Sunteți pe pagina 1din 16

Anex la Ordinul ministrului educaiei naionale nr. 4959/02.09.

2013 METODOLOGIA DE ORGANIZARE I DESFURARE A CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZ PE PARCURSUL ANULUI COLAR N UNITILE DE NVMNT PREUNIVERSITAR DE STAT Capitolul I Dispoziii generale Art. 1 (1) Coordonarea metodologic a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar de stat i particular este asigurat de Ministerul Educaiei Naionale. (2) Conform art. 95 alin. 1 lit. l) i m) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, inspectoratele colare asigur: a) consiliere i asisten unitilor de nvmnt n gestionarea resurselor umane, a posturilor didactice, legalitatea organizrii i desfurrii concursurilor de ocupare a posturilor didactice; b) gestionarea, reactualizarea i publicarea bazei de date privind cadrele didactice calificate rmase nerepartizate i posturile didactice/catedrele din unitile de nvmnt preuniversitar de stat care se vacanteaz pe parcursul anului colar, prin afiare la sediile proprii i pe site-urile acestora; c) monitorizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitile din nvmntul preuniversitar. (3) La nivelul fiecrui inspectorat colar se constituie, n baza deciziei inspectorului colar general, comisia judeean/municipiului Bucureti de monitorizare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaz pe parcursul anului colar, n urmtoarea componen: preedinte un inspector colar general adjunct; 6-12 membri - inspectori colari/inspectori colari de specialitate; 1-6 secretari - inspectori colari pentru managementul resurselor umane; informatician/analist programator/ajutor analist programator; consilierul juridic al inspectoratului colar. Art. 2 (1) Pe posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacanteaz n unitile de nvmnt preuniversitar de stat, pe parcursul anului colar, se repartizeaz personalul didactic calificat care ndeplinete condiiile de ocupare a acestor posturi didactice/catedre, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar n vigoare pentru anul colar respectiv, denumit n continuare Metodologie-cadru. (2) n lipsa personalului didactic prevzut la alin. (1), posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacanteaz n unitile de nvmnt preuniversitar de stat, pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, se atribuie, n regim de plata cu ora, la nivelul unitilor de nvmnt care au posturi didactice neocupate, personalului didactic calificat, prin decizie a directorilor, n baza hotrrii consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt. n mod excepional, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rmase neocupate, n lipsa personalului didactic calificat, se atribuie, n regim de plata cu ora, la nivelul unitilor de nvmnt care au posturi didactice neocupate, prin decizie a directorilor, pe termen scurt, de cel

mult 30 de zile, personalului didactic fr studii corespunztoare postului, urmnd ca n aceast perioad s se organizeze concursuri/testri pentru ocuparea acestor posturi.

Art. 3 n cazul n care, posturile didactice/catedrele vacantate pe parcursul anului colar nu pot fi ocupate conform art.2, consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt preuniversitar de stat n care se vacanteaz posturi didactice/catedre pe o durat mai mare de 60 de zile, n condiiile art. 2 alin. (1), respectiv 30 de zile, n condiiile art. 2 alin.(2), sunt abilitate s organizeze i s desfoare individual, n consorii colare sau n asocieri temporare la nivel local, concursuri cu probe scrise i practice/orale n profilul postului sau inspecii speciale la clas pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, pe perioad determinat, cu personal didactic calificat, respectiv testri pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor cu personal fr studii corespunztoare postului, conform prezentei Metodologii. Art. 4 (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaz pe parcursul anului colar n unitile de nvmnt preuniversitar de stat constau n prob practic/oral sau inspecie special la clas i prob scris din didactica specialitii n profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs n vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaiei naionale, conform art. 254 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. (2) Inspecia special la clas n profilul postului didactic/catedrei i probele practice/orale de profil pentru posturile care sunt condiionate pentru ocupare de prob practic/oral, se organizeaz, se desfoar i se evalueaz conform Metodologiei-cadru. La aceste probe nu se admit contestaii. Candidaii care nu obin la inspecia special la clas sau la proba practic/oral minimum nota 5 (cinci) nu au dreptul de a participa la proba scris. (3) Probele scrise se susin pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise constituit la nivelul unitii de nvmnt/consoriului colar/grupului de uniti de nvmnt care s-au asociat temporar, n concordan cu programele specifice pentru concurs n specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaiei naionale i se evalueaz prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise asigur, la cererea candidailor i traducerea acestora n limbile minoritilor naionale. Durata de redactare a lucrrii scrise este de 4 (patru) ore. Nota obinut la proba scris are o pondere de 75% n media de repartizare. Pentru proba scris se stabilesc, de ctre comisia de elaborare a subiectelor i a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte i baremele de evaluare aferente. (4) Candidaii trebuie s obin minimum nota 5 (cinci) att la proba scris, ct i la proba practic/inspecia special, iar media de repartizare se calculeaz astfel: [(nota obinut la proba scris)*3+(nota obinut la proba practic/inspecia special la clas)]/4. (5) n cazul mediilor de repartizare egale obinute la concurs, departajarea candidailor se face n ordinea prevzut de Metodologia-cadru. Art. 5 (1) Testarea personalului fr studii corespunztoare postului const n interviu i lucrare scris. (2) Lucrarea scris se susine naintea interviului. Durata de redactare a lucrrii scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scris i interviul se evalueaz cu note de la 10 la 1. Lucrarea scris are o pondere de dou treimi din nota final, restul, respectiv o treime, reprezint rezultatul evalurii n urma desfurrii interviului.
2

(3) Nota minim de promovare, att a lucrrii scrise ct i a interviului, este 5 (cinci). (4) n cazul n care exist egalitate de medie ntre candidaii fr studii corespunztoare postului care au susinut testarea, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au n ordine: a) candidaii care au continuitate pe post/catedr, care frecventeaz modulele de pedagogie sau de perfecionare organizate n cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituii agreate de Ministerul Educaiei Naionale conform legii i care au obinut cel puin calificativul Bine; b) candidaii cu domiciliul sau reedina n localitatea n care se afl postul didactic/catedra solicitat; c) candidaii cu studii superioare n specialitatea postului, fr examen de licen; d) candidaii cu studii superioare care se recalific n specialitatea postului; e) candidaii cu studii superioare cu specialitatea cea mai apropiat postului solicitat; f) candidaii n curs de calificare n specialitatea postului; g) candidaii care au participat sau particip la cursuri de perfecionare organizate n cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituii agreate de Ministerul Educaiei Naionale, conform legii. Art. 6 (1) Consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt preuniversitar de stat care organizeaz individual, n consorii sau n asocieri temporare concursurile/testrile numesc comisiile de organizare i desfurare a concursului/testrii i de examinare a candidailor i hotrsc angajarea pe perioad determinat candidaii admii n urma acestor concursuri pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate, n conformitate cu prevederile prezentei Metodologii. (2) Perioadele de organizare i desfurare a concursului/testrii i datele de desfurare a probelor n cadrul concursului/testrii se fac publice prin afiare la inspectoratele colare i la unitile de nvmnt care organizeaz concursul/testarea.

Capitolul al II-lea Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacantate pe parcursul anului colar n unitile de nvmnt preuniversitar de stat cu personal didactic calificat Art. 7 (1) Cererile de nscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar de stat n care s-au vacantat posturi didactice/catedre pe parcursul anului colar, potrivit anexei nr. 1, nsoite de copii de pe documentele solicitate, se nregistreaz la secretariatul unitii de nvmnt sau la centrul care organizeaz concursul. (2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor n unitile de nvmnt preuniversitar de stat n care se vacanteaz posturi didactice/catedre pe parcursul anului colar au dreptul s participe persoanele care ndeplinesc condiiile de studii, condiiile privind acreditarea/autorizarea studiilor i pregtirea psihopedagogic prevzute n Metodologia-cadru. Candidaii trebuie s posede atestatele/avizele necesare, conform Metodologiei-cadru, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesit atestate/avize suplimentare, precum i persoanele care au capacitatea de exercitare deplin a drepturilor i o conduit moral conform deontologiei profesionale. (3) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitile de nvmnt preuniversitar de stat n care se vacanteaz posturi didactice/catedre pe parcursul anului colar se pot nscrie la concurs absolveni cu diplom ai
3

nvmntului superior, postliceal sau mediu care au nscrise pe diplom/diplome specializarea/specializrile corespunztoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de nvmnt, domeniile i specializrile, precum i probele de concurs valabile pentru ncadrarea personalului didactic din nvmntul preuniversitar, denumit n continuare Centralizator. Pentru ocuparea acestor posturi didactice/catedre, proba scris se susine n specializarea/specializrile postului/catedrei, conform Centralizatorului, dup programele valabile, specifice pentru concurs. (4) Nu au dreptul s participe la concurs persoanele care au fost nlturate din nvmnt printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare penal, persoanele care nu prezint un document medical din care s reias faptul c nu exist incompatibiliti de ordin medical cu funcia didactic, precum i persoanele care au fost eliminate pentru fraud sau tentativ de fraud n cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar pentru anul colar curent. Art. 8 (1) Pentru organizarea i desfurarea concursurilor la nivelul unei uniti de nvmnt, consiliul de administraie al unitii de nvmnt stabilete comisia de concurs, conform art. 254 alin. (10) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. Comisia de organizare i desfurare a concursului, numit prin decizia directorului unitii de nvmnt, are urmtoarea componen: a) preedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic, membru al consiliului de administraie; b) membri - profesori, de regul titulari, care au dobndit definitivarea n nvmnt; c) un reprezentant al inspectoratului colar d) secretar un cadru didactic. (2) n situaia n care unitile de nvmnt sunt organizate n consorii colare/asocieri temporare la nivel local, comisia de organizare i desfurare a concursului se constituie la nivel de consoriu colar/asociere temporar, fiind validat de fiecare consiliu de administraie al unitilor de nvmnt. Comisia de organizare i desfurare a concursului, numit prin decizia directorului unitii de nvmnt care coordoneaz activitatea consoriului colar/decizia directorului unitii de nvmnt care a fost stabilit centru de concurs, are urmtoarea componen: a) preedinte - un director sau un director adjunct al uneia dintre unitile de nvmnt din cadrul consoriului colar/asocierii temporare; b) membri - directori, directori adjunci, profesori din cadrul unitilor de nvmnt din cadrul consoriului colar/asocierii temporare, care au dobndit definitivarea n nvmnt; c) un reprezentant al inspectoratului colar; d) secretar - un cadru didactic. (3) n cazul n care, n unitile de nvmnt preuniversitar care organizeaz concurs, nu exist suficieni membri, conducerea unitii de nvmnt apeleaz la metoditii de specialitate ai inspectoratului colar sau la directori din alte uniti de nvmnt. Aceste situaii sunt soluionate de consiliul de administraie al unitii de nvmnt cu sprijinul inspectoratului colar. (4) n situaia n care concursul se desfoar la nivelul unei uniti de nvmnt, proba practic/oral n profilul postului sau inspecia special la clas se susine n faa unei comisii, aprobat de consiliul de administraie al unitii de
4

nvmnt, numit prin decizia preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului, alctuit din: a) preedinte - directorul unitii de nvmnt sau un cadru didactic, membru al consiliului de administraie; b) membri - cte doi profesori de specialitate, care au dobndit definitivarea n nvmnt, cu specializarea n profilul postului; c) secretar un cadru didactic. (5) n situaia n care concursul se desfoar la nivelul consoriilor colare/centrelor de concurs, proba practic/oral n profilul postului sau inspecia special la clas se susine n faa unei comisii, validate de fiecare consiliu de administraie al unitilor de nvmnt, numit prin decizia preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului, alctuit din: a) preedinte - directorul unei uniti de nvmnt; b) membri - cte doi profesori de specialitate, care au dobndit definitivarea n nvmnt, cu specializarea n profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea n profilul postului/metoditi ai inspectoratului colar; c) secretar - un cadru didactic. Art. 9 Atribuiile membrilor din comisiile de organizare i desfurare a concursului i pentru organizarea inspeciilor la clas/probelor practice/orale sunt stabilite de comisia judeean/municipiului Bucureti de monitorizare a concursului. Art. 10 (1) n situaia n care concursul se organizeaz de ctre o unitate de nvmnt, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise se aprob de consiliul de administraie al unitii de nvmnt, la propunerea directorului, prin decizia preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului i are urmtoarea componen: a) preedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administraie; b) membri - pentru fiecare disciplin de concurs, cte doi profesori titulari de specialitate din nvmntul preuniversitar care au dobndit definitivarea n nvmnt; c) secretar - un cadru didactic cu competene n tehnoredactare. (2) n situaia n care concursul se organizeaz la nivel de consoriu/asociere temporar, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise este propus i validat de consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt care au posturi didactice publicate pentru concurs din cadrul consoriului colar/asocierii temporare de uniti i este numit prin decizia preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului n urmtoarea componen: a) preedinte - un director sau un director adjunct al unei uniti de nvmnt din cadrul consoriului colar/asocierii temporare de uniti de nvmnt; b) membri - pentru fiecare disciplin de concurs, cte doi profesori de specialitate din nvmntul preuniversitar care au dobndit definitivarea n nvmnt; c) 1-3 secretari - cadre didactice cu competene n tehnoredactare. Art. 11 n mod excepional, pentru disciplinele la care nu se identific suficieni profesori evaluatori, comisia judeean/municipiului Bucureti de monitorizare a concursului are obligaia de a asigura profesori evaluatori, la solicitarea preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului.
5

Art. 12 (1) Membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise declar n scris c pstreaz secretul asupra subiectelor. n cazul divulgrii subiectelor suport consecinele legii. (2) Subiectele i baremele de evaluare pentru proba scris sunt alctuite de membrii comisiei n incinta unitii la care se desfoar concursul, n ziua desfurrii probei, ntr-un spaiu special rezervat. Art. 13 (1) Fiecare lucrare scris este verificat independent, de cei doi membri ai comisiei i apreciat separat, cu note de la 10 la 1, incluznd i punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum i nota final, n borderoul de notare, dup terminarea evalurii. La evaluare, nu se fac nsemnri pe lucrare. (2) Preedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise verific borderourile i semnaleaz diferenele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori. n aceast situaie, cei doi profesori evaluatori reverific mpreun lucrarea i acord o nou not care se nregistreaz ntr-un alt borderou. Aceast not trebuie s fie cuprins ntre notele iniiale. (3) Cnd nu s-au semnalat diferene mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator i nscrie propria not pe lucrare, semneaz n dreptul notei, iar preedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise calculeaz nota final ca medie aritmetic cu dou zecimale, fr rotunjire, o trece pe lucrare i semneaz. Dup stabilirea mediei, preedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise deschide lucrrile scrise, n prezena profesorilor evaluatori i consemneaz notele finale ntr-un proces verbal tip, ce cuprinde numele candidailor, numrul lucrrii i nota final obinut. (4) Evaluarea lucrrilor de concurs i afiarea rezultatelor se realizeaz n termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise. Art. 14 Lucrrile scrise, pentru care se depun contestaii, n termen de maximum 24 de ore de la afiarea rezultatelor, se resigileaz, n vederea reevalurii, secretizndu-se i nota/notele acordate la prima evaluare. Art. 15 Comisia de rezolvare a contestaiilor este format, n ntregime, din alte persoane dect cele din comisia elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise. Comisia de rezolvare a contestaiilor este numit prin decizia preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului, n componena prevzut la art. 10 alin. (1)-(2). Art. 16 Recorectarea lucrrilor se face conform procedurii prevzute la art. 13, n termen de cel mult 48 de ore de la finalizarea etapei de nregistrare a contestaiilor. Art. 17 (1) n cazul n care diferena dintre nota final acordat de comisia de rezolvare a contestaiilor i nota final acordat de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferen care poate fi n plus sau n minus, rmne definitiv nota final acordat de comisia de evaluare. (2) Dac diferena dintre nota final acordat de comisia de rezolvare a contestaiilor i nota final stabilit n urma evalurii iniiale este mai mare de 0,5 puncte, nota final acordat de comisia de rezolvare a contestaiilor este definitiv. (3) n situaia lucrrilor cu nota final stabilit n urma evalurii iniiale ntre 4,50 4,99, inclusiv notele de 4,50 i 4,99, sau o not cel puin egal cu 9,50, nota definitiv este nota final atribuit la recorectare. Art. 18 Hotrrile comisiei de rezolvare a contestaiilor sunt definitive i se pot ataca numai prin procedura
6

contenciosului administrativ, contestaia reprezentnd plngerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 19 (1) Dup validarea dosarelor de concurs i afiarea listei candidailor admii pentru susinerea probelor de concurs, comisia de organizare i desfurare a concursului afieaz graficul de desfurare a probelor practice/orale i a inspeciilor speciale la clas. (2) Probele practice/orale i inspeciile speciale la clas n profilul postului se desfoar n perioada stabilit de comisia de organizare i desfurare a concursului, conform prezentei Metodologii. (3) Dup desfurarea i evaluarea probelor practice/orale i a inspeciei speciale la clas se alctuiete lista candidailor admii pentru susinerea lucrrii scrise. Art. 20 Proba scris se desfoar n aceleai condiii ca i proba scris din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din nvmntul preuniversitar, conform Metodologiei-cadru. Art. 21 (1) Dup soluionarea tuturor contestaiilor comisia de organizare i desfurare a concursului alctuiete listele finale, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, pentru fiecare disciplin de concurs. (2) Listele finale sunt prezentate consiliului/consiliilor de administraie ale unitii/unitilor de nvmnt care au organizat concurs, n vederea validrii, conform art. 254 alin. (11) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. (3) Dup validare, comisia de organizare i desfurare a concursului, repartizeaz pe posturile didactice/catedrele vacantate/rezervate candidaii care au obinut cel puin media 5 (cinci), conform art. 4 alin. (4) din prezenta Metodologie, n ordinea descresctoare a mediilor. Departajarea candidailor cu medii egale se realizeaz conform art. 4 alin. (5) din prezenta Metodologie. Art. 22 Directorul unitii de nvmnt emite decizia de numire pentru candidaii repartizai i ncheie cu acetia contracte individuale de munc pe perioad determinat pn la finalizarea anului colar n curs ori pn la revenirea titularului pe post/catedr, dar nu mai trziu de finalizarea anului colar n curs, pentru candidaii repartizai pe posturi didactice/catedre rezervate, conform anexei nr. 3.

Capitolul al III-lea Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacantate pe parcursul anului colar n unitile de nvmnt preuniversitar de stat cu personal didactic fr studii corespunztoare postului Art. 23 n mod excepional, n situaia n care posturile didactice/catedrele care se vacanteaz n unitile de nvmnt preuniversitar de stat, pe parcursul anului colar, nu pot fi ocupate cu personal didactic calificat, acestea pot fi ocupate pe perioad determinat, cu personal didactic fr studii corespunztoare postului, testat prin interviu i lucrare scris, n profilul postului didactic solicitat. Art. 24 La testarea organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaz n unitile de nvmnt preuniversitar de stat se pot prezenta persoane care au absolvit cel puin liceul, cu diplom de bacalaureat. Art. 25 (1) Comisia de organizare i desfurare a testrii personalului fr studii corespunztoare postului se stabilete conform art. 8 alin. (4)-(5).
7

(2) Comisia pentru testarea personalului fr studii corespunztoare postului are urmtoarele atribuii: a) elaboreaz subiectele att pentru lucrarea scris, ct i pentru interviu, pe baza programei specifice elaborate de ctre Ministerul Educaiei Naionale; b) decide, n cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezerv; c) numete supraveghetorii, i instruiete i controleaz modul n care se desfoar testarea; d) numete profesorii pentru rezolvarea contestaiilor, ali doi profesori de specialitate dect cei care au evaluat iniial lucrrile scrise. Art. 26 (1) Candidaii pot contesta rezultatul evalurii lucrrii scrise. Contestaiile se soluioneaz prin recorectarea lucrrilor scrise de ali profesori de specialitate dect cei care au evaluat iniial lucrrile scrise, numii de preedintele comisiei pentru testarea personalului fr studii corespunztoare postului. Dac diferena dintre nota acordat de comisia de contestaii i nota stabilit n urma evalurii iniiale este mai mare de 0,5 puncte, nota acordat de comisia de contestaii este definitiv. (2) n situaia lucrrilor cu nota final stabilit n urma evalurii iniiale ntre 4,50 4,99, inclusiv notele de 4,50 i 4,99 sau o not cel puin egal cu 9,50, nota definitiv este nota final atribuit la recorectare. (3) Rezultatul stabilit n urma recorectrii rmne definitiv i se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaia reprezentnd plngerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. (4) n vederea susinerii interviului, comisia pentru organizarea i desfurarea testrii personalului fr studii corespunztoare postului elaboreaz bilete cu ntrebri, pe baza tematicii specifice elaborat de Ministerul Educaiei Naionale. Candidatul extrage un bilet i rspunde la ntrebrile coninute de acesta. (5) Contestaiile privind organizarea i desfurarea interviului se soluioneaz de consiliul de administraie al unitii de nvmnt care a fost stabilit centru de testare. Hotrrile consiliului de administraie al unitii de nvmnt care a fost stabilit centru de testare sunt definitive i se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaia reprezentnd plngerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile ulterioare. Art. 27 (1) Dup soluionarea contestaiilor, comisia pentru testarea personalului fr studii corespunztoare postului repartizeaz pe posturi didactice/catedre candidaii care au obinut la testare minimum media 5 (cinci), conform art. 5 alin. (2)-(3), n ordinea descresctoare a mediilor. n situaia mediilor egale, departajarea candidailor fr studii corespunztoare postului se realizeaz conform art. 5 alin. (4). (2) Directorii unitilor de nvmnt ncheie contracte individuale de munc pe perioad determinat pentru candidaii repartizai, n baza testrii, astfel: a) pn la 31 august a fiecrui an colar pentru absolvenii nvmntului superior cu alte specializri dect ale postului didactic/catedrei sau pn la venirea unui cadru didactic calificat ori pn la venirea titularului pe post/catedr pentru candidaii repartizai pe posturi didactice/catedre rezervate;

b) pn la finalizarea cursurilor, conform cu structura anului colar, pentru absolvenii nvmntului mediu/postliceal cu alte specializri dect ale postului didactic/catedrei sau pn la venirea unui cadru didactic calificat ori pn la venirea titularului pe post/catedr pentru candidaii repartizai pe posturi didactice/catedre rezervate. Capitolul al IV-lea Dispoziii finale Art. 28 Din comisiile implicate n organizarea i desfurarea concursului/testrii nu pot face parte persoanele care concureaz sau care au n rndul candidailor rude sau afini pn la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semneaz, n acest sens, o declaraie pe proprie rspundere, care se pred preedintelui comisiei de monitorizare a concursului i se pstreaz la inspectoratul colar. Art. 29 Lucrrile de la concurs/testare i borderourile de corectare se pstreaz n arhiva unitilor organizatoare, timp de un an, iar celelalte documente, conform normativelor n vigoare. Art. 30 Unitile de nvmnt care organizeaz concurs, nainteaz inspectoratelor colare, tabele nominale cuprinznd candidaii prezeni la concurs, cu rezultatele concursului, conform anexei nr. 2, n termen de 3 (trei) zile lucrtoare de la finalizarea acestuia. Pentru fiecare candidat, care n urma concursului ocup un post didactic/catedr, conducerea unitii de nvmnt menioneaz situaia angajrii candidatului. Art. 31 Preedinii comisiilor implicate n organizarea i desfurarea concursului poart rspunderea principal pentru corectitudinea desfurrii concursului, conform atribuiilor specifice. Art. 32 Nerespectarea prevederilor legale de ctre persoanele implicate n organizarea i desfurarea concursurilor/testrilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaz pe parcursul anului colar n unitile de nvmnt preuniversitar de stat atrage dup sine rspunderea administrativ-disciplinar, civil sau penal, dup caz. Art. 33 Anexele nr. 1-3 fac parte integrant din prezenta Metodologie.

ANEXA NR. 1 la Metodologie


Nr. ___________ /_____________ Se certific exactitatea datelor Preedintele comisiei de organizare i desafurare a concursului __________________________________________ (Numele i prenumele)

Domnule Preedinte, (cerere de nscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaz pe parcursul anului colar) Subsemnatul(a) (cu iniiala tatlui)___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________n scut() la data de (ziua, luna, anul) ___/____/_____. COD NUMERIC PERSONAL: 1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen/bacalaureat: a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc. _____________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________, Facultatea_______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lung durat)________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d.). promoia ______ cu specializarea principal____________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________, secundar _________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ________________________; b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc. ___________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________, Facultatea_______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lung durat)_______________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d.). promoia ______ cu specializarea principal___________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________, secundar _________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ________________________; c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc. ___________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________, Facultatea_______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lung durat)_______________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _________ ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d.). promoia ________________________________________ cu specializarea principal____________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________, secundar _________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ________________________; 2) Dup absolvirea cu diplom de licen a studiilor universitare de lung durat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii de masterat)/ciclul II de studii universitare de masterat/master, dup cum urmeaz: a) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea___________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire ________________________;

10

b) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea___________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire ___________________ ; c) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea___________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire ___________________ ; 3) Dup absolvirea cu diplom de licen a ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare de specializare, dup cum urmeaz: a) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________, cu specializarea _________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire ____________________ ; b) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________, cu specializarea _________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire ____________________ ; c) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________, cu specializarea _________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire ____________________ ; 4) La data depunerii dosarului am o vechime efectiv n nvmant de _____ ani, luni____________ . 5) La data depunerii dosarului am definitivatul n nvmnt cu media _____________, obinut n anul __________, gradul didactic II cu media _____________, obinut n anul __________, gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media _____________, ob inut n anul __________ . 6) Legitimat() cu buletin/carte de identitate seria _____ nr._____________, eliberat() la data de ________________ de Poliia___________________________, cu domiciliul n localitatea___________________ strada ______________________, nr. ____, bl. _____, ap. _______, judeul (sectorul)___________________, telefon _______________; 7) n anul colar precedent am avut urmtorul statut n nvmnt: a) Titular() pe/la postul/ catedra _______________________________________________________________________, de la unitatea/unitile de nvmnt______________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ localitatea_____________________________________________________________________________________________ judeul (sectorul) _________________________; b) Suplinitor(oare) pe/la postul/catedra de ________________________________________________________________ de la unitatea/unit ile de nvmnt______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________localitatea _____________________________________________________________________________________________________________ judeul (sectorul)_______________________________; c) Salariat() la unitatea______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________, localitatea _____________________________________________________________________________________________________________, judeul (sectorul)_____________________________________, cu care am contract de munc pe durat nedeterminat/determinat ___________________________________________________________, avnd funcia de___________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________. V rog s-mi aprobai nscrierea la concurs n vederea angajrii pe un post didactic/o catedr de________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, pe perioad determinat publicat/ vacant//rezervat/, n baza rezulatelor obinute la concurs, urmnd a susine urmtoarele probe practice/orale: proba practic / oral ______________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________; inspecia special la clas la disciplina_________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ lucrarea scris la disciplina _______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________. V rog s asigurai traducerea subiectului pentru proba scris n limba__________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________. 8) Menionez c am ntrerupt activitatea n nvmnt (sau n alt domeniu de activitate) pentru motivul _____________________________________________, prin Decizia nr. __________, conform art. _______, din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. 9) Prezint avizul medical nr. _________ / _____________ emis de ___________________ din care rezult c sunt apt() pentru a preda n nvmnt conform art. 234 alin. (1) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare i declar, pe proprie rspundere, c nu desfor activiti incompatibile cu demnitatea funciei didactice i nu am fost ndeprtat din nvmnt pentru motive disciplinare sau printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare penal. Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate.

11

ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE, urmtoarele acte doveditoare: 1) Copii de pe actele de studii, foaia matricol i certificat profesional (ultimul pentru absolvenii liceului pedagogic). Absolvenii care au susinut examenul de licen/absolvire n anul colar anterior sau n anul colar curent vor prezenta copia adeverinei de la instituia de nvmnt superior/postliceal/mediu din care s rezulte c au susinut examenul de licen, media de absolvire a facultii/colii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobndit, media anilor de studii i faptul c pe parcursul efecturii studiilor s-a frecventat i promovat modulul pedagogic; 2) Copii de pe certificatele de obinere a gradelor didactice; 3) Copii de pe certificatele de natere i cstorie (pentru solicitanii care i-au schimbat numele); 4) Copia Deciziei inspectoratului colar sau a ntreprinderii de ntrerupere a activitii (dac este cazul); 5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul; 6) Adeverina din care s rezulte vechimea efectiv n nvmnt (dac este cazul); 7) Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor; 8) Avizul medical din care s rezulte ca sunt apt() pentru a preda n nvmnt; 9) Declaraie pe proprie rspundere c nu desfor activiti incompatibile cu demnitatea funciei didactice i nu am fost ndeprtat din nvmnt pentru motive disciplinare sau printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare penal. Not: Membrii comisiei de organizare i desfurare a concursului au obligaia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de nscriere la concurs. Documentele anexate, n copie, la cererea de nscriere sunt certificate, pentru conformitate cu originalul de ctre un membru al comisiei de organizare i desfurare a concursului.

SE COMPLETEAZ DUP REPARTIZAREA PE POSTURI Subsemnatul(a) _____________________________________, obinnd media ________ la concurs, accept repartizarea ncepnd cu data de ______________________________ pe/la postul/catedra obinut():

Unitatea de nvmnt

Localitatea Sectorul

Post/catedra Nr. ore

Data_______________ VERIFICAT, Preedintele comisiei de organizare i desafurare a concursului

Semntura_____________

12

ANEXA NR. 2 la Metodologie

Tabele nominale cuprinznd candidaii prezeni la concurs, cu rezultatele concursului Unitatea de nvmnt /Centrul __________

Lista personalului didactic calificat repartizat Numele i prenumele candidatului repartizat Nota obinut la proba practic/ oral n profilul postului Rezultatul obinut la proba oral la limba de predare

Nr. crt.

Nota obinut la proba scris

Media de repartizare

Unitatea de nvmnt

Localitatea

Post/ catedr

Observaii

Lista personalului didactic fr studii corespunztoare postului repartizat Numele i prenumele candidatului repartizat Nota obinut la proba scris Nota obinut la interviu Unitatea de nvmnt

Nr. crt.

Media de repartizare

Localitatea

Post/ catedr

Observaii

Preedintele comisiei de organizare i desfurare a concursului, ______________________________________


(Numele i prenumele)

L.S.

13

ANEXA NR. 3 la Metodologie


UNITATEA DE NVMNT______________________ CUI - _____________________ NR. ______/________________

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC ncheiat i nregistrat sub nr. ..../...n registrul general de eviden a salariailor A. Prile contractului 1. Angajator Unitatea de nvmnt .., cu sediul/domiciliul n str.. ., nr..., .. , loc.. , Judeul .., cod potal.., cod fiscal .., telefon , reprezentat legal prin ., n calitate de , i 2. Salariatul/salariata domnul/doamna .................................., domiciliat() n localitatea ..................................................................., str. ........................ nr. ............, judeul ...................., posesor/posesoare al/a BI / CI / paaportului seria ......., nr. ........, eliberat/eliberat de .......................................... la data de ................., CNP .., permis de munc seria .. nr. .. din data.., am ncheiat prezentul contract individual de munc, n baza Hotrrii Consiliului de Administraie nr ....../.......... n urmtoarele condiii asupra crora am convenit: B. Obiectul contractului: Executarea atribuiilor ce decurg din funcia didactic de.... (Explicaie: se nominalizeaz dup caz una din funciile didactice prevzute la art. 247 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare) C. Durata contractului: Determinat, de..............luni, pe perioada cuprins ntre data de .................. i data de ....................(dar nu mai trziu de sfritul anului colar, 31 august ..)/pe perioada suspendrii contractului individual de munc al titularului de postul didactic/catedra de .................................... D. Locul de munc Activitatea se desfoar la ......................................... E. Felul muncii Funcia didactic.. .................................... Disciplina/disciplinele predate.............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................... Activiti de pregtire metodico - tiinific..................................................................................................................................... Activiti de educaie, complementare procesului de nvmnt (mentorat, coal dup coal, nvare pe tot parcursul vieii).. ................................................................................................................................................................................................................ F. Atribuiile postului Atribuiile postului, precum i obiectivele de performan individual sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de munc. G. Condiii de munc: Activitatea prestat se desfoar n condiii normale / deosebite / speciale de munc, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare. H. Durata muncii: H.I. Norma didactic 14

1. O norm didactic de predare-nvare-evaluare / instruire practic ntreag, durata timpului de lucru fiind de .......ore/sptmn (18-profesori nvmnt de mas , 16-profesori nvmnt special si logopezi, 24-profesor instruire practic nvmnt de mas, 20-activiti de pre-profesionalizare, instruire practic, profesor educator nvmnt special art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare) 2. Un post didactic de ........................................................ a) Repartizarea programului de lucru se face conform orarului de funcionare al unitii colare. b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern / contractului colectiv de munc aplicabil. (n situaia n care se constituie norma didactic ntr-o singur unitate colar) 3. O fraciune de norm didactic de predare-nvare-evaluare / instruire practic de ore/sptmn. a) Repartizarea programului de lucru se face conform orarului. b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv de munc aplicabil. (n situaia n care se constituie norma ntreag la mai multe uniti de nvmnt) H.II. Alte activiti desfurate n sistemul de plata cu ora Disciplina.....................................................................numr de ore............. (n situaia n care cadrul didactic are norma didactic de predare-nvare-evaluare / instruire practic ntreag n aceeai unitate de nvmnt se completeaz i pct. H.I i pct. H.II. n situaia n care cadrul didactic are norma didactic de predare-nvare-evaluare / instruire practic n alt unitate de nvmnt i pentru cadrul didactic asociat se completeaz doar pct. H.II) I. Concediul Durata concediului anual de odihn este, conform normelor stabilite de Ministerul Educaiei Naionale, prin ordin al ministrului, de...........zile J. Salarizare: 1. Salariul lunar brut: ......................... lei; 2. Salariul prin plata cu ora.................lei/ora; Din care se regsesc urmtoarele elemente constitutive: a) sporuri ............................; b) indemnizaii ..; c) alte adaosuri.; 3. Data la care se pltete salariul este .............................. .

K. Drepturi i obligaii ale prilor privind securitatea si sntatea n munc: a) echipament individual de protecie.......................................; b) echipament individual de lucru ...........................................; c) materiale igienico-sanitare ................................................; d) alimentaie de protecie ..................................... ; e) alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc ........................................ . L. Alte clauze: a) Perioada de preaviz n cazul concedierii este de conform art. 61 lit. c) i d), art. 65 i art. 66 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, sau contractului colectiv de munc; b) Perioada de preaviz n cazul demisiei este ce reglementat de Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, sau de contractul colectiv de munc; c) n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate, informaiile prevzute la art.18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, se vor regsi i n contractul individual de munc; d) Criteriile de evaluare a realizrii obiectivelor de performan individual ale salariatului sunt cele prevzute n fia cadru de autoevaluare anexa la metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar; e) Alte clauze.. M. Drepturi i obligaii generale ale prilor: (1) Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depus; b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal; c) dreptul la concediu de odihn anual; d) dreptul la egalitate de anse i de tratament; e) dreptul la demnitate n munc; f) dreptul la securitate i sntate n munc; 15

g) dreptul la acces la formarea profesional; h) dreptul la informare i consultare; i) dreptul de a lua parte la determinarea i ameliorarea condiiilor de munc i a mediului de munc; j) dreptul la protecie n caz de concediere; k) dreptul la negociere colectiv i individual; l) dreptul de a participa la aciuni colective; m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; n) alte drepturi prevzute de Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, ordine, regulamente i metodologii n vigoare sau de contractele colective de munc aplicabile. (2) Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii: a) obligaia de a realiza norma didactica/de munc si, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin conform fiei postului; b) obligaia de a respecta disciplina muncii si prevederile stabilite prin Codul de etic; c) obligaia de a respecta prevederile cuprinse n regulamentul intern, n contractul colectiv de munc aplicabil, precum i n contractul individual de munc; d) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu; e) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate; f) alte obligaii prevzute de lege sau de contractele colective de munc aplicabile. (3) Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi: a) s stabileasc organizarea i funcionarea unitii; b) s stabileasc atribuiile corespunztoare fiecrui salariat, n condiiile legii; c) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor; d) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu; e) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare, potrivit legii, contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentului intern. f) s stabileasc obiectivele de performan individual, precum i criteriile de evaluare a realizrii acestora. (4) Angajatorului n revin, n principal, urmtoarele obligaii: a) s informeze salariaii asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc desfurarea relaiilor de munc; b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normei didactice/de munc i condiiile corespunztoare de munc; c) s acorde salariailor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munc aplicabil i din contractele individuale de munc; e) s plteasc toate contribuiile i impozitele aflate n sarcina sa, precum i s rein i s vireze contribuiile i impozitele datorate de salariai, n condiiile legii; f) s nfiineze registrul general de eviden a salariailor i s opereze nregistrrile prevzute de lege; g) s elibereze, la cerere, toate documentele care atest calitatea de salariat a solicitantului; h) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariailor; i) sa evalueze realizarea obiectivelor de performan individual ale salariailor stabilite prin fia postului, numai dup criteriile de evaluare a realizrii acestora. N. Dispoziii finale Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 53/2003, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Legii nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu ale unor ordine, regulamente i metodologii emise n domeniu. Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de munc impune ncheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale. Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte. O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea prezentului contract individual de munc sunt soluionate de ctre instana judectoreasc competent material i teritorial, potrivit legii. Angajator, Reprezentant legal, Salariat,

16