Sunteți pe pagina 1din 27

CUPRINS

Abstract.................................................................................................................................3
Capitolul I. Descrierea F.P.C.SANTARM S.R.L n care a !es"# urat sta$iul !e practic#
...............................................................................................................................................%
Capitolul II .&estiunea i abor!area critic# F.P.C.SANTARM S.R.L'''''..''(
).*. &estiunea Resurselor +ane...........................................................................(
).). &estiunea acti,it# ii !e ba-# a F.P.C .SantAr SRL..................................../
).3. Plani"icarea i reali-area
pro!uc iei.................................................................0
).%. Mana$eentul calit#1ii pro!uc1iei 2ser,iciilor3 n F.P.C .SantAr
SRL.....................................................................................................................................**
).4. Acti,itatea !e ar5etin$ a ntreprin!erii.......................................................*)
).(. Anali-a S.6.7.T............................................................................................*4
Capitolul III. Dia$nosticul econoico8"inanciar al F.P.C .SantAr SRL.......................*(
Capitolul I9. Ipleentarea principiilor a!inistr#rii corporati,e n
F.P.C. SANTARM S.R.L'''''''''''''''''''.'''''):
Conclu-ii i recoan!#ri........................................................................................................)3
;iblio$ra"ie.............................................................................................................................)4
Ane<e......................................................................................................................................)(
2
Abstract
="ectuarea practicii !e ini iere !e c#tre stu!en ii la specialitatea .;usiness >i A!inistrare
are scopul pre$#tirii speciali tilor cu o cali"icare corespun-#toare >i apro"un!area cuno>tin1elor
teoretice acuulate n procesul !e stu!ii la +LIM? !e aseenea apro"un!area cuno tin elor practice n
!oeniul a"acerilor n una !in unit#1ile econoice.
Sarcinile principale ale practicii !e ini iere sunt@
Cunoa terea e!iului intern al ntreprin!erilorA
Apro"un!area cuno>tin1elor n !oeniul $estiunii ntreprin!erilorA
Stu!ierea eto!elor !e $estiune a acti,it# ii or$ani-a iilorA
Acuularea !e c#tre stu!en1i a !eprin!erilor practice >i a e<perien1ei pri,itor la a!inistrarea
a"acerilor !in !oeniul tuturor sectoarelor econoiei
A a!ar ,o anali-a "elul n care con!ucerea F.P.C. .SANTARM S.R.L. ur#re te cu
$riB# o bun# "unc ionare a acti,it# ii. Cntreprin!erea !at# este !e ult tip pe pia1a? >i prestea-#
un $en !e acti,itate ai ,ecDi pentru Republica Mol!o,a. SANTARM S.R.L. este pe pia # !e
(E !e ani i aceasta se !atorea- # teDnolo$iilor a,ansate utili-ate Fceea ce perite pro!ucerea
unei $ae ,ariate !e pro!use calitati,e.
Scopul principal al F.P.C SantAr SRL este sa8 i !e-,olte acti,itatea ncercn! s#8 i
creasc# cota !e pia # i # penetre-e alte pie e? ct i acapararea !e noi clien i i asi$urarea unor
c ti$uri optie i pro"ituri pe teren lun$. Toat e acti,it# ile ntreprin!erii ,or "i n concor!an #
cu responsabilit# ile sale "a # !e clien i? salaria i i opinia public# i preocup#rile sale pentru
!e-,oltarea i utili-area opti# a resurselor naturale i respectarea cerin elor ecolo$ice.
Meto!ele !e cercetare a interprin!erii !ate sunt @ 7bser,a1ia?Statistica si De!uc1ia.
Cn uratoarele capitole ,o stu!ia ai !etaliat re-ultatele cercetarii si ,o propune c#i !e
re-ol,are a unor problee cGt si Anali-a S67T a plusurilor si inusurilor F.P.C SantAr
SRL.
3
Capitolul I. Descrierea F.P.C.SANTARM S.R.L n care am des! urat sta"iul de
practic!
Fira !e pro!uc1ie >i coer1 .SANTARM S.R.L. a "ost nre$istrat# la ) aprilie *00/ >i
este succesoarea HDirec1iei !e pro!ucere >i copletare teDnolo$ic#H? trustul HMol!santeDontaBH
2S.A. HMontteDsanH3 in"iin1at in au$ust *0%E.
Coordonate: %EI:J)HN )/I43J*/H=
Fi$. *.*. Aplasarea $eo$ra"ic# a F.P.C .SantAr SRL K*L
Deci >i !up# ap# ,e!e c# S.A. HMontteDsanH sa !es"iin1at >i ca urare sau creat !ou#
interprin!eri printre care >i F.P.C. HSANTARMH S.R.L care se a"l# pe a!resa @ un.CDi>inau
sec. Ciocana?str. +-inelor E/.
Societatea cu r#spun!ere liitata HSANTARMH repre-int# cel ai are "urni-or !e pe pia1a
Republicii Mol!o,a a unor aseenea pro!use precu@ orice tipuri !e 1e,i 2"itin$uri >i piese
"asonate? 1e,i !reptun$Diulare3 pentru sisteele !e apro,i-ionare cu apa >i $a-e? coponente
pentru sisteele con!uctei !e apa >i canali-are? coponente pentru sisteele con!uctei !e $a- >i
sisteele !e inc#l-ire autonoa? pre"abricate !in etal? teDnica sanitar#? ateriale teDnico8
sanitare? accesorii pentru b#i? toate tipurile !e calori"ere >i !ispo-iti,e !e inc#l-ire? etc. 8 n total
peste *3:: !e pro!use >i 4::: !e !enuiri. Cn sortientul pro!uselor o"erite e<ist# att o!ele
necostisitoare ale pro!uc#torilor autoDtoni? ct >i cele ai noi o!ele "abricate !e li!erii
on!iali !in !oeniul !at. Cu toate acestea? intrea$a noastr# $aa !e pro!use se caracteri-ea-#
prin calitatea sa inalt#. Con"or !.5opass.co K)?!escriereL.
4
F.P.C. HSANTARMH S.R.L a "ost nre$istrat la ) aprilie *00/ cu capitalul social n su# !e
*%:): lei >i !irectorul $eneral Sio, 9la!iir cu scopul !e a !es"#>ura coer1ul cu a#nuntul a
ur#toarelor $rupuri !e #r"uri @
+tilaB teDnico8sanitarA
Me,iA
C#-iA
Articole !e "aian1#A
Accesorii.

F.P.C. HSANTARMH S.R.L are supra"a1a coercial# !e *E4 N. Cna"ar# !e aceasta
supra"a1# interprin!erea ai are !epo-ite si teritorii pe care le "olosesc alte interprin!eri pe ba-#
!e cotract !e cDirie. La interprin!erea !at# lucrea-# o su# total# !e 33 persoane care !eser,esc
cu are aten1ie persoanele "i-ice >i le acor!# aButor in ale$erea unor anuite pro!use ?
transportarea >i instalarea lor la locul necesar.
Pro$raul !e lucru @ /@*4 F *E@%4
Oile !e o!iDn# @ Duinica
Denuirea coplet# a ntreprin!erii este@ Fira !e pro!uc1ie >i coer1 SANTARM S.R.L.?
se!iul interprin!erii "iin! Republica Mol!o,a MD8):)3? un. CDi>in#u str. +-inelor E/? tel. !e
contact %E 3( ::A%E )( )4? "a< %E )( 4)?e8ail in"oPsantar.!? Qebsite @ QQQ.santar.!.
Aici $#si1i toate pro!usele si pricelisturile.
Interprin!erea se a"l# pe str. +-inelor care la oentul !at are cele ai ulte copanii
care coerciali-ea-# !i,erse pro!use necesare oenirii i ri,alitatea ntre ele este !estul !e are
pentruc# nu e<ist# o interprin!ere onopol ceea ce crea-# con"runt#ri pe ai ulte planuri?
ri,alul principal al .SantAr SRL este .Rostal SA.
Capitalul social al ntreprin!erii F.P.C.SANTARM S.R.L constituie )*%((:% lei la
oentul !at.
Pro!uc1ia F.P.C.SANTARM S.R.L este coerciali-at# n special pe pia1a local# a
Republicii Mol!o,a i con"or ;alansului Anual este o a"acere pro"itabil#.
5
Capitolul II .#estiunea i a$ordarea critic! F.P.C.SANTARM S.R.L
%.&. #estiunea resurselor umane.
7r$ani-a iile ana$erialeR"irele sunt !e"inite !rept un $rup !e in!i,i-i? reuni i n ba-a
unui scop coun i a !orin ei !e reali-are a acestuia.Se consi!er#? in pre-ent? c# in!i,i!ul este
ntr8o "ir#? ai ult !ecGt o sipla coponent# a "actorilor !e pro!ucere.
Calitatea personalului "irei se concreti-ea-# n ni,elul !e instruire? atitu!ini? sistee !e
,alori? cre!in e? coportaente etc. Personalul este sin$ura resurs# n ca!rul unei "ire care are
capacitatea !e a8 i #ri ,aloarea o!at# cu trecerea tipului? spre !eosebire !e toate celelalte
resurse? care se u-ea-# !ac# nu "i-ic? atunci oral. Cns# pentru aceasta sunt necesare e"orturi
substan iale? sisteatice i sus inute !in partea ntrprin-#torilor n ,e!erea instruirii
2per"ec ion#rii3 i !e-,olt#rii personalului "irei. In ca- contrar? ine,itabil? personalul i ,a
re!uce !in ,aloarea sa pro"esional#? ,a !e$ra!a. Cn aceast# or!ine? "actorul uan este abor!at !e
"irele o!erne ca una !in cele ai iportante in,esti ii? capitalul uan !e,enin!? ast"el? o
resurs# strate$ic#.K4?p. )*3L
Deci s# stu!ie n continuare 7r$ani$raa F.P.C .SantAr SRL i s# atra$e aten ie
cine i ce responsabilit# i are.
Fi$. ).*.*. Structura or$ani-atoric# a ntreprin!erii 2Con!ucerea3 KAne<#L

6
Director
&eneral
2=<ecuti,3
Director
Coercial
29Gn-#ri3
Secretar#
Inspector
Contabil e"
In$iner
ateriale !e
construc ie
In$iner teDnica
securit# ii i
ocrotirea uncii
Mena$eri
9Gn-#ri
Contabil
salaria iR"urni-
ori
Muncitori
Pa-nici i
Controlor
9eDicole
Controlor
Calitate
Pro!uc ie
=cDipa ana$erial# este alc#tuit# !in @ Directorul &eneral? Director Coercial?
Secretar#RInspector? Contabil e"? In$iner ateriale !e construc ie? In$iner teDnica securit# ii i
ocrotire e!iului.

Directorul General:
7r$ani-ea-# acti,itatea Societ# iiA
Supravegheaz derularea corect a activitilor Societii;
Adopt decizii mojore cu privire la lrgirea activitii;
Angajeaz lucrtori sau elibereaz din uncie;
!ectueaz controale asupra activitii economico"inanciare #

Directorul Comercial:
$aut urnizorii de materie prim mai ietini at%t %n ar c%t &i peste hotare;
$aut piaa de distribuie;
Analiza concurenilor pe pia#
Inginerul materiale de construc ie
DiriBea-# procesul !e pro!uc ieA
Supra,e$Dea-# calitatea articolelor.
Contabilul ef
7r$ani-ea-# >i asi$ur# 1inerea continu# a contabilit#1iiA
Supra,e$Dea-# $estionarea iBloacelor "inanciare con"or !estina1iei n ba-a
planurilor !e "inan1areA
Asi$ur# controlul asupra utili-#rii corecte >i cu econoie a iBloacelor "inanciareA
Contribuie la e"ectuarea in,entarierii patrioniului instan1eiA
=laborarea proiectului !e bu$et >i ntocirea bu$etului anualA
Cntocirea >i pre-entarea rapoartelor "inanciare triestriale >i anual.
Structura or$ani-atoric# este !e tip "unc1ional? >i nu e<ist# !epartaent al resurselor
uane? !eoarece nr. !e personal al ntreprin!erii este ic? n sua !e 33 persoane.
'
%.% #estiunea acti'it! ii de $a(! a F.P.C.SANTARM S.R.L
7r$ani-area interprin!erii este "oarte e<plicit#? la intrarea n supra"a a coercial#
obser,# 3 copartiente @
*. Copartientul Ceraic# i totul pentru ;aie care inclu!e @
La,uareA
Cabine i C#-i !e !u A
Stan! !e l#c# iA
Stan! !e Filtre pentru ap#A
6C8uri etc.
). Copartientul Canali-are Plastic si Aestec#toare care inclu!e @
Aestec#toareA
e,i Canali-are Plastic i Fitin$uriA
e,i polipropilen? etaloplast si "itin$uriA
Accesorii pentru tot tipul !e e,iA
Accesorii canali-areA
Accesorii 6C8uri? par i plastice a!au$#toareA
Ca-ane !e ar!ere intern# cu cobustibil soli!A
Ca-ane !e ar!ere intern# cu $a-A
;oilere Terice etc.
3. Copartientul e,i etalice si "itin$uri @
e,i etalice i -incate !e !i"erite !iensiuni? "itin$uriA
e,i !e pro"ilA
e,i pentru canali-are etalA
Accesorii pentru tot tipul !e e,iA
Instruente i accesorii pentru construc iiA
Ra!iatoare pe sectiuni si etalice intre$iA
In,entariat $ospo!#resc etc.
Dup# cu se obser,# aceste copartiente au o !epen!en # "oarte are una "a # !e alta
!eoarece un cup#r#tor poate intra n aceast# interprin!ere i procura tot !e ce are necesitate
(
!int8un sin$ur loc "#r# a pier!e tipul n -a!ar cu procurarea !in ai ulte locuri? i e<ist# inc#
un plus c# n interiorul interprin!erii F.P.C .SantAr SRL sunt pre uri accesibili tuturor
claselor sociale?!eci ,a s"#tui s# intra i pentru8c# nu ,e i re$reta ale$erea "#cut#.
Dup# cu obser,# e<ist# o $a# lar$# !e pro!use si pentru a le coerciali-a este
ne,esitatea !e an$aBare a unor speciali ti in !oeniul construc iei i ena$eri pe ,Gn-#ri care
s# poat# con,in$e cup#r#torul c# ceea !e ce el are ne,oie e<ist# n interiorul interprin!erii
!ate i este con,enabil i calitati, ceea ce el poate procura aici.
Con"or Re$ulaentului Intern a F.P.C .SantAr SRL? interprin!erea este una cu pro"it?
!eci personalul unce te pentru a "i reunerat. La priirea lucratorului se senea-# un
contract care se e"ectuia-# pentru a<i 4 ani? cu posibilitatea !e a "i prelun$it ai tGr-iu.
Speci"icul locului !e unca la SantAr SRL necesit# uncitori speciali ti in construc ii?
,Gn-atori pro"esoinali 2cu aptitu!ini !e con,in$ere3?instalatori ceraic#?"aian # si canali-are.
La an$aBarea persoanelor apte !e unca este necesar# uratoarea !ocuenta ie @
Docuente !e i!entitateA
Carte !e unc#A
Docuente ilitareA
Raportul e!ical al persoanei? un!e se in!ic# !ac# persoana este apt# !e unc#A
Diploe !e n,#t#Gnt.
An$aBarea ucitorului "#r# !ocuentele necesare este iposibil#. An$aBatorul nu are
!reptul !e a cere !e la an$aBat !ocuente pre-entarea c#rora este inter-is# !e Le$e.
2.3 Planiicarea i reali(area produc)iei
Deci !up# ne pute !a seaa "oarte u or SantAr SRL este o interprin!ere care
pro!uce strictul necesar spre ,Gn-are? se pro!uc ns# i ar"# pentru orice e,entualitate care se
p#strea-# la !epo-it. Interprin!erea F.P.C. SantAr SRL "olose te pentru $estiunea n
nuerar a pro!uselor interprin!erii pro$raa cu !enuirea *C F Anali-a Contabil# E<E? n care
este e,i!en iat ce pro!use i cGte sunt la oentul !at?n ca-ul n care pro!usele sunt pe s"Gr ite
ena$erul pe ,Gn-#ri coan!# pro!ucerea pro!uselor noi.
Cn continuare ,o anali-a Fi$. ).3.*. n care ,o atra$e aten ia la cGte unit# i !e pro!use
sau creat? cGte au "ost ,Gn!ute i cGte au r#as pentru anul ,iitor.Nu ,o stu!ia ntra$a $a# !e
pro!use? ,o intro!uce n tabel tot tipul !e pro!use la #riea !e )4? anul stu!iat este *
ianuarie83* !ecebrie? ):*3 .
)
Fi$. ).3.*. Anali-a Creare F Reali-are a pro!uselor la D. )4 KAne<#L
Denumirea Debit 2!2 Debit 2!3 Credit 2!3 Debit 2!"
#utoia $incat )/.::: /:.::: E).::: 3(.:::
#utoia metalic 03.::: *?3:%.::: *?3*3.::: /%.:::
Adaus %incat &f'r'
filet(
)0.::: *:.::: *0.:::
Adaus %incat
&cu ! filet(
*%.::: E:.::: )0.::: 44.:::
Adaos )etalic
&Cu ! filet scurt(
4E.::: 3*:.::: )00.::: (/.:::
Adaos )etalic
&*'r' *ilet(
3E.::: 4/0.::: 4E%.::: 4).:::
*ilet **).::: /?0E3.::: /?/:*.::: )/%.:::
*ilet +ung
+,!
34%.::: 34%.:::
*ilet %incat 44.::: %::.::: 344.::: *::.:::
%gonuri **0.::: *?E3*.::: *?E4%.::: 0(.:::
%gonuri +,!3- 4.::: 4.:::
%gonuri %incate
+,!.-
)%.::: )%.:::
%gonuri %incate
&f'r' cu/la0(
3).::: 4:.::: (*.::: )*.:::
%gonuri )etalice
&f'r' cu/la0(
E).::: ):.::: ((.::: )(.:::
Ra ' %incat'
&I,33 cu filet(
4:.::: )*:.::: )%*.::: *0.:::
Ra ' )etalic' %(.::: ().::: (%.::: %%.:::
*+
&I,33 cu filet(
1otal E%%.::: *%?*/).::: *%?:)).::: 0:%.:::
Deci !up# cu se obser,# !up# tabela creat# !e autor procesul econoic este n stare
"oarte buna?tabelul a "ost creat !oar pentru ariea !e )4 ns# n ane<e sunt !atele pentru
toate #riile !isponibile?noi a !at !oar e<eplu !e !i"erite pro!use la o sin$ur# #rie?
pentru o !escriere ai ,ast# ,e!e i Ane<ele.
%.* Mana"ementul calit!)ii produc)iei +ser'iciilor, n cadrul
F.P.C.SANTARM S.R.L
Mana$eentul calit# ii s8a !e-,oltat !e8a lun$ul tipului raspun-Gn! la ne,oile
or$ani-a iilor 2"irelor3? ne,oi ap#rute prin !inaica e,olu iei la ni,el socioeconoic i
cultural.
Mana$eentul calita ii s8a practicat i se practic#? construin! un siste !e ana$eent
al calit# ii care i i tra$e se,a !in opt principii "un!aentale.
Toat# aceast# cultur# a ana$eentului calit# ii este la aceasta or# concreti-at# n
ntrea$a lue prin practicarea ana$eentului calit# ii a a cu este cerut intr8o serie !e
stan!ar!e !e,enite treptat stan!ar!e interna ionale. Stan!ar!ul care e<plic# principiile
"un!aentale i care !e"ine te o serie !e tereni speci"ici este stan!ar!ul international IS7
0:::A stan!ar!ul care enun a cerintele pentru un siste !e ana$eent al calit# ii se nue te
IS7 0::*A stan!ar!ul care $Di!ea-# o!ul !e au!itare a sisteelor !e ana$eent se nue te
IS7 *0:**? iar stan!ar!ul care $Di!ea-a spre succes se nue te IS7 0::%.K3L
=<isten a acestor stan!ar!e constituie un aButor nepre uit pentru or$ani-a iile !in
intrea$a lue !eoarece in"ora iile puse la !ispo-i ia ana$erilor sunt cele ai bune? scutn!
or$ani-a iile !e e"ortul !e a le re!escoperi sin$ure. A,antaBele sunt ultiple.
7r$ani-a iile pot a!opta aceste stan!ar!e? pot ipleenta un siste !e ana$eent al
calit# ii? pot certi"ica un ast"el !e siste i pot aspira la e<celen a n calitate urGn! cele ai
bune practici? a a cu o "ace SantAr SRL . Cn $eneral la SantAr SRL toate pro!usele !e
"aian # i ceraic# au stan!ar!ul IS7 0::* care este con"irat i !e certi"icatele e!icale care
**
sunt ata ate !e pro!usul anuit. e,ile au Sta!ar!ul rusesc care poate "i ,eri"icat? la "el i
pro!usele "abricate !e interprin!ere au acela i &7ST ca la e,ile ruse ti !eoarece sunt
pro!use cu acea i teDnic# !e pro!ucere.

Toate pro!usele acDi-i1ionate trebuie s# "ie ,eri"icare nainte !e a "i acceptate.
9eri"icarea calit#1ii se poate "ace@
8 Prin inspec1ie 2,i-ual#? !iensional#? ncerc#ri !e copo-i1ie sau "unc1ionale3A
8 Pe ba-a !ocuentelor nso1itoare care pot con1ine >i un certi"icat !e con"oritate
eliberat !e "urni-or sau !e un or$an in!epen!entA
8 =ste necesar s# e<iste $aran1ii !epline asupra autenticit#1ii !atelor.
In!i"erent !e eto!#? "oarte iportant# este natura pro!usului >i iplica1iile sale asupra locului
n care ,a "i utili-at !eoarece !e locul i "elul n care ,a "i "olosit !epin!e cGt !e ult pro!usul
,a "unc iona.
Pre,e!erile re"eritoare la ,eri"icarea pro!usului trebuiesc "oarte clar !eonstrate n
coan!a !e apro,i-ionare >i c# sisteul !e ,eri"icare a "ost acceptat !e coun acor! ntre
bene"iciar >i "urni-or proce!ur# obli$atorie.
SN7TT@ Stan!ar!ele IS7 0::: speci"ic# clar c# "urni-orul nu trebuie s# se ul1ueasc# cu o
,eri"icare "#cut# !e bene"iciar la se!iul s#u. Responsabilitatea pentru pro!usul "urni-at re,ine n
totalitate "urni-orului.
%.- Acti'itatea de mar.etin" a ntreprinderii
Secolul UU s8a i!enti"icat cu o a!e,#rat# .e<plo-ie a ser,iciilor !atorat# ai ultor
cau-e.
/ prim! cau(! a "ost cre>terea "#r# prece!ent a concuren1ei n !oe8niul bunurilor !e
lar$ consu care a !eterinat o politic# ino,atoare a o"ertan81ilor n ceea ce pri,e>te ,oluul >i
structura ser,iciilor. Necesitatea cre#rii unui a,antaB copetiti, a !eterinat banali-area
*2
ser,iciilor clasice care nso1eau actul !e ,Gn-are8cup#rare? ap#rGn! o"erte tot ai so"isticate !e
ser,icii nso1i8toare.
/ a doua cau(! a "ost o!i"icarea $usturilor >i coportaentului !e cup#rare ale
clien1ilor care nu ai sunt ul1ui1i !e satis"acerea ne,oilor !e ba-#. =i solicit# n "apt nu
bunuri ci "acilit#1i care s# le "ac# acDi-i1ia u>oar# >i pl#cut#. Ser,iciile !e,in ast"el un eleent !e
"on! al calit#1ii pro!usului. =le "ac !e "apt trecerea !e la pro!usul $eneric la pro!usul a>teptat.
/ a treia cau(! o constituie procesul !e $lobali-are a pie1elor? proces ine,itabil?
ire,ersibil >i a!uc#tor atGt !e oportunit#1i cGt >i !e aenin1#ri. Libe8ra circula1ie a in"ora1iilor >i
persoanelor n a"ara $rani1elor na1ionale a con!us la l#r$irea cGpului !e ale$ere al
consuatorului. TeDnolo$iile ITVC "acilitea8-# accesul consuatorilor la o"erte >i obli$#
pro!uc#torii >i coercian1ii s# !i,ersi"ice >i s# ri!ice ni,elul calitati, al ser,iciilor la ni,elul
stan!ar!elor europene >i on!iale. Iau un a,Gnt !eosebit ser,iciile !estinate instruirii? "or#rii?
n$riBirilor !e s#n#tate? ser,iciile !e turis >i re"acere a capacit#1ii !e unc#? ser,iciile !e
transport persoane >i #r"uri.
A a cu Me!iul =conoic este ntr8o continu# scDibare? s8a scDibat i ar5etin$ul
interprin!erii .SantAr SRL !eoarece tot ai !es se ata>ea-# cu,Gntul ar5etin$ >i altor
ser,icii cu ar "i construc1ii? consultan1#? repara1ii.Cn interprin!erea F.P.C .SantAr SRL
e<ist# !ou# tipuri !e ar5etin$ pe care e<plica ai !etaliat@
Mar.etin" Intern 8 asi$ur# preisele unor presta1ii apropiate !e ni,elul a>tept#rilor
clien1ilor. =l const# n "olosirea eto!elor >i teDnicilor !e ar5etin$ n selec1ia
"urni-orilor? recrutarea? "orarea? per"ec1ionarea >i oti,area personalului. Practic
,iitorii an$aBa1i sunt trata1i ca >i .clien1i poten1iali "olosin!use eto!ele cercet#rii !e
ar5etin$. 7 alt# latur# a ar5etin$ului intern o constituie procesul !e counicare8
proo,are a obiecti,elor reie>ite !in isiunea "irei !e ser,icii ast"el ncGt strate$iile s#
"ie concepute printr8o participare lar$# a personalului >i o cointeresare a acestuia n
crearea unei o"erte !e calitate n optica satis"acerii clientului.
Mar.etin" 01tern 8 nuit >i .ar5etin$ul ser,iciilor proise este corespon!entul
ar5etin$ului clasic !e o"ert# >i cuprin!e toate acti,it#1ile? ecDipaentele >i resursele
uane an$renate ntr8un ecanis "unc1ional care s# asi$ure satis"acerea ne,oilor !e
ser,icii ale consuatorului n con!i1ii !e e"icien1# econoic# >i social#. Mar5etin$ul
e<ter n acela i oent este i Qebsite8ul SantAr SRL n care sunt pro!usele
interprin!erii i pricelist8urile pentru ele? !eci cup#r#torul poate !eci!e !e acas# !ac# s#
*3
procure !e aici sau !in alt# parte pro!usele !e care are necesitate. Cn ):** pentru
cDeltuieli coerciale 2ar5etin$?publicitate3 sau alocat *%)?44).(( MDL ? !eci
SantAr SRL cDeltuie sue ari pentru a i en ine po-i ia pe pia a local#.
La oentul !at F.P.C SantAr SRL !ispune !e o Concuren ! Perect! !eoarece un
cup#r#tor or!inar se uit# la toate interprin!erile i cea care are balansul ai bun pre F calitate
c ti$#? !eoarece la SantAr SRL pro!usele create !e interprin!erea !at# nu au o ia$ine
"oarte "ruoas# ns# pro!usele sunt calitati,e i la pre uri accesibile. Principalul concurent la
oentul !at este S.A Rostal care !ispune !e acelea i pro!use care le crea-# i SantAr
SRL ? !oar c# sunt ai "ruoase la ia$ine i pre ului este ai ri!icat !atorit# iportului !in
RoGnia? !eoarece !up# cu ti S.A Rostal CDi in#u este o "ranci-# !e la S.A Rostal
RoGnia.
La "el i cu e,ile !e P9C i PPR ? !ac# unele pro!use nu sunt $#site n interiorul
interprin!erii ena$erii pe ,Gn-#ri "oarte aabil s"#tuiesc cup#r#torul s# intre la Man 7pera
sau +niplast SRL? un!e se $#sesc ai ulte !etalii !e acest tipaB.
SantAr SRL propune un ansablu are !e pre uri pentru !i"erite clase ale popula iei?
!eoarece !up# cu pute "oarte siplu s# ne !# seaa nu orice cup#r#tor ,a procura un
aestec#tor pentru baie care cost# 3::: MDL ?interprin!erea propune pre uri pentru toate
clasele? ns# e siplu !e n eles c# pro!usele ai ie"tine sunt i ai pu in calitati,e. .SantAr
SRL propune ai ulte o!alit# i !e acDitare a pro!uselor acDi-i ionate? cea ai "olosit#
o!alitate 2pe parcursul practicii noastre3 a "ost trans"erul? ns# n acela i oent i "oarte
ul i cup#r#tori acDitau casD.
Rela iile contractuale cu "urni-orii !e #r"uri sunt "oarte siple? cup#r#torul la oentul
!at .SantAr SRL procur# pro!usele la pre uri !e la pro!uc#tor !up# care pune un suprapre
care s# acor!e pro"itul interprin!erii? i pe parcursul tipului n !epen!en # !e cGt !e tare este
cuparat pro!usul se ai procur# o cantitate anuit# !e pro!us? calculat# !e Directorul
Coercial care pre,e!e ca interprin!erea s# nu "ie in !e"icit.

*4
%.2 Anali(a S.3./.T.
Tabelul ).(.*. Anali-a S.6.7.T.
Puncte Tari Puncte Sla$e
*5
Pre uri accesibileA
(E !e ani pe pia a Republicii Mol!o,aA
Calitatea Pro!uselor corespun!e cerin elor
consuatorilorA
Concuren # per"ect#A
&asirea pro!uselor !e la e,i pentru
canali-are pGn# la ntrea$a caer# !e baieA
Se!iu Stabil.
9aria ia pro!uselor slab#A
Pu in spa iu pentru a ,aria
pro!useleA
Lipsa ateriei prie autoDtoneA
Mena$eri pe ,Gn-#ri incepn! !e la
,Grsta !e 4: ani F a a nuita .ol!
scDool "#r# abilit# i !e con,in$ereA
Nesatis"acerea necesit# ii
cup#r#torului.
Riscuri /portunit! i
Apari ia noilor concuren iA
Cre>terea pre1urilor la aterie pri# >i
resurse ener$eticeA
Sistea politic# instabil# !in 1ar#A
De-interesarea cup#r#torilorRpartenerilor
!e teren lun$A
Acuularea personalului necali"icat
2personalul tn#r tie a con,in$e? ns# are
pu ine cuno tin e n !oeniul construc iei3
Posibilit#1i !e a l#r$i pia1a !e
!es"acereA
Men1inerea po-i1iilor pe pia1#
intern# >i e<tern#A
Apari1ia "urni-orilor !e aterie
pri# n Republica Mol!o,aA
An$aBarea personalului cali"icat2!e
,Grst# e!ie3
Iportarea a #r"urilor n ,aria ie
ai are !ecGt cea ini ial#.
Capitolul III. Dia"nosticul economico4inanciar al F.P.C.SANTARM S.R.L
Cn tabelul !e ai Bos ,o ar#ta !inaica in!icatorilor !e ba-# ai F.P.C.SANTARM
S.R.L pentru perioa!a anilor )::E8):*).
Tabelul 3.*. In!icatorii !e ba-# la F.P.C.SANTARM S.R.L
*6
Nr. In!icatorii )::E ):*) Abaterea abs. "a1#
!e an )::E
* 9oluul pro!uc1iei n pre1uri curente? ii lei 4:(0?%% 0:**?E: W30%)?)(
) Ritmul de cretere fa de anul de baz, % 100 177,77 + 77,77
3 Costul pro!uc1ie ar"#? ii lei %3)*?4E /*/(?E4 W3/(4?*/
% Ritmul de cretere fa de anul de baz, % 100 189,44 +89,44
4 CDeltuieli la * leu PM? lei :?/4 :?0* W:?:(
( Ritmul de cretere fa de anul de baz, % 100 1,07 +7,06
E 9Gn-#ri net? ii lei ()%(?3) ***0)?E: W%0%(?3/
/ Ritmul de cretere fa de anul de baz, % 100 179,19 +79,19
0 Costul ,Gn-#rilor? ii lei %%%E?*0 (((E?*E W))*0?0/
*: Ritmul de cretere fa de anul de baz, % 100 149,91 +49,91
** Pro"it brut? ii lei *E00?*3 %4)4?43 W)E)(?%:
*) Ritmul de cretere fa de anul de baz, % 100 251,5 +51,5
*3 Pro"it net 2 pier!ere net#3? ii lei E0)?3( *//0?0( W*:0E?(:
*% Ritmul de cretere fa de anul de baz, % 100 150,18 +50,18
*4 CDeltuieli la * leu ,Gn-#ri? lei :?E* :?(: 8:?**
*( Ritmul de cretere fa de anul de baz, % 100 86,51 !15,49
*E Salariul e!iu lunar? lei **/0?0* *(3%?*E W%%%?)(
*/ Ritmul de cretere fa de anul de baz, % 100 17,4 +7,4
*0 Nr. e!iu scriptic al salaria1ilor? persoane 0 33 W)%
): Ritmul de cretere fa de anul de baz, % 100 226,2 +126,2
)* Fon!ul !e salari-are? ii lei )E*?3: /%3?)3 W4E*?03
)) Ritmul de cretere fa de anul de baz, % 100 10,81 +210,81
)3 Pro!ucti,itatea uncii 2CA3? ii lei )((?/* ):0?4E 84E?)%
)% Ritmul de cretere fa de anul de baz, % 100 78,55 !21,45
)4 Rentabilitatea ,Gn-#rilor? X )/?/: %:?%3 W**?(3
)( Ritmul de cretere fa de anul de baz, % 100 140,8 +40,8
Dac# anali-# !atele !in tabel ,e!e c# atGt ,oluul pro!uc1iei ar"# cGt >i ,Gn-#rile nete
au ten!in1a $eneral# !e cre>tere? cu 30%)?)( ii lei 2cu EE?EEX3 >i cu %0%(?3/ ii lei 2E0?*0X3
respecti,? coparati, cu anul )::E. Costul pro!uc1iei ar"# !e aseenea a crescut coparati,
cu anul )::E cu 3/(4?*/ ii lei 2cu /0?%%X3? ceea ce se !atorea-# #ririi ,oluelor !e
pro!uc1ie >i a cre>terii pre1urilor la ateriale !e ba-# >i au<iliare. Costul ,Gn-#rilor au ten!in1#
!e cre>tere? coparati, cu anul )::E? obser,# #rirea lor cu ))*0?0/ ii lei 2E0?*0X3.
Dac# anali-# cDeltuielile la un leu PM >i cDeltuielile la * leu ,Gn-#ri? obser,# c#
priele s8au aBorat cu E?:( X pe cGn! altele s8au ic>orat cu *4?%0X. Acest "apt poate "i !in
cau-a ca costul pro!uc1iei ar"# a crescut ai repe!e !ecGt ,oluele pro!uc1iei ar"# n pre1uri
curente? iar n cDeltuielile l a * leu ,Gn-#ri nu sunt incluse cDeltuielile !e perioa!#.
+n "actor po-iti, este atGt cre>terea nu#rului !e an$aBa1i cu ): persoane cGt >i cre>terea
salariului e!iu lunar al acestora cu %%%?)( lei 2 3E?3%X3? !eoarece "ir# >i l#r$e>te ,oluele
!e pro!ucere >i !e coerciali-are a #r"urilor iportate? creea-# noi locuri !e unc#? >i
oti,ea-# personalul ast"el ncGt re-ultatele sa creasc#.
Cns# !ac# anali-# pro"itul brut >i net? obser,# c# ace>tia au ten!in1# !e cre>tere priul a
crescut cu )E)(?% ii lei 2 cu 4*?43X3? iar al !oilea cu *:0E?( ii lei 24:?*/X3? ceea ce se
*'
aprecia-# po-iti,. Cn ura anali-#rii !etaliate a tabelului a obser,at c# F.P.C .SantAr SRL
are o pro"itabilitate care nu trece o!at# cu tipul ci cre te a!unn! un pro"it bun pentru o
interprin!ere care se a"l# pe pia a Republicii Mol!o,a !e (E !e ani i nu a su"erit !e ic orare a
cup#r#torilor i cointeres#rii lor "a # !e aceast# interprin!ere? ceea ce !eonstrea-# c#
interprin!erea !at# este obil# i se scDib# con"or cerin elor cup#r#torilor or!inari?
.SantAr SRL a sus inut testul !e capabilitate n "a a concuren ilor i a !eostrat c# nu ,a
l#s# postul ocupat pe pia a na ional#.
Cn continuare ,o pre-enta Tabelul 3.). n care ,o intro!uce pro"itul pentru anii ):*:8):**
i ni te cDeltuieli.
Tabelul 3.) Pro"itul ):*:8):** i cDeltuieli. K;alansul Anual ):**8):*)L
Nr. Indicatori %5&5 %5&& Dieren a
* Proit *0?4%/?*0).*: */?E0*?(33.)/ E4(.44/?/)
) C6eltuieli Comerciale
+pu$licitatea,
4%?*3:.*0 *%)?44).(( 8//?%)).%E
3 C6eltuieli Administrati'e
+Securitatea7Repara ii7Amorti(are
,
3?(()?%/0.E/ %?*%%?34).4: 8%/*?/().E)
% Alte c6eltuieli /pera ionale )3E?E(4.): )43?(3E.44 8*4?/E).34
4 C6eltuieli Financiare E)%?:%*.0/ *?::E?:00.4/ 8)/3?:4E.(:
Total
)%?))(?(*0.)4 )%?330?)E4.4E
*(
Dac# atra$e aten ie la In!icatorii !in tabel obser,# ca !i"eren a nu este atGt !e are?
!up# parerea noastr# n ):** sau "#cut ni te cDeltuieli a!#u$#toare care nu au "ost
rabursate?cDeltuielile nu erau atGt !e ari pro"itul era apro<iati, acela i "#r# inusuri.
Fi". 8.& Dia"rama C6eltuielilor %5&54%5&&
Pentru o anali-are ai !etaliat# a creat Fi$ 3.* Dia$raa CDeltuielilor ):*:8):** n care
se poate "oarte bine "i obser,at c# interprin!erea e<act la toate cDeltuielile a cDeltuit sue ai
are care nu sau rabursat? !e i !oar cu pu in !ar pro!usele nu au "ost la "el !e intrebate ca n
):*:.
Cns# !ac# atra$e aten ie la Tabelul 3.*. In!icatorii !e ba-# la F.P.C.SANTARM S.R.L
obser,# ca "a # !e anul !e ba-# 2)::E3 stu!iat interprin!erea i8a ri!icat rentabilitatea 2cu
%:?3/ X3 i cel ai probabil acest lucru a a,ut loc !in cau-a scDib#rii ena$entului i
oti,#rii personalului? !eoarece acu !ac# un ena$er pe ,Gn-#ri reali-ea-# ai ulte pro!use
!ect e!ia lunar8anual# 2!ec#t sua !at#3 el este r#spl#tit cu un procentaB oarecare !e
suprasalariu.
Cn ura tuturor stu!iilor asupra F.P.C.SANTARM S.R.L a r#as cu i!eea c# in!i"erent
!e "aptul c# interprin!erea se a"l# pe pia # !e (E !e ani i a su"erit o p#r ire a teritoriului i
personalului ea nu i8a pier!ut poten ialii cup#r#tori i in"luen a asupra pie ii interioare a
Republicii Mol!o,a? p#strn! autoritatea i pro!usele sale unice.
*)

Capitolul I9. Implementarea principiilor administr!rii corporati'e n F.P.C.
SANTARM S.R.L
2+
=>ecurile arilor corpora1ii au accentuat iportan1a unei bune a!inistr#ri corporati,e >i
au !eonstrat c# a!inistrarea corporati,# ina!ec,at#? cDiar >i n con!i1iile unei econoii !e
pia1# !e-,oltat#? poate a"ecta "oarte serios atGt ac1ionariatul? persoanele. A!inistrarea
corporati,# F preis# a transparen1ei >i pre,enirii corup1iei interesate 2cre!itorii? statul?
in,estitorii? "urni-orii? consu#torii3? cGt >i bun#starea ultor p#turi ale popula1iei F an$aBa1ii?
!epun#torii? pensionarii. =ste !e rearcat c# probleele ap#rute ar "i a,ut ai pu1ine consecin1e
ne$ati,e? !ac# ar "i e<istat eto!e ai e"iciente !e control >i !e onitori-are a responsabilit#1ii
con!ucerii corpora1iilor >i a transparen1ei acti,it#1ii lor. =<eple !e acest $en sunt nueroase >i
n Republica Mol!o,a? !ac# ne ,o ainti !e e>ecurile !e pe pia1a !e capital.
=ste oare iportant# a!inistrarea corporati,# n 1#rile n curs !e !e-,oltareY Trebuie ea luat# n
,i-orul "actorilor !e !eci-ie ale copaniilor >i $u,ernatorilor acestor 1#riY
PGn# nu !eult pu1ini erau preocupa1i !e probleatica a!inistr#rii corporati,e? ea "iin! n
$eneral perceput# ca un oent iportant !oar pentru copaniile listate la bursele !e ,alori. Pe
!e alt# parte? copaniile ici care nu sunt listate la burs# >i constituie o bun# parte !in totalul
copaniilor pun la n!oial# necesitatea intro!ucerii stan!ar!elor !e a!inistrare corporati,# n
acti,itatea lor? oti,Gn! c# copaniile ici con1in un nu#r re!us !e ac1ionari >i intro!ucerea
principiilor !e a!inistrare corporati,# este costisitoare. Prin aceasta se e<plic# "aptul !e ce n
1#rile n curs !e !e-,oltare nu se acor!# o aten1ie cu,enit# probleelor le$ate !e calitatea
a!inistr#rii corporati,e >i ipleentarea principiilor respecti,e se !erulea-# ane,oios? n
pu1ine 1#ri n curs !e !e-,oltare aceast# proble# este n aten1ia "actorilor !e !eci-ie. =ste !e
en1ionat c# proce!urile ine"iciente !e a!inistrare corporati,# pre-int# un are pericol nu
nuai pentru corpora1ii aparte? ci >i pentru societate n ntre$ie.
7 copanie o!ern# !e a"aceri constituie o entitate contra!ictorie? !eoarece nu este
!e"initi,at cine trebuie s# "ie antrenat n a!inistrarea corporati,# >i cu trebuie s# "ie
!irec1ionate recopensele >i riscurile pri,in! acti,itatea ei. Pe !e o parte? copania este !oar un
ansablu !e acti,e? ,aloarea Bust# a c#rora poate "i e,aluat# prin intere!iul "lu<ului !e
nuerar? $enerat pentru ac1ionari? iar intro!ucerea unui control corporati, ri$uros se poate
consi!era nu nuai Busti"icabil !in punct !e ,e!ere al le$isla1iei? !ar >i sub aspect econoic?
ceea ce con!uce la cre>terea a,erii ac1ionarilor >i la reanieri !e personal n ca-ul cGn! acti,ea-#
ana$eri neper"oran1i. Pe !e alt# parte? copania constituie o coponent# a unui inte$ru
social? care se caracteri-ea-# prin intersec1ia intereselor nu nuai a ac1ionarilor >i ana$erilor? ci
>i ale an$aBa1ilor? b#ncilor? precu >i ale ntre$ii societ#1i ci,ile.
2*
7 iportan1# !eosebit# au rela1iile !intre ac1ionari >i ana$erii copaniilor? !eoarece !e
ulte ori interesele lor pot "i !i"erite. Ac1ionarii !oresc pro"ituri nete >i !i,i!en!e cGt ai ari?
un control ri$uros al !eci-iilor consiliului societ#1ii >i ana$erilor? cre>terea ,alorii ac1iunilor !e
care !ispun ? n tip ce ana$erii !oresc o putere !e !eci-ie >i !e ne$ociere ai are? salarii
ri!icate? preii >i recopense? participa1ii la capitalul copaniei. Salaria1ii? la rGn!ul lor? !oresc
locuri !e unc# si$ure? reunera1ii stabile >i ri!icate. Rolul a!inistr#rii corporati,e const# n
ecDilibrarea acestor interese prin !e"inirea clar# a responsabilit#1ilor con!ucerii copaniilor?
intro!ucerea co!urilor !e a!inistrare corporati,#? trataentul ecDitabil al tuturor ac1ionarilor?
in!i"erent !e cota pe care o !e1in? asi$urarea transparen1ei tran-ac1iilor !e propor1ii >i a
con"lictelor !e interese n "a1a a!un#rii
$enerale a ac1ionarilor.K(?p. EL
Con"or Monitorului 7"icial KE? Cap. III Art.*EL Societatea cu r#spun!ere liitat#
repre-int# nterprin!eri "on!ate !e !ou# i ai ulte persoane Buri!ice i 2sau3 persoane "i-ice?
care i8au asociat bunurile n scopul !es"# ur#rii n coun a unei acti,it# i !e antreprenoriat?sub
aceea i "ir#? n ba-a contractului !e constituire 2!e societate3 i a statutului.
Capitalul statutar 2social3 subscris al societ# ii este !i,i-at n cote 2p#r i3 subscrise ale
asocia ilor. Drept !ocuente ce con"ir# !repturile asocia ilor asupra cotelor subscrise sunt @ n
ca!rul societ# ii cu r#spun!ere liitat# F a!e,erin a cotei !e participa ie.

Anali-Gn! Statutul F.P.C.SANTARM S.R.L a n eles "aptul ca !irectorul $eneral nu
este posesorul pacDetului prioritar !e ac iuni a nterprin!erii ci un siplu asociat cu un nu#r
oarecare !e ac iuni. Con"or Statutului la !ata constituirii Societ# ii? capitalul social a "ost
*%:): MDA @
Sio, 9la!iir 2Director &eneral3 F E:: lei? 4X
M7NTT=ZSAN F *33):? 04X
Ca s# nu r#Gne n ur# cu in"ora ia a stu!iat ce interprin!ere este M7NTT=ZSAN
S.A i care sunt ocupa iile sale prioritare .
Zol!in$ MontteDsan SA o"era ser,icii aproape tuturor ntreprin!erilor !in republic#@
construirea priei linii !e troleibu-e !in capitala Mol!o,ei >i a ape!uctului ce apro,i-ionea-#
CDi>in#ul cu ap# !in Nistru. in anul *00/? [MontteDsan\ a "ost reor$ani-at n societate pe
22
ac1iuni? ntrunin! / substructuri >i e"ectuGn! cele ai cople<e >i ,ariate lucr#ri@ instalarea si
asi$urarea teDnic# a sisteelor !e nc#l-ire? a sisteelor !e $a-i"icare >i a celor !e apro,i-ionare
cu ap#.KE?Descriere !e CopanieL
Societatea cu r#spun!ere liitat# 2SRL3 este o societate coercial# cu personalitate
Buri!ic#?al c#rei capital social este !i,i-at n p#r1i sociale con"or actului !e constituire >i ale
c#rei obli$a1ii sunt $arantate cu patrioniul societ#1ii.Societatea poate "i "on!at# !e una sau !e
ai ulte persoane? nu#rul a<i !e asocia1i constituin! 4: !e persoane. Capitalul social
ini necesar pentru nre$istrarea societ#1ii cu r#spun!ere liitat#
este !e 4%:: lei.K4? p. /:L
Cn Tabelul %.* ,o anali-a bene"iciile Societ# ii cu r#spun!ere liitat# i !e-a,antaBele
acestei "ore or$ani-atorico8Buri!ice.
Tabelul %.* A,antaBele i !ea,antaBele Societ# ii cu r#spun!ere liitat#
Fora ]uri!ic# A,antaBele De-a,antaBele
Societatea cu r#spun!ere
liitat# 2SRL3
Relati, u or !e "oratA
9olu ai are !e capitalA
Statut !e"init le$alA
Riscuri Financiare ai iciA
Con!ucere relati, sipl#A
R#spun!ere asocia ilor n
liita cotei lor.
=<isten a obli$atorie
a capitalului socialA
Posibilitatea apari iei
unor !e-acor!uri ntre
asocia iA
Di"icult# i relati,e n
ob inerea unor sue
!e capital.
Cn ura stu!ierii ai !etaliate a Cnterprin!erii F.P.C.SANTARM S.R.L a e,i!en iat
"aptul c# nterprin!erea coinci!e totalente cerin elor pentru SRL i are un nu#r !e personal
care coinci!e cerin elor pentru CMM. Interprin!erea nu !ep# e te sua !e 4: !e asocia i ci
in,ers are pu ini i nuarul !e personal la oent iatriculat este n sua !e 33 persoane care
nu !ep# e te nu#rul !e %0 a!isibil pentru CMM..
7 anali-# ai !etaliat# a ipleentarii principiilor a!inistr#rii corporati,e n
F.P.C.SANTARM S.R.L o ,o stu!ia n Te-a !e Licen #? !ar ca prei-# pute a!#u$a "aptul
23
c# aceast# interpri!ere ic# la pria ,e!ere a ,enituri ari ceea ce ne "ace ai cointeresa i n
$#sirea a,antaBelor acestui tipaB !e ;usiness.
Conclu(ii i recomand!ri
Cn ura reali-#rii Practicii !e Licent# la F.P.C.SANTARM S.R.L a aBuns la ur#toarele
conclu-ii @
F.P.C.SANTARM S.R.L este pro"itabil# cu *4*?43X 2):*)3 ai ult !ecGt in )::E?
pro"it brut.
Salariul e!iu lunar sa ri!icat cu 3E?3%X !in )::E pn# n anul ):*)?ceea ce
!eonstrea-# c# a!inistra ia se $in!e te la bene"iciul personalului.
Nr. De salaria i a crescut cu )% !e persoane 2):*)3 "a # !e anul )::E? !eoarece "ir# >i
l#r$e>te ,oluele !e pro!ucere >i !e coerciali-are a #r"urilor iportate? creea-# noi
locuri !e unc#? >i oti,ea-# personalul ast"el ncGt re-ultatele sa creasc# i n acela i
oent i8a ipus pre-en a pe pia a Republicii Mol!o,a.
Rentabilitatea ,Gn-#rilor a crescut cu %:?3/X 2):*)3 "a # !e anul )::E?ceea ce
!eonstrea-# c# n continuare F.P.C.SANTARM S.R.L este o a"acere rentabil# i
a!uce pro"it !en !e o copanie care este pe pia a na ional# !e (E !e ani.
F.P.C.SANTARM S.R.L !ispune !e un personal care lucrea-# ai ult !e 3: !e ani?
bine cunoscatori ai pro"esiei sale care o!at# cu o!erni-area necesit# o!i"ic#ri i
instruc ii noi pentru uncitorii capabili.
Fira !e pro!uc1ie >i coer1 .SANTARM S.R.L. a "ost nre$istrat# la ) aprilie *00/ >i
este succesoarea HDirec1iei !e pro!ucere >i copletare teDnolo$ic#H? trustul
HMol!santeDontaBH 2S.A. HMontteDsanH3 in"iin1at in au$ust *0%E.
Societatea cu r#spun!ere liitata HSANTARMH repre-int# cel ai are "urni-or !e pe
pia1a Republicii Mol!o,a a unor aseenea pro!use precu@ orice tipuri !e 1e,i 2"itin$uri
>i piese "asonate? 1e,i !reptun$Diulare3 pentru sisteele !e apro,i-ionare cu apa >i $a-e?
24
coponente pentru sisteele con!uctei !e apa >i canali-are? coponente pentru
sisteele con!uctei !e $a- >i sisteele !e inc#l-ire autonoa? pre"abricate !in etal?
teDnica sanitar#? ateriale teDnico8sanitare? accesorii pentru b#i? toate tipurile !e
calori"ere >i !ispo-iti,e !e inc#l-ire? etc.
Se!iul interprin!erii este 8 Republica Mol!o,a MD8):)3? un. CDi>in#u str. +-inelor E/?
tel. !e contact %E 3( ::A%E )( )4? "a< %E )( 4)?e8ail in"oPsantar.!? Qebsite @
QQQ.santar.!. La aceste Nr. !e contact se poate !e apelat pe parcursul -ilei !e lucru
i !e ntrebat price8ul la pro!usul !e care a,e necesitate cGt i cantit# ile !isponibile n
!epo-itele nterprin!erii.
Con!ucerea interprin!erii este "oarte sipl# copus# !in @ Directorul &eneral? Director
Coercial? Secretar#RInspector? Contabil e"? In$iner ateriale !e construc ie? In$iner
teDnica securit# ii i ocrotire e!iului.
F.P.C.SANTARM S.R.L iport# i coerciali-ea-# !oar pro!use !e calitate nalt# i
la stan!arte =uropene?Ruse 2on!iale3? ele "iin! certi"icate cDiar i prin !ocuente la
e!icii !in ar# 2c#-ile !e baie3.
Ca s# nu e,i!en ie- nterprin!erea !oar prin lucruri bune ,oi e<pune i ni te neaBunsuri care par
siple nsa au e"ect are asupra ana$entului i e"icacit# ii pro!ucerii F ,Gn-#rii pro!uselor
F.P.C.SANTARM S.R.L? aceste neaBunsuri sunt@
Di'ersitatea mic! a produselor F cu toate c# nterprin!erea !ispune !e o $a# are !e
pro!use ea nu satis"ace cerin ele ultor persoane? este ca un "el !e strictul necesar.
01emplu : Cn sec iunile !e coerciali-are sunt la,uare? ns# nu sunt la,uare "#r# picioru
i la,uare care se pun n col !e caer#. Pe parcursul practicii nu a "ost !oar o sin$ur#
persoan# care ntreba !e a a tipaB !e pro!use? !eci ca conclu-ie !eo!at# 8*?) poten iali
cup#r#tori. Cn acest ca- Directorul Coercial ar "i trebuit s# iporte ni te la,uare !e
acest tipaB? cDiar !ac# n cantitate ic#? orce ena$er pe ,Gn-#ri tie c# !orin a
cup#r#torului trebuie satis"#cut#.
;nterprinderea nu are Mi<loace de transport personale F ceea ce crea-# !i"icult# i
pentru cup#r#torul care nu are cu ce transporta pro!usul procurat. Ca o!alitate !e
re-ol,are a acestei problee ar "i putut "i procurate iBloacele necesare i s# se acor!e
transportarea n scDibul unui pro"it n ura transport#rii.
25
Pe teritoriul sec iunilor comerciale nu este mu(ic! F cu toate c# nu este obli$atoriu? !ar
cup#r#torul se site presat n lini te i nu poate cu$eta creati, asupra "aptului cu ar "i
pro!usul cela sau #sta n casa lui. Cn acela i oent u-ica lini te te i aBut#
personalul s# parcur$# -iua ai bine i s# "ie n !ispo-i ie ai bun#? cGt i "aptul c#i
suport# n a "i aabili.
F.P.C.SANTARM S.R.L nu dispune de destul spa iu pentru a e'iden ia toate
produsele F acest "apt este probabil cel ai are neaBuns al nterprin!erii? !eoarece ulte
pro!use sunt ata ate n locuri pu in ,i-ibile i !ac# cup#r#torul este ai restrGns i nu
intreab# este "oarte probabil c# nu ,a procura pro!usul necesar lui? ceea ce ,a !uce la
inusuri !e pro"it pentru interprin!ere. Aceasta proble# este u or re$labil# !atorit#
"aptului c# nterprin!erea F.P.C.SANTARM S.R.L !# n cDirie un un spa iu
al#turat?!ar probabil ei nu pot "ace scDibari pentru c# e<ist# un contract !e cDirie sau
pur i siplu le con,ine a a cu este.
#ibliografia
Surse 0lectronice :
*. Dttp@RRQi5iapia.or$R*:*)*40(RroRSRL8Santar8XC4X0Fi8SRL89esartis8"osta8u-in
XC%X/38!e8Sei"abricate8teDnico8sanitare8a8SA8MontteDsan
). Dttp@RR!.5opass.coRcRsantar8srl8"pcR!::%3%:R
3. Dttp@RRQQQ.ana$eentul8calitatii.roR
4# Dttp@RRQQQ.securities.coRPublicRcopan^8
pro"ileRMDRZol!in$_MontteDsan_SA_ro_)34443/.Dtl
Contri$u ii n re'iste7 lucr!ri tiin iice i n materialele simpo(ioanelor:
4. ;u$aian N. .a. Antreprenoriat @ Ini iere n a"aceri. CDi in#u. Le,i # An$ela . ):*:. 3%(
p.
(. Pn-ari S. i Spinei I. A!inistrarea corporati,# F preis# a transparen ei i pre,enirii
corup iei. CDi in#u. ;ons 7""ices. )::%. // p
26
Le"i7 =ot!rri de #u'ern7 Re"ulamente:
E. Le$e pri,in! sus inerea sectorului nterprin!erilor ici i iBlocii? Nr. ):(8U9I !in
:E.:E.)::E. Cn onitorul 7"icial al Republicii Mol!o,a? )::(? nr. *)(8*3:R(:4? cu
o!i"ic#ri i coplet#ri.
(# Dttp@RRle<.Bustice.!Rin!e<.pDpYaction`,ieQV,ieQ`!ocVlan$`*Vi!`3*)E3E Le$ea
Pri,in! Societ# ile pe ac iuni.
2'
AN0>0
2(