Sunteți pe pagina 1din 6

Numele elevului Clasa .

VI
Romnia

1. Unde este situat Romnia si la ce mare are iesire?

..

2. Care sunt vecinii Romniei ?

.

3. Relieful Romniei

.
..
4.Clima Romniei
..
5. Rurile Romniei
..
.
. !o"ulatia Romniei


#.$rasele Romniei
ca"itala..
alte orase.
..
%. Ce resurse naturale are Romnia?


&.Industria Romniei

.

1'. ()ricultura Romniei
..
..
11. *rans"orturi

..
12. Ce +one vi+itea+, turistii -n Romnia?


13. Ce scritori. mu+icieni. "ictori. scul"tori .inventatori si oameni de stiint, romni
cunoasteti?

.
..

Romania este "rima /ar, din lume cu "roduc/ie de "etrol -nre)istrat, statistic 01%5#1. cu
e2"loat,ri -ntre v,ile rurilor !ra3ova 4i *rotu4.
Stiloul inventat de Petrache Poenaru a fost "rimul instrument de acest fel din lume.
Nicolae !aulescu a desco"erit in 1&22 3ormonul numit mai tar+iu insulina
5ermann 6ulius $7ert3 a fost unul dintre ",rin/ii fondatori ai rac3etei 4i astronauticii.
8mil Racovi/, a fost un savant. e2"lorator. s"eolo) 4i 7iolo) romn. considerat fondatorul
7ios"eolo)iei 0studiul faunei din su7teran 9 "e4teri 4i "n+e freatice de a",1.
Delta Dunrii 0344 :m;1. aflat, -n mare "arte -n <o7ro)ea. Romnia. i "arial -n Ucraina.
este a doua ca m,rime i cea mai 7ine conservat, dintre deltele euro"ene.<elta <un,rii a
intrat -n "atrimoniul mondial al UN8=C$ -n 1&&1. Aici se gasesc 1830 de specii de
copaci si plante, peste 2440 de specii de insecte, 91 de specii de moluste, 11 specii
de reptile, 10 specii de amfibieni, 320 de specii de pasari si 44 de specii de
mamifere, foarte multe dintre acestea fiind declarate specii unice si monumente ale
naturii. Si sa nu uitam ca in apele sale traiesc 133 de specii de pesti
>iserica Nea)r, din >ra4ov este cel mai mare loca4 de cult -n stil )otic din sud9estul 8uro"ei.
are o ca"acitate de 5.''' de "ersoane. m,soar, &' de metri lun)ime 4i 3# metri -n,l/ime iar
turnul crucii are 5 de metri. Construcia Bisericii a durat aproape 100 de ani, a nceput n
1377 i s-a inali!at n "urul anului 1#77$ Numele ori)inal al 7isericii. cunoscut, -n +ilele
noastre su7 numele de >iserica Nea)r,. este >iserica =fnta ?aria. Numele de >iserica
Nea)r, se datorea+a incendiului din 1%&.
Vlad *e"es 9 <racula@iind un "ersonaA nu numai istoric. ci si literar si folcloric voievodul a
fost ales de scriitorul >ram =to:er ca erou "rinci"al al romanului sau a"arut in anul 1%&#.
Vlad *e"es s9a nascut in orasul =i)3isoara. in *ransilvania in 1431. fiind mai tar+iu domnitor
al Vala3iei. *atal sau. Vlad <racul. a fost cavaler in $rdinul <ra)onului. ordin cavaleresc din
8stul 8uro"ei care avea ca sco" o"rirea e2tinderii Im"eriului $toman. !orecla B*e"esB i9a
fost atri7uita a7ia du"a moartea sa in 14#. din cau+a modului in care ii "ede"sea "e otomani.
tra)andu9i in tea"a. *ra)erea in tea"a era un mod de e2ecutie crud. victima fiind infi"ta intr9
un "ar ascutit. )ros cat 7ratul unui om. =e s"une des"re Vlad ca ii "laceau e2ecutiile in masa.
varfurile "arilor formand un fel de B"adureB. !entru a se 7ucura de aceste Bs"ectacoleB Vlad
o7isnuia sa or)ani+e+e os"aturi in fata celor care mureau in c3inuri.
<imitrie Cantemir este o fi)ura de ran) inalt in istoria noastra. <atorita celor 12 ani de
"ri7e)ie in Rusia. Cantemir a lasat o"erele care au facut faima lui in toata 8uro"a. "recum
Istoria Im"eriului $toman sau <escrierea ?oldovei. am7ele scrise in latineste 0iar ultima
destinata (cademiei din >erlin. al carei mem7ru fusese ales1.
( @e:ete tem"lom 0 >rassC1%rd&l' le(na('o)) te*plo*a. %% mDter 3oss+E. 22 mDter
s+Dles. a tornFa "edi) 5 mDter ma)as.
(+ eredetile) Na)F7oldo)ass+onFna: s+entelt tem"lom 13%5914## :G+Gtt D"Hlt. :DsI)Cti:us
stJlus7an. NevD7en a fe:ete Ael+I onnan ered. 3o)F 1%&97en. mi:or a 5a7s7ur)o:
fel)FEAtottK: a vKrost falait fe:etDre festette a :orom Ds a fHst. ( )FEAto)atKs o:a a+ volt. 3o)F
a s+Ks+o: ellene+tD: a csKs+Kri IrsD) felKllJtKsKt.
(+ itt talKl3atC tG77 mint s+K+ dara77Cl KllC t+r+, s!-n'e(('."te*&n't. a vKros :eres:edIi
adomKnFo+tK: a tem"lomna:.
( statis+ti:K: s+erint RomKnia a vilK) elsI olaA:itermelI ors+K)a. u)Fanis itt mKr 1%5#97en
fels+Jnre 3o+ta: 2#5 tonnKt 0a+ 8)FesHlt Lllamo:7an :Dt Dvvel :DsI77i a+ elsI fErKs1.
/ Duna-delta
( <una. mielItt elDrnD a @e:ete9ten)ert. 2%5# :ilomDter me)tDtele utKn 3Krom K)ra s+a:adM
le)na)Fo77 K)a a+ Ds+a:i C3ilia9K) N 11 :ilomDter 3oss+E. :G+D"en 3elFe+:edi: el a =ulina9
K) 3 :ilomDter 3oss+an. dDlre "edi) a =+ent)FGr)F9K)at talKlAu: a ma)a #' :ilomDteres
3oss+Kval .8 3Krom K) :G+Gtt s+Kmtalan mellD:K). csatorna. lK". nKdas. 3omo:dOne Ds erdI
al:otAa a+t a nGvDnF9 Ds KllatvilK)7an )a+da) terHletet. amit <una9deltKna: neve+Hn:. (
<una9delta 1&3% Cta Nem+eti !ar:. 1&&' Cta >ios+fDra Re+ervKtum. 1&&197en "edi) a
VilK)GrG:sD) rDs+DvD nFilvKnJtottK:
(+ elsI s+a7adalma+ott tGltItoll feltalKlKsa a romKn !oenaru nevD3e+ fO+Idi:. a:i 1%2#97en
:a"ta me) a s+a7adalmi Ao)ot e)F cserDl3etI "atronos tGltItollra @ranciaors+K)7an
/urel 0laicu erdDlFi romKn mDrnG:. feltalKlC. a re"HlDs e)Fi: EttGrIAe. 1&'&97en e)F
vitorlK+C re"HlI)D"et D"Jtett. amellFel tG77 re"HlDst 3aAtott vD)re. 1&'& Is+Dn >u:arest7e
:GltG+Gtt Ds el:e+dte elsI re"HlI)D"Dne:. a Vlaicu I9ne: a+ D"JtDsDt. (+ elsI re"HlDse:et e++el
a )D""el 1&1' AEniusK7an vD)e+te. 1&1197en me)D"Jtette a Vlaicu II9t. amellFel 1&1297en :Dt
Drmet nFert a+ aus+triai (s"ern7en rende+ett re"HlItalKl:o+Cn
Pi ne 3allott volna a 3Jres <ra:ulKrClQ ( vilK) le)3Jrese77 vKm"Jrs+ere"lIADt >ram =to:er Jr
s+er+I 1%&#97en me)Aelent re)DnFe 3o+ta lDtre. ( valCsK)7an a Vlad :eres+tnDv romKn
me)felelIAe a <racula. III. Vlad 9 5avasalfGld feAedelmi csalKdAKna: les+Krma+ottAa 9
feltDtele+Dse: s+erint :e)Fetlen em7er le3etett. 8+ a+ em7er vKlt ismerttD. mint RParC7a3E+C
VladS. s vD)Hl mint R<ra:ula )rCfS. mert ural:odKsa alatt mD) :is DrtD:O lo"KsDrt is :arC7a
3E+Ks AKrt. Pedvelt :Jn+Ksi mCds+erei :G+Gtt s+ere"elt a+ Dlve :arC7a 3E+atKs. testcson:JtKs.
nFE+atKs Ds N a+ e+e: utKn me)vKltKsna: te:int3etI N lefeAe+Ds. ( nevet Ddesa"Aa. <racul utKn
:a"ta. a:i a =Kr:KnF Tova)rend7e valC 7elD"Dse:or vette fel a s+C7an for)C =Kr:KnFos
0<ra:ul1 nevet
( 1ordai-hasad&, 8rdDlF e)Fi: lKtvKnFos :irKndulC3elFe. ( 2,ett&s!a,adt2 he(' mKr na)F
tKvolsK)o:7Cl lKt3atC. ( tudomKnFos ma)FarK+at s+erint a 3asadD: e)F vJ+ Kltal :ivKAt
mDs+:I7arlan) teteADne: 7eomlKsKval :elet:e+ett. ( 3asadD:3o+ s+Kmos S!ent 34s!l5
le(enda fO+Idi:. a+ e)Fi: s+erint mG)Gtte :ettD vKlt a 3e)F. s a :uno: nem tudtK: tovK77
HldG+ni. Tova "at:CAKna: nFoma a !at:Cs9:I. ( 3asadD: :7. 2 :m 3oss+E. a+ GsvDnF nD3ol
2'' m ma)as mDs+:Is+i:lK: :G+Gtt ve+et a 5esdKt "ata: 3ol e)Fi:. 3ol mKsi: oldalKn. ( :Dt
oldalt :is )Falo)3ida: :Gti: Gss+e. ( 3asadD:7an 32 feltKrt 7arlan) is van