Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE

ASEMNARE
Rndul 1
1. Fie D piciorul bisectoarei din A a ABC i ED//AB, E pe latura AC. Se cere s se
demonstraze c
.
1 1 1
AC AB ED
+ =
. !rapezul ABCD are bazele AB"#$cm, CD"1cm, iar laturile neparalele
AD"%cm i BC"&cm. Dac AD'BC"()*, calcula+i lun,imea se,mentelor -
)A, )B, )C i )D.
!imp de lucru .% min.
TEST DE EVALUARE
ASEMNARE
Rndul 2
1. !rium,/iurile ABC i ABD au laturile AD i BC paralele. Se noteaz cu
BD'AC"(E*i se construiete EF//AD//BC, cu F pe latura AB. Se cere s se
demonstraze c
BC AD EF
1 1 1
+ =
.
. !rapezul ABCD are bazele AB"0cm, CD"1$cm, iar laturile neparalele
AD"1cm i BC"1&cm. Dac AD'BC"(1*, calcula+i lun,imea se,mentelor -
1A, 1B, 1C i 1D.
!imp de lucru .% min.