Sunteți pe pagina 1din 3

FOAIE DE INFORMARE IETS IAI, UNIVERSITATEA Alexandru Ioan Cuza Sala Pa lor P erdu!

, " # $ A%r l e &'()

Dragi parteneri si expozanti,

Pentru o buna organizare si comunicare pe tot parcursul evenimentelor, dorim sa va reamintim regulile generale de participare la IETS:
1.

Ex%oz * a IETS +e de+,a+oara n Sala Pa+ lor P erdu* , d n -adrul Un .er+ *a* Alexandru Ioan Cuza/ Adre+a0 Ia , 1ule.ardul Carol I, Nr/((, 2''3'"/

2. 3. 4. 5.

Coordona*or e.en 4en* # F5ORENTINA CO6OCARU # '2)'/((2/3$7 Re+%on+a8 la de 4ana9e4en*ul ex%ozan* lor : RA5UCA U5EA # '23"/';&/22&/ Coordona*or <U1 UAIC # IOANA DANI5A # '23;/((3/3)) Pen*ru or -e a+%e-*e, + *ua* e ne%re.azu*a +au +u9e+* e, %er+onalul de la RECEPTIA =ENERA5A A E>PO?ITIEI, -oordona* de RA5UCA SU5EA .a +*a la d +%oz * e/

6.

RE=U5I MONTA6 STANDURI E>PO?ITIONA5E0


1.

Acces montaj sambata termina la ora $"#""#

aprilie, in intervalul orar !"#"" $"#""# %ontajul se

2.

A--e+ul la 4on*a@ +e ,a-e du%a +e4narea Anexe & # Pro-e+ Ver8al de %redare %r 4 re +*and + nor4ele PSI, de la RECEPTIA =ENERA5A A E>PO?ITIEI &localizata la intrarea in Sala Pasilor Pierduti'#

3.

Pentru comenzi suplimentare pentru dotarea standului v( rug(m s( v( adresa)i la RECEPTIA =ENERA5A A E>PO?ITIEI pentru *ntocmirea comenzii +i emiterea ,acturii#

4.

Expozantilor le este interzis( bran+area la orice instala)ie electric( sau surs( curent( de ap( din incinta spa)iului expozi)ional, ,(r( avizul organizatorului#

5.

Avem rug(mintea ca resturile rezultate *n urma amenaj(rii s( ,ie ridicate de c(tre dumneavoastr(# -esturile de materiale +i alte reziduri r(mase *n urma amenaj(rii abandonate de expozan)i vor ,i automat ,acturate de organizator#

6.

Atenie: Nu e+*e %er4 + a--e+ul An +%aB ul ex%oz B onal , r4elor ex%ozan*e -are %rez n*C re+*anBe la %la*C/ Va ru9a4 +a .a a+ 9ura* -a la +o+ rea n ex%oz * e, -on*ra.aloarea -on*ra-*ulu e+*e a-D *a*a/

7.

PRO=RAMU5 E>PO?ITIEI IETS


1.

PRO=RAM E>PO?ANTI
Du4 5un Mar! M

n -C, " A%r l e # An*re orele '7/'' # ($/''

, 2 A%r l e # An*re orele '7/'' # ($/'' , 7 A%r l e # An*re orele '7/'' # ($/''

er-ur , $ A%r l e # An*re orele '7/'' # ($/''

1.

PRO=RAM VI?ITATORI
Du4 5un

n -C, " A%r l e # An*re orele $/'' # (7/''

, 2 A%r l e # An*re orele $/'' # (7/'' , 7 A%r l e # An*re orele '$/'' # (7/''

Mar! M

er-ur , $ A%r l e # An*re orele '$/'' # (7/''

2/ RE=U5I DEMONTA6
1. 2.

Acces demontaj miercuri . aprilie, in intervalul orar !/#"" $"#""# De4on*a@ul +e .a real za du%a +e4narea Anexe & # Pro-e+ul Ver8al de %redare

+*and/
2.

0n cazul deterior(rii standului se va completa Anexa & la rubrica 1biec)iuni, reprezentantul expozantului asum2ndu3+i daunele provocate prin semn(tura persoanei *mputernicite# Deterior(rile +i lipsurile vor ,i consemnte clar *n procesul verbal#

3.

0n perioada de demontaj, *n cazul *n care expozantul p(r(se+te expozi)ia ,(r( a ,ace predarea primirea standului, responsabilul de sal( va *ntocmi procesul verbal *n lipsa acestuia#

4.

Atenie: Pe *oa*C %er oada de de+,CEurare a ex%oz B e F n-lu+ . %er oada Mon*a@ G De4on*a@H, ex%ozanB *re8u e +C +e -on,or4eze re9ul lor de SCnC*a*e E Se-ur *a*e An Mun-C E S *uaB de ur9enBC %re.Czu*e %r n -on*ra-*/

VA INVITAM SA ACCESATI IN PERMANENTA SITE:U5 III/SCIENCEFESTIVA5/RO SI III/IETS/RO EVENIMENTE/ PENTRU INFORMATII COMP5ETE DESPRE PRO=RAMU5 DE

4a multumim, si va asiguram ca vom depune tot e,ortul pentru ca prezenta dvs in cadrul Expozitiei IETS si 5estivalului de Stiinta sa ,ie una deosebita6

7u prietenie,

Ec8ipa IETS