Sunteți pe pagina 1din 2

Sistemul de calcul contabil digrafic

Patrimoniul SC Firma SRL, poate fi prezentat la 01.01.2012 prin intermediul unui bilant initial care are 8 coloane: Bilant initial la data 01.01.2012
"r. crt 1. 2. '. &. Simbol cont 201 20% 21'' 21& Acti #enumire cont C$eltuieli de con!tituire Conce!iuni, bre ete, licente, marci comerciale, derepturi !i acti e !imilare (i)loace de tran!port (obilier, Aparatua birotica, ec$ipamente de protectie a alorilor umane !i materiale !i alte acti e corporale Actiuni detinute la entitati afiliate Combu!tibili Clienti #econtari cu actionarii/a!ociatii pri ind capitalul Conturi la banci in lei Ca!a in lei A an!uri de trezorerie 0iramente interne C$eltuieli pri ind combu!tibilul C$eltuieli pri ind materialele ne!tocate C$eltuieli cu intretinerea !i reparatiile C$eltuieli cu primele de a!i1urare C$eltuieli cu alte impozite Alte c$eltuieli de e.ploatare C$eltuieli pri ind dobanzile Pa!i Sume %00 &00 & 000 1 000 "r. crt 1. 2. '. &. Simbol cont 1011 1012 2801 &01 #enumire cont Capital !ub!cri! ne ar!at Capital !ub!cri! ar!at Amortizarea c$eltuielilor de con!tituire Furnizori Sume % 000 1 000 2 000 2 *00

%. +. *. 8. -. 10. 11. 12. 12. 1'. 1&. 1%. 1+. 1*. 18.

2+1 '022 &11 &%+ %121 %'11 %&2 %81 +022 +0& +11 +1' +'% +%8 +++

1 000 100 100 & %00 10 000 % 000 '00 2 000 100 100 100 200 '00 ' 000 '00 '' 000

%. +. *. 8. -. 10. 11.

&0' &0& &&+ &%% *0* *++ *+8

,fecte de platit Furnizori de imobilizari Alte impozite, ta.e !i ar!aminte a!imilare Sume datorate actionarilor/a!ociatilor 0enituri din anzarea marfurilor 0enituri din dobanzi Alte enituri financiare

& -00 200 '00 1 000 12 000 1 %00 2 &00

232AL AC240

232AL PAS40

'' 000

4n cur!ul perioadei de 1e!tiune curente au loc urmatoarele operatii economice:

1 Se inregistreaza in Registrul de Casa incasari din vanzari de marfuri la persoane fizice de la magazin, in suma de 12 000 lei. 2 Se achita in numerar prima de asigurare a imobilizarilor corporale in valoare de 200 lei. 3 Se acorda un avans de trezorerie in valoare de 300 lei unui salariat pentru deplasarea in interes de serviciu. 4 Se depune numerar din casierie in contul de la banca in valoare de 2 000 lei. 5 Se incaseaza prin banca, o factura emisa unui client in suma de 100 lei. 6 Se plateste un furnizor prin banca, cu ordin de plata, cu suma de 100 lei, facandu-se urmatoarea inregistrare. 7 Se achita un furnizor cu un cec in valoare de 00 lei. Se deconteaza cecul emis din disponibilul din contul bancar. 8 Se cumpara benzina fara plumb in valoare de 100 lei, achitata in numerar.

9 !n baza bonului de consum se da in consum benzina fara plumb achizitionata. 10 Se cumpara licenta pentru utilizarea sistemului de operare "indo#s, in valoare de $00 lei conform facturii emisa de furnizori. 11 Se scot din evidenta cheluielile de constituire amortizate, in valoare de $00 lei. 12 Se achizitioneaza mobilier de la furnizori la cost de achizitie 200 lei, conform facturii fiscale. 13 Se caseaza un utila% in valoare de 3 000 R&'. 14 Se achizitioneaza 100 de actiuni la valoarea nominala de 10 lei(actiune. 15 Se vand 100 de actiuni la valoarea de 1 lei(actiune. 16 Se achizitioneaza facturiere si chitantiere cu regim special, in valoare de 100 lei. 17 Se primeste factura cu reparatiile unui calculator de la furnizor pentru suma de 100 lei. 18 Se achita impozitul pe cladiri in valoare de 300 lei. 19 Se aduce un aport in numerar in valoare de 000 lei de catre un asociat si de depune numerarul la banca. 20 Se plateste dobanda aferenta creditului in suma de 300 lei.