Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 3A.

Bugetul asigurrilor sociale de stat


Reglementri privind calculul i plata contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii i
aspecte specifice ale veniturilor i cheltuielilor
LEGE r. !"#
din $".$%.&###
privind sistemul public de asigurri sociale
Articolul 3. 'rincipiile organi(rii i funcionrii
sistemului public de asigurri sociale
)istemul public de asigurri sociale *denumit +n continuare sistem public, se organi(ea( i
funcionea( av+nd ca principii de ba(-
a, principiul unicitii. potrivit cruia statul organi(ea( i garantea( sistemul public ba(at pe
aceleai norme de drept/
b, principiul egalitii. care asigur tuturor participanilor la sistemul public 0 contribuabili i
beneficiari 0 un tratament nediscriminatoriu +n ceea ce privete drepturile i obligaiile prev(ute
de lege/
c, principiul solidaritii sociale. inter i intrageneraii. conform cruia participanii la sistemul
public +i asum contient i reciproc obligaii i beneficia( de dreptul pentru prevenirea.
limitarea sau +nlturarea riscurilor sociale prev(ute de lege/
d, principiul obligativitii. potrivit cruia persoanele fi(ice i 1uridice au. conform legii.
obligaia de a participa la sistemul public/
drepturile de asigurri sociale se e2ercit corelativ +ndeplinirii obligaiilor/
e, principiul contributivitii. conform cruia fondurile de asigurri sociale se constituie pe
ba(a contribuiilor datorate de persoanele fi(ice i 1uridice participante la sistemul public/
drepturile de asigurri sociale se cuvin pe temeiul contribuiilor de asigurri sociale pltite/
f, principiul repartiiei. potrivit cruia fondurile de asigurri sociale reali(ate se redistribuie
pentru plata obligaiilor ce revin sistemului public. conform legii/
g, principiul autonomiei. potrivit cruia sistemul public se administrea( de sine stttor. pe
ba(a legii.
Articolul !. 'ersoanele asigurate obligatoriu
3n sistemul public. s+nt asigurate obligatoriu. prin efectul legii-
&, persoana care desfoar activitate pe ba( de contract individual de munc/
4, persoana care desfoar activitate +n funcie electiv sau este numit la nivelul autoritii
e2ecutive. legislative sau 1udectoreti. pe durata mandatului. ale crei drepturi i obligaii s+nt
asimilate. +n condiiile pre(entei legi. cu cele ale persoanei prev(ute la pct.&,/
3, persoana care reali(ea( un venit anual echivalent cu cel puin ! salarii medii lunare pe
economie i se regsete +n una din situaiile preva(ute de lege.
!, persoana care reali(ea( un venit anual echivalent cu cel puin 3 salarii medii lunare pe
economie i se regsete +n una din situaiile preva(ute de lege.
Articolul 5
*&, Anga1atorii pentru asiguraii prev(ui la art. ! pct. &, i 4, s+nt obligai s transmit
trimestrial. +n form electronic. i anual. pe suport de h+rtie. declaraiile privind evidena
nominal a asigurailor.
Articolul &$. Elaborarea bugetului
6Art.&$ titlul modificat prin L'&%40789 din &$.$%.$". :;&3!0&3%<45.$%.$" art.5!3=
*&, >ugetul asigurrilor sociale de stat face parte din bugetul public naional i este
independent de bugetul de stat.
*4, >ugetul asigurrilor sociale de stat cuprinde veniturile. cheltuielile i re(ultatele financiare
ale sistemului public.
*3, Guvernul elaborea( anual. pe ba(a propunerilor ?asei aionale. proiectul legii bugetului
asigurrilor sociale de stat.
Articolul &$&. Elaborarea pronosticului veniturilor i cheltuielilor
bugetului asigurrilor sociale de stat
*!, Transferurile din bugetul de stat se determin pornind de la necesarul de mi1loace pentru
asigurarea plii unor tipuri de pensii. indemni(aii. alocaii i compensaii. a cror finanare se
efectuea(. conform actelor legislative i altor acte normative. din bugetul de stat. prin
intermediul bugetului asigurrilor sociale de stat.
Articolul &&. 8eniturile bugetului
8eniturile bugetului asigurrilor sociale de stat provin din contribuii de asigurri sociale.
transferuri din bugetul de stat i din alte venituri *din dob+n(i. din ma1orri de +nt+r(iere,
prev(ute de lege.
Articolul 4&. >a(a de calcul a contribuiei individuale
de asigurri sociale pentru asigurai
*&, >a(a lunar de calcul a contribuiei individuale de asigurri sociale. +n ca(ul asigurailor. o
constituie-
a, salariile individuale. reali(ate lunar. recompensele. inclusiv sporurile i adaosurile +n bani i
+n natur. reglementate prin lege sau contractul colectiv de munc. pentru asiguraii anga1ai cu
contract individual de munc/
b, venitul lunar asigurat. prev(ut +n declaraia de asigurare sau +n contractul de asigurare. care
nu poate fi mai mic dec+t o ptrime din salariul mediu lunar pe economie.
*3, >a(a anual de calcul a contribuiei individuale de asigurri sociale nu poate depi 5
salarii medii lunare pe economie pentru anul respectiv +nmulite cu &4.
*!, )alariul mediu lunar pe economie este cel progno(at pentru fiecare an i se aprob de
Guvern.
Articolul 44. >a(a lunar de calcul a contribuiei de
asigurri sociale datorate de anga1atori
*&, >a(a lunar de calcul la care anga1atorul datorea( contribuia de asigurri sociale o
constituie fondul de retribuire a muncii i alte recompense reali(ate de asiguraii cu contract
individual de munc cu e2cepia celor stipulate la alin.*4,.
*4, >a(a lunar de calcul la care anga1atorul datorea( contribuia de asigurri sociale pentru
asiguraii cu contract individual de munc. ce +ntrunesc condiiile stipulate la art.4! alin.*4&, din
Legea nr.&&@!07999 din 4! aprilie &##% pentru punerea +n aplicare a titlurilor 9 i 99 ale ?odului
fiscal. o constituie suma egal cu 4 salarii medii lunare pe economie.
Articolul 43. )ursele neincluse +n ba(a lunar de calcul
a contribuiilor de asigurri sociale
*&, ?ontribuia de asigurri sociale nu se datorea( asupra sumelor repre(ent+nd-
a, prestaii de asigurri sociale. cu e2cepia a1utorului de oma1. prestaiei +n ca(ul
incapacitii temporare de munc. pensiei de invaliditate/
b, prestaiile care se suport din fondurile anga1atorului/
c, drepturile pltite. potrivit dispo(iiilor legale. +n ca(ul desfacerii contractelor de munc/
d, diurnele de deplasare i indemni(aiile de transfer/
e, drepturile de autor sau cele obinute +n ba(a unei convenii civile/
f, alte drepturi e2ceptate prin legi speciale.
*4, )umele e2ceptate de la plata contribuiei de asigurri sociale nu se iau +n considerare la
stabilirea cuantumului prestaiilor de asigurri sociale
Articolul 3@. ?alcularea stagiului de coti(are
)tagiul de coti(are se e2prim +n ani i se calculea( prin +nsumarea lunilor pentru care s0au
pltit contribuii. +n mrimile stabilite. la bugetul asigurrilor sociale de stat. at+t de asigurat. c+t
i de anga1ator sau. dup ca(. numai de asigurat. +n situaiile prev(ute la art.! pct.3,05,. i prin
+mprirea sumei obinute la &4.
LEGE r. 45$
din $".&&.4$&4 bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2013
Art. 3. A Tarifele contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii. termenele de virare a
acestora la bugetul asigurrilor sociale de stat i de pre(entare de ctre pltitori a declaraiilor
privind calcularea i utili(area contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii. precum i
tipurile de prestaii sociale asigurate se pre(int +n ane2a nr. 3.
Art. 4. A Bin tariful contribuiei de asigurri sociale de stat obligatorii prev(ut pentru
anga1atorii din agricultur specificai la pct. &.! din ane2a nr. 3. cota de @C la fondul de
salari(are i la alte recompense se virea( la bugetul asigurrilor sociale de stat prin transferuri
de la bugetul de stat.
Art. 5. A *&, ?ontribuia individual de asigurri sociale de stat obligatorii datorat de
salariaii asigurai. anga1ai prin contract individual de munc sau prin alte contracte +n vederea
+ndeplinirii de lucrri sau prestrii de servicii. de persoanele care +i desfoar activitatea +n
funcii elective sau s+nt numite +n cadrul autoritilor e2ecutive. de 1udectori. de procurori. de
avocai parlamentari se stabilete +n mrime de @C din salariul lunar i din celelalte recompense.
*4, >a(a anual de calcul al contribuiei individuale de asigurri sociale de stat obligatorii nu
va depi suma a 5 salarii medii lunare progno(ate pe economie +nmulit la &4. )alariul mediu
lunar progno(at pe economie se aprob anual de Guvern.
*3, ?ontribuia individual de asigurri sociale de stat obligatorii virat +n plus la bugetul
asigurrilor sociale de stat de ctre persoana asigurat se restituie +n modul stabilit de Guvern.
Art. . A *&, ?ategoriile de persoane care nu s+nt menionate +n ane2a nr. 3 pot fi asigurate pe
ba( de contract individual +ncheiat cu ?asa aional de Asigurri )ociale. pltind contribuii
de asigurri sociale de stat +n sum de 544$ de lei pe an. iar +n ca(ul persoanelor fi(ice
proprietari sau arendai de terenuri agricole care prelucrea( terenul +n mod individual A +n sum
de &4#@ de lei pe an. dar nu mai puin de &<&4 din sumele respective lunar. ceea ce repre(int
perioada asigurat care se include +n stagiul de coti(are pentru stabilirea pensiei pentru limit de
v+rst i a a1utorului de deces
Art. !. A Tipurile de drepturi i de venituri din care. prin derogare de la art. 43 al Legii nr.
!"#0798 din " iulie &### privind sistemul public de asigurri sociale. nu se calculea(
contribuii de asigurri sociale de stat obligatorii se pre(int +n ane2a nr. 5.
Art. 10. A *&, 'ltitorii la bugetul asigurrilor sociale de stat pre(int trimestrial structurilor
teritoriale ale ?asei aionale de Asigurri )ociale declaraii privind calcularea i utili(area
contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii. conform modelului elaborat de ?asa
aional de Asigurri )ociale. 'entru ca )erviciul Discal de )tat s urmreasc virarea +n
termen a contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii. ?asa aional de Asigurri
)ociale pre(int acestuia. +n termen de 35 de (ile de la finele trimestrului de gestiune. o
informaie +n modul stabilit de ?asa aional de Asigurri )ociale i de 9nspectoratul Discal
'rincipal de )tat.
Art. 13. A *&, Alocaiile lunare de stat. indemni(aiile acordate familiilor cu copii.
compensaiile i a1utoarele materiale acordate cetenilor care au avut de suferit de pe urma
catastrofei de la ?ernob+l. alocaiile lunare nominale de stat pentru merite deosebite fa de stat
se stabilesc pentru persoanele +ndreptite s beneficie(e de aceste prestaii sociale de la bugetul
de stat. prin intermediul sistemului public de asigurri sociale. de ?asa aional de Asigurri
)ociale i se pltesc. prin intermediul instituiilor financiare i<sau al 3ntreprinderii de )tat E'ota
:oldoveiF. +n ba(a contractului +ncheiat cu ?asa aional de Asigurri )ociale. +n corespundere
cu actele normative +n vigoare.
*4, 9ndemni(aiile pentru incapacitate temporar de munc. indemni(aiile de maternitate
pentru persoanele anga1ate prin contract individual de munc i indemni(aiile de maternitate
pentru soiile aflate la +ntreinerea soilor salariai se calculea( i se pltesc la locul de munc de
ba(. conform prevederilor Legii nr. 4"#078 din 44 iulie 4$$! privind indemni(aiile pentru
incapacitate temporar de munc i alte prestaii de asigurri sociale.
*3, 9ndemni(aiile pentru incapacitate temporar de munc finanate din bugetul asigurrilor
sociale de stat i indemni(aiile de maternitate se pltesc din contribuiile de asigurri sociale de
stat obligatorii datorate de anga1ator bugetului asigurrilor sociale de stat.
Art. 1". A *&, 9ndiferent de categoria pensionarilor care locuiesc +n a(iluri *internate. centre,
pentru btr+ni i invali(i aflate +n subordinea :inisterului :uncii. 'roteciei )ociale i Damiliei.
dup ce acestora li se pltesc 45C din pensia lunar stabilit i se efectuea(. dup ca(. reineri
conform documentelor e2ecutorii. suma rmas din pensie va fi transferat de ?asa aional de
Asigurri )ociale acestor a(iluri *internate. centre,. +n conformitate cu planul de finanare
pre(entat de :inisterul :uncii. 'roteciei )ociale i Damiliei. i va fi utili(at pentru +ntreinerea
pensionarilor. procurarea pentru ei a alimentelor. medicamentelor. len1eriei de corp i de pat.
+nclmintei i +mbrcmintei.