Sunteți pe pagina 1din 11

Ingri j i rea copi l ul ui cu di strofi e si mal nutri ti e

Definitie
=
tulburare cronica a starii de nutritie determinata de insuficienta aportului
nut ri t i v
! hi pot rof i a: t ul burare croni ca a st ari i de nut ri t i e l a copi i
pest e
I an
Cauze
di l uare excesi va
efect catabolizant
hepatice)
7 cardi opat i i ci anogene. neci anogene
Manifestari
de
dependent a
si intelectuala redusa
.
graduf l: tesut celular subcutanat redus, greutate 75
-
90% din
normal, curba ponderala stationara
.
gradul 2: t esut cel ul ar subcut anat mul t di mi nuat - "se vad coast el e".
apetit diminuat, tendinta la diaree, infectii frecvente, greutate 60
-
75% din normal, paloare
.
gradul 3: di spari t i a bul ei l ui Bi chat , f aci es i mbat rani t , aspect de
copil"imbracat cu o haina larga", toleranta digestiva prabusita,
greutate sub 60% din normal
o atrepsia: marasmul nutritional
:
malnutritia protein-
energica:defi c it global
o Kwashiorkor:defi cit proteic sever
.
Krvashiorkor marasmic cu edeme: distrofia edematoasa cu tulburari
f unct i onal e si st ruct ural e al e t ract ul ui di sest i v
.
scaderea i muni t at i i
.
reducerea grasi mi i pl i ci i cut anat e
'
modificarea curbei ponderale(stationara sau in coborare)
.
reducerea pana l a di spari t i e a t esut ul ui adi pos subcut anat
.
t endi nt a l a hi pot ermi e
.
apetit redus, toleranta digestiva scazuta
.
edeme de foame
.
abdomen dest i ns, cu peret e subt i re si cont ur i nt est i nal
caracteri stic( gr. I I I)
aparitia unor boli asociate datorate deficitelor minerale si
vi t ami ni ce(anemi i carent i al e, rahi t i sm, avi t ami noze)
forme:
r
mal nut ri t i a subcl i ni ca:
o distrofie gradul l(greutatea
:75-90o/o
din greutatea normala)
o distrofie gradul ll(greutatea: 60
-
75Yo din greutatea normala)
.
malnutritia severa:
o malnutritia proteica- boala Kwashiorkor
o mal nut ri t i eprot ei n-cal ori ca: marasm(at repsi e)
Mat.necesare
Recomandari
preparatele dietetice;
evi t and agi t at i a:
datorita slabei reprezentari a tesutului adipos)
nu se intra in salon cu IACRS, tulburari digestive, afectiuni septice
cutanate, conjuctivite, rinite sau otite), a circulatiei
personal ul ui (sept i c- di st rof i ci ), a ci rcui t el or f unct i onal e a curat eni ei si
dezinfectiei
rezerv ate pentru carantina, dezinfecti a salonu lui contam inat)
corespunzatoare varstei pentru copii care prezinla retardari;
alimentatia si ingrijirea corecta, prevenirea infectiilor si a
complicatiilor, educatie psiho-motorie cand este cazul;
o greutatea actualalgreutatea ideala;
mare:
o greutatea actuala/ greutatea ideala corespunzatoare lungimii;
munca,
joc performantele cognitive, rezistenta la boala, capacitatea
de vindecare a plagilor.
sa l e apl i ce copi i l or;
perf uzi i cu supl i ment e vi t ami ni ce si prot ei ce;
masurarea perimetrelor in ritmul cerut de medic(notare in FO)
prevenirea imbolnavirilor carentiale: rahitism(doza mai mare decat la
copi I ul sanatos), anemie(atentie la admini strarea fi eru lui-to leranta
digestiva scazuta); avitaminoze(A, K, B, C- tratamentul indicat +
alimentatie bosata in vitamine)
Ingri j i rea copi l ul ui cu boal a di arei ca acuta
Definitie
:
pierdere de apa si saruri minerale prin scaun s
aparitia simptomelor de deshidratare si dezechil
varsaturi, determ inand
bru acido-bazic.
Cauze
pneumoni e);
pancreatice, hepatice.
Manifestari
de
dependent a
anorexie
.
enterocolita cu e.coli:scaune apoase, abundente, in
jet,
cu miros
caracteristic(4
ilrs),
.
enterocolita dizenteriforma: scaune cu mucus. puroi, sange, tenesme
.
enterocolita ulcero-necrotica: scaune moi, fetide, galben verzui,
sange, varsaturi, deshidratare, stare de soc, stare toxica grava
.
steatoree(fibroza chistica, boala celiaca, sindrom de intestin scurt)
.
diareei enterotoxigene: diaree, scaune diareice apoase, cu
deshidratare rapida
.
diareei enteroinvazive: scaune diareice cu mucus, puroi, sange
Materiale
necesare
.
foaie de observatie. termometru. rezultatul analizelor
Recomandari
.
asi gurarea schi mburi l or de pat si de corp sau spri j i nul of eri t i n
f ol osi rea ol i t ei , wc-ul ui ,
.
veri f i carea aspect ul ui scaunul ui dupa emi si e
.
baie partiala, aplicarea unguentelor
.
! nu se aplica pudra de talc pentru ca usuca si accentueazairitatia.
'
cantarirea zilnica si notarea in foaia de observatie
r
supravegherea dezvoltarii psihomotorii si stimularea ei;
r
supravegherea scaunului, a varsaturilor sau a meteorismului
abdomi nal
.
observarea simptomelor de deshidratare(facies toxic si pliu cutanat
persistent)
t
recunoasterea simptomelor:
o co lapsul u i : prabusireaf,f, p ierderea con stientei, tegumente pal ide,
reci/cianotice, transpiratie, colabare venoasa
o tulburarilor de coagulare: eruptii cutanate, hemoragice si
sangerare prelungita la locul injectiilor
o pri ci pal el or compl i cat i i abdomi nal e sau nou aparut e( l a ni vel
respirator, card iovascular, etc)
g*Uu), urmarind toleranta la alimentul respectiv; nu se forteaza
pentru o cantitate mai mare decat cea pe care o primeste de buna
voi e;
anterior;
acci dent al e;
.
6
-24
ore: ceai Sau apa fiarta si racita. supa de zarzavat strecurata
(pest e 6 l uni )
.
diete de tranzitie: Supa de morcov, mucilagiu de orez. decoct din faina
de roscove(ceratonia, arabon)
.
reluarea alimentatiei
administrare)
copi i mi ci ;
> recol t area produsel or bi ol ogi ce si pat ol ogi ce: exami nari
bacteriologice si coprologice, etc;
adm inistrarea medicamentelor:
r
supravegherea ingerarii in totalitate a medicamentului(evitarea
varsaturilor; antibioticele se administreaza numai dupa recoltarea
scaunul ui ),
.
in cazul varsaturilor se incearca restabilirea tolerantei digestive astfel:
sol ut i e de gl ucoza +
ser f i zi ol ogi c i n proport i e de 2/ 3, admi ni st rat a l a
interval de 1-5 minute(l0e ml), apoi se observa daca poate ingera2-3
lingurite odata fara a mai avea senzatii de voma, urmarind toleranta
di gest i va;
r
se poate mari cantitatea de solutie la 2 linguri, iar dupa 3-4 ore de
rehidratare in acest mod, se incearca administrarea medicamentelor
cu multa grija- se evita aerofagia;
tratament anti i fectios(antibiotice), antiemet ic
combat erea met eori smul ui abdomi nal cu mi ost at i n, prost i gmi na
i ncal zi rea corpul uyi i n caz de hi pot ermi e
Ingri j i rea copi l ul ui cu convul si i
Definitie
:
accese de contractii musculare tonico-clonice. insotite sau nu de modificari
psi hi ce, senzori al e;
Cauze
hipomagneziemie) sau emotionale;
postnatale.
Manifestari
de
dependent a generalizate, insotite sau nu de pierderea constientei, deviere
conjugata a ochilor, tahicardie, HTA, midriaza, pierdere de urina si
materii fecale:
Mat.
necesare termometru
Recomandari asigurarea asistentei medicale: cheama medicul sau salvarea;
asigurarea unei ambiante linistite: indepartarea cu tact a
apartinatorilor sau persoanelor straine din
jur;
impiedicarea autotraumatizarii;copilul va fi asezat in decubiot dorsal
cu capul intors intr-o parte
introducerea intre arcadele dentare a unui departator;
impiedicarea strangularii: desface haina de la gat si imbracamintea
stransa pe corp
mentinerea permeabilitatii cailor respiratorii: se va fixa limba si se
vor aspi ra secret i i l e cu aj ut orul unei sonde di n mat eri al pl ast i c;
supravegherea copi l ul ui : va observa si mpt omat ol ogi a i n vederea
completarii anamnezei de catre medic; se va masura temperatura,
pul sul ;
evitarea greselilor de tratament: nu se va administra oxigen, nu se va
efectua resuscitare cardio-respiratorie; nu se vor administra analeptice
cardio-vasculare;
diazepamul se administreazainlravenos lent; NU se administreaza
mai mult de lmg/ min pentru ca produce stop cardio-respirator;
daca are hipertermie: impachetari cu apa moderat rece( la temperatura
camerei)
atitudinea dupa criza: linistire, toaleta partiala, lenjerie curata; va
explica apartinatorilor conduita necesara pentru asistarea in
continuare
fenobarbital intravenos, per os;
produce sindrom Reye in varicela, gripa);
ffi
Pregi t i rea preoperat ori e i n pedi at ri e
Fisd de Iucru nr.I3
Erarnen
p reanest ezi c
Cu o zr inainte medicul anestezist r-a efectua
' .r"ii
exaileii
anest ezi ei . care
yi z, eazd
t est ai ea sensi l l i l i t 5l i i paci enrul r. ri 1a
evaluarea riscr.rl anesteziei qi riscul operator; anestezistul va
medi cat i a necesar i
si cal ea de admi ni st r ar e a sedat i r el or -
l nal nl e
i n i .e ci ei ea j
anesi - zl ac. ,
recomanoa
I
cLr
rJ
sear:
,
Ii .oi ul
asi steni e i
- pr ' 1' oi r j : 31
r l o, - r ' ' . : ^, , " ni i l i ei FO FT Fi sa ci e consi mt dmr nt .
- nr eoi f i r ea
hol n: r r r l ui - a; ezar el i n nozi t i : :
| / ^ - = * . ^ . ! r . u t 9 r g r ,
-pre
gdt i rea' mat eri al el or" r. redi cament e : servi rea nr edi cul ui
4. dmi ni st rarea
sedi rt i vel or
- ner
or al - sr r hl i nqr al .
-i nt ranazal ,
-rnt rare
ct al .
-Derculane.t.
-La
suqari cu G
<
6 ks se aci mi ni st reazdl ^vI .
Jl edi cament e
admi ni st r at e
cu scop
p r cancst ezi c
-ATROPI I i A
se
I\,{ . I\;
adi rri ni st re azZ- i n ooza de 0. 02msi ks
: r p , ^ : l - i ; - 1 1 ' 1 n ; . 7 ; i l
-DI -+ZEPA\ ' I UL
sau l r- i Cazoi an se c16 per os. i ni ranaz' ; ' , . i ra. . i r. doza 0. i
0. . l nl e ks.
-DROPEi i i DOLi ";l
s. ov
l r3r
ora1.
coni "rai ndi cat l a nou
-
ni scul i
,i i
sugari .
-FE\TANILUL
se adnri ni streazi nunrai
i r' ,-i :zr' .,a2zl l -. ne;- .)-. L\i .
i i : i ran: . zci . i rn. , i i ' -i t . l mi i rs
'
l a copi i cu G
>10kg.
ne cai e
D r o r r i t i r r ' . :
] r L 5 4 ( ! t L . .
ccpi i l or ni i ci
-cori i
r. i i ci sr-i c 5 kg greut ai t
se r r emi i e cu
4
oi e i nni nt e
nu ni : l esc l l : : : cr ' 8 c' r e l i : at ue d: c: er at i e . - - - i ' - - *
aci ni i ni st i are c1e cl ucozi : ?; cu bi beronLi i
326
tp
il
e n irll
opcr el i e
I Ci nl ' Kg, , cor?,
-copii
cu gieutaiea intre 6
-
12kg nu vor fl alinientaii cu
ore i nai ni e Ce cperai i e: rl aci t -rpera; ra are l oc a dcua
nriezul lroiriii adminisirai' e cie siucoza' 5T' o cu biberon' r:l:
>
12 kq nu \ ; or mi nca sau bea 12 ore i nai nt e t l e onerat i e
ni a' ,i c cel nul i n 6
zi
qo
i r c: - l r ' , i t a l r
nenf nr r - nni i r - r r G
ost operat ori i ri j i ri
o
I n
Fisfi dc iucrn nr.l4
Obi ect i ve Ce
i ngr i j i r e i a
ATI
I ngr i i i r i
post oper at r - r r i i
g, -' nerai c
I n! "i i i re; noqronerat ori e est e o nt are : ' esnoi i sabi l i t : . t e a asi st e; t rul ui i c . ' . y . ' . - y " ^
pedi at ri e
de l a sec! i a ATI : est e o i i t i : r. ' er! i i Ccl : gai i ce nccesl t i
e unost : l -l ge
Frrof esi onal e
t emei ni ce t 3cre t i ce
$i f rr: . ct i t e.
, ' vl aj ont at ea coni i l or bol navi opera! i l a sul ri i ; 1g: i i i i i
i -rt rst opci ai c:
l a
sen' i ci ui ATI nent n) a se Dre. , ' eni at ai -i t i a coni oi i cat i i i or i nul eoi at e
- J.
r i <; ur nr e, 1 \ ' ! " t r t i / ni i ! ; n; t l r n, ' nt . i l c o' r t i nt i eSl : neceSl : i . l a coni i ci i r p AI I
" ' ' . . " "
j
" y . ' , ' . "
L a r L g u
suf ei t anest ezi e general S. . Ceoai -ece exi sri ri scui de i nsui i ci en{1
i-tspi:a:olic
;i
s' rop respirator. I ertilayia crsistatd satr nzecnizi(' ,i este
necesard i n i ngri j i rea anest ezi ca gi f aza post -narcori ci cAnd coi ri l ui nu
prezi nt d respi rat i e sponrani . cand i nt en' rni i a c' nl rursi cal a a durai
>2
ore,
canci est e obez
5i
are i nsuf i ci ent d respi rat ori e.
-Vent i l ai i a
pul monard se pract i cd. i n f unct i e . i e varsra copi l ul ui
; i
de
a f e r r i r r n i l c n r r l mn n n r a n c ^ r r o l - a r -
r l L L t l u l l l l ! p L l l l l J V l l { . - L
i - ' -
U C - L l - C l L .
-at t est e: i e
general d pract i cat 5 mai al es l a col i i . decai ece a. sl gu: I hi pnoza
gi pr ot e_j eaza copi i ul psi i r oemoqi onal .
-[nqriiiilr
iii fn:' t n<tsi
-net' cot!co:
- ' ' -
Y
' J ' ' - " ' f
-se
acoid6 inir-o incipere speciald Ce la ATI numira salon de trc:ire unde
se va urmf,ii revenirea stdrii de c' ortstien!,i
"
pacienailui; pacieitrui este
inrubat sau are pipa oro-farinsiand:
-prevenirea
obstructiei cdilor cerierrc esic
os:pirarea sea' efiilrtr se ef:crueaz5. Ce ciire
on se l mpLrne postopei ' ai or.
-cl ei i tbai "ea
este hot.i ri ti de i ri edi c duri ce se va f-ace aspi rati a si sccat::e:
-Suprcr,,eglterea
Jiuicyiilor
tiiale sj rLc,iai.:a 1' :r i:i foaia d: i*-,peiatu;a.
St rprai -eu)ri r3a pl nsal reni ul ri . si schi ml : ' area l ui o; r de ci re cri est e
iiifiitrat cu serozitiiii. Se iaroitraza mecicillui ioaie nodiilciiile
pat ol oc; i ce
i ni ei -"eni t e ?n si area bol nai r: l ui . s: ngeri ; ri e pent ru a se 1' -ra i n
i i nr ut i l i ni sui i l e d:
r: rgei l I
cc s- i i , l un sau chi ai rei i rt : rven! i a. Se
ree c h i I i b re az i hi dro
-e
I e c tro 1 i ii c D ac i enti.tl p ii a p e rfuz i i.
-Se
cct ! mect : d dt rt ' et ' ea
pre, ' Dosi o; 13: 3t c; i 3
cu ari i al qi ce adni ni si : : . l : l Yi .
-S:
ad: l i ni ; i i cazi l t edi cai i a reconal . i at E: ant i ri oi i ce" a: ri al si ce.
l ; l t i i n ; ' j 3f l l ' i : CAr e
r - r : n t r - 1 t 11' . 1' . p r r - = r n. 1;
I i ; 3t : i l O : .
- Al i nr r nr r t i r nni t r . l 3r at or i :
est e hi cr i c5 i l l r i ni el e zi i e c, - r i t cni de
1, ?
J
} J v J
L v -
r enr r l i l r ai - r
' - r
p2; 1+' pi
f
10' - ?
)
"
) : l r r : . 1C3 i e
. : ef : : j
: i l ' COi i ] i : i i i . . ! r
\ _ L ,
_ _
)
. L - - ' ; ; . : L : , ^ r r : ! 3
V V t
-Eci ucai i a
sani t ai i : a copi i l or nai r: : ; l
; i
a al ai i i i t i i oi i l cr i n c: zi : i i , ou
-
ni . sci t t i l ci si s, - i gar i l c: . copi i l c, i : t i ei
r - c; t s: 1
i n s; 5; ui : : a i c: c, . i l r i . . ' r : . ; 1:
ce3a ca esi i Dant - r i s oe neci c sa i acz sal si se ai : t : : i s: : : 2. i , - ' ; i i l t ' : :
o pt' i ot' i rate Ce l ttgi ' i 1i re
-pnn
asi st enl i r medi cal i ori de cat e
JI r ai l i i l ai oi - i i sa r r t r sc l as: i n- . r . - si ci : : l ; c: ; : - : , : ' Jr . - : - i 3 : i : , - , : . r r , ' . ' - r ;
. -
dacd sunt coi rt rai ndi cai e.
-Scoat erea
f i rel or se f ace l a
7 zi i . - de ci i ; e i t -, eci c" asi s' , el : l ; : ' : : I : : : si e
i i
- - ' ^ - *
i ' : - . * . - ! 4 ! ! ' | i ! ! l
I t ma' . el i al el e -si nan\ eazi r st eri l i ocui .
i
Recol t dri i n pedi at ri e
i
i
fl.rd de lucru nr.6
I
R. ecol i ai e a si ngei ui l a copi l est . o i nt en' ei : t i e cel eqat d a
as i st eni e i / asi st enLrl ui meci i cal de
pedi at ri e.
Pi ' esdi i re{t ni ateri a!el ol ' necesare:
- ; r r i i edr l , ' n. nf : - r r
r r r : ncl i a venoasd
-
i i ui u: - as esi e cei r r r : i L q r u t ) ! J r !
- ear on
sol t r f i e dezi nf ect ant a al cooi medi ci i . ' , r . l 1?nr nnr l r . u v r B : ^ v : . ! - ^ r r r v u : . v
-recii;ierite
de recoliare r,-acumtainer.'
ant i coaE: Li i ant : . i l i nu5i st e; i l e. t l r ; t i r enal i . r eci pi : : : t
de5euri l or.
i . Recoi t ar ea
si ngei ui
; * . r ; ^ ^ . ! - ^ . - . - . ; ; .
l L i L l l L d ! I d L L , f J t r .
de vaiS:
cuittri solr:gii
de col ectal ' e a
Pr poi f i r e: r
- ' - 5 - - ' - - *
e opi I.' .:l t:i
-
si r r - : , r r r l si cnni l ul nr i c si ni escnl r r nt ces, l i i nr c' r i i i zai e i n i i i nt ul
Y .
recoltarii de catre ma:n5. sai-r alt cadru sanit:::
-
copi l ui , nai - e esi e si ?, : - r i t ; i i ncu; a_i i t sI si ea l i : : ; si ; t ci r u i i coar e.
P c n r : r r c i c n r r e r r t i i z c n n i i e q t . ' n a . c c r r i n : p z o n r " r e - l n r r i i n
^ t r - . t d r , -
L ( L r r q L v y r l L J L v t L ! u ! J c l c p r ! 4 v l i r , r s L ! t
P u \ r : L
- ! G l - - !
5 4 1 1 1 L d L
g .
l l odur i de
recol t are
[ - ocur i i e de
el ecf i e pent ni
n r r n n f i o
p u r r ! r r s
1' enoasa
Anal i zel c dc
i aborat ci "
-
prin punc{ie capilard locul la sgrpil rnici si
^ ; l ^ ^ ; " 1 " ; c i . l ^ o 1 " ^ o l " . i .
L q r ! q r u L u r
i r t
o r r ( ! r L L L L r 4 r .
sr r qai ' i r . e f ai a ni r i - l i ar d a
r -
- * ; *
r ^ * '
-
Dnn ouitctie t,ettoasd"
La nou-rf,scut primeie recoliari se efectueazi din cot' donti onzbilicol:
-
grup gi l t h, bi l i rubi nemi e, Test ul Coombs. resct i i serol oci ce VDr?-L
oentru depistarea sifilisului conqenital. reaciia EILSA Dentru SIDA.
AgI JBs, Ant i coqpi , Ant i Vi i C.
-
I . a susai - si se nr r nct i oneazi r cnel z
T o ^ ^ - i 1 " 1 - i ^ . . - ^ n a l n l ^ 1 o - l i ^ . -
Ld LUUI I LI I I I I I L \
gl l c l g ( r U
l c 1
l - i l t ( . a- : -
\ / - ^ - 1 - , { - ^ , t ^ r ^ . l ^ - - ^ l ; ^ , - ^ ; - i : -
! c l i c l c uc
l _r s
l dl . d UUi 5c " l . l d A l l l al l l l t .
ei;icraniene cel rnai obisnr"rit.
cotului:
v o n , o l e r l - n c 1 - a t 2 6 l ^ - . . 1 ; . - ; ^ ; ^ - ' ] " ; .
! ul l L l L Lr L
I JL
l sLc! Li Ul 5. : l d d.
F/ I L
I UI L- i l Ll . l .
-
Vena
iuonlard
Henr at ol oqi ce bi ocl r i nr i , - e i r i , r r nnl noi c p
q?r r qpr . l l oai r - p
l r ar f er i r , l ooi ee -
y i t:ri rocui i .ui a i n caz tl e s' epsi s- s' y;ti i cei tti e.
-sunt
necesare pi i t i gi speci ul e ae rect t l rct ' : , s; eri l e oe uni ci f ol csrnl ; ,
n r r n r i f > , ' - ; k ^ a " ^ a - t - , ' - ^ , , - i r n , , r , - -
i r ur r i | . s . . ul r u. r 3
i JEnt r u
nou
-
nascu! ]
$l
sugal :
- dr t n: ' r
ce a' t nr i cr i onat
se decr . nt eaza ur i na di n nl t r qt t ' ; i n r : ci : i : nt r . i l st er i I u r r t I G u l t t
l / s I - 5 u 1 4
l t I r v L r p r r r r L ! r J L ! ! r r
2. Rccol t arca
uri nei
3. Recol t area
mr t er i i i or
i ecal e
-sunt
necesai e coprocui t oare cu medi u de cul nri a
l ent ru
coproc' . l l t ' "rri si
fiii meCiu cc culiuii peiliru exanlen parazitoiosic:
-recol i area
se l ace l a nou
-
ndscui i si sugar cl i n scaunul err-i i s i n pan-i pers:
-i a
copi i i nai nari oi n scaunul emi s sponi an i n oi i t e cl ezi i i f ecrat e si
si edl i zai e: recol t araa se i ace di n l ocuri l e unde sunt e1en. ] ent e pat ol ogi ce cr-r
ci cnozi r i r r t i s- r er i r l - i or at i ci Ge i a coni r r cul i o: . Se et i cnet eaza sr se i r i ni ; t . - '
* . - y " - , . L u i L v - .
J v L i r u r r L L
l a l abcrai or.
4. Rcccl t ar ea
e] . sudaFrl ui
f ari n gi a n
-
S
j i - t
: 3Cej L: i l l - , i i t -
- - i . - r ' t i
<j : =- : i : i ' n: t n r i 1: . * no : 1r , : - i - r ' r - 11. r -
s' , - : - i l
i ni i odi i s i et i -o erDi ube-l i i (bagl e r. i st enl a). st at ul a i i ngi ral a:
- nr - r , ' l ; i - a' , , - - i i ' ' 1' : i
nu i r ei ur e si aea si nd. nance sau si consune
guni
i r
r v : ! . - r . ! - r u v i J i . s : ! t l - r ! . - - t l ! L _ - ; e ! ; J ; i I ^ 1 l i ; l : ! l ) 6 ! )
) - . - ^ - . ^ ^ ^ + .
U g i I l g 5 r - g L c ' L -
' , i i r1
\ :
! i l -rc
col t i i ui i i ri q. roi i i zi i t , -i ; l : l nbrt i :
s;re o sr-i rsi de i r,ui -ri rra: ceal ai i i asi si cni a
r.
a
- si r l t
n- c3- i a: - a : e. Si S: : i - r i a
-
si l n: : i o{ : : J sl l i t 13: 103: c cu i : : :
: |
,
r ecol t a sef r i t j i l e dr ' l r e f n- ' i i i t . : si r r r i qr i : l s i i . r - r r r nd
Y '
1a; t ' t r onl l . Gur a s e
- ' ^ r ^ - - 1' : ' : - ^ ' - =- : - ' d
i r dr er r hr l nr ol ' , : - i l 6p
. * . - . _ y - ^ , . . . - \ d L I C ) L I l l u L - . l i j d ) L : l i u l l r u r e p L L r r l r r L r r r - r r
soat ul ei l i neual e. Se et i chei eazd. se t ri mi t e l a l aborat or.
qr
r ni ' r f .
.
r' r
! u
si ci i a-i ui oi --,.r1
Pt r l t ct i i ef ecr ul t e de nt ccl i c. puncl i a \ enoasS
i ugul ar 1.
pLr ; t ct i a ai 3; ' l aF
Par t i ci par ca
l a puncf i i
( f enr ur al i ) : punct i a t or aci ci . abi onr i nal r . ar t i cui ai - i . osoasi . ' 5i , - r psr ci .
Purtcyict roltidiarta lontbard este efecruat5. de meCic in caz cie ileniiigiti
Rol ul asi st eni ei : pr e- adce; t e ni at er i al el e
, si
copi l ul . ment i ne copi i i : i
i l
pozi f i e. senel t e medi cul . Sri nt necesare 2 asi st ent e. Acordul i n scri s
peniru efechrrre este dat de parinte sau futore
}l etode de i nvesti eafi i edi at ri e
Fi sd de nrot oco! rt r. 7
( p
i t . F r t n r , ' r z i o n a r - t i - : t ^ - i i / - ^ : - i - r ' i t
J s l l L r u l I l i l ; ( 1 z d c l Pd t
! i t r d . L UI
r r \ p J r r l l r r r / .
Pregl t i rea
copi l ul ui
I nvcst i gat i i
r o r l i n l n r y i n o
I {ezonanf a
l l agnet i ca
\ ucl car ' i
( R] l \
)
j e
i n{' or: i i eazi apa(i ni t ori i
(pi ri nl i i t .
se i a cousi ni t drrrani ul .
Pc rtirtt i rtvesrigctyi i racl!ologice.
-
radi ograf i i l e se l ac de obi cei di mi neaqa pe nemencat e:
-
se dezbraci copi l ul i n regi unea respect i vd, i ncurai d. ndu-l ci nu
doar e; se a5eazA i n pozi gi e spuni ndu- I sd st ea nenr i scn- t i u cazul
copl r l or man:
-
se prot ej eazi organel e geni t al e cri
ci razel e I i oent gen sunt noci ve
- . x 1 , , , . - ^ * ; - : - i '
nl aouva spl narl r.
Co n i i
q t t o a r i q e q t t c n e n d ;
i n Fr f r Fr - r r r " l "
j
? -
"
j - r
- l ^ ^ . ^ - ' - "
- ^ - - - *- r , - - . l l ] t ul l n nl t r e l t Snl l r n . t ar expuner et
La raze X est e redusd l a mi ni m.
Copi i nr i ci sunt l peza! i pe masa de r adi ol ogi e i n pozi t i e cl ee ubi r ci r - r r : r i cu
mai ni l e si pi ci oarel e f i xat e i n curel e pent ru a
-
gi pasrra
RadiograJia sintpld se efecrueazd prin expunere la raze Roentgerr X.
i n r i i r - a t i i ' n p r r 1 r i = ; r i s t : i - , . : i r r r o d i f j 6 i r i l o r n r r r r l n , r i r - a
p 1 ^ i i : ^ - " - t ; ; ^ - - - - ;
r r r u l w q L t l .
P v l . l i U
U v P T J L * I ! u I r r v u L a t L d r r r v ! p s L L r v i r t ! r r r r 4 l l \ J I l . l l d . t l . l . L U I F r I
stri .i ni , tumori .
Iludiograf a cu suhstar(ci de contrast se practicd la copii mai mar oc' nit1l
dr - t t i cl i ! - e: r i r , : r - t i l r i l or
t ubui ui ci i . Jest i i ' t r r l cer
c' p. \ t i - i c
ci r r oCenl , l . ai : ci i - - , : ; i
\ . u ! u v r e < L l J
L r r w r u u
al e col eci sl ul ui . ri ni ci ri ui ui ).
Tontogra/ia cot,tputeril,ota (CT)
penlite vizualizarea r:giLrnilor ?re,,i
accesi oi l e al e or gani smul ui l a un examen r aCi ol oei c si ni ol u, penl i : : r r
st abi l i ; e di at nost i cul ui cu exact i t at e. Pozi t i : r copi i ul ui est e ci ecuoi t ci or sai .
dezbri ci : -t . i t c l nasz: nooi l a care esre i nt rodusi i n runei ui acaranLl ui . CT sE
e. ri DLi -: : : : : ; r: , ui sau a unei pi rt i est e de scurt i durat i . ci i asnosi t cri l se
: : 3t ; 1317: a- : t i : ci i i ai e. Pi ' eoar i r ea-
qi
nozi i r a coi - - l i i ul Lr i esi c i a f ei c- l : l C i .
c n r i d c n l r r n r h r l a n
, ' . - _a; ' 3ce
se
$t l e
n, - n t n r onn: , i c dt
I
_^, - . *
: _- . - . *_.
- , - r r
st
pent r u
f i . ,
r - i t i l i ZeaZi C' l l ul t i
nr F. 2r ! t i a 1e n^Dl i .
n1n1ai i n CaZr Ui
gl a! ' e
SaU i n
p O i i i; a' r"lill 3i i --< Il :,
Esi - o =
F. cogr af i a sau
u l t r a-
sonogr ai i e
i
Fci c' s; s: : -. : : : -i ul et el e perrrru i nvest i gal i a orqani snul ui . Est e o ni ci oca ce
i rl -r' =-i r--r: : : i . : r. oci ' , -a si ne-i f i -t : dzi vZ. . care i nl ocui ei t e t ot nt at t ri c' , ' eni
;
e. ' . e: : , : -: : i ? : 3. i i )i cgi ci : esi e i ndi cat a i n di asnost i ca: ea Lrol i i or i ni erne cei
l
I
I
r^:a: :::--' . ::-... ?i ' egri ri i ' eo este si nrl l i se cl ezi -i acd col i i u. se anl i ci gel c:
: ' -: . : , : . : : . : i uaea i nt ere sat i . i ar nedi cai Va
pi el . ua
i eragi ui c Lt
318
transductorul.
S e cfe ct u e a: d tt t'tn cii o at' e I e ec o
gr
efi i :
-
ecocarciiograf ia cariiiaci pcntru depistarea inalfornialiilor cardiace:
-
ecografia tiroidiana la copii cu ftrlburari endocrine:
-
ecografia abdominali care s' iz:ualizeazi ficaful. colecistul. pancreasul,
rinichiul stang gi drept;
-
ecoencefalografia (ecografia creierului) in caz de hidrocefalie.
ni al f ormat i i cerebral e. t umori . hemoraei i .
-se
f ol oseqt e rl ai rar l a copi i . Se ef ecrueazi cu aj ut orul i zot opi l or
radi oact i vi admi ni st ral i pe cal e parent eral d. care se f i reazd
erpl orat , emi t apoi radi al i i ce pot f i capi at e de aparai
-
in organul
sci nt l gi ' af
Sci,,-itigrafia
Expl orI ri
f uncf i onal e
(scanner)
;i
se inregistreazd haria organului explorat pe o bandd Ce htrtie
trunri td s cirtt i grautd.
I t zr Ji enr i i ' af eci i r r r r i al e Sl andei t i r oi de n] 5; nan f l , ' at nAl l cr eAc nni chi ' v r
H
t 4 r r r s r r
srstem osos. crel er.
-
EKG .rau electrocardiogrania este o metoda nedureroasd care
iniegistreazd biocureniii cardiaci pe o bandi de irartie.
-Telinica
iniegisir[rii este la fel ca la adulii nuniai ci se fclcsesc electrczi
mai nri ci pent ru cupi area copi l ul ui i n ci rcui i , : l aparaf , i l ui . Copi l ui t rebui e
st stea nemigcat in timpul iruegistrErii.
-Fonocarclio,gt' anza
iniegisireazd zgonoiele cardiace se efechreazd
concomiteni cu EI(G.
t i