Sunteți pe pagina 1din 7

Legea societilor adnotat

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


Florescu, Alexandru
Legea societilor adnotat / Alexandru Florescu,
Cristian-Paul Lospa. - Bucureti : Rosetti International,
2014
Index
ISBN 978-973-8270-22-0
I. Lospa, Cristian-Paul
347.72(498

Copyright 2014 Editura Rosetti International


LEGEA SOCIETILOR adnotat
Toate drepturile asupra prezentei ediii sunt rezervate
Editurii ROSETTI International. Drepturile de distribuie aparin n exclusivitate
Editurii ROSETTI International.

Redactor: Marian Florescu


Tehnoredactor: Carmen Dumitrescu
Editura ROSETTI INTERNATIONAL
Bucureti, Str. Ion Brezoianu nr. 9, ap. 6, sector 5
cod potal: 050022
tel./fax: +04 021 314 77 81; 0726 178 175; 0724 305 413
email: distributie@editurarosetti.ro
www.editurarosetti.ro

Legea societilor adnotat


Legea nr. 31/1990 i 296 de spee

Ediie actualizat (7 aprilie 2014),


ngrijit i adnotat de:
avocat Alexandru Florescu
avocat drd. Cristian-Paul Lospa

CUPRINS

Art.

Titlul I. Dispoziii generale.................................................................... 1-4


Titlul II. Constituireasocietilor........................................................ 5-64
Capitolul I. Actul constitutiv al societii............................................. 5-17
Capitolul II. Formaliti specifice pentru constituirea societii
pe aciuni prin subscripie public................................................ 18-35
Capitolul III. nmatricularea societii............................................... 36-45
Capitolul IV. Efectele nclcrii cerinelor legale de constituire
a societii.................................................................................... 46-59
Capitolul V. Unele dispoziii procedurale......................................... 60-64
Titlul III. Funcionareasocietilor................................................. 65-203
Capitolul I. Dispoziii comune.......................................................... 65-74
Capitolul II. Societile n nume colectiv.......................................... 75-87
Capitolul III. Societile n comandit simpl................................... 88-90
Capitolul IV. Societile pe aciuni................................................. 91-186
Seciunea I. Despre aciuni........................................................ 91-109
Seciunea a II-a. Despre adunrile generale.......................... 110-1361
Seciunea a III-a. Despre administraia societii.................. 137-15311
Subseciunea I. Sistemul unitar.......................................... 137-1521
Subseciunea a II-a. Sistemul dualist................................ 153-15311
A. Directoratul................................................................1531-1535
B. Consiliul de supraveghere........................................1536-15311
Subseciunea a III-a. Dispoziii comune pentru
sistemul unitar i sistemul dualist..................................15312-158
Seciunea a IV-a. Auditul financiar, auditul intern i
cenzorii................................................................................ 159-166
Seciunea a V-a. Despre emiterea de obligaiuni.................... 167-176
Seciunea a VI-a. Despre registrele societii i despre
situaiile financiare anuale................................................... 177-186
Capitolul V. Societile n comandit pe aciuni........................... 187-190
Capitolul VI. Societile cu rspundere limitat........................... 191-203
Titlul IV. Modificarea actului constitutiv...................................... 204-221
Capitolul I. Dispoziii generale..................................................... 204-206
Capitolul II. Reducerea sau majorarea capitalului social............. 207-221
Titlul V. Excluderea i retragerea asociailor.............................. 222-226

Legea societilor adnotat

Titlul VI. Dizolvarea, fuziunea i divizareasocietilor............ 227-25119


Capitolul I. Dizolvarea societilor.............................................. 227-2371
Capitolul II. Fuziunea i divizarea societilor............................. 238-2511
Capitolul III. Fuziunea transfrontalier...................................... 2512-25119
Seciunea I. Domeniul de aplicare. Competena
jurisdicional.....................................................................2512-2513
Seciunea a II-a. Etape. Efecte. Nulitate............................... 2514-25119
Titlul VII. Lichidareasocietilor................................................. 252-2702
Capitolul I. Dispoziii generale..................................................... 252-261
Capitolul II. Lichidarea societilor n nume colectiv,
n comandit simpl sau cu rspundere limitat..................... 262-263
Capitolul III. Lichidarea societilor pe aciuni i n
comandit pe aciuni............................................................... 264-2702
Titlul VII1. Societatea european............................................ 2702a)-2702e)
Titlul VIII. Contravenii i infraciuni..........................................2703-2821
Titlul IX. Dispoziii finale i tranzitorii.......................................... 283-294
pag.
Dispoziii tranzitorii cuprinse n actele normative de
modificare a Legii nr. 31/1990............................................................. 269
Index...................................................................................................... 274

Legea societilor nr. 31/1990[1]


(Republicat n M. Of. nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004)

Legea nr. 31/1990 fost: publicat n M. Of. nr. 126127 din 17 noiembrie 1990;
republicat n M. Of. nr. 33 din 29 ianuarie 1998; republicat n M. Of. nr. 1.066
din 17 noiembrie 2004. Dup a doua republicare, Legea societilor nr. 31/1990 a
fost modificat i completat prin:
Legea nr. 302/2005 pentru modificarea i completarea Legii nr. 31/1990 privind
societile comerciale (M. Of. nr. 953 din 27 octombrie 2005), astfel cum a fost
completat prin Legea nr. 516/2006 privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale (M. Of.
nr. 14 din 9 ianuarie 2007);
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei (M. Of. nr. 359 din 21 aprilie
2006);
Legea nr. 164/2006 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990
privind societile comerciale (M. Of. nr. 430 din 18 mai 2006);
Legea nr. 441/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 31/1990 privind
societile comerciale, republicat, i a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat (M. Of. nr. 955 din 28 noiembrie 2006);
O.U.G. nr. 82/2007 pentru modificarea i completarea Legii nr. 31/1990 privind
societile comerciale i a altor acte normative incidente (M. Of. nr. 446 din 29
iunie 2007);
O.U.G. nr. 52/2008 pentru modificarea i completarea Legii nr. 31/1990 privind
societile comerciale i pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerului (M. Of. nr. 333 din 30 aprilie 2008);
Legea nr. 284/2008 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
52/2008 pentru modificarea i completarea Legii nr. 31/1990 privind societile
comerciale i pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerului
(M.Of. nr. 778 din 20 noiembrie 2008);
Legea nr. 88/2009 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
82/2007 pentru modificarea i completarea Legii nr. 31/1990 privind societile
comerciale i a altor acte normative incidente (M.Of. nr. 246 din 14 aprilie 2009);

[1]