Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECT NR.

52
Rezolvare:
1. Achizitie utilaj din i!ort:
Inregistare facture externa 21"1 #$#
"$.$$$
(10.000$*3 lei / $)
Inregistrare transport
extern
21"1 #$#
%.$$$
(2.000$*3lei/$)
Inregistrare taxe vamale 21"1 ##%
".%$$
(30.000+6.000)*10
Inregistrare commision
vamal (0.!)
21"1 #$#
1&$
(30.000+6.000)*0.!
Inregistrare "#$ 1%
##2% #$1
'.55&(2$
(30.000+6.000+3.600+1&0)*1%

2. 1. In conta)ilitatea locatorului:

Inregistrare ac'i(itie utila) * #$# %.5#5
21"1 5.5$$
##2%
1$#5
+5.5$$,1-*.
Inregistrare amorti(are
lunara
%&11 2&1"
-1(%'
(!.!00/!*12)
Inregistrare c'irie #11 *
'$%
##2'
#an(are utila) #%1 * ".-2'
'5&" "."$$

##2'
%2'
+"."$$/1-*.
*coatere +in gestiune utila) * 21"1 5.5$$
%5&" "."$$
2&1" 2.2$$
Incasare van(are utli)a 5"11 #%1 ".-2'

Intrucat nu este +ata valoarea re(i+uala la care se va efecta van(area mi)locului fix , masiuna
+e fre(at - vom inregistra van(area la valoarea ramasa +e amorti(at.

#aloare amorti(ata . amorti(are lunara x 2/ luni . %1-60 lei / luna x2/ luni 0 2.2$$ lei
#aloare ramasa neamorti(ata !.!0012.200 . "."$$ lei
In scopul pre(entarii in contul +e profit si pier+ere- castigurile sau pier+erile o2tinute in urma
ce+arii unor imo2ili(ari corporale tre2uie +eterminate ca +iferenta intre veniturile generate
+e scoaterea +in evi+enta si valoarea sa neamori(ata- inclusiv c'eltuielile oca(ionate +e
acestea si tre2uie pre(entate ca valoare neta- ca venituri sau c'eltuieli- +upa ca(- in contul +e
profit si pier+ere la elementul 3alte venuturi +in exploatare4 sau 3alte c'eltuieli +e
exploatare4- +upa ca(.
2. 2. In conta)ilitatea 1ocatarului:

Inregistrare primire utila) in
leasing operational
&$"% ---

Inregistrare c'irie * #$1
%12
##2%
5lata furni(or #$1 5"11
Inregistrare ac'i(itie utila) * #$# ".-2'
21"1 "."$$
##2% %2'
*coatere utila) +in evi+ent
extra2ilantiera
--- &$"%

5lata furni(or imo2ili(ari #$# 5"11 ".-2'
Inregistrare amorti(are
lunara
%&11 2&1"


". 1. In conta)ilitatea 2ocietatii 3RI45E67RES SA:

Inregistrare c'irie * #$1 1.'&5
%$12 1.5$$
##2% 2&5
5lata c'irie #$1 5"11 1.'&5
Inregistrare primire in c'irie
autocamion
&$"% ---

". 2. In conta)ilitatea 2ocietatii coerciale R58TRANS SA:

6acturare c'irie #11 * 1.'&5
'$% 1.5$$
##2' 2&5
Incasare c'irie 5"11 #11 1.'&5
Inregistrare amori(are
lunara
%&11 2&1" 1.#$$