Sunteți pe pagina 1din 1

Directia Regionala de Statistica Braila

17. POPULATIA STABILA A JUDETULUI BRAILA DE 10 ANI SI PESTE PE GRUPE DE VARSTA, DUPA NIVELUL
DE EDUCATIE
NIVELUL
SEXE
JUDET
GRUPA DE VARSTA

POPULATIA
STABILA
DE 10 ANI
SI PESTE

Superior

Total
1

DE

INVATAMANT

ABSOLVITE

Secundar

din care:
1

TOTAL
A

INSTITUTIEI

Universitar
de
licenta
3

Postliceal
si de
maistri
4

Fara scoala absolvita

Superior
Total

Liceal
6

Inferior
Profesional
(gimnazial)
si de
ucenici
7
8

din care:

Primar

Total

Persoane
analfabete2

10

11

JUDETUL BRAILA

290655

31522

27801

10442

191658

60281

42416

88961

46437

10596

5321

10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75 ani si peste

16479
16133
17678
17196
22786
25223
29366
16343
22580
25169
21500
15272
16911
28019

2266
3963
4333
4287
4652
2386
2709
2601
1889
981
720
735

2132
3341
3702
3594
3952
2059
2414
2411
1816
961
701
718

208
489
1086
1073
962
488
783
1439
1692
828
792
602

955
15079
13691
11071
15509
18792
22912
12779
17849
19280
15187
8658
8440
11456

1196
6738
4228
5774
7114
9364
6080
6381
4863
3511
1472
1516
2044

367
2060
2230
3128
4649
6788
3211
5470
5976
4135
1827
1398
1177

955
13516
4893
4613
6607
7029
6760
3488
5998
8441
7541
5359
5526
8235

11986
755
846
896
1128
671
549
435
904
1528
2472
4523
6406
13338

3538
299
667
777
730
400
291
255
335
321
260
282
553
1888

251
222
543
639
618
327
250
219
270
222
166
158
316
1120

1) Inclusiv masterat si doctorat


2) Nu stiu sa scrie si sa citeasca; citesc numai
Populatia stabila de 10 ani si peste pe sexe si grupe de varsta, dupa nivelul de educatie - categorii de localitati, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete