Sunteți pe pagina 1din 6

ACASA

SERVICII
CONTACT
EN
FR
Sunteti aici: Acasa \ Reglementari contabile
CAUTA
Scurt istoric al reglementarilor contabile recente n Romnia
ntocmirea situa iilor financiare
Raportri interimare
Au!itarea situa iilor financiare
Consoli!are
E"erci iul financiar
#erio!icitatea nregistrrilor contabile
Sistemul simplificat !e contabilitate
#lanul !e conturi
Registrele !e contabilitate obligatorii
Corec iile asupra e"erci iilor prece!ente
E$aluarea elementelor monetare n $aluta
#strarea %ocumentelor &i Registrelor
Sisteme informatice
Scurt istoric al reglementarilor contabile recente n Romnia
Romnia a cunoscut o reforma profunda a sistemului contabil n ultimii ani, reforma impusa de noile procese
economice, politice, sociale i culturale, cre terea numrului i puterii companiilor multina ionale,
globaliarea economica, de!oltarea pie elor financiare"
A aprut stringenta ne!oia de a preenta informa ii financiare rele!ante, credibile, comparabile, care s
utiliee un limba# contabil comun care s asigure comunicarea ntre categorii diferite de utiliatori"
Rspunsul la aceste cerin e a fost unul singur: armoniarea $ con!ergen%a $ conformitatea contabilit ii
romne ti cu pre!ederile europene i interna ionale, respecti! cu standardele de raportare financiar
interna%ional &'(RS $ 'AS)"
'at o scurt cronologie a principalelor e!olu ii ale sistemului contabil romnesc:
* +,,+: -egea contabilit ii nr" ./$+,,+, lege care aduce cadrul de baa care reglementea acti!itatea
contabila n Romnia" -egea a fost republicata de mai multe ori n decursul anilor ca urmare a unor
sc0imbri aduse, ultima republicare &a cincea) fiind din iunie /11."
* (ebruarie /11+: este adoptat 2rdinul ,3 $ /11+ al 4inisterului (inan elor 5ublice pentru aprobarea
Reglementarilor contabile armoniate cu 6irecti!a a '7*a a Comunit%ilor 8conomice 8uropene i cu
Standardele 'nterna ionale de Contabilitate" 2rdinul pre!edea aplicarea limitata a standardelor
interna ionale de contabilitate i necesitatea consolidrii" 5rincipalele nout%i aduse la acea !reme de
2rdinul ,3 erau:
* se aplica gradual societ%ilor, n func ie de anumite criterii de mrime
* combina 6irecti!a a '7*a a U8 cu 'AS, fapt care conducea la anumite e9cep%ii de la aplicarea integral a
'AS
* nu preenta pre!ederi referitoare la consolidarea conturilor
* men%iona anumite reglementri na%ionale care se !or aplica n loc de 'AS"
* Acest ordin care a adus o sc0imbare ma#ora n sistemul contabil romnesc, a fost urmat de o serie de alte
ordine ale 4inisterului de (inan e pentru implementarea de reglementari similare pentru institu iile de credit
&24( +,./$/11+) sau pentru institu iile super!iate de Comisia :a%ional a 7alorilor 4obiliare &24(
+;3/$/11/)"
A fost prima reglementare care stabilea o diferen iere clara intre fiscalitate i contabilitate"
* (ebruarie /11/: Adoptarea 24( <1=$/11/ referitor la aplicarea reglementrilor contabile aliniate la 'AS i
:ormele U8 n caul societ%ilor mici" Acesta cuprinde standarde contabile >restrnse? aplicabile n caul
societ%ilor mici" Acesta noua reglementare a afectat practic toate societ ile din Romnia, dac anterior
reglementrile 2rdinului ,3 erau aplicabile doar societ%ilor mari, acest nou ordin transpunea reglementari
armoniate cu 'AS$'(RS ctre toate societ ile"
* :oiembrie /11@: Adoptarea ordinului +;@/ $ /11@ pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu
directi!ele europene" Acest ordin a abrogat 2rdinul ,3 $ /11+ i 24( <1=$/11/, unificnd practic cadrul
reglementarilor contabile armoniate cu directi!ele a '7*a i a 7''*a a Comunit%ilor 8conomice 8uropene"
* 2ctombrie /11,: Adoptarea ordinului <1@@ $ /11, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu
directi!ele europene" 2rdinul se aplic de la + ianuarie /1+1 i abroga 2rdinul anterior +;@/$/11@, aducnd
reglementari noi, reformulri, nout%i n planul contabil"
Acest ordin mpreuna cu reglementrile cuprinse n -egea contabilit ii ./$+,,+ republicata, constituie
principalul cadru legislati! de reglementare a normelor contabile din Romnia"
* 'ulie /1++: Adoptarea ordinului //<, $ /1++ pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate pentru
societ%i mici"
ntocmirea situa iilor financiare
Situa ii financiare anuale e9tinse i supuse obligatoriu auditrii
Acestea sunt ntocmite de persoanele #uridice care la data bilan%ului depesc limitele a dou dintre
urmtoarele < criterii, denumite n continuare criterii de mrime:
* total acti!e: <"=@1"111 euro
* cifra de afaceri neta: ;"<11"111 euro
* numr mediu de salaria%i n cursul e9erci%iului financiar: @1"
Situa iile financiare e9tinse cuprind:
* bilan% e9tins
* cont de profit i pierdere
* situa%ia modificrilor capitalului propriu
* situa%ia flu9urilor de numerar
* note e9plicati!e la situa%iile financiare anuale"
Situa ii financiare anuale prescurtate
Sunt ntocmite de persoanele #uridice care la data bilan%ului nu depesc limitele a doua dintre criteriile de
mrime pre!ute mai sus i care nu aplic reglementrile contabile simplificate" Aceste situa ii financiare
cuprind:
* bilan% prescurtat
* cont de profit i pierdere
* note e9plicati!e la situa%iile financiare anuale simplificate" 2p%ional, ele pot ntocmi situa%ia modificrilor
capitalului propriu i$sau situa%ia flu9urilor de numerar"
Sc0imbarea regimului prin trecerea de la situa ii financiare anuale prescurtate la e9tinse i in!ers se poate
face dac n doua e9erci ii financiare consecuti!e sunt ndeplinite sau ncetea sa mai fie ndeplinite cel
pu in doua dintre cele < criterii de mrime"
Societ%ile comerciale ale cror !alori mobiliare sunt admise la tranac%ionare pe o pia% reglementat, astfel
cum este definit de legisla%ia n !igoare pri!ind pia%a de capital, ntocmesc situa ii financiare e9tinse,
indiferent de criteriile de mrime"
Termenul de depunere al situa iilor financiare este de +@1 ile de la nc0eierea e9erci iului financiar n caul
societ%ilor comerciale, respecti! +/1 ile pentru persoanele #uridice fr scop patrimonial"
Antocmesc situa ii financiare i sediile permanente sau sucursalele aflate n Romnia apar innd
persoanelor #uridice nereidente"
Ancepnd cu anul /1++, prin modificrile aduse legii contabilit ii, subunit%ile desc0ise n Romnia de
societ%i reidente n state apar%innd Spa%iului 8conomic 8uropean nu mai au obliga ia ntocmirii de situa%ii
financiare anuale pentru propria acti!itate"
Situa ii financiare anuale simplificate
5ot opta pentru sistemul contabil simplificat, persoanele #uridice ce n e9erci%iul financiar precedent au
ndeplinit concomitent urmtoarele dou criterii:
* cifra de afaceri net sub ec0i!alentul n lei al sumei de <@"111 euro
* totalul acti!elor sub ec0i!alentul n lei al sumei de <@"111 euro"
Acestea cuprind numai formularul de bilan% i formularul contului de profit i pierdere n format simplificat"
Societ%ile care aplic regimul contabil simplificat pot folosi un plan contabil simplificat i un set de
tratamente contabile simplificate"
Raportri interimare
An afara situa iilor financiare anuale, n Romnia se depun i raportri financiare interimare, pentru primele =
luni din e9erci iul financiar" Aceste raportri se depun n forma simplificata, cuprinnd doar bilan ul i contul
de profit i pierdere i nu se supun auditului financiar"
Ancepnd cu data de + ianuarie /1++, entit ile care n e9erci iul financiar precedent au nregistrat o cifra de
afaceri sub ec0i!alentul n lei al sumei de <@"111 euro nu mai depun la unit ile teritoriale ale 4inisterului
(inan elor 5ublice raportri contabile interimare n cursul e9erci iului financiar"
Situa iile financiare anuale i interimare se ntocmesc pe baa formularelor electronice puse la dispoi ie de
4inisterul de (inan e"
Au!itarea situa iilor financiare
8ste obligatorie auditarea situa iilor financiare anuale ntocmite de persoanele #uridice care dep esc
limitele a doua dintre cele < criterii de mai sus" Situa iile financiare anuale simplificate sunt doar !erificate
potri!it legii"
Consoli!are
Situa iile financiare anuale consolidate sunt elaborate n conformitate cu Reglementrile contabile conforme
cu 6irecti!a a 7''*a a Comunit%ilor 8conomice 8uropene"
2 societate*mama este scutita de la ntocmirea situa iilor financiare anuale consolidate dac, la data
bilan ului consolidat, societ ile comerciale care urmea sa fie consolidate nu dep esc mpreuna, pe
baa celor mai recente situa ii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urmtoarele < criterii:
* total acti!e: +;"@/1"111 euro
* cifra de afaceri net: <@"131"111 euro
* numr mediu de salaria i n cursul e9erci iului financiar: /@1"
E"erci iul financiar
An Romnia e9erci iul financiar este de regul anul calendaristic"
Ancepnd cu anul /11, legisla ia contabila din Romnia permite alegerea unui an contabil diferit de anul
calendaristic" Aceast op iune este permis doar sucursalelor cu sediul n Romnia care apar in unei
persoane #uridice strine, respecti! filialele unei societ%i*mam strine sau filialele filialelor unei societ%i*
mam strine, care optea pentru un e9erci iu financiar diferit de anul calendaristic"
Societ ile care aplic aceasta op iune au obliga ia ca pentru primul e9erci iu financiar diferit de anul
calendaristic sa asigure comparabilitatea informa iilor referitoare la solduri, rula#e i alte informa ii" 'n acest
scop, informa iile respecti!e trebuie sa acopere ntotdeauna o perioada de +/ luni, respecti! <=@ de ile, cu
e9cep ia entit ilor nfiin%ate n cursul e9erci iului financiar" 6e asemenea, la ntocmirea situa iilor financiare,
pe lng sumele corespuntoare celor doua perioade consecuti!e se !or nscrie i soldurile la data de +
ianuarie a e9erci iului financiar precedent celui la care se refera situa iile financiare anuale"
2p iunea pentru un e9erci iu financiar diferit de anul calendaristic se comunica organelor fiscale cu cel pu%in
<1 de ile calendaristice nainte de nceputul e9erci%iului financiar ales" An acest scop, persoana trebuie s
fac do!ada c este sucursal a unei persoane #uridice cu sediul n strintate, respecti! filial a unei
societ%i*mam cu sediul n strintate, care are e9erci%iul financiar diferit de anul calendaristic"
Cu e9cep%ia caurilor n care persoana #uridic strin sau societatea*mam strin i sc0imb data de
raportare ori au loc opera%iuni de reorganiare, potri!it legii, data aleas pentru ntocmirea de situa%ii
financiare anuale nu poate fi modificat de la un e9erci%iu financiar la altul"
#erio!icitatea nregistrrilor contabile
Anregistrarea n contabilitate a opera iunilor economico*financiare se efectuea lunar"
89ista o e9cep ie pentru entit ile care n e9erci iul financiar precedent au nregistrat o cifra de afaceri sub
ec0i!alentul n lei al sumei de <@"111 euro" Acestea pot nregistra n contabilitate opera iunile economico*
financiare la alte perioade dect lunar, dar nu mai triu de data pentru care se ntocmesc declara iile
pri!ind impoitul pe profit, respecti! data situa iilor financiare anuale sau a raportrilor contabile stabilite
potri!it legii"
An acest ca, nregistrarea n contabilitate se efectuea pe baa documentelor #ustificati!e sau a unui
centraliator n care sunt nscrise mai multe documente #ustificati!e al cror con inut se refera la opera iuni
de aceea i natura i la aceea i perioada, situa ie n care documentele #ustificati!e se ane9ea la acesta" 'n
mod similar, nregistrarea n Registrul*#urnal i Cartea mare se efectuea pentru aceea i perioada" 5entru
determinarea plafonului de <@"111 euro se utiliea cursul de sc0imb !alutar comunicat de B:R, !alabil la
data nc0eierii e9erci iului financiar precedent"
Sistemul simplificat !e contabilitate
5ersoanele care n e9erci%iul financiar precedent au nregistrat cifra de afaceri net sub ec0i!alentul n lei al
sumei de <@"111 euro i totalul acti!elor sub ec0i!alentul n lei al sumei de <@"111 euro pot opta pentru un
sistem simplificat de contabilitate" Acesta consta n:
* un set de reguli de ba pri!ind e!aluarea, nregistrarea elementelor patrimoniale utilind un plan de
conturi simplificat i preentarea acestora n situa%iile financiare anuale ce cuprind bilan% i cont de profit i
pierdere simplificate"
* n caul societ%ilor care aplic sistemul simplificat, contabilitatea poate fi organiat i condus potri!it
sistemului clasic &compartiment distinct condus de director financiar $ contabil sef sau e9ternaliat unor
persoane fiice sau #uridice autoriate, membre C8CCAR) sau e9ista i op iunea organirii contabilit ii pe
ba de contracte$con!en%ii ci!ile nc0eiate potri!it Codului ci!il cu persoane fiice care au studii economice
superioare, situa%ie n care rspunderea pentru conducerea contabilit%ii re!ine acestor persoane fiice"
* situa%iile financiare anuale i raportrile contabile n caul persoanelor care aplic sistemul simplificat se
ntocmesc i se semnea de ctre persoanele care organiea i conduc contabilitatea acestora"
#lanul !e conturi
5lanul de conturi n Romnia este predefinit n ceea ce pri!e te structura conturilor sintetice" Societ ile pot
de!olta conturi analitice n func ie de necesit%ile de informare"
89ist doua planuri de conturi predefinite, unul simplificat, aplicabil societ%ilor ce optea pentru sistemul
simplificat de contabilitate, respecti! un plan de conturi e9tins, aplicabil restului societ%ilor"
89ist de asemenea planuri de conturi diferite pentru domeniul bancar, asigurri, institu ii publice, 2:C*uri"
Registrele !e contabilitate obligatorii
Registrele contabile obligatorii sunt: registrul #urnal, registrul in!entar i registrul carte*mare"
Corec iile asupra e"erci iilor prece!ente
Corec iile asupra reultatului reportat se !or face numai pentru erorile semnificati!e aferente e9erci iilor
financiare precedente" 'n contul ++; >Reultatul reportat? se e!iden ia distinct reultatul reportat pro!enit
din preluarea la nceputul e9erci iului financiar curent, a reultatului din contul de profit i pierdere al
e9erci iului financiar precedent, precum i reultatul reportat pro!enit din corectarea erorilor contabile"
E$aluarea elementelor monetare n $aluta
8!aluarea elementelor monetare n !aluta, precum i a crean elor i datoriilor, e9primate n lei, a cror
decontare se face n func ie de cursul unei !alute, se efectuea lunar cu recunoa terea n contabilitate a
diferen elor nregistrate" 5entru e!aluare se !a folosi cursul de sc0imb B:R comunicat n ultima i bancara
a lunii"
#strarea %ocumentelor &i Registrelor
Termenele de pstrare a documentelor financiar contabile sunt:
* @ ani pentru urmtoarele documente: :ota de recep ie i constatare de diferen e, Bonul de consum,
6ispoi ia de li!rare, (isa de magaie, -ista de in!entariere, C0itan a, 6ispoi ia de plata$ncasare ctre
casierie, 2rdinul de deplasare &delega ie), 89trasul de cont, Durnalul pri!ind opera iuni di!erse &pentru
conturi sintetice), (isa de cont pentru opera iuni di!erse, 6ocumentul cumulati!"
* @1 ani pentru statele de salarii"
* +1 ani pentru restul registrelor i a documentelor #ustificati!e i contabile, cu urmtoarele e9cep ii:
* facturile aferente bunurilor de capital, respecti! bunurilor imobile, care stau la baa determinrii T7A
deductibile pentru persoanele impoabile cu regim mi9t i persoanele par ial impoabile n conformitate cu
pre!ederile Codului fiscal, se !or pstra conform termenului pre!ut la art" +3, alin" &=) din -egea nr"
@;+$/11< E Codul (iscal, cu modificrile i completrile ulterioare"
* documentele financiar*contabile care atesta pro!enien a unor bunuri cu durata de !ia a mai mare de +1
ani se pstrea, de regula, pe o perioada de timp mai mare, respecti! pe perioada de utiliare a bunurilor"
* Registrele obligatorii, adic Registrul*#urnal &cod +3*+*+), Registrul*in!entar &cod +3*l*/) i Cartea mare
&cod +3*+*<) se pstrea n unitate timp de +1 ani de la data nc0eierii e9erci iului financiar n cursul cruia
au fost ntocmite"
Termenele de mai sus sunt aplicabile cu ncepere de la data nc0eierii e9erci iului financiar n cursul cruia
au fost ntocmite documentele, dac necesit%ile proprii ale unit ii nu impun pstrarea acestora pe o
perioada mai mare"
Sisteme informatice
5ersoanele care utiliea sisteme informatice de prelucrare automat a datelor au obliga%ia s asigure
prelucrarea datelor nregistrate n contabilitate n conformitate cu reglementrile contabile aplicabile,
controlul i pstrarea acestora pe suporturi te0nice timp de +1 ani" 5ersoanele au obliga%ia s asigure
autorit%ilor fiscale accesul la datele pstrate pe suporturi te0nice"
6espre Romania
o Regiuni ale Romaniei
o Dudete ale Romaniei
o 4oti!e pentru a in!esti in Romania
o (acilitati pentru in!estitii in Romania
o Recunoastere internationala a Romaniei
'ncepe o afacere in Romania
o Ta9e n Romnia
o Reguli munc i anga#are n Romnia
o -egislatia muncii pentru straini n Romnia
o (uiuni si ac0iitii n Romnia
o -egea Concuren%ei n Romnia
Reglementri contabile
o 'mpoitul pe profit
o 4icrontreprinderi
o Ta9a pe !aloarea adugat &T7A)
F /1+< Cont Consulting
:eGsletter
Sitemap