Sunteți pe pagina 1din 20

Modul termic încastrat SATK

Preparare instantanee de apă caldă menajeră și agent termic

seria SATK50 - SATK60 01212/20 RO


FM 21654 003

Premisă

Consumurile de energie din sectorul rezidențial constituie, ca ordin de


mărime, aproximativ o treime din necesarul total.

Creșterea constantă și progresivă a costurilor de aprovizionare a modificat


scenariul de referință, ceea ce a dus la adoptarea de acte normative și de
inițiative pentru susținerea eficienței energetice.

În consecință, proiectarea instalațiilor de climatizare a dus la reevaluarea


treptată și constantă a sistemelor centralizate, pentru o utilizare mai
rațională a energiei convenționale asociate cu exploatarea energiilor
alternative.

Modulele termice din seria SATK50/60 sunt dispozitive care combină


avantajele unui sistem centralizat, în ceea ce privește eficiența energetică
și ușurința de întreținere, cu libertatea de gestionare autonomă a
termoreglării, tipică pentru o microcentrală de uz casnic. Modulele termice
sunt proiectate, de asemenea, pentru a contabiliza consumul de energie
și de apă al utilizatorului. Prepararea apei calde menajere se produce
instantaneu, în imediata apropiere a locului de utilizare, ceea ce face ca
boilerele/vasele de acumulare a apei calde menajere, adesea de dimensiuni
considerabile, și circuitele complicate de recirculare să nu mai fie necesare.
Modulele termice din seria SATK50/60 au dimensiuni compacte și prevăd
instalarea prin încastrare în spații comune, fără a implica alocarea vreunui
spațiu în interiorul locuințelor.

Gama de produse
SATK50103HE
Modul termic pentru încastrare, pentru încălzire la temperatură JOASĂ,
preparare instantanee de apă caldă menajeră. Pompă de înalt randament.

SATK50203HE
Modul termic pentru încastrare, pentru încălzire la temperatură MEDIE,
preparare instantanee de apă caldă menajeră. Pompă de înalt randament.

SATK50303
Modul termic pentru încastrare, pentru încălzire la temperatură RIDICATĂ,
preparare instantanee de apă caldă menajeră.

SATK60103HE
Modul termic pentru încastrare, cu separare hidraulică, preparare
instantanee de apă caldă menajeră. Pompă de înalt randament.
MODUL TERMIC COMPACT PENTRU ÎNCASTRARE
PREPARARE INSTANTANEE DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ ȘI AGENT TERMIC - SERIA SATK50

SATK50103HE Modul termic pentru temperatură JOASĂ, SATK50203HE Modul termic pentru temperatură MEDIE,
cu pompă de înalt randament cu pompă de înalt randament

• Interval de încălzire 25÷45 °C • Interval de încălzire 45÷75 °C


• Reglare cu punct fix • Reglare cu punct fix
• Preparare ACM 42÷60 °C • Preparare ACM 42÷60 °C

Funcții opționale configurabile: Funcții opționale configurabile:


Ciclul de apă caldă menajeră: - preîncălzire schimbător de căldură Ciclul de apă caldă menajeră: - preîncălzire schimbător de căldură
ACM ACM
Ciclul de încălzire: - reglare modulantă cu punct fix Ciclul de încălzire: - reglare modulantă cu punct fix
compensat compensat
- funcția de încălzire a șapei

SATK50303 Modul termic pentru temperatură RIDICATĂ

• Încălzire max. 85 °C


• Reglare ON/OFF
• Interval preparare ACM 42÷60 °C

Funcții opționale configurabile:


Ciclul de apă caldă menajeră: - preîncălzire schimbător de căldură
ACM

2
Caracteristici tehnice SATK50 Dimensiuni

Materiale
Componente: alamă EN12165 CW617N
Țevi de racordare: oțel
Cadru: oțel vopsit RAL 9010
Schimbător de căldură: oțel inoxidabil sudo-brazat

Prestații

G
Fluid utilizat: apă
G

Procent maxim de glicol: 30 %


Temperatura maximă a fluidului: 85 °C
Presiune max. de funcționare: - circuitul primar: 1 MPa (10 bar)
- circuit apă menajeră: 1 MPa (10 bar)
Puterea nominală a schimbătorului de căldură pentru apa caldă menajeră:
40 kW
Debit max. recomandat pentru circuitul primar: 1,2 m3/h
Debit max. circuit apă caldă menajeră: 18 l/min
B C C D
Debit min. acționare debitmetru apă caldă menajeră: 2,7 l/min ±0,3
Etanșare obturator supapeB modulante
C (Dp): C D 90 kPa (0,9 bari) E
Alimentare electrică: 230 V (c.a.) ± 10 % 50 Hz
E F
Pompă: UPM3 15-70 (EEI ≤ 0,20)
Calibrarea by-passului pompei: F 45 kPa (0,45 bari)
Curent electric absorbit max.: - cu UPM3 15-70 80 W
- SATK50303 20 W
Cod C D E F G
GradCod
de protecție: C D E F IPG40
SATK60 1”
Servomotoare: 59 65 79 232 570stepper59024 V SATK50 1” 59 65 79 232 570 410
Sonde: NTC 10 kΩ Dimensiuni (lxî) cu casetă cod 794950: 600x700 mm
Termostat de siguranță: 55 °C ± 3 Adâncime: 110 mm (cu casetă 120 mm)

Cicluri de funcționare Ciclul de apă caldă menajeră


Funcția de preîncălzire a apei calde menajere
Ciclul de apă caldă menajeră Funcția este activată prin setarea comutatorului DIP 5 în poziția ON.
Acest ciclu are întotdeauna prioritate față de ciclul de încălzire În timpul perioadelor de neutilizare a ciclului de apă caldă menajeră, când
La cererea de executare a ciclului de preparare a apei calde menajere, sonda ACM detectează o temperatură mai mică cu 10 °C față de valoarea
ca urmare a deschiderii robinetului de ACM de către utilizator, detectată SET, regulatorul deschide parțial supapa modulantă a schimbătorului de
de debitmetrul pentru apă caldă menajeră, regulatorul gestionează căldură pentru apa caldă menajeră, pe timpul necesar (max. 5 min.) pentru
deschiderea supapei modulante astfel încât să aducă rapid temperatura a readuce schimbătorul de căldură în condițiile utile pentru o producție
detectată de sonda pentru apa caldă menajeră la valoarea de setpoint rapidă de ACM.
stabilită. Ciclul activ de preparare a apei calde menajere este semnalat prin
La sfârșitul cererii de consum, supapa modulantă este închisă imediat. Ciclul aprinderea intermitentă a ledului galben pentru ACM. Această funcție are
activ de preparare a apei calde menajere este semnalat prin aprinderea o prioritate mai mică față de eventualele cicluri de preparare a apei calde
permanentă a ledului galben pentru ACM. menajere sau de încălzire.
Valoarea temperaturii de setpoint pentru ciclul de apă caldă menajeră
poate fi setată cu ajutorul trimmerului P1 la o valoare cuprinsă în intervalul Ciclul de încălzire
42÷60 °C și este afișată pe ecran. Reglare modulantă cu punct fix compensat.
SATK50103HE - Temperatură JOASĂ
Ciclul de încălzire SATK50203HE - Temperatură MEDIE
Reglare cu punct fix Funcția este activată prin setarea comutatorului DIP 1 în poziția OFF.
SATK50103HE - Temperatură JOASĂ Când funcția este activată, temperatura din tur este modificată în funcție
SATK50203HE - Temperatură MEDIE de temperatura detectată de sonda de compensare (situată pe returul
La cererea de executare a ciclului de încălzire, provenită de la termostatul utilizatorului). În acest mod, se menține sub control randamentul termic
de cameră, se alimentează pompa de circulație, în timp ce supapa de efectiv al șapei și, în consecință, și sarcina termică ambientală. Se reduce
amestec corespunzătoare este deschisă în mod treptat, până când se atinge astfel la minim timpul de răspuns termic al instalației.
temperatura de setpoint.
La terminarea ciclului de încălzire, pompa de circulație este oprită, iar Funcția de încălzire a șapei
supapa de amestec este închisă din nou. SATK50103HE – Temperatură JOASĂ
Ciclul de încălzire activ este semnalizat de ledul galben CH aprins permanent. Facilitează operațiile de instalare a sistemelor de încălzire prin pardoseală cu
Valoarea temperaturii de setpoint pentru ciclul de încălzire poate fi setată temperatură joasă. Activarea și executarea acestei funcții este condiționată
cu ajutorul trimmerului P2 și este afișată pe ecran. oricum de absența anomaliilor.
Activarea se realizează ținând apăsat tasta RESET
Ciclul de încălzire timp de 8 secunde.
Reglare ON-OFF În timpul executării funcției de încălzire a șapei, ledul galben CH clipește
SATK50303 - Temperatură RIDICATĂ intermitent. Funcția, cu o durată totală de 240 ore, se realizează prin
La cererea de executare a ciclului de încălzire, provenită de la termostatul simularea unei cereri de funcționare în modul de încălzire, pornind de la un
de cameră, supapa corespunzătoare este complet deschisă, astfel încât să setpoint egal cu 25 °C, mărit la intervale regulate, până la valoarea de 45 °C.
permită circulația fluidului primar în circuitul din apartament, la temperatura După atingerea valorii maxime de setpoint, funcția este efectuată, în același
furnizată de centrala termică (reglare ON/OFF). mod, în sens invers (de la valoarea de setpoint maximă la valoarea minimă).
La sfârșitul ciclului de încălzire, supapa este închisă din nou. Funcția are prioritate față de ciclurile de încălzire și de apă caldă menajeră
Ciclul de încălzire activ este semnalizat de ledul galben CH aprins permanent. și poate fi întreruptă oricând, menținând apăsată tasta RESET timp de 8 s.

Siguranță și alarme
Pe ecran sunt afișate, de asemenea, codurile de eroare asociate cu o
eventuală anomalie semnalată de aprinderea ledului FAULT (consultați
manualul de instrucțiuni).
Funcții opționale

3
SATK50103HE Modul termic pentru temperatură JOASĂ

Caracteristici funcționale

Interval de încălzire 25÷45 °C


Reglare cu punct fix

Interval de preparare ACM 42÷60 °C

Modulul termic este echipat cu o deconectare specială pentru alimentarea


la
temperatura ridicată a caloriferelor portprosop/decorative. *

Funcții opționale
Ciclul de apă caldă menajeră: - funcția de preîncălzire a apei calde
menajere

Ciclul de încălzire: - reglare modulantă cu punct fix


compensat
- funcția de încălzire a șapei

Componente caracteristice
1 19
1. Casetă șablon (cod 794950)
2 2. Regulator electronic
18 3. Supapă de siguranță termică
4. Supapă de amestec pentru încălzire
3
17 5. Sondă de tur încălzire
6. Termostat de siguranță termică
4 7. Teacă sondă tur contor de energie termică
16 8. Filtru instalație
9. Supapă modulantă producție ACM
5 15 10. Sondă de temperatură ACM
11. Schimbător de căldură ACM
12. Debitmetru prioritate ACM
6 14 13. Robinet de golire
14. Teacă sondă retur contor de energie termică
7 13 15. By-pass de protecție a pompei
16. Pompă
17. Tronson șablon contor energie termică
8 12 18. Sondă de compensare temp. tur
19. Robinet de purjare aer
9 11
10

Schemă hidraulico-funcțională

8 7 3 4 5 6

2
14 17 19 16 18

15
20 21

9 10
13

11
12

*deN.B. Se recomandă să se instaleze un stabilizator de debit AUTOFLOW (20) și o supapă de izolare (21) pe circuitul care servește terminalele
®

temperatură ridicată, pe care trebuie să existe dispozitive de termoreglare.

4
Caracteristici hidraulice

Funcția de încălzire - primară


(circuit de temperatură ridicată închis)

Δp (kPa) SATK501
Δp (mm c.a.)

2
1 3

G (l/h)

Caracteristicile fluidodinamice ale pompelor

UPM3 15-70

m c.a.) Δ p (bar) H (m c.a.)


7 0,8 8

6 0,7 7

0,6 6
5
0,5 5
4
0,4 4
3
0,3 3
2
0,2 2

1
0,1 1

0
3,5 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

/h)
3
G (m3/h)

H (m c.a.)
Funcția
7
apă caldă menajeră - schimbător de căldură circ. primar
(circuit de temperatură ridicată închis)

TK501 6
Δp (kPa)
5
Δp (mm c.a.)

3 2

5 3 3,5 1,6

G (m3/h)

G (l/h)

5
SATK50203HE Modul termic pentru temperatură MEDIE

Caracteristici funcționale

Interval de încălzire 45÷75 °C


Reglare cu punct fix

Interval de preparare ACM 42÷60 °C

Funcții opționale
Ciclul de apă caldă menajeră: - funcția de preîncălzire a apei calde
menajere

Ciclul de încălzire: - reglare modulantă cu punct fix


compensat

Componente caracteristice
1 17
1. Casetă șablon (cod 794950)
2 2. Regulator electronic
16
3. Supapă de amestecare pentru încălzire
3 4. Sondă de tur încălzire
15 5. Teacă sondă tur contor de energie termică
6. Filtru instalație
4 7. Supapă modulantă producție ACM
14 8. Sondă de temperatură ACM
9. Schimbător de căldură ACM
5 13 10. Debitmetru prioritate ACM
11. Robinet de golire
12. Teacă sondă retur contor de energie termică
6 12 13. By-pass de protecție a pompei
14. Pompă
7 15. Tronson șablon contor energie termică
16. Sondă compensare temperatură tur
11 17. Robinet de purjare aer
8
10
9

Schemă hidraulico-funcțională

6
Caracteristici hidraulice

Funcția de încălzire - primară

Δp (kPa)
SATK502Δp (mm c.a.)

Kv = 2,1 m3/h
2
1 3

G (l/h)

Caracteristicile fluidodinamice ale pompelor


Δp (kPa) Δp (mm c.a.)
UPM3 15-70

c.a.) Δ p (bar) H (m c.a.)


7 0,8 8

6 0,7 7

0,6 6
5
0,5 5
4
0,4 4
3 Kv = 1,6 m3/h
0,3 3
2
0,2 2

1 G (l/h)
0,1 1

0
,5 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

h) G (m /h)
3

H (m c.a.) apă caldă menajeră - schimbător de căldură circ. primar


Funcția
7

TK502 6Δp (kPa) Δp (mm c.a.)

3 2

1,6
3 3,5

G (m3/h)

G (l/h)

7
SATK50303 Modul termic pentru temperatură RIDICATĂ

Caracteristici funcționale

Încălzire max. 85 °C


Reglare ON/OFF

Interval de preparare ACM 42÷60 °C

Funcții opționale
Ciclul de apă caldă menajeră: - funcția de preîncălzire a apei calde
menajere

Componente caracteristice
1 13
1. Casetă șablon (cod 794950)
2. Regulator electronic
2
12 3. Supapă ON/OFF încălzire
4. Teacă sondă tur contor de energie termică
5. Filtru instalație
3 6. Supapă modulantă producție ACM
11 7. Sondă de temperatură ACM
8. Schimbător de căldură ACM
4 9. Debitmetru prioritate ACM
10. Robinet de golire
10
11. Teacă sondă retur contor de energie termică
5 12. Tronson șablon contor energie termică
13. Robinet de purjare aer
9
6

7 8

Schemă hidraulico-funcțională

3 O
5 4

13 2
11 12

6
7 10

8
9

8
Caracteristici hidraulice

Funcția de încălzire - primară

Δp (kPa) SATK503
Δp (mm c.a.)

Kv = 2,1 m3/h

G (l/h)

Funcția apă caldă menajeră - schimbător de căldură circ. primar


Δp (kPa) Δp (mm c.a.)

ATK503 Δp (kPa) Δp (mm c.a.)

Kv = 1,6 m3/h

1,6

G (l/h)

G (l/h)

9
MODUL TERMIC COMPACT PENTRU ÎNCASTRARE
PREPARARE INSTANTANEE DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ ȘI AGENT TERMIC - SERIA SATK60

SATK60103HE M
 odul termic cu separare hidraulică cu Modulele termice din seria SATK60 oferă soluția cea mai compactă,
completă și eficientă în următoarele contexte:
pompă de înalt randament
• utilizatori deserviți direct de rețele mici de încălzire centralizată, fără
interpunerea de centrale subordonate;
• instalații centralizate care necesită presiuni statice ridicate sau
temperaturi ridicate ale agentului termic, care nu sunt compatibile cu
utilizarea în instalațiile de uz rezidențial și reprezintă sursele potențiale
de pericol.

Seria de module termice SATK60 are caracteristica particulară de a menține


strict separate agentul termic primar și pe cel secundar.
Acest tip de produs favorizează proiectarea sau reproiectarea sistemului de
încălzire și de preparare a ACM din complexele de locuințe care urmează
să fie renovate și favorizează eventualele operații de întreținere din cadrul
utilizatorilor, eliminând riscul de a polua cu impurități întreaga rețea de
distribuție centralizată.
Separarea circuitului de apartament de circuitul centralei permite să se
mențină, în acesta din urmă, niveluri ridicate de presiune și temperatură,
fără ca acestea să reprezinte un pericol potențial sau o sursă de disconfort
pentru utilizatori.

Caracteristici tehnice SATK60103HE Dimensiuni

Materiale
Componente: alamă EN12165 CW617N
Țevi de racordare: oțel
Cadru: oțel vopsit RAL 9010
Schimbător de căldură: oțel inoxidabil sudo-brazat

Prestații
Fluid utilizat: apă
Procent maxim de glicol: 30 %
Temperatura maximă a fluidului: 85 °C
G

Presiune max. de funcționare: - circuitul primar: 1,6 MPa (16 bar)


- circuitul secundar: 0,3 MPa (3 bar)
- circuit apă menajeră: 1 MPa (10 bar)
Puterea nominală a schimbătorului de căldură pentru încălzire: 15 kW
Puterea nominală a schimbătorului de căldură pentru apa caldă menajeră:
40 kW
Debit max. recomandat pentru circuitul primar: 0,9 m3/h
Debit max. circuit apă caldă menajeră: 18 l/min
Debit min. acționare debitmetru apă caldă menajeră: 2,7 l/min ±0,3
Etanșare obturatoare supape modulante (Dp): 90 kPa (0,9 bar) B C C D
Alimentare electrică: 230 V (c.a.) ± 10 % 50 Hz E
Pompă: UPM3 15-70 (EEI ≤ 0,20)
F
Calibrarea by-passului pompei: 45 kPa (0,45 bar)
Curent electric absorbit max.: - cu UPM3 15-70 80 W
Grad de protecție: IP 40 Cod G Cod
C D E F
Motoare: stepper 24 V
Sonde: NTC 10 k Ω SATK60 1” 59 65 79 232 570 590 SATK
Calibrare supapă de siguranță: 0,3 MPa (3 bar)
Termostat de siguranță: 55 °C ± 3 Dimensiuni (lxî) cu casetă cod 794960: 625x890 mm
Vas de expansiune: 7l Adâncime: 110 mm (cu casetă 120 mm)
Presostat: - deschidere 40 kPa (0,4 bar)
- închidere 80 kPa (0,8 bar)

10
Cicluri de funcționare

Ciclul de apă caldă menajeră


Acest ciclu are întotdeauna prioritate față de ciclul de încălzire.
La cererea utilizatorului de ACM, detectată de debitmetrul pentru apa caldă
menajeră, regulatorul gestionează deschiderea supapei modulante astfel
48
încât să aducă rapid temperatura detectată de sonda pentru apa caldă
menajeră la valoarea de setpoint stabilită.
La sfârșitul cererii de consum, supapa modulantă este închisă imediat.
Ciclul activ de preparare a apei calde menajere este semnalat prin aprinderea

60
permanentă a ledului galben pentru ACM.
Valoarea temperaturii de setpoint pentru ciclul de apă caldă menajeră poate
fi setată cu ajutorul trimmerului P1 și este afișată pe ecran.

Ciclul de încălzire
Reglarea cu punct fix
La cererea de executare a ciclului de încălzire, provenită de la termostatul de
cameră, pompa de circulație este alimentată, în timp ce supapa modulantă
este deschisă treptat, până când se atinge temperatura de setpoint.
69
La terminarea ciclului de încălzire, pompa de circulație este oprită, iar
supapa modulantă este închisă din nou.
Ciclul de încălzire activ este semnalizat de ledul galben CH aprins permanent.
Valoarea temperaturii de setpoint pentru ciclul de încălzire poate fi setată cu
60
ajutorul trimmerului P2 și este afișată pe ecran.
76
Funcția de încălzire a șapei
(în configurația cu temperatură JOASĂ)
Facilitează operațiunile de instalare a sistemelor de încălzire prin pardoseală
69
cu temperatură joasă. Activarea și executarea acestei funcții este condiționată
oricum de absența anomaliilor.
Activarea se face menținând apăsată tasta RESET timp de 8 secunde.
În timpul executării funcției de încălzire a șapei, ledul galben CH clipește
––
4
intermitent.
Funcția, cu o durată totală de 240 ore, se realizează prin simularea unei cereri
de funcționare în modul de încălzire, pornind de la un setpoint egal cu 25 °C,
mărit la intervale regulate, până la valoarea de 45 °C. După atingerea valorii
76 79
maxime de setpoint, funcția este efectuată, în același mod, în sens invers (de
la valoarea de setpoint maximă la valoarea minimă).
25
45
Funcția are prioritate față de ciclurile de încălzire și de apă caldă menajeră
și poate fi întreruptă în orice moment, ținând apăsată tasta RESET timp de
8 secunde.
8 secunde

69
Ciclul de apă caldă menajeră
Funcția de preîncălzire a apei calde menajere
Funcția este activată prin setarea comutatorului DIP 5 în poziția ON.
În timpul perioadelor de neutilizare a ciclului de apă caldă menajeră, când
sonda ACM detectează o temperatură mai mică cu 10 °C față de valoarea
6
SET, regulatorul deschide parțial supapa modulantă a schimbătorului de
căldură pentru apa caldă menajeră, pe timpul necesar (max. 5 min.) pentru 5
15
76
a readuce schimbătorul de căldură în condițiile utile pentru o producție
rapidă de ACM. 5 1
Funcția de preîncălzire a apei calde menajere este semnalată prin clipirea
intermitentă a ledului galben DHW. 48OFF
Această funcție are o prioritate mai mică față de eventualele cicluri de
preparare a apei calde menajere sau de încălzire. ON 6
60
Ciclul de încălzire
Reglare modulantă cu punct fix compensat 4
Funcția este activată prin setarea comutatorului DIP 1 în poziția OFF.
Când funcția este activată, temperatura din tur este modificată în funcție de
temperatura detectată de sonda de compensare. În acest mod, se mentine
60
69
sub control randamentul termic efectiv al șapei și, în consecință, sarcina
termică ambientală. Se reduce astfel la minim timpul de răspuns termic al
instalației. 5 1
OFF
69
5
ON
76 79
6
76
4
Siguranță și alarme

Pe ecran sunt afișate, de asemenea, codurile de eroare asociate cu o

15
eventuală anomalie semnalată de aprinderea ledului FAULT (consultați
manualul de instrucțiuni).

11
4
SATK60103 Modul termic cu separare hidraulică

Caracteristici funcționale

Interval de încălzire
- Configurație temperatură JOASĂ 25÷45 °C
- Configurație temperatură MEDIE/RIDICATĂ 45÷75 °C
Reglare cu punct fix

Interval de preparare ACM 42÷60 °C

Funcții opționale
Ciclul de apă caldă menajeră: - funcția de preîncălzire a apei calde
menajere
Ciclul de încălzire în configurația cu temperatură JOASĂ:
- reglare modulantă cu punct fix compensat
- funcția de încălzire a șapei

Componente caracteristice

1. Casetă șablon (cod 794960)


1 26 2. Supapă modulantă cu 2 căi (încălzire primară)
3. Robinet de purjare aer circuit de încălzire (secundar)
2 25 4. Supapă de siguranță
3 24 5. Manometru
6. Regulator electronic
4 23 7. Supapă modulantă preparare - ACM
8. Sondă tur încălzire (secundară)
5 22 9. Termostat de siguranță termică
10. Teacă sondă tur contor de energie termică
6 21 11. Filtru circuit primar
7 20 12. Sondă de temperatură ACM
13. Schimbător de căldură ACM
8 19 14. Grup de umplere cu secționor
15. Robinet de golire a circuitului de încălzire (secundar)
9 18 16. Robinet de golire a circuitului primar
17. Teacă sondă retur contor de energie termică
10 17 18. By-pass de protecție a pompei
16 19. Tronson șablon contor de energie termică
11
20. Debitmetru de prioritate ACM
12 15 21. Pompă
22. Sondă de compensare temp. tur
13 14 23. Filtru circuit secundar
24. Presostat
25. Schimbător de căldură pentru încălzire
26. Vas de expansiune

Schemă hidraulico-funcțională

O / TA

2
11 10 5 3 4 26 8 9
TS

25 6
16 17 19 21 24 P

23 22
18 14 15

7
12

13
20

12
Caracteristici hidraulice

Funcția de încălzire - primară

Δp (kPa)
SATK601Δp (mm c.a.)

1,6
2
1 3

G (l/h)

Caracteristicile fluidodinamice ale pompelor

UPM3 15-70

c.a.) Δ p (bar) H (m c.a.)


7 0,8 8

6 0,7 7

0,6 6
5
0,5 5
4
0,4 4
3
0,3 3
2
0,2 2

1
0,1 1

0
,5 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

/h) G (m /h)
3

H (m c.a.) apă caldă menajeră - schimbător de căldură circ. primar


Funcția
7

6 (kPa)
Δp Δp (mm c.a.)

3 2

1,6
3 3,5

G (m3/h)
G (l/h)

13
Regulator electronic Interfața utilizatorului
Interfața utilizatorului, integrată în cartela electronică, este alcătuită din
următoarele dispozitive:
• Leduri de semnalizare
Aprinderea ledurilor, permanentă sau intermitentă, semnalează diferitele
funcții sau anomalii.

6 5 4 3 2 1

ON - Alimentare 230 V (c.a.)


DHW - Ciclu apă caldă menajeră
CH - Ciclu încălzire
FAULT - Anomalie

ON

• Tasta RESET
Permite reluarea funcționării corecte după intervenția termostatului de
siguranță și activarea/dezactivarea funcției de încălzire a șapei.

Principiul de funcționare
Toate funcțiile de încălzire și de preparare a apei calde menajere ale
modulelor termice din seria SATK50/60 sunt controlate de regulatorul
digital. • Trimmere setare setpoint
Permit setarea temperaturii de setpoint pentru ciclurile de funcționare,
Funcțiile automate ale regulatorului indicând valoarea pe afișaj.

• Resetarea supapei deviatoare/modulante


Imediat după pornirea electrică, poziția supapelor modulante instalate este
resetată. Ciclul de încălzire

• Antiblocare pompă
La intervale de 24 de ore, când pompa este oprită permanent, aceasta este
oricum alimentată timp de 5 secunde.

• Antiblocare supapă deviatoare/modulantă


Este prevăzută, la intervale de 24 de ore, executarea ciclului antiblocare al Ciclul ACM
supapelor modulante.

• Afișaj LCD
Permite afișarea temperaturilor de setpoint setate și a codurilor de eroare.

88
• Comutatoare DIP
Permit configurarea diferitelor modele și activarea funcțiilor opționale

14
40

35
primar (°C) retur circ. primar (°C)
Diagrame de performanță pentru prepararea apei calde menajere pentru seria SATK50/SATK60

30 MENAJERĂ 10÷48 °C, Dp maxim 30kPa


APĂ CALDĂ

40
25

55°C
35

Temp. tur circuit


20 60°C
Temperatură retur circ. Temperatură

65°C

primar
70°C
30
15 75°C
80°C
85°C
25
10
15 20 55°C25
0 5 10

Temp. tur circuit


20 60°C
65°C

primar
Debit circuit apă menajeră (l/min) 70°C
15 75°C
80°C
85°C
10

0 5 10 15 20 25

Debit circuit apă menajeră (l/min)


1000

800
Debit circuit primar (l/h)

600
1000

400 Temp. tur circuit 55°C


800 60°C
65°C
primar

200 70°C
Debit circuit primar (l/h)

600 75°C
80°C
85°C
0
400 55°C25
0 5 10 15 20
Temp. tur circuit

60°C
Debit circuit apă menajeră (l/min) 65°C
primar

200 70°C
75°C
Tabel de performanță pentru prepararea apei calde menajere la 48 °C pentru seria SATK50/SATK60 80°C
85°C
APĂ CALDĂ0MENAJERĂ 10÷48 °C Dp primar maxim 30 kPa

0 5 10 15 20 25
Temperatură Debit apă Temperatură Debit circ. Putere
circuit Debit
caldă circuit retur
apă circ.
menajerăprimar
(l/min) (kW)
primar menajeră primar (l/h)
(°C) (l/min) (°C)

55 7,5 35,5 880 20,0

60 11,5 30,1 880 30,6

65 14,0 28,8 880 37,0

70 16,0 28,6 880 42,4

75 17,9 28,7 880 47,4

80 19,8 28,6 880 52,6

85 21,6 29,1 880 57,2

15
Caracteristicile instalațiilor centralizate cu preparare de ACM Contorizarea în instalațiile cu ACM centralizată
instantanee

Spre deosebire de instalațiile centralizate cu prepararea ACM în centrala


termică, sistemele cu module termice permit să se elimine 2 dintre cele 5
țevi care trebuie să ajungă în locuințe. Primul și cel mai important avantaj
este reprezentat, așadar, de costurile reduse de instalare ale rețelelor de
distribuție.

Contorizare ușoară și transparentă a energiei


T.CT T.RS
Contorizarea consumurilor de energie ai utilizatorului se realizează
prin intermediul unui contor de energie termică (pentru consumurile REGLARE ȘI
legate de încălzirea încăperilor și prepararea de ACM) și a unui singur CONTORIZARE
contor volumetric, pentru toată apa rece menajeră, fără a fi nevoie de o ÎNCĂLZIRE
R.CT R.RS
contabilizare dublă pentru ACM și ARM.
ARM ARM
Norma UNI 9182 prevede că, în distribuția de ACM, furnizarea acesteia
CONTORIZARE ARM
trebuie să se realizeze la temperatura de proiect, în 30 de secunde de la
ACM ȘI ACM ACM
începutul solicitării. Acest lucru poate necesita ca linia de recirculare să
intre în apartament, ceea ce face deosebit de dificilă calcularea consumului
de apă caldă, deoarece nu tot ceea ce intră în apartament reprezintă un
consum real. Aceste rețele de recirculare prezintă, de asemenea, probleme
grave de echilibrare, deoarece fiecare ramificație trebuie să fie parcursă de
un debit limitat.
Instalațiile cu ACM instantanee nu necesită recirculație, iar viteza de
răspuns a unui modul termic depinde exclusiv de poziționarea sa în raport
cu consumatorii și de rapiditatea reglării sale interne. Seria de module
termice SATK este echipată cu un dispozitiv de reglare de tip electronic
care acționează asupra supapelor modulante pas cu pas, pentru a garanta
permanent temperatura de preparare a ACM, chiar și în cazul unor variații
bruște ale debitului solicitat. Pentru a reduce ulterior timpii de răspuns
ale unității, se poate activa opțiunea de preîncălzire a schimbătorului de
căldură, care îl menține mereu la temperatura necesară.

Eliminarea pericolului de apariție a bacteriilor Legionella


Contorizarea în instalațiile cu ACM instantanee
Prepararea ACM la nivel local face să nu existe condiții pentru dezvoltarea
bacteriilor Legionella, întrucât apa fierbinte este preparată numai în
momentul utilizării. Prin urmare, nu mai este necesară dezinfecția termică
a rețelei de distribuție.

Nu sunt necesare vase de stocare a apei calde menajere în


camera centralei termice
T.CT T.RS
Ca o consecință directă, nu este necesară instalarea vaselor de stocare a REGLARE ȘI
apei calde menajere în centrala termică, acestea având adesea un volum CONTORIZARE
semnificativ. Un eventual vas de stocare ar putea fi util pentru agentul ÎNCĂLZIRE
termic care ar mări inerția termică a instalației de incalzire, dar este vorba R.CT + R.RS
PREPARARE ACM
oricum despre o alegere la discreția proiectantului.
ACM

Întreținere ușoară și limitată

Cel mai mare pericol, pentru un sistem de preparare instantanee a ACM,


fie că este vorba de un modul termic, fie de o microcentrală de uz casnic,
este reprezentat de depunerile de calcar din interiorul schimbătorului de
ARM ARM
căldură. Capacitatea de depunere a calcarului este cu atât mai mare cu CONTORIZARE
cât temperatura apei calde menajere este mai mare. Deoarece se bazează ARM
pe o reglare electronică care acționează pentru a prepara ACM direct
la temperatura de utilizare (fără vane de amestec termostatice în avalul
schimbătorului de căldură), temperatura apei din schimbător este minimă;
prin urmare, eficiența schimbului de căldură este maximizată, în timp ce
riscul de depunere a calcarului este redus la minim.

Modulele termice din seria SATK sunt proiectate pentru o întreținere cât mai
ușoară și rapidă posibil, iar accesul la componente și eventuala scoatere și
înlocuire sunt extrem de ușoare.

16
Elemente de completare pentru seriile SATK50 și SATK60
794540
Șablon pentru apa caldă menajeră a
consumatorului, alcătuit din:
7949 - robinet de sectionare cu bilă cu opritor
Casetă încastrată pentru SATK50 dotată cu: BALLSTOP;
- casetă de încastrat, din tablă vopsită, pentru - țeavă de purjare.
interior, RAL 9010, cu picioruș și închizătoare;
- robinete de sectionare cu bilă, cu terminal 3/4” M.

Cod

794540 1/2”

Schema de aplicare pentru manșonul pentru apă caldă menajeră,


cod 794540

Cod Dim. l x î x a (mm)

794950 600 x 700 x 120

7949
Casetă încastrată pentru SATK60 dotată cu: 7942
- casetă de încastrat, din tablă vopsită, pentru Contor volumetric pentru apă rece menajeră (MI001).
interior, RAL 9010, cu picioruș și închizătoare; Cu ieșire cu impulsuri.
- cu bilă, cu terminal 3/4” M.

Conformitate cu Directiva
2014/32/EU (MI001)

Cod

794204 1/2” - apă rece menajeră (max. 30 °C)

7504
Contor de căldură direct CONTECA® pentru seria SATK.
Echipat cu afișaj cu cristale lichide, cu opt cifre.
Alimentare electrică:
24 V (ac) 50 Hz - 1 W centralizată.

Conformitate cu Directiva
2014/32/EU (MI004)

Cod Dim. l x î x a (mm)

794960 625 x 890 x 120

Qnom Qmin
Cod Racord Tip dimens. m3/h l/h

750405K 3/4” monojet 2,5 50

17
140 broșura 01250 142 broșura 01250
Regulator de presiune diferențială. Robinet de sectionare și prereglaj.
Corp din aliaj anti-dezincare CR . Corp din aliaj anti-dezincare CR .
Include tub capilar pentru racordarea la supapa de pe Dotată cu prize de presiune pentru racordarea
țeava de tur. tubului capilar.
Cu izolație. Cu izolație.
Pmax de funcționare: 16 bari. Pmax de funcționare: 16 bar.
Interval de temperatură: Interval de temperatură: -10÷120 °C.
-10÷120 °C. Procent maxim de glicol: 50 %.
Procent maxim de glicol: 50 %.
Lungime tub capilar Ø 3 mm: 1,5 m.

Cod

142150 3/4”
Calibrare reglabilă
Cod presiune diferențială (mbar)

140350 3/4” 150÷300


140450 3/4” 250÷600

TEXTUL CU DATELE TEHNICE

Cod SATK50103HE
Modul termic compact pentru încastrare, cu două căi, pentru încălzire la temperatură joasă, cu reglare cu punct fix (25÷45 °C) și
preparare instantanee de apă caldă menajeră (42÷60 °C). Dotat cu: regulator electronic, supapă de siguranță termică, termostat
de siguranță termică, supapă de amestec pentru încălzire, sondă de temperatură pe încălzire, pompă UPM3 15-70 (EEI ≤ 0,20) cu
by-pass de siguranță, prevăzut cu racord pentru contorul de energie termică, supapă modulantă pentru prepararea ACM, sondă de
temperatură ACM, schimbător de căldură în plăci, sondă de compensare temperatură pe tur, debitmetru de prioritate ACM, dezaerator,
filtru, funcție de preîncălzire a schimbătorului de căldură pentru apa caldă menajeră, dimensiuni L 570 x Î 410 x A 110 mm. Fluid
utilizat: apă. Procent maxim de glicol: 30 %. Temperatura maximă a fluidului: 85 °C. Presiune maximă de funcționare: circuitul primar:
1 MPa (10 bar), circuitul de apă caldă menajeră: 1 MPa (10 bari). Puterea nominală a schimbătorului de căldură pentru apa caldă
menajeră: 40 kW. Debit maxim recomandat pentru circuitul primar: 1,2 m3/h. Debit maxim circuit apă caldă menajeră: 18 l/min. Debit
minim acționare debitmetru apă caldă menajeră: 2,7 l/min ± 0,3. Etanșare obturator supapă modulantă: 90 kPa (0,9 bari). Etanșare
obturator supapă de amestecare: 90 kPa (0,9 bari). Alimentare electrică: 230 V (c.a.) ± 10 % 50 Hz. Curent electric absorbit maxim:
80 W. Grad de protecție: IP 40. Servomotoare: stepper 24 V. Sonde: NTC 10 kΩ. Componente din alamă EN 12165 CW617N. Țevi de
racordare din oțel.

Cod SATK50203HE
Modul termic compact pentru încastrare, cu două căi, pentru încălzire la temperatură medie, cu reglare cu punct fix (45÷75 °C) și
preparare instantanee de apă caldă menajeră (42÷60 °C). Dotat cu: regulator electronic, supapă de amestec pentru încălzire, sondă de
temperatură încălzire, pompă UPM3 15-70 (EEI ≤ 0,20) cu by-pass de siguranță, prevăzut cu racord pentru contorul de energie termică,
supapă modulantă pentru prepararea ACM, sondă de temperatură ACM, schimbător de căldură în plăci, debitmetru de prioritate ACM,
robinet de purjare aer, filtru, funcție de preîncălzire a schimbătorului de căldură ACM, dimensiuni L 570 x Î 410 x A 110 mm. Fluid utilizat:
apă. Procent maxim de glicol: 30 %. Temperatura maximă a fluidului: 85 °C. Presiune maximă de funcționare: circuitul primar: 1 MPa (10
bar), circuitul de apă caldă menajeră: 1 MPa (10 bar). Puterea nominală a schimbătorului de căldură pentru apa caldă menajeră: 40 kW.
Debit maxim recomandat pentru circuitul primar: 1,2 m3/h. Debit maxim circuit apă caldă menajeră: 18 l/min. Debit minim acționare
debitmetru apă caldă menajeră: 2,7 l/min ± 0,3. Etanșare obturator supapă modulantă: 90 kPa (0,9 bari). Etanșare obturator supapă de
amestec: 90 kPa (0,9 bari). Alimentare electrică: 230 V (c.a.) ± 10 % 50 Hz. Curent electric absorbit maxim: 80 W. Grad de protecție: IP 40.
Servomotoare: stepper 24 V. Sonde: NTC 10 kΩ. Componente din alamă EN 12165 CW617N. Țevi de racordare din oțel.

Cod SATK50303
Modul termic compact pentru încastrare, cu două căi, pentru încălzire la temperatură ridicată, cu reglare ON/OFF și preparare instantanee
de apă caldă menajeră (42÷60 °C). Dotat cu: regulator electronic, supapă de încălzire, racord pentru contor de energie termică, supapă
modulantă pentru prepararea ACM, sondă de temperatură ACM, schimbător de căldură în plăci, debitmetru de prioritate ACM, dezaerator,
filtru, funcție de preîncălzire a schimbătorului de căldură ACM, dimensiuni L 570 x Î 410 x A 110 mm. Fluid utilizat: apă. Procent maxim de
glicol: 30 %. Temperatura maximă a fluidului: 85 °C. Presiune maximă de funcționare: circuitul primar: 1 MPa (10 bar), circuitul de apă caldă
menajeră: 1 MPa (10 bari). Puterea nominală a schimbătorului de căldură pentru apa caldă menajeră: 40 kW. Debit maxim recomandat
pentru circuitul primar: 1,2 m3/h. Debit maxim circuit apă caldă menajeră: 18 l/min. Debit minim acționare debitmetru apă caldă menajeră:
2,7 l/min ± 0,3. Etanșare obturator supapă modulantă: 90 kPa (0,9 bari). Alimentare electrică: 230 V (c.a.) ± 10 % 50 Hz. Curent electric
absorbit maxim: 20 W. Grad de protecție: IP 40. Servomotoare: stepper 24 V. Sonde: NTC 10 kΩ. Componente din alamă EN 12165 CW617N.
Țevi de racordare din oțel.

18
Cod SATK60103HE
Modul termic compact pentru încastrare, cu două căi, cu separare hidraulică (schimbător de căldură dublu), pentru încălzire la
temperatură joasă cu reglare cu punct fix (25÷45 °C), la temperatură medie cu reglare cu punct fix (45÷75 °C) și preparare instantanee
de apă caldă menajeră (42÷60 °C). Dotat cu: regulator electronic, termostat de siguranță termică, supapă de încălzire modulantă
încălzire, sondă temperatură încălzire, pompă UPM3 15-70 (EEI ≤ 0,20) cu by-pass de protecție, prevăzut cu racord pentru contorul de
energie termică, supapă modulantă pentru prepararea ACM, sondă temperatură ACM, 2 schimbătoare de căldură în plăci, sondă de
compensare a temperaturii din tur, debitmetru de prioritate ACM, dezaerator, filtru, grup de umplere cu disconector integrat, supapă
de siguranță (0,3 MPa - 3 bari), vas de expansiune (7 l), presostat, manometru, funcție de preîncălzire apă caldă menajeră, dimensiuni
L 570 x Î 590 x A 110 mm. Fluid utilizat: apă. Procent maxim de glicol: 30 %. Temperatura maximă a fluidului: 85 °C. Presiune maximă
de funcționare: circuitul primar: 1,6 MPa (16 bar), circuitul secundar: 0,3 MPa (3 bar), circuitul de apă caldă menajeră: 1MPa (10 bar).
Puterea nominală a schimbătorului de căldură pentru apa caldă menajeră: 40 kW. Puterea nominală a schimbătorului de căldură pentru
încălzire: 15 kW. Debit maxim recomandat pentru circuitul primar: 0,9 m3/h, Debit maxim circuit apă caldă menajeră: 18 l/min. Debit
minim acționare debitmetru apă caldă menajeră: 2,7 l/min ± 0,3. Etanșare obturatoare supape modulante: 90 kPa (0,9 bar). Alimentare
electrică: 230 V (c.a.) ± 10 % 50 Hz. Curent electric absorbit maxim: 80W. Grad de protecție: IP 40. Servomotoare: stepper 24 V. Sonde:
NTC 10 kΩ. Componente din alamă EN 12165 CW617N. Țevi de racordare din oțel.

Cod 794950
Casetă pentru încastrare pentru SATK50 Dotată cu casetă de încastrat, din tablă vopsită, pentru interior, RAL 9010, cu picioruș și
închizătoare, robinete de sectionare cu bilă cu terminal 3/4” M, dimensiuni L 600 x Î 700 x A 120 mm.

Cod 794960
Casetă pentru încastrare pentru SATK60. Dotată cu casetă de încastrat, din tablă vopsită, pentru interior, RAL 9010, cu picioruș și
închizătoare, robinete de sectionare cu bilă cu terminal 3/4” M, dimensiuni L 625 x Î 890 x A 120 mm.

19
Ne rezervăm dreptul de a aduce îmbunătățiri și modificări produselor descrise și datelor tehnice aferente, în orice moment și fără preaviz.

Caleffi S.p.A.
S.R. 229 n. 25 · 28010 Fontaneto d’Agogna (NO) · Italia
Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863305
info@caleffi.it · www.caleffi.com
© Copyright 2020 Caleffi