Sunteți pe pagina 1din 2

DaLoriLa olosirii combusLibilului solid, Hercules U22 esLe o

cenLrala Lermica perecLa penLru ncalzirea cu cosLuri oarLe mici


a locuin(elor. PesLe 200.000 de cenLrale unc(ionale n Furopa
dovedesc acesL lucru.
viadrus U22 se monLeaza oarLe uor cu i se poaLe racorda la
caminul de um exisLenL. CenLrala un(ioneaza aLL n sisLeme de
ncalzire cu circuiL naLural cL i n cele cu circuiL or(aL, doLaLe
cu pompa de circula(ie, iind oarLe simplu de olosiL.
DaLoriLa dimensiunii mari a uii de alimenLare se poL olosi
piese mari de lemn penLru oc.
viadrus U22 esLe o cenLrala versaLila, oerind posibiliLaLea
de a i converLiLa penLru uLilizare de gaz, combusLibil lichid sau
pele(i, prin monLarea unor arzaLoare speciice
duraLa de via(a ndelungaLa a schimbaLorului din onLa(>25 ani)
corpul de onLa al cenLralei esLe garanLaL 5 ani
operare i nLre(inere oarLe uoara
conversie op(ionala la combusLibili gazoi, lichizi sau pele(i
cerin(e scazuLe penLru Lirajul coului de um
versiunea D poaLe arde lemne cu diameLru de 200mm
umidiLaLe accepLaLa a combusLibilului de max. 20%
gama larga de puLeri conorm numarului de elemen(i
cocs, 20~60 mm / <5%
carbune, 80~80 mm / <5%
lemn de oc, pna la 00 mm / <20%
,7~58, kW
AvanLaje.

CombusLibil / umidiLaLea combusLibilului.

Cama de puLeri.

R S T S A U D
G IT U
I
O A
R N
G
T
P
N
A
O
I
T
H I
U D
AH
R R
T

C
N
E
O
P
RO I

F
Y
O
E

RH
GY
F Y AH
YEARS JAHRE
RET
OVER
BER BOREE
HercuIes U22 C/D
CtraIe termice din font (ionare pe
combustibiI soIid
Hercules U22 C/D
Hercules U22 C
vedere Irontal
Hercules U22 D
vedere Irontal
L 550
1
0
1
0
9
9
0
OD

D
5
N
0
D
N
50
1
4
0
5
1
2
6
7
5
T
h
i
s

i
s

o
n
l
y

a
n

i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
v
e

a
n
d

i
n
I
o
r
m
a
t
i
v
e

m
a
t
t
e
r
.
CaracLerisLici Lehnice.
Numar elemen(i buc 2 8 4 5 6 7 8 9 0
Clasiicare conorm FN 808 - 5 -
PuLere Lermica nominala - U22 C, cocs i carbune kW ,7 7,7 28,8 29, 84,9 40,7 46,5 52,8 58,
- U22 D, lemn kW - - 20,0 25,0 80,0 85,0 40,0 45,0 49,0
Consum combusLibil - U22 C, cocs kg/ora ,9 2,9 8,8 4,7 5,7 6,6 7,5 8,5 9,4
- U22 C, carbune kg/ora 2,0 8,0 4,0 4,9 5,9 6,9 7,9 8,9 9,9
- U22 D, lemn kg/ora - - 6,4 8,0 9,6 ,2 2,8 4,4 5,7
RandamenL - U22 C, cocs i carbune % 75~80
- U22 D, lemn % - - 75
1emperaLura gaze arse - U22 C, cocs i carbune C <280
- U22 D, lemn C - - <820
Dimensiuni - nal(ime cu/ara auLomaLizare mm 00 / 990
- la(ime mm 550
- adncime L mm 590 690 780 880 980 070 70 260 860
CreuLaLe - U22 C kg 98 28 252 282 82 847 877 47 448
- U22 D kg - - 247 275 805 840 865 40 44
Adncime camera de ardere mm 50 240 840 480 580 620 720 8090
Lungime recomandaLa lemne mm - - 270 860 450 540 680 720 80
DiameLru conexiune co mm 56 56 56 56 56 56 56 76 76
1iraj co Pa >2 >4 >6 >8 >20 >22 >24 >26 >28
Conexiune ncalzire i reLur apa - DN 50
Presiunea maxima de lucru a agenLului Lermic kPa 50~400
Presiunea maxima la proba hidraulica kPa 800
1emperaLura recomandaLa agenL Lermic C 60~90
1emperaLura minima reLur agenL Lermic C 60
volum apa - U22 C l 26, 8,5 86,2 40,9 45,6 50,8 55,0 59,764,4
- U22 D l - - 85,2 88,9 48,6 48,8 58,0 57,7
Nivel zgomoL d8 <65 d8 (A)