Sunteți pe pagina 1din 3

CIG III, ID

Întrebări posibile la CA, sem 1, an univ. 2012-2013, partea I: TEORIE

Intrebări din suportul de curs (pe hârtie) primit de la departamentul ID.

1. Ce este creşterea internă? Dar cea externă?

2. Definiţi fuziunea

3. Care sunt motivele restructurării

4. Ce este societatea absorbantă? Dar cea absorbită

5. Enumeraţi elementele componente ale unui proiect de fuziune

6. Enumeraţi etapele fuziunii şi prezentaţi succint conţinutul lor

7. Când se recunoaşte un activ în bilanţ

8. Enumeraţi metodele folosite pentru evaluarea societăţilor intrate în fuziune

9. Care sunt operaţiunile care se efectuează cu ocazia fuziunii prin absorbţie

10. Care sunt operaţiunile care se efectuează cu ocazia fuziunii prin contopire

11. La ce serveşte raportul de schimb?

12. Cum se determină

a) Activul net contabil

b) Activul net contabil corectat

c) Valoarea venală neta

13.Prezentaţi principalele operaţiunile de achiziţie a unei societăţi

13. Enumeraţi operaţiunile care se efectuează în situaţia dizolvării societăţii comerciale

14. Definiţi partajul

15. Definiţi insolvenţa

16. Care sunt organele care aplică procedura de insolvenţă

17. Care sunt principalele atribuţii ale judecătorului sindic

18. Definiţi administratorul judiciar

19. Care sunt principalele atribuţii ale administratorului judiciar, în cadrul procedurii de insolvenţă

20. Definiţi lichidatorul

21. Care sunt principalele atribuţii ale lichidatorului

22. Ce este reorganizarea judiciară şi ce presupune aceasta?

23. Care sunt implicaţiile în plan contabil a dizolvării societăţii comerciale?

24. Ce prezintă/constată bilanţul de lichidare?

25. Sub aspect fiscal, operaţiile generate de lichidarea unei societăţi comerciale cad sub incidenţa impozitelor şi taxelor ? Argumentaţi

26. Care sunt principalele documente care se întocmesc cu ocazia dizolvării societăţii

27. Prezentaţi operaţiile de lichidare

28. Prezentaţi operaţiile de partaj

Intrebări din suportul de curs electronic.

1. Definiţi lichidarea

2. Ce reprezintă lichidarea unei societăţi?

3. Enumeraţi cauzele dizolvării

4. Care este sursa de remunerare a lichidatorului?

5. Care este sursa de constituire a fondului de lichidare?

6. Cine îi controlează pe lichidatori?

7. Care este termenul de lichidare a unei societăţi?

8. Cum se numeşte lichidatorul la o SRL?

9. Cine numeşte lichidatorul la o SA?

10. Definiţi insolvenţa(respectiv insolvenţa prezumată, insolvenţa iminentă)

11. Definiţi averea debitorului

12. Definiţi procedura colectivă

13. Definiţi următorii termeni:

- creanţe garantate

- creanţe salariale

- creanţe bugetare

- creditorii chirografari

- reorganizare judiciară

- procedura falimentului

- administratorul judiciar

- consumator captiv

- lichidatorul

- operaţiunea de compensare bilaterală.

14. Care este conţinutul unui plan de reorganizare?

15. Enumeraţi participanţii la procedura insolvenţei

16. Care este instanţa de recurs pentru hotărârile pronunţate de judecătorul sindic?

17. Care sunt principalele atribuţii ale judecătorului sindic?

18. Care sunt atribuţiile comitetului creditorilor?

19. Care sunt atribuţiile administratorului special?

20. Care sunt categoriile de persoane incompatibile cu calitatea de lichidator?

21. Care sunt atribuţiile administratorului judiciar?

22. Care sunt atribuţiile lichidatorului?

23. Care este ordinea de plată a creanţelor în cazul falimentului?

24. Când se închide o procedură de faliment?

25. Enumeraţi operaţiunile care se efectuează în situaţia dizolvării SC

26. Enumeraţi operaţiunile care se efectuează în cazul în care SC intră în faliment

27. Definiţi fuziunea

28. Definiţi divizarea

29. Care este conţinutul procesului de fuziune/divizare?

30. Care sunt consecinţele fuziunii/divizării

31. Care este modalitatea de fuziune ale SC?

32. Enumeraţi operaţiile care se efectuează cu ocazia fuziunii prin absorbţie

33. În ce constă operaţiunile de divizare?

34. Care este conţinutul unui proiect de divizare?

Mult succes!

Prof univ dr Elena Hlaciuc