Sunteți pe pagina 1din 190

L E G E

Codul fiscal

nr. 1163-XIII din 24.04.97

Monitorul Oficial, ediie special din 08.02.2007 pag.4
Monitorul Oficial, ediie special, 2005
Monitorul Oficial nr.102-103 din 23.08.2001 art.814 pag.2
Monitorul Oficial al .Moldo!a nr."2#522 din 18.0$.1$$7

* * *
C U P I ! "

#i$lul I
%I"P&'I(II GE!E)LE
Articolul 1. Relaiile reglementate de prezentul cod
Articolul 2. Sistemul fiscal al Republicii Moldova
Articolul 3. Legislaia fiscal
Articolul . !ratate internaionale
Articolul ". #oiuni generale
Articolul $. %mpozite &i ta'e &i tipurile lor
Articolul (. Stabilirea) modificarea &i anularea impozitelor &i ta'elor generale de stat &i locale
Articolul *. +repturile &i obligaiile contribuabilului
Articolul ,. Administrarea fiscal
Articolul 1-. Activitatea organelor cu atribuii de administrare fiscal
Articolul 11. Aprarea drepturilor &i intereselor contribuabilului

#i$lul II
I*P&'I#UL PE +E!I#

Ca,i$olul 1
%I"P&'I(II GE!E)LE
Articolul 12. #oiuni
1../Articolul 12
1
. 0erioada fiscal privind impozitul pe venit
Articolul 13. Subiecii impunerii
Articolul 1. 1biectul impunerii
Articolul 1". 2otele de impozit
1../Articolul 1"
1
. Modul de determinare a obligaiilor fiscale
Articolul 1$. !recerea 3n cont a impozitelor
Articolul 1(. %mpozitarea venitului proprietarului decedat

Ca,i$olul 2
C&*P&'I(I) +E!I#ULUI
Articolul 1*. Sursele de venit impozabile
Articolul 1,. 4aciliti acordate de patron
Articolul 2-. Sursele de venit neimpozabile
Articolul 21. Reguli speciale referitoare la venit
Articolul 22. #erecunoa&terea venitului 3n cazul pierderii forate a proprietii

Ca,i$olul 3
%E%UCEILE )-EE!#E )C#I+I#.(II %E /!#EPI!'.#&
Articolul 23. Regula general
Articolul 2. +educerea c5eltuielilor aferente activitii de 3ntreprinztor
Articolul 2". +educerea dob3nzilor
Articolul 2$. +educerea uzurii calculate
Articolul 2(. 6aloarea mi7loacelor fi'e
Articolul 2*. +educerea amortizrii proprietii nemateriale
Articolul 2,. +educerea c5eltuielilor legate de e'tracia resurselor naturale irecuperabile
Articolul 3-. Restriciile privind deducerea impozitelor &i amenzilor
Articolul 31. Limitarea altor deduceri
Articolul 32. Reportarea pierderilor 3n viitor

Ca,i$olul 4
"CU#II 0I )L#E %E%UCEI
Articolul 33. Scutiri personale
Articolul 3. Scutiri acordate soiei 8soului9
Articolul 3". Scutiri pentru persoanele 3ntreinute
Articolul 3$. Alte deduceri

Ca,i$olul 1
CE0#EE) 0I PIE%EILE %E C)PI#)L
Articolul 3(. Recunoa&terea &i determinarea cre&terii &i pierderilor de capital
Articolul 3*. #oiuni referitoare la activele de capital
Articolul 3,. Restriciile privind deducerea pierderilor de capital
Articolul -. Redistribuirea 8transmiterea9 proprietii 3ntre soi
Articolul 1. 4aciliti la v3nzarea locuinei de baz
Articolul 2. +onaiile
Articolul 3. !ransmiterea proprietii ca urmare a decesului

Ca,i$olul 6
EGULI %E E+I%E!(.
Articolul . Metodele de eviden &i aplicarea lor
Articolul ". Metoda procenta7ului 3ndeplinit
Articolul $. Regimul evidenei stocurilor de mrfuri &i materiale
Articolul (. :videna venitului rezultat din proprietatea comun
Articolul *. :videna deducerilor recuperate

Ca,i$olul 7
I*P&'I#)E) U!& C)#EG&II %E C&!#I2U)2ILI
Articolul ,. Agenii economici subieci ai sectorului 3ntreprinderilor mici &i mi7locii) gospodriile
rne&ti 8de fermier9) cooperativele agricole de prestri servicii) rezidenii zonelor economice
libere) rezidenii parcurilor &tiinifico;te5nologice &i rezidenii incubatoarelor de inovare
1../Articolul ,
1
. 1rganizaiile din sfera &tiinei &i inovrii
2../Articolul ,
2
. 4aciliti fiscale pentru investiii
Articolul "-. Activitatea de asigurare<reasigurare
Articolul "1. Autoritile publice &i instituiile publice scutite de impozit
1../Articolul "1
1
. %nstituiile medico;sanitare publice &i private
Articolul "2. 1rganizaiile necomerciale scutite de impozit
Articolul "3. Afacerile au'iliare
1../Articolul "3
1
. =ntreprinderile create de societile orbilor) surzilor &i invalizilor
2../Articolul "3
2
. Asociaiile de economii &i 3mprumut ale cetenilor
3../Articolul "3
3
. 1rganizaiile sindicale
Articolul ". 1rganizaiile statelor strine) organizaiile internaionale &i personalul acestora

Ca,i$olul 3
EGI*UL -I"C)L /! C)'UL &G)!I'.II4 LIC5I%.II
0I E&G)!I'.II )GE!(IL& EC&!&*ICI
Articolul "". 2ontribuiile la capital
Articolul "$. 0lile efectuate de agenii economici
Articolul "(. Lic5idarea agentului economic
Articolul "*. Reorganizarea agentului economic
Articolul ",. Regulile 3n cazul lic5idrii sau reorganizrii agentului economic

Ca,i$olul 9
EGULI CU PI+IE L) "&CIE#.(I 0I -&!%UI %E I!+E"#I(II
Articolul $-. +eterminarea venitului 8sau pierderilor9 societii
Articolul $1. 0lile efectuate de societate
Articolul $2. >aza valoric a7ustat a cotei;pri a membrului societii
Articolul $3. 4ondurile de investiii

Ca,i$olul 10
I*P&'I#)E) -&!%UIL& !E"#)#)LE %E PE!"II
Articolul $. 4ondurile nestatale calificate de pensii
Articolul $". 4ondurile nestatale necalificate de pensii
Articolul $$. +educerea vrsmintelor
Articolul $(. Restriciile privind deducerea vrsmintelor
Articolul $*. %mpozitarea venitului fondului nestatal calificat de pensii
Articolul $,. 4ondul nestatal calificat de pensii instituit 3n strintate

Ca,i$olul 10
1

I*P&'I#)E) !&#)IL& PI+)(I
1../Articolul $,
1
. Activitatea notarial
2../Articolul $,
2
. Subiectul impunerii
3../Articolul $,
3
. 1biectul impunerii
../Articolul $,

. 25eltuielile notarului privat


"../Articolul $,
"
. 2ota de impozit

Ca,i$olul 11
I*P&'I#)E) !EE'I%E!(IL&. PE+E%EI "PECI)LE
PE!#U #)#)#ELE I!#E!)(I&!)LE
Articolul (-. +ispoziii generale privind divizarea surselor de venit ale nerezidenilor
Articolul (1. 6enitul nerezidenilor obinut 3n Republica Moldova
Articolul (2. 6enitul obinut peste 5otarele Republicii Moldova
Articolul (3. Reguli de impozitare a veniturilor nerezidenilor care nu desf&oar activitate 3n
Republica Moldova printr;o reprezentan permanent
Articolul (. Reguli de impozitare a veniturilor nerezidenilor obinute de la alte persoane rezidente
Articolul (". Reguli de impozitare a nerezidenilor care desf&oar activitate 3n Republica Moldova
printr;o reprezentan permanent
Articolul ($. Reguli pentru nerezideni care au reprezentan pe teritoriul Republicii Moldova
Articolul ((. Reguli pentru nerezideni care e'ercit activitate pe &antierul de construcie
Articolul (*. 6enitul persoanei fizice care 3nceteaz a mai fi rezident sau care obine statut de
rezident
Articolul (,. !recerea 3n cont a impozitelor
1../Articolul (,
1
. 0revederi pentru agenii economici nerezideni
2../Articolul (,
2
. 6eniturile din sursa aflat peste 5otarele Republicii Moldova ale deintorilor a
1-? din capitalul unui nerezident
3../Articolul (,
3
. 0revederi speciale privind tratatele internaionale

Ca,i$olul 12
EGI*UL -I"C)L PE!#U %I+I%E!%E
Articolul *-. %mpozitarea dividendelor
1../Articolul *-
1
. Ac5itarea prealabil a impozitului pe dividende

Ca,i$olul 13
#ECEE) /! C&!# ) I*P&'I#EL&
Articolul *1. !recerea 3n cont a impozitelor calculate &i reinute
Articolul *2. !recerea 3n cont a impozitului ac5itat 3n strintate

Ca,i$olul 14
PE'E!#)E) %ECL))(IEI CU PI+IE L) I*P&'I#UL PE +E!I# 0I
) %&CU*E!#ULUI CU PI+IE L) +E!I#UL "&CIE#.(II.
U#ILI')E) C&%ULUI -I"C)L
Articolul *3. 0rezentarea declaraiei cu privire la impozitul pe venit &i a documentului cu privire la
venitul societii
Articolul *. Ac5itarea impozitului 3n rate
Articolul *". Semnarea declaraiilor &i altor documente
Articolul *$. @tilizarea codului fiscal
Articolul *(. !ermenele) modul) forma &i locul ac5itrii impozitului

Ca,i$olul 11
E(I!EE) I*P&'I#ULUI L) "U") %E PL)#.
Articolul **. Reinerea impozitului din salariu
Articolul *,. Reinerea impozitului din dob3nzi &i roAaltA
Articolul ,-. Reinerile din alte pli efectuate 3n folosul rezidentului
1../Articolul ,-
1
. Reinerea final a impozitului din unele tipuri de venit
Articolul ,1. Reinerile din veniturile nerezidentului
Articolul ,2. Ac5itarea impozitelor reinute la sursa de plat &i prezentarea ctre organele fiscale &i
contribuabili a documentelor privind plile &i<sau impozitele reinute

#i$lul III
#)X) PE +)L&)E) )%.UG)#.

Ca,i$olul 1
%I"P&'I(II GE!E)LE
Articolul ,3. #oiuni generale

Ca,i$olul 2
"U2IEC(I 0I &2IEC#E I*P&')2ILE
Articolul ,. Subiecii impozabili
Articolul ,". 1biectele impozabile

Ca,i$olul 3
*&%UL %E C)LCUL)E 0I )C5I#)E ) #.+.).
Articolul ,$. 2otele !.6.A.
Articolul ,(. 6aloarea impozabil a livrrii impozabile
Articolul ,*. A7ustarea valorii impozabile a livrrii impozabile
Articolul ,,. Livrrile efectuate la un pre mai mic dec3t cel de pia) fr efectuarea plii) 3n contul
retribuirii muncii
Articolul 1--. 6aloarea impozabil a mrfurilor importate
Articolul 1-1. Modul de calculare &i ac5itare a !.6.A.
1../Articolul 1-1
1
. Restituirea !.6.A. la investiii 8c5eltuieli9 capitale) cu e'cepia investiiilor cu
destinaie locativ &i a investiiilor 3n mi7loace de transport
Articolul 1-2. !recerea 3n cont a !.6.A. pe valorile materiale) serviciile procurate

Ca,i$olul 4
LI+.ILE "CU#I#E %E #.+.).
Articolul 1-3. Scutirea de !.6.A.

Ca,i$olul 1
I*P&'I#)E) L) C&#) 'E& ) #.+.).
Articolul 1-. Livrrile impozitate la cota zero

Ca,i$olul 6
LI+.ILE
Articolul 1-". Livrrile de mrfuri) servicii
Articolul 1-$. Livrrile efectuate de ctre ageni &i anga7ai
Articolul 1-(. !ransmiterea dreptului de desf&urare a activitii de 3ntreprinztor

Ca,i$olul 7
#E*E!ELE &2LIG)(IEI -I"C)LE
Articolul 1-*. !ermenele obligaiei fiscale
Articolul 1-,. !ermenele obligaiei fiscale 3n cazul importurilor

Ca,i$olul 3
L&CUL LI+.II
Articolul 11-. Locul livrrii mrfurilor
Articolul 111. Locul livrrii serviciilor

Ca,i$olul 9
)%*I!I"#)E) #.+.).
Articolul 112. =nregistrarea subiectului impozabil
1../Articolul 112
1
. =nregistrarea subiecilor impozabili care efectueaz investiii 8c5eltuieli9 capitale)
cu e'cepia investiiilor cu destinaie locativ &i a investiiilor 3n mi7loace de transport
Articolul 113. Anularea 3nregistrrii
Articolul 11. 0erioada fiscal privind !.6.A.
Articolul 11". +eclararea !.6.A. &i ac5itarea ei
Articolul 11$. !recerea 3n cont a !.6.A. 3n cazul datoriilor compromise
Articolul 11(. 4actura fiscal
Articolul 11*. :videna mrfurilor) serviciilor

#i$lul I+
)CCI'ELE

Ca,i$olul 1
%I"P&'I(II GE!E)LE
Articolul 11,. #oiuni

Ca,i$olul 2
"U2IEC(II I*PU!EII4 &2IEC#ELE I*PU!EII 0I 2)') I*P&')2IL.
Articolul 12-. Subiecii impunerii
Articolul 121. 1biectele impunerii &i baza impozabil

Ca,i$olul 3
C&#ELE )CCI'EL&4 *&%UL %E C)LCUL)E 0I #E*E!ELE %E )C5I#)E
Articolul 122. 2otele accizelor
Articolul 123. Modul de calculare &i termenele de ac5itare a accizelor
1../Articolul 123
1
. Modul de calculare a accizelor la igaretele cu filtru
Articolul 12. =nlesniri la plata accizelor
Articolul 12". !recerea la cont &i restituirea accizelor ac5itate

Ca,i$olul 4
/!EGI"#)E) "U2IEC(IL& I*PU!EII. E+I%E!() *.-UIL&
"UPU"E )CCI'EL& CE "E EXPE%I)'. 6"E #)!"P&#.7.
%ECL))E) )C5I#.II )CCI'EL&
Articolul 12$. =nregistrarea subiecilor impunerii
Articolul 12(. :videna mrfurilor supuse accizelor ce se e'pediaz 8se transport9. +eclararea
ac5itrii accizelor

Ca,i$olul 1
)%*I!I"#)E) )CCI'EL&
Articolul 12*. 2ontrolul efectuat de organele fiscale &i organele vamale

Ane' Mrfurile supuse accizelor
#i$lul +
)%*I!I"#)E) -I"C)L.

Ca,i$olul 1
%I"P&'I(II GE!E)LE
Articolul 12,. #oiuni
Articolul 13-. Raporturile reglementate
Articolul 131. 1rganele cu atribuii de administrare fiscal

Ca,i$olul 2
&G)!UL -I"C)L
Articolul 132. Sarcina de baz &i principiile generale de organizare a organului fiscal
Articolul 133. Atribuiile organului fiscal
Articolul 13. +repturile organului fiscal &i ale funcionarului fiscal
Articolul 13". 8:'clus9
Articolul 13$. 1bligaiile organului fiscal &i ale funcionarului fiscal
Articolele 13(;1. 8:'cluse9
Articolul 1". Ridicarea documentelor
Articolul 1$. 0ostul fiscal
Articolul 1(. 2olaborarea organului fiscal cu autoritile publice
Articolul 1*. Selectarea) 3ncadrarea &i concedierea funcionarilor fiscali
Articolul 1,. Bradele de calificare ale funcionarilor fiscali
Articolul 1"-. 8:'clus9
Articolul 1"1. Aprarea drepturilor &i intereselor funcionarilor fiscali
Articolul 1"2. Asigurarea material &i social a funcionarului fiscal
Articolul 1"3. Rspunderea funcionarului fiscal. +reptul de a contesta aciunile lui

Ca,i$olul 3
)L#E &G)!E CU )#I2U(II %E )%*I!I"#)E -I"C)L.
1../Articolul 1"3
1
. Atribuiile &i drepturile 2entrului pentru 2ombaterea 2rimelor :conomice &i
2orupiei
Articolul 1". Atribuiile &i drepturile organelor vamale
Articolul 1"". 1bligaiile organelor vamale
Articolul 1"$. Atribuiile serviciului de colectare a impozitelor &i ta'elor locale
Articolul 1"(. +repturile serviciului de colectare a impozitelor &i ta'elor locale
Articolul 1"*. 1bligaiile serviciului de colectare a impozitelor &i ta'elor locale
Articolul 1",. Actele serviciului de colectare a impozitelor &i ta'elor locale
Articolul 1$-. 1rganizarea &i funcionarea serviciului de colectare a impozitelor &i ta'elor locale

Ca,i$olul 4
E+I%E!() C&!#I2U)2ILIL&
Articolul 1$1. +ispoziii generale
Articolul 1$2. Atribuirea codului fiscal
Articolul 1$3. Locul) termenele &i modul de atribuire a codului fiscal
Articolul 1$. Registrul fiscal de stat
Articolul 1$". @tilizarea codului fiscal
Articolul 1$$. Aportul autoritilor publice la evidena contribuabililor
1../Articolul 1$$
1
. Aportul >ncii #aionale a Moldovei 3n evidena instituiilor financiare liceniate
Articolul 1$(. 1bligaiile 3n cazul desc5iderii) modificrii sau 3nc5iderii conturilor bancare
Articolul 1$*. Anularea codului fiscal

Ca,i$olul 1
&2LIG)(I) -I"C)L.
Articolul 1$,. #a&terea &i modificarea obligaiei fiscale
Articolul 1(-. Modul de stingere a obligaiei fiscale
Articolul 1(1. Stingerea obligaiei fiscale prin ac5itare
Articolul 1(2. Stingerea obligaiei fiscale prin anulare
Articolul 1(3. Stingerea obligaiei fiscale prin prescripie
Articolul 1(. Stingerea obligaiei fiscale prin scdere
Articolul 1(". Stingerea obligaiei fiscale prin compensare
Articolul 1($. Restituirea sumei pltite 3n plus &i a sumei care) conform legislaiei fiscale) urmeaz a fi
restituit
Articolul 1((. Stingerea obligaiei fiscale prin e'ecutare silit
Articolul 1(*. +ata stingerii obligaiei fiscale
Articolul 1(,. Succesiunea stingerii obligaiilor fiscale
Articolul 1*-. Modificarea termenului de stingere a obligaiei fiscale

Ca,i$olul 6
E"P&!")2ILI#)#E) %E "#I!GEE) &2LIG)(IEI -I"C)LE
Articolul 1*1. Responsabilitatea persoanei cu funcie de rspundere de stingerea obligaiei fiscale a
contribuabilului
Articolul 1*2. Responsabilitatea persoanei cu funcie de rspundere a contribuabilului obligat s rein
sau s perceap de la o alt persoan impozitele) ta'ele) ma7orrile de 3nt3rziere 8penalitile9
&i<sau amenzile &i s le verse la buget
Articolul 1*3. Responsabilitatea persoanei care dob3nde&te o proprietate de a stinge restana persoanei
care 3i transmite proprietatea
Articolul 1*. Responsabilitatea pentru obligaiile fiscale ale persoanei 3n curs de lic5idare
Articolul 1*". Responsabilitatea pentru obligaiile fiscale ale persoanei 3n cazul reorganizrii ei
Articolul 1*$. Stingerea obligaiilor fiscale ale persoanelor fizice decedate) declarate moarte) disprute
fr veste) lipsite de capacitate de e'erciiu sau cu capacitate de e'erciiu restr3ns

Ca,i$olul 7
%)E) %E "E)*. -I"C)L.
Articolul 1*(. 0rezentarea drii de seam fiscale
Articolul 1**. +area de seam fiscal corectat
Articolul 1*,. 2alcularea impozitelor &i ta'elor de ctre organul fiscal

Ca,i$olul 3
E+I%E!() &2IEC#EL& I*P&')2ILE 0I ) &2LIG)(IIL& -I"C)LE
Articolul 1,-. 0rincipiile generale de eviden a obiectelor impozabile &i a obligaiilor fiscale
Articolul 1,1. Avizul de plat a obligaiei fiscale
Articolul 1,2. !ermenul de remitere a avizului de plat &i termenul de stingere a obligaiei fiscale

Ca,i$olul 9
EXECU#)E) "ILI#. ) &2LIG)(IEI -I"C)LE
Articolul 1,3. 2ondiiile declan&rii e'ecutrii silite a obligaiei fiscale
Articolul 1,. Modalitile de e'ecutare silit a obligaiei fiscale
Articolul 1,". 1rganele abilitate cu e'ecutarea silit a obligaiei fiscale
Articolul 1,$. Regulile generale de e'ecutare silit a obligaiei fiscale
Articolul 1,(. =ncasarea de mi7loace bne&ti de pe conturile bancare ale contribuabilului
Articolul 1,*. Ridicarea de la contribuabil a mi7loacelor bne&ti 3n numerar
Articolul 1,,. Reguli generale de sec5estrare a bunurilor
Articolul 2--. Sec5estrarea bunurilor ca modalitate de asigurare a e'ecutrii silite a obligaiei fiscale
Articolul 2-1. Sec5estrarea bunurilor contribuabilului care se afl la alte persoane
Articolul 2-2. Ridicarea sec5estrului
Articolul 2-3. 2omercializarea bunurilor sec5estrate
Articolul 2-. Ridicarea bunurilor
Articolul 2-". @rmrirea datoriei debitoare
Articolul 2-$. %mposibilitatea e'ecutrii silite a obligaiei fiscale
Articolul 2-(. :videna aciunilor de e'ecutare silit a obligaiei fiscale

Ca,i$olul 10
&G)!I')E) LICI#)(IEI %E 2U!UI "EC5E"#)#E
Articolul 2-*. 1rganizarea evalurii bunurilor sec5estrate
Articolul 2-,. 1rganizarea licitaiilor
Articolul 21-. 2omisia de licitaie
Articolul 211. 2ondiiile de participare la licitaie
Articolul 212. +esf&urarea licitaiei
Articolul 213. =nc5eierea contractului de v3nzare;cumprare &i ac5itarea preului lotului

Ca,i$olul 11
C&!#&LUL -I"C)L
Articolul 21. 0rincipiile generale de efectuare a controlului fiscal
Articolul 21". 2ontrolul fiscal la oficiul organului fiscal sau al altui organ cu atribuii de administrare
fiscal
Articolul 21$. 2ontrolul fiscal la faa locului
Articolul 21(. 6erificarea faptic
Articolul 21*. 6erificarea documentar
Articolul 21,. 6erificarea total
Articolul 22-. 6erificarea parial
Articolul 221. 6erificarea tematic
Articolul 222. 6erificarea operativ
Articolul 223. 6erificarea prin contrapunere
Articolul 22. :'clus
Articolul 22". Metodele &i sursele indirecte de estimare a sumei obligaiei fiscale
Articolul 22$. 2itaia la organul fiscal) inclusiv citaia bancar) procedura de audiere

Ca,i$olul 12
)"IGU)E) "#I!GEII &2LIG)(IEI -I"C)LE
Articolul 22(. Msurile de asigurare a stingerii obligaiei fiscale
Articolul 22*. Ma7orarea de 3nt3rziere 8penalitatea9
Articolul 22,. Suspendarea operaiunilor la conturile bancare
Articolul 23-. Sec5estrarea bunurilor

Ca,i$olul 13
%I"P&'I(II GE!E)LE PI+I!% ."PU!%EE) PE!#U /!C.LC.I -I"C)LE
Articolul 231. #oiunea &i temeiurile tragerii la rspundere pentru 3nclcare fiscal
Articolul 232. 0ersoanele pasibile de rspundere pentru 3nclcare fiscal
Articolul 233. 2ondiii generale de tragere la rspundere pentru 3nclcare fiscal
Articolul 23. Absolvirea de rspundere pentru 3nclcare fiscal
Articolul 23". Scopul &i forma sanciunilor fiscale
Articolul 23$. Amenda
Articolul 23(. 8:'clus9
Articolul 23*. Regulile generale de aplicare a sanciunii fiscale

Ca,i$olul 14
P&CE%U) %E EX)*I!)E ) C)'UIL& %E /!C.LC)E -I"C)L.
Articolul 23,. Scopul procedurii de e'aminare a cazului de 3nclcare fiscal
Articolul 2-. 2ircumstanele care e'clud procedura de e'aminare a cazului de 3nclcare fiscal
Articolul 21. Autoritatea abilitat s e'amineze cauzele privind 3nclcrile fiscale
Articolul 22. +repturile &i obligaiile persoanei trase la rspundere pentru 3nclcare fiscal
Articolul 23. 0articiparea persoanei trase la rspundere pentru 3nclcare fiscal la e'aminarea cazului
Articolul 2. Reprezentantul &i confirmarea 3mputernicirilor lui
Articolul 2". Locul &i modul e'aminrii cazului de 3nclcare fiscal
Articolul 2$. !ermenele de e'aminare a cazului de 3nclcare fiscal
Articolul 2(. 2larificarea circumstanelor cazului de 3nclcare fiscal
Articolul 2*. +ecizia asupra cazului de 3nclcare fiscal
Articolul 2,. !ipurile de decizii
Articolul 2"-. 0ronunarea deciziei asupra cazului de 3nclcare fiscal &i 3nm3narea unui e'emplar al
deciziei
Articolul 2"1. 0ropunerile de lic5idare a cauzelor &i condiiilor sv3r&irii 3nclcrii fiscale
Articolul 2"2. :'ecutarea deciziei asupra cazului de 3nclcare fiscal

Ca,i$olul 11
#IPUILE %E /!C.LC.I -I"C)LE 0I ."PU!%EE) PE!#U ELE
Articolul 2"3. =mpiedicarea activitii organului fiscal
Articolul 2". #eutilizarea ma&inilor de cas &i de control. #eeliberarea documentului de plat pentru
cltorie
Articolul 2"". #eprezentarea informaiei despre sediu
Articolul 2"$. #erespectarea regulilor de eviden a contribuabililor
Articolul 2"(. =nclcarea regulilor de inere a evidenei contabile &i a evidenei 3n scopuri fiscale
Articolul 2"*. :'clus
Articolul 2",. =nclcarea de ctre instituiile financiare 8sucursale sau filialele acestora9 a modului de
decontare
Articolul 2$-. #erespectarea modului de 3ntocmire &i de prezentare a drii de seam fiscale
Articolul 2$1. =nclcarea regulilor de calculare &i de plat a impozitelor &i ta'elor
Articolul 2$2. Lipsa certificatului de acciz &i<sau a timbrelor de acciz) a .!imbrelor de acciz. Mrcilor
comerciale de stat.
1../Articolul 2$2
1
. #erespectarea regulilor de comercializare a igaretelor cu filtru
Articolul 2$3. #erespectarea regulilor de e'ecutare silit a obligaiei fiscale

Ca,i$olul 16
#E*E!ELE %E PE"CIP(IE
Articolul 2$. !ermenul de prescripie pentru determinarea obligaiilor fiscale
Articolul 2$". !ermenul de prescripie pentru stingerea obligaiei fiscale
Articolul 2$$. !ermenul de prescripie pentru compensarea ori restituirea sumelor pltite 3n plus sau a
sumelor care) conform legislaiei fiscale) urmeaz a fi restituite

Ca,i$olul 17
C&!#E"#)(IILE
Articolul 2$(. +reptul de a contesta decizia organului fiscal sau aciunea funcionarului fiscal
Articolul 2$*. !ermenul de depunere a contestaiei
Articolul 2$,. +epunerea contestaiei
Articolul 2(-. :'aminarea contestaiei
Articolul 2(1. +ecizia emis pe marginea contestaiei
Articolul 2(2. :'ecutarea deciziei contestate
Articolul 2(3. 2ontestarea deciziilor &i aciunilor privind e'ecutarea silit a obligaiei fiscale
Articolul 2(. 2ontestarea 3n instan 7udectoreasc a deciziei organului fiscal &i a aciunii
funcionarului fiscal

Ca,i$olul 13
)C#ELE !&*)#I+E
Articolul 2(". Actele normative ale organului fiscal

#i$lul +I
I*P&'I#UL PE 2U!UILE I*&2ILI)E

Ca,i$olul 1
%I"P&'I(II GE!E)LE
Articolul 2($. #oiuni

Ca,i$olul 2
"U2IEC(II I*PU!EII4 &2IEC#ELE I*PU!EII 0I
2)') I*P&')2IL. ) 2U!UIL& I*&2ILI)E
Articolul 2((. Subiecii impunerii
Articolul 2(*. 1biectele impunerii &i baza impozabil a bunurilor imobiliare

Ca,i$olul 3
E+)LU)E) 0I EE+)LU)E) 2U!UIL& I*&2ILI)E /! "C&PUL I*P&'I#.II
Articolul 2(,. :valuarea &i reevaluarea bunurilor imobiliare

Ca,i$olul 4
C&#ELE4 *&%UL %E C)LCUL)E 0I #E*E!ELE %E )C5I#)E
) I*P&'I#ULUI PE 2U!UILE I*&2ILI)E
Articolul 2*-. 2otele impozitului
Articolul 2*1. 2alcularea impozitului
Articolul 2*2. !ermenele ac5itrii impozitului

Ca,i$olul 1
/!LE"!II L) PL)#) I*P&'I#ULUI PE 2U!UILE I*&2ILI)E
Articolul 2*3. Scutirea de impozit
Articolul 2*. Scutirea de impozit acordat de autoritile administraiei publice locale

Ca,i$olul 6
)%*I!I"#)E) I*P&'I#ULUI PE 2U!UILE I*&2ILI)E
Articolul 2*". 4urnizarea informaiei
Articolul 2*$. Avizul de plat a impozitului
Articolul 2*(. Cinerea cadastrului fiscal

Ane' 6aloarea bunurilor imobiliare cu destinaie locativ 8apartamente &i case de locuit individuale9)
a terenurilor aferente acestor bunuri din municipii &i ora&e) inclusiv din localitile aflate 3n
componena acestora) cu e'cepia satelor 8comunelor9) valoare 3n limitele creia se acord
scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare) conform art.2*3 alin.829 din 2odul fiscal

#I#LUL +II
#)XELE L&C)LE

Ca,i$olul 1
%I"P&'I(II GE!E)LE
Articolul 2**. #oiuni
Articolul 2*,. Relaiile reglementate de prezentul titlu

Ca,i$olul 2
"U2IEC(II I*PU!EII 0I 2)') I*P&')2IL.
Articolul 2,-. Subiecii impunerii
Articolul 2,1. >aza impozabil

Ca,i$olul 3
C&#ELE4 *&%UL %E C)LCUL 0I %E PL)#. ) #)XEL& L&C)LE
Articolul 2,2. 2otele &i termenele de plat a ta'elor locale
Articolul 2,3. Modul de calculare
Articolul 2,. 0lata ta'elor locale

Ca,i$olul 4
/!LE"!II L) PL)#) #)XEL& L&C)LE
Articolul 2,". Scutirea de ta'e
Articolul 2,$. Scutirea de ta'e locale &i 3nlesnirile acordate de autoritatea administraiei publice locale

Ca,i$olul 1
)%*I!I"#)E) #)XEL& L&C)LE
Articolul 2,(. Atribuiile autoritii administraiei publice locale
Articolul 2,*. Responsabilitatea

Ane' !a'ele locale) termenele lor de plat &i de prezentarea drilor de seam fiscale

#I#LUL +III
#)XELE PE!#U E"U"ELE !)#U)LE

Ca,i$olul 1
%I"P&'I(II GE!E)LE
Articolul 2,,. #oiuni
Articolul 3--. Relaiile reglementate de prezentul titlu
Articolul 3-1. !ermenele de ac5itare &i prezentare a drilor de seam

Ca,i$olul 2
#)X) PE!#U )P.
Articolul 3-2. Subiecii impunerii
Articolul 3-3. 1biectul impunerii
Articolul 3-. 2otele impunerii
Articolul 3-". Modul de calculare a ta'ei
Articolul 3-$. =nlesniri fiscale

Ca,i$olul 3
#)X) PE!#U E-EC#U)E) P&"PEC(IU!IL& GE&L&GICE
Articolul 3-(. Subiecii impunerii
Articolul 3-*. 1biectul impunerii
Articolul 3-,. 2ota impunerii
Articolul 31-. Modul de calculare &i ac5itare a ta'ei

Ca,i$olul 4
#)X) PE!#U E-EC#U)E) EXPL&.IL& GE&L&GICE
Articolul 311. Subiecii impunerii
Articolul 312. 1biectul impunerii
Articolul 313. 2ota impunerii
Articolul 31. Modul de calculare &i ac5itare a ta'ei

Ca,i$olul 1
#)X) PE!#U EX#)GEE) *I!E)LEL& U#ILE
Articolul 31". Subiecii impunerii
Articolul 31$. 1biectul impunerii
Articolul 31(. 2otele impunerii
Articolul 31*. Modul de calculare &i ac5itare a ta'ei
Articolul 31,. =nlesniri

Ca,i$olul 6
#)X) PE!#U -&L&"IE) "P)(IIL& "U2#E)!E /! "C&PUL
C&!"#UC(IEI &2IEC#I+EL& "U2#E)!E4 )L#ELE %EC/#
CELE %E"#I!)#E EX#)C(IEI *I!E)LEL& U#ILE
Articolul 32-. Subiecii impunerii
Articolul 321. 1biectul impunerii
Articolul 322. 2ota impunerii
Articolul 323. Modul de calculare &i ac5itare a ta'ei
Articolul 32. =nlesniri

Ca,i$olul 7
#)X) PE!#U EXPL&)#)E) C&!"#UC(IIL& "U2#E)!E /! "C&PUL
%E"-.0U.II )C#I+I#.(II %E /!#EPI!'.#&4 )L#ELE %EC/#
CELE %E"#I!)#E EX#)C(IEI *I!E)LEL& U#ILE
Articolul 32". Subiecii impunerii
Articolul 32$. 1biectul impunerii
Articolul 32(. 2ota impunerii
Articolul 32*. Modul de calculare &i ac5itare a ta'ei
Articolul 32,. =nlesniri

Ca,i$olul 3
#)X) PE!#U LE*!UL ELI2E)# PE PICI&
Articolul 33-. Subiecii impunerii
Articolul 331. 1biectul impunerii
Articolul 332. 2otele impunerii
Articolul 333. Modul de calculare &i de ac5itare a ta'ei
Articolul 33. =nlesniri

Ane'a nr.1 2otele ta'ei pentru ap
Ane'a nr.2 2otele ta'elor pentru e'tragerea mineralelor utile
Ane'a nr.3 2otele ta'elor pentru lemnul eliberat pe picior

#i$lul IX
#)XELE U#IEE

Ca,i$olul 1
%I"P&'I(II GE!E)LE
Articolul 33". Sistemul ta'elor rutiere
Articolul 33$. #oiuni generale

Ca,i$olul 2
#)X) PE!#U -&L&"IE) %U*UIL& %E C.#E )U#&+E5ICULELE
/!*)#ICUL)#E /! EPU2LIC) *&L%&+)
Articolul 33(. Subiecii impunerii
Articolul 33*. 1biectul impunerii
Articolul 33,. 2otele impunerii
Articolul 3-. 0erioada fiscal &i termenele de ac5itare a ta'ei
Articolul 31. Modul de calculare &i de ac5itare a ta'ei
Articolul 32. +area de seam privind ac5itarea ta'ei
Articolul 33. =nlesniri

Ca,i$olul 3
#)X) PE!#U -&L&"IE) %U*UIL& EPU2LICII *&L%&+)
%E C.#E )U#&+E5ICULELE !E/!*)#ICUL)#E
/! EPU2LIC) *&L%&+)
Articolul 3. Subiecii impunerii
Articolul 3". 1biectul impunerii
Articolul 3$. 2otele impunerii
Articolul 3(. Modul de calculare &i de ac5itare a ta'ei
Articolul 3*. =nlesniri

Ca,i$olul 4
#)X) PE!#U -&L&"IE) %U*UIL& %E C.#E )U#&+E5ICULE
) C.& *)". #&#)L.4 ")CI!. *)"IC. PE &"IE ")U )LE
C.& G)2)I#E %EP.0E"C LI*I#ELE )%*I"E
Articolul 3,. Subiecii impunerii
Articolul 3"-. 1biectul impunerii
Articolul 3"1. 2otele impunerii
Articolul 3"2. Modul de calculare &i de ac5itare a ta'ei) de prezentare a drilor de seam

Ca,i$olul 1
#)X) PE!#U -&L&"IE) '&!EI %E P&#EC(IE ) %U*UIL& %I!
)-)) PEI*E#ULUI L&C)LI#.(IL& PE!#U E-EC#U)E)
LUC.IL& %E C&!"#UC(IE 0I *&!#)8
Articolul 3"3. Subiecii impunerii
Articolul 3". 1biectul impunerii
Articolul 3"". 2otele impunerii
Articolul 3"$. Modul de calculare &i de ac5itare a ta'ei

Ca,i$olul 6
#)X) PE!#U -&L&"IE) '&!EI %E P&#EC(IE ) %U*UIL&
%I! )-)) PEI*E#ULUI L&C)LI#.(IL& PE!#U
)*PL)")E) PU2LICI#.(II EX#EI&)E
Articolul 3"(. Subiecii impunerii
Articolul 3"*. 1biectul impunerii
Articolul 3",. 2otele impunerii
Articolul 3$-. 0erioada fiscal
Articolul 3$1. Modul de calculare &i de ac5itare a ta'ei) de prezentare a drilor de seam

Ca,i$olul 7
#)X) PE!#U -&L&"IE) '&!EI %E P&#EC(IE ) %U*UIL& %I!
)-)) PEI*E#ULUI L&C)LI#.(IL& PE!#U )*PL)")E)
&2IEC#I+EL& %E PE"#)E ) "E+ICIIL& U#IEE
Articolul 3$2. Subiecii impunerii
Articolul 3$3. 1biectul impunerii
Articolul 3$. 2otele impunerii
Articolul 3$". 0erioada fiscal
Articolul 3$$. Modul de calculare &i de ac5itare a ta'ei) de prezentare a drilor de seam

Ane'a nr.1 !a'a pentru folosirea drumurilor de ctre autove5iculele 3nmatriculate 3n Republica
Moldova
Ane'a nr.2 !a'a pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de ctre autove5iculele
ne3nmatriculate 3n Republica Moldova
Ane'a nr.3 !a'a pentru folosirea drumurilor de ctre autove5icule 3nmatriculate 3n Republica
Moldova a cror mas total) sarcin masic pe osie sau ale cror gabarite dep&esc limitele
admise
Ane'a nr. !a'a pentru folosirea drumurilor de ctre autove5icule ne3nmatriculate 3n Republica
Moldova a cror mas total) sarcin masic pe osie sau ale cror gabarite dep&esc limitele
admise
Ane'a nr." !a'a pentru folosirea zonei de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor
pentru efectuarea lucrrilor de construcie &i monta7
Ane'a nr.$ !a'a pentru folosirea zonei de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor
pentru amplasarea publicitii e'terioare &i ta'a pentru folosirea zonei de protecie a drumurilor
din afara perimetrului localitilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor
rutiere%ot& 'n te(tul codului cu!intele )*+rtii de !aloare) se +nlocuiesc cu cu!intele )!alori ,o-iliare) confor,
.egii nr.231-/01 din 02.11.2007, +n !igoare 23.11.2007

%ot& 'n te(tul codului, ter,enul 2dispo3iie de plat tre3orerial4 se +nlocuie5te cu ter,enul 2ordin de
plat4, ter,enul 2dispo3iie incaso tre3orerial4 se +nlocuie5te cu ter,enul 2ordin incaso4, iar
ter,enul 2dispo3iie4 se +nlocuie5te cu ter,enul 2ordin4 confor, .egii nr.2"8-/01 din 28.07.200",
+n !igoare 08.0$.200"

%ot& 'n cuprinsul codului, cu!intele )!aloarea 6fr 7.0.89) se su-stituie prin cu!intele )!enitul din !+n3ri)
confor, .egii nr.155-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0"

0arlamentul adopt prezentul cod.

#i$lul I
%I"P&'I(II GE!E)LE
:7itlul 1 intr +n !igoare de la 01.01.$8;

)r$icolul 1. Relaiile reglementate de prezentul cod
819 0rin prezentul cod se stabilesc principiile generale ale impozitrii 3n Republica
Moldova) statutul 7uridic al contribuabililor) al organelor fiscale &i al altor participani la relaiile
reglementate de legislaia fiscal) principiile de determinare a obiectului impunerii) principiile
evidenei veniturilor &i c5eltuielilor deduse) modul &i condiiile de tragere la rspundere pentru
3nclcarea legislaiei fiscale) precum &i modul de contestare a aciunilor organelor fiscale &i ale
persoanelor cu funcii de rspundere ale acestora.
829 0rezentul cod reglementeaz relaiile ce in de e'ecutarea obligaiilor fiscale 3n ce
prive&te impozitele &i ta'ele generale de stat) stabilind) de asemenea) principiile generale de
determinare &i percepere a impozitelor &i ta'elor locale.
839 #oiunile &i prevederile prezentului cod se aplic 3n e'clusivitate 3n limitele relaiilor
fiscale &i ale altor relaii legate de acestea.
:8rt.1 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 2. Sistemul fiscal al Republicii Moldova
Sistemul fiscal al Republicii Moldova reprezint totalitatea impozitelor &i ta'elor) a
principiilor) formelor &i metodelor de stabilire) modificare &i anulare a acestora) prevzute de
prezentul cod) precum &i totalitatea msurilor ce asigur ac5itarea lor.

)r$icolul 3. Legislaia fiscal
819 Legislaia fiscal se compune din prezentul cod &i din alte acte normative adoptate 3n
conformitate cu acesta.
829 Actele normative adoptate de ctre Buvern) Ministerul 4inanelor %nspectoratul 4iscal
0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor) Serviciul 6amal) de alte autoriti de
specialitate ale administraiei publice centrale) precum &i de ctre autoritile administraiei
publice locale) 3n temeiul &i pentru e'ecutarea prezentului cod) nu trebuie s contravin
prevederilor lui sau s dep&easc limitele acestuia.
839 =n cazul apariiei unor discrepane 3ntre actele normative indicate la alin.829 &i
prevederile prezentului cod) se aplic prevederile codului.
89 %mpozitarea se efectueaz 3n baza prezentului cod &i a altor acte normative adoptate 3n
conformitate cu acesta) publicate 3n mod oficial) &i care s3nt 3n vigoare pe perioada stabilit
pentru ac5itarea impozitelor &i ta'elor.
8"9 %nterpretarea 8e'plicarea9 prevederilor prezentului cod &i a altor acte normative
adoptate 3n conformitate cu acesta este de competena autoritii care le;a adoptat dac actul
respectiv nu prevede altfel. 1rice interpretare 8e'plicare9 urmeaz a fi publicat 3n mod oficial.
:8rt.3 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;
:8rt.3 +n redacia .egii nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8lin.3 art.3 e(clus prin .egea nr.701-/10 din 02.12.$$, celelalte se renu,erotea3;
:<e declar neconstituional art.3 alin.3 prin =ot.>urii >onstituionale nr.12 din 11.03.$$;

)r$icolul 4. !ratate internaionale
819 +ac un tratat internaional care reglementeaz impozitarea sau include norme care
reglementeaz impozitarea) la care Republica Moldova este parte) stipuleaz alte reguli &i
prevederi dec3t cele prevzute de legislaia fiscal) se aplic regulile &i prevederile tratatului
internaional.
829 0revederile alin.819 nu se aplic 3n cazurile c3nd rezidentul statului cu care a fost
3nc5eiat tratatul internaional este folosit pentru obinerea facilitilor fiscale de ctre o alt
persoan care nu este rezident a statului cu care a fost 3nc5eiat tratatul internaional &i care nu
are dreptul la faciliti fiscale.
:8rt.4 +n redacia .egii nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.4 ,odificat prin.egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.4 ,odificat prin.egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 1. #oiuni generale
@rmtoarele noiuni se aplic 3n scopul impozitrii) fr modificarea statutului 7uridic al
persoanelor 7uridice &i fizice prevzut de legislaia 3n vigoareD
19 ?ersoan ; orice persoan fizic sau 7uridic.
29 >ontri-ua-il, su-iect al i,punerii ; persoan care) conform legislaiei fiscale) este
obligat s calculeze &i<sau s ac5ite la buget orice impozite &i ta'e) penalitile &i amenzile
respectiveE persoan care) conform legislaiei fiscale) este obligat s rein sau s perceap de la
alt persoan &i s ac5ite la buget plile indicate.
39 ?ersoan fi3ic&
a9 cetean al Republicii Moldova) cetean strin) apatridE
b9 forma organizatoric cu statut de persoan fizic) potrivit legislaiei) inclusiv
3ntreprinztorul individual) gospodria rneasc 8de fermier9) dac prezentul cod nu prevede
altfelE
9 ?ersoan @uridic ; orice societate comercial) cooperativ) 3ntreprindere) instituie)
fundaie) asociaie) inclusiv creat cu participarea unei persoane strine) &i alte organizaii) cu
e'cepia subdiviziunilor structurale ale organizaiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu
autonom &i a formelor organizatorice cu statut de persoan fizic) potrivit legislaieiE
"9 e3ident&
a9 orice persoan fizic care corespunde uneia din cerinele de mai 7osD
i9 are domiciliu permanent 3n Republica Moldova) inclusivD
F se afl la tratament sau la odi5n) sau la 3nvtur) sau 3n deplasare peste 5otareE
F este persoan cu funcii de rspundere a Republicii Moldova) aflat 3n e'erciiul
funciunii peste 5otareE
ii9 se afl 3n Republica Moldova cel puin 1*3 de zile pe parcursul anului fiscalE
b9 orice persoan 7uridic sau form organizatoric cu statut de persoan fizic a crei
activitate este organizat sau gestionat 3n Republica Moldova ori al crei loc de baz de
desf&urare a activitii este Republica MoldovaE
$9 %ere3ident&
a9 orice persoan fizic care nu este rezident 3n conformitate cu pct. "9 lit.a9 ori) de&i
corespunde cerinelor pct."9 lit.a9) se afl 3n Republica MoldovaD
F 3n calitate de persoan cu statut diplomatic sau consular ori 3n calitate de membru al
familiei unei asemenea persoaneE
F 3n calitate de colaborator al unei organizaii internaionale) create 3n baza tratatului
internaional la care Republica Moldova este parte) sau 3n calitate de membru al familiei unui
asemenea colaboratorE
F la tratament sau la odi5n) sau la 3nvtur) sau 3n deplasare) dac aceast persoan
fizic s;a aflat 3n Republica Moldova e'clusiv 3n aceste scopuriE
F e'clusiv 3n scopul trecerii dintr;un stat strin 3n alt stat strin prin teritoriul Republicii
Moldova 8trecere tranzit9E
b9 orice persoan 7uridic sau form organizatoric cu statut de persoan fizic care nu
corespunde cerinelor pct."9 lit.b9.
(9 'ntreprin3tor indi!idual ; persoana fizic) 3nregistrat 3n modul stabilit) care desf&oar
activitate de 3ntreprinztor fr a constitui o persoan 7uridicE
*9 Aospodrie rneasc 8de fermier9 ; 3ntreprindere agricol) cu statut de persoan fizic)
constituit 3n conformitate cu legislaia.
,9 <ocietate ; orice organizaie) cu e'cepia societilor pe aciuni &i societilor cu
rspundere limitat) care desf&oar activitate de 3ntreprinztor pe baz de parteneriat &i se
constituie 3n conformitate cu legislaia) careD
a9 are cel mult 2- de membri rezideni sau persoane care) 3n cazul decesului membrilor
societii) administreaz averea celor decedaiE
b9 corespunde cerinelor repartizrii proporionale a veniturilor &i pierderilor 3ntre
proprietarii capitalului.
1-9 8cionar ; orice persoan proprietar al unei sau mai multor aciuni ale unei societi pe
aciuni.
119 8sociat ; orice persoan care posed o cot;parte 3n capitalul unei persoane 7uridice.
129 ?ersoan interdependent ; membru al familiei contribuabilului sau persoana care
controleaz contribuabilul) este controlat de contribuabil sau se afl 3mpreun cu acesta sub
controlul unui ter. =n sensul prezentului punctD
a9 familia contribuabilului includeD soia 8soul9 contribuabiluluiE prinii contribuabiluluiE
copiii contribuabilului &i soii 8soiile9 lorE bunicii contribuabiluluiE nepoii 8nepoatele9
contribuabilului &i soiile 8soii9 lorE fraii &i surorile contribuabilului &i soiile 8soii9 lorE
strbunicii contribuabiluluiE strnepoii contribuabilului &i soii 8soiile9 lorE fraii &i surorile
prinilor contribuabilului &i soiile 8soii9 lorE nepoii 8nepoatele9 contribuabilului de pe frate
8sor9 &i soiile 8soii9 lorE fraii &i surorile bunicilor contribuabilului &i soiile 8soii9 lorE copiii
frailor &i surorilor prinilor contribuabilului &i soiile 8soii9 lorE copiii nepoilor 8nepoatelor9
contribuabilului de pe frate 8sor9 &i soii 8soiile9 lorE precum &i persoanele enumerate din partea
soiei 8soului9 contribuabiluluiE
b9 prin control se 3nelege posesia 8direct sau prin una ori mai multe persoane
interdependente9 a cel puin "-? din capitalul sau din drepturile de vot ale unei persoane. =n
acest caz) persoana fizic este considerat posesor al tuturor cotelor de participaie 3n capital)
cote ce aparin) 3n mod direct sau indirect) membrilor familiei sale.
139 8gent econo,ic ; orice persoan ce desf&oar activitate de 3ntreprinztor.
19 Organi3aie neco,ercial ; persoan 7uridic a crei activitate nu are drept scop
obinerea venitului &i care nu folose&te vreo parte din proprietate sau din venit 3n interesele
vreunui membru al organizaiei) ale unui fondator sau ale unei persoane particulare.
1"9 epre3entan per,anent sau -a3 fi( ; loc fi' de afaceri prin care nerezidentul
desf&oar) integral sau parial) activitate de 3ntreprinztor 3n Republica Moldova) fie direct) fie
printr;un agent cu statut dependent) inclusivD
a9 un loc de conducere) o filial) o reprezentan) o secie) un oficiu) o fabric) o uzin) un
magazin) un atelier) precum &i o min) o sond petrolier sau de gaze) o carier sau orice alt loc
de e'tracie a resurselor naturale sau de cultivare a culturilor agricoleE
b9 un &antier de construcie) un proiect de construcie) asamblare sau monta7 ori activiti
de supraveg5ere te5nic) deservire &i e'ploatare a utila7ului legate de acestea) numai dac
asemenea &antier) proiect sau activiti continu pentru o perioad mai mare de $ luniE
c9 comercializarea mrfurilor din depozite amplasate pe teritoriul Republicii Moldova &i
care aparin nerezidentului sau s3nt arendate de acestaE
d9 prestarea altor servicii) desf&urarea altor activiti) 3n decursul unei perioade mai mari
de 3 luni) cu e'cepia celor tratate ca reprezentan) potrivit pct.2-9) precum &i a muncii conform
contractului 8acordului9 de munc &i activitii profesionale independente) dac prezentul cod nu
prevede altfelE
e9 desf&urarea 3n Republica Moldova a oricrei activiti) care corespunde uneia din
condiiile prevzute la lit.G9;d9) de ctre un agent cu statut dependent sau meninerea de ctre
acest agent 3n Republica Moldova a unui stoc de produse sau mrfuri din care livreaz produse
sau mrfuri 3n numele nerezidentului.
=n 3nelesul prezentului cod) reprezentana permanent a unei persoane fizice nerezidente se
consider a fi baza fi'.
1$9 8cti!itate de +ntreprin3tor, afacere 6-usiness9 ; orice activitate conform legislaiei) cu
e'cepia muncii efectuate 3n baza contractului 8acordului9 de munc) desf&urat de ctre o
persoan) av3nd drept scop obinerea venitului) sau) 3n urma desf&urrii creia) indiferent de
scopul activitii) se obine venit.
1(9 <er!icii ; servicii materiale &i nemateriale) de consum &i de producie) inclusiv darea
proprietii 3n arend) transmiterea drepturilor privind folosirea oricror mrfuriE lucrri de
construcii &i monta7) de reparaie) de cercetri &tiinifice) de construcii e'perimentale &i alte
lucrri.
1*9 >ontract de leasing financiar ; orice contract de leasing care 3ndepline&te cel puin una
din urmtoarele condiiiD
a9 riscurile &i beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul
leasingului s fie transferate locatarului la momentul 3nc5eierii contractului de leasingE
b9 suma ratelor de leasing s reprezinte cel puin ,-? din valoarea de intrare a bunului dat
3n leasingE
c9 contractul de leasing s prevad e'pres transferul ctre locatar) la momentul e'pirrii
contractului) al dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasinguluiE
d9 perioada de leasing s dep&easc ("? din durata de funcionare util a bunului care
face obiectul leasingului.
+in punct de vedere fiscal) 3n cazul leasingului financiar) locatarul este tratat ca proprietar
al bunurilor primite 3n leasing.
1,9 >ontract de leasing operaional ; orice contract de leasing care nu 3ndepline&te nici
una din condiiile contractului de leasing financiar.
2-9 epre3entan ; desf&urarea de ctre nerezident 3n Republica Moldova a genurilor de
activitate cu caracter pregtitor) au'iliar sau de alt caracter) 3n lipsa criteriilor de reprezentan
permanent) prevzute la pct.1"9. La genurile de activitate cu caracter pregtitor) au'iliar sau alt
caracter) 3n particular) se atribuieD
a9 utilizarea de instalaii) e'clusiv) 3n scopul depozitrii sau e'punerii produselor sau
mrfurilor ce aparin nerezidentuluiE
b9 meninerea unui stoc de produse sau mrfuri ce aparin nerezidentului) e'clusiv 3n
scopul depozitrii sau e'puneriiE
c9 meninerea unui stoc de produse sau mrfuri ce aparin nerezidentului) e'clusiv 3n
scopul prelucrrii de ctre o alt persoanE
d9 meninerea unui loc fi' de afaceri) e'clusiv 3n scopul ac5iziionrii mrfurilor de ctre
nerezidentE
e9 meninerea unui loc fi' de afaceri) e'clusiv 3n scopul colectrii &i<sau distribuirii de
informaii) marHetingului) publicitii sau cercetrii pieei mrfurilor 8serviciilor9) realizate de
ctre nerezident) dac asemenea activitate nu reprezint o activitate de baz 8obi&nuit9 a
nerezidentuluiE
f9 meninerea unui loc fi' de afaceri 3n scopul semnrii de ctre o persoan din numele
nerezidentului a contractelor) dac semnarea contractelor se efectueaz 3n conformitate cu
instruciunile detaliate 3n scris ale nerezidentuluiE
g9 desf&urarea activitii prevzute la pct.1"9 lit.b9) care nu dep&e&te $ luni.
219 ?ia ; sistem de relaii economice ce se formeaz 3n procesul produciei) circulaiei &i
distribuirii mrfurilor) prestrii serviciilor) precum &i circulaiei mi7loacelor bne&ti) care se
caracterizeaz prin libertatea subiecilor la alegerea cumprtorilor &i v3nztorilor) determinarea
preurilor) formarea &i folosirea resurselor.
229 ?iaa co,erului cu ridicata 6angro9 ; tip de pia 3n cadrul creia mrfurile) serviciile)
de regul) se comercializeaz de ctre unele persoane altor persoane ce desf&oar activitate de
3ntreprinztor) care ulterior utilizeaz mrfurile) serviciile 3n procesul de producie sau le
comercializeaz pe piaa comerului cu amnuntul.
239 ?iaa co,erului cu a,nuntul ; tip de pia 3n cadrul creia mrfurile) serviciile se
comercializeaz populaiei pentru consum final.
29 ?ia cu reducere ; tip de pia 3n cadrul creia oferta dep&e&te cererea ori se
comercializeaz mrfuri) servicii ce nu corespund standardelor de calitate sau s3nt deteriorate 3n
urma calamitilor naturale) a catastrofelor) a altor evenimente e'cepionale care au avut loc ori
v3nztorul are dificulti financiare condiionate de insolvabilitate temporar) de lic5idare sau de
faliment) ori e'ist alte situaii similare c3nd mrfurile) serviciile se ofer spre v3nzare la un pre
mai mic dec3t cel stabilit pe pia.
2"9 ?ia +nc*is ; tip de pia 3n cadrul creia comercializarea mrfurilor) serviciilor se
efectueaz 3ntre coproprietari sau persoane interdependente. 0reurile de pe piaa 3nc5is nu
constituie o dovad a preurilor de pia.
2$9 ?re de pia, !aloare de pia ; preul mrfii) serviciului) format prin interaciunea
cererii &i ofertei pe piaa comerului cu ridicata a mrfurilor) serviciilor identice) iar 3n cazul
lipsei mrfurilor) serviciilor identice ; 3n urma tranzaciilor 3nc5eiate 3ntre persoanele ce nu s3nt
coproprietari sau persoane interdependente pe piaa respectiv a comerului cu ridicata.
!ranzaciile 3ntre coproprietari sau persoanele interdependente pot fi luate 3n considerare numai
cu condiia c interdependena acestor persoane nu a influenat rezultatul tranzaciei.
+rept surse de informaie despre preurile de pia) la momentul 3nc5eierii tranzaciei)
servescD
a9 informaia organelor de stat de statistic &i a organelor care reglementeaz formarea
preurilorE iar 3n cazul lipsei acesteia ;
b9 informaia despre preurile de pia) publicat 3n pres sau adus la cuno&tina opiniei
publice prin intermediul mi7loacelor de informare 3n masE iar 3n cazul lipsei acesteia ;
c9 informaia oficial &i<sau dat publicitii despre cotrile bursiere 8tranzaciile care au
avut loc9 la bursa cea mai apropiat de sediul 8domiciliul9 v3nztorului 8cumprtorului9) iar 3n
cazul lipsei tranzaciilor la bursa menionat ori comercializrii 8procurrii9 la o alt burs ;
informaia despre cotrile bursiere ce au avut loc la aceast alt burs) precum &i informaia
despre cotrile valorilor mobiliare de stat &i ale obligaiunilor de stat.
2ontribuabilul are dreptul s prezinte organelor fiscale informaia) din alte surse) despre
preurile de pia la momentul transmiterii mrfurilor) serviciilor) iar organele fiscale au dreptul
s foloseasc informaia prezentat dac e'ist motive de a o considera veridic.
2(9 Biscont ; reducere din preul mrfii) serviciului) valutei &i al altor active financiare.
2*9 >od fiscal ; numr personal de identificare al contribuabilului) atribuit 3n modul stabilit
de prezentul cod. #umrul de identificare de stat) atribuit 3n corespundere cu legislaia privind
3nregistrarea 3ntreprinderilor &i organizaiilor) se consider cod fiscal din ziua eliberrii
certificatului de 3nregistrare) care atest identitatea numrului de identificare de stat &i a codului
fiscal.
2,9 <u-di!i3iune ; unitate structural a 3ntreprinderii) instituiei organizaiei 8filial)
reprezentan) sucursal) secie) magazin) depozit etc.9) situat 3n afara locului ei de re&edin de
baz) care e'ercit unele din atribuiile acesteia ce in de producerea) pstrarea) ac5iziia)
comercializarea mrfurilor &i<sau prestarea serviciilor) efectuarea lucrrilor.
3-9 >od al su-di!i3iunii ; numr atribuit de organul fiscal subdiviziunii contribuabilului 3n
modul stabilit de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat.
319 >ertificat de atri-uire a codului fiscal ; document care confirm luarea la eviden
fiscal. 2ertificatul de 3nregistrare) care atest identitatea numrului de identificare de stat &i a
codului fiscal) este recunoscut) din ziua eliberrii) &i ca certificat de atribuire a codului fiscal.
Modelul certificatului de 3nregistrare se elaboreaz de ctre Ministerul +ezvoltrii
%nformaionale 3n comun cu %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat &i se aprob de Buvern.
329 Batorie co,pro,is ; crean care este nerambursabil 3n cazurile 3n careD
a9 agentul economic lic5idat nu are succesor de drepturiE
b9 persoana 7uridic sau fizic care desf&oar activitate de 3ntreprinztor) declarat
insolvabil) nu are bunuriE
c9 persoana fizic care nu desf&oar activitate de 3ntreprinztor &i gospodria rneasc
8de fermier9 sau 3ntreprinztorul individual nu are) 3n decurs de 2 ani din ziua apariiei datoriei)
bunuri sau este 3n insuficien de bunuri ce ar putea fi percepute 3n vederea stingerii acestei
datoriiE
d9 persoana fizic a decedat &i nu mai e'ist persoane obligate prin lege s onoreze
obligaiile acesteiaE
e9 persoana fizic) inclusiv membrii gospodriei rne&ti 8de fermier9 sau 3ntreprinztorul
individual) care &i;a prsit domiciliul nu poate fi gsit 3n decursul termenului de prescripie
stabilit de legislaia civilE
f9 e'ist actul respectiv al instanei de 7udecat sau al +epartamentului de e'ecutare a
deciziilor 7udectore&ti 8decizie) 3nc5eiere sau alt document prevzut de legislaia 3n vigoare9
potrivit cruia perceperea datoriei nu este posibil.
2alificarea datoriei drept compromis) 3n cazurile specificate mai sus) are loc doar 3n baza
documentului corespunztor prin care se confirm apariia circumstanei respective de implicare
3ntr;o form 7uridic 3n condiiile legii.
339 Cacilitate 6+nlesnire9 fiscal ; suma impozitului sau ta'ei nevrsat la buget sub
formele stabilite la art.$ alin.8,9 lit.g9.
39 8gent cu statut dependent ; orice persoan care) 3n baza contractului cu un nerezidentD
a9 reprezint interesele nerezidentului 3n Republica MoldovaE
b9 acioneaz 3n Republica Moldova 3n numele acestui nerezidentE
c9 are &i) de regul) utilizeaz 3n Republica Moldova 3mputernicirea de a 3nc5eia contracte
sau de a coordona condiiile lor eseniale 3n numele nerezidentului) cre3nd 3n urma acestora
consecine 7uridice pentru nerezidentul dat.
3"9 8gent cu statut independent ; orice persoan care nu corespunde cerinelor pct.39E
3$9 <er!icii profesionale ; activiti independente de ordin &tiinific) literar) artistic)
educativ sau pedagogic) precum &i activiti independente ale medicilor) 7uri&tilor) inginerilor)
ar5itecilor) denti&tilor) auditorilor &i contabililor) desf&urate 3n conformitate cu legislaia 3n
vigoare.
3(9 1n!estiii 6c*eltuieli9 capitale ; c5eltuieli efectuate de ctre investitor 3n legtur cu
procurarea &i<sau 3mbuntirea activelor pe termen lung) care nu se atribuie la rezultatele
perioadei curente) dar urmeaz a fi capitalizate 8atribuite la ma7orarea valorii activelor pe termen
lung9.
:8rt.5 co,pletat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.5 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.5 ,odificat prin .egea nr.372-/01 din 2$.12.05, +n !igoare 27.01.0";
:8rt.5 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.5 ,odificat prin .egea nr."0-/01 din 28.04.05, +n !igoare 08.07.05;
:8rt.5 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.5 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.5 co,pletat prin .egea nr.148-/0 din 14.05.04, +n !igoare 25.0".04;
:8rt.5 co,pletat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.5 +n redacia .egii nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 6. %mpozite &i ta'e &i tipurile lor
819 %mpozitul este o plat obligatorie cu titlu gratuit) care nu ine de efectuarea unor aciuni
determinate &i concrete de ctre organul 3mputernicit sau de ctre persoana cu funcii de
rspundere a acestuia pentru sau 3n raport cu contribuabilul care a ac5itat aceast plat.
829 !a'a este o plat obligatorie cu titlu gratuit) care nu este impozit.
839 Alte pli efectuate 3n limitele relaiilor reglementate de legislaia nefiscal nu fac parte
din categoria plilor obligatorii) denumite impozite &i ta'e.
89 =n Republica Moldova se percep impozite &i ta'e generale de stat &i locale.
8"9 Sistemul impozitelor &i ta'elor generale de stat includeD
a9 impozitul pe venitE
b9 ta'a pe valoarea adugatE
c9 accizeleE
d9 impozitul privatE
e9 ta'a vamalE
f9 ta'ele rutiere.
8$9 Sistemul impozitelor &i ta'elor locale includeD
a9 impozitul pe bunurile imobiliareE
b9 ta'ele pentru resursele naturaleE
c9 ta'a pentru amena7area teritoriuluiE
d9 ta'a de organizare a licitaiilor &i loteriilor pe teritoriul unitii administrativ;teritorialeE
e9 ta'a de plasare 8amplasare9 a publicitii 8reclamei9E
f9 ta'a de aplicare a simbolicii localeE
g9 ta'a pentru unitile comerciale &i<sau de prestri servicii de deservire socialE
59 ta'a de piaE
i9 ta'a pentru cazareE
79 ta'a balnearE
H9 ta'a pentru prestarea serviciilor de transport auto de cltori pe rutele municipale)
or&ene&ti &i ste&ti 8comunale9E
l9 ta'a pentru parcareE
m9 ta'a de la posesorii de c3iniE
n9 ta'a pentru amena7area localitilor din zona de frontier care au birouri 8posturi9
vamale de trecere a frontierei vamale.
8(9 Relaiile ce in de toate impozitele &i ta'ele enumerate la alin.8"9 &i 8$9 se
reglementeaz de prezentul cod &i de alte acte normative adoptate 3n conformitate cu acesta.
8*9 %mpozitele &i ta'ele enumerate la alin.8"9 &i 8$9 se bazeaz pe urmtoarele principiiD
a9 neutralitatea impunerii ; asigurarea prin legislaia fiscal a condiiilor egale
investitorilor) capitalului auto5ton &i strinE
b9 certitudinea impunerii ; e'istena de norme 7uridice clare) care e'clud interpretrile
arbitrare) claritate &i precizie a termenelor) modalitilor &i sumelor de plat pentru fiecare
contribuabil) permi3nd acestuia o analiz u&oar a influenei deciziilor sale de management
financiar asupra sarcinii lui fiscaleE
c9 ec5itatea fiscal ; tratare egal a persoanelor fizice &i 7uridice) care activeaz 3n condiii
similare) 3n vederea asigurrii unei sarcini fiscale egaleE
d9 stabilitatea fiscal ; efectuare a oricror modificri &i completri ale prevederilor
legislaiei fiscale nemi7locit prin modificarea &i completarea prezentului codE
e9 randamentul impozitelor ; perceperea impozitelor &i ta'elor cu minimum de c5eltuieli)
c3t mai acceptabile pentru contribuabili.
8,9 La stabilirea impozitelor &i ta'elor se determin urmtoarele elementeD
a9 obiectul impunerii ; materia impozabilE
b9 subiectul impunerii 8contribuabilul9 ; persoana specificat la art." pct.29E
c9 sursa de plat a impozitului sau ta'ei ; sursa din care se ac5it impozitul sau ta'aE
d9 unitatea de impunere ; unitatea de msur care e'prim dimensiunea obiectului
impozabilE
e9 cota 8cotele9 de impunere ; cuantumul unitar al impozitului sau ta'ei 3n raport cu
obiectul impozabilE
f9 termenul de ac5itare a impozitelor sau ta'elor ; perioada 3n decursul creia
contribuabilul este obligat s ac5ite impozitul sau ta'a sub form de interval de timp sau zi fi' a
pliiE
g9 facilitile 83nlesnirile9 fiscale ; elemente de care se ine seama la estimarea obiectului
impozabil) la determinarea cuantumului impozitului sau ta'ei) precum &i la 3ncasarea acestuia)
sub form deD
F scutire parial sau total de impozit sau ta'E
F scutire parial sau total de plata impozitelor sau ta'elorE
F cote reduse ale impozitelor sau ta'elorE
F reducerea obiectului impozabilE
F am3nri ale termenului de ac5itare a impozitelor sau ta'elorE
F e&alonri ale obligaiei fiscale.
Scutirile specificate la articolele 33) 3 &i 3" &i cota zero la aplicarea !6A nu se consider
faciliti 83nlesniri9 fiscale.
81-9 %mpozitele &i ta'ele percepute 3n conformitate cu prezentul cod &i cu alte acte
normative adoptate 3n conformitate cu acesta reprezint surse de venituri ale bugetului de stat &i
ale bugetelor unitilor administrativ;teritoriale. %mpozitul pe venit &i ta'ele rutiere 83n partea ce
ine de ta'a pentru folosirea drumurilor de ctre autove5iculele 3nmatriculate 3n Republica
Moldova9 reprezint surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar. 0entru unitatea
teritorial autonom cu statut 7uridic special) surse de reglementare a veniturilor sistemului
bugetar s3nt de asemenea ta'a pe valoarea adugat 83n partea ce ine de ta'a pe valoarea
adugat la mrfurile produse &i serviciile prestate de agenii economici din unitatea autonom9
&i accizele la mrfurile 8producia9 supuse accizelor) fabricate pe teritoriul unitii date.
:8rt." ,odificat prin .egea nr.437-/01 din 28.12.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt." ,odificat prin .egea nr.318-/01 din 02.11.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt." ,odificat prin .egea nr.3"1-/01 din 23.12.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt." ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt." ,odificat prin .egea nr.155-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt." ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt." ,odificat prin .egea nr."-/0 din 05.02.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt." ,odificat prin .egea nr.430-/0 din 31.10.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt." co,pletat prin .egea nr.1040-/0 din 03.05.2002;
:8rt." ,odificat prin .egea nr.43$-/0 din 27.07.2001;
:8rt." co,pletat prin .egea nr.315-/0 din 28.0".2001;
:8rt." +n redacia .egii nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 7. Stabilirea) modificarea &i anularea impozitelor &i ta'elor generale de stat &i
locale
819 %mpozitele &i ta'ele generale de stat &i locale se stabilesc) se modific sau se anuleaz
e'clusiv prin modificarea &i completarea prezentului cod.
829 0e parcursul anului fiscal 8calendaristic9) stabilirea de noi impozite &i ta'e generale de
stat &i locale) 3n afar de cele prevzute de prezentul cod) sau anularea ori modificarea
impozitelor &i ta'elor 3n vigoare privind determinarea subiecilor impunerii &i a bazei impozabile
modificarea cotelor &i aplicarea facilitilor fiscale se permit numai concomitent cu modificarea
corespunztoare a bugetului de stat &i a bugetelor unitilor administrativ;teritoriale.
839 %mpozitele locale) lista &i plafoanele ta'elor locale se aprob de ctre 0arlament.
89 +eciziile autoritilor administraiei publice ; ale municipiilor) ora&elor) satelor
8comunelor9) precum &i ale altor uniti administrativ;teritoriale instituite 3n condiiile legislaiei)
; cu privire la punerea 3n aplicare) la modificarea) 3n limitele competenei lor) a cotelor) a
modului &i termenelor de ac5itare &i la aplicarea facilitilor se adopt pe parcursul anului fiscal
concomitent cu modificrile corespunztoare ale bugetelor unitilor administrativ;teritoriale.
8"9 =ntreprinderile) instituiile &i organizaiile care au filiale &i<sau subdiviziuni 3n afara
unitii administrativ;teritoriale 3n care se afl sediul central prezint pentru acestea din urm
dri de seam fiscale &i pltesc impozite &i ta'e 8cu e'cepia ta'ei pe valoarea adugat) a
accizelor &i a ta'elor destinate transferrii 3n fondul rutier9 la bugetele unitilor administrativ;
teritoriale de la sediul filialelor &i<sau subdiviziunilor.
8$9 Subdiviziunile amplasate 3n unitile administrativ;teritoriale al cror buget nu
constituie parte component a bugetului public naional) pltesc impozitele &i ta'ele la bugetul
unitii administrativ;teritoriale unde se afl re&edina de baz a 3ntreprinderii) instituiei)
organizaiei.
:8rt.7 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.7 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.7 co,pletat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.7 co,pletat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.7 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 3. +repturile &i obligaiile contribuabilului
819 2ontribuabilul are dreptulD
a9 s obin pe gratis de la inspectoratul fiscal de stat teritorial &i serviciul de colectare a
impozitelor &i ta'elor locale informaii despre impozitele &i ta'ele 3n vigoare) precum &i despre
actele normative care reglementeaz modul &i condiiile de ac5itare a acestoraE
b9 s se bucure de o atitudine corect din partea organelor cu atribuii de administrare
fiscal &i a persoanelor cu funcii de rspundere ale acestoraE
c9 s;&i reprezinte interesele 3n organele cu atribuii de administrare fiscal personal sau
prin intermediul reprezentantului suE

e9 s obin am3narea) e&alonarea) trecerea 3n cont a impozitelor 3n modul &i 3n condiiile
prevzute de prezentul codE
f9 s prezinte organelor cu atribuii de administrare fiscal &i persoanelor cu funcii de
rspundere ale acestora e'plicaii referitoare la calcularea &i ac5itarea impozitelor &i ta'elorE
g9 s conteste) 3n modul stabilit de legislaie) deciziile) aciunile sau inaciunea organelor cu
atribuii de administrare fiscal &i ale persoanelor cu funcii de rspundere ale acestoraE
59 s beneficieze de alte drepturi stabilite de legislaia fiscalE
i9 s beneficieze de facilitile fiscale) la care are dreptul conform legislaiei fiscale) pe
perioada fiscal 3n care a 3ntrunit toate condiiile stabilite.
829 2ontribuabilul este obligatD
a9 s respecte modul stabilit de 3nregistrare 8re3nregistrare9 de stat &i de desf&urare a
activitii de 3ntreprinztorE
b9 s se pun la eviden la organul fiscal 3n a crui raz 3&i are sediul stabilit 3n
documentele de constituire 83nregistrare9 &i s;&i primeasc certificatul de atribuire a codului
fiscal) s prezinte informaiile iniiale 8&i s comunice modificrile ulterioare9 cu privire la sediul
su) sediul subdiviziunilor sale structurale) denumirea &i sediul instituiilor financiare 3n care s3nt
desc5ise conturi. %nformaiile privind sediul filialelor sau reprezentanelor se comunic) de
asemenea) organului fiscal 3n a crui raz teritorial acestea 3&i au sediulE
c9 s in evidena contabil conform formelor &i modului stabilit de legislaie) s
3ntocmeasc &i s prezinte organului fiscal &i serviciului de colectare a impozitelor &i ta'elor
locale drile de seam fiscale prevzute de legislaie) s asigure integritatea documentelor de
eviden contabil 3n conformitate cu cerinele legislaiei) s efectueze decontrile bne&ti 3n
numerar cu utilizarea ma&inilor de cas &i de control cu memorie fiscal 83n continuare ; ma&ini
de cas &i de control9 3n modul stabilit de BuvernE
d9 s prezinte informaii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de
3ntreprinztor) precum &i despre alte obiecte ale impuneriiE
e9 s ac5ite la buget) la timp &i integral) in3nd cont de prevederile art.( alin.8"9) sumele
calculate ale impozitelor &i ta'elor) asigur3nd e'actitatea &i veridicitatea drilor de seam fiscale
prezentateE
f9 3n caz de control al respectrii legislaiei fiscale) s prezinte la prima cerere) persoanelor
cu funcii de rspundere ale organelor cu atribuii de administrare fiscal documentele de
eviden) drile de seam fiscale &i alte documente &i informaii privind desf&urarea activitii
de 3ntreprinztor) calcularea &i ac5itarea la buget a impozitelor &i ta'elor &i acordarea facilitilorE
g9 3n caz de control al respectrii legislaiei fiscale) s asigure persoanelor cu funcii de
rspundere ale organelor cu atribuii de administrare fiscal accesul liber 3n spaiile de producie)
3n depozite 3n localurile de comer) 3n alte 3ncperi &i locuri 8cu e'cepia 3ncperilor utilizate
e'clusiv ca spaiu locativ9 pentru inspectarea lor 3n scopul verificrii autenticitii datelor din
documentele contabile) din drile de seam) din declaraiile fiscale) din calcule) precum &i a
verificrii 3ndeplinirii obligaiilor fa de bugetE
59 s asiste la efectuarea controlului privind respectarea legislaiei fiscale) s semneze
actele privind rezultatul controlului) s dea e'plicaii 3n scris sau oralE
i9 3n caz de calculare gre&it &i determinare incorect de ctre organele fiscale a sumei
impozitului) penalitii) dob3nzii sau amenzii) s dovedeasc acest lucru prin documente
7ustificativeE
79 s 3ndeplineasc deciziile adoptate de organele cu atribuii de administrare fiscal &i alte
organe 3nvestite cu funcii de control pe marginea rezultatelor controalelor efectuate) respect3nd
cerinele legislaiei fiscaleE
H9 s 3ndeplineasc alte obligaii prevzute de legislaia fiscal.
839 =n caz de absen a conductorului 3ntreprinderii) obligaiile prevzute la alin.829 lit.f9 &i
g9 s3nt 3ndeplinite de alte persoane cu funcii de rspundere) gestionare ale subiectului impunerii)
3n limitele competenei lor.
:8rt.8 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.8 ,odificat prin .egea nr.441-/01 din 28.12.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.8 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.8 co,pletat prin .egea nr.287-/01 din 11.11.05, +n !igoare 02.12.05;
:8rt.8 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.8 ,odificat prin .egea nr.350-/0 din 21.10.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.8 co,pletat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.8 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 9. Administrarea fiscal
Administrarea fiscal reprezint activitatea organelor de stat 3mputernicite &i responsabile
de asigurarea colectrii depline &i la termen a impozitelor &i ta'elor) a penalitilor &i amenzilor
3n bugetele de toate nivelurile) precum &i de efectuarea aciunilor de urmrire penal 3n caz de
e'isten a unor circumstane ce atest comiterea infraciunilor fiscale.
:8rt.$ ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

)r$icolul 10. Activitatea organelor cu atribuii de administrare fiscal
819 1rganizarea activitii &i funcionarea organelor cu atribuii de administrare fiscal s3nt
reglementate de legislaia Republicii Moldova &i tratatele internaionale la care Republica
Moldova este parte.
829 1rganele cu atribuii de administrare fiscal &i persoanele cu funcie de rspundere ale
acestora care nu 3&i 3ndeplinesc corespunztor obligaiile poart rspundere 3n conformitate cu
legislaia.
:8rt.10 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.10 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.10 +n redacia .egii nr.11"3-/0 din 27.0".2002;
:8rt.10 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 11. Aprarea drepturilor &i intereselor contribuabilului
819 Aprarea drepturilor &i intereselor contribuabilului se face pe cale 7udiciar sau pe alte
ci prevzute de prezentul cod &i de alte acte ale legislaiei. !oate 3ndoielile aprute la aplicarea
legislaiei fiscale se vor interpreta 3n favoarea contribuabilului.
829 0agubele pricinuite contribuabilului ca urmare a 3ndeplinirii necorespunztoare a
obligaiilor de ctre organul cu atribuii de administrare fiscal &i persoanele cu funcii de
rspundere ale acestuia se recupereaz 3n conformitate cu legislaia.
839 1rganele fiscale perfecteaz materialele pentru a restitui contribuabilului suma pltit
3n plus &i dob3nda calculat la aceast sum 8inclusiv mi7loacele decontate ilicit de pe conturile
contribuabilului conform dispoziiilor organelor fiscale9) 3n modul stabilit.
:8rt.11 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.11 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

#i$lul II
I*P&'I#UL PE +E!I#
:7itlul 11 intr +n !igoare de la 01.01.$8;

Ca,i$olul 1
%I"P&'I(II GE!E)LE
)r$icolul 12. #oiuni
=n sensul prezentului titlu) se definesc urmtoarele noiuniD
19 oDaltD 6rede!en9 ; recompens regulat 8plat9 obinut de la darea 3n folosin a
activelor nemateriale sau din dreptul de folosin a acestora) plat obinut sub form de
remuneraie de autor 3n fiecare caz de realizare a dreptului de autor &i a drepturilor cone'e)
precum &i din dreptul de folosin a resurselor naturale.
29 8nuiti ; pli regulate ale sumelor de asigurare) ale pensiilor sau indemnizaiilor
8prestaiilor9.
39 Bi!idend ; venitul rezultat din repartizarea venitului net 3ntre acionari 8asociai9 3n
conformitate cu cota de participaie depus 3n capitalul social) cu e'cepia venitului obinut 3n
cazurile lic5idrii complete a agentului economic conform prevederilor art."( alin.829. #u se
consider dividend) 3n sensul prezentului cod) dividendul sub form de aciuni) specificat la
art."$ alin.829. Recunoa&terea plii drept dividend are loc indiferent de faptul dac persoana
7uridic a avut sau nu venit 3n anul fiscal 3n curs sau 3n anii precedeni.
9 0enit i,po3a-il ; venitul brut) inclusiv facilitile acordate de patron) obinut de
contribuabil din toate sursele 3ntr;o anumit perioad fiscal) cu e'cepia deducerilor &i scutirilor)
aferente acestui venit) la care are dreptul contribuabilul conform legislaiei fiscale.
"9 0enit din in!estiii ; venit obinut din investiiile de capital &i din investiiile 3n activele
financiare) dac participarea contribuabilului la organizarea acestei activiti nu este regulat)
permanent &i substanial.
$9 0enit financiar ; venit obinut sub form de roAaltA 8redeven9) anuiti) de la darea
bunurilor 3n arend) locaiune) de la uzufruct) pe diferena de curs valutar) de la activele ce au
intrat 3n mod gratuit) alte venituri obinute ca rezultat al activitii financiare) dac participarea
contribuabilului la organizarea acestei activiti nu este regulat) permanent &i substanial.
(9 Bo-+nd, !enit su- for, de do-+nd ; orice venit obinut conform creanelor de orice
fel 8indiferent de modul 3ntocmirii9) inclusiv veniturile de pe depunerile bne&ti) veniturile
obinute 3n baza unui contract de leasing financiar.
*9 Opion ; condiie care prevede dreptul la alegere.
,9 >ontract future ; tip de tranzacie 3nc5eiat la bursa de valori sau la bursa de mrfuri.
1-9 Bistri-uire ; plile efectuate de ctre un agent economic 3n folosul unuia sau mai
multor proprietari care au dreptul la 3ncasarea acestor pli.
119 Beducere ; sum care) la calcularea venitului impozabil) se scade din venitul brut al
contribuabilului conform prevederilor legislaiei fiscale.
129 <cutire ; sum care) la calcularea venitului impozabil) se scade din venitul brut al
contribuabilului conform art.33) 3 &i 3".
139 !recere +n cont ; sum reinut &i<sau ac5itat prealabil) conform prevederilor cap.12)
13) 1 &i 1") cu care contribuabilul are dreptul s mic&oreze suma impozitului.
19 >+5tiguri ; veniturile obinute de la 7ocurile de noroc &i de la aciunile de publicitate at3t
3n form monetar) c3t &i nemonetar.
:8rt.12 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.12 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.12 ,odificat prin .egea nr."0-/01 din 28.04.05, +n !igoare 08.07.05;
:8rt.12 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.12 co,pletat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.12 +n redacia .egii nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

1../)r$icolul 12
1
. 0erioada fiscal privind impozitul pe venit
819 0rin perioad fiscal privind impozitul pe venit se 3nelege anul calendaristic la
3nc5eierea cruia se determin venitul impozabil &i se calculeaz suma impozitului care trebuie
ac5itat.
829 0entru 3ntreprinderile nou;create) perioad fiscal se consider perioada de la data
3nregistrrii 3ntreprinderii p3n la finele anului calendaristic.
839 0entru 3ntreprinderile lic5idate sau reorganizate) perioad fiscal se consider perioada
de la 3nceputul anului calendaristic p3n la data radierii 3ntreprinderii din Registrul de stat.
:8rt.12
1
introdus prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;

)r$icolul 13. Subiecii impunerii
819 Subieci ai impunerii s3nt persoanele 7uridice &i fizice) cu e'cepia societilor
specificate la art." pct.,9) care pe parcursul perioadei fiscale obin venit din orice surse aflate 3n
Republica Moldova) precum &i persoanele 7uridice care obin venit din orice surse aflate 3n afara
Republicii Moldova &i persoanele fizice care obin venit investiional &i financiar din surse aflate
3n afara Republicii Moldova.
829 Subiecii impunerii s3nt obligai s declare venitul brut obinut din toate sursele.
:8rt.13 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.13 co,pletat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.13 co,pletat prin .egea nr.1570-/111 din 2".02.$8;

)r$icolul 14. 1biectul impunerii
819 1biect al impunerii este venitul brut) inclusiv facilitile acordate de patron) obinut de
persoanele 7uridice sau fizice din toate sursele aflate 3n Republica Moldova) precum &i venitul
obinut de persoanele 7uridice din orice surse aflate 3n afara Republicii Moldova &i venitul
investiional &i financiar obinut de persoanele fizice din surse aflate 3n afara Republicii
Moldova) cu e'cepia deducerilor &i scutirilor la care au dreptul aceste persoane.
829 Sursele de venit s3nt stabilite 3n cap.2 &i 11.
839 0rin derogare de la prevederile alin.819 &i 829 ale prezentului articol) obiect al impunerii
pentru c3&tigurile &i veniturile specificate la art.,-
1
alin.819) 839) 83
1
9) 83
3
9 &i 83

9 este e'clusiv
acest c3&tig &i<sau venit.
:8rt.14 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.14 ,odificat prin .egea nr.111-/01 din 27.04.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.14 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.14 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;

)r$icolul 11. 2otele de impozit
Suma total a impozitului pe venit se determinD
a9 pentru persoane fizice) cu e'cepia gospodriilor rne&ti 8de fermier9 &i
3ntreprinztorilor individuali) 3n mrime deD
F (? din venitul anual impozabil ce nu dep&e&te suma de 2"2-- leiE
F 1*? din venitul anual impozabil ce dep&e&te suma de 2"2-- leiE
b9 pentru persoanele 7uridice ; 3n mrime de -? din venitul impozabilE
c9 pentru gospodriile rne&ti 8de fermier9 &i 3ntreprinztorii individuali ; 3n mrime de
-? din venitul impozabil.
:8rt.15 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.15 ,odificat prin .egea nr.111-/01 din 27.04.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.15 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.15 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.15 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.15 +n redacia .egii nr.430-/0 din 31.10.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.15 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.15 ,odificat prin .egea nr.7""-/0 din 27.12.2001;
:8rt.15 ,odificat prin .egea nr.138$-/10 din 30.11.2000;
:8rt.15 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.15 +n redacie noua de la 01.01.$$ confor, .egii nr.112-/10 din 2$.07.$8, art.1 pct.1;

1.9:)r$icolul 11
1
. Modul de determinare a obligaiilor fiscale
+eterminarea obligaiilor fiscale) 3n conformitate cu prevederile prezentului titlu) se
efectueaz 3n modul stabilit de Buvern.
:8rt.15
1
introdus prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";

)r$icolul 16. !recerea 3n cont a impozitelor
2ontribuabilii au dreptul s treac 3n cont impozitele 3n conformitate cu cap.12) 13) 1 &i
1".
:8rt.1" ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 17. %mpozitarea venitului proprietarului decedat
819 6enitul proprietarului decedat se consider venit al persoanei fizice &i se impoziteaz
ca atare) cu e'cepia cazurilor prevzute la alin.829 lit.b9.
829 =n cazul decesului unei persoane) rezidente la momentul decesuluiD
a9 venitul proprietarului 8inclusiv venitul din averea rmas dup decesul acestuia9 se
consider venit al unei singure persoane fizice) aplic3ndu;se art.1" lit.a9 pentru anul fiscal 3n care
a avut loc decesulE
b9 suma total a impozitului pe venit pentru anii fiscali ulteriori se determin conform cotei
de 1*? din venitul impozabil) scutirile nefiind permise.
:8rt.17 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.17 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.17 ,odificat prin .egea nr.430-/0 din 31.10.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.17 ,odificat prin .egea nr.7""-/0 din 27.12.2001;
:8rt.17 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

Ca,i$olul 2
C&*P&'I(I) +E!I#ULUI
)r$icolul 13. Sursele de venit impozabile
=n venitul brut se includD
a9 venitul provenit din activitatea de 3ntreprinztor) din activitatea profesional sau din alte
activiti similareE
b9 venitul de la activitatea societilor obinut de ctre membrii societilor &i venitul
obinut de ctre acionarii fondurilor de investiii) conform prevederilor cap.,E
c9 plile pentru munca efectuat &i serviciile prestate 8inclusiv salariile9) facilitile
acordate de patron) onorariile) comisioanele) primele &i alte retribuii similareE
d9 venitul din c5irie 8arend9E
e9 cre&terea de capital definit la art.3( alin.8(9E
f9 cre&terea de capital peste pierderile de capital) neluat 3n considerare 3n alte tipuri de
venitE
g9 venitul obinut sub form de dob3ndE
59 roAaltA 8redevene9E
i9 anuitile) inclusiv primite 3n baza tratatelor internaionale la care Republica Moldova
este parteE sumele &i despgubirile de asigurare primite 3n baza contractelor de asigurare &i
coasigurare &i neutilizate conform art.22. :'cepie fac cele prevzute la art.2- lit.a9E
79 venitul rezultat din neac5itarea datoriei de ctre agentul economic) cu e'cepia cazurilor
c3nd formarea acestei datorii este o urmare a insolvabilitii contribuabiluluiE
H9 dotaiile de stat) primele &i premiile care nu s3nt specificate ca neimpozabile 3n legile
prin care se stabilesc aceste pliE
l9 sumele obinute de pe urma acordului 8conveniei9 de neanga7are 3n activitatea de
concurenE
m9 dividendele) cu e'cepia celor ac5itate 3n folosul persoanelor fizice rezidente) aferente
perioadelor fiscale de p3n la 1 ianuarie 2--*E
n9 veniturile obinute) conform legislaiei) ca urmare a aplicrii clauzei penale) 3n form de
despgubire pentru venitul ratat) precum &i ca urmare a reinerii arvunei sau restituirii arvuneiE
o9 alte venituri care nu au fost specificate la literele menionate.
:8rt.18 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.18 ,odificat prin .egea nr.111-/01 din 27.04.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.18 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.18 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.18 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.18 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.18 ,odificat prin .egea nr.1570-/111 din 2".02.$8;

)r$icolul 19. 4aciliti acordate de patron
4acilitile impozabile acordate de patron includD
a9 plile acordate salariatului de ctre patron pentru recuperarea c5eltuielilor personale)
precum &i plile 3n favoarea lucrtorului) efectuate altor persoane) cu e'cepia plilor 3n bugetul
asigurrilor sociale de stat &i a primelor de asigurare obligatorie de statE
:.it.a9 co,pletat prin .egea nr.112-/10 din 2$.07.$8;

b9 suma anulat a datoriei salariatului fa de patronE
:.it.-9 +n redacia .egii nr.112-/10 din 2$.07.$8;

c9 suma pltit suplimentar de patron la orice plat a salariatului pentru locuina acordat
de ctre patronE
d9 suma dob3nzii) obinut ca rezultat al dep&irii ratei de baz 8rotun7it p3n la urmtorul
procent 3ntreg9 stabilite de >anca #aional a Moldovei 3n luna noiembrie a anului precedent
anului fiscal de gestiuneD ; la refinanarea bncilor comerciale prin operaiuni repo de cumprare
a valorilor mobiliare de stat pe termen de 2 luni ; pentru 3mprumuturile acordate pe un termen de
p3n la " aniE ; la creditele pe termen lung ; pentru 3mprumuturile acordate pe un termen mai
mare de " aniE fa de rata dob3nzii calculat pentru 3mprumuturile acordate de ctre patron
salariatului) 3n funcie de termenul lor de acordareE
:.it.d9 +n redacia .egii nr."4"-/0 din 1".11.2001;
:.it.d9 +n redacia .egii nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:.it.d9 ,odificat prin .egea nr.112-/10 din 2$.07.$8;

e9 c5eltuielile patronului pentru darea proprietii 3n folosin salariatului 3n scopuri
personaleD
F 3n cazul 3n care bunurile s3nt proprietate a patronului) c5eltuielile acestuia) determinate 3n
procente din baza valoric) pentru fiecare bun dat 3n folosin) 3n funcie de categoria de
proprietate prevzut la art.2$ alin.8$9D % ; -)--*2?) %% ; -)-13(?) %%% ; -)-2(?) %6 ; -)-"*? &i
6 ; -)-*22 ?) pentru fiecare zi de folosinE
F 3n cazul 3n care bunurile nu s3nt proprietate a patronului ; c5eltuielile acestuia pentru
obinerea dreptului de folosin asupra bunurilor) pentru fiecare zi de folosinE
:.it.e9 +n redacia .egii nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

f9 vrsmintele 3n fondurile de pensii) cu e'cepia celor efectuate 3n fondurile de pensii
calificate) prevzute la art.$ alin.819 &i art.$,.
:.it.f9 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 20. Sursele de venit neimpozabile
=n venitul brut nu se includ urmtoarele tipuri de venitD
a9 anuitile sub forma prestaiilor de asigurri sociale &i a prestaiilor 8indemnizaiilor9)
inclusiv din bugetul de stat) specificate 3n legislaia 3n vigoare) inclusiv primite 3n baza tratatelor
internaionale la care Republica Moldova este parteE sumele &i despgubirile de asigurare)
primite 3n baza contractelor de asigurare &i coasigurare) e'clusiv primite 3n cazul 3nlocuirii
forate a proprietii conform art.22E
b9 despgubirile primite) conform legislaiei) 3n urma unui accident de munc sau 3n urma
unei boli profesionale) de salariai ori de mo&tenitorii lor legaliE
c9 plile) precum &i alte forme de compensaii acordate 3n caz de boal) de traumatisme)
sau 3n alte cazuri de incapacitate temporar de munc) conform contractelor de asigurare de
sntateE
d9 compensarea c5eltuielilor salariailor legate de 3ndeplinirea obligaiilor de serviciuD
pentru aparatul 0re&edintelui Republicii Moldova) 0arlament &i aparatul acestuia) aparatul
Buvernului) 3n limitele &i 3n modul stabilite de 0re&edintele Republicii Moldova) 0arlament &i)
respectiv) de Buvern. 2ompensarea c5eltuielilor salariailor agenilor economici legate de
3ndeplinirea obligaiilor de serviciu) 3n limitele stabilite de actele normative &i 3n modul stabilit
de Buvern. 2ompensarea c5eltuielilor salariailor legate de 3ndeplinirea obligaiilor de serviciu 3n
cazul dep&irii limitelor de cazare stabilite de BuvernE
d
1
9 restituirea c5eltuielilor &i plilor compensatorii ce in de e'ecutarea obligaiilor de
serviciu ale militarilor) efectivului de trup &i corpului de comand din organele aprrii
naionale &i de ocrotire a normelor de drept) securitii statului &i ordinii publice din contul
bugetului de stat) &i anumeD
F restituirea c5eltuielilor la transportul militarilor) efectivului de trup &i corpului de
comand din organele aprrii naionale) securitii statului &i ordinii publice &i membrilor
familiilor lor) al bunurilor personale ale acestora 3n legtur cu 3ncadrarea 3n serviciu)
3ndeplinirea serviciului &i trecerea 3n rezerv 8retragerea9) inclusiv a c5eltuielilor de transport
legate de deplasare la tratament balneosanatorial) locul petrecerii concediului obligatoriu)
precum &i a c5eltuielilor la transportul recruilor &i rezervi&tilor c5emai la concentrare sau
mobilizareE
F indemnizaia de transferE
F indemnizaia unic de instalareE
F indemnizaia unic pltit absolvenilor instituiilor de 3nvm3nt militarE
F compensaia bneasc pentru 3nc5irierea spaiului locativE
F compensaia bneasc pentru procurarea sau construcia spaiului locativE
d
2
9 sumele primite de ctre persoane fizice &i 7uridice ca despgubire pentru pre7udiciul
cauzat sau<&i venitul ratat ca urmare a efecturii cercetrilor ar5eologice pe terenurile aflate 3n
proprietatea sau 3n posesia acestor persoaneE
d
3
9 sumele primite de ctre persoane fizice &i 7uridice ca despgubire pentru pre7udiciul ce
le;a fost cauzat ca urmare a unei aciuni ilegale 8inaciuni9 ori ca urmare a unor calamiti
naturale sau te5nogene) cataclisme) epidemii) epizootiiE
d

9 sumele primite de proprietari sau deintori pentru bunurile rec5iziionate 3n interes


public) pe perioada rec5iziiei) conform legislaieiE
e9 bursele elevilor) studenilor &i persoanelor aflate la 3nvm3nt postuniversitar sau la
3nvm3nt postuniversitar specializat la instituiile de 3nvm3nt de stat &i particulare) 3n
conformitate cu legislaia cu privire la 3nvm3nt) stabilite de aceste instituii de 3nvm3nt)
precum &i bursele acordate de ctre organizaiile filantropice) cu e'cepia retribuiei pentru
activitatea didactic sau de cercetare) indemnizaiile unice acordate tinerilor speciali&ti anga7ai la
lucru) conform repartizrii) 3n localitile ruraleE
f9 pensiile alimentare &i indemnizaiile pentru copiiE
g9 indemnizaiile de concediere stabilite conform legislaieiE
59 compensaiile nominative pltite pturilor insuficient asigurate) social vulnerabile ale
populaiei) precum &i prestaiile de asigurri sociale) care nu s3nt ac5itate sub form de anuitiE
i9 patrimoniul primit de ctre persoanele fizice ceteni ai Republicii Moldova cu titlu de
donaie sau de mo&tenireE
79 veniturile de la primirea gratuit a proprietii) inclusiv a mi7loacelor bne&ti) conform
deciziei Buvernului sau a autoritilor competente ale administraiei publice localeE

:.it.E9 e(clus prin .egea nr.111-/01 din 27.04.2007, +n !igoare 01.01.2008;

l9 a7utoarele primite de la organizaii filantropice ; fundaii &i asociaii ob&te&ti ; 3n
conformitate cu prevederile statutului acestor organizaii &i ale legislaieiE
m9 contribuiile la capitalul unui agent economic) prevzute la art.""E
n9 veniturile misiunilor diplomatice &i altor misiuni asimilate lor) organizaiilor statelor
strine) organizaiilor internaionale &i personalului acestora) prevzute la art."E
o9 sumele pe care le primesc donatorii de s3nge de la instituiile medicale de statE

:.it.p9 e(clus prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;

p
1
9 c3&tigurile de la aciunile de publicitate) 3n partea 3n care valoarea fiecrui c3&tig nu
dep&e&te 1-? din indicatorul specificat la art.33 alin.819E
I9 mi7loacele bne&ti pltite) sub form de a7utor material unic sau de reparare a
pre7udiciului) unor categorii de funcionari publici sau familiilor acestora) 3n conformitate cu
legislaiaE
r9 a7utorul material obinut de persoanele fizice din fondurile de rezerv ale Buvernului) ale
autoritilor administraiei publice locale) din mi7loacele 4ondului republican &i fondurilor locale
de susinere social a populaiei) precum &i din mi7loacele sindicatelor) 3n conformitate cu
regulamentele care prevd acordarea unui astfel de a7utorE
s9 a7utorul financiar obinut de ctre sportivi &i antrenori de la 2omitetul %nternaional
1limpic) premiile obinute de ctre sportivi) antrenori &i te5nicieni la competiiile sportive
internaionale) bursele sportive &i indemnizaiile acordate loturilor naionale 3n vederea pregtirii
&i participrii la competiiile internaionale oficialeE
t9 a7utorul financiar obinut de 2omitetul #aional 1limpic &i de federaiile sportive
naionale de profil de la 2omitetul %nternaional 1limpic) federaiile sportive europene &i
internaionale de profil &i de la alte organizaii sportive internaionaleE
u9 premiul naional al Republicii Moldova 3n domeniul literaturii) artei) ar5itecturii) &tiinei
&i te5nicii) precum &i premiile elevilor &i profesorilor animatori acordate) 3n mrimi stabilite 3n
actele normative 3n vigoare) pentru performanele obinute 3n cadrul olimpiadelor &i
concursurilor raionale) or&ene&ti) municipale) zonale) republicane) regionale &i internaionaleE
v9 veniturile obinute de Administraia zonei economice libereE
J9 recompensa acordat membrilor gospodriilor 8familiilor9 pentru participarea la
sonda7ele selective efectuate de organele de statisticE
'9 veniturile persoanelor fizice obinute din activitatea 3n baza patentei de 3ntreprinztorE
A9 veniturile obinute de persoanele fizice) cu e'cepia 3ntreprinztorilor individuali &i
gospodriilor rne&ti 8de fermier9) de la predarea materiei prime secundare) precum &i de la
livrarea produciei din fitote5nie &i 5orticultur 3n form natural &i a produciei din zoote5nie 3n
form natural) 3n mas vie &i sacrificatE
z9 veniturile obinute 3n urma utilizrii facilitilor fiscale la impozitul pe venitE
z
1
9 sumele 3n mrime de 1" la sut din veniturile) p3n la impozitare) ale organizaiilor &i
3ntreprinderilor cooperatiste din cadrul cooperaiei de consum repartizate fondului de dezvoltare
a bazei te5nico;materiale a acestor organizaii &i 3ntreprinderiE
z
2
9 mi7loacele bne&ti obinute din fondurile speciale &i utilizate 3n conformitate cu
destinaia fondurilorE
z
3
9 compensaiile pagubelor moraleE
z

9 venitul obinut ca urmare a anulrii restanelor la bugetul public naionalE


z
"
9 solda bneasc a militarilor 3n termen) a elevilor &i cursanilor 8studenilor9 instituiilor
de 3nvm3nt militarE
z
$
9 veniturile obinute ca urmare a compensrii daunei materiale cauzate) 3n partea 3n care
compensaia acordat nu dep&e&te dauna material cauzatE
z
(
9 plata depozitelor garantate din 4ondul de garantare a depozitelor 3n sistemul bancar)
conform Legii nr."(";K6 din 2$ decembrie 2--3 privind garantarea depozitelor persoanelor
fizice 3n sistemul bancarE
z
*
9 veniturile sub form de roAaltA ale persoanelor fizice 3n v3rst de $- de ani &i mai mult.
:.it.3
8
9 introdus prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.20 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.20 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.20 ,odificat prin .egea nr.2"1-/01 din 27.10.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.20 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.20 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.20 co,pletat prin .egea nr.582-/0 din 2".12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.20 co,pletat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.20 co,pletat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.20 co,pletat prin .egea nr.1405-/0 din 24.10.2002;
:8rt.20 ,odificat prin .egea nr.1275-/0 din 25.07.2002;
:8rt.20 co,pletat prin .egea nr.1140-/0 din 14.0".2002;
:8rt.20 ,odificat prin .egea nr."4"-/0 din 1".11.2001;
:8rt.20 ,odificat prin .egea nr.1428-/10 din 28.12.2000;
:8rt.20 co,pletat prin .egea nr.138$-/10 din 30.11.2000;
:8rt.20 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.20 ,odificat prin .egea nr.1570-/111 din 2".02.$8;

)r$icolul 21. Reguli speciale referitoare la venit
819 6enitul obinut sub form nemonetar se evalueaz de ctre fiecare subiect al impunerii
&i constituie valoarea medie a preului de livrare a mrfurilor &i<sau de prestare a serviciilor
analoage pe luna precedent lunii 3n care a fost obinut venit sub form nemonetar. =n cazul 3n
care) pe luna precedent lunii 3n care a fost obinut venit sub form nemonetar) nu au fost
efectuate livrri de mrfuri &i<sau prestri de servicii) venitul obinut sub form nemonetar nu
poate fi mai mic dec3t preul de cost al mrfurilor livrate &i<sau al serviciilor prestate 3n luna
curent.
829 =n cazul anuitilor) partea oricrei anuiti care este inclus 3n venitul anual se deduce
la calcularea venitului impozabil. +educerea este egal cu suma vrsat de contribuabil 3n fondul
de pensii nestatal calificat &i nededus din venitul lui brut conform art.$$ alin.829) precum &i cu
suma primelor de asigurare ac5itate de ctre contribuabil persoan fizic conform contractelor de
asigurare &i coasigurare &i 3mprit la numrul de ani presupu&i pentru efectuarea plilor 8din
momentul 3n care a 3nceput plata anuitilor9.
839 =n cazul efecturii operaiunilor 3n valut strinD
19 La calcularea venitului impozabil) venitul brut &i alte 3ncasri) precum &i c5eltuielile
suportate 3n valut strin se recalculeaz 3n valut naional la cursul de sc5imb al >ncii
#aionale a Moldovei la data tranzaciei. 0entru unele grupuri de operaiuni) Ministerul
4inanelor poate stabili un curs de sc5imb mediu.
29 1rice datorie at3t a contribuabilului) c3t &i fa de contribuabil) a crei sum de baz 8fr
dob3nd9 este e'primat 3n valut strin) se recalculeaz conform preurilor de pia &i se
consider ca fiind v3ndut de ctre contribuabil 3n ultima zi a anului fiscal la preul ei de pia la
acea dat.
39 1rice venit de pe urma v3nzrii presupuse a datoriei) conform pct.29) se consider venit
obinut 3n ultima zi a anului fiscal) iar baza valoric a acestei datorii a contribuabilului sau fa
de contribuabil devine valoarea ei de pia.
9 1peraiunile 3n care intervin obligaii de plat 3n valut strin se refer laD
a9 c5eltuielile care urmeaz s fie efectuate sau venitul care urmeaz s fie obinut 3n urma
calculelorE
b9 contractele futures) opioanele &i alte operaiuni financiare similare.
"9 Modul de calculare a obligaiilor fiscale se stabile&te de ctre Buvern.
:8rt.21 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.21 ,odificat prin .egea nr.27$-/01 din 04.11.05, +n !igoare 0$.12.05;
:8rt.21 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.21 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.21 ,odificat prin .egea nr.1570-/111 din 2".02.$8;

)r$icolul 22. #erecunoa&terea venitului 3n cazul pierderii forate a proprietii
:7itlul art.22 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

819 #u se recunoa&te venitul la 3nlocuirea proprietii cu o proprietate de acela&i tip 3n cazul
pierderii ei forate.
:8lin.1 art.22 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

829 =n cazul nerecunoa&terii venitului 3n conformitate cu alin.819) baza valoric a
proprietii de 3nlocuire se consider baz valoric a7ustat a proprietii 3nlocuite.
839 0roprietatea se consider pierdut 3n mod forat) dac ea este parial sau total distrus)
furat) sec5estrat sau destinat demolrii ori dac contribuabilul este forat 3ntr;un oarecare alt
mod s;&i abandoneze proprietatea din cauza pericolului sau iminenei uneia din aciunile sau
evenimentele menionate mai sus.
:8lin.3 art.22 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

89 0roprietatea de 3nlocuire se consider de acela&i tip atunci c3nd ea are acelea&i 3nsu&iri
sau este de aceea&i natur ca &i proprietatea 3nlocuit 8indiferent de faptul dac este sau nu o
proprietate de acela&i nivel sau calitate9.
8"9 0erioada de 3nlocuire este perioada care e'pir 3n anul fiscal urmtor celui 3n care s;a
produs pierderea.
:8lin.5 art.22 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

Ca,i$olul 3
%E%UCEILE )-EE!#E )C#I+I#.(II %E /!#EPI!'.#&
:7itlul cap.3 +n redacia .egii nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;

)r$icolul 23. Regula general
#u se permite deducerea c5eltuielilor personale &i familiale) cu e'cepia cazurilor pentru
care prezentul titlu prevede un alt mod de reglementare.

)r$icolul 24. +educerea c5eltuielilor aferente activitii de 3ntreprinztor
819 Se permite deducerea c5eltuielilor ordinare &i necesare) ac5itate sau suportate de
contribuabil pe parcursul anului fiscal) e'clusiv 3n cadrul activitii de 3ntreprinztor. Limitele &i
modul c5eltuielilor de asigurare) permise ca deduceri de c5eltuieli aferente activitii de
3ntreprinztor 3n scopuri fiscale) se stabilesc de Buvern.
829 =n cazul 3n care c5eltuielile suportate de contribuabil cuprind c5eltuielile aferente
activitii de 3ntreprinztor &i c5eltuielile personale) deducerea se permite numai atunci c3nd
c5eltuielile aferente activitii de 3ntreprinztor le dep&esc pe cele personale &i numai pentru
acea parte a c5eltuielilor care se refer nemi7locit la desf&urarea activitii de 3ntreprinztor.
839 +educerea c5eltuielilor de delegaii) de reprezentan) de asigurare a agenilor
economici se permite 3n limitele stabilite de Buvern.
89 0rin derogare de la art.3-) se permite deducerea sumelor ac5itate ca impozite &i ta'e de
ctre subdiviziunile situate 3n unitile administrativ;teritoriale) al cror buget nu constituie parte
component a bugetului public naional.
8"9 #u se permite deducerea sumelor pltite la procurarea terenurilor.
8$9 #u se permite deducerea sumelor pltite la procurarea proprietii pe care se calculeaz
uzura 8amortizarea9 &i fa de care se aplic prevederile art.2$) 2* &i 2, sau la procurarea
mi7loacelor fi'e cu un termen de e'ploatare mai mare de un an.
8(9 #u se permite deducerea compensaiilor) remuneraiilor) dob3nzilor) plii pentru
3nc5irieri de bunuri &i altor c5eltuieli efectuate 3n interesul unui membru al familiei
contribuabilului) al unei persoane cu funcie de rspundere sau al unui conductor de agent
economic) al unui membru al societii sau al altei persoane interdependente) dac nu e'ist
7ustificarea plii unei astfel de sume.
8*9 #u se permite deducerea pierderilor 3n urma v3nzrii sau sc5imbului proprietii)
3ndeplinirii lucrrilor &i prestrii serviciilor) efectuate) 3n mod direct sau mi7locit) 3ntre persoanele
interdependente.
8,9 #u se permite deducerea c5eltuielilor legate de obinerea venitului scutit de impozitare.
81-9 #u se permite deducerea c5eltuielilor dac contribuabilul nu poate confirma
documentar c aceste c5eltuieli au fost suportate 3ntr;un anumit cuantum &i 3n modul stabilit de
Buvern.
8119 #u se permite deducerea sumelor ac5itate sau suportate 3n folosul titularului patentei
de 3ntreprinztor.
8129 #u se permite deducerea plilor pentru eliminrile supranormative de substane
poluante 3n mediul 3ncon7urtor &i folosirea supralimit a resurselor naturale.
8139 +educerea reziduurilor) de&eurilor &i perisabilitii naturale se permite 3n limitele
aprobate anual de ctre conductorii 3ntreprinderilor.
819 Se permite deducerea c5eltuielilor aferente transmiterii gratuite a proprietii conform
deciziei Buvernului sau a autoritilor competente ale administraiei publice locale.
81"9 Se permite deducerea c5eltuielilor ac5itate de contribuabili 3n decursul anului fiscal
sub form de ta'e de aderare &i cotizaii de membru destinate activitii patronatelor. 0lafonul de
deductibilitate a acestor c5eltuieli constituie -)1"? din fondul de retribuire a muncii.
:8rt.24 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.24 co,pletat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.24 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.24 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.24 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.24 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.24 co,pletat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;

)r$icolul 21. +educerea dob3nzilor
819 +educerea dob3nzilor se permite 3n conformitate cu art.2.
829 +educerea dob3nzilor pltite sau calculate de ctre o persoan 7uridic 8cu e'cepia
instituiilor financiare9 persoanelor fizice &i 7uridice se accept 3n limita ratei de refinanare a
>ncii #aionale a Moldovei 3n luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune.
839 =n cazul emisiunii unor titluri de crean dup 1 ianuarie 1,,*) partea discontului iniial)
3n raport cu titlul de crean care este permis emitentului ca deducere a dob3nzii) va fi ec5ivalent
cu partea acestui discont repartizat proporional 3n anul fiscal.
:8rt.25 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;

)r$icolul 26. +educerea uzurii calculate
819 Mrimea deducerii uzurii calculate a proprietii se determin 3n conformitate cu
prezentul articol) cu art.2 &i 2(.
829 0roprietatea pe care se calculeaz uzura este proprietatea material reflectat 3n bilanul
contabil al contribuabilului 3n conformitate cu legislaia &i folosit 3n activitatea de 3ntreprinztor)
a crei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice &i morale &i a crei perioad de
e'ploatare este mai mare de un an) iar valoarea ei dep&e&te suma de 3--- lei.
839 S3nt considerate) de asemenea) proprietate pe care se calculeaz uzura investiiile
efectuate 3n mi7loacele fi'e care fac obiectul unui contract de leasing operaional) locaiune)
concesiune) arend. =n sensul prezentului alineat) prin investiie se 3nelege e'cedentul
c5eltuielilor ce in de reparaie) 3ntreinere) 3mbuntire &i altele asemenea) 3n privina
mi7loacelor fi'e respective asupra c5eltuielilor menionate) permise spre deducere 3n anul fiscal
conform modului stabilit la art.2( alin.8,9.
89 +in punct de vedere fiscal) 3n cazul leasingului financiar) locatarul este tratat ca
proprietar al mi7loacelor fi'e primite 3n leasing) iar 3n cazul leasingului operaional) calitatea de
proprietar o are locatorul. 2alcularea &i deducerea uzurii mi7loacelor fi'e care fac obiectul unui
contract de leasing se efectueaz de ctre locatar 3n cazul leasingului financiar &i de ctre locator
3n cazul leasingului operaional.
8"9 Mrimea uzurii mi7loacelor fi'e ce urmeaz a fi dedus se determin prin 3nmulirea
bazei valorice a mi7loacelor fi'e) la sf3r&itul perioadei de gestiune) ce se raport la o anumit
categorie de proprietate) la norma de uzur respectiv prevzut la alin.8*9. >aza valoric a
mi7loacelor fi'e la sf3r&itul perioadei de gestiune se determin ca valoare a mi7loacelor fi'e la
3nceputul perioadei de gestiune) ma7orat cu valoarea mi7loacelor fi'e nou;procurate &i cu suma
corectrilor &i mic&orat cu suma de la comercializarea lor sau cu baza valoric a7ustat 3n cazul
donaiei sau pierderii forate. 6aloarea mi7loacelor fi'e la 3nceputul perioadei de gestiune ce se
raport la categoria respectiv de proprietate se determin ca diferen dintre baza valoric a
mi7loacelor fi'e la sf3r&itul perioadei de gestiune precedente &i suma uzurii calculate a perioadei
de gestiune precedente.
8$9 =ntreaga proprietate a contribuabilului trebuie s fie raportat la una din categoriile de
proprietate) 3n ordinea stabilit de Buvern.
8(9 Se stabile&te urmtoarea ordine de eviden a proprietii pe categoriiD
a9 pentru proprietatea raportat la categoria %) calcularea uzurii se face pentru fiecare
obiectE
b9 pentru proprietatea raportat la categoriile %%;6) calcularea uzurii se efectueaz prin
aplicarea normei de uzur la baza valoric a categoriei respective. Raportarea proprietii la
categoriile de proprietate se efectueaz 3n modul prevzut de BuvernE
c9 pentru proprietatea ce reprezint investiii efectuate la mi7loacele fi'e care fac obiectul
unui contract de leasing operaional) locaiune) concesiune) arend) uzura se calculeaz 3n modul
stabilit pentru categoria de proprietate la care se atribuie mi7loacele fi'e respective.
8*9 La fiecare categorie de proprietate se aplic urmtoarele norme de uzurD

Ca$;<oria d; ,ro,ri;$a$; !or=a d; u>ur?4 @
% "
%% *
%%% 1-
%6 2-
6 3-

8,9 2alcularea uzurii &i deducerea acesteia pentru 3ntreinerea autoturismului se efectueaz
3n felul urmtorD
a9 3n cazul 3n care valoarea autoturismului este de p3n la 2--.--- lei) uzura calculat se
deduce integral) 3n funcie de valoarea autoturismuluiE
b9 3n cazul 3n care valoarea autoturismului dep&e&te 2--.--- lei) deducerea se limiteaz la
suma calculat a uzurii) reie&ind din valoarea autoturismului egal cu 2--.--- lei. 0revederea nu
se aplic autoturismelor utilizate 3n calitate de mi7loace fi'e 3n activitatea de baz care reprezint
acordare de servicii) a cror uzur constituie parte component a costului v3nzrilor.
81-9 :videna &i calcularea uzurii mi7loacelor fi'e 3n scopuri fiscale se efectueaz 3n
conformitate cu regulamentul aprobat de Buvern.
:8rt.2" ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.2" ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.2" ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.2" ,odificat prin .egea nr."0-/01 din 28.04.05, +n !igoare 08.07.05;
:8rt.2" co,pletat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.2" ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 27. 6aloarea mi7loacelor fi'e
819 6aloarea mi7loacelor fi'e nou;procurate se compune din preul lor de procurare)
precum &i din toate c5eltuielile aferente procurrii lor) inclusiv c5eltuielile de transportare)
asamblare &i asigurare) dob3nzile pltite sau calculate p3n la punerea obiectului 3n e'ploatare.
6aloarea mi7loacelor fi'e aferente proprietii create cu fore proprii include toate impozitele &i
ta'ele) cu e'cepia ta'ei pe valoarea adugat ac5itate sau care urmeaz a fi ac5itat de ctre
subiecii impozabili 3nregistrai) c5eltuielile &i plata dob3nzilor aferente acestor mi7loace fi'e
pentru 3ntreaga perioad de p3n la punerea lor 3n e'ploatare. >aza valoric a mi7loacelor fi'e la
finele perioadei de gestiune se ma7oreaz cu valoarea mi7loacelor fi'e nou;procurate sau create
cu fore proprii &i cu suma corectrilor 3n perioada de gestiune) prevzute la alin.8*9.
829 Mi7loacele obinute de la 3nstrinarea mi7loacelor fi'e) cu e'cepia celor obinute de
ctre locator din 3nstrinarea mi7loacelor fi'e ce au constituit obiectul unui contract de leasing
operaional) se raporteaz la reducerea bazei valorice a categoriei respective de proprietate. +ac
reducerea indicat conduce) la sf3r&itul perioadei de gestiune) la un rezultat negativ pe categoria
de proprietate) atunci acest rezultat se include 3n venit) iar valoarea categoriei respective de
proprietate la 3nceputul perioadei de gestiune corespunztoare se egaleaz cu zero. =n cazul
3nstrinrii de ctre locator a mi7loacelor fi'e ce au constituit obiectul unui contract de leasing
operaional) baza valoric a categoriei respective de proprietate se reduce cu baza valoric a
mi7locului fi' 3nstrinat. 6enitul sau pierderea calculat ca diferen 3ntre suma mi7loacelor
obinute de la 3nstrinarea mi7loacelor fi'e ce au constituit obiectul unui contract de leasing
operaional &i baza lor valoric la 3nceputul perioadei fiscale se recunoa&te drept venit sau
pierdere a perioadei fiscale 3n care a avut loc 3nstrinarea.
839 %ncluderea iniial a mi7loacelor fi'e la categoria respectiv de proprietate se face la
momentul punerii lor 3n e'ploatare.
89 6aloarea iniial a unei proprieti aflate 3n posesia contribuabilului la data de 1
ianuarie 1,,* va fi baza ei valoric) determinat conform art.3* alin.819 &i 829) la aceast dat. =n
acest caz) calculele uzurii &i toate celelalte a7ustri ale valorii pentru perioadele precedente se
efectueaz 3n conformitate cu legislaia 3n vigoare 3n perioada respectiv.
8"9 +ac la sf3r&itul anului fiscal la categoria respectiv nu se afl nici o proprietate sau
suma rmas este mai mic de 3--- lei) dup efectuarea a7ustrilor specificate la alin.819 &i 829
ale prezentului articol &i la art.2$ alin.839) valoarea restant urmeaz a fi dedus.
8$9 Se permite deducerea c5eltuielilor legate de investigaii &i cercetri &tiinifice) ac5itate
sau suportate pe parcursul anului fiscal 3n calitate de c5eltuieli curente.
8(9 0revederile alin.8$9 nu se aplic fa de terenuri sau alte bunuri supuse uzurii) precum &i
fa de orice alte c5eltuieli ac5itate sau suportate 3n scopul descoperirii sau precizrii locului de
amplasare a resurselor naturale) determinrii cantitii &i calitii lor.
8*9 +educerea c5eltuielilor pentru reparaia proprietii se efectueaz dup cum urmeazD
a9 dac c5eltuielile suportate pe parcursul anului fiscal pentru reparaia proprietii nu
dep&esc 1"? din baza valoric a categoriei respective de proprietate 8determinat fr a lua 3n
considerare sc5imbrile pe parcursul anului fiscal respectiv9) c5eltuielile 3n cauz vor fi permise
spre deducere 3n anul respectivE
b9 dac c5eltuielile suportate pe parcursul anului fiscal pentru reparaia proprietii
dep&esc 1"? din baza valoric pentru fiecare obiect a categoriei % de proprietate &i baza valoric
a categoriilor %%;6 de proprietate) mrimea acestui surplus se consider drept c5eltuieli pentru
recondiionare &i se reflect la ma7orarea bazei valorice pentru fiecare obiect a categoriei % de
proprietate &i baza valoric a categoriilor %%;6 de proprietate.
8,9 0rin derogare de la alin.8*9 lit.a9 &i b9) 3n perioada fiscal respectiv se permite
deducereaD
a9 c5eltuielilor de reparaie a drumurilor ca c5eltuieli curenteE
b9 c5eltuielilor aferente reparaiei mi7loacelor fi'e ce nu corespund prevederilor art.2$ alin.
829 &i care s3nt utilizate 3n activitatea de 3ntreprinztor a agentului economic) conform
contractului de arend 8locaiune9 ; c5eltuieli suportarea crora) potrivit contractului nominalizat)
revine arenda&ului 8locatarului9. +educerea c5eltuielilor 3n cauz se permite 3n limita a 1"? din
suma calculat a arendei 8locaiunii9 suportat pe parcursul perioadei fiscale.
81-9 >aza valoric a mi7loacelor fi'e pe fiecare categorie de proprietate se a7usteaz cuD
a9 suma ta'ei pe valoarea adugat) ce urmeaz a fi trecut 3n cont 3n conformitate cu
prezentul cod) calculat din valoarea de bilan a mi7loacelor fi'e comercializate) care s3nt trecute)
3n evidena contabil) cu ta'a pe valoarea adugatE
b9 suma valorii restante presupuse a mi7loacelor fi'e 3n cazul trecerii lor la pierderi) 3n
evidena contabil) 3n legtur cu uzura totalE
c9 diferenele pozitive rezultate din reevaluarea efectuat 3n conformitate cu cap.%6 din
Legea nr.11$;K%%% din 2 aprilie 1,,( pentru punerea 3n aplicare a titlurilor % &i %% ale 2odului
fiscal.
8119 =n scopuri fiscale nu se recunosc diferenele din reevaluarea mi7loacelor fi'e.
:8rt.27 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.27 ,odificat prin .egea nr.111-/01 din 27.04.2007, +n !igoare 11.05.2007;
:8rt.27 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.27 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.27 ,odificat prin .egea nr."0-/01 din 28.04.05, +n !igoare 08.07.05;
:8rt.27 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.27 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 23. +educerea amortizrii proprietii nemateriale
Se permite deducerea amortizrii fiecrei uniti de proprietate nematerial amortizabil
8brevete de invenie) drepturi de autor) desene &i modele industriale) contracte) drepturi speciale
etc.9 cu termen de e'ploatare limitat) calcul3nd perioada ei de e'ploatare prin aplicarea metodei
liniare.

)r$icolul 29. +educerea c5eltuielilor legate de e'tracia resurselor naturale irecuperabile
819 +educerea c5eltuielilor legate de e'tracia resurselor naturale irecuperabile se permite
3n conformitate cu art.2 alin.819.
829 25eltuielile legate de e'plorarea &i e'ploatarea zcmintelor de resurse naturale)
suportate p3n la 3nceputul e'ploatrii) precum &i plile aferente ale dob3nzii se reflect la
cre&terea valorii resurselor naturale.
839 Mrimea deducerii c5eltuielilor legate de e'tracia resurselor naturale se determin prin
3nmulirea bazei valorice a resurselor naturale cu rezultatul obinut de la 3mprirea volumului
e'traciei pe parcursul anului fiscal la volumul prognozat total al e'traciei pentru zcm3ntul dat
83n e'presie natural9.
89 +educerea c5eltuielilor viitoare pentru recultivarea terenurilor se permite 3n limitele
mrimii calculate) care se determin ca raport al c5eltuielilor necesare pentru recultivare la soldul
rezervelor industriale ale substanelor utile de la zcm3ntul respectiv) 3nmulit la volumul
substanelor utile e'trase pe perioada de gestiune.
8"9 +educerea c5eltuielilor viitoare privind recuperarea pierderilor produciei agricole 3n
cazul atribuirii terenurilor prin 5otr3re de Buvern se permite 3n limitele mrimii calculate) care
se determin ca raport al costului pierderilor la soldul rezervelor industriale din conturul
terenului e'istent atribuit) 3nmulit la volumul substanelor utile e'trase pe perioada de gestiune.
:8rt.2$ ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 30. Restriciile privind deducerea impozitelor &i amenzilor
819 #u se permite deducerea impozitului pe venit) instituit 3n prezentul titlu) a penalitilor
&i a amenzilor aferente lui) precum &i a amenzilor &i penalitilor aferente altor impozite) ta'e &i
pli obligatorii la buget) a amenzilor &i penalitilor aplicate pentru 3nclcarea actelor normative.
829 #u se permite deducerea impozitelor ac5itate 3n numele unei persoane) alta dec3t
contribuabilul.
:8rt.30 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.30 co,pletat prin .egea nr.112-/10 din 2$.07.$8;

)r$icolul 31. Limitarea altor deduceri
819 Se permite deducerea oricrei datorii compromise) conform legislaiei) dac aceast
datorie s;a format 3n cadrul desf&urrii activitii de 3ntreprinztor.
829 #u se permite deducerea defalcrilor 3n fondurile de rezerv) cu e'cepia defalcrilor de
reduceri pentru pierderi la credite 83n fondul de risc9) pentru instituiile financiare) efectuate
conform alin.839) &i pentru pierderi la 3mprumuturi &i dob3nzile aferente 8provizioane9) pentru
organizaiile de microfinanare) efectuate conform alin.89.
839 %nstituiilor financiare li se permite deducerea defalcrilor de reduceri pentru pierderi la
active) anga7amente condiionale) al cror volum se determin conform regulamentului aprobat
de >anca #aional a Moldovei. La calcularea mrimii reducerii pentru pierderile respective) 3n
calcul nu se includ creditele prefereniale ale cror pierderi se compenseaz din contul diminurii
impozitului pe venit aferent plii la bugetul de stat ori din contul mi7loacelor bugetului de stat.
+ac volumul reducerilor pentru pierderi respective) calculat la sf3r&itul anului fiscal 8perioadei
gestionare9) este mai mic dec3t mrimea real) reflectat 3n bilanul instituiei financiare la
aceea&i dat) diferena se include 3n venitul impozabil anual 8pentru perioada gestionar9) cu
mic&orarea defalcrilor 3n acest fond) efectuate din mi7loacele proprii 3n perioada anterioar.
89 1rganizaiilor de microfinanare li se permite deducerea provizioanelor destinate
acoperirii eventualelor pierderi ce in de nerestituirea 3mprumuturilor &i a dob3nzilor aferente) al
cror volum se determin conform regulamentelor interne cu privire la clasificarea
3mprumuturilor &i formarea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi) condiionate
de nerestituirea 3mprumuturilor &i a dob3nzilor aferente.
8"9 >ncilor admise &i obligate de >anca #aional a Moldovei s participe la formarea
mi7loacelor 4ondului de garantare a depozitelor 3n sistemul bancar li se permite de a efectua
deduceri ale vrsm3ntului obligatoriu anual) contribuiilor iniiale) contribuiilor trimestriale &i
contribuiilor speciale ale bncilor 3n fondul menionat) stabilite prin Legea nr."(";K6 din 2$
decembrie 2--3 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice 3n sistemul bancar.
:8rt.31 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.31 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.31 co,pletat prin .egea nr.174-/0 din 03.0".04, +n !igoare 01.07.04;
:8rt.31 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.31 ,odificat prin .egea nr.112-/10 din 2$.07.$8;

)r$icolul 32. Reportarea pierderilor 3n viitor
819 +ac) pe parcursul anului fiscal) c5eltuielile aferente activitii de 3ntreprinztor
dep&esc venitul brut al contribuabilului 3n anul curent) suma pierderilor rezultate din aceast
activitate va fi reportat e&alonat) 3n pri egale) pe urmtorii cinci ani.
829 Suma reportat pe unul din anii fiscali urmtori celui 3n care s;au 3nregistrat pierderile
este egal cu suma total a pierderilor) redus cu suma total permis spre deducere 3n fiecare din
urmtorii patru ani.
839 +ac contribuabilul a suportat pierderi pe parcursul a mai mult de un an) prevederile
prezentului articol se aplic fa de aceste pierderi 3n ordinea 3n care au aprut.
:8rt.32 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.32 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;

Ca,i$olul 4
"CU#II 0I )L#E %E%UCEI
)r$icolul 33. Scutiri personale
819 4iecare contribuabil 8persoan fizic rezident9 are dreptul la o scutire personal 3n
sum de $3-- lei pe an.
829 Suma scutirii personale) stabilit la alin.819) va constitui 1---- lei pe an pentru orice
persoan careD
a9 s;a 3mbolnvit &i a suferit de boala actinic provocat de consecinele avariei de la
2.A.:. 2ernob3lE
b9 este invalid &i s;a stabilit c invaliditatea sa este 3n legtur cauzal cu avaria de la
2.A.:. 2ernob3lE
c9 este printele sau soia 8soul9 unui participant czut sau dat disprut 3n aciunile de lupt
pentru aprarea integritii teritoriale &i a independenei Republicii Moldova) c3t &i 3n aciunile de
lupt din Republica Afg5anistan.
d9 este invalid ca urmare a participrii la aciunile de lupt pentru aprarea integritii
teritoriale &i a independenei Republicii Moldova) precum &i 3n aciunile de lupt din Republica
Afg5anistanE
e9 este invalid de rzboi) invalid din copilrie) invalid de gradul % &i %%E
f9 este pensionar;victim a represiunilor politice) ulterior reabilitat.
:8rt.33 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.33 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.33 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.33 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.33 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.33 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.33 ,odificat prin .egea nr.704-/10 din 02.12.$$;

)r$icolul 34. Scutiri acordate soiei 8soului9
819 0ersoana fizic rezident aflat 3n relaii de cstorie are dreptul la o scutire
suplimentar 3n sum de $3-- lei anual) cu condiia c soia 8soul9 nu beneficiaz de scutire
personal.
829 0ersoana fizic rezident aflat 3n relaii de cstorie cu orice persoan specificat la
art.33 alin.829 are dreptul la o scutire suplimentar 3n sum de 1---- lei anual) cu condiia c
soia 8soul9 nu beneficiaz de scutire personal.
:8rt.34 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.34 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.34 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.34 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.34 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.34 +n redacia .egii nr.112-/111 din 2$.07.$8;

)r$icolul 31. Scutiri pentru persoanele 3ntreinute
819 2ontribuabilul 8persoan fizic rezident9 are dreptul la o scutire 3n sum de 1"$- lei
anual pentru fiecare persoan 3ntreinut) cu e'cepia invalizilor din copilrie pentru care scutirea
constituie $3-- lei anual.
829 =n 3nelesul prezentului titlu) persoan 3ntreinut este persoana care 3ntrune&te toate
cerinele de mai 7osD
a9 este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soiei 8soului9
contribuabilului 8prinii sau copiii) inclusiv 3nfietorii &i 3nfiaii9E
b9 locuie&te 3mpreun cu contribuabilul sau nu locuie&te cu acesta) dar 3&i face studiile la
secia cu frecven a unei instituii de 3nvm3nt mai mult de " luni pe parcursul anului fiscalE
c9 este 3ntreinut de contribuabilE
d9 are un venit ce nu dep&e&te suma de $3-- lei anual.
:8rt.35 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.35 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.35 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.35 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.35 ,odificat prin .egea nr.430-/0 din 31.10.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.35 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.35 co,pletat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 36. Alte deduceri
819 2ontribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricror donaii fcute de el pe
parcursul anului fiscal 3n scopuri filantropice sau de sponsorizare) dar nu mai mult de 1-? din
venitul impozabil. =n acest scop) venitul impozabil al contribuabilului se determin fr a se lua
3n considerare scutirile ce i se acord conform prezentului capitol.
829 0ot fi deduse) conform prezentului articol) numai donaiile fcute 3n scopuri filantropice
sau de sponsorizare 3n favoarea autoritilor publice &i instituiilor publice specificate la art."1) a
organizaiilor necomerciale specificate la art."2 alin.819 lit.a9 &i b9 &i la art."3
3
) precum &i 3n
favoarea organizaiilor religioase specificate la art."2 alin.819 lit.c9.
839 +onaiile 3n scopuri filantropice sau de sponsorizare vor fi deduse numai 3n cazul
confirmrii lor 3n modul stabilit de Buvern.
89 Se permite deducerea c5eltuielilor de investiii ce in deD
a9 c5eltuielile ordinare &i necesare) ac5itate sau suportate pe parcursul anului fiscal 3n
scopul obinerii venitului din investiiiE
b9 dob3nzile pe datorie) cu condiia ca dob3nda s nu dep&easc suma venitului din
investiii) adic suma dob3nzii sau c5iria 8arenda9) sau roAaltA) sau cre&terea de capital ca urmare
a v3nzrii proprietii 8obinute din activiti) altele dec3t activitatea de 3ntreprinztor9.
8"9 Se permite deducerea defalcrilor obligatorii 3n 4ondul republican &i fondurile locale de
susinere social a populaiei) efectuate pe parcursul anului fiscal 3n cuantumurile stabilite de
legislaie.
8$9 Se permite deducerea) 3n cuantumurile stabilite de legislaie) a sumelor pentru primele
de asigurare obligatorie de asisten medical calculate de anga7ator) precum &i a sumelor
primelor de asigurare obligatorie de asisten medical ac5itate de persoanele fizice asigurate
conform legislaiei.
8(9 Se permite deducerea contribuiilor obligatorii 3n bugetul asigurrilor sociale de stat
ac5itate de persoanele fizice) pe parcursul anului fiscal) 3n cuantumurile stabilite de legislaie.
:8rt.3" ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.3" ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.3" ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.3" ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.3" ,odificat prin .egea nr.12$4-/0 din 25.07.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.3" ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.3" ,odificat prin .egea nr.1570-/111 din 2".02.$8;

Ca,i$olul 1
CE0#EE) 0I PIE%EILE %E C)PI#)L
)r$icolul 37. Recunoa&terea &i determinarea cre&terii &i pierderilor de capital
819 Suma cre&terii sau pierderilor de capital) provenit din v3nzare) sc5imb sau din alt
form de 3nstrinare 8scoatere din uz9 a activelor de capital) se recunoa&te 3n volumul ei deplin)
cu e'cepia cazurilor pentru care prezentul titlu prevede altceva.
829 Active de capital s3ntD
a9 aciunile &i alte titluri de proprietate 3n activitatea de 3ntreprinztorE
b9 titlurile de creanE
c9 proprietatea privat nefolosit 3n activitatea de 3ntreprinztor) care este v3ndut la un pre
ce dep&e&te baza ei valoric a7ustatE
d9 terenurileE
e9 opionul la procurarea sau v3nzarea activelor de capital.
839 +reptul de a obine venituri din activele de capital pe parcursul unei perioade ce
dep&e&te 1- ani se consider active de capital) dac este tratat separat.
89 Suma 3ncasat ca urmare a v3nzrii) sc5imbului sau altui mod de 3nstrinare 8scoatere
din uz9 a activelor de capital este egal cu suma mi7loacelor bne&ti &i valoarea evaluat la preul
de pia a activelor de capital obinute sub form nemonetar.
:8lin.4 art.37 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

8"9 Mrimea cre&terii de capital provenit din v3nzare) sc5imb sau din alt form de
3nstrinare 8scoatere din uz9 a activelor de capital este egal cu e'cedentul sumei 3ncasate 3n
raport cu baza valoric a acestor active.
8$9 Mrimea pierderilor de capital suportate 3n urma v3nzrii) sc5imbului sau altei forme de
3nstrinare 8scoatere din uz9 a activelor de capital este egal cu e'cedentul bazei valorice a
acestor active 3n raport cu venitul obinut.
8(9 Suma cre&terii de capital 3n anul fiscal este egal cu "-? din suma e'cedentar a
cre&terii de capital recunoscute peste nivelul oricror pierderi de capital suportate pe parcursul
anului fiscal.

)r$icolul 33. #oiuni referitoare la activele de capital
819 >az valoric a activelor de capital 3nseamnD
a9 valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabilE
b9 baza valoric a7ustat a activelor de capitalD
F pentru persoana care transmite activele de capital contribuabiluluiE sau
F pentru activele de capital 3nlocuite cu active noi.
829 >aza valoric a7ustat a activelor de capital se ma7oreaz 8sau se reduce9) 3n mod
corespunztor) cu mrimea compensaiei acordate 8sau primite9 de ctre contribuabil.
839 >aza valoric a tuturor activelor de capital nesupuse uzurii) aflate 3n posesia
contribuabilului la data de 1 ianuarie 1,,*) nu trebuie s fie mai mic dec3t valoarea lor la acea
dat sau dec3t preul de pia al obiectelor identice. La dorina contribuabilului) aceast valoare
poate fi determinat ca baz valoric a7ustat a activelor de capital) 3nmulit la coeficientul
corespunztor anului procurrii lor) aprobat de ctre Buvern.
89 >az valoric a7ustat a activelor de capital reprezint baza valoric a activelor de
capitalD
a9 redus cu mrimea uzurii) epuizrii sau altor modificri ale valorii activelor de capital)
care se anuleaz de pe contul mi7loacelor fi'eE
b9 ma7orat cu valoarea recondiionrilor &i altor modificri ale valorii activelor de capital)
care se acumuleaz pe contul mi7loacelor fi'e.
8"9 Reducerile &i ma7orrile bazei valorice a activelor de capital care au avut loc p3n la 1
ianuarie 1,,* se efectueaz conform actelor normative 3n vigoare p3n la acea dat.
8$9 >aza valoric a activelor de capital se a7usteaz cu diferenele pozitive rezultate din
reevaluarea acestuia efectuat 3n conformitate cu cap.%6 din Legea nr.11$;K%%% din 2 aprilie
1,,( pentru punerea 3n aplicare a titlurilor % &i %% ale 2odului fiscal.
:8rt.38 ,odificat prin .egea nr.111-/01 din 27.04.2007, +n !igoare 11.05.2007;
:8rt.38 co,pletat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 39. Restriciile privind deducerea pierderilor de capital
819 2ontribuabilului 8persoan fizic sau 7uridic9) deducerea pierderilor de capital i se
permite numai 3n limitele cre&terii de capital.
829 0ierderile de capital a cror deducere nu este permis) conform alin.819) 3n anul fiscal
respectiv s3nt considerate ca pierderi de capital suportate 3n anul urmtor.
839 Restriciile privind deducerea pierderilor de capital prevzute la alin.819 nu se aplic
persoanei fizice pentru anul fiscal 3n care a decedat.

)r$icolul 40. Redistribuirea 8transmiterea9 proprietii 3ntre soi
819 2re&terea sau pierderile de capital nu se recunosc 3n cazul redistribuirii 8transmiterii9
proprietiiD
a9 3ntre soiE sau
b9 3ntre fo&tii soi) dac o astfel de redistribuire 8transmitere9 rezult din necesitatea
3mpririi proprietii comune 3n caz de divor.
829 >aza valoric a proprietii indicate la alin.819) pentru beneficiar) reprezint baza
valoric a7ustat a proprietii persoanei care o transmite.

)r$icolul 41. 4aciliti la v3nzarea locuinei de baz
819 La v3nzarea) sc5imbul sau alte forme de 3nstrinare 3n alt mod a locuinei de baz a
contribuabilului) cre&terea capitalului se recunoa&te cu e'cepiile prevzute la alin.839.
829 =n 3nelesul prezentului titlu) se consider locuin de baz a contribuabilului locuina
care s;a aflat 3n proprietatea lui 3n decurs de 3 ani) perioad care e'pir la data 3nstrinrii acestei
locuine) &i care i;a servit pe tot parcursul acestei perioade drept domiciliu de baz.
839 Mrimea cre&terii de capital) supus impunerii) pentru orice locuin se mic&oreaz cu
suma de 1---- lei pentru fiecare din anii ce urmeaz dup anul 1,,() pe parcursul cruia 8sau
crora9 contribuabilul a fost proprietarul acestei proprieti &i a folosit;o ca locuin de baz.
Aceast prevedere nu se aplic 3n cazul locuinei de baz a crei baz valoric este valoarea
estimat 3n modul stabilit.
89 #u se permite deducerea pierderilor de pe urma v3nzrii sau sc5imbului proprietii
care a servit ca locuin de baz.
:8rt.41 ,odificat prin .egea nr.448-/01 din 28.12.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.41 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";

)r$icolul 42. +onaiile
819 0ersoana care face o donaie se consider c a v3ndut bunul donat la un pre ce
reprezint mrimea ma'im din baza lui valoric a7ustat sau preul lui de pia la momentul
donrii. 2alcularea bazei valorice a7ustate a proprietii la momentul donaiei se efectueaz
in3nd cont de prevederile art.2$ &i conform art.3* alin.819 &i 829) separat pe fiecare obiect donat.
:8lin.1 art.42 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

829 >aza valoric a proprietii donate se consider) pentru destinatar) mrimea determinat
3n conformitate cu alin.819.
839 0ersoana care face o donaie sub form de mi7loace bne&ti se consider drept persoan
care a obinut venit 3n mrimea sumei mi7loacelor bne&ti donate.
:8lin.3 art.42 introdus prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 43. !ransmiterea proprietii ca urmare a decesului
819 La data decesului contribuabilului) toat proprietatea acestuia se transmite prin
mo&tenire &i se consider ca fiind v3ndut la preul ei de pia 8cu e'cepia celei) venitul de pe
urma creia este scutit de impozite9.
829 >aza valoric a proprietii indicate la alin.819 este egal cu valoarea ei de pia.
839 >aza valoric a proprietii) venitul de pe urma creia este scutit de impozite) este egal
cu baza valoric a7ustat a proprietii persoanei decedate.
89 0roprietatea) venitul de pe urma creia este scutit de impozite) includeD
a9 locuina de baz rmas dup decesul proprietaruluiE
b9 proprietatea privat material a persoanei decedate) care nu a fost nici proprietate
utilizat 3n activitatea de 3ntreprinztor) nici proprietate rezultat din activitatea de investiii) cu
e'cepia cazului prevzut la litera c9
c9 proprietatea material privat a membrului decedat al gospodriei rne&ti 8de fermier9)
3n cazul mo&tenirii ei de ctre un membru al gospodriei sau o persoan care devine membru al
acestei gospodriiE
d9 anuitile &i alt venit de pe urma proprietii) cu caracter de pli periodice) care s3nt
impozabile pentru mo&tenitori.
8"9 +ac pac5etul de control 8"-? sau mai multe cote de participaie9 al agentului
economic subiect al sectorului 3ntreprinderilor mici &i mi7locii trece 3n urma decesului
proprietarului 3n posesia mo&tenitorilor) ace&tia 3n locul recunoa&terii cre&terii sau pierderilor de
capital conform alin.819) pot s determine bazele valorice ale cotelor lor 3n acest pac5et de
control) pornind de la baza valoric a7ustat a pac5etului de control care a aparinut persoanei
decedate.
8$9 +ac la momentul decesului contribuabilul se afl 3n posesia pac5etelor de control a
mai muli ageni economici subieci ai sectorului 3ntreprinderilor mici &i mi7locii) prevederile
alin.8"9 se aplic numai fa de un singur agent) la alegerea mo&tenitorilor de gradul 3nt3i.
:8rt.43 ,odificat prin .egea nr.37-/01 din 23.02.2007, +n !igoare 1".03.2007;
:8rt.43 co,pletat prin .egea nr.757-/0 din 21.12.2001;

Ca,i$olul 6
EGULI %E E+I%E!(.
)r$icolul 44. Metodele de eviden &i aplicarea lor
819 2u e'cepia cazurilor c3nd este prevzut altceva) se aplic urmtoarele metode de
evidenD
a9 pentru persoanele fizice ; metoda de cas sau metoda calculelorE
b9 pentru persoanele 7uridice ; metoda calculelorE
c9 pentru 3ntreprinderile de stat 3n 1,,* &i 1,,, ; una din metodele de eviden aplicate 3n
anul 1,,() la alegere.
829 0rin metod de cas se 3nelege metoda conform creiaD
a9 venitul este raportat la anul fiscal 3n care acesta este obinut 3n numerar 8sau 3n
ec5ivalentul lui9 sau sub form de proprietate materialE
b9 deducerea se permite 3n anul fiscal pe parcursul cruia au fost suportate c5eltuielile) cu
e'cepia cazurilor c3nd aceste c5eltuieli trebuie raportate la un alt an fiscal) 3n scopul reflectrii
corecte a venitului.
839 0rin metoda calculelor se 3nelege metoda conform creiaD
a9 venitul este raportat la anul fiscal 3n care a fost c3&tigatE
b9 deducerea se permite 3n anul fiscal 3n care au fost calculate sau au fost suportate
c5eltuielile ori au fost efectuate alte pli) cu condiia c aceste c5eltuieli &i pli nu trebuie
raportate la un alt an fiscal 3n scopul reflectrii corecte a venitului.
89 2ontribuabilul care folose&te metoda calculelor poate efectua deducerea c5eltuielilor
sau a altor pli numai 3n condiiile c3ndD
a9 s3nt prezente circumstanele care determin obligaia fiscal a contribuabiluluiE
b9 s;a desf&urat activitatea de 3ntreprinztor 3n cadrul creia au fost suportate c5eltuieliE
c9 poate fi determinat suma obligaiilor fiscale ale contribuabilului.
8"9 2ontribuabilul care folose&te metoda calculelor nu are dreptul s fac nici un fel de
deduceri p3n la momentul efecturii plilor dac el are obligaii fa de o persoan
interdependent care folose&te metoda de cas.
8$9 =n scopul reflectrii corecte a venitului de pe urma activitii de 3ntreprinztor) Serviciul
4iscal de Stat este 3n drept s cear persoanei care practic afaceri de proporii folosirea metodei
calculelor.
:8lin." art.44 ,odificat prin.egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

8(9 =n scopuri fiscale se pot folosi metode de eviden financiar care nu contravin
prevederilor prezentului titlu.
8*9 =n cazul 3n care contribuabilul 3&i sc5imb metoda de eviden) corectrile
corespunztoare 3n articolele care reflect venitul) deducerile) trecerile 3n cont &i alte operaiuni
se fac astfel 3nc3t nici un articol s nu fie omis sau s se repete. +ac sc5imbarea metodei de
eviden duce la ma7orarea venitului impozabil al contribuabilului 3n c5iar primul an fiscal de
aplicare a noii metode) atunci mrimea e'cedentului care rezult e'clusiv din sc5imbarea
metodei de eviden se distribuie 3n pri egale pe anul fiscal curent &i pe fiecare din urmtorii
doi ani.

)r$icolul 41. Metoda procenta7ului 3ndeplinit
819 :videna venitului) deducerilor) trecerilor 3n cont &i a altor operaiuni care in de
contracte 8acorduri9 pe termen lung se face dup metoda procenta7ului 3ndeplinit.
829 =n sensul prezentului titlu) prin contract 8acord9 pe termen lung se 3nelege orice
contract cu privire la producere) construire) instalare sau montare 3nc5eiat pe un termen de cel
puin 2 de luni.
839 :videna tuturor veniturilor &i c5eltuielilor se face) 3n modul stabilit de Ministerul
4inanelor) 3n anul fiscal cuprins 3n termenul de aciune al contractului 8acordului9 pe termen
lung) pe baza determinrii procenta7ului de 3ndeplinire a lucrrilor prevzute de contract 8acord9
pe parcursul anului respectiv. +eclaraiile cu privire la impozitul pe venit pentru anul respectiv)
cu e'cepia anului 3n care e'pir contractul 8acordul9) se perfecteaz prin metoda procenta7ului
3ndeplinit.
89 +up 3nc5eierea e'ecutrii contractului 8acordului9) 3n scopul determinrii
corectitudinii calculrii plilor sub form de dob3nd 8penalitilor) dob3nzilor9) repartizarea
impozitului pe anii fiscali) conform metodei procenta7ului 3ndeplinit) se recalculeaz pe baza
indicilor reali. 0lile sub form de dob3nd pentru orice plat incomplet sau supraplat a
impozitului 3n orice an) descoperite 3n urma unei astfel de recalculri) se determin 3n
conformitate cu prevederile prezentului cod &i urmeaz a fi ac5itate la termenul prevzut pentru
prezentarea declaraiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 3n care se 3nc5eie e'ecutarea
contractului 8acordului9. Aceast prevedere se aplic tuturor contractelor 8acordurilor9 pe termen
lung la prezentarea declaraiei fiscale pentru anul 3n care s;a 3nc5eiat e'ecutarea contractului
8acordului9 &i nicidecum de la o dat anterioar.
:8rt.45 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 46. Regimul evidenei stocurilor de mrfuri &i materiale
819 1rice persoan care deine stocuri de mrfuri &i materiale destinate procesului de
producie sau stocuri de producie finit este obligat s in evidena lor) dac aceasta este
necesar pentru reflectarea corect a venitului.
829 Bospodriile rne&ti 8de fermier9 nu in evidena stocurilor de mrfuri &i materiale 3n
procesul produciei agricole) cu e'cepia cazurilor de prelucrare a acesteia 3n scopul obinerii
venitului.
839 Metodele de eviden a rezervelor de mrfuri &i materiale se aplic de ctre contribuabil
3n conformitate cu legislaia contabilitii.
:8lin.3 art.4" +n redacia .egii nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 47. :videna venitului rezultat din proprietatea comun
6enitul rezultat din proprietatea comun se consider drept un venit obinut de ctre
coproprietari proporional cotelor;pri deinute de fiecare dintre ei.

)r$icolul 43. :videna deducerilor recuperate
=n cazul 3n care contribuabilului i se restituie pe parcursul anului fiscal c5eltuielile)
pierderile sau datoriile compromise deduse anterior) suma restituit se ia 3n calcul &i se include 3n
venitul brut al contribuabilului pe anul 3n care ea a fost 3ncasat.

Ca,i$olul 7
I*P&'I#)E) U!& C)#EG&II %E C&!#I2U)2ILI
)r$icolul 49. Agenii economici subieci ai sectorului 3ntreprinderilor mici &i mi7locii)
gospodriile rne&ti 8de fermier9) cooperativele agricole de prestri servicii) rezidenii zonelor
economice libere) rezidenii parcurilor &tiinifico;te5nologice &i rezidenii incubatoarelor de
inovare
819 Au dreptul la scutire integral de plata impozitului pe venit pe un termen de trei
perioade fiscale urmtorii ageni economiciD
a9 agenii economici al cror numr mediu anual de salariai nu dep&e&te 1, persoane &i
suma anual a veniturilor din v3nzri) inclusiv a serviciilor prestate) nu dep&e&te suma de
3.---.--- de lei) indiferent de forma 7uridic de organizare &i genul de activitateE
b9 gospodriile rne&ti 8de fermier9 create 3n conformitate cu Legea nr.13"3;K%6 din 3
noiembrie 2--- privind gospodriile rne&ti 8de fermier9E
c9 cooperativele agricole de prestri servicii ce corespund cerinelor art.*( din Legea nr.(3;
K6 din 12 aprilie 2--1 privind cooperativele de 3ntreprinztor) cu condiia livrrii 8prestrii9 a
cel puin ("? din volumul total al produciei 8serviciilor9 proprii ctre membrii si &i<sau
procurrii 8beneficierii9 de la membrii si a 8de9 cel puin ("? din volumul total al produciei
procurate 8serviciilor prestate9 de cooperativE
d9 rezidenii parcurilor &tiinifico;te5nologiceE
e9 rezidenii incubatoarelor de inovare.
829 Scutirea de plata impozitului pe venit) prevzut la alin.819) nu este aplicabilD
a9 agenilor economici care dein o poziie dominant pe piaE
b9 agenilor economici 3n al cror capital social cota membrului fondator 8asociatului)
participantului) acionarului9 persoan 7uridic ce nu este subiect al sectorului 3ntreprinderilor
mici &i mi7locii dep&e&te 3"?) cu e'cepia organizaiilor necomercialeE
c9 agenilor economici productori &i<sau importatori de mrfuri supuse accizelorE
d9 companiilor fiduciare &i de asigurareE
e9 fondurilor de investiiiE
f9 bncilor) organizaiilor de microfinanare) asociaiilor de economii &i 3mprumut &i altor
instituii financiareE
g9 agenilor economici care efectueaz sc5imbul valutar &i lombardurilorE
59 agenilor economici care activeaz 3n domeniul 7ocurilor de norocE
i9 agenilor economici productori agricoli specificai la art.2 alin.8229 din Legea nr.11$;
K%%% din 2 aprilie 1,,( pentru punerea 3n aplicare a titlurilor % &i %% ale 2odului fiscal.
839 +reptul la scutirea de plata impozitului pe venit) prevzut la alin.819) apare 3n baza
cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit) depuse de ctre agentul economic la
organul teritorial al Serviciului 4iscal de Stat. 0erioada de scutire 3ncepe cu perioada fiscal
urmtoare celei 3n decursul creia a fost 3naintat cererea privind scutirea de plata impozitului pe
venit sau de la 3nceputul perioadei fiscale pe parcursul creia a fost depus cererea) cu condiia
depunerii cererii nu mai t3rziu de 31 martie a perioadei fiscale respective. !ermenul de acordare
a scutirii de plata impozitului pe venit nu depinde de faptul dac a fost obinut venit impozabil
sau au fost suportate pierderi 3n perioada pentru care a fost obinut scutirea.
89 Agenii economici nou;3nfiinai) menionai la alin.819) au dreptul la scutirea de plata
impozitului pe venit &i 3n prima perioad fiscal) care 3ncepe de la data 3nregistrrii acestora 3n
conformitate cu art.12
1
alin.829) cu condiia depunerii cererii privind scutirea de plata impozitului
pe venit p3n la data de 31 decembrie a primei perioade fiscale. Scutirea rm3ne 3n vigoare dac)
conform totalurilor primei perioade fiscale 3n care se ofer scutirea) agentul economic nou;
3nfiinat corespunde criteriilor stipulate la alin.819. =n cazul 3n care agentul economic nou;
3nfiinat a obinut scutirea de plata impozitului pe venit 3n prima perioad fiscal &i) conform
totalurilor primei perioade fiscale) nu corespunde criteriilor stipulate la alin.819) dreptul la scutire
3&i pierde automat puterea 7uridic) iar agentul economic este obligat s ac5ite impozitul pe venit
3n termenele &i 3n modul stabilite la art.*(.
8"9 1rganul teritorial al Serviciului 4iscal de Stat este obligat s 3nregistreze imediat
cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit &i s elibereze agentului economic
e'emplarul doi al cererii) pe care se indic numrul de 3nregistrare &i se aplic &tampila organului
teritorial. =n cazul 3n care organul teritorial refuz s 3nregistreze cererea) agentul economic o
e'pediaz printr;o scrisoare recomandat. +ata e'pedierii scrisorii serve&te ca dat a depunerii
cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit.
8$9 Agentul economic este privat de dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit dacD
a9 la data depunerii cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit) nu corespunde
cerinelor alin.819 &i<sau se 3ncadreaz 3n una sau mai multe dintre categoriile de ageni
economici stabilite la alin.829 lit.a9;i9E
b9 3n perioada de aciune a scutirii de plata impozitului pe venit) se 3ncadreaz 3n una sau
mai multe dintre categoriile de ageni economici stabilite la alin.829 lit.a9;i9E
c9 3n perioada de aciune a scutirii de plata impozitului pe venit) inclusiv la 3nceputul
perioadei 3n cauz) conform totalurilor perioadei fiscale) are restane la plata impozitelor &i
ta'elor fa de bugetul public naionalE
d9 nu prezint) 3n termenele stabilite) drile de seam fiscale pentru perioada fiscal
precedentE
e9 conform totalurilor perioadei fiscale) nu corespunde criteriilor prevzute la lit.a9;d9 ale
prezentului alineat &i celor prevzute la alin.819 lit.c9 ; pentru cooperativa agricol de prestri
servicii.
0rivarea de dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit 3n cazurile prevzute la lit.a9;e9
se face 3n baza unei decizii motivate) emise de organul teritorial al Serviciului 4iscal de Stat.
Lista motivelor de privare de dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit este
e'5austiv) nu poate fi completat &i interpretat e'tinctiv.
8(9 =ncetarea corespunderii agentului economic cerinelor stabilite la alin.819 lit.a9 &i b9 nu
poate servi drept temei pentru privarea acestuia de dreptul la scutirea de plata impozitului pe
venit) cu e'cepia cazurilor prevzute la alin.829 &i 89.
8*9 Agentul economic este privat de dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit 3n
cazurile prevzute laD
a9 alin.8$9 lit.a9 ; scutirea este considerat nul de la data obinerii scutirii de plata
impozitului pe venitE
b9 alin.8$9 lit.b9 ; pentru perioada fiscal 3n care s;au depistat circumstanele respectiveE
c9 alin.8$9 lit.c9 ; pentru perioada fiscal 3n care s;a depistat 3nclcarea) dac 3nt3rzierea la
plata restanei dep&e&te 2- de zile lucrtoare &i dac a fost pronunat decizia privind aplicarea
de sanciuni fiscale &i<sau 3ncasarea impozitului &i ta'ei calculate suplimentar) cu condiia c
decizia pronunat nu a fost e'ecutat 3n mod benevol 3n termen de 3- de zile 83n conformitate cu
art.2"29E
d9 alin.8$9 lit.d9 ; pentru perioada fiscal 3n care s;a depistat 3nclcarea) dac acesta nu
prezint drile de seam fiscale pentru perioada fiscal precedent 3n decurs de 2- de zile
lucrtoare de la data e'pirrii termenului stabilit de legislaia fiscal pentru prezentarea drilor de
seam fiscaleE
e9 alin.8$9 lit.f9 ; pentru perioada fiscal 3n care s;au depistat circumstanele respective.
8,9 Agentul economic care a fost privat de dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit
este obligatD
a9 3n cazurile prevzute la alin.8$9 lit.a9 ; s e'ecute obligaiile privind plata impozitului pe
venit 3n modul general prevzut de legislaia fiscal. Agentul economic 3n cauz nu poate
beneficia repetat de scutirea de plata impozitului pe venitE
b9 3n cazurile prevzute la alin.8$9 lit.b9 ; s e'ecute obligaiile privind plata impozitului pe
venit 3n modul general prevzut de legislaia fiscal) 3ncep3nd cu perioada fiscal pe parcursul
creia acesta s;a 3ncadrat 3n una sau mai multe dintre categoriile de ageni economici stabilite la
alin.829 lit.a9;i9E
c9 3n cazurile prevzute la alin.8$9 lit.c9) d9 &i e9 ; s e'ecute obligaiile fiscale 3n
conformitate cu art.*) 3ncep3nd cu perioada fiscal 3n care au fost constatate 3nclcrile) fr
aplicare de sanciuni.
81-9 %mediat dup e'pirarea termenului scutirii de plata impozitului pe venit pentru trei
perioade fiscale) agenii economici prevzui la alin.819 au dreptul) 3n decurs de dou perioade
fiscale) la o reducere de 3"? a cotelor impozitului pe venit prevzute la art.1". 0rivarea agenilor
economici de dreptul la reducerea cotelor impozitului pe venit este reglementat) 3n mod
e'5austiv) la alin.8$9 lit.b9;e9) la alin.8(9) la alin.8*9 lit.b9;e9 &i la alin.8,9 lit.b9;e9.
8119 Modelul cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit este aprobat de ctre
%nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor) de comun acord cu
Ministerul :conomiei.
8129 Agenii economici menionai la alin.819 beneficiaz de scutirea de plata impozitului
pe venit) precum &i de reducerea ulterioar cu 3"? a cotelor impozitului) numai o singur dat.
8139 %mpozitarea rezidenilor zonelor economice libere are urmtoarele particularitiD
a9 impozitul pe venitul rezidenilor) obinut de la e'portul mrfurilor 8serviciilor9 originare
din zona economic liber 3n afara teritoriului vamal al Republicii Moldova) se percepe 3n
proporie de "-? din cota stabilit 3n Republica MoldovaE
b9 impozitul pe venitul de la activitatea rezidenilor 3n zona economic liber) cu e'cepia
celei stabilite la lit.a9) se percepe 3n proporie de ("? din cota stabilit 3n Republica MoldovaE
c9 rezidenii care au investit 3n fondurile fi'e ale 3ntreprinderilor lor &i<sau 3n dezvoltarea
infrastructurii zonei economice libere un capital ec5ivalent cu cel puin un milion de dolari
S.@.A. s3nt scutii de plata impozitului pe venitul de la e'portul mrfurilor 8serviciilor9 originare
din zona economic liber 3n afara teritoriului vamal al Republicii Moldova pe o perioad de 3
ani) 3ncep3nd cu trimestrul imediat urmtor trimestrului 3n care a fost atins volumul indicat de
investiiiE
d9 rezidenii care au investit 3n fondurile fi'e ale 3ntreprinderilor lor &i<sau 3n dezvoltarea
infrastructurii zonei economice libere un capital ec5ivalent cu cel puin " milioane dolari S.@.A.
s3nt scutii de plata impozitului pe venitul de la e'portul mrfurilor 8serviciilor9 originare din
zona economic liber 3n afara teritoriului vamal al Republicii Moldova pe o perioad de " ani)
3ncep3nd cu trimestrul imediat urmtor trimestrului 3n care a fost atins volumul indicat de
investiii.
819 Se permite deducerea) conform normativelor stabilite la elaborarea bugetului) a
c5eltuielilor suportate de 3ntreprinderile agricole pentru 3ntreinerea obiectelor de menire social;
cultural aflate la bilan.
:8rt.4$ co,pletat prin .egea nr.144-/01 din 22.0".2007, +n !igoare 0".07.2007;
:8rt.4$ ,odificat prin .egea nr.37-/01 din 23.02.2007, +n !igoare 1".03.2007;
:8rt.4$ ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.4$ ,odificat prin .egea nr.2"1-/01 din 27.10.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.4$ ,odificat prin .egea nr.5-/0 din 17.02.05, +n !igoare 11.03.05;
:8rt.4$ ,odificat prin .egea nr.185-/0 din 10.0".04, +n !igoare 0$.07.04;
:8rt.4$ co,pletat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.4$ co,pletat prin .egea nr.1140-/0 din 14.0".2002;
:8rt.4$ co,pletat prin .egea nr."4"-/0 din 1".11.2001;
:8rt.4$ ,odificat prin .egea nr.138$-/10 din 30.11.2000;
:8rt.4$ +n redacia .egii nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

1.9:)r$icolul 49
1
. 1rganizaiile din sfera &tiinei &i inovrii
1rganizaiile din sfera &tiinei &i inovrii) acreditate de 2onsiliul #aional pentru
Acreditare &i Atestare) se scutesc integral de plata impozitului pe venit cu condiia ca suma
impozitului pe venit) calculat &i nevirat la buget) s fie utilizat la finanarea proiectelor din
sfera &tiinei &i inovrii) care cad sub incidena art.$- al 2odului cu privire la &tiin &i inovare al
Republicii Moldova. Scutirea va fi acordat cu 3ncepere din perioada fiscal 3n care organizaia
din sfera &tiinei &i inovrii a fost acreditat de 2onsiliul #aional pentru Acreditare &i Atestare.
=n cazul retragerii certificatului de acreditare) organizaia din sfera &tiinei &i inovrii va fi privat
de dreptul la scutire 3ncep3nd cu perioada fiscal 3n care i se retrage certificatul de acreditare.
:8rt.4$
1
+n redacia .egii nr.5-/0 din 17.02.05, +n !igoare 11.03.05;
:8rt.4$
1
introdus prin .egea nr.2$4-/0 din 28.07.04, +n !igoare 01.01.05;

2../)r$icolul 49
2
. 4aciliti fiscale pentru investiii
819 =ntreprinderile al cror capital social este constituit sau ma7orat 3n modul prevzut de
legislaie sau care efectueaz investiii 8c5eltuieli9 capitale 3n mrime ce dep&e&te o sum
ec5ivalent cu 2"- mii dolari S.@.A. se scutesc de impozit pe venit 3n mrime de "-?) 3ncep3nd
cu perioada fiscal 3n care cu organul fiscal a fost 3nc5eiat acordul de scutire de impozit pe venit)
3n conformitate cu regulamentul aprobat de Buvern) pe parcursul a " perioade fiscale) cu condiia
c cel puin *-? din suma impozitului pe venit calculat &i nevrsat la buget se reinvestesc 3n
dezvoltarea produciei 8lucrrilor) serviciilor9 proprii sau 3n programe de stat ori ramurale de
dezvoltare a economiei naionale.
829 =ntreprinderile al cror capital social este constituit sau ma7orat 3n modul prevzut de
legislaie sau care efectueaz investiii 8c5eltuieli9 capitale se scutesc de impozit pe venit)
3ncep3nd cu perioada fiscal 3n care cu organul fiscal a fost 3nc5eiat acordul de scutire de impozit
pe venit) 3n conformitate cu regulamentul aprobat de Buvern) pe urmtoarele perioade fiscale) 3n
funcie de mrimea capitalului social constituit sau ma7orat sau de mrimea investiiei
8c5eltuielilor9 capitale efectuate) dup cum urmeazD
a9 pe 3 ani ; dac mrimea capitalului social) constituit sau ma7orat 3n modul prevzut de
legislaie) sau a investiiilor 8c5eltuielilor9 capitale dep&e&te suma ec5ivalent cu 2 milioane
dolari S.@.A.) cu condiia c cel puin *-? din suma impozitului pe venit calculat &i nevrsat
la buget se reinvestesc 3n dezvoltarea produciei 8lucrrilor) serviciilor9 proprii sau 3n programe
de stat ori ramurale de dezvoltare a economiei naionaleE
b9 pe 3 ani ; dac mrimea capitalului social) constituit sau ma7orat 3n modul prevzut de
legislaie) sau a investiiilor 8c5eltuielilor9 capitale dep&e&te suma ec5ivalent cu " milioane
dolari S.@.A.) cu condiia c cel puin "-? din suma impozitului pe venit calculat &i nevrsat
la buget se reinvestesc 3n dezvoltarea produciei 8lucrrilor) serviciilor9 proprii sau 3n programe
de stat ori ramurale de dezvoltare a economiei naionaleE
c9 pe 3 ani ; dac mrimea capitalului social) constituit sau ma7orat 3n modul prevzut de
legislaie) sau a investiiilor 8c5eltuielilor9 capitale dep&e&te suma ec5ivalent cu 1- milioane
dolari S.@.A.) cu condiia c cel puin 2"? din suma impozitului pe venit calculat &i nevrsat
la buget se reinvestesc 3n dezvoltarea produciei 8lucrrilor) serviciilor9 proprii sau 3n programe
de stat ori ramurale de dezvoltare a economiei naionaleE
d9 pe ani ; dac mrimea capitalului social) constituit sau ma7orat 3n modul prevzut de
legislaie) sau a investiiilor 8c5eltuielilor9 capitale dep&e&te suma ec5ivalent cu 2- milioane
dolari S.@.A.) cu condiia c cel puin 1-? din suma impozitului pe venit calculat &i nevrsat
la buget se reinvestesc 3n dezvoltarea produciei 8lucrrilor) serviciilor9 proprii sau 3n programe
de stat ori ramurale de dezvoltare a economiei naionaleE
e9 pe ani ; dac mrimea capitalului social) constituit sau ma7orat 3n modul prevzut de
legislaie) sau a investiiilor 8c5eltuielilor9 capitale dep&e&te o sum ec5ivalent cu "- milioane
dolari S.@.A.
839 4acilitile fiscale prevzute la alin.819 &i 829 se acord dac se respect cumulativ
urmtoarele condiiiD
a9 aceste 3ntreprinderi 3ntrunesc condiiile prevzute la art.* alin.819 lit.d9E
b9 aceste 3ntreprinderi nu au beneficiat &i<sau nu beneficiaz de faciliti fiscale similare
prevzute 3n cazul constituirii sau ma7orrii capitalului social.
89 !ermenul;limit de reinvestire 3n dezvoltarea produciei 8lucrrilor) serviciilor9 proprii
sau 3n programe de stat ori ramurale de dezvoltare a economiei naionale 3n proporiile stabilite
din suma impozitului pe venit) calculat &i nevrsat la buget) conform alin.819 &i alin.829 lit.a9;
d9) se stabile&te 3n perioada fiscal urmtoare perioadei fiscale 3n care a e'pirat termenul de
beneficiere a facilitii fiscale prevzute la alin.819 &i alin.829 lit.a9;d9.
8"9 4acilitile fiscale prevzute la alin.819 &i 829 nu se acord 3ntreprinderilor al cror
capital social constituit sau ma7orat din sau ale cror active materiale pe termen lung au fcut
parte din capitalul social sau din investiiile 8c5eltuielile9 capitale ale 3ntreprinderilor 3nvestite cu
dreptul de a beneficia de facilitile fiscale prevzute la alin.819 &i 829.
8$9 %mediat dup e'pirarea termenului de scutire de impozit pe venit) 3ntreprinderile care au
3ntrunit condiiile prevzute la alin.829 au dreptul de a beneficia 3n decursul 3nc a 3 perioade
fiscale de scutire de impozit pe venit) cu condiia c) 3n perioada fiscal pentru care se solicit
aceast facilitate fiscal) mrimea capitalului social) ma7orat 3n modul prevzut de legislaie) sau
a investiiilor 8c5eltuielilor9 capitale efectuate dep&e&te o sum ec5ivalent cu 1- milioane
dolari S.@.A.
8(9 =ntreprinderile) inclusiv cele care au beneficiat de scutire de impozit pe venit pentru
constituirea sau ma7orarea capitalului social) 3n modul prevzut de legislaie) 3n mrimea ce
dep&e&te ec5ivalentul de 2 milioane dolari S.@.A.) 3n redacia anterioar a legii) au dreptul s
beneficieze de facilitatea fiscal prevzut la alin.829 &i 8$9) cu condiia c) 3n total) perioada de
scutire) inclusiv cea acordat anterior) nu va dep&i ( perioade fiscale.
8*9 =ntreprinderile crora li s;a acordat scutire de impozit pe venit) 3n conformitate cu
prevederile prezentului articol) 3n redacia anterioar) pot s beneficieze &i 3n continuare de
scutirea respectiv 3n cazul respectrii condiiilor stabilite la momentul acordrii.
:8rt.4$
2
+n redacia .egii nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.4$
2
,odificat prin .egea nr."0-/01 din 28.04.05, +n !igoare 08.07.05;
:8rt.4$
2
introdus prin .egea nr.350-/0 din 21.10.04, +n !igoare 01.01.05;

)r$icolul 10. Activitatea de asigurare<reasigurare
819 0revederile prezentului articol se aplic contribuabililor care activeaz 3n domeniul
asigurrilor<reasigurrilor.
829 Se permite deducerea indemnizaiilor de asigurare &i despgubirilor de asigurare)
precum &i a altor pli efectuate de ctre asigurtor<reasigurator 3n favoarea
asiguratului<persoanei tere sau beneficiarului asigurrii &i<sau reasiguratului) 3n conformitate cu
contractul de asigurare &i<sau de reasigurare 3nc5eiat.
839 Se permite deducerea c5eltuielilor asigurtorului legate de formarea rezervelor te5nice
&i rezervelor matematice) 3n modul stabilit de Buvern.
:8rt.50 +n redacia .egii nr.251-/01 din 22.11.2007, +n !igoare 05.02.2008;
:8rt.50 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.50 ,odificat prin .egea nr.1570-/111 din 2".02.$8;

)r$icolul 11. Autoritile publice &i instituiile publice scutite de impozit
S3nt scutite de impozit autoritile publice &i instituiile publice finanate din bugetul public
naional.
:8rt.51 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.51 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.51 +n redacia .egii nr.112-/10 din 2$.07.$8;

1../)r$icolul 11
1
. %nstituiile medico;sanitare publice &i private
%nstituiile medico;sanitare publice &i private se scutesc de impozitul pe venitul obinut din
activitatea prestatorilor de servicii medicale legate de realizarea 0rogramului unic al asigurrii
obligatorii de asisten medical 8conform contractelor 3nc5eiate cu 2ompania #aional de
Asigurare Medical9.
:8rt.51
1
,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.51
1
introdus prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";

)r$icolul 12. 1rganizaiile necomerciale scutite de impozit
819 La organizaiile necomerciale scutite de impozit pot fi atribuiteD
a9 instituiile care activeaz 3n sferele ocrotirii sntii) 3nvm3ntului) &tiinei &i culturiiE
b9 societile orbilor) surzilor &i invalizilor) societile veteranilor &i alte asociaii ob&te&ti)
fundaiile) organizaiile filantropice care se ocup 3n mod e'clusiv deD
F acordarea de a7utor material &i de servicii gratuite invalizilor) oamenilor bolnavi)
persoanelor singure) orfanilor sau copiilor rma&i fr 3ngri7ire printeasc) familiilor cu muli
copii) &omerilor) persoanelor care au avut de suferit 3n urma rzboaielor) calamitilor naturale)
catastrofelor ecologice) epidemiilorE
F activitatea ce ine de aprarea drepturilor omului) 3nvm3nt) dob3ndirea &i propagarea
cuno&tinelor) ocrotirea sntii) acordarea a7utorului social populaiei) cultur) art) sport de
amatori) lic5idarea consecinelor calamitilor naturale) protecia mediului &i de alte domenii cu
caracter social;util) 3n conformitate cu legislaia cu privire la asociaiile ob&te&ti &i cu privire la
fundaiiE
c9 organizaiile religioase) asociaiile patronilor) 3ntreprinztorilor &i fermierilor &i alte
societi organizate 3n scopul crerii unor condiii favorabile pentru realizarea &i aprarea
intereselor de producie) te5nico;&tiinifice) sociale &i altor interese comune ale agenilor
economiciE
d9 barourile &i uniunile avocailor) uniunile &i asociaiile notarilor &i camerele notarialeE
e9 partidele &i alte organizaii social;politice.
829 1rganizaiile necomerciale specificate la alin.819 s3nt scutite de impozit 3n cazul 3n care
corespund urmtoarelor cerineD
a9 s3nt 3nregistrate sau create 3n conformitate cu legislaia) iar 3n statut) 3n regulament sau
3ntr;un alt document s3nt indicate genurile de activitate concrete desf&urate de ctre organizaia
necomercial &i statutul ei de organizaie necomercial) precum &i interdicia privind distribuirea
venitului sau proprietii 3ntre membrii organizaiei) 3ntre fondatori sau 3ntre persoane
particulare) inclusiv 3n procesul reorganizrii &i lic5idrii organizaiei necomercialeE
b9 3ntregul venit de la activitatea prevzut de statut) de regulament sau de alt document s
fie folosit 3n scopurile prevzute de statut) de regulament sau de alt documentE
c9 nu folosesc vreo parte din proprietate sau din venit 3n interesele vreunui membru al
organizaiei) vreunui fondator sau vreunei persoane particulareE
d9 nu susin vreun partid politic) bloc electoral sau candidat la vreo funcie 3n cadrul
autoritilor publice &i nu folosesc vreo parte din venit sau proprietate pentru finanarea acestora.
839 Restriciile prevzute la alin.829 lit.d9 nu se e'tind asupra organizaiilor menionate la
alin.819 lit.e9.
89 1rganizaiile specificate la alin.819 lit.a9) c9) d9 &i e9 s3nt recunoscute drept necomerciale
&i s3nt scutite de plata impozitului) dac respect prevederile prezentului articol) la decizia
organelor fiscale teritoriale. +ecizia se emite 3n baza cererii persoanelor 3mputernicite ale
organizaiilor respective. La cerere se ane'eaz statutul) regulamentul sau un alt document) ce
include dispoziii privind obligaiile de a 3ndeplini cerinele prezentului articol) precum &i
certificatul 3nregistrrii de stat dac aceasta este prevzut de legislaie. 0ersoanele 3mputernicite
ale organizaiilor respective) cu e'cepia celor recent constituite) prezint) de asemenea)
declaraia) prevzut la art.*3 alin.829) pe perioadele de gestiune precedente) dar nu mai mult
dec3t pe ultimii doi ani fiscali. 2a temei de refuz pentru recunoa&terea organizaiei drept
necomercial &i pentru scutirea de plata impozitului serve&te neincluderea 3n statut) 3n regulament
sau 3ntr;un alt document a dispoziiilor referitoare la obligaiile privind 3ndeplinirea prevederilor
prezentului articol sau e'istena obligaiilor fiscale. +ecizia privind recunoa&terea organizaiei
drept necomercial &i privind scutirea acesteia de plata impozitului se adopt 3n termen de 3- de
zile de la data prezentrii documentelor prevzute de prezentul alineat. 2opia deciziei se
3nm3neaz solicitantului 3n termen de 3 zile.
8"9 1rganizaiile specificate la alin.819 lit.b9 pot fi scutite provizoriu de plata impozitului)
3n modul prevzut la alin.89) conform deciziei organelor fiscale teritoriale) p3n la obinerea
certificatului de stat conform legislaiei cu privire la asociaiile ob&te&ti &i cu privire la fundaii.
=n cazul refuzului de a acorda certificat de stat) organizaiile menionate) pe perioada scutirii
provizorii) ac5it impozitul 3n modul general stabilit. +up obinerea certificatului de stat) drept
temei pentru scutirea de plata impozitului servesc prezena certificatului respectiv &i decizia
2omisiei de 2ertificare) care prezint %nspectoratului 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng
Ministerul 4inanelor lista organizaiilor necomerciale referitor la care a fost adoptat decizia de
scutire de plata impozitului.
:8rt.52 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.52 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.52 co,pletat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.52 ,odificat prin .egea nr."4"-/0 din 1".11.2001;
:8rt.52 ,odificat prin .egea nr.138$-/10 din 30.11.2000;
:8rt.52 +n redacia .egii nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 13. Afacerile au'iliare
819 Afacere au'iliar este orice activitate de 3ntreprinztor a organizaiilor necomerciale)
care nu implic scutire de impozit conform art."2.
829 Afacerile au'iliare ale organizaiilor menionate la art."2 alin.819 se consider obiect
separat al impunerii) venitul de la care se impoziteaz la cota prevzut la art.1" lit.b9.
839 6enitul impozabil din afacerile au'iliare reprezint venitul brut obinut de organizaie
din afacerile au'iliare desf&urate de ctre aceasta 3n mod regulat) redus cu mrimea deducerilor
permise conform capit.3) care vizeaz nemi7locit afacerile respective.
:8rt.53 +n redacia .egii nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.53 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.53 ,odificat prin .egea nr.112-/10 din 2$.07.$8;

1../)r$icolul 13
1
. =ntreprinderile create de societile orbilor) surzilor &i invalizilor
Se scutesc de plata impozitului 3ntreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare
ale societilor orbilor) surzilor &i invalizilor.
:8rt.53
1
introdus prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;

2../)r$icolul 13
2
. Asociaiile de economii &i 3mprumut ale cetenilor
Se scutesc de plata impozitului asociaiile de economii &i 3mprumut ale cetenilor.
:8rt.53
2
introdus prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;

3.9:)r$icolul 13
3
. 1rganizaiile sindicale
1rganizaiile sindicale se scutesc de impozit pe venit.
:8rt.53
3
introdus prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;

)r$icolul 14. 1rganizaiile statelor strine) organizaiile internaionale &i personalul
acestora
819 6enitul misiunilor diplomatice &i al altor misiuni asimilate acestora 3n Republica
Moldova) al membrilor personalului diplomatic &i consular) al personalului administrativ &i
te5nic &i al personalului de serviciu al acestora) precum &i al membrilor familiilor lor 8dac nu
s3nt ceteni ai Republicii Moldova sau dac nu au re&edin permanent 3n Republica Moldova9)
este scutit de impozit.
829 1rice scutire acordat 3n conformitate cu prezentul articol este condiionat de
acordarea unor drepturi reciproce de ctre statele respective.
839 =n conformitate cu tratatele internaionale privind asistena te5nic &i umanitar) la care
Republica Moldova este parte) nu se impoziteaz venitul organizaiilor statelor strine) al
organizaiilor internaionale) precum &i venitul obinut de ctre personalul strin 8consultanii9
care activeaz 3n cadrul tratatelor internaionale menionate. 6enitul anga7ailor rezideni care
activeaz 3n cadrul tratatelor internaionale menionate se impoziteaz 3n modul general stabilit)
dac tratatul internaional nu prevede altfel. Lista tratatelor internaionale privind asistena
te5nic) la care Republica Moldova este parte) &i proiectele de asisten te5nic se aprob de
Buvern.
:8rt.54 co,pletat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.54 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.54 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.54 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

Ca,i$olul 3
EGI*UL -I"C)L /! C)'UL &G)!I'.II4 LIC5I%.II
0I E&G)!I'.II )GE!(IL& EC&!&*ICI
:Benu,irea ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;

)r$icolul 11. 2ontribuiile la capital
819 2ontribuiile cu active la capitalul agentului economic 3n sc5imbul cotei de participaie
3n capitalul lui nu s3nt supuse impozitrii.
829 0entru persoana care a contribuit cu active) baza valoric a titlului de proprietate
8aciuni) certificat de participaie) alt document ce confirm participarea 3n capitalul agentului
economic9 este egal cu baza valoric a7ustat a activelor transmise ca contribuie.
:8rt.55 +n redacia .egii nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;

)r$icolul 16. 0lile efectuate de agenii economici
819 +ac agentul economic efectueaz pli 3n natur acionarilor 8asociailor9 si conform
cotei de participaie a acestora 8dividende) pli 3n cazul lic5idrii) sau sub alt form9) atunci se
ine cont de cre&terea sau pierderea de capital ca &i cum aceast proprietate a fost v3ndut
acionarului 8asociatului9 de ctre agentul economic la preul ei de pia.
829 +ividendele sub form de aciuni care nu modific 3n nici un fel cotele de participaie
ale acionarilor 3n capitalul agentului economic nu se consider drept dividende &i nu se
impoziteaz conform art.*- &i art.*-
1
.
839 =n toate cazurile 3n care se aplic alin.829) baza valoric a aciunilor iniiale ale
contribuabilului se distribuie 3ntre aciunile iniiale &i aciunile din nou obinute proporional
valorii lor.
:8rt.5" ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;

)r$icolul 17. Lic5idarea agentului economic
819 =n cazul lic5idrii unei pri a agentului economic) partea lic5idat se consider drept
venit) indiferent de faptul dac aciunile au fost sau nu v3ndute.
829 =n cazul lic5idrii depline a agentului economicD
a9 agentul economic trateaz cre&terea sau pierderile de capital ca &i cum proprietatea
distribuit sub form de pli la lic5idare ar fi fost v3ndut la preul ei de piaE
b9 beneficiarii proprietii distribuite s3nt tratai astfel ca &i cum ei au sc5imbat cotele lor de
participaie 3n capitalul agentului economic lic5idat pe o sum egal cu valoarea de pia a
proprietii obinute.
839 La lic5idarea deplin a filialei 83ntreprinderii;fiic9) 3ntreprinderea de baz nu ia 3n
considerare cre&terea sau pierderile de capital de pe urma v3nzrii proprietii filialei
83ntreprinderii;fiic9 lic5idate.
89 1 3ntreprindere se consider 3ntreprindere;fiic dac 3ntreprinderea de baz e'ercit
controlul asupra ei pe parcursul 3ntregii perioade de lic5idare) 3n condiiile art."" alin.829.
8"9 !ermenul de 3nc5eiere a procesului de lic5idare a agentului economic) precum &i alte
cerine privind 3ndeplinirea condiiilor de lic5idare deplin a acestuia se stabilesc 3n conformitate
cu legislaia.

)r$icolul 13. Reorganizarea agentului economic
819 Se consider reorganizare a agentului economic fuziunea 8contopirea &i absorbia9)
dezmembrarea 8divizarea &i separarea9 sau transformarea agentului economic.
829 =n 3nelesul prezentului titlu) este ec5ivalent cu reorganizarea prevzut la alin.819D
a9 obinerea controlului asupra unui agent economic numai 3n sc5imbul cotelor;pri care
acord dreptul de vot decisiv 3n cadrul agentului economic procuratE
b9 procurarea practic a tuturor activelor agentului economic numai 3n sc5imbul cotelor;
pri care asigur dreptul de vot decisiv 3n cadrul agentului economic procurat.
82
1
9 =n sensul prezentului capitol) prin control se 3nelege deinerea 3n capitalul agentului
economic a unei cote de participaie) 3n care se includD
a9 cel puin *-? din drepturile de vot decisiv ale tuturor formelor de participare cu drept de
vot decisivE
b9 cel puin *-? din numrul total de aciuni 3n cazul oricrei alte forme de participare.
839 =n cazul reorganizrii) agentul economic cumprtor preia metoda de eviden a
agentului economic procurat 3mpreun cu stocurile sale de mrfuri &i materiale) pierderile
reportate 3n viitor) conturile dividendelor &i alte atribute legate de impozitare) astfel 3nc3t agentul
economic cumprtor se substituie celui procurat 3n ce prive&te aceste atribute.
89 Reorganizarea agenilor economici poate fi calificat sau necalificat) fapt determinat
de Serviciul 4iscal de Stat.
8"9 Reorganizare calificat 3nseamn reorganizarea) deplin sau parial) a unui agent
economic conform unui plan de reorganizare aferent activitii de 3ntreprinztor) reorganizare ce
nu are ca scop sau rezultat evaziunea fiscal a oricrui agent economic sau acionar 8asociat9.
:8rt.58 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.58 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

)r$icolul 19. Regulile 3n cazul lic5idrii sau reorganizrii agentului economic
819 =n cazul lic5idrii sau reorganizrii agentului economicD
a9 un grup de operaiuni cone'e se consider o singur operaiuneE
b9 forma operaiunilor nu are importan 3n cazurile c3nd ea nu afecteaz esena acestor
operaiuniE
c9 orice reorganizare necalificat a agentului economic se consider v3nzare a acestui agent
economic &i a tuturor activelor saleE
d9 dac Serviciul 4iscal de Stat stabile&te c una sau mai multe pri participante la
operaiune nu s3nt rezidente) atunci mrirea capitalului) lic5idarea deplin sau reorganizarea
agentului economic poate fi tratat drept operaiune 3n care nu are loc recunoa&terea cre&terii sau
pierderilor de capital.
829 =n cazul reorganizrii calificateD
a9 baza valoric a proprietii agentului economic reorganizat se consider baza valoric a
acestei proprieti nemi7locit 3nainte de reorganizareE
b9 redistribuirea 8transmiterea9 proprietii agentului economic 3ntre prile implicate 3n
reorganizare nu se impoziteazE 3ns
c9 orice compensaie) primit de orice persoan 8inclusiv de orice parte implicat 3n
reorganizare9) care nu constituie o cot de participaie 3n capitalul oricrei pri se consider plat
3n folosul beneficiarului.
839 0arte implicat 3n reorganizare esteD
a9 agentul economic cumprtor ; agentul care procur cote de participaie 8sau active9 3n
alt agent economicE
b9 agentul economic procurat ; agentul ale crui cote de participaie 8sau active9 se procurE
c9 orice agent economic care apare ca rezultat al reorganizriiE
d9 agentul economic cote de participaie 8sau active9 3n care au fost procurate de la alt
agent economic 3n cadrul reorganizrii.
89 =n cazul distribuirii cotelor de participaie 3n capitalul prii implicate 3n reorganizarea
calificat unor acionari 8asociai9 ai acestei pri) plata respectiv nu se impoziteaz.
8"9 =n cazul reorganizrii cu lic5idare parial a agentului economic) fa de partea lic5idat
se aplic impozitarea stabilit pentru reorganizarea calificat deplin.

Ca,i$olul 9
EGULI CU PI+IE L) "&CIE#.(I 0I -&!%UI %E I!+E"#I(II
)r$icolul 60. +eterminarea venitului 8sau pierderilor9 societii
819 6enitul 8sau pierderile9 societii se consider ca venit 8sau pierderi9 al persoanei
7uridice care folose&te 3n eviden metoda calculelor) cu e'cepia faptului c societii nu i se
permiteD
a9 deducerea donaiilor 3n scopuri filantropice sau de sponsorizare) prevzute la art.3$E
b9 reportarea 3n viitor a pierderilor) prevzut la art.32.
829 La determinarea venitului unui membru al societii 3n anul fiscal) evidena cotelor;
pri ale acestui membru) distribuite pe toate componentele venitului 8sau pierderilor9) cre&terii
8sau pierderilor9 de capital) deducerilor) trecerilor 3n cont) donaiilor 3n scopuri filantropice 3n
anul respectiv se ine separat.
839 4iecare component a venitului 8sau a pierderilor9) a cre&terii 8sau a pierderilor9 de
capital) a deducerilor) trecerilor 3n cont) donaiilor 3n scopuri filantropice se consider ca
distribuit 3ntre membrii societii) indiferent de faptul dac aceast component a fost sau nu
distribuit.
89 %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor reglementeaz
prin instruciunile sale modul de eviden a tuturor componentelor venitului) dac evidena
fiecrei componente 3n parte nu este necesar pentru reflectarea corect a venitului membrului
societii.
8"9 Membrului societii nu i se permite deducerea acelei pri a pierderilor) ce corespunde
cotei;pri distribuite lui) care dep&e&te baza valoric a7ustat a cotei sale pri 3n societate) cu
e'cepia cazurilor de lic5idare deplin a societii.
:8rt."0 ,odificat prin .egea nr.12$4-/0 din 25.07.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt."0 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 61. 0lile efectuate de societate
819 1rice plat 3n natur efectuat de o societate se consider ca v3nzare a proprietii la
preul de pia &i ca plat a sumei corespunztoare de mi7loace bne&ti.
829 1rice plat efectuat de ctre o societate 3n favoarea unui membru al su 8inclusiv
plile) 3n cazul lic5idrii9 se include 3n venitul acestuia numai 3n msura 3n care ea dep&e&te
baza valoric a7ustat a cotei sale pri 3n societate. +ac suma total pltit la lic5idarea deplin
a societii este mai mic dec3t baza valoric a7ustat menionat) diferena se consider drept
cot;parte a acestui membru 3n pierderile societii 3n anul fiscal 3n care s;a 3nc5eiat lic5idarea.

)r$icolul 62. >aza valoric a7ustat a cotei;pri a membrului societii
>aza valoric a7ustat a cotei;pri a oricrui membru al societii reprezint suma depus
de el 3n societateD
a9 ma7orat cu cota;parte distribuit lui 3n venit &i 3n cre&terea de capital) care se includ 3n
venitul brutE
b9 mic&orat cu suma plilor efectuateE
c9 a7ustat) in3ndu;se cont de alte venituri &i c5eltuieli ale societii 8dac e'ist temei
pentru aceasta9.

)r$icolul 63. 4ondurile de investiii
819 0revederile prezentului articol se aplic asupra activitii fondurilor de investiii)
activitate reglementat conform legislaiei.
829 6eniturile fondului de investiii) care urmeaz a fi distribuite &i pltite acionarilor si)
se formeaz din dividende) cre&terea de capital) dob3nzi &i din alte venituri.
839 0lile fondului de investiii 3n folosul acionarilor si se fac conform legislaiei privind
fondurile de investiii.
89 6eniturile fondului de investiii se impoziteaz 3n modul general stabilit.
:8rt."3 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;

Ca,i$olul 10
I*P&'I#)E) -&!%UIL& !E"#)#)LE %E PE!"II
:7itlul cap.10 +n redacia .egii nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 64. 4ondurile nestatale calificate de pensii
4ondurile nestatale de pensii s3nt considerate calificate dac se 3nfiineaz pe principii
benevole) 3n scopul ameliorrii situaiei materiale a cetenilor la btr3nee) prin plata unei pensii
suplimentare) &i corespund urmtoarelor condiiiD
a9 cota;parte a persoanei fizice 3n activele &i 3n venitul acestui fond se depune) conform
legislaiei) de 3ndat pe un cont separat) de pe care este interzis ridicarea mi7loacelor 8cu
e'cepia transferului acestora de ctre membrul fondului9 p3n laD
F atingerea de ctre persoan a v3rstei de pensionare) prevzute de legislaieE sau
F decesul sau survenirea invaliditii persoaneiE
b9 3n caz de deces al persoanei) activele de pe contul ei 3n acest fond se pltesc succesorilor
sau) la decizia acestora) succesorii pot s adere la fondul de pensii cu cota;parte 3n limitele
activelor mo&teniteE
c9 activele &i venitul fondului se pstreaz pe un cont separat 3n instituia financiar care
este depozitarul activelor fondului conform legislaieiE
d9 fondul prevede o protecie adecvat) prevzut de legislaie) privind acordarea
3mprumuturilor) v3nzarea activelor sau efectuarea altor operaiuni similareE
e9 fondul este 3nregistrat conform legislaiei.
:8rt."4 +n redacia .egii nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 61. 4ondurile nestatale necalificate de pensii
1rice fond nestatal de pensii care nu corespunde condiiilor art.$ se consider fond
nestatal necalificat de pensii.
:8rt."5 +n redacia .egii nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 66. +educerea vrsmintelor
819 Suma vrsat de ctre patron 3n numele unei persoane fizice pe parcursul anului fiscal
3n fondul nestatal calificat de pensii 3n scopul acumulrii se deduce din venitul brut al acesteia.
829 0ersoanei fizice i se permite deducerea din venitul su brut a unei sume egale cu
vrsm3ntul fcut 3n fondul nestatal calificat de pensii.
839 #u se permite deducerea oricror vrsminte 3n fondurile nestatale necalificate de
pensii.
:8lin.3 art."" introdus prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 67. Restriciile privind deducerea vrsmintelor
819 0entru persoana fizic) suma dedus) conform art.$$ alin.819) 3mpreun cu suma
dedus) conform art.$$ alin.829) nu trebuie s dep&easc 1"? din venitul c3&tigat de ea 3n anul
fiscal.
:8lin.1 art."7 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

829 =n sensul prezentului titlu) prin venit c3&tigat al persoanei fizice se 3nelege venitul brut
calculat pentru munca 3n calitate de anga7at) obinut pentru munca 3n calitate de antreprenor
independent sau obinut 3n alt mod) conform legislaiei. #oiunea dat nu include venitul sub
form de pensii.
:8lin.2 art."7 +n redacia .egii nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 63. %mpozitarea venitului fondului nestatal calificat de pensii
6enitul fondului nestatal calificat de pensii nu este supus impozitrii) 3ns orice pli
efectuate din acest fond se includ 3n venitul brut al beneficiarului.

)r$icolul 69. 4ondul nestatal calificat de pensii instituit 3n strintate
819 4ondul nestatal calificat de pensii instituit 3n strintate este definit de Serviciul 4iscal
de Stat caD
a9 un fond nestatal calificat de pensii creat 3n conformitate cu legislaia statului strinE
b9 un fond care corespunde 3n temei cerinelor art.$.
829 6rsmintele fcute de patron 3n numele lucrtorului sau de lucrtorul 3nsu&i 3n fondul
nestatal calificat de pensii instituit 3n strintate se deduc din venitul lui brut) 3n limitele stabilite
la art.$( alin.819.
839 6rsmintele 3n fondul nestatal calificat de pensii instituit 3n strintate fcute de un
lucrtor cetean al Republicii Moldova sau de un lucrtor cetean al unui stat strin) a crui
durat a activitii de munc 3n Republica Moldova se presupune c nu va dep&i " ani) se deduc
din venitul lui brut) 3n limitele prevzute de Buvern.

Ca,i$olul 10
1
I*P&'I#)E) !&#)IL& PI+)(I
1../)r$icolul 69
1
. Activitatea notarial
Activitatea notarial nu este activitate de 3ntreprinztor &i nu cade sub incidena actelor
normative ce reglementeaz aceast activitate.

2../)r$icolul 69
2
. Subiectul impunerii
Subiect al impunerii este notarul privat.

3../)r$icolul 69
3
. 1biectul impunerii
1biect al impunerii este venitul notarului privat.

../)r$icolul 69
4
. 25eltuielile notarului privat
#otarul privat are dreptul s acopere) din mi7loacele primite pentru servicii notariale)
c5eltuielile aferente e'ercitrii activitii notariale) asigurrii ei te5nico;materiale) arendei &i
3ntreinerii biroului notarial) plii pentru serviciile personalului te5nic anga7at.

"../)r$icolul 69
1
. 2ota de impozit
819 #otarul privat nu cade sub incidena art.1" din prezentul cod.
829 Suma total a impozitului pe venit se determin pentru notarul privat 3n mrime de 1*?
din venitul lunar impozabil.
:8rt."$
5
,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt."$
5
,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:>ap.10
1
introdus prin .egea nr.1454-/0 din 08.11.02, +n !igoare 21.02.03;

Ca,i$olul 11
I*P&'I#)E) !EE'I%E!(IL&. PE+E%EI "PECI)LE
PE!#U #)#)#ELE I!#E!)(I&!)LE
:7itlul +n redacia .egii nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 70. +ispoziii generale privind divizarea surselor de venit ale nerezidenilor
819 =ntregul venit al contribuabilului nerezident se 3mparte 3n venit obinutD
a9 3n Republica Moldova din activiti de 3ntreprinztor sau din munca prin contract
8acord9 de muncE
b9 peste 5otarele Republicii Moldova din activiti de 3ntreprinztor sau din munca prin
contract 8acord9 de munc.
829 +ac prezentul capitol nu prevede altfel) la determinarea venitului impozabil al
nerezidenilorD
a9 se va ine cont numai de venitul obinut 3n Republica MoldovaE
b9 se va permite deducerea numai a acelor c5eltuieli) care vizeaz direct venitul menionat
la lit.a9) supus impunerii 3n Republica Moldova.
:8rt.70 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.70 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 71. 6enitul nerezidenilor obinut 3n Republica Moldova
6enituri ale nerezidenilor obinute 3n Republica Moldova se considerD
a9 veniturile de la comercializarea mrfurilorE
b9 veniturile din prestarea de servicii) inclusiv a serviciilor de management) financiare) de
consultan) de audit) de marHeting) 7uridice) de agent 8de intermediere9) informaionale) prestate
unui rezident sau unui nerezident care dispune de o reprezentan permanent 3n Republica
Moldova) dac asemenea venituri s3nt c5eltuieli ale reprezentanei permanenteE
c9 veniturile) sub form de cre&tere de capital) obinute din v3nzarea proprietii imobiliare
aflate 3n Republica Moldova) determinate conform art.3(;3,E
d9 veniturile) sub form de cre&tere de capital) obinute din v3nzarea proprietii) alta dec3t
proprietatea imobiliar 8cu e'cepia stocurilor de mrfuri &i materiale9) dac cumprtorul este
rezident) determinate conform art.3(;3,E
e9 dividendele pltite de un agent economic rezidentE
f9 dob3nzile pentru creanele statului ori ale unui rezident sau nerezident care dispune de o
reprezentan permanent 3n Republica Moldova) dac asemenea dob3nzi s3nt c5eltuieli ale
reprezentanei permanenteE
g9 veniturile din cesiunea drepturilor de crean unui rezident sau nerezident care dispune
de o reprezentan permanent 3n Republica Moldova) dac asemenea venituri s3nt c5eltuieli ale
reprezentanei permanenteE
59 amenda pentru nee'ecutarea sau e'ecutarea inadecvat de ctre orice persoan a
obligaiilor) inclusiv 3n baza contractelor de e'ecutare a lucrrilor 8prestare a serviciilor9 &i<sau
conform contractelor de comer e'tern de livrare a mrfurilorE
i9 veniturile sub form de onorarii) obinute de la un rezident sau nerezident care dispune
de o reprezentan permanent 3n Republica Moldova) dac asemenea venituri s3nt c5eltuieli ale
acestei reprezentaneE
79 roAaltA obinute de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentan
permanent 3n Republica Moldova) dac aceste roAaltA s3nt c5eltuieli ale reprezentanei
permanente. Asemenea venituri includ) 3n special) pli de orice natur) primite 3n calitate de
compensaie pentru utilizarea ori concesionarea oricrui drept de autor &i<sau a drepturilor
cone'e asupra unei opere literare) artistice sau &tiinifice) inclusiv filme de cinema &i filme sau
benzi pentru televiziune sau radiodifuziune) pentru utilizarea ori concesionarea oricrui brevet de
invenie) emblem comercial) design sau model) plan) produs soft) formul secret sau proces)
pentru utilizarea ori concesionarea informaiei referitoare la e'periena 3n domeniul industrial)
comercial sau &tiinificE
H9 veniturile din operaiunile de leasing) din darea 3n arend sau 3n subarend) din
locaiunea sau din uzufructul proprietii aflate 3n Republica MoldovaE
H
1
9 veniturile din operaiunile de leasing) din darea 3n arend sau 3n subarend) din
locaiunea sau din uzufructul navelor maritime) aeronavelor &i<sau al mi7loacelor de transport
feroviar ori rutier) precum &i al containerelorE
l9 veniturile din primele pe baza contractelor de asigurare &i reasigurareE
m9 veniturile din transportul internaional maritim) aerian) feroviar sau rutier) cu e'cepia
cazurilor 3n care transportul se efectueaz numai 3ntre punctele de destinaie situate 3n afara
Republicii MoldovaE
n9 veniturile obinute din activitatea desf&urat conform contractului 8acordului9 de munc
sau din cea desf&urat 3n baza altor contracte cu caracter civil) inclusiv onorariile
conductorilor) fondatorilor sau membrilor consiliului de administraie &i<sau alte pli primite de
membrii organelor de conducere ale persoanei 7uridice rezidente) indiferent de locul e'ercitrii
efective a obligaiilor administrative 3ncredinate acestor persoaneE
o9 veniturile sub form de faciliti) specificate la articolul 1,) acordate de patron
8beneficiar9 persoanelor fizice nerezidenteE
p9 anuitile pltite de fondurile nestatale de pensii rezidenteE
I9 veniturile obinute de ctre oamenii de art) cum ar fi arti&tii de teatru) de circ) de
cinema) de radio) de televiziune) muzicienii &i arti&tii plastici sau sportivii) indiferent de faptul
cui i se efectueaz plileE
r9 veniturile obinute din acordarea serviciilor profesionaleE
s9 veniturile din premiile acordate la concursuriE
t9 comisioanele de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentan
permanent 3n Republica Moldova) dac asemenea comisioane s3nt c5eltuieli ale reprezentanei
permanenteE
t
1
9 veniturile din c3&tiguri de la aciunile de publicitate &i de la 7ocurile de norocE
u9 alte venituri) care nu s3nt specificate la literele precedente) cu condiia ca acestea s nu
fie scutite de impunere potrivit legislaiei fiscale sau altor acte legislative.
:8rt.71 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.71 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";Fn
:8rt.71 +n redacia .egii nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.71 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 72. 6enitul obinut peste 5otarele Republicii Moldova
2omponentele venitului obinut peste 5otarele Republicii Moldova s3nt analogice
componentelor venitului indicate 3n art.(1.

)r$icolul 73. Reguli de impozitare a veniturilor nerezidenilor care nu desf&oar activitate
3n Republica Moldova printr;o reprezentan permanent
819 6eniturile persoanelor 7uridice nerezidente) specificate la art.(1) care nu in de o
reprezentan permanent 3n Republica Moldova urmeaz a fi supuse impunerii la sursa de plat
potrivit art.,1) fr dreptul la deduceri) cu e'cepia veniturilor din prestarea de servicii ce in de
desc5iderea &i gestionarea conturilor corespondente ale bncilor corespondente &i de efectuarea
decontrilor.
829 %mpozitarea veniturilor persoanelor 7uridice nerezidente la sursa de plat se efectueaz)
indiferent de distribuirea de ctre asemenea persoane a veniturilor lor) 3n folosul unor teri &i<sau
al subdiviziunilor lor 3n alte state.
839 6eniturile persoanelor fizice nerezidente) specificate la art.(1) care nu in de o
reprezentan permanent 3n Republica Moldova urmeaz a fi supuse impunerii la sursa de plat
potrivit art.,1) fr dreptul la deduceri) cu e'cepia veniturilor menionate la alin.89.
89 6eniturile persoanelor fizice nerezidente) specificate la art.(1 lit.n9 &i o9) urmeaz a fi
supuse impozitrii la sursa de plat 3n modul prevzut la art.**) fr dreptul la deduceri &i<sau
scutiri aferente acestor venituri.
8"9 %mpozitul pe venit la sursa de plat se reine de la nerezideni indiferent de forma &i
locul ac5itrii venitului.
:8rt.73 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.73 +n redacia .egii nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 74. Reguli de impozitare a veniturilor nerezidenilor obinute de la alte persoane
rezidente
819 6eniturile nerezidenilor obinute 3n Republica Moldova de la persoane altele dec3t cele
menionate la art.,- alin.819 urmeaz a fi supuse impozitului pe venit conform prezentului articol
la cota specificat la art.,1 sau la cotele prevzute la art.1" lit.a9) pentru veniturile specificate la
art.(1 lit.n9 &i o9) fr dreptul la deduceri &i<sau scutiri aferente acestor venituri.
829 #erezidenii care corespund condiiilor alin.819 &i care obin venituri specificate la
art.(1 lit.G9;H9) n9) o9) I9;s9 &i u9) 3ndeplinesc cerinele alin.839) calculeaz &i ac5it impozitul pe
venit de sine stttor conform alin.89.
839 #erezidenii s3nt obligai s informeze organul fiscal la locul de reziden despre
activitatea lor 3n termen de 1" zile de la data sosirii 3n Republica Moldova.
89 #erezidenii menionai 3n prezentul articol) 3n termen de 3 zile de la 3nc5eierea
activitii 3n Republica Moldova) s3nt obligai s prezinte organului fiscal) menionat la alin.839)
documentul cu privire la impozitul pe venit) conform formei aprobate de %nspectoratul 4iscal
0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor) &i s ac5ite impozitul pe venit la cota
specificat la art.,1 sau la cotele prevzute la art.1" lit.a9) pentru veniturile specificate la art.(1
lit.n9 &i o9) fr dreptul la deduceri &i<sau scutiri aferente acestor venituri. La documentul cu
privire la impozitul pe venit se ane'eaz copia contractului 8acordului9 de munc sau a altui
contract cu caracter civil) alte documente care confirm suma venitului impozabil &i a
impozitului pe venit reinut la sursa de plat.
8"9 0revederile prezentului articol se aplic veniturilor obinute de ctre nerezideni) care
nu cad sub incidena art.(3 &i (".
:8rt.74 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.74 +n redacia .egii nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 71. Reguli de impozitare a nerezidenilor care desf&oar activitate 3n Republica
Moldova printr;o reprezentan permanent
819 6enituri ale nerezidenilor care desf&oar activitate printr;o reprezentan permanent)
obinute 3n Republica Moldova) se consider veniturile specificate la art.(1 lit.G9;m9) r9) t9 &i u9.
829 =n cazul nerezidenilor care au reprezentan permanent potrivit art." pct.1"9) aceasta
se consider) 3n scopuri fiscale) ca agent economic rezident) dar numai 3n raport cu venitul
obinut 3n Republica Moldova 3n conformitate cu alin.819 &i cuD
a9 c5eltuielile de conducere &i generale de administrare) conform prevederilor standardelor
naionale de contabilitate) decontate de nerezideni &i 3nregistrate de reprezentana permanent)
care s3nt deductibile 3n limita a 1-? din salariul calculat al anga7ailor acestei reprezentane
permanenteE
b9 c5eltuielile legate nemi7locit de acest venit) confirmate documentar) potrivit prevederilor
titlului %%.
839 :videna nerezidenilor care au reprezentan permanent) 3n calitate de contribuabil) se
efectueaz 3n conformitate cu capitolul din titlul 6.
89 Reprezentana permanent a nerezidentului) situat 3n Republica Moldova) nu are
dreptul de a trece la deduceri sumele prezentate de ctre acest nerezident sub form deD
G9 roAaltA) onorarii &i alte pli similare pentru utilizarea sau concesionarea proprietii sau
a rezultatelor activitii sale intelectualeE
b9 pli pentru serviciile prestate de acestaE
L9 dob3nzi &i alte remuneraii pentru 3mprumuturile acordate de ctre acestaE
d9 c5eltuieli care nu in de obinerea veniturilor din activitatea desf&urat 3n Republica
MoldovaE
e9 c5eltuieli care nu s3nt confirmate documentar.
8"9 0rin derogare de la prevederile prezentului articol) munca conform contractului
8acordului9 de munc) e'ercitat de persoanele fizice nerezidente) nu conduce la formarea
reprezentanei permanente a acestor persoane fizice.
:8rt.75 +n redacia .egii nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 76. Reguli pentru nerezideni care au reprezentan pe teritoriul Republicii
Moldova
819 4aptul c nerezidenii au reprezentan pe teritoriul Republicii Moldova) conform art."
pct.2-9) nu constituie temei pentru recunoa&terea acestor persoane 3n calitate de pltitori ai
impozitului pe venit) cu toate consecinele care rezult din legislaia fiscal) 3n afara celor
prevzute la alin.829 &i cu e'cepia obligaiei de a reine impozit pe venit la sursa de plat
conform art.** &i ,-.
829 Reprezentanei i se atribuie cod fiscal 3n conformitate cu prezentul cod.
839 Reprezentana urmeaz s in evidena contabil conform cerinelor prevzute de
Legea contabilitii &i de standardele naionale de contabilitate &i s prezinte anual organului
fiscal de la locul de reziden) nu mai t3rziu de 31 martie a anului imediat urmtor anului fiscal
de gestiune) documentul cu privire la activitatea desf&urat 3n Republica Moldova.
89 +up 3nc5eierea activitii 3n Republica Moldova) nerezidenii care au reprezentan pe
teritoriul Republicii Moldova s3nt obligai s prezinte) 3n termen de 1- zile) documentul cu
privire la activitatea e'ercitat) cu ane'area documentelor confirmative. Acest document se
prezint organului fiscal) specificat la alin.839) dac legislaia fiscal nu prevede altfel.
8"9 Modul &i forma documentului) specificate la alin.839 &i 89) se reglementeaz prin
instruciunile %nspectoratului 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor.
:8rt.7" ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.7" introdus prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 77. Reguli pentru nerezideni care e'ercit activitate pe &antierul de construcie
819 =n sensul prezentului capitol) &antierul de construcie al nerezidentului pe teritoriul
Republicii Moldova 3nseamnD
G9 locul de construcie a noilor obiecte) precum &i de reconstrucie) lrgire) reutilare te5nic
&i<sau reparare a obiectelor e'istente de proprietate imobiliarE
b9 locul de construire &i<sau montare) reparare) reconstruire &i<sau reutilare te5nic a
cldirilor) inclusiv a instalaiilor plutitoare &i de fora7) precum &i a ma&inilor &i utila7ului a cror
funcionare normal necesit fi'are dur pe fundament sau pe elementele de construcie ale
cldirilor) edificiilor sau ale obiectelor plutitoare.
829 La stabilirea termenului de e'isten a &antierului de construcie) 3n scopul determinrii
statutului nerezidentului pe teritoriul Republicii Moldova 3n sensul prezentului capitol) inclusiv
la calcularea impozitului pe venit &i luarea la eviden a nerezidentului la organele fiscale)
lucrrile &i alte operaiuni) a cror durat se include 3n acest termen) cuprind toate lucrrile de
pregtire) construire &i<sau montare e'ercitate de nerezident pe acest &antier de construcie)
inclusiv lucrrile de creare a cilor de acces) comunicaiilor) cablurilor electrice) drena7ului &i
altor obiecte de infrastructur) 3n afar de obiectele de infrastructur iniial create 3n alte scopuri
dec3t cele ce in de acest &antier de construcie.
839 =n cazul 3n care nerezidentul) fiind antreprenor general) 3ncredineaz e'ercitarea unei
pri a lucrrilor 3n antrepriz altor persoane 8subantreprenori9) perioada de timp consumat de
subantreprenori pentru e'ercitarea lucrrilor se consider perioad de timp consumat de 3nsu&i
antreprenorul general. Aceast prevedere nu se aplic perioadei de lucrri e'ercitate de
subantreprenor) conform contractelor directe cu beneficiarul) &i care nu se includ 3n volumul de
lucrri 3ncredinat antreprenorului general) cu e'cepia cazurilor 3n care aceste persoane &i
antreprenorul general s3nt persoane interdependente) potrivit art." pct.129.
89 =n cazul 3n care subantreprenorul) menionat la alin.839) este nerezident) activitatea sa pe
acest &antier de construcie) de asemenea) se consider c constituie reprezentan permanent a
acestui subantreprenor pe teritoriul Republicii Moldova.
8"9 =nceputul e'istenei &antierului de construcie 3n scopuri fiscale se consider prima din
urmtoarele dateD
G9 data semnrii actului de transmitere a &antierului ctre antreprenorul general 8a actului
de admitere a personalului subantreprenorului pentru e'ercitarea prii sale din volumul total de
lucrri9E sau
b9 data 3nceperii efective a lucrrilor.
8$9 :'pirarea termenului de e'isten a &antierului de construcie se consider data
semnrii de ctre beneficiar a actului de primire a obiectului sau a comple'ului de lucrri
prevzute de contract. !erminarea de ctre subantreprenor a lucrrilor se consider data semnrii
de ctre antreprenorul general a actului de primire a lucrrilor. =n cazul 3n care actul de primire
nu a fost perfectat sau lucrrile au fost finisate efectiv dup data semnrii unui astfel de act) se
consider c &antierul de construcie &i;a 3ncetat e'istena 8lucrrile subantreprenorului se
consider finisate9 la data finisrii efective a lucrrilor de pregtire) construire sau montare) care
se includ 3n volumul lucrrilor persoanei respective pe acest &antier de construcie.
8(9 #u se consider c &antierul de construcie &i;a 3ncetat e'istena dac lucrrile pe acesta
s3nt temporar 3ntrerupte) cu e'cepia cazurilor de conservare a obiectului pe un termen ce
dep&e&te ,- de zile conform deciziei organelor de administrare public) adoptate 3n limitele
competenei lor sau 3n urma aciunii unor circumstane de for ma7or. 2ontinuarea sau reluarea)
dup 3ntrerupere) a lucrrilor pe &antierul de construcie dup semnarea actului specificat la alin.
8"9 conduce la ane'area termenului de e'ercitare a lucrrilor continuate sau reluate &i al
3ntreruperii 3ntre lucrri la termenul total de e'isten a &antierului de construcie numai 3n cazul
3n careD
G9 teritoriul lucrrilor reluate este teritoriul lucrrilor anterior suspendate sau este str3ns
legat de acestaE
b9 lucrrile continuate sau reluate la obiect s3nt 3ncredinate persoanei care anterior a
e'ercitat lucrrile pe acest &antier de construcie sau noul &i anteriorul antreprenor s3nt persoane
interdependente.
8*9 +ac continuarea sau reluarea lucrrilor) conform alin.8(9) este legat de construirea
sau montarea unui obiect nou pe acela&i &antier de construcie sau de lrgirea obiectului anterior
finisat) termenul e'ercitrii unor astfel de lucrri continuate sau reluate &i al 3ntreruperii 3ntre
lucrri) de asemenea) se ane'eaz la termenul total de e'isten a &antierului de construcie. =n
celelalte cazuri) inclusiv e'ercitarea reparrii) reconstruirii sau reutilrii te5nice a obiectului
anterior predat beneficiarului) termenul e'ercitrii lucrrilor continuate sau reluate &i al
3ntreruperii 3ntre lucrri nu se ane'eaz la termenul total de e'isten a &antierului de construcie)
lucrrilor 3ncepute la obiectul anterior predat.
8,9 2onstruirea sau montarea unor astfel de obiecte precum construirea drumurilor)
viaductelor) canalelor) construirea comunicaiilor) 3n cadrul e'ercitrii lucrrilor la care se
sc5imb amplasarea geografic de e'ercitare a lor) se consider activitate e'ercitat pe un singur
&antier de construcie.
:8rt.77 introdus prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0", art.7"-7$ renu,erotate;

)r$icolul 73. 6enitul persoanei fizice care 3nceteaz a mai fi rezident sau care obine
statut de rezident
819 0ersoana fizic care 3nceteaz a mai fi rezident este considerat persoana care ca &i
cum ar fi v3ndut toat proprietatea) e'cept3nd proprietatea imobiliar) la preul ei de pia la
momentul c3nd a 3ncetat a mai fi rezident.
829 1rice persoan fizic nerezident care obine statutul de rezident are dreptul la
determinarea valorii de pia a proprietii sale la momentul obinerii statutului de rezident.
6aloarea determinat 3n acest mod constituie baza valoric a proprietii sale) care se ia 3n
considerare la stabilirea venitului contribuabilului de pe urma v3nzrii acestei proprieti.
:8rt.78 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 79. !recerea 3n cont a impozitelor
0ersoana fizic nerezident care prezint declaraia cu privire la impozitul pe venit are
dreptul la trecerea 3n cont a impozitelor reinute din salariul su 3n conformitate cu art.**.
:8rt.7$6779 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

1../)r$icolul 79
1
. 0revederi pentru agenii economici nerezideni
819 =n sensul prezentului capitol) prin agent economic nerezident care desf&oar activitate
de investiii 3n afara Republicii Moldova se 3nelegeD
a9 orice agent economic nerezident) mai mult de "-? din venitul cruia 3n anul fiscal
curent sau cel precedent 3l constituie venitul din investiii &i venitul financiar obinute din surse
aflate 3n strintateE
b9 orice alt agent economic nerezident creat sau folosit pentru esc5ivarea unui rezident de
la plata impozitului pe venitul din investiii &i pe venitul financiar obinute din surse aflate 3n
strintate) perceput 3n conformitate cu prezentul titlu.
829 2ota acionarului 8asociatului9 rezident 3n venitul oricrui agent economic nerezident
care desf&oar activitate de investiii 3n afara Republicii Moldova se consider drept venit
obinut de deintorul a "? din capitalul agentului economic respectiv.
839 1 persoan se consider deintoare a "? din capitalul agentului economic nerezident
atunci c3nd cota de participaie a acestei persoane &i a persoanelor interdependente 3n capitalul
agentului economic este egal sau dep&e&te "? din toate cotele de participaie 3n capitalul
agentului economic respectiv.
89 2ontribuabilul rezident care obine venit impozabil conform alin.829 se consider c a
pltit impozitul pe venit 3n alt ar. %mpozitul menionat este ac5itat efectiv de agentul
economic.
8"9 0entru fiecare contribuabil rezident care urmeaz s ac5ite impozitul 3n conformitate cu
alin.829 se ine un cont al impozitului pe venit ac5itat anterior de ctre agentul economic. +ac
plile ulterioare ale venitului ctre contribuabil nu dep&esc bilanul acestui cont) ele nu se
impoziteaz.
:8rt.7$
1
,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

2../)r$icolul 79
2
. 6eniturile din sursa aflat peste 5otarele Republicii Moldova ale
deintorilor a 1-? din capitalul unui nerezident
+ac contribuabilul rezident deine 8direct sau indirect9 1-? sau mai mult din cotele de
participaie 3n capitalul unui agent economic nerezident) toate activele cruia s3nt folosite pentru
afaceri peste 5otarele Republicii Moldova) dividendele pe care le obine acest contribuabil sau pe
care i le calculeaz acest agent economic se consider venit obinut din sursa aflat 3n strintate)
reprezent3nd un venit din investiii sau un venit financiar.
:8rt.7$
2
,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

3../)r$icolul 79
3
. 0revederi speciale privind tratatele internaionale
819 Aplicarea tratatelor internaionale care reglementeaz impozitarea sau includ norme
care reglementeaz impozitarea se efectueaz 3n modul stabilit de prevederile tratatelor
internaionale &i prevederile prezentului cod) precum &i de actele normative ale Ministerului
4inanelor) adoptate 3n conformitate cu prezentul cod) 3n cazul 3n care nu contravin stipulrilor
tratatelor internaionale.
829 0entru a beneficia de facilitile fiscale 3n conformitate cu tratatele internaionale)
nerezidenii care au dreptul la primirea venitului urmeaz s prezinte persoanei care ac5it
venitul) p3n la data ac5itrii lui) o confirmare precum c ace&ti nerezideni au rezidena
permanent 3n statul cu care Republica Moldova are 3nc5eiat un tratat internaional care
reglementeaz impozitarea sau include norme care reglementeaz impozitarea) certificat de
organul competent al statului strin respectiv) tradus 3n limba moldoveneasc. 2onfirmarea se
prezint 3n original pentru fiecare an fiscal) 3n care se ac5it venitul) indiferent de numrul)
regularitatea plilor &i de tipul venitului ac5itat.
839 La prezentarea de ctre nerezideni a confirmrii despre rezidena permanent) venitul
fa de care) potrivit tratatelor internaionale) este prevzut un regim de impozitare preferenial 3n
Republica Moldova se scute&te de impunere la sursa de plat sau impozitul pe venit la sursa de
plat se reine la o cot redus. =n cazul 3n care cotele impozitului din legislaia intern s3nt mai
favorabile dec3t cele din tratatele internaionale) se vor aplica cotele impozitului prevzute de
legislaia intern.
89 0entru trecerea 3n cont a impozitului pe venit ac5itat 3n Republica Moldova) la
solicitarea scris a nerezidenilor) se elibereaz certificatul privind atestarea impozitului pe venit
ac5itat 3n Republica Moldova.
8"9 Restituirea impozitului) reinut 3n plus din veniturile obinute 3n Republica Moldova de
ctre nerezidenii a cror activitate nu ine de o reprezentan permanent) care dep&e&te suma
impozitului calculat conform cotelor prevzute de tratatele internaionale la care Republica
Moldova este parte se efectueaz 3n modul stabilit de actele normative ale Ministerului
4inanelor. +ocumentele necesare pentru efectuarea restituirii urmeaz a fi prezentate 3n
termenul prevzut de tratatele internaionale.
8$9 =n cazul aplicrii nelegitime a tratatelor internaionale care a condus la neac5itarea sau
ac5itarea insuficient la buget a impozitului pe venit) persoana care) potrivit prezentului capitol)
este obligat s rein impozit la sursa de plat poart rspundere 3n conformitate cu prezentul
cod.
:8rt.7$
3
,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.7$
3
introdus prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

Ca,i$olul 12
EGI*UL -I"C)L PE!#U %I+I%E!%E
:>ap.12 +n redacia .egii nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";

)r$icolul 30. %mpozitarea dividendelor
819 Agentul economic ac5it dividende acionarilor 8asociailor9 si din venitul rmas dup
impozitare.
829 0ersoanele 7uridice) 3ntreprinztorii individuali) gospodriile rne&ti 8de fermier9) care
primesc dividende de la ageni economici) includ aceste dividende 3n venitul brut &i ac5it
impozit pe venit 3n conformitate cu legislaia.
:8rt.80 +n redacia .egii nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.80 +n redacia .egii nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.80 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.80 ,odificat prin .egea nr.430-/0 din 31.10.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.80 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.80 ,odificat prin .egea nr.7""-/0 din 27.12.2001;
:8rt.80 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

1.9:)r$icolul 30
1
. Ac5itarea prealabil a impozitului pe dividende
819 Agentul economic care plte&te dividende acionarilor 8asociailor9 si pe parcursul
anului fiscal reine &i ac5it ca impozit o sum egal cu 1"? din suma dividendelor care urmeaz
a fi pltite.
829 Suma reinut de agentul economic conform alin.819 este trecut 3n cont ca impozit
aplicat venitului impozabil al agentului economic respectiv pentru anul fiscal 3n care a fost fcut
reinerea.
839 +ac) 3n vreun an fiscal) trecerile 3n cont) permise agentului economic 3n conformitate
cu alin.829) dep&esc suma impozitului pe venit 3n anul respectiv) diferena va fi compensat
conform modului stabilit 3n art.1(" &i 1($.
:8rt.80
1
introdus prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200"

Ca,i$olul 13
#ECEE) /! C&!# ) I*P&'I#EL&
)r$icolul 31. !recerea 3n cont a impozitelor calculate &i reinute
819 =n limitele anului fiscal) contribuabilii au dreptul de a trece 3n contul impozitului pe
venitD
a9 sumele reinute de la ei pe parcursul anului fiscal respectiv 3n conformitate cu art.**) *,
&i ,-E
b9 suma reinut 3n conformitate cu art.*-) 3n cazul 3n care contribuabilul este persoan
7uridicE
c9 plile efectuate pe parcursul anului fiscal respectiv 3n conformitate cu art.*E
d9 impozitele ac5itate 3n afara Republicii Moldova) a cror trecere 3n cont este permis 3n
conformitate cu art.*2) pentru sumele pltite sau calculate pentru acela&i an fiscal.
829 +ac trecerile 3n cont) la care contribuabilul are dreptul 3n conformitate cu alin.819 lit.a9
&i c9) dep&esc suma total a impozitului pe venit calculat conform art.1") organul fiscal
efectueaz stingerea obligaiei fiscale prin compensare ; conform art.1(" &i) dup caz) restituirea
la cont ; conform art.1($.
:8rt.81 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.81 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 32. !recerea 3n cont a impozitului ac5itat 3n strintate
819 2ontribuabilul are dreptul de a trece 3n cont impozitul pe venit ac5itat 3n orice stat
strin) dac acest venit urmeaz a fi supus impozitrii &i 3n Republica Moldova. !recerea 3n cont
a impozitului pe venit poate fi efectuat cu condiia prezentrii de ctre contribuabil a
documentului) care confirm ac5itarea 8reinerea9 impozitului pe venit peste 5otarele Republicii
Moldova) certificat de organul competent al statului strin respectiv) cu traducere 3n limba de
stat.
829 Mrimea trecerii 3n cont) specificat la alin.819) pentru orice an fiscal nu poate dep&i
suma care ar fi fost calculat la cotele aplicate 3n Republica Moldova fa de acest venit.
839 !recerea 3n cont a impozitului ac5itat 3n alt stat se efectueaz 3n anul 3n care venitul
respectiv este supus impozitrii 3n Republica Moldova.
:8rt.82 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

Ca,i$olul 14
PE'E!#)E) %ECL))(IEI CU PI+IE L) I*P&'I#UL PE +E!I# 0I
) %&CU*E!#ULUI CU PI+IE L) +E!I#UL "&CIE#.(II.
U#ILI')E) C&%ULUI -I"C)L
:7itlul cap.14 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;
:7itlul cap.14 +n redacia .egii nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 33. 0rezentarea declaraiei cu privire la impozitul pe venit &i a documentului cu
privire la venitul societii
819 +reptul de a prezenta declaraia cu privire la impozitul pe venit 3l au toi contribuabilii.
829 S3nt obligai s prezinte declaraia cu privire la impozitul pe venitD
a9 persoanele fizice rezidente 8cetenii Republicii Moldova) cetenii strini) apatrizii)
inclusiv membrii societilor &i acionarii fondurilor de investiii9 care au obligaii privind
ac5itarea impozituluiE
b9 persoanele fizice rezidente 8cetenii Republicii Moldova) cetenii strini &i apatrizii)
inclusiv membrii societilor &i acionarii fondurilor de investiii9 care nu au obligaii privind
ac5itarea impozitului) darD
F obin venit impozabil din surse altele dec3t salariul) care dep&e&te suma scutirii
personale de $3-- lei pe an) acordate conform art.33 alin.819E
F obin venit impozabil sub form de salariu) care dep&e&te suma de 2"2-- lei pe an) cu
e'cepia persoanelor fizice care obin venit sub form de salariu la un singur loc de muncE
F obin venituri impozabile at3t sub form de salariu) c3t &i din orice alte surse) a cror sum
total dep&e&te 2"2-- lei pe anE
c9 persoanele 7uridice rezidente 8societi pe aciuni) societi cu rspundere limitat)
cooperative) 3ntreprinderi de arend) 3ntreprinderi de stat &i municipale) inclusiv uniunile
acestoraE fonduri de investiii &i instituii private ce activeaz 3n domeniul finanelor) ocrotirii
sntii) 3nvm3ntului) &tiinei &i culturiiE asociaii ob&te&ti) fundaii) organizaii social;politice)
organizaii sindicale) organizaii religioase) asociaii ale patronilor) organizaii ale avocailor &i
notarilor) inclusiv uniunile acestoraE alte organizaii prevzute de legislaie9) cu e'cepia
autoritilor publice &i instituiilor publice) indiferent de prezena obligaiei privind ac5itarea
impozituluiE
d9 formele organizatorice rezideni cu statut de persoan fizic) potrivit legislaiei) precum
&i persoanele care administreaz succesiunea conform art.1() indiferent de prezena obligaiei
privind ac5itarea impozituluiE
e9 reprezentana permanent a nerezidentului 3n Republica Moldova) indiferent de prezena
obligaiei privind ac5itarea impozitului.
839 Societile definite la art." pct.,9 &i la capitolul ,) 3n persoana conductorului sau altui
reprezentant al acestora) s3nt obligate s prezinte un document cu privire la venitul obinut de
societate 3n anul fiscal) 3nsoit de informaia necesar) 3n conformitate cu cerinele Serviciului
4iscal de Stat.
89 +eclaraia cu privire la impozitul pe venit sau documentul cu privire la venitul
societii se completeaz 3n conformitate cu instruciunile %nspectoratului 4iscal 0rincipal de Stat
de pe l3ng Ministerul 4inanelor) potrivit formei aprobate de acesta) &i se prezint Serviciul
4iscal de Stat nu mai t3rziu de 31 martie a anului urmtor anului fiscal de gestiune) cu e'cepia
cazurilor prevzute la alin.8"9;81-9. =n cazul depistrii de ctre contribuabil) dup 31 martie 3n
declaraia prezentat organelor fiscale sau 3n documentul cu privire la venitul societii) a
gre&elilor care au drept consecin necesitatea introducerii corectrilor 3n declaraia fiscal sau 3n
documentul cu privire la venitul societii) contribuabilul are dreptul s prezinte 3n condiiile
prezentului cod) o dare de seam corectat.
8"9 0ersoanele fizice care nu s3nt obligate s prezinte declaraia cu privire la impozitul pe
venit) la depistarea faptului de plat 3n plus la impozit) au dreptul) 3n termenul stabilit pentru
prezentarea declaraiei sau cu dep&irea acestui termen) s prezinte o declaraie 3n care vor indica
suma pltit 3n plus la impozit) care urmeaz s fie restituit conform legislaiei fiscale.
8$9 +ac contribuabilul persoan 7uridic) reprezentana permanent sau forma
organizatoric cu statut de persoan fizic) potrivit legislaiei) 3&i 3nceteaz activitatea pe
parcursul anului fiscal) persoana responsabil a acestuia este obligat) 3n termen de " zile de la
3ncetarea activitii) s informeze despre aceasta 3n scris organul teritorial al Serviciului 4iscal de
Stat &i) 3n termen de $- de zile de la luarea deciziei de 3ncetare a activitii) s prezinte declaraia
cu privire la impozitul pe venit pentru 3ntreaga perioad a anului de gestiune pe parcursul cruia
persoana 7uridic) reprezentana permanent sau forma organizatoric cu statut de persoan
fizic) potrivit legislaiei) a desf&urat activitate de 3ntreprinztor.
8(9 +ac contribuabilul intenioneaz s;&i sc5imbe domiciliul permanent din Republica
Moldova 3n alt ar) el este obligat s prezinte declaraia cu privire la impozitul pe venit) 3n
modul stabilit de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor) pentru
3ntreaga perioad a anului de gestiune c3t a fost rezident.
8*9 La cererea 3n scris a persoanei fizice) Serviciul 4iscal de Stat poate prelungi 83n limite
rezonabile9 termenul de prezentare a declaraiei cu privire la impozitul pe venit. 0relungirea
termenului se admite numai 3n cazul 3n care cererea a fost depus 3nainte de e'pirarea termenului
stabilit pentru prezentarea declaraiei.
8,9 0rin derogare de la prevederile alin.829 lit.d9) gospodria rneasc 8de fermier9 care pe
parcursul perioadei fiscale nu a avut anga7ai &i nu a obinut venit impozabil este scutit de
obligaia privind prezentarea declaraiei cu privire la impozitul pe venit.
81-9 Reprezentana care obine statut de reprezentan permanent) conform art." pct.1"9)
3n termen de 3- de zile din ziua obinerii acestui statut) este obligat s prezinte organului
teritorial al Serviciului 4iscal de Stat declaraia cu privire la impozitul pe venit pentru perioada
fiscal a anului precedent pe parcursul cruia a fost desf&urat activitatea de 3ntreprinztor.
:8rt.83 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.83 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.83 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.83 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.83 ,odificat prin .egea nr.430-/0 din 31.10.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.83 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.83 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;
:8rt.83 ,odificat prin .egea nr.138$-/10 din 30.11.2000;
:8rt.83 +n redacia .egii nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.83 ,odificat prin .egea nr.112-/10 din 2$.07.$8;
:8rt.83 ,odificat prin .egea nr.1570-/111 din 2".02.$8;

)r$icolul 34. Ac5itarea impozitului 3n rate
819 2ontribuabilii care obin venit nu din munca salariat sau de la care nu se reine la sursa
de plat impozitul pe venit din dob3nzi &i roAaltA) conform art.*, alin.829) &i obligaiile fiscale ale
crora) conform prezentului titlu) dep&eau 3n anul fiscal precedent suma de -- lei s3nt obligai
s ac5ite) nu mai t3rziu de 31 martie) 3- iunie) 3- septembrie &i 31 decembrie ale anului fiscal)
sume egale cu 1< dinD
a9 suma calculat drept impozit ce urmeaz a fi pltit) conform prezentului titlu) pentru
anul respectivE sau
b9 impozitul ce urma s fie pltit) conform prezentului titlu) pentru anul precedent.
829 =ntreprinderile agricole) gospodriile rne&ti 8de fermier9) obligate s ac5ite impozitul
3n rate conform alin.819) dispun de dreptul de a ac5ita impozitul 3n dou etapeD 1< din suma
indicat la alin.819 lit.a9 sau b9 ; p3n la 31 martie &i 3< din aceast sum ; p3n la 31 decembrie
ale anului fiscal.
839 =ntreprinderile) instituiile &i organizaiile care au filiale &i<sau subdiviziuni 3n afara
unitii administrativ;teritoriale 3n care se afl sediul central transfer la bugetele unitilor
administrativ;teritoriale de la sediul filialelor &i<sau al subdiviziunilor partea impozitului pe venit
calculat proporional numrului mediu scriptic de salariai ai filialei &i<sau ai subdiviziunii
pentru anul precedent ori partea impozitului pe venit calculat proporional venitului obinut de
filial conform datelor din evidena financiar a acesteia pe anul precedent.
:8rt.84 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.84 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.84 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.84 ,odificat prin .egea nr.112-/10 din 2$.07.$8;

)r$icolul 31. Semnarea declaraiilor &i altor documente
819 +eclaraia) darea de seam sau alte documente care) potrivit prevederilor prezentului
titlu) urmeaz a fi prezentate Serviciului 4iscal de Stat trebuie s fie perfectate &i semnate 3n
conformitate cu regulile &i formele stabilite de ctre serviciul 3n cauz.
829 #umele persoanei fizice indicat 3n orice document semnat de aceasta serve&te drept
dovad c documentul a fost semnat anume de ctre persoana respectiv) dac nu e'ist probe
contrare.
839 +eclaraia cu privire la impozitul pe venit a unei persoane 7uridice trebuie s fie
semnat de ctre persoana sau persoanele respective cu funcii de rspundere.
89 +eclaraiile &i alte documente care) potrivit prevederilor prezentului titlu) urmeaz a fi
prezentate Serviciului 4iscal de Stat trebuie s conin o notificare a contribuabilului c) 3n cazul
3n care va include 3n documentele respective informaii false sau care induc 3n eroare) el va purta
rspundere 3n conformitate cu legislaia.
:8lin.4 art.85 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 36. @tilizarea codului fiscal
4iecare persoan care obine venit sau care efectueaz pli impozabile) 3n conformitate cu
prezentul titlu) utilizeaz codul fiscal atribuit 8obinut9 3n scopul evidenei contribuabililor 3n
modul prevzut de prezentul cod &i de alte acte normative adoptate 3n conformitate cu acesta.
:8rt.8" +n redacia .egii nr.11"3-/0 din 27.0".2002;
:8rt.8" ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 37. !ermenele) modul) forma &i locul ac5itrii impozitului
819 2ontribuabilul care) conform art.*3) este obligat s prezinte declaraia cu privire la
impozitul pe venit 8fr cererea suplimentar din partea Serviciului 4iscal de Stat9 ac5it
impozitul pe venit nu mai t3rziu de termenul stabilit pentru prezentarea declaraiei 8fr a ine
cont de prelungirea termenului9.
829 Modul) forma &i locul ac5itrii impozitului s3nt reglementate de %nspectoratul 4iscal
0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor prin regulamente) ordine &i instruciuni.
839 =n cazul primirii unui aviz sau cereri din partea Serviciului 4iscal de Stat) suma
impozitului) penalitilor &i amenzilor aferente lui) indicat 3n aviz sau cerere) urmeaz a fi pltit
de ctre contribuabil nu mai t3rziu de termenul stabilit &i pe adresa indicat 3n aceste documente.
89 Avizul sau cererea Serviciului 4iscal de Stat se 3nm3neaz contribuabilului personal sau
i se e'pediaz prin po&t la ultima adres a acestuia indicat 3n registrul %nspectoratului 4iscal
0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor.
:8rt.87 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

Ca,i$olul 11
E(I!EE) I*P&'I#ULUI L) "U") %E PL)#.
)r$icolul 33. Reinerea impozitului din salariu
819 4iecare patron care plte&te lucrtorului salariu 8inclusiv primele &i facilitile acordate9
este obligat s calculeze) in3nd cont de scutirile solicitate de anga7at) &i s rein din aceste pli
un impozit) determinat conform modului stabilit de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat de pe
l3ng Ministerul 4inanelor.
829 0entru obinerea scutirilor) lucrtorul) nu mai t3rziu de data stabilit pentru 3nceperea
muncii ca anga7at) prezint patronului o cerere semnat de el privind acordarea scutirilor la care
are dreptul) ane'3nd la ea documentele ce certific acest drept. Lucrtorul care nu;&i sc5imb
locul de munc nu este obligat s prezinte anual patronului cererea privind acordarea scutirilor &i
documentele corespunztoare.
839 +ac pe parcursul anului fiscal se sc5imb suma scutirilor la care are drept lucrtorul)
acesta este obligat s prezinte patronului) 3n termen de 1- zile de la data c3nd a avut loc
sc5imbarea) o nou cerere semnat de el cu documentele corespunztoare.
89 0rezentarea cu bun &tiin 3n cerere &i 3n documentele care confirm dreptul la scutiri a
unor informaii false sau care induc 3n eroare atrage dup sine aplicarea amenzii &i rspunderea
penal prevzute de legislaie.
8"9 +ac o persoan fizic care presteaz servicii &i se consider antreprenor independent
posed dou sau mai multe caracteristici care 3l definesc ca lucrtor salariat) venitul ei este
considerat de patron drept salariu din care se reine impozitul) conform prezentului articol.
8$9 Lucrtorul are dreptul s cear ca patronul s rein din pli impozitul la cota de 1*?.
:8rt.88 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.88 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.88 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.88 ,odificat prin .egea nr.430-/0 din 31.10.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.88 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;
:8rt.88 ,odificat prin .egea nr.7""-/0 din 27.12.2001;
:8rt.88 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 39. Reinerea impozitului din dob3nzi &i roAaltA
819 4iecare pltitor de dob3nzi 3n folosul persoanelor fizice) cu e'cepia 3ntreprinztorilor
individuali &i a gospodriilor rne&ti 8de fermier9) &i roAaltA 8cu e'cepia plilor efectuate ctre
nerezideni9 este obligat s rein din fiecare dob3nd &i roAaltA &i s ac5ite ca parte a impozitului
o sum egal cu 1"? din plat.
:8rt.8$ ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.8$ ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.8$ ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.8$ ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.8$ ,odificat prin .egea nr.112-/10 din 2$.07.$8;
:8rt.8$ co,pletat prin .egea nr.1570-/111 din 2".02.$8;

)r$icolul 90. Reinerile din alte pli efectuate 3n folosul rezidentului
%ot& 0e3i ectificarea din Monitorul Oficial nr.24-25 din 14.02.2002 pag.5 6la articolul $0 pri,ele dou
alineate !or +ncepe cu cifrele 619 5i, respecti! 6299

819 1rice persoan care desf&oar activitate de 3ntreprinztor) orice reprezentan)
conform art." pct.2-9) instituie) organizaie) inclusiv orice autoritate public &i instituie public)
ce ac5it serviciile prevzute la alin.829) reine) 3n prealabil) ca parte a impozitului) o sum 3n
mrime de "? din plata respectiv ce urmeaz a fi trecut 3n contul impozitului pasibil de a fi
ac5itat de ctre persoanele ce presteaz serviciile prevzute la alin.829.
829 Suma 3n mrime de "? se reine) conform alin.819) la plata urmtoarelor tipuri de
serviciiD
a9 locaiune) dare 3n arend 8cu e'cepia arendei terenurilor agricole9E
b9 servicii de publicitate 8reclam9D publicitatea 8reclama9 prin intermediul publicaiilor
periodice) la radio &i televiziune) publicitatea 8reclama9 e'terioar &i pe mi7loacele de transport)
publicitatea 8reclama9 3n locul de comercializare a mrfurilor &i de desf&urare a manifestaiilor
cultural;teatrale &i sportive) alte genuri de publicitate 8reclam9E
c9 servicii de auditD organizarea) restabilirea &i inerea evidenei contabile) 3ntocmirea
rapoartelor financiare &i a declaraiilor fiscale) estimarea situaiei financiare) analiza activitii
economico;financiare) organizarea evidenei computerizate) evaluarea patrimoniului) asistena 3n
domeniul impozitrii &i gestiuniiE asistena 7uridic 3n problemele de activitate economico;
financiarE
d9 servicii de management) marHeting) consultanD elaborarea de noi concepii de gestiune)
prospectarea pieei) a cererilor &i necesitilor reale ale cumprtorului) cercetarea &i prognoza
pieei interne &i mondiale de mrfuri) servicii) elaborarea de noi te5nologii) elaborarea studiilor
de fezabilitate pentru obiectivele de colaborare internaional) crearea 3ntreprinderilor mi'te etc.E
e9 servicii de protecie &i paz a persoanelor &i bunurilor) prestate de ctre organizaiile &i
persoanele care practic activitate de depistare;protecie) conform legislaieiE
f9 servicii ce in de instalarea) deservirea &i reparaia te5nicii de calcul) a utila7ului de
comunicaie &i de reea) a mecanismelor perifericeE servicii de prelucrare a datelor) creare &i
3ntreinere a bazelor de date &i alte servicii 3n domeniul informaticii.
839 0ersoanele indicate la alin.819 rein) de asemenea) 3n prealabil) ca parte a impozitului) o
sum 3n mrime de "? din plile efectuate 3n folosul persoanei fizice) e'cept3nd 3ntreprinztorii
individuali &i gospodriile rne&ti 8de fermier9) pe veniturile obinute de ctre aceasta conform
art.1*. #u se reine 3n prealabil suma 3n mrime de "? din plile efectuate 3n folosul persoanei
fizice pe veniturile obinute de ctre aceasta conform art.2-) **) *, &i ,1.
:8rt.$0 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.$0 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.$0 ,odificat prin .egea nr."0-/01 din 28.04.05, +n !igoare 08.07.05;
:8rt.$0 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.$0 ,odificat prin .egea nr.430-/0 din 31.10.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.$0 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.$0 +n redacia .egii nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.$0 ,odificat prin .egea nr.112-/10 din 2$.07.$8;

1../)r$icolul 90
1
. Reinerea final a impozitului din unele tipuri de venit
819 4iecare pltitor de c3&tiguri de la aciunile de publicitate este obligat s rein din
fiecare c3&tig &i s verse la buget un impozit 3n mrime de 1-?.
829 #u se efectueaz reineri din c3&tigurile specificate la art.2- lit.p<19.
839 0ersoanele specificate la art.,- alin.819 rein un impozit 3n mrime de 1-? din
veniturile obinute de ctre persoanele fizice care nu desf&oar activitate de 3ntreprinztor) de la
transmiterea 3n posesie &i<sau folosin 8locaiune) arend) uzufruct9 a proprietii mobiliare &i
imobiliare) cu e'cepia arendei terenurilor agricole.
83
1
9 0ersoanele specificate la art.,- alin.819 rein &i ac5it la buget un impozit 3n mrime de
1"? dinD
a9 dividende) cu e'cepia celor ac5itate agenilor economici rezideniE
b9 plile 3ndreptate spre ac5itare persoanelor fizice) 3n form monetar &i nemonetar ) a
cror sum nu este deductibil 3n scopuri fiscale &i nu este calificat ca venit impozabil pentru
persoane fizice) 3n conformitate cu art.1*E

:.it.c9 e(clus prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;

d9 veniturile 3ndreptate spre ac5itare fondatorilor 3ntreprinztorilor individuali sau
gospodriilor rne&ti 8de fermier9. 0revederea prezentei litere nu se aplic fondatorilor
3ntreprinztorilor individuali &i gospodriilor rne&ti 8de fermier9 care obin venituri din v3nzri
3n mrime de p3n la 3 milioane de lei pe an &i al cror numr mediu scriptic de personal nu
dep&e&te , persoane.
83
2
9 0e perioada aciunii prevederilor alin.83
1
9 nu se aplic art.*-
1
) art.*, 3n partea ce ine
de reinerea impozitului din roAaltA ac5itat 3n folosul agenilor economici &i art.,- alin.829.
0revederile prezentului alineat nu se aplic 3n cazul ac5itrii dividendelor 3n folosul persoanelor
fizice rezidente aferente perioadelor fiscale de p3n la 1 ianuarie 2--*.
83
3
9 4iecare pltitor de c3&tiguri de la 7ocurile de noroc este obligat s rein din fiecare
c3&tig &i s verse la buget un impozit 3n mrime de 1-?.
83

9 Subiecii impunerii persoane fizice) care nu desf&oar activitate de 3ntreprinztor &i


transmit altor persoane dec3t cele specificate la art.,- alin.819 3n posesie &i<sau 3n folosin
8locaiune) arend) uzufruct9 proprietate imobiliar) ac5it impozit 3n mrime de "? din valoarea
contractului. 0ersoanele menionate s3nt obligate) 3n termen de 3 zile de la data 3nc5eierii
contractului) s 3nregistreze contractul 3nc5eiat la organul fiscal 3n raza cruia s3nt deservite.
Acest impozit se ac5it lunar cel t3rziu la data de 2 a lunii 3n curs) sau 3n avans. +ac proprietatea
imobiliar a fost transmis 3n posesie &i<sau 3n folosin 8locaiune) arend) uzufruct9 dup data
de 2) termenul de plat 3n aceast lun va fi a doua zi din momentul 3nc5eierii contractului. Suma
impozitului ac5itat 3n avans nu se va restitui din buget.
89 Reinerea final a impozitului stabilit prin prezentul articol scute&te beneficiarul
c3&tigurilor &i veniturilor specificate la alin.819) 839) 83
1
9) 83
3
9 &i 83

9 de la includerea lor 3n
componena venitului brut) precum &i de la declararea acestora.
:8rt.$0
1
,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.$0
1
,odificat prin .egea nr.111-/01 din 27.04.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.$0
1
,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.$0
1
introdus prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 91. Reinerile din veniturile nerezidentului
819 0ersoanele menionate la art.,- alin.819 rein din veniturile nerezidentului) specificate la
art.(1) un impozit din suma plilor 3n folosul nerezidentului 8fr dreptul trecerii 3n cont a
acestora pentru nerezident9 3n mrime deD
a9 1"? ; din dividendeE
b9 1"? ; din plile direcionate spre ac5itare nerezidentului 3n form monetar &i
nemonetar acordate acestuia) a cror sum nu este deductibil 3n scopuri fiscaleE
c9 1-? ; din alte venituri neindicate la lit.a9 &i b9.
829 0revederile alin.819 nu se aplicD
a9 veniturilor nerezidentului ce in de activitatea reprezentanei permanente a acestuia 3n
Republica MoldovaE
b9 veniturilor obinute sub form de salariu) reinerea din care se efectueaz conform
art.**.
:8rt.$1 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.$1 ,odificat prin .egea nr.111-/01 din 27.04.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.$1 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.$1 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.$1 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.$1 ,odificat prin .egea nr.138$-/10 din 30.11.2000;
:8rt.$1 +n redacia .egii nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 92. Ac5itarea impozitelor reinute la sursa de plat &i prezentarea ctre organele
fiscale &i contribuabili a documentelor privind plile &i<sau impozitele reinute
819 %mpozitul reinut conform art.**;,1 se ac5it la buget de ctre persoana care a efectuat
reinerea 3n termen de o lun de la 3nc5eierea lunii 3n care au fost efectuate plile.
829 +rile de seam fiscale privind veniturile ac5itate &i impozitul pe venit reinut la sursa
de plat se prezint de ctre pltitorii veniturilor organului fiscal teritorial 3n termen de o lun de
la 3nc5eierea lunii 3n care au fost efectuate plile) cu e'cepia drii de seam indicate la alin.839)
pentru care este prevzut alt termen de prezentare.
839 0ersoanele care s3nt obligate s rein impozitul 3n conformitate cu art.**) *, alin.819)
art.,- &i ,1 vor prezenta organului fiscal teritorial) 3n termen de o lun de la 3nc5eierea anului
fiscal) o dare de seam) 3n care vor indica numele &i prenumele 8denumirea9) adresa &i codul
fiscal al persoanei fizice sau 7uridice 3n folosul creia au fost efectuate plile) precum &i suma
total a plii &i a impozitului pe venit reinut. Aceast dare de seam va include &i datele despre
persoanele &i<sau veniturile scutite de impozitare prealabil conform art.*, alin.829 &i art.,- alin.
829 lit.a9) precum &i sumele veniturilor ac5itate 3n folosul lor.
89 0ersoanele indicate la alin.839 s3nt obligate) p3n la 1 martie al anului fiscal imediat
urmtor celui 3n care au fost efectuate plile) s prezinte beneficiarului acestor pli informaii
privind tipul venitului ac5itat) suma acestuia) suma scutirilor acordate conform art.33;3") suma
deducerilor prevzute la art.3$ alin.8$9 &i 8(9) precum &i suma impozitului reinut) 3n cazul
reinerii.
8"9 %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor stabile&te 3n
instruciunile sale lista &i forma documentelor solicitate conform prezentului articol) precum &i
modul de completare a acestora.
8$9 0rin derogare de la prevederile alin.819) 3ntreprinztorul individual) gospodria
rneasc 8de fermier9 al cror numr mediu anual de salariai) pe parcursul perioadei fiscale) nu
dep&e&te 3 uniti &i care nu s3nt 3nregistrai ca pltitori de !.6.A. ac5it la buget impozitul)
reinut conform art.**;,1) nu mai t3rziu de 31 martie al anului urmtor anului fiscal de gestiune.
8(9 0rin derogare de la prevederile alin.829) 3ntreprinztorul individual) gospodria
rneasc 8de fermier9 al cror numr mediu anual de salariai) pe parcursul perioadei fiscale) nu
dep&e&te 3 uniti &i care nu s3nt 3nregistrai ca pltitori de !.6.A. prezint) nu mai t3rziu de 31
martie al anului urmtor anului fiscal de gestiune) o dare de seam fiscal unificat privind
veniturile ac5itate &i impozitul pe venit reinut la sursa de plat.
8*9 0rin derogare de la prevederile alin.839) 3ntreprinztorul individual) gospodria
rneasc 8de fermier9 al cror numr mediu anual de salariai) pe parcursul perioadei fiscale) nu
dep&e&te 3 uniti &i care nu s3nt 3nregistrai ca pltitori de !.6.A. prezint) nu mai t3rziu de 31
martie al anului urmtor anului fiscal de gestiune) darea de seam fiscal unificat prevzut la
alin.839.
:8rt.$2 ,odificat prin .egea nr.82-/01 din 2$.03.2007, +n !igoare 04.05.2007;
:8rt.$2 +n redacia .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.$2 ,odificat prin .egea nr.1454-/0 din 08.11.02, +n !igoare 21.02.03;
:8rt.$2 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;
:8rt.$2 +n redacia .egii nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.$2 ,odificat prin .egea nr.112-/10 din 2$.07.$8;

PE0E%I!#ELE P)L)*E!#ULUI %u=i$ru *&(P)!
CAiBin?u4 24 a,rili; 1997
!r.1163-XIII.


:7itlul 111 apro-at prin .egea 1415-/111 din 17.12.$7;
:?u-licat +n Monitorul Oficial al .Moldo!a nr.40-41#288 din 07.05.1$$8;
:7itlul 111 pro,ulgat la 17.04.$8;
:7itlul 111 intr +n !igoare de la 01.07.$8;

#i$lul III
#)X) PE +)L&)E) )%.UG)#.

Ca,i$olul 1
%I"P&'I(II GE!E)LE
)r$icolul 93. #oiuni generale
=n sensul prezentului titlu) se definesc urmtoarele noiuniD
19 7a( pe !aloarea adugat 6+n continuare - 7.0.8.9 ; impozit general de stat care
reprezint o form de colectare la buget a unei pri a valorii mrfurilor livrate) serviciilor
prestate care s3nt supuse impozitrii pe teritoriul Republicii Moldova) precum &i a unei pri din
valoarea mrfurilor) serviciilor impozabile importate 3n Republica Moldova.
29 Marf, !alori ,ateriale ; rezultat al muncii sub form de articole) mrfuri de larg
consum &i produse cu destinaie te5nico;economic) cldiri) construcii &i alte bunuri imobiliare)
activele nemateriale.
39 .i!rare de ,rfuri ; transmitere a dreptului de proprietate asupra mrfurilor prin
comercializarea lor) sc5imb) transmitere gratuit) transmitere cu plat parial) ac5itarea
salariului 3n e'presie natural) prin alte pli 3n e'presie natural) prin comercializarea mrfurilor
ga7ate 3n numele debitorului ga7ist) prin transmiterea mrfurilor 3n baza contractului de leasing
financiar.
9 .i!rare 6prestare9 de ser!icii ; activitate de prestare a serviciilor materiale &i
nemateriale) de consum &i de producie) inclusiv darea proprietii 3n arend) locaiune) uzufruct)
leasing operaional) transmiterea drepturilor privind folosirea oricror mrfuri contra plat) cu
plat parial sau gratuitE activitate de e'ecutare a lucrrilor de construcii &i monta7) de reparaie)
de cercetri &tiinifice) de construcii e'perimentale &i a altor lucrri contra plat) cu plat parial
sau gratuit.
"9 ?lata parial ; 3ndeplinirea incomplet de ctre cumprtor a obligaiunilor sale fa de
furnizor.
$9 .i!rare i,po3a-il ; livrare de mrfuri) livrare 8prestare9 de servicii) cu e'cepia celor
scutite de !.6.A.) efectuate de ctre subiectul impozabil 3n procesul activitii de 3ntreprinztor.
(9 Mrfuri de u3 sau consu, personal ; obiecte destinate pentru satisfacerea necesitilor
proprietarului &i 8sau9 ale membrilor familiei sale.
*9 1,port de ,rfuri ; introducerea mrfurilor pe teritoriul Republicii Moldova 3n
conformitate cu legislaia vamal.
,9 1,port de ser!icii ; prestare de servicii de ctre persoanele 7uridice &i fizice nerezidente
ale Republicii Moldova persoanelor 7uridice &i fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii
Moldova) pentru care locul prestrii se consider a fi Republica Moldova.
1-9 G(port de ,rfuri ; scoaterea mrfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova 3n
conformitate cu legislaia vamal.
119 G(port de ser!icii ; prestare de ctre persoane 7uridice &i fizice rezidente ale Republicii
Moldova persoanelor 7uridice &i fizice nerezidente ale Republicii Moldova de servicii al cror loc
de livrare nu este Republica Moldova.
129 elaii specifice ; relaii speciale) caracteristice &i aplicabile numai unui anumit subiect
sau unei circumstane concrete) care se deosebesc de relaiile caracteristice pentru subieci &i
circumstane analogice.
139 >ot 3ero ; cota !.6.A. ce constituie zero procente.
19 8gent ; persoan care acioneaz 3n numele altei persoane &i nu este anga7atul acesteia.
1"9 .ocul li!rrii ,rfurilor, ser!iciilor ; locul efecturii livrrii) determinat conform
regulilor stabilite 3n art.11- &i 111.
1$9 Cactur fiscal ; formular tipizat de document primar cu regim special) prezentat
cumprtorului de ctre subiectul impozabil) 3nregistrat 3n modul stabilit) la efectuarea livrrilor
impozabile.
:8rt.$3 ,odificat prin .egea nr.2$$-/01 din 21.12.2007, +n !igoare 11.01.2008;
:8rt.$3 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.$3 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.$3 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.$3 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.$3 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.$3 ,odificat prin .egea nr.1527-/0 din 12.12.02, +n !igoare 31.12.02;
:8rt.$3 ,odificat prin .egea nr.732-/0 din 13.12.2001;
:8rt.$3 ,odificat prin .egea nr."$7-/0 din 30.11.2001;
:8rt.$3 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.$3 ,odificat prin .egea nr.112-/10 din 2$.07.$8;

Ca,i$olul 2
"U2IEC(I 0I &2IEC#E I*P&')2ILE
)r$icolul 94. Subiecii impozabili
Subiecii impozabili s3ntD
a9 persoanele 7uridice &i fizice care s3nt 3nregistrate sau trebuie s fie 3nregistrate 3n
conformitate cu prevederile art.112 sau 112
1
E
b9 persoanele 7uridice &i fizice care import mrfuri) cu e'cepia persoanelor fizice care
import mrfuri de uz sau consum personal) a cror valoare nu dep&e&te limita stabilit de
legislaia 3n vigoareE
c9 persoanele 7uridice &i fizice care import servicii) indiferent de faptul dac s3nt sau nu
s3nt 3nregistrate 3n conformitate cu art.112 sau 112
1
.
:8rt.$4 ,odificat prin .egea nr.2$$-/01 din 21.12.2007, +n !igoare 11.01.2008;
:8rt.$4 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.$4 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.$4 co,pletat prin .egea nr.1454-/0 din 08.11.02, +n !igoare 21.02.03;
:8rt.$4 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;

)r$icolul 91. 1biectele impozabile
1biecte impozabile constituieD
a9 livrarea mrfurilor) serviciilor de ctre subiecii impozabili) reprezent3nd rezultatul
activitii lor de 3ntreprinztor 3n Republica MoldovaE
b9 importul mrfurilor) serviciilor 3n Republica Moldova) cu e'cepia mrfurilor de uz sau
consum personal importate de persoane fizice) a cror valoare nu dep&e&te limita stabilit de
legislaia 3n vigoare) importate de ctre persoanele fizice.
:8rt.$5 ,odificat prin .egea nr.11-/0 din 17.02.05, +n !igoare 25.03.05;

Ca,i$olul 3
*&%UL %E C)LCUL)E 0I )C5I#)E ) #.+.).
)r$icolul 96. 2otele !.6.A.
Se stabilesc urmtoarele cote ale !.6.A.D
a9 cota;standard ; 3n mrime de 2-? din valoarea impozabil a mrfurilor &i serviciilor
importate &i a livrrilor efectuate pe teritoriul Republicii MoldovaE
b9 cote reduse 3n mrime deD
F *? ; la p3inea &i produsele de panificaie 81,-12----) 1,-"-) 1,-",-3--) 1,-",-$--)
1,-",-,--9M) la laptele &i produsele lactate 8--1 --2) --3) --") --$1-2--9M) livrate pe
teritoriul Republicii Moldova cu e'cepia produselor alimentare pentru copii care s3nt scutite de
!.6.A. 3n conformitate cu art.1-3 alin.819 pct.29E
F *? ; la medicamentele) at3t indicate 3n #omenclatorul de stat de medicamente) c3t &i
autorizate de Ministerul Sntii) importate &i<sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova)
precum &i medicamentele preparate 3n farmacii conform prescripiilor magistrale) cu coninut de
ingrediente 8substane medicamentoase9 autorizateE
F *? ; la mrfurile) importate &i<sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova) de la poziiile
tarifare 3--") 3--$1-) 3--$2----) 3--$3----) 3--$----) 3--$$-) 3--$(----) 3(-(,-)
3*-*-) 3*21-----) 3*22-----) -1) -1") *1*,-) ,--11-,--) ,--13----) ,--1-) ,--1"-)
,-1*31) ,-1*32) ,-1*3,---E
F "? ; la gazele naturale &i gazele lic5efiate) at3t la cele importate) c3t &i la cele livrate pe
teritoriul Republicii MoldovaE
c9 cota zero ; la mrfurile &i serviciile livrate 3n conformitate cu art.1-.
:8rt.$" ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.$" ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.$" ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.$" ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.$" ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.$" ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.$" co,pletat prin .egea nr.844-/0 din 14.02.2002;
:8rt.$" ,odificat prin .egea nr."$7-/0 din 30.11.2001;
:8rt.$" +n redacia .egii nr.138$-/10 din 30.11.2000;

)r$icolul 97. 6aloarea impozabil a livrrii impozabile
819 6aloarea impozabil a livrrii impozabile) reprezint valoarea livrrii ac5itate sau care
urmeaz a fi ac5itat 8fr !.6.A.9.
829 +ac plata pentru livrare este) 3n totalitate sau parial) ac5itat 3n e'presie natural)
valoarea impozabil a livrrii impozabile constituie valoarea ei de pia) care se determin 3n
conformitate cu art." pct.2$9 &i art.,,.
839 6aloarea impozabil a livrrii impozabile include suma total a tuturor impozitelor &i
ta'elor care urmeaz a fi ac5itate) cu e'cepia !.6.A.
89 6aloarea impozabil a livrrii impozabile de mrfuri 8servicii9) efectuate de ctre un
subiect al impunerii) nu poate fi mai mic dec3t c5eltuielile pentru producerea lor sau dec3t preul
de procurare al mrfurilor livrate) sau dec3t valoarea 3n vam a mrfurilor importate) determinat
conform art.1--) sau dec3t preul de cost al serviciilor prestate) cu e'cepia cazurilor c3nd marfa
&i;a pierdut calitile de consum) cu condiia confirmrii acestui fapt de ctre organele &i
serviciile abilitate cu astfel de funcii. 0revederile prezentului articol nu se refer la cazurile c3nd
se efectueaz livrri de mrfuri &i servicii pentru care preurile s3nt stabilite 8reglementate9 de
stat) precum &i la cazul v3nzrii la licitaie a bunurilor debitorilor) 3n contul stingerii restanelor
acestora.
8"9 6aloarea impozabil a livrrii impozabile a activelor supuse uzurii reprezint valoarea
cea mai mare din valoarea lor de bilan &i valoarea de pia.
:8rt.$7 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.$7 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.$7 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.$7 co,pletat prin .egea nr.1527-/0 din 12.12.02, +n !igoare 31.12.02;
:8rt.$7 co,pletat prin .egea nr."$7-/0 din 30.11.2001;
:8rt.$7 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 93. A7ustarea valorii impozabile a livrrii impozabile
6aloarea impozabil a livrrii impozabile a mrfurilor) serviciilor) dup livrarea sau
ac5itarea lor) urmeaz a fi a7ustat) cu condiia prezentrii documentelor de confirmare) dacD
a9 valoarea livrrii impozabile) aprobat anticipat) s;a sc5imbat ca rezultat al sc5imbrii
preurilorE
b9 livrarea impozabil a fost) 3n totalitate sau parial) restituit subiectului impozabil care a
efectuat livrareaE
c9 valoarea impozabil a livrrii impozabile a fost redus 3n urma acordrii discontului
pentru plata efectuat 3nainte de termen.
:8rt.$8 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 99. Livrrile efectuate la un pre mai mic dec3t cel de pia) fr efectuarea plii)
3n contul retribuirii muncii
819 Livrarea efectuat la un pre mai mic dec3t cel de pia din cauza relaiilor specifice
stabilite 3ntre furnizor &i consumator sau din cauz c consumatorul este un anga7at al
furnizorului constituie o livrare impozabil. 6aloarea impozabil a livrrii respective constituie
valoarea ei de pia.
829 Mrfurile) serviciile livrate subiectului impozabil pentru desf&urarea activitii sale de
3ntreprinztor) mrfurile de producie proprie care ulterior s3nt transmise fr plat anga7ailor
subiectului impozabil) serviciile prestate fr plat anga7ailor subiectului impozabil se consider
livrare impozabil. 6aloarea impozabil a livrrii respective constituie valoarea ei de pia.
839 Mrfurile) serviciile livrate subiectului impozabil pentru desf&urarea activitii sale de
3ntreprinztor) mrfurile de producie proprie) care ulterior s3nt 3nsu&ite de subiect sau s3nt
transmise de el membrilor familiei sale se consider livrare impozabil a acestui subiect. 6aloare
impozabil a livrrii de mrfuri) servicii este valoarea ac5itat de ctre subiect pentru livrarea
destinat desf&urrii activitii sale de 3ntreprinztor) iar pentru mrfurile de producie proprie ;
valoarea de pia.
89 Mrfurile) serviciile livrate subiectului impozabil pentru desf&urarea activitii sale de
3ntreprinztor) care ulterior au fost transmise altor persoane se consider livrare impozabil
efectuat de ctre acest subiect. 6aloarea impozabil a livrrii menionate constituie valoarea
ac5itat de ctre subiect pentru livrarea destinat desf&urrii activitii sale de 3ntreprinztor.
8"9 Mrfurile) serviciile livrate subiectului impozabil pentru desf&urarea activitii sale de
3ntreprinztor) mrfurile de producie proprie) serviciile livrate 3n contul retribuirii muncii
anga7atului se consider livrare impozabil. 6aloarea impozabil a livrrii menionate constituie
valoarea ei de pia.
8$9 6aloarea de pia a livrrii impozabile nu trebuie s fie mai mic dec3t costul v3nzrilor
ei.
:8rt.$$ ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.$$ ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.$$ ,odificat prin .egea nr."$7-/0 din 30.11.2001;
:8rt.$$ ,odificat prin .egea nr."4"-/0 din 1".11.2001;
:8rt.$$ ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.$$ ,odificat prin .egea nr.112-/10 din 2$.07.$8;

)r$icolul 100. 6aloarea impozabil a mrfurilor importate
819 6aloarea impozabil a mrfurilor importate constituie valoarea lor vamal) determinat
3n conformitate cu legislaia vamal) precum &i impozitele &i ta'ele care urmeaz a fi ac5itate la
importul acestor mrfuri) cu e'cepia !.6.A.
:8lin.1 art.100 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

829 =n cazul absenei documentelor care confirm valoarea mrfurilor importate sau 3n
cazul diminurii de ctre importator a valorii mrfurilor) valoarea impozabil a mrfurilor este
determinat de ctre autoritile vamale 3n modul stabilit la alin.819 &i 3n conformitate cu
drepturile acordate acestor autoriti de legislaie.

)r$icolul 101. Modul de calculare &i ac5itare a !.6.A.
819 Subiecii impozabili stipulai la art., lit.a9 s3nt obligai s declare) conform art.11") &i
s ac5ite la buget pentru fiecare perioad fiscal) stabilit conform art.11) suma !.6.A.) care se
determin ca diferen dintre sumele !.6.A. ac5itate sau ce urmeaz a fi ac5itate de ctre
consumatori pentru mrfurile) serviciile livrate lor &i sumele !.6.A. ac5itate sau ce urmeaz a fi
ac5itate furnizorilor la momentul procurrii valorilor materiale) serviciilor 8inclusiv !.6.A. la
valorile materiale importate9 folosite pentru desf&urarea activitii de 3ntreprinztor 3n perioada
fiscal respectiv) in3ndu;se cont de dreptul de trecere 3n cont conform art.1-2.
829 +ac suma !.6.A. ac5itat sau ce urmeaz a fi ac5itat furnizorului la procurarea
valorilor materiale) serviciilor dep&e&te suma !.6.A. primit sau care urmeaz s fie primit de
la consumatori pentru mrfurile) serviciile livrate) diferena se reporteaz 3n urmtoarea perioad
fiscal &i devine o parte a sumei !.6.A. ce urmeaz a fi ac5itat pe valorile materiale) serviciile
procurate 3n aceast perioad cu e'cepia cazurilor prevzute la alin.839) 8"9 &i 8$9.
839 +ac suma !.6.A. la valorile materiale &i la serviciile procurate de ctre 3ntreprinderile
ce produc p3ine &i produse de panificaie &i 3ntreprinderile ce prelucreaz lapte &i produc produse
lactate dep&e&te suma !.6.A. la livrrile de p3ine) produse de panificaie) lapte &i produse
lactate) diferena se restituie din buget 3n limitele cotei;standard a !.6.A.) 3nmulite cu valoarea
livrrii ce se impoziteaz la cota redus. !.6.A. se restituie 3n modul stabilit de Buvern) 3ntr;un
termen ce nu va dep&i " de zile.
89 Subiecii impozabili care import servicii pentru desf&urarea activitii de
3ntreprinztor ac5it !.6.A. la momentul ac5itrii plii pentru serviciul importat.
8"9 +ac dep&irea sumei !.6.A. la valorile materiale) serviciile procurate se datoreaz
faptului c subiectul impozabil a efectuat o livrare care se impoziteaz la cota zero) acesta are
dreptul la restituirea sumei cu care a fost dep&it !.6.A. la valorile materiale) serviciile
procurate ac5itat prin intermediul contului bancar &i<sau al stingerii sumelor din contul
restituirii impozitelor) 3n conformitate cu prevederile prezentului articol) ale art.1-3 alin.839 &i ale
art.12") 3n limitele cotei;standard a !.6.A.) 3nmulite cu valoarea livrrii) ce se impoziteaz la
cota zero. Restituirea !.6.A. se efectueaz 3n modul stabilit de Buvern) 3ntr;un termen care nu
dep&e&te " de zile. Restituirea !.6.A. se efectueaz 3n contul stingerii datoriilor agenilor
economici 8sau ale creditorilor lor9 fa de bugetul public naional) cu e'cepia obligaiilor fiscale
administrate de organele vamale) iar 3n lipsa datoriilor ; la contul bancar al agentului economic.
8$9 +ac suma !.6.A. la valorile materiale &i<sau la serviciile procurate de ctre
3ntreprinderile ce desf&oar activitate de leasing dep&e&te suma !.6.A. la livrrile de bunuri
sau servicii efectuate 3n cadrul contractelor de leasing financiar &i<sau operaional) diferena se
restituie din buget 3n limitele cotei;standard a !.6.A. 3nmulite cu valoarea acestor livrri de
bunuri sau servicii. !.6.A. se restituie 3n modul stabilit de Buvern) 3ntr;un termen ce nu va
dep&i " de zile.
8(9 0ersoanele 7uridice &i fizice care import mrfuri pentru desf&urarea activitii de
3ntreprinztor ac5it !.6.A. p3n la sau 3n momentul prezentrii declaraiei vamale) adic p3n la
momentul introducerii mrfurilor pe teritoriul Republicii Moldova. 0ersoanele fizice care
import mrfuri de uz sau consum personal) a cror valoare dep&e&te limita stabilit de legislaia
3n vigoare) ac5it !.6.A. 3n momentul controlului vamal al baga7ului &i numai 3n msura 3n care
valoarea dep&e&te limita stabilit.
:8rt.101 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.101 ,odificat prin .egea nr."0-/01 din 28.04.05, +n !igoare 08.07.05;
:8rt.101 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.101 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.101 co,pletat prin .egea nr.1527-/0 din 12.12.02, +n !igoare 31.12.02;
:8rt.101 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.101 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;
:8rt.101 ,odificat prin .egea nr."$7-/0 din 30.11.2001;
:8rt.101 ,odificat prin .egea nr.138$-/10 din 30.11.2000;
:8rt.101 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.101 ,odificat prin .egea nr.112-/10 din 2$.07.$8;

1../)r$icolul 101
1
. Restituirea !.6.A. la investiii 8c5eltuieli9 capitale) cu e'cepia
investiiilor cu destinaie locativ &i a investiiilor 3n mi7loace de transport
819 Aciunea prezentului articol se e'tinde asupra subiecilor impozabili care) 3ncep3nd cu 1
ianuarie 2--*) efectueaz investiii 8c5eltuieli9 capitale 3n localitile republicii) 3n afar de
municipiile 25i&inu &i >li) cu e'cepia investiiilor cu destinaie locativ &i investiiilor 3n
mi7loace de transport.
829 Subiecii impozabili) stipulai la alin.819) care au o dep&ire a sumei !.6.A. ac5itate sau
ce urmeaz a fi ac5itat furnizorului la procurarea valorilor materiale) serviciilor fa de suma
!.6.A. ac5itat sau ce urmeaz a fi ac5itat de ctre cumprtori pentru mrfurile) serviciile
livrate lor au dreptul la restituirea dep&irii date. Suma pasibil restituirii nu poate fi mai mare
dec3t suma !.6.A. ac5itat pentru valorile materiale) serviciile ce in de investiiile 8c5eltuielile9
capitale efectuate conform alin.819. Subiecilor impozabili care au efectuat investiii 8c5eltuieli9
capitale 3n ora&e &i 3n municipiul 2omrat li se restituie !.6.A. 3n cazul 3n care dep&irea sumei
!.6.A. pentru o perioad fiscal) determinat potrivit prezentului alineat) este mai mare de
1----- de lei.
839 Subiecii impozabili 3nregistrai 3n calitate de pltitori de !.6.A. 3n conformitate cu
art.112
1
au dreptul la restituirea sumei !.6.A. ac5itate furnizorilor de valori materiale) servicii ce
in de investiiile 8c5eltuielile9 capitale efectuate) care au constituit temei pentru 3nregistrarea
subiectului ca pltitor de !.6.A.
89 Restituirea !.6.A. conform prezentului articol se efectueaz 3n termen de " de zile de
la data depunerii cererii) 3n modul stabilit de Buvern. Restituirea !.6.A. se efectueaz 3n contul
stingerii datoriilor agenilor economici 8sau ale creditorilor lor9 fa de bugetul public naional)
cu e'cepia obligaiilor fiscale administrate de organele vamale) iar 3n lipsa datoriilor) restituirea
se efectueaz la contul bancar al agentului economic.
:8rt.101
1
introdus prin .egea nr.2$$-/01 din 21.12.2007, +n !igoare 11.01.2008;
:8rt.101
1
e(clus prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007 confor, ,odificrilor introduse prin .egea nr.2$$-
/01 din 21.12.2007;
:8rt.101
1
introdus prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;

)r$icolul 102. !recerea 3n cont a !.6.A. pe valorile materiale) serviciile procurate
819 =n cazul ac5itrii !.6.A. la buget) subiecilor impozabili) 3nregistrai conform art.112 &i
112
1
li se permite trecerea 3n cont a sumei !.6.A. ac5itate sau care urmeaz a fi ac5itate
furnizorilor pltitori ai !.6.A pe valorile materiale) serviciile procurate pentru efectuarea
livrrilor impozabile 3n procesul desf&urrii activitii de 3ntreprinztor. Se permite trecerea 3n
cont a !.6.A. la serviciile importate) procurate de ctre subiecii impozabili pentru efectuarea
livrrilor impozabile 3n procesul desf&urrii activitii de 3ntreprinztor) numai 3n cazul ac5itrii
!.6.A. la buget pentru serviciile menionate 3n conformitate cu art.11". Subiecilor impunerii)
3nregistrai 3n conformitate cu art.112 &i 112
1
) li se permite trecerea 3n cont a sumei !.6.A.)
ac5itate sau care urmeaz a fi ac5itat furnizorilor pltitori ai !.6.A.) aferente c5eltuielilor
efectuate p3n la momentul 3nregistrrii &i legate de procurarea mi7loacelor fi'e) cu destinaie de
producie 3n agricultur) de construcia &i reconstrucia obiectelor cu destinaie de producie 3n
agricultur) de crearea &i 3ntreinerea plantaiilor tinere) de cre&terea tineretului animal &i
3ntreinerea cirezilor.
829 Suma !6A) ac5itat sau care urmeaz a fi ac5itat) pe valorile materiale) serviciile
procurate care s3nt folosite pentru efectuarea livrrilor scutite de !6A nu se trece 3n cont &i se
raporteaz la consumuri sau la c5eltuieli. 0revederile respective nu se e'tind asupra livrrilor
efectuate conform art.1-3 alin.819 pct.239.
839 Suma !6A) ac5itat sau care urmeaz a fi ac5itat) pe valorile materiale) serviciile
procurate care s3nt folosite pentru efectuarea livrrilor at3t impozabile) c3t &i scutite de !6A se
trece 3n cont dac se refer la livrrile impozabile.
Mrimea trecerii 3n cont a !6A se determin lunar prin aplicarea proratei fa de suma
!6A) ac5itat sau care urmeaz a fi ac5itat) pe valorile materiale) serviciile procurate care s3nt
utilizate pentru efectuarea livrrilor at3t impozabile) c3t &i scutite de !6A. 0rorata se determin
prin aplicarea urmtorului raportD
a9 la numrtor se indic valoarea livrrilor impozabile 8fr !6A9) cu e'cepia avansurilor
primite) pentru a cror efectuare se utilizeaz valorile materiale) serviciile 3n cauzE
b9 la numitor se indic valoarea total a livrrilor impozabile 8fr !6A9 &i a livrrilor
scutite) cu e'cepia avansurilor primite) pentru efectuarea crora se utilizeaz valorile materiale)
serviciile 3n cauz.
0rorata definitiv se determin 3n modul descris mai sus la completarea declaraiei privind
!6A pentru ultima perioad fiscal a anului &i se bazeaz pe indicatorii anuali ai livrrilor.
+iferena dintre suma !6A trecut 3n cont 3n perioadele fiscale precedente &i suma !6A
determinat drept urmare a aplicrii proratei definitive se reflect 3n declaraia pentru ultima
perioad fiscal a anului.
89 Suma !.6.A.) ac5itat sau care urmeaz a fi ac5itat) pe valorile materiale) serviciile
procurate care nu s3nt folosite pentru desf&urarea activitii de 3ntreprinztor) precum &i pe
valorile materiale procurate care 3n procesul activitii de 3ntreprinztor au fost sustrase sau au
constituit pierderi supranormativ conform legislaiei) nu se trece 3n cont &i se raporteaz la
c5eltuielile perioadei.
8"9 Suma !.6.A.) ac5itat sau care urmeaz a fi ac5itat) pe valorile materiale) serviciile
procurate de ctre subiectul impozabil 3n scopul organizrii de activiti distractive ce nu in de
domeniul activitii sale de 3ntreprinztor nu se trece 3n cont &i se raporteaz la c5eltuieli.
Subiecii impozabili a cror activitate de 3ntreprinztor const 3n organizarea distraciilor &i
timpului liber) iar valorile materiale) serviciile procurate s3nt folosite nemi7locit pentru
desf&urarea acestei activiti au dreptul la trecerea 3n cont a !.6.A. pe valorile materiale &i
serviciile procurate.
8$9 Subiectul impozabil are dreptul la trecerea 3n cont a !.6.A. ac5itate sau care urmeaz a
fi ac5itat pe valorile materiale) serviciile procurate dac dispuneD
a9 de factura fiscal la valorile materiale) serviciile procurate pe care a fost ac5itat ori
urmeaz a fi ac5itat !.6.A.) sau
b9 de documentul) eliberat de autoritile vamale) care confirm ac5itarea !.6.A. la
mrfurile importateE
c9 de documentul care confirm ac5itarea !6A pentru serviciile importate.
8(9 Livrarea) 3n privina creia se permite trecerea 3n cont a !.6.A. ac5itate sau care
urmeaz a fi ac5itate pe valorile materiale) serviciile procurate) trebuie s fie efectuat
subiectului impozabil de ctre furnizorul care a eliberat factura fiscal 8procurat 3n modul
stabilit de la organul autorizat9 sau s fie importat de ctre subiectul impozabil.
8*9 La livrarea mrfurilor) serviciilor pentru e'port &i a tuturor tipurilor de transporturi
internaionale de pasageri &i de mrfuri) se permite restituirea !.6.A. pe valorile materiale)
serviciile procurate dac e'istD
a9 confirmarea organelor vamale privind livrarea mrfurilor pentru e'portE
b9 copii de pe documentele de transport internaional ce confirm recepionarea mrfurilor
e'portateE
c9 documentele de transport internaional ce confirm prestarea serviciilor ; pentru
serviciile de transport internaional de mrfuriE
d9 foaia de parcurs) fi&a de eviden a biletelor) borderoul de control) 3nsrcinarea de
navigaie 83n funcie de tipul transportului9 ; pentru serviciile de transport internaional de
pasageriE
e9 confirmarea organului po&tal privind recepionarea mrfurilorE
f9 confirmarea destinatarului strin ; pentru alte servicii) iar 3n cazul serviciilor acordate
prin intermediul mi7loacelor electronice ; confirmarea prin semntur digital sau scris la
prestarea serviciilor &i confirmarea primirii plii pentru serviciile respective 8dac aceasta a avut
loc9 sau informaia cu privire la mi7loacele bne&ti 3ncasate prin intermediul cardurilor sistemelor
internaionale de pli) prezentat de ctre banc) 3n baza creia va fi posibil identificarea
destinatarului strin.
8,9 Suma !.6.A.) ac5itat sau care urmeaz a fi ac5itat pentru alcoolul etilic procurat &i
utilizat 3n medicin) se trece 3n cont.
:8rt.102 ,odificat prin .egea nr.2$$-/01 din 21.12.2007, +n !igoare 11.01.2008;
:8rt.102 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.102 ,odificat prin .egea nr.2"1-/01 din 27.10.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.102 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.102 ,odificat prin .egea nr.20-/01 din 08.04.05, +n !igoare 2$.04.05;
:8rt.102 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.102 ,odificat prin .egea nr.350-/0 din 21.10.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.102 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.102 co,pletat prin .egea nr.1527-/0 din 12.12.02, +n !igoare 31.12.02;
:8rt.102 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.102 ,odificat prin .egea nr.732-/0 din 13.12.2001;
:8rt.102 ,odificat prin .egea nr."$7-/0 din 30.11.2001;
:8rt.102 ,odificat prin .egea nr.415-/0 din 2".07.2001;
:8rt.102 ,odificat prin .egea nr.138$-/10 din 30.11.2000;
:8rt.102 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8rt.102 ,odificat prin .egea nr.112-/10 din 2$.07.$8;

Ca,i$olul 4
LI+.ILE "CU#I#E %E #.+.).
)r$icolul 103. Scutirea de !.6.A.
819 !.6.A. nu se aplic la importul mrfurilor) serviciilor &i pentru livrrile de mrfuri)
servicii efectuate de ctre subiecii impozabili) ce constituie rezultatul activitii lor de
3ntreprinztor 3n Republica MoldovaD
19 locuina) pm3ntul) arenda acestora) dreptul de livrare &i arendare a acestora) cu e'cepia
plilor de comision aferente tranzaciilor respectiveE
29 produsele alimentare &i nealimentare pentru copii 8poziiile tarifare --22,11-)
1$-21---1) 1,-11----) 2--"1---1) 2--(1-1-1) 2--(1-,11) 2--(1-,,1) ,-3-----9E
39 proprietatea de stat) rscumprat 3n procesul privatizriiE
9 instituiile pre&colare) cluburile) sanatoriile &i alte obiecte cu destinaie social;cultural &i
de locuit) precum &i drumurile) reelele &i substaiile electrice) reelele de gaz) instalaiile pentru
e'tragerea apelor subterane &i alte obiecte similare transferate gratuit autoritilor publice 8sau) 3n
baza deciziei lor) 3ntreprinderilor specializate care folosesc &i e'ploateaz obiectele respective
conform destinaiei9) precum &i cele transmise 3ntreprinderilor) organizaiilor &i instituiilor de
ctre autoritile publiceE proprietatea de stat transferat gratuit) la decizia autoritilor publice)
de la bilanul unei 3ntreprinderi de stat la bilanul altei 3ntreprinderi de stat sau de la bilanul unei
3ntreprinderi municipale la bilanul altei 3ntreprinderi municipaleE lucrrile de e'pertiz te5nic)
de prospeciuni) de proiectare) de construcie &i de restaurare) cu atragerea mi7loacelor bne&ti
donate de ctre persoane fizice &i 7uridice) la obiectele incluse 3n lista aprobat de 0arlamentE
"9 mrfurile) serviciile instituiilor de 3nvm3nt) legate de procesul instructiv de producie
&i educativ) cu condiia alocrii mi7loacelor obinute din livrarea acestor mrfuri) servicii 3n
scopuri de instruire generalE serviciile de pregtire &i perfecionare a cadrelorE serviciile de
instruire a copiilor &i adolescenilor 3n cercuri) secii) studiouriE serviciile prestate copiilor &i
adolescenilor cu folosirea instalaiilor sportiveE serviciile legate de 3ntreinerea copiilor 3n
instituii pre&colareE
$9 serviciile 8aciunile9 3ntreprinse de ctre autoritile abilitate) pentru care se aplic ta'a
de statE toate tipurile de activiti legate de ta'ele &i plile 3ncasate de stat pentru acordare de
licene) 3nregistrare &i eliberare de brevete) precum &i ta'ele &i plile 3ncasate de autoritile
administraiei publice centrale &i localeE serviciile acordate de ctre avocai &i notari) serviciile de
3nregistrare 3n registrul bunurilor imobiliare &i de eliberare a e'traselor din acest registruE
(9 serviciile legate de operaiunile de acordare de licene &i eliberare de brevete 8cu
e'cepia celor de intermediere9) referitoare la obiectele proprietii industriale) precum &i
obinerea drepturilor de autorE
*9 proprietatea confiscat) proprietatea fr stp3n) proprietatea trecut 3n posesiunea
statului cu drept de succesiune) proprietatea 3ntreprinderilor declarate 3n proces de
insolvabilitateE comorileE
,9 serviciile legate de 3ngri7irea bolnavilor &i btr3nilor) precum &i mrfurile) din contul
organizaiilor de binefacere) destinate pregtirii pac5etelor pentru btr3nii nevoia&i &i distribuite
lor gratuitE
1-9 serviciile medicale) cu e'cepia celor cosmeticeE materia prim medicamentoas)
materialele) articolele) ambala7ul primar &i secundar utilizate la prepararea &i producerea
medicamentelor) autorizate de Ministerul Sntii) cu e'cepia alcoolului etilic) mi7loacelor
cosmeticeE articolele &i aparatele ortopedice &i de protezareE biletele de tratament 8inclusiv cele
fr cazare9 &i de odi5n 3n staiunile balneoclimaterice) biletele turistice &i de e'cursie) fr
costul serviciilor de intermediere legate de procurarea acestoraE mi7loacele te5nice) inclusiv
transportul auto) folosit e'clusiv 3n scopuri legate de profila'ia invaliditii &i reabilitarea
invalizilorE
119 produsele de fabricaie proprie ale cantinelor studene&ti) &colare &i ale cantinelor altor
instituii de 3nvm3nt) ale spitalelor &i instituiilor pre&colare) ale cantinelor care aparin altor
instituii &i organizaii din sfera social;cultural finanate) parial sau 3n 3ntregime) de la buget)
precum &i ale cantinelor specializate 3n alimentarea btr3nilor nevoia&i din contul organizaiilor
de binefacereE
129 serviciile financiareD
a9 acordarea sau transmiterea creditelor) garaniilor de credit) alte garanii ale operaiilor 3n
numerar &i de creditare) inclusiv gestionarea 3mprumuturilor) creditelor sau garaniilor de credit
din partea creditorilor 8operaiile de creditare) de virament) fiduciare) legate de creditare) de
decontri de cas) cutarea sumelor care nu au intrat 3n cont) desc5iderea) 3nc5iderea &i
re3ntocmirea conturilor9E
b9 operaiile legate de evidena conturilor de depozit) inclusiv a conturilor de depunere) de
decontare &i bugetare) viramentele) titlurile de crean) cecurile &i alte instrumente financiare) cu
e'cepia veniturilor de pe v3nzarea mrfurilor 3n cazul nerambursrii creditului) din acordarea
serviciilor informaionale) de consultan &i de e'pertiz) din procurarea &i arendarea locurilor de
broHer la burs) din darea 3n arend) din serviciile de 3ncasare &i livrare a banilor 3n numerar
clienilor) din serviciile de primire la pstrare &i transferare a valorilor de pre) a banilor 3n
numerar) a valorilor mobiliare &i a documentelor) a veniturilor de la operaiile fiduciare de
gestionare a bunurilor clienilor) de la lic5idarea bunurilor 3ntreprinderilor care au dat faliment)
din aprovizionarea contra plat a clienilor cu documentaia normativE
c9 operaiile legate de circulaia valutei) mi7loacelor bne&ti) bancnotelor) care constituie un
mi7loc legal de plat 8cu e'cepia celor folosite 3n scopuri numismatice9) mrfurile de la poziia
tarifar (1-*) livrate >ncii #aionale a MoldoveiE
d9 operaiile legate de emiterea aciunilor) obligaiunilor) cambiilor &i altor valori
mobiliare) inclusiv operaiile comerciale &i de intermediere pe piaa valorilor mobiliare)
operaiile registratorilor independeniE
e9 operaiile legate de instrumentele financiare derivate) de acordurile forJard) de opiuni
&i de alte operaii financiareE
f9 serviciile legate de gestionarea fondurilor investiionale &i fondurilor nestatale calificate
de pensiiE
g9 operaiile de asigurare &i<sau de reasigurare) inclusiv serviciile de intermediere a
acestoraE
139 serviciile po&tale) inclusiv distribuirea pensiilor) subveniilor) indemnizaiilorE
19 serviciile legate de 7ocurile de noroc prestate de ctre subiecii care desf&oar
activitate de 3ntreprinztor 3n sfera 7ocurilor de noroc 8inclusiv cu folosirea 7ocurilor automate9)
cu e'cepia serviciilor a cror valoare) 3n totalitate sau parial) a fost inclus 3n miz sau 3n plata
pentru intrare &i a altor servicii prestate spectatorilor sau participanilorE loteriileE
1"9 serviciile de 3n5umare &i incinerare a corpurilor umane sau animale &i activiti cone'eD
pregtirea cadavrelor ctre 3n5umare sau incinerare) 3mblsmarea &i servicii oferite de
3ntreprinderile de pompe funebreE 3nc5irierea 3ncperilor 3n saloanele pentru rposaiE 3nc5irierea
sau v3nzarea locurilor de veciE 3ntreinerea mormintelorE ritualurile &i ceremoniile efectuate de
organizaiile religioaseE
1$9 cazarea 3n cmineE serviciile comunale acordate populaieiD 3nc5irierea spaiului
locativ) deservirea te5nic a blocurilor de locuine) alimentarea cu ap) canalizarea) salubrizarea)
folosirea ascensoarelorE
1(9 serviciile prestate de transportul urban 3n comun) de transportul suburban &i interurban
auto) feroviar &i fluvial de pasageri) precum &i serviciile de comercializare a biletelor pentru
transportul urban 3n comun) transportul suburban &i interurban auto) feroviar &i fluvial de
pasageriE
1*9 energia electric importat &i livrat ctre reelele de distribuie sau importat de
acestea) cu e'cepia serviciilor de transport al energiei electrice importateE
1,9 serviciile ce in de autentificarea drepturilor deintorilor de terenE
2-9 producia de carte &i publicaiile periodice 8cu e'cepia celor cu caracter publicitar &i
erotic9) precum &i serviciile de editare a produciei de carte &i a publicaiilor periodice) cu
e'cepia celor cu caracterul menionatE
219 timbrele de acciz importate &i destinate marcrii mrfurilor supuse accizelorE
229 serviciile livrate de ctre cooperativele agricole de prestri servicii) 3nfiinate 3n
conformitate cu art.*( din Legea nr.(3;K6 din 12 aprilie 2--1 privind cooperativele de
3ntreprinztor) membrilor acestei cooperative) cu condiia c cel puin ("? din valoarea total a
livrrilor cooperativei constituie valoarea mrfurilor &i serviciilor livrate membrilor cooperativei
&i valoarea mrfurilor livrate cooperativei de ctre membrii acesteiaE
239 activele materiale a cror valoare dep&e&te 3--- lei pentru o unitate &i al cror termen
de e'ploatare dep&e&te un an) destinate includerii 3n capitalul statutar 8social9 3n modul &i 3n
termenele prevzute de legislaie. Modul de aplicare a facilitii fiscale respective se stabile&te
prin regulamentul aprobat de BuvernE
29 autoturismele &i alte autove5icule 8poziiile tarifare *(-321) *(-322) *(-323) *(-32
*(-331) *(-332) *(-3339E
2"9 mrfurile &i serviciile finanate din contul 3mprumuturilor &i granturilor acordate
Buvernului sau acordate cu garanie de stat) din contul 3mprumuturilor acordate de organismele
financiare internaionale 8inclusiv din cota;parte a Buvernului9) destinate realizrii proiectelor
respective) precum &i din contul granturilor acordate instituiilor finanate de la buget) conform
listei aprobate de BuvernE
2"
1
9 mrfurile &i serviciile destinate proiectelor de asisten te5nic) realizate pe teritoriul
Republicii Moldova de ctre organizaiile internaionale &i rile donatoare 3n limita tratatelor la
care aceasta este parte) conform listei aprobate de Buvern. Lista tratatelor internaionale la care
Republica Moldova este parte &i a proiectelor de asisten te5nic) precum &i modul de aplicare a
scutirii de !6A la livrarea pe teritoriul rii a mrfurilor &i serviciilor destinate proiectelor de
asisten te5nic se stabilesc de BuvernE
2$9 utila7ul) ec5ipamentul &i atributele de gratificaie primite ca donaii de 2omitetul
#aional 1limpic &i de federaiile sportive naionale de profil de la 2omitetul %nternaional
1limpic) de la federaiile sportive europene &i internaionale de profil pentru pregtirea
sportivilor de performan &i promovarea mi&crii olimpice) fr drept de comercializare a
acestui utila7) ec5ipament &i atribute de gratificaieE
2(9 serviciile organizaiilor din sfera &tiinei &i inovrii care cad sub incidena art.,
1
.
:8lin.1 co,pletat prin .egea nr.245-/01 din 1".11.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8lin.1 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8lin.1 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8lin.1 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8lin.1 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8lin.1 ,odificat prin .egea nr."0-/01 din 28.04.05, +n !igoare 08.07.05;
:8lin.1 ,odificat prin .egea nr.11-/0 din 17.02.05, +n !igoare 25.03.05;
:8lin.1 co,pletat prin .egea nr.5-/0 din 17.02.05, +n !igoare 11.03.05;
:8lin.1 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8lin.1 ,odificat prin .egea nr.350-/0 din 21.10.04, +n !igoare 01.01.05;
:8lin.1 ,odificat prin .egea nr.18"-/0 din 10.0".04, +n !igoare 23.07.04;
:8lin.1 ,odificat prin .egea nr.14"-/0 din 14.05.04, +n !igoare 23.07.04;
:8lin.1 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8lin.1 ,odificat prin .egea nr.430-/0 din 31.10.03, +n !igoare 01.01.04;
:8lin.1 ,odificat prin .egea nr.41$-/0 din 24.10.03, +n !igoare 14.11.03;
:8lin.1 co,pletat prin .egea nr.357-/0 din 31.07.03, +n !igoare 08.08.03;
:8lin.1 co,pletat prin .egea nr.303-/0 din 11.07.03, +n !igoare 25.07.03;
:8lin.1 co,pletat prin .egea nr.1533-/0 din 13.12.02, +n !igoare 31.12.02;
:8lin.1 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8lin.1 art.103 ,odificat prin .egea nr.1128-/0 din 14.0".2002;
:8lin.1 art.103 co,pletat prin .egea nr.1035-/0 din 03.05.2002;
:8lin.1 art.103 ,odificat prin .egea nr."$7-/0 din 30.11.2001;
:8lin.1 art.103 ,odificat prin .egea nr."4"-/0 din 1".11.2001;
:8lin.1 art.103 ,odificat prin .egea nr.415-/0 din 2".07.2001;
:8lin.1 art.103 ,odificat prin .egea nr.288-/0 din 21.0".2001;
:8lin.1 art.103 ,odificat prin .egea nr.138$-/10 din 30.11.2000;
:8lin.1 art.103 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;
:8lin.1 art.103 ,odificat prin .egea nr.$23-/10 din 13.04.2000;
:8lin.1 art.103 ,odificat prin .egea nr.251-/10 din 24.12.$8;

829 !.6.A. nu se aplicD
a9 mrfurilor introduse pe teritoriul vamal &i plasate sub regimurile vamale de tranzit)
transformare sub control vamal) antrepozit vamal &i sub destinaiile vamale de distrugere &i
abandon 3n folosul statuluiE
b9 mrfurilor auto5tone anterior e'portate &i reintroduse) 3n termen de 3 ani) 3n aceea&i
stareE
c9 mrfurilor plasate sub regimul vamal de admitere temporar &i produselor
compensatoare dup perfecionarea pasiv) conform reglementrilor vamale.
:8lin.2 +n redacia .egii nr.11-/0 din 17.02.05, +n !igoare 25.03.05;
:8lin.2 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8lin.2 ,odificat prin .egea nr.$$5-/0 din 18.04.2002;
:8lin.2 ,odificat prin .egea nr."$7-/0 din 30.11.2001H;
:8lin.2 art.103 +n redacia .egii nr.138$-/10 din 30.11.2000;
:8lin.2 art.103 introdus prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

839 Mrfurilor plasate 3n regimul vamal de perfecionare activ) e'cept3nd mrfurile supuse
accizelor) carnea de bovine) proaspt sau refrigerat 8poziia tarifar -2-19) carnea de bovine
congelat 8poziia tarifar -2-29) carnea de porcine) proaspt) refrigerat sau congelat 8poziia
tarifar -2-39) carnea de ovine sau caprine) proaspt) refrigerat sau congelat 8poziia tarifar
-2-9) organele comestibile de bovine) porcine) ovine) caprine) cai) mgari) cat3ri) asini)
proaspete) refrigerate sau congelate 8poziia tarifar -2-$9) carnea &i organele comestibile ale
psrilor de la poziia tarifar -1-") proaspete) refrigerate sau congelate 8poziia tarifar -2-(9)
slnin fr carne slab) grsimea de porc &i de pasre) netopit) nici altfel e'tras) proaspt)
refrigerat) congelat) srat sau 3n saramur) uscat sau afumat 8poziia tarifar -2-, --9)
laptele &i sm3nt3na din lapte) concentrate sau cu adaos de za5r sau ali 3ndulcitori 8edulcorani9
8poziia tarifar --29) feculele de cartofi 8poziia tarifar 11-* 13 ---9) grsimile de animale din
specia bovin) ovin sau caprin) altele dec3t cele de la poziia tarifar 1"-3 8poziia tarifar 1"-2
--9 &i za5rul brut din trestie de za5r 8poziia tarifar 1(-1 119) nu li se aplic !.6.A.
!.6.A. ac5itat pentru mrfurile plasate 3n regimul vamal de perfecionare activ) la care
se aplic !.6.A.) se restituie) 3n conformitate cu modul stabilit de Serviciul 6amal) 3ntr;un
termen ce nu va dep&i 3- de zile.
:8lin.3 +n redacia .egii nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8lin.3 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8lin.3 art.103 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;
:8lin.3 art.103 co,pletat prin .egea nr."$7-/0 din 30.11.2001;
:8lin.3 art.103 introdus prin .egea nr.138$-/10 din 30.11.2000;

89 La scoaterea mrfurilor strine de pe teritoriul vamal) plasate sub destinaia vamal de
ree'port) se restituie suma !.6.A ac5itat la introducerea acestora pe teritoriul vamal. !.6.A. se
restituie) 3n modul stabilit de Serviciul 6amal) 3ntr;un termen ce nu va dep&i " zile.
:8lin.4 ,odificat prin .egea nr.11-/0 din 17.02.05, +n !igoare 25.03.05;
:8lin.4 art.103 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8lin.4 art.103 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;
:8lin.4 art.103 co,pletat prin .egea nr."$7-/0 din 30.11.2001;
:8lin.4 art.103 introdus prin .egea nr.138$-/10 din 30.11.2000;

8"9 !.6.A. nu se aplic la importul mrfurilor) serviciilor importate) destinate acordrii de
asisten 3n caz de calamitate natural) de conflict armat &i 3n alte situaii e'cepionale) precum &i
pentru importul &i<sau livrrile de mrfuri) servicii definite ca a7utoare umanitare) 3n modul
stabilit de Buvern.
:8lin.5 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8lin.5 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8lin.5 co,pletat prin .egea nr."$7-/0 din 30.11.2001;
:8lin.5 ,odificat prin .egea nr.138$-/10 din 30.11.2000;
:8lin.5639 art.103 introdus prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

8$9 !.6.A. nu se aplic la plasarea &i comercializarea mrfurilor 3n magazinele dutA;free.
:8lin." art.103 +n redacia .egii nr.171-/01 din 1$.07.2007, +n !igoare 03.08.2007;
:8lin." art.103 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8lin." art.103 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8lin." art.103 ,odificat prin .egea nr.138$-/10 din 30.11.2000;
:8lin."649 art.103 introdus prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

8(9 !.6.A nu se aplic materiei prime) materialelor) articolelor de completare &i
accesoriilor necesare procesului de producie) importate de organizaiile &i 3ntreprinderile
societilor orbilor) societilor surzilor &i societilor invalizilor.
:8lin.7 art.103 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8lin.7 co,pletat prin .egea nr.430-/0 din 31.10.03, +n !igoare 01.01.04;
:8lin.7 art.103 introdus prin .egea nr.138$-/10 din 30.11.2000;

8*9 !.6.A nu se aplic produciei atelierelor curative de producie 8de munc9 de pe l3ng
spitalele de psi5iatrie ale Ministerului Sntii) 3n care muncesc persoane 5andicapate.
:8lin.8 art.103 introdus prin .egea nr.138$-/10 din 30.11.2000;

8,9 Livrrile de mrfuri &i servicii efectuate 3n interiorul zonei economice libere nu s3nt
livrri impozabile cu !.6.A.
:8lin.$ introdus prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;

8,
1
9 !.6.A. nu se aplic mrfurilor &i serviciilor importate de ctre rezidenii parcurilor
&tiinifico;te5nologice &i rezidenii incubatoarelor de inovare) precum &i mrfurilor &i serviciilor
procurate de ctre ace&tia de pe teritoriul Republicii Moldova. Modul de aplicare a scutirii se
stabile&te de Buvern. =n cazul 3ncetrii activitii parcurilor &tiinifico;te5nologice) a
incubatoarelor de inovare sau 3n cazul pierderii statutului de rezident al acestora) !.6.A. se
aplic la valoarea iniial a stocurilor de mrfuri neutilizate 3n procesul activitii rezidenilor.
:8lin.$
1
introdus prin .egea nr.144-/01 din 22.0".2007, +n !igoare 0".07.2007;

81-9 !.6.A. nu se aplic mrfurilor importate de ctre persoanele 7uridice 3n scopuri
necomerciale dac valoarea 3n vam a acestor mrfuri nu dep&e&te suma de "- de euro. =n cazul
3n care valoarea 3n vam a mrfurilor dep&e&te limita neimpozabil indicat) !.6.A. se
calculeaz pornind de la valoarea mrfurilor 3n vam) iar limita neimpozabil menionat nu
mic&oreaz valoarea impozabil a acestora.
:8lin.10 introdus prin .egea nr.11-/0 din 17.02.05, +n !igoare 25.03.05;

8119 6enitul sub form de dob3nd obinut de ctre locator 3n baza unui contract de leasing
financiar nu este obiect impozabil cu !.6.A.
:8lin.11 art.103 introdus prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";

Ca,i$olul 1
I*P&'I#)E) L) C&#) 'E& ) #.+.).
)r$icolul 104. Livrrile impozitate la cota zero
La cota zero a !.6.A. se impoziteaz urmtoarele livrriD
a9 mrfurile) serviciile pentru e'port &i toate tipurile de transporturi internaionale de
mrfuri 8inclusiv de e'pediie9 &i pasageri) precum &i serviciile operatorului aerodrom 8aeroport9)
de comercializare a biletelor de cltorie 3n trafic internaional aerian) auto) feroviar &i fluvial) de
deservire la sol a aeronavelor) de securitate aeronautic &i de navigaie aerian) aferente
aeronavelor 3n trafic internaionalE
b9 energia electric destinat populaiei livrat de ctre 3ntreprinderile productoare
reelelor de distribuie) precum &i energia electric livrat populaiei de ctre reelele de
distribuieE energia termic &i apa cald destinate populaiei livrate de ctre 3ntreprinderile
productoare reelelor de distribuie) precum &i energia termic &i apa cald livrate populaiei de
ctre 3ntreprinderile productoare &i reelele de distribuie) 3ntreprinderile de termoficare locale)
cazangerii) staii termice &i staii;grupE
c9 importul &i<sau livrarea pe teritoriul republicii a mrfurilor) serviciilor destinate
folosinei oficiale de ctre misiunile diplomatice 3n Republica Moldova &i uzului sau consumului
personal de ctre membrii personalului diplomatic &i administrativ;te5nic al acestor misiuni &i de
ctre membrii familiilor lor care locuiesc 3mpreun cu ei) pe baz de reciprocitate) precum &i cele
destinate folosinei oficiale de ctre alte misiuni asimilate lor 3n Republica Moldova &i uzului sau
consumului personal de ctre membrii personalului diplomatic &i administrativ;te5nic al acestor
misiuni &i membrii familiilor lor care locuiesc 3mpreun cu ei. Modul de aplicare a cotei zero a
!.6.A. se stabile&te de BuvernE

:.it.d9 e(clus prin .egea nr.245-/01 din 1".11.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:.it.d9 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

:.it.e9 e(clus prin .egea nr.2$$-/01 din 21.12.2007, +n !igoare 11.01.2008;
:.it.e9 +n redacia .egii nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 23.0$.05;

f9 mrfurile) serviciile livrate 3n zona economic liber din afara teritoriului vamal al
Republicii Moldova) livrate din zona economic liber 3n afara teritoriului vamal al Republicii
Moldova) livrate 3n zona economic liber din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova)
precum &i cele livrate de ctre rezidenii diferitelor zone economice libere ale Republicii
Moldova unul altuiaE
g9 serviciile prestate de 3ntreprinderile industriei u&oare pe teritoriul Republicii Moldova 3n
cadrul contractelor de prelucrare 3n regimul vamal de perfecionare activ. Lista agenilor
economici) tipul serviciilor care cad sub incidena prezentului punct) precum &i modul de
administrare a acestor servicii se stabilesc de BuvernE
59 mrfurile livrate 3n magazinele dutA;free..
:8rt.104 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.104 co,pletat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.104 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.104 ,odificat prin .egea nr.5-/0 din 17.02.05, +n !igoare 11.03.05;
:8rt.104 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.104 co,pletat prin .egea nr.2$4-/0 din 28.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.104 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.104 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.104 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.104 co,pletat prin .egea nr.1140-/0 din 14.0".2002;
:8rt.104 ,odificat prin .egea nr."$7-/0 din 30.11.2001;
:8rt.104 ,odificat prin .egea nr.138$-/10 din 30.11.2000;

Ca,i$olul 6
LI+.ILE
)r$icolul 101. Livrrile de mrfuri) servicii
819 Livrarea energiei electrice) a celei termice &i a gazului se consider livrare de mrfuri.
829 Livrarea serviciilor legat de livrarea mrfurilor se consider parte a livrrii de mrfuri.
839 Livrarea serviciilor legat de e'portul de mrfuri se consider parte a e'portului de
mrfuri.
89 Livrarea mrfurilor legat de livrarea serviciilor se consider parte a livrrii de servicii.

)r$icolul 106. Livrrile efectuate de ctre ageni &i anga7ai
819 Livrarea mrfurilor) serviciilor efectuat de un agent 3n numele subiectului impozabil
constituie o livrare efectuat de 3nsu&i subiectul impozabil.
829 0revederile alin.819 nu se e'tind asupra livrrii serviciilor de ctre agent ctre subiectul
impozabil.
839 Livrarea serviciilor de ctre anga7ai patronului su 83n limitele 3ndatoririlor de serviciu
sau de producie9 nu constituie o livrare impozabil din partea anga7atului.

)r$icolul 107. !ransmiterea dreptului de desf&urare a activitii de 3ntreprinztor
!ransmiterea de ctre un subiect impozabil a dreptului de desf&urare a activitii de
3ntreprinztor sau a unei pri a acestei activiti altui subiect nu constituie o livrare de mrfuri)
servicii dacD
a9 subiectul cruia i se transmite dreptul de desf&urare a activitii de 3ntreprinztor sau a
unei pri a acestei activiti este un subiect impozabil sau devine subiect impozabil 3n momentul
transmiterii acestui dreptE
b9 subiectul cruia i se transmite dreptul de desf&urare a activitii de 3ntreprinztor
continu dup transmitere s desf&oare aceast activitate.

Ca,i$olul 7
#E*E!ELE &2LIG)(IEI -I"C)LE
)r$icolul 103. !ermenele obligaiei fiscale
819 +ata obligaiei fiscale privind !.6.A. este data livrrii. +ata livrrii se consider data
predrii mrfurilor) prestrii serviciilor) cu e'cepia cazurilor stipulate la alin.8"9) 8$9 &i 8(9.
829 0entru mrfuri) data livrrii se consider data predrii 8transmiterii9 mrfurilor
consumatorului sau dac mrfurile s3nt transportate) data livrrii se consider data la care 3ncepe
transportarea) cu e'cepia mrfurilor de e'port pentru care data livrrii se consider data scoaterii
lor de pe teritoriul Republicii Moldova.
839 =n cazul livrrii de bunuri imobiliare) construirii unui obiect pe terenul consumatorului)
data livrrii se consider data trecerii bunurilor imobiliare) a obiectului de construcie 3n
proprietatea consumatorului.
89 0entru servicii) data livrrii se consider data prestrii serviciului) data eliberrii facturii
fiscale sau data la care plata se efectueaz subiectului impozabil) parial sau 3n 3ntregime) 3n
dependen de ce are loc mai 3nainte.
8"9 +ac factura fiscal este eliberat sau plata este primit p3n la momentul efecturii
livrrii) data livrrii se consider data eliberrii facturii fiscale sau data primirii plii) 3n
dependen de ce are loc mai 3nainte.
8$9 +ac mrfurile) serviciile s3nt livrate regulat pe parcursul unei anumite perioade de
timp stipulate 3n contract) data livrrii se consider data eliberrii facturii fiscale sau data primirii
fiecrei pli regulate) 3n dependen de ce are loc mai 3nainte.
8(9 =n cazul livrrii de mrfuri &i servicii 3n cadrul unui contract de leasing 8financiar sau
operaional9) data livrrii se consider data specificat 3n contract pentru plata ratei de leasing. =n
cazul 3ncasrii ratei de leasing 3n avans) data livrrii se consider data 3ncasrii avansului.
:8rt.108 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.108 ,odificat prin .egea nr."0-/01 din 28.04.05, +n !igoare 08.07.05;
:8rt.108 ,odificat prin .egea nr.732-/0 din 13.12.2001;
:8rt.108 co,pletat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 109. !ermenele obligaiei fiscale 3n cazul importurilor
819 0entru mrfurile importate utilizate pentru desf&urarea activitii de 3ntreprinztor)
termenul obligaiei fiscale se consider data declarrii mrfurilor la punctele vamale de frontier)
iar data ac5itrii ; data depunerii de ctre importator 8declarant9 sau de ctre un ter a mi7loacelor
bne&ti la casieria organului vamal sau la conturile respective ale !rezoreriei 2entrale a
Ministerului 4inanelor) confirmat printr;un e'tras din contul bancar. La serviciile importate)
utilizate pentru desf&urarea activitii de 3ntreprinztor) termenul obligaiei fiscale &i data
ac5itrii !.6.A. se consider data efecturii plii pentru serviciul importat.
829 Marfa se consider importat dac importatorul respect toate cerinele prevzute de
legislaia vamal la importul de mrfuri pe teritoriul Republicii Moldova &i dac marfa a fost
supus ta'ei vamale. =n cazul 3n care ta'a vamal pe marfa importat nu trebuie ac5itat) marfa
se consider importat) ca &i cum ea ar fi fost supus ta'ei vamale) cu respectarea procedurilor
corespunztoare de import a mrfurilor) prevzute 3n legislaia vamal.
839 0entru operaiunile de leasing 8financiar sau operaional9 contractate cu un furnizor
stabilit 3n strintate) termenul obligaiei fiscale se consider data specificat 3n contract pentru
plata ratei de leasing. =n cazul efecturii plii 3n avans a ratei de leasing) data obligaiei fiscale se
consider data efecturii plii.
:8rt.10$ ,odificat prin .egea nr."0-/01 din 28.04.05, +n !igoare 08.07.05;
:8rt.10$ ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.10$ ,odificat prin .egea nr.138$-/10 din 30.11.2000;
:8rt.10$ ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

Ca,i$olul 3
L&CUL LI+.II
)r$icolul 110. Locul livrrii mrfurilor
819 Locul livrrii mrfurilor se consider locul de aflare a mrfurilor la momentul predrii
8transmiterii9 sau la momentul trecerii lor 3n posesia consumatorului. +ac mrfurile s3nt
furnizate cu transportul consumatorului sau de ctre o organizaie de transport) atunci locul
livrrii mrfurilor este locul de aflare a mrfurilor la 3nceputul transportrii) cu e'cepia livrrilor
pentru e'port.
829 Locul livrrii energiei electrice) a celei termice &i a gazului se consider locul primirii
lor.

)r$icolul 111. Locul livrrii serviciilor
819 Locul livrrii serviciilor se considerD
a9 locul aflrii bunurilor imobile ; dac serviciile s3nt legate nemi7locit de aceste bunuriE
b9 calea pe care se efectueaz transportul) lu3ndu;se 3n considerare distana parcurs ; la
prestarea serviciilor de transportE
c9 locul prestrii efective a serviciilorD
F legate de bunurile mobile tangibileE
F prestate 3n domeniul culturii) artei) 3nvm3ntului) culturii fizice sau sportului ori 3ntr;un
alt domeniu similar de activitateE
F legate de activiti au'iliare de transport) a&a ca 3ncrcarea) descrcarea) strmutareaE
d9 locul utilizrii &i posedrii serviciului ; la darea 3n arend a bunurilor mobile tangibileE
e9 sediul) iar 3n cazul 3n care acesta lipse&te ; domiciliul sau re&edina beneficiarului
urmtoarelor serviciiD
F de transmitere &i acordare a drepturilor de autor) brevetelor) licenelor) mrcilor de
produs &i de serviciu &i a altor obiecte ale proprietii industrialeE
F servicii de publicitateE
F servicii ale consultanilor) inginerilor) birourilor de consultan) avocailor) contabililor &i
altele asemenea) precum &i servicii de furnizare a informaieiE
F servicii ce se refer la computere &i la activitile cone'e) acordate prin intermediul
mi7loacelor electronice) 3n conformitate cu subseciunea (2 a 2lasificatorului activitilor din
economia Moldovei din 2* iunie 1,,) aprobat prin Notr3rea +epartamentului Moldova
Standard nr.$,;S! din , februarie 2---E
F de anga7are &i furnizare de personal 8punere la dispoziie de personal9E
F servicii ale agenilor care activeaz 3n numele &i din contul altor persoane ; pentru
serviciile enumerate la prezentul punctE
f9 locul destinaiei mrfurilor) e'pediate dup prelucrare ; la prelucrarea mrfurilor strine
pe teritoriul vamal.
829 Locul livrrii serviciilor care nu au fost enumerate 3n alin.819 se consider sediul
persoanei care presteaz servicii) iar 3n cazul 3n care un asemenea loc lipse&te ; domiciliul sau
re&edina acestuia.
:8rt.111 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.111 ,odificat prin .egea nr.20-/01 din 08.04.05, +n !igoare 2$.04.05;
:8rt.111 +n redacia .egii nr.1527-/0 din 12.12.02, +n !igoare 31.12.02;

Ca,i$olul 9
)%*I!I"#)E) #.+.).
)r$icolul 112. =nregistrarea subiectului impozabil
819 Subiectul care desf&oar activitate de 3ntreprinztor) cu e'cepia autoritilor publice)
instituiilor publice) specificate la art."1) instituiilor medico;sanitare publice &i private)
specificate la art."1
1
) &i deintorilor patentei de 3ntreprinztor) este obligat s se 3nregistreze ca
contribuabil al !.6.A. dac el) 3ntr;o oricare perioad de 12 luni consecutive) a efectuat livrri de
mrfuri) servicii 3n sum ce dep&e&te 3----- lei) cu e'cepia livrrilor scutite de !.6.A.
Subiectul este obligat s 3n&tiineze oficial Serviciul 4iscal de Stat) complet3nd formularul
respectiv) &i s se 3nregistreze nu mai t3rziu de ultima zi a lunii 3n care a avut loc dep&irea.
Subiectul se consider 3nregistrat din prima zi a lunii urmtoare celei 3n care a avut loc dep&irea.
829 Subiectul care desf&oar activitate de 3ntreprinztor are dreptul s se 3nregistreze 3n
calitate de contribuabil al !6A dac el) 3ntr;o oarecare perioad de 12 luni consecutive) a
efectuat livrri impozabile de mrfuri) servicii 8cu e'cepia celor de import9 3n sum ce dep&e&te
1----- lei) cu condiia c ac5itarea pentru aceste livrri se efectueaz de cumprtori sub form
de decontare prin virament la conturile bancare ale subiectului activitii de 3ntreprinztor)
desc5ise 3n instituiile financiare ce au relaii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova.
Subiectul se consider 3nregistrat din prima zi a lunii urmtoare celei 3n care a avut loc dep&irea
de plafon) despre care fapt a fost 3n&tiinat oficial Serviciul 4iscal de Stat) complet3nd formularul
respectiv.
839 La 3nregistrarea subiectului impozabil) Serviciul 4iscal de Stat este obligat s;i
elibereze certificatul de 3nregistrare) aprobat 3n modul stabilit) cu indicareaD
a9 denumirii 8numelui9 &i adresei 7uridice ale subiectului impozabilE
b9 datei 3nregistrriiE
c9 codului fiscal al subiectului impozabil.
89 Subiectul care beneficiaz de servicii de import a cror valoare fiind adugat la
valoarea livrrilor de mrfuri) servicii) efectuate pe parcursul oricror 12 luni consecutive)
dep&e&te 3----- de lei este obligat s se 3nregistreze ca contribuabil al !.6.A. 3n modul stabilit
la alin.819.
:8rt.112 ,odificat prin .egea nr.51-/01 din 02.03.2007, +n !igoare 23.03.2007;
:8rt.112 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.112 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.112 ,odificat prin .egea nr.1527-/0 din 12.12.02, +n !igoare 31.12.02;
:8rt.112 ,odificat prin .egea nr."4"-/0 din 1".11.2001;
:8rt.112 ,odificat prin .egea nr.138$-/0 din 30.11.2000;
:8rt.112 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

1../)r$icolul 112
1
. =nregistrarea subiecilor impozabili care efectueaz investiii
8c5eltuieli9 capitale) cu e'cepia investiiilor cu destinaie locativ &i a investiiilor 3n mi7loace de
transport
819 Subiectul care desf&oar activitate de 3ntreprinztor este 3n drept s se 3nregistreze 3n
calitate de pltitor de !.6.A. dac suma !.6.A. ac5itat de el pentru valorile materiale) serviciile
ce in de investiii 8c5eltuieli9 capitale efectuate 3ncep3nd cu 1 ianuarie 2--* 3n localitile
republicii) 3n afar de municipiile 25i&inu &i >li) cu e'cepia investiiilor cu destinaie locativ
&i investiiilor 3n mi7loace de transport) esteD
a9 pentru ora&e &i municipiul 2omrat ; de la 1----- de leiE
b9 pentru sate 8comune9 ; de la 1 leu.
829 0entru 3nregistrarea 3n calitate de pltitor de !.6.A. conform alin.819) subiectul
activitii de 3ntreprinztor urmeaz s 3n&tiineze oficial Serviciul 4iscal de Stat) complet3nd
formularul aprobat de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat. Subiectul se consider 3nregistrat din
prima zi a lunii imediat urmtoare celei 3n care a fost prezentat formularul corespunztor.
:8rt.112
1
introdus prin .egea nr.2$$-/01 din 21.12.2007, +n !igoare 11.01.2008;
:8rt.112
1
e(clus prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007 confor, ,odificrilor introduse prin .egea nr.2$$-
/01 din 21.12.2007;
:8rt.112
1
introdus prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;

)r$icolul 113. Anularea 3nregistrrii
819 =n cazul suspendrii livrrilor supuse !.6.A.) subiectul impozabil este obligat s
informeze despre aceasta Serviciul 4iscal de Stat. Anularea 3nregistrrii ca contribuabil al !.6.A.
se efectueaz 3n modul stabilit de Serviciul 4iscal de Stat.
829 Serviciul 4iscal de Stat este 3n drept s anuleze de sine stttor 3nregistrarea
contribuabilului !.6.A. 3n cazul 3n careD
a9 valoarea total a livrrilor impozabile ale subiectului impunerii 3ntr;o oricare perioad
de 12 luni consecutive nu a dep&it plafonul de 1----- leiE
%ot& 0e3i ectificarea din Monitorul Oficial nr.3-5 din 21.01.2003 pag.15 6la alin.639 lit.a9 +n loc de )a
dep5it) se !a citi )nu a dep5it)9

b9 subiectul impunerii nu a prezentat declaraie privind !.6.A. pentru fiecare perioad
fiscalE
c9 informaia prezentat) 3n conformitate cu art.* alin.829 lit.b9) de ctre subiectul impunerii
este neveridic.
839 =n momentul anulrii 3nregistrrii contribuabilului !.6.A.) el se consider ca subiect
care a efectuat o livrare impozabil a stocurilor sale de mrfuri &i a mi7loacelor fi'e pentru care)
la momentul procurrii lor) !.6.A. a fost trecut 3n cont &i trebuie s ac5ite datoria la !.6.A.
pentru aceast livrare) cu e'cepia cazurilor prevzute la art.1-(. 6aloarea impozabil a livrrii
respective se consider valoarea ei de pia.
89 +ata anulrii 3nregistrrii ca contribuabil al !6A se consider data 3ntocmirii actului de
control 3n a crui baz este emis decizia &efului 8&efului ad7unct9 al organului fiscal privind
anularea 3nregistrrii.
:8rt.113 ,odificat prin .egea nr.51-/01 din 02.03.2007, +n !igoare 23.03.2007;
:8rt.113 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.113 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.113 ,odificat prin .egea nr.1527-/0 din 12.12.02, +n !igoare 31.12.02;
:8rt.113 co,pletat prin .egea nr."4"-/0 din 1".11.2001;

)r$icolul 114. 0erioada fiscal privind !.6.A.
819 0erioada fiscal privind !.6.A. constituie o lun calendaristic) 3ncep3nd cu prima zi a
lunii.
829 =n cazul anulrii 3nregistrrii) ultima perioad fiscal 3ncepe 3n prima zi a lunii 3n care a
avut loc anularea &i se termin 3n ultima zi a lunii c3nd a intrat 3n vigoare actul cu privire la
anularea 3nregistrrii.
:8rt.114 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.114 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.114 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.114 ,odificat prin .egea nr."4"-/0 din 1".11.2001;
:8rt.114 ,odificat prin .egea nr.10"4-/10 din 1".0".2000;

)r$icolul 111. +eclararea !.6.A. &i ac5itarea ei
819 4iecare subiect impozabil) specificat la art., lit.a9 &i<sau lit.c9) este obligat s prezinte
declaraia privind !.6.A. pentru fiecare perioad fiscal. +eclaraia se 3ntocme&te pe un formular
oficial) care este prezentat la Serviciul 4iscal de Stat nu mai t3rziu de ultima zi a lunii care
urmeaz dup 3nc5eierea perioadei fiscale.
829 4iecare subiect impozabil trebuie s verse la buget suma !.6.A.) care urmeaz a fi
ac5itat pentru fiecare perioad fiscal) dar nu mai t3rziu de data stabilit pentru prezentarea
declaraiei pe aceast perioad) cu e'cepia ac5itrii !.6.A. 3n buget la serviciile importate) a
crei ac5itare se face la momentul efecturii plii pentru serviciul importat.
:8rt.115 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.115 ,odificat prin .egea nr."$7-/0 din 30.11.2001;
:8rt.115 ,odificat prin .egea nr.138$-/10 din 30.11.2000;

)r$icolul 116. !recerea 3n cont a !.6.A. 3n cazul datoriilor compromise
819 +ac) dup includerea 3n declaraia privind !.6.A. a sumei !.6.A. ac5itate pe livrarea
efectuat) toat suma sau o parte a ei se consider) conform legislaiei) drept datorie compromis)
subiectul impozabil are dreptul la trecerea 3n cont a sumei !.6.A. ac5itate pentru orice perioad
fiscal privind !.6.A. Suma !.6.A. care urmeaz a fi trecut 3n cont este egal cu suma !.6.A.
ac5itat pe livrarea care corespunde sumei datoriei compromise nerambursate.
829 +ac suma datoriei compromise se restituie subiectului impozabil dup primirea
dreptului de a o trece 3n cont conform prevederilor alin.819) aceast sum se consider ca plat
pentru urmtoarea livrare impozabil efectuat la momentul primirii sumei datoriei compromise.

)r$icolul 117. 4actura fiscal
819 Subiectul impozabil care efectueaz o livrare impozabil pe teritoriul rii este obligat
s prezinte cumprtorului factura fiscal pe livrarea 3n cauz. 0rezentarea facturii fiscale se
efectueaz la momentul apariiei obligaiei fiscale) stabilit prin art.1-*) cu e'cepia cazurilor
determinate de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor. 4actura
fiscal nu se elibereaz pentru livrrile impozitate conform art.1- lit.a9.
829 4actura fiscal trebuie s includ urmtoarele informaiiD
19 numrul curent al facturiiE
29 denumirea 8numele9) adresa &i codul fiscal al furnizoruluiE
39 data eliberrii facturiiE
9 data livrrii) dac ea nu corespunde cu data eliberrii facturiiE
"9 denumirea 8numele9 &i adresa cumprtoruluiE
$9 tipul livrriiE
(9 pentru fiecare tip de livrare de mrfuri) serviciiD
a9 cantitatea mrfiiE
b9 preul unui articol de marf fr !.6.A.E
c9 cota !.6.A.E
d9 suma !.6.A. pe un articol de marfE
e9 suma total a livrrii de mrfuri) servicii) care urmeaz a fi ac5itatE
f9 suma total a !.6.A.
839 0entru v3nzarea cu amnuntul &i prestrile de servicii 3n locurile special amena7ate) cu
plata 3n numerar) eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie 8cu e'cepia cazurilor c3nd este
solicitat de cumprtor9) dac s3nt respectate urmtoarele condiiiD
a9 subiectul impozabil ine evidena sumei primite &i ac5itate 3n numerar la fiecare punct
comercial &i de prestri servicii cu utilizarea ma&inilor de cas &i de control. =nscrierea se
efectueaz 3n momentul primirii sau ac5itrii sumei 3n numerar. La sf3r&itul fiecrei zile de lucru
se face bilanulE
b9 la sf3r&itul fiecrei zile de lucru) 3n documentaia de eviden este 3nscris suma total a
!.6.A. pe livrrile efectuate) iar 3n documentul de eviden a valorilor materiale procurate se
introduc datele din facturile fiscale care au fost ac5itate 3n numerar.
89 =n cazul produselor digitale e'portate sub form de servicii livrate pe cale electronic &i
ac5itate prin intermediul cardurilor sistemelor internaionale de pli) eliberarea facturii fiscale
nu este obligatorie.
:8rt.117 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.117 ,odificat prin .egea nr.287-/01 din 11.11.05, +n !igoare 02.12.05;
:8rt.117 co,pletat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 23.0$.05;
:8rt.117 co,pletat prin .egea nr.20-/01 din 08.04.05, +n !igoare 2$.04.05;
:8rt.117 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;
:8rt.117 ,odificat prin .egea nr.732-/0 din 13.12.2001;

)r$icolul 113. :videna mrfurilor) serviciilor
819 4iecare subiect impozabil este obligat s in evidena 3ntregului volum de mrfuri)
servicii livrate &i a valorilor materiale) serviciilor procurate. =n comerul cu amnuntul) 3n sfera
prestrii serviciilor) subiecii impozabili s3nt obligai s in zilnic evidena tuturor mrfurilor
livrate) serviciilor prestate ac5itate 3n numerar. +rile de seam privind mrfurile) serviciile
livrate &i valorile materiale) serviciile procurate trebuie 3ntocmite 3n termen de o lun de la
3nc5eierea perioadei fiscale privind !.6.A.
829 +ocumentaia pentru evidena valorilor materiale) serviciilor procurate trebuie s
includD
a9 seria &i numrul facturii fiscaleE
b9 data primirii facturiiE
c9 denumirea 8numele9 furnizoruluiE
d9 descrierea succint a livrriiE
e9 valoarea total a livrrii fr !.6.A.E
f9 suma total a !.6.A.
839 4acturile fiscale pe valorile materiale) serviciile procurate< livrate se 3nregistreaz 3n
registrele respective 3n ordinea primirii< eliberrii lor. 4acturile fiscale deteriorate sau anulate se
pstreaz la subiectul impozabil.
89 =nscrierea 3n registrul de eviden a livrrii de mrfuri) servicii trebuie s includD
a9 seria &i numrul facturii fiscaleE
b9 data eliberrii eiE
c9 denumirea 8numele9 consumatoruluiE
d9 descrierea succint a livrriiE
e9 valoarea total a livrrii prezentat pentru a fi ac5itat fr !.6.A.E
f9 suma total a !.6.A.E
g9 suma rabatului) dac acesta se ofer.
8"9 0entru fiecare perioad fiscal privind !.6.A. se ine o eviden generalizat) care
includeD
a9 suma !.6.A. pe valorile materiale) serviciile procurateE
b9 suma !.6.A. pe mrfurile) serviciile livrateE
c9 a7ustrile care influeneaz suma !.6.A.E
d9 suma net a !.6.A. care trebuie ac5itat la buget sau suma e'cesiv net a !.6.A. care
urmeaz a fi trecut 3n contE
e9 suma !.6.A. vrsat la bugetE
f9 suma e'cesiv a !.6.A. reportat la perioada fiscal urmtoareE
g9 suma !.6.A. supus rambursrii de la buget.
:8rt.118 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.118 ,odificat prin .egea nr.732-/0 din 13.12.2001;

PE0E%I!#ELE P)L)*E!#ULUI %u=i$ru *&(P)!
CAiBin?u4 17 d;c;=Cri; 1997.
!r. 1411-XIII.


:8ne(a e(clus prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8ne(a +n redacia .egii nr.430-/0 din 31.10.03, +n !igoare 01.01.04;
:8ne(a introdus prin .egea nr.1533-/0 din 13.12.02, +n !igoare 31.12.02;
:7itlul 10 apro-at prin .egea 1053-/111 din 1".0".2000;
:?u-licat +n Monitorul Oficial al .Moldo!a nr.13$-140#$$2 din 02.11.2000;
:7itlul 10 pro,ulgat la 01.11.2000;
:7itlul 10 intr +n !igoare de la 01.01.2001;

#i$lul I+
)CCI'ELE

Ca,i$olul 1
%I"P&'I(II GE!E)LE
)r$icolul 119. #oiuni
=n sensul prezentului titlu) se definesc urmtoarele noiuniD
19 8cci3 ; impozit general de stat stabilit pentru unele mrfuri de consum.
29 >ertificat de acci3 ; document eliberat de organul Serviciului 4iscal de Stat subiectului
impunerii) care atest 3nregistrarea acestuia &i 3i atribuie dreptul de a efectua tranzacii cu
mrfurile supuse accizelor.
39 'ncpere de acci3 ; totalitatea locurilor ce aparin subiectului impunerii) inclusiv
cldirile) 3ncperile) teritoriile) terenurile) orice alte locuri) care s3nt situate separat) determinate
3n certificatul de acciz) unde mrfurile supuse accizelor se prelucreaz &i<sau se fabric) se
e'pediaz 8se transport9 de ctre subiecii impunerii.
9 G(pediere 6transportare9 ; deplasarea) transmiterea mrfurilor supuse accizelor din
3ncperea de acciz.
"9 1nfor,aie despre e(pediere 6transportare9 ; 3nscriere fcut 3n registrul de eviden a
produciei e'pediate 8transportate9.
:8rt.11$ ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.11$ ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

Ca,i$olul 2
"U2IEC(II I*PU!EII4 &2IEC#ELE I*PU!EII 0I 2)') I*P&')2IL.
)r$icolul 120. Subiecii impunerii
Subieci ai impunerii s3ntD
a9 persoanele 7uridice &i persoanele fizice care prelucreaz &i<sau fabric mrfuri supuse
accizelor pe teritoriul Republicii MoldovaE
b9 persoanele 7uridice &i persoanele fizice care import mrfuri supuse accizelor) cu
e'cepia mrfurilor specificate la art.12 alin.819;839) 8"9) 8(9) 8*9.
:8rt.120 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.120 ,odificat prin .egea nr.11-/0 din 17.02.05, +n !igoare 25.03.05;

)r$icolul 121. 1biectele impunerii &i baza impozabil
819 1biecte ale impunerii s3nt mrfurile supuse accizelor) specificate 3n ane'a la prezentul
titlu.
829 >aza impozabil o constituieD
a9 volumul 3n e'presie natural) dac cotele accizelor) inclusiv 3n cazul importului) s3nt
stabilite 3n sum absolut la unitatea de msur a mrfiiE
b9 valoarea mrfurilor) fr a ine cont de accize &i !.6.A.) dac pentru aceste mrfuri s3nt
stabilite cote ad valorem 3n procente ale accizelor) cu e'cepia art.123
1
E
c9 valoarea 3n vam a mrfurilor importate) determinat conform legislaiei vamale)
precum &i impozitele &i ta'ele ce urmeaz a fi ac5itate la momentul importului) fr a ine cont
de accize &i !.6.A.) dac pentru mrfurile 3n cauz s3nt stabilite cote ad valorem 3n procente ale
accizelor) cu e'cepia art.123
1
.
:8rt.121 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, cu ,odificrile introduse prin .egea nr.2$$-/01
din 21.12.2007, +n !igoare 11.01.2008;
:8rt.121 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.121 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

Ca,i$olul 3
C&#ELE )CCI'EL&4 *&%UL %E C)LCUL)E 0I #E*E!ELE %E )C5I#)E
)r$icolul 122. 2otele accizelor
2otele accizelor) conform ane'ei la prezentul titlu) se stabilescD
a9 3n sum absolut la unitatea de msur a mrfiiE
b9 ad valorem 3n procente de la valoarea mrfurilor) fr a ine cont de accize &i !.6.A.)
sau de la valoarea 3n vam a mrfurilor importate) lu3nd 3n considerare impozitele &i ta'ele ce
urmeaz a fi ac5itate la momentul importului) fr a ine cont de accize &i !.6.A.
:8rt.122 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.122 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.122 ,odificat prin .egea nr."4"-/0 din 1".11.2001;

)r$icolul 123. Modul de calculare &i termenele de ac5itare a accizelor
819 Subiecii impunerii specificai la art.12- lit.a9) care e'pediaz 8transport9 mrfuri
supuse accizelor din 3ncperea de accizD
a9 calculeaz accizele pornind de la volumul mrfurilor 3n e'presie natural sau de la
valoarea acestora 83n dependen de cot ; 3n sum absolut sau ad valorem 3n procente9E
b9 ac5it accizele la momentul e'pedierii 8transportrii9 mrfurilor din 3ncperea de acciz
conform cotelor stabilite 3n ane'a la prezentul titlu.
829 1bligaia de ac5itare a accizelor 3n modul specificat la alin.819 din prezentul articol
rm3ne valabil 3n cazul transmiterii mrfurilor supuse accizelor cu plat sau cu titlu gratuit)
inclusiv 3n contul salariului) anga7ailor subiectului impunerii) altor persoane) 3n cazul 3nsu&irii
mrfurilor de ctre subiectul impunerii sau de ctre membrii familiei acestuia) precum &i 3n cazul
deplasrii 3n alt mod a mrfurilor fr ac5itarea accizelor din 3ncperea de acciz.
839 Accizele la mrfurile importate se calculeaz &i se ac5it de ctre subiecii impunerii
specificai la art.12- lit.b9 o dat cu ac5itarea ta'elor vamale. =n cazul 3n care pentru importul de
mrfuri nu se percepe ta' vamal) mrfurile se consider importate) ca &i cum ar fi fost supuse
ta'ei vamale) cu respectarea reglementrilor stabilite de legislaia vamal pentru regimul de
import.
89 =n cazul e'portului de mrfuri supuse accizelor) obligaia de ac5itare a accizelor este
valabil p3n la momentul repatrierii valutei &i prezentrii documentelor 7ustificative specificate
la art.12" alin.89. =n cazul neprezentrii) 3n termenele stabilite de %nspectoratul 4iscal 0rincipal
de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor a documentelor specificate la art.12" alin.89) subiectul
impunerii ac5it accizele) amenzile &i penalitile 3n mrimea &i 3n modul prevzute
corespunztor la art.2$- alin.8"9 &i art.22* alin.829.
8"9 Mrfurile supuse accizelor) cum ar fi votca) lic5iorurile &i alte buturi spirtoase)
vinurile din struguri) din fructe &i pomu&oare) vinurile din struguri saturate cu dio'id de carbon)
divinurile 8coniacurile9) comercializate) transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii
Moldova sau importate pentru comercializare pe teritoriul ei) precum &i mrfurile supuse
accizelor procurate de la agenii economici rezideni aflai pe teritoriul Republicii Moldova care
nu au relaii fiscale cu sistemul ei bugetar) s3nt pasibile marcrii obligatorii cu .!imbru de acciz.
Marca comercial de stat.. Marcarea se efectueaz 3n timpul fabricrii mrfurilor supuse
accizelor) p3n la importarea acestora) iar 3n cazul mrfurilor fabricate pe teritoriul Republicii
Moldova ; p3n la momentul e'pedierii 8transportrii9 acestora din 3ncperea de acciz. Modul de
procurare &i de utilizare a .!imbrelor de acciz. Mrcilor comerciale de stat. este stabilit de ctre
Buvern.
8"
1
9 Articolele din tutun comercializate) transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii
Moldova ori importate pentru comercializare pe teritoriul ei) precum &i mrfurile procurate de la
agenii economici rezideni aflai pe teritoriul Republicii Moldova) dar care nu au relaii fiscale
cu sistemul ei bugetar) s3nt pasibile marcrii obligatorii cu timbru de acciz. Marcarea se
efectueaz 3n procesul fabricrii mrfurilor supuse accizelor p3n la importarea acestora) iar a
mrfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova ; p3n la momentul e'pedierii 8transportrii9
acestora din 3ncperea de acciz. Modul de procurare &i de utilizare a timbrelor de acciz se
stabile&te de Buvern.
8$9 #u s3nt marcate obligatoriu cu timbru de accizD
a9 vinurile spumoase &i spumante) divinurile 8coniacurile9 3n sticle de suvenire cu
capacitatea de p3n la -)2" litri) de 1)" litri) de 3 litri &i de $ litriE
b9 buturile alcoolice cu coninutul de alcool etilic de p3n la (? 3n volumE
c9 mrfurile supuse accizelor) plasate 3n regimurile vamale tranzit) depozit vamal) admitere
temporar) magazin dutA;freeE
d9 mrfurile supuse accizelor) fabricate pe teritoriul Republicii Moldova &i e'pediate de
ctre productor pentru e'port.
:8rt.123 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.123 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.123 ,odificat prin .egea nr.38-/01 din 15.04.05, +n !igoare 0".05.05;
:8rt.123 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.123 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.123 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;
:8rt.123 ,odificat prin .egea nr."4"-/0 din 1".11.2001;
:8rt.123 ,odificat prin .egea nr.4$4-/0 din 04.10.2001;
:8rt.123 co,pletat prin .egea nr.1440-/10 din 28.12.2000;

1../)r$icolul 123
1
. Modul de calculare a accizelor la igaretele cu filtru
819 La igaretele cu filtru 8poziia tarifar 2-22-9) accizele se calculeaz ca sum a accizei
determinate prin aplicarea 83nmulirea9 cotei stabilite 3n sum absolut la volumul 3n e'presie
natural 81--- buci9 la momentul e'pedierii din 3ncperea de acciz sau la momentul importrii
&i a accizei determinate prin aplicarea 83nmulirea9 cotei ad valorem 3n procente stabilite la preul
ma'im de v3nzare cu amnuntul.
829 0reul ma'im de v3nzare cu amnuntul este preul la care produsul a fost v3ndut altor
persoane pentru consum final &i care include toate impozitele &i ta'ele.
839 0reul ma'im de v3nzare cu amnuntul pentru orice marc de igarete cu filtru se
stabile&te de persoanele care produc igarete cu filtru 3n Republica Moldova 8productorul local9
sau care import igarete cu filtru &i se 3nregistreaz 3n modul stabilit de Buvern.
89 Se interzice v3nzarea de ctre alte persoane a igaretelor cu filtru pentru care nu au fost
stabilite &i declarate preuri ma'ime de v3nzare cu amnuntul.
8"9 Se interzice v3nzarea de ctre orice persoan a igaretelor cu filtru la un pre ce
dep&e&te preul ma'im de v3nzare cu amnuntul.
:8rt.123
1
introdus prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;

)r$icolul 124. =nlesniri la plata accizelor
819 Accizele nu se ac5it de ctre persoanele fizice care import mrfuri de uz sau consum
personal a cror valoare sau cantitate nu dep&e&te limita stabilit 3n legislaia 3n vigoare.
829 Accizele nu se ac5it la importarea urmtoarelor mrfuri supuse accizelorD
a9 definite ca a7utoare umanitare) 3n modul stabilit de BuvernE
b9 destinate proiectelor de asisten te5nic) realizate pe teritoriul Republicii Moldova de
ctre organizaiile internaionale &i rile donatoare 3n limita tratatelor la care aceasta este parte.
Lista tratatelor internaionale la care Republica Moldova este parte &i a proiectelor de asisten
te5nic se stabile&te de Buvern.
c9 destinate folosinei oficiale a misiunilor diplomatice &i a altor misiuni asimilate lor 3n
Republica Moldova) precum &i uzului sau consumului personal al membrilor personalului
diplomatic &i administrativ;te5nic al acestor misiuni &i al membrilor familiei care locuiesc
3mpreun cu ei) pe baz de reciprocitate) 3n modul stabilit de Buvern.
839 Accizele nu se ac5it pentru mrfurile finanate din contul 3mprumuturilor &i granturilor
acordate Buvernului sau acordate cu garanie de stat) din contul 3mprumuturilor acordate de
organismele financiare internaionale 8inclusiv din cota;parte a Buvernului9) destinate realizrii
proiectelor respective) precum &i din contul granturilor acordate instituiilor finanate de la buget)
conform listei aprobate de Buvern.
89 Accizele nu se ac5it 3n cazul 3n care subiectul impunerii e'port mrfuri supuse
accizelor 3n mod independent sau 3n baza contractului de comision) cu condiia respectrii
prevederilor art.123 alin.89.
8"9 Accizele nu se ac5it la plasarea &i comercializarea mrfurilor 3n magazinele dutA;free)
cu e'cepia igrilor cu filtru de import precum &i la introducerea mrfurilor supuse accizelor pe
teritoriul vamal &i plasarea acestora sub regimurile vamale de tranzit) transformare sub control
vamal) antrepozit vamal) sub destinaiile vamale de distrugere) abandon 3n folosul statului.
8$9 La introducerea mrfurilor strine supuse accizelor pe teritoriul vamal &i plasarea
acestora 3n regimul vamal perfecionare activ) accizul se ac5it la introducerea acestor mrfuri)
cu restituirea ulterioar a sumelor ac5itate ale accizului la scoaterea de pe teritoriul vamal a
produselor rezultate din prelucrare) 3n modul stabilit de Buvern.
8(9 Accizele nu se ac5it la plasarea mrfurilor supuse accizelor 3n regimul vamal
admiterea temporar.
8*9 Accizele nu se ac5it pentru mrfurile auto5tone supuse accizelor) anterior e'portate &i
reintroduse) 3n termen de 3 ani) 3n aceea&i stare &i produsele compensatoare dup perfecionarea
pasiv) conform reglementrilor vamale.
8,9 Suma accizelor ac5itat la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a
mrfurilor strine supuse accizelor 3n regim vamal de import se restituie la scoaterea acestora de
pe teritoriul vamal) la plasarea lor sub destinaie vamal magazin dutA;free) la plasarea lor sub
destinaie vamal zon liber) 3n modul stabilit de Buvern.
81-9 Se scutesc de plata accizelor mrfurile supuse accizelor introduse 3n zona economic
liber din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova) din alte zone economice libere) din
restul teritoriului vamal al Republicii Moldova) precum &i mrfurile originare din aceast zon &i
scoase 3n afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.
81-
1
9 #u s3nt supuse accizelor livrrile de mrfuri supuse accizelor efectuate 3n interiorul
zonei economice libere) precum &i livrrile de mrfuri supuse accizelor efectuate de ctre agenii
economici dintr;o zon economic liber 3n alt zon economic liber.
8119 Mrfurile supuse accizelor scoase din zona economic liber pe restul teritoriului
vamal al Republicii Moldova se supun accizelor.
8129 Accizele nu se ac5it pentru mrfurile supuse accizelor) importate de ctre persoane
7uridice 3n scopuri necomerciale) dac valoarea 3n vam a acestor mrfuri nu dep&e&te suma de
"- de euro. =n cazul 3n care valoarea lor 3n vam dep&e&te limita neimpozabil indicat) accizele
se calculeaz pornind de la valoarea mrfurilor 3n vam) iar limita neimpozabil menionat nu
mic&oreaz valoarea impozabil a acestora.
8139 =n cazul nerespectrii prevederilor alin.8"9;8,9 din prezentul articol &i a condiiilor
regimului vamal ales) stabilit de legislaia vamal a Republicii Moldova) subiectul impunerii &i
persoanele specificate la art. alin.8"9 din Legea pentru punerea 3n aplicare a titlului %6 din
2odul fiscal ac5it accizele conform cotelor stabilite 3n ane'a la prezentul titlu) o amend 3n
mrimile prevzute la art.2$1 alin.829 &i 839 &i o penalitate 3n mrimea determinat conform
art.22*.
:8rt.124 co,pletat prin .egea nr.2$$-/01 din 21.12.2007, +n !igoare 11.01.2008;
:8rt.124 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.124 ,odificat prin .egea nr.171-/01 din 1$.07.2007, +n !igoare 03.08.2007;
:8rt.124 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.124 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.124 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.124 ,odificat prin .egea nr.11-/0 din 17.02.05, +n !igoare 25.03.05;
:8rt.124 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.124 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.124 co,pletat prin .egea nr.1140-/0 din 14.0".2002;
:8rt.124 ,odificat prin .egea nr.$$5-/0 din 18.04.2002;
:8rt.124 co,pletat prin .egea nr.4$4-/0 din 04.10.2001;
:8rt.124 ,odificat prin .egea nr.1440-/10 din 28.12.2000;

)r$icolul 121. !recerea la cont &i restituirea accizelor ac5itate
819 Subiectului impunerii i se permite trecerea la cont a accizelor ac5itate la mrfurile
supuse accizelor) utilizate 3n procesul de prelucrare &i<sau de fabricare pentru obinerea altor
mrfuri supuse accizelor) la momentul e'pedierii 8transportrii9 mrfurilor finite supuse accizelor
din 3ncperea de acciz. !recerea la cont a accizelor se permite numai 3n limita cantitii de
mrfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea &i<sau fabricarea altor mrfuri supuse accizelor) la
e'pedierea 8transportarea9 lor ulterioar &i 3n cazul prezenei documentelor ce confirm ac5itarea
accizelor la mrfurile supuse accizelor utilizate. =n cazul 3n care mrfurile supuse accizelor s3nt
depuse la maturare) subiectului impunerii i se permite trecerea 3n cont a accizului 3n limitele
cantitii de mrfuri supuse accizelor) utilizate la fabricarea de mrfuri similare supuse accizelor)
la momentul e'pedierii 8transportrii9 acestor mrfuri similare supuse accizelor din 3ncperea de
acciz &i 3n cazul prezenei documentelor ce confirm ac5itarea accizelor la mrfurile supuse
accizelor.
829 +ac suma accizului ac5itat la mrfurile supuse accizelor) utilizate 3n procesul de
prelucrare &i<sau de fabricare pentru obinerea altor mrfuri supuse accizelor) dep&e&te suma
accizului calculat la mrfurile supuse accizelor e'pediate din 3ncperea de acciz) diferena se
reporteaz la c5eltuieli 3n perioada fiscal 3n care a avut loc e'pedierea mrfurilor supuse
accizelor din 3ncperea de acciz.
839 =n cazul 3n care subiectul impunerii e'port mrfuri supuse accizelor 3n mod
independent sau 3n baza contractului de comision) suma accizului ac5itat anterior la mrfurile
supuse accizelor) utilizate pentru prelucrarea &i<sau fabricarea mrfurilor supuse accizelor
e'pediate 8transportate9 pentru e'port) se restituie 3n modul stabilit de Buvern) 3n termen de "
zile dup prezentarea documentelor 7ustificative specificate la alin.89 din prezentul articol.
89 0entru a obine restituirea accizului ac5itat la mrfurile supuse accizelor) utilizate
pentru prelucrarea &i<sau fabricarea altor mrfuri supuse accizelor destinate e'portului) subiectul
impunerii prezint organelor Serviciului 4iscal de Stat urmtoarele documente 7ustificativeD
a9 contractul 8copia contractului9 3nc5eiat cu partenerul strin privind livrarea mrfurilor
supuse accizelor. =n cazul 3n care livrarea pentru e'port a mrfurilor supuse accizelor se
efectueaz) conform contractului de comision) de ctre comisionar) subiectul impunerii
8comitentul9 prezint organului Serviciului 4iscal de Stat contractul de comision &i contractul
8copia contractului9 3nc5eiat de comisionar cu partenerul strinE
b9 documentele de plat &i e'trasul bncii 8dac aceasta rezult din condiiile contractului9)
care confirm 3ncasarea de facto pe contul subiectului impunerii a sumei rezultate din v3nzarea
mrfurilor supuse accizelor partenerului strinE
c9 declaraia vamal a 3ncrcturii sau copia ei) certificat de conductorul &i de contabilul;
&ef ai subiectului impunerii) cu meniunile organului vamal al Republicii Moldova care a eliberat
marfa pentru e'port.
8"9 Suma accizelor se restituie 3n contul stingerii datoriilor agenilor economici 8sau ale
creditorilor lor9 fa de bugetul public naional) cu e'cepia obligaiilor fiscale administrate de
organele vamale) iar 3n lipsa datoriilor se transfer la contul bancar al agentului economic.
8$9 :'portarea mrfurilor de ctre persoane care nu s3nt subieci ai impunerii se permite
fr dreptul la restituirea sumelor accizelor la mrfurile supuse accizelor e'pediate 8transportate9
pentru e'port.
:8rt.125 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.125 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.125 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.125 ,odificat prin .egea nr.430-/0 din 31.10.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.125 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;
:8rt.125 co,pletat prin .egea nr."4"-/0 din 1".11.2001;
:8rt.125 co,pletat prin .egea nr.1440-/10 din 28.12.2000;

Ca,i$olul 4
/!EGI"#)E) "U2IEC(IL& I*PU!EII. E+I%E!() *.-UIL&
"UPU"E )CCI'EL& CE "E EXPE%I)'. 6"E #)!"P&#.7.
%ECL))E) )C5I#.II )CCI'EL&
)r$icolul 126. =nregistrarea subiecilor impunerii
819 0ersoanele 7uridice &i persoanele fizice care preconizeaz s se ocupe sau care se ocup
cu prelucrarea &i<sau fabricarea mrfurilor pasibile impunerii cu accize s3nt obligate s primeasc
certificatul de acciz de modelul stabilit de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat) p3n a 3ncepe
desf&urarea activitii 3n cauz.
829 =n cererea de solicitare a certificatului de acciz 8cerere de modelul stabilit de
%nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor9) adresat organului
Serviciului 4iscal de Stat) agentul economic indicD
a9 denumirea) numele &i prenumele) adresa 7uridic 8adresele 7uridice9 &i codul fiscal
8codurile fiscale9E
b9 proprietarul cldirii) 3ncperii) teritoriului) terenuluiE
c9 denumirea) numele &i prenumele) adresa 7uridic 8adresele 7uridice9 &i codul fiscal
8codurile fiscale9 ale arendatorului sau ale locatorului) 3n cazul 3n care proprietatea este folosit
pentru desf&urarea activitii de 3ntreprinztor) 3n baza contractului de arend sau de 3nc5iriereE
d9 formele &i metodele concrete de control) a cror aplicare asigur integritatea mrfurilor
supuse accizelor) inclusiv la e'pedierea lor dintr;o 3ncpere de acciz 3n alta ale unuia &i aceluia&i
agent economic) dac aceste 3ncperi se afl pe teritorii diferite.
839 La cerere se ane'eaz sc5ema 8planul9 amplasrii blocului administrativ) a seciei de
producie) a depozitului) a altor 3ncperi aflate pe teritoriul agentului economic) 3n limitele
stabilite pentru realizarea activitii de 3ntreprinztor.
89 =n cazul 3n care cererea conine informaii verificabile) organul Serviciului 4iscal de
Stat elibereaz persoanei care a 3naintat cererea certificatul de acciz &i ane'a la acesta care
include sc5ema 8planul9 specificat la alin.839 din prezentul articol. 0ersoana menionat devine
subiect al impunerii.
8"9 1rganul Serviciului 4iscal de Stat poate refuza eliberarea certificatului de acciz 3n cazul
3n care consider c activitatea agentului economic sau 3ncperea de acciz nu pot fi controlate ori
formele &i metodele de control prevzute la alin.829 lit.d9 din prezentul articol nu asigur
integritatea mrfurilor supuse accizelor.
8$9 =n cazul 3n care mai muli ageni economici folosesc una &i aceea&i 3ncpere de acciz
pentru prelucrarea &i<sau fabricarea mrfurilor supuse accizelor) organul Serviciului 4iscal de
Stat este obligat s determine 3n mod independent subiectul 8subiecii9 impunerii responsabil
8responsabili9 de ac5itarea accizelor) 3n modul stabilit de acest serviciu.
8(9 Subiectul impunerii care preconizeaz s fac unele sc5imbri ce trebuie reflectate 3n
certificatul de acciz sau 3n ane'a la el este obligat s adreseze cererea corespunztoare organului
Serviciului 4iscal de Stat.
:8rt.12" ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.12" ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

)r$icolul 127. :videna mrfurilor supuse accizelor ce se e'pediaz 8se transport9.
+eclararea ac5itrii accizelor
819 Subiectul impunerii este obligat s in registrul de eviden a mrfurilor ce se
e'pediaz 8se transport9 pentru fiecare 3ncpere de acciz. 4orma registrului &i informaia ce
trebuie reflectat 3n acesta s3nt stabilite de ctre %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng
Ministerul 4inanelor. =nscrierea 3n registru se face p3n la e'pedierea 8transportarea9 mrfurilor
supuse accizelor din 3ncperea de acciz.
829 Registrul de eviden a mrfurilor e'pediate 8transportate9 trebuie s se afle 3ntr;un loc
determinat) accesibil verificrii de ctre persoanele cu funcii de rspundere autorizate ale
Serviciului 4iscal de Stat a 3nscrierilor) &i s fie prezentat acestor persoane la prima solicitare.
839 Subiecii impunerii prevzui la art.12- lit.a9 s3nt obligai s prezinte declaraia privind
ac5itarea accizelor cel t3rziu 3n ultima zi a lunii care succed luna 3n care a fost efectuat
e'pedierea 8transportarea9 mrfurilor supuse accizelor. 4orma declaraiei &i modul de completare
a acesteia se stabilesc de ctre %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul
4inanelor.
:8rt.127 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 23.0$.05;
:8rt.127 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

Ca,i$olul 1
)%*I!I"#)E) )CCI'EL&
)r$icolul 123. 2ontrolul efectuat de organele fiscale &i organele vamale
819 0ersoana cu funcii de rspundere autorizat a Serviciului 4iscal de Stat este 3n dreptD
a9 s intre &i<sau s controleze orice loc) cldire) 3ncpere 8cu e'cepia celor folosite
e'clusiv ca locuin9) s controleze orice mi7loc de transport 3n 3ncpere sau pe drum) precum &i
mrfurile aflate 3n ele) s controleze orice dri de seam) documente) inclusiv de transport) care)
la prerea acestei persoane) se folosesc 3n tranzacii cu mrfuri pasibile impunerii cu accize.
Aceste aciuni se permit numai 3n timpul orelor de lucruE
b9 s 3ntreprind aciunile specificate la lit.a9 3n afara orelor de lucru ori s controleze
3ncperile de locuit numai cu autorizaia procurorului sau cu 3n&tiinarea ulterioar a acestuia 3n
termen de 2 de ore ; 3n cazul 3n care e'ist bnuieli 3ntemeiate c se admite o 3nclcare la
ac5itarea accizelor sau c 3n locul) cldirea) 3ncperea) mi7locul de transport 3n cauz se afl
mrfuri pasibile impunerii cu accize) dar pentru care accizele nu au fost ac5itateE
c9 s sec5estreze mrfurile pasibile impunerii cu accize) mi7loacele de transport 3n care au
fost depistate mrfuri supuse accizelor &i care se afl la dispoziia sau 3n folosina persoanei
7uridice sau persoanei fizice) dac aceast persoan nu poate prezenta dovezi de ac5itare a
accizelor. =n acest caz) persoana cu funcii de rspundere este obligat s elibereze o 3n&tiinare
scris de sec5estrare) care trebuie s conin o descriere detaliat a mrfurilor sau a mi7locului de
transport) a locului &i timpului sec5estrrii. +ac persoana ale crei mrfuri sau mi7loc de
transport au fost sec5estrate nu ac5it accizele 3n termen de 2- de zile din data sec5estrrii)
accizele se percep prin e'ecutare silit) 3n conformitate cu legislaia fiscal.
829 2ontrolul asupra ac5itrii accizelor se efectueaz de ctre organele vamale 3n
conformitate cu prezentul titlu &i cu legislaia vamal.

PE0E%I!#ELE P)L)*E!#ULUI %u=i$ru %I)C&+
CAiBin?u4 16 iuni; 2000.
!r.1013-XI+.

Ane'
*?rfuril; su,us; acci>;lor
:Benu,irea ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

Po>iDia
$arifar?
%;nu=ir;a =?rfii Uni$a$;a d;
=?sur?
Co$a acci>ului
1 2 3 4
-,-1 2afea) c5iar pr7it sau decafeinizatE co7i &i pelicule de cafeaE 3nlocuitori de
cafea conin3nd cafea 3n orice proporie
valoarea 3n lei 1-?
1$-3- %cre negre 8caviar9 &i 3nlocuitori de icre negre valoarea 3n lei 2"?
21-1 :'tracte) esene &i concentrate de cafea &i preparate pe baza acestor e'tracte)
esene &i concentrate de cafea sau pe baz de cafea
valoarea 3n lei 1-?
22-3-- >ere fabricat din mal litru 1)3" lei
22-1-11- Oampanie valoarea 3n lei 1-?) dar nu mai
puin de 2)"- lei<litru
22-1-1,1 6inuri spumante clasice valoarea 3n lei 1-?) dar nu mai
puin de 2)"- lei<litru
22-1-1,2 6inuri spumante naturale valoarea 3n lei 1-?) dar nu mai
puin de 2)"- lei<litru
22-1-,,1 6inuri spumoase 8gazificate9 valoarea 3n lei 1-?) dar nu mai
puin de 2)"- lei<litru
22-21 6inuri) altele dec3t cele spumoase &i spumante) must nefermentat sau cu
fermentarea oprit prin adugare de alcool) 3n recipiente cu capacitatea de
p3n la 2 litriD
; cu o concentraie de alcool de p3n la 13? 3n volum valoarea 3n lei 1-?) dar nu mai
puin de 1)2" lei<litru
; cu o concentraie de alcool de peste 13? 3n volum valoarea 3n lei 1-?) dar nu mai
puin de 1)"- lei<litru
22-2, 6inuri) altele dec3t cele spumoase &i spumante) must nefermentat sau cu
fermentarea oprit prin adugare de alcool) 3n recipiente cu capacitatea de
peste 2 litriD
; cu o concentraie de alcool de p3n la 13? 3n volum valoarea 3n lei "?) dar nu mai puin
de -)2" lei<litru
; cu o concentraie de alcool de peste 13? 3n volum valoarea 3n lei "?) dar nu mai puin
de -)3- lei<litru
22-3- Musturi) altele dec3t cele nefermentate sau cu fermentarea oprit prin
adugare de alcool
valoarea 3n lei "?) dar nu mai puin
de -)2" lei<litru
22-" 6ermuturi &i alte vinuri din struguri proaspei) aromatizate cu plante sau cu
substane aromatizante
valoarea 3n lei 1-?) dar nu mai
puin de 1)"- lei<litru
22-$ Alte buturi fermentate 8de e'emplu) obinute din suc de pere proaspete)
cidru) 5idromel9) amestecuri de buturi fermentate) amestecuri de buturi
valoarea 3n lei 1-?) dar nu mai
puin de -)1" lei<litru
fermentate &i buturi nealcoolice) nedenumite &i necuprinse 3n alt parte
22-(1---- Alcool etilic nedenaturat cu o concentraie de alcool de *-? vol sau mai
mult) cu e'cepia celui destinat utilizrii 3n industria de parfumerie &i
cosmetic
litru alcool
absolut
-)-, lei<? vol<litru
22-(2---- Alcool etilic &i alte rac5iuri) denaturate) de orice concentraie litru alcool
absolut
-)-, lei<? vol<litru
22-* Alcool etilic nedenaturat cu o concentraie de alcool) 3n funcie de volum) de
p3n la *-? volE distilate) rac5iuri) lic5ioruri &i alte buturi spirtoaseD
; cu o concentraie de alcool) 3n funcie de volum) de p3n la ,? volE valoarea 3n lei 12?) dar nu mai
puin de -)12 lei<?
vol<litru alcool
absolut
; cu o concentraie de alcool) 3n funcie de volum) de la ,? vol p3n la 2"?
volE
valoarea 3n lei 3-?) dar nu mai
puin de -)1- lei<?
vol<litru alcool
absolut
; cu o concentraie de alcool) 3n funcie de volum) de peste 2"? volE valoarea 3n lei "-?) dar nu mai
puin de -)- lei<?
vol<litru alcool
absolut
2-21---- Cigri de foi 8inclusiv cele cu capete tiate9) trabucuri 8igri de foi subiri9)
conin3nd tutun
1--- buci 1$- lei
2-22- Cigarete) conin3nd tutunD
; cu filtru 1--- buci $)-- lei P 3?
; fr filtru 1--- buci )- lei
2-2,---- Alte igri de foi) trabucuri &i igarete) conin3nd 3nlocuitori de tutun 1--- buci ()3- lei
2(-(1-1-- >enzoli destinai utilizrii drept carburani sau combustibili tona 12-- lei
2(-(2-1-- !oluoli destinai utilizrii drept carburani sau combustibili tona 12-- lei
2(-(3-1-- Kiloli destinai utilizrii drept carburani sau combustibili tona 12-- lei
2(-("- Alte amestecuri de 5idrocarburi aromatice din al cror volum cel puin $"?
8inclusiv pierderile9 se distileaz la 2"- grade 2 dup metoda AS!M + *$
tona 12-- lei
2(-,--1-- 2ondensat de gaz natural tona 12-- lei
2(1-1111-;
2(1-1,2,-
@leiuri 8distilate9 u&oare &i medii tona 12-- lei
2(1-1,31-;
2(1-1,,-
Motorin) inclusiv combustibil 8carburant9 diesel &i combustibil pentru
cuptoare
tona "-- lei
2,-11- Nidrocarburi aciclice saturate tona 12-- lei
2,-1211- >uta;1)3;dien destinat a fi folosit drept carburant sau combustibil tona 12-- lei
2,-121,- >uta;1)3;dien destinat altor utilizri tona 12-- lei
2,-12, Alte 5idrocarburi aciclice nesaturate tona 12-- lei
2,-211 2iclo5e'an tona 12-- lei
2,-21, Alte 5idrocarburi ciclanice) ciclenice &i cicloterpenice tona 12-- lei
2,-22-1-- >enzen destinat a fi folosit drept carburant sau combustibil tona 12-- lei
2,-23- !oluen tona 12-- lei
2,-2 Amestec de izomeri ai 'ilenului tona 12-- lei
2,-2,-*-- Alte 5idrocarburi ciclice tona 12-- lei
2,-"11---;
2,-"13---
Monoalcooli saturai 8metanol) propanol) butan;1;ol9 tona 12-- lei
2,-"1 Ali butanoli tona 12-- lei
2,-"1"--- 0entanol 8alcool amilic9 &i izomerii lui tona 12-- lei
2,-"1$ 1ctanol 8alcool octilic9 &i izomerii lui tona 12-- lei
2,-"1,---;
2,-",
Alcooli aciclici &i derivaii lor 5alogenai) sulfonai) nitrai sau nitrozai valoarea 3n lei "?
2,-$ Alcooli ciclici &i derivaii lor 5alogenai) sulfanai) nitrai sau nitrozai valoarea 3n lei "?
2,-, :teri) eter;alcooli) eter;fenoli) eter;alcool;fenoli) pero'izi de alcooli)
pero'izi de eteri) pero'izi de cetone 8cu compoziie c5imic definit sau nu9
tona 12-- lei
&i derivaii lor 5alogenai) sulfonai) nitrai sau nitrozai
33-2 Amestecuri de substane odoriferante &i amestecuri 8inclusiv soluiile
alcoolice9 pe baza uneia sau mai multor substane odoriferante) de tipul
celor utilizate ca materii prime pentru industrieE alte preparate pe baz de
substane odoriferante) de tipul celor utilizate pentru fabricarea buturilor
valoarea 3n lei "?
33-3-- 0arfumuri &i ape de toalet valoarea 3n lei 1-?
32121- 4olii pentru marcare prin presare la cald valoarea 3n lei "?
3212,-1-- :sen de sidef valoarea 3n lei "?
3212,-3,- Ali pigmeni 8inclusiv pulberi &i fulgi metalici9) dispersai 3ntr;un mediu
neapos) sub form de lic5id sau past) de tipul celor utilizai pentru
fabricarea vopselelor 8inclusiv emailuri9
valoarea 3n lei "?
3212,-,-- !incturi &i alte substane colorante) prezentate 3n forme sau ambala7e
destinate v3nzrii cu amnuntul
valoarea 3n lei "?
3*1--,-- Ali solveni &i diluani organici compu&i nedenumii &i necuprin&i 3n alt
parteE preparate pentru 3ndeprtarea vopselelor sau lacurilor
tona 12-- lei
3*1(--1-- ; +odecilbenzen tona 12-- lei
3*1(--"-- ; Ac5ilbenzeni lineari tona 12-- lei
3*1(--,-- ; Altele tona 12-- lei
e'.3-3 =mbrcminte din blan 8de nurc) vulpe polar) vulpe) samur9 valoarea 3n lei 2"?
e'.(113 Articole de giuvaiergerie din metale preioase sau din metale placate sau
suflate cu metale preioase
valoarea 3n lei 1-?
*"1, 0atefoane &i gramofoane) picupuri) cititoare de casete &i alte aparate de
reproducere a sunetului) ne3ncorpor3nd un dispozitiv de 3nregistrare a
sunetului
valoarea 3n lei 1"?
*"2- Magnetofoane &i alte aparate pentru 3nregistrarea sunetului) c5iar
3ncorpor3nd un dispozitiv de reproducere a sunetului
valoarea 3n lei 1"?
*"211-3-- Alte aparate video de 3nregistrat sau de reprodus) c5iar 3ncorpor3nd un
receptor de semnale videofonice cu band magnetic) de o lime care s nu
dep&easc 1)3 cm &i a cror vitez de rulare s nu dep&easc "- mm<s
bucata 1- euro
*"211-*-- Alte aparate video de 3nregistrat sau de reprodus) c5iar 3ncorpor3nd un
receptor de semnale videofonice) cu band magnetic
bucata 1- euro
*"21,---- Alte aparate video de 3nregistrat sau de reprodus) c5iar 3ncorpor3nd un
receptor de semnale videofonice
bucata 1- euro
*"2"- Aparate de luat imagini fi'e &i alte camere video cu 3nregistrare) aparate
fotografice numerice
bucata 3- euro
*"2( Aparate de recepie pentru radiotelefonie) radiotelegrafie sau radiodifuziune)
c5iar combinate 3n acela&i corp) cu un aparat de 3nregistrare sau de
reproducere a sunetului sau cu un ceas
valoarea 3n lei 1"?
*(-3 Autoturisme &i alte autove5icule) 3n principal concepute pentru transportul
persoanelor 8altele dec3t cele de la poziia tarifar *(-29) inclusiv ma&inile
de tipul .breeH. &i ma&inile de curseD
; Alte ve5icule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin sc3nteieD
*(-321 ; ; 2u capacitatea cilindric de ma'imum 1--- cm
3
cm
3
-)3- euro
*(-322 ; ; 2u capacitatea cilindric de peste 1--- cm
3
) dar de ma'imum 1"-- cm
3
cm
3
-)- euro
*(-323 ; ; 2u capacitatea cilindric de peste 1"-- cm
3
) dar de ma'imum 2--- cm
3
cm
3
-)$- euro
; ; 2u capacitatea cilindric de peste 2--- cm
3
) dar de ma'imum 3--- cm
3
cm
3
1)-- euro
*(-32 ; ; 2u capacitatea cilindric de peste 3--- cm
3
cm
3
1)$- euro
; ; Alte ve5icule cu motor cu piston cu aprindere prin compresie 8diesel sau
semi;diesel9D
Autoturisme cu motor cu piston prin aprindere prin compresie 8diesel sau
semi;diesel9D
*(-331 ; ; 2u capacitatea cilindric de ma'imum 1"-- cm
3
cm
3
-)- euro
*(-332 ; ; 2u capacitatea cilindric de peste 1"-- cm
3
) dar de ma'imum 2"-- cm
3
cm
3
1)-- euro
*(-333 ; ; 2u capacitatea cilindric de peste 2"-- cm
3
cm
3
1)$- euro

:8ne(a ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.11-/0 din 17.02.05, +n !igoare 25.03.05;
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.430-/0 din 31.10.03, +n !igoare 01.01.04;
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.45-/0 din 20.02.03, +n !igoare 14.03.03;
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.1184-/0 din 28.0".2002;
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.11"4-/0 din 27.0".2002;
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.$"5-/0 din 05.04.2002;
:8ne(a ,odificat prin .egea nr."4"-/0 din 1".11.2001;
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.438-/0 din 27.07.2001;
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.415-/0 din 2".07.2001;
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.1440-/10 din 28.12.2000;

!o$;E

:?ct.1 e(clus prin .egea nr.1440-/10 din 28.12.2000 pct.2,3 de!in pct.1,2;

1. =n cazul 3n care mrfurile supuse accizelor se e'pediaz 8se transport9) se import 3ntr;o form ce nu
corespunde unitilor de msur 3n care s3nt stabilite cotele accizelor) impozitarea 8aplicarea timbrelor de acciz sau
.!imbrului de acciz. Mrcii comerciale de stat.9 se efectueaz pe baza cotelor aprobate) recalcul3ndu;se volumele 3n
unitatea de msur dat. =n mod similar se efectueaz recalcularea accizelor la spirt) 3n funcie de coninutul de
alcool absolut.
:?ct.1 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;

2. =n cazul 3n care mrfurile supuse accizelor pasibile marcrii cu timbru de acciz sau .!imbru de acciz.
Mrca comercial de stat. se e'pediaz 8transport9) import 3ntr;o form ce nu corespunde unitilor de msur 3n
care s3nt stabilite cotele accizelor) acestor mrfuri li se aplic un singur timbru de acciz sau .!imbru de acciz. Mrca
comercial de stat.) a crui valoare se determin la momentul e'pedierii 8transportrii9) importrii mrfurilor 3n
cauz) pornindu;se de la cotele aprobate) recalculate 3n unitatea de msur necesar.
:?ct.2 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;

:?ct.3 e(clus prin .egea nr.1021-/0 din 25.04.2002, celelalte renu,erotate;
:?ct.3 ,odificat prin .egea nr.507-/0 din 05.10.2001;
:?ct.3 introdus prin .egea nr.1440-/10 din 28.12.2000;
:?ct.3 e(clus prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03, celelate renu,erotate;

3. 0rin derogare de la prevederile art.12") suma accizelor vrsat 3n buget pentru alcoolul etilic nedenaturat
de la poziia tarifar 22-(1----) procurat 3n scopul utilizrii lui 3n medicin 3n volumul contingentului anual stabilit
de Buvern) se restituie conform Regulamentului aprobat de Buvern.
:?ct.3 ,odificat prin .egea nr.45-/0 din 20.02.03, +n !igoare 14.03.03;
:?ct.3 +n redacia .egii nr.1128-/0 din 14.0".2002;
:?ct.3649659 co,pletat prin .egea nr.415-/0 din 2".07.2001;

. 2ota accizului prevzut pentru o grup de mrfuri 8producie9 se aplic pentru toate produsele incluse 3n
grupa respectiv) conform #omenclatorului mrfurilor al Republicii Moldova.
". Sumele accizelor ac5itate de agenii economici la procurarea mrfurilor de la poziiile tarifare 2(-(1-1--)
2(-(2-1--) 2(-(3-1--) 2(-("-) 2(-,--1--) 2(1-1111- ; 2(1-1,2,-) 2,-11-) 2,-1211-) 2,-121,-) 2,-12,)
2,-211) 2,-21,) 2,-22-1--) 2,-23-) 2,-2) 2,-2,-,--) 2,-"11--- ; 2,-"13---) 2,-"1) 2,-"1"---) 2,-"1$)
2,-"1,--- ; 2"-",) 2,-$) 2,-,) 33-2) 32121-) 3212,-1--) 3212,-3,- &i 3212,-,--) 3*1--,--) 3*1(1- se trec
3n cont dac mrfurile 3n cauz s3nt utilizate 3n procesul de producie 3n alt calitate dec3t cea de carburani &i
combustibili) iar cele de la poziiile tarifare 2(1-1131-) 2(1-11(-- &i 2(1-1,21- se trec 3n cont la nivelul agenilor
economici care efectueaz alimentarea aeronavelor. 0rin derogare de la prevederile art.12" din 2odul fiscal 3n cazul
utilizrii mrfurilor menionate 3n calitate de materie prim pentru producerea &i<sau prelucrarea mrfurilor care nu
s3nt supuse accizelor sau 3n calitate de combustibil 8carburani9 3n aviaia civil) trecerea 3n cont a sumelor accizelor
se efectueaz 3n form de stingere a restanelor pltitorului fa de buget la alte impozite &i ta'e) iar 3n lipsa
restanelor sumele accizelor se transfer la contul bancar al agentului economic 3n modul stabilit de Buvern.
:?ct.5 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";

%ot& 0e3i .egea nr.174-/01 din 15.0".200" pri!ind interpretarea punctului 5 din %ot la ane(a la titlul
10 al >odului fiscal nr.11"3-/111 din 24 aprilie 1$$7

:?ct.5 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:?ct.5 co,pletat prin .egea nr.1527-/0 din 12.12.02, +n !igoare 31.12.02;
:?ct.56"9679 introdus prin .egea nr.$"5-/0 din 05.04.2002;

$. Alcoolul etilic nedenaturat de la poziia tarifar 22-(1----) destinat utilizrii 3n industria de parfumerie &i
cosmetic) este scutit de plata accizelor 3n limita volumului stabilit de ministerul de ramur) coordonat cu
%nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat &i Serviciul 6amal) 3n vederea realizrii programului de activitate al industriei
de parfumerie &i cosmetic pe anul respectiv.
:?ct." introdus prin .egea nr.45-/0 din 20.02.03, +n !igoare 14.03.03;

(. 2ota accizelor se ma7oreaz pentru autoturismele cu termenul de e'ploatareD
de la 3 la " ani cu -)-2 euro pentru fiecare cm
3
E
de la " la ( ani cu -)-3 euro pentru fiecare cm
3
.
:?ct.7 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:?ct.7 introdus prin .egea nr.430-/0 din 31.10.03, +n !igoare 01.01.04;

:?ct.8 e(clus prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:?ct.8 introdus prin .egea nr.11-/0 din 17.02.05, +n !igoare 25.03.05;

:7itlul 0 apro-at prin .egea 407-/0 din 2".07.2001;
:?u-licat +n Monitorul Oficial al .Moldo!a nr.1-3#2 din 04.01.2002;
:7itlul 0 pro,ulgat la 27.12.2001;
:7itlul 0 intr +n !igoare de la 01.07.2002;

%ot& 'n cuprinsul titlului 0 cu!intele )autoritate fiscal) se su-stituie prin cu!intele )organ fiscal) confor,
.egii nr.11"3-/0 din 27.0".2002

#i$lul +
)%*I!I"#)E) -I"C)L.

Ca,i$olul 1
%I"P&'I(II GE!E)LE
)r$icolul 129. #oiuni
=n scopul e'ercitrii administrrii fiscale) se definesc urmtoarele noiuniD
19 Organ fiscal ; autoritate a Serviciului 4iscal de StatD %nspectoratul 4iscal 0rincipal de
Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor inspectoratul fiscal de stat teritorial aflat 3n subordonarea
%nspectoratului 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor. #oiunea .inspectoratul
fiscal de stat teritorial. este identic cu noiunea .organ fiscal teritorialE
29 <er!iciul Ciscal de <tat ; sistem centralizat de organe fiscale &i activitatea funcionarilor
fiscali care dein funcii 3n aceste organe) orientat spre e'ercitarea atribuiilor de administrare
fiscal) conform legislaiei fiscaleE
39 >onducere a organului fiscal ; &ef 8&ef ad7unct9 al %nspectoratului 4iscal 0rincipal de
Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelorE &ef 8&ef ad7unct9 al inspectoratului fiscal de stat teritorial.
0entru %nspectoratul fiscal de stat pe municipiul 25i&inu ; &ef 8&ef;ad7unct9 al inspectoratului)
&ef 8&ef;ad7unct9 al oficiului fiscal.
9 Cuncionar fiscal ; persoan cu funcie de rspundere remunerat 3n organul fiscal care
dispune 8sau va dispune) conform procedurii stabilite) 3n cazul 3n care s;a 3ncadrat pentru prima
dat 3n organul fiscal9 de grade de calificare potrivit prezentului titlu &i actelor normative
adoptate 3n conformitate cu acesta. #oiunea .funcionar fiscal. este identic cu noiunile
.persoan cu funcie de rspundere a organului fiscal. &i .persoan cu funcie de rspundere a
Serviciului 4iscal de Stat.) prevzute de prezentul cod.
"9 epre3entant al contri-ua-ilului 6al persoanei9 ; persoan care acioneaz 3n baza unei
procuri) eliberate 3n conformitate cu legislaiaE avocat 3nvestit cu 3mputerniciri conform
legislaieiE printe) 3nfietor) tutore sau curator 3n cazul persoanei fizice lipsite de capacitate de
e'erciiu sau cu capacitate de e'erciiu restr3nsE alte persoane care) conform legislaiei) pot avea
calitatea de reprezentant.
$9 O-ligaie fiscal ; obligaie a contribuabilului de a plti la buget o anumit sum ca
impozit) ta') ma7orare de 3nt3rziere 8penalitate9 &i<sau amend.
(9 ?erioad fiscal ; timp) stabilit conform legislaiei fiscale) pentru care se e'ecut
obligaia fiscal.
*9 7er,en de stingere a o-ligaiei fiscale ; perioad) stabilit conform legislaiei fiscale) 3n
care trebuie s fie e'ecutat obligaia fiscal) incluz3nd &i ultima sa zi 3n orele de program ale
organului fiscal. +ac ultima zi a perioadei este una de odi5n) se va considera o ultim zi prima
zi lucrtoare care urmeaz dup ziua de odi5n. =n mod analogic se determin &i termenele de
e'ecutare a altor aciuni prevzute de legislaia fiscal.
,9 Bare de sea, fiscal ; orice declaraie) informaie) calcul) not informativ) alt
document) care s3nt prezentate sau trebuie s fie prezentate organului fiscal) privind calcularea)
ac5itarea) reinerea impozitelor) ta'elor) ma7orrilor de 3nt3rziere 8penalitilor9 &i<sau amenzilor
ori privind alte fapte ce in de na&terea) modificarea sau stingerea obligaiei fiscale.
,
1
9 Bare de sea, fiscal unificat ; declaraie) prezentat sau care trebuie s fie
prezentat organului fiscal) privind calcularea) ac5itarea) reinerea impozitelor) ta'elor) primelor
de asigurare obligatorie de asisten medical) ma7orrilor de 3nt3rziere 8penalitilor9 &i<sau
amenzilor de ctre 3ntreprinztorul individual) gospodria rneasc 8de fermier9 al cror numr
mediu anual de salariai) pe parcursul perioadei fiscale) nu dep&e&te 3 uniti &i care nu s3nt
3nregistrai ca pltitori de !.6.A.
1-9 Bocu,ente de e!iden ; documente privitoare la operaiuni) la efectuarea plilor
aferente acestor operaiuni) inclusiv documente confirmative) orice alte documente prevzute)
conform actelor normative) pentru activitatea contribuabilului. =n categoria documentelor de
eviden intr documentele de eviden contabil 8prevzute 3n legislaia privind evidena
contabil9) drile de seam financiare) informaiile) registrele contabile) titlurile de crean)
datele contabile 8sub orice form) inclusiv computerizat9 etc.
119 >ontrol fiscal ; verificare a corectitudinii cu care contribuabilul e'ecut obligaia
fiscal &i alte obligaii prevzute de legislaia fiscal) inclusiv verificare a altor persoane sub
aspectul legturii lor cu activitatea contribuabilului prin metode) forme &i operaiuni prevzute de
prezentul cod.
129 'nclcare fiscal ; aciune sau inaciune) e'primat prin ne3ndeplinire sau 3ndeplinire
neadecvat a prevederilor legislaiei fiscale) prin 3nclcare a drepturilor &i intereselor legitime ale
participanilor la raporturile fiscale) pentru care este prevzut rspundere 3n conformitate cu
prezentul cod.
139 estan ; sum pe care contribuabilul era obligat s o plteasc la buget ca impozit)
ta' sau alt plat) dar pe care nu a pltit;o 3n termen) precum &i suma ma7orrii de 3nt3rziere
8penalitii9 &i<sau amenzii.
19 G(ecutare silit a o-ligaiei fiscale ; aciuni 3ntreprinse de organul fiscal pentru
perceperea forat a restanei.
1"9 Iunuri ; totalitate de valori materiale &i de active imateriale) inclusiv de bani &i de
valori mobiliare) care se afl 3n proprietatea persoanei) indiferent de faptul 3n a crei folosin
efectiv este) precum &i de alte drepturi patrimoniale.
1$9 <ec*estrare a -unurilor ; aciuni 3ntreprinse de organul fiscal pentru indisponibilizarea
bunurilor persoanei.
1(9 >ont -ancar ; cont desc5is 3n o instituie financiar 8sucursal sau filiala acesteia9 din
Republica Moldova sau din strintate.
1*9 <u, pltit +n plus ; sum pltit ca impozit) ta') ma7orare de 3nt3rziere 8penalitate9
&i<sau amend prin vrsare sau 3ncasare) inclusiv prin e'ecutare silit) 3n cuantum mai mare dec3t
cel prevzut 3n conformitate cu legislaia fiscal.
1,9 <ecret fiscal ; orice informaie de care dispun organele cu atribuii de administrare
fiscal) inclusiv informaia despre contribuabil ce constituie secret comercial) cu e'cepia
informaiei despre 3nclcarea legislaiei fiscale.
2-9 >onducere a organelor !a,ale ; directorul general al Serviciul 6amal 8vicedirectorii
acestuia9) &efii birourilor vamale 8&efii ad7unci ai acestora9.
0revederile menionate nu permit contribuabilului sau reprezentantului acestuia s rein
informaia solicitat de organul fiscal conform legislaiei fiscale &i nu interzic Ministerului
4inanelor &i organului fiscal s publice denumirea 8numele9 persoanelor care 3ncalc legislaia
fiscal.
:8rt.12$ ,odificat prin .egea nr.82-/01 din 2$.03.2007, +n !igoare 04.05.2007;
:8rt.12$ ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200"; J
:8rt.12$ ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.12$ ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 130. Raporturile reglementate
0rezentul titlu reglementeaz raporturile care apar 3n cadrul administrrii fiscale.

)r$icolul 131. 1rganele cu atribuii de administrare fiscal
819 1rgane care e'ercit atribuii de administrare fiscal s3ntD organele fiscale) 2entrul
pentru 2ombaterea 2rimelor :conomice &i 2orupiei) organele vamale) serviciile de colectare a
impozitelor &i ta'elor locale din cadrul primriilor &i alte organe abilitate) conform legislaiei.
829 1rganele cu atribuii de administrare fiscal) 3n procesul e'ercitrii atribuiilor
respective) conlucreaz 3ntre ele &i colaboreaz cu alte autoriti publice.
839 1rganele cu atribuii de administrare fiscal) 3n cazul efecturii unor aciuni 3n baza
3nelegerilor reciproce) se informeaz despre msurile 3ntreprinse &i despre rezultatele lor) fac
sc5imb de informaii 3n scopul e'ercitrii atribuiilor.
89 1rganele cu atribuii de administrare fiscal au dreptul s colaboreze cu organele
competente din alte ri &i s fie membre ale organizaiilor internaionale de specialitate. Modul
de colaborare &i de activitate este stabilit 3n baza tratatelor internaionale la care Republica
Moldova este parte.
8"9 1rganele cu atribuii de administrare fiscal s3nt obligate &i 3n drept s prezinte
informaiile de care dispun referitor la un contribuabil concretD
a9 funcionarilor fiscali &i persoanelor cu funcie de rspundere ale autoritilor publice) 3n
ale cror atribuii intr e'ercitarea controlului asupra respectrii legislaiei fiscale ; 3n scopul
3ndeplinirii de ctre ei a funciilor de serviciuE
b9 instituiilor de drept ; despre 3nclcrile fiscaleE
c9 instanelor de 7udecat ; 3n scopul e'aminrii cazurilor ce in de competena acestoraE
d9 oficiilor de e'ecutare ale +epartamentului de e'ecutare ; pentru e'ecutarea
documentelor e'ecutoriiE
e9 organelor fiscale ale altor ri) 3n conformitate cu tratatele internaionale la care
Republica Moldova este parteE
f9 personalului Ministerului 4inanelor &i autoritilor administraiei publice locale ;
e'clusiv 3n scopul perfecionrii politicii fiscale &i elaborrii bugetului de stat &i bugetelor
unitilor administrativ;teritorialeE
g9 autoritilor administraiei publice centrale &i locale) la solicitarea acestora) precum &i
mi7loacelor de informare 3n mas ; e'clusiv despre 3nclcarea legislaiei fiscale) dac acest fapt
nu este 3n detrimentul intereselor legale ale organelor de drept &i ale celor 7udiciare.
:8rt.131 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.131 ,odificat prin .egea nr."4-/01 din 30.03.0", +n !igoare 28.04.0";
:8rt.131 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.131 cap.1 introdus prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

Ca,i$olul 2
&G)!UL -I"C)L
:8rt.131 cap.2 e(clus prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 132. Sarcina de baz &i principiile generale de organizare a organului fiscal
819 Sarcina de baz a organului fiscal const 3n e'ercitarea controlului asupra respectrii
legislaiei fiscale) asupra calculrii corecte) vrsrii depline &i la timp la buget a sumelor
obligaiilor fiscale.
829 %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor &i fiecare
inspectorat fiscal de stat teritorial) fiind subordonat primuluiD
a9 au statut de persoan 7uridic &i s3nt finanate de la bugetul de statE
b9 activeaz 3n temeiul 2onstituiei Republicii Moldova) al prezentului cod &i al altor legi)
al 5otr3rilor 0arlamentului) al decretelor 0re&edintelui Republicii Moldova) al 5otr3rilor &i
ordonanelor Buvernului) al deciziilor 3n problemele fiscale adoptate de autoritile administraiei
publice locale 3n limitele competenei.
839 Ministerul 4inanelor e'ercit diri7area metodologic a activitii %nspectoratului 4iscal
0rincipal de Stat fr ingerine 3n activitatea lui &i a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.
89 Modul de funcionare a organului fiscal) de aprobare a structurii) a personalului scriptic
&i a fondului de retribuire a muncii precum &i modul de atribuire a gradelor de calificare
funcionarilor ei s3nt stabilite 3n Regulamentul) aprobat de Buvern.
8"9 Structura organizatoric a Serviciului 4iscal de Stat se aprob de Buvern) iar raza de
activitate a organelor fiscale teritoriale &i raza de deservire a contribuabililor ; de ctre
%nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor.
:8rt.132 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;
:8rt.132 ,odificat prin .egea nr.114"-/0 din 20.0".2002;

)r$icolul 133. Atribuiile organului fiscal
819 %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor 8denumit 3n
continuare %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat9 e'ercit urmtoarele atribuiiD
a9 efectueaz supraveg5erea activitii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale 3n vederea
e'ercitrii controlului fiscal) asigur crearea &i funcionarea unui sistem informaional unic
privind contribuabilii &i obligaiile fiscaleE
b9 controleaz activitatea inspectoratelor fiscale de stat teritoriale) e'amineaz scrisorile)
cererile &i reclamaiile referitoare la aciunile acestora) ia msuri 3n vederea eficientizrii
activitii lorE
c9 emite ordine) instruciuni &i alte acte 3n vederea e'ecutrii legislaiei fiscaleE
d9 organizeaz popularizarea legislaiei fiscale) rspunde la scrisorile) reclamaiile &i la alte
petiii ale contribuabililor 3n modul stabilitE
e9 efectueaz controale fiscaleE
f9 organizeaz &i efectueaz) dup caz) e'ecutarea silit a obligaiilor fiscaleE
g9 e'amineaz contestaii &i emite decizii pe marginea lorE
59 e'ercit controlul asupra respectrii legislaiei fiscale 3n activitatea organelor vamale &i
serviciilor de colectare a impozitelor &i ta'elor locale &i prezint autoritilor competente
propuneri viz3nd tragerea la rspundere a funcionarilor acestor autoriti care au 3nclcat
legislaia fiscalE
i9 organizeaz diferite concursuri) cu stimularea din surse bugetare a contribuabililor care)
direct sau indirect) &i;au adus contribuia la 3mbuntirea procesului de administrare fiscal
&i<sau la ma7orarea 3ncasrilor la bugetul public naional. 1rganizarea concursurilor se efectueaz
3n modul stabilit de BuvernE
79 colaboreaz cu autoriti din alte state 3n baza tratatelor internaionale la care Republica
Moldova este parte &i activeaz 3n cadrul organizaiilor internaionale de specialitate al cror
membru esteE
H9 prezint informaii &i rapoarte asupra obligaiilor fiscale) inclusiv asupra restanelor) 3n
conformitate cu instruciunile Ministerului 4inanelorE
l9 deleag atribuii inspectoratelor fiscale de stat teritorialeE
m9 pre3nt3mpin) depisteaz &i curm 3nclcrile ce in de repatrierea mi7loacelor bne&ti) a
mrfurilor &i serviciilor provenite din tranzaciile economice e'terneE
n9 e'ercit alte atribuii prevzute de legislaie.
829 %nspectoratul fiscal de stat teritorial e'ercit urmtoarele atribuiiD
a9 3ntreprinde msuri pentru asigurarea stingerii obligaiilor fiscaleE
b9 popularizeaz legislaia fiscal &i e'amineaz scrisorile) cererile &i reclamaiile
contribuabililorE
c9 asigur evidena integral &i conform a contribuabililor &i a obligaiilor fiscale) cu
e'cepia celor administrate de alte organeE
d9 efectueaz controale fiscaleE
e9 efectueaz e'ecutarea silit a obligaiilor fiscaleE
f9 asigur gratuit contribuabilii cu formulare tipizate de dri de seam fiscale) elaborate 3n
conformitate cu instruciunile respectiveE
g9 elibereaz) contra plat) subiecilor impunerii formulare de facturi fiscale) timbre 8mrci9
de acciz 3n modul stabilit de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de StatE
59 sigileaz ma&inile de cas &i de control ale contribuabililor) ine evidena lor) efectueaz
controale privind utilizarea<neutilizarea lor de contribuabili la decontrile 3n numerarE
i9 e'amineaz contestaii) cereri prealabile &i emite decizii asupra lorE
79 e'ercit alte atribuii prevzute de legislaie.
839 %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat 3&i e'ercit atribuiile pe 3ntreg teritoriul
Republicii Moldova) iar inspectoratul fiscal de stat teritorial poate s;&i e'ercite atribuiile 3n
afara teritoriului stabilit numai cu autorizarea conducerii %nspectoratului 4iscal 0rincipal de Stat.
:8rt.133 ,odificat prin .egea nr.441-/01 din 28.12.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.133 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.133 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.133 ,odificat prin .egea nr.432-/0 din 24.12.04, +n !igoare 07.02.05;
:8rt.133 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 134. +repturile organului fiscal &i ale funcionarului fiscal
819 1rganul fiscal &i funcionarul fiscal au dreptulD
a9 s efectueze controale asupra modului 3n care contribuabilii) organele vamale &i
serviciile de colectare a impozitelor &i ta'elor locale) alte persoane respect legislaia fiscal) s
cear e'plicaiile &i informaiile de rigoare asupra problemelor identificate 3n timpul controluluiE
b9 3n procesul controalelor fiscale) s cear &i s primeasc gratuit de la orice persoan
informaii) date) documente) necesare 3n e'ercitarea atribuiilor) cu e'cepia informaiilor care
constituie secret de stat) precum &i copiile de pe ele) dac acestea se ane'eaz la actul de controlE
c9 s efectueze vizite fiscaleE
d9 s desc5id &i s e'amineze) s sigileze) dup caz) indiferent de locul aflrii lor)
3ncperile de producie) depozitele) spaiile comerciale &i alte locuri cu e'cepia domiciliului &i
re&edinei) folosite pentru obinerea de venituri sau pentru 3ntreinerea obiectelor impozabile)
altor obiecte) documentelorE
e9 s aib acces la sistemul electronic de eviden contabil al contribuabiluluiE
f9 s controleze autenticitatea datelor din documentele de eviden &i din drile de seam
fiscale ale contribuabiluluiE
g9 s ridice de la contribuabil documente 3n cazurile &i 3n modul prevzut de prezentul titluE
59 s constate 3nclcrile legislaiei fiscale &i s aplice msurile prevzute de legislaieE
i9 s porneasc 3n instanele 7udectore&ti competente aciuni contra contribuabililor
privindD
F anularea unor tranzacii &i 3ncasarea la buget a mi7loacelor obinute din aceste tranzaciiE
F anularea 3nregistrrii 3ntreprinderii) organizaiei 3n cazul 3nclcrii modului stabilit de
fondare a acestora sau al necorespunderii actelor de constituire prevederilor legislaiei &i
3ncasarea veniturilor obinute de acesteaE
F lic5idarea 3ntreprinderii) organizaiei 3n temeiurile stabilite de legislaie &i 3ncasarea
veniturilor obinute de acesteaE
F alte aciuni 3n conformitate cu legislaiaE
79 s cear &i s verifice lic5idarea 3nclcrii legislaiei fiscale) s aplice) dup caz) msuri
de constr3ngereE
H9 la estimarea obiectelor impozabile &i la calcularea impozitelor &i ta'elor) s utilizeze
metode &i surse directe &i indirecteE
l9 s primeasc 3n numerar impozite) ta'e) ma7orri de 3nt3rziere 8penaliti9 &i<sau amenziE
m9 s efectueze e'ecutarea silit a obligaiilor fiscale 3n modul stabilit de legislaia fiscalE
n9 s sec5estreze) 3n modul stabilit de lege) orice bun) cu e'cepia celui care) 3n
conformitate cu prezentul cod &i cu alte acte legislative nu este sec5estrabilE
o9 s suspende) 3n modul stabilit de lege) operaiunile la conturile bancare ale
contribuabilului) cu e'cepia contului de 3mprumut) a contului provizoriu 8de acumulare a
mi7loacelor financiare pentru formarea sau ma7orarea capitalului social9) precum &i a conturilor
persoanelor fizice care nu s3nt subieci ai activitii de 3ntreprinztorE
p9 s citeze la organul fiscal contribuabilul) persoana presupus a fi subiectul impozitrii)
persoana cu funcie de rspundere a contribuabilului) inclusiv responsabilul de evidena
documentelor referitoare la persoana presupus a fi subiectul impozitrii pentru a depune
mrturii) a prezenta documente &i informaii 3n problema de interes pentru organul fiscal) cu
e'cepia documentelor &i informaiilor care) potrivit legii) constituie secret de statE
r9 3n procesul determinrii cuantumului impozitelor) ta'elor) ma7orrilor de 3nt3rziere
8penalitilor9 &i<sau amenzilor ori al perceperii lor) s solicite de la instituiile financiare
8sucursalele sau filialele acestora9 prezentarea documentelor referitoare la clienii acestoraE
s9 s solicite efectuarea &i s efectueze controale fiscale 3n alte ri 3n baza tratatelor
internaionale la care Republica Moldova este parteE
t9 s solicite organelor competente din alte state informaii despre activitatea
contribuabililor fr acordul acestora din urmE
u9 s prezinte organelor competente din alte state informaii despre relaiile contribuabililor
strini cu cei auto5toni fr acordul sau 3n&tiinarea acestora din urmE
v9 s utilizeze dri de seam fiscale) corespondena cu contribuabilii &i informaii ale
autoritilor publice pe supori electronici &i de alt fel) perfectai &i prote7ai conform legislaiei 3n
domeniuE
'9 s foloseasc mi7loace de informare 3n mas pentru popularizarea &i respectarea
legislaiei fiscaleE
A9 s 3ntreprind alte aciuni prevzute de legislaia fiscal.
829 %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat are dreptul s instituie posturi fiscale altele dec3t
cele instituite 3n conformitate cu actele legislative &i alte acte normative.
839 1rganul fiscal este 3n drept s revoce) s modifice sau s suspende) 3n condiiile
legislaiei) actele sale cu caracter normativ &i cele cu caracter individual dac ele contravin
legislaiei. Actele inspectoratelor fiscale de stat teritoriale care contravin legislaiei pot fi anulate)
modificate sau suspendate &i de ctre %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat.
89 2erinele &i dispoziiile legale ale funcionarului fiscal s3nt e'ecutorii pentru toate
persoanele) inclusiv pentru cele cu funcie de rspundere.
8"9 =mpiedicarea de a;&i e'ercita atribuiile) ofensarea) ameninarea) 3mpotrivirea)
violentarea) atentarea la viaa) la sntatea &i la averea funcionarului fiscal) precum &i a rudelor
lui apropiate) 3n timpul e'ercitrii atribuiilor sau 3n legtur cu aceasta atrag rspunderea
prevzut de lege.
8$9 4uncionarul fiscal 3&i e'ercit atribuiile privind controlul fiscal la faa locului sau
privind e'ecutarea silit a obligaiei fiscale 3n baza unei decizii emise de conducerea organului
fiscal.
:8rt.134 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.134 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.134 ,odificat prin .egea nr.287-/01 din 11.11.05, +n !igoare 02.12.05;
:8rt.134 co,pletat prin .egea nr.22-/01 din 08.04.05, +n !igoare 2$.04.05;
:8rt.134 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.134 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;
:8rt.134 ,odificat prin .egea nr.114"-/0 din 20.0".2002;

:8rt.135 e(clus prin .egea nr.114"-/0 din 20.0".2002;

)r$icolul 136. 1bligaiile organului fiscal &i ale funcionarului fiscal
1rganul fiscal &i funcionarul fiscal au urmtoarele obligaiiD
a9 s acioneze 3n strict conformitate cu 2onstituia Republicii Moldova) cu prezentul cod
&i cu alte acte normativeE
b9 s trateze cu respect &i corectitudine contribuabilul) reprezentantul lui) ali participani la
raporturile fiscaleE
c9 s popularizeze legislaia fiscalE
d9 s informeze contribuabilul) 3n cazurile prevzute de legislaia fiscal sau la solicitarea
acestuia) despre drepturile &i obligaiile luiE
e9 s informeze contribuabilul) la cerere) despre impozitele &i ta'ele 3n vigoare) despre
modul &i termenele lor de ac5itare &i despre actele normative respectiveE
f9 s asigure gratuit contribuabilul cu formulare tipizate de dare de seam fiscalE
g9 s efectueze) la cererea contribuabilului) compensarea sau perfectarea materialelor
pentru restituirea sumelor pltite 3n plus sau a sumelor care) conform legislaiei fiscale) urmeaz
a fi restituiteE
59 la cererea scris a contribuabilului) 3n care se indic destinaia certificatului) s elibereze
certificate privind lipsa sau e'istena restanelor fa de buget &i certificate care confirm
3nregistrarea 3n calitate de pltitor al impozitului pe venit &i !.6.A.. 4ormularul;tip al
certificatelor menionate se elaboreaz de ctre %nspectoratul 4iscal 0rincipal de StatE
i9 3n lipsa tratatului internaional care reglementeaz impozitarea sau include norme care
reglementeaz impozitarea) la solicitarea scris a nerezidentului sau persoanei 3mputernicite de el
8pltitorul venitului9) s elibereze certificatul despre sumele veniturilor obinute 3n Republica
Moldova &i impozitele ac5itate 8reinute9. 4ormularul;tip al certificatului menionat se elaboreaz
de ctre %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelorE
79 s primeasc &i s 3nregistreze cereri) comunicri &i alte informaii despre 3nclcri
fiscale &i s le verifice) dup cazE
H9 s e'amineze petiiile) cererile &i reclamaiile contribuabililor 3n modul stabilit de legeE
l9 s in evidena contribuabililor &i a obligaiilor fiscaleE
m9 s efectueze controale fiscale &i s 3ntocmeasc actele de rigoareE
n9 3n cazul depistrii unei 3nclcri fiscale &i ne3ndeplinirii cerinelor legale ale
funcionarului fiscal) s emit decizie privind aplicarea de sanciuniE
o9 s remit contribuabilului sau reprezentantului acestuia) 3n termenele prevzute de
legislaia fiscal) decizia emisE
p9 s nu foloseasc situaia de serviciu 3n interese personale mesc5ineE
r9 s 3ntreprind &i alte aciuni prevzute de legislaia fiscal.
:8rt.13" ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.13" ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.13" ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.13" ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

:8rt.137-144 e(cluse prin .egea nr.114"-/0 din 20.0".2002;

)r$icolul 141. Ridicarea documentelor
819 +ocumentele se ridic 3n cazurileD
a9 necesitii de a proba prin documente 3nclcarea fiscalE
b9 probabilitii dispariiei acestoraE
c9 3n alte cazuri e'pres prevzute de legislaia fiscal.
829 4uncionarii fiscali ridic documentele indiferent de apartenena &i de locul aflrii lor)
asigur3nd pstrarea lor 3n organul fiscal.
839 Ridicarea documentelor se efectueaz 3n prezena persoanei de la care acestea se ridic)
iar dac ea lipse&te sau refuz s participe la procedura de ridicare) 3n prezena a doi martori
asisteni.
89 Asupra cazului de ridicare a documentelor se 3ntocme&te un proces;verbal) 3n care se
indicD
a9 data &i locul 3ntocmiriiE
b9 funcia) numele &i prenumele funcionarului fiscal &i ale persoanei de la care se ridic
documenteleE
c9 date despre proprietar sau posesorE
d9 lista documentelor ridicateE
e9 timpul &i motivul ridicriiE
f9 numele) prenumele) adresa martorilor asisteni) dup caz.
8"9 0rocesul;verbal este semnat de persoana care l;a 3ntocmit &i de persoana de la care s;au
ridicat documentele ori de martorii asisteni. +ac persoana de la care se ridic documentele
refuz s semneze procesul;verbal) 3n el se va consemna refuzul.
8$9 +ocumentele ridicate) dup utilizare) s3nt restituite persoanei de la care au fost ridicate
sau) 3n lipsa acesteia) persoanei care o 3nlocuie&te.
:8rt.145 +n redacia .egii nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 146. 0ostul fiscal
819 0ostul fiscal se creeaz de organul fiscal 3n scopul prevenirii &i depistrii cazurilor de
3nclcare fiscal) inclusiv a cazurilor de esc5ivare de la stingerea obligaiilor fiscale) precum &i 3n
scopul e'ercitrii altor atribuii de administrare fiscal.
829 0osturile fiscale pot fi staionare &i mobile. 0ostul fiscal staionar este amplasat 3ntr;un
loc stabil &i special amena7at) unde 3&i e'ercit atribuiile. 0ostul fiscal mobil) asigurat cu
mi7loace te5nice) inclusiv de transport) se deplaseaz) dup caz) 3n raza teritoriului controlat.
839 0ostul fiscal este constituit din cel puin un funcionar fiscal &i) 3n funcie de caz &i de
modul efecturii controlului) din colaboratori ai organelor afacerilor interne sau ai unui alt organ.
89 %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat) 3n comun cu organele de resort) 5otr&te asupra
instituirii posturilor fiscale) stabile&te tipul &i locul de amplasare) aprob regulamentul lor. =n
cazul crerii de posturi fiscale 3n locuri publice) decizia este coordonat cu organul e'ecutiv al
administraiei publice locale. =n cazul crerii de posturi fiscale pe teritoriul unui agent economic)
acesta este obligat s asigure personalului lor accesul &i condiiile necesare e'ercitrii atribuiilor.
:8rt.14" ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

)r$icolul 147. 2olaborarea organului fiscal cu autoritile publice
819 Autoritile publice prezint organului fiscal datele &i materialele necesare 3ndeplinirii
atribuiilor ei) cu e'cepia datelor a cror prezentare este e'pres interzis prin lege.
829 Autoritile administraiei publice centrale &i locale deleag persoane cu funcie de
rspundere pentru a acorda asisten organului fiscal 3n 3ndeplinirea atribuiilor ei. +ecizia
privind delegarea persoanei cu funcie de rspundere se adopt 3n termen de " zile lucrtoare de
la data depunerii cererii de ctre organul fiscal) cu e'cepia cazurilor de urgen.
839 La cererea organelor de drept) organul fiscal acord asisten la determinarea
obligaiilor fiscale 3n cadrul proceselor penale) precum &i la 7udecarea cazurilor de 3nclcare a
legislaiei fiscale.
89 1rganul fiscal colaboreaz cu alte autoriti publice) 3n limita atribuiilor prevzute de
legislaia fiscal) &i elaboreaz indicaii metodice 3n domeniul administrrii impozitelor &i ta'elor
locale) conform legislaiei 3n vigoare.
8"9 1rganul fiscal decide 3n mod autonom asupra programului de activitate. 2ontroalele &i
alte aciuni ale lui nu pot fi sistate dec3t de organele abilitate cu acest drept 3n temeiul legislaiei.
:8rt.147 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

)r$icolul 143. Selectarea) 3ncadrarea &i concedierea funcionarilor fiscali
819 4uncionarii fiscali s3nt selectai) indiferent de ras) naionalitate) origine etnic) se')
confesiune) din r3ndurile cetenilor Republicii Moldova care domiciliaz pe teritoriul ei) au
studiile corespunztoare) s3nt api din punct de vedere medical pentru e'ercitarea funciei &i nu
cad sub incidena restriciilor prevzute de Legea serviciului public. =ncadrarea 3n organul fiscal
se face 3n conformitate cu legislaia privind serviciul public &i legislaia muncii.
829 0ersoanele 3ncadrate 3n organul fiscal 3n calitate de funcionar fiscal depun 7urm3ntul
3n conformitate cu Legea serviciului public &i s3nt supuse 3nregistrrii dactiloscopice de stat
obligatorii) 3n conformitate cu legislaia.
839 4uncionarii fiscali au dreptul s poarte 3n e'erciiul funciunii uniform) eliberat
gratuit) cu 3nsemnele gradului de calificare respectiv) conform modelului &i normelor stabilite de
Buvern.
89 4uncionarilor fiscali) ca o confirmare a 3mputernicirilor lor) li se elibereaz legitimaii)
al cror model &i mod de eliberare s3nt stabilite de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat.
8"9 4uncionarul fiscal 3n e'erciiul funciunii este reprezentant al puterii de stat &i se afl
sub ocrotirea statului.
8$9 !ransferul) concedierea) aplicarea de msuri disciplinare funcionarului fiscal in de
competena autoritii care l;a 3ncadrat &i se efectueaz 3n conformitate cu legislaia.
8(9 4uncionarului fiscal 3i este interzis s desf&oare 3n cumul o alt activitate remunerat
83n afar de activitatea &tiinific) didactic &i de creaie9 &i s fie 3mputernicit al unui ter 3n
organul fiscal.
:8rt.148 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.148 co,pletat prin .egea nr.12-/0 din 0".02.04, +n !igoare 27.02.04;
:8rt.148 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;
:8rt.148 ,odificat prin .egea nr.114"-/0 din 20.0".2002;

)r$icolul 149. Bradele de calificare ale funcionarilor fiscali
819 0entru funcionarii fiscali se instituie urmtoarele grade de calificareD
consilier principal de stat 3n serviciul fiscalE
consilier de stat de gradul % 3n serviciul fiscalE
consilier de stat de gradul %% 3n serviciul fiscalE
consilier de stat de gradul %%% 3n serviciul fiscalE
inspector de gradul % 3n serviciul fiscalE
inspector de gradul %% 3n serviciul fiscalE
inspector de gradul %%% 3n serviciul fiscalE
829 Bradele de calificare ale funcionarilor fiscali se egaleaz cu gradele de calificare
prevzute de Legea serviciului public 3n ordinea stabilit de Buvern.
839 Modul de conferire a gradelor de calificare &i cuantumul suplimentelor pentru ele se
stabilesc 3n Regulamentul Serviciului 4iscal de Stat) aprobat de Buvern. 2onferirea gradului se
consemneaz 3n carnetul de munc.
:8rt.14$ ,odificat prin .egea nr.114"-/0 din 20.0".2002;

:8rt.150 e(clus prin .egea nr.114"-/0 din 20.0".2002;

)r$icolul 111. Aprarea drepturilor &i intereselor funcionarilor fiscali
819 +repturile &i interesele funcionarilor fiscali s3nt aprate conform Legii privind
protecia muncii &i prezentului cod.
829 0entru pierderile suportate 3n legtur cu 3ndeplinirea atribuiilor 3n organul fiscal) se
acord urmtoarele despgubiriD
a9 3n caz de deces al funcionarului fiscal) familiei acestuia sau persoanelor 3ntreinute de el
li se plte&te de la bugetul de stat un a7utor unic) ec5ivalent cu 1- salarii anuale) calculat 3n
funcie de salariul din ultimul an calendaristic de activitate al decedatuluiE
b9 3n cazul unor leziuni corporale care e'clud posibilitatea funcionarului fiscal de a
e'ercita 3n continuare profesia) se plte&te de la bugetul de stat un a7utor unic) fa de suma
calculat conform lit.a9 3n proporie deD
$- ? ; invalizilor de gradul %E
- ? ; invalizilor de gradul %%E
2- ? ; invalizilor de gradul %%%.
839 0ersoanele ale cror aciuni au cauzat funcionarului fiscal decesul ori leziuni corporale
sau au contribuit la ele restituie la bugetul de stat sumele pltite conform alin.829.
89 0re7udiciul cauzat bunurilor funcionarului fiscal 3n legtur cu e'ercitarea atribuiilor
3n organul fiscal se repar pe deplin de la bugetul de stat) suma reparatorie fiind 3ncasat ulterior
de la persoanele vinovate.
:8rt.151 ,odificat prin .egea nr.114"-/0 din 20.0".2002;

)r$icolul 112. Asigurarea material &i social a funcionarului fiscal
819 4uncionarul fiscal 3n e'ercitarea atribuiilor este asigurat cu mi7loace de transport)
te5nice &i alte mi7loace necesare 3ndeplinirii obligaiilor de serviciu.
829 Asistena social &i asigurarea cu pensie a funcionarului fiscal se efectueaz 3n modul
stabilit de legislaie.
839 0ot fi prevzute) conform legislaiei) &i alte msuri de asigurare material &i de acordare
a asistenei sociale personalului organului fiscal.
:8rt.152 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 113. Rspunderea funcionarului fiscal. +reptul de a contesta aciunile lui
819 0entru aciuni ilegale) funcionarul fiscal poart rspunderea prevzut de legislaie.
829 0re7udiciul cauzat de funcionarul fiscal prin aciune ilegal urmeaz s fie reparat 3n
modul prevzut de legislaie.
839 +ecizia organului fiscal &i aciunea funcionarului fiscal pot fi contestate de
contribuabil 3n modul prevzut de prezentul cod &i de alte acte normative.
:8rt.153 ,odificat prin .egea nr.114"-/0 din 20.0".2002;

Ca,i$olul 3
)L#E &G)!E CU )#I2U(II %E )%*I!I"#)E -I"C)L.
:Benu,irea cap.3 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

1../)r$icolul 113
1
. Atribuiile &i drepturile 2entrului pentru 2ombaterea 2rimelor
:conomice &i 2orupiei
819 2entrul pentru 2ombaterea 2rimelor :conomice &i 2orupiei &i organele sale teritoriale
e'ercit atribuii de administrare fiscal 3n limita drepturilor &i obligaiilor prevzute de Legea cu
privire la 2entrul pentru 2ombaterea 2rimelor :conomice &i 2orupiei &i 3n modul stabilit de
prezentul cod &i de alte acte normative adoptate 3n conformitate cu acesta.
829 =n procesul e'ercitrii atribuiilor lor) organele 2entrului pentru 2ombaterea 2rimelor
:conomice &i 2orupiei dispun de drepturile organelor fiscale) iar anga7aii lor ; de drepturile
funcionarului fiscal) inclusiv de dreptul de a calcula obligaia fiscal &i de a o e'ecuta silit) 3n
modul stabilit de legislaia fiscal.
:8rt.153
1
+n redacia .egii nr.1$7-/0 din 15.05.03, +n !igoare 31.05.03;
:8rt.153
1
introdus prin .egea nr.114"-/0 din 20.0".2002;

)r$icolul 114. Atribuiile &i drepturile organelor vamale
819 1rganele vamale e'ercit atribuii de administrare fiscal potrivit prezentului cod)
2odului vamal &i altor acte normative adoptate 3n conformitate cu acestea.
829 1rganele vamale e'ercit drepturi ce in de asigurarea stingerii obligaiilor fiscale
aferente trecerii frontierei vamale &i<sau plasrii mrfurilor 3n regim vamal potrivit 2odului
vamal) prezentului cod 3n cazurile e'pres prevzute de el) precum &i altor acte normative
adoptate 3n conformitate cu acestea.

)r$icolul 111. 1bligaiile organelor vamale
819 1rganele vamale au obligaii ce in de asigurarea stingerii obligaiilor fiscale aferente
trecerii frontierei vamale &i<sau plasrii mrfurilor 3n regim vamal potrivit 2odului vamal)
prezentului cod 3n cazurile e'pres prevzute de el) precum &i altor acte normative adoptate 3n
conformitate cu acestea) inclusiv obligaiaD
a9 de a trata cu respect &i corectitudine contribuabilul) reprezentantul lui) ali participani la
raporturile fiscaleE
b9 de a informa contribuabilul) la cerere) despre impozitele &i ta'ele 3n vigoare) despre
modul &i termenele lor de ac5itare &i despre actele normative respectiveE
c9 de a informa contribuabilul despre drepturile &i obligaiile luiE
d9 de a elibera contribuabilului) la cerere) certificate privind stingerea obligaiei fiscaleE
e9 de a nu divulga informaiile care constituie secret fiscalE
f9 de a prezenta organului fiscal documente &i informaii privind respectarea legislaiei
fiscale) calcularea &i vrsarea la buget a impozitelor &i ta'elor prevzute de prezentul cod)
aferente trecerii frontierei vamale &i<sau plasrii mrfurilor 3n regim vamal) de a e'ecuta cerinele
legitime ale funcionarului fiscalE
g9 de a ine evidena obligaiilor fiscale aferente trecerii frontierei vamale &i<sau plasrii
mrfurilor 3n regimul vamal respectiv.
829 1rganele vamale trag la rspundere) 3n conformitate cu legislaia vamal) persoanele
care au 3nclcat legislaia fiscal la trecerea frontierei vamale &i<sau la plasarea mrfurilor 3n
regim vamal.
:8rt.155 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 116. Atribuiile serviciului de colectare a impozitelor &i ta'elor locale
819 =n cadrul primriilor) cu e'cepia 0rimriei municipiului 25i&inu &i 0rimriei
municipiului >li) funcioneaz serviciul de colectare a impozitelor &i ta'elor locale cu atribuii
de administrare a impozitelor &i ta'elor.
829 Serviciul de colectare a impozitelor &i ta'elor locale e'ercit) corespunztor domeniului
de activitate stabilit la alin.819) atribuiile prevzute la art.133 alin.829 lit.a9) b9 &i d9) precum &i la
lit.c9 referitor la evidena contribuabililor ale cror obligaii fiscale s3nt calculate de serviciu &i la
evidena acestor obligaii) alte atribuii prevzute e'pres de legislaia fiscal. Atribuiile privind
compensarea sau restituirea sumelor pltite 3n plus &i a sumelor care) conform legislaiei fiscale)
urmeaz a fi restituite) e'ecutarea silit a obligaiilor fiscale &i tragerea la rspundere pentru
3nclcri fiscale s3nt e'ercitate) conform prezentului cod) 3n comun cu organul fiscal.
:8rt.15" ,odificat prin .egea nr.35-/01 din 15.04.05, +n !igoare 0".05.05;

)r$icolul 117. +repturile serviciului de colectare a impozitelor &i ta'elor locale
819 Serviciul de colectare a impozitelor &i ta'elor locale este 3nvestit) corespunztor
domeniului de activitate stabilit la art.1"$ alin.819) cu dreptul de a efectua controale asupra
modului 3n care contribuabilul respect legislaia fiscal) de a cere e'plicaiile &i informaiile de
rigoare asupra problemei identificate 3n timpul controlului) de a aplica ma7orri de 3nt3rziere
8penaliti9) de a 3ncasa 3n numerar impozite) ta'e) ma7orri de 3nt3rziere 8penaliti9 &i<sau
amenzi) cu drepturile prevzute la art.13 alin.819 lit.b9) c9) d9) e9 &i t9) precum &i cu alte drepturi
prevzute e'pres de legislaia fiscal.
829 +repturile prevzute la art.13 alin.819 lit.f9) g9) 59) i9) 79) l9) m9) n9) cu e'cepia aplicrii
ma7orrii de 3nt3rziere 8penalitii9) se e'ercit 3n comun cu organul fiscal.
:8rt.157 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.157 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 113. 1bligaiile serviciului de colectare a impozitelor &i ta'elor locale
Serviciul de colectare a impozitelor &i ta'elor locale este obligat) corespunztor domeniului
de activitate stabilit la art.1"$ alin.819D
a9 s e'ecute prevederile art.13$ lit.a9) b9) c9) d9) e9) i9) 79) l9) precum &i la lit.59 referitor la
obligaiile fiscale a cror eviden este inut de elE
b9 s in evidena contribuabililor) ale cror obligaii fiscale s3nt calculate de serviciul
respectiv &i evidena acestor obligaii fiscale) inclusiv a restanelor) s transfere la buget sumele
3ncasate ca impozite) ta'e) ma7orri de 3nt3rziere 8penaliti9) amenzi) conform legislaiei fiscale
&i 3n modul stabilit de BuvernE
c9 s 3ntocmeasc) cu concursul organului fiscal) avizele de plat a obligaiilor fiscale) s
distribuie gratuit contribuabililor formulare tipizate de dri de seam fiscaleE
d9 s remit contribuabililor) conform legislaiei fiscale) avizele de plat a obligaiilor
fiscale) precum &i deciziile emiseE
e9 s e'ecute 3n comun cu organul fiscal prevederile art.13$ lit.g9 &i m9E
f9 s prezinte lunar) nu mai t3rziu de data de 3 a fiecrei luni) 3n modul stabilit de Buvern)
organului fiscal dare de seam privind impozitele &i ta'ele administrateE
g9 s e'ecute alte obligaii prevzute e'pres de legislaia fiscal.
:8rt.158 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

)r$icolul 119. Actele serviciului de colectare a impozitelor &i ta'elor locale
819 +ecizia ce ine de e'ercitarea atribuiilor serviciului de colectare a impozitelor &i
ta'elor locale este emis prin dispoziia primarului 8pretorului9. 0rin derogare de la prevederile
prezentului titlu) dispoziiile primarului 8pretorului9 &i aciunile perceptorului pot fi contestate 3n
modul stabilit de lege.
829 =n cazul atribuiilor e'ercitate 3n comun cu organul fiscal) decizia este emis de
conducerea organului fiscal dup ce s;a coordonat cu primarul 8pretorul9. +ac primarul
8pretorul9 refuz s semneze decizia) aceasta capt putere 7uridic din momentul semnrii de
ctre conducerea organului fiscal) care face 3nscrierea despre refuzul primarului 8pretorului9.
:8rt.15$ ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 160. 1rganizarea &i funcionarea serviciului de colectare a impozitelor &i ta'elor
locale
819 1rganizarea &i funcionarea serviciului de colectare a impozitelor &i ta'elor locale s3nt
reglementate printr;un regulament) aprobat de consiliul local. Regulamentul este elaborat 3n baza
unui regulament;tip) aprobat de Buvern.
829 0erceptorul este 3ncadrat 3n serviciul de colectare a impozitelor &i ta'elor locale cu
avizul organului fiscal. Acesta este obligat s asigure instruirea perceptorului &i s;i acorde a7utor
3n e'ercitarea atribuiilor.
839 =n sate 8comune9) funciile perceptorului pot fi e'ercitate) ca e'cepie) de secretarul
primriei sau de un alt funcionar al ei care nu este 3nvestit cu dreptul de a semna documente de
cas.
:8rt.1"0 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

Ca,i$olul 4
E+I%E!() C&!#I2U)2ILIL&
)r$icolul 161. +ispoziii generale
819 1rganul fiscal ine evidena contribuabililor) atribuindu;le coduri fiscale &i actualiz3nd
registrul fiscal 3n modul stabilit de prezentul titlu &i de instruciunea aprobat de %nspectoratul
4iscal 0rincipal de Stat.
829 2odul fiscal) conform prezentului capitol) se atribuie o singur dat) indiferent de
dispoziiile legislaiei fiscale privind stabilirea &i stingerea obligaiilor fiscale. Legislaia fiscal
poate s prevad ca persoana creia i s;a atribuit cod fiscal s se 3nregistreze suplimentar ca
pltitor al diferitelor tipuri de impozite &i ta'e.
839 0ersoanelor crora codul fiscal le este atribuit de ctre organul fiscal li se desc5id
dosare 3n care s3nt 3ndosariate urmtoarele documente &i informaiiD
a9 cererea de atribuire a codului fiscalE
b9 fi&a de 3nregistrare) eliberat de organul autorizat s 3nregistreze activitile respectiveE
c9 copia de pe documentul care confirm 3nregistrarea de stat sau care permite practicarea
activitii respectiveE
d9 copia de pe certificatul de atribuire a codului fiscalE
e9 documentele care confirm e'istena conturilor bancareE
f9 datele fondatorului 8fondatorilor9 sau ale persoanelor care au obinut dreptul de a
practica activitatea respectiv) ale conductorului &i ale contabilului;&ef 8numele) prenumele)
data na&terii) adresa) informaia de contact) datele actului de identitate9.
89 0ersoanelor al cror numr de identificare de stat reprezint codul fiscal) organul fiscal
le desc5ide dosare 3n care se pstreaz informaiile acumulate &i transmise de 2amera
=nregistrrii de Stat a Ministerului +ezvoltrii %nformaionale) conform unui regulament aprobat
de aceasta &i de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat.
8"9 :videna subdiviziunilor fr statut de persoan 7uridic amplasate 3n alt parte dec3t
sediul persoanei 7uridice din care fac parte este inut de organele fiscale care atribuie fiecrei
subdiviziuni codul acesteia.
8$9 =n cazul 3n care contribuabilul 3&i sc5imb sediul 8domiciliul9 din raza de activitate a
inspectoratului fiscal de stat teritorial unde se afl la eviden) el va depune o cerere pentru
transmiterea dosarului organului fiscal la noul sediu 8domiciliu9. =n termen de 1- zile lucrtoare
de la data primirii cererii) inspectoratul fiscal de stat teritorial va transmite dosarul organului
fiscal 3n a crui raz de activitate se afl noul sediu 8domiciliu9 pentru a lua contribuabilul la
eviden fr a;i atribui un nou cod fiscal.
8(9 =n cazul pierderii certificatului de atribuire a codului fiscal) dup publicarea avizului
respectiv 3n Monitorul 1ficial al Republicii Moldova) organul fiscal elibereaz) la cererea
contribuabilului) 3n termen de 3 zile lucrtoare de la data 3nregistrrii cererii) un duplicat al
certificatului pierdut.
8*9 2ontribuabilul) 3n termen de 3- de zile de la data adoptrii deciziei despre sc5imbarea
sediului &i<sau constituirea subdiviziunii) informeaz organul fiscal despre sc5imbarea sediului
su &i<sau prezint informaiile iniiale) iar ulterior &i modificrile cu privire la sediul
subdiviziunii sale.
:8rt.1"1 ,odificat prin .egea nr.372-/01 din 2$.12.05, +n !igoare 27.01.0";
:8rt.1"1 ,odificat prin .egea nr.148-/0 din 14.05.04, +n !igoare 25.0".04;
:8rt.1"1 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 162. Atribuirea codului fiscal
819 =n conformitate cu prezentul cod) se atribuie cod fiscalD
a9 oricrei persoane 7uridice) 3ntreprinderi cu statut de persoan fizic) precum &i oricrui
notar) birou individual sau asociat de avocai rezidenteE
b9 oricrei persoane fizice ; cetean al Republicii Moldova) cetean strin sau apatrid ;
care dispune de obiecte impozabile sau care are obligaii fiscale) conform legislaiei fiscale) sau
care a obinut dreptul de a e'ercita o anumit activitate 3n baza patentei de 3ntreprinztorE
c9 oricrei persoane 7uridice sau organizaii cu statut de persoan fizic nerezidente care
dispune de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care are obligaii fiscale 3n
conformitate cu legislaia fiscal.
829 0entru a i se atribui cod fiscal) persoana este obligat s efectueze aciunile prevzute
de prezentul capitol 3n termenele &i 3n modul stabilit de acesta.
:8rt.1"2 ,odificat prin .egea nr.148-/0 din 14.05.04, +n !igoare 25.0".04;

)r$icolul 163. Locul) termenele &i modul de atribuire a codului fiscal
819 0ersoanelor indicate la art.1$2 alin.819 lit.a9 &i c9 li se atribuie cod fiscal de ctre
inspectoratul fiscal de stat teritorial 3n a crui raz se afl sediul 8domiciliul9) indicat 3n
documentele de constituire 83n buletinul de identitate9 sau 3n documentul prin care se permite
practicarea activitii) ori se afl obiectul impozabil.
829 0entru a li se atribui cod fiscal) persoanele indicate la art.1$2 alin.819 lit.a9 prezint
inspectoratului fiscal de stat teritorial o cerere pe formular tipizat) aprobat de %nspectoratul 4iscal
0rincipal de Stat. 2ererea se depune dup perfectarea documentelor privind 3nregistrarea de stat
sau a documentelor prin care se permite practicarea activitii) 3ns p3n la eliberarea
documentului ce confirm 3nregistrarea de stat sau a documentului privind dreptul de a e'ercita
activitatea. La cerere se ane'eaz documentele e'istente 3n acel moment pentru a fi 3ndosariate 3n
dosarul contribuabilului. =n termen de 3 zile lucrtoare) inspectoratul fiscal de stat teritorial
atribuie cod fiscal &i 3l comunic autoritii care efectueaz 3nregistrarea de stat sau care
autorizeaz practicarea activitilor.
839 +up prezentarea documentului ce confirm 3nregistrarea de stat sau a documentului ce
permite practicarea activitii) inspectoratul fiscal de stat teritorial elibereaz contribuabilului
certificatul de atribuire a codului fiscal) a crui form &i al crui coninut s3nt aprobate de
%nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat.
89 #umrul de identificare de stat) indicat 3n certificatul de 3nregistrare) este considerat
codul fiscal al persoanelor 3nregistrate de 2amera =nregistrrii de Stat a Ministerului +ezvoltrii
%nformaionale) iar certificatul de 3nregistrare este recunoscut &i ca certificat de atribuire a
codului fiscal.
8"9 0rin derogare de la alin.829 &i 839) persoanelor 7uridice) constituite 3n baza actelor
normative) precum &i 3n baza tratatelor internaionale ratificate de Republica Moldova) li se
atribuie codul fiscal &i li se elibereaz certificatul de atribuire a codului fiscal 3n termen de 3 zile
lucrtoare de la data depunerii cererii corespunztoare) la care se ane'eaz actul ce constat acest
fapt) iar 3n cazul persoanelor care activeaz 3n baza tratatelor internaionale ; &i certificatul de
confirmare eliberat de autoritatea public competent.
8$9 2odul fiscal al persoanelor indicate la art.1$2 alin.819 lit.b9 reprezint codul personal
indicat pe verso;ul buletinului de identitate sau este identic cu numrul actului de identitate al
ceteanului strin sau al apatridului. 2odul fiscal al persoanelor fr buletin de identitate
reprezint seria &i numrul pa&aportului) iar dac nu au nici pa&aport) seria &i numrul
certificatului de na&tere sau al altui act de identitate.
8(9 =n termen de 3 zile lucrtoare din data apariiei obiectului impozabil sau a obligaiei
fiscale) cetenii strini &i apatrizii nerezideni) persoanele indicate la art.1$2 alin.819 lit.c9 depun
la inspectoratul fiscal de stat teritorial 3n a crui raz a aprut obiectul impozabil sau obligaia
fiscal o cerere de atribuire a codului fiscal) la care ane'eaz copia de pe actul de identitate)
respectiv copiile) traduse 3n limba de stat) autentificate notarial &i legalizate de ctre oficiile
consulare ale Republicii Moldova) de pe documentele de identificare 3n cazul organizaiilor)
precum &i copiile de pe documentele ce confirm e'istena obiectului impozabil.
8*9 1rganul fiscal refuz atribuirea codului fiscal numai dac nu se prezint toate
documentele &i informaiile prevzute la art.1$1 alin.839 sau dac acestea conin date vdit
denaturate.
:8rt.1"3 ,odificat prin .egea nr.372-/01 din 2$.12.05, +n !igoare 27.01.0";
:8rt.1"3 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.1"3 ,odificat prin .egea nr.148-/0 din 14.05.04, +n !igoare 25.0".04;
:8rt.1"3 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 164. Registrul fiscal de stat
819 Registrul fiscal de stat este un registru public) constituit &i administrat de organul fiscal)
3n care se 3nscriu codurile fiscale atribuite 3n conformitate cu prezentul capitol. 1rganul fiscal
este responsabil de actualizarea Registrului fiscal de stat. Actualizarea Registrului fiscal de stat
se efectueaz la cererea contribuabilului) precum &i 3n temeiul materialelor de control ale
organelor fiscale.
829 2odurile fiscale ale persoanelor indicate la art.1$2 alin.819 lit.a9 &i c9 s3nt trecute 3n
Registrul fiscal de stat la data eliberrii ctre contribuabil a certificatului de atribuire a codului
fiscal. 2odurile fiscale care reprezint numrul de identificare de stat s3nt trecute din Registrul de
stat al 3ntreprinderilor &i organizaiilor 3n Registrul fiscal de stat. 2odurile fiscale ale persoanelor
fizice rezidente) precum &i ale cetenilor Republicii Moldova nerezideni s3nt trecute 3n
Registrul fiscal de stat din Registrul de stat al populaiei. 2odurile fiscale ale cetenilor strini &i
ale apatrizilor nerezideni s3nt 3nscrise 3n Registrul fiscal de stat la momentul depunerii cererii de
3nregistrare 3n calitate de contribuabil. !recerea codului fiscal 3n Registrul fiscal de stat confirm
actul lurii persoanei la eviden fiscal.
839 =n Registrul fiscal de stat informaia se e'pune clar) corect &i e'5austiv. Registrul fiscal
de stat este inut 3n limba de stat) manual 83n partea ce ine de atribuirea codurilor fiscale de ctre
organul fiscal9 &i computerizat.
89 =n Registrul fiscal de stat s3nt consemnate urmtoarele date privind persoanele crora li
se atribuie codurile fiscale de ctre organele fiscale) dac datele respective s3nt prevzute 3n
legislaieD
a9 numrul curent al 3nscrieriiE
b9 codul fiscal atribuitE
c9 denumirea complet 8numele de familie &i prenumele9 persoanei &i sediul 8domiciliul9 eiE
d9 numrul &i data 3nregistrrii de stat a persoanei 7uridice) a 3ntreprinderii cu statut de
persoan fizic) a notarului) a biroului individual sau asociat de avocai sau numrul &i data
eliberrii documentului ce permite desf&urarea activitii) datele din buletinul de identitate 8din
pa&aport) adeverina de na&tere sau din alte acte de identitate9 al persoanei fizice sau datele din
documentele de identificare 3n cazul organizaiilor nerezidenteE
e9 numrul) seria &i data eliberrii certificatului de atribuire a codului fiscal persoanelor
indicate la art.1$2 alin.819 lit.a9 &i c9E
f9 numele &i prenumele persoanei fizice care a primit certificat de atribuire a codului fiscalE
g9 datele fondatorului 8fondatorilor9 sau ale persoanelor care au obinut dreptul de a
practica un anumit gen de activitate) ale administratorului 8numele) prenumele) data na&terii)
adresa) informaia de contact) datele actului de identitate9E
59 data anulrii codului fiscal.
8"9 0rin derogare de la alin.89) datele privind persoanele ale cror coduri fiscale reprezint
numere atribuite de alte organe se introduc 3n Registrul fiscal de stat 3n baza unui regulament
aprobat de acestea &i de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat. 6olumul &i coninutul datelor
incluse 3n acest caz 3n Registrul fiscal de stat se determin de regulamentul menionat.
8$9 =nscrierile 3n Registrul fiscal de stat inut manual s3nt efectuate de registrator 3n baza
informaiilor prezentate de solicitant la momentul eliberrii ctre contribuabil a certificatului de
atribuire a codului fiscal &i s3nt certificate prin semntura primului. Rectificarea) modificarea &i
completarea registrului se opereaz 3n modul stabilit de legislaie &i se autentific prin semntur
de registrator.
8(9 Radierea din Registrul fiscal de stat se face) 3n condiiile legii) prin bararea 3nscrierii) a
tuturor rectificrilor) modificrilor) completrilor efectuate anterior &i se autentific prin
semntur de registrator.
:8rt.1"4 ,odificat prin .egea nr.148-/0 din 14.05.04, +n !igoare 25.0".04;
:8rt.1"4 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 161. @tilizarea codului fiscal
819 1rice persoan obligat) conform legislaiei fiscale) s prezinte organului fiscal dare de
seam fiscal sau alte documente trebuie s indice 3n ele codul su fiscal.
829 1rice persoan obligat) conform legislaiei fiscale &i altor acte normative) s prezinte
organului fiscal dare de seam fiscal sau alte documente referitoare la o alt persoan va cere
acesteia codul fiscal &i 3l va indica 3n documentul respectiv. +ac aceast alt persoan nu
comunic codul fiscal) prima persoan va meniona acest fapt 3n documentele prezentate.
839 La 3nc5eierea tranzaciilor &i efectuarea operaiunilor economice) prile s3nt obligate s
indice 3n documentele respective codurile lor fiscale.
89 1rganul fiscal trebuie s indice codul fiscal al contribuabilului 3n toate avizele
e'pediate lui.
8"9 Subdiviziunile unei persoane 7uridice care nu au statut de persoan 7uridic utilizeaz
codul fiscal al acesteia.
:8rt.1"5 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 166. Aportul autoritilor publice la evidena contribuabililor
819 2amera =nregistrrii de Stat a Ministerului +ezvoltrii %nformaionale prezint
organului fiscal) sistematic) o dat la 3 zile) informaia privind atribuirea numerelor de
identificare de stat 3n volumul &i 3n modul stabilite 3n comun cu %nspectoratul 4iscal 0rincipal de
Stat.
829 Autoritatea public abilitat cu 3nregistrarea persoanelor prevzute la art.1$2 alin.819
lit.a9 este obligat s prezinte) 3n termen de 3 zile lucrtoare de la data 3nregistrrii respective)
organului fiscal 3n care se afl la eviden persoana informaii despre lic5idarea sau
reorganizarea acesteia) despre modificrile operate 3n documentele ei de constituire.
839 Autoritatea public abilitat cu dreptul de documentare a populaiei prezint
%nspectoratului 4iscal 0rincipal de Stat) p3n la data de 1- a fiecrei luni) informaii despre
eliberarea sau anularea actelor de identitate.
89 Autoritatea public de resort permite ie&irea din Republica Moldova pentru domiciliere
3n alt ar cu condiia prezentrii certificatului privind lipsa restanelor fa de buget) eliberat de
inspectoratul fiscal de stat teritorial) notific3nd acestuia) 3n termen de 3 zile lucrtoare) faptul
ie&irii.
:8rt.1"" ,odificat prin .egea nr.372-/01 din 2$.12.05, +n !igoare 27.01.0";
:8rt.1"" ,odificat prin .egea nr.148-/0 din 14.05.04, +n !igoare 25.0".04;
:8rt.1"" ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 166
1
. Aportul >ncii #aionale a Moldovei 3n evidena instituiilor financiare
liceniate
>anca #aional a Moldovei prezint %nspectoratului 4iscal 0rincipal de Stat) 3n termen de
3 zile lucrtoare de la data eliberrii licenei) a modificrii sau retragerii acesteia) informaia
iniial &i) ulterior) informaia actualizat referitor la instituiile financiare &i filialele acestora)
participante la sistemul automatizat de pli interbancare.
:8rt.1""
1
introdus prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;

)r$icolul 167. 1bligaiile 3n cazul desc5iderii) modificrii sau 3nc5iderii conturilor bancare
819 %nstituia financiar 8sucursala sau filiala acesteia9 desc5ide conturi bancare persoanelor
indicate la art.1$2 alin.819 lit.a9 &i c9 numai dac acestea prezint certificat de atribuire a codului
fiscal sau documentul recunoscut ca atare. +espre desc5iderea conturilor bancare 8cu e'cepia
conturilor de credit &i 3mprumut) de depozite la termen &i provizorii 8de acumulare a mi7loacelor
financiare pentru formarea sau ma7orarea capitalului social9) precum &i a conturilor trezoreriale
de venituri9) instituia financiar 8sucursala sau filiala acesteia9 este obligat) 3n termen de 2 zile
lucrtoare) s informeze organul fiscal teritorial unde titularul contului se afl la eviden fiscal.
829 1peraiunile pe un cont bancar desc5is 8cu e'cepia conturilor de credit &i 3mprumut) de
depozite la termen &i provizorii 8de acumulare a mi7loacelor financiare pentru formarea sau
ma7orarea capitalului social9) precum &i a conturilor trezoreriale de venituri9 pot demara numai
dup recepionarea de ctre instituia financiar 8sucursala sau filiala acesteia9 a documentului)
emis &i remis de ctre organul fiscal) care confirm luarea la eviden fiscal a contului. 2ontul
bancar este luat la eviden de ctre organul fiscal 3n baza documentului) emis &i remis de ctre
instituia financiar 8sucursala sau filiala acesteia9) care confirm desc5iderea contului. =n cazul
3n care contribuabilul are restane) organul fiscal este 3n drept s nu elibereze documentul care
confirm luarea la eviden fiscal. +ocumentul care confirm desc5iderea contului &i
documentul care confirm luarea la eviden fiscal a contului urmeaz a fi e'pediate &i
recepionate prin po&t sau curier special.
839 %nstituia financiar 8sucursala sau filiala acesteia9 are dreptul s desc5id conturi
bancare persoanei fizice rezidente 8cetean strin sau apatrid9 sau ceteanului Republicii
Moldova numai dac ace&tia prezint buletin de identitate sau un alt document) prevzut la
art.1$3 alin.89) care serve&te la stabilirea codului fiscal &i s utilizeze acest cod la inerea
evidenei &i 3n relaiile cu clientul sau cu alte persoane) 3n modul stabilit de legislaie. 0ersoanele
fizice nerezidente 8ceteni strini &i apatrizi9) persoanele 7uridice nerezidente care nu dispun de
obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau nu au obligaii fiscale s3nt 3n drept s
desc5id conturi bancare 3n instituiile financiare 8sucursalele sau filialele acestora9 ale
Republicii Moldova potrivit reglementrilor >ncii #aionale a Moldovei.
89 =n termen de " zile lucrtoare de la data modificrii sau 3nc5iderii contului bancar 8cu
e'cepia conturilor de credit &i 3mprumut) de depozite la termen &i provizorii 8de acumulare a
mi7loacelor financiare pentru formarea sau ma7orarea capitalului social9) precum &i a conturilor
trezoreriale de venituri9 instituiile financiare 8sucursalele sau filialele acestora9) inclusiv >anca
#aional a Moldovei) vor comunica acest lucru) prin po&t sau curier special) organului fiscal
teritorial unde titularul contului se afl la eviden.
8"9 =n cazul desc5iderii contului bancar 3n strintate) 3n termen de 1" zile de la data
desc5iderii acestuia) persoanele indicate la art.1$2 alin.819 lit.a9 comunic organului fiscal faptul
&i datele corespunztoare. +rept confirmare a 3nregistrrii contului) organul fiscal elibereaz
contribuabilului) 3n termen de 3 zile) un certificat de confirmare.
:8rt.1"7 co,pletat prin .egea nr.22-/01 din 08.04.05, +n !igoare 2$.04.05;
:8rt.1"7 ,odificat prin .egea nr.148-/0 din 14.05.04, +n !igoare 25.0".04;
:8rt.1"7 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 163. Anularea codului fiscal
819 2odul fiscal se anuleaz 3n cazulD
a9 atribuirii lui cu 3nclcarea legislaiei fiscaleE
b9 lic5idrii sau reorganizrii persoanei 7uridice) 3ntreprinderii cu statut de persoan fizic)
notarului) biroului individual sau asociat de avocai rezidenteE
c9 decesului persoanei fizice) declarrii morii ei) declarrii) 3n modul stabilit) disprute fr
veste sau emigrrii eiE
d9 dispariiei obiectului impozabil &i obligaiei fiscale pentru persoanele fizice 8ceteni
strini &i apatrizi9) persoanele 7uridice sau organizaiile cu statut de persoan fizic nerezidente.
829 La reorganizarea persoanelor indicate la art.1$2 alin.819 lit.a9D
a9 prin contopire) codurile fiscale ale persoanelor ce se contopesc se anuleaz) iar persoanei
astfel constituite i se atribuie un alt cod fiscalE
b9 prin absorbie) codul fiscal al persoanei absorbite se anuleazE
c9 prin divizare) codul fiscal al persoanei divizate se anuleaz) iar persoanelor astfel
constituite li se atribuie alte coduri fiscaleE
d9 prin separare) codul fiscal al persoanei reorganizate rm3ne acela&i) iar persoanelor astfel
constituite li se atribuie alte coduri fiscaleE
e9 prin transformare 3n persoan cu o alt form 7uridic de organizare) codul fiscal al
persoanei reorganizate trece la persoana astfel constituit.
839 =n cazurile enumerate la alin.829 lit.a9) c9 &i d9) la cererea de atribuire a codului fiscal se
ane'eaz documentul ce confirm cuantumul datoriilor asumate 3n urma reorganizrii.
89 2odul fiscal se anuleaz 3n bazaD
a9 cererii persoanelor indicate la art.1$2 alin.819 lit.a9 &i<sau informaiei prezentate 3n
conformitate cu art.1$$ alin.829) sau actului legislativ ori actului emis 3n baza lui) sau
certificatului de confirmare a lic5idrii sau reorganizrii persoanei) eliberat de autoritatea public
competent. La cerere se ane'eaz certificatul de atribuire a codului fiscalE.
b9 5otr3rii instanei 7udectore&ti ; 3n cazul lic5idrii persoanei 7uridice &i a 3ntreprinderii
cu statut de persoan fizic sau 3n cazul declarrii morii sau declarrii persoanei fizice disprute
fr vesteE
c9 deciziei conducerii organului fiscal ; 3n cazul atribuirii de cod fiscal cu 3nclcarea
legislaiei fiscaleE
d9 informaiei organelor de stare civil ; 3n cazul decesului persoanei fiziceE
e9 informaiei autoritii publice abilitate s permit ie&irea din Republica Moldova pentru
domiciliere 3n alt ar ; 3n cazul ie&irii persoanei fiziceE
f9 documentelor care atest c persoanele fizice 8ceteni strini &i apatrizi9) persoanele
7uridice sau organizaiile cu statut de persoan fizic nerezidente nu au obiecte impozabile &i nici
obligaii fiscale.
8"9 0rin derogare de la alin.89) codul fiscal care reprezint numrul de identificare de stat
se anuleaz 3n baza informaiei prezentate de 2amera =nregistrrii de Stat a Ministerului
+ezvoltrii %nformaionale.
8$9 2odul fiscal se anuleaz prin radierea lui din Registrul fiscal de stat &i prin
consemnarea acestui fapt 3n dosarul contribuabilului.
8(9 Avizul despre anularea codului fiscal) 3n legtur cu atribuirea lui cu 3nclcarea
legislaiei fiscale) organul fiscal 3l va publica 3n Monitorul 1ficial al Republicii Moldova &i) 3n
termen de 3 zile) va informa despre aceasta organele vamale) organele 3nregistrrii de stat &i
organele de statistic. 4olosirea unui cod fiscal anulat se pedepse&te 3n conformitate cu legea.
8*9 2odul fiscal anulat se pstreaz 3n Registrul fiscal de stat timp de 1- ani din momentul
anulrii.
8,9 2odul fiscal anulat nu se atribuie unei alte persoane.
:8rt.1"8 ,odificat prin .egea nr.372-/01 din 2$.12.05, +n !igoare 27.01.0";
:8rt.1"8 ,odificat prin .egea nr.148-/0 din 14.05.04, +n !igoare 25.0".04;
:8rt.1"8 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

Ca,i$olul 1
&2LIG)(I) -I"C)L.
)r$icolul 169. #a&terea &i modificarea obligaiei fiscale
819 1bligaia fiscal na&te 3n momentul apariiei circumstanelor) stabilite de legislaia
fiscal) ce prevd stingerea ei.
829 1bligaia fiscal a contribuabilului ce urmeaz s fie stins de ctre un alt contribuabil
care) conform legislaiei fiscale) este obligat s rein sau s perceap de la primul sumele ce
constituie obligaia fiscal &i s o sting 3nceteaz a fi obligaia fiscal a primului &i devine
obligaia fiscal a celui de;al doilea din momentul reinerii sau perceperii.
839 %nstituia financiar 8sucursala sau filiala acesteia9 care prime&te de la contribuabil sau
de la organul fiscal ordine de plat &i) respectiv) ordine incaso pentru transfer de mi7loace bne&ti
3n contul stingerii obligaiei fiscale este considerat) din momentul primirii ordinului)
responsabil de obligaia fiscal 3n limita mi7loacelor disponibile 3n contul bancar al
contribuabilului. !otodat) contribuabilul este considerat responsabil de obligaia fiscal 3n limita
mi7loacelor care nu s3nt disponibile 3n contul bancar pentru stingerea integral a obligaiei
fiscale.
89 Modificarea obligaiei fiscale reprezint sc5imbarea cuantumului ei generat de
modificarea circumstanelor) stabilite de legislaia fiscal) 3n funcie de care a fost calculat
obligaia.
:8rt.1"$ ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.1"$ ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 170. Modul de stingere a obligaiei fiscale
Stingerea obligaiei fiscale se face prinD ac5itare) anulare) prescripie) scdere) compensare
sau e'ecutare silit.

)r$icolul 171. Stingerea obligaiei fiscale prin ac5itare
819 Stingerea obligaiei fiscale prin ac5itare se efectueaz 3n moned naional. Ac5itarea
poate avea loc prin plat direct sau prin reinere la surs. 0lata direct se face prin virament)
inclusiv prin intermediul cardurilor bancare) sau 3n numerar.
829 0lata prin virament se efectueaz prin intermediul instituiilor financiare 8sucursalelor
sau filialelor acestora9 dac legislaia nu prevede altfel.
839 0lata 3n numerar poate fi efectuat prin intermediul organului fiscal autoritilor
administraiei publice locale) al operatorilor de po&t sau al instituiilor financiare 8sucursalelor
sau filialelor acestora9. Autoritile administraiei publice locale pot stabili 3ncasarea impozitelor
&i ta'elor locale &i prin intermediul altor persoane.
89 Autoritile &i instituiile enumerate la alin.839) cu e'cepia celor financiare) care au
3ncasat bani 3n numerar de la contribuabil s3nt obligate s verse la buget) 3n numele acestuia) 3n
aceea&i sau 3n urmtoarea zi lucrtoare) sumele 3ncasate. Autoritile administraiei publice locale
din satele &i comunele 3n care nu e'ist instituii financiare sau subdiviziuni ale acestora pot
stabili pentru serviciul de colectare a impozitelor &i ta'elor locale &i pentru operatorii de po&t o
alt periodicitate de vrsare la buget a sumelor 3ncasate) dar nu mai rar de o dat pe sptm3n.
8"9 =n cazul 3n care contribuabilul deine la contul su bancar mi7loace bne&ti) instituia
financiar 8sucursala sau filiala acesteia9 este obligat s e'ecute) 3n limita acestor mi7loace)
ordinul de plat a contribuabilului 3n decursul zilei operaionale 3n care a fost primit.
8$9 Sumele trecute la scderi din contul bancar al contribuabilului pentru stingerea
obligaiilor fiscale se transfer de instituia financiar 8sucursala sau filiala acesteia9 la buget 3n
ziua operaional 3n care au fost trecute la scderi. Sumele 3ncasate 3n numerar de la contribuabili
pentru stingerea obligaiilor fiscale se transfer de instituia financiar 8sucursala sau filiala
acesteia9 la buget nu mai t3rziu de ziua operaional urmtoare zilei 3n care au fost 3ncasate.
:8rt.171 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.171 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.171 co,pletat prin .egea nr.5-/0 din 05.02.04, +n !igoare 20.02.04;
:8rt.171 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 172. Stingerea obligaiei fiscale prin anulare
Stingerea obligaiei fiscale prin anulare se efectueaz prin acte cu caracter general sau
individual) adoptate conform legislaiei.

)r$icolul 173. Stingerea obligaiei fiscale prin prescripie
+ac nu a fost e'ercitat 3n termenele prevzute de prezentul cod) dreptul statului de a
determina obligaia fiscal sau de a o e'ecuta silit se stinge prin prescripie. 2oncomitent) se
stinge &i obligaia fiscal a contribuabilului. Stingerea obligaiei fiscale 3n urma survenirii
termenelor de prescripie se face 3n baza unei decizii scrise a conducerii organelor cu atribuii de
administrare fiscal care administreaz obligaia fiscal respectiv) iar 3n cazul serviciului de
colectare a impozitelor &i ta'elor locale ; 3n baza deciziei adoptate de ctre consiliul local.
:8rt.173 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

)r$icolul 174. Stingerea obligaiei fiscale prin scdere
819 Stingerea obligaiei fiscale prin scdere are loc 3n situaiile 3n care contribuabilul
persoan fizicD
a9 a decedatE
b9 este declarat mortE
c9 este declarat disprut fr vesteE
d9 este declarat lipsit de capacitate de e'erciiu sau cu capacitate de e'erciiu restr3ns.
829 =n cazurile enumerate la alin.819) stingerea prin scdere se face 3n mrimea 3ntregii
obligaii fiscale ; dac persoana nu a lsat 8nu dispune de9 bunuri ; sau 3n mrimea prii nestinse
din obligaia fiscal ; dac averea lsat de ea 8averea e'istent9 este insuficient.
839 Stingerea prin scdere a obligaiei fiscale a contribuabilului persoan 7uridic are loc 3n
urma 3ncetrii activitii lui prin lic5idare) inclusiv pe cale 7udiciar) sau prin reorganizare.
89 Stingerea obligaiei fiscale prin scdere are loc 3n temeiul unei decizii a conducerii
organului cu atribuii de administrare fiscal care administreaz obligaia fiscal respectiv)
inclusiv 3n cazul c3nd stingerea ei prin e'ecutare silit 3n conformitate cu prezentul cod este
imposibil. +ecizia inspectoratului fiscal de stat teritorial privind stingerea obligaiei prin
scdere poate fi verificat) modificat sau anulat de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat. =n
cazul serviciului de colectare a impozitelor &i ta'elor locale) decizia se adopt de ctre consiliul
local.
:8rt.174 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.174 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.2004, +n !igoare 04.02.05;

)r$icolul 171. Stingerea obligaiei fiscale prin compensare
819 Stingerea obligaiei fiscale prin compensare se efectueaz prin trecerea 3n contul
restanei a sumei pltite 3n plus sau a sumei care) conform legislaiei fiscale) urmeaz a fi
restituit.
829 2ompensarea se efectueaz la iniiativa organului fiscal sau la cererea contribuabilului
dac legislaia fiscal nu prevede altfel.
839 =n termen de p3n la 3- de zile de la apariia circumstanelor respective sau de la
primirea cererii contribuabilului) organul fiscal 3ntocme&te ordinul de plat &i o transmite
!rezoreriei de Stat spre e'ecutare) 3n modul stabilit de Ministerul 4inanelor.
89 =n termen de ( zile de la data primirii ordinului de plat) !rezoreria de Stat trece) dup
caz) dintr;un cont al bugetului 3n alt cont al aceluia&i buget sau 3n contul unui alt buget sumele
consemnate 3n ordinul de plat. +up e'ecutarea ordinului de plat) !rezoreria de Stat remite
organului fiscal e'trasul din conturile trezoreriale de venituri.
8"9 +up ce a primit e'trasul din conturile trezoreriale de venituri) organul fiscal face
3nscrierile de rigoare 3n contul personal al contribuabilului.
8$9 :'cedentul sumei compensate) la cerere) poate fi restituit contribuabilului sau lsat 3n
contul stingerii unei viitoare obligaii fiscale de alt tip. =n caz de nedepunere a cererii) e'cedentul
se las 3n contul stingerii obligaiei fiscale de acela&i tip.
8(9 :'cedentul sumei compensate se restituie contribuabilului sau se utilizeaz) conform
prevederilor art.1-1 alin.8"9 sau art.12" alin.8"9) 3n cazul stingerii restanelor fa de bugetul
public naional. =n acest scop) suma neac5itat a obligaiilor fiscale 3n cuantum de p3n la 1-- lei
inclusiv nu se consider restan fa de bugetul public naional.
:8rt.175 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.175 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.175 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 176. Restituirea sumei pltite 3n plus &i a sumei care) conform legislaiei fiscale)
urmeaz a fi restituit
819 2u e'cepia cazurilor c3nd legislaia fiscal prevede altfel) restituirea sumei pltite 3n
plus &i a sumei care) conform legislaiei fiscale) urmeaz a fi restituit contribuabilului se face 3n
modul &i 3n termenele stabilite la art.1(" numai dac acesta nu are restane.
829 2u e'cepia cazurilor 3n care legislaia fiscal prevede altfel) restituirea sumei pltite 3n
plus &i a sumei care) conform legislaiei fiscale) urmeaz a fi restituit contribuabilului persoan
7uridic se efectueaz de !rezoreria de Stat la conturile lui bancare) iar contribuabilului persoan
fizic ; la conturile lui bancare sau 3n numerar.
839 +ac suma pltit 3n plus &i suma care) conform legislaiei fiscale) urmeaz a fi
restituit nu au fost restituite 3n termen de 3( de zile de la data primirii cererii de ctre organul
fiscal) sau 3n alt termen prevzut de legislaia fiscal) contribuabilului i se plte&te o dob3nd)
calculat 3n funcie de rata de baz 8rotun7it p3n la urmtorul procent 3ntreg9) stabilit de >anca
#aional a Moldovei 3n luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune) aplicat la
refinanarea bncilor comerciale prin operaiuni repo de cumprare a valorilor mobiliare de stat
pe termen de 2 luni) pentru perioada cuprins 3ntre data primirii cererii &i data compensrii de
ctre !rezoreria de Stat.
89 2alculul dob3nzii) efectuat &i prezentat de ctre contribuabil organului cu atribuii de
administrare fiscal respectiv) se verific &i se aprob de conducerea acestui organ &i se ane'eaz
la ordinul de plat care prevede plata dob3nzii. =n cazul impozitelor &i ta'elor locale administrate
de serviciul de colectare a impozitelor &i ta'elor locale) ordinul trezorerial va fi 3ntocmit de
organul fiscal 3n baza documentelor prezentate de acest serviciu. 0lata dob3nzii se va efectua din
bugetul 3n care au fost vrsate impozitele &i ta'ele respective.
:8rt.17" ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.17" ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 177. Stingerea obligaiei fiscale prin e'ecutare silit
Stingerea obligaiei fiscale prin e'ecutare silit are loc prin aciunile 3ntreprinse de organul
fiscal pentru perceperea forat a restanelor 3n conformitate cu legislaia fiscal.

)r$icolul 173. +ata stingerii obligaiei fiscale
819 +at a stingerii obligaiei fiscale prin ac5itare se consider data la care sumele au fost
3nscrise la buget 3n contul obligaiei fiscale respective. =n cazul ac5itrii prin intermediul
cardurilor bancare) dat a stingerii obligaiei fiscale se consider data zilei operaionale 3n care a
fost debitat contul de card) din care a fost emis cardul utilizat la plat) al contribuabilului
8deintorului de card9 cu suma obligaiei fiscale. +ebitarea contului de card respectiv se
confirm prin bonul 8c5itana9 de plat cu card bancar perfectat la terminal 01S sau la alt
dispozitiv de utilizare a cardurilor bancare) bon 8c5itan9 ce se elibereaz deintorului de card.
829 +at a stingerii obligaiei fiscale prin anulare este considerat data indicat 3n actul de
anulare.
839 +at a stingerii obligaiei fiscale prin prescripie este considerat prima zi dup data 3n
care a e'pirat termenul de prescripie.
89 +at a stingerii obligaiei fiscale prin scdere este considerat dataD
a9 3ntocmirii actului comun al autoritii administraiei publice locale &i al organului fiscal
prin care ele constat c persoana decedat) declarat moart) disprut fr veste) lipsit de
capacitate de e'erciiu sau cu capacitate de e'erciiu restr3ns nu deinea 8nu deine9 bunuriE
b9 rm3nerii definitive a deciziei de 3ncetare a activitii persoanei 7uridiceE
c9 deciziei emise de conducerea organului fiscal privitor la imposibilitatea stingerii
obligaiei fiscale prin e'ecutare silit.
8"9 +at a stingerii obligaiei fiscale prin compensare este considerat data la care
!rezoreria de Stat a e'ecutat documentele de plat.
8$9 +at a stingerii obligaiei fiscale prin e'ecutare silit este considerat data la care
sumele obinute 3n urma aciunilor de e'ecutare silit au fost 3nscrise 3n contul bugetului
respectiv.
:8rt.178 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.178 co,pletat prin .egea nr.5-/0 din 05.02.04, +n !igoare 20.02.04;

)r$icolul 179. Succesiunea stingerii obligaiilor fiscale
819 Stingerea obligaiilor fiscale) conform legislaiei fiscale) are loc dup criteriul
cronologic de na&tere a fiecrui tip de obligaie fiscal indicat 3n documentul privitor la stingerea
ei.
829 =n caz de nerespectare de ctre contribuabil a prevederilor alin.819) organul fiscal este 3n
drept s sting obligaia fiscal a acestuia conform succesiunii stabilite la alin.819.
:8rt.17$ ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.17$ ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 130. Modificarea termenului de stingere a obligaiei fiscale
819 Modificarea termenului de stingere a obligaiei fiscale se efectueaz prinD
a9 am3narea stingerii obligaiei fiscale 8stingerea se va face printr;o plat unic9E
b9 e&alonarea stingerii obligaiei fiscale 8stingerea se va face 3n rate9.
829 =n cazurile prevzute de prezentul articol) contribuabilul are dreptul la am3nare sau
e&alonare pe parcursul a 2 ani fiscali) cu sau fr aplicarea unei ma7orri de 3nt3rziere.
839 Am3narea sau e&alonarea fr calcularea unei ma7orri de 3nt3rziere se acord
contribuabilului 3n cazulD
a9 pre7udicierii lui materiale 3n urma unei calamiti naturale) catastrofe te5nogene sau altor
circumstane e'cepionale &i inevitabileE
b9 restructurrii 3ntreprinderii 3n baza unui acord;memorandum) 3nc5eiat 3ntre contribuabil
&i 2onsiliul 2reditorilor 3n conformitate cu atribuiile &i drepturile acestuia din urmE
c9 altor circumstane prevzute de legislaie.
89 Am3narea sau e&alonarea cu calcularea ma7orrii de 3nt3rziere se acord 3n alte cazuri
dec3t cele de la alin.839) cu condiia stingerii obligaiilor fiscale curente 3nuntrul termenului de
am3nare sau de e&alonare.
8"9 Am3narea sau e&alonarea) cu e'cepia cazurilor prevzute la alin.839 lit.b9 &i c9) se
acord 3n baza unui contract;tip) aprobat de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat) care se 3nc5eie
3ntre organul fiscal &i contribuabil. Modul de intrare 3n vigoare) de suspendare) de modificare &i
de reziliere a contractului este prevzut 3n acesta.
8$9 =n cazul nerespectrii de ctre contribuabil a clauzelor contractului de am3nare sau
e&alonare) acesta este nul din momentul 3n care organul fiscal a depistat 3nclcrile) iar pentru
3ntreaga perioad de am3nare sau e&alonare se calculeaz ma7orri de 3nt3rziere.
8(9 #u se admite 3nc5eierea unui nou contract de am3nare sau e&alonare a uneia &i aceleia&i
obligaii fiscale cu contribuabilul care nu a 3ndeplinit condiiile contractului precedent.
8*9 03n la e'pirarea termenului de stingere a obligaiei fiscale) modificat prin am3nare sau
e&alonare) nu se vor 3ntreprinde aciuni de e'ecutare silit.
8,9 0arlamentul sau organele abilitate de el pot stabili alte temeiuri &i condiii de
modificare prin am3nare sau e&alonare a termenului de stingere a obligaiei fiscale.
:8rt.180 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.180 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

Ca,i$olul 6
E"P&!")2ILI#)#E) %E "#I!GEE) &2LIG)(IEI -I"C)LE
)r$icolul 131. Responsabilitatea persoanei cu funcie de rspundere de stingerea obligaiei
fiscale a contribuabilului
819 0ersoana cu funcie de rspundere responsabil de stingerea obligaiei fiscale a
contribuabilului este conductorul lui sau o alt persoan a acestuia care) 3n virtutea obligaiilor
de serviciu) era<este obligat s sting obligaia fiscal 3n modul &i 3n termenele stabilite. =n cazul
3n care contribuabilul nu are persoan cu funcie de rspundere responsabil de stingerea
obligaiei fiscale este el 3nsu&i.
829 0ersoana cu funcie de rspundere este responsabil de toate obligaiile fiscale ale
contribuabilului) indiferent de data apariiei lor.
839 1bligaiile fiscale ale contribuabilului de care persoana cu funcie de rspundere este
responsabil 3n conformitate cu prezentul articol rm3n obligaii ale acestuia p3n la stingerea lor
deplin.
89 0entru ne3ndeplinirea obligaiilor prevzute de prezentul articol &i a altor obligaii
prevzute de legislaia fiscal) persoana cu funcie de rspundere a contribuabilului poart
rspundere 3n conformitate cu legislaia.
:8rt.181 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 132. Responsabilitatea persoanei cu funcie de rspundere a contribuabilului
obligat s rein sau s perceap de la o alt persoan impozitele) ta'ele) ma7orrile de 3nt3rziere
8penalitile9 &i<sau amenzile &i s le verse la buget
819 0ersoana cu funcie de rspundere a contribuabilului obligat) conform legislaiei fiscale)
s rein sau s perceap de la o alt persoan impozitele) ta'ele) ma7orrile de 3nt3rziere
8penalitile9 &i<sau amenzile &i s le verse la buget este responsabil de plata impozitelor &i
ta'elor) ma7orrilor de 3nt3rziere &i<sau amenzilor nereinute) nepercepute &i netransferate 3n
modul stabilit la buget dacD
a9 reinerea) perceperea sau transferul intr 3n atribuiile eiE
b9 ea a &tiut sau trebuia s &tie c impozitele) ta'ele) ma7orrile de 3nt3rziere 8penalitile9
&i<sau amenzile nu au fost reinute) percepute sau transferate de contribuabil.
829 1bligaia de a reine sau percepe impozite) ta'e) ma7orri de 3nt3rziere 8penaliti9 &i<sau
amenzi rm3ne a fi a contribuabilului a crui persoan cu funcie de rspundere este obligat s le
rein sau s le perceap de la o alt persoan &i s le transfere p3n c3nd impozitele) ta'ele)
ma7orrile de 3nt3rziere 8penalitile9 &i<sau amenzile vor fi declarate sau trebuiau s fie declarate
de persoana de la care trebuia s fie reinute sau percepute ori p3n la stingerea lor total 3n
celelalte cazuri.
839 1bligaiile fiscale ale contribuabilului pentru care persoana lui cu funcie de rspundere
este responsabil 3n conformitate cu prezentul articol rm3n obligaii ale contribuabilului p3n la
stingerea lor deplin 3n cazul reinerii sau perceperii impozitelor) ta'elor) ma7orrilor de
3nt3rziere &i<sau amenzilor de la alte persoane.
89 0entru ne3ndeplinire a obligaiilor prevzute de prezentul articol &i a altor obligaii
prevzute de legislaia fiscal) persoana cu funcie de rspundere a contribuabilului poart
rspundere 3n conformitate cu legislaia.
:8rt.182 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 133. Responsabilitatea persoanei care dob3nde&te o proprietate de a stinge
restana persoanei care 3i transmite proprietatea
+ac o persoan care are restan transmite o proprietate unei alte persoane) iar acestea s3nt
interdependente) persoana care prime&te proprietatea este responsabil de stingerea restanei 3n
mrimea diferenei dintre valoarea de pia a proprietii dob3ndite &i suma pltit efectiv pentru
ea.

)r$icolul 134. Responsabilitatea pentru obligaiile fiscale ale persoanei 3n curs de lic5idare
819 1bligaiile fiscale ale persoanei 3n curs de lic5idare le stinge) din contul mi7loacelor ei
bne&ti inclusiv din veniturile obinute din comercializarea activelor ei) organul) organizaia)
persoana) responsabili) conform legislaiei) de lic5idarea acesteia.
829 =n cazul aplicrii modalitilor de dep&ire a insolvabilitii) obligaiile fiscale se sting
3n conformitate cu legislaia respectiv.
:8rt.184 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 131. Responsabilitatea pentru obligaiile fiscale ale persoanei 3n cazul
reorganizrii ei
819 1bligaiile fiscale ale persoanei reorganizate le stinge succesorul ei.
829 Stingerea obligaiei fiscale a persoanei reorganizate este impus succesorului ei
indiferent de faptul c acesta a &tiut ori nu) 3nainte de finalizarea reorganizrii) c persoana
reorganizat nu a stins sau a stins parial obligaia fiscal.
839 Reorganizarea persoanei nu sc5imb pentru succesorul acesteia termenele de stingere a
obligaiei ei fiscale. =n cazul reorganizrii persoanei) drepturile &i obligaiile ei trec la
3ntreprinderea nou;creat. =nainte de a se reorganiza) 3ntreprinderea va 3n&tiina despre aceasta
organul fiscal) 3n raza cruia se afl) pentru efectuarea unui control fiscal &i determinarea
volumului de drepturi &i obligaii succesoare ale persoanei nou;create.
89 =n cazul e'istenei mai multor succesori) fiecare dintre ei poart rspundere) 3n limita
drepturilor &i obligaiilor preluate 3n urma reorganizrii) pentru stingerea obligaiei fiscale a
persoanei reorganizate.
8"9 Responsabilitatea asumat de succesorul persoanei reorganizate devine obligaia lui
fiscal care) 3n cazul reorganizrii acestuia) trece la succesorii lui.
8$9 =n cazul reorganizrii prin contopirea mai multor persoane) persoana astfel creat este
considerat succesor al fiecrei persoane contopite 3n stingerea obligaiilor ei fiscale.
8(9 =n cazul reorganizrii persoanei prin absorbie) persoana absorbant este considerat
succesorul acesteia 3n stingerea obligaiei ei fiscale.
8*9 =n cazul reorganizrii persoanei prin divizare) persoanele astfel create s3nt considerate
succesorii primei 3n stingerea obligaiilor ei fiscale proporional cotei ce le aparine.
8,9 =n cazul reorganizrii persoanei prin separare) persoana reorganizat &i persoana care s;
a constituit 3n urma separrii s3nt responsabile de stingerea obligaiei fiscale a persoanei
reorganizate proporional cotei ce le aparine.
81-9 =n cazul reorganizrii persoanei prin transformare) persoana astfel creat este
considerat succesorul celei dint3i 3n stingerea obligaiei ei fiscale.
:8rt.185 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

)r$icolul 136. Stingerea obligaiilor fiscale ale persoanelor fizice decedate) declarate
moarte) disprute fr veste) lipsite de capacitate de e'erciiu sau cu capacitate de e'erciiu
restr3ns
819 1bligaia fiscal a persoanei fizice decedate sau declarate moart) 3n modul stabilit) o
stinge fiecare mo&tenitor al ei 3n limitele valorii bunurilor mo&tenite &i proporional prii sale de
mo&tenire.
829 1bligaia fiscal a persoanei fizice declarate) 3n modul stabilit) disprut fr veste se
stinge de ctre tutorele numit s administreze bunurile disprutului din contul acestora.
839 1bligaia fiscal a persoanei fizice) inclusiv a minorului) recunoscute) 3n conformitate
cu legislaia) incapabil sau cu capacitate de e'erciiu restr3ns o sting prinii) 3nfietorii) tutorele
sau curatorul din contul bunurilor acesteia.
89 1bligaia fiscal care nu a putut fi stins) 3n conformitate cu prezentul articol) din cauza
insuficienei de bunuri se stinge prin scdere) efectuat de organul fiscal 3n conformitate cu
prezentul cod.
8"9 =n cazul 3n care instana 7udectoreasc emite o decizie de anulare a declarrii persoanei
fizice moart sau disprut fr veste ori o decizie de recunoa&tere a capacitii depline de
e'erciiu) aciunea obligaiilor fiscale stinse anterior prin scdere se restabile&te) fr a se aplica
ma7orrile de 3nt3rziere &i amenzile pentru perioada cuprins 3ntre momentul declarrii persoanei
fizice moart sau disprut fr veste) sau lipsit de capacitate de e'erciiu) sau cu capacitate de
e'erciiu restr3ns &i data emiterii deciziei respective.
:8rt.18" ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

Ca,i$olul 7
%)E) %E "E)*. -I"C)L.
)r$icolul 137. 0rezentarea drii de seam fiscale
819 =n cazurile prevzute de legislaia fiscal) contribuabilul este obligat s prezinte 3n
termenul stabilit dri de seam pentru fiecare tip de impozit sau de ta'.
829 2u e'cepia cazurilor e'pres prevzute de legislaia fiscal) contribuabilul este obligat
s prezinte organului fiscal 3n care se afl la eviden dri de seam privind impozitele &i ta'ele.
839 +area de seam fiscal) de regul) trebuie s coninD
a9 denumirea 8numele &i prenumele9 contribuabiluluiE
b9 codul fiscal al contribuabilului) iar dup caz &i codul subdiviziunii acestuiaE
c9 perioada fiscal pentru care se prezintE
d9 tipul impozitului sau al ta'eiE
e9 obiectul impozabil 8baza impozabil9E
f9 cota impozitului sau ta'eiE
g9 facilitile fiscaleE
59 suma impozitului sau a ta'eiE
i9 alte date &i informaiiE
79 semntura) autentificat cu &tampil) a persoanelor responsabile ; conductorul &i
contabilul;&ef ; ale contribuabilului sau semntura contribuabilului 8a reprezentantului acestuia9
ori semntura digital aplicat 3n modul stabilit de Buvern.
89 2ontribuabilul 8reprezentantul acestuia9) persoana lui cu funcie de rspundere
semneaz darea de seam fiscal) asum3ndu;&i rspunderea prevzut de lege pentru prezentarea
de date &i informaii false sau eronate.
8"9 +area de seam fiscal se consider prezentat la data la care organul fiscal o prime&te)
dac este 3ntocmit 3n modul stabilit de legislaia fiscal &i dac este perfectat 3n modul
reglementat de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat.
8$9 +area de seam fiscal se consider recepionat de organul fiscal 3n conformitate cu
alin.8"9 3n cazul 3n care contribuabilul prezint dovezi 3n acest sensD un e'emplar de dare de
seam fiscal cu meniunea organului fiscal c a primit;o) o recipis) eliberat de organul fiscal)
avizul po&tal etc.
8(9 %nstruciunile privind modul de 3ntocmire &i de prezentare a drilor de seam fiscale)
inclusiv a celor unificate) se emit de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat dac legislaia fiscal
nu prevede altfel.
:8rt.187 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.187 ,odificat prin .egea nr.82-/01 din 2$.03.2007, +n !igoare 04.05.2007;
:8rt.187 ,odificat prin .egea nr.148-/0 din 14.05.04, +n !igoare 25.0".04;
:8rt.187 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 133. +area de seam fiscal corectat
819 +area de seam fiscal corectat este versiunea drii de seam fiscale precedente.
829 2ontribuabilul care descoper c darea de seam fiscal prezentat anterior conine o
gre&eal sau o omisiune are dreptul s prezinte o dare de seam fiscal corectat. La prezentarea
drii de seam corectate) contribuabilului i se aplic) dup caz) ma7orarea de 3nt3rziere
8penalitatea9 pentru perioada respectiv.
839 +area de seam fiscal corectat) depus 3nainte sau 3n termenul stabilit pentru
prezentarea drilor de seam fiscale pe o anumit perioad fiscal se consider dare de seam
fiscal pentru perioada respectiv.
89 +area de seam fiscal corectat nu va fi luat 3n considerare &i) prin urmare) nu va fi
modificat darea de seam precedent dac cea corectat a fost prezentatD
a9 mai t3rziu de data stabilit pentru prezentarea drii de seam pe perioada fiscal
urmtoare dac legislaia fiscal nu prevede altfelE
b9 dup anunarea unui control fiscalE
c9 pe o perioad supus unei verificri documentare sau dup ea.
:8rt.188 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 139. 2alcularea impozitelor &i ta'elor de ctre organul fiscal
819 1rganul fiscal calculeaz impozitele &i ta'ele contribuabililor 3n urma controalelor
fiscale) cu e'cepia controlului fiscal cameral) dac au fost stabilite cazuri de nerespectare a
legislaiei fiscale) precum &i 3n alte cazuri prevzute de legislaia fiscal.
829 +ac 3n timpul controlului fiscal sumele impozitelor &i ta'elor care urmau s fie vrsate
la buget nu pot fi determinate din lips de eviden contabil ori din cauza inerii ei neconforme)
dac contribuabilul 8reprezentantul acestuia9 sau persoana lui cu funcie de rspundere nu
prezint) 3n totalitate sau 3n parte) documentele de eviden &i<sau drile de seam fiscale) organul
fiscal calculeaz impozitele &i ta'ele prin metode &i din surse indirecte) efectu3nd ulterior
recalcularea lor dup restabilirea evidenei) 3n conformitate cu legislaia) sau dup prezentarea
documentelor respective.
:8rt.18$ ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

Ca,i$olul 3
E+I%E!() &2IEC#EL& I*P&')2ILE 0I ) &2LIG)(IIL& -I"C)LE
)r$icolul 190. 0rincipiile generale de eviden a obiectelor impozabile &i a obligaiilor
fiscale
819 :videna obiectelor impozabile &i a obligaiilor fiscale se ine de ctre contribuabil de
sine stttor) dac legislaia nu prevede altfel) pentru a se estima baza impozabil) cuantumul
obligaiilor fiscale calculate) modificate) stinse &i restante.
829 :videna contabil &i<sau o alt eviden pe care se 3ntemeiaz evidena obiectelor
impozabile &i a obligaiilor fiscale trebuie s reflecte oportun) integral &i veridic operaiunile
contribuabilului &i situaia lui financiar.
839 0entru a controla stingerea obligaiilor fiscale) organul fiscal alte autoriti cu atribuii
de administrare fiscal) 3n cazurile prevzute e'pres de legislaia fiscal) in evidena acestora)
3nscriind 3n conturile personale ale contribuabilului) desc5ise pentru fiecare impozit &i ta')
cuantumul) data apariiei) modificrii sau stingerii lor.
89 =nscrierile 3n conturile personale ale contribuabilului se efectueaz conform unui
regulament) aprobat de Ministerul 4inanelor.
8"9 :videna impozitelor &i ta'elor locale pe obiectele impozabile care nu se afl 3n raza
organului fiscal 3n a crei eviden este contribuabilul o ine organul fiscal 3n a crei raz se afl
obiectul impozabil. :videna impozitelor &i ta'elor calculate de serviciile de colectare a
impozitelor &i ta'elor locale se ine de aceste servicii.
:8rt.1$0 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

)r$icolul 191. Avizul de plat a obligaiei fiscale
819 Avizul de plat a obligaiei fiscale reprezint o 3n&tiinare scris prin care organul fiscal
sau o alt autoritate cu atribuii de administrare fiscal cere contribuabilului s sting obligaiile
fiscale indicate 3n el.
829 Avizul de plat se 3ntocme&te &i se remite contribuabilului 3n cazul 3n care obligaia
fiscal este calculat de organul fiscal sau de o alt autoritate public cu atribuii de administrare
fiscal) e'cepie fc3nd cazurile 3n care calculul este efectuat 3n funcie de rezultatele controalelor
fiscale.
839 +ac 3n calculul obligaiei fiscale) pentru care a fost remis aviz de plat) au fost fcute
rectificri) organul fiscal sau o alt autoritate cu atribuii de administrare fiscal 3ntocme&te &i
e'pediaz contribuabilului un aviz de plat rectificat.
89 4ormularul tipizat al avizului de plat a obligaiei fiscale se aprob de Ministerul
4inanelor.
8"9 Avizul de plat a obligaiei fiscale trebuie s conin urmtoarele elemente obligatoriiD
a9 denumirea 8numele &i prenumele9 contribuabiluluiE
b9 codul fiscal al contribuabiluluiE
c9 data emiterii saleE
d9 tipul) termenele de stingere &i suma obligaiei fiscaleE
e9 adresa &i codul fiscal al organului fiscal sau al unei alte autoriti care a 3ntocmit avizul
de plat.
8$9 Avizul de plat a obligaiei fiscale intr 3n vigoare la data la care contribuabilul l;a
primit &i este valabil p3n la stingerea obligaiei fiscale sau p3n la anularea lui.

)r$icolul 192. !ermenul de remitere a avizului de plat &i termenul de stingere a obligaiei
fiscale
819 Avizul de plat a obligaiei fiscale se remite contribuabilului p3n la e'pirarea
termenului de stingere a obligaiei fiscale indicat 3n el) dac legislaia fiscal nu prevede altfel.
829 1bligaiile fiscale indicate 3n avizul de plat trebuie s fie stinse 3n termenele indicate
3n aviz.
839 +ac avizul de plat a fost remis contribuabilului dup e'pirarea termenului de stingere
a obligaiei fiscale) ma7orarea de 3nt3rziere 8penalitatea9 &i<sau amenda pentru nestingerea ei 3n
termen se aplic dup e'pirarea a 1- zile calendaristice de la data la care contribuabilul a primit
avizul de plat.
:8rt.1$2 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

Ca,i$olul 9
EXECU#)E) "ILI#. ) &2LIG)(IEI -I"C)LE
)r$icolul 193. 2ondiiile declan&rii e'ecutrii silite a obligaiei fiscale
2ondiiile declan&rii e'ecutrii silite a obligaiei fiscale s3ntD
a9 e'istena restanei) in3ndu;se cont de prevederile art.2"2E
b9 nee'pirarea termenelor de prescripie stabilite 3n prezentul cod.
c9 necontestarea faptului de e'isten a restanei &i mrimii ei 3n cazurile prevzute la
art.1, alin.819 lit.c9 &i d9E
d9 contribuabilul nu se afl 3n proces de lic5idare 8dizolvare9 sau de aplicare a procedurilor
de dep&ire a insolvabilitii) conform legislaiei.
:8rt.1$3 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.1$3 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 194. Modalitile de e'ecutare silit a obligaiei fiscale
819 :'ecutarea silit a obligaiei fiscale se efectueaz prinD
a9 3ncasare a mi7loacelor bne&ti de pe conturile bancare ale contribuabilului) cu e'cepia
celor de pe conturile de credit &i provizorii 8de acumulare a mi7loacelor financiare pentru
formarea sau ma7orarea capitalului social9E
b9 ridicare de la contribuabil a mi7loacelor bne&ti 3n numerarE
c9 urmrire a bunurilor contribuabilului) cu e'cepia celor consemnate la lit.a9 &i b9E
d9 urmrire a datoriilor debitoare ale contribuabililor prin modalitile prevzute la lit.a9) b9
&i c9.
829 @rmrirea bunurilor se face prin sec5estrare) comercializare &i ridicare.
839 =n cazul 3n care) dup ce s;au aplicat modalitile de e'ecutare silit) obligaia fiscal a
contribuabilului care desf&oar activitate de 3ntreprinztor nu a fost stins 3n totalitate) iar
aplicarea ulterioar a e'ecutrii silite este imposibil) organul fiscal are dreptul s iniieze
aplicarea modalitilor de dep&ire a insolvabilitii 3n conformitate cu legislaia. 1bligaia
fiscal a persoanei fizice ne3nregistrate ca subiect al activitii de 3ntreprinztor se stinge 3n
modul prevzut de prezentul cod.
:8rt.1$4 co,pletat prin .egea nr.22-/01 din 08.04.05, +n !igoare 2$.04.05;
:8rt.1$4 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 191. 1rganele abilitate cu e'ecutarea silit a obligaiei fiscale
819 :'ecutarea silit a obligaiei fiscale) 3n modul prevzut de prezentul cod) o efectueaz
organul fiscal.
829 2entrul pentru 2ombaterea 2rimelor :conomice &i 2orupiei) dispun3nd de drepturile
organului fiscal) efectueaz e'ecutarea silit a obligaiei fiscale calculate de organele sale.
839 #u se admite e'ecutarea silit a obligaiei fiscale de ctre alte autoriti) 3n modul
stabilit de prezentul cod) nici direct &i nici prin intermediul organelor specificate la alin.819 &i 829)
cu e'cepia cazurilor prevzute la art.1"$ alin.829 &i la art.1"( alin.829.
:8rt.1$5 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.1$5 +n redacia .egii nr.1$7-/0 din 15.05.03, +n !igoare 31.05.03;

)r$icolul 196. Regulile generale de e'ecutare silit a obligaiei fiscale
819 :'ecutarea silit a obligaiei fiscale se face 3n zile lucrtoare) 3ntre orele $.-- &i 22.--.
:'ecutarea silit 3n alt timp se admite 3n cazul 3n care contribuabilul sau debitorul lui se
esc5iveaz de la ea.
829 +ac contribuabilul nu poate fi gsit pe adresele cunoscute) organul fiscal va solicita
intervenia autoritilor publice competente.
839 =n cazul 3n care contribuabilul a fost trecut) complet sau parial) la evidena sau
asistena unui alt organ fiscal) dosarul lui &i 5otr3rea de e'ecutare silit a obligaiei fiscale se
remit acestuia 3n vederea continurii procedurii.
89 +ac bunurile sau debitorii contribuabilului se afl 3n diferite uniti administrativ;
teritoriale) e'ecutarea silit a obligaiei fiscale o efectueaz organul fiscal de la locul de eviden
sau asisten a contribuabilului &i) dup caz) cu participarea funcionarului fiscal de la locul
aflrii bunurilor sau de la sediul 8domiciliul9 debitorului.
8"9 1rganul fiscal este 3n drept s aplice una sau mai multe modaliti de e'ecutare silit a
obligaiei fiscale. :'ecutarea silit a obligaiei fiscale 3n modul prevzut la art.1, alin.819 lit.b9)
c9 &i d9 se face 3n temeiul unei 5otr3ri emise de conducerea organului fiscale pe un formular
tipizat aprobat de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat.
8$9 25eltuielile aferente e'ecutrii silite a obligaiei fiscale se efectueaz de la bugetul de
stat) urm3nd s fie recuperate din contul contribuabilului.
:8rt.1$" ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 197. =ncasarea de mi7loace bne&ti de pe conturile bancare ale contribuabilului
819 =ncep3nd cu ziua urmtoare celei 3n care a aprut restana sau 3n care s;a aflat despre
apariia ei) organul fiscal este 3n drept s 3nainteze ordine incaso la conturile bancare 8cu e'cepia
contului de 3mprumut) a contului provizoriu 8de acumulare a mi7loacelor financiare pentru
formarea sau ma7orarea capitalului social9 precum &i a conturilor persoanelor fizice care nu s3nt
subieci ai activitii de 3ntreprinztor9 ale contribuabilului dac acesta dispune de ele &i dac
organul fiscal le cunoa&te.
829 =n cazul 3n care contribuabilul deine la contul su bancar mi7loace bne&ti) instituia
financiar 8sucursala sau filiala acesteia9 este obligat s e'ecute) 3n limita acestor mi7loace)
ordinul incaso a organului fiscal 3n decursul zilei operaionale 3n care a fost primit.
839 =n cazul 3n care contribuabilul nu deine la contul su bancar mi7loace bne&ti pentru a
stinge) total sau parial) obligaia fiscal) instituia financiar 8sucursala sau filiala acesteia9
remite organului fiscal) 3n ziua primirii) ordinul incaso) fc3nd pe ea meniunea despre lipsa)
total sau parial) a mi7loacelor. =n cazul suspendrii operaiunilor la contul bancar pentru
nestingerea obligaiei fiscale) instituia financiar 8sucursala sau filiala acesteia9 informeaz
imediat organul fiscal despre 3nscrierea 3n contul contribuabilului a mi7loacelor bne&ti.
0rocedura 3ncasrii incontestabile a mi7loacelor de la conturile bancare se stabile&te de >anca
#aional a Moldovei 3n comun cu Ministerul 4inanelor.
89 0revederile prezentului articol nu se aplic 3n cazul 3n care 3n contul bancar al
contribuabilului s3nt 3nscrise mi7loace bne&ti 3ncasate de la comercializarea bunurilor ga7ate) 3n
limita sumelor direcionate spre plata c5eltuielilor aferente v3nzrii bunului ga7at &i 3n limita
creanelor care se pltesc din produsul v3nzrii bunului ga7at.
:8rt.1$7 co,pletat prin .egea nr.22-/01 din 08.04.05, +n !igoare 2$.04.05;
:8rt.1$7 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.1$7 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 193. Ridicarea de la contribuabil a mi7loacelor bne&ti 3n numerar
819 :'ecutarea silit a obligaiei fiscale prin ridicarea de mi7loace bne&ti 3n numerar este
aplicat contribuabilului persoan 7uridic sau persoan fizic subiect al activitii de
3ntreprinztor.
829 0entru ridicarea de la contribuabil a mi7loacelor bne&ti 3n numerar) inclusiv 3n valut
strin) funcionarul fiscal controleaz locurile &i localurile 3n care contribuabilul pstreaz
numerarul) precum &i reeaua lui comercial.
839 0rin derogare de la art.12, pct.9) 3n calitate de reprezentant al contribuabilului) la
ridicarea mi7loacelor bne&ti 3n numerar particip casierul 8gestionarul9 sau un alt anga7at care 3l
3nlocuie&te. Ace&tia s3nt obligai s prezinte documentele necesare &i s asigure accesul liber la
seiful casei contribuabilului) 3n 3ncperea izolat a casei) precum &i 3n reeaua lui comercial.
89 +esc5iderea fr consimm3ntul reprezentantului contribuabilului sau 3n lipsa acestuia
a locurilor &i localurilor 3n care se pstreaz numerarul se efectueaz 3n prezena a 2 martori
asisteni. 03n la sosirea acestora din urm) funcionarul fiscal sigileaz locurile &i localurile.
8"9 4aptul ridicrii numerarului &i al desc5iderii locurilor &i localurilor fr consimm3ntul
reprezentantului contribuabilului este consemnat 3n acte semnate de cei prezeni. Actele se
3ntocmesc 3n dou e'emplare. :'emplarul al doilea se remite contribuabilului sau
reprezentantului acestuia contra semntur pe primul e'emplar sau se e'pediaz recomandat
contribuabilului 3n aceea&i zi sau 3n urmtoarea zi lucrtoare.
8$9 4uncionarul fiscal pred mi7loacele bne&ti ridicate instituiei financiare 8sucursalei sau
filialei acesteia9 pro'ime) care este obligat s le primeasc &i s le transfere la bugetele
respective pentru stingerea restanelor. 6aluta strin se pred la cursul stabilit de >anca
#aional a Moldovei 3n ziua predrii.
8(9 +ac depunerea mi7loacelor bne&ti 3n numerar la instituia financiar 8sucursala sau
filiala acesteia9 3n ziua ridicrii lor este imposibil) ele vor fi predate casieriei organului fiscal
pentru ca aceasta s le transmit instituiei financiare 3n urmtoarea zi lucrtoare.
:8rt.1$8 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 199. Reguli generale de sec5estrare a bunurilor
819 =ndeplinirea 5otr3rii organului fiscal de sec5estrare a bunurilor contribuabilului se
efectueaz) dac legislaia nu prevede altfel) 3n prezena contribuabilului 8a reprezentantului
acestuia9) a persoanei lui cu funcie de rspundere) iar 3n cazul 3n care contribuabilul este
persoan fizic ne3nregistrat ca subiect al activitii de 3ntreprinztor ; a unui membru ma7or al
familiei lui.
829 +ac contribuabilul 8reprezentantul acestuia9) persoana lui cu funcie de rspundere se
esc5iveaz de a fi prezeni la sec5estrarea bunurilor) aceasta se efectueaz fr consimm3ntul
sau 3n absena lor. +esc5iderea fr consimm3ntul contribuabilului 8reprezentantului acestuia9)
al persoanei lui cu funcie de rspundere ori 3n lipsa acestora a 3ncperilor &i a altor locuri 3n care
se afl bunurile) precum &i sec5estrarea lor) se efectueaz 3n prezena a doi martori asisteni.
839 +ac bunurile contribuabilului se afl la domiciliul sau la re&edina lui sau a unor alte
persoane) sec5estrarea bunurilor se va face numai cu consimm3ntul contribuabilului sau al
persoanei creia 3i aparine domiciliul sau re&edina.
89 +ac persoana fizic nu permite accesul 3n domiciliul sau 3n re&edina sa pentru a i se
sec5estra bunurile) funcionarul fiscal consemneaz faptul 3ntr;un act. =n astfel de cazuri) organul
fiscal va intenta o aciune 3n 7ustiie. +up ce instana 7udectoreasc emite o 5otr3re de
e'ecutare silit a obligaiei fiscale) aceasta este 3ndeplinit 3n conformitate cu legislaia de
procedur civil.
8"9 +ac contribuabilul nu &i;a stins obligaia fiscal &i dac aciunile de sec5estrare a
bunurilor nu au fost atacate 3n decursul a 3- zile lucrtoare din data sec5estrrii) organul fiscal
este 3n drept s comercializeze bunurile sec5estrate. =n cazul c3nd aciunile organului fiscal s3nt
contestate) comercializarea bunurilor menionate 3n contestaie sau 3n cererea de c5emare 3n
7udecat se suspend p3n la soluionarea cauzei.
8$9 =n cazul 3n care) 3n urma e'aminrii contestaiei sau a cererii de c5emare 3n 7udecat) de
pe unele bunuri a fost ridicat sec5estrul) organul fiscal este 3n drept s sec5estreze alte bunuri ale
contribuabilului.
8(9 >unurile sec5estrate de organul fiscal nu se urmresc de alte autoriti publice) nici
c5iar 3n temeiul unei 5otr3ri 7udectore&ti.
:8rt.1$$ ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.1$$ ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 200. Sec5estrarea bunurilor ca modalitate de asigurare a e'ecutrii silite a
obligaiei fiscale
819 =n temeiul 5otr3rii organului fiscal privind e'ecutarea silit a obligaiei fiscale) s3nt
pasibile de sec5estrare toate bunurile contribuabilului) indiferent de locul aflrii lor) cu e'cepia
celor care) 3n conformitate cu alin.8$9) nu s3nt sec5estrabile.
829 Sec5estrarea bunurilor 3n temeiul 5otr3rii organului fiscal este efectuat de
funcionarul fiscal.
839 =nainte de a se proceda la sec5estrare) contribuabilului 8reprezentantului acestuia9)
persoanei lui cu funcie de rspundere li se remite o copie de pe 5otr3rea privind e'ecutarea
silit a obligaiei fiscale &i li se aduce la cuno&tin) 3n scris sau oral) ce drepturi &i obligaii au 3n
timpul sec5estrrii) ce rspundere prevede legea pentru ne3ndeplinirea obligaiilor.
89 2ontribuabilul 8reprezentantul acestuia9) persoana lui cu funcie de rspundere s3nt
obligai s prezinte spre sec5estrare toate bunurile) inclusiv cele date unor alte persoane la
pstrare sau 3n folosin) &i s comunice 3n scrisD
a9 informaii despre bunurile care nu aparin contribuabilului &i despre proprietarii
acestoraE
b9 informaii despre bunurile care aparin contribuabilului &i care au fost date unor alte
persoane la pstrare sau 3n folosinE
c9 informaii despre bunurile ga7ateE
d9 informaii despre bunurile sec5estrate de alte autoriti publice.
8"9 0entru depistarea bunurilor contribuabilului) funcionarul fiscal este 3n drept s
cerceteze locurile 3n care se presupune c se afl acestea) iar 3n cazul domiciliului &i re&edinei ;
cu acordul persoanei creia 3i aparine sau 3n baza 5otr3rii instanei 7udectore&ti.
8$9 #u s3nt sec5estrabile urmtoarele bunuriD
a9 produsele agricole perisabile) conform unei liste aprobate de BuvernE
b9 bunurile ga7ate p3n la momentul sec5estrriiE
c9 bunurile personale ale persoanei fizice care) conform legislaiei de procedur civil) nu
s3nt urmribileE
d9 bunurile sec5estrate de alte autoriti publiceE
e9 alte bunuri care) conform legislaiei) s3nt neurmribile.
8(9 6or fi sec5estrate bunuri numai 3n valoarea necesar &i suficient pentru stingerea
obligaiei fiscale) pentru ac5itarea impozitelor &i ta'elor aferente comercializrii bunurilor
sec5estrate) al cror termen de plat este stabilit p3n la sau la data comercializrii) &i pentru
recuperarea c5eltuielilor de e'ecutare silit.
8*9 0entru determinarea cantitii suficiente de bunuri ce urmeaz a fi sec5estrate) 3n
momentul sec5estrrii se stabile&te preul de sec5estru al bunurilor dup valoarea lor de bilan) 3n
conformitate cu datele contabilitii contribuabilului. =n cazul c3nd persoanele care) conform
legislaiei) nu in eviden contabil &i c3nd contribuabilul 8reprezentantul acestuia9) persoana lui
cu funcie de rspundere se esc5iveaz de a fi prezeni la sec5estru sau lipsesc) preul de
sec5estru al bunurilor 3l stabile&te funcionarul fiscal) lu3nd 3n considerare starea lor te5nic &i
alte caracteristici. 0entru constatarea strii te5nice pot fi invitai) dup caz) speciali&ti 3n
domeniu. 6alorile mobiliare s3nt sec5estrate la preul lor nominal. 2ota;parte 3ntr;o societate se
determin conform documentelor ei de constituire.
8,9 =n cazul sec5estrrii bunurilor) funcionarul fiscal 3ntocme&te) 3n dou e'emplare) dup
un model aprobat de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat) lista bunurilor sec5estrate. 4iecare
foaie este semnat de participanii la sec5estru.
81-9 =n lista bunurilor sec5estrate se indic denumirea) cantitatea) semnele individuale &i
valoarea bunurilor. La valorile mobiliare se indic numrul) emitentul) preul nominal &i alte date
cunoscute la momentul sec5estrrii.
8119 +up trecerea 3n list a bunurilor sec5estrate) se 3ntocme&te) 3n dou e'emplare) actul
de sec5estru dup un model aprobat de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat &i se semneaz de
participanii la sec5estru. :'emplarul al doilea se remite contribuabilului 8reprezentantului
acestuia9) persoanei lui cu funcie de rspundere contra semntur.
8129 >unurile sec5estrate se las spre pstrare 3n locul aflrii lor la momentul sec5estrriiD
la contribuabil sau la o alt persoan. =n cel de al doilea caz) se admite remiterea bunurilor spre
pstrare nemi7locit contribuabilului) care este obligat s le primeasc. La decizia funcionarului
fiscal) bunurile pot fi remise spre pstrare unor alte persoane 3n baz de contract. >i7uteriile &i
alte obiecte de aur) argint) platin &i de metale din grupa platinei) pietrele preioase &i perlele)
precum &i reziduurile din astfel de materiale) s3nt depuse spre pstrare la instituia financiar
8sucursala sau filiala acesteia9 de ctre funcionarul fiscal. Responsabili de pstrarea bunurilor
sec5estrate s3nt contribuabilul 8reprezentantul acestuia9) persoana lui cu funcie de rspundere
sau persoana care o supline&te) crora li s;a adus la cuno&tin faptul sec5estrrii) sau persoana
creia i;au fost 3ncredinate sub semntur bunurile sec5estrate.
8139 Actul de sec5estru conine somaia c dac) 3n termen de 3- zile lucrtoare din data
aplicrii sec5estrului) contribuabilul nu va plti restanele) bunurile sec5estrate se vor
comercializa.
819 +ac contribuabilul 8reprezentantul acestuia9) persoana lui cu funcie de rspundere
refuz s semneze actul de sec5estru) funcionarul fiscal noteaz 3n dreptul numelui acestuiaD .A
refuzat s semneze.. #ota refuzului se confirm de regul prin semntura martorilor asisteni. =n
cazul absenei acestora) actul de sec5estru este semnat de funcionarul fiscal) e'emplarul al
doilea fiind e'pediat recomandat contribuabilului.
81"9 +ac contribuabilul 8reprezentantul acestuia9) persoana lui cu funcie de rspundere nu
s3nt prezeni la sec5estru) faptul se va consemna 3n actul de sec5estru 3n prezena a 2 martori
asisteni) e'emplarul al doilea fiind e'pediat recomandat contribuabilului 3n 2 de ore.
81$9 =n cazul sec5estrrii valorilor mobiliare) organul fiscal va remite copia de pe actul de
sec5estru registratorului independent sau persoanei care ine evidena lor. Ace&tia vor consemna
3n registrul respectiv) imediat dup primirea copiei) sec5estrarea valorilor mobiliare. +in acest
moment) nu se va mai face) fr acordul organului fiscal) nici o operaiune cu valorile mobiliare
sec5estrate.
81(9 +ac contribuabilul nu dispune de bunuri care) conform legislaiei) s3nt sec5estrabile)
funcionarul fiscal 3ntocme&te un act de caren.
:8rt.200 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.200 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 201. Sec5estrarea bunurilor contribuabilului care se afl la alte persoane
819 >unurile contribuabilului care se afl la alte persoane 3n baza unor contracte de
3mprumut) de arend) de 3nc5iriere) de pstrare etc. se includ 3n lista bunurilor sec5estrate 3n baza
documentelor de care dispune contribuabilul referitor la aceste bunuri. +up semnarea actului de
sec5estru) persoanei la care se afl bunurile i se remite o somaie despre sec5estrarea bunurilor
contribuabilului) despre obligaia ei de a asigura integritatea lor &i despre interdicia de a le
transmite contribuabilului sau unor teri fr acordul organului fiscal. >unurile s3nt e'aminate)
dup caz) la locul aflrii lor.
829 +ac) 3n cadrul unor controale) se descoper c bunurile contribuabilului s3nt deinute
de o alt persoan &i c ele nu au fost sec5estrate anterior) acesteia i se remite o somaie despre
sec5estrarea bunurilor contribuabilului) despre obligaia ce;i revine de a asigura integritatea lor &i
despre interdicia de a le transmite contribuabilului sau unor teri fr acordul organului fiscal.
2oncomitent) se va 3ntocmi o list a acelor bunuri) fiecare pagin fiind semnat de funcionarul
fiscal &i de deintorul bunurilor 8reprezentantul lui9.
839 +up semnarea listei bunurilor deinute de o alt persoan) funcionarul fiscal o va
verifica dup documentele de eviden contabil ale contribuabilului. +up identificarea
bunurilor) se va 3ntocmi un act de sec5estru.

)r$icolul 202. Ridicarea sec5estrului
819 Sec5estrul de pe bunuri se ridic 3n cazulD
a9 stingerii) totale sau pariale) a obligaiei fiscale &i al recuperrii de ctre contribuabil a
c5eltuielilor de e'ecutare silitE
b9 stingerii) totale sau pariale) a obligaiei fiscale &i al recuperrii c5eltuielilor de e'ecutare
silit prin alte modaliti de e'ecutare silitE
c9 necesitii sec5estrrii unor alte bunuri) solicitate pe pia) 3n vederea urgentrii plii
restanelorE
d9 3nstrinrii sau dispariiei bunurilorE
e9 imposibilitii comercializrii bunurilorE
f9 emiterii unei decizii 3n acest sens de ctre autoritatea care e'amineaz pl3ngerea dac se
3ncalc procedura de sec5estrareE
g9 3nc5eierii cu organul fiscal a contractului privind modificarea termenului de stingere a
obligaiei fiscale.
829 +up ridicarea sec5estrului de pe bunuri) organul fiscal le restituie contribuabilului
dac le;a pus la pstrare 3n alt loc. =n cazul 3n care dreptul de proprietate asupra bunurilor a trecut
la persoana care le;a cumprat 3n modul stabilit de prezentul cod) acestea nu se restituie.
839 =n cazul stingerii pariale a obligaiei fiscale) sec5estrul nu se ridic de pe bunurile a
cror valoare dep&e&te partea nestins a obligaiei fiscale. Bradul dep&irii se determin 3n
funcie de impozitele &i ta'ele aferente comercializrii bunurilor &i de c5eltuielile de e'ecutare
silit) suportate sau eventuale.
:8rt.202 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

)r$icolul 203. 2omercializarea bunurilor sec5estrate
819 2omercializarea bunurilor sec5estrate se efectueaz la licitaii) organizate 3n
conformitate cu prevederile capitolului 1-.
829 :valuarea &i comercializarea bunurilor sec5estrate ale contribuabilului) cu e'cepia
celor prevzute la alin.8(9) 8*9) 8,9 &i 81"9) se organizeaz de ctre organul fiscal.
839 0entru efectuarea evalurii bunurilor &i comercializarea lor la licitaie) %nspectoratul
4iscal 0rincipal de Stat selecteaz persoanele care dispun de licen pentru activitatea respectiv)
3nc5eie cu ele contracte &i le repartizeaz materialele pentru evaluare. 0lata serviciilor prestate de
aceste persoane nu poate dep&i 1-? din mi7loacele bne&ti obinute din comercializarea
bunurilor sec5estrate.
89 >unurile sec5estrate se comercializeaz la licitaia cu strigare. +ac la licitaia cu
strigare nu s;a 3nscris nici un participant sau dac bunurile nu au putut fi comercializate) organul
fiscal) 3n termen de 3- de zile de la data e'pirrii termenului de 3nscriere la licitaia la care nu s;a
3nscris nici un participant sau de la efectuarea licitaiei) va anuna o licitaie cu reducere.
8"9 =n cazul 3nscrierii unui singur participant la licitaia cu strigare) comercializarea se
efectueaz 3n baz de contract 3nc5eiat cu organul fiscal la un pre care s nu fie mai mic dec3t
preul iniial) iar la licitaia cu reducere comercializarea se efectueaz 3n baza unui contract
similar la un pre redus cu cel mult 1-? fa de preul iniial.
8$9 2omercializarea terenurilor pe care s3nt amplasate bazine de ap 3nc5ise) cldiri)
construcii) instalaii &i alte obiective) care nu pot fi mutate fr a se cauza pierderi directe
destinaiei lor &i terenului aferent necesar utilizrii lor normale) se efectueaz 3n conformitate cu
legislaia.
8(9 :'pertiza) evaluarea &i comercializarea bunurilor sec5estrate ale contribuabilului care
fac parte din fondurile fi'e ale 3ntreprinderilor &i ale altor obiecte cuprinse 3n programul de
privatizare 3n care statul deine mai mult de o ptrime din capitalul social se organizeaz de ctre
Agenia de 0rivatizare de pe l3ng Ministerul :conomiei &i 2omerului) 3n modul stabilit pentru
privatizarea patrimoniului public.
8*9 2omercializarea valorilor mobiliare sec5estrate se efectueaz 3n conformitate cu
reglementrile legale privind circulaia valorilor mobiliare &i cu o instruciune aprobat de
%nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat &i de 2omisia #aional a 60ieei 4inanciare) fr plata
acontului.
8,9 >unurile sec5estrate calificate drept mrfuri bursiere se comercializeaz prin
intermediul >ursei de mrfuri 3n modul stabilit de Buvern.
81-9 2u cel puin 3 zile 3nainte de licitaie) contribuabilului i se permite s comercializeze
bunurile sec5estrate la un pre care s nu fie mai mic dec3t preul iniial de comercializare stabilit
de organul fiscal) cu condiia virrii sau vrsrii sumelor mi7loacelor obinute direct 3n contul
stingerii obligaiei fiscale &i al recuperrii c5eltuielilor de e'ecutare silit.
8119 +in mi7loacele obinute din comercializarea bunurilor sec5estrate se efectueaz
succesiv recuperarea c5eltuielilor de e'ecutare silit) plata restanelor la bugetele respective) 3n
modul stabilit de prezentul cod) a impozitelor &i ta'elor aferente comercializrii bunurilor
sec5estrate) al cror termen de plat este stabilit p3n la sau la data comercializrii lor. Mi7loacele
bne&ti se vireaz sau se vars la buget) elud3ndu;se contul bancar al contribuabilului sau al
debitorului acestuia. =n ordinul de plat se indic 3n calitate de pltitor cumprtorul) de
beneficiar ; bugetul respectiv) iar la destinaia plii se indic) cu referin la prezentul cod) 3n
contul crui contribuabil se efectueaz viramentul. :'cedentul se ramburseaz contribuabilului.
8129 #easigurarea integritii bunurilor sec5estrate) 3nstrinarea) substituirea) tinuirea)
deteriorarea) decompletarea sau folosirea lor atrag rspunderea stabilit de legislaie.
2ontribuabilul 8reprezentantul acestuia9) persoana lui cu funcie de rspundere sau persoana la
care s;au pstrat bunurile sec5estrate nu poart rspundere pentru pierderile suportate 3n limitele
normelor de perisabilitate &i 3n urma pieirii fortuite a bunurilor.
8139 0entru contribuabil) comercializarea de ctre organul fiscal a bunurilor sec5estrate
3nseamn desfacerea &i livrarea de mrfuri cu toate consecinele ce decurg din aceste operaiuni)
inclusiv cu eliberarea obligatorie a facturii fiscale) cu calcularea &i plata posibilelor impozite &i
ta'e aferente.
819 +ac la licitaia cu reducere nu s;a 3nscris nici un participant sau dac bunurile nu au
putut fi comercializate) organul fiscal) 3n termen de 3- de zile de la data e'pirrii termenului de
3nscriere la licitaia la care nu s;a 3nscris nici un participant sau de la efectuarea licitaiei) va
anuna o licitaie repetat. +ac &i de data aceasta nu se 3nscrie nici un participant sau dac
bunurile nu s3nt v3ndute) organul fiscal va ridica sec5estrul de pe bunurile necomercializate.
81"9 0rin derogare de la prevederile prezentului articol &i ale art.2-) comercializarea
bunurilor sec5estrate a cror valoare) conform actului de sec5estru) constituie mai puin de 1----
lei 8cu e'cepia mi7loacelor de transport) a imobilului) a valorilor mobiliare) a bunurilor calificate
drept mrfuri bursiere cu valoarea lotului mai mare de 1---- lei9 se efectueaz prin intermediul
unitilor comerciale. Modul de ridicare) predare) evaluare) comercializare a patrimoniului
menionat &i de vrsare la buget a sumelor 3ncasate se stabile&te prin instruciunea %nspectoratului
4iscal 0rincipal de Stat.
:8rt.203 ,odificat prin .egea nr.130-/01 din 07.0".2007, +n !igoare 0".07.2007;
:8rt.203 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.203 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.203 ,odificat prin .egea nr.342-/0 din 14.10.04, +n !igoare 05.11.04;
:8rt.203 co,pletat prin .egea nr.52$-/0 din 18.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.203 ,odificat prin .egea nr.1$7-/0 din 15.05.03, +n !igoare 31.05.03;
:8rt.203 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 204. Ridicarea bunurilor
819 +up semnarea contractului de v3nzare;cumprare) organul fiscal va ridica bunurile
sec5estrate spre a le remite cumprtorului. 0rin derogare de la art.2-3 alin.81-9) bunurile supuse
accizelor se ridic cu condiia ac5itrii accizului 3n conformitate cu legislaia fiscal. +in
momentul semnrii actului de ridicare a bunurilor sec5estrate) dreptul de proprietate asupra
acestora trece la cumprtor) iar c5eltuielile de pstrare &i de transportare a bunurilor) de
perfectare a titlurilor de proprietate le suport noul proprietar.
829 =n cazul 3n care contribuabilul sau participanii la licitaie contest rezultatele acesteia
din motivul 3nclcrii procedurii de 3nscriere sau de desf&urare) bunurile sec5estrate nu se vor
ridica. =n astfel de situaii) ridicarea bunurilor se opereaz dup soluionarea litigiilor. +ac) dup
ridicarea bunurilor) rezultatele licitaiei s3nt anulate conform art.213 alin.8(9) cumprtorul este
obligat s restituie acele bunuri.
839 !ranzaciile 3n urma crora bunurile sec5estrate au fost 3nstrinate fr acordul scris al
autoritii fiscale pot fi declarate nule de instana 7udectoreasc din momentul 3nc5eierii lor.
Rspunderea pentru pierderile suportate de acestea o poart contribuabilul sau persoana care a
3nstrinat bunurile sau a decis 3nstrinarea lor.
89 Ridicarea bunurilor sec5estrate se efectueaz 3n prezena contribuabilului 8a
reprezentantului acestuia9) a persoanei lui cu funcie de rspundere &i a cumprtorului 8a
reprezentantului acestuia9. =n cazul absenei nemotivate a contribuabilului 8a reprezentantului
acestuia9) a persoanei lui cu funcie de rspundere) ridicarea bunurilor se efectueaz 3n prezena a
2 martori asisteni. =n cazul 3mpiedicrii aciunilor de ridicare a bunurilor) organul fiscal va
efectua ridicarea lor forat.
8"9 +ac se constat lipsa) substituirea sau degradarea calitativ a unor bunuri din lista
bunurilor sec5estrate) organul fiscal este obligat s remit organelor de urmrire penal
materialele de rigoare) e'cepie fc3nd situaiile 3n care substituirea sau degradarea bunurilor este
ne3nsemnat &i cumprtorul le;a acceptat la preul din contractul de v3nzare;cumprare.
8$9 +ac bunurile unui contribuabil au fost v3ndute mai multor cumprtori) ridicarea lor se
va face separat pentru fiecare cumprtor.
8(9 Asupra faptului ridicrii bunurilor sec5estrate se va 3ntocmi) 3n 3 e'emplare) un act de
un model stabilit de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat. Al treilea e'emplar se remite) contra
semntur) contribuabilului 8reprezentantului acestuia9) persoanei lui cu funcie de rspundere) al
doilea e'emplar ; cumprtorului) iar primul e'emplar va rm3ne la organul fiscal care a ridicat
bunurile.
8*9 =n timpul ridicrii bunurilor sec5estrate sau 3n cel mult 2 de ore dup semnarea actului
de ridicare) contribuabilul 8reprezentantul acestuia9) persoana lui cu funcie de rspundere s3nt
obligai s remit organului fiscal sau nemi7locit cumprtorului toate documentele referitoare la
bunurile ridicate dac aceste documente nu au fost ridicate de organul fiscal o dat cu
sec5estrarea bunurilor.
8,9 =n temeiul actului de ridicare a bunurilor sec5estrate) contribuabilul efectueaz
3nregistrrile contabile 3n legtur cu comercializarea lor.
81-9 =n temeiul contractului de v3nzare;cumprare) al actului de ridicare a bunurilor
sec5estrate &i al certificatului de ac5itare integral eliberat de organul fiscal) cumprtorul
3nregistreaz la organele de resort) 3n cazurile prevzute de legislaie) bunurile ridicate.
2umprtorul poate folosi bunurile &i p3n la 3nregistrare 8cu e'cepia scoaterii lor din Republica
Moldova9 3n baza contractului de v3nzare;cumprare &i a actului de ridicare. +up e'pirarea
termenului de plat stabilit 3n contractul de v3nzare;cumprare) bunurile nu vor mai putea fi
folosite 3n baza documentelor menionate.
:8rt.204 ,odificat prin .egea nr.20"-/0 din 2$.05.03, +n !igoare 18.07.03;
:8rt.204 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 201. @rmrirea datoriei debitoare
819 @rmrirea datoriei debitoare de la persoane care au sediu 3n Republica Moldova se face
3n baza listei debitorilor) prezentate de contribuabil) sau a altor informaii de care dispune
organul fiscal. =n conformitate cu tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte)
pot fi urmrite datoriile debitoare de la persoane din strintate) precum &i de la debitorii
auto5toni 3n beneficiul contribuabililor strini.
829 @rmrirea datoriei debitoare se efectueaz &i atunci c3nd 3nsu&i debitorul are restane.
839 0entru urmrirea datoriei debitoare) contribuabilul este obligat s prezinte organului
fiscal lista debitorilor) semnat de el 8de reprezentantul su9) de persoana sa cu funcie de
rspundere. La cererea organului fiscal) datele din list s3nt confirmate documentar. Lista
debitorilor trebuie s conin) dup cazD
a9 denumirea 8numele) prenumele9 debitorului) sediul 8adresa9) codul fiscal) informaia de
contactE
b9 conturile bancare ale debitorului) denumirea) sediul &i codul instituiilor financiare
8sucursalelor sau filialelor acestora9 3n care s3nt desc5ise conturileE
c9 data apariiei datoriilor debitoare) suma total &i scadena lorE
d9 msurile 3ntreprinse de contribuabil pentru a i se plti datoria debitoareE
e9 data ultimei verificri reciproce.
89 =n baza datelor furnizate de contribuabil) organul fiscal verific dac datoriile debitoare
au devenit scadente &i dac contribuabilul are dreptul s cear plata lor. =n cazul 3n care dreptul
de a cere plata este confirmat) organul fiscal remite debitorului somaia c) la data primirii ei)
asupra sumelor pe care el le datoreaz contribuabilului s;a aplicat sec5estru 3n cuantumul
obligaiei fiscale a acestuia &i c debitorul este obligat s sting obligaia fiscal.
8"9 0ersoana care a primit somaia este obligat ca) 3n termen de 1- zile lucrtoare) s
confirme sau s infirme) parial ori total) datoria debitoare a contribuabilului indicat 3n somaie.
+ac datoria este infirmat) la scrisoare se ane'eaz copiile de pe documentele de rigoare.
8$9 +ac suma datoriei debitoare a contribuabilului a fost confirmat sau dac ea a fost
infirmat fr ane'area documentelor de rigoare) precum &i dac) la e'pirarea a 1- zile lucrtoare
de la primirea somaiei) nu i s;a rspuns organului fiscal) aceasta are dreptul s aplice
debitorului) 3n modul corespunztor) modalitile de e'ecutare silit a obligaiei fiscale
enumerate la art.1, alin.819 lit.a9) b9 &i c9.
:8rt.205 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.205 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 206. %mposibilitatea e'ecutrii silite a obligaiei fiscale
819 :'ecutarea silit a obligaiei fiscale se consider imposibil dacD
a9 persoana lic5idat nu are succesorE
b9 persoana care desf&oar activitate de 3ntreprinztor este declarat insolvabil &i nu
dispune de bunuriE
c9 persoana fizic ce nu este subiect al activitii de 3ntreprinztor nu posed bunuri care ar
putea fi sec5estrate conform prezentului capitolE
d9 persoana fizic ce nu este subiect al activitii de 3ntreprinztor &i;a prsit domiciliul)
nu poate fi gsit &i nu are bunuri care ar putea fi sec5estrate conform prezentului capitolE
e9 persoana fizic a decedat &i nu e'ist alte persoane obligate prin lege s;i sting
obligaia fiscal.
829 Suma obligaiei fiscale a crei e'ecutare silit este imposibil) precum &i suma
obligaiilor fiscale stinse prin scdere conform art.1( alin.819) 829 &i 89 s3nt luate la o eviden
special) 3n modul stabilit de Ministerul 4inanelor) p3n la e'pirarea termenului de prescripie.
=n cazurile prevzute la art.1*$ alin.8"9) sumele luate la eviden special se restabilesc.
:8rt.20" ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

)r$icolul 207. :videna aciunilor de e'ecutare silit a obligaiei fiscale
819 :videna aciunilor de e'ecutare silit a obligaiei fiscale o ine organul fiscal 3n modul
stabilit.
829 =n ziua semnrii sau cel t3rziu 3n ziua lucrtoare imediat urmtoare acesteia) actele ce
confirm aciunile de e'ecutare silit a obligaiei fiscale se 3nscriu la organul fiscal 3n registre
speciale de eviden) inute manual sau computerizat) de un model stabilit de %nspectoratul 4iscal
0rincipal de Stat.
839 =n dosarul contribuabilului cruia i s;a aplicat e'ecutarea silit a obligaiei fiscale) se
pstreaz 5otr3rea organului fiscal despre e'ecutarea silit) ordinele incaso) actul de sec5estru)
procesul;verbal privind rezultatele licitaiei) contractul de v3nzare;cumprare) corespondena cu
contribuabilul &i cu alte persoane) alte documente referitoare la caz.

Ca,i$olul 10
&G)!I')E) LICI#)(IEI %E 2U!UI "EC5E"#)#E
)r$icolul 203. 1rganizarea evalurii bunurilor sec5estrate
819 +up sec5estrarea bunurilor) organizarea evalurii &i comercializrii lor se pune 3n
sarcina %nspectoratului 4iscal 0rincipal de Stat) cu e'cepia celor prevzute la alin.8(9) 8*9) 8,9 &i
81"9 ale art.2-3.
829 La aplicarea sec5estrului asupra bunurilor 3ntreprinderilor) instituiilor) organizaiilor de
stat &i ale 3ntreprinderilor) instituiilor) organizaiilor cu cota statului 3n capitalul social) neincluse
3n programul de privatizare) acest fapt se 3n&tiineaz 3n scris organelor centrale de specialitate
ale administraiei publice &i autoritilor administraiei publice locale. =n cazul nelurii de msuri
pentru ac5itare 3n termenul stabilit) organul fiscal va organiza evaluarea &i comercializarea
bunurilor sec5estrate conform principiilor generale.
839 1rganizatori ai licitaiei s3ntD organul fiscal &i persoanele cu licen pentru activitatea
respectiv) admise de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat pe baz de concurs.
89 =n baza materialelor e'pertizei &i a materialelor de evaluare a bunurilor) organul fiscal
stabile&te preul iniial de comercializare) form3nd loturi de bunuri care urmeaz s fie
comercializate la licitaie.
8"9 1rganul fiscal transfer beneficiarilor) de la bugetul de stat) banii destinai finanrii
c5eltuielilor de e'ecutare silit a obligaiei fiscale. +up comercializarea bunurilor sec5estrate)
aceste c5eltuieli se recupereaz cu prioritate.
:8rt.208 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";

)r$icolul 209. 1rganizarea licitaiilor
819 0entru a organiza comercializarea bunurilor) e'pertul transmite organului fiscal
dosarele loturilor de bunuri. Referitor la operaiunea de predare;primire se 3ntocme&te un proces;
verbal.
829 1rganul fiscal efectueaz urmtoarele aciuniD
a9 e'amineaz dosarele loturilor de bunuriE
b9 aprob actul preului iniial de licitare a fiecrui lot aparte dac e'pertiza &i evaluarea
bunurilor au fost efectuate de speciali&ti 3n domeniuE
c9 decide asupra scoaterii bunurilor la licitaieE
d9 dispune publicarea comunicatului informativ despre desf&urarea licitaieiE
e9 aprob componena comisiei de licitaie &i nume&te pre&edintele eiE
f9 determin modul de comercializare a patrimoniului sec5estratE
g9 3n cazul apariiei litigiului) desemneaz un reprezentant pentru aprarea intereselor sale
3n instana de 7udecat.
839 1rganul fiscal are dreptulD
a9 s verifice 3ndeplinirea deciziilor sale &i s monitorizeze procesul de evaluare &i
comercializare a patrimoniului sec5estratE
b9 s e'amineze pl3ngerile &i contestaiile privind corectitudinea desf&urrii licitaiilor de
comercializare a patrimoniului sec5estratE
c9 s declare nule rezultatele licitaiei 3n cazul constatrii unor abateri sau 3nclcri ale
reglementrilor privind pregtirea &i desf&urarea licitaiilor) precum &i 3n cazul 3n care
cumprtorul nu ac5it lotul 3n termenul stabilit. =n aceste cazuri) se va anuna o nou licitaie ;
cu strigare sau cu reducere.
89 +eciziile cu privire la aprobarea preurilor bunurilor sec5estrate &i e'punerea lor spre
comercializare se emit de organul fiscal. 2omunicatele informative ale organului fiscal cu privire
la e'punerea bunurilor sec5estrate spre comercializare se aprob de ctre conducerea lui.
8"9 2omunicatul informativ despre desf&urarea licitaiei se public 3n Monitorul 1ficial al
Republicii Moldova &i trebuie s coninD
a9 data) ora &i locul desf&urrii licitaieiE
b9 specificarea bunurilor) principalelor caracteristici te5nico;economice &i locului aflrii
lorE
c9 informaii despre proprietarul bunurilorE
d9 informaii despre terenul pe care s3nt amplasate bunurile imobiliare &i condiiile de
utilizare a terenului de ctre proprietarE
e9 condiiile de comercializare a bunurilorE
f9 informaii despre forma de plat) condiiile de plat e&alonat) dac aceasta este
prevzut de organul fiscalE
g9 modul de familiarizare prealabil cu bunurile scoase la licitaieE
59 condiiile de 3naintare a cererilor de participare la licitaieE
i9 termenul final de primire a cererilor) propunerilor &i altor documente pentru participare
la licitaieE
79 informaia despre necesitatea depunerii unui acont de 1-? din preul iniial de
comercializare a bunurilor &i contul bancar la care acesta urmeaz s fie vrsatE
H9 informaia de contact a comisiei de licitaie) a organului fiscal &i a altor organizatori ai
licitaieiE
l9 alte informaii necesare.
8$9 Licitaia urmeaz s aib loc la cel puin 1" zile de la data publicrii comunicatului
informativ 3n Monitorul 1ficial al Republicii Moldova.
8(9 Licitaia se face 3n localitatea de re&edin a inspectoratului fiscal de stat teritorial 3n a
crui raz au fost sec5estrate bunurile. 0ersoana la care se pstreaz bunurile este obligat s
asigure publicului accesul la ele.
8*9 Licitaia are loc dac la ea s3nt 3nscri&i cel puin doi participani.
:8rt.20$ ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.20$ ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

)r$icolul 210. 2omisia de licitaie
819 0entru comercializarea bunurilor sec5estrate) la fiecare licitaie se formeaz o comisie
3n a crei componen intr cel puin " membri dintre reprezentanii organului fiscal &i ai
autoritilor administraiei publice locale &i e'peri independeni. Reprezentanii organului fiscal
&i ai autoritilor administraiei publice locale s3nt propu&i de ctre conducerea acestora. :'perii
independeni pot fi propu&i de contribuabil sau de alte persoane interesate 3n comercializarea
bunurilor scoase la licitaie. 2omponena comisiei se aprob prin ordin de ctre conducerea
organului fiscal. Licitatorul nu este membru al comisiei de licitaie.
829 Oedina comisiei de licitaie este deliberativ dac la ea particip cel puin dou treimi
din membri. Notr3rea se adopt prin vot desc5is) cu simpla ma7oritate de voturi. =n cazul
paritii de voturi) cel al pre&edintelui comisiei este decisiv.
839 2omisia de licitaie are urmtoarele atribuiiD
a9 prime&te &i verific dosarele loturilor scoase la licitaie) alte documenteE
b9 perfecteaz documentele aferente licitaieiE
c9 organizeaz familiarizarea prealabil a participanilor cu bunurile scoase la licitaieE
d9 elibereaz bilete de participant) 3nregistreaz participanii la licitaieE
e9 ine licitaiaE
f9 e'ercit controlul asupra 3ndeplinirii condiiilor de participare la licitaie &i asigur
respectarea drepturilor cumprtoruluiE
g9 desf&oar negocieri directe 3n cazul 3nscrierii unui singur participantE
59 d informaii) la solicitarea mass;media &i cu asentimentul cumprtorului) despre
rezultatele licitaiei.
:8rt.210 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";

)r$icolul 211. 2ondiiile de participare la licitaie
819 La licitaie au dreptul s participe persoanele care au depus la timp cerere de
participare) au prezentat documentele necesare &i au pltit) 3n modul stabilit) acontul de 1-? din
preul iniial al bunurilor.
829 +oritorii de a participa la licitaie vor prezenta organului fiscal urmtoarele documenteD
a9 cerere de participare de un model stabilitE
b9 copie de pe documentul de plat care confirm depunerea acontului pe contul bancar
indicat 3n comunicatul informativ despre desf&urarea licitaieiE
c9 procur) dup caz) pentru dreptul de a 3nc5eia contract de v3nzare;cumprare.
839 0rimirea cererilor &i a documentelor se 3nc5eie cu 3 zile 3nainte de data licitaiei.
89 +atele despre persoanele care au depus cereri de participare la licitaie &i numrul
acestora s3nt confideniale.
8"9 2u cel puin 2 zile 3nainte de data licitaiei) organul fiscal va prezenta) iar comisia de
licitaie va e'amina documentele indicate la alin.829. +up e'aminare) comisia de licitaie
3nregistreaz 3n calitate de participant la licitaie persoana care a depus cerere sau poate respinge
cererea dac persoana nu a respectat cerinele prezentului cod referitoare la 3ntocmirea &i la
prezentarea documentelor. Motivul respingerii cererilor comisia 3l va indica distinct 3n 5otr3re)
pe care o va comunica persoanei avizate. =n acest caz) ei i se va restitui acontul.
8$9 0ersoana are dreptul s;&i retrag cererea de participare) adres3nd un demers 3n scris cu
3 zile 3nainte de data licitaiei. =n acest caz) ei i se va restitui acontul.
8(9 +ac a fost 3nregistrat un singur participant) comisia de licitaie va duce cu acesta) 3n
ziua licitaiei) negocieri directe. +up stabilirea preului de comercializare a bunurilor &i dup
semnarea procesului;verbal referitor la rezultatele negocierilor directe) materialele vor fi remise
organului fiscal organizatoare a licitaiei pentru a se 3nc5eia contractul de v3nzare;cumprare.
8*9 +ac la licitaie nu s;a 3nscris nici un participant) documentele ei vor fi remise
organului fiscal pentru a 3ntreprinde aciunile prevzute de legislaia fiscal.
:8rt.211 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";

)r$icolul 212. +esf&urarea licitaiei
819 =n ziua licitaiei) concomitent cu 3nm3narea biletelor de participant) comisia de licitaie
va 3nregistra participanii prezeni. =nregistrarea se va 3nc5eia cu 1- minute 3nainte de 3nceputul
procedurii de licitare. 0articipanii 3nt3rziai nu vor fi admi&i.
829 Licitaia este condus de un licitator) desemnat 3n baz de contract de organizatorul
licitaiei.
839 Licitarea fiecrui lot de bunuri la licitaia cu strigare 3ncepe cu anunarea de ctre
licitator a preului iniial &i a pasului de ridicare a preului. 2el care accept preul ridic biletul
de participant. +up ce unul dintre participani a ridicat biletul) ceilali pot pretinde la lot
propun3nd un pre mai mare cu unul sau cu mai muli pa&i de ridicare. +ac nimeni nu ofer un
pre mai mare dec3t cel acceptat) strigat de 3 ori de ctre licitator) acesta fi'eaz printr;o lovitur
de ciocan faptul v3nzrii lotului.
89 0articipantul la licitaie care a c3&tigat lotul este obligat s semneze un proces;verbal
privind rezultatele licitaiei) 3ntocmit pe un formular tipizat) aprobat de %nspectoratul 4iscal
0rincipal de Stat.
8"9 0articipantul care a c3&tigat lotul la licitaia cu strigare) dar care a refuzat s semneze
procesul;verbal privind rezultatele licitaiei este privat de dreptul de a participa la aceast
licitaie) iar licitarea va re3ncepe de la preul oferit de participantul anterior. 0articipantului care a
refuzat s semneze procesul;verbal nu i se va restitui acontul.
8$9 0otrivit deciziei organului fiscal) bunurile nesolicitate la licitaia cu strigare vor fi
scoase la licitaia cu reducere. Licitatorul va 3ncepe licitarea fiecrui lot cu anunarea preului lui
ma'im) care va fi preul iniial de la licitaia cu strigare) &i a pasului de reducere a preului. 0asul
reducerii nu poate fi mai mare de "? din preul ma'im.
8(9 +ac preul redus a fost strigat de 3 ori &i nici un participant nu &i;a e'primat dorina de
a cumpra lotul) licitatorul va reduce preul cu 3nc un pas) declar3nd de fiecare dat preul nou.
8*9 Licitatorul va reduce preul p3n c3nd unul din participani va fi de acord cu preul
propus) cer3nd acestuia s confirme oferta numind suma pentru care este de acord s cumpere
lotul. =n cazul confirmrii) licitatorul va striga preul de 3 ori) fi'3nd faptul v3nzrii printr;o
lovitur de ciocan. +ac un alt participant dore&te s cumpere lotul) el are dreptul s ridice preul
cu un pas sau cu mai muli) declar3nd intenia sa 3n timpul repetrii preului) p3n la lovitura de
ciocan) &i;&i va confirma oferta ridic3nd biletul de participant. =n acest caz) licitaia cu reducere
trece 3n licitaie cu strigare.
8,9 Reducerea preului va continua p3n se va a7unge la zero) dup care lotul se scoate de la
licitaie. 1rganul fiscal poate stabili pentru unele loturi scoase la licitaia cu reducere limita la
care poate fi redus preul.
81-9 +ac licitatorul) pre&edintele sau orice membru al comisiei de licitaie vor constata
3nclcarea procedurii de licitaie) ei vor suspenda licitaia 3n orice moment p3n c3nd comisia de
licitaie va decide continuarea licitaiei sau scoaterea lotului de la licitaie.
8119 0articipantul la licitaia cu reducere care a c3&tigat lotul este obligat s semneze un
proces;verbal privind rezultatele licitaiei. +ac refuz s;l semneze) participantul este privat de
dreptul de a participa la aceast licitaie) care va re3ncepe de la preul acceptat de el.
0articipantului care a refuzat s semneze procesul;verbal nu i se va restitui acontul.
8129 +ac licitarea unui lot este declarat nul din motive prevzute de prezentul cod) se va
3ntocmi un proces;verbal al licitaiei nule pe un formular tipizat aprobat de %nspectoratul 4iscal
0rincipal de Stat. =n acest caz) participanii din a cror vin licitaia a fost declarat nul nu vor fi
admi&i la licitaiile ulterioare la care va fi e'pus lotul a crui licitare a fost declarat nul. Lor nu
li se va restitui acontul.
:8rt.212 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";

)r$icolul 213. =nc5eierea contractului de v3nzare;cumprare &i ac5itarea preului lotului
819 La 3nc5eierea licitrii unui lot) comisia de licitaie va negocia direct cu c3&tigtorul
lotului asupra modului &i termenelor lui de plat) fapt care se consemneaz 3n procesul;verbal
privind rezultatele licitaiei. +up semnare) un e'emplar al procesului;verbal se remite) 3n 2 de
ore) contribuabilului.
829 =n cazul 3n care comisia de licitaie &i cumprtorul au convenit ca ac5itarea preului
lotului s se efectueze printr;o sum unic) ultimul plte&te integral preul lotului 3n termen de (
zile din data semnrii contractului de v3nzare;cumprare.
839 =n cazul 3n care comisia de licitaie &i cumprtorul au convenit ca ac5itarea preului
lotului s se fac e&alonat) 3n acela&i termen de ( zile cumprtorul vars prima tran&) de cel
puin -?) din preul indicat 3n procesul;verbal) iar restul 3n termenul stabilit 3n contractul de
v3nzare;cumprare) care nu va dep&i $- de zile din data 3nc5eierii licitaiei. 0entru aceast
perioad) cumprtorul ac5it suplimentar o ma7orare de 3nt3rziere) calculat) 3n modul stabilit)
pentru suma e&alonat 3n funcie de perioada e&alonrii) iar contribuabilul este absolvit de
ma7orarea de 3nt3rziere 8penalitatea9 respectiv.
89 2etenii strini &i apatrizii) persoanele care nu au raporturi cu sistemul bugetar al
Republicii Moldova ac5it integral preul lotului 3n termen de ( zile din data semnrii
contractului de v3nzare;cumprare.
8"9 La cumprarea lotului) acontul depus de cumprtor este inclus 3n suma stabilit 3n
contractul de v3nzare;cumprare. 2u e'cepiile stabilite de legislaia fiscal) celorlali participani
li se va restitui acontul 3n termen de 3 zile lucrtoare din data 3nc5eierii licitaiei.
8$9 Aconturile nerestituite conform prezentului cod se consider venit al contribuabilului
ale crui bunuri au fost scoase la licitaie &i se folosesc pentru recuperarea c5eltuielilor de
e'ecutare silit) pentru plata restanelor la bugetele respective.
8(9 +ac cumprtorul nu ac5it preul lotului 3n termenul stabilit) organul fiscal are
dreptul s anuleze rezultatele licitaiei. =n acest caz) bunurile se scot la o nou licitaie cu strigare
sau) respectiv) cu reducere) iar acontul nu se restituie.
8*9 63nztor al bunurilor sec5estrate este organul fiscal care le;a sec5estrat. Aceasta va
3nc5eia contract de v3nzare;cumprare 3n cazul v3nzrii at3t prin procedura licitaiei) c3t &i prin
negocieri directe.
8,9 2ontractul de v3nzare;cumprare se 3nc5eie 3n termen de " zile din data 3nc5eierii
licitaiei sau a negocierilor directe. +ac) dup 3nc5eierea contractului de v3nzare;cumprare)
cumprtorul se dezice de bunuri) licitarea lor se consider nul. =n acest caz) bunurile se scot la
o nou licitaie cu strigare sau) respectiv) cu reducere) iar acontul nu se restituie.
81-9 Rezultatele licitaiei pot fi contestate) 3n modul stabilit de lege 3n instan
7udectoreasc.
:8rt.213 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.213 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

Ca,i$olul 11
C&!#&LUL -I"C)L
)r$icolul 214. 0rincipiile generale de efectuare a controlului fiscal
819 2ontrolul fiscal are drept scop verificarea modului 3n care contribuabilul respect
legislaia fiscal 3ntr;o anumit perioad sau 3n c3teva perioade fiscale.
829 2ontrolul fiscal este e'ercitat de organul fiscal &i<sau de un alt organ cu atribuii de
administrare fiscal) 3n limitele competenei acestuia) la faa locului &i<sau la oficiul acestora.
839 0rocedura controlului fiscal const 3ntr;un ansamblu de metode &i operaiuni de
organizare &i desf&urare a controlului) precum &i de valorificare a rezultatelor lui. 2ontrolul
fiscal la faa locului &i<sau la oficiul organului) prevzut la alin.829) poate fi organizat &i efectuat
prin urmtoarele metode &i operaiuniD verificarea faptic) verificarea documentar) verificarea
total) verificarea parial) verificarea tematic) verificarea operativ) verificarea prin
contrapunere. Metodele &i operaiunile concrete utilizate la organizarea &i e'ercitarea controlului
fiscal s3nt determinate) 3n baza prezentului cod) 3n instruciunile cu caracter intern ale
%nspectoratului 4iscal 0rincipal de Stat.
89 Activitatea contribuabilului poate fi supus controlului fiscal pentru o perioad ce nu
dep&e&te termenele de prescripie) stabilite la art.2$) pentru determinarea obligaiei fiscale.
8"9 =n cadrul controlului fiscal la faa locului &i<sau la oficiu) organele specificate la alin.829
s3nt 3n drept s solicite de la alte persoane orice informaii &i documente privind relaiile lor cu
contribuabilul respectiv.
8$9 1rganele cu atribuii de administrare fiscal pot efectua controlul fiscal repetat 3n cazul
3n care rezultatele controlului fiscal e'ercitat anterior s3nt neconcludente) incomplete sau
nesatisfctoare ori dac ulterior au fost depistate circumstane ce atest e'istena unor semne de
3nclcare fiscal &i) prin urmare) se impune un nou control.
8(9 2ontrolul fiscal repetat poate fi efectuat 3n cadrul e'aminrii contestaiilor 3mpotriva
deciziei organului fiscal sau aciunii funcionarului fiscal &i) 3n alte cazuri) la decizia conducerii
organelor menionate la alin.8$9.
8*9 Se interzice efectuarea repetat a controalelor fiscale la faa locului asupra unora &i
acelora&i impozite &i ta'e pentru o perioad fiscal care anterior a fost supus controlului) cu
e'cepia cazurilor c3nd efectuarea controlului fiscal repetat se impune de reorganizarea sau
lic5idarea contribuabilului) ine de inspectarea activitii organului fiscal de ctre organul
ierar5ic superior) de activitatea posturilor fiscale sau de depistarea) dup efectuarea controlului) a
unor semne de 3nclcri fiscale) c3nd aceasta este o verificare prin contrapunere) c3nd controlul se
efectueaz la solicitarea organelor de drept &i a celor specificate la art.131 alin.8"9) c3nd
necesitatea a aprut 3n urma e'aminrii cazului cu privire la 3nclcarea legislaiei fiscale sau 3n
urma e'aminrii contestaiei. +rept temei pentru efectuarea controlului fiscal repetat la faa
locului) 3n legtur cu inspectarea activitii organului fiscal de ctre organul ierar5ic superior)
poate servi numai decizia acestuia din urm) cu respectarea cerinelor prezentului articol.
8,9 2ontrolul fiscal se efectueaz 3n orele de program ale organului care e'ercit controlul
fiscal &i<sau cele ale contribuabilului.
:8rt.214 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.214 +n redacia .egii nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 211. 2ontrolul fiscal la oficiul organului fiscal sau al altui organ cu atribuii de
administrare fiscal
819 2ontrolul fiscal la oficiul organului fiscal sau la oficiul organului cu atribuii de
administrare fiscal 8denumit 3n continuare controlul fiscal cameral9 const 3n verificarea
corectitudinii 3ntocmirii drilor de seam fiscale) a altor documente prezentate de contribuabil)
care servesc drept temei pentru calcularea &i ac5itarea impozitelor &i ta'elor) a altor documente
de care dispune organul fiscal sau alt organ cu atribuii de administrare fiscal) precum &i 3n
verificarea altor circumstane ce in de respectarea legislaiei fiscale.
829 2ontrolul fiscal cameral se efectueaz de ctre funcionarii fiscali sau persoanele cu
funcie de rspundere ale altor organe cu atribuii de administrare fiscal conform obligaiilor de
serviciu) fr adoptarea unei decizii scrise asupra obiectivului vizat. 2ontrolul 3n cauz urmeaz
a fi efectuat 3n termen de cel mult 3 luni din ziua prezentrii de ctre contribuabil a drii de
seam fiscale) a unui alt document prevzut de legislaia fiscal) dac aceasta din urm nu
prevede altfel.
839 La relevarea unor erori &i<sau contradicii 3ntre indicii drilor de seam &i documentelor
prezentate) organul care a efectuat controlul este obligat s comunice despre aceasta
contribuabilului) cer3ndu;i) totodat) s modifice documentele respective 3n termenul stabilit.
89 0rin derogare de la prevederile alineatelor 829 &i 839) 3n cazul 3n care depistarea
3nclcrii fiscale este posibil 3n cadrul controlului fiscal cameral) nefiind necesar controlul la
faa locului) funcionarii fiscali sau persoanele cu funcie de rspundere ale altor organe cu
atribuii de administrare fiscal pot 3ntocmi actul de control fiscal) cu respectarea prevederilor
art.21$ alin.8$9 &i 8*9.
:8rt.215 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.215 +n redacia .egii nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 216. 2ontrolul fiscal la faa locului
819 2ontrolul fiscal la faa locului are drept scop verificarea respectrii legislaiei fiscale de
contribuabil sau de o alt persoan supus controlului) care se efectueaz la locurile aflrii
acestora de ctre funcionarii fiscali sau de persoane cu funcie de rspundere ale altor organe cu
atribuii de administrare fiscal. =n cazul 3n care contribuabilul sau o alt persoan supus
controlului nu dispune de sediu sau de oficiu ori sediul lui se afl la domiciliu) 3n alte cazuri c3nd
nu e'ist condiii adecvate de lucru) controlul fiscal menionat se efectueaz la oficiul organului
care e'ercit controlul fiscal) cu respectarea tuturor prevederilor art.1" alin.829 ; 8$9) inclusiv cu
3ntocmirea obligatorie a unui act de ridicare de la contribuabil a documentelor necesare.
829 2ontrolul fiscal la faa locului poate fi efectuat numai 3n temeiul unei decizii scrise a
conducerii organului care e'ercit controlul. #ecesitatea efecturii verificrii prin contrapunere
la unele persoane cu care contribuabilul supus controlului are sau a avut raporturi economice &i
financiare) pentru a se constata autenticitatea acestora) se determin) de sine stttor) de ctre
funcionarul fiscal sau alt persoan cu funcie de rspundere care efectueaz controlul.
839 2ontrolul fiscal la faa locului referitor la un contribuabil poate cuprinde at3t unul) c3t &i
mai multe tipuri de impozite &i ta'e. =n cursul unui an calendaristic se admite efectuarea unui
singur control fiscal la faa locului pe unele &i acelea&i tipuri de impozite &i ta'e pentru una &i
aceea&i perioad fiscal. Aceast restricie nu se e'tinde asupra cazurilor c3nd controlul fiscal la
faa locului se efectueaz 3n legtur cu reorganizarea sau lic5idarea contribuabiluluiE c3nd dup
efectuarea controlului se depisteaz semne de 3nclcri fiscaleE c3nd acesta este o verificare prin
contrapunereE c3nd controlul ine de activitatea posturilor fiscaleE c3nd controlul se efectueaz la
solicitarea organelor de drept &i a celor prevzute la art.131 alin.8"9 sau 3n legtur cu inspectarea
activitii organului fiscal de ctre organul ierar5ic superiorE c3nd necesitatea controlului a aprut
3n urma e'aminrii cazului cu privire la 3nclcarea fiscal sau 3n urma e'aminrii contestaiei.
89 +urata unui control fiscal la faa locului nu trebuie s dep&easc dou luni
calendaristice. =n cazuri e'cepionale) conducerea organului care e'ercit controlul fiscal poate
s decid prelungirea duratei 3n cauz cu cel mult 3 luni calendaristice sau s sisteze controlul.
0erioada sistrii controlului &i prezentrii documentelor nu se include 3n durata efecturii
controlului) ultima fiind calculat din ziua 3nceperii lui p3n la ziua semnrii actului respectiv)
inclusiv.
8"9 La finalizarea controlului fiscal la faa locului) se 3ntocme&te un act de control fiscal. La
posturile fiscale) actul de control fiscal se va 3ntocmi numai 3n caz de depistare a 3nclcrii
legislaiei fiscale. =n cazul depistrii vreunei 3nclcri fiscale) organul care e'ercit controlul ia
decizia corespunztoare. 0rin derogare de la prevederile prezentului alineat) dac 3nclcarea
fiscal se depisteaz de ctre serviciul de colectare a impozitelor &i ta'elor locale) decizia
respectiv se emite de organul fiscal) cu respectarea prevederilor de la art.1", alin.829.
8$9 Actul de control fiscal este un document 3ntocmit de funcionarul fiscal sau alt
persoan cu funcie de rspundere a organului care e'ercit controlul) 3n care se consemneaz
rezultatele controlului fiscal. =n act se va descrie obiectiv) clar &i e'act 3nclcarea legislaiei
fiscale &i<sau a modului de eviden a obiectelor impunerii) cu referire la documentele de
eviden respective &i la alte materiale) indic3ndu;se actele normative 3nclcate. =n act va fi
reflectat fiecare perioad fiscal 3n parte) specific3ndu;se 3nclcrile fiscale depistate 3n ea.
8(9 2ontrolul fiscal la faa locului asupra filialelor) sucursalelor &i<sau reprezentanelor
contribuabilului) iniiat de organul fiscal) se organizeaz &i se efectueaz de ctre inspectoratul
fiscal de stat 3n a crui raz de deservire se afl contribuabilul care le;a instituit) cu participarea
inspectoratului fiscal de stat 3n a crui raz de deservire se afl filiala) sucursala &i<sau
reprezentana.
8*9 2ontribuabilul) inclusiv prin intermediul conductorului sau altui reprezentant al su)
este obligat) dup caz) s asigure condiii adecvate pentru efectuarea controlului) s participe la
efectuarea lui &i s semneze actul de control fiscal) c5iar &i 3n cazul dezacordului. =n caz de
dezacord) el este obligat s prezinte 3n scris) 3n termen de ( zile calendaristice) argumentarea
dezacordului) ane'3nd documentele de rigoare.
:8rt.21" ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.21" +n redacia .egii nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 217. 6erificarea faptic
819 6erificarea faptic se aplic 3n cazul controlului fiscal la faa locului &i const 3n
observarea direct a obiectelor) proceselor &i fenomenelor) 3n cercetarea &i analiza activitii
contribuabilului.
829 6erificarea faptic are sarcina de a constata situaiile care nu s3nt reflectate sau care nu
rezult din documente.
:8rt.217 +n redacia .egii nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 213. 6erificarea documentar
6erificarea documentar se aplic at3t 3n cazul controlului fiscal cameral) c3t &i al celui la
faa locului &i const 3n confruntarea drilor de seam fiscale) documentelor de eviden &i altei
informaii prezentate de contribuabil cu documentele &i cu informaiile referitoare la acesta de
care dispune organul care e'ercit controlul fiscal.
:8rt.218 +n redacia .egii nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 219. 6erificarea total
819 6erificarea total se aplic 3n cazul controlului fiscal la faa locului asupra tuturor
actelor &i operaiunilor de determinare a obiectelor 8bazei9 impozabile &i de stingere a obligaiilor
fiscale 3n perioada de dup ultimul control fiscal.
829 6erificarea total este una documentar &i) 3n acela&i timp) faptic a modului 3n care
contribuabilul e'ecut legislaia fiscal.
:8rt.21$ +n redacia .egii nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 220. 6erificarea parial
6erificarea parial se aplic at3t 3n cazul controlului fiscal cameral) c3t &i al celui la faa
locului &i const 3n controlul asupra stingerii unor anumite tipuri de obligaii fiscale) asupra
e'ecutrii unor alte obligaii prevzute de legislaia fiscal dintr;o anumit perioad) verific3ndu;
se) 3n tot sau 3n parte) documentele sau activitatea contribuabilului.
:8rt.220 +n redacia .egii nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 221. 6erificarea tematic
6erificarea tematic se aplic at3t 3n cazul controlului fiscal cameral) c3t &i al celui la faa
locului &i const 3n controlul asupra stingerii unui anumit tip de obligaie fiscal sau asupra
e'ecutrii unei alte obligaii prevzute de legislaia fiscal) verific3ndu;se documentele sau
activitatea contribuabilului.
:8rt.221 +n redacia .egii nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 222. 6erificarea operativ
819 6erificarea operativ se aplic 3n cazul controlului fiscal la faa locului) observ3ndu;se
procesele economice &i financiare) actele &i operaiunile aferente) pentru a constata autenticitatea
lor) pentru a depista &i a preveni 3nclcarea legislaiei fiscale.
829 6erificarea operativ se face inopinat) prin verificare faptic &i<sau documentar. +ac
se constat vreo 3nclcare a legislaiei fiscale) iar verificarea circumstanelor necesit mai mult
timp) materialele se transmit subdiviziunilor respective ale organului cu atribuii de control fiscal
pentru efectuarea unui control fiscal prin alte metode te5nice.
:8rt.222 +n redacia .egii nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 223. 6erificarea prin contrapunere
6erificarea prin contrapunere se aplic at3t 3n cazul controlului fiscal cameral) c3t &i al celui
la faa locului &i const 3n controlul concomitent al contribuabilului &i al persoanelor cu care
acesta are sau a avut raporturi economice) financiare &i de alt natur) pentru a se constata
autenticitatea acestor raporturi &i a operaiunilor efectuate.
:8rt.223 +n redacia .egii nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

:8rt.224 e(clus prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.224 +n redacia .egii nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 221. Metodele &i sursele indirecte de estimare a sumei obligaiei fiscale
819 =n cadrul controlului fiscal) pentru a determina corectitudinea calculrii sumei obligaiei
fiscale) autoritatea care efectueaz controlul fiscal poate folosi) 3n cazurile prevzute la art.1*,
alin.829) metode &i surse indirecte.
829 Metodele &i sursele indirecte includD
a9 tipul &i natura activitilor practicate de contribuabilE
b9 mrimea capitalului contribuabiluluiE
c9 veniturile din v3nzri ale contribuabiluluiE
d9 numrul de anga7ai ai contribuabiluluiE
e9 categoria clienilor contribuabilului &i numrul lorE
f9 diferena dintre caracteristicile cantitative &i cele calitative ale materiei prime) ale altor
materiale procurate &i ale celor folosite 3n producieE
g9 analiza sc5imbrii valorii nete a proprietii contribuabiluluiE
59 c5iria imobilului folosit de contribuabil 3n afaceriE
i9 rula7ul mi7loacelor bne&ti &i soldul lor pe conturile bancare ale contribuabiluluiE
79 compararea c5eltuielilor contribuabilului cu veniturile luiE
H9 venitul altor persoane care activeaz 3n acelea&i condiii sau 3n condiii similare cu cele
ale contribuabiluluiE
l9 proprietatea persoanei cu funcie de rspundere 8locuina) automobilul etc.9 procurat sau
folosit 3n scopuri personale) starea ei fizic) apartenena persoanei la diferite cercuri) numrul
personalului ei casnicE
m9 informaii de la instituiile financiare 8sucursale sau filiale ale acestora9) birourile
notariale) organele vamale) organele poliiei) Agenia de Stat Relaii 4unciare &i 2adastru)
bursele de valori privind tranzaciile &i operaiunile efectuate de contribuabil &i datele despre elE
n9 alte obiective) procese &i fenomene) informaii &i date care denot suma obligaiei fiscale
a contribuabilului) prevzute 3n prezentul cod.
:8rt.225 ,odificat prin .egea nr.5-/0 din 17.02.05, +n !igoare 11.03.05;
:8rt.225 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 226. 2itaia la organul fiscal) inclusiv citaia bancar) procedura de audiere
819 2itaia este un 3nscris 3n care persoana este invitat la organul fiscal ca s depun
documente sau s prezinte alt gen de informaie) relevante pentru determinarea obligaiei fiscale.
1rganul fiscal este 3n drept s citeze orice persoan pentru a depune mrturii sau a prezenta
documente.
829 Modelul citaiei este stabilit de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat. =n ea se indic
scopul citrii) data) ora &i locul unde trebuie s se prezinte persoana citat) obligaiile &i
responsabilitatea ei.
839 =n cazul citrii) trebuie respectate urmtoarele reguliD
a9 citaia s fie semnat de conducerea organului fiscalE
b9 citaia s se 3nm3neze cu cel puin 3 zile lucrtoare 3nainte de data la care persoana citat
trebuie s se prezinte dac legislaia nu prevede altfelE
c9 3n citaie s fie specificate documentele de eviden sau un alt gen de informaii dac
urmeaz s fie prezentateE
d9 la cererea persoanei citate) organul fiscal poate sc5imba data) ora sau locul de
prezentareE
e9 persoana citat are dreptul s depun mrturii 3n prezena reprezentantului suE
f9 organul fiscal este 3n drept s cear persoanei citate s prezinte documentele e'istente)
nu este 3ns 3n drept s cear 3ntocmirea &i<sau semnarea de documente) cu e'cepia procesului;
verbal.
89 =nainte de audiere) se identific persoana citat) i se e'pun drepturile) obligaiile)
precum &i rspunderea pe care o implic depunerea deliberat a unor mrturii false. !oate acestea
se trec 3ntr;un proces;verbal) semnat) pentru conformitate) de persoana citat. La audiere) i se
solicit s declare tot ceea ce cunoa&te despre cazul pentru care a fost citat. +up ce persoana
depune mrturii) funcionarul fiscal 3i poate adresa 3ntrebri. Mrturiile se consemneaz 3n
procesul;verbal) semnat de cel care le;a depus.
8"9 2itaia bancar reprezint o cerere specific) adresat 3n scris instituiei financiare
8sucursalei sau filialei acesteia9) 3n care acesteia i se solicit s prezinte informaii despre
persoana supus controlului fiscal ori pasibil de el &i documentele referitoare la operaiunile din
conturile bancare ale persoanei.
8$9 2itaia bancar trebuie s 3ntruneasc urmtoarele condiiiD
a9 s fie de un model aprobat de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de StatE
b9 s fie 3ntocmit 3n dou e'emplare) ambele semnate de conducerea organului fiscalE
c9 s fie remis) dup caz) instituiei financiare respective sau filialei 8sucursalei9 3n care
contribuabilul are desc5is cont bancar ori instituiei financiare dac filiala 8sucursala9 ei nu este
cunoscut sau dac contribuabilul are ori se presupune c are conturi bancare la mai multe filiale
ale acesteiaE
d9 s indice perioada e'aminrii documentelor specificate 3n ea) perioad care va dura cel
mult 1- zile din data primirii documentelor.
8(9 =n termen de 3 zile de la primirea citaiei bancare) instituia financiar 8sucursala sau
filiala acesteia9 trebuie s asigure colectarea tuturor documentelor pe care le deine referitor la
contul bancar al contribuabilului &i la operaiunile efectuate 3n acest cont pentru perioada
8perioadele9 supus e'aminrii &i s le prezinte organului fiscal.
:8rt.22" ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

Ca,i$olul 12
)"IGU)E) "#I!GEII &2LIG)(IEI -I"C)LE
:Benu,irea cap.12 +n redacia .egii nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:Benu,irea cap.12 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 227. Msurile de asigurare a stingerii obligaiei fiscale
819 Stingerea obligaiilor fiscale se asigur prin aplicarea de ctre organul fiscal sau alt
organ abilitat ma7orrii de 3nt3rziere 8penalitii9 la impozite &i ta'e) prin suspendarea
operaiunilor la conturile bancare) cu e'cepia celor de la conturile de credit &i provizorii 8de
acumulare a mi7loacelor financiare pentru formarea sau ma7orarea capitalului social9) prin
sec5estrarea bunurilor &i prin alte msuri prevzute de prezentul titlu &i de actele normative
adoptate 3n conformitate cu acesta.
829 Stingerea obligaiei fiscale poate fi garantat prin ga7 legal) 3n conformitate cu legislaia
cu privire la ga7.
839 =n cazul trecerii frontierei vamale &i<sau al plasrii mrfurilor 3n regim vamal) se aplic
msuri de asigurare a stingerii obligaiilor fiscale 3n conformitate cu legislaia vamal.
:8rt.227 co,pletat prin .egea nr.22-/01 din 08.04.05, +n !igoare 2$.04.05;
:8rt.227 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.227 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 223. Ma7orarea de 3nt3rziere 8penalitatea9
819 Ma7orarea de 3nt3rziere 8penalitatea9 este o sum calculat 3n funcie de cuantumul
impozitului) ta'ei &i de timpul scurs din ziua 3n care acestea trebuiau pltite) indiferent de faptul
dac au fost sau nu calculate la timp. Aplicarea de ctre organul fiscal sau alt organ abilitat
ma7orrii de 3nt3rziere este obligatorie) independent de forma de constr3ngere. Ma7orarea de
3nt3rziere reprezint o parte din obligaia fiscal &i se percepe 3n modul stabilit pentru impunerea
fiscal.
829 0entru neplata impozitului) ta'ei 3n termenul &i 3n bugetul stabilite conform legislaiei
fiscale se plte&te o ma7orare de 3nt3rziere) determinat 3n conformitate cu alin.839) pentru
perioada care 3ncepe dup scadena impozitului) ta'ei &i care se 3nc5eie 3n ziua plii lor efective
inclusiv.
839 2uantumul ma7orrii de 3nt3rziere se determin 3n funcie de rata de baz 8rotun7it p3n
la urmtorul procent 3ntreg9) stabilit de >anca #aional a Moldovei 3n luna noiembrie a anului
precedent anului fiscal de gestiune) aplicat la refinanarea bncilor comerciale prin operaiuni
repo de cumprare a valorilor mobiliare de stat pe termen de 2 luni) ma7orat cu " puncte.
89 0entru neplata 3n termen a impozitului &i a ta'ei 3nscrise de organul cu atribuii de
administrare fiscal 3n contul personal al contribuabilului) ma7orarea de 3nt3rziere 8penalitatea9 se
calculeaz fr a fi emis vreo decizie. 0rocedura &i periodicitatea calculrii 8aplicrii9 ma7orrii
de 3nt3rziere 8penalitii9 &i reflectrii ei 3n contul personal al contribuabilului se stabilesc de
conducerea organului cu atribuii de administrare fiscal respectiv) iar pentru impozitele
administrate de serviciile de colectare a impozitelor &i ta'elor locale ; de ctre autoritile
reprezentative ale administraiei publice locale. =n cazurile reflectrii periodice a ma7orrii de
3nt3rziere 8penalitii9 3n contul personal al contribuabilului) se permite de a nu reflecta suma ei
calculat pentru fiecare impozit &i ta' 3n parte 3n mrime mai mic de 1- lei.
8"9 La cererea contribuabililor) 3n cazul prezentrii documentelor confirmative) organele cu
atribuii de administrare fiscal nu vor aplica 8nu vor calcula9 ma7orri de 3nt3rziere 8penaliti9D
a9 contribuabililor care au depus documentele pentru transferul) de pe un cont pe altul) al
sumelor pltite 3n cadrul unui buget ; pentru perioada de la data ac5itrii &i p3n la data
transferului efectiv) 3n limitele sumei ac5itateE
a
1
9 contribuabililor care au depus documentele pentru transferul sumelor pltite din contul
unui buget 8bugetul de stat) bugetul unitilor administrativ;teritoriale) bugetul asigurrilor
sociale de stat &i fondurile obligatorii de asisten medical9 la contul altui buget 8bugetul de stat)
bugetul unitilor administrativ;teritoriale) bugetul asigurrilor sociale de stat &i fondurile
obligatorii de asisten medical9 ; pentru perioada de la data intrrii documentelor la organul
respectiv &i p3n la data transferului efectivE
b9 contribuabililor care efectueaz c5eltuieli compensate de la buget prin finanare direct
ori care furnizeaz mrfuri) e'ecut lucrri &i<sau presteaz servicii instituiilor finanate de la
buget) 3n limitele alocaiilor aprobate pentru aceste scopuri) ; pe perioada e'istenei datoriei fa
de contribuabil la obligaiile fiscale care nu vor dep&i cuantumul acestei datorii.
8$9 0entru obligaiile fiscale luate la eviden special conform art.2-$) nu se calculeaz
ma7orare de 3nt3rziere 8penalitate9.
8(9 =n cazurile 3n care termenul de stingere a obligaiei fiscale coincide cu data 3ncasrii
sumelor 3n numerar de ctre instituia financiar 8sucursala sau filiala acesteia9 3n contul stingerii
obligaiei fiscale indicate) nu se aplic 8nu se calculeaz9 ma7orare de 3nt3rziere 8penalitate9
pentru perioada de timp stabilit la art.1(1 alin.8$9.
:8rt.228 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.228 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.228 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.228 ,odificat prin .egea nr.430-/0 din 31.10.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.228 co,pletat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.228 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 229. Suspendarea operaiunilor la conturile bancare
819 Suspendarea operaiunilor la conturile bancare) cu e'cepia celor de 3mprumut &i
provizorii 8de acumulare a mi7loacelor financiare pentru formarea sau ma7orarea capitalului
social9) precum &i celor ale persoanelor fizice care nu s3nt subieci ai activitii de 3ntreprinztor)
este o msur prin care organul fiscal limiteaz dreptul contribuabilului de a folosi mi7loacele
bne&ti care se afl &i<sau se vor depune la conturile lui bancare &i de a folosi noile conturi)
desc5ise 3n aceea&i sau 3n o alt instituie financiar 8sucursala sau filiala acesteia9.
829 +ispoziia privind suspendarea operaiunilor la conturile bancare ale contribuabilului
poate fi emis 3n cazul comiterii oricrei 3nclcri din cele prevzute la art.2"3 alin.819) 829) 839 &i
8$9) la art.2"" alin.829) la art.2$- alin.819) la art.2$3 alin.819 &i 829) precum &i 3n cazurile
nestingerii) 3n termenul stabilit) a obligaiei fiscale &i urmririi sumei debitoare a contribuabilului
restanier.
839 +ispoziia privind suspendarea operaiunilor la conturile bancare ale contribuabilului se
emite) de ctre conducerea organului fiscal la care este luat la eviden sau asisten) pe un
formular tipizat aprobat de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat.
89 1rganul fiscal remite at3t instituiei financiare 8sucursalei sau filialei acesteia9 3n care
contribuabilul are conturi bancare) c3t &i acestuia dispoziia privind suspendarea operaiunilor la
conturile lui bancare.
8"9 %nstituia financiar 8sucursala sau filiala acesteia9 e'ecut necondiionat dispoziia
privind suspendarea operaiunilor la conturile bancare ale contribuabilului imediat dup ce o
prime&te) permi3nd trecerea la scderiD
a9 a oricror sume 3n contul bugetuluiE
b9 3n contul creditorilor ga7i&ti a sumelor bne&ti 3ncasate de la e'ercitarea dreptului de ga7E
c9 a sumelor transferate de la contul de 3mprumut al 3ntreprinderii 3n scopurile pentru care a
fost acordat 3mprumutul.
8$9 Limitarea dreptului contribuabilului de a utiliza noi conturi se e'ercit prin refuzul
organului fiscal de a confirma primirea 3n evidena sa a noului cont bancar.
8(9 %nstituia financiar 8sucursala sau filiala acesteia9 care suspend operaiunile la
conturile bancare ale contribuabilului 3n conformitate cu prezentul articol nu poart rspundere
pentru aceste aciuni.
8*9 +ispoziia privind suspendarea operaiunilor la conturile bancare ale contribuabilului se
anuleaz o dat cu lic5idarea 3nclcrii pentru care a fost aplicat suspendarea sau 3n cazul
satisfacerii de ctre organul competent a contestaiei contribuabilului) a cererii contribuabilului
8debitorului9) in3nd cont de motivele temeinice invocate de acesta) inclusiv constituirea de
garanii ; bunuri libere de orice sarcini) oferite 3n vederea sec5estrrii) scrisoare de garanie
bancar) ga7 asupra unor bunuri mobile) fide7usiune) precum &i 3n baza deciziei instanei de
7udecat sau a contractului de am3nare &i e&alonare.
:8rt.22$ ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.22$ co,pletat prin .egea nr.22-/01 din 08.04.05, +n !igoare 2$.04.05;
:8rt.22$ ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.22$ ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 230. Sec5estrarea bunurilor
Sec5estrarea bunurilor ca msur de asigurare a plii impozitelor) ta'elor &i<sau amenzilor
se e'ercit 3n modul &i 3n condiiile prevzute la capitolul ,.
:8rt.230 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

Ca,i$olul 13
%I"P&'I(II GE!E)LE PI+I!% ."PU!%EE)
PE!#U /!C.LC.I -I"C)LE
)r$icolul 231. #oiunea &i temeiurile tragerii la rspundere pentru 3nclcare fiscal
819 =n sensul prezentului cod) tragerea la rspundere pentru 3nclcare fiscal 3nseamn
aplicarea de ctre organul fiscal) 3n condiiile prevzute de legislaia fiscal) a unor sanciuni fa
de persoanele care au sv3r&it 3nclcri fiscale.
829 !emeiul tragerii la rspundere pentru 3nclcare fiscal este 3ns&i 3nclcarea fiscal.

)r$icolul 232. 0ersoanele pasibile de rspundere pentru 3nclcare fiscal
:ste tras la rspundere pentru 3nclcare fiscalD
a9 contribuabilul persoan 7uridic a crui persoan cu funcie de rspundere a sv3r&it o
3nclcare fiscalE
b9 contribuabilul persoan fizic) care nu practic activitate de 3ntreprinztor) ce a sv3r&it o
3nclcare fiscal. =n cazul 3n care acesta este lipsit de capacitate de e'erciiu sau are capacitate de
e'erciiu restr3ns) pentru 3nclcarea fiscal sv3r&it de el reprezentantul su legal 8prinii)
3nfietorii) tutorele) curatorul9 poart rspundere 3n funcie de obiectul impozabil) de obligaia
fiscal &i de bunurile contribuabilului.
c9 contribuabilul persoan fizic care practic activitate de 3ntreprinztor) a crui persoan
cu funcie de rspundere a sv3r&it o 3nclcare fiscal.
:8rt.232 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

)r$icolul 233. 2ondiii generale de tragere la rspundere pentru 3nclcare fiscal
819 !ragerea la rspundere pentru 3nclcare fiscal se face 3n temeiul legislaiei fiscale 3n
vigoare 3n timpul &i la locul sv3r&irii 3nclcrii) cu condiia c 3nclcarea fiscal) prin caracterul
ei) nu atrage dup sine) 3n condiiile legii) rspunderea penal.
829 0rocedura de tragere la rspundere pentru 3nclcarea fiscal se aplic 3n conformitate cu
legislaia 3n vigoare 3n timpul &i 3n locul e'aminrii cazului de 3nclcare fiscal.
839 !ragerea la rspundere pentru 3nclcri fiscale conform prezentului titlu sau la o alt
rspundere 7uridic pentru 3nclcarea legislaiei fiscale nu e'onereaz persoana sancionat de
obligaia plii impozitului) ta'ei &i<sau ma7orrii de 3nt3rziere 8penalitii9) stabilite de legislaie.
!ragerea la rspundere pentru 3nclcare fiscal a contribuabililor specificai la art.232 nu
elibereaz persoanele cu funcie de rspundere ale acestora) dac e'ist temeiurile respective) de
rspundere administrativ) penal sau de alt rspundere prevzut de legislaie.
:8rt.233 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.233 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 234. Absolvirea de rspundere pentru 3nclcare fiscal
819 Sanciunea fiscal nu se aplic) 3n 3ntregime sau parial) iar 3n cazul 3n care a fost de7a
stabilit se anuleaz) 3n 3ntregime sau parial) dac se prezint dovezi ce confirm legalitatea
tuturor aciunilor 8inaciunilor9 sau a unor aciuni 8inaciuni9 considerate anterior ilegale.
6eridicitatea &i autenticitatea dovezilor prezentate pot fi verificate de organul fiscal la surs sau
la alte persoane. +ocumentele prezentate cu 3nclcarea termenelor stabilite de organul fiscal sau
dup efectuarea controlului fiscal s3nt verificate 3n mod obligatoriu.
829 0ersoana tras la rspundere pentru 3nclcare fiscal beneficiaz de o reducere cu "-?
a amenzilor aplicate dac respect strict urmtoarele condiiiD
a9 nu are restane la data adoptrii deciziei asupra cazului de 3nclcare fiscal sau le stinge
concomitent cu aciunile prevzute la lit.b9E
b9 3n termen de 3 zile lucrtoare de la data 3nm3nrii deciziei asupra cazului de 3nclcare
fiscal) stinge sumele impozitelor) ta'elor) ma7orrilor de 3nt3rziere 8penalitilor9 &i<sau "-? din
amenzile indicate 3n decizieE
c9 prezint) 3n termenul prevzut pentru e'ecutarea benevol a deciziei asupra cazului de
3nclcare fiscal) documentele ce confirm stingerea sumelor prevzute la lit.a9 &i b9.
=n baza documentelor prezentate conform lit.c9) autoritatea abilitat s e'amineze cazurile
privind 3nclcrile fiscale) 3n termen de cel mult 1- zile lucrtoare) va adopta o decizie privind
reducerea amenzilor 3n cauz cu "-?. =n cazul 3n care) dup adoptarea deciziei privind reducerea
amenzilor) se constat nerespectarea cel puin a uneia din condiiile prevzute la lit.a9 &i b9)
autoritatea respectiv 3&i va anula decizia) iar persoana nu va beneficia de reducerea cu "-? a
amenzilor.
839 %nsolvabilitatea sau absena temporar din ar a persoanei fizice sau a persoanei cu
funcie de rspundere a persoanei 7uridice) precum &i iminena unor evenimente pe care persoana
ce a sv3r&it 3nclcarea fiscal putea s le prevad) dar nu le;a prevzut nu constituie temei pentru
neaplicarea sau anularea sanciunii fiscale.
89 0ersoanele scutite de impozite &i<sau ta'e) precum &i cele care au calculat gre&it
impozitul &i<sau ta'a din cauza e'plicaiilor gre&ite prezentate 3n scris de organul fiscal) s3nt
absolvite de rspundere pentru diminuarea) calcularea incorect sau neplata acestora.
:8rt.234 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

)r$icolul 231. Scopul &i forma sanciunilor fiscale
819 Sanciunea fiscal este o msur cu caracter punitiv &i se aplic pentru a se preveni
sv3r&irea) de ctre delincvent sau de ctre alte persoane) a unor noi 3nclcri) pentru educarea lor
3n spiritul respectrii legii.
829 0entru 3nclcarea fiscal poate fi aplicat sanciunea fiscal sub form de amend.
:8rt.235 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 236. Amenda
819 Amenda este o sanciune fiscal care const 3n obligarea persoanei ce a sv3r&it o
3nclcare fiscal de a plti o sum de bani. Amenda se aplic indiferent de faptul dac au fost
aplicate sau nu alte sanciuni fiscale ori pltite impozite) ta'e) ma7orri de 3nt3rziere 8penaliti9
calculate suplimentar la cele declarate sau nedeclarate.
829 Amenda reprezint o parte a obligaiei fiscale &i se percepe 3n modul stabilit pentru
impunerea fiscal.
:8rt.23" ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.237 e(clus prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 233. Regulile generale de aplicare a sanciunii fiscale
819 Sanciunea fiscal se aplic 3n limitele stabilite de articolul respectiv din prezentul cod)
3n strict conformitate cu legislaia fiscal.
829 =n cazul 3n care o persoan a sv3r&it dou sau mai multe 3nclcri fiscale) sanciunea
fiscal se aplic pentru fiecare 3nclcare fiscal &i pentru fiecare perioad fiscal 3n parte) cu
e'cepia cazurilor prevzute la art.1** alin.829.

Ca,i$olul 14
P&CE%U) %E EX)*I!)E ) C)'UIL& %E /!C.LC)E -I"C)L.
)r$icolul 239. Scopul procedurii de e'aminare a cazului de 3nclcare fiscal
Scopul procedurii de e'aminare a cazului de 3nclcare fiscal const 3nD clarificarea
prompt) multilateral) e'5austiv &i obiectiv a circumstanelor 3n care s;a produs) soluionarea
lui 3n strict conformitate cu legislaia) asigurarea 3ndeplinirii deciziei) precum &i stabilirea
cauzelor &i condiiilor care au contribuit la comiterea 3nclcrii fiscale) prevenirea 3nclcrilor)
educarea 3n spiritul respectrii legilor &i consolidarea legalitii.

)r$icolul 240. 2ircumstanele care e'clud procedura de e'aminare a cazului de 3nclcare
fiscal
0rocedura de e'aminare a cazului de 3nclcare fiscal nu poate fi iniiat) iar procedura
iniiat urmeaz a fi 3nc5eiat dacD
a9 se constat c nu a avut loc nici o 3nclcare fiscalE
b9 persoana creia i s;a intentat procedura de e'aminare a cazului de 3nclcare fiscal a fost
lic5idat sau a decedatE
c9 nu e'ist sume ale impozitului) ta'ei) ma7orrii de 3nt3rziere 8penalitii9 necesare de a fi
3ncasate conform legislaiei fiscale.
:8rt.240 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

)r$icolul 241. Autoritatea abilitat s e'amineze cauzele privind 3nclcrile fiscale
819 2auzele privind 3nclcrile fiscale s3nt e'aminate de ctre organele fiscale &i organele
2entrului pentru 2ombaterea 2rimelor :conomice &i 2orupiei.
829 S3nt 3n drept s e'amineze cauzele privind 3nclcrile fiscale &i s aplice sanciunile
fiscale) 3n numele autoritilor abilitate) conductorii organelor fiscale sau ad7uncii lor)
directorul) directorii ad7unci ai 2entrului pentru 2ombaterea 2rimelor :conomice &i 2orupiei)
&efii organelor lui teritoriale &i ad7uncii lor.
:8rt.241 +n redacia .egii nr.114"-/0 din 20.0".2002;

)r$icolul 242. +repturile &i obligaiile persoanei trase la rspundere pentru 3nclcare
fiscal
0ersoana tras la rspundere pentru 3nclcare fiscal are dreptul s ia cuno&tin de dosarul
su) s dea e'plicaii) s prezinte probe) s formuleze cereri) s conteste decizia asupra cazului.
:a poate beneficia de asistena unui avocat cruia 3i 3ncredineaz e'ercitarea) 3n numele su) a
drepturilor menionate.

)r$icolul 243. 0articiparea persoanei trase la rspundere pentru 3nclcare fiscal la
e'aminarea cazului
819 2azul de 3nclcare fiscal se e'amineaz 3n prezena persoanei trase la rspundere
pentru sv3r&irea 3nclcrii. 1rganul fiscal o anun 3n scris 8prin citaie9 despre locul) data &i ora
e'aminrii cazului.
829 2azul de 3nclcare fiscal poate fi e'aminat 3n lipsa persoanei trase la rspundere
pentru sv3r&irea 3nclcrii numai dac e'ist informaii c a fost anunat 3n modul stabilit
despre locul) data &i ora e'aminrii cazului &i dac de la ea nu a parvenit un demers argumentat
de a fi am3nat e'aminarea.
839 2ontribuabilul persoan fizic 3&i e'ercit drepturile procedurale personal) printr;un
reprezentant sau 3n comun cu reprezentantul) iar contribuabilul persoan 7uridic ; prin
intermediul conductorului sau al reprezentantului su.

)r$icolul 244. Reprezentantul &i confirmarea 3mputernicirilor lui
819 0ersoana lipsit de capacitate de e'erciiu sau cu capacitate de e'erciiu restr3ns este
3nfi&at de reprezentantul ei legal 8printe) 3nfietor) tutore) curator9. Acesta va prezenta
autoritii care e'amineaz cazul certificatul 3mputernicirilor.
829 Reprezentantul legal efectueaz) personal sau prin reprezentant) toate aciunile de care
are dreptul) cu restriciile prevzute de lege.
839 =mputernicirile reprezentantului altul dec3t cel legal trebuie s fie confirmate printr;o
procur) eliberat 3n conformitate cu prezentul articol) sau printr;un document ce atest funcia
ori 3mputernicirile pe care le deine ; 3n cazul conductorului persoanei 7uridice.
89 0rocura dat de o persoan fizic se autentific) dup cazD de notar) de secretarul
primriei satului 8comunei9) de administraia 8conducerea9 persoanei la care lucreaz sau 3nva
mandantul) de administraia instituiei curativ;profilactice staionare 3n care mandantul se afl
pentru tratament) de comandantul 8&eful9 unitii militare ; dac mandantul este militar ; sau de
&eful locului de deteniune ; dac mandantul se afl 3n deteniune.
8"9 0rocura din partea unei persoane 7uridice se elibereaz de conductorul ei 8lociitorul
acestuia9.
8$9 =mputernicirile avocatului se certific printr;o ordonan emis de biroul de avocai.

)r$icolul 241. Locul &i modul e'aminrii cazului de 3nclcare fiscal
819 2azul de 3nclcare fiscal este e'aminat la oficiul organului fiscal unde contribuabilul
se afl la eviden sau asisten ori 3n alt loc) stabilit de organul fiscal sau organele 2entrului
pentru 2ombaterea 2rimelor :conomice &i 2orupiei.
829 2azul de 3nclcare fiscal se e'amineaz 3n regim 3nc5is de ctre autoritatea abilitat s
e'amineze astfel de cazuri) cu condiia respectrii secretului fiscal. 0ronunarea deciziei poate fi
public) la voina autoritii care o adopt) 3n cazul 3n care nu este contestat timp de 3- de zile
de la momentul 3n care contribuabilul a luat cuno&tin de aceast decizie.
:8rt.245 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.245 co,pletat prin .egea nr.114"-/0 din 20.0".2002;

)r$icolul 246. !ermenele de e'aminare a cazului de 3nclcare fiscal
819 2azul de 3nclcare fiscal se e'amineaz 3n termen de 1" zile din dataD
a9 prezentrii dezacordului ; dac a fost prezentat la timpE
b9 e'pirrii termenului de prezentare a dezacordului ; dac nu a fost prezentat sau dac a
fost prezentat cu 3nt3rziere.
829 =n cazul prezentrii unor argumente 3ntemeiate) termenul menionat la alin.819 poate fi
prelungit cu 3- de zile prin decizia organului abilitat s e'amineze cazurile de 3nclcare fiscal)
inclusiv 3n baza demersului argumentat) prezentat de persoana tras la rspundere pentru
3nclcare fiscal) conform art.23 alin.829. =n aceste cazuri) persoanei trase la rspundere pentru
3nclcare fiscal i se comunic din timp) conform art.23 alin.819) data e'aminrii cazului.
:8rt.24" ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.24" ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 247. 2larificarea circumstanelor cazului de 3nclcare fiscal
0ersoana care e'amineaz cazul de 3nclcare fiscal este obligat s clarifice dacD
a9 a avut loc 3ntr;adevr o 3nclcare fiscalE
b9 trebuie s fie tras la rspundere persoana respectiv pentru sv3r&irea de 3nclcare
fiscalE
c9 e'ist alte circumstane importante pentru soluionarea 7ust a cazului.

)r$icolul 243. +ecizia asupra cazului de 3nclcare fiscal
+up e'aminarea cazului de 3nclcare fiscal) organul fiscal emite o decizie) care trebuie s
coninD
a9 denumirea organului 3n al crui nume se pronun deciziaE
b9 funcia) numele &i prenumele persoanei care a emis deciziaE
c9 data &i locul e'aminrii cazuluiE
d9 remarca despre participarea persoanelor care au sv3r&it 3nclcarea fiscal
8reprezentanilor lor9E
e9 denumirea 8numele) prenumele9) sediul 8domiciliul9) codul fiscal al persoanei care a
sv3r&it 3nclcarea fiscalE
f9 descrierea 3nclcrii fiscale cu indicarea articolelor) alineatelor) punctelor din actele
normative care au fost 3nclcateE
g9 indicarea articolului) alineatului) punctului din actul normativ care prevede sanciunea
fiscalE
59 decizia asupra cazuluiE
i9 termenul &i modul de contestare a decizieiE
79 alte date referitoare la cazE
H9 semntura persoanei care a emis decizia.

)r$icolul 249. !ipurile de decizii
819 Asupra cazului de 3nclcare fiscal poate fi pronunat una din urmtoarele decizii
privindD
a9 aplicarea de sanciune fiscal &i<sau 3ncasarea de impozit) ta') calculate suplimentar) de
ma7orare de 3nt3rziereE
b9 clasarea cazuluiE
c9 suspendarea cazului &i efectuarea unui control repetat.
829 +ecizia privind clasarea cazului se pronun 3n cazul 3n careD
a9 e'ist circumstane) prevzute de prezentul cod) ce e'clud sau absolv de rspundere
pentru sv3r&irea 3nclcrii fiscale &i nu e'ist sume ale impozitului) ta'ei) ma7orrii de 3nt3rziere
8penalitii9 necesare de a fi 3ncasate conform legislaiei fiscaleE
b9 este adoptat) conform art.1(2) un act de anulare a sanciunii fiscale) sumei impozitului)
ta'ei) ma7orrii de 3nt3rziere 8penalitii9E
c9 e'ist) pentru acela&i fapt) 3n privina persoanei trase la rspundere pentru 3nclcare
fiscal) o decizie privind aplicarea unei sanciuni fiscale &i<sau 3ncasarea sumei impozitului)
ta'ei) ma7orrii de 3nt3rziere 8penalitii9 ori e'ist o decizie de clasare a cazuluiE
d9 materialele cazului se transmit conform competenei) dac se constat c e'aminarea
acestuia poate fi efectuat cu plenitudine de o alt autoritate abilitat s e'amineze cazurile de
3nclcare fiscal.
839 Se pronun decizie privind suspendarea cazului &i efectuarea unui control repetat dac
e'ist mrturii contradictorii care) la momentul e'aminrii cazului) nu pot fi argumentate prin
probe. +up 3nc5eierea controlului repetat) re3ncepe e'aminarea cazului.
:8rt.24$ ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

)r$icolul 210. 0ronunarea deciziei asupra cazului de 3nclcare fiscal &i 3nm3narea unui
e'emplar al deciziei
819 +ecizia asupra cazului de 3nclcare fiscal se pronun imediat dup 3nc5eierea
e'aminrii lui.
829 =n decursul a 3 zile dup emiterea deciziei asupra cazului de 3nclcare fiscal) un
e'emplar al deciziei se 3nm3neaz sau se e'pediaz recomandat persoanei vizate 3n ea.
:8rt.250 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 211. 0ropunerile de lic5idare a cauzelor &i condiiilor sv3r&irii 3nclcrii fiscale
819 Stabilind cauzele &i condiiile sv3r&irii 3nclcrii fiscale) organul fiscal care
e'amineaz cazul poate prezenta propuneri de lic5idare a acestor cauze &i condiii.
829 +ac 3n procesul e'aminrii cazurilor de 3nclcare fiscal au fost constatate indicii de
infraciune) materialele se remit spre urmrire penal organelor 2entrului pentru 2ombaterea
2rimelor :conomice &i 2orupiei.
:8rt.251 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.251 co,pletat prin .egea nr.114"-/0 din 20.0".2002;

)r$icolul 212. :'ecutarea deciziei asupra cazului de 3nclcare fiscal
819 0ersoana vizat 3n decizia asupra cazului de 3nclcare fiscal urmeaz s o e'ecute 3n
termen de 3- de zile din data pronunrii. 0entru aceast perioad nu se suspend calcularea
ma7orrii de 3nt3rziere.
829 =n caz de contestare) e'ecutarea deciziei asupra cazului de 3nclcare fiscal nu se
suspend dac autoritatea care e'amineaz contestaia nu dispune altfel.
839 +up e'pirarea termenului de 3- de zile) dac nu a fost e'ecutat benevol sau nu a fost
constituit ga7ul legal) decizia asupra cazului de 3nclcare fiscal este e'ecutat silit) 3n modul
prevzut de prezentul cod) de ctre organul fiscal unde persoana vizat se afl la eviden sau
asisten.
:8rt.252 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

Ca,i$olul 11
#IPUILE %E /!C.LC.I -I"C)LE 0I ."PU!%EE) PE!#U ELE
)r$icolul 213. =mpiedicarea activitii organului fiscal
819 =mpiedicarea controlului fiscal prin neasigurarea accesului 3n 3ncperile de producie) 3n
depozite) 3n locurile de pstrare a bunurilor) 3n spaiile comerciale &i 3n spaiile cu o alt
destinaie) prin neprezentarea de e'plicaii) date) informaii &i documente) necesare organului
fiscal) asupra problemelor care apar 3n timpul controlului) prin alte aciuni sau inaciune se
sancioneaz cu amend de 3--- de lei.

89 #ee'ecutarea deciziei organului fiscal de suspendare a operaiunilor la conturile
bancare ale contribuabilului se sancioneaz cu amend 3n proporie de 3-? din suma trecut la
scderi 3n perioada de nesuspendare a operaiunilor.
8"9 0entru nee'ecutarea cerinelor din citaia organului fiscal) persoanele fizice se
sancioneaz cu o amend 3n mrime de 1--- de lei) persoanele 7uridice ; 3n mrime de 3--- de
lei) iar nee'ecutarea cerinelor din citaia bancar se sancioneaz cu amend de 1---- de lei..
:8rt.253 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.253 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.253 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 214. #eutilizarea ma&inilor de cas &i de control. #eeliberarea documentului de
plat pentru cltorie
819 +esf&urarea unei activiti fr a avea ma&in de cas &i de control) 3n cazul 3n care
actele normative 3n vigoare prevd folosirea ei) se sancioneaz cu amend de ".--- de lei pentru
fiecare caz de 3nclcare.
829 +esf&urarea unei activiti fr utilizarea ma&inii de cas &i de control e'istente sau cu
utilizarea ma&inii de cas &i de control defectate) nesigilate 3n modul stabilit sau ne3nregistrate la
organul fiscal) se sancioneaz cu amend de $.--- de lei pentru fiecare caz de 3nclcare.
82
1
9 !ransportarea cltorilor 3n microbuz) autobuz) autocar) autocar clasificat pe stele pe
rutele interurbane fr bilete) fr bon de cas emis de ma&ina de cas &i control cu memorie
fiscal sau fr document de strict eviden cu pre fi'at) confecionat 3n modul stabilit de
Buvern) se sancioneaz cu amend 3n mrime de $--- de lei pentru fiecare caz de 3nclcare.
:8rt.254 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.254 ,odificat prin .egea nr.441-/01 din 28.12.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.254 ,odificat prin .egea nr.287-/01 din 11.11.05, +n !igoare 02.12.05;
:8rt.254 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.254 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 211. #eprezentarea informaiei despre sediu
#eprezentarea) prezentarea cu 3nt3rziere sau prezentarea organului fiscal a unor informaii
neveridice despre sediul sau despre sc5imbarea sediului contribuabilului) al subdiviziunilor lui
8filialelor) reprezentanelor) sucursalelor) seciilor) magazinelor) depozitelor) unitilor
comerciale etc.9 se sancioneaz cu amenda de --- de lei.
:8rt.255 +n redacia .egii nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.255 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 216. #erespectarea regulilor de eviden a contribuabililor

89 =nclcarea de ctre instituia financiar 8sucursala sau filiala acesteia9 a prevederilor
art.1$( se sancioneaz cu amend 3n mrime de 1"-- lei.
8"9 Modificarea sau 3nc5iderea de ctre instituia financiar 8sucursala sau filiala acesteia9 a
contului bancar al contribuabilului 8cu e'cepia conturilor de credit) de depozit la termen &i
provizorii 8de acumulare a mi7loacelor financiare pentru formarea sau ma7orarea capitalului
social9) precum &i a conturilor persoanelor fizice care nu s3nt subieci ai activitii de
3ntreprinztor9 fr certificatul organului fiscal ori cu 3nclcarea regulilor stabilite de legislaie
sau neprezentarea ori prezentarea tardiv organului fiscal a informaiei despre modificarea sau
3nc5iderea contului bancar al contribuabilului 8cu e'cepia conturilor de credit) de depozit la
termen &i provizorii 8de acumulare a mi7loacelor financiare pentru formarea sau ma7orarea
capitalului social9) precum &i a conturilor persoanelor fizice care nu s3nt subieci ai activitii de
3ntreprinztor9 se sancioneaz cu amend de la ".--- la *.--- de lei.
8$9 :fectuarea de ctre instituia financiar 8sucursala sau filiala acesteia9 a unor operaiuni
pe contul bancar al contribuabilului 8cu e'cepia conturilor de credit) de depozit la termen &i
provizorii 8de acumulare a mi7loacelor financiare pentru formarea sau ma7orarea capitalului
social9) precum &i a conturilor persoanelor fizice care nu s3nt subieci ai activitii de
3ntreprinztor9 fr ca organul fiscal s confirme luarea la eviden a contului bancar desc5is se
sancioneaz cu amend 3n proporie de 3-? din sumele 3nscrise 3n acest cont.
8(9 #e3nregistrarea 3n calitate de pltitor de !.6.A. sau de subiect al impunerii cu accize se
sancioneaz cu amend 3n mrime de 1-? din volumul de livrri impozabile.
8*9 #eprezentarea sau prezentarea tardiv la organul fiscal de ctre contribuabil a
informaiei despre contul bancar desc5is 3n strintate se sancioneaz cu amend 3n mrime de
".--- lei pentru fiecare cont bancar.
:8rt.25" ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.25" co,pletat prin .egea nr.22-/01 din 08.04.05, +n !igoare 2$.04.05;
:8rt.25" ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.25" ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 217. =nclcarea regulilor de inere a evidenei contabile &i a evidenei 3n scopuri
fiscale
819 =ntocmirea incomplet sau neadecvat a documentelor primare de eviden 3n scopuri
fiscale 8sau lipsa total a lor9 &i<sau a drilor de seam fiscale se sancioneaz cu amend 3n
mrime de "-- lei pentru fiecare caz.
829 4olosirea blanc5etelor de documente primare de un alt model dec3t cel stabilit prin act
normativ 3n vigoare) precum &i folosirea tipizatelor de documente primare plastografiate sau
strine 8inclusiv facturile fiscale9 se sancioneaz cu amend egal cu suma operaiunilor
economice 3nscrise 3n astfel de documente.

8"9 #easigurarea pstrrii drilor de seam fiscale &i<sau a documentelor de eviden &i<sau
lipsa total ori parial a evidenei contabile) ceea ce face imposibil efectuarea controlului fiscal)
se sancioneaz cu amend de 3---- de lei) cu calcularea impozitelor &i ta'elor respective
conform art.1*, alin.829 din prezentul cod.
:8rt.257 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.257 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.257 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.257 ,odificat prin .egea nr.1$7-/0 din 15.05.03, +n !igoare 31.05.03;
:8rt.257 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

:8rt.258 e(clus prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;
:8rt.258 ,odificat prin .egea nr.107"-/0 din 23.05.2002;

)r$icolul 219. =nclcarea de ctre instituiile financiare 8sucursale sau filialele acestora9 a
modului de decontare
819 =nclcarea termenelor stabilite de legislaie pentru 3nregistrarea mi7loacelor bne&ti 3n
conturile bancare ale agenilor economici se sancioneaz cu amend de 1-? din suma
ne3nregistrat 3n termen.
829 =nregistrarea mi7loacelor bne&ti) obinute din comercializarea de mrfuri) e'ecutarea
de lucrri &i prestarea de servicii) 3n conturile de depozit sau 3n alte conturi bancare elud3ndu;se
conturile curente 3n moned naional sau 3n valut strin se sancioneaz cu amend de "? din
suma 3nregistrat.
839 #ee'ecutarea sau e'ecutarea tardiv al ordinului de plat &i<sau a ordinului incaso
privind stingerea obligaiei fiscale 3n cazul 3n care contribuabilul sau debitorul lui dispune de
mi7loace bne&ti la contul bancar se sancioneaz cu amend) pentru fiecare zi de 3nt3rziere) de
2? din suma care trebuie pltit.
89 =nclcarea termenelor de 3nregistrare 3n conturile !rezoreriei de Stat a sumelor 3ncasate
de la contribuabil se sancioneaz cu amend) pentru fiecare zi de 3nt3rziere) de "? din suma
ne3nregistrat 3n termen.
8"9 #eprezentarea sau prezentarea tardiv de ctre instituia financiar 8sucursala sau filiala
acesteia9 la organul fiscal a informaiei despre 3nscrierea 3n contul bancar al contribuabilului a
mi7loacelor bne&ti) 3n cazul suspendrii operaiunilor la acest cont) se sancioneaz cu amend 3n
mrime de 1? din suma 3nscris 3n cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de 3nt3rziere.
8$9 #ee'ecutarea sau e'ecutarea eronat de ctre instituia financiar 8sucursala sau filiala
acesteia9 a ordinelor de plat privind ac5itarea obligaiilor fiscale fa de bugetul public naional
3n conformitate cu rec5izitele indicate de contribuabil se sancioneaz cu amend de 2-- de lei
pentru fiecare caz de ordin de plat nee'ecutat sau e'ecutat eronat.
:8rt.25$ ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.25$ ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.25$ ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 260. #erespectarea modului de 3ntocmire &i de prezentare a drii de seam
fiscale
819 #eprezentarea drii de seam fiscale sau prezentarea tardiv a acesteia se sancioneaz
cu o amend de "? din suma impozitului sau ta'ei care urmeaz s fie vrsat la buget &i care
trebuie s fie indicat 3n darea de seam fiscal menionat) iar pentru acciz ; de "? din suma
accizului care trebuie s fie indicat ca fiind calculat) 3n cazul 3n care perioada pentru care nu s;a
prezentat darea de seam fiscal nu dep&e&te o lun) ma7or3ndu;se) 3n cazul neprezentrii
ulterioare a drii de seam fiscale) cu "? din suma impozitului sau ta'ei care urmeaz s fie
vrsat la buget &i care trebuie s fie indicat 3n darea de seam fiscal menionat) iar pentru
acciz ; cu "? din suma accizului care trebuie s fie indicat ca fiind calculat pentru fiecare lun
urmtoare sau cu o cot din aceste "? 3n cazul 3n care luna este incomplet. !otodat) 3n
ansamblu) mrimea amenzii nu trebuie s dep&easc 3-? din suma impozitului sau ta'ei.
829 #eprezentarea drii de seam fiscale conform art.,2 sau prezentarea drii de seam
fiscale care conine informaie neautentic se sancioneaz cu amend de 2-- de lei pentru
fiecare dare de seam neprezentat sau de 1-- de lei pentru fiecare informaie neautentic din
darea de seam fiscal. Se consider c darea de seam fiscal conine informaie neautentic
dac nu are informaia solicitat conform legislaiei fiscale sau dac informaia este fals total
sau parial. 1rganul fiscal este 3n drept s anuleze sau s reduc amenda dac eroarea este
corectat 3n decursul a 3- de zile de la data stabilit pentru a fi prezentat.
839 #eprezentarea documentului 3n termen de 1- zile dup aplicarea amenzii prevzute la
alin.829 se sancioneaz cu amend de 2.--- de lei.
89 #eprezentarea facturii fiscale 3n termenele prevzute la art.11( se sancioneaz cu
amend de 1.*-- de lei pentru fiecare factur neprezentat 3n termen.
8"9 =n cazul mic&orrii 8diminurii9 venitului impozabil declarat de ctre contribuabilul
care aplic cota zero la impozitul pe venit) se aplic o amend 3n mrime de 2"? din suma
nedeclarat 8diminuat9 a venitului impozabil.
:8rt.2"0 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.2"0 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.2"0 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.2"0 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.2"0 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 261. =nclcarea regulilor de calculare &i de plat a impozitelor &i ta'elor

:8lin.1 e(clus prin .egea nr.111-/01 din 27.04.2007, +n !igoare 11.05.2007;

89 +iminuarea impozitelor) ta'elor prin prezentarea ctre organul fiscal a unei dri de
seam fiscale cu informaii sau date neveridice se sancioneaz cu amend egal cu 3-? din
suma diminurii.
8"9 :sc5ivarea de la calculul &i de la plata impozitelor) ta'elor &i<sau ma7orrilor de
3nt3rziere) prin nereflectarea 3n eviden &i) respectiv) neprezentarea drilor de seam) se
sancioneaz cu amend 3n mrimea impozitului) ta'ei &i<sau ma7orrilor de 3nt3rziere
nedeclarate. =n cazul aplicrii amenzii 3n conformitate cu prezentul alineat) amenda prevzut la
alin.819 &i la art.2$- alin.819 nu se aplic.
8$9 #eplata sau plata incomplet a impozitului pe venit 3n rate se sancioneaz cu amend
3n cuantum calculat) 3n modul stabilit la art.22* alin.839) unei perioade cuprinse 3ntre data
stabilit pentru plata acestui impozit &i data stabilit pentru prezentarea declaraiei fiscale. Suma
nepltit a impozitului pe venit se determin ca diferen dintre impozitul calculat &i pltit de
contribuabil &i impozitul pe care acesta era obligat s;l plteasc. %mpozitul pe venit care
urmeaz a fi pltit reprezint cea mai mic mrime din impozitul calculat care urma s fie pltit
3n anul precedent sau *-? din suma definitiv a impozitului din anul curent) scz3ndu;se
trecerile 3n cont 8cu e'cepia impozitului pltit 3n rate9. Sanciunea nu se aplic 3n cazul 3n care
impozitul pe venit ce urmeaz a fi pltit este mai mic de "-- de lei. Amenda nu se aplic
contribuabililor menionai la art.22* alin.8"9 3n ceea ce prive&te obligaiile fiscale &i perioadele
fiscale pentru care nu se aplic 8nu se calculeaz9 ma7orri de 3nt3rziere 8penaliti9.
:8rt.2"1 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.2"1 ,odificat prin .egea nr.111-/01 din 27.04.2007, +n !igoare 11.05.2007;
:8rt.2"1 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.2"1 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.2"1 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.2"1 ,odificat prin .egea nr.430-/0 din 31.10.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.2"1 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.2"1 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 262. Lipsa certificatului de acciz &i<sau a timbrelor de acciz) a .!imbrelor de
acciz. Mrcilor comerciale de stat.
819 Lipsa timbrelor de acciz) .!imbrelor de acciz. Mrcilor comerciale de stat. la mrfurile
supuse accizelor pasibile de marcare obligatorie sau utilizarea unor timbre de acciz) .!imbre de
acciz. Mrci comerciale de stat. falsificate ori nevalabile se sancioneaz 3n cazul 3n care
subiectul impunerii cu acciz comercializeaz) transport sau depoziteaz mrfuri fr timbre de
acciz) .!imbre de acciz. Mrci comerciale de stat. sau cu timbre de acciz) .!imbre de acciz.
Mrci comerciale de stat. falsificate ori nevalabile) cu amend de (--- de lei pentru fiecare caz.
:8rt.2"2 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.2"2 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;

1.9:)r$icolul 262
1
. #erespectarea regulilor de comercializare a igaretelor cu filtru
819 2omercializarea igaretelor cu filtru ce nu se regsesc 3n listele ce cuprind preurile
ma'ime de v3nzare cu amnuntul declarate de ctre agenii economici productori &i importatori
se sancioneaz cu amend de "-? din valoarea igaretelor cu filtru aflate 3n stoc la momentul
controlului) pornind de la preul de comercializare) dar nu mai puin de 1--- de lei.
829 2omercializarea igaretelor cu filtru la preuri mai mari dec3t preurile ma'ime de
v3nzare cu amnuntul declarate sau) 3ncep3nd cu 1 ianuarie 2--,) fr indicarea preului ma'im
de v3nzare cu amnuntul declarat &i a datei fabricrii imprimate pe ambala7 8pe pac5etul de
igarete cu filtru9) se sancioneaz cu amend 3n mrime de "-? din valoarea igaretelor cu filtru)
aflate 3n stoc la momentul controlului) pornind de la preul de v3nzare cu amnuntul) dar nu mai
puin de 1--- de lei) cu confiscarea igaretelor care nu au imprimate pe ambala7 8pe pac5etul de
igarete cu filtru9 preul &i data fabricrii.
:8rt.2"2
1
introdus prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, cu ,odificrile introduse prin .egea nr.2$$-/01
din 21.12.2007, +n !igoare 11.01.2008;
:8rt.2"2
1
introdus prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;

)r$icolul 263. #erespectarea regulilor de e'ecutare silit a obligaiei fiscale
819 0entru 3mpiedicarea funcionarului fiscal de a efectua e'ecutarea silit a obligaiei
fiscale prin alte metode dec3t cele prevzute la alin.829;89) persoanele fizice se sancioneaz cu
amend 3n mrime de 1--- de lei) iar agenii economici ; 3n mrime de "--- de lei.
829 #eacceptarea spre pstrare de ctre contribuabil 8reprezentantul acestuia9 sau persoana
lui cu funcie de rspundere a bunurilor sec5estrate se sancioneaz cu amend) aplicat
persoanei fizice) de 1--- de lei) iar persoanei 7uridice ; de "--- de lei.
839 +elapidarea) 3nstrinarea) substituirea sau tinuirea bunurilor sec5estrate de ctre
persoana creia i;au fost 3ncredinate spre pstrare sau de ctre persoana obligat s le asigure
integritatea) conform legii) se sancioneaz cu amend egal cu valoarea bunurilor sec5estrate)
care au fost delapidate) 3nstrinate) substituite sau tinuite.
89 :fectuarea de operaiuni cu valori mobiliare sec5estrate) dup sistarea operaiunilor) se
sancioneaz cu amend) aplicat contribuabilului &i registratorului) a c3te 2-? din suma
operaiunii.
:8rt.2"3 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.2"3 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.2"3 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

Ca,i$olul 16
#E*E!ELE %E PE"CIP(IE
)r$icolul 264. !ermenul de prescripie pentru determinarea obligaiilor fiscale
819 2u e'cepia cazurilor prevzute la alin.829) obligaiile fiscale pot fi determinate 3n
urmtoarele termeneD
a9 impozitele) ta'ele) ma7orrile de 3nt3rziere ; 3n cel mult ani de la ultima dat stabilit
pentru prezentarea drii de seam fiscale respective sau pentru plata impozitului) ta'ei) ma7orrii
de 3nt3rziere 8penalitii9) 3n cazul 3n care nu este prevzut prezentarea unei dri de seam
fiscaleE
b9 sanciunile fiscale aferente unor impozite &i ta'e concrete ; 3n cel mult ani de la ultima
dat stabilit pentru prezentarea drii de seam fiscale privind impozitul &i ta'a menionat sau
pentru plata impozitului &i ta'ei 3n cazul 3n care nu este prevzut prezentarea unei dri de seam
fiscaleE
c9 sanciunile fiscale neaferente unor impozite &i ta'e concrete ; 3n cel mult ani din data
sv3r&irii 3nclcrii fiscale.
829 !ermenul de prescripie nu se e'tinde asupra impozitului) ta'ei) ma7orrii de 3nt3rziere
8penalitii9 sau sanciunilor fiscale aferente unui impozit) unei ta'e concrete dac darea de
seam fiscal care stabile&te obligaia fiscal conine informaii ce induc 3n eroare sau reflect
fapte ce constituie infraciuni fiscale ori nu a fost prezentat.
:8rt.2"4 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 261. !ermenul de prescripie pentru stingerea obligaiei fiscale
819 +ac determinarea obligaiei fiscale a avut loc 3n termen sau 3n perioada stabilit la
art.2$) ea poate fi stins prin e'ecutare silit de ctre organul fiscal 3n conformitate cu prezentul
titlu sau de ctre instana 7udectoreasc) 3ns numai 3n cazul 3n care aciunile organului fiscal
sau sesizarea instanei 7udectore&ti au avut loc pe parcursul a $ ani de dup determinarea
obligaiei fiscale.
829 !ermenul de prescripie se suspend 3n cazul 3n careD
a9 contribuabilul persoan fizic se afl sub arest sau este condamnat la privaiune de
libertate ; pe perioada aflrii sub arest sau a privaiunii de libertateE
b9 contribuabilul persoan fizic lipse&te din Republica Moldova mai mult de $ luni ; pe
perioada absenei luiE
c9 persoana cu funcie de rspundere a contribuabilului persoan 7uridic lipse&te din
Republica Moldova mai mult de $ luni ; pe perioada absenei luiE
d9 a fost acordat o am3nare sau e&alonare a stingerii obligaiei fiscale ; pe perioada
am3nrii sau e&alonrii stingeriiE
e9 instana 7udectoreasc a 5otr3t perceperea impozitului) ta'ei) ma7orrii de 3nt3rziere
8penalitii9 &i<sau amenzii ; pe o perioad de p3n la stingerea obligaiei fiscale sau p3n la
caducitatea 5otr3rii 7udectore&ti.
839 !ermenul de prescripie 3&i reia cursul din ziua 3ncetrii circumstanei care a servit drept
temei pentru suspendarea lui.

)r$icolul 266. !ermenul de prescripie pentru compensarea ori restituirea sumelor pltite
3n plus sau a sumelor care) conform legislaiei fiscale) urmeaz a fi restituite
819 2ererea de compensare ori de restituire a sumelor pltite 3n plus sau a sumelor care)
conform legislaiei fiscale) urmeaz a fi restituite poate fi depus de contribuabil 3n termen de $
ani din data efecturii &i<sau apariiei lor. 2ererea depus dup e'pirarea termenului de $ ani este
nevalabil. =n acest caz) nu se va efectua nici o compensare ori restituire) cu e'cepia cazurilor
prevzute la alin.829. +epunerea cererii suspend curgerea termenului indicat.
829 1rganul fiscal poate repune 3n termen &i accepta cererea de compensare &i<sau de
restituire a sumelor pltite 3n plus sau a sumelor care) conform legislaiei fiscale) urmeaz a fi
restituite dac contribuabilul prezint dovezi privind imposibilitatea respectrii termenului de
prescripie prevzut la alin.819.

Ca,i$olul 17
C&!#E"#)(IILE
)r$icolul 267. +reptul de a contesta decizia organului fiscal sau aciunea funcionarului
fiscal
819 +ecizia organului fiscal sau aciunea funcionarului fiscal poate fi contestat numai de
persoana vizat 3n decizie sau 3mpotriva creia a fost 3ntreprins aciunea ori de reprezentantul ei)
3n modul stabilit de prezentul cod.
829 2ontestaia 3mpotriva deciziei organului fiscal sau aciunii funcionarului fiscal fcut
de alte persoane dec3t cele indicate la alin.819 va rm3ne nee'aminat de organul fiscal.
839 1bligaia de a dovedi incorectitudinea deciziei emise de organul fiscal se atribuie
persoanei care contesteaz.
:8rt.2"7 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 263. !ermenul de depunere a contestaiei
819 2ontestaia 3mpotriva deciziei organului fiscal sau aciunii funcionarului fiscal poate fi
depus) dac prezentul cod nu prevede altfel) 3n decursul a 3- de zile de la data primirii deciziei
sau a 3ntreprinderii aciunii contestate. =n cazul omiterii acestui termen din motive 3ntemeiate) el
poate fi restabilit) la cererea persoanei vizate 3n decizie sau 3mpotriva creia a fost 3ntreprins
aciunea) de organul fiscal abilitat s e'amineze contestaia.
829 2ontestaia depus dup e'pirarea termenului indicat la alin.819) nerestabilit 3n modul
prevzut la acela&i alineat) va rm3ne nee'aminat &i se va restitui reclamantului.

)r$icolul 269. +epunerea contestaiei
819 2ontestaia 3mpotriva deciziei organului fiscal sau aciunii funcionarului fiscal se
depune la organul fiscal emitent a deciziei sau al crei funcionar a 3ntreprins aciunea.
829 +ecizia pe care organul fiscal a emis;o pe marginea contestaiei poate fi contestat la
%nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat sau atacat 3n instana de 7udecat competent. =n caz de
adresare la %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat) contestaia este prezentat organului fiscal
emitent a deciziei) care este obligat ca) 3n termen de 3 zile) s o remit %nspectoratului 4iscal
0rincipal de Stat) ane'3nd la ea materialele de control &i deciziile de rigoare.
:8rt.2"$ ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 270. :'aminarea contestaiei
819 1rganul fiscal abilitat e'amineaz contestaia 3n termen de 3- de zile din data primirii)
cu e'cepia cazurilor 3n care conducerea ei emite o decizie cu privire la prelungirea acestui
termen) fapt despre care este 3n&tiinat contribuabilul. !impul cu care se prelunge&te termenul nu
va dep&i 3- de zile.
829 La e'aminarea contestaiei poate fi invitat contribuabilul pentru a da lmuriri 3n
problem) av3nd dreptul s depun documente confirmtoare a lmuririlor sale.
839 +up e'aminare) conducerea organului fiscal emite o decizie pe marginea contestaiei
un e'emplar al creia se remite contribuabilului.
:8rt.270 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 271. +ecizia emis pe marginea contestaiei
819 0e marginea contestaiei 3mpotriva deciziei organului fiscal poate fi emis una din
urmtoarele decizii privindD
a9 respingerea contestaiei &i meninerea deciziei contestateE
b9 satisfacerea parial a contestaiei &i modificarea deciziei contestateE
c9 satisfacerea contestaiei &i anularea deciziei contestateE
d9 suspendarea e'ecutrii deciziei contestate &i efectuarea unui control repetat.
829 0e marginea contestaiei 3mpotriva aciunii funcionarului fiscal poate fi emis o decizie
privind respingerea contestaiei sau privind tragerea la rspundere a funcionarului fiscal 3n
conformitate cu legislaia) cu restabilirea drepturilor lezate ale persoanei care a contestat aciunea
funcionarului fiscal.
:8rt.271 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 272. :'ecutarea deciziei contestate
819 2opia de pe decizia emis de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat pe marginea
contestaiei se remite spre e'ecutare inspectoratului fiscal de stat teritorial.
829 2ontestarea deciziei organului fiscal nu suspend e'ecutarea deciziei contestate dac
legislaia nu prevede altfel.

)r$icolul 273. 2ontestarea deciziilor &i aciunilor privind e'ecutarea silit a obligaiei
fiscale
8l9 +ecizia organului fiscal &i aciunea funcionarului fiscal privind e'ecutarea silit a
obligaiei fiscale pot fi contestate) 3n conformitate cu prezentul cod) numai de persoanele care
cad sub incidena e'ecutrii silite.
829 2ontestaia 3mpotriva deciziei organului fiscal &i aciunilor funcionarului fiscal privind
e'ecutarea silit a obligaiei fiscale 3n conformitate cu prezentul cod se depune 3n decursul a 1-
zile lucrtoare de la data emiterii deciziei sau sv3r&irii aciunilor contestate. +epunerea
contestaiei la organul fiscal nu sisteaz e'ecutarea silit a obligaiei fiscale 3n conformitate cu
prezentul cod) cu e'cepia comercializrii bunurilor sec5estrate.

)r$icolul 274. 2ontestarea 3n instan 7udectoreasc a deciziei organului fiscal &i a
aciunii funcionarului fiscal
+ecizia organului fiscal &i aciunea funcionarului fiscal pot fi atacate) 3n modul stabilit de
legislaie) &i 3n instan 7udectoreasc.

Ca,i$olul 13
)C#ELE !&*)#I+E
)r$icolul 271. Actele normative ale organului fiscal
819 1rganul fiscal are dreptul) 3n limitele competenei &i 3n conformitate cu legislaia) s
emit acte normative care determin mecanismul aplicrii legislaiei fiscale.
829 Actele normative emise de organul fiscal se public 3n modul stabilit.
839 Actele normative se adopt) se modific &i se abrog de %nspectoratul 4iscal 0rincipal
de Stat) iar 3n cazurile prevzute de legislaie vor fi 3nregistrate la Ministerul Qustiiei.
89 Actele normative emise de organul fiscal nu trebuie s contravin legislaiei fiscale.
:8rt.275 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

PE0E%I!#ELE
P)L)*E!#ULUI Eu<;nia &"#)PCIUC
CAiBin?u4 26 iuli; 2001.
!r.407-X+.

:7itlul 01 apro-at prin .egea 1055-/111 din 1".0".2000;
:?u-licat +n Monitorul Oficial al .Moldo!a nr.127-12$#884 din 12.10.2000;
:7itlul 01 pro,ulgat la 03.10.2000;
:7itlul 01 intr +n !igoare de la 01.01.2001;

#i$lul +I
I*P&'I#UL PE 2U!UILE I*&2ILI)E

Ca,i$olul 1
%I"P&'I(II GE!E)LE
)r$icolul 276. #oiuni
=n sensul prezentului titlu) se definesc urmtoarele noiuniD
19 1,po3it pe -unurile i,o-iliare ; impozit local care reprezint o plat obligatorie la buget
de la valoarea bunurilor imobiliare.
29 Iunuri i,o-iliare ; terenurile) cldirile) construciile) apartamentele &i alte 3ncperi
izolate) a cror strmutare este imposibil fr cauzarea de pre7udicii destinaiei lor.
39 0aloare esti,at ; valoarea bunurilor imobiliare calculat la o dat anumit cu utilizarea
metodelor de evaluare prevzute de legislaie.

:?ct.49 e(clus prin .egea nr.448-/01 din 28.12.200", +n !igoare 01.01.2007;

"9 >ot ,a(i, a i,po3itului ; cota ad valorem 3n procente din baza impozabil a
bunurilor imobiliare) stabilit 3n prezentul titlu) care poate s difere de cota concret a
impozitului.
$9 >ot concret a i,po3itului ; cota ad valorem 3n procente din baza impozabil a
bunurilor imobiliare) stabilit de ctre autoritatea reprezentativ a administraiei publice locale la
adoptarea bugetului unitii administrativ;teritoriale respective.
(9 >adastru fiscal ; cadastru specializat ce include date sistematizate privind subiecii
impunerii) numerele cadastrale) tipurile &i adresa obiectelor ce constituie bunuri imobiliare) baza
impozabil) suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmeaz a fi ac5itat) precum &i alt
informaie ce ine de plata acestui impozit.
:8rt.27" ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;

Ca,i$olul 2
"U2IEC(II I*PU!EII4 &2IEC#ELE I*PU!EII 0I
2)') I*P&')2IL. ) 2U!UIL& I*&2ILI)E
)r$icolul 277. Subiecii impunerii
819 Subieci ai impunerii s3nt persoanele 7uridice &i persoanele fizice rezideni &i nerezideni
ai Republicii MoldovaD
a9 proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii MoldovaE
b9 deintorii drepturilor patrimoniale 8drepturilor de posesie) de gestiune) de administrare
operativ9 asupra bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova ce se afl 3n
proprietatea public a statului sau 3n proprietatea public a unitilor administrativ;teritoriale &i
arenda&ii care arendeaz un bun imobiliar agricol proprietate privat) dac contractul de arend
nu prevede altfel. 0entru bunurile imobiliare ale autoritilor publice &i ale instituiilor finanate
de la bugetele de toate nivelurile) transmise 3n arend sau locaiune) subieci ai impunerii s3nt
arenda&ii sau locatarii.
829 4aptul c persoanele specificate la alin.819 lit.a9 nu dein un document ce ar atesta
dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare) precum &i faptul nee'ecutrii obligaiei de
3nregistrare a drepturilor patrimoniale prevzute de legislaie nu pot constitui temei pentru
nerecunoa&terea acestor persoane 3n calitate de subieci ai impunerii privind bunurile imobiliare
respective) 3n cazul 3n care aceste persoane e'ercit) de fapt) dreptul de posesie) de folosin &i de
dispoziie asupra acestor bunuri.
839 =n cazul 3n care bunurile imobiliare se afl 3n proprietate 83n folosin9 comun 3n
diviziune a mai multor persoane) subiect al impunerii este considerat fiecare dintre aceste
persoane) 3n cota;parte care 3i revine.
89 =n cazul 3n care bunurile imobiliare se afl 3n proprietate comun 3n devlm&ie) subiect
al impunerii este considerat) 3n baza acordului comun) unul din proprietari 8coproprietari9. =n
acest caz toi proprietarii 8coproprietarii9 poart o rspundere solidar pentru 3ndeplinirea
obligaiilor fiscale.
8"9 =n cazul contractului de leasing financiar) subiect al impunerii este considerat locatarul
bunurilor imobiliare.
:8rt.277 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.277 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.277 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;

)r$icolul 273. 1biectele impunerii &i baza impozabil a bunurilor imobiliare
819 1biecte ale impunerii s3nt bunurile imobiliare) inclusiv terenurile 8terenuri cu destinaie
agricol) terenuri destinate industriei) transporturilor) telecomunicaiilor &i terenurile cu alte
destinaii speciale9 din intravilan sau din e'travilan) cldirile) construciile) apartamentele &i alte
3ncperi izolate) inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etap de finisare a construciei de *-? &i
mai mult) rmase nefinisate timp de " ani dup 3nceputul lucrrilor de construcie.
829 >aza impozabil a bunurilor imobiliare constituie valoarea estimat a acestor bunuri.
:8rt.278 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.278 ,odificat prin .egea nr.448-/01 din 28.12.200", +n !igoare 01.01.2007;

Ca,i$olul 3
E+)LU)E) 0I EE+)LU)E) 2U!UIL& I*&2ILI)E /! "C&PUL
I*P&'I#.II
)r$icolul 279. :valuarea &i reevaluarea bunurilor imobiliare
819 :valuarea bunurilor imobiliare se efectueaz de ctre organele cadastrale teritoriale 3n
baza unei metodologii unice pentru toate tipurile de bunuri imobiliare 3n modul &i 3n termenele
stabilite de legislaie.
829 :valuarea bunurilor imobiliare se efectueaz pe calea evalurii 3n mas ; 3n cazul
obiectelor;tip ce constituie bunuri imobiliare &i pe calea evalurii individuale ; 3n cazul
obiectelor specifice 8netipice9.
839 Metoda evalurii individuale a bunurilor imobiliare poate fi aplicat &i 3n baza deciziei
instanei 7udectore&ti.
89 La evaluarea bunurilor imobiliare) 3n dependen de destinaia acestora) se aplic
urmtoarele metode de determinare a valorii de piaD
a9 metoda analizei comparative a v3nzrilorE
b9 metoda veniturilorE
c9 metoda c5eltuielilor.
8"9 Reevaluarea bunurilor imobiliare se efectueaz de ctre organele cadastrale teritoriale o
dat la 3 ani 3n modul stabilit de Buvern.
8$9 4inanarea lucrrilor de evaluare a bunurilor imobiliare se efectueaz de la bugetul de
stat.

Ca,i$olul 4
C&#ELE4 *&%UL %E C)LCUL)E 0I #E*E!ELE %E )C5I#)E
) I*P&'I#ULUI PE 2U!UILE I*&2ILI)E
)r$icolul 230. 2otele impozitului
819 2ota ma'im a impozitului constituie -)2"? din baza impozabil a bunurilor
imobiliare.
829 2ota concret a impozitului pe bunurile imobiliare se stabile&te anual de ctre
autoritatea reprezentativ a administraiei publice locale &i nu poate fi mai 7oas de -)-2? din
baza impozabil a bunurilor imobiliare.
839 Autoritatea reprezentativ a administraiei publice locale) inclusiv din localitile ce fac
parte din componena municipiului 25i&inu) cu e'cepia municipiului 25i&inu) stabile&te cota
concret a impozitului 3n mrimea ce va asigura ma7orarea obligaiei fiscale 3n medie cu 1-?
fa de anul precedent. 0rin derogare de la alin.819 &i 829) 3n municipiul 25i&inu) cu e'cepia
localitilor din componena acestuia) cota concret a impozitului pe bunurile imobiliare se
stabile&te 3n mrime de -)-2? din baza impozabil a bunurilor imobiliare.
89 =n cazul 3n care suprafaa total a bunului imobiliar 8locuin) construcie principal ;
construcie 3nregistrat cu drept de proprietate a persoanei fizice) care are destinaia de locuin &i
nu este antrenat 3n activitatea de 3ntreprinztor9 dep&e&te 1-- m
2
inclusiv) cota concret a
impozitului pe bunurile imobiliare se ma7oreaz dup cum urmeazD
; de la 1-- m
2
la 2-- m
2
; de 3 oriE
; peste 2-- m
2
; de 2* de ori.
:8rt.280 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.280 ,odificat prin .egea nr.448-/01 din 28.12.200", +n !igoare 01.01.2007;

)r$icolul 231. 2alcularea impozitului
819 Suma impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice care nu desf&oar
activitate de 3ntreprinztor) precum &i ale gospodriilor rne&ti 8de fermier9 se calculeaz anual
pentru fiecare obiect al impunerii) pornindu;se de la baza impozabil a bunurilor imobiliare)
calculat conform situaiei de la 1 ianuarie a anului fiscal respectiv) de ctre serviciile de
colectare a impozitelor &i ta'elor locale ale primriilor cu participarea inspectoratelor fiscale de
stat teritoriale. 0entru aceste categorii de contribuabili) 3n municipiile 25i&inu &i >li) cu
e'cepia ora&elor &i satelor 8comunelor9 din componena acestora) suma anual a impozitului pe
bunurile imobiliare se calculeaz de ctre inspectoratele fiscale de stat teritoriale.
81
1
9 0ersoanele 7uridice &i fizice care desf&oar activitate de 3ntreprinztor) cu e'cepia
gospodriilor rne&ti 8de fermier9) calculeaz de sine stttor suma anual a impozitului pe
bunurile imobiliare) pornindu;se de la baza impozabil a acestora) conform situaiei de la 1
ianuarie a anului fiscal 3n curs) &i) p3n la 1 iulie a aceluia&i an) prezint inspectoratelor fiscale
teritoriale calculul impozitului pe bunurile imobiliare. 0entru bunurile imobiliare dob3ndite dup
e'pirarea termenului stabilit pentru prezentarea calculului impozitului pe bunurile imobiliare)
calculul respectiv se prezint nu mai t3rziu de ultima zi de lucru a anului fiscal 3n curs. =n acela&i
termen se ac5it &i obligaiunea fiscal calculat pentru bunurile imobiliare.
829 =n caz de sc5imbare) dup 3nceperea anului fiscal) a subiectului impunerii) pentru noul
subiect al impunerii impozitul pe bunurile imobiliare se calculeaz din momentul 3nregistrrii de
stat a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare sau din momentul stabilirii faptului
e'ercitrii de ctre persoan a dreptului de posesie) de folosin &i de dispoziie asupra bunurilor
imobiliare.
839 =n cazul 3n care subiectul impunerii prime&te bunurile imobiliare prin mo&tenire sau
prin donaie) obligaia fiscal nee'ecutat de ctre subiectul precedent al impunerii este pus 3n
3ntregime pe seama noului subiect. +ac obligaia fiscal nee'ecutat dep&e&te costul bunurilor
imobiliare primite prin mo&tenire) noul subiect al impunerii e'ecut obligaia fiscal 3n limite ce
nu dep&esc costul acestui bun imobiliar.
:8rt.281 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.281 ,odificat prin .egea nr.448-/01 din 28.12.200", +n !igoare 01.01.2007;

)r$icolul 232. !ermenele ac5itrii impozitului
819 %mpozitul pe bunurile imobiliare se ac5it de ctre subiectul impunerii 3n pri egale nu
mai t3rziu de 1" august &i 1" octombrie a anului curent.
829 2ontribuabilii care ac5it suma integral a impozitului pentru anul fiscal 3n curs p3n la
3- iunie a anului respectiv beneficiaz de dreptul la o reducere cu 1"? a sumei impozitului ce
urmeaz a fi ac5itat.
:8rt.282 ,odificat prin .egea nr.448-/01 din 28.12.200", +n !igoare 01.01.2007;

Ca,i$olul 1
/!LE"!II L) PL)#) I*P&'I#ULUI PE 2U!UILE I*&2ILI)E
)r$icolul 233. Scutirea de impozit
819 +e impozitul pe bunurile imobiliare s3nt scutiiD
a9 autoritile publice &i instituiile finanate de la bugetele de toate nivelurileE
b9 societile orbilor) surzilor &i invalizilor &i 3ntreprinderile create pentru realizarea
scopurilor statutare ale acestor societiE
c9 3ntreprinderile penitenciarelorE
d9 2entrul Republican :'perimental pentru 0rotezare) 1rtopedie &i Reabilitare al
Ministerului Muncii) 0roteciei Sociale &i 4amilieiE
e9 obiectivele de protecie civilE
f9 organizaiile religioase ; pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cultE
g9 misiunile diplomatice &i alte misiuni asimilate acestora) precum &i organizaiile 3n
conformitate cu tratatele internaionale la care Republica Moldova este parteE
59 persoanele de v3rst pensionar) invalizii de gradul % &i %%) invalizii din copilrie)
invalizii de gradul %%% 8participani la aciunile de lupt pentru aprarea integritii teritoriale &i
independenei Republicii Moldova) participani la aciunile de lupt din Afg5anistan) participani
la lic5idarea consecinelor avariei de la 2.A.:. 2ernob3l9) precum &i persoanele supuse
represiunilor &i ulterior reabilitate9E
i9 familiile participanilor czui 3n aciunile de lupt pentru aprarea integritii teritoriale
&i independenei Republicii Moldova &i persoanele care au fost 3ntreinute de ace&tiaE
79 familiile militarilor czui 3n aciunile de lupt din Afg5anistan &i persoanele care au fost
3ntreinute de ace&tiaE
H9 familiile care au copii invalizi 3n v3rst de p3n la 1* ani &i membrii familiilor care au la
3ntreinere &i 3ngri7ire permanent persoane cu dezabilitiE
l9 familiile persoanelor decedate 3n urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrrile
de lic5idare a consecinelor avariei de la 2.A.:. 2ernob3l &i persoanele care au fost 3ntreinute de
acesteaE
m9 instituiile medico;sanitare publice finanate din fondurile asigurrii obligatorii de
asisten medicalE
n9 2ompania #aional de Asigurri 3n Medicin &i ageniile ei teritorialeE
o9 >anca #aional a MoldoveiE
p9 proprietarii sau deintorii bunurilor rec5iziionate 3n interes public) pe perioada
rec5iziiei) conform legislaieiE
r9 persoanele fizice deintoare de case de locuit sau alte 3ncperi de locuit 8folosite ca
locuin de baz9 3n locaiune ce se afl 3n proprietatea public a statului sau 3n proprietatea
public a unitilor administrativ;teritoriale.
829 2ategoriile de persoane indicate la alin.819 lit.59;l9 beneficiaz de scutire la plata
impozitului pe bunurile imobiliare pentru terenurile pe care este amplasat fondul de locuine)
pentru loturile de pe l3ng locul de trai 8inclusiv terenurile atribuite de ctre autoritile
administraiei publice locale ca loturi de pe l3ng locul de trai &i distribuite 3n e'travilan din
cauza insuficienei de terenuri 3n intravilan9) precum &i pentru bunurile imobiliare 8cldiri)
construcii) apartamente9 de pe acestea 3n limita costului imobilului;domiciliu 83n lipsa acestuia ;
re&edin9 de p3n la 3- mii lei) e'cept3nd bunurile imobiliare cu destinaie locativ 8apartamente
&i case de locuit individuale9&i terenurile aferente acestor bunuri din ora&e &i municipii) inclusiv
din localitile aflate 3n componena acestora) cu e'cepia satelor 8comunelor9 pentru care
scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare se acord 3n limita valorii imobilului ;
domiciliu 83n lipsa acestuia ; re&edin9) conform ane'ei la prezentul titlu.
839 =n cazul 3n care dreptul la scutire de impozitul pe bunurile imobiliare apare pe parcursul
anului fiscal) recalcularea impozitului se efectueaz) 3ncep3nd cu luna din care persoana are
dreptul la aceast scutire. =n municipiile 25i&inu &i >li) cu e'cepia ora&elor &i satelor
8comunelor9 din componena acestora) recalcularea impozitului se efectueaz de ctre
inspectoratele fiscale de stat teritoriale.
89 +e impozitul pe bunurile imobiliare 8terenuri) loturi de pm3nt9 s3nt scutii proprietarii
&i beneficiarii ale cror terenuri &i loturi de pm3ntD
a9 s3nt ocupate de rezervaii) parcuri dendrologice &i naionale) grdini botaniceE
b9 s3nt destinate fondului silvic &i fondului apelor) 3n cazul 3n care nu s3nt antrenate 3n
activitate de producieE
c9 s3nt folosite de organizaiile &tiinifice &i instituiile de cercetri &tiinifice cu profil
agricol &i silvic 3n scopuri &tiinifice &i instructiveE
d9 s3nt ocupate de plantaii multianuale p3n la intrarea pe rodE
e9 s3nt ocupate de instituiile de cultur) de art) de cinematografie) de 3nvm3nt) de
ocrotire a sntiiE de comple'ele sportive &i de agrement 8cu e'cepia celor ocupate de
instituiile balneare9) precum &i de monumentele naturii) istoriei &i culturii) a cror finanare se
face de la bugetul de stat sau din contul mi7loacelor sindicatelorE
f9 s3nt atribuite permanent cilor ferate) drumurilor auto publice) porturilor fluviale &i
pistelor de decolareE
g9 s3nt atribuite zonelor frontierei de statE
59 s3nt de uz public 3n localitiE
i9 s3nt atribuite pentru scopuri agricole) la momentul atribuirii fiind recunoscute distruse)
dar ulterior restabilite ; pe o perioad de " aniE
79 s3nt supuse polurii c5imice) radioactive &i de alt natur dac Buvernul a stabilit
restricii privind practicarea agriculturii pe aceste terenuri.
:8rt.283 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.283 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.283 ,odificat prin .egea nr.448-/01 din 28.12.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.283 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.283 co,pletat prin .egea nr.2""-/01 din 28.07.200", +n !igoare 11.08.200";
:8rt.283 ,odificat prin .egea nr.155-/01 din 21.07.05, +n !igoare 12.08.05;
:8rt.283 ,odificat prin .egea nr.224-/0 din 01.07.04, +n !igoare 01.01.05;
:8rt.283 co,pletat prin .egea nr.54$-/0 din 25.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.283 ,odificat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;
:8rt.283 co,pletat prin .egea nr.173-/0 din 10.04.03, +n !igoare 23.05.03;
:8rt.283 ,odificat prin .egea nr.1440-/0 din 08.11.02, +n !igoare 01.01.03;
:8rt.283 ,odificat prin .egea nr.43$-/0 din 27.07.2001;

)r$icolul 234. Scutirea de impozit acordat de autoritile administraiei publice locale
819 Autoritile deliberative &i reprezentative ale administraiei publice locale de nivelul
3nt3i &i al doilea s3nt 3n drept s acorde persoanelor fizice &i 7uridice scutiri sau am3nri la plata
impozitului pe bunurile imobiliare 3n limita defalcrilor de la acest impozit 3n bugetele
respective) conform normelor procentuale aprobate de autoritile administraiei publice locale
de nivelul al doilea pe anul fiscal respectiv) 3n caz deD
a9 calamitate natural sau incendiu) 3n urma crora bunurile imobiliare) semnturile &i
plantaiile multianuale au fost distruse sau au fost deteriorate considerabilE
b9 atribuire a terenurilor pentru evacuarea 3ntreprinderilor cu impact negativ asupra
mediului 3ncon7urtor. =n acest caz pot fi acordate scutiri de impozit pe durata normativ a
lucrrilor de construcieE
c9 boal 3ndelungat sau deces al proprietarului bunurilor imobiliare confirmate prin
certificat medical sau) respectiv) prin certificat de deces.
829 +ecizia adoptat de autoritatea reprezentativ a administraiei publice locale privind
acordarea de scutiri sau de am3nri la plata impozitului pe bunurile imobiliare este remis) 3n
termen de 1- zile) autoritilor fiscale teritoriale.
839 Mrimea pre7udiciilor cauzate de calamiti naturale sau incendii se determin de ctre
o comisie special. Structura &i mecanismul de funcionare a acestor comisii se stabilesc de
Buvern.
:8rt.284 ,odificat prin .egea nr.235-/01 din 14.10.05, +n !igoare 04.11.05;
:8rt.284 ,odificat prin .egea nr.448-/0 din 30.12.04, +n !igoare 04.02.05;
:8rt.284 co,pletat prin .egea nr.501-/0 din 11.12.03, +n !igoare 01.01.04;

Ca,i$olul 6
)%*I!I"#)E) I*P&'I#ULUI PE 2U!UILE I*&2ILI)E
)r$icolul 231. 4urnizarea informaiei
819 Agenia Relaii 4unciare &i 2adastru prezint) anual) %nspectoratului 4iscal 0rincipal de
Stat) cel t3rziu p3n la 1 februarie) informaia cu privire la fiecare obiect &i subiect al impunerii cu
impozitul pe bunurile imobiliare. Structura informaiei &i modul de transmitere a acesteia se
stabilesc de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat.
829 =n cazul intervenirii unor modificri 3n informaia ce se refer la obiectele &i<sau la
subiecii impunerii) Agenia Relaii 4unciare &i 2adastru prezint o informaie actualizat cel
t3rziu p3n la data de 1 iunie a anului calendaristic.
839 1rganele cadastrale s3nt 3n drept s solicite informaia necesar referitoare la obiectul
impunerii de la persoanele care 3nfptuiesc 3nregistrarea drepturilor patrimoniale sau a
tranzaciilor cu bunurile imobiliare 8inclusiv de la birourile notariale) serviciile comunale)
realteri) broHeri9 &i de la proprietarii bunurilor imobiliare.
89 Subiectul impunerii este obligat s prezinte organelor cadastrale informaia necesar
pentru evaluarea bunurilor imobiliare) care se efectueaz 3n conformitate cu legislaia.
8"9 =n cazul 3n care subiectul impunerii refuz s prezinte informaia necesar pentru
evaluarea bunurilor imobiliare) evaluarea se efectueaz 3n baza informaiei deinute de ctre
organele cadastrale 3n privina obiectelor analoage ce constituie bunuri imobiliare.
:8rt.285 ,odificat prin .egea nr.448-/01 din 28.12.200", +n !igoare 01.01.2007;

)r$icolul 236. Avizul de plat a impozitului
Avizul de plat a impozitului calculat pentru bunurile imobiliare ale persoanelor fizice care
nu desf&oar activitate de 3ntreprinztor) precum &i ale gospodriilor rne&ti 8de fermier9 este
e'pediat fiecrui subiect al impunerii de ctre serviciul de colectare a impozitelor &i ta'elor
locale al primriei) iar 3n municipiile 25i&inu &i >li) de ctre inspectoratele fiscale de stat
teritoriale) cel t3rziu cu $- de zile p3n la e'pirarea primului termen de plat a impozitului.
:8rt.28" ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8rt.28" ,odificat prin .egea nr.448-/01 din 28.12.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.28" ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

)r$icolul 237. Cinerea cadastrului fiscal
Serviciul 4iscal de Stat) 3n baza datelor prezentate de organele cadastrale) organizeaz
inerea cadastrului fiscal &i monitoringul informaiei privind fiecare subiect &i obiect al
impunerii. 4orma &i metodele de inere a cadastrului fiscal) de eliberare a informaiei pe care o
conine se stabilesc de ctre %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat.
:8rt.287 ,odificat prin .egea nr.448-/01 din 28.12.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.287 ,odificat prin .egea nr.11"3-/0 din 27.0".2002;

Ane'

+aloar;a Cunurilor i=oCiliar; cu d;s$inaDi; loca$iF? 6a,ar$a=;n$; Bi cas; d;
locui$ indiFidual;74 a $;r;nurilor af;r;n$; ac;s$or Cunuri din =unici,ii Bi
oraB;4 inclusiF din locali$?Dil; afla$; Gn co=,on;nDa ac;s$ora4 cu ;Hc;,Dia
sa$;lor 6co=un;lor74 Faloar; Gn li=i$;l; c?r;ia s; acord? scu$ir;
la ,la$a i=,o>i$ului ,; Cunuril; i=oCiliar;4 confor=
ar$.233 alin.627 din Codul fiscal

!r.
cr$.
%;nu=ir;a uni$?Dilor ad=inis$ra$iF-$;ri$orial; * Li=i$a Falorii Cunurilor i=oCiliar; scu$i$;
d; i=,o>i$ul ,; Cunuril; i=oCiliar;4 l;i
1 2 3
1. municipiul 25i&inu 3*----
2. municipiul >li 1"$---
3. ora&ul Anenii #oi "3---
. ora&ul >asarabeasca 3---
". ora&ul >riceni (1---
$. ora&ul Lipcani "1---
(. ora&ul 2a5ul 13*---
*. ora&ul 2antemir 31---
,. ora&ul 2lra&i 32---
1-. ora&ul 2u&eni ((---
11. ora&ul 2inari 1---
12. ora&ul 2imi&lia $$---
13. ora&ul 2riuleni ""---
1. ora&ul +ondu&eni ----
1". ora&ul +roc5ia *---
1$. ora&ul :dine *----
1(. ora&ul 2upcini ,---
1*. ora&ul 4le&ti ,---
1,. ora&ul 4lore&ti *---
2-. ora&ul B5inde&ti 23---
21. ora&ul Mrcule&ti 2---
22. ora&ul Blodeni ----
23. ora&ul N3nce&ti 1"---
2. ora&ul %aloveni 1*"---
2". ora&ul Leova 3"---
2$. ora&ul %argara 1---
2(. ora&ul #isporeni 3,---
2*. ora&ul 1cnia 1(---
2,. ora&ul 1taci 2---
3-. ora&ul 4runz 1---
31. ora&ul 1r5ei 1-----
32. ora&ul Rezina ,---
33. ora&ul R3&cani 2,---
3. ora&ul 2oste&ti 1"---
3". ora&ul S3ngerei 33---
3$. ora&ul >iruina 1"---
3(. ora&ul Soroca *2---
3*. ora&ul Str&eni 11$---
3,. ora&ul >ucov 2(---
-. ora&ul Ooldne&ti 23---
1. ora&ul Otefan 6od "---
2. ora&ul !araclia 2$---
3. ora&ul !elene&ti 2,---
. ora&ul @ng5eni *(---
". ora&ul 2orne&ti ,---
$. municipiul 2omrat 122---
(. ora&ul 2ead3r;Lunga $1---
*. ora&ul 6ulcne&ti 32---

M %nclusiv localitile din componena acestora) cu e'cepia satelor 8comunelor9.
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;
:8ne(a introdus prin .egea nr.448-/01 din 28.12.200", +n !igoare 01.01.2007;

PE0E%I!#ELE
P)L)*E!#ULUI %u=i$ru %I)C&+
CAiBin?u4 16 iuni; 2000.
!r.1011-XI+.


:7itlul 011 apro-at prin .egea $3-/0 din 01.04.2004;
:?u-licat +n Monitorul Oficial al .Moldo!a nr.80-82#415 din 21.05.2004;
:7itlul 011 pro,ulgat la 11.05.2004;
:7itlul 011 intr +n !igoare de la 01.01.2005;

#I#LUL +II
#)XELE L&C)LE

Ca,i$olul 1
%I"P&'I(II GE!E)LE
)r$icolul 233. #oiuni
=n sensul prezentului titlu) se definesc urmtoarele noiuniD
19 7a( local ; plat obligatorie efectuat la bugetul unitii administrativ;teritoriale.
29 >ot ,a(i, a ta(ei locale ; cot ad valorem 3n procente din baza impozabil a
obiectului impunerii ori sum absolut) stabilit conform prezentului titlu.
39 >ot concret a ta(ei locale ; cot ad valorem 3n procente din baza impozabil a
obiectului impunerii ori sum absolut) stabilit de autoritatea administraiei publice locale la
adoptarea bugetului unitii administrativ;teritoriale respective) dar care nu poate fi mai mare
dec3t cota ma'im stabilit conform prezentului titlu.
9 Knitate co,ercial 5i#sau de prestri ser!icii de deser!ire social ; unitate de comer cu
amnuntul) cu ridicata) de alimentaie public &i<sau de prestri servicii de deservire social.
"9 <er!icii de deser!ire social ; servicii sociale particulare indicate 3n seciunea B grupa
"-.2 &i seciunea 1 clasa ,2.(1 &i diviziunea ,3 ale 2lasificatorului activitilor din economia
Moldovei 82A:M9.
$9 ?roductor de pu-licitate ; persoan care confer informaiei publicitare forma necesar
plasrii &i difuzrii.
(9 Bifu3or de pu-licitate ; persoan care asigur plasarea &i difuzarea publicitii prin orice
mi7loc de informare.
*9 ?u-licitate e(terioar ; publicitate realizat prin sistemele de comunicare vizual ce
includ afi&ele) panourile) standurile) instalaiile &i construciile 8situate separat sau suspendate de
pereii &i de acoperi&urile cldirilor9) firmele tridimensionale) firmele luminoase) tablourile
electromecanice &i electronice suspendate) alte mi7loace te5nice.
,9 ?u-licitate social ; publicitate care reprezint interesele societii &i ale statului 3n
propagarea unui mod de via sntos) ocrotirea sntii) protecia mediului 3ncon7urtor)
pstrarea integritii resurselor energetice) protecia social a populaiei &i care nu are scop
lucrativ &i urmre&te obiective filantropice &i de importan social.
1-9 %u,rul ,ediu scriptic de salariai ; efectiv de personal pentru o perioad gestionar)
determinat 3n funcie de indicii numrului scriptic.
119 ?arcare ; garare a autove5iculului pe un teritoriu special sau 3ntr;o construcie
special) destinate garrii &i pstrrii mi7loacelor de transport &i prestrii de servicii aferente
contra plat.
129 <er!icii de pia ; servicii prestate de piee contra plat.
139 <i,-olic local ; stema unui ora& sau a unui alt tip de localitate) denumirea lui sau
imaginea monumentelor de ar5itectur) a monumentelor istorice.
19 Knitate de transport ; orice autocar) autobuz) microbuz) autoturism) motociclet)
scuter) motoret) camion) tractor) tractor cu remorc) alt te5nic agricol) ve5icul cu traciune
animal.
1"9 8utoritate deli-erati! a ad,inistraiei pu-lice locale ; autoritatea reprezentativ &i
deliberativ a populaiei unitii administrativ;teritoriale 8consiliul local9.
1$9 8utoritate e(ecuti! a ad,inistraiei pu-lice locale ; autoritatea reprezentativ a
populaiei unitii administrativ;teritoriale &i e'ecutiv a consiliului local 8primarul9.
:8rt.288 ,odificat prin .egea nr.441-/01 din 28.12.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.288 ,odificat prin .egea nr.155-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 239. Relaiile reglementate de prezentul titlu
819 0rezentul titlu determin procedura &i principiile stabilirii) modificrii &i anulrii ta'elor
locale) cotele lor ma'ime) modul lor de plat) criteriile de acordare a 3nlesnirilor fiscale.
829 Sistemul ta'elor locale reglementate de prezentul titlu includeD
a9 ta'a pentru amena7area teritoriuluiE
b9 ta'a de organizare a licitaiilor &i loteriilor pe teritoriul unitii administrativ;teritorialeE
c9 ta'a de amplasare a publicitiiE
d9 ta'a de aplicare a simbolicii localeE
e9 ta'a pentru unitile comerciale &i<sau de prestri servicii de deservire socialE
f9 ta'a de piaE
g9 ta'a pentru cazareE
59 ta'a balnearE
i9 ta'a pentru prestarea serviciilor de transport auto de cltori pe teritoriul municipiilor)
ora&elor &i satelor 8comunelor9E
79 ta'a pentru parcareE
H9 ta'a de la posesorii de c3iniE
l9 ta'a pentru amena7area localitilor din zona de frontier care au birouri 8posturi9 vamale
de trecere a frontierei vamale.
839 !a'ele locale enumerate la alin.829 se aplic de ctre autoritile administraiei publice
locale.
:8rt.28$ ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.28$ ,odificat prin .egea nr.155-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

Ca,i$olul 2
"U2IEC(II I*PU!EII 0I 2)') I*P&')2IL.
)r$icolul 290. Subiecii impunerii
Subieci ai impunerii s3nt pentruD
a9 ta'a pentru amena7area teritoriului ; persoanele 7uridice sau fizice) 3nregistrate 3n calitate
de 3ntreprinztor) care dispun de baz impozabilE
b9 ta'a de organizare a licitaiilor &i loteriilor pe teritoriul unitii administrativ;teritoriale ;
persoanele 7uridice sau fizice 3nregistrate 3n calitate de 3ntreprinztor;organizator al licitaiilor &i
loteriilorE
c9 ta'a de plasare 8amplasare9 a publicitii 8reclamei9 ; persoanele 7uridice sau fizice)
3nregistrate 3n calitate de 3ntreprinztor) care presteaz servicii de plasare a anunurilor
publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice) video) prin reelele telefonice)
telegrafice) tele') 3n mi7loacele de transport) prin alte mi7loace) precum &i cele care amplaseaz
publicitatea e'terioar prin intermediul afi&elor) pancartelor) panourilor &i altor mi7loace te5niceE
d9 ta'a de aplicare a simbolicii locale ; persoanele 7uridice sau fizice) 3nregistrate 3n calitate
de 3ntreprinztor) care aplic simbolica local pe producia fabricatE
e9 ta'a pentru unitile comerciale &i<sau de prestri servicii de deservire social ;
persoanele 7uridice sau fizice) 3nregistrate 3n calitate de 3ntreprinztor) care dispun de uniti
comerciale &i<sau de prestri servicii de deservire socialE
f9 ta'a de pia ; persoanele 7uridice sau fizice 3nregistrate 3n calitate de 3ntreprinztor;
administrator al pieeiE
g9 ta'a pentru cazare ; persoanele 7uridice sau fizice) 3nregistrate 3n calitate de
3ntreprinztor) care presteaz servicii de cazareE
59 ta'a balnear ; persoanele 7uridice sau fizice) 3nregistrate 3n calitate de 3ntreprinztor)
care presteaz servicii de odi5n &i tratamentE
i9 ta'a pentru prestarea serviciilor de transport auto de cltori pe teritoriul municipiilor)
ora&elor &i satelor 8comunelor9 ; persoanele 7uridice sau fizice) 3nregistrate 3n calitate de
3ntreprinztor) care presteaz servicii de transport auto de cltori pe teritoriul municipiilor)
ora&elor &i satelor 8comunelor9E
79 ta'a pentru parcare ; persoanele 7uridice sau fizice) 3nregistrate 3n calitate de
3ntreprinztor) care presteaz servicii de parcareE
H9 ta'a de la posesorii de c3ini ; persoanele fizice care locuiesc 3n blocuri locative ; locuine
de stat) cooperatiste &i ob&te&ti) precum &i 3n apartamente privatizateE
l9 ta'a pentru amena7area localitilor din zona de frontier care au birouri 8posturi9 vamale
de trecere a frontierei vamale ; persoanele 7uridice sau fizice posesoare ale unitilor de transport)
care intr 3n &i<sau ies din Republica Moldova.
:8rt.2$0 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.2$0 +n redacia .egii nr.155-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 291. >aza impozabil
>aza impozabil o constituie laD
a9 ta'a pentru amena7area teritoriului ; numrul mediu scriptic trimestrial al salariailor
&i<sau fondatorii 3ntreprinderilor 3n cazul 3n care ace&tia activeaz 3n 3ntreprinderile fondate) 3ns
nu s3nt inclu&i 3n efectivul trimestrial de salariaiE
b9 ta'a de organizare a licitaiilor &i loteriilor pe teritoriul unitii administrativ;teritoriale
venitul din v3nzri a bunurilor declarate la licitaie sau valoarea biletelor de loterie emiseE
c9 ta'a de amplasare a publicitii) cu e'cepia celei amplasate total 3n zona de protecie a
drumurilor din afara perimetrului localitilorD
; venitul din v3nzri a serviciilor de plasare &i<sau difuzare a anunurilor publicitare prin
intermediul serviciilor cinematografice) video) prin reelele telefonice) telegrafice) tele') prin
mi7loacele de transport) prin alte mi7loaceE
; metrul ptrat de suprafa publicitar a obiectivului de publicitate e'terioarE
d9 ta'a de aplicare a simbolicii locale ; venitul din v3nzri a produciei fabricate creia i se
aplic simbolica localE
e9 ta'a pentru unitile comerciale &i<sau de prestri servicii de deservire social) cu
e'cepia celor care se afl total 3n zona de protecie a drumurilor ; din afara perimetrului
localitilor suprafaa ocupat de unitile de comer &i<sau de prestri servicii de deservire
social) amplasarea lor) tipul mrfurilor desfcute &i serviciilor prestateE
f9 ta'a de pia ; venitul din v3nzri a serviciilor de pia prestate de administratorul pieei
la acordarea de locuri pentru comerE
g9 ta'a pentru cazare ; venitul din v3nzri a serviciilor prestate de structurile cu funcii de
cazareE
59 ta'a balnear ; venitul din v3nzri a biletelor de odi5n &i tratamentE
i9 ta'a pentru prestarea serviciilor de transport auto de cltori pe teritoriul municipiilor)
ora&elor &i satelor 8comunelor9 ; unitatea de transport) 3n funcie de numrul de locuriE
79 ta'a pentru parcare ; venitul din v3nzri a serviciilor de parcare prestateE
H9 ta'a de la posesorii de c3ini ; numrul de c3ini aflai 3n posesiune pe parcursul unui anE
l9 ta'a pentru amena7area localitilor din zona de frontier care au birouri 8posturi9 vamale
de trecere a frontierei vamale ; numrul unitilor de transport care intr 3n &i<sau ies din
Republica Moldova.
:8rt.2$1 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.2$1 ,odificat prin .egea nr.318-/01 din 02.11.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8rt.2$1 ,odificat prin .egea nr.155-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

Ca,i$olul 3
C&#ELE4 *&%UL %E C)LCUL 0I %E PL)#. ) #)XEL& L&C)LE
)r$icolul 292. 2otele &i termenele de plat a ta'elor locale
819 2ota ma'im &i termenele de plat a ta'elor locale) de prezentare a drilor de seam
fiscale privind ta'ele locale pentru subiecii impunerii s3nt cele stabilite 3n ane'a la prezentul
titlu. =ntreprinztorul individual) gospodria rneasc 8de fermier9 al cror numr mediu anual
de salariai) pe parcursul perioadei fiscale) nu dep&e&te 3 uniti &i care nu s3nt 3nregistrai ca
pltitori de !.6.A. prezint) 3n termen de p3n la 31 martie al anului urmtor anului fiscal de
gestiune) o dare de seam fiscal unificat privind ta'ele locale) cu ac5itarea ta'elor 3n acela&i
termen.
829 2ota concret a ta'elor locale se stabile&te de ctre autoritatea administraiei publice
locale 3n funcie de caracteristicile obiectelor impunerii.
:8rt.2$2 ,odificat prin .egea nr.82-/01 din 2$.03.2007, +n !igoare 04.05.2007;
:8rt.2$2 ,odificat prin .egea nr.155-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 293. Modul de calculare
819 2alculul ta'elor enumerate la art.2,1) cu e'cepia celor stipulate la lit.a9 ; 3n partea ce
ine de gospodriile rne&ti 8de fermier9) la lit.H9 &i l9) se efectueaz de ctre subiecii impunerii)
3n funcie de baza impozabil &i de cotele concrete ale acestora.
829 2alculul ta'elor stipulate la art.2,1 lit.a9 ; 3n partea ce ine de gospodriile rne&ti 8de
fermier9) la lit.H9 &i l9 se efectueaz de ctre organele 3mputernicite de autoritatea administraiei
publice locale.
839 0lata ta'elor enumerate la art.2,1 se efectueaz de subiecii impunerii.
89 =n cazul 3n care obiectul impunerii stipulat la art.2,1 lit.c9 liniua a doua &i la lit.e9 este
amplasat parial 3n zona de protecie a drumurilor) ta'a se calculeaz de contribuabil 3n mod
individual) proporional suprafeei aflate pe teritoriul administraiei publice locale.
:8rt.2$3 +n redacia .egii nr.155-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 294. 0lata ta'elor locale
819 Subiecii impunerii pltesc ta'ele locale la contul trezorerial de venituri al bugetului
unitii administrativ;teritoriale.
829 Bospodriile rne&ti 8de fermier9 pot ac5ita ta'a pentru amena7area teritoriului
nemi7locit organului 3mputernicit de autoritatea administraiei publice locale.
839 !a'a de la posesorii de c3ini &i ta'a pentru amena7area localitilor din zona de frontier
care au birouri 8posturi9 vamale de trecere a frontierei vamale pot fi ac5itate organului
3mputernicit de autoritatea administraiei publice locale.
:8rt.2$4 ,odificat prin .egea nr.155-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

Ca,i$olul 4
/!LE"!II L) PL)#) #)XEL& L&C)LE
)r$icolul 291. Scutirea de ta'e
Se scutesc de plataD
a9 tuturor ta'elor locale ; autoritile publice &i instituiile finanate de la bugetele de toate
nivelurileE
b9 tuturor ta'elor locale ; misiunile diplomatice &i alte misiuni asimilate acestora) precum
&i organizaiile internaionale) 3n conformitate cu tratatele internaionale la care Republica
Moldova este parteE
c9 tuturor ta'elor locale ; >anca #aional a MoldoveiE
d9 ta'ei de organizare a licitaiilor &i loteriilor pe teritoriul unitii administrativ;teritoriale ;
organizatorii licitaiilor desf&urate 3n scopul asigurrii rambursrii datoriilor la credite)
acoperirii pagubelor) ac5itrii datoriilor la buget) v3nzrii patrimoniului de stat &i patrimoniului
unitilor administrativ;teritorialeE
e9 ta'ei de amplasare a publicitii ; productorii &i difuzorii de publicitate social &i de
publicitate plasat pe trimiterile po&taleE
f9 ta'ei pentru amena7area teritoriului ; fondatorii gospodriilor rne&ti 8de fermier9 care
au atins v3rsta de pensionareE
g9 ta'ei pentru unitile comerciale &i<sau de prestri servicii de deservire social ;
persoanele care practic activiti de pompe funebre &i acord servicii similare) inclusiv care
confecioneaz sicrie) coroane) flori false) g5irlandeE
59 ta'ei pentru amena7area localitilor din zona de frontier care au birouri 8posturi9
vamale de trecere a frontierei vamale ; persoanele fizice cu aparatul locomotor dereglat care
folosesc autoturisme cu diri7are manual) precum &i ve5iculele care transport a7utor umanitarE
i9 tuturor ta'elor locale ; proprietarii sau deintorii bunurilor rec5iziionate 3n interes
public) pe perioada rec5iziiei) conform legislaiei.
:8rt.2$5 ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8rt.2$5 ,odificat prin .egea nr.155-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 296. Scutirea de ta'e locale &i 3nlesnirile acordate de autoritatea administraiei
publice locale
Autoritatea administraiei publice locale) dac efectueaz concomitent modificrile
corespunztoare 3n bugetul unitii administrativ;teritoriale) poateD
a9 s acorde subiecilor impunerii scutiri 3n plus la cele enumerate la art.2,"E
b9 s acorde am3nri la plata ta'elor locale pe anul fiscal respectivE
c9 s prevad 3nlesniri la plata ta'elor locale pentru categoriile social;vulnerabile ale
populaiei.

Ca,i$olul 1
)%*I!I"#)E) #)XEL& L&C)LE
)r$icolul 297. Atribuiile autoritii administraiei publice locale
819 Autoritatea deliberativ a administraiei publice locale poate aplica toate sau numai o
parte din ta'ele locale) 3n funcie de posibilitile &i necesitile unitii administrativ;teritoriale.
829 Autoritatea deliberativ a administraiei publice locale nu are dreptul s aplice alte ta'e
locale dec3t cele prevzute de prezentul titlu ori s stabileasc o cot mai mare dec3t cotele
ma'ime stabilite de acesta.
839 !a'ele locale se aplic) se modific ori se anuleaz de ctre autoritatea deliberativ a
administraiei publice locale cu concursul +ireciei finane &i inspectoratului fiscal de stat din
teritoriul administrat) concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului unitii administrativ;
teritoriale.
89 Autoritatea e'ecutiv a administraiei publice locale monitorizeaz deciziile consiliului
local privind aplicarea ta'elor locale pe teritoriul administrat) le prezint Serviciului 4iscal de
Stat &i le aduce la cuno&tin contribuabililor.
:8rt.2$7 ,odificat prin .egea nr.155-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 293. Responsabilitatea
819 Responsabilitatea pentru virarea 3n termen la bugetele unitilor administrativ;
teritoriale a ta'elor locale) cu e'cepia celor stipulate la art.2*, lit.a9 ; 3n partea ce ine de
gospodriile rne&ti 8de fermier9) la lit.H9 &i l9) &i pentru prezentarea drilor de seam fiscale
revine contribuabililor.
829 Responsabilitatea pentru virarea 3n termen la bugetele unitilor administrativ;
teritoriale a ta'elor locale stipulate la art.2*, lit.a9 ; 3n partea ce ine de gospodriile rne&ti 8de
fermier9) la lit.H9 &i l9 revine organelor 3mputernicite de autoritile administraiei publice locale.
839 %nspectoratele fiscale de stat teritoriale e'ercit controlul asupra modului 3n care
autoritile administraiei publice locale e'ecut prezentul titlu.
89 !a'ele netransferate 3n termen s3nt percepute conform legislaiei.
:8rt.2$8 +n redacia .egii nr.155-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

PE0E%I!#ELE
P)L)*E!#ULUI Eu<;nia &"#)PCIUC
CAiBin?u4 1 a,rili; 2004.
!r.93-X+.

Ane'

#aH;l; local;4 $;r=;n;l; lor d; ,la$? Bi d; ,r;>;n$ar;a d?rilor d; s;a=? fiscal;

%;nu=ir;a $aH;i 2a>a i=,o>aCil? a oCi;c$ului
i=,un;rii
Co$a =aHi=? #;r=;n;l; d; ,la$? a
$aH;i Bi d; ,r;>;n$ar; a
d?rilor d; s;a=? fiscal;
d; c?$r; suCi;cDii
i=,un;rii Bi or<an;l;
G=,u$;rnici$;
1 2 3 4
a9 !a' pentru
amena7area teritoriului
#umrul mediu scriptic
trimestrial al salariailor &i<sau
fondatorii 3ntreprinderilor 3n
cazul 3n care ace&tia activeaz 3n
3ntreprinderile fondate) 3ns nu
s3nt inclu&i 3n efectivul
trimestrial de salariai
- lei anual pentru fiecare
salariat
!rimestrial) p3n 3n ultima
zi a lunii imediat urmtoare
dup trimestrul gestionar
b9 !a' de organizare a
licitaiilor &i loteriilor pe
teritoriul unitii
administrativ;teritoriale
6enitul din v3nzri a bunurilor
declarate la licitaie sau valoarea
biletelor de loterie emise
-)1?
c9 !a' de amplasare a
publicitii 8cu e'cepia
celei amplasate total 3n
zona de protecie a
drumurilor din afara
perimetrului localitilor9
6enitul din v3nzri ale serviciilor
de plasare a anunurilor
publicitare prin intermediul
serviciilor cinematografice)
video) prin reelele telefonice)
telegrafice) tele') 3n mi7loacele
de transport) prin alte mi7loace)
cu e'cepia amplasrii
publicitii e'terioare
"? !rimestrial) p3n 3n ultima
zi a lunii imediat urmtoare
dup trimestrul gestionar
Metrul ptrat de suprafa
publicitar a obiectivului de
publicitate e'terioar
"-- lei la amplasare
d9 !a' de aplicare a
simbolicii locale
6enitul din v3nzri a produciei
fabricate creia i se aplic
simbolica local
-)1? !rimestrial) p3n 3n ultima
zi a lunii imediat urmtoare
dup trimestrul gestionar
e9 !a' pentru unitile
comerciale &i<sau de
prestri servicii de
Suprafaa ocupat de unitile de
de comer &i<sau de prestri
servicii de deservire social)
=un.CAiBin?u
; 12--- lei anual pentru
fiecare unitate de comer
!rimestrial) p3n 3n ultima
zi a lunii imediat urmtoare
dup trimestrul gestionar
deservire social 8cu
e'cepia celor care se afl
total 3n zona de protecie
a drumurilor din afara
perimetrului localitilor9
amplasarea lor) tipul mrfurilor
desfcute &i serviciilor prestate
&i<sau de prestri servicii de
deservire social
; "---- lei anual pentru
fiecare unitate de comer
&i<sau de prestri servicii de
deservire social indicate 3n
seciunea 1 clasa ,2.(1 din
2lasificatorul Activitilor
din :conomia Moldovei din
, februarie 2---

=un.2?lDi
; (2-- lei anual pentru
fiecare unitate de comer
&i<sau de prestri servicii de
deservire social
; 3---- lei anual pentru
fiecare unitate de comer
&i<sau de prestri servicii de
deservire social indicate 3n
seciunea 1 clasa ,2.(1 din
2lasificatorul Activitilor
din :conomia Moldovei din
, februarie 2---

oraB;4 co=un; 6sa$;7
; 3$-- lei anual pentru
fiecare unitate de comer
&i<sau de prestri servicii de
deservire social
; 1"--- lei anual pentru
fiecare unitate de comer
&i<sau de prestri servicii de
deservire social indicate 3n
seciunea 1 clasa ,2.(1 din
2lasificatorul Activitilor
din :conomia Moldovei din
, februarie 2---
f9 !a' de pia 6enitul din v3nzri a serviciilor
de pia prestate de
administratorul pieei la
acordarea de locuri pentru
comer
2-? !rimestrial) p3n 3n ultima
zi a lunii imediat urmtoare
dup trimestrul gestionar
g9 !a' pentru cazare 6enitul din v3nzri a serviciilor
prestate de structurile cu funcii
de cazare
"? !rimestrial) p3n 3n ultima
zi a lunii imediat urmtoare
dup trimestrul gestionar
59 !a' balnear 6enitul din v3nzri a biletelor de
odi5n &i tratament
1? !rimestrial) p3n 3n ultima
zi a lunii imediat urmtoare
dup trimestrul gestionar
i9 !a' pentru prestarea
serviciilor de transport
auto de cltori pe
teritoriul municipiilor)
ora&elor &i satelor
8comunelor9
@nitatea de transport) 3n funcie
de numrul de locuri
; lunar) "-- de lei pentru
fiecare autoturism cu
capacitatea de p3n la *
locuri inclusiv
; lunar) 1--- de lei pentru
fiecare autove5icul
8microbuz9 cu capacitatea
de la , p3n la 1$ locuri
inclusiv
; lunar) 1"-- de lei pentru
fiecare autobuz cu
capacitatea de la 1( p3n la
2 de locuri inclusiv
Lunar) p3n la data de " a
lunii urmtoare
; lunar) 1,-- lei pentru
fiecare autobuz cu
capacitatea de la 2" la 3"
locuri inclusiv
; lunar) 21-- lei pentru
fiecare autobuz cu
capacitatea de peste 3"
locuri
79 !a' pentru parcare 6enitul din v3nzri a serviciilor
de parcare prestate
1-? !rimestrial) p3n 3n ultima
zi a lunii imediat urmtoare
dup trimestrul gestionar
H9 !a' de la posesorii de
c3ini
#umrul de c3ini aflai 3n
posesiune pe parcursul unui an
; anual) , lei pentru un c3ine
; anual) 2( de lei pentru 2
c3ini
; anual) ,- de lei pentru
fiecare c3ine) dac s3nt 3n
posesiune mai mult de 2
c3ini
!rimestrial) p3n 3n ultima
zi a lunii imediat urmtoare
dup trimestrul gestionar
l9 !a'a pentru
amena7area localitilor
din zona de frontier care
au birouri 8posturi9
vamale de trecere a
frontierei vamale
#umrul unitilor de transport ; 1- lei pentru un autocar)
autobuz) microbuz) camion)
tractor cu remorc
; " lei pentru un autoturism
; 3 lei pentru un tractor &i
alt te5nic agricol)
motociclet) scuter)
motoret) ve5icul cu
traciune animal
0lata se efectueaz la
intrarea 3n &i<sau ie&irea din
Republica Moldova.
0rezentarea drilor de
seam fiscale se efectueaz
trimestrial) p3n la ultima zi
a lunii imediat urmtoare
dup trimestrul gestionar

!o$?E =n lipsa obiectului impunerii 3n perioada gestionar) nu se prezint dare de seam fiscal.

%ot& 0e3i ectificarea din Monitorul Oficial nr.18-20 din 2$.01.2008 pag.8$ 6se e(clude coloana a cincea,
+n te,eiul .egii nr.155-/01 din 21.07.20059
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.441-/01 din 28.12.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.318-/01 din 02.11.200", +n !igoare 01.01.2007;
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.2"8-/01 din 28.07.200", +n !igoare 08.0$.200";
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";
:8ne(a ,odificat prin .egea nr.155-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";


:7itlul 0111 apro-at prin .egea "7-/01 din 05.05.2005;
:?u-licat +n Monitorul Oficial al .Moldo!a nr.80-82#353 din 10.0".2005;
:7itlul 0111 pro,ulgat la 02.0".2005;
:7itlul 0111 intr +n !igoare de la 01.01.200";

%ot& 'n cuprinsul titlului 5i +n ane(a nr.1 la acest titlu& te(tul )inclusi! cele strine) se e(cludeJ cu!+ntul
)captat) se +nlocuie5te cu cu!+ntul )utili3at), cu e(cepia articolului 2$$ pct.19 5i 89J te(tul
)+ntreprinderile penitenciarelor) se +nlocuie5te cu te(tul )+ntreprinderile din cadrul siste,ului
penitenciar) confor, .egii nr.3"1-/01 din 23.12.05, +n !igoare 01.01.0"

#I#LUL +III
#)XELE PE!#U E"U"ELE !)#U)LE

Ca,i$olul 1
%I"P&'I(II GE!E)LE
)r$icolul 299. #oiuni
=n sensul prezentului titlu) se definesc urmtoarele noiuniD
19 esurse naturale ; apa captat din orice surse 8izvoare9) mineralele utile 8zcmintele9)
lemnul eliberat pe picior.
29 Minerale utile ; zcmintele minerale naturale care se conin 3n subsol.
39 <u-sol ; partea scoarei terestre situat mai 7os de stratul de sol &i de fundul bazinelor de
ap) care se 3ntinde p3n la ad3ncimi accesibile pentru studiere &i valorificare geologic.
9 <paii su-terane pentru construcii su-terane ; pe&terile) spaiile subterane artificiale)
minele din care au fost e'trase minerale utile.
"9 >onstrucii su-terane ; minele din care se e'trag sau au fost e'trase minerale utile) alte
construcii 8obiective9 e'ecutate 3n subsol pentru activitatea de 3ntreprinztor.
$9 %or, de consu, a apei ; cantitatea de ap necesar pentru desf&urarea activitii de
3ntreprinztor &i<sau utilizarea la 5idrocentrale.
(9 8p destinat +,-utelierii +n sticle 5i +n alte recipiente, folosit +n scopuri curati!e 5i +n
calitate de ap ,ineral, pota-il 5i de ,as ; apa atribuit la una din aceste categorii 3n baza
certificatului de producere &i 3mbuteliere a apei) conform standardelor internaionale.
*9 8p e(tras ; apa obinut din obiectivele acvatice amplasate 3n graniele Republicii
Moldova.
,9 8pe de suprafa ; sursele 8izvoarele9 situate 3n obiective acvatice de la suprafaa
pm3ntului 8r3uri) lacuri naturale &i artificiale) iazuri) ape care se afl temporar la suprafaa
obiectivelor acvatice9.
1-9 8p utili3at ; apa folosit 3n scopul desf&urrii propriei activiti de fabricare a
produciei) de e'ecutare a lucrrilor &i de prestare a serviciilor.
:8rt.2$$ ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.2$$ co,pletat prin .egea nr.3"1-/01 din 23.12.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 300. Relaiile reglementate de prezentul titlu
819 0rezentul titlu stabile&te tipurile de ta'e pentru resursele naturale) cotele) modul de
calculare &i ac5itare) precum &i 3nlesnirile la aplicarea acestora.
829 Sistemul ta'elor pentru resursele naturale reglementate de prezentul titlu includeD
a9 ta'a pentru apE
b9 ta'a pentru efectuarea prospeciunilor geologiceE
c9 ta'a pentru efectuarea e'plorrilor geologiceE
d9 ta'a pentru e'tragerea mineralelor utileE
e9 ta'a pentru folosirea spaiilor subterane 3n scopul construciei obiectivelor subterane)
altele dec3t cele destinate e'traciei mineralelor utileE
f9 ta'a pentru e'ploatarea construciilor subterane 3n scopul desf&urrii activitii de
3ntreprinztor) altele dec3t cele destinate e'traciei mineralelor utileE
g9 ta'a pentru lemnul eliberat pe picior.

)r$icolul 301. !ermenele de ac5itare &i prezentare a drilor de seam
819 +ac prezenta lege nu prevede altfel) pltitorii ta'elor pentru resursele naturale prezint
inspectoratului fiscal de stat teritorial darea de seam respectiv &i ac5it 3n bugetul unitilor
administrativ;teritoriale ta'ele 3n cauz p3n 3n ultima zi a lunii urmtoare trimestrului de
gestiune.
829 0ltitorii ta'ei pentru ap care) pe parcursul anului) consum p3n la 1-- m
3
de ap
ac5it ta'a pentru ap &i prezint darea de seam respectiv o dat pe an) p3n la 31 decembrie al
anului de gestiune.
839 =n lipsa obiectului impunerii) stabilit de prezentul titlu) darea de seam privind calculul
ta'elor nu se prezint la organul fiscal teritorial.
89 =ntreprinztorul individual) gospodria rneasc 8de fermier9 al cror numr mediu
anual de salariai) pe parcursul perioadei fiscale) nu dep&e&te 3 uniti &i care nu s3nt 3nregistrai
ca pltitori de !.6.A. prezint) 3n termen de p3n la 31 martie al anului urmtor anului fiscal de
gestiune) o dare de seam fiscal unificat privind ta'a pentru ap) cu ac5itarea ta'ei 3n acela&i
termen.
:8rt.301 ,odificat prin .egea nr.82-/01 din 2$.03.2007, +n !igoare 04.05.2007;
:8rt.301 ,odificat prin .egea nr.3"1-/01 din 23.12.05, +n !igoare 01.01.0";
:8rt.301 ,odificat prin .egea nr.154-/01 din 21.07.05, +n !igoare 01.01.0";

Ca,i$olul 2
#)X) PE!#U )P.
)r$icolul 302. Subiecii impunerii
Subieci ai ta'ei pentru ap s3nt persoanele 7uridice &i fizice 3nregistrate 3n calitate de
3ntreprinztori) care e'trag ap din fondul apelor &i cele care utilizeaz apa la 5idrocentrale.
:8rt.302 +n redacia .egii nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;

)r$icolul 303. 1biectul impunerii
1biect al impunerii este volumul apei e'trase din fondul apelor sau volumul de ap
utilizat de 5idrocentrale.
:8rt.303 +n redacia .egii nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;

)r$icolul 304. 2otele impunerii
2otele ta'ei se stabilesc potrivit ane'ei nr.1 la prezentul titlu.
:8rt.304 ,odificat prin .egea nr.3"1-/01 din 23.12.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 301. Modul de calculare a ta'ei
819 !a'a pentru ap se calculeaz de sine stttor de ctre subiecii impunerii) pornindu;se
de la volumul apei e'trase sau de la volumul apei utilizate de 5idrocentrale) conform datelor
contoarelor sau) 3n lipsa acestora) conform normelor de e'tragere &i<sau utilizare.
829 :laborarea normelor de e'tragere &i<sau de utilizare a apei &i controlul asupra cantitii
de ap e'tras se efectueaz de ctre organul de stat 3mputernicit de Buvern.
:8rt.305 +n redacia .egii nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.305 +n redacia .egii nr.3"1-/01 din 23.12.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 306. =nlesniri fiscale
!a'a nu se aplic pentruD
a9 apa e'tras din subsol concomitent cu minereurile utile sau e'tras pentru prevenirea
8lic5idarea9 aciunii duntoare a acestor apeE
b9 apa e'tras &i livrat populaiei) autoritilor publice &i instituiilor finanate de la
bugetele de toate nivelurileE
c9 apa e'tras pentru stingerea incendiilor sau livrat pentru aceste scopuriE
d9 apa e'tras de 3ntreprinderile societilor orbilor) surzilor) invalizilor &i instituiile
medico;sanitare publice sau livrat acestoraE
e9 apa e'tras de 3ntreprinderile din cadrul sistemului penitenciar sau livrat acestora.
:8rt.30" +n redacia .egii nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
:8rt.30" co,pletat prin .egea nr.3"1-/01 din 23.12.05, +n !igoare 01.01.0";

Ca,i$olul 3
#)X) PE!#U E-EC#U)E) P&"PEC(IU!IL& GE&L&GICE
)r$icolul 307. Subiecii impunerii
Subieci ai ta'ei pentru efectuarea prospeciunilor geologice s3nt persoanele 7uridice &i
fizice) care efectueaz prospeciuni geologice) cu e'cepia instituiilor finanate din bugetele de
toate nivelurile.

)r$icolul 303. 1biectul impunerii
1biect al impunerii este valoarea contractual 8de deviz9 a lucrrilor pentru efectuarea
prospeciunilor geologice.

)r$icolul 309. 2ota impunerii
2ota ta'ei pentru efectuarea prospeciunilor geologice se stabile&te 3n mrime de 2? din
valoarea contractual 8de deviz9 a lucrrilor.

)r$icolul 310. Modul de calculare &i ac5itare a ta'ei
!a'a se calculeaz de pltitor de sine stttor &i se ac5it integral la bugetul unitii
administrativ;teritoriale p3n la 3nceperea lucrrilor de prospeciuni geologice.

Ca,i$olul 4
#)X) PE!#U E-EC#U)E) EXPL&.IL& GE&L&GICE
)r$icolul 311. Subiecii impunerii
Subieci ai ta'ei pentru efectuarea e'plorrilor geologice s3nt persoanele 7uridice &i fizice)
care efectueaz e'plorri geologice) cu e'cepia instituiilor finanate din bugetele de toate
nivelurile.

)r$icolul 312. 1biectul impunerii
1biect al impunerii este valoarea contractual 8de deviz9 a lucrrilor pentru efectuarea
e'plorrilor geologice.

)r$icolul 313. 2ota impunerii
2ota ta'ei pentru efectuarea e'plorrilor geologice se stabile&te 3n mrime de "? din
valoarea contractual 8de deviz9 a lucrrilor.

)r$icolul 314. Modul de calculare &i ac5itare a ta'ei
819 !a'a se calculeaz de ctre pltitor de sine stttor &i se ac5it integral la bugetul
unitii administrativ;teritoriale p3n la 3nceperea lucrrilor de e'plorri geologice.
829 #u se percepe ta' pentru prospeciunile de e'plorare efectuate 3n limitele perimetrului
minier al 3ntreprinderii de e'tracie minier 3n funciune.

Ca,i$olul 1
#)X) PE!#U EX#)GEE) *I!E)LEL& U#ILE
)r$icolul 311. Subiecii impunerii
Subieci ai ta'ei pentru e'tragerea mineralelor utile s3nt persoanele 7uridice &i fizice)
indiferent de tipul de proprietate &i forma 7uridic de organizare) 3nregistrate 3n calitate de
3ntreprinztor care efectueaz e'tragerea mineralelor utile.

)r$icolul 316. 1biectul impunerii
1biect al impunerii este costul mineralelor utile e'trase.
:8rt.31" ,odificat prin .egea nr.3"1-/01 din 23.12.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 317. 2otele impunerii
2otele ta'ei se stabilesc potrivit ane'ei nr.2 la prezentul titlu.

)r$icolul 313. Modul de calculare &i ac5itare a ta'ei
819 !a'a se calculeaz de pltitor de sine stttor &i se ac5it la bugetul unitii
administrativ;teritoriale pentru fiecare trimestru separat.
829 La calcularea ta'ei se iau 3n considerare volumul e'traciei mineralului util &i pierderile
suportate 3n procesul de e'tracie a acestuia.
839 0ierderile suportate 3n procesul de e'tracie a mineralelor utile se reporteaz la
consumuri sau c5eltuieli.
89 La pierderile suportate 3n procesul de e'tracie a mineralelor utile nu se atribuie
pierderile te5nologice 3n pilonii de protecie &i tavanul e'cavaiilor miniere subterane care)
conform proiectului) asigur securitatea oamenilor &i e'clud prbu&irea suprafeei terestre.
:8rt.318 ,odificat prin .egea nr.3"1-/01 din 23.12.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 319. =nlesniri
Se scutesc de ta' 3ntreprinderile din cadrul sistemului penitenciar.

Ca,i$olul 6
#)X) PE!#U -&L&"IE) "P)(IIL& "U2#E)!E /! "C&PUL
C&!"#UC(IEI &2IEC#I+EL& "U2#E)!E4 )L#ELE %EC/#
CELE %E"#I!)#E EX#)C(IEI *I!E)LEL& U#ILE
)r$icolul 320. Subiecii impunerii
Subieci ai ta'ei pentru folosirea spaiilor subterane 3n scopul construciei obiectivelor
subterane) altele dec3t cele destinate e'traciei mineralelor utile) s3nt persoanele 7uridice &i fizice)
indiferent de tipul de proprietate &i forma 7uridic de organizare) 3nregistrate 3n calitate de
3ntreprinztor.

)r$icolul 321. 1biectul impunerii
1biect al impunerii este valoarea contractual 8de deviz9 a lucrrilor de construcie a
obiectivului.

)r$icolul 322. 2ota impunerii
2ota ta'ei se stabile&te 3n mrime de 3? din valoarea contractual 8de deviz9 a lucrrilor
de construcie a obiectivului.

)r$icolul 323. Modul de calculare &i ac5itare a ta'ei
!a'a se calculeaz de ctre pltitor de sine stttor &i se ac5it integral la bugetul unitii
administrativ;teritoriale p3n la 3nceperea lucrrilor de construcie.

)r$icolul 324. =nlesniri
Se scutesc de ta' 3ntreprinderile din cadrul sistemului penitenciar &i 3ntreprinderile ce
reprezint o valoare &tiinific) cultural &i educaional deosebit) a cror list se aprob de
Buvern.
:8rt.324 +n redacia .egii nr.3"1-/01 din 23.12.05, +n !igoare 01.01.0";

Ca,i$olul 7
#)X) PE!#U EXPL&)#)E) C&!"#UC(IIL& "U2#E)!E /! "C&PUL
%E"-.0U.II )C#I+I#.(II %E /!#EPI!'.#&4 )L#ELE %EC/#
CELE %E"#I!)#E EX#)C(IEI *I!E)LEL& U#ILE
)r$icolul 321. Subiecii impunerii
Subieci ai ta'ei pentru e'ploatarea construciilor subterane 3n scopul desf&urrii activitii
de 3ntreprinztor) altele dec3t cele destinate e'traciei mineralelor utile) s3nt persoanele 7uridice &i
fizice) indiferent de tipul de proprietate &i forma 7uridic de organizare) 3nregistrate 3n calitate de
3ntreprinztor.

)r$icolul 326. 1biectul impunerii
1biect al impunerii este valoarea de bilan a construciilor subterane e'ploatate.

)r$icolul 327. 2ota impunerii
2ota ta'ei se stabile&te 3n mrime de -)2? din valoarea de bilan a construciei subterane.

)r$icolul 323. Modul de calculare &i ac5itare a ta'ei
!a'a se calculeaz de ctre pltitori de sine stttor &i se ac5it la bugetul unitii
administrativ;teritoriale pentru fiecare trimestru separat) pe parcursul 3ntregii perioade de
e'ploatare a construciilor.

)r$icolul 329. =nlesniri
Se scutesc de ta' 3ntreprinderile din cadrul sistemului penitenciar &i 3ntreprinderile ce
reprezint o valoare &tiinific) cultural &i educaional deosebit) lista crora se aprob de
Buvern.
:8rt.32$ ,odificat prin .egea nr.3"1-/01 din 23.12.05, +n !igoare 01.01.0";

Ca,i$olul 3
#)X) PE!#U LE*!UL ELI2E)# PE PICI&
)r$icolul 330. Subiecii impunerii
Subieci ai ta'ei pentru lemnul eliberat pe picior din pdurile din cadrul fondului forestier)
precum &i din vegetaia forestier din afara acestuia) s3nt beneficiarii forestieri persoane 7uridice
&i fizice) indiferent de tipul de proprietate &i forma 7uridic de organizare &i beneficiarii forestieri
persoane fizice rezidente care nu practic activitate de 3ntreprinztor.
:8rt.330 co,pletat prin .egea nr.3"1-/01 din 23.12.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 331. 1biectul impunerii
1biect al impunerii este volumul lemnului eliberat pe picior la tierile din pdurile
fondului forestier &i din vegetaia forestier din afara acestuia.

)r$icolul 332. 2otele impunerii
2otele ta'ei se stabilesc 3n funcie de specia forestier) grupa materialului lemnos &i
destinaia lemnului eliberat pe picior) potrivit ane'ei nr.3 la prezentul titlu.
:8rt.332 ,odificat prin .egea nr.3"1-/01 din 23.12.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 333. Modul de calculare &i de ac5itare a ta'ei
819 >eneficiarii forestieri persoane 7uridice &i fizice) indiferent de tipul de proprietate &i
forma 7uridic de organizare) calculeaz de sine stttor ta'a &i o ac5it 3n bugetul unitii
administrativ;teritoriale 3n termenele stabilite la articolul 3-1.
829 >eneficiarii forestieri persoane fizice rezidente care nu practic activitate de
3ntreprinztor ac5it ta'a p3n la obinerea autorizaiei corespunztoare 8autorizaia de e'ploatare
a pdurii sau biletul silvic9) eliberate de organele gospodriei silvice.
:8rt.333 ,odificat prin .egea nr.3"1-/01 din 23.12.05, +n !igoare 01.01.0";

)r$icolul 334. =nlesniri
!a'a pentru lemnul eliberat pe picior nu se aplic 3n cazul 3n care acesta a fost recoltatD
a9 de ctre 3ntreprinderile silvice la efectuarea tierilor de reconstrucie ecologic) a celor
de conservare &i a celor de produse secundare) la efectuarea amena7amentului silvic) a lucrrilor
de cercetare &i de proiectare pentru necesitile gospodriei silvice) de lic5idare a efectelor
calamitilor naturale) precum &i a altor lucrri silvice legate de 3ngri7irea pdurilorE
b9 3n procesul efecturii activitilor e'puse la lit.a9 din prezentul articol) c3nd
3ntreprinderea silvic respectiv 3ndepline&te aceste activiti pe teritoriul altei 3ntreprinderi
silvice.

PE0E%I!#ELE
P)L)*E!#ULUI *arian LUPU
CAiBin?u4 1 =ai 2001.
!r.67-X+I.

Ane'a nr.1

Co$;l; $aH;i ,;n$ru a,?
!a'a pentru ap se percepe 3n urmtoarele mrimiD
19 pentru fiecare 1 m
3
de ap e'tras din fondul apelor ; 1 leuE
29 pentru fiecare 1 m
3
de ap mineral natural e'tras) de alt ap e'tras destinat 3mbutelierii ; 1$ leiE
39 pentru fiecare 1- m
3
de ap utilizat de 5idrocentrale ; -)-$ lei.

:8ne(a nr.1 +n redacia .egii nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;

Ane'a nr.2

Co$;l; $aH;lor ,;n$ru ;H$ra<;r;a =in;ral;lor u$il;

!r.
cr$.
*in;ral; u$il; #aHa4 Gn
,roc;n$;
din cos$ul
=in;ral;lor
u$il; ;H$ras;
1. Materii prime metalifere &i materii prime nemetalifere pentru industrie 8granit) gabronorit) diatomite) tripoluri)
calcaruri fondate) argile bentonitice) greu fuzibile) refractate &i de modelare) materii prime pentru fabricarea
sticlei de cuar &i silicioase9
(
2. Materiale de construcie nemetalifere 8materii prime pentru ciment) cret) piatr de parament) piatr tiat)
piatr brut) piatr spart) nisip de construcie) amestecuri de pietri& cu nisip) prundi&) pietri&) materie prim
pentru c5eramzit) argil pentru crmid etc.9
$
3. 0etrol 2-
. Baz 2-
". B5ips) gresie 1-
:8ne(a nr.2 ,odificat prin .egea nr.3"1-/01 din 23.12.05, +n !igoare 01.01.0";

Ane'a nr.3

Co$;l; $aH;lor ,;n$ru l;=nul ;liC;ra$ ,; ,icior

!r.
cr$.
",;cia for;s$i;r? #aHa ,;n$ru 1 =
3
4 Gn l;i
L;=n d; lucru 6f?r? scoarD?7 L;=n d; foc 6cu scoarD?7
=ar; =iIlociu =ic
1. 0in 1$ 11 $ 2
2. Molid 1 1- " 2
3. Ste7ar) frasin) paltin 8arar9) fag 2* 2- 1- 3
. Salc3m 2" 1, , 3
". 2ais) cire&) dud) mr) pr 3 3- 1$ 3
$. Mesteacn) ulm) tei) carpen) gldi 1$ 11 $ 2
(. 0lop tremurtor) plop) salcie 1- ( 2
*. #uc "2 3( 2$ 2
,. Salcie 8lozie9 ; ; 2 ;
1-. +iverse tipuri de arbori tari 22 1* * 2
11. +iverse tipuri de arbori moi , $ 3 2
12. +iverse tipuri de arbori r&inoase 12 , 2

0entru lemnul de foc din coroan) cuantumul ta'ei constituie - la sut) iar pentru nuiele) crci &i ramuri ; 2- la sut din
ta'a pentru lemnul de foc din speciile respective.
0entru lemnul din cioturi &i rdcini defri&ate destinate folosirii ca combustibil pentru foc) cuantumul ta'ei constituie 2- la
sut din ta'a stabilit pentru lemnul de foc din speciile respective.

:7itlul 1/ apro-at prin .egea 31"-/01 din 02.11.200";
:?u-licat +n Monitorul Oficial al .Moldo!a nr.1$$-202#$50 din 2$.12.200";
:7itlul 1/ pro,ulgat la 22.12.200";
:7itlul 1/ intr +n !igoare de la 01.01.2007;

#i$lul IX
#aH;l; ru$i;r;

Ca,i$olul 1
%I"P&'I(II GE!E)LE
)r$icolul 331. Sistemul ta'elor rutiere
819 !a'ele rutiere s3nt ta'e percepute pentru folosirea drumurilor &i<sau a zonelor de
protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor.
829 Sistemul ta'elor rutiere includeD
a9 ta'a pentru folosirea drumurilor de ctre autove5iculele 3nmatriculate 3n Republica
MoldovaE
b9 ta'a pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de ctre autove5iculele
ne3nmatriculate 3n Republica MoldovaE
c9 ta'a pentru folosirea drumurilor de ctre autove5icule a cror mas total) sarcin
masic pe osie sau ale cror gabarite dep&esc limitele admiseE
d9 ta'a pentru folosirea zonei de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor
pentru efectuarea lucrrilor de construcie &i monta7E
e9 ta'a pentru folosirea zonei de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor
pentru amplasarea publicitii e'terioareE
f9 ta'a pentru folosirea zonei de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor
pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.
839 Subiecii impunerii ac5it ta'ele rutiere la conturile trezoreriale de venituri ale
bugetului de stat) conform clasificaiei bugetare.
89 !a'ele rutiere pltite se includ 3n componena c5eltuielilor ce vor fi deduse 3n
conformitate cu titlul %% al prezentului cod.

)r$icolul 336. #oiuni generale
=n sensul prezentului titlu) se definesc urmtoarele noiuni generaleD
19 Acti!itate agricol ; activitate de producie) prestare de servicii) e'ecutare de lucrri 3n
domeniul fitote5niei) 5orticulturii &i zoote5niei.
29 8uto!e*icul ; sistem mecanic cu autopropulsie) cu e'cepia celui care circul pe &ine)
care serve&te 3n mod normal la transportul de pasageri) baga7e) mrfuri pe drumuri sau care
e'ecut orice alte lucrri &i servicii aferente transporturilorE aceast noiune nu include
tractoarele agricole.
39 8uto!e*icul ,i(t ; autove5icul destinat) prin construcie) transportului de pasageri &i de
mrfuri 3n compartimente separate.
9 8uto!e*icul pentru utili3ri speciale pe 5asiu de autoturis, sau de ,icro-u3 ;
autove5icul) altul dec3t cel conceput 3n principal pentru transportul de pasageri sau de mrfuri)
care) prin construcie &i ec5ipare) este prevzut pe &asiu de autoturism sau de microbuz
8autove5icul de asisten medical) autove5icul de asisten te5nic) autove5icul;generator)
autove5icul;laborator) staie radiologic) radiofurgon etc.9.
"9 8uto!e*icul pentru utili3ri speciale pe 5asiu de autoca,ion ; autove5icul) altul dec3t
cel conceput 3n principal pentru transportul de pasageri sau de mrfuri) care) prin construcie &i
ec5ipare) este prevzut pe &asiu de autocamion 8automacara) autove5icul de asisten te5nic &i
de intervenie) de pompare) de curare a drumurilor) de curare a zpezii) de depanare) de
stingere a incendiilor) de curare a strzilor) de 3mpr&tiere a materialelor) autobetonier)
autoatelier) unitate autoradiologic etc.9.
$9 8uto!e*icul +n,atriculat +n epu-lica Moldo!a ; autove5icul care este supus 3n
Republica Moldova 3nmatriculrii de stat) pe baza &i din momentul creia autoritile abilitate ale
Republicii Moldova autorizeaz participarea autove5iculului 3n traficul rutier sau 3n procesul
te5nologic.
(9 8uto!e*icul a crui ,as total, sarcin ,asic pe osie sau ale crui ga-arite dep5esc
li,itele ad,ise ; autove5icul a crui mas total) sarcin masic pe osie sau ale crui gabarite
dep&esc limitele admise pentru efectuarea pe drumuri a transporturilor cu greuti &i<sau
gabarite stabilite de normativele 3n vigoare.
*9 Colosire a dru,urilor de ctre auto!e*iculele ne+n,atriculate +n epu-lica Moldo!a ;
intrare pe teritoriul Republicii Moldova sau tranzitare a teritoriului Republicii Moldova cu
autove5icule care nu au certificat de 3nmatriculare de stat eliberat de autoritile abilitate ale
Republicii Moldova.
,9 Mrfuri periculoase ; mrfuri stabilite prin 5otr3re de Buvern) care) prin proprietile
lor fizico;c5imice) prezint pericol pentru om &i pentru mediu.
1-9 Motociclet ; autove5icul cu dou roi) cu sau fr ata&) av3nd o capacitate cilindric a
motorului mai mare de "- cm
3
) precum &i autove5icul cu trei roi simetrice fa de a'a sa
longitudinal 8motocar9) av3nd capacitatea cilindric a motorului mai mare de "- cm
3
&i masa
ec5ipat mai mic de -- Hg.
119 ?osesor de auto!e*icul ; persoan fizic sau persoan 7uridic 3n a crei posesie se afl
autove5iculul.
129 7ran3it 6tran3itare9 ; trecere pe teritoriul Republicii Moldova a autove5iculului 3n
cazul 3n care nici punctul de pornire <e'pediie al autove5iculului) nici punctul de destinaie al
acestuia nu se afl 3n Republica Moldova.
139 Lon de protecie a dru,urilor din afara peri,etrului localitilor ; f3&ie de teren
adiacent drumurilor din afara perimetrului localitilor) a crei lime se stabile&te 3n funcie de
destinaia &i amplasarea acestor drumuri.

Ca,i$olul 2
#)X) PE!#U -&L&"IE) %U*UIL& %E C.#E
)U#&+E5ICULELE /!*)#ICUL)#E /!
EPU2LIC) *&L%&+)
)r$icolul 337. Subiecii impunerii
Subieci ai impunerii s3nt persoanele fizice &i persoanele 7uridice posesoare de autove5icule
3nmatriculate 3n Republica Moldova.

)r$icolul 333. 1biectul impunerii
819 1biect al impunerii s3nt autove5iculele 3nmatriculate permanent sau temporar 3n
Republica Moldova) folosite de ctre persoanele fizice 3n scopuri personale) iar de ctre
persoanele 7uridice &i persoanele fizice) care practic activitate de 3ntreprinztor ; 3n activitatea
de 3ntreprinztorD motociclete) autoturisme) autocamioane) autove5icule pentru utilizri speciale
pe &asiu de autoturism sau de microbuz) autove5icule pentru utilizri speciale pe &asiu de
autocamion) autoremorc5ere) remorci) semiremorci) microbuze) autobuze) tractoare) orice alte
autove5icule cu autopropulsie.
829 #u constituie obiect al impuneriiD
a9 tractoarele &i remorcile folosite 3n activitatea agricolE
b9 autove5iculele pentru transportul 3n comun pe fir electric.
:8rt.338 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;

)r$icolul 339. 2otele impunerii
819 2otele ta'ei se stabilesc conform ane'ei nr.1 la prezentul titlu.
829 0entru autove5iculele reutilate) cota ta'ei se stabile&te conform ane'ei nr.1 la prezentul
titlu) pornind de la categoria autove5iculului reutilat &i caracteristicile te5nice ale acestuia)
specificate 3n certificatul de 3nmatriculare.

)r$icolul 340. 0erioada fiscal &i termenele de ac5itare a ta'ei
819 0erioada fiscal este anul calendaristic.
829 !a'a se ac5it pentru perioada fiscal printr;o plat unic &i 3n volum deplin.
839 Subiecii impunerii ac5it ta'aD
a9 la data 3nmatriculrii de stat a autove5icululuiE
b9 la data 3nmatriculrii de stat curente a autove5iculului) dac p3n la aceast dat ta'a nu
a fost ac5itatE
c9 la data efecturii reviziei te5nice <testrii te5nice anuale a autove5iculului) dac p3n la
aceast dat ta'a nu a fost ac5itat.
89 =nmatricularea) precum &i revizia te5nic <testarea te5nic a autove5iculului) fr
prezentarea documentului de plat ce confirm ac5itarea ta'ei pentru anul curent) nu se
efectueaz.

)r$icolul 341. Modul de calculare &i de ac5itare a ta'ei
819 !a'a se calculeaz de ctre subiectul impunerii de sine stttor) 3n funcie de obiectul
impunerii &i de cota impunerii.
829 =n cazul apariiei divergenelor privind aprecierea caracteristicilor te5nice ale
autove5iculelor) inclusiv ale celor reutilate) concluziile de specialitate le prezint Ministerul
!ransporturilor &i Bospodriei +rumurilor.
839 !a'a se ac5it de ctre subiectul impunerii) cu 3ntocmirea documentului de plat.
89 !a'a se calculeaz in3ndu;se cont de caracteristicile te5nice ale autove5iculului)
specificate 3n certificatul de 3nmatriculare al acestuia) &i se indic 3n documentul de plat.
8"9 !a'a se ac5it pentru autove5iculele care se afl 3n posesia subiectului impunerii la
data apariiei obligaiei de ac5itare a ta'ei. !a'a nu se ac5it pentru autove5iculele nefolosite de
ctre persoanele fizice 3n scopuri personale) pentru autove5iculele nefolosite de persoanele
7uridice &i fizice 3n activitatea de 3ntreprinztor) inclusiv autove5iculele rebutate) precum &i
pentru cele provizoriu nee'ploatate) scoase din circulaie sau cele radiate din evidena organelor
abilitate cu inerea evidenei autove5iculelor. +ac pentru aceste autove5icule ta'a a fost ac5itat
p3n la data radierii din eviden <scoaterii din circulaie) ta'a ac5itat nu se restituie.
8$9 =n cazul 3nstrinrii autove5iculului pentru care ta'a pe perioada fiscal curent a fost
ac5itat) noul posesor nu ac5it ta'a) iar fostului posesor nu i se restituie ta'a ac5itat.
8(9 0entru autove5iculele care) 3n baza legii sau a unui act 7uridic) se afl 3n posesia unei
alte persoane dec3t proprietarul 8uzufruct) uz) locaiune) leasing) procur) ga7 etc.9) ta'a se
calculeaz &i se ac5it de ctre posesor.
8*9 0entru autove5iculele mi'te) cota ta'ei se calculeaz prin sumarea cotei ta'ei
corespunztoare autove5iculului destinat transportului de pasageri &i a cotei ta'ei
corespunztoare autove5iculului destinat transportului de mrfuri) pornind de la categoria
autove5iculului &i caracteristicile te5nice ale acestuia) specificate 3n certificatul de 3nmatriculare.
8*
1
9 +ac autove5iculul mi't) 3n urma reutilrii) nu mai poate fi calificat ca
microbuz<autobuz) ta'a) 3n baza caracteristicilor te5nice ale autove5iculului) se calculeaz 3n
conformitate cu cotele stabilite la pct.2 &i $ din ane'a nr.1 la prezentul titlu.
8,9 0entru autove5iculele care) conform legislaiei) s3nt supuse reviziei te5nice <testrii
te5nice de dou ori pe an) subiecii impunerii ac5it ta'a o singur dat) printr;o plat unic &i 3n
volum deplin) la data c3nd autove5iculele s3nt supuse reviziei te5nice <testrii te5nice prima oar.
81-9 !a'a se ac5it indiferent de rezultatele reviziei te5nice <testrii te5nice. +ac) 3n urma
reviziei te5nice <testrii te5nice) autove5iculul a fost interzis 3n e'ploatare) ta'a nu se restituie. =n
cazul 3n care ta'a a fost ac5itat &i autove5iculul nu a trecut revizia te5nic <testarea te5nic din
cauza necorespunderii lui normelor stabilite) la supunerea repetat a autove5iculului reviziei
te5nice <testrii te5nice 3n aceea&i perioad fiscal de gestiune) ta'a nu se ac5it.
8119 Suma ta'ei pltit 3n plus se trece 3n contul ta'ei pasibile de ac5itare 3n perioada
fiscal urmtoare sau se restituie subiectului impunerii 3n modul stabilit.
:8rt.341 ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 10.08.2007;

)r$icolul 342. +area de seam privind ac5itarea ta'ei
819 +area de seam privind ac5itarea ta'ei se prezint organelor fiscale de la sediul
<domiciliul contribuabilului de ctre urmtorii subieci ai impuneriiD
a9 persoane 7uridiceE
b9 persoane fizice care practic activitate de 3ntreprinztor.
829 +area de seam privind ac5itarea ta'ei se prezint de ctre subiecii menionai la alin.
819 din prezentul articol) anual) p3n la data de 31 decembrie a perioadei fiscale de gestiune.
=ntreprinztorul individual) gospodria rneasc 8de fermier9 al cror numr mediu anual de
salariai) pe parcursul perioadei fiscale) nu dep&e&te 3 uniti &i care nu s3nt 3nregistrai ca
pltitori de !.6.A. prezint) p3n la 31 martie al anului urmtor anului fiscal de gestiune) o dare
de seam fiscal unificat.
839 1rganele care efectueaz revizia te5nic &i 3ntreprinderile care efectueaz testarea
te5nic a autove5iculelor s3nt obligate s in computerizat evidena autove5iculelor care au fost
supuse reviziei te5nice <testrii te5nice &i s transmit Ministerului +ezvoltrii %nformaionale
informaia necesar pentru completarea Registrului de stat al transporturilor 8conturul RBS ;
R:videna e'ecutrii legislaiei fiscaleS9.
89 Ministerul +ezvoltrii %nformaionale asigur accesul Serviciului 4iscal de Stat la
datele Registrului de stat al transporturilor 3n modul stabilit de comun acord cu %nspectoratul
4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor.
:8rt.342 ,odificat prin .egea nr.82-/01 din 2$.03.2007, +n !igoare 04.05.2007;

)r$icolul 343. =nlesniri
S3nt scutii de ta' invalizii posesori de autove5icule cu acionare manual.

Ca,i$olul 3
#)X) PE!#U -&L&"IE) %U*UIL& EPU2LICII *&L%&+)
%E C.#E )U#&+E5ICULELE !E/!*)#ICUL)#E
/! EPU2LIC) *&L%&+)
../)r$icolul 344. Subiecii impunerii
819 Subieci ai impunerii s3nt persoanele fizice &i persoanele 7uridice posesoare de
autove5icule ne3nmatriculate 3n Republica Moldova) care intr pe teritoriul Republicii Moldova
sau care 3l tranziteaz.
829 #u s3nt subieci ai impuneriiD
a9 persoanele fizice &i persoanele 7uridice rezidente care plaseaz autove5icule 3n regim
vamal de importE
b9 posesorii de autove5icule 3nmatriculate 3n alte state) care dispun de autorizaie de
transport rutier internaional tip RScutit de plata ta'elorS.

)r$icolul 341. 1biectul impunerii
1biect al impunerii este autove5iculul ne3nmatriculat 3n Republica Moldova care intr pe
teritoriul Republicii Moldova sau care 3l tranziteaz.

)r$icolul 346. 2otele impunerii
819 2otele ta'ei se stabilesc 3n euro) conform ane'ei nr.2 la prezentul titlu. !a'a se ac5it
3n lei moldovene&ti sau 3n valut liber convertibil) la cursul stabilit de >anca #aional a
Moldovei la data trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova.
829 0entru autove5iculele care transport mrfuri periculoase) cota stabilit a ta'ei se
dubleaz.
839 =n cazul 3n care autocamioanele ce tranziteaz teritoriul Republicii Moldova dep&esc
termenul de 2 de ore de &edere pe teritoriul Republicii Moldova) subiectul impunerii va ac5ita)
pentru fiecare 2 de ore urmtoare de &edere) o ta' de 2 de euro. !a'a se calculeaz pentru
fiecare 2 de ore dep&ire) nu pentru fiecare or de &edere peste termen.
89 #u se ac5it ta'a specificat la alin.839 din prezentul articol pentru autove5iculele ce s;
au reinut pe teritoriul Republicii Moldova din cauze obiective 8boala &oferului) condiii
nefavorabile pentru circulaia rutier) calamiti naturale sau te5nogene) accidente rutiere9.
2aracterul obiectiv al reinerii se confirm) dup caz) prin e'trasul din fi&a medical) prin
certificatul eliberat de ctre conductorul agentului economic abilitat s e'ploateze sectorul de
drum pe care a avut loc reinerea sau) 3n cazul unor accidente rutiere) prin certificatul eliberat de
organul competent al poliiei rutiere.

)r$icolul 347. Modul de calculare &i de ac5itare a ta'ei
819 !a'a se calculeaz) pentru fiecare obiect al impunerii) de ctre =ntreprinderea de Stat
RAgenia Moldovei !rafic Auto %nternaionalS &i se ac5it la punctele de trecere a frontierei de
stat a Republicii Moldova.
829 =n cazul autove5iculului ne3nmatriculat 3n Republica Moldova care tranziteaz teritoriul
Republicii Moldova) se ac5it doar ta'a pentru tranzitarea rii) nu &i pentru intrare.
839 Subiecii impunerii ac5it ta'a prin intermediul instituiilor financiare) 3n numerar) 3n
lei moldovene&ti sau 3n valut liber convertibil) la cursul stabilit de >anca #aional a Moldovei
la data trecerii frontierei de stat. =n cazul lipsei instituiilor financiare la punctele de trecere a
frontierei de stat) ta'a se ac5it prin intermediul =ntreprinderii de Stat RAgenia Moldovei !rafic
Auto %nternaionalS) care vars sumele 3ncasate la bugetul de stat 3n aceea&i zi sau 3n ziua
lucrtoare imediat urmtoare.
89 0ersoanele 7uridice subieci ai impunerii) precum &i posesorii de autove5icule de
pasageri care efectueaz rute internaionale regulate pot ac5ita ta'a 3n prealabil) prin virament.
La punctul de trecere a frontierei de stat) ei vor prezenta originalul documentului de plat ce
confirm ac5itarea ta'ei &i vor lsa copia acestuia.
8"9 =ntreprinderea de Stat RAgenia Moldovei !rafic Auto %nternaionalS prezint
%nspectoratului 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor) trimestrial) p3n 3n
ultima zi a lunii imediat urmtoare trimestrului de gestiune) o informaie privind sumele
calculate &i ac5itate ale ta'ei) 3n forma stabilit de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat.

)r$icolul 343. =nlesniri
0revederile prezentului capitol nu se aplic autove5iculelor 3nmatriculate 3n statele cu care
Republica Moldova a 3nc5eiat acorduri bi; &i multilaterale privind transportul rutier fr
ac5itarea ta'elor rutiere.

Ca,i$olul 4
#)X) PE!#U -&L&"IE) %U*UIL& %E C.#E )U#&+E5ICULE
) C.& *)". #&#)L.4 ")CI!. *)"IC. PE &"IE ")U )LE
C.& G)2)I#E %EP.0E"C LI*I#ELE )%*I"E
)r$icolul 349. Subiecii impunerii
Subieci ai impunerii s3nt persoanele fizice 8ceteni ai Republicii Moldova) ceteni
strini) apatrizi9 &i persoanele 7uridice 8rezidente &i nerezidente9 posesoare de autove5icule a
cror mas total) sarcin masic pe osie sau ale cror gabarite dep&esc limitele admise.

)r$icolul 310. 1biectul impunerii
1biect al impunerii s3nt autove5iculele 3nmatriculate) precum &i cele ne3nmatriculate 3n
Republica Moldova) a cror mas total) sarcin masic pe osie sau ale cror gabarite dep&esc
limitele admise &i care folosesc drumurile Republicii Moldova.

)r$icolul 311. 2otele impunerii
819 !a'a pentru autove5iculele 3nmatriculate 3n Republica Moldova a cror mas total)
sarcin masic pe osie sau ale cror gabarite dep&esc limitele admise se ac5it conform cotelor
stabilite 3n ane'a nr.3 la prezentul titlu.
829 !a'a pentru autove5iculele ne3nmatriculate 3n Republica Moldova a cror mas total)
sarcin masic pe osie sau ale cror gabarite dep&esc limitele admise se ac5it conform cotelor
stabilite 3n ane'a nr. la prezentul titlu.
839 =n cazul 3n care &i masa total) &i sarcina masic pe osie) &i gabaritele dep&esc limitele
admise) ta'a se constituie din suma ta'elor calculate pentru fiecare indice 3n parte.
89 2otele stabilite ale ta'ei se dubleaz pentru autove5iculele a cror mas total) sarcin
masic pe osie sau ale cror gabarite dep&esc limitele admise dac aceste autove5icule circul
fr autorizaie special sau dac masa total) sarcina masic pe osie sau gabaritele lor nu coincid
cu cele indicate 3n autorizaie.

)r$icolul 312. Modul de calculare &i de ac5itare a ta'ei) de prezentare a drilor de seam
819 !a'a se calculeazD
a9 pentru autove5iculele 3nmatriculate 3n Republica Moldova ; de ctre Ministerul
!ransporturilor &i Bospodriei +rumurilor) conform ane'ei nr.3 la prezentul titluE
b9 pentru autove5iculele ne3nmatriculate 3n Republica Moldova ; de ctre =ntreprinderea de
Stat RAgenia Moldovei !rafic Auto %nternaionalS) conform ane'ei nr. la prezentul titlu.
829 Modul de calculare a masei totale) a sarcinii masice pe osie &i a gabaritelor se stabile&te
de Buvern.
839 Subiecii impunerii ac5it ta'a) 3n mrime deplin) p3n la obinerea actelor ce permit
transportul rutier cu autove5icule a cror mas total) sarcin masic pe osie sau ale cror
gabarite dep&esc limitele admise.
89 =n cazul 3n care) la ie&irea din ar) se depisteaz autove5icule a cror mas total)
sarcin masic pe osie sau ale cror gabarite dep&esc limitele admise) care circul fr
autorizaie special) ori se constat c masa total) sarcina masic pe osie sau gabaritele acestor
autove5icule nu coincid cu cele indicate 3n autorizaie) =ntreprinderea de Stat RAgenia Moldovei
!rafic Auto %nternaionalS calculeaz ta'a conform art.3"1 alin.89 din prezentul cod &i nu
permite trecerea frontierei de stat p3n la prezentarea documentului de plat ce confirm
ac5itarea ta'ei.
8"9 =n cazul 3n care) pe teritoriul rii) se depisteaz autove5icule a cror mas total)
sarcin masic pe osie sau ale cror gabarite dep&esc limitele admise) care circul fr
autorizaie special) ori se constat c masa total) sarcina masic pe osie sau gabaritele acestor
autove5icule nu coincid cu cele indicate 3n autorizaie) organul poliiei rutiere &i<sau
colaboratorul abilitat al Ministerului !ransporturilor &i Bospodriei +rumurilor 3ntocme&te un
proces;verbal de constatare a lipsei autorizaiei speciale sau a necorespunderii masei totale)
sarcinii masice pe osie sau gabaritelor datelor indicate 3n autorizaie &i calculeaz ta'a conform
art.3"1 alin.89 din prezentul cod.
8$9 =n cazul 3n care situaia specificat la alin.8"9 din prezentul articol se refer la un
autove5icul ne3nmatriculat 3n Republica Moldova) un e'emplar al procesului;verbal de
constatare a lipsei autorizaiei speciale ori a necorespunderii masei totale) sarcinii masice pe osie
sau gabaritelor datelor indicate 3n autorizaie se 3nm3neaz subiectului impunerii) iar al doilea
e'emplar se remite subdiviziunii =ntreprinderii de Stat RAgenia Moldovei !rafic Auto
%nternaionalS de la punctul de trecere a frontierei de stat) conform itinerarului stabilit pentru
autove5iculul respectiv.
8(9 =n cazul 3n care situaia specificat la alin.8"9 din prezentul articol se refer la un
autove5icul 3nmatriculat 3n Republica Moldova) un e'emplar al procesului;verbal de constatare a
lipsei autorizaiei speciale ori a necorespunderii masei totale) sarcinii masice pe osie sau
gabaritelor datelor indicate 3n autorizaie se 3nm3neaz subiectului impunerii) iar al doilea
e'emplar se remite inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul subiectului impunerii.
8*9 !a'a se ac5it 3n lei moldovene&ti sau 3n valut liber convertibil) la cursul stabilit de
>anca #aional a Moldovei la data eliberrii actelor ce permit circulaia cu dep&irea limitelor
admise. =n cazul specificat la alin.89 din prezentul articol) ta'a se calculeaz pornind de la cursul
stabilit de >anca #aional a Moldovei la data trecerii frontierei de stat. =n cazul menionat la
alin.8"9 din prezentul articol) ta'a se calculeaz pornind de la cursul stabilit de >anca #aional a
Moldovei la data 3ntocmirii procesului;verbal de constatare a lipsei autorizaiei speciale ori a
necorespunderii masei totale) sarcinii masice pe osie sau gabaritelor datelor indicate 3n
autorizaia special.
8,9 Subiecii impunerii ac5it ta'a prin intermediul instituiilor financiare. =n cazul lipsei
instituiilor financiare la punctele de trecere a frontierei de stat) ta'a se ac5it prin intermediul
=ntreprinderii de Stat RAgenia Moldovei !rafic Auto %nternaionalS) care vars sumele 3ncasate
la bugetul de stat 3n aceea&i zi sau 3n ziua lucrtoare imediat urmtoare.
81-9 1rganele specificate la alin.819 din prezentul articol prezint %nspectoratului 4iscal
0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor) trimestrial) p3n 3n ultima zi a lunii imediat
urmtoare trimestrului de gestiune) darea de seam privind sumele calculate &i ac5itate ale ta'ei)
3n forma stabilit de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat.
8119 Subiecii impunerii rezideni ai Republicii Moldova care desf&oar activitate de
3ntreprinztor prezint inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor) trimestrial) p3n 3n
ultima zi a lunii imediat urmtoare trimestrului de gestiune 3n care au fost obinute actele
necesare pentru circulaia cu dep&irea limitelor admise) darea de seam privind ta'a calculat) 3n
forma stabilit de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor.

Ca,i$olul 1
#)X) PE!#U -&L&"IE) '&!EI %E P&#EC(IE ) %U*UIL& %I!
)-)) PEI*E#ULUI L&C)LI#.(IL& PE!#U E-EC#U)E)
LUC.IL& %E C&!"#UC(IE 0I *&!#)8
)r$icolul 313. Subiecii impunerii
Subieci ai impunerii s3nt persoanele fizice &i persoanele 7uridice care solicit autorizaie
pentru efectuarea) 3n zona de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor) a
lucrrilor subterane &i<sau supraterane de montare a comunicaiilor inginere&ti) a lucrrilor de
construcie a cilor de acces la drumuri) a parcrilor) a cldirilor &i amena7rilor) cu e'cepia
obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.

)r$icolul 314. 1biectul impunerii
1biect al impunerii s3nt proiectele de lucrri de construcie &i monta7) lucrrile subterane
&i<sau supraterane de montare a comunicaiilor inginere&ti) lucrrile de construcie a cilor de
acces la drumuri) a parcrilor) a cldirilor &i amena7rilor.

)r$icolul 311. 2otele impunerii
2otele ta'ei se stabilesc conform ane'ei nr." la prezentul titlu.

)r$icolul 316. Modul de calculare &i de ac5itare a ta'ei
819 !a'a se calculeaz de ctre Ministerul !ransporturilor &i Bospodriei +rumurilor) prin
3nmulirea cotei ta'ei cuD
a9 numrul de proiecte prezentate) 3n cazul obiectelor impunerii de la pct.1 &i pct.2 din
ane'a nr." la prezentul titluE
b9 fiecare metru ptrat de suprafa folosit) 3n cazul obiectelor impunerii de la pct.3 lit.a9)
pct." &i pct.$ din ane'a nr." la prezentul titluE
c9 fiecare metru liniar de suprafa folosit) 3n cazul obiectelor impunerii de la pct.3 lit.b9;
d9 &i pct. din ane'a nr." la prezentul titlu.
829 !a'a se ac5it prin intermediul instituiilor financiare) printr;o plat unicD
a9 la data depunerii proiectelor &i) respectiv) la data invitrii specialistului la obiect) 3n
cazul obiectelor impunerii de la pct.1 &i pct.2 din ane'a nr." la prezentul titluE
b9 p3n la obinerea autorizaiei pentru efectuarea lucrrilor.
839 Ministerul !ransporturilor &i Bospodriei +rumurilor elibereaz actele necesare pentru
efectuarea lucrrilor doar la prezentarea copiei documentului de plat ce confirm ac5itarea
ta'ei.
89 Sumele ta'elor ac5itate pentru obiectele impunerii specificate la pct.1 &i pct.2 din ane'a
nr." la prezentul titlu nu se restituie 3n cazul refuzului de eliberare a actelor necesare pentru
efectuarea lucrrilor.
8"9 Ministerul !ransporturilor &i Bospodriei +rumurilor prezint %nspectoratului 4iscal
0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor) trimestrial) p3n 3n ultima zi a lunii imediat
urmtoare trimestrului de gestiune) o informaie privind subiecii impunerii &i sumele calculate &i
ac5itate ale ta'ei.
8$9 Subiecii impunerii prezint inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor)
trimestrial) p3n 3n ultima zi a lunii imediat urmtoare trimestrului de gestiune 3n care au fost
obinute actele necesare pentru efectuarea lucrrilor) darea de seam privind ac5itarea ta'ei) 3n
forma stabilit de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor.

Ca,i$olul 6
#)X) PE!#U -&L&"IE) '&!EI %E P&#EC(IE ) %U*UIL&
%I! )-)) PEI*E#ULUI L&C)LI#.(IL& PE!#U
)*PL)")E) PU2LICI#.(II EX#EI&)E
)r$icolul 317. Subiecii impunerii
Subieci ai impunerii s3nt persoanele fizice &i persoanele 7uridice care solicit autorizaie
pentru amplasarea publicitii e'terioare 3n zona de protecie a drumurilor din afara perimetrului
localitilor.

)r$icolul 313. 1biectul impunerii
1biect al impunerii s3nt proiectele de amplasare 3n zona de protecie a drumurilor din afara
perimetrului localitilor a obiectivelor de publicitate e'terioar) obiectivele de publicitate
e'terioar amplasate 3n zona de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor)
inclusiv pe terenuri proprietate a subiectului impuneriiD afi&e) panouri) standuri) instalaii &i
construcii 8situate separat sau pe pereii &i pe acoperi&urile cldirilor9) firme tridimensionale)
firme luminoase) tablouri suspendate electromecanice &i electronice) alte mi7loace te5nice
publicitare.

)r$icolul 319. 2otele impunerii
2otele ta'ei se stabilesc conform ane'ei nr.$ la prezentul titlu.

)r$icolul 360. 0erioada fiscal
0erioada fiscal este anul calendaristic.

)r$icolul 361. Modul de calculare &i de ac5itare a ta'ei) de prezentare a drilor de seam
819 0entru obiectivele de publicitate e'terioar amplasate 3n zona de protecie a drumurilor
din afara perimetrului localitilor) ta'a se calculeaz prin 3nmulirea cotei ta'ei cuD
a9 numrul de proiecte prezentate) 3n cazul obiectelor impunerii de la pct.1 &i pct.2 din
ane'a nr.$ la prezentul titluE
b9 fiecare metru ptrat de suprafa publicitar) 3n cazul obiectelor impunerii de la pct.3 din
ane'a nr.$ la prezentul titlu.
829 La calcularea ta'ei se iau 3n calcul ambele suprafee publicitare ale obiectivului 8recto
&i verso9.
839 Sumele ta'elor ac5itate pentru obiectele impunerii specificate la pct.1 &i pct.2 din ane'a
nr.$ la prezentul titlu nu se restituie 3n cazul refuzului de eliberare a autorizaiei pentru
amplasarea obiectivului de publicitate e'terioar.
89 !a'a se ac5it p3n la efectuarea aciunilor specificate la pct.1 &i pct.2 din ane'a nr.$ la
prezentul titlu &i p3n la eliberarea autorizaiei pentru amplasarea obiectivelor specificate la pct.3
din aceast ane'.
8"9 0entru perioada fiscal 3n care a fost solicitat autorizaia de amplasare a obiectivului
de publicitate e'terioar) ta'a se calculeaz de ctre Ministerul !ransporturilor &i Bospodriei
+rumurilor) care trebuie s prezinte %nspectoratului 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng
Ministerul 4inanelor) trimestrial) p3n 3n ultima zi a lunii imediat urmtoare trimestrului de
gestiune) o informaie privind subiecii impunerii &i sumele calculate &i ac5itate ale ta'ei) 3n
forma stabilit de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat. =n acest caz) subiecii impunerii prezint
inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor) p3n 3n ultima zi a lunii imediat urmtoare
trimestrului de gestiune 3n care au obinut autorizaia de amplasare a obiectivului) o dare de
seam privind ta'a calculat.
8$9 0entru perioadele fiscale urmtoare) subiectul impunerii calculeaz ta'a de sine stttor
&i o ac5it) prin intermediul instituiilor financiare) printr;o plat unic) p3n la data de 1 martie a
perioadei fiscale curente. =n acest caz) subiectul impunerii prezintD
a9 p3n la data de 31 martie a perioadei fiscale curente) inspectoratului fiscal de stat
teritorial de la sediul su 83n cazul filialelor <subdiviziunilor ; de la sediul 3ntreprinderii care le;a
creat9 o dare de seam privind ta'a calculatE
b9 la data ac5itrii ta'ei) agentului economic abilitat s e'ploateze sectorul de drum 3n a
crui zon de protecie este amplasat obiectivul de publicitate e'terioar o copie a documentului
de plat ce confirm ac5itarea ta'ei.
8(9 Agenii economici abilitai s e'ploateze sectoare ale drumurilor din afara perimetrului
localitilor 3n a cror zon de protecie s3nt amplasate obiective de publicitate e'terioar
transmit) p3n la data de 31 martie a perioadei fiscale curente) inspectoratului fiscal de stat
teritorial de la sediul subiectului impunerii o dare de seam privind fiecare obiect &i subiect al
impunerii) privind sumele calculate &i ac5itate ale ta'ei) 3n forma stabilit de %nspectoratul 4iscal
0rincipal de Stat de pe l3ng Ministerul 4inanelor.
8*9 =n cazul 3n care terenul ocupat de obiectivul de publicitate e'terioar este situat parial
3n zona de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor) ta'a se calculeaz pornind
de la raportul dintre suprafaa de teren aflat 3n zona de protecie a drumurilor &i suprafaa total
a terenului ocupat de obiectiv) la care se aplic cota corespunztoare a ta'ei.
8,9 +ac obiectivul de publicitate e'terioar a fost amplasat sau a fost retras pe parcursul
perioadei fiscale) ta'a se calculeaz din ziua 3n care a fost obinut autorizaia sau) respectiv) p3n
3n ziua 3n care obiectivul a fost retras 3n modul stabilit.

Ca,i$olul 7
#)X) PE!#U -&L&"IE) '&!EI %E P&#EC(IE ) %U*UIL& %I!
)-)) PEI*E#ULUI L&C)LI#.(IL& PE!#U )*PL)")E)
&2IEC#I+EL& %E PE"#)E ) "E+ICIIL& U#IEE
)r$icolul 362. Subiecii impunerii
Subieci ai impunerii s3nt persoanele fizice &i persoanele 7uridice care solicit autorizaie
pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere 3n zona de protecie a drumurilor
din afara perimetrului localitilor.

)r$icolul 363. 1biectul impunerii
1biect al impunerii s3nt proiectele de amplasare 3n zona de protecie a drumurilor din afara
perimetrului localitilor a obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere &i obiectivele de prestare a
serviciilor rutiere amplasate 3n zona de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor)
inclusiv pe terenuri proprietate a subiectului impuneriiD staii de alimentare cu combustibil) staii
de deservire te5nic) puncte de vulcanizare) tarabe) uniti de comer cu amnuntul) 3ntreprinderi
de alimentaie public) structuri de primire turistic cu funcii de cazare &i de servire a mesei.

)r$icolul 364. 2otele impunerii
2otele ta'ei se stabilesc conform ane'ei nr.$ la prezentul titlu.

)r$icolul 361. 0erioada fiscal
0erioada fiscal este anul calendaristic.

)r$icolul 366. Modul de calculare &i de ac5itare a ta'ei) de prezentare a drilor de seam
819 0entru obiectivele de prestare a serviciilor rutiere amplasate 3n zona de protecie a
drumurilor din afara perimetrului localitilor) ta'a se calculeaz prinD
a9 3nmulirea cotei ta'ei cu numrul de proiecte prezentate) 3n cazul obiectelor impunerii
specificate la pct.1 &i pct.2 din ane'a nr.$ la prezentul titluE
b9 3nmulirea cotei ta'ei cu numrulD
; contoarelor de eviden a combustibilului livrat) 3n cazul obiectului impunerii specificat
la pct. lit.a9 din ane'a nr.$ la prezentul titluE
; posturilor de prestare a serviciilor) 3n cazul obiectului impunerii specificat la pct. lit.b9
din ane'a nr.$ la prezentul titluE
; punctelor de vulcanizareE
c9 3nmulirea cotei ta'ei cu numrul de obiective amplasate) 3n cazul obiectelor impunerii
specificate la pct. lit.d9 &i e9 din ane'a nr.$ la prezentul titlu.
829 !a'a se ac5it p3n la efectuarea aciunilor specificate la pct.1 &i pct.2 din ane'a nr.$ la
prezentul titlu &i p3n la eliberarea autorizaiei pentru amplasarea obiectivelor specificate la pct.
din aceast ane'.
839 0entru perioada fiscal 3n care a fost solicitat autorizaia de amplasare a obiectivului
de prestare a serviciilor rutiere) ta'a se calculeaz de ctre Ministerul !ransporturilor &i
Bospodriei +rumurilor) care trebuie s prezinte %nspectoratului 4iscal 0rincipal de Stat de pe
l3ng Ministerul 4inanelor) trimestrial) p3n 3n ultima zi a lunii imediat urmtoare trimestrului de
gestiune) o informaie privind subiecii impunerii &i sumele calculate &i ac5itate ale ta'ei) 3n
forma stabilit de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat. =n acest caz) subiecii impunerii prezint
inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor) p3n 3n ultima zi a lunii imediat urmtoare
trimestrului de gestiune 3n care au obinut autorizaia de amplasare a obiectivului) o dare de
seam privind ta'a calculat.
89 0entru perioadele fiscale urmtoare) subiectul impunerii calculeaz ta'a de sine stttor
&i o ac5it) prin intermediul instituiilor financiare) printr;o plat unic) p3n la data de 1 martie a
perioadei fiscale curente. =n acest caz) subiectul impunerii prezintD
a9 p3n la data de 31 martie a perioadei fiscale curente) inspectoratului fiscal de stat
teritorial de la sediul su 83n cazul filialelor <subdiviziunilor ; de la sediul 3ntreprinderii care le;a
creat9 o dare de seam privind ta'a calculatE
b9 la data ac5itrii ta'ei) agentului economic abilitat s e'ploateze sectorul de drum 3n a
crui zon de protecie este amplasat obiectivul de prestare a serviciilor rutiere o copie a
documentului de plat ce confirm ac5itarea ta'ei.
8"9 Agenii economici abilitai s e'ploateze sectoarele de drum 3n a cror zon de
protecie s3nt amplasate obiective de prestare a serviciilor rutiere transmit) p3n la data de 31
martie a perioadei fiscale curente) inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul subiectului
impunerii) o dare de seam privind fiecare subiect al impunerii) privind sumele calculate &i
ac5itate ale ta'ei) 3n forma stabilit de %nspectoratul 4iscal 0rincipal de Stat de pe l3ng
Ministerul 4inanelor.
8$9 =n cazul 3n care terenul ocupat de obiectivele de prestare a serviciilor rutiere 8inclusiv
intrrile &i ie&irile) cile de acces &i parcrile9 este situat parial 3n zona de protecie a drumurilor
din afara perimetrului localitilor) ta'a se calculeaz pornind de la raportul dintre suprafaa de
teren aflat 3n zona de protecie a drumurilor &i suprafaa total a terenului ocupat de obiectiv) la
care se aplic cota corespunztoare a ta'ei.
8(9 +ac obiectivul de prestare a serviciilor rutiere a 3nceput s funcioneze sau a fost
lic5idat pe parcursul perioadei fiscale) ta'a se calculeaz) 3n modul stabilit) din ziua 3n care
obiectivul a 3nceput s funcioneze sau) respectiv) p3n 3n ziua 3n care obiectivul a 3ncetat s
funcioneze.
8*9 !a'ele ac5itate pentru obiectele impunerii specificate la pct.1 &i pct.2 din ane'a nr.$ la
prezentul titlu nu se restituie 3n cazul refuzului de eliberare a autorizaiei pentru amplasarea
obiectivului.

PE0E%I!#ELE P)L)*E!#ULUI *arian LUPU
CAiBin?u4 2 noi;=Cri; 2006.
!r.316-X+I.

Ane'a nr.1

#aHa ,;n$ru folosir;a dru=urilor d; c?$r; au$oF;Aicul;l;
Gn=a$ricula$; Gn ;,uClica *oldoFa

!r.
cr$.
&Ci;c$ul i=,un;rii #aHa4
l;i
1 2 3
1. Motociclete 3$
2. Autoturisme) autove5icule pentru utilizri speciale pe &asiu de autoturism sau microbuz) cu capacitatea cilindric
a motoruluiD
a9 de p3n la 1"-- cm
3
inclusiv "
b9 de la 1"-1 la 2--- cm
3
inclusiv 1-*
c9 de la 2--1 la 2"-- cm
3
inclusiv 3$-
d9 de la 2"-1 la 3--- cm
3
inclusiv ,--
e9 de la 3--1 la 3"-- cm
3
inclusiv 1-*-
f9 de la 3"-1 la --- cm
3
inclusiv 12$-
g9 de la --1 la "-- cm
3
inclusiv 1-
59 de la "-1 la "--- cm
3
inclusiv 1$2-
i9 de la "--1 la ""-- cm
3
inclusiv 1*--
79 de la ""-1 la $--- cm
3
inclusiv 1,*-
H9 de peste $--- cm
3
21$-
3. Remorci cu capacitatea de ridicare 3nscris 3n certificatul de 3nmatriculareD
a9 de p3n la -)(" t inclusiv 3$
b9 de la -)(" la 3)" t inclusiv 21$
c9 de la 3)" la 1- t inclusiv 3$-
d9 de peste 1- t 32
. Semiremorci cu capacitatea de ridicare 3nscris 3n certificatul de 3nmatriculareD
a9 de p3n la 1" t inclusiv 32
b9 de la 1" la 2- t inclusiv $*
c9 de la 2- la 2" t inclusiv *2*
d9 de la 2" la 3- t inclusiv 1--*
e9 de la 3- la 3" t inclusiv 122
f9 de peste 3" t 1-
". Autoremorc5ere) tractoare 3$-
$. Autocamioane) autove5icule pentru utilizri speciale pe &asiu de autocamion) orice alte autove5icule cu
autopropulsie) cu masa total 3nscris 3n certificatul de 3nmatriculareD
a9 de p3n la 1)$ t inclusiv 1
b9 de la 1)$ la " t inclusiv 2**
c9 de la " la 1- t inclusiv 3$-
d9 de peste 1- t ,--
(. Microbuze &i autobuze cu capacitateaDM
a9 de , locuri ,--
b9 de la 1- la 1$ locuri inclusiv 1-*-
c9 de la 1( la 2 locuri inclusiv 12$-
d9 de la 2" la - locuri inclusiv 1-
e9 de peste - locuri 1$2-

M 0entru microbuze &i autobuze) numrul de locuri se calculeaz fr locul &oferului.

Ane'a nr.2

#aHa ,;n$ru folosir;a dru=urilor ;,uClicii *oldoFa d; c?$r; au$oF;Aicul;l;
n;Gn=a$ricula$; Gn ;,uClica *oldoFa

!r.
cr$.
&Ci;c$ul i=,un;rii #aHa4 ;uro
,;n$ru in$rar;a Gn
Dar?
,;n$ru $ran>i$ar;a
D?rii
1. Microbuze &i autobuze cu capacitateaDM
a9 de , locuri 2" -
b9 de la 1- la 1$ locuri inclusiv - "-
c9 de la 1( la 2 locuri inclusiv " $-
d9 de la 2" la - locuri inclusiv (- *-
e9 de peste - locuri *" 1--
2. Remorci la microbuze 2- 3-
3. Remorci la autobuze - "-
. 2amioane cu sau fr remorc 8a cror sarcin masic pe osie nu dep&e&te
limitele admise9) cu mas totalD
a9 de p3n la 3)$ t inclusiv 2" -
b9 de la 3)$ la 1- t inclusiv - "-
c9 de la 1- la - t inclusiv (" *"

M 0entru microbuze &i autobuze) numrul de locuri se calculeaz fr locul &oferului.

Ane'a nr.3

#aHa ,;n$ru folosir;a dru=urilor d; c?$r; au$oF;Aicul; Gn=a$ricula$;
Gn ;,uClica *oldoFa a c?ror =as? $o$al?4 sarcin? =asic? ,; osi;
sau al; c?ror <aCari$; d;,?B;sc li=i$;l; ad=is;

!r.
cr$.
&Ci;c$ul i=,un;rii #aHa4 l;i
1. :liberarea avizului preliminar &i a autorizaiei speciale la cerere 3$)-
2. +ep&irea sarcinii masice pe osie admiseD
a9 ordinar F 1-)1F12 t -), pentru fiecare ton dep&ire ' Hm
dubl F 1$)1F1* t -), pentru fiecare ton dep&ire ' Hm
tripl F 22)1F2 t -), pentru fiecare ton dep&ire ' Hm
b9 ordinar F peste 12 t 1)* pentru fiecare ton dep&ire ' Hm
dubl F peste 1* t 1)* pentru fiecare ton dep&ire ' Hm
tripl F peste 2 t 1)* pentru fiecare ton dep&ire ' Hm
3. +ep&irea masei totale admise a autove5iculelor cu 3ncrctur 8fr dep&irea sarcinii
masice pe osie9
2)( pentru fiecare ton dep&ire ' Hm
. +ep&irea gabaritelor admise) cu respectarea condiiilor pentru sarcina masicD
a9 limea sau 3nlimea p3n la "- cm ori lungimea p3n la 1-- cm 3)$ pentru fiecare Hilometru
b9 limea sau 3nlimea cu "-;1-- cm ori lungimea cu 1--;2-- cm ()2 pentru fiecare Hilometru
c9 limea sau 3nlimea cu 1-1;1"- cm ori lungimea cu 2-1;3"- cm 1-)* pentru fiecare Hilometru
d9 limea sau 3nlimea cu 1"1;2-- cm ori lungimea cu 3"1;$-- cm 1) pentru fiecare Hilometru
e9 limea sau 3nlimea cu 2-1;2"- cm ori lungimea cu $-1;,-- cm 1*)- pentru fiecare Hilometru
f9 limea sau 3nlimea cu 2"1;3-- cm ori lungimea cu ,-1;12-- cm 21)$ pentru fiecare Hilometru
g9 limea sau 3nlimea cu peste 3-1 cm ori lungimea cu peste 12-1 cm 2()- pentru fiecare Hilometru
". Rec3ntrirea autove5iculului sau msurarea repetat a gabaritelor dup transpunerea
3ncrcturii
1*)- pentru o operaiune

Ane'a nr.

#aHa ,;n$ru folosir;a dru=urilor d; c?$r; au$oF;Aicul; n;Gn=a$ricula$;
Gn ;,uClica *oldoFa a c?ror =as? $o$al?4 sarcin? =asic? ,; osi;
sau al; c?ror <aCari$; d;,?B;sc li=i$;l; ad=is;

!r.
cr$.
&Ci;c$ul i=,un;rii #aHa4 ;uro
,;n$ru in$rar;a
Gn Dar?
,;n$ru fi;car;
Jilo=;$ru ,arcurs
1 2 3 4
1. Autove5iculele a cror mas total) sarcin masic pe osie &i<sau ale
cror gabarite dep&esc limitele admiseD
; pentru eliberarea avizului preliminar &i autorizaiei speciale "
; pentru dep&irea masei totale admise 1" -)2" pentru fiecare ton dep&ire
; pentru dep&irea sarcinii masice pe osie admiseD
a9 ordinar 1-)1F12 t 1" -)12" pentru fiecare ton dep&ire
dubl 1$)1F1* t 1" -)12" pentru fiecare ton dep&ire
tripl 22)1F2 t 1" -)12" pentru fiecare ton dep&ire
b9 ordinar peste 12 t 1" -)1" pentru fiecare ton dep&ire
dubl peste 1* t 1" -)1" pentru fiecare ton dep&ire
tripl peste 2 t 1" -)1" pentru fiecare ton dep&ire
; pentru dep&irea gabaritelor admiseD
a9 limii &i 3nlimii 1" -)--" pentru fiecare centimetru
dep&ire
b9 lungimii 1" -)3 pentru fiecare metru dep&ire
2. Rec3ntrirea sau remsurarea autove5iculului 1"
3. :scortarea) dup caz) cu automobilul de acoperire -)3

Ane'a nr."

#aHa ,;n$ru folosir;a >on;i d; ,ro$;cDi; a dru=urilor din afara ,;ri=;$rului
locali$?Dilor ,;n$ru ;f;c$uar;a lucr?rilor d; cons$rucDi; Bi =on$aI

!r.
cr$.
&Ci;c$ul i=,un;rii Uni$a$;a d;
=?sur?
#aHa4
l;i
1. :'aminarea &i perfectarea documentelor) coordonarea deciziilor de proiecte &i eliberarea de
prescripii te5nice
1 proiect ,-
2. %nvitarea specialistului la obiect 1 proiect 1-*
3. :liberarea de autorizaii pentru efectuarea lucrrilor subterane de montare a comunicaiilor
inginere&tiD
a9 prin metod desc5is 8de tran&ee9 peste drum 1 m
2
12$
b9 prin metod 3nc5is 8perforare) strpungere9 pe sub drum 1 m 3$
c9 de;a lungul drumurilor 1 m 1*
d9 sub trotuare 1 m 2(
. :liberarea de autorizaii pentru efectuarea lucrrilor supraterane de montare a comunicaiilor
inginere&tiD
a9 pe piloni de;a lungul drumurilor 1 m 1*
b9 de;a lungul podurilor 1 m (2
c9 suspendate deasupra drumurilor 1 m "
". :liberarea de autorizaii pentru construcia cilor de acces la drumuri) parcrilor &i benzilor 1 m
2
,
suplimentare
$. :liberarea de autorizaii pentru construcia de cldiri &i amena7ri 8cu e'cepia obiectivelor pentru
prestarea de servicii rutiere9
1 m
2
"
(. :fectuarea de lucrri fr autorizaia organelor de administrare rutier 8fr a se lua 3n considerare
plata pentru eliberarea autorizaiei9
1 obiectiv 1*--

Ane'a nr.$

#aHa ,;n$ru folosir;a >on;i d; ,ro$;cDi; a dru=urilor din afara ,;ri=;$rului
locali$?Dilor ,;n$ru a=,lasar;a ,uClici$?Dii ;H$;rioar; Bi $aHa ,;n$ru
folosir;a >on;i d; ,ro$;cDi; a dru=urilor din afara ,;ri=;$rului
locali$?Dilor ,;n$ru a=,lasar;a oCi;c$iF;lor d; ,r;s$ar;
a s;rFiciilor ru$i;r;

!r.
cr$.
&Ci;c$ul i=,un;rii Uni$a$;a d; =?sur? #aHa4
l;i
1. :'aminarea &i perfectarea documentelor) coordonarea deciziilor de proiecte &i
eliberarea de prescripii te5nice
1 proiect ,-
2. %nvitarea specialistului la obiect 1 proiect 1-*
3. 1biective de publicitate e'terioar amplasate 3n zona de protecie a drumurilor din
afara perimetrului localitilor
1 m
2
de suprafa publicitar "--
. 1biective de prestare a serviciilor rutiere 3n zona de protecie a drumurilor din afara
perimetrului localitilorD
a9 staii de alimentare cu combustibil 1 contor de eviden a
combustibilului livrat
,--
b9 staii de deservire te5nic 1 post de prestare a serviciilorM ,--
c9 puncte de vulcanizare 1 punct 3$-
d9 uniti de comer cu amnuntul) 3ntreprinderi de alimentaie public) structuri de
primire turistic cu funcii de cazare &i de servire a mesei
p3n la 1-- m
2
,--
1-- m
2
&i mai mult 1*--
e9 tarabe 8puncte comerciale9 amplasate 3n afara localitilor 1 tarab 8punct9 1*-

M #umrul de posturi se determin pornind de la numrul de autove5icule ce pot fi deservite simultan.
:8ne(a nr." ,odificat prin .egea nr.177-/01 din 20.07.2007, +n !igoare 01.01.2008;
__________

1163/24.04.97 // 62/522, 18.09.1997