Sunteți pe pagina 1din 62

Samsung, PO Box 12987, Blackrock, Co Dublin Ireland

or Blackbushe Business Park, Yateley, GU46 6GG. UK


Pompa de căldură aer-apă
Manual de instalare
Unitate hidro AE160ANYD*H
•• Vă mulțumim că ați cumpărat acest produs Samsung.
•• Înainte de a utiliza acest dispozitiv, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instalare și
să îl păstrați pentru referințe ulterioare.
Cuprins
PREGĂTIRE
Măsuri de precauţie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Specificaţiile tehnice ale produsului  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Exemple de moduri de utilizare tipice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Componente principale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Schemă logică  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Schiţă tehnică  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

INSTALARE
Instalarea unităţii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Racordarea conductelor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Lucrări de cablare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Mod de autotest al telecomenzii cu fir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

ALTELE
Depanare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
Rezervor ACM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
Supapă de amestecare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Senzor de temperatură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Funcția de întărire a betonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Setarea opțiunii de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Opțional: Extinderea cablului de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

ROMÂNĂ-2
Măsuri de precauţie
Toate informaţiile furnizate în acest manual sunt indispensabile pentru utilizarea în siguranţă a echipamentului.
Înainte de a folosi echipamentul, utilizatorii trebuie să stabilească reguli de siguranţă şi sănătate şi să identifice sfera de aplicare a
restricţiilor legislative pe baza celor de mai jos.
• Deconectaţi întotdeauna pompa de căldură aer-apă de la sursa de alimentare înainte de a

01 PREGĂTIRE
efectua operaţiuni de service sau de a accesa componente din interiorul unităţii.
AVERTISMENT • Asiguraţi-vă că operaţiunile de instalare şi testare sunt realizate de către personal calificat.
• Asiguraţi-vă că pompa de căldură aer-apă nu este instalată într-un loc uşor accesibil.

INFORMAŢII GENERALE
ffCitiţi cu atenţie acest manual înainte de a instala pompa de căldură aer-apă şi păstraţi-l într-un loc sigur, pentru a-l putea
consulta şi după instalare.
ffPentru siguranţă maximă, persoanele care execută instalarea trebuie să citească avertismentele care urmează.
ffPăstraţi manualul de utilizare şi instalare într-un loc sigur şi nu uitaţi să îl predaţi noului proprietar în cazul în care pompa de
căldură aer-apă este vândută sau cesionată.
ffAcest manual vă arată cum să instalaţi o unitate interioară de tip split cu două unităţi SAMSUNG. Utilizarea altor tipuri de unităţi
cu sisteme de control diferite poate duce la deteriorarea unităţilor şi la anularea garanţiei. Producătorul nu este răspunzător
pentru daune provocate prin utilizarea unor unităţi incompatibile.
ffProducătorul nu este răspunzător pentru daunele provocate de modificări neautorizate sau de conectarea incorectă a cablurilor
electrice şi a furtunurilor hidraulice. Nerespectarea acestor instrucţiuni sau a cerinţelor prevăzute în tabelul „Limite de operare“,
inclus în manual, atrage după sine anularea garanţiei.
ffNu folosiţi unitatea dacă este deteriorată. Dacă apar probleme, opriţi unitatea şi deconectaţi-o de la sursa de alimentare.
ffPentru a preveni electrocutările, incendiile sau leziunile, opriţi unitatea, dezactivaţi releul de protecţie şi contactaţi serviciul de
asistenţă SAMSUNG dacă unitatea scoate fum, dacă cablul de alimentare se încinge sau se deteriorează sau dacă unitatea scoate
un zgomot puternic.
ffNu uitaţi să inspectaţi periodic unitatea, conexiunile electrice, furtunurile cu agent frigorific şi dispozitivele de protecţie. Aceste
operaţiuni trebuie să fie executate numai de către personal calificat.
ffUnitatea conţine piese mobile, care nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor.
ffNu încercaţi să reparaţi, să mutaţi, să modificaţi sau să reinstalaţi singur aparatul. Dacă nu sunt executate de către personal
autorizat, aceste operaţiuni pot provoca electrocutări sau incendii.
ffNu aşezaţi recipiente cu lichide sau alte obiecte pe unitate.
ffToate materialele folosite pentru fabricarea şi ambalarea pompei de căldură aer-apă sunt reciclabile.
ffAmbalajul şi bateriile descărcate ale telecomenzii (dotare opţională) se elimină în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ffPompa de căldură aer-apă conţine un agent frigorific, ce se elimină ca deşeu special într-un centru autorizat sau se returnează
vânzătorului.
ffNu dezasamblaţi şi nu modificaţi radiatorul după cum consideraţi dvs.

ROMÂNĂ-3
Măsuri de precauţie
INSTALAREA UNITĂŢII
IMPORTANT: Atunci când instalaţi unitatea, nu uitaţi să racordaţi conductele cu agent frigorific mai întâi, apoi să conectaţi
cablurile electrice. Dezasamblaţi întotdeauna cablurile electrice înaintea conductelor cu agent frigorific.
ffLa primire, inspectaţi produsul şi verificaţi dacă a suferit daune pe parcursul transportării. Dacă prezintă daune, NU ÎL INSTALAŢI
şi raportaţi imediat daunele la transportator sau la vânzător (dacă persoana care execută instalarea sau tehnicianul autorizat a
ridicat materialul de la vânzător).
ffDupă ce terminaţi instalarea, realizaţi un test de funcţionare şi explicaţi utilizatorului cum să folosească pompa de căldură
aer-apă.
ffNu folosiţi pompa de căldură aer-apă în medii cu substanţe periculoase sau în apropiere de echipamente care degajă flăcări
deschise, pentru a evita incendiile, exploziile sau leziunile corporale.

SURSA DE ALIMENTARE, SIGURANŢA FUZIBILĂ ŞI DISJUNCTORUL


ffVerificaţi dacă sursa de alimentare este conformă cu standardele în vigoare privind siguranţa. Instalaţi pompa de căldură aer-
apă în conformitate cu standardele locale în vigoare privind siguranţa.
ffVerificaţi dacă este disponibil un mijloc de împământare adecvat.
ffVerificaţi dacă tensiunea şi frecvenţa sursei de alimentare sunt conforme cu specificaţiile tehnice şi dacă puterea instalată este
suficientă pentru a permite funcţionare altor aparate electrocasnice conectate la aceleaşi linii electrice.
ffVerificaţi întotdeauna dacă butonul de deconectare şi releul de protecţie sunt de dimensiunea corespunzătoare.
ffVerificaţi dacă pompa de căldură aer-apă este conectată la sursa de alimentare conform indicaţiilor din schema de conexiuni
inclusă în manual.
ffVerificaţi întotdeauna dacă conexiunile electrice (mufele de cablu, secţiunile conductorilor, protecţiile etc.) sunt conforme cu
specificaţiile electrice şi cu instrucţiunile indicate în schema de conexiuni. Verificaţi dacă toate conexiunile sunt conforme cu
standardele aplicabile instalării pompelor de căldură aer-apă.

• Nu uitaţi să împământaţi cablurile.


ATENŢIE -- Nu conectaţi cablul de împământare la conducta de gaz, la conducta de apă sau la cablul de telefon. Dacă nu se
realizează împământarea, se pot produce electrocutări sau incendii.
• Instalaţi disjunctorul.
-- Dacă nu se instalează disjunctorul, se pot produce electrocutări sau incendii.
• Asiguraţi-vă că apa de condens care picură din furtunul de evacuare se scurge corect şi în condiţii de siguranţă.
• Instalaţi cablul de alimentare şi cablul de comunicare al unităţii interioare şi exterioare la cel puţin 1 m de aparatele
electrocasnice.

ROMÂNĂ-4
Specificaţiile tehnice ale produsului
Compatibilitatea produsului
Linie Observaţie

01 PREGĂTIRE
Şasiu

Pompe de căldură

AE160AXEDEH
AE160AXEDGH -
Denumire model
AE120AXEDEH
AE120AXEDGH

Unităţi hidraulice
Unităţi interioare

AE160ANYDEH
Denumire model
AE160ANYDGH

ROMÂNĂ-5
Specificaţiile tehnice ale produsului
Accesorii

Manual de instalare(1) Manual de utilizare(1) Foaie model(1)

Poziția de montare pe perete a suportului

Poziția șurubului (mai mult de M8x85L, 6 găuri)

FOAIE MODEL
• Fixarea suportului de perete pe perete folosind mai
mult de șuruburi M8.
• Asigurați-vă că suportul de montare pe perete este
complet nivelat.
• Spațiul din jurul unității este adecvat atât pentru
întreținere, cât și pentru circulația aerului, vă rugăm
să urmați dimensiunile de mai jos.

VEDERE DIN FAȚĂ VEDERE LATERALĂ

• Pentru detalii suplimentare despre utilizarea foii model,


consultați manualul de instalare.

IEȘIRE APĂ SCURGERE INTRARE APĂ INTRARE AGENT FRIGORIFIC IEȘIRE AGENT FRIGORIFIC

Supapă de service (2) Suport de montare pe perete (1) Bandă inelară (1)

Senzor de temperatură pentru rezervorul Senzor de temperatură pentru supapă de


Senzor de zonă (1x10m, WHT) (2)
de apă caldă menajeră (1x15m, YEL) (1) amestecare (1x15m, BLU) (1)

Suport senzor pentru senzorul de zonă și Clemă senzor pentru senzorul de zonă și Cablu pentru senzorul de zonă și senzorul
senzorul supapei de amestecare (3) senzorul supapei de amestecare (3) supapei de amestecare (8)

Bandă de aluminiu pentru senzorul de Bandă de cauciuc pentru senzorul de zonă Izolator pentru senzorul de zonă și
zonă și senzorul supapei de amestecare (3) și senzorul supapei de amestecare (3) senzorul supapei de amestecare (3)

Sârmă conector - Control PV/


Control al puterii de vârf
(1x2 m, ROȘU) (1)

ROMÂNĂ-6
Specificaţii tehnice
Unitate de
Tip AE160ANYDEH AE160ANYDGH
măsură
Sursă de alimentare V/Hz 1ø, 220-240  V~, 50 Hz 3ø, 380-415  V~, 50  Hz
Răcire °C 5-25 5-25
Interval de operare [Apă]

01 PREGĂTIRE
Încălzire °C 15-55 15-55
Răcire dB(A) 30 30
Presiune sonoră
Încălzire dB(A) 30 30
Putere sunet Încălzire dB(A) 44 44
Netă mm 850 x 510 x 315 850 x 510 x 315
Dimensiune (ÎxlxG)
Brută mm 1024 x 564 x 426 1024 x 564 x 426
Netă kg 45,0 46,5
Greutate
Brută kg 55,0 56,0
Conductă de legătură Lichid ţol 3/8 3/8
[Agent frigorific] Gaz ţol 5/8 5/8
Conductă de legătură cu Intrare ţol BSPP filet exterior 1 1/4 BSPP filet exterior 1 1/4
supapa de serviciu [Apă] Ieşire ţol BSPP filet exterior 1 1/4 BSPP filet exterior 1 1/4

Denumire model - STRATOS PARA 25/1-9 STRATOS PARA 25/1-9

Pompă de apă
Producător - Wilo Wilo

Vol. max. debit m3/h 5,0 5,0


Încălzitor electric Putere de intrare W 6000 6000
Valoare de
Senzor de debit l/min. 12 12
referinţă
Vas de expansiune Volum Litru 8,0 8,0
Supapă de eliberare a Dimensiune ţol BSPT filet exterior 1/2 BSPT filet exterior 1/2
presiunii Presiune redusă bar 2,9 2,9
Aerisitor Dimensiune ţol BSPP filet exterior 3/8 BSPP filet exterior 3/8
Încălzire -25-35 -25-35
Temp. exterioară de Răcire 10-46 10-46
°C
funcţionare Interval Apă caldă
-25-43 -25-43
menajeră

❋❋ Interval de operare al pompei de căldură pentru apa caldă: -25-35 °C


❋❋ La o temperatură de -25 °C ~ -20  °C, operarea este disponibilă dar capacitatea nu este garantată.

ROMÂNĂ-7
Exemple de moduri de utilizare tipice
• Modurile de utilizare ilustrate mai jos au scop exclusiv exemplificativ:
AVERTISMENT • Dacă folosiţi pompa de căldură aer-apă SAMSUNG cu altă sursă de căldură (ex. boiler pe gaz), asiguraţi-vă că
temperatura apei pe conducta de retur nu depăşeşte 55  °C.
• Unitatea se foloseşte numai într-un circuit de apă închis. Folosirea într-un circuit de apă deschis poate duce la
corodarea excesivă a conductelor de apă.
• SAMSUNG nu este răspunzătoare pentru situaţiile necorespunzătoare sau nesigure apărute la circuitul de apă.
Verificaţi dacă boilerul, radiatoarele, convectoarele, colectoarele solare, circuitele de încălzire prin pardoseală (UFH),
ansamblurile ventilator-bobină (FCU), pompele auxiliare, conductele şi comenzile din circuitul de apă sunt conforme
cu legile şi regulamentele locale pertinente.
• SAMSUNG nu este răspunzătoare pentru nicio pagubă cauzată prin nerespectarea acestei cerinţe.
• SAMSUNG nu furnizează anumite componente ale circuitului de apă, cum ar fi supapa de eliberare a presiunii,
aerisitorul, rezervorul tampon etc. Instalatorii şi utilizatorii finali trebuie să stabilească în ce mod vor instala aceste
componente în circuitul de apă în funcţie de condiţiile de instalare. Dacă acestea nu sunt instalate corect, circuitul de
apă nu poate fi operat conform principiului de proiectare.

❋❋ Modurile de utilizare ilustrate mai jos au scop exclusiv exemplificativ.

Modul de utilizare 1: Încălzirea spaţiului

Exterior Interior

Controler de cameră
Controlul zonei
45°C
Distribuitor de aprovizionare

Distribuitor de returnare

Radiatoare sau convectoare


Pompă de
apă # 2

Gama noastră de aprovizionare


Tw2_z2

Pompă de apă # 1
35°C
Distribuitor de aprovizionare
Tw2_z1

Distribuitor de returnare
Bobine de încălzire sub pardoseală
Unitate
Unitate hidro Vas de echilibrare
exterioară

ROMÂNĂ-8
Modul de utilizare 2: Încălzirea spaţiului + încălzirea apei

Exterior Interior

Controler de cameră
Controlul zonei
45°C
Distribuitor de aprovizionare

01 PREGĂTIRE
Distribuitor de returnare

Radiatoare sau convectoare


Rezervor ACM
Pompă de
apă # 2
Gama noastră de
aprovizionare Tw2_z2

Pompă de
apă # 1 35°C
Distribuitor de aprovizionare
Tw2_z1

Distribuitor de returnare
Bobine de încălzire sub pardoseală
Unitate
exterioară Unitate hidro Vas de echilibrare

Modul de utilizare 3: Utilizare hibridă (boiler de rezervă şi panou solar conectate)

Exterior Casetă pentru control Panou solar termic Interior


solar/ ACM *)
Funcționare boiler de rezervă
Pa
no
us
ola
r

Pompă solară
Controler de cameră
Controlul zonei
45°C Distribuitor de aprovizionare

Distribuitor de returnare

Radiatoare sau convectoare

Pompă de
Gama noastră de Rezervor ACM apă # 2
aprovizionare
Tw2_z2

Pompă de
apă # 1 35°C
Distribuitor de aprovizionare
Tw2_z1

Distribuitor de returnare

Bobine de încălzire sub pardoseală


Vas de echilibrare
Unitate exterioară
Unitate hidro

*) Controlăm doar semnalul de pornire/oprire al cazanului de rezervă în funcție de temperatura exterioară.


Cazanul de rezervă trebuie instalat cu propriul dispozitiv în funcție de starea mediului.

ROMÂNĂ-9
Componente principale
③ ⑲

⑤ ⑱⑨ ⑮

⑩ ⑬
⑪ ⑫

Nr. Denumire Notă


① Aerisire 3/8” BSPP de tip tată 3/8”
② Siguranța termică a încălzitorului de rezervă Decupare termică 94°C (+0, -6°C)
③ Termostat de încălzire de rezervă Disc. 65 °C ±4 °C
④ Element de încălzire de rezervă Incoloy, 6 kW, 230 V c.a.50 Hz / 6 kW, 400 V c.a.50 Hz
⑤ Furtun de scurgere
⑥ Senzor de debit 5~80L/min
⑦ Pompă de apă 1P-230 V-50 Hz, 46LPM x 54kPa
⑧ Manometru ø48, 0~4bar
⑨ Conductă de evacuare a apei BSPP de tip tată 1 1/4”
⑩ Supape de scurgere
⑪ Supapă de service (L) BSPP de tip tată , 1 -1/4”
⑫ Supapă de service (R) BSPP de tip tată , 1 -1/4”
⑬ Conductă de admisie a apei BSPP de tip tată 1 1/4”
⑭ Conductă de agent frigorific Ø9,52 (3/8”)
⑮ Conductă de agent frigorific ø15,88 (5/8”)
⑯ Telecomandă cu fir
⑰ Vas de expansiune 8 litri, preîncărcare gaz: 0,1 MPa, N2, BSPP de tip tată, 3/8”
⑱ Schimbător de căldură cu plăci
⑲ Afișaj LED
⑳ Casetă de control
㉑ Supapă de siguranță 0,3 MPa, BSPP 1/2”

ROMÂNĂ-10
Schemă logică
⑦ ⑥

01 PREGĂTIRE
Tw2 ⑬Tw1 ⑫

⑭ Tw3 ⑩

⑪ ①

Nr. Notă
① Supapă de service(R)
② Filtru
③ Senzor de debit
④ Schimbător de căldură
⑤ Încălzitor de rezervă
⑥ Supapă de siguranță
⑦ Supapă de aerisire
⑧ Pompa de apă cu viteză variabilă
⑨ Rezervor de expansiune
⑩ Manometru
⑪ Supapă de service(L)
⑫ Senzor temp. apei 1
⑬ Senzor temp. apei 2
⑭ Senzor temp. apei 3

ROMÂNĂ-11
Schiţă tehnică
510 314,6
850

22

39,2

125
104 103,7 78,5 131,7
490

Conductă de gaz
Conductă de lichid (diam. ex.) Intrare apă Ieşire apă
(diam. ex.)
Unitate interioară 15,88  mm (5/8  ţoli) 9,52  mm (3/8  ţoli) BSPP filet exterior 1 1/4” BSPP filet exterior 1 1/4”

ROMÂNĂ-12
Instalarea unităţii
Instalarea unităţii interioare
Unitatea interioară trebuie să fie instalată la interior şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
ffLocul în care este instalată trebuie să fie ferit de gheaţă.

02 INSTALARE
ffTrebuie să existe suficient spaţiu pentru efectuarea reparaţiilor.
ffTrebuie să existe suficientă ventilaţie.
ffNu trebuie să existe riscuri de scurgeri de gaze inflamabile.
ffTrebuie să existe protecţie împotriva scurgerilor de apă de condens şi ieşirilor de presiune.
ffPeretele pe care se instalează unitatea trebuie să fie neted, vertical şi neinflamabil şi capabil să suporte greutatea unităţii.

Spaţiu pentru instalare


ffAsiguraţi-vă că lăsaţi spaţiul indicat în desen.
ffSpaţiul trebuie să fie prevăzut cu suficientă ventilaţie, astfel încât componentele unităţii hidraulice să nu se defecteze din cauza
supraîncălzirii.
(Unitate de măsură: mm)
200

300 ≥350

500
≥1200

ffÎnainte de a instala unitatea interioară, fixaţi fişa de montare pe perete. Această fişă vă ajută să identificaţi poziţia corectă a
suportului de perete şi a şuruburilor.

Fişă de montare

ROMÂNĂ-13
Instalarea unităţii
Montarea unităţii interioare

❋❋ Cel puţin două persoane trebuie să ridice unitatea de mânere, nu de tava


Mâner colectoare sau de conducte.

ffFaceţi 6 găuri prin fişa de montare pentru a fixa suportul de perete şi unitatea. După ce faceţi găurile, daţi jos fişa de montare.
ffFixaţi suportul de perete cu ajutorul şuruburilor corespunzătoare (folosiţi 6 şuruburi M8).
ffAtârnaţi unitatea interioară de suport şi fixaţi dulapul frontal de unitate folosind 4 şuruburi.

ffIntroduceţi şurubul prin panoul de bază al unităţii.

ROMÂNĂ-14
Racordarea conductelor
Racordarea conductelor de agent frigorific
Pentru indicaţii şi instrucţiuni privind agentul frigorific şi conductele dintre unitatea interioară şi cea exterioară consultaţi manualul
de utilizare al unităţii exterioare.

02 INSTALARE
Conductă de gaz Conductă de lichid Efort de Efort de torsiune
(diam. ex.) (diam. ex.) torsiune final
Unitate
15,88  mm (5/8 ţoli) 9,52  mm (3/8 ţoli) 400  kg∙cm 450  kg∙cm
interioară
Unitate
15,88  mm (5/8 ţoli) 9,52  mm (3/8 ţoli) 700  kg∙cm 750  kg∙cm
exterioară

• Pentru racordarea conductelor cu agent frigorific, folosiţi întotdeauna 2 chei/chei franceze pentru a strânge sau pentru
ATENŢIE a slăbi piuliţele. Dacă nu respectaţi această cerinţă, racordurile se pot deteriora.

Conductă Conductă
de lichid de gaz

IEŞIRE APĂ INTRARE


APĂ

ROMÂNĂ-15
Racordarea conductelor
Lucrări cu conducte de apă
Unitatea hidro este echipată cu componentele enumerate în tabelul de mai jos.
Conexiunile de alimentare cu apă caldă și rece sunt marcate clar pe unitate cu etichete. Și sunt furnizate supape de service.
Sistemul integral de instalații sanitare de apă, inclusiv unitatea hidro, trebuie instalat de un tehnician calificat și trebuie să respecte
toate reglementările europene și naționale relevante.
ffPresiunea de apă admisibilă a unității hidro este de maxim 3,0 bar.
ff2 valve de service sunt furnizate împreună cu unitatea hidro. Pentru a facilita lucrările de întreținere, instalați supapa de
service de tip R la admisia de apă a unității hidro și supapa de service de tip L la ieșirea apei a unității hidro.
ffO supapă de aerisire este integrată pe unitatea hidro. Vă rugăm să verificați dacă supapa de aerisire nu este strânsă prea tare,
astfel încât supapa de aerisire să poată elibera aerul din sistem în timpul funcționării sistemului.


Nr. Denumire Cuplul de strângere


① 1,25” BSPP 350 ~ 380 kgf•cm 34 ~ 37 N•m
② 3/8” BSPP 120 ~ 150 kgf•cm 12 ~ 15 N•m
Unitate ③ Supapă de siguranță 120 ~ 150 kgf•cm 12 ~ 15 N•m
hidro ④ Supapă de aerisire 120 ~ 150 kgf•cm 12 ~ 15 N•m
⑤ Manometru 92~ 102 kgf•cm 9 ~ 10 N•m
⑥ Senzor de debit Tip inel O Tip inel O
⑦ Filtru 350 ~ 380 kgf•cm 34 ~ 37 N•m

ROMÂNĂ-16
Spălare şi purjarea aerului
La umplerea cu apă trebuie să se respecte următoarea procedură.
1. Trebuie să se verifice dacă componentele sistemului şi conductele prezintă scurgeri.
2. Pentru instalare şi reparaţii se recomandă un ansamblu cu apă sau un sistem de spălare.
3. Înainte de a racorda conductele la unitatea hidraulică, spălaţi conductele de apă pentru a îndepărta impurităţile timp de o oră,
folosind un sistem de spălare sau apă de la robinet cu presiune, dacă este suficientă (la 2-3 bari).

02 INSTALARE
4. Alimentaţi unitatea hidraulică cu apă deschizând supapele de serviciu.
5. Purjaţi aerul. (Alimentaţi cu un sistem de spălare cu capacitate suficientă şi evitaţi aerarea apei.)
6. Circulaţi apa suficient de mult încât să vă asiguraţi că aţi scos tot aerul din conductele de apă.
După instalare, punerea în funcţiune trebuie să fie realizată de către reprezentanţi calificaţi.
Dacă lucrările de spălare şi purjare a aerului nu sunt realizate corect, unitatea se poate defecta.
Unitate
hidraulică

Vas de încălzire

Sită
Sistem de spălare (sau unitate
de purjare)
Ieşire apă

Porturi de serviciu pentru spălare


şi purjare

• Verificaţi şi curăţaţi sita periodic.


ATENŢIE • Înlocuiţi sita oricând este nevoie.
• Este recomandat să spălaţi circuitul timp de 4 ore cel puţin o dată pe an.
• Folosiţi agenţi de curăţare chimici (începeţi cu acizi şi terminaţi cu substanţe alcaline).
• Montaţi aerisitoare deasupra sistemului.
• Presiunea apei la intrare (peste 2,0 bari).

ROMÂNĂ-17
Racordarea conductelor
Diagrama ESP (presiune statică externă)
Imaginea de mai jos indică presiunea externă statică a unităţii în funcţie de debitul apei şi de configuraţia pompei.
ESP [kPa]
90

80

70

60

50
43
40

30
20

10

0
10 15 20 2526 30 35 40 4546 50 Debit [l/min.]
Debit de apă : 46 l/min.

Dacă pierderea de presiune a sistemului total depășește 20 kPa, pompa de apă suplimentară trebuie instalată în serie.
În caz contrar, debitul se poate diminua, provocând insuficientă încălzire sau răcire.
Când presiunea statică externă nu este suficientă trebuie să se instaleze încă o pompă. În acest caz, instalaţi şi o pompă (de încălzire)
cu controlul extern al duratei impulsurilor (PWM).

Ghid de racordare a pompei suplimentare


Cazul 1) Pompă cu invertor
Conectaţi pompa cu control extern PWM la blocul de terminale PWM şi cablul de alimentare la terminalul extern de contacte.
Numărul maxim de pompe suplimentare este o pompă cu invertor (putere de intrare 100 W).
1. Alimentare (Pentru pompă suplimentară INV.)

B1 B6
Pompă suplimentară sub tensiune
Pompă suplimentară neutră

2. Control duratei impulsurilor (Doar pentru pompă suplimentară INV.), consultați paginile 24, 25

Referinţă (GND) (pământ)

Semnal PWM (SIG) (semnal)

• Dacă nu se realizează corect legătura dintre PWM şi referinţă, Este posibil ca pompa de apă cu invertor să nu
ATENŢIE funcţioneze corect sau să nu funcţioneze deloc.

ROMÂNĂ-18
Curba caracteristică a PWM
Max.

02 INSTALARE
Viteză

Semnal de intrare PWM (%)

Pompa suplimentară trebuie să fie de acelaşi tip ca produsul, conform graficului de mai sus.
Recomandare
WILO STRATOS PARA 25/1-9 (încălzire)

Cazul 2) Pompă AC
Este permisă doar o singură pompă de curent alternativ suplimentară.
1. Sursa de alimentare (pompa de curent alternativ)

B8: Pompă suplimentară activă


B7: Pompă suplimentară neutră

Pompă suplimentară neutră

PCB Pompă suplimentară activă

Bloc terminal B7 B8

Pompă

Energie L M/C
N

• Curentul maxim admisibil pe care acest bloc terminal îl poate furniza pentru pompa de apă suplimentară este de 0,1 A.
ATENȚIE

ROMÂNĂ-19
Racordarea conductelor
Setarea presiunii de pregonflare a vasului de expansiune
Atunci când trebuie să schimbaţi presiunea de pregonflare a vasului de expansiune (1 bar), ţineţi seama de următoarele:
ffFolosiţi numai azot uscat pentru a seta presiunea de pregonflare a vasului de expansiune.
ffSetarea incorectă a presiunii de pregonflare a vasului de expansiune duce la defectarea sistemului. Prin urmare, presiunea de
pregonflare trebuie să fie reglată numai de către un instalator autorizat.
Capacitatea vasului de expansiune (litru)
14,00
12,00

10,00 Nominal
8,00
Interval de operare
[litru]

6,00

4,00

2,00

0,00
50 100 150 200 250 300 350 400
Volumul de apă (litri) în tot sistemul, inclusiv în conducte

• Volumul total de apă din sistem pentru un randament ridicat este de minimum 50 litri.
ATENŢIE

Volum de apă
Diferenţă de înălţime în
instalaţiea)
< 220 litri > 220 litri

Acţiuni necesare:
• Reduceţi presiunea de pregonflare şi
calculaţi-o conform secţiunii „Calcularea
< 7  m Nu necesită reglarea presiunii de pregonflare. presiunii de pregonflare a vasului de
expansiune”.
• Verificaţi dacă volumul de apă este mai mic
decât volumul de apă maxim admis.

Acţiuni necesare:
• Creşteţi presiunea de pregonflare şi calculaţi-o
conform secţiunii „Calcularea presiunii de Vasul de expansiune al unităţii este prea mic
> 7  m
pregonflare a vasului de expansiune”. pentru instalaţie.
• Verificaţi dacă volumul de apă este mai mic
decât volumul de apă maxim admis.

a) Diferenţă de înălţime în instalaţie: diferenţă de înălţime (m) între cel mai înalt punct al circuitului apei şi unitatea interioară. Dacă
unitatea interioară este amplasată în cel mai înalt punct al instalaţiei, înălţimea de instalare se consideră 0  m.
Calcularea presiunii de pregonflare a vasului de expansiune
Presiunea de pregonflare (Pg) necesară depinde de diferenţa de înălţime maximă în instalaţie (h) şi se calculează ca mai jos:
Pg=(H/10+0,3) bar

ROMÂNĂ-20
Încărcarea apei
După instalare, trebuie să se execute următoarele operaţiuni pentru a se
încărca apă în unitatea hidraulică.
ffRacordaţi conductele de apă la racordurile de apă ale unităţii
hidraulice.
ffDeschideţi aerisitorul cu cel puţin 2 curse şi închideţi robinetele de

02 INSTALARE
Conductă Conductă evacuare.
de lichid de gaz ffDeschideţi supapa de serviciu de pe racordul de alimentare cu apă.
ffPresiunea apei din conducta de alimentare trebuie să fie peste 2,0 bar
ca apa să se încarce eficient.
ffÎntrerupeţi alimentarea cu apă când manometrul unităţii hidraulice
IEŞIRE APĂ INTRARE indică 2,0 bar.
APĂ
• Lăsaţi spaţiu pentru efectuarea reparaţiilor.
Aerisitor
ATENŢIE • Curăţaţi conductele şi racordurile de apă cu apă.
• În cazul în care capacitatea pompei interne de apă nu este
suficientă, instalaţi şi o pompă externă de apă.
• Nu conectaţi cabluri electrice în timp ce se încarcă apa.
• Dacă trebuie să instalaţi sau să reinstalaţi unitatea,
Capac deschideţi capacul pentru a împiedica prinderea aerului în
unitate în timp ce încărcaţi apa.
• Vasul încălzitorului de rezervă trebuie să fie plin cu apă
înainte să porniţi încălzitorul. Verificaţi dacă vasul este
gol deschizând supapa de eliberare a presiunii a unităţii
hidraulice. (Este în regulă dacă apa refulează)
• Se recomandă să instalaţi ansamblul cu apă pentru a
alimenta automat sistemul cu cantităţi mici de apă,
înlocuind astfel pierderile mici de apă şi menţinând
presiunea din sistem. Acest ansamblu este alcătuit dintr-o
supapă de reducere a presiunii, un filtru de apă, o supapă
de control şi robinete de închidere. În acest caz, trebuie
să se monteze supapa de control pentru a se împiedica
contaminarea apei din oraş.

Supapă de eliberare a presiunii


În vasul încălzitorului unităţii hidraulice este integrată o supapă de eliberare a presiunii care funcţionează şi în condiţii anormale,
pentru a proteja unitatea hidraulică.

• Supapa de eliberare a presiunii eliberează presiunea lăsând să curgă apă prin furtunul de evacuare.
ATENŢIE • Asiguraţi-vă că apa evacuată din tava colectoare nu intră în contact cu componentele electrice.

Izolarea conductelor
Întregul circuit de apă, inclusiv conductele, trebuie să fie izolate, pentru a se împiedica formarea condensului pe suprafaţa
conductelor şi pierderile de apă în mediul extern.

ROMÂNĂ-21
Lucrări de cablare
• Componentele electrice furnizate pe teren, cum ar fi întrerupătorul de alimentare, întrerupătoarele, firele, blocurile de
ATENȚIE borne etc. trebuie să fie alese în mod corespunzător, în conformitate cu legislația sau reglementările naționale.
• Opriți sursa de alimentare înainte de a efectua conexiuni.
• Toate cablurile și componentele de teren trebuie instalate de un electrician autorizat.
• Utilizați o sursă de alimentare dedicată.
• Toate conexiunile de alimentare trebuie protejate împotriva condensului de rouă prin izolație termică.
• Sistemul trebuie să fie împământat. Nu împământați unitatea la o conductă de utilitate, la un absorbant de
supratensiune sau la o împământare telefonică. Împământarea incompletă poate cauza probleme electrice.

Structura PCB-ului

Circuitul SMPS
SMPS circuit 28 Not working 29 30

23 24 25 26
27

17

18 19 20 21 22
DIP switch
Comutator DIP 16 15
EEPROM
EEPROM

13
Micom
Micom 10 14
2-WIRE COMM
COM 2-CABLURI 11
12
31 9 7 8
32

Loadsarcină
Control Control 4

1 2 3

6 5

ON

1 2 3 4

ROMÂNĂ-22
Nr. Codul piesei Numele piesei Terminal Descrierea terminalului
#1: L INTRARE AC
① TB-A PUTERE AC
#2: N INTRARE AC
#1: L IEȘIRE AC
② TB-A1 IEȘIRE ÎNCĂLZITOR
#2: N IEȘIRE AC
#1: N IEȘIRE AC
#2: SUPAPĂ DE AMESTECARE_CW (L) IEȘIRE AC

02 INSTALARE
#3: SUPAPĂ DE AMESTECARE_CCW (L) IEȘIRE AC
#4: CAZAN (L) IEȘIRE AC
#5: N IEȘIRE AC
#6: L IEȘIRE AC
#7: N IEȘIRE AC
#8: POMPĂ DE APĂ (L) IEȘIRE AC
#9: SUPAPĂ 2 CĂI1_NO (L) IEȘIRE AC
#10: SUPAPĂ 2 CĂI1_NC (L)
IEȘIRE AC
Zona1 Pompă de apă ieșire(FSV 4061=1)
#11: N IEȘIRE AC
#12: L IEȘIRE AC
#13: SUPAPĂ 2 CĂI2_NO (L) IEȘIRE AC
③ TB-B CONTROL SARCINĂ
#14: SUPAPĂ 2 CĂI2_NC (L)
IEȘIRE AC
Zona2 Pompă de apă ieșire(FSV 4061=1)
#15: N IEȘIRE AC
#16: L IEȘIRE AC
#17: SUPAPĂ 3 CĂI_NO (L) IEȘIRE AC
#18: SUPAPĂ 3 CĂI_NC (L) IEȘIRE AC
#19: N IEȘIRE AC
#20: L IEȘIRE AC
#21: TERMOSTAT1_C(L) INTRARE AC
#22: TERMOSTAT1_H(L) INTRARE AC
#23: TERMOSTAT2_C(L) INTRARE AC
#24: TERMOSTAT2_H(L) INTRARE AC
#25: SOLAR_N INTRARE AC
#26: SOLAR_L INTRARE AC
#1: N IEȘIRE AC
#2: FĂRĂ CONECTARE -
④ CNP501 SUPAPĂ 3 CĂI #3: SUPAPĂ 3 CĂI_NO (L) IEȘIRE AC
#4: FĂRĂ CONECTARE -
#5: SUPAPĂ 3 CĂI_NC (L) IEȘIRE AC
⑤ CNP001 MC1-A #1: L IEȘIRE AC
⑥ CNP002 MC2-A #1: L IEȘIRE AC
⑦ CNP003 MC-COMMON #1: N IEȘIRE AC
#1: N IEȘIRE AC
TERMOSTAT
⑧ CNP401 #2: FĂRĂ CONECTARE -
ÎNCĂLZITOR
#3: N IEȘIRE AC

ROMÂNĂ-23
Lucrări de cablare
Nr. Codul piesei Numele piesei Terminal Descrierea terminalului
#1: DC 12V IEȘIRE DC
#2: FĂRĂ CONECTARE -
#3: FĂRĂ CONECTARE -
⑨ CNS201 AFIȘAJ #4: FĂRĂ CONECTARE -
#5: GND TEREN DIGITAL
#6: SEMNAL DE CONTROL LED IEȘIRE DC
#7: FĂRĂ CONECTARE -
2-CABLURI
⑩ CNS313
COMUNICARE
#1: SEMNAL PWN POMPĂ DE APĂ IEȘIRE DC
⑪ CNS001 POMPĂ DE APĂ #2: FĂRĂ CONECTARE -
#3: GND TEREN DIGITAL
#1: SEMNAL PWN POMPĂ DE APĂ IEȘIRE DC
⑫ CNS002 POMPĂ DE APĂ
#2: GND TEREN DIGITAL
#1: COM3_RXD
⑬ CNS305 COMMUNICATION3 RS485 - COMM.
#2: COM3_TXD
#1: SEMNAL PWM FR CONTROL IEȘIRE DIGITALĂ
⑭ CNS003 FR_CONTROL
#2: GND TEREN DIGITAL
#1: COM1 (F1)
RS485 - COMM.
#2: COM1 (F2)
#3: V1 (DC 12V) IEȘIRE DC
⑮ TB-C COMUNICARE & DC 12V
#4: V2 (GND) TEREN DIGITAL
#5: COM2 (F3)
TELECOMANDĂ CU FIR
#6: COM2 (F4)
#1: GND TEREN DIGITAL
#2: FĂRĂ CONECTARE -
#3: DC 5V IEȘIRE DC
⑯ CNS900 EEPROM #4: EEPROM_SELECT SEMNAL DC
#5: EEPROM_SO SEMNAL DC
#6: EEPROM_SI SEMNAL DC
#7: EEPROM_CLK SEMNAL DC
#1: TEMP. ÎNCĂLZITOR (10kΩ @ 25 °C) INTRARE DIGITALĂ
⑰ CNS047 SENZOR ÎNCĂLZITOR
#2: GND TEREN DIGITAL
#1: TEMP. SUPAPĂ DE AMESTECARE. (10kΩ
SENZOR SUPAPĂ DE INTRARE DIGITALĂ
⑱ CNS045 @ 25 °C)
AMESTECARE
#2: GND TEREN DIGITAL
#1: TEMP. CAMERĂ (10kΩ @ 25 °C) INTRARE DIGITALĂ
⑲ CNS044 SENZOR CAMERĂ
#2: GND TEREN DIGITAL
SENZOR REZERVOR #1: TEMP. REZERVOR DE APĂ. (200kΩ @ 25 °C) INTRARE DIGITALĂ
⑳ CNS042
DE APĂ #2: GND TEREN DIGITAL
#1: DC 12V IEȘIRE DC
㉑ CNS012 DC 12V
#2: GND TEREN DIGITAL

ROMÂNĂ-24
Nr. Codul piesei Numele piesei Terminal Descrierea terminalului
#1: COM1 (F1)
RS485 - COMM.
#2: COM1 (F2)
㉒ CNS202 CONVERTOR EHS
#2: GND TEREN DIGITAL
#4: DC 12V IEȘIRE DC
#1: Senzor de debit INTRARE DC
㉓ CNS041 Senzor de debit

02 INSTALARE
#2: GND TEREN DIGITAL
#1: TEMP. ÎNCĂLZITOR (10kΩ @ 25 °C) INTRARE DIGITALĂ
#2: GND TEREN DIGITAL
#3: TEMP. EVA-IEȘIRE (10kΩ @ 25 °C) INTRARE DIGITALĂ
#4: GND TEREN DIGITAL
#3: TEMP. EVA-INTRARE (10kΩ @ 25 °C) INTRARE DIGITALĂ
㉔ CNS043 SENZOR
#6: GND TEREN DIGITAL
#7: TEMP. APĂ-IEȘIRE (10kΩ @ 25 °C) INTRARE DIGITALĂ
#8: GND TEREN DIGITAL
#9: TEMP. APĂ-INTRARE (10kΩ @ 25 °C) INTRARE DIGITALĂ
#10: GND TEREN DIGITAL
#1: DC 5V IEȘIRE DC
#2: SEMNAL SENZOR DE DEBIT INTRARE DIGITALĂ
㉕ CNS057 SENZOR DE DEBIT
#3: GND TEREN DIGITAL
#4: FĂRĂ CONECTARE -

EEV #1~#4: SEMNAL PWM EEV CONTROL IEȘIRE DC


CNS062/
㉖ (SPLIT/MONO: #5: DC 12V IEȘIRE DC
CNS063
Nefolosit) #6: DC 12V (DOAR CNS063) IEȘIRE DC
#1: COM2 (F3)
㉗ CNS304 COMUNICARE TELECOMANDĂ CU FIR
#2: COM2 (F4)

ROMÂNĂ-25
Lucrări de cablare
Nr. Codul piesei Numele piesei Terminal Descrierea terminalului
#1: SEMNAL SG READY1 INTRARE DC
#2: OPȚIUNE TEMP.(10kΩ @ 25 °C) INTRARE DIGITALĂ
#3: GND TEREN DIGITAL
#4: GND TEREN DIGITAL
#5: SEMNAL SG READY2 INTRARE DC
#6: ZONA2 TEMP. (10kΩ @ 25 °C) INTRARE DIGITALĂ
#7: GND TEREN DIGITAL
#8: GND TEREN DIGITAL
#9: SEMNAL USCAT CONTACT1 INTRARE DC
#10: ZONA1 TEMP. DEBIT (10kΩ @ 25 °C) INTRARE DIGITALĂ
#11: GND TEREN DIGITAL
INTRARE/IEȘIRE #12: GND TEREN DIGITAL
㉘ CNS051
DIGITALĂ #13: SEMNAL USCAT CONTACT2 INTRARE DC
#14: ZONA2 TEMP. DEBIT (10kΩ @ 25 °C) INTRARE DIGITALĂ
#15: GND TEREN DIGITAL
#16: GND TEREN DIGITAL
#17: SEMNAL USCAT CONTACT3 INTRARE DC
#18: FĂRĂ CONECTARE -
#19: GND TEREN DIGITAL
#20: FĂRĂ CONECTARE -
#21: SEMNAL USCAT CONTACT4 INTRARE DC
#22: FĂRĂ CONECTARE -
#23: GND TEREN DIGITAL
#24: FĂRĂ CONECTARE -
#1~#4: SEMNAL PWM EEV CONTROL IEȘIRE DC
CNS062/
㉙ EEV #5: DC 12V IEȘIRE DC
CNS063
#6: DC 12V (DOAR CNS063) IEȘIRE DC
#1: Semnal de control PV (fotovoltaic)/
SEMNAL de control al INTRARE DC
㉚ CNS046 Semnal de control al puterii maxime
puterii maxime/PV
#2: GND TEREN DIGITAL
㉛ CNS301 DESCĂRCARE
㉜ CNP101 PĂMÂNT #1: PĂMÂNT PĂMÂNT

ROMÂNĂ-26
Nr. Codul piesei Numele piesei Terminal Descrierea terminalului
Nr. terminal Funcție Intrare/Ieșire Curent min./max. Descriere Remarcă
Supapă de Funcționare supapă de amestecare
B2/B3/B5 Ieșire AC 230V 10 mA / 50 mA Opțiune
amestecare (B2: CW, B3: CCW)
Cazan de Ieșire semnal pentru cazan de rezervă (B5:
B4/B5 Ieșire AC 230V 10 mA / 50 mA Opțiune
rezervă Neutru)
Funcționare suplimentară a pompei de apă
Pompă de apă

02 INSTALARE
B7/B8 Ieșire AC 230V - / 100 mA (puterea maximă de intrare a pompei 100W) Opțiune
AC suplimentară
(B8: Activată)
Funcționare supapă cu 2 căi pentru Zona#2
Supapă cu
(FCU)
B9/B10/B11/ 2 căi#1
Ieșire AC 230V 10 mA / 50 mA (B9: NO, B10: NC, B11: Neutru, B12: Activată) Opțiune
B12 Pompă de apă
Zona1 Ieșire pompă de apă(FSV 4061=1)
(Zona1)
(B10:NC, B11:Neutru)
Funcționare supapă cu 2 căi pentru Zona#2
③ Supapă cu
(FCU)
B13/B14/ 2 căi#2
Ieșire AC 230V 10 mA / 50 mA (B13: NO, B14: NC, B11: Neutru, B12: Activată) Opțiune
B11/B12 Pompă de apă
Zona2 Ieșire pompă de apă(FSV 4061=1)
(Zona2)
(B14:NC, B15:Neutru)
B15/B16/ Funcționare supapă cu 3 căi pentru ACM
Supapă cu 3 căi Ieșire AC 230V 10 mA / 50 mA Opțiune
B17/B18 (B17: NO, B18: NC, B15: Neutru, B16: Activată)
Putere către termostat(e) extern(e)
B19/B20 Termostate Ieșire AC 230V - / 22 mA Opțiune
(B20: Activată)
Termostat pentru zona# 1 (UFH) Semnal de
B21/B22 Termostat 1 Intrare AC 230V - / 22 mA Opțiune
răcire (B21) / încălzire (B22)
Termostat pentru zona# 2 (FCU) Semnal de
B23/B24 Termostat 2 Intrare AC 230V - / 22 mA Opțiune
răcire (B23) / încălzire (B24)
Semnal de intrare de la pompa solară /
B25/B26 Pompă solară Intrare AC 230V - / 22 mA Opțiune
Termostat ACM (B26: Activat)

ROMÂNĂ-27
Lucrări de cablare
Schemă de conexiuni Faza 1
COD DESCRIEREA ERORII
EROARE DE COMUNICARE A UNITĂȚII INTERIOARE (UNITATEA INTERIOARĂ NU
POATE PRIMI DATE DE LA UNITATEA EXTERIOARĂ)
EROARE DE SETARE A ADRESEI UNITĂȚII INTERIOARE (2 SAU MAI MULTE UNITĂȚI
INTERIOARE AU ACEEAȘI ADRESĂ ÎN REȚEA)
EROARE DE COMUNICARE A UNITĂȚII INTERIOARE (SETĂRI DE ADRESĂ INCOMPLETE)
Z0NA2 EROARE SENZOR TEMPERATURĂ CAMERE INTERIOARE (SCURT / DESCHIS)
EROARE SENZOR TEMPERATURA CAMEREI (SCURT / DESCHIS)
EROARE SENZOR TEMPERATURĂ EVA-IN (SCURT / DESCHIS)
EROARE SENZOR TEMPERATURĂ EVA-OUT (SCURT / DESCHIS)
EROARE EEPROM H / W
EROARE DE SETARE A OPȚIUNII EEPROM
Z0NA1 EROARE SENZOR TEMPERATURĂ IEȘIRE APĂ (SCURT / DESCHIS)
Z0NA2 EROARE SENZOR TEMPERATURĂ IEȘIRE APĂ (SCURT / DESCHIS)
EROARE SENZOR TEMPERATURĂ DE ADMISIE PHE (SCURT / DESCHIS)
EROARE SENZOR TEMPERATURĂ DE IEȘIRE PHE (SCURT / DESCHIS)
SENZOR DE IEȘIRE DE ÎNCĂLZIRE (TW3) EROARE (SCURT / DESCHIS)
EROARE SENZOR TEMPERATURĂ REZERVOR DE APĂ (SCURT / DESCHIS)
EROARE COMUTATOR DE DEBIT DESCHIS
EROARE COMUTATOR DE DEBIT ÎNCHIS
EROARE DE CONEXIUNE GREȘITĂ TERMOSTAT
EROARE SENZOR TEMPERATURĂ DE AMESTECARE (SCURT / DESCHIS)
EROARE TEMPERATURA REZERVORULUI DE FUNCȚIONARE A DEZINFEȚIEI
EROARE ALARMĂ MODIFICARE BARĂ ANODĂ

AFIȘARE SUB LED DESCRIEREA ERORII


EROARE EEPROM (H/W SAU SETARE OPȚIUNE)
PÂLPÂIRE
Căutați manualul pentru instalarea detaliată
a pieselor.

Cod de bare

PIESE NEFURNIZATE

Schemă de conexiuni Faza 3


COD DESCRIEREA ERORII
EROARE DE COMUNICARE A UNITĂȚII INTERIOARE (UNITATEA INTERIOARĂ NU
POATE PRIMI DATE DE LA UNITATEA EXTERIOARĂ)
EROARE DE SETARE A ADRESEI UNITĂȚII INTERIOARE (2 SAU MAI MULTE UNITĂȚI
INTERIOARE AU ACEEAȘI ADRESĂ ÎN REȚEA)
EROARE DE COMUNICARE A UNITĂȚII INTERIOARE (SETĂRI DE ADRESĂ INCOMPLETE)
Z0NA2 EROARE SENZOR TEMPERATURĂ CAMERE INTERIOARE (SCURT / DESCHIS)
EROARE SENZOR TEMPERATURA CAMEREI (SCURT / DESCHIS)
EROARE SENZOR TEMPERATURĂ EVA-IN (SCURT / DESCHIS)
EROARE SENZOR TEMPERATURĂ EVA-OUT (SCURT / DESCHIS)
EROARE EEPROM H / W
EROARE DE SETARE A OPȚIUNII EEPROM
Z0NA1 EROARE SENZOR TEMPERATURĂ IEȘIRE APĂ (SCURT / DESCHIS)
Z0NA2 EROARE SENZOR TEMPERATURĂ IEȘIRE APĂ (SCURT / DESCHIS)
EROARE SENZOR TEMPERATURĂ DE ADMISIE PHE (SCURT / DESCHIS)
EROARE SENZOR TEMPERATURĂ DE IEȘIRE PHE (SCURT / DESCHIS)
SENZOR DE IEȘIRE DE ÎNCĂLZIRE (TW3) EROARE (SCURT / DESCHIS)
EROARE SENZOR TEMPERATURĂ REZERVOR DE APĂ (SCURT / DESCHIS)
EROARE COMUTATOR DE DEBIT DESCHIS
EROARE COMUTATOR DE DEBIT ÎNCHIS
EROARE DE CONEXIUNE GREȘITĂ TERMOSTAT
EROARE SENZOR TEMPERATURĂ DE AMESTECARE (SCURT / DESCHIS)
EROARE TEMPERATURA REZERVORULUI DE FUNCȚIONARE A DEZINFEȚIEI
EROARE ALARMĂ MODIFICARE BARĂ ANODĂ

AFIȘARE SUB LED DESCRIEREA ERORII


EROARE EEPROM (H/W SAU SETARE OPȚIUNE)
PÂLPÂIRE
Căutați manualul pentru instalarea detaliată
a pieselor.

Cod de bare

PIESE NEFURNIZATE

* Nu acceptă funcția de semnal de intrare (CNS083) / ieșire (CNS081) externă

ROMÂNĂ-28
Selectarea terminalului inelar fără sudură
ffSelectați un terminal inelar fără sudură al unui cablu de alimentare de conectare pe baza dimensiunilor nominale pentru cablu.
ffAcoperiți un terminal inelar fără sudură și o parte a conectorului cablului de alimentare și apoi conectați-l.

02 INSTALARE
Dimensiuni B D d1 E F L d2 t
Dimensiuni
nominale Dimensiune Dimensiune Dimensiune
nominale pentru
pentru șurub standard Toleranță Dimensiune Toleranță standard Toleranță Min. Min. Max. standard
Toleranță
Min.
cablu (mm2) (mm) standard (mm) (mm) (mm) (mm)
(mm2) (mm) (mm) (mm)
4 9,5 +0.3 5 20 4,3 +0,2
4/6 ±0,2 5,6 3,4 ±0,2 6 0,9
8 15 -0,2 9 28,5 8,4 0
+0,3 +0,4
10 8 15 ±0,2 7,1 4,5 ±0,2 7,9 9 30 8,4 1,15
-0,2 0
+0,3 +0,4
16 8 16 ±0,2 9 5,8 ±0,2 9,5 13 33 8,4 1,45
-0,2 0
8 12 +0,5 15 8,4 +0,4
25 ±0,3 11,5 7,7 ±0,2 11 34 1,7
8 16,5 -0,2 13 8,4 0
+0,5 +0,4
8 16 13 38 8,4
-0,2 0
35 ±0,3 13,3 9,4 ±0,2 12,5 1,8
+0,5 +0,4
8 22 13 43 8,4
-0,2 0
+0,5 +0,4
50 8 22 ±0,3 13,5 11,4 ±0,3 17,5 14 50 8,4 1,8
-0,2 0
+0,5 +0,4
70 8 24 ±0,4 17,5 13,3 ±0,4 18,5 20 51 8,4 2
-0,4 0

ROMÂNĂ-29
Lucrări de cablare
Cerințe cuplu

CUTIE C: FAZĂ UNICĂ CUTIE C: 3 FAZE

Dimensiunea Cuplul de strângere


Piesă Cod terminal Observații
șurubului (N·m)
M3 0,5~0,75 Bloc terminal 20P 1~20 Intrare/Ieșire digitală
Contactor magnetic 2P AC 220V-240V putere de
-
Fază unică intrare/ieșire
Contactor magnetic 3P AC 380V-415V putere de
-
3 faze intrare/ieșire
ELCB 2P AC 220V-240V putere de
-
Fază unică intrare/ieșire
ELCB 4P AC 380V-415V putere de
-
3 faze intrare/ieșire
M5 2,0~2,9
AC220-240V putere de
1(L), 2(N)
Bloc terminal 4P ieșire
Fază unică AC220-240V putere de
L, N
intrare
AC220-240V putere de
1(L), 2(N)
Bloc terminal 6P ieșire
3 faze AC 380V-415V putere de
L1(R), L2(S), L3(T), N
intrare

ROMÂNĂ-30
Lucrări de împământare
ffÎmpământarea trebuie făcută de un instalator calificat pentru siguranța dumneavoastră.

Împământarea cablului de alimentare


ffStandardul de împământare poate varia în funcție de tensiunea nominală și de locul de instalare al pompei de căldură.
ffÎmpământați cablul de alimentare în conformitate cu următoarele.

02 INSTALARE
Loc de instalare
Umiditate ridicată Umiditate medie Umiditate scăzută
Starea de alimentare

Efectuați lucrările de împământare


Efectuați lucrările de 3, dacă este
Potențial electric mai mic de 150V
împământare 3. Nota 1) posibil, pentru siguranța
dumneavoastră. Nota 1)

Trebuie să efectuați lucrările de împământare 3. Nota 1)


Potențial electric mai mare de 150V
(În cazul instalării întrerupătorului)

❋❋ Nota 1) Lucrări de împământare 3


• Împământarea trebuie făcută de specialistul în instalare.
• Verificați dacă rezistența la împământare este mai mică de 100 Ω.
La instalarea unui întrerupător care poate întrerupe circuitul electric în cazul unui scurtcircuit, rezistența admisă la împământare
poate fi de 30 ~ 500 Ω.

ROMÂNĂ-31
Lucrări de cablare
Verificarea împământării corecte
Dacă circuitul de distribuție a energiei nu are o împământare sau împământarea nu respectă specificațiile, trebuie instalat un
electrod de împământare. Accesoriile corespunzătoare nu sunt furnizate împreună cu pompa de căldură aer-apă.
1. Selectați un electrod de împământare care respectă specificațiile din ilustrație.
Plastic Miez de oțel 50 cm
carbon Terminal M4

La șurubul de 30 cm
Sârmă verde/galbenă
izolată din PVC împământare

2. Conectați furtunul flexibil la portul furtunului flexibil.


ffÎn sol umed, dur, mai degrabă decât în sol nisipos sau pietriș, care are o rezistență mai mare la împământare.
ffDeparte de structurile sau instalațiile subterane, cum ar fi conductele de gaz, conductele de apă, liniile telefonice și cablurile
subterane.
ffLa cel puțin doi metri distanță de un electrod de împământare a conductorului de iluminare și de cablul acestuia.

• Cablul de împământare pentru linia telefonică nu poate fi utilizat pentru împământarea pompei de căldură aer/apă.
NOTĂ

3. Terminați înfășurarea benzii izolatoare în jurul restului țevilor care duc la unitatea exterioară.
4. Instalați un fir de împământare de culoare verde / galben:
ffDacă firul de împământare este prea scurt, conectați un cablu prelungitor, într-un mod mecanic și înfășurați-l cu bandă
izolatoare (nu îngropați conexiunea).
ffFixați firul de împământare în poziție cu capse.

• Dacă electrodul de împământare este instalat într-o zonă cu trafic intens, firul acestuia trebuie să fie conectat în mod
NOTĂ sigur.

5. Verificați cu atenție instalația, măsurând rezistența la împământare cu un tester de rezistență la sol. Dacă rezistența este
peste nivelul necesar, conduceți electrodul mai adânc în pământ sau măriți numărul de electrozi de împământare.
6. Conectați firul de împământare la cutia componentelor electrice din interiorul unității exterioare.

Conectarea sursei de alimentare și a cablului de comunicație


Nr. de Domeniul
Model Descriere Max. A Grosime
fire aprovizionării
4,0mm2 ↑ Alimentare pe
1 fază putere
2 + sol 27,9 A H05RN-F sau teren (220-240Vac,
principală
H07RN-F intrare)
AE160ANYDEH
0,75mm2 ↑
Cablare pe teren
Comunicare 2 0,1 A H05RN-F sau
(7Vcc, date)
H07RN-F
Alimentare pe
2,5mm2 ↑
3 faze putere 4 + sol 9,3 A teren (380-415Vac,
H07RN-F
intrare)
AE160ANYDGH
0,75mm2 ↑
Cablare pe teren
Comunicare 2 0,1 A H05RN-F sau
(7Vcc, date)
H07RN-F

* Când utilizați orificiul de admisie prin pozițiile superioare ale dulapului pentru firele de alimentare / comunicații, vă rugăm să fixați
firul utilizând legătura de montare în dreapta dulapului.
ROMÂNĂ-32
2 fire pentru cablu de comunicare

Întrerupător de circuit

02 INSTALARE
Cablu de comunicare
între unitățile interioare și Cablu de comunicare
exterioare
Pământ
F4

F3
CONTROL-KIT PBA
V2

V1
1 2 1 2
F2

F1

TB-A TB-A1 TB-C

Unitate hidro

Conexiune cablu de comunicare

F4

F3
CONTROL-KIT PBA
V2

V1
1 2 1 2
F2

F1

TB-A TB-A1 TB-C

1. Produs 1 fază
1Φ, 220-240Vac

Tablou de distribuție

MCCB + ELB
sau
ELCB

1L 2N L N

împământare

L N

1 fază AC
POWER-IN
1 faze PUTERE AC
220 ~ 240V ~

împământare

ROMÂNĂ-33
Lucrări de cablare
2. Produs 3 faze
3Φ, 380-415Vac

Tablou de distribuție

MCCB + ELB
sau
ELCB

împământare 1L 2N L1(R) L2(S) L3(T) N

L1(R) L2(S) L3(T) N

3 faze PUTERE AC 3 fază AC


POWER-IN
380 ~ 415V ~

împământare

ATENȚIE • Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special sau un ansamblu disponibil de la
producător sau instalator.
• Întrerupătorul (ELCB, ELB, MCCB etc.) pentru unitățile exterioare și interioare trebuie să fie instalat de către instalatori,
deoarece acestea nu sunt părți secundare ale unităților. Dar nu trebuie să instalați unitatea hidro (ELCB încorporat).
• Poate avea loc deteriorarea șasiului și a componentelor PCB dacă alimentarea principală nu este conectată corect. Ar
trebui să vă asigurați că R, S, T este conectat corect înainte de a porni alimentarea principală. (Numai modele cu 3 faze)

❋❋ ELCB: Întreruptor de circuit de scurgere la pământ


ELB: Întreruptor de scurgere la pământ
MCCB: Întrerupător de carcasă turnat

Conectarea terminalului de alimentare


ffConectați cablurile la placa terminalului utilizând terminalul inelar fără sudură.
ffUtilizați cabluri certificate și fiabile.
ffConectați cablurile cu diagrama cuplului, după cum se arată mai jos.
ffDacă terminalul este slăbit, poate apărea incendiu cauzat de arc. Dacă terminalul este conectat prea ferm, acesta se poate
deteriora.
ffNu trebuie aplicată forță externă asupra blocului terminal și cablurilor.
ffLegăturile pentru fixarea cablurilor trebuie să fie dintr-un material incombustibil, V0 sau mai mare. (Legăturile pentru cabluri
trebuie utilizate pentru a fixa cablul de alimentare și sunt furnizate împreună cu unitatea.)

ROMÂNĂ-34
Terminal fără sudură Legătură pentru cablu

Cablu subțire
Cablu gros

Separați terminalul fără sudură în sus și în jos pentru a preveni slăbirea. Așezați

02 INSTALARE
cablul subțire în sus și cablul gros în jos. Fixați cablul de alimentare cu ajutorul
legăturii.

Cuplul de strângere (kgf • cm)


M3 5~7,5
M5 20 ~ 30

Conectarea sursei de alimentare a încălzitorului de rezervă


• Nu utilizați o sursă de alimentare partajată de alte aparate. Fiecare componentă pentru unitatea exterioară, unitatea
ATENȚIE interioară, încălzitorul de rezervă și încălzitorulul amplificat au sursa de alimentare dedicată.

Capacitatea încălzitorului
Model Capacitate ELCB (A)
(kW)
AE160ANYDEH 6 40
AE160ANYDGH 6 20

❋❋ Întrerupătoarele (ELCB, ELB, MCCB etc.) indicate mai sus sunt deja incluse în unitatea hidro.
ELCB: Întreruptor de circuit de scurgere la pământ
ELB: Întreruptor de scurgere la pământ
MCCB: Întrerupător de carcasă turnat

1 fază 3 faze Amplificator încălzitor (ACM)

1L 2N L N

Rezervor
ACM

ELCB ELCB ELCB


1 fază 1 fază 3 faze

ROMÂNĂ-35
Lucrări de cablare
Conectarea termostatului
Descriere Nr. de fire Curent max. Grosime Domeniul aprovizionării
> 0,75 mm , H05RN-F
2
Alimentare pe teren
Termostat cameră 4 22mA
sau H07RH-F (220-240V ~, intrare)

1. Înainte de instalare, unitatea hidro trebuie oprită.


2. Folosind echipamentul adecvat pentru a corecta poziția blocului de
B19: Neutral (N) borne, așa cum se arată pe diagramă.
B20: Activat (L) 3. Determinați tipul termostatului.
B21: TERMOSTAT01_RĂCIRE (C1) -- Normal DESCHIS sau Normal ÎNCHIS.
B22: TERMOSTAT01_ÎNCĂLZIRE (H1)
B23: TERMOSTAT02_RĂCIRE (C2) -- Semnalul de contact trebuie să fie „L“. La instalarea a două
B24: TERMOSTAT02_ÎNCĂLZIRE (H2) termostate, termostatul2 este anterior termostatului1.
N L C1 H1 N L C2 H2
• Produsul nu va funcționa când semnalul pentru
ATENȚIE modul de răcire și încălzire este introdus în același
TERMOSTAT01 TERMOSTAT02 timp.

Conectarea supapei cu 2 căi


Domeniul
Descriere Nr. de fire Curent min./max. Grosime
aprovizionării
Supapă cu 2 căi motorizată pentru a > 0,75 mm2 , H05RN-F Alimentare pe teren
2 + sol 10mA / 50mA
opri buclele UFH în timpul răcirii. sau H07RH-F (220-240V ~, ieșire)

Supapă motorizată cu 2 căi


ffCând temperatura apei de evacuare ajunge la mai puțin de 16 °C în
B9: 2CĂI1 (L1) B14: 2CĂI2 (L2) modul de răcire, buclele UFH vor fi închise.
B10: 2CĂI1 (L2) B13: 2CĂI2 (L1) ff220-240V~
B11: Neutral (N) B12: Activat (L) ff2 fire (normal deschis sau normal închis)
* Conectarea supapei cu 2 căi cu 2 fire
1. Înainte de instalare, unitatea hidro trebuie oprită.
2. Folosind echipamentul adecvat pentru a corecta poziția blocului de
Tip normal
deschis
Tip normal
închis borne, așa cum se arată pe diagramă.
3. Determinați tipul supapei motorizate.
În caz de tip normal deschis
- Când se închide - Când se deschide -- Normal DESCHIS sau Normal ÎNCHIS.

N L1
• Există 2 tipuri de supape cu 2 căi, de tip deschis normal și tip
ATENȚIE închis normal. Asigurați-vă că conectați bornele la pozițiile
Rezervor de
amestecare
Încălzire prin
pardoseală
Rezervor de
amestecare
Încălzire prin
pardoseală corecte ale blocului de borne. Așa cum este detaliat pe
Valvă cu 2 căi schema de cabluri și ilustrațiile de mai sus.
În caz de tip normal închis
-Când se deschide - Când se închide

N L2

Rezervor de Încălzire prin Rezervor de Încălzire prin


amestecare pardoseală amestecare pardoseală

Valvă cu 2 căi

ROMÂNĂ-36
Conectarea pompei de apă pentru controlul în 2 zone (FSV 4061 = 1)
ffConexiunea pompei de apă Zona1: B10(L1) + B11(N)
ffConexiunea pompei de apă Zona2: B14(L1) + B15(N)

Zone2

02 INSTALARE
Tw2_z2

Vas de
echilibrare

Radiator

Zone1

M Tw2_z1

Sub podea

• Există 2 tipuri de supape cu 2 căi: tip deschis normal și tip închis normal. Asigurați-vă că conectați bornele la pozițiile
ATENȚIE corecte ale blocului de borne. Așa cum este arătat în schema de cabluri și ilustrațiile de mai sus.
• Pentru a utiliza controlul zonei (FSV #4016=1), setați opțiunea de control al termostatului (FSV #2091 & #2092) la „0”
pentru dezactivarea acesteia.

ROMÂNĂ-37
Lucrări de cablare

B11 - Ieșire de curent alternativ neutru pentru semnalul de control al pompei de apă Zona1
B10 - Ieșire de curent alternativ activată pentru semnalul de control al pompei de apă Zona1

Pompă suplimentară neutră

PCB Pompă suplimentară activă

Bloc terminal B11 B10

Pompă

Energie L M/C
N

• Curentul maxim admisibil pe care acest bloc terminal îl poate furniza pentru pompa de apă suplimentară este de
ATENȚIE 50mA.

B15 - Ieșire de curent alternativ neutru pentru semnalul de control al pompei de apă Zona2
B14 - Ieșire de curent alternativ activată pentru semnalul de control al pompei de apă Zona2

Pompă suplimentară neutră

PCB Pompă suplimentară activă

Bloc terminal B15 B14

Pompă

Energie L M/C
N

• Curentul maxim admisibil pe care acest bloc terminal îl poate furniza pentru pompa de apă suplimentară este de
ATENȚIE 50mA.

ROMÂNĂ-38
Conectarea supapei cu 3 căi
Descriere Nr. de fire Curent Min./Max. Grosime Domeniul aprovizionării
Supapă cu 3 căi de > 0,75 mm , H05RN-F sau
2
Alimentare pe teren (220-
4 10mA / 50mA
deviere H07RN-F 240V ~, intrare)

02 INSTALARE
Stare L1 L2 Supapă de deviere cu 3 căi pentru rezervorul de apă
A (inițial) OPRIT PORNIT ffÎn modul de funcționare de răcire, buclele de încălzire
prin pardoseală vor fi închise.
B15: Neutral (N) B18: 3CĂI (L2)
B16: Activat (L) B17: 3CĂI (L1)
B PORNIT OPRIT ff220-240V~
1. Înainte de instalare, unitatea hidro trebuie oprită.
2. Folosind echipamentul adecvat pentru a corecta poziția
Valvă de reglare a câmpului Valvă de reglare a câmpului (#
(# 3071) „0” încălzire prin 3071) Rezervor de apă caldă
blocului de borne, așa cum se arată pe diagramă.
pardoseală ca implicit menajeră „1” ca implicit 3. Asigurați-vă ce tip de V/V cu 3 căi utilizați.
A ÎNCĂLZIRE PRIN
A ÎNCĂLZIRE PRIN
PARDOSEALĂ PARDOSEALĂ

UNITATE UNITATE
HIDRO HIDRO

3CĂI V/V 3CĂI V/V

REZERVOR ACM REZERVOR


ACM

B ÎNCĂLZIRE PRIN
B ÎNCĂLZIRE PRIN
PARDOSEALĂ PARDOSEALĂ

UNITATE UNITATE
HIDRO HIDRO

3CĂI V/V 3CĂI V/V

REZERVOR REZERVOR
ACM ACM

ROMÂNĂ-39
Lucrări de cablare
Conectarea cazanului de rezervă
Descriere Nr. de fire Curent Min./Max. Grosime Domeniul aprovizionării
0,75mm H05RN-F sau
2
Alimentare pe teren
Cazan de rezervă 2 + sol 10mA / 50mA
H07RN-F (220-240V ~, intrare)

1. Înainte de instalare, unitatea hidro trebuie oprită.


2. Folosind echipamentul adecvat pentru a corecta poziția blocului de
borne, așa cum se arată pe diagramă.
B5: Neutral (N) 3. Asigurați-vă că semnalul EXT-CTRL al cazanului de rezervă trebuie să
B4: Cazan de rezervă (L)
fie de 230Vac.
Când este pornit cazanul Când funcționează comanda
pe unitatea hidro (releu de rezervă pentru cazan (releu -- Nu conectați direct sursa de alimentare a cazanului de rezervă.
oprit) pornit) ❋❋ Pompa de căldură nu funcționează atunci când funcționează cazanul
L N L N de rezervă.

Cazan Cazan

Conectare pentru funcții de contact externe


Dimensiunea șurubului Cuplul de strângere (N·m) Piesă Cod terminal
M3 0,5~0,75 Bloc terminal 20P 1~20

Conectarea senzorilor externi pentru controlul zonei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ZONA1
Temp.
debit
[Tw2_z1]
(103)

ZONA2 ZONA2
Temp. Temp.
debit
cameră [Tw2_z2]
(103) (103)

• Când conectați senzori, utilizați un termistor cu specificațiile de 10 kΩ la 25°C, B constant = 3435 k.


ATENȚIE

ROMÂNĂ-40
Conectare pentru control gata inteligent de rețea

02 INSTALARE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Terminal de conexiune Terminal de conexiune pentru


pentru semnalul SG semnalul SG READY 2
READY 1

SG READY Semnal 2

SG READY Semnal 1

SG READY Semnal 1 SG READY Semnal 2 Funcționarea produsului


Scurt Deschis Funcționare forțată de termoficare
Deschis Deschis Funcționare normală
Temperatură de reglare încălzire /
Deschis Scurt
apă caldă menajeră 1 intensificare funcționare
Temperatură de reglare încălzire /
Scurt Scurt
apă caldă menajeră 2 intensificări funcționare

• Aceste piese sunt opționale și nu sunt incluse în produs.


ATENȚIE • Asigurați-vă că vă conectați la contacte fără alimentare pornite/oprite.

ROMÂNĂ-41
Mod de autotest al telecomenzii cu fir
Utilizarea modului de auto-testare

Service mode
Service mode
Reset All Service Mode

Power Master Reset

ODU K3 Reset
0 Field Setting Value
Self-Test Mode

Indoor Unit Option


Please enter your PASSWORD

1. Dacă doriți să utilizați diferitele funcții suplimentare pentru telecomanda cu fir, apăsați butoanele și în același timp
pentru mai mult de 3 secunde.
ffApare ecranul de introducere a parolei.
2. Introduceți parola, „0202”, apoi apăsați butonul .
ffApare ecranul de setări pentru modul de instalare/service.
3. Selectați modul Auto-Test în modul Service.
4. Modul de auto-testare constă în afișajul de auto-testare care arată valorile de funcționare și meniuri care pot activa sau
dezactiva fiecare componentă.

Self-Test Mode Self-Tset Mode Display


Self-Test Mode Display
Water Inlet Temp.: -00.0℃ to 000.0℃
Water Pump < OFF >
Water Outlet Temp.: -00.0℃ to 000.0℃
Booster Heater < OFF >
Backup Heater Outlet Temp: -00.0℃ to 000.0℃
DHW Valve (3 Way valve) < OFF >
Mixing valve Outlet Temp.: -00.0℃ to 000.0℃
Zone#1 Valve < OFF >
Tank Temp: -00.0℃ to 000.0℃
Back Up Heater1 + Water Pump < OFF >
Indoor Ambient Temp.: -00.0℃ to 000.0℃
Back Up Heater2 + Water Pump < OFF >
Back Up Boiler < OFF >
Zone#2 Valve < OFF > Self-Tset Mode Display

Mixing Valve < OFF > Indoor Ambient Temp. (Zone2): -00.0℃ to 000.0℃

Flow Temp. Sensor #1(Zone1): -00.0℃ to 000.0℃

Flow Temp. Sensor #2(Zone2): -00.0℃ to 000.0℃

Termostat #1(Zone #1): Coo/Heat

Termostat #2(Zone #2): Coo/Heat

Solar Panel On/Off: On/Off

ROMÂNĂ-42
Depanare
Dacă unitatea are unele probleme pentru a funcționa corect, LED-ul de pe unitatea hidro va clipi și unele coduri de eroare vor fi
afișate pe controler.
Tabelul următor a descris explicația codurilor de eroare de pe ecranul LCD.

Termistor

03 ALTELE
ffVerificați rezistența acestuia. 10kohm @ 25°C (unitate hidro), 200kohm @ 25°C (rezervor ACM, solar)
ffVerificați locația acestuia așa cum se arată în diagramă.
ffVerificați starea de contact a acestuia cu țeava.
ffSoluția finală este schimbarea pieselor

Display Explicație
Eroare de scurtcircuit sau de circuit deschis a senzorului de temperatură a camerei unității interioare din Zona
2 (detectată numai atunci când este utilizat termostatul de cameră)
Eroare de scurtcircuit sau de circuit deschis a senzorului de temperatură a camerei unității interioare din Zona
1 (detectată numai atunci când este utilizat termostatul de cameră)
Termistor cu telecomandă cu fir SCURT sau DESCHIS

Zona 1 Ieșire de apă Termistor SCURT sau DESCHIS

Zona 2 Ieșire de apă Termistor SCURT sau DESCHIS

Termistor de admisie a apei SCURT sau DESCHIS

Termistor de ieșire PHE SCURT sau DESCHIS

Termistor de evacuare a apei SCURT sau DESCHIS

Termistor cu rezervor de apă SCURT sau DESCHIS

Termistor de supapă de amestecare SCURT sau DESCHIS

E903
Termistor de evacuare a apei

E902
Termistor cu
Tw2 telecomandă cu fir
E653

Tw1

Tw3 Admisie apă


E901

Termistor de
rezervor de apă
Ieșire apă Intrare apă E904

ROMÂNĂ-43
Depanare
Comunicare
Display Explicație
Eroare de comunicare între telecomandă și unitatea hidro

Eroare de urmărire între telecomandă și unitatea hidro

Eroare de citire / scriere memorie (EEPROM) (eroare de date a telecomenzii cu fir)

E601, E604

E654
Eroare de citire / scriere MEMORIE (EEPROM) (eroare de date a controlerului cu fir)

Card micro SD
Conector descărcare

EEPROM

F3 (COM2_B) / F4
Conector termistor
(COM2_A) bloc terminal

ROMÂNĂ-44
Pompă de apă și senzor de debit
Display Explicație
Eroare debit mic
• în caz de debit scăzut în 30 sec în timp ce semnalul pompei de apă este PORNIT (Pornire)
• în caz de debit scăzut în 15 sec în timp ce semnalul pompei de apă este PORNIT (După pornire)

03 ALTELE
Eroare debit normal
• în cazul debitului normal în 10 minute în timp ce semnalul pompei de apă este OPRIT

E911
ffPompa de apă PORNITĂ (debit scăzut): NU este debit suficient de apă

Debit de apă <12LPM

E912
ffPompa de apă OPRITĂ (debit normal)

Debit de apă >7LPM

Intervalul debitului de apă

Debite de apă (LPM)


Min Max
Capacitatea unității exterioare 12 58

ROMÂNĂ-45
Rezervor ACM
Rezervorul de apă caldă menajeră trebuie achiziționat separat (nu este furnizat).

Informaţii privind siguranţa


Înainte de a instala un rezervor de apă caldă menajeră, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pentru a vă asigura că știți cum să
instalați în siguranță și eficient un nou aparat.

• Dacă nu respectați măsurile de siguranță, este posibil să existe riscul de răni grave
AVERTISMENT sau deces.

ffInstalarea trebuie făcută de producător sau de agentul de service sau de o persoană calificată, pentru a evita pericolul.
-- Instalarea de către o persoană necalificată poate provoca scurgeri de apă, șoc electric, incendiu și așa mai departe.
ffLucrările electrice trebuie să fie efectuate de către un agent de service sau de persoane calificate în conformitate cu
reglementările naționale de cablare și să utilizeze numai cablu nominal.
-- Utilizați cablul de alimentare certificat pe piață sugerat aici și efectuați lucrări electrice conform manualului de instalare, în caz
contrar, poate apărea un șoc electric sau un incendiu.
ffInstalați unitatea exterioară corect conform manualului de instalare.
-- O instalare incorectă poate provoca scurgeri de apă, electrocutare, incendiu etc.
ffProducătorul nu este responsabil pentru accidentele cauzate de instalarea incorectă.
ffUtilizați piese certificate pe piață și piese furnizate din fabrică.
-- Toate cablajele, componentele și materialele care urmează să fie achiziționate pe site trebuie să respecte codurile locale
și naționale aplicabile. Dacă nu utilizați piesele și instrumentele certificate, acest lucru poate cauza probleme ale pompei
de căldură aer-apă și răniri.
ffInstalați rezervorul de apă caldă menajeră într-un loc dur și uniform care să-i poată susține greutatea.
-- Dacă locul nu-i poate susține greutatea, unitatea exterioară poate cădea și poate provoca răniri.
ffFixați unitatea exterioară în siguranță pe fundația sa, în caz conrar aceasta poate cădea în timp de vânt puternic sau cutremur.
-- Dacă unitatea exterioară nu este fixată corect, aceasta se poate răsturna și pot apărea accidente.
ffSecurizați cablul de alimentare cu o conductă, care este un accesoriu pentru rezervorul de apă caldă menajeră, pentru a nu
permite să fie extras de o forță externă.
-- Dacă fixarea este incompletă, aceasta poate cauza probleme cu generarea de căldură, electrocutare sau incendiu și așa mai
departe.

INFORMAȚII GENERALE
ffConductele, supapele și configurația sistemului rezervorului de apă caldă menajeră trebuie respectate conform reglementărilor
locale sau naționale relevante.
ffO supapă de presiune trebuie instalată în funcție de presiunea de utilizare a rezervorului de apă caldă menajeră.
ffCutia electrică trebuie să fie deschisă de un electrician autorizat.
ffOpriți sursa de alimentare înainte de a deschide capacul cutiei electrice.
ffAsigurați-vă că locația de instalare a rezervorului de apă caldă menajeră, inclusiv conductele și supapele, nu are pericol de
îngheț.

• Rezervorul de apă caldă menajeră trebuie amplasat și instalat în interior (garaj, spălătorie, cameră de cazan).
ATENȚIE

ROMÂNĂ-46
Diagrama de conducte
• Produsul trebuie instalat fără scurgeri de apă.
ATENȚIE • Vă rugăm să verificați dacă rezervorul de apă caldă menajeră și alte componente sunt instalate corect și reinstalați-le,
dacă este necesar.
-- Utilizați componente certificate și instrumentele corecte.
-- Asigurați-vă că există suficient spațiu de instalare.

03 ALTELE
PREZENTARE GENERALĂ

Rezervor ACM
Apă caldă
sanitară

4 Radiator

2 TW4

1 3
Unitate Kit hidro
exterioară
Vas de echilibrare Sub podea
(rezervor de
amestecare)

Diagrama rezervorului de apă caldă sanitară (domeniul de aplicare al câmpului)

IEȘIRE PRINCIPALA APĂ INTRARE PRINCIPALA APĂ


Apa către unitatea hidro
Apa de la unitatea hidro

12

TPRV (*) (*)

(*) 9
6 10
Rezervor
ACM
t>
(*)
Temp. 7 8
rezervor

(*)

5 11

ROMÂNĂ-47
Rezervor ACM
Nr. Notă Nr. Notă
① Supapă de service ⑧ Vas de expansiune
② Supapă de deviere cu 3 căi ⑨ Îmbinare în T
③ Supapă de amestecare ⑩ Supapă de siguranță de expansiune
④ Pompă de circulare ⑪ Îmbinare în T
⑤ Supapă de scurgere ⑫ Supapă de reducere a presiunii cu supapă de reținere și filtru integrate
⑥ Îmbinare în T TW4 Senzor de temperatură pentru supapă de amestecare
Temp.
⑦ Tundish Senzor de temperatură pentru rezervorul de apă caldă menajeră
rezervor

❋❋ Tabelul de mai sus conține diferitele componente ale diagramelor funcționale.

Configurarea sistemului
ffPentru performanță și durabilitate fiabile, toate piesele enumerate mai jos, inclusiv o supapă de siguranță, un vas de
expansiune, o supapă de scurgere și o supapă de reducere a presiunii, trebuie instalate în conformitate cu standardul
național sau regional al fiecăreia. Nu sunt furnizate de SAMSUNG.
-- Supapă de siguranță
-- Vas de expansiune
-- Supapă de scurgere
-- Tundish
-- Supapă de siguranță de expansiune
-- Supapă de reducere a presiunii
ffÎnșurubați soclul termistorului în orificiul filetat al termistorului din rezervor, utilizați un material de etanșare a firului, cum ar fi
teflon sau similar, pentru etanșa la apă.
ffAplicați lipici de contact pe termistor și introduceți termistorul cât mai adânc posibil în mufa termistorului. Fixați folosind piulița
furnizată.

ROMÂNĂ-48
Schema cutiei de repartizare

Temperatura rezervorului
ACM (15m)

03 ALTELE
CNS042(YEL)

1L 2N L N

Către rezervorul ACM

❋❋ Utilizați un buzunar corect al senzorului, potrivit pentru senzorul rezervorului de apă caldă menajeră (OD Ø6).
Dacă diferența dintre senzorul furnizat și buzunarul senzorului rezervorului de apă caldă menajeră este mare, utilizați unsoare
termică.

• Când setați temperatura de alimentare cu apă caldă la 55°C sau mai puțin, nu utilizați încălzitorul de amplificare.
NOTĂ
- Pompa de căldură și încălzitorul de amplificare funcționează până la atingerea temperaturii inițiale setate. După
aceea, numai încălzitorul de amplifica poate funcționa în funcție de setări.

ROMÂNĂ-49
Rezervor ACM
Conexiuni electrice
Procedură

• Opriți sursa de alimentare înainte de a efectua conexiuni.


AVERTISMENT • Utilizați unsoare termică în buzunarul termistorului după instalarea conexiunilor electrice.

Conexiunile trebuie făcute în cutia electrică a rezervorului de apă caldă menajeră


1. Conectați sursa de alimentare a încălzitorului de rapel și cablul de protecție termică.
2. Asigurați-vă că evitați întinderea cablului de presiune.

Conexiunile trebuie realizate în cutia electrică a unităților interioare


3. Conectați conectorul cablului termistorului în conectorul CNS042 de pe PCB.
4. Conectați sursa de alimentare a încălzitorului de rapel și cablul de protecție termică (sursa de câmp) la borna TB-A1 și la pământ
pe blocul terminal.
5. Conectați capetele libere ale TB-A1 de pe blocul terminal și conectorul CNS042 de pe PCB.
6. Conectați conectorul cablului termistorului la mufa X9A de pe PCB.
7. Conectați sursa de alimentare a încălzitorului de rapel și cablul de protecție termică (alimentare de câmp) la terminalele 7, 8, 21,
22 și la pământ de pe blocul terminal.
8. Conectați cablul de alimentare al încălzitorului de rapel la întrerupătorul de circuit și la șurubul de împământare.
9. Fixați cablurile pe suporturile de fixare a cablurilor cu legături de cablu pentru a asigura detensionarea.

• Dacă nu veți umple rezervorul cu apă înainte de alimentarea încălzitorului electric, garanția va fi anulată.
ATENȚIE • Dacă încălzitorul este instalat, dar nu este utilizat, rezervorul trebuie spălat o dată pe săptămână.

Conectarea pompei de circulație solară pentru rezervorul de apă caldă menajeră


Descriere Nr. de fire Curent max. Grosime Domeniul aprovizionării
Pompă solară / 0,75mm H05RN-F sau
2
Alimentare pe teren
2 + sol 22mA
Termostat ACM H07RN-F (220-240V ~, intrare)

1. Înainte de a conecta setul de control extern, asigurați-vă că este oprit.


2. Folosind echipamentul adecvat pentru a corecta poziția blocului de
borne, așa cum se arată pe diagramă.
B25: POMPĂ SOLARĂ / Termostat ACM (N) 3. Setul de control extern trebuie să furnizeze un semnal de ieșire atunci
B26: POMPĂ SOLARĂ / Termostat ACM (L) când pompa solară / termostatul ACM funcționează.
4. Este responsabilitatea instalatorilor să conecteze ieșirea setului de
control la terminalul de intrare al pompei solare / termostatului ACM
POMPĂ SOLARĂ / (B25-26). În modul de funcționare, semnalul trebuie să fie în jur de
Termostat ACM 230VAC (N-L). În modul nefuncțional, semnalul trebuie să fie în jur de
Controler
Energie 0VAC (N-L).
Când semnalul pompei solare este Activat, modul ACM de la Hidro va fi
dezactivat.
Pompa solară funcționează când este setat FSV 3061 = 1, iar termostatul ACM • Curentul maxim admisibil al fiecărui terminal este sub 10 mA.
funcționează când este setat FSV 3061 = 2. • Porturile cu numărul B25, B26 sunt destinate portului de intrare
ATENȚIE
pentru detectare și nu furnizează energie unei pompe solare/
termostat ACM.

ROMÂNĂ-50
Depanare
IMPORTANT: Toate lucrările de întreținere sau reparații trebuie executate de un instalator autorizat.

Problema Cauza posibilă Soluția

Nu există alimentare cu energie electrică a Verificați dacă există tensiune pe terminalul de


încălzitorului de apă alimentare de pe termostat.

03 ALTELE
Apa fierbinte nu iese. Termostatul poate fi setat prea înalt și
Reduceți setarea termostatului cu 5°C și apăsați
poate provoca declanșarea siguranței sau
butonul de resetare.
întreruperea siguranței.
Verificați dacă există o sursă de alimentare la
Elementul de încălzire sau cablajul electric conectorul elementului de încălzire între firele
Încălzirea nu funcționează
intern este defect. negre și galbene / verzi. Dacă acest lucru este
OK, apăsați butonul de resetare a siguranței.
Reglați termostatul în sus cu ajutorul unei
Termostatul este setat prea jos.
șurubelnițe standard.
Verificați rezistența elementului de încălzire
Elementul de încălzire sau cablajul electric
Apa nu este suficient de caldă de pe conectorul setului de încălzire și starea
intern este parțial defect.
cablajului intern.
Supapa de amestecare UX (montată Reglați corect supapa de amestecare UX la
deasupra) este reglată incorect. temperatura preferată.
Apa se extinde în timpul încălzirii. Dacă
Dacă picurarea de la SV este gravă, este posibil
nu există consum de apă fierbinte într-o
să fie necesară înlocuirea. Un anumit nivel
Supapa de siguranță (SV) picură. perioadă de timp, se acumulează presiune,
de picurare este normal. Alternativ, poate fi
provocând deschiderea supapei de
montat un vas de expansiune.
siguranță.
Este posibil ca elementul de încălzire să nu
Ieșirea de avertizare de scurgere fie strâns corespunzător. Verificați garnitura inelului de etanșare a
picură. elementului de încălzire și toate conexiunile.
S-ar putea să existe o scurgere.
Alte probleme sau dacă niciuna
Contactați instalatorul / furnizorul pentru alte
dintre soluțiile de mai sus nu rezolvă -
defecțiuni.
problema.

Manipularea incorectă a termostatului, supapei de siguranță sau a altor supape poate duce la ruperea rezervorului. Când
AVERTISMENT întrețineți unitatea, urmați cu atenție instrucțiunile:
• Opriți întotdeauna alimentarea principală atunci când alimentarea cu apă este oprită.
• Testați în mod regulat funcționarea liberă a supapei de siguranță prin deschiderea supapei, asigurându-vă că apa
curge liber.
• Conexiunea electrică și toate lucrările de întreținere ale componentelor electrice trebuie efectuate numai de un
electrician autorizat.
• Montarea și întreaga întreținere a instalațiilor sanitare trebuie efectuată numai de un instalator autorizat.
• La înlocuirea termostatului, supapei de siguranță sau oricărei alte supape sau piese furnizate împreună cu această
unitate, utilizați numai piese aprobate din aceeași specificație.

• Înainte de a reseta întreruperea de siguranță sau de a modifica setarea termostatului, nu uitați să izolați alimentarea
ATENȚIE electrică a unității. Acest lucru trebuie făcut înainte de a scoate capacul cutiei electrice.
• Dacă elementul electric sau termostatul sunt defecte, contactați electricianul autorizat.
• După finalizarea reglajelor, asigurați-vă că capacul cutiei electrice este montat corect și că șurubul de fixare este
montat corect.

ROMÂNĂ-51
Supapă de amestecare
Instalarea supapei de amestecare
Radiator

TW4

Vas de echilibrare
(rezervor de amestecare)
Sub podea

Când se utilizează două zone diferite cu temperaturi diferite, reglați temperatura apei de eliminare la temperatură ridicată și
controlați cantitatea de bypass pentru a furniza apă la temperatură scăzută prin aplicarea supapei de amestecare și a senzorului de
temperatură al supapei de amestecare (TW4).
1. Selectați o supapă de amestecare de la producătorii de mai jos (recomandați) și instalați-o la intrarea zonei.
2. Instalați senzorul de temperatură furnizat (TW4) pe partea din spate a supapei de amestecare. Instalați senzorul TW4 la 1m de
supapa de amestecare.
3. Deoarece timpul de funcționare variază în funcție de producător, setați FSV (implicit 90 sec.), referindu-vă la valoarea FSV de
mai jos.
Producător BELIMO SIEMENS HONEYWELL
Supapă cu 3 căi R3020-6P3-S2 VXP45.20-4 (kvs 4) V5011E1213
Cod model
Dispozitiv de acționare LR230A(-S) SSB31 ML6420A3015
Timpul de funcționare 90 sec. 150 sec. 60 sec.
Setare FSV(#4046) 9 15 6
❋❋ Tabelul de mai sus este pentru referință. Poate fi modificat fără o notificare prealabilă.
4. Setați valoarea FSV, consultând tabelul de mai jos, în funcție de mediul de instalare.
Funcție Detalii Cod Unitate Implicit Min. Max.
Utilizare sau nu 4041 - 0(Nu) 0 2
Diferența de temperatură țintă (încălzire) (TW3-TW4) 4042 °C 10 5 15
Supapă de Diferența de temperatură țintă (răcire) (TW4-TW3) 4043 °C 10 5 15
amestecare Factorul de control 4044 - 2 1 5
Interval de control al supapei 4045 Min. 2 1 30
Timp de funcționare (unitate de 10 secunde) 4046 (x10) sec 9 6 24
❋❋ 4041 =1: Controlat pe baza diferenței de temperatură (4042, 4043)
❋❋ 4041 =2: Controlat pe baza diferenței de temperatură a valorii WL
ex)
<#4041=1> <#4041=2>
Încălzire
Tw2 Tw2

Tw3 Tw3
Temp. apă

Temp. apă

#4042

Tw4
Tw4
Ta Ta
Temperatura ambientală externă Temperatura ambientală externă
ROMÂNĂ-52
❋❋ Supapa de amestecare este controlată pe baza valorii FCU WL.
❋❋ Pe măsură ce valoarea # 4044 crește și valoarea # 4045 scade, viteza de control crește. (Vânătoarea de temperatură poate apărea
dacă viteza de control crește în funcție de sarcină.)
❋❋ Pompa suplimentară și supapa de amestecare trebuie achiziționate separat. Senzorul TW4 este inclus în accesoriile produsului.
❋❋ TW3: Senzor temp. apei 3
• Când comanda termostatului este setată ca „Utilizare”, supapa de amestecare poate fi utilizată pentru Zona 1 și Zona 2.

03 ALTELE
(Când ambele FSV #2091 și #2092 sunt setate ca 1 sau 2, 3, 4).
ATENȚIE
• Pentru a utiliza opțiunea Termostat de cameră extern, setați opțiunea de control în 2 zone (FSV #4061) la „0” pentru
dezactivarea acesteia.
• Pentru a utiliza controlul zonei (FSV #4016=1), setați opțiunea de control al termostatului (FSV #2091 & #2092) la „0”
pentru dezactivarea acesteia.

Control cu 2 zone folosind termostat

Senzor de amestecare
(Implicit, 15 m)
CNS045 (BLU)

Controler
de zonă # 1
B5: Neutral (N) (radiatoare)
B3: CCW(L2)
B2: CW(L1)

Radiator

TW4
Controler de zonă # 2
(rUFH-uri)

Vas de echilibrare
(rezervor de amestecare)
Sub podea

Domeniul
Descriere Nr. de fire Curent max. Grosime
aprovizionării
> 0,75 mm2 , H05RN-F Alimentare pe teren
Supapă de amestecare 4 22 mA
sau H07RH-F (230 V ~, intrare)

1. Înainte de instalare, unitatea hidro trebuie oprită.


2. Folosind echipamentul adecvat pentru a corecta poziția pe blocului de borne, așa cum se arată pe diagramă.

ROMÂNĂ-53
Supapă de amestecare
Control în 2 zone folosind telecomandă

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
19/20

17/18

B2/B3/B5 B14/B15
B10/B11

Zona2
Tw2_z2

Vas de
echilibrare
Radiator
Zone1
M Tw2_z1

Sub podea

Puteți comanda controlul în 2 zone folosind o supapă de amestecare, senzori de temperatură de ieșire a apei și senzori de
temperatură a camerei încorporați sau externi, instalați într-o telecomandă cu fir.
Când ambele zone sunt pornite simultan, operația se efectuează pe baza Zonei 2. Prin urmare, setați zona pe care doriți să o aibă
temperatura setată mai mare la Zona2.
(Supapa de amestecare trebuie instalată în zona în care doriți să aveți temperatura setată mai mică.)
1. Instalați supapa de amestecare. (Vedeți „Instalarea supapei de amestecare.”)
2. Instalați senzorii de temperatură de ieșire a apei (Tw2_z1, Tw2_z2) pentru toate zonele.
3. Spre deosebire de controlul zonei cu un termostat, conectați liniile de semnalizare ale pompei de apă la produs.
ffConexiunea pompei de apă Zona1: B10(L1) + B11(N)
ffConexiunea pompei de apă Zona2: B14(L1) + B15(N)
4. FSV 4061 = 1: Activați controlul în 2 zone folosind telecomanda cu fir.
* Dacă doriți să acționați controlul în 2 zone utilizând temperaturi de ieșire a apei, trebuie doar să parcurgeți pașii de la 1 la 4 de mai
sus.
* Dacă doriți să acționați controlul în 2 zone folosind senzori de temperatură și senzori de temperatură încorporați în telecomenzi cu
fir, trebuie să instalați două telecomenzi cu fir în fiecare cameră.
(Dacă utilizați senzori externi de temperatură a camerei, puteți controla fiecare temperatură a camerei cu o singură telecomandă
cu fir.)

ROMÂNĂ-54
Senzor de temperatură
Exemplu de instalare a senzorului
Sudați suportul senzorului pe locul selectat al țevii și apoi izolați-l.

Când conducta este o conductă de cupru Când conducta nu este o conductă de cupru

03 ALTELE
Țeavă Țeavă

Suport Senzor
senzor

Senzor
Bandă de Bandă de
aluminiu cauciuc
Senzor Senzor
Clemă
senzor

Legătură pentru cablu

izolator izolator

• Când suportul senzorului nu poate fi sudat pe țeavă, fixați senzorul cu bandă de aluminiu și izolați-l.
NOTĂ

ROMÂNĂ-55
Funcția de întărire a betonului
Atunci când sunt instalate conducte de încălzire prin pardoseală, se aplică operațiunea de întărire a betonului armat. (Perioada de
funcționare: 23 de zile)
Procedura de introducere
1. După oprirea comutatorului DIP K3 al unității interioare (implicit ON), opriți și porniți unitatea interioară. Operația de întărire a
betonului începe automat. (Dacă are loc oprirea și comunicarea se repornește mai târziu, operațiunea va continua.)
2. Temperatura apei de evacuare este controlată pe măsură ce timpul trece ca mai jos.
Temp.
60

55

50

45

40

35

30

25

20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Zi

Încălzirea Total
Clasificare Ridicare pas Încălzire Reducere pas
inițială (oră)
Timp 96 72 24 24 24 24 24 144 24 24 24 24 24 552
Temperatură 30 55 30 35 40 45 50 55 50 45 40 35 30 -

3. Zilele rămase sunt afișate pe telecomanda cu fir în timpul funcționării, dar funcționarea cheii nu este disponibilă.

Zile rămase întărirea


Sunt afișate zilele
betonului:
rămase.

❋❋ Dacă este afișată o eroare, funcția de întărire a betonului nu funcționează.

ROMÂNĂ-56
NOTĂ
• Definiția funcției Dip switch

Cădere S/W S/W #1 S/W #2 S/W #3 S/W #4

PORNIT • Opriți când apare o


• Niciunul • Niciunul • Niciunul

03 ALTELE
(implicit) eroare E101
SMPS circuit 28 29 30 31 32
• Alimentarea cu
• Încălzire de • Întărirea • Eroarea E101 nu se
OPRIT apă caldă de
urgență betonului oprește
urgență

• Vă rugăm să
23
• Vă rugăm să consultați 24 de
manualul consultați 26
25 • Vă rugăm să
element de referință
utilizare pagina 27 mai jos
consultați
anterioară

17

Comutator DIP 18 19 20 21 22
DIP switch 16 15
EEPROM

13
• Atunci când unitatea exterioarăMicom 10locală, este o opțiune pentru repornirea automată a
se schimbă numai în funcție de starea 14
sistemului.
2-WIRE COMM 11
Când unitatea exterioară 12
Clasificare Când unitatea exterioară este pornită
33 9
este oprită
7 8
34
PORNIT • Apare Eroare unitate hidro • Dispare Eroare unitate hidro E101.
Funcționarea (implicit) E101. • Funcționarea unității hidro se oprește.
unității hidro în
conformitate cu • Dispare Eroare unitate hidro E101.
OPRIT Load Control
• Apare Eroare unitate hidro
setarea DIP S / W # 4
E101.
4 hidro își păstrează funcționarea
• Unitatea
anterioară.

-- Controlul pornirii / opririi unității exterioare nu este disponibil cu unitatea interioară A2A.
-- Deși unitatea exterioară este pornită după apariția erorii E101, funcționarea unității interioare A2A rămâne oprită.
2 3

6 5

ON

1 2 3 4

ROMÂNĂ-57
Setarea opțiunii de instalare
ffSetați opțiunea de instalare a unității interioare cu opțiunea telecomenzii.

Procedura de setare a opțiunilor

Intrare mod pentru


Mod setare opțiune
setarea opțiunii

Schimbarea modului

Buton Temp. înaltă Buton Ventilat. intens

Buton Temp. joasă Buton Ventilat. scăzută

Intrarea în mod pentru a seta opțiunea


1. Scoateți bateriile din telecomandă.
2. Introduceți bateriile și intrați în modul de setare a opțiunilor în timp ce apăsați butonul High Temp și Low Temp.

3. Verificați dacă ați introdus starea setării opțiunii.

ROMÂNĂ-58
Schimbarea unei anumite opțiuni
Puteți schimba fiecare cifră a opțiunii setate.

Opțiune SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6


Modul de opțiune Cifra zecilor dintr-o Cifra unității unei opțiuni
Explicație PAGINA MOD pe care doriți să îl opțiune SEG pe care o SEG pe care o veți Valoarea modificată

03 ALTELE
modificați veți schimba schimba

Afișaj
telecomandă

Indicație Detalii Indicație Detalii Indicație Detalii Indicație Detalii Indicație Detalii Indicație Detalii
Indicație și
detalii Mod Cifra de zeci Cifra unitară a Valoarea
0 D 1~6 0~9 0~9 0~F
opțiune a SEG SEG modificată

NOTĂ
• Când schimbați o cifră a opțiunii de setare a adresei setului de control, setați SEG3 ca „A”.
• Când schimbați o cifră a opțiunii de instalare a setului de control, setați SEG3 ca „2”.
Ex) Când setați „controlerul central” în stare de neutilizare.

Opțiune SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6


Modul de Cifra zecilor Cifra unității
opțiune pe dintr-o opțiune unei opțiuni SEG Valoarea
Explicație PAGINA MOD
care doriți să îl SEG pe care o veți pe care o veți modificată
modificați schimba schimba
Indicație 0 D 2 0 5 0

* Opțiunea de instalare din seria 02

Clasificare SEG1~24

Utilizați controlerul central (implicit) 020010 100000 200000 300000

Dezactivați controlerul central 020000 100000 200000 300000

* Opțiunea produsului din seria 01 (implicit din fabrică)

Model SEG1~24

AE160ANYDEG/EU 012300-100000-210000-300000

AE160ANYDGG/EU 012300-110000-210000-300000

ROMÂNĂ-59
Opțional: Extinderea cablului de alimentare
1. Pregătiți următoarele instrumente.
Instrumente Spec Formă
Cleste de sertizare MH-14
Manșon de conectare
20xØ6,5 (HxOD)
(mm)

Bandă izolatoare Lățime 19 mm

Tub de contracție
70xØ8,0 (LxOD)
(mm)

2. Așa cum se arată în figură, desprindeți ecranele de la cauciucul și firul cablului de alimentare.
•• Desprindeți 20 mm de ecrane ale cablului din tubul preinstalat.

• Pentru informații despre specificațiile cablurilor de alimentare pentru unitățile interioare și exterioare, consultați manualul de
instalare.
ATENȚIE
• După dezlipirea firelor de cablu din tubul preinstalat, introduceți un tub de contracție.
• Dacă firele de cablu sunt conectate fără a utiliza manșoane de conectare, zona lor de contact se reduce sau se dezvoltă
coroziune pe suprafețele exterioare ale firelor (fire de cupru) pe o perioadă lungă de timp. Acest lucru poate determina o
creștere a rezistenței (reducerea curentului de trecere) și, în consecință, poate duce la un incendiu.

(Unitate: mm)
Cablu de alimentare
180
120 Tub pre-instalat
60 pentru cablul
20 20 20 20 20 20 de alimentare
60
120
180

3. Introduceți ambele părți ale firului central al cablului de alimentare în manșonul de conectare.
•• Metoda 1: Împingeți miezul cablului în manșon de pe ambele părți.
•• Metoda 2: Răsuciți miezurile cablului împreună și împingeți-le în manșon.

Metoda 1 Metoda 2

Manșon de conectare Manșon de conectare

4. Folosind un instrument de sertizare, comprimați cele două puncte și întoarceți-le și comprimați alte două puncte în
aceeași locație.
•• Dimensiunea de compresie ar trebui să fie 8.0.

Dimensiunea de
compresie

ROMÂNĂ-60
•• După comprimare, trageți ambele părți ale firului pentru a vă asigura că este presat ferm.

Metoda 1 Metoda 2
Comprimați-l de 4 ori Comprimați-l de 4 ori

03 ALTELE
5 mm 5 mm

5. Aplicați căldură tubului de contracție pentru a-l contracta.

Metoda 1 Metoda 2
Tub de contracție Tub de contracție

6. Înfășurați-l cu banda izolatoare de două ori sau mai mult și poziționați tubul de contracție în mijlocul benzii izolante.

Metoda 1 Metoda 2
Bandă izolatoare Bandă izolatoare

40 mm 35 mm

7. După terminarea lucrărilor de contracție a tubului, înfășurați-l cu banda izolatoare pentru a termina.
Sunt necesare trei sau mai multe straturi de izolație.

Metoda 1 Metoda 2

Bandă izolatoare Bandă izolatoare

• Asigurați-vă că părțile de conectare nu sunt expuse la exterior.


ATENȚIE • Asigurați-vă că utilizați bandă de izolare și un tub de contracție din materiale izolante armate aprobate care au același
nivel de tensiune de rezistență cu cablul de alimentare. (Respectați reglementările locale privind extensiile.)

• În cazul extinderii firului electric, NU folosiți o priză rotativă de presare.


AVERTISMENT ‐‐ Conexiunile incomplete ale firelor pot provoca electrocutare sau incendiu.

ROMÂNĂ-61

S-ar putea să vă placă și