Sunteți pe pagina 1din 8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Geometrie plan˘a. Trigonometrie

Se consider˘a triunghiul ABC cu AB = 4, AC = 7 s i BC = 3. S˘a se calculeze m˘asura unghiului B .

,

( 2009, varianta 1, subiectul I, problema 6 )

S˘a se calculeze aria triunghiului ABC s tiind c˘a AC = 2, m (BAC ) = 30 s i AB = 4.

,

,

( 2009, varianta 2, subiectul I, problema 6 )

S˘a se calculeze aria triunghiului ABC s tiind c˘a AB = AC = 2, m (A) = 30 .

,

( 2009, varianta 3, subiectul I, problema 6 )

S˘a se calculeze raza cercului circumscris triunghiului ABC s tiind c˘a AB = 3 s i m (C ) = 30 .

,

,

( 2009, varianta 4, subiectul I, problema 6 )

Fie triunghiul dreptunghic ABC s i D mijlocul ipotenuzei BC . S˘a se calculeze lungimea laturii AB , s tiind c˘a AC = 6 s i AD = 5.

,

,

,

( 2009, varianta 5, subiectul I, problema 6 )

Se consider˘a triunghiul ABC cu AB = 1, AC = 2 s i BC = 5. S˘a se calculeze cos B .

,

( 2009, varianta 6, subiectul I, problema 6 )

Se consider˘a triunghiul ABC cu AB = 5, AC = 6 s i BC = 7. S˘a se calculeze cos A.

,

S˘a se calculeze sin 2 130 + cos 2 50 .

(

2009, varianta 7, subiectul I, problema 6 )

(

2009, varianta 8, subiectul I, problema 6 )

S˘a se calculeze aria unui paralelogram ABCD , s tiind c˘a AB = 3, AD = 3 s i m (BAD ) = 120 .

,

,

( 2009, varianta 9, subiectul I, problema 6 )

Se consider˘a triunghiul ABC , avˆand aria egal˘a cu 15. S˘a se calculeze sin A, s tiind c˘a AB = 6 s i AC = 10.

,

,

( 2009, varianta 10, subiectul I, problema 6 )

S˘a se calculeze raza cercului circumscris triunghiului ABC s tiind c˘a BC = 8 s i m (A) = 45 .

,

,

( 2009, varianta 11, subiectul I, problema 6 )

Se consider˘a triunghiul ABC de arie egal˘a cu 6, cu AB = 3 s i BC = 8. S˘a se calculeze sin B .

,

S˘a se calculeze cos x, s tiind c˘a sin x = 5 4 s

,

,

( 2009, varianta 12, subiectul I, problema 6 )

i x este m˘asura unui unghi ascut it.

,

( 2009, varianta 13, subiectul I, problema 6 )

S˘a se calculeze perimetrul triunghiului ABC s tiind c˘a AB = 2, BC = 4 s i m (B ) = 60 .

,

,

( 2009, varianta 14, subiectul I, problema 6 )

S˘a se calculeze perimetrul triunghiului ABC , s tiind c˘a AB = 5, AC = 4 s i m (A) = 60 .

,

,

( 2009, varianta 15, subiectul I, problema 6 )

1

16. Triunghiul ABC are AB = 3, AC = 4 s i BC = 5. S˘a se calculeze lungimea ˆın˘alt imii duse din vˆarful A.

,

,

(

2009, varianta 16, subiectul I, problema 6 )

17. S˘a se calculeze sin 135 .

(

2009, varianta 17, subiectul I, problema 6 )

18. Raza cercului circumscris triunghiului ABC este 3 , iar BC = 3. S˘a se calculeze sin A.

2

19. S˘a se calculeze cos 2 45 + sin 2 135 .

(

2009, varianta 18, subiectul I, problema 6 )

(

2009, varianta 19, subiectul I, problema 6 )

20. S˘a se determine num˘arul real x pentru care x, x + 7 s i x + 8 sunt lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic.

,

( 2009, varianta 20, subiectul I, problema 6 )

21. S˘a se calculeze aria triunghiului ABC , s tiind c˘a AB = 6, AC = 8 s i BC = 10.

,

,

( 2009, varianta 21, subiectul I, problema 6 )

ˆ

22. In triunghiul ABC m˘asura unghiului C este egal˘a cu 60 , AB = 4 s i BC = 2. S˘a se calculeze sin A.

,

(

2009, varianta 22, subiectul I, problema 6 )

23. S˘a se calculeze sin 120 .

(

2009, varianta 23, subiectul I, problema 6 )

24. S˘a se calculeze aria triunghiului ABC , s tiind c˘a AB = 3, AC = 3 s i m˘asura unghiului A este egal˘a cu

,

,

120 .

( 2009, varianta 24, subiectul I, problema 6 )

25. S˘a se demonstreze c˘a, ˆın orice triunghi dreptunghic ABC de arie S s i ipotenuz˘a de lungime a , este adev˘arat˘a identitatea a 2 sin B sin C = 2 S .

,

 

(

2009, varianta 25, subiectul I, problema 5 )

26. S˘a se calculeze sin 170 sin 10 .

 

(

2009, varianta 25, subiectul I, problema 6 )

27. S˘a se calculeze cos 30 + cos 60 + cos 120 + cos 150 .

 

(

2009, varianta 26, subiectul I, problema 6 )

28. S˘a se calculeze aria triunghiului MNP dac˘a MN = 6, NP = 4 s i m (MNP ) = 30 .

,

 

(

2009, varianta 27, subiectul I, problema 6 )

29. S˘a se calculeze sin 60 cos 30 .

 

(

2009, varianta 28, subiectul I, problema 6 )

30. S˘a se calculeze (cos 150 + cos 30 )(sin 120 sin 60 ).

 

(

2009, varianta 29, subiectul I, problema 6 )

2

31.

S˘a se calculeze sin 30 cos 45 + sin 60 .

32. S˘a se calculeze cos 80 + cos 100 .

(

2009, varianta 30, subiectul I, problema 6 )

(

2009, varianta 31, subiectul I, problema 6 )

33. S˘a se verifice c˘a ˆın orice triunghi dreptunghic ABC , de ipotenuz˘a BC , are loc relat ia sin 2 B + sin 2 C = 1.

,

( 2009, varianta 32, subiectul I, problema 6 )

34. S˘a se calculeze aria triunghiului MNP s tiind c˘a MN = 4, NP = 6 s i m (MNP ) = 45 .

,

,

( 2009, varianta 33, subiectul I, problema 6 )

35. S˘a se determine aria unui triunghi ABC ˆın care AB = 5, AC = 6 s i m (BAC ) = 60 .

,

( 2009, varianta 34, subiectul I, problema 6 )

ˆ

36. In triunghiul MNP se cunosc MN = 3, MP = 5 s i m (M ) = 60 . S˘a se calculeze lungimea laturii NP .

,

( 2009, varianta 35, subiectul I, problema 6 )

37. Raza cercului circumscris triunghiului ABC are lungimea de 3 s i AC = 6. S˘a se calculeze sin B .

,

38. S˘a se calculeze sin 2 80 + sin 2 10 .

(

2009, varianta 36, subiectul I, problema 6 )

(

2009, varianta 37, subiectul I, problema 6 )

39. In triunghiul ABC se cunosc AB = AC = 6 s i BC = 6 3. S˘a se calculeze cos B .

,

ˆ

( 2009, varianta 38, subiectul I, problema 6 )

40. S˘a se calculeze aria unui triunghi dreptunghic care are un unghi de 60 s i ipotenuza de lungime 8.

,

41. S˘a se calculeze s i n cos 1 3 5 45 ◦ ◦ .

41. S˘a se calculeze sin cos 135 45 .

41. S˘a se calculeze s i n cos 1 3 5 45 ◦ ◦ .

(

(

2009, varianta 39, subiectul I, problema 6 )

2009, varianta 40, subiectul I, problema 5 )

42. S˘a se calculeze aria triunghiului ABC ˆın care AB = 8, AC = 4 s i m (BAC ) = 45 .

,

 

(

2009, varianta 40, subiectul I, problema 6 )

43. S˘a se calculeze tg 2 30 + ctg 2 45 .

 

(

2009, varianta 41, subiectul I, problema 6 )

44. S˘a se calculeze cos 10 + cos 20 + cos 160 + cos 170 .

 

(

2009, varianta 42, subiectul I, problema 6 )

45. S˘a se calculeze cos x, s tiind c˘a sin x = 5 3 s

,

,

i x este m˘asura unui unghi ascut it.

,

( 2009, varianta 43, subiectul I, problema 6 )

3

46.

S˘a se calculeze sin 2 150 + cos 2 30 .

( 2009, varianta 44, subiectul I, problema 6 )

47. S˘a se determine probabilitatea ca, alegˆand un element din mult imea A = { sin 30 , sin 45 , sin 60 } , acesta s˘a fie num˘ar rat ional.

,

,

( 2009, varianta 45, subiectul I, problema 6 )

48. S˘a se calculeze aria triunghiului MNP , s tiind c˘a MN = 10, NP = 4 s i m (MNP ) = 60 .

,

,

( 2009, varianta 46, subiectul I, problema 6 )

49. S˘a se calculeze aria unui triunghi echilateral care are lungimea ˆın˘alt imii egal˘a cu 3 3.

,

( 2009, varianta 47, subiectul I, problema 6 )

50. Triunghiul ABC are AB = 8, AC = 8 s i m (BAC ) = 30 . S˘a se calculeze aria triunghiului ABC .

,

( 2009, varianta 48, subiectul I, problema 6 )

51. S˘a se calculeze aria triunghiului MNP , s tiind c˘a MN = NP = 6 s i m (MNP ) = 120 .

,

,

( 2009, varianta 49, subiectul I, problema 6 )

52. S˘a se calculeze aria unui triunghi echilateral care are perimetrul egal cu 6.

( 2009, varianta 50, subiectul I, problema 6 )

53. In triunghiul ABC se dau AB = BC = 3 s i AC = 3 2. S˘a se determine cos A.

,

ˆ

54. S˘a se calculeze lungimea laturii AC a triunghiului m (ABC ) = 45 .

( 2009, varianta 51, subiectul I, problema 6 )

ABC , s tiind c˘a BC = 2, m (BAC ) = 30 s i

,

,

( 2009, varianta 52, subiectul I, problema 6 )

55. S˘a se calculeze cosinusul unghiului A, al triunghiului ABC , s tiind c˘a AB = 3, AC = 5 s i BC = 6.

,

,

(

2009, varianta 53, subiectul I, problema 5 )

56. S˘a se calculeze sin 10 cos 80 .

(

2009, varianta 54, subiectul I, problema 5 )

57. S˘a se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , s tiind c˘a BC = 10 s i

,

,

m (BAC ) = 60 .

(

2009, varianta 55, subiectul I, problema 5 )

58. S˘a se calculeze num˘arul sin 60 · cos 150 .

(

2009, varianta 55, subiectul I, problema 6 )

59. S˘a se arate c˘a ˆıntr-un triunghi ABC dreptunghic ˆın A are loc relat ia cos 2 B + cos 2 C = 1.

,

( 2009, varianta 56, subiectul I, problema 5 )

60. S˘a se calculeze aria triunghiului ABC , s tiind c˘a AB = AC = 4 s i m (A) = 60 .

,

,

( 2009, varianta 56, subiectul I, problema 6 )

4

61. S˘a se calculeze cos B , s tiind c˘a lungimile laturilor triunghiului ABC sunt AB = 6, AC = 8 s i BC = 10.

,

,

( 2009, varianta 57, subiectul I, problema 6 )

62. S˘a se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ABC , s tiind c˘a m (A) = 90 , m (B ) = 30 s i AB = 4 3.

,

,

( 2009, varianta 58, subiectul I, problema 6 )

63. S˘a se determine lungimile catetelor unui triunghi dreptunghic, s tiind c˘a suma acestora este 23, iar aria triunghiului este 60.

,

( 2009, varianta 59, subiectul I, problema 5 )

64. S˘a se calculeze lungimea laturii AC a triunghiului ABC s tiind c˘a AB = 10, BC = 15 s i m (B ) = 60 .

,

,

( 2009, varianta 60, subiectul I, problema 5 )

65. S˘a se arate c˘a este adev˘arat˘a egalitatea sin x · cos(90 x) + cos 2 (180 x) = 1, oricare ar fi x m˘asura unui unghi ascut it.

,

( 2009, varianta 61, subiectul I, problema 5 )

66. S˘a se calculeze aria triunghiului ABC , s tiind c˘a AB = AC = 10 s i m (A) = 30 .

,

,

( 2009, varianta 61, subiectul I, problema 6 )

67. S˘a se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , s tiind c˘a BC = 20 s i m (A) = 30 .

,

,

( 2009, varianta 62, subiectul I, problema 6 )

68. S˘a se calculeze aria triunghiului ABC , s tiind c˘a AC = 10, BC = 16 s i m (C ) = 60 .

,

,

( 2009, varianta 63, subiectul I, problema 6 )

69. S˘a se calculeze lungimea laturii AB a triunghiului ABC s tiind c˘a BC = 6, AC = 3 2 s i m (C ) = 45 .

,

,

70. S˘a se calculeze sin 2 120 + cos 2 60 .

(

2009, varianta 64, subiectul I, problema 6 )

(

2009, varianta 65, subiectul I, problema 6 )

71. S˘a se calculeze lungimile catetelor triunghiului ABC , s tiind c˘a m (A) = 90 , m (B ) = 60 s i lungimea ipotenuzei este egal˘a cu 8.

,

,

( 2009, varianta 66, subiectul I, problema 5 )

72. S˘a se calculeze lungimea laturii AC a triunghiului ABC , s tiind c˘a m (B ) = 45 , m (C ) = 30 s i AB = 10.

,

,

( 2009, varianta 67, subiectul I, problema 5 )

73. S˘a se calculeze lungimile catetelor unui triunghi dreptunghic, s tiind c˘a aria acestuia este 18, iar m˘asura unui unghi este egal˘a cu 45 .

,

( 2009, varianta 68, subiectul I, problema 5 )

74. S˘a se demonstreze c˘a expresia (sin x + cos x) 2 2 sin x · cos x este constant˘a, pentru oricare num˘ar real x.

( 2009, varianta 68, subiectul I, problema 6 )

5

75.

S˘a se calculeze sin 10 cos 80 .

( 2009, varianta 69, subiectul I, problema 5 )

76. S˘a se determine cos(180 x), s tiind c˘a x este m˘asura unui unghi ascut it s i cos x = 1 2 .

,

,

,

( 2009, varianta 70, subiectul I, problema 6 )

77. S˘a se calculeze aria paralelogramului ABCD , s tiind c˘a AB = 8, BC = 10 s i m (BCD ) = 150 .

,

,

( 2009, varianta 71, subiectul I, problema 6 )

78. S˘a se calculeze cosinusul unghiului ascut it format de diagonalele dreptunghiului ABCD , s tiind c˘a AB = 16

,

,

s i BC = 12.

,

79. S˘a se calculeze sin 2 30 + cos 2 60 .

(

2009, varianta 72, subiectul I, problema 5 )

(

2009, varianta 72, subiectul I, problema 6 )

80. S˘a se determine lungimile catetelor AB s i AC ale triunghiului dreptunghic ABC , s tiind c˘a sin B = 5 3 s i BC = 15.

,

,

,

( 2009, varianta 73, subiectul I, problema 6 )

81. S˘a se calculeze aria dreptunghiului ABCD , s tiind c˘a AC = 10 s i m (BAC ) = 30 .

,

,

( 2009, varianta 74, subiectul I, problema 6 )

82. S˘a se calculeze aria paralelogramului ABCD ˆın care AB = 6 3, AD = 4 s i m (DAB ) = 150 .

,

83. S˘a se calculeze sin 2 135 + cos 2 45 .

(

2009, varianta 75, subiectul I, problema 6 )

(

2009, varianta 76, subiectul I, problema 6 )

84. S˘a se arate c˘a, pentru orice unghi ascut it x, este adev˘arat˘a egalitatea sin x · cos(90 x)+cos 2 (180 x) = 1.

,

( 2009, varianta 77, subiectul I, problema 6 )

85. S˘a se demonstreze c˘a ˆıntr-un triunghi dreptunghic ABC , cu m (A) = 90 , are loc relat ia

,

AD 2 = AB · AC · sin B · sin C , unde D este piciorul ˆın˘alt imii duse din vˆarful A.

,

( 2009, varianta 78, subiectul I, problema 6 )

86. Fie triunghiul ascut itunghic ABC . S˘a se determine m˘asura unghiului A, s tiind c˘a BC = 6 s i raza cercului circumscris triunghiului are lungimea egal˘a cu 2 3.

,

,

,

( 2009, varianta 80, subiectul I, problema 6 )

87. S˘a se determine lungimea laturii BC a triunghiului ABC , s tiind c˘a AC = 6, AB = 4 s i m (BAC ) = 60 .

,

,

( 2009, varianta 81, subiectul I, problema 6 )

88. S tiind c˘a sin 80 cos 80 = a , s˘a se calculeze sin 100 + cos 100 a .

,

( 2009, varianta 82, subiectul I, problema 6 )

6

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

S˘a se determine aria triunghiului ABC , ˆın care AB = 4, AC = 6 s i m (BAC ) = 45 .

,

(

2009, varianta 83, subiectul I, problema 5 )

S˘a se calculeze sin 135 + tg 45 cos 45 .

(

2009, varianta 83, subiectul I, problema 6 )

Se consider˘a dreptunghiul ABCD care are AB = 8 s i BC = 6. S˘a se calculeze cosinusul unghiului ascut it format de diagonalele dreptunghiului.

,

,

S˘a se calculeze sin(180 x), s tiind c˘a sin x = 5 4 .

,

S˘a se calculeze cos(180 x), s tiind c˘a cos x = 1 3 .

,

(

2009, varianta 84, subiectul I, problema 5 )

(

2009, varianta 85, subiectul I, problema 6 )

(

2009, varianta 86, subiectul I, problema 6 )

S˘a se determine aria unui triunghi ABC , s tiind c˘a AB = AC = 2 s i m (A) = 30 .

,

,

 

(

2009, varianta 87, subiectul I, problema 5 )

S˘a se calculeze 2 sin 2 135 .

 

(

2009, varianta 87, subiectul I, problema 6 )

S˘a se calculeze sin 100 + cos 100 sin 80 + cos 80 .

 

(

2009, varianta 88, subiectul I, problema 6 )

S˘a se calculeze lg(tg 40 ) · lg(tg 41 ) ·

· lg(tg 45 ).

 

(

2009, varianta 89, subiectul I, problema 6 )

S˘a se calculeze sin A ˆın triunghiul ABC , s tiind c˘a BC = 10, iar lungimea razei cercului circumscris triunghiului este egal˘a cu 10.

,

 

(

2009, varianta 90, subiectul I, problema 6 )

S˘a

se

calculeze produsul (cos 1 cos 9 ) · (cos 2 cos 8 ) ·

· (cos 9 cos 1 ).

 

(

2009, varianta 91, subiectul I, problema 6 )

S˘a se demonstreze c˘a, dac˘a triunghiul ABC este dreptunghic ˆın A, atunci are loc relat ia

,

sin B + cos B = AB BC + AC

.

( 2009, varianta 92, subiectul I, problema 6 )

S˘a se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ABC , s tiind c˘a sin A = circumscris triunghiului este egal˘a cu 4.

,

1

2 s

,

i c˘a lungimea razei cercului

( 2009, varianta 93, subiectul I, problema 6 )

S˘a se calculeze cos A ˆın triunghiul ABC , s tiind c˘a AB = 2, BC = 3 s i AC = 4.

,

,

( 2009, varianta 95, subiectul I, problema 6 )

7

103. Se consider˘a triunghiul dreptunghic ABC , cu m (A) = 90 s i cos B = 3 . S˘a se calculeze sin C .

,

5

( 2009, varianta 96, subiectul I, problema 6 )

104. S tiind c˘a triunghiul ABC are BC = 10, AC = 5 s i AB = 5 3, s˘a se calculeze cos A.

,

,

( 2009, varianta 97, subiectul I, problema 6 )

105. S˘a se calculeze raza cercului circumscris triunghiului ABC , s tiind c˘a BC = 4 s i m˘asura unghiului A este de 30 .

,

,

( 2009, varianta 100, subiectul I, problema 6 )

8