Sunteți pe pagina 1din 5

Laborator

Circuite integrate analogice

Lucrarea Nr. 7

SURSE DE CURENT CONSTANT (SURSA SIMPLĂ DE CURENT)

7.1 OBIECTIVE

Variația curentului de ieșire

7.2 NOȚIUNI TEORETICE

În cadrul circuitelor integrate analogice sursele de curent sunt folosite ca elemente de polarizare (generează curenţi de polarizare constanţi) deoarece conduc la micşorarea sensibilităţii circuitului faţă de variaţiile surselor de alimentare şi ale temperaturii. Deoarece prezintă rezistenţe de ieşire mari sursele de curent se folosesc în cadrul circuitelor integrate analogice şi ca sarcini active în locul rezistenţelor de valori mari, care necesită o arie de siliciu mai mare decât cea aferentă surselor de curent. Cei mai importanţi parametri ai unei surse de curent sunt: precizia raportului curenţilor prin diferite ramuri, rezistenţa de ieşire, stabilitatea curentului cu temperatura, independenţa curentului de tensiunea de alimentare. Unele dintre sursele de curent cele mai utilizate în cadrul circuitelor integrate analogice sunt: sursa de curent standard, sursa de curent simplă şi sursa de curent Wilson. Sursa de curent simplă este cea mai convenabilă pentru circuitele integrate analogi

O sursă simplă de curent constant poate fi realizată prin conectarea în serie a unui rezistor

de rezistență mare R i și a unei surse de tensiune U o .

U o =60V

R i = 3k

de tensiune U o . U o =60V R i = 3 k Ω 19,35 mA

19,35 mA ≤ I L ≤ 20mA

R L <100

Dacă curentul de scurt-circuit nu persistă perioadă mare de timp, atunci tensiune U 0 trebuie să fie mare. Mai mult rezistența de sarcină trebuie să fie considerabil mai mică decât R i . Un alt dezavantaj îl constituie disiparea puterii (P D ) în rezistorul serie R i . Aceste probleme pot fi evitate folosind AO.

În cele ce urmează vom analiza variția curentului de ieșire al unei surse simple de curent

realizată cu un amplificator operațional.

7.1

Laborator

Circuite integrate analogice

I

L /m

U

L /V

20

15

10

5

0

integrate analogice I L /m U L /V 20 15 10 5 0 0,2 0,4 0,6

0,2

0,4

0,6

0,8

1

16

12

8

4

0

R L /kΩ

7.3 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

P/W

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

P sc P V
P sc
P V

0,2

0,4

0,6

0,8

1

R L /kΩ

P L

Pentru realizarea măsurătorilor se utilizează platforma de laborator COM3LAB ce se

conectează la PC prin intermediul cablului USB existent. După pornirea PC-ului si a platformei

de laborator, intrați în Program - COM3LAB stater. Selectați din lista lucrărilor de laborator ce

se pot realiza cu această platformă montajul 6 (sursa simplă de curent constant) și utilizând

cordoanele de legătură realizați montajul din figura următoare:

Platforma conține pe lângă montajul electronic și aparatele de măsură (MM1,MM2), ce

sunt multimetre cu care se pot măsura valorile pragurilor de tensiune și curenții în timpul

determinărilor.

R L 1kΩ
R L
1kΩ

I n

+15V 360Ω R n
+15V
360Ω
R n
A MM2 A I n COM 5kΩ U D ≈0
A
MM2
A
I n
COM
5kΩ U D ≈0

+

R 1

COM

V 1

V
V

V

MM1

ZPD5V1

7.2

Laborator

Circuite integrate analogice

Cum rezistența de sarcină R L este în ramura de reacție, tensiunea de ieșire este reajustată când sarcina se schimbă. Curentul generat de tensiunea de ieșire și rezistorul de sarcină este prin urmare constant. El este egal cu curentul ajustat prin tensiunea Zener și R n .

7.3.1 Pentru determinările experimentale se procedează astfel:

Se rotește cursorul potențiometrului R L la stânga până la poziția inițială de STOP. Prin ajustarea lui R n se setează valoarea de 20 mA a curentului de sarcină (sau valoarea maximă), 16 mA,12 mA, 8 mA, 4mA și 1 mA, pe rând. Măsurătoarea se pornește prin apăsarea butonului START și rotirea ușoară a lui R L la dreapta, pentru poziția STOP. Ajungând la poziția din dreapta, se oprește măsurătoarea prin apăsarea butonului STOP.

Acum se rotește R L înapoi spre stânga pentru a seta o nouă valoare a curentului de sarcină, conform indicațiilor de mai sus și se repetă procedura de măsurare pentru fiecare valoare a curentului. Se notează pentru fiecare valoare a curentului, valoarea tensiunii(U p ) la care are loc căderea bruscă a acestuia, după care se vizualizează graficul de variație a curenților.

Tabelul 7.1

I (mA)

U p (V)

20

 

16

 

12

 

8

 

4

 

1

 

7.3

Laborator

Circuite integrate analogice

I L /mA

Laborator Circuite integrate analogice I L /mA 0 5 10 15 2 0 U/v 7.4 Concluzii
Laborator Circuite integrate analogice I L /mA 0 5 10 15 2 0 U/v 7.4 Concluzii
Laborator Circuite integrate analogice I L /mA 0 5 10 15 2 0 U/v 7.4 Concluzii
Laborator Circuite integrate analogice I L /mA 0 5 10 15 2 0 U/v 7.4 Concluzii
Laborator Circuite integrate analogice I L /mA 0 5 10 15 2 0 U/v 7.4 Concluzii
Laborator Circuite integrate analogice I L /mA 0 5 10 15 2 0 U/v 7.4 Concluzii

0

5

10

15

20

U/v

7.4 Concluzii

V),

după aceea acesția suferă o cădere bruscă. Cu scopul de a proteja circuitul, acest curent este

limitat la 20mA de o serie de rezistori de 240 Ω.

Curenții de sarcină rămân constanți până când tensiunea atinge limita de (12

13

7.5 Aplicații ale surselor de curent constant

Sursele de curent constante au rolul de a stabiliza puterea componentelor sau circuitelor ce sunt sensibile la fluactuațiile de curent. Curentul constant este necesar , de exemplu, pentru o

dioda Zener (punctul static de funcțăonare este adjustat cu ajutorul curentului). În circuitele de măsurare a temperaturii, schimbările de temperatură sunt determinate cu ajutorul rezistorilor dependenți de temperatură prin măsurarea tensiunii, dacă este aplicat un curent constant.

7.4

Laborator

Circuite integrate analogice

Răspundeți:

Care din următoarele afirmații sunt adevărate?

a) Curenții de ieșire depind de variația tensiunii;

b) La tensiuni de ieșire mici curentul de ieșire rămâne constant;

c) Curenții de ieșire descresc liniar odată cu creșterea tensiunii de ieșire;

d) La tensiuni de ieșire mari, curenții de ieșire au o cădere bruscă;

7.5