Sunteți pe pagina 1din 55

ELECTROTERAPIA

Definiie: ramur a BFT, care se ocup cu aplicarea n scop


profilactic
curativ a diferitelor forme de curent electric i a unor
de recuperare energii derivate mecanic
magnetic
luminoas
Electrobiologie: curent electric = deplasarea electronilor / ionilor
organismul uman conductor de grd II. ( metalele grd.I)

conduc cel mai ine! s"ngele, limfa, #$%, ila, corpul vitros

cel mai ru! oasele, nervii, &esutul adiposCLASIFICARE
A. Forme de curent n care energia electric se utilizeaz ca atare:
I. $uren&i de 'oas frecven& ()*((( +,
a) $urent galvanic (curent continuu constant)
) $urent de impulsuri ) dreptung-iulare ) T./0
)$.T%1B.%T
) triung-iulare ($. neofaradic)
) trape,oidale
) e2ponen&iale
c) $uren&i diadinamici (3. Bernard)
d) $uren&i sinusoidali (4( +,).
II. $uren&i de medie frecven& (*.((()5(.((( +,)
a) $uren&i de 6.F. pur
) $uren&i de 6.F. redresat
c) 0alve de 6.F. redresat
d) $uren&i interferen&iali (+./.6.$).
III. $uren&i de nalt frecven& (*4(.((( +,)7(.((( 6+,)
a) $uren&i 891%0:/;1# (de unde lungi) ) (*4(.((( +, ) * milion +,)
) $uren&i de diatermie (de unde medii) ) (* milion ) < milioane +,)
c) $uren&i de unde scurte continue (*( milioane)*(( milioane +,)
d) $uren&i de unde scurte pulsatile (<=,*< 6+,)
e) 6icrounde (radarterapie) ) (*.((( ) 7(.((( 6+,)

B. Forme de energie generate prin
transformarea curentului electric
I. Fototerapia (terapia prin radia&ii luminoase)
a) Terapia cu radia&ii infraroii (%.I.)
) Terapia cu radia&ii ultraviolete (>.;.)
c) Terapia cu #10.%
II. >ltrasonoterapia i infrasonoterapia
III. 6agnetoterapia


CURENII DE JOAS FRECEN
!"#$""" %&'
CURENTUL (ALANIC !contin))* con+t,nt'
?
polaritate constant (@ A ))
?
I constant
?
la anod (@) memr. celulelor se -iperpolari,ea,
?
la catod ()) B depolari,ea,
l, ,no- se oserv!
*. 1/1#C.DI.
?
pe receptori
?
pe fire sen,itive
) elierare de endorfine
) elierare de :+) (neutral. +@)
<. 8.$:/T%1$T>%1%.
I
t

l, c,to- se oserv!
7. ;10:8I#1T1EI.
?
ini&ial o vasoconstric&ie pasager
?
vasodil. e superficial @ profund
?
prin!
) locarea transmiterii pe n. vasomotori
) rela2area muc-ilori nete,i vasculari
) F temperaturii locale cu <)7(
) degranulare de mastocite A eli. de -istamin
G. 0/$
) F e2citailitatea la curent ascendent (@ ) )
) H e2citailitatea la curent descendent
4. 0/;
) ec-ilirarea simpatic ) parasimpatic
) gulerul lui 0ceracI

.ETODOLO(IA DE APLICARE A
CURENTULUI (ALANIC
(,l/,ni&,re, +i01l2
?
oligatoriu un strat -idrofil
?
n func&ie de sensul curentului! longitudinal J transversal
?
) n func&ie de polaritate ! ascendent J descendent
?
n func&ie de suprafa&a electro,ilor ! ipolar J unipolar
?
A ipolar ! 0 electro,ilor e egal
?
densitatea curentului egal
?
efecte egale n intensitate (nu identice)
?
parametrii ! 4)<( min / *()<( edin&e / (,<)(,G m1/cm<
?
sen,a&ie de furnictur
Tehnici speciale :
?
Kovarsc-iI ! ptr sciatic
?
BergoniL ! nevralgie trigeminal
?
%ies, ! calusarea fracturilor


3ILE (ALANICE
?
i sau patru celulare
?
aie galvanic general (0tanger)
?
stratul -idrofil este apa simpl
?
efecte enefice ale termoterapiei @ curentul galvanic


Iontofore&,
?
introducerea n organism transtegumentar/transmucos a
unei sustan&e medicamentoase
?
principiu ! atragerea ionilor de semn contrar,
respingerea celor de acelai semn
?
avantaje! poten&area efectului
cale steril
posiil c-iar dac e2ist $I ptr calea general
nedureroas
?
dezavantaje! risip
nu se cunoate do,a

Indica&iile galvanoterapiei!
?
procese algice J nevralgii, reumatisme
aarticulare, 3%, artro,e activate
?
posttraumatic J lu2a&ii, entorse, fracturi
?
-emiplegii
?
le,. de neuron motor periferic

CURENT CONTINUU DE
I.PULSURI
?
curentul continuu este
ntrerupt rusc sau lent
?
are < efecte principale !
e2citomotor @ antialgic
I4 I01)l+)ri e5cito0otorii
A. dreptunghiulare sau
triunghiulare
?
pe m. stria&i, normoinerva&i
*. -ipotrofii de inactivitate
<. -ipotonia m. respiratori @
adominali
7. profila2ia emoliilor prin
aplicarea pe game

B. trapezoidale
) pe muc-i nete,i
normoinerva&i
) pe muc-i stria&i cu grad mare
de atrofie
*. constipa&ii cronice
<. atonii ve,icale
postoperatorii
7. contrac&ii uterine
ineficiente
C. exponeniali
) pe muc-i stria&i denerva&i
le,iuni de neuron motor
periferic, se reali,ea, o
electrogimnastic p"n la
for&a F<

.lectrostimulare prin curen&i e2ponen&iali

II4 6I01)l+)ri7 ,nti,lgice
A. TRBERT (electroasaj!
e"ecte: analgezie # hipereie
se aplic aproape e2clusiv n
reg. coloanei verterale
*. torticolis
<. sec-ele posttraumatice
7. spondilita anc-ilo,ant
G. sdr. miofascial
4. radiculopatii
5. osteoporo,a

B. TE$% (Trancutaneous
Electrical $erve
%tiulation!
) succesiune de impulsuri
dreptung-iulare
) durata impulsului J (,(4)
(,4ms
) frecven& J 4()M()*(( +,
) intensitate J 5()M( m1
) durata edin&ei J *()<(
minute
) aplica&ii ,ilnice J *)4 ori
) efecte! Ngate controlO,
elierare de endorfine
*. 30+
<. dureri lomare,
lomosciatic
7. artro,e
G. poliartrit reumatoid
4. algodistrofii
5. dureri neopla,ice


CURENII DIADINA.ICI
!CONTINUI* DE I.PULSURI %E.ISINUSOIDALE'
?
au frecven& fi2 de 4(
sau *(( +,, care se
o&in prin redresarea
alternan&ei negative a
curentului sinusoidal

Formele de curen&i diadinamici!
A. &ono"azat "ix (&'! ( "recven) *+ ,z
?
impuls = pau, = *( ms
?
efecte! e2citomotor, trofic, antialgic mai sla
*. crete troficitatea &es. con'unctiv J reumatism
degenerativ, posttraumatic
<. dureri spastice viscerale

B. -i"azat "ix (-'! ( "recven) .++ ,z
) efecte! antialgic, simpaticolitic, e2citomotor
*. radiculalgii verterogene
<. reumatism aarticular
7. arteriopatii cronice oliterante
G. posttraumatic! algodistrofii, redori

C. &odulat /n perioad) scurt) (0%! ( &' .s # -' .s
) efecte! miorela2are, antialgic, vasodilata&ie
*. contu,ii
<. entorse
7. acrociano,

-. &odulat /n perioad) lung) (01! ( &' # -' cu alternare lent) /n
.23s
) efecte! antialgic, miorela2ant, vasodilatator
*. discopatii
<. mialgii
7. torticolis
G. artralgii
4. nevralgii
5. dureri viscerale (ulcer gastric,disIine,ii)

E. Ritic sincopat (R%! ( trenuri de &' de .s # pauz)
de.s
?
cel mai puternic efect e2citomotor

-ipotrofii de inactivitate

CURENII DE .EDIE FRECEN
!8n ter,1ie 94"""#:4"""%&'
?
curen&i alternativi sinusoidali
?
aplicarea INTERFERENIAL cu G electro,i J <
circuite distincte, cu amplitudine constant, cu diferen&
de frecven& de *(( +,

1e,area electro,iilor

Efecte biologice:
?
e2citant J efectul Cildemeister = mai multe salve
pentru apari&ia unei e2cita&ii)contrac&ii
?
e2cita&ia este apolar
?
decontracturant
?
analge,ic
?
vasculotrofic, -iperemi,ant, resortiv
Efectele -e1in- -e frec/ene :
?
A *( +, J e2citomotor
?
A *<)74 +, J decontracturant, vasculotrofic,
?
simpaticolitic
?
A M()*(( +, J analge,ic

In-ic,ii :
?
. ale aparatului locomotor (traumatisme, stri
posttraumatice, reumatisme aarticulare,
artro,e, spondilit anc-ilo,ant, dureri
lomare 'oase)
?
oli vasculare periferice (arteriopatii, varice J
gimnastic muscular)
?
oli ginecologice (ane2ite, metroane2ite,
dismenoree)
?
. digestive (disIine,ii, dureri ulceroase)
?
. renourinare (reten&ii a,inetale, disfunc&ii
musculare)

Electro+ti0)l,re ;ot&
?
Frecven&a de electrostimulare muscular la
<4(( +, cu modulare la 4( +,
?
0unt foarte eficiente n o&inerea contrac&iei
musculare at"t pe musculatura le,at (e2.
le,iuni de cvadriceps) sau musculatura
sntoas

CURENII DE <NALT FRECEN
!$""4""" %&#=49"".%&'
= curen&i alternativi
.ec,ni+0 -e ,ci)ne :
?
endotermie
?
vasodilata&ie profund
?
antialgic
?
miorela2are
?
F metaolismul energetic
?
F divi,iunea celular
?
F procesele de aprare nespecific
?
ec-ilirarea tonusului vegetativ
?
/> produce e2citare neuro)musc. (nu produce
contrac&ii)

UNDELE SCURTE CONTINUE
!=>*$=.%&? @A $$*"B 0'
.o- -e ,1lic,re:
?
n c"mp condensator Atip 0c-lip-aIe
?
n c"mp inductor A minoda, monoda
Do&,C)l: ) se face n P1TT (ma2 G(()5(( P)
?
8o,a I J aterm
?
8o,a II J oligoterm
?
8o,a III J term, cald
?
8o,a I; J -iperterm

In-ic,ii:
?
afec&iuni ale aparatului
locomotor (...)
?
. neurologice
?
. ginecologice
?
:%#
?
afec&iuni dermatologice
(furuncule)
?
sdr. aderen&iale,
disIine,ii
Contr,in-ic,ii:
?
inflama&ii acute
?
tulurri de coagulare
(-iper/-ipocoag.)
?
status
menstrual/graviditate
?
corpi metalici
(prote,e)
?
pace)maIer cardiac
?
isc-emie periferic
sever

UNDE SCURTE PULSATILE
!=>*$= .%&* @A $$*"B 0* 1,)&e /,ri,bile'
NU APARE FENO.ENUL DE ENDOTER.IE D
Efecte :
?
,nti,lgic* ,ntiinfl,0,tor
?
+ti0)le,&2 0et,boli+0)l energetic !E cic,tri&,re,'
?
E re+orbi, e5)-,telor* Fe0,to,0elor
?
E +inte&, ,nticor1ilor


.o- -e ,1lic,re : A anten locali,atoare
In-ic,ii :
?
traumatisme recente J contu,ii, lu2a&ii
?
reumatisme aarticulare, inflamatorii
?
pre/postoperator
?
oli ginecologice inflamatorii
Contr,in-ic,ii :
?
pacien&i cu pacemaIer cardiac

ULTRASONOTERAPIA !US'
?
= vira&ii mecanice pendulare J Q=M((I+, J o&inute prin efect
pie,oelectric inversat
Efecte biologice :
?
micromasa' tisular ! antialgic @ F permeailitatea memranelor
?
vasodilata&ie local @ la distan& (efect simpaticolitic)
?
resortiv i trofic metaolic
?
firolitic
?
decontracturant muscular
.o- -e ,1lic,re :
?
prin proiector J strat uleios J ,on tegumentar
?
ultrasono"orez) J se introsduce un medicament
?
n mediul de contact
?
) n regim! continuu sau n impulsuri
Do&,C : (,7)(,4 (ma2 *) P/cm< suprafa& a proiectorului
?
6a2 4)5 minute/edin&

6od de aplicare

ULTRASONOTERAPIA !US'
In-ic,ii :
?
af. reumatice
?
af. posttraumatice
?
cicatrici c-eloide,
firo,e
?
sdr. aderen&iale
?
otosclero,
Contr,in-ic,ii :
?
cartila'e de cretere
?
grefe osoase recente
?
endoprote,e ortopedice
?
diate,e -emoragice
?
graviditate
?
varice

Ter,1ie c) Goc)ri 0ec,nice e5terne
!H+FocIJ,/e tFer,1K7'
?
>nde de presiune care sunt generate n afara
corpului i pot fi focali,ate n anumite regiuni
?
$aracteri,at prin presiune de *(( 63a, presiune
negativ de 4()*((63a, cu cretere rapid de M()
*<( nanosec, durata pulsului de 4 microsec
?
>nda de oc se reflectat i se refract n &esuturi,
mai ales la 'onc&iunea &esuturilor cu impedan&
diferit (tendon)muc-i, tendon)os) J re,ult
elierare de energie cu alterarea &esuturilor


Un-e -e Goc:
*. cu energie mic R (,* mS/mm
<
(n recuperare
(,(7 ) (,(MT rar se a'unge la (,*)
<. cu energie mare (,<)(G mS/mm
<
(n urologie,
tratamentul litia,ei renale)


?
>nda de oc nu va fi ndreptat spre cavit&i cu
aer! cutia toracic, intestin
?
$rete permeailitatea celular, stimulea,
proliferarea celular, elierarea de citoIine,
induce neovasculari,area la nivelul 'onc&iunii
tendon)os, stimulea, osteolastogene,a
?
Indica&ii!
J
Tendinopatii acute i cronice! fasciit plantar, tendinit ac-ilian,
epicondilite, tendinite din coiful rotatorilor
J
Unt"r,ierea consolidrii osoase
J
Fracturi de stres
J
>lcere din diaet ,a-arat
J
0dr miofascial
J
#itotripsie renal

Contr,in-ic,ii:
)
Cenerale ale FKT
)
0pecifice ale ultrasonoterapiei
)
$omplica&ii vasculare, neurologice ale piciorului
)
%upturi ligamentare, musculare
)
Implant metalic n regiunea tratat
)
0arcin
)
Tratament anticoagulant

.A(NETODIAFLUL !.DF'
= c"mpuri magnetice de 'oas frecven& (4()*(( +,)
?
n regim continuu sau ntrerupt (ritmic sau aritmic)
.o- -e ,1lic,re :
?
) < oine circulare n care se introduce pacientul @ <
oine paralelipipedice, de o parte i de alta pacientului
In-ic,ii:
?
n regim continuu = sedativ A nevro,e an2ioase, stri
algice, -ipere2citailitate, tulrri neuro)vegetative,
spasticitate, 1/8
?
n regim ntrerupt = e2citant A nevro,e depresive,
-ipoT1


FOTOTERAPIA
I4RADIAII INFRAROMII
= radia&ii din spectrul electromagnetic =5(mV)4(V
?
nu impresionea, oc-iul
Efecte:
?
-iperemie local J eritem caloric
?
activarea circula&iei locale @ generale
?
activarea sudora&iei
?
influen&area circula&iei viscerale (refle2)
?
antialgic
?
decontracturant
?
F metaolismul local
?
F activitatea fagocitar

I4RADIAII INFRAROMII
In-ic,ii:
?
af. algice ale ap. locomotor
?
procedur pregtitoare ptr masa' i
Iinetoterapie
Contr,in-ic,ii:
?
traumatisme recente
?
inflama&ii
?
-emoragii
?
tulurri de sensiilitate
?
regiunea oc-ilor

II4 RADIAII ULTRAIOLETE
?
n terapie cu spectru ntre 7W()<<( mV
?
oprite n stratul superficial al pielii A dau natere la
1. procese fotoc-imice !
?
precoce J eritemul actinic, dup 5)M ore
?
tardiv J piegmenta&ia melanic, dup <G)=< ore
B. procese metaolice!
?
) F sinte,a de proteine
?
) H glicemia (stim. glicogenogene,a)
?
) transform =)di-idrocolesterolul
>.;.B. (<W()7*( nm)
procolecalciferol
colecalciferol (vit 87)

C4 gener,le
?
) activarea circula&iei
?
) elierare de -istamin
?
) H tonusul simpatic (important n diferite algii)
?
) stimulea, respira&ia, secre&ia i motilitatea
digestiv

3IODONI.ETRIA
= timpul minim necesar pt. producerea celui mai
sla eritem >; cu o anumit surs, de la 5(
cm
Biodo,imetrul 0aidman, (orb,ce/ (dispo,itiv
cu 5 fante, care se descoper succesiv la
interval de * min, a.. prima fant a fost e2pus
5 min, iar ultima * min)

III4 LASER !LigFt A01lific,tion bK
Sti0)l,te- E0i++ion of R,-i,tion'
Pro1riet2i:
?
coeren& spa&ial i temporal
?
puritate cromatic
?
directivitate
?
I mare
Efecte:
?
antialgic
?
antiinflamator
?
trofic (&es. con'unctiv, cartila', epiteliu )
?
vasodilata&ie
?
F imunitatea
?
antitromotic
?
F nr. de leucocite


In-ic,ii!
?
traumatisme recente
?
oli reumatice
?
tulurri trofice (ulcere, arsuri)
Contr,in-ic,ii!
?
neopla,ii
?
fotosensiilitate
?
oli firo,ante avansate