linie. Similar cu paşii maximă de 16 mm (pentru ma-
de montare 7 şi 8 puneţi cele- terialul în bucăţi), şi bătătorirea
lalte inele ale căminului. straturilor având grosimea de
la 20 la 40 cm în conformitate
cu EN 1610, ATV-DVWK- A
139. Pentru zonele stradale
gradul de etanşare trebuie să
fie de cel puţin DPr = 95 %.

9.1.4 Montarea conului căminului

Puneţi lubrefiantul Pipelife în Fixaţi conul căminului până Căminul Pipelife este montat
mod uniform pe conul căminu- atinge inelul. Pentru a asigura şi poate fi umplut şi etanşat
lui. o aliniere corectă a scării de similar cu acţiunea de mon-
acces, trebuie să aveţi grijă ca tare din Figura 9.
exteriorul paralel cu nervurile
să fie în linie. Puneţi un ca-
pac de protecţie pentru a evita
contaminarea în interior.

26
CAMINE PRO

9.1.5 Scurtarea conului căminului

Conul căminului se termină cu o înălţare cu pereţi netezi de


200 mm care poate fi tăiată cu până la maximum 100 mm de
la deschidere cu un fierăstrău electric. Suprafaţa tăiată trebuie
efectuată plat. Atunci când înălţimea nu este suficientă pentru
a atinge 15 cm, se poate adăuga un înălţător cu pereţi netezi.
Nu se recomandă suprastructura cu pereţi netezi să depăşeas-
că 30 cm.

9.1.6 Montarea inelului suport de beton

Aşezaţi suportul de sprijin al Umpleţi şi etanşaţi până la capătul superior al terenului similar
inelului de beton în centru. cu acţiunea de montare din Figura 9, respectând EN 1610 (vezi
Suportul de sprijin al inelului exemplul pentru montaj de la pagina 29). Înainte de a pune
de beton transmite greutatea stratul rutier scoateţi capacul de protecţie şi aşezaţi capac-
vehiculelor de transport către ul corespunzător pe suportul de sprijin al inelului. Montarea
straturile inferioare ale caros- corectă din apropierea părţii superioare a stratului rutier poate
abilului. Încărcarea directă în- fi realizată prin corectarea înălţimii inelului de beton care se
tre capac şi intrarea în cămin mişcă în jurul intrării conului cu capete netede.
trebuie evitată pentru a nu fi
transmisă căminului. Capătul
superior cu pereţi netezi ai in-
trării conului pătrunde până la
jumătatea suportului inelului şi
o distanţă de 4 cm trebuie lă-
sată între capac şi con, ceea
ce garantează că greutatea
nu va fi transmisă direct către
sistemul căminului.

www.pipelife.ro
27
PIPES FOR LIFE

9.1.7 Exemplu de construcție a caminelor PRO

9.1.8 Instrucţiuni importante pentru siguranţa în timpul montări

Personalul care realizează montarea, întreţinerea şi reparaţiile trebuie să confirme că posedă


calificarea necesară pentru montarea căminului.
Gradul de responsabilitate, competenţă şi control al personalului trebuie să fie reglementat de soci-
etatea care execută proiectul.

10. TRANSPORT ÎNCĂRCARE ȘI DEPOZITARE

Căminele modulare de canalizare Pipelife sunt livrate ca set. Fiecare parte a căminului este
numerotată cu un număr în conformitate cu ordinea de asamblare. Diferitele părţi sunt asamblate in
ordinea stabilită. Garniturile de etanşare sunt plasate în interiorul bazei căminului.

28
CAMINE PRO

11. Capacitatea hidraulică a caminelor PRO

Factorii care determină conductivitatea hidraulică a căminelor de canalizare sunt următorii:


Canalul inversat – trebuie proiectat astfel încât să asigure curgerea fără turbulenţe a debitului apei
uzate, fără a lăsa niciun fel de “zone moarte” pentru a preveni acumularea depozitelor. Ele sunt
fabricate din polipropilenă cu un coeficient de rugozitate scăzut şi sunt înclinate spre orificiul de
evacuare al căminului.
Intrări/evacuări – în funcţie de diferenţa între diametrele intrării şi evacuării acestea sunt realizate
decalat pentru a evita creşterea nivelului apei în zona căminului datorită îngustării.

Sugestii de proiectare:

Atunci când se determină dimensiunile reţelei de canalizare, proiectanţii trebuie să aibă grijă
pentru o astfel de energie specifică a debitului apei uzate care va împiedica depunerea suspensiilor
solide de-alungul lungimii conductei. În acest scop, ei trebuie să aibă în vedere rezistenţa locală a
căminului în funcţie de tipul particular al căminelor produse de fabrică. Nerespectarea acestei situ-
aţii împreună cu prezenţa unei inclinări insuficiente poate conduce la înfundarea reţelei de canaliza-
re.

Pierderi de circa 0,04 m au fost înregistrate pentru canale inversate în cămine având DN1000
cu două intrări DN315 şi evacuare DN315 şi, în consecinţă, unghiul de 90° al primei intrări, 180°
al celei de a doua intrări, 0° 26 al evacuării, ca rezultat al cumulării celor două debite şi creşterea
energiei debitului de evacuare când înclinarea este < 1%. Dacă înclinarea este mai mare, rezultate
fiabile nu pot fi înregistrate datorită formării unui debit turbulent, dar oricum nu există niciun risc de
depunere a suspensiilor solide.

Pierderi de circa 0,03 m au fost înregistrate pentru canale inversate în cămine având DN1000
cu trei intrări conducte DN315 şi o evacuare şi, în consecinţă, unghiul de 90° al primei intrări, 180° al
celei de a doua intrări, 270° al celei de-a treia intrări, 0° al evacuării, ca rezultat al cumulării celor trei
debite şi creşterea energiei debitului de evacuare când inclinarea este < 1%. Dacă înclinarea este
mai mare, rezultate fiabile nu pot fi înregistrate datorită formării unui debit turbulent, dar oricum nu
există niciun risc de depunere a suspensiilor solide.

Inclinarea fundului canalului inversat nu are în realitatea nicio influenţă practică asupra pierd-
erilor de presiune în comparaţie cu pierderile de presiune în canalul inversat al cărui fund nu este în-
clinat. În astfel de cazuri ar trebui să se ţină seama de regimul schimbat al debitului de apă, pe lângă
importanţa asigurării unei cantităţi suficiente de energie specifică pentru debit care îi va permite
transportul suspensiilor solide. Dacă conductele de alimentare şi de evacuare au acelaşi diametru
şi sunt utlizate în căminele de colectare cu două sau trei întrări pentru conducte, conductele de in-
trare în cămin nu trebuie să fie conectate una deasupra alteia, dar nivelul conductelor de alimentare
trebuie să fie ajustate, la nivelulevacuării.

www.pipelife.ro
29
PIPES FOR LIFE

INSTRUMENTE ŞI DISPOZITIVE DE
MĂSURARE ŞI CONFIGURARE EXPER-
IMENTALE

Această configurare experimentală a fost


proiectată cu scopul de a testa căminele
produse în fabrică de Pipelife, şi prin-
cipalele materiale, conducte, cămine,
etanşări etc. au fost furnizate de Client.
Configuraţia experimentală trebuie să în-
deplineacă următoarele cerinţe:

● să recreeze o reproducere realistă a


celor mai frecvente situaţii hidraulice care
apar în practică;
● să permită monitorizarea vizuală a deb-
itului în diferite secţiuni ale conductelor şi
căminului;
● să permită efectuarea de experimente
care ar putea acoperi o gamă largă com-
parativă de modificări a principalilor para-
metrii hidraulici, cum ar fi cantitatea de
apă, înclinarea conductei şi înălţimea de
curgere în diferite secţiuni.
Fig.9 prezintă planul configuraţiei experi-
mentale şi Fig.10 arată o imagine a con-
figuraţiei pregătită de testare, inclusiv
căminul de testare montat, cu trei intrări şi
o evacuare.

fig 9

fig 10

30
CAMINE PRO

Raport de testare

Privind Studiul testării hidraulice a căminelor din polipropilenă fabricate de Pipelife Bulgaria.

ORGANIZAŢIA CARE A COMANDAT STUDIUL: PIPELIFE BULGARIA EOOD, Cod Societate


115944768, Str. Industrialna nr. 3, Oraş Botevgrad

REALIZAT DE: UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ, INGINERIE CIVILĂ ŞI GEODEZIE – CENTRUL


DE STUDII DE CERCETARE ŞI PROIECTE /UACEG- CRSD/

în
Sofia, Blvd. Hristo Smirnenski nr. 1

Echipa de Cercetători:
Manager de Proiect: ..........................
Prof. Inginer Dimitar Alichkov
1. ..................................
Şef Prof. Asistent Inginer Tanya Igneva-Danova

2. ..................................
Şef Prof. Asistent Inginer Emil Tsanov

3. ..................................
Prof. Asistent Inginer Borislav Indzhov
Aprilie 2016 Sofia

www.pipelife.ro
31
PIPES FOR LIFE

12. Calculul static al căminelor PRO

Cerinţele de bază conform EN 13598-2 prin care căminele


PRO rezistă la montajul la adâncimi de până la 6m în zone de trafic
şi cu nivelul ridicat al apei de 2m de la fundul bazei. Din acest motiv,
Pipelife poate oferi calculul static pentru următoarele condiţii:

● În cazul încărcării dinamice D400 acestea îşi păstrează integritatea


construcţiei.
● În cazul încărcării statice a solului ele îşi păstrează forma.
● În cazul apelor subterane ridicate fundul bazei nu se deformează şi
datorită nervurilor sale căminele nu se ridică şi îşi păstrează poziţia.

Pentru proiectul de siguranţă Pipelife vă recomandă să con-
tactaţi departamentul tehnic pentru cazurile în care căminele tre-
buie montate în condiţii care nu sunt descrise în situatiile standard.
Pipelife va efectua calculul static pentru întărire suplimentară.

32
CAMINE PRO

www.pipelife.ro
33
PIPES FOR LIFE

12.2 Compactarea materialului pentru umplutură

Tabelul de mai jos prezintă diferitele metode de compactare pentru gradul de compactare
cerut de testul Proctor:
Cerinţele pentru gradul de compactare depind de sarcina totală şi trebuie să fie definite în
documentaţia proiectului. Compactarea trebuie realizată în diferite tipuri. În funcţie de echipament,
înălţimea stratului şi sensibilitatea solului la compactare pot fi realizate diferite grade de compacta-
tare. În Tabelul 3.2 sunt prezentate diferite date care se referă la pietriş, argilă şi soluri aluvionare.

13. Marca de calitate a asociatiei bulgare a apeiAsociaţia Bulgară a Apei a lansat iniţiativa denumită “Marca de calitate a Asociaţiei Bulgare
a Apei” pentru creşterea încrederii în fiecare producător care pretinde că furnizează produse care
îndeplinesc cerinţele standardelor.
Prezenţa “Mărcii de calitate a Asociaţiei Bulgare a Apei” pe produsele fabricate garantează
faptul că materiile prime utilizate la fabricarea lor sunt de o calitate ridicată şi îndeplinesc standar-
dele de fabricaţie.
Controlul materialelor este exercitat prin inspecţii aleatorii şi proba luată este testată în lab-
oratoare acreditate. Inspecţiile sunt efectuate într-o ordine strict definită şi exercitarea controlului
deplin se realizează pe tot parcursul testului.

34
CAMINE PRO

14. Durata de viață de 100 de ani de funcționare pentru produsele de canalizare din polip-
ropilenă

Produsele de canalizare din polipropilenă sunt utilizate la scară largă de peste 40 de ani
și au stabilit recorduri pentru fiabilitate, integritate și funcționare fără probleme. Cu toate aces-
tea, durata de viață globală estimată a acestora a fost discutată timp de mai mulți ani fără ca
răspunsul definitiv să fie disponibil.

În urma unui proiect major de doi ani, coordonat de TEPPFA în colaborare cu Lyondell-
Basell, Borealis și TGM (Austria), în care s-au efectuat teste cu produse noi precum și teste cu
produse excavate care au fost deja în funcțiune până la 40% din durata de viață, s-a demon-
strat faptul că nu s-a produs nici o deteriorare sau degradare excesivă în acest timp și faptul că
produsele din polipropilenă pot avea o durată de viața de 100 de ani de funcționare.

Proiectul este sustinut de:


• Date pe termen lung în timp real
• Dovedite prin teste de laborator cu durată prelungită
• Consolidate prin selectarea factorilor înalți de siguranță
• Încrederea din vastul scop al proiectului
• Verificarea rezultatelor prin evaluare independentă

Astfel, proiectanții, proprietarii și operatorii pot avea acum convingerea că sistemele de


canalizare din polipropilenă vor avea o durată de funcționare de cel puțin 100 de ani când ma-
terialele, produsele și practicile de instalare respectă cerințele corespunzătoare.

www.pipelife.ro
35