Sunteți pe pagina 1din 19

2cm

LUCRAREA INCEPE DE LA PAGINA 7


SCRIS DE 14
Distant intre randuri 1,5
Marine !cm marine
2c!c 2cm
2cm
Fiecare capitol incepe cu de sus
1
PENTRU INTREBARI= 074084844
!"Totul este pa#inat
tre$uie scris la %iecare capitol
2
4"
3
5,
4
6.urmeaza capitolele
5
NU MODIFICA NIMIC-DOA !CI"
NU !" ADMI# $"!CU#AI
CAPI"#LUL I
ANA"#MIA SI $I%I#L#GIA APARA"ULUI&&'

I'1'ANA"#MIA APARA"ULUI&&&&'
I'2'$I%I#L#GIA APARA"ULUI,,,,
6
CAPI"#LUL II
(#ALA )

II'1'DE$INI"IE
&&&&&&&&&&&&&&&&&''
II'2'CAU%E
&&&&&&&&&&&&&&&
II'!'SIMP"#ME
%
&&&&&&&&''
II'4'E"C
CAPI"#LUL III
R#LUL ASIS"EN"ULUI MEDICAL IN E)AMINAREA CLINICA SI
PARACLINICA

III'1'R#LUL ASIS"EN"ULUI MEDICAL IN E)AMINAREA CLINICA
&&&&&&&&&&&&''
III'2'R#LUL ASIS"EN"ULUI MEDICAL IN E)AMINAREA PARACLINICA
III'2'1'PREGA"IREA (#LNA*ULUI PEN"RU REC#L"AREA&''
&
&&&&&&&&&&&&&&'
III'2'2'PREGA"IREA (#LNA*ULUI PEN"RU&&&&&&&'
&&&&&&&&&&''
III'2'!'PREGA"IREA (#LNA*ULUI PEN"RU&&&&&&&
'''''''''''''''
CAPI"#LUL I*
AC#RDAREA INGRI+IRIL#R SPECI$ICE
I*'1'ASIGURAREA C#NDI"IIL#R DE IGIENA SI C#N$#R"
&&&&&&&&&''
''''''''..
I*'2'ALIMEN"A"IA (#LNA*ULUI
&&&&&&&&&'
I*!'MASURAREA SI N#"AREA $UNC"IIL#R *I"ALE
(
E"C
CAPI"#LUL *
ELA(#RAREA PLANURIL#R DE INGRI+IRE
CA%,A,
Cu-eerea date-.r
1)
NE*#ILE $UNDAMEN"ALE DUPA *IRGINIA /ENDERS#N
Nr'
crt'
Ne0.i-e 1undamenta-e Mani1est2ri de de3endenta Sursa de di1icu-tate
1' Ne0.ia de a res3ira 4i de a a0ea
. 5un2 circu-a6ie
2' Ne0.ia de a 5ea si a manca
!' Ne0.ia de a e-imina
4' Ne0.ia de a se mi4ca
5' Ne0.ia de a d.rmi 4i de a se
.di7ni
8' Ne0.ia de a se 9m5r2ca 4i
de:5r2ca

7' Ne0.ia de a;4i men6ine
tem3eratura c.r3u-ui 9n -imite
n.rma-e
<' Ne0.ia de a;4i 3r.te=a
teumente-e
11
>' Ne0.ia de a c.munica
1?' Ne0.ia de a e0ita 3eric.-e-e
11' Ne0.ia de a ac6i.na du32
credin6e-e 4i 0a-.ri-e sa-e
12' Ne0.ia de a se rea-i:a
1!' Ne0.ia de a se recrea
14' Ne0.ia de a 9n026a
PLAN DE INGRI+IRE;CA% @A,
Dian.stic de
nursinAPr.5-eme de
de3enden62
#5iecti0e Inter0en6ii aut.n.me 4i
de-eate
E0a-uare
12
CA%,(,
Cu-eerea date-.r
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
13
NE*#ILE $UNDAMEN"ALE DUPA *IRGINIA /ENDERS#N
Nr'
crt'
Ne0.i-e 1undamenta-e Mani1est2ri de de3endenta Sursa de di1icu-tate
1' Ne0.ia de a res3ira 4i de a a0ea
. 5un2 circu-a6ie
2' Ne0.ia de a 5ea si a manca
!' Ne0.ia de a e-imina
4' Ne0.ia de a se mi4ca
5' Ne0.ia de a d.rmi 4i de a se
.di7ni
8' Ne0.ia de a se 9m5r2ca 4i
de:5r2ca

7' Ne0.ia de a;4i men6ine
tem3eratura c.r3u-ui 9n -imite
n.rma-e
<' Ne0.ia de a;4i 3r.te=a
teumente-e
14
>' Ne0.ia de a c.munica
1?' Ne0.ia de a e0ita 3eric.-e-e
11' Ne0.ia de a ac6i.na du32
credin6e-e 4i 0a-.ri-e sa-e
12' Ne0.ia de a se rea-i:a
1!' Ne0.ia de a se recrea
14' Ne0.ia de a 9n026a
PLAN DE INGRI+IRE;CA%,(,
Dian.stic de
nursinAPr.5-eme de
de3enden62
#5iecti0e Inter0en6ii aut.n.me 4i
de-eate
E0a-uare
15
CA%,C,
Cu-eerea date-.r
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
16
NE*#ILE $UNDAMEN"ALE DUPA *IRGINIA /ENDERS#N
Nr'
crt'
Ne0.i-e 1undamenta-e Mani1est2ri de de3endenta Sursa de di1icu-tate
1' Ne0.ia de a res3ira 4i de a a0ea
. 5un2 circu-a6ie
2' Ne0.ia de a 5ea si a manca
!' Ne0.ia de a e-imina
4' Ne0.ia de a se mi4ca
5' Ne0.ia de a d.rmi 4i de a se
.di7ni
8' Ne0.ia de a se 9m5r2ca 4i
de:5r2ca

7' Ne0.ia de a;4i men6ine
tem3eratura c.r3u-ui 9n -imite
n.rma-e
<' Ne0.ia de a;4i 3r.te=a
teumente-e
1%
>' Ne0.ia de a c.munica
1?' Ne0.ia de a e0ita 3eric.-e-e
11' Ne0.ia de a ac6i.na du32
credin6e-e 4i 0a-.ri-e sa-e
12' Ne0.ia de a se rea-i:a
1!' Ne0.ia de a se recrea
14' Ne0.ia de a 9n026a
PLAN DE INGRI+IRE;CA%,C,
Dian.stic de
nursinAPr.5-eme de
de3enden62
#5iecti0e Inter0en6ii aut.n.me 4i
de-eate
E0a-uare
1&
CAPI"#LUL *I
EDUCA"IA PEN"RU SANA"A"E
''''''''''''..
1(