Sunteți pe pagina 1din 2

Contributia de asigurari sociale- formule de calcul

CAS :
- 31,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru
contributia datorata de angaator!
- 3",3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8%
pentru contributia datorata de angaator!
- #1,3% pentru conditii speciale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 30,8% pentru
contributia datorata de angaator!
CASS:
- 5,5% pentru contributia individuala!
- 5,2% pentru contributia datorata de angaator!
- 0,85% pentru contributia pentru concedii si indemni$atii de asigurari sociale de sanatate!
Sistemul de pensii formule de calcul
%e la 1 ianuarie 201# valoarea punctului de pensie este de &'0,& lei(
Castigul salarial mediu brut utili$at la )undamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 201# *
2(2'8 lei(
+a stabilirea pla)onului ma,im al ba$ei de calcul a contributiei de asigurari sociale se are in vedere
valoarea corespun$atoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut, respectiv 11(#'0 lei(
-ivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractul de
asigurare sociala pentru anul 201# este de 80# lei .minim 35% din castigul salarial mediu brut utili$at la
)undamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat/(
Calculul pensiei
1( 0aloarea pensiei produsul dintre punctaul mediu anual
reali$at de asigurat 1n perioada de coti$are si valoarea unui punct de pensie con)orm
)ormulei:
0p * 23A40pct
0p - valoarea pensiei
23A - puncta mediu anual
0pct - valoarea punctului de pensie * &'0,& lei
2( 2unctaul mediu anual reali$at de asigurat in perioada de coti$are se determina prin 1mpartirea
numarului de puncte re$ultat din 1nsumarea punctaului anual reali$at de asigurat 1n perioada de
coti$are la numarul de ani corespun$atori stagiului complet de coti$are(
23A * 52A 6 -ASCC
23A - punctaul mediu anual(
5 2A - suma punctelor anuale(
1
- ASCC - nr( de ani complet de coti$are(
3( 2unctaul anual
Se determina ca raport la numarul lunilor anului .12 luni/ a punctaului re$ultat 1n anul respectiv din 1nsumarea
numarului de puncte 1n )iecare luna a anului respectiv(
2A*5 2+ 612
2A-punctaul anual(
2+ - punctaul pe )iecare luna(
#( 2unctaul lunar
Se determina ca raport 1ntre venitul lunar pentru care s-a platit contributia de asigurari sociale si salariu mediu
brut lunar pe economia nationala e,istent si comunicat 1n )iecare luna luata 1n calcul(
2+ * 0+A 6 S378-
2+ - puncta lunar(
0+A - venit lunar pentru care s-a platit contributia de asigurari sociale(
S378- - salariu mediu brut lunar pe economia nationala(
9n calculul pensiei punctaul ma,im posibil este de 5 puncte( %e asemenea toate punctaele se determina cu 5
$ecimale(
2ersoanele care au des):surat activit:ti 1n locuri de munc: 1ncadrate 1n grupele ; si a ;;-a de munc:,
potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au des):surat activit:ti 1n locuri de munc:
1ncadrate 1n conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munc:, potrivit legii, bene)icia$: de
majorarea punctajelor lunare reali$ate 1n perioadele respective, dup: cum urmea$::
a/ cu 25% pentru perioadele 1n care au des):surat activit:ti 1n locuri 1ncadrate 1n grupa a ;;-a de munc:,
potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 sau 1n locuri de munc: 1ncadrate 1n condi<ii
deosebite, potrivit legii!
b/ cu 50% pentru perioadele 1n care au des):surat activit:ti 1n locuri 1ncadrate 1n grupa ; de munc:,
potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 sau 1n locuri de munc: 1ncadrate 1n condi<ii speciale,
potrivit legii!
c/ cu 50% pentru perioadele 1n care au des):surat activit:ti 1n locuri 1ncadrate 1n alte conditii de munc:
potrivit legii(
2