Sunteți pe pagina 1din 2

Constitutia R.A.S.S.M. din 1925Conform deciziei Prezidiului Comitetului Executiv Central din Ucraina, intocmirea proiectului de Constitutie a R.A.S.S.M.

a fost pusa in seama comisariatului norodnic al justitiei din Ucraina. In noiembrie 1924, N.Scrpnic,comisarul norodnic al justiiei din Ucraina, a prezentat guvernului Ucrainei un memoriu in care el mentiona greutatile cu care se confrunta comisia constitutionala. Scrpnic a argumentat faptul dat prin ceea ca nici o republica autonoma sovietica nu avea constitutia ei. Dei aceasta afirmatie nu corespundea adevarului intrucit Republica Autonoma Sovietica Socialista Turkestan adoptase deja doua constitutii(1918-1920) iar Republica Autonoma Crimea si-a adoptat Constitutia sa in 1921. Intrucit aceste republici se numeau autonome si si-au ales un statut de stat suveran, cu drepturi foarte largi,inclusiv de a intretine relatii externe si chiar de a avea moneda sa proprie,ele nu conveneau comisiei constitutionale ucrainene, de aceea conducatorul comisiei le-a negat existenta. Totusi aceste constitutii au influentat asupra conceptiei lui Scrpnic deoarece el propunea ca R.A.S.S.M. sa aiba fortele sale militare nationale si sa fie organizate comisariatele norodnice de externe si a comertului extern, ca R.A.S.S.M. sa aiba sistemul complet de organe centrale ca si alte republici. In urma dezbaterii si examinarii memoriului, guvernul Ucrainei a poruncit Comisariatului norodnic al justitiei sa intocmeasca proiectul de Constitutie in baza urmatoarelor principii: -R.A.S.S.M. are sistemul complet de organe centrale: Congresul sovietelor, Comitetul executiv central, Sovoetul comisarilor norodnici si comisariatele norodnice; -R.A.S.S.M. are buget de stat si local; -R.A.S.S.M. are dreptul de a legifera independent pe chestiunile referitor la comisariatele nealipite, la comitetele executive in corespundere cu principiile generale ale organizarii organelor similare din Ucraina, iar pe chestiunea despre limba si invatamint-in forespundere cu dispozitiile Constitutiei sale.Proiectul de Constitutie a fost examinat de Revcomul R.A.S.S.M. In ianuarie 1925, care au facut unele propuneri ce au fost aprobate dupa examinarea proiectului in februarie 1925 si de Moldobcom(comitetul regional de partid Moldova). Propunerile Rvecomului, aprobate de Moldobcom, vizau larhirea drepturilor organelor R.A.S.S.M.. Sistemul organelor judecatoresti in R.A.S.S.M. conform proiectului ucrainean putea fi executat de C.E.C. din Ucraina insa Revcomul propunea ca aceasta sa fie de competenta C.E.C. al R.A.S.S.M.in donformitate cu principiile organizarii judecatoresti din Ucraina. In proiectul ucrainean era prevazut si dreptul C.E.C. al Ucrainei de a anula deciziile C.E.C. a Moldovei insa Revcomul a adaugat ca pot fi anulate doar in caz de neconcordanta cu legislatiq U.R.S.S. sau R.S.S.U..Proiectul C.N.J, si propunerile facute de Revcom au fost examinate repetat de Biroul Politic la sfirsitul lui februarie 1925, care a decis gransmiterea proiectului Prezidiului C.E.C. al Ucrainei.

Congresul I al Sovietelor din Moldova a aprobat Constitutia R.A.S.S.M. la 23 aprilie 1925. La 10 mai 1925 Congresul IX general al Sovietelor din Ucraina a intarit definitiv Constitutia R.A.S.S.M.. Constitutia era structurata in apte capitole: 1. Dispozitii generale; 2. Organele supreme ale puterii de stat; 3. Sovietul Comisarilor Norodnici; 4. Organele puterii locale; 5. Organele de justitie; 6. Bugetul R.A.S.S.M.; 7. Stema si steagul. Constitutia din 1925 nu este compatibila cu denumirea de Constitutie moderna din considerentul ca nu se refera la drepturi si libertati. Pina acum unii autori sustineau ca R.A.S.S.M., avea drepturi mai largi ca ale altor republici autonome, avind un statut intermediar intre republica autonoma si unionala. Aceasta parere era argumentata prin trimiterea la art.4 al Constitutiei R.S.S.U., in care se mentiona ca recunoscind dreptul natiilor la autodeterminare pina la separare, R.S.S.U., a tinut cont de vointa clar exprimata a poporului moldovenesc spre formarea R.A.S.S.M. in componenta R.S.S.U. care sa conduca pe baza propriei Constitutii, definitiv confirmate de Congresul general Sovietelor din Ucraina. Recunoastera dreptului de separare era formulat in general si nu se referea strict la R.A.S.S.M. Inca un argument era ca R.A.S.S.M. trimitea in Consiliul Nationalitatilor al C.E.C. din Uniune 5 deputati, acelasi numar de deputati ca si de la republicile unionale, insa acesta nu era un privilegiu acordat doar R.A.S.S.M. ci si republicilor autonome, cit si unionale.