Sunteți pe pagina 1din 3

Kinetologie Medicala

Denumirea disciplinei Kinetologie Medicalaa


Codul AK2428 Semestrul 4 Numar credite 5
Facultatea Stiinte Aplicate Numarul orelor pe semestru/activitati
Proilul !ducatie Fi"ica si Sport #otal C S $P Consult
Speciali"area Kinetoterapie 42 28 % &4 %
Categoria ormativa a disciplinei' DF%undamentala( D)%generala( DS%de specialitate D)
Categoria de optionalitate a disciplinei' D*%impusa( D+%optionala( D$%li,er aleasa -acult. D*
Discipline
anterioare
+,ligatorii -conditionate. %
/ecomandate %
+,iective
Curs
Cunoasterea mecanismelor de reali"are a miscarii normale si patologice
Pre"entarea teoretica a te0nicilor si metodelor de Kinetoterapie ,a"ate pe neuroi"iologia
miscarii
Continut
Curs
1a"ele i"ice2 anatomice si i"iologice ale miscarii normale
Fi"iopatologia miscarii
#e0nici de 3inetoterapie2 e4ercitiul i"ic terapeutic2 metode de 3inetoterapie -ve"i ane4a &.
+,iective
$ucrari practice
Familiari"area studentului cu locul de deasurare a 3inetoterapiei2 cu modul de a,ordare a
,olnavului2 cu te0nicile si metodele de tratament 3inetoterapeutic
Continut
$ucrari practice
Pre"entarea ,a"ei materiale de 3inetoterapie
Pre"entarea modului de a,ordare a ,olnavului de catre 3inetoterapeut
+,iectivele si mi5loacele de tratament in 3inetoterapie
#e0nici 3inetoterapeutice
!4ercitiul i"ic terapeutic
Metode 3inetoterapeutice
Forma de evaluare -!2 C2 C6. !
Sta,ilirea notei inale
-procenta5e.
/aspunsuri la e4amen/colocviu/lucrari practice
%
Activitati aplicative -la $P pe parcursul esm. &78
#este pe parcursul semestrului 278
Scrierea si sustinerea de reerate 978
1i,liograia #: S,eng0e' Kinetoterapie proilactica2 terapeutica si de
recuperare: !d Medicala2 1ucuresti2 &;89
#: S,eng0e' /ecuperarea medicala a sec0elelor
posttraumatice ale mem,relor2 !d Medicala 1ucuresti2 &;8&
#: S,eng0e' /ecuperarea medicala a ,olnavilor respiratori2
!d Medicala 1ucuresti2 &;8<
#: S,eng0e' 1a"ele teoretice si practice ale 3inetoterapiei2 !d
Medicala2 1ucuresti2 &;;;
-ve"i ane4a2.
$ista materialelor didactice necesare /etroproiector2 sala de 3inetoterapie
Coordonator disciplina )rad didactic2 titlu2 prenume2 nume Semnatura
Comanescu *leana *vona lector
$im,a de predare $im,a /omana
Anexa 1
Continut programa
&: Kinetoterapia' deinitie( istoricul 3inetoterapiei : 2 ore
2: 1a"ele i"ice ale miscarii : 2 ore
<: 1a"ele anatomice ale miscarii' terminologie anatomica( unitatea NMAK 2 ore
4: 1a"ele anatomice ale miscarii' os2 articulatie2 musc0i2 tendon2 nervi 2 ore
5: 1a"ele anatomice ale miscarii' caile motorii voluntare si involuntare2 =M 2 ore
>: 1a"ele i"iologice ale miscarii' rele4e2 coordonare 2 ore
9: 1a"ele i"iopatologice ale miscarii 2 ore
8: #e0nici in 3inetologie 2 ore
;: !4ercitiul i"ic terapeutic' A#! 2
ore
&7: Metode 3inetoterapeutice 2 ore
&&: Metoda Ka,at 2 ore
&2: Metoda 1o,at0 2 ore
&<: Mecanoterapia 2 ore
&4: Scripetoterapia' sistemul )ut0rie%Smit0 2 ore

#+#A$ 28 ore
Anexa 2
Bibliografie selectiva
&: #udor S1!N)?!' Kinetologie proilactica2 terapeutica si de recuperare:
!d: Medicala2 1ucuresti &;89
2: #udor S1!N)?!' /ecuperarea medicala a sec0elelor postraumatice ale mem,relor:
!d: Medicala2 1ucuresti &;8&
<: #udor S1!N)?!' /ecuperarea medicala a ,olnavilor respiratori:
!d: Medicala2 1ucuresti &;8<
4: *on S#/+!SC=' /ecuperarea unctionala in practica reumatologica
!d: Medicala2 1ucuresti &;9;
5: Adriana Sara0 N*CA' Compendiu de medicina i"ica si recuperare
!d: =niversitara Carol Davila2 &;;8
>: Krusen Kott3e !$$@++D' ?a0d,oo3 o p0isical medicine and re0a,ilitation
@:1: Saunders CompannA2 &;>>
9: CarolAn K*SN!/B$Ann Allen C+$1C' #erapeutic e4ercise
F:A Devis CompanA2 &;;7
8: ?elen $: ?+PK*NSB?elen:D:SM*#?' +ccupational t0erapA
D:1:$ippincott Comp:2 &;;<
;: Darlene ?!/#$*N)2 /andolp0 M K!SS$!/' Management o common musculos3eletal
disorders: P0Asical t0erapA: Priciples and met0ods
&;;72 D:1: $ippincott CompanA
&7: #udor S1!N)?!' 1a"ele teoretice si practice ale 3inetoterapiei
!d: Medicala2 1ucuresti2 &;;;
&&: !lena $uminita S*D!NC+' /ecuperarea miinii cu programe i"ical%3inetice si de terapie
ocupationala
!d: APP2 1ucuresti2 2777
&2: Kate S?!!?C ' $a p0Asioterapie pour tous
!ditions Solar2 Paris2 &;;;
&<: Dr )0: M+/A/=2 6asile PENC+#AN' /ecuperarea 3inetica in reumatologie
!d: *mprimeriei de 6est2 &;;;
&4: Daiana P+PA ' #erapia ocupationala pentru ,olnavii cu deiciente i"ice
!ditura =niversitatii +radea2 &;;;
&5: Mariana C+/D=N ' Kinetologie medicala
!ditura A4a2 &;;;
&>: Clement 1AC*= ' Aparatul locomotor -anatomie unctionala2 ,iomecanica2 semiologie clinica2
diagnostic unctional.
!ditura Medicala 2 1ucuresti2 &;8&
&9: *on S#/+!SC= si cola, ' /ecuperarea unctionala in practica reumatologica
!ditura Medicala2 1ucuresti2 &;9;
&8: $iviu Se,astian 1/A#=C=' Anatomie unctionala si ,iomecanica
=niversitatea 1a,es%1olAai2 Clu52 Facultaea de !ducatie Fi"ica si
Sport2 &;;4
&;: Dumitru D=M*#/= ' )0id de reeducare unctionala
!ditura Sport%#urism2 1ucuresti2&;8&
27: *aroslav K*SS ' Fi"io3inetoterapia si recuperarea medicala
!ditura Medicala2 1ucuresti2 &;;;